Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

OOG TV censureert column met woke-kritiek na klachten van bestuur Hanzehogeschool

Nou dan plaatsen wij 'm toch?

Social

Beste GeenStijl,

Sinds een half jaar schrijf ik een column voor OOG TV, de lokale omroep van Groningen. Ik schrijf geregeld over politieke correctheid of woke op de universiteit en hogeschool.  Mijn laatste column gaat over de kunstacademie in Groningen, de Academie Minerva, waar de politieke correctheid voor een deel de dagelijkse gang van zaken beheerst. De column is geschreven aan de hand van voorbeelden van docenten op de Minerva. 

Ik heb de afgelopen week met twee woordvoerders gesproken, van de Minerva zelf en van de Hanzehogeschool, waar de kunstacademie onder valt. De directeur van de Academie Minerva weigerde mij de hele week te woord te staan, omdat ze daar geen tijd voor zou hebben. De woordvoerder van de Minerva heeft me te kennen gegeven dat mijn inhoudelijke vragen alleen werden beantwoord als ik voorafgaand aan publicatie de column zou laten lezen. 

Ik besloten daar geen gebruik van te maken en dus is de column vrijdagochtend verschenen op radio en website. Het bestuur van de Hanzehogeschool heeft vervolgens geklaagd bij de raad van bestuur en bij de hoofdredactie van OOG. De hoofdredactie heeft vervolgens besloten de column offline te halen, nadat die een hele werkdag online stond. Klachten van de eigen eindredactie waren voor de hoofdredactie naar eigen zeggen uiteindelijk de reden om mij te cancelen. 

Geen woord aan mijn column is gelogen. Ik heb zelfs, zoals ik in de column beschrijf, een aantal concrete voorbeelden van het doorgeschoten woke onvermeld gelaten, omdat een aantal docenten dat mij expliciet gevraagd heeft. 

Groet, 

Benno de Jongh,
Freelance journalist en tot vandaag columnist voor OOG

REDACTIE GEENSTIJL: Hi Benno. Check, dat is tamelijk tijdsgeest-toepasselijk. Maar we zijn er voor je. Mirror van de column, na de breek.

Column Benno de Jongh | Academie Minerva

Doorgeschoten politieke correctheid, deug-cultuur, diversiteitdenken of woke. Noem het zoals je wil, maar eigenlijk past maar één woord voor de uit de V.S. overgewaaide paraplu-ideologie die ons hoger onderwijs zo langzamerhand in de greep heeft: absurditeit. Met name bij de geesteswetenschappen heeft de gekte behoorlijk toegeslagen. Maar op geen enkele plek in Groningen is de situatie zo absurd als op de Academie Minerva.

Op de Minerva lijken de studenten definitief de macht te hebben gegrepen. De obsessie van de jongvolwassenen met diversiteit, inclusiviteit, genderideologie, racisme en klimaatverandering werpt een klamme deken over de kunstacademie, een omgeving die juist creativiteit en originaliteit zou moeten stimuleren. De eindexamenwerken worden elk jaar saaier en voorspelbaarder. En de atmosfeer in de klaslokalen is zo kittelorig dat het voor docenten steeds moeilijker wordt om hun kennis en kunde met geestdrift over te brengen. Er zijn studenten die onder het mom van discriminatie weigeren bepaalde zaken uit te voeren. Of leraren die openlijk gecanceld worden.

Toegegeven, bovenstaande voorbeelden zijn weinig concreet. Dat heeft niets te maken met dat er geen concrete voorbeelden voorhanden zijn, maar des te meer met de angst die bij docenten heerst dat bepaalde situaties tot hen terug te herleiden zijn. Een aantal docenten aan de Minerva vindt de omgang met studenten al ingewikkeld genoeg en zit niet te wachten op stichtelijke woorden van bestuur of studenten. Ze zijn bang om de discussie aan te zwengelen; ze zouden weleens hun vaste aanstelling of opdracht kunnen verliezen. Met andere woorden: uw columnist heeft geen toestemming gekregen om de voorbeelden te publiceren.

Inmiddels zijn er dusdanig veel Minerva-docenten die hebben aangegeven de omgang in het klaslokaal met de studenten lastig te vinden, dat het academiebestuur naar verluidt een speciale afdeling heeft opgezet waar docenten in gesprek kunnen gaan over ‘studentenissues’. Het lijkt een kwestie van tijd dat de eerste beschuldigingen van racisme of micro-agressie worden geuit.

Ook de geprefereerde voornaamwoorden hebben hun intrede gedaan. De Hanzehogeschool zegt desgevraagd dat ‘op de Minerva preferred pronouns toegepast worden (nog niet overal), omdat we inclusiviteit belangrijk vinden. We merken dat studenten het gebruik ervan erg op prijs stellen’. Als u niet weet wat preferred pronouns zijn, mag u uzelf gelukkig prijzen. Als u het toch wil weten: onder pronouns worden voornaamwoorden verstaan als hij/zijn, /zij/haar en hen/hun waarmee mensen willen worden aangesproken. Het kan dus zijn dat mensen die zeggen dat hun identiteit non-binair is (they/them) in meervoud aangesproken wensen te worden.

Hoewel het gebruik van preferred pronouns nog niet verplicht is, worden de docenten die ze niet gebruiken daar wel op aangekeken. Immers, deze newspeak negeren geeft gewild of ongewild aan dat je weigert mee te doen aan de heersende moraal. Het gebruik van de geprefereerde voornaamwoorden moet diversiteit en inclusiviteit suggereren, maar leidt in de praktijk veelal tot een Babylonische spraakverwarring met grammaticaal vreemd aandoende zinnen. Maar misschien erger nog: het legt de nadruk op de verschillen tussen mensen. Een gedachte die regelrecht ingaat tegen de antiracisme en feministische bewegingen van de vorige eeuw; emancipatiebewegingen die decennialang hebben gestreden voor het leggen van de nadruk op onze gemeenschappelijkheden.

Op de masteropleiding van Academie Minerva is een ‘pilot’ gaande om cijfers te vervangen door drie mogelijkheden: onvoldoende, voldoende of goed. Ook deze ontwikkeling past binnen een politiek correcte cultuur waarin elkaar beoordelen bij voorbaat iets verdachts is. Dat geldt overigens niet voor studenten, die juist in toenemende mate hun docenten beoordelen. Dat gebeurt op hoge toon tijdens de les, natuurlijk in het Engels, doorspekt met termen als cultural appropriation, safe space, intersectionality en toxic masculinity. Of het gebeurt door middel van een anoniem evaluatieformulier, de perfecte manier om kritische docenten op hun plaats te zetten.

Studenten maken zich al vele decennia lang druk om allerlei maatschappelijke thema’s. Het fanatisme en gebrek aan debat waarmee het op dit moment gebeurt, is echter ongekend. Het bestuur van de Academie Minerva laat gewillig zijn oor hangen naar een groep studenten die geen kwast meer wil vasthouden, maar wel de hele wereld vertelt hoe ze moet praten en denken. Op de burelen van het Zuiderdiep en de Praediniussingel regeert slechts nog de angst om buiten de kudde te geraken.

Het kunstenaarschap is veel meer dan jezelf profileren op social media en je luidkeels verzetten tegen racisme of klimaatverandering. Zelfs natuurtalenten moeten vele uren maken om hun aanleg tot volle wasdom te laten komen. Daarvoor is een stimulerende omgeving nodig die er primair op gericht is de leraar zijn vakmanschap over te laten brengen op studenten.

Of de machtsovername van de studenten, gesteund door de eveneens politiek correcte instituties definitief is, moet gaan blijken. Misschien komt er ooit weer eens een tijd dat de Minerva kunstenaars voortbrengt die werkelijk kunnen verrassen. Een tijd dat studenten zich laten uitdagen en niet naar de mond worden gepraat. En misschien wordt iemand die een mooi, apolitiek landschap schildert dan weer omarmd in plaats van verdacht gemaakt.

Benno de Jongh is freelance journalist, onder meer bij RTV Noord en voor verschillende schaakwebsites en -bladen. Benno schrijft wekelijks een column over een relevant onderwerp uit de gemeente Groningen. Heb jij een goed onderwerp waar Benno aandacht aan moet besteden? Of wil je iets kwijt over de columns? Stuur dan een mail naar benno@oogtv.nl

Reaguursels

Inloggen

Ik spreek mensen aan op basis van biologische uiterlijkheden. Een “vrouw” met een adamsappel? Dag meneer!

DankeSchon | 27-05-23 | 08:59

Trudeau kwam met de term 2SLGBTQI+

Ik ga het niet eens opzoeken.

Lerp | 27-05-23 | 08:52

In meervoud aangesproken willen worden is verboden , dat is alleen voorbehouden aan de koning.
De majustatus pluralus is bij wet voorbehouden aan de koning, dus al die slappe yoghurtjes hebben gewoon pech.

rifraf | 27-05-23 | 08:47

Er zijn zowel non-binaire mannen als vrouwen.

Veepert | 27-05-23 | 08:37

Onder Professoren van W.F. Hermans all over...
Speelde zich ook in Groningen af, als ik het me goed herinner.

Tapu | 27-05-23 | 08:34

Het verbaast me vaak weer, wat niet zou moeten, hoe makkelijk instanties buigen voor dit soort gemekker. Dat die hogeschool een verloren zaak is is duidelijk, maar OOG TV bezit blijkbaar ook geen integriteit, en/of een ruggegraat. Jammer.

coitus reservatus | 27-05-23 | 08:33

Waar is de zwijgende meerderheid die dit gezeik allemaal niet wil? Misschien moeten we ons weer eens wat actiever tegen uitspreken en wat omroepen, adverteerders en musea gaan cancelen, om ook gehoord te worden. Ik ben er van overtuigd dat het overgrote merendeel dit infantiele geneuzel bloedirritant vindt. En het voordeel in dit onderwerp is dat we onze moslimbroeders ook een keer meehebben en ook dat is wel eens prettig

RigouReus | 27-05-23 | 08:18 | 1

Correct. 'Wij' zijn ongeorganiseerd en versplinterd. Tegengas is nodig.

coitus reservatus | 27-05-23 | 08:36

Erg jammer dat er geen concrete voorbeelden zijn opgenomen om de absurditeit aan te tonen, maar mensen die dit lezen hoeven waarschijnlijk al niet meer overtuigd te worden van de schadelijke uitwerking van het woke vergif..

Zeurders | 27-05-23 | 08:09

Maar, als kunst student moet je aan deze onzin meedoen anders val je buiten de boot. Onderling zal men elkaar ongetwijfeld de maat nemen qua wokeness. Aangezien bij dit soort studies de zelfexpressie nogal voorop staat en vaardigheden op de tweede plaats komen dient de laatste mode op dat vlak omarmd te worden en dat is nu in die kringen wokeness. Wat helaas niet meer gezien wordt is dat dergelijk conformisme haaks staat op zelfexpressie. Ik hoop dat deze flauwekul tijdelijk is en overwaait maar dat dacht ik ook van Evergreen College. Toch heeft dit zich als een olievlek verspreid.

Beste_Landgenoten | 27-05-23 | 07:55

"onder pronouns worden voornaamwoorden verstaan als hij/zijn, /zij/haar en hen/hun waarmee mensen willen worden aangesproken."

Het gaat over voornaamwoorden waarmee er óver mensen wordt gesproken, niet waarmee iemand aangesproken wil worden, want daarvoor hebben we het geheel genderneutrale jij/u.

Hans Kwalzan | 27-05-23 | 07:39 | 1

Wat nog maar weer aangeeft hoe self-entitled deze mensen zijn. Ze verwachten dat je je taal aanpast op momenten dat zij er niet eens bij zijn om het te horen. Als ik hun was zou ik me meer zorgen maken over het feit dat er over ze gepraat wordt als ze er niet bij zijn, dan over de exacte voornaamwoorden die gebruikt worden terwijl dat gebeurt. Maar goed, dat ben ik.

Vtimmermans | 27-05-23 | 08:03

Kunstenaars/kunstemakers.

meneer Q | 27-05-23 | 07:36 | 1

Hele verzamelingen van die kunsttroep liggen opgeslagen in enorme kelders.

meneer Q | 27-05-23 | 07:39

Ik werk op de Hanzehogeschool en uit hoofde van mijn functie kom ik regelmatig in elk gebouw. In de loop der jaren heb ik gemerkt dat de sfeer op Minerva danig verstoord is gaan raken. Vroeger werd je door studenten nog gegroet als je door het gebouw liep of je groette hen waarbij er altijd een lach en een groet terug kreeg. Tegenwoordig kijken ze dwars door je heen en daar blijft het bij. Niet allemaal maar de kentering is merkbaar. Dit is vnl. begonnen sinds de pandemie over is. Nu ben ik een blanke heteroseksuele man van middelbare leeftijd dus blijkbaar de vijand. Gelukkig ben ik niet woke genoeg om mij daar iets van aan te trekken, tenzij ze onbeleefd worden. Praedinius valt nog mee, net zoals de rest vd gebouwen. Wat mij opvalt, bij de opleiding verpleegkunde is de sfeer gelukkig nog net zo als voor de pandemie. Vrolijke jongens en meisjes. Gelukkig hebben we daar later meer aan dan de studenten van Minerva.

PaulusdeBosrouter | 27-05-23 | 05:28

Minerva, zwaar gesubsidieerd onderwijs dat alleen jongeren klaarstoomt voor een toekomstige uitkering! Ietwat bescheidenheid zou hun passen. Ik zie nog gebeuren dat de bijstandsuitkering omhoog gaat naar een directeur salaris, want ja discriminatie. Het kan verkeren in Nederland en Hanzeland.

Rdock | 27-05-23 | 02:12

Meer dan de helft van alle kunstenaars eindigt in de bijstand. Dan weet u ook meteen voor wie u belasting betaalt.

seasicksteve | 27-05-23 | 01:34 | 2

Bizar he. Hoe mensen eerst een dure opleiding genieten, betaald door de maatschappij, en vooral het deel van de maatschappij waar zij als kunstenaar een grote hekel aan hebben, de blanke welverdiendende man of vrouw.

Om vervolgens hun hele leven hopen subsidie en uitkeringen te ontvangen van diezelfde blanke man en vrouw die ze zo haten.

Waarom laten we dit toe?

Als_je_me_nou | 27-05-23 | 07:45

Het percentage "nieuwe Ter Apelnaren" met eeuwige bijstand ligt hoger.

Veepert | 27-05-23 | 08:41

Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik verschillende musea bezocht. Het is opvallend hoe werkelijk overal de “wokeness” er aan de haren wordt bijgesleept. Het Mauritsthuis, het rijks, het design museum , foto museum werkelijk overal. Meestal achteraf toegevoegd fmv beschrijving van n kunstwerk. Ik ben er wel ff klaar mee nu.
Dram dram dram.

Crankhead | 27-05-23 | 00:13

Kunstenaars zijn altijd al overdreven mafkezen geweest.

kleybeuker | 27-05-23 | 00:08

De cancelklaag reactie bewijst zijn gelijk. Hoef je ook niet meer aan wederhoor te doen. Kennelijk heerst er bij Minerva nog iets van schaamte ipv dat ze de column over hun/haar/hem wokeheid omarmen.

B.agger | 26-05-23 | 23:40

Prima maar dan wordt er vanaf nu alleen inclusieve genderneutrale niet-kwetsende kunst gemaakt waar medeleerlingen tomatensoep tegenaan moeten gooien. Iedereen blij.

whitechocolateface | 26-05-23 | 23:28 | 2

Kunst is meestal gewoon decoratie waar niemand voor wil betalen.

Ray Skak | 26-05-23 | 23:44

Een beetje kunst is gemaakt met tomatensoep, dat scheelt een hoop "werk", want activisten schijnen heel snel vermoeid te raken. Heeft waarschijnlijk te maken met hun vega voeding

bergsbeklimmer | 27-05-23 | 08:26

Het jammere is dat deze gedachte controlerende,
spraak controlerende en gedrag controlerende millenials
blijkbaar te jong zijn om te begrijpen wat fascisme was en is...

hotmint | 26-05-23 | 23:17 | 2

Ik denk dat wanneer ze eens lang en diep in de spiegel kijken ze er een goed beeld van kunnen krijgen.

BadPatNL | 27-05-23 | 00:10

De generatie die nu op de universiteit en de hoge school zitten zijn geen millenials. De jongste millenials zijn iets van 30.

Ter Correctie | 27-05-23 | 07:00

Wat ben ik blij dat ik niet in deze tijd op een universiteit of hogeschool studeer.

thanseeuwen | 26-05-23 | 23:12

Vrij milde, voorzichtige column.

Dat die jongen hierom wordt gecanceld.
Als het niet zo triest was was het lachwekkend.

Roos | 26-05-23 | 23:01 | 1

Dat dus.

Zalwelweer | 26-05-23 | 23:07

Kan dat bestuur van die Hanzehogeschool niet ontslagen worden? En wel per direct. Wegens wanstaltig falen en karakterloos zijn.

appeltjesgroeneweide | 26-05-23 | 23:01 | 1

Meeste zijn van D66. Natuurramp in wording.

Zalwelweer | 26-05-23 | 23:07

De WIK bestaat niet meer. De Minerva studenten kunnen wel door dwingelandij met een voldoende afstuderen maar als je daarna echt niets blijkt te kunnen omdat je creativiteit zich nooit liet ontwikkelen en je geen techniek echt beheerst door het onder druk zetten van docenten, dan zal het lastig worden iets te verdienen met je "kunst"
Tegen die tijd zit er aan bij de gemeente een boze mbo-er je bijstandsaanvraag af te keuren en moet je sate-prikkers gaan rijgen om aan eten te kunnen komen.
Succes malloten.

JanVergoor | 26-05-23 | 22:59

Niet echt spannende kolom. Des te vreemder dat hij wel gecancelled is. Zorgelijk.

Lijkvocht | 26-05-23 | 22:37 | 1

Lol ja. Als ze de column gewoon online hadden laten staan dan hadden anderhalve Ome Loeks en een paardenkop het gelezen en waren daarna koffie gaan halen of iets dergelijks..

Duwbak_Linda | 26-05-23 | 22:41

Beste Benno - het is Minerva, wat verwacht je dan. Het is niet 'overgewaaid'. Het heeft niks met woke of iets te maken, zo is het altijd geweest. En dat is ok, net zoals creativiteit die er tegenaan schopt.

ZeroDev | 26-05-23 | 22:24 | 4
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
lamoureux | 26-05-23 | 22:16 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik 1 ding over de Academie Minerva, ok, nou, eigenlijk 2 dingen.
1: Neuken gegarandeerd.
2: Tijd genoeg voor nog een echte studie daarnaast.

Graaisnaaiert | 26-05-23 | 22:08 | 3

2 hele goede dingen die je daar noemt!

Rdock | 27-05-23 | 02:18

1. +10k kudo’s

Fuckinghell | 27-05-23 | 05:47

Van Minerva naar de hoerenbuurt is maar een klein stapje, je hoeft alleen de straat over te steken en je bent er al.

quigg | 27-05-23 | 05:53

Ik begrijp al niet waarom Groningen twee zenders (RTV Noord en OOG) moet hebben. Hadden ze subsidie over of zo?

knutsel_ | 26-05-23 | 22:02 | 2

Groningen is ook zoooo’n grote regio!

Rdock | 27-05-23 | 02:17

Ik dacht dat OOG meer is voor beginnende audio-visuele talenten die daar het vak konden leren zoals cameraman, geluidsman, editor.

quigg | 27-05-23 | 05:57

Mensen houden er gewoon niet van als je op ze blijft pissen, Is een veel voorkomende huisregel. Meestribbelen is het hoogst haalbare. Dat is hier niet anders.

Weerduivel | 26-05-23 | 22:02

De stad Groningen is een GL (RaRa) bolwerk, dat zegt gewoon alles..

AldNuut | 26-05-23 | 21:57 | 5

Dat was vroegert toch wel anders...

bowlfabriek | 26-05-23 | 22:32

@bowlfabriek | 26-05-23 | 22:32: Groningen is altijd al een linkse stad geweest. In de periode 1951-2019 waren er 10 burgemeesters die allemaal van de PvdA waren. De huidige, Koen Schuiling, is toevallig van de VVD.

quigg | 27-05-23 | 06:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Heel mooi, dit artikel. Wokegeitjes kunnen iemand cancelen, normale mensen kunnen ze, zo zien we hier, ook weer ontcancelen. Of de-cancelen.
Cancelen, sowieso ook weer zo'n overbodig Amerikaans-Engels woord. Laten we het annuleren noemen. Ook een leenwoord, akkoord, maar tenminste niet meegwaaid met dat wokegeblaat uit Amerika.

Hommel | 26-05-23 | 21:57 | 1

of: uitsluiting, uitstoting, excommunicatie, ketterij, "cherem hakahal". Een vroeg Nederlandse toepassing ervan is de zaak Spinoza[*}.

[*] google op "cherem hakahal Spinoza". Een interessante vraag is hoe een oud testamentische praktijk zijn weg gevonden heeft naar de hedendaagse USA en vervolgens naar een reeks van verbonden landen.

kindapaas | 27-05-23 | 00:24
-weggejorist-
GrandMechantLoup | 26-05-23 | 21:51 | 1

Oké even terug nu. Dus studenten die kunstenaar willen worden willen een safe space, maken zich druk over de juiste pronouns en willen niet worden geconfronteerd met uitingen die kunnen kwetsen.

Dan leid je geen kunstenaars op maar farizeeërs. Volgelingen, geen wegbereiders.

Duwbak_Linda | 26-05-23 | 21:50 | 11

@Duwbak_Linda | 26-05-23 | 22:18: '
critical theory, Marxist-inspired movement in social and political philosophy originally associated with the work of the Frankfurt School. Drawing particularly on the thought of Karl Marx and Sigmund Freud, critical theorists maintain that a primary goal of philosophy is to understand and to help overcome the social structures through which people are dominated and oppressed. Believing that science, like other forms of knowledge, has been used as an instrument of oppression, they caution against a blind faith in scientific progress, arguing that scientific knowledge must not be pursued as an end in itself without reference to the goal of human emancipation. Since the 1970s, critical theory has been immensely influential in the study of history, law, literature, and the social sciences.'

Gegeven dat t gestoeld is op marx' hersenspinsels, is het niks anders dan naar de wereld kijken door een lens die zoekt naar machtsstructuren, en die ook zal vinden, ongeacht of ze er daadwerkelijk zijn, en die geheel in lijn met Marx proberen om te keren(en niet zoals ze zelf vaak beweren om ver te werpen).
Critical theory hekelt geen machtstructuren of hierachieën, de aanwenders ervan hekelen vooral dat ze niet bovenaan in die hierarchie staan.

www.britannica.com/topic/critical-the...

ReyNemaattori | 26-05-23 | 23:11

@Nuuk | 26-05-23 | 22:06: iedereen doet het goed! Bij het Songfestival hebben we al een voorproefje van dit soort jongere figuren gezien.

Het gaat er niet om wat de ontvanger vindt, het gaat om de "artiest".
Net als je vroeger bij de Jostiband zag. Applaus omdat het zo knap is.

Roos | 26-05-23 | 23:13
▼ 8 antwoorden verborgen

Benno, go for it. Ai suppoort joe!

NoStyleNoPyleNoParty | 26-05-23 | 21:48

Woke en dergelijke doorgeschoten hypes werken als religie: beperkend. Angst bij buiten het hokje denken waarbij eerst naar consensus gezocht moet worden voor doorontwikkeling. Zeker op een dergelijke tak van opleiding ondenkbaar.
En nee, daarmee zeg ik ook niet dat alles maar zomaar moet kunnen. Daar hebben we allemaal het ingebouwd morele kompas voor. Dat ding wat door het eerstgenoemde aan het roesten geholpen wordt.

NiCeY | 26-05-23 | 21:48

Benno de Jongh zou Jolande Withuis - bekend met het onderdrukkende communisme - kunnen vragen of zij dat bestuur van de Hanzehogeschool realiteitscollege kan geven en hen uitleggen dat een universiteit plaats behoort te bieden aan ontplooiing en géén plek is om studenten te onderdrukken.
Withuis over woke --> www.youtube.com/shorts/guz2eMFEwzU

drs.Nee | 26-05-23 | 21:46

Zopas op YT een filmpje gezien van een inspraakronde bij een school board in USA. De dame in kwestie, ouder van een jong kind wat gebombardeerd werd met woke drek, gaf aan de board aan dat haar pronoums "Her Majesty" waren. En dat ze het zeer zwaar opnam als ze niet als Her Majesty werd aangesproken. De board reageerde met "That's absurd".

Punt gemaakt.

marcoplarco | 26-05-23 | 21:41 | 1

En ze ging helemaal los had het op papier voorbereid, maar ging over tot de modus laat het hart spreken was mooi om te horen hoe fanaat .. staande ovatie!

Smoelensmid | 26-05-23 | 21:55

Oog TV, daar is onze Wilfred Genee begonnen.

Après toi | 26-05-23 | 21:40

Mij hemel wat zijn wetenschappers, academici, genivelleerd tot onnadenkend plebs.

Braco.me | 26-05-23 | 21:36 | 1

Het zijn de idioten daar omheen die dit doen.

Devils_son | 26-05-23 | 21:44

Er is toch werkelijk waar niets mis met deze column? Geen enkele naam of toenaam en alle bizarre voorbeelden zijn de realiteit.

Cijfers afschaffen, creatief. Kan je vast mee scoren in de woke wereld. Zeker als je daarin voorop loopt. Het blijft lastig voorspellen wat we nog allemaal kunnen cancellen.

de Voorzittert | 26-05-23 | 21:35

Een nieuwe taal om macht mee te verwerven

Abu Bachouca | 26-05-23 | 21:33

Of tenonder gaan aan aardbevingen of aan woke. Er gaat niets boven groningen, geh.

DrJaap | 26-05-23 | 21:33

Tegen cijfers zijn, maar wel willen dat we 5,45 afronden naar 5,5 en dat weer afronden naar 6 en dat weer afronden naar 'voldoende" ?

W_F | 26-05-23 | 21:31 | 2

Deze vraag heb ik al tien jaar eerder voorgelegd aan een universitair docent, en hij zei ja.
Op de vraag: er staat een lekkere vent voor je, te dom om iets te kunnen, maar geef je hem een 6- in plaats van een 5,5 omdat je hem dat gunt? Want hij heeft het nodig?
Hadden we het nog niet eens over wat na 2000 is geboren.

Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:46

5,45 is op een universiteit gewoon afgerond een 5.

Soyboy | 26-05-23 | 23:29

In de jaren '70 had je aan de TU-Delft ook van die studentenraden, de LOG, landelijk overleg grondraden. Er werd veel geprotesteerd. Maar wat gebeurt er na het afstuderen? Je komt bij een bedrijf als een beginneling binnen en iedereen kijkt je heel raar aan als je al je studenten actie en mores dinges daar wil voortzetten. Bij hun is die cultuur daar totaal niet. Binnen een week ben je op je plek gewezen en omgeturnd tot een braaf ambtenaartje. Hetzelfde zal het die kern studenten van de Academie Minerva/Hanze Hogeschool vergaan. Ik steun Benno de Jongh heel erg in zijn strijd. Hij kan netjes schrijven!

HebpermabanvanPvdA | 26-05-23 | 21:31 | 1

Nee hoor. Die kern studentjes zitten binnen een jaar thuis met een burn-out.

Friepeltje | 27-05-23 | 08:40

Als neo-woke persoon (zij/haar) ben ik tegen cancellen, censuur, deplatformen en boycotten. Zonder wrijving, geen glans (en ook geen balans). Allemaal conflictvermijdende maatregelen op een, niet eens spijkerharde, column. Blijf praten. Keer op keer. In je bubbel het eigen gelijk vieren is pas slap.

TanteJuut | 26-05-23 | 21:29 | 3

Grappig, we hadden het er net nog over. Weet je nog?

"Gelovigen zijn altijd selectief in welke onzin ze wel of niet aan kinderen willen voorlezen.... TanteJuut | 26-05-23 | 20:57"

Dat selectieve overkomt dus toch ook de ongelovigen, proost.

keistad | 26-05-23 | 22:24

@keistad | 26-05-23 | 22:24: Zeker, ook sommigen ongelovigen zijn selectief. Practice what you preach, toch? Proost

TanteJuut | 26-05-23 | 22:33

Geh, Minerva is de godin van de strategische strijd / oorlog, en heeft niets van kunst of kunstacademie van doen, dus de uNiVeRsItEit Groningen is nog niet eens waard wat ik dacht: dun waardeloos papier dat nog niet goed genoeg is om mijn reedt mee af te vegen.
Tijd om daar een einde aan te maken. Flut studies kun je overal al volgen, Groningen is een nutteloos filiaal, en vandaar populair bij de studenten.

Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:27 | 8

Heb je enig idee wat mensen na hun bul doen? Ik heb geen idee, want het zegt niets over hun kennis en kunde.
Ben inderdaad eerder afgezwaaid, zag wat een bul haalde, en dacht: dikke tieten en veel hulp.
Ook omdat ik inzag wat een hopeloze toekomst mij in het verschiet lag. Nooit spijt gehad.
Ik doe het liever zelf dan met een kruiwagen.

Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:42

@Après toi | 26-05-23 | 21:38: dus het zijn geen eens studenten.

Mokum Kosher | 26-05-23 | 22:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Hoeveel van die studenten zijn er eigenlijk in Groningen? Daarnaast, kunstenaar in Groningen? Ik dacht dat half Groningen reeds van een uitkering leefde, hoezo moet je daar nog voor naar school?

Kartelmaster2000 | 26-05-23 | 21:27 | 5

@Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:37: ahh echt te dom om te poepen dus.

In Groningen studeren ruim 60.000 studenten. Dat is ongeveer 1/3,5 van het totaal aantal inwoners. Kortom een fantastische studeer stad blijkbaar ;-)

BerendBenenKaas | 26-05-23 | 21:54

4% van wat er uit die "academie" rolt kan zichzelf bedruipen. Dus reken maar uit.

Graaisnaaiert | 26-05-23 | 22:10

Ik vertrouw die cijfers niet echt, daarnaast is de helft feitelijk gewoon scholier. Kwaliteit boven kwantiteit verder zou ik zeggen. En @tis_wat, ik bak al mijn tegels volledig nuchter. Groningen is simpelweg niet zo best t.o.v. een mooi Leiden of Delft

Kartelmaster2000 | 26-05-23 | 22:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Some say the end is near
Some say we'll see Armageddon soon
Certainly hope we will
I sure could use a vacation from
This bullshit three ring circus sideshow

miko | 26-05-23 | 21:26

The teacher stands in front of the class
But the lesson plan he can't recall

Vrek | 26-05-23 | 21:24 | 1

Ratm!

SapperdeFap | 26-05-23 | 21:57

Niet verrassend dat sinds de identiteitspolitiek zijn intrede deed, de leerprestaties in Nederland, vooral de leesvaardigheid, is gekelderd tot een ongekend laag niveau. Zo'n 20 jaar geleden scoorde Nederland bij de PISA-score nog ver boven het Oeso-gemiddelde. Nu bungelt het ergens onderaan.

drs.Nee | 26-05-23 | 21:21

Zal het ronduit toegeven: Ik had nooit gedacht dat die onzin van Bret Weinstein's Evergreen college hier voet aan de grond zou gaan krijgen, maar tot mijn verbazing is het dan toch zo ver.

Beste_Landgenoten | 26-05-23 | 21:21 | 9

Volgens mij was er een jaartje of 5 geleden ook een dergelijk akkefietje bij de Willem de Koning Academie. Sprekers die geweigerd werden omdat studenten claimden dat dit voor een 'onveilige' leeromging zou zorgen.

JanFTE | 26-05-23 | 21:41

Evergreen college in Oly, daar woonde ik vlakbij, alleen aan de andere kant van de baai (North East). Ze waren toen al behoorlijk van het padje af daar.

Asteroid-B612 | 26-05-23 | 21:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Goed verhaal tegen de woke waanzin en waanzinnigen die uiteindelijk toch in het stof zullen gaan bijten.

Zwizalletju | 26-05-23 | 21:20 | 4

uiteindelijk wel, maar we staan nog aan het begin. Overheid begint nou vanuit intern heel erg woke te worden. Ik ben bang dat we minstens het komende decennium er nog veul mee te maken krijgen, in toenemende mate.

tis_wat | 26-05-23 | 21:23

Er bestaat helemaal geen 'wokewaanzin'. Er bestaan wel mensen die graag zorg dragen voor hun omgeving en niet denken dat een probleem wordt opgelost door het negeren, te bagatelliseren of te ontkennen.

Red shirt | 26-05-23 | 23:34
▼ 1 antwoord verborgen

We zijn verloren

nee_toch? | 26-05-23 | 21:19

Wat is er mis met een buitenbeentje? Die waren van alle tijden, in ieder geval voor woke. Wat is er mis met selectie? Is poten voor wie als eerste mag kiezen om zijn team samen al gecanceld. Hoelang mag je nog zelf je partner uitkiezen? Komt er een woke commissie die koppelt? Ooit konden docenten zich beroepen op de methode van volledige indoctrinatie.

Gebakschep | 26-05-23 | 21:16

Die buigende en knielende bestuurders zijn slappe zakken die zichzelf buiten de maatschappij hebben geplaatst.

Jan Dribbel | 26-05-23 | 21:16

Kittelorig:
1) Ballorig 2) Balorig 3) Driftig 4) Gauw op de tenen getrapt 5) Heetgebakerd 6) Ibbel 7) Ketelachtig 8) Kleinzerig 9) Kregel 10) Kregelig 11) Kriegel 12) Lastig 13) Levendig 14) Lichtgeraakt 15) Overgevoelig 16) Prikkelbaar 17) Vlug op de tenen getrapt 18) Vurig 19) Weerbarstig 20) Weinig kunnende verdragen

Ik kende het woord niet. Dank Benno.

Duwbak_Linda | 26-05-23 | 21:16 | 3

Mijn vrouw is vaak ook kittelorig alleen staat die omschrijving er niet tussen.

Grachus | 26-05-23 | 21:18

Ibbel!
Mooi woordje.

Muxje | 26-05-23 | 21:19
-weggejorist-
dathoujetoch | 26-05-23 | 21:14 | 1

Wat is er eigenlijk tegen 'politieke correctheid'?

Red shirt | 26-05-23 | 21:13 | 15

@Zwizalletju | 26-05-23 | 21:43: Wij wonen in Nederland, Rusland en Frankrijk. Waarom vraagt u dat? Overigens, ik denk dat iedereen het prettig zou vinden correct behandeld te worden. Wat is er mis mee om anderen te respecteren en in hun waarde te laten, zolang dit binnen de wet is?

Red shirt | 26-05-23 | 21:57

@Red shirt | 26-05-23 | 21:57: kijk daar ga je al. Er is iemand correct behandelen of incorrect behandelen. Als je er politiek voorzet vertroebel je de boel alleen maar.

Vrek | 26-05-23 | 22:04

@Red shirt | 26-05-23 | 21:57:" Wij wonen in Nederland, Rusland en Frankrijk. Waarom vraagt u dat? " omdat mijn eerdere opmerking van 21;22 verwijderd is door een onwetende Joris. Ach laat ook maar.

Zwizalletju | 26-05-23 | 22:15
▼ 12 antwoorden verborgen

Heerlijk zoiets. Hier zie je de macht van de nieuwe media zoals GeenStijl. Het verbod om die column te plaatsen is in het gezicht ontploft van dat ruggegraatloze bestuur. De column bereikt nu 1000x meer mensen dan wanneer het wel geplaatst zou zijn.

Barend Braakbal | 26-05-23 | 21:13 | 3

u overschat het allemaal een beetje. het wordt geen nieuws.
overigens heeft een doorsnee clubblad een redactie met meer ruggengraat. die kun je ook geen baan af nemen.

AntiZanicz | 26-05-23 | 21:24

Op zich prima dat instanties proberen om dingen te censureren, maar het Streisand effect bestaat precies 20 jaar dus je moet wel heel dom zijn om het nu nog steeds op deze manier te proberen.

W_F | 26-05-23 | 21:25

Studenten met allemaal dezelfde mening. Een verzameling empty shells.
Niet voor niets komt “politiek correct” rechtstreeks uit Mao’s handboek.

Vrek | 26-05-23 | 21:13 | 2

haha... ik dacht precies hetzelfde!

nobodiesunmighty | 26-05-23 | 21:15

Ik ook!

NoStyleNoPyleNoParty | 26-05-23 | 21:42

Zelf heb ik een mooie tijd gehad bij Minerva. Begonnen in de eerstejaarshoek, geeindigd bij de haard. Blij dat ik dit niet meer hoef mee te maken.

SteilAchterover | 26-05-23 | 21:13 | 6

@SteilAchterover | 26-05-23 | 21:17: u reageert op Academie Minerva te Groningen. Een eerstejaarshoek kenden wij in Leiden niet: sjaarshoek, op zijn best.

dathoujetoch | 26-05-23 | 21:21

Minerva Leiden, dan weet je dat je echt niks kan, behalve slap lullen, en de meisjes schot schreeuwen.
Het zit hier om de hoek, dus ik weet hoe een sosjale werkplaats er uit ziet.

Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:30

@Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:30: Mag u naar binnen?

dathoujetoch | 26-05-23 | 21:52
▼ 3 antwoorden verborgen

Degelijke, kritische column. Het censureren is totaal overbodig, zwak gewoon.

Kouwe Kees | 26-05-23 | 21:12 | 2

Zwakte... de nieuwe sterkte.
(jank, krenk, auwah)

nobodiesunmighty | 26-05-23 | 21:14

@nobodiesunmighty | 26-05-23 | 21:14:
Haha, yep, zelfs de kleinste verliesjes zijn onacceptabel, terwijl dat achteraf gezien vaak de betere momenten in je leven zijn. De bouwmomenten. Volgens mij probeert de columnist ook zoiets te vertellen, maarja zie er maar eens doorheen te komen..

Kouwe Kees | 26-05-23 | 21:20

Net als met de asielzoekers geldt ook hier. Het is veel erger dan wij ons kunnen voorstellen. Intimidatie door het linkse studenten-uitschot is schering en inslag.

Grachus | 26-05-23 | 21:11 | 1

De agressie en de volkomen acceptatie van agressie en geweld door links, onderschat dat nooit.

We kennen criminelen en verbazen ons over Saban Barans, Holleeders en Taghi’s. Rüchsichtlos als ze zijn.

De als volkomen normaal overkomende linksmens kent echter verdacht veel van de attitude. Rara stak de boel in brand, Volkert vermoordt Fortuyn, Janmaat werd belaagd en erger: in alle situaties hebben linkse activoerders een agressieve houding waar de mafia jaloers op zou zijn.

Neem een KZOP, neem een blokkade van een boortoren, neem de agressie tegen kernenergie en kernwapens.

Alsof het doodnormaal is, dat ‘zo goed als’ terrorisme.

Rechtse mensen, zelfs extreem rechts, vindt van alles maar wil ideeën bespreken en kan boos worden als anderen onzinnige, in hun ogen, standpunten innemen maar wanneer heeft dat geleid tot brandstichten, agressief demonstreren, massaal geschreeuw tegen medemensen die sich dan geïntimideerd voelen, invaliditeit of verlies van leven bij linkse mensen?

Ik heb het gevoel dat linkse mensen dat echter opvatten op heel direlijke wijze: rechts is zwak en bang en links is stoer en sterk en dat zullen we wederom bewijzen.

Blijft zinnig Nederland hierin meegaan, dan is de ramp naar mijn gevoel niet te overzien.

En de media, die doen er hard aan mee. De meesten. Veruit de meesten. De stemming wordt gemaakt. Werd en wordt.

Hulde aan GeenStijl. Echt, wat zouden we zijn zonder een GeenStijl? Ongeïnformeerd, op zijn minst.

Zomaarwat | 26-05-23 | 22:43

Er was ook een tijd dat iedereen ADHD kinderen had, of een muisarm, hoor je nou ook nauwelijks nog iets over, laten we hopen dat dit ook weer (ooit) over waait.

zwellevertje | 26-05-23 | 21:10 | 3

Net als wijde pijpen.

Mr_Natural | 26-05-23 | 21:11

Sommige mensen hebben buitenlandse kinderen die geen Nederlands praten. Dat is pas erg.

dathoujetoch | 26-05-23 | 21:17

die ADHD zijn er nog steeds, het is alleen niet medisch maar opvoedkundig ontstaan. Hoog intelligent en hyper gevoelig is er ook geweest. Door gebrek aan een schokkende ervaring als oorlog (jan wolkers werd er beroemd mee) moet men zelf wat verzinnen. Nu een sexuele deviatie mooi om te hebben.

AntiZanicz | 26-05-23 | 21:22

Evergreen College, maar dan in ons landje.

Schoorsteenveger | 26-05-23 | 21:08 | 4

@nobodiesunmighty | 26-05-23 | 21:13: Dat duurde gelukkig maar tien jaar. En daarna waren de rollen weer omgekeerd. En de kids weer terug in hun hok.

Aristotalloss | 26-05-23 | 21:18

@nobodiesunmighty | 26-05-23 | 21:13:
Al vaker heb ik geroepen dat die hele woke-cultuur in alles, maar dan ook álles, overeenkomt met de terreur van Mao's Culturele Revolutie in het China van de jaren '60 en '70. Je zou elke middelbare scholier en elke student eigenlijk moeten verplichten om niet alleen het boek '1984' van Orwell te lezen, maar ook om zich te verdiepen in de Culturele Revolutie en de enorme aantallen slachtoffers en de gigantische schade die daarvan het gevolg waren.

Het fanatisme van veel van die woke-apostelen is zodanig van aard, dat een stap naar gewelddadigheid nog maar heel klein is. De dwingelandij is er al; en die wordt vrijwel altijd als vanzelfsprekend gevolgd door geweld.
Op onderstaande foto's is te zien hoe het mensen met een 'foute' mening of levensstijl verging tijdens die Culturele Revolutie, door toedoen van de jongeren en 'studenten' van de Rode Brigades:

images.squarespace-cdn.com/content/v1...

media.newyorker.com/photos/600910c045...

themilitant.com/wp-content/uploads/20...

ichef.bbci.co.uk/news/549/mcs/media/i...

Peter Emile | 26-05-23 | 21:35

@Peter Emile | 26-05-23 | 21:35: In Wild Swans laat Jung Chang zien hoe makkelijk puberbreinen gemanipuleerd kunnen worden.

Henk Zult | 26-05-23 | 22:17
▼ 1 antwoord verborgen

Hanze Hogeschool (=sgool voor mbo4+ Mongolen die nèt foutloos hun naam kunnen spellen)
Ik ben gelijk gestopt met lezen, ben een beetje klaar met achterlijke mensen. Vooral tandartsen die denken dat ze een volwaardige studie hebben gedaan, het is boren, vullen, en de rest is voor de kaak chirurg als het meer is. Maar wel denken dat ze 3K+ kunnen verdienen per jaar. Een hoefsmid heeft meer kennis en kunde.

Analia von Solmsch | 26-05-23 | 21:08 | 2

Ik vraag mij af of een hoefsmid ook zo minutieus zijn werkzaamheden in handelingen kan onderverdelen die hem de meeste profijt geven bij de in te dienen declaraties voor de verzekeraar. Daar moet je wel wat voor kunnen, hoor!

Grachus | 26-05-23 | 21:14

3000+?? Dat is niet erg veel meer.
Wellicht was 300K bedoeld?

AntiZanicz | 26-05-23 | 21:17

De regie is kwijt.

Longhorn | 26-05-23 | 21:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl