achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Feynman en/of Feiten — Vloeibaar goud

NIMBY-beleid zoekend naar goedkope bouwgrond

De minister van Natuur en Stikstof gaf woensdag aan dat een uitgekochte boeren -ondanks beloften- een beroepsverbod krijgen in heel Europa. Zelfs in de delen van Europa met een tekort aan mest en stikstof. Nederlandse uitgekochte boeren krijgen minder rechten dan 447 miljoen andere EU-burgers. Duitsers bouwen op 200 meter van onze grens nieuwe stallen, en blokkeren daarmee onze bouw.

De Duitse stikstofvisie denkt niet in het beschermen van elke individuele vierkante kilometer, elke hexagoon of elk beschermd natuurgebied, maar alleen een natuursysteem als geheel. Duitsland stelt niet eens altijd meetbare doelen zoals KDW's. De advocaat-generaal van de EU adviseert deze visie op de Habitatrichtlijn goed te keuren. Buitenlandse depositie in Nederland zal (voorlopig) niet dalen.

De meeste stikstofdepositie komt uit Noordwest-Duitsland, tegen de Nederlandse grens aan. We zijn slechts een afvallige provincie, die via de lucht, grondwater en rivieren zoveel ammoniak en nitraat ontvangt, dat er voor ons geen ruimte meer overblijft om zelf iets te mogen. Zelfs zonder Nederlands vee en verkeer gaan we onszelf opgelegde KDW's nooit halen. Natuur wordt door nutrificatie groener.

De minister van Natuur en Stikstof gaf aan dat een uitgekochte boer een nieuwe activiteit op het erf mag ontwikkelen, zolang die binnen 15% van de oude uitstoot viel. Toen brak mijn klomp. Met de huidige stikstofkraker kan 80% stikstofreductie winstgevend gehaald worden. Zonder kosten voor onze schatkist. Gaan we nu echt jarenlang juridisch botsen met boeren voor die laatste vijf?

Heeft onze minister van Natuur en Stikstof geen telefoon!? Heeft niemand scheikunde gedaan? Er is namelijk helemaal geen fundamentele reden waarom je een stikstofkraker niet ietsje verder kunt verwarmen om 85% reductie te halen. Nederland zit jaren op slot, gooit miljarden weg en nu pas vertelt het kabinet wat er nog wel mag... Deze oplossing had al succesvol ingevoerd kunnen zijn.

De stikstofkraker werkt met de scheidingsmethode destillatie. Dat is uitgevonden door de Babyloniërs in Mesopotamië, een paar duizend jaar geleden. Daarmee maken we dagelijks benzine, kerosine, diesel en vele andere producten uit ruwe aardolie. Daarmee maken we dagelijks cognac, whisky en jenever. Nederland zit op slot voor een bureaucratisch probleem dat een technische oplossing heeft.

De minister van Natuur en Stikstof sprak over onze waterkwaliteit. Het ontgaat onze politieke kaste dat rivier- en grondwater vanuit Duitsland en België door Nederland naar de zee stroomt. Beleid ontwikkelen dat niet Europees wordt afgedwongen, is met open grenzen voor goederen en diensten volstrekt zinloos. Het vee verhuist stroomopwaarts, dezelfde stront drijft hier vanzelf alsnog voorbij.

Er is een tunnelvisie op veestapelreductie in Nederland. De Europese vleesconsumptie is een losstaand proces dat langzaam stijgt, dus dit is puur NIMBY-beleid zoekend naar goedkope bouwgrond. Het lijkt wel alsof verplaatsing van een complete sector naar vlak buiten Nederland als heilige graal wordt gezien. Dan ontken je open grenzen voor water, stikstof, vlees en mensen.

Kunstmest veroorzaakte drie miljard extra mensen op deze planeet. We willen naar een circulaire landbouw, dat is dus ook een feestje zonder kunstmest vanuit fossiele brandstoffen. De ene burger wil dat om uitstoot te reduceren, de andere omdat aardgas en dus ook kunstmest steeds zeldzamer en duurder worden. Het tekort aan biologische mest zal alleen maar groeien. Massa is kassa!

Rusland mag kunstmest exporteren ondanks handelsboycots om honger te voorkomen, terwijl Nederlandse mest binnen 25 kilometer moet blijven. Mest is geen afvalstof, het is bruin goud dat we wereldwijd kunnen verkopen. Zodra fossiele kunstmest duur genoeg wordt, kunnen we met ons vee een nieuwe gouden eeuw starten. Deze stikstof moet niet de natuur in, maar over de toonbank.

Opvangen, verwerken en verkopen van lokaal ongewenste stoffen is al jarenlang de snelste en meest kosteneffectieve of zelfs winstgevende methode. Het gaf ons de milieuvriendelijkste landbouw ter wereld. Dat moet niet alleen met stikstof, maar ook met fosfaat. Onze kenniseconomie drijft op de verkoop van innovatieve technologie aan de rest van de wereld, het redden van de planeet ook.

Op de geboortegrond van de TU Delft, de Oude Delft 95, staat nu de VN organisatie voor watereducatie. Aan de achterkant ligt een nieuwe treintunnel die dreigt weg te varen omdat DSM stopt met het oppompen van tien miljard liter water per jaar, wat in zee gedumpt werd. Waarom komt niemand op het idee dat te zuiveren en verkopen? Stuk goedkoper dan half Delft herbouwen.

Reuzen zoals Shell en ExxonMobile vinden aardolie eigenlijk te mooi om te verbranden, die weten dat ze meer geld kunnen verdienen aan de productie van kunststof dan ze ooit zullen krijgen voor brandstof. We zijn letterlijk geld aan het verbranden. Laat jezelf niet misleiden door de miljardenwinsten, wij betalen vooral belasting aan de pomp. De premier lacht als derde hond.

Het kabinet weigert een besluit te nemen of we per 2035 of per 2030 van het stikstofslot mogen. Ze weigeren een wetwijziging die al twee jaar in het regeerakkoord staat naar het parlement te sturen. Ik heb dit liever per 2025, 2023 of zelfs 2020. Een beetje tijdreizen vind ik geen probleem, we missen maar een miljoen woningen en wegen terwijl de immigratie alleen maar toeneemt.

De klimaatjeugd die de Hogeschool Velp bezette, mag eens uitleggen hoe je een windmolen bouwt zonder staal uit een hoogoven voor het staande gedeelte, zonder plastic uit een raffinaderij voor het draaiende gedeelte en zonder zeldzame aardmaterialen uit conflictgebieden voor het elektrische gedeelte. De mensen die het hardste schreeuwen, hebben de meest onwerkbare oplossingen.

Een zoektocht naar perfectie eindigt louter in diepe teleurstelling.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten - Stikstofpropaganda

Uitstel dat Wopke voorstelde is niet nodig, als we NU beginnen met normaal doen.

@Feynman | 20-08-22 | 20:55 | 0 reacties

LIVE - Stikstof CrisisBeraad Boeren/Remkes

Kabinet aanwezig met WEF Defence Force (Rutte, Van der Wal, Staghouwer, Harbers)

@Pritt Stift | 05-08-22 | 10:01 | 0 reacties

Feynman en/of Feiten — De Stikstofkraker

We zitten nu in de kafkaëske situatie dat we de economie en voedselveiligheid slopen om dat ene plantje te redden, dat eigenlijk water en een beetje kalk nodig heeft

@Feynman | 18-06-22 | 20:35 | 0 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.