achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Kamervragen over schimmige WHO-bijbaan Kaag

Verzweeg Sieg een lobbybaantje bij de WHO voor de Kamer?

We kennen de dynamietvissers van het zelfbenoemde #Wobteam voornamelijk als "compleetdenkers" die (niet zelden valse) argumenten bij hun conclusies zoeken, maar wie met dynamiet in de Hofvijver gooit, raakt ook wel eens een grote vis. Sigrid Karper Kaag, in dit geval. W. Aukema vond in de opbrengsten van een WOO-verzoek een onbekende/onvermelde nevenfunctie van de zelfverklaarde ambassadrice van de nieuwe bestuurscultuur: ze was van 2018 tot 2021 - dus tijdens haar ministerschappen - bestuurslid bij GPMB, een WHO-organisatie die zich bemoeit met pandemie-regie (niet in de betekenis van 'regisseren', maar van 'regie nemen bij uitbraak'). En dat mag helemaal niet van de Gedragscode Bewindspersonen. Alt-Media-website Blckbx had er een stukkie over, in de mainstream media werd het genegeerd, maarrr: ook niet ontkracht. En dat terwijl de Rudy Bouma's van deze wereld een keiharde klabanus krijgen van roepen dat W. Aukema een wappie is. Dus toen het stil bleef, gingen we toch in rook en vuur denken. Dat doet Renske Leijten ook en daarom liggen er nu Kamervragen op Ruttes bureau in het Torentje. Mooi, want zoals gezegd vinden we die Aukema ook niet per se de scherpste lezer van bestuurlijke stukken. Maar nu gaat de SP het voor ons doen. WE ZIJN BENIEUWD.

Nog een bijbaan die Kaag bezet

De functie van Vervelendste Nederlander van Nederland, een eer die tot voor kort aan Johan Vollenbroek ten deel viel

Vervelendste Nederlander

Wie was de vervelendste Nederlander van 2022?

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister-president over het naleven van integriteitsregels door bewindspersonen

1 Waarom is een nevenfunctie van een bewindspersoon niet opgegeven, ondanks dat dit wel volgt uit de gedragscode voor bewindspersonen? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten? (1)(2)

2 Klopt het dat er meermaals ambtelijk is geadviseerd deze nevenfunctie wel te registreren? Zo ja, waarom is aan deze adviezen geen opvolging gegeven?

3 Is de Kamer geïnformeerd over deze nevenfunctie en zo ja, hoe?

4 In welke hoedanigheid werd deze nevenfunctie bekleed? Welke inhoudelijke reden heeft de bewindspersoon gehad voor deze nevenfunctie?

5 Wanneer is over deze nevenfunctie afstemming geweest met u? Is er over deze nevenfunctie afstemming geweest met andere leden van het kabinet? 

6 Zijn er andere nevenfuncties van bewindslieden die volgens de gedragscode geregistreerd moeten worden maar dat niet geregistreerd zijn? Zo ja, welke zijn dit en op welke bewindspersonen heeft dit betrekking?

7 Hoe wordt door u bewerkstelligd dat de regels die volgen uit de gedragscode integriteit ook worden nageleefd?

8 Klopt het dat een verbod van twee jaar om bepaalde functies uit te voeren voor voormalig bewindspersonen is versoepeld naar een afkoelperiode vanwege druk vanuit uw eigen ministerie? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit is verlopen? (3)

9 Is het gebruikelijk dat bewindspersonen die dit onderwerp niet in hun portefeuille hebben wel meekijken bij dit soort regelgeving omdat dit hun persoonlijk raakt? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten?

10 Erkent u dat het de integriteit van uw kabinet in het bijzonder en van het openbaar bestuur in het algemeen aantast als lijkt dat regels niet gelden voor degenen die die regels maken? Kunt u uw antwoord toelichten?

11 Kunt u aan geven waarom er een gedragscode voor bewindspersonen bestaat als telkens na het opvragen van documenten met beroep op de Woo/Wob blijkt dat deze gedragscode niet wordt nageleefd? Wat doet dit met uw geloofwaardigheid? Kunt u uw antwoord toelichten?

(1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2022/11/22/besluit-op-wob-woo-verzoek-over-lidmaatschap-sigrid-kaag-van-global-preparedness-monitoring-board

(2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/23/bijlage-1-gedragscode-bewindspersonen

(3) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1883544256/lobbyregels-afgezwakt-na-verzet-zorgen-bewindspersonen-om-eigen-hachje?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.