Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De CBS FILES part 2. CBS bleef falen na ontdekken van onjuist cijfer over woonoppervlakte

Nog meer reconstructie van FALEND statistiekbureau

Zo. Daar zijn we weer met deel 2 van de CBS FILES. Gisteren beschreven we hoe het CBS volhardde in het verdedigen van een onjuist en misleidend cijfer dat lange tijd centraal stond in de verhitte maatschappelijke discussie over het woningtekort. Vandaag laten we u zien hoe het statistiekbureau uiteindelijk kwam tot een stilletjes erratum op de website, dat vervolgens pas twee weken later (door een reaguurder van GeenStijl) werd opgemerkt. 

Het blijkt namelijk dat werknemers van het CBS er al in juli 2022 achterkwamen dat er iets goed fout zat met de berekeningen van de gemiddelde woonoppervlakte. Toch wachtte het bureau, met een communicatie-afdeling waar een paard de hik van krijgt, onder leiding van een topambtenaar, nog drie maanden voordat uiteindelijk werd besloten tot een door niemand opgemerkt erratum op de website. 

Het CBS zegt daar zelf over: "Gegeven de beschikbare mensen en middelen en de zorgvuldigheid die in acht genomen moet worden, was dit het meest haalbare." Dat het foutieve cijfer in allerlei media opdook en een centrale rol speelde in de maatschappelijke discussie, noemt het CBS nu "niet relevant". Sterker nog, het CBS heeft de Staatscommissie demografische ontwikkelingen, die in oktober nog in de veronderstelling verkeerde dat het gemiddelde woonoppervlak per persoon in Nederland uitzonderlijk hoog is, niet van het erratum op de hoogte gesteld, en heeft ook niets laten weten aan de onderzoeker die het statistiekbureau in augustus 2021, september 2021 en februari 2022 uitgebreid en onderbouwd op de fout wees. 

Dat is vreemd, zeker als we de eerste zin bovenaan het tabblad 'Organisatie' op www.cbs.nl lezen: "Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie." Er werken meer dan 2000 mensen bij het CBS, dat jaarlijks 137 miljoen euro aan belastinggeld kost. En niemand van die 2000 mensen dacht op een gegeven moment 'verdorie, een onbetrouwbaar cijfer van het CBS dat een prominente rol speelt in een zeer relevant maatschappelijk debat, dat is zeg maar het tegenovergestelde van waar we voor bedoeld zijn'. 

Sterker nog, volgens het CBS is "de standaardprocedure van het CBS gehanteerd. Bij het constateren van een fout wordt zo snel mogelijk gewerkt aan de publicatie van de nieuwe cijfers en daarna aan de kennisgeving daarvan." Maar: "Het CBS werkt aan een vergroting van de zichtbaarheid van errata op de website. Ook zal er bij een eventueel volgend erratum een tweet aan worden gewijd." 

Hoe die 'standaardprocedure' verliep, leest u in deel 2 van de CBS FILES, na de breek.

De CBS FILES, deel 2

Zoals u in deel 1 kon lezen is het CBS in augustus 2021, september 2021 en februari 2022 al op de fout gewezen, maar is daar niets mee gedaan. Dat verandert op 4 juli 2022. Bij het voorbereiden van een nieuwe publicatie over het woonoppervlak, komt een CBS-medewerker erachter dat er vermoedelijk een fout zit in de cijfers over 2018. Op 4 juli mailt hij zijn vermoeden aan twee collega's: "Het lijkt erop dat de vorige keer de cijfers vervolgens niet zijn gewogen naar het aantal personen in een huishouden, waardoor de cijfers behoorlijk hoger uitvielen." Dit is precies de uitleg die het CBS meer dan drie maanden later zal publiceren in het erratum. Op woensdag 6 juli mailt de medewerker zijn collega's opnieuw, dat ook uit andere analyses blijkt dat er in 2018 iets verkeerd is gegaan. Omdat een van de twee op vakantie gaat, stelt de medewerker voor de kwestie "hoe we dit moeten/kunnen rectificeren" over de vakantie heen te tillen. 

Op 15 augustus (meer dan een maand later, red.) is er dan een meeting waarin onder andere "rectificatie artikel uit 2018" op de agenda staat. Uiteindelijk gaat een CBS-medewerker, die vermoedelijk het onderzoek in 2018 ook heeft uitgevoerd, nog eens naar de gegevens kijken. Op 1 september stuurt die een e-mail met een bijlage "Onderzoek juistheid artikel 2018 over woonoppervlakte". De conclusie van dit "onderzoek" van drie kantjes is gek genoeg dat de cijfers uit 2018 wel correct zijn. Sterker nog: er staat een "belangrijke kanttekening!" bij het onderzoek: "Als alle woonoppervlakten worden gedeeld door het aantal inwoners van Nederland wordt er een lagere oppervlakte gevonden dan in de onderzoekspopulatie. Eerder is hier door [zwartgelakt] een vraag over gesteld. Dit is juist. (Het is juist onjuist, GS)" Binnen anderhalf uur nadat het "onderzoek" is verstuurd, stuurt een andere CBS-medewerker al een reactie dat de cijfers echt niet juist kunnen zijn. Besloten wordt de cijfers "woensdag" (vermoedelijk 7 september) nog een keer te gaan bekijken

Daarna is het weer een paar weken stil. Het lijkt erop dat er nog eens naar de cijfers is gekeken en het "onderzoek" in de prullenbak is verdwenen. Maar het CBS heeft over de tussenliggende periodes niets vastgelegd. Op 28 september is er opeens een zoom-bespreking "om het destijds gepubliceerde artikel bij te stellen". Een dag later stuurt een CBS-medewerker (vermoedelijk iemand die betrokken was bij het maken van de fout én bij het ontdekken van de fout) een mail met een voorstel om het artikel aan te passen. "De data en syntaxen zijn er nog, en we kunnen vrij eenvoudig de analyse herhalen en de figuren en teksten aanpassen."

Opvallend genoeg lijkt deze medewerker niet op de hoogte te zijn van het feit dat het getal van 65 vierkante meter inmiddels een eigen leven is gaan leiden in de media en in het debat over volkshuisvesting. "We verwachten dat de grote lijnen en conclusies niet zullen wijzigen." Naar de "belangrijke kanttekening" in het "onderzoek" wordt niet meer verwezen, terwijl de schrijver van het "onderzoek" er dus wel degelijk van op de hoogte was dat er al eerder vragen zijn gesteld over het opvallend hoge getal van 65 vierkante meter. Op 30 september stuurt een CBS-medewerker een mail aan de communicatie-afdeling om de publicatie aan te passen. Er wordt wat heen en weer gemaild over de precieze erratum-tekst die uiteindelijk op de site moet komen. 

Op 11 oktober stuurt een CBS-medewerker een mail aan verschillende collega's over de kwestie. Daarin wordt aangekondigd dat de tekst op de site gaat worden aangepast. Onderaan de mail staat: "[zwartgelakt] gaf nog het volgende aan: "Het is een behoorlijke correctie, ik vraag me af of we daar verder nog wat mee moeten doen. Misschien toch bij aankomende publicaties over zeggen."" Er lijkt hier dus toch een klein beetje besef te zijn van het feit dat het best om een significante fout gaat. 

Op 12 oktober is er een overleg over "de communicatielijn". De conclusies van dat gesprek zijn dat er een erratum wordt gepubliceerd en dat er bij de volgende publicatie aandacht aan de fout zal worden geschonken. Iemand mailt nog of er nog andere partijen moeten worden geïnformeerd. Het antwoord is nee. Op 14 oktober publiceert het CBS het erratum. Een medewerker stuurt nog een mail (vermoedelijk naar de communicatie-afdeling) om collega's op het plaatsen van het erratum te wijzen

Niemand verwijst in de interne communicatie naar het feit dat het getal van 65 vierkante meter een grote rol is gaan spelen in het Nederlandse debat. Op het "onderzoek", dat ten onrechte concludeerde dat er geen fout was gemaakt, na wordt ook nergens terugverwezen naar de mails van Léon Groenemeijer waardoor het CBS al langer op de hoogte was van de fout. Terwijl tenminste één betrokken CBS-medewerker zich dit dus wel degelijk kon herinneren. 

Vervolgens is het twee weken stil, tot op 27 oktober hoogleraar demografie Helga de Valk aanschuift bij Nieuwsuur. Zij is lid van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen, die zich voor de overheid bezighoudt met het probleem dat er geen huizen meer zijn. Zij noemt in Nieuwsuur dat Nederlanders gemiddeld erg ruim wonen, op gemiddeld maar liefst 67 vierkante per persoon. Dat klopt niet, en een reaguurder ontdekt de fout

GeenStijl vraagt het CBS een dag later hoe het kan dat er zo weinig aandacht is geweest voor deze fout. De woordvoerder van dienst lijkt niet van het erratum op de hoogte en vraagt via mail en slack haar collega's om hulp. Uiteindelijk wordt voor een antwoord gekozen waarin het CBS meldt dat de fout na het ontdekken "zo snel mogelijk" is gemeld en dat er in een volgende publicatie "aandacht" aan gegeven gaat worden. "Zo snel mogelijk" is dus na meer dan drie maanden, en de "aandacht" bestaat uiteindelijk uit een klein alineaatje helemaal onderaan het nieuwe persbericht

Op 28 oktober publiceert Trouw ook een interview met demograaf en CBS-medewerker Ruben van Gaalen (die in augustus 2021 én februari 2022 door Léon Groenemeijer persoonlijk van de fout op de hoogte was gesteld) over de hoge bevolkingsdruk, waarin ook het cijfer van 65 vierkante meter wordt aangehaald. Volgens Van Gaalen had Trouw dit cijfer zelf opgezocht en had hij "de toevoeging niet onder ogen" gekregen. Een twitteraar (nou ja, niet 'een' twitteraar, maar de auteur van dit topic) die daar een vraag over stelde kreeg het verwijt "U straalt vertrouwen uit zeg" toegebeten. Zoals wij altijd zeggen: vertrouwen is goed, de Woo is beter. 

Dag verder!

Op 1 december, de dag van het persbericht over de nieuwe cijfers, schrijft ook de Volkskrant (met een sneer naar Sander Schimmelpenninck) over de fout, die door allerlei Volkskrantlezers (typisch) op twitter wordt aangegrepen om te roepen dat het CBS niet te vertrouwen is. Dat lijkt ons, de boel zo'n beetje overziend, niet echt de conclusie die je op basis van deze stukken kunt trekken. Je kunt eerder zeggen dat er bij het CBS een rotsvast geloof in eigen kunnen bestaat, waardoor de eerste reactie op gefundeerde vragen van ter zake kundige buitenstaanders is 'die zal er wel naast zitten' in plaats van 'laten we onze eigen sommetjes nog even narekenen'. En dat er intern extreem langzaam en inefficiënt wordt gecommuniceerd, waardoor uiteindelijk niemand er echt voor verantwoordelijk is dat de externe communicatie vervolgens rommelig en onduidelijk verloopt. 

Niemand bij een bureau, dat claimt dat het bestaat zodat "maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie", lijkt zich daadwerkelijk druk te maken over de vraag of maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie. Als een expert die deelneemt aan het maatschappelijke debat zeer terechte vragen heeft over de betrouwbaarheid van de statistische informatie, wordt die door het CBS eerst met een kluitje in het riet gestuurd en vervolgens genegeerd. En zelfs als er intern de overtuiging ontstaat dat de statistische informatie niet betrouwbaar is, duurt het nog meer dan drie maanden voordat het maatschappelijke debat daarvan kan profiteren. 

Zelfs nu nog noemt het CBS de uitgebreide verspreiding van het incorrecte cijfer van 65 vierkante meter "niet relevant". Het CBS laat wel weten dat bij het verwerken van het erratum "de standaardprocedure van het CBS gehanteerd" is, en dat het "werkt aan een vergroting van de zichtbaarheid van errata op de website. Ook zal er bij een eventueel volgend erratum een tweet aan worden gewijd." Een tweet! Welja. Lees de complete reactie (vragen gesteld op 20 december, beantwoord op 19 januari) van het CBS hier

Bedelverzoekje

GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wilt u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Woo-ers en Duikers in.

Reaguursels

Inloggen

CBS publiceert ontzettend veel data, en dat doen ze over het algemeen heel goed. Nu hebben ze een blunder gemaakt en prima dat daar aandacht aan wordt besteed. Maar om ze nu af te schieten op één dossier, gaat me een beetje te ver.

Après toi | 24-01-23 | 13:36 | 2

Door hun eigen vreemde, stugge handeling is het een groot dossier geworden.

Deflatiemonster | 24-01-23 | 13:56

Ach er zijn ook weleens van die periodes in de geschiedenis waarin overheden veel goeds doen alleen, vanuit hun eigen geloof, op een dossier een ietwat andere visie maar laten ons daar nou niet al te druk om maken.

Weazel | 24-01-23 | 16:59

Is er tussentijds niet gerapporteerd of anderszins besloten op een manier die wel goed uitkwam?

Er wordt toch nooit iemand ontslagen of verantwoordelijk gehouden dus dat soort machinaties zullen legio zijn bij overheden.

Zomaarwat | 24-01-23 | 12:38

Daar schiet mij te binnen dat het KNMI ook iets had met historische temperatuurreeksen, die even stilletjes aangepast werden aan het klimaatnaratief.

Louter Leuter | 24-01-23 | 12:06 | 2

@Basil Fawlty | 24-01-23 | 12:18:
Juist die! Dank! Had dat getypt voordat ik kon linken...

Louter Leuter | 24-01-23 | 12:57

Waarom maken jullie dit zo groot? Wat is er nieuws aan een zelfgenoegzame rijksdienst waar bange, trage ambtenaren proberen hun blunders te verbergen en als dit niet meer kan, te bagatelliseren? Verder lezen ze alleen mastuberend hun eigen rapporten en niet de krant. Deze lieden volgen het maatschappelijk debat helemaal niet.

Mark Smeeks | 24-01-23 | 11:55 | 3

Deze lieden volgen mogelijk het maatschappelijk debat niet helemaal. Maar het maatschappelijk debat wordt wel gestuurd door de cijfers die het CBS presenteert. In dit geval kregen wij te horen dat het huizentekort in NL wordt veroorzaakt door te grote huizen.
Dus niet door overheidsfalen zoals ongecontroleerde massa-immigratie of een bouwstop. Nee, als we *gewoon* huizen gaan splitsen komt het woontekort wel goed.

Dandruff | 24-01-23 | 12:08

@Dandruff | 24-01-23 | 12:08: Je gaat bijna denken dat er via het CBS een complot wordt gestuurd om elke discussie bij het immigratieprobleem vandaan te sturen.

Mark Smeeks | 24-01-23 | 12:24

@Mark Smeeks | 24-01-23 | 12:24:

Dat lijkt me ook niet waarschijnlijk. Maar een club die uit de belastingpot betaald wordt om "het maatschappelijk debat te dienen met betrouwbare statistische cijfers", zou minimaal moeten proberen om *betrouwbare statistische cijfers* te leveren. Dat is hun doelstelling, en daar worden ze ook voor betaald.

Als ze dan herhaaldelijk op een grote fout worden gewezen zou dat binnen een jaar gecorrigeerd moeten worden. Zeker als ze zien dat hun foute cijfers herhaaldelijk gebruikt of misbruikt worden in dit debat.

Plus een heel ander punt dat het CBS lijkt te ontgaan. Zelfs als dat getal van 65 m2 pp zou kloppen dan zegt dat weinig over de werkelijke woonruimte. Zowel in NL als in omringende landen worden verschillende rekenmethoden gebruikt; bijvoorbeeld door hal, douche, wc, keuken, schuur, etc wel of niet mee te rekenen. Ook de samenstelling van de bevolking (alleenstaand of gezin) maakt nogal veel uit. Toch zal het splitsen van alle woningen van alleenstaanden (ondoenlijk en peperduur) de woningnood niet oplossen.

Bedenk ook dat als het overheidsstreven naar overmatige overbevolking niet alleen meer woonhuizen vergt, maar ook de bijbehorende infrastructuur; wegen, winkel- en distributie- centra, onderwijs, zorg, energie, water, veiligheid, vliegvelden, etc. Dat is niet alleen in strijd met alle milieuwaanwetgeving. In al deze sectoren zijn nu al flinke personeelstekorten waardoor het systeem aan alle kanten kraakt en barst.

Dandruff | 24-01-23 | 12:56

Zijn dit nu 'telraamambtenaren'?

small_town_dude | 24-01-23 | 11:35

Dat dit mag! Elk bedrijf zou voor de rechter gesleept worden. Waarom gebeurt hier niets, waarom geen duidelijke mea culpa? Echt, als ik advocaat was, ik zou de hele wereld aanklagen, maar vandaag dus beginnen met het CBS. Vanwege onbehoorlijk werk. Bestaat zoiets? Ah, ik kan me hier véél te druk om maken...

anja | 24-01-23 | 11:30

Fijn om weer eens wat langere stukken te lezen hier. Goed bezig!

Sinterbikske | 24-01-23 | 11:27

Misschien moeten die kantoorpikkies wat meer buiten wandelen in de middagpauze, even wat frisse lucht door het lichaam en het hoofd weer wat helder maken

hotbrasil | 24-01-23 | 11:16 | 1

Ze hebben al genoeg vrije dagen en verkansie.

dathoujetoch | 24-01-23 | 11:54

De mediaan lijkt me hier interessanter dan het gemiddelde. Mijn vermoeden is dat een flinke meerderheid van de bevolking een eind onder de 53 zit.

J.P.Drapeau | 24-01-23 | 11:06

Drain the swamp!
Donatie gedaan.

D-Fens_1963 | 24-01-23 | 11:06

Wie heeft gecontroleerd of de cijfers van Duitsland en andere omringende landen wel correct zijn berekend? Als er geen standaard meetmethode is dan heeft het ook geen zin om dit binnen Europa met elkaar te gaan vergelijken.

small_town_dude | 24-01-23 | 11:03 | 2

Dat was de kern van reactie gisteren ook. Reken je een (Duitse) kelder wel of niet mee bijvoorbeeld? Je kunt er niet in wonen (alhoewel ze dat in Londen wel doen) maar wel veel in opslaan. Tellen we een schuurtje mee? Deel van mijn garage, wel de hele garage, is een opslag waar je een kantoor in zou kunnen maken.

Louter Leuter | 24-01-23 | 11:44

Zie zelfde tegel van eerder, in Duitsland wordt anders berekend: In Duitsland heb je Wohnfläche (wordt berekend) en Nutzfläche (niet berekend zoals: kelder, zolder, garage, wasruimte etc). Daarnaast zijn er ook nog Nutzfläche (niet berekend zoals: lift, trappen, hal met ingang, warmte ruimtes etc).

Der_Duutser | 24-01-23 | 11:57

De woonoppervlakte vind ik niet zo belangrijk. Ik ben vooral geïnteresseerd in de gemiddelde afstand tot vervelende buren. Daar zou eens onderzoek naar moeten worden gedaan.

lekgoot | 24-01-23 | 11:01 | 1

Dat is maar een paar tegels.

Sinterbikske | 24-01-23 | 11:17

Waarom had die hoogleraar bij Nieuwsuur het over 67, waar had ze dat nog hogere cijfer vandaan ?

Wattman | 24-01-23 | 10:59

De beste oplossing is de communicatie afdeling ontslaan die alleen maar bezig zijn met "schade-beperking". Het CBS heeft moeite met transparantie en openheid. Stel je voor dat een "gewoon mens" vragen stelt

Zemko | 24-01-23 | 10:48

Hele lange verhalen (deel I en II en ik zou het hier bij laten) over de herberekening van 65 m2 woonoppervlak naar 53 m2. Nou nou.. scheelt maar liefst 12 m2 !! tsjonge jonge ... Maar kan iemand mij vertellen wat nu daadwerkelijk wat uitmaakt ? Gebouwd wordt er toch al niet. Wat een ophef om niks.

johnyl | 24-01-23 | 10:48 | 6

Een foutmarge van 20% in een statestiek is niks? Je zal dit maar gezegt hebben, sta je aardig voor lul.

Wiezewalakristalix | 24-01-23 | 12:36

Het ophef noemen terwijl er vanuit de politiek wel ballonnetjes worden opgelaten om te kijken of menen kunnen inschikken tot voordele van instromers. Kamertje over? Te groot huis? Ze dromen er al over. De werkelijkheid creëren ze kennelijk zelf.

Deflatiemonster | 24-01-23 | 12:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Overheidsorganisaties die vroegah met trots hun dienende taak deden worden meer en meer de politiek ingetrokken en gaan dan onafwendbaar steeds meer falen. Het valt nog mee dat de politiek hun tengels niet in de waterleidingbedrijven hebben gezet. (Of misschien weten ze dat ze hier van weg moeten blijven. 2 dagen geen water na een faal leidt meteen tot een gewelddadige volksopstand)

BASinnic | 24-01-23 | 10:46 | 1

Daar zijn ze helaas al een tijdje mee bezig.
Verhalen over het, zogenaamd, noodgedwongen privatiseren ervan in opdracht van de EU hebben reeds de ronde gedaan.
We weten allemaal wat er dan te gebeuren staat.

BekiekUtMoar | 24-01-23 | 11:09

Nou, Ronaldo, ik vind de conclusie dat het CBS niet te vertrouwen is toch niet zo ver benevens de waarheid als je leest hoe dit gegaan is, en ook als je leest welke conclusies je zelf trekt. Het is maar hoe je 'niet te vertrouwen' interpreteert. Als je bedoelt dat de mensen bij het CBS niet te vertrouwen zijn, dat er sprake is van kwade trouw, ok, dan overdrijf je wellicht, maar als je bedoelt dat datgene wat het CBS publiceert niet altijd betrouwbaar is, en dat zelfs als er vragen over gesteld worden datzelfde CBS het structureel verdomt om serieus de betrouwbaarheid van de eigen cijfers te checken, no, dan zit je toch aardig in de buurt, nee, dan is het 'spot on'.
Uit het relaas maak je op dat men het eigen falen gewoon niet serieus wenst te nemen, iets wat je bij andere instanties zoals de Belastingdienst en de IND en de GGD ook wel ziet.

Schoorsteenveger | 24-01-23 | 10:39

Zoals de meeste (semi-)overheidsinstellingen: Er is geen prestatiedruk, alles gaat z'n gangetje wel en de centen komen vanzelf binnen. Dit gaat ALTIJD ten koste van kwaliteit.

Concurrentie en prestatiedruk zorgen voor motivatie en kwaliteit. Als ik mijn werk niet goed uit voer komt er niet voldoende geld binnen voor salarissen en facturen. Laat ze dat bij het CBS ook eens voelen. Dan zal de houding op dergelijke zeer belangrijke maatschappelijke vraagstukken spoedig veranderen.

Vleesverkopert | 24-01-23 | 10:36 | 1

Zoals TNO? Hangt vooral aan de subsidietiet. ooit speciaal opgericht voor het midden- en kleinbedrijf, maar ze hebben er een enorm grote hekel aan.

Louter Leuter | 24-01-23 | 12:03

Het is niet zo moeilijk. Nieuwe woningen gaan naar statushouders en onze jongeren proppen we in brandgevaarlijke containerwoningen.

Piet Karbiet | 24-01-23 | 10:34

Mijn ambtenaren doen hun werk niet goed.

wiers | 24-01-23 | 10:33

Alle media nemen het verkeerde cijfer over, de valse suggestie wekkend dat we wel heel ruim wonen, maar het is niet relevant zegt het CBS.

Daarmee zeggen ze eigenlijk dat het CBS zelf niet relevant is immers de juiste cijfers doen er niet toe.

Wattman | 24-01-23 | 10:33

55 is een relatief grote afwijking van 65, maar toch snap ik de ophef niet helemaal. Er wordt continu gehamerd op de rol die dat getal speelt in het publieke debat, maar zelfs met 55 is er nog steeds sprake van een significant groter oppervlak dan Duitsland (46) en het VK (44) van zo'n 25%. Dat beïnvloedt dat debat dus niet zo enorm. Dat het CBS een enorm stroperig apparaat blijkt te zijn is duidelijk, maar van opzet lijkt er niet echt sprake te zijn. Hooguit moeite om eigen fouten toe te geven.

Korporaal Banaal | 24-01-23 | 10:33 | 9

"Dat beïnvloedt dat debat dus niet zo enorm."
Is dat meetbaar?

Deflatiemonster | 24-01-23 | 12:47

@Basil Fawlty | 24-01-23 | 12:13:
Tsja Roco... Ik heb nog een wat Märklin spul (vanaf 1964, is nogal hard mee omgegaan). Mag geen naam hebben en gezien de staat van het spul, zal het ook niets waard zijn.

Louter Leuter | 24-01-23 | 12:55

@Louter Leuter | 24-01-23 | 12:55:
Roco. Lol! Was/is Oostenrijks. Had ik wat wagons van.
Mooi dat je dat nog weet.

Basil Fawlty | 24-01-23 | 15:50
▼ 6 antwoorden verborgen

Wat is het CBS toch een fossiel, tijd voor concurrentie!

Acidstain | 24-01-23 | 10:29

Het Economisch Instituut voor de Bouw. Kent u dat? Dit onderzoeksbureau doet analyses en onderzoek naar de arbeidsbouwmarkt en de bouwmarkt. Daar heb ik een stuk meer vertrouwen in. Het wordt vooral gefinancieerd door de sector zelf. Onafhankelijk. Apolitiek. En er werken daarom 20 medewerkers en niet 2.000. www.eib.nl/medewerkers/

Piet Karbiet | 24-01-23 | 10:27

Als dank voor dit soort (en vele andere) goede artikelen zojuist lid geworden. Jaja, veel te laat bla bla.

Der_Duutser | 24-01-23 | 10:27

Welke minister gaat over het CBS?

dathoujetoch | 24-01-23 | 10:17 | 7

@dathoujetoch | 24-01-23 | 10:29: Huh? Je begrijpt dat ik hiermee bedoel dat in een gezonde democratie clubjes die meten en statistieken leveren totaal onafhankelijk zijn van welk bestuursorgaan dan ook? En dat is dan inderdaad klassiek rechts-liberaal, iets wat de VVD ooit in een grijs verleden was maar nu slechts links populistisch is zoals bijna elke partij. Oh en je moet niet ad-hominemmen, dan wordt je door het gros gelijk afgeserveerd, tenzij dit je doel is, dan goed gedaan!

zhirek | 24-01-23 | 10:53

@dathoujetoch | 24-01-23 | 11:00: Wat een rare reacties? Ook zo slecht geslapen? En hier is je antwoord. "Het CBS is sinds 3 januari 2004 een zelfstandig bestuursorgaan en valt dus niet meer hiërarchisch onder de minister van Economische Zaken (EZ)." Zhirek had gelijk.

Wiezewalakristalix | 24-01-23 | 11:58
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik denk eerder, dat het CBS al jaren opzettelijk fout weergeeft.
Ik verwacht niet anders on de Rutte Doctrine.
Net als Opstelten en het OM, de zaken misbruiken voor eigen voordeel, en alles doen om de waarheid te verduisteren.
En ze komen er allemaal mee weg, want Rutte ontslaat nooit ambtenaren die incompetent zijn, zolang ze hem maar gehoorzamen.

Torquemada | 24-01-23 | 10:16

"Niemand verwijst in de interne communicatie naar het feit dat het getal van 65 vierkante meter een grote rol is gaan spelen in het Nederlandse debat. "

Wat het CBS zelf niet is aan te rekenen!

Ik heb de boel gister eens uitgebreid bekeken en zie dat internationale vergelijkingen van andere landen laten zien dat Nederland er heel aardig bij ligt qua woonoppervlak, waar overigens iedere keer verschillende getallen worden genoemd.

Wat blijkt? De rekenmethode is erg ingewikkeld en multi-interpretabel. Het gaat om allerlei definities die van belang zijn, zoals wat is woonoppervlakte, wat tel je mee en wat niet, huur en koop, of alleen huur, gezinssamenstellingen, kamer-oppervlakten en vele, vele andere parameters. Blijkt dat elk onderzoek met andere cijfers komt , maar wat natuurlijk van belang is: Of die cijfers op een gelijke manier per land vergeleken kunnen worden.

Dan zie je in al die verschillende onderzoeken dat Nederland in de hogere oppervlaktes zit, vergeleken met de rest van de EU. Zoek het zelf op, Google is your friend. Kortom: Alweer een grote storm in een glas water als je het mij vraagt, dit ophef-verhaal. Want CBS, want overheid, want kudt natuurlijk.

Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 10:10 | 13

@Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 10:38: We zijn niet zielig, we hebben het dan beter dan de gemiddelde inwoner van de EU. En? Wat heeft dat te maken met de prijs van thee in China? Luxemburg is het rijkste land van de wereld. En? Moet dat dan ook genivelleerd? Het is toch niet dat we oneerlijk aan deze woonruimte zijn gekomen? Als we gaan praten dat we teveel woonruimte hebben dan hoeft dat toch niet te betekenen dat we moeten inkrimpen? Omwille van wat?

viejohuevon | 24-01-23 | 11:10

@Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 11:10: U snapt mijn opmerking over 2 miljoen asieleisers niet. Laat maar, hiermee is wederom aangetoond dat het voor u niet van belang is om met correcte cijfers te werken.

At_Dawn_They_Sleep | 24-01-23 | 11:12

@Beste_Landgenoten | 24-01-23 | 11:10: In België wonen ook heel veel Nederlanders. Wat is je punt?
Je weet verdraaid goed dat je verkeerd zit maar durft t nu niet meer toe te geven. Zie ik je vaker doen.

Bakkeleures | 24-01-23 | 11:14
▼ 10 antwoorden verborgen
-weggejorist-
gaffelbaard | 24-01-23 | 10:07 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

CBS heeft enorme fout gemaakt in berekening maar is te eigenwijs om dit toe te geven en kiest voor tegenaanval nadat vloerkleed-tactiek niet werkte.

Mis ik dan nog iets qua belangrijke conclusie uit dit tweeluik?

_pacman_ | 24-01-23 | 10:03 | 1

Ja.
Het CBS lijkt cijfers te publiceren die het beleid van het kabinet (moeten) ondersteunen. Het is nog maar de vraag of het een rekenfoutje was of dat er opzet in het spel was. We hebben dit met het CBS al vaker aan de hand gehad, waarbij ook causaliteit geen rol hoefde te spelen. Het recente voorbeeld valt me niet zo snel in maar dat het aandacht krijgt, komt het CBS inderdaad niet goed uit.

Bakkeleures | 24-01-23 | 10:58

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland