Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

AUDIO. Zo werd een JFvD-klokkenluider geroyeerd

FvD-Jongeren: zo krijg je dus een Erkenbrand in de Forumbunker

Nadat er uit de interne en twijfelachtige appgesprekken van het Forumjügend-gedeelte van de Forumjongeren op HP/Van Dijk werd gepubliceerd, werd een van de klokkenluiders naar het partijkantoor gesommeerd door het bestuur van de JFvD. Deze jongeman had alleen de eerste van twee brandbrieven mede ondertekend, waarin het bestuur werd opgeroepen om in te grijpen bij ideologisch twijfelachtige uitspraken en gedachtengoed dat in FvD-whatsappgroepen werd gedeeld.

Aan GeenStijl vertelt hij dat hij zelf niet gelekt heeft aan HP/De Tijd, maar dat hij wel screenshots met twijfelachtige uitlatingen in de appgroepen heeft verzameld. Een daarvan was slecht geanonimiseerd. Vervolgens is zijn naam achterhaald en werd hij uit twee FvD-groepen verwijderd, waaronder de beruchte BorrelVD-groep waar deze hele saga mee begon. Daarna werden zijn privégegevens via 4chan verspreid en is hij een tijdje lastig gevallen, met name op sociale media.

Om zich daarover te beklagen, zocht hij contact met JFvD-voorzitter Freek Jansen. Die negeerde zijn berichten ruim een maand lang. Daarna kreeg hij alsnog per mail (in ons bezit) een uitnodiging om in het partijkantoor aan de Herengracht langs te komen voor een gesprek. "Zoals ook duidelijk werd uit de berichten die we van jou ontvingen is er een vervelende situatie ontstaan die verregaande gevolgen heeft voor de betrokkenen. We betreuren de gang van zaken rondom de kwestie ten zeerste", is te lezen in de mail die van een generiek mailadres in het domein van @jongerenfvd.nl afkomstig is, en enkel is ondertekend met "Bestuur JFVD", zonder naamsvermelding.

"10 juli stond ik bij het partijkantoor niet wetende wie ik voor me zou krijgen", vertelt hij ons. "Toen de deur werd geopend was duidelijk dat ik Algemeen Bestuurslid Massimo Etalle en Iem Al Biyati voor me kreeg. Het gesprek is vervolgens gehouden in de studio van het FVD Journaal." Het jonge ex-partijlid heeft vervolgens een groot deel van het gesprek van ruim een uur opgenomen en de audio daarvan is in het bezit van GeenStijl. We mogen het bestand niet integraal delen, maar er wel uit citeren. En dat doen we derhalve hieronder, want het was een hallucinant gesprek, afgelopen zomer aan de Herengracht, waarin het bestuur probeert om zelf een slachtofferrol aan te nemen en er een uur lang niet wordt ingegaan op de aanleiding van het gesprek, de lekken en de berichtgeving in de media: meer dan twijfelachtig gedachtengoed bij een aantal JFvD'ers en de onwil bij het bestuur om daarop in te grijpen.

Freek vroeg z’n meisje Tessa (van de JFvD kascommissie)...

10 juli: Het gesprek over het lek

Na wat openingsgebabbel over camera's, de studio en het pand, verklaart Iem al Biyati dat ze geen bestuurslid is en enkel advies geeft aan het bestuur. De klokkenluider vertelt vervolgens zijn verhaal. Over dat zijn 06 op 4chan is gezet, dat zijn FB-profiel werd zwartgemaakt en dat een fotobewerking van hem met de tekst "stupid blacks" er onder op 4chan is gegooid. Ook is hij gebeld en werden er op Instagram rare dingen zijn kant op gestuurd. Hij legt dit allemaal zakelijk uit in het gesprek, zonder hoge emotie en zonder drama. Hij refereert aan een mede-lid dat wel erg snel ('binnen een kwartier') wist dat zijn 06 op 4chan stond, maar dat hij niet kan zeggen of het betekent dat hij betrokken was bij de intimidatie. (Om die reden laten wij de genoemde naam ook weg - red.)

Vervolgens vertelt hij over de verwijten, "Dat wij de partij zouden willen chanteren. Maar ik ben helemaal niet betrokken geweest bij de tweede brandbrief. Op de avond voordat het in de media kwam, kreeg ik het PDF'je van de brief in de mail. Ik zat op mijn werk en keek even op mijn telefoon, en zag ik dat ik getagd was: 'weet jij hiervan, heb je zitten lekken?' Ik ga niet ontkennen dat ik wel op de hoogte was dat het eraan kwam, maar ik ben niet degene die het heeft gelekt. Mijn insteek was om intern bij het bestuur dingen aan te kaarten: 'Dit wordt gezegd en dit kan niet door de beugel'. Want daar moet je mee oppassen, zeker als politieke partij zijnde, dat mensen dingen roepen als 'de beste economische formule ooit was het nationaal socialisme', dat zijn wel gevaarlijke teksten – en of het nou ironisch bedoeld is of niet, het kan niet."

Al Biyati vraagt of hij de betrokken mensen zelf heeft aangesproken, hetgeen bevestigend wordt beantwoord door de klokkenluider. Daarop suggereert bestuurslid Massimo Etalle dat de klokkenluider "gebruikt" zou zijn door andere klokkenluiders: "Het duurde niet heel lang voordat wij erachter kwamen dat jij degene was die het merendeel van de screenshots heeft gemaakt die in de media zijn verschenen." Al Biyati vult aan dat de klokkenluider "voor de leeuwen is gegooid" door het groepje brandbriefschrijvers.

Onze bron ontkent deze poging van het Jongerenbestuur om de situatie om te keren: "Ik heb de eerste brief niet meegeschreven maar wel ondertekend. Ik heb er ook meermaals op gewezen dat dit niet was om iets met de media te doen of er heen te sturen, je bereikt er niets mee, alleen ophef, ik wilde het intern oplossen", licht hij toe. Daarop proberen Al Biyati en Etalle hem uit te horen over wie er achter de tweede brief zaten en wie aan de media wilde lekken. Daartoe wentelen ze zichzelf in een slachtofferrol:

"Levens van mensen zijn echt... die hebben echt emotionele schade opgelopen, schade aan de partij, aan de organisatie – er zit royement aan te komen voor iedereen die hier bij betrokken is", waarschuwen ze. Er is op dat moment nog geen seconde gesproken over de door leden gedeelde nazi-sympathieën of over de kwalijke intimidatie van degene die daarover aan de bel trok, en naar het partijkantoor kwam in de veronderstelling dat daarover gesproken zou worden.

De bestuursleden proberen nogmaals om de klokkenluider te bewegen om namen te noemen, "Want iemand heeft jou proberen te naaien. Waarom geen namen noemen, je bent wel in de weer geweest met screenshots." De klokkenluider verweert zich: "Die heb ik niet in de media verspreid."

Etalle doet er een schepje bovenop: "We hebben echt een kut tijd gehad. Oh jij ook? Er is ons onrecht aangedaan. Daarom zit jij nu hier, kijken of mensen echt kwade bedoelingen hebben gehad."

Klokkenluider: "De screenshots heb ik gemaakt om een probleem aan te kaarten."

Al Biyati: "Die had je meteen naar ons moeten sturen, dus waarom verzamelen?"

Etalle blijft proberen om de klokkenluider op te zetten tegen de brandbriefschrijvers: "Ik ben altijd te bereiken. Toch zijn er dus mensen die weigeren hun telefoon op te nemen omdat ze nu bang zijn dat ze worden opgenomen. Het zijn mensen met behoorlijke kwalijke bedoelingen die jou genaaid hebben!"

De klokkenluider blijft kalm, terwijl je de verbazing in zijn stem hoort over het feit dat ze hem de schuld proberen te geven. "Je kan niet verwachten in een whatsapp groep met 70 dat niemand screenshots maakt", zegt hij.

"Er zijn mensen geroyeerd en geschorst, en je wordt online lastig gevallen", zegt Al Biyati, alsof het zijn schuld is dat andere klokkenluiders zijn geroyeerd, en dat de verspreiders van fascistische berichten werden geschorst (een feit waarvan we nu weten dat het tijdelijk was, en dat sommigen daarna zelfs betere posities hebben gekregen).

“Mensen die hierachter zitten komen nog wel aan de beurt”, werd na de publicatie in HP/De Tijd in de appgroep ‘Cultureel Erfgoed’ gezegd, waar de klokkenluider van schrok: hij had juist "het vertrouwen dat [de misstanden] intern afgehandeld zouden worden."

Etalle draait dat wederom om tot een verdachtmaking: “Er is een document met screenshots gemaakt, als PDF. Deze hele manier van doen, het was helemaal gemaakt [met de bedoeling] om te lekken.

De klokkenluider, schamper: “Moet je het anders per post inleveren bij het bestuur?”

Vervolgens proberen Etalle en Al Biyati aan hem te ontlokken aan wie hij screenshots uit de appgroepen heeft doorgestuurd en wie er gesproken heeft over naar de media stappen. Zo zegt Etalle bijvoorbeeld: "Dit materiaal was er niet geweest als jij geen screenshots had gemaakt. Als jij nu een naam speculeert gaan we echt heel voorzichtig kijken hoor, dan kunnen we tenminste een onderzoek instellen. Het kan [naam] bijvoorbeeld zijn, uit de provincies.

De klokkenluider wijst er op dat in de screenshots gewoon te lezen staat wie wat zegt, maar dat is voor Al Biyati niet voldoende: "Kan ik kijken in de appgroep op je telefoon wie er in zaten op het moment dat jij er werd geweigerd? We willen sowieso een transcript, maar we hebben niet de ingezetenen in de appgroep want het kan ook iemand zijn die mee is geweest op kamp. Ik weet wie er mee geweest zijn, dus ik wil dat wel even zien"

Etalle vraagt door over de deelnemers aan de appgroepen: "Zaten er ook voor jou onbekenden bij? Wie waren dat? Wij willen weten wie dat zijn geweest. Jij weet niet wie dat zijn, maar als je kijkt naar wie het zijn en weigering op gesprek te komen en telefoon op te nemen – dan weet ik genoeg."

Op zeer dramatische toon: "Het doet heel veel pijn dat mensen moeite hebben gedaan de organisatie te schaden."

Al Biyati, ook niet zonder gevoel voor drama: "Daarnaast is er heel veel wantrouwen ontstaan, er zijn onschuldige slachtoffers gevallen."

Etalle: "Er is een totale angstcultuur ontstaan. Iedereen is nu bang."

De klokkenluider, defensief: "Ik snap dat mensen dat vervelend vinden. Maar uitspraken, uitlatingen over hoe goed nationaal socialisme is, dat is gewoon een probleem. En ik vind het jammer dat er dan namen en telefoonnummers van mensen op straat komen. Ik vind dat ook ook gewoon jammer om te zien."

Etalle: "Er is nu echt angst onder de leden. Want die vragen zich nu af: willen mensen in een appgroep met iemand zitten die screenshots maakt van mij?"

Het gesprek houdt vervolgens op als de klokkenluider een appgroep wil laten zien en hij daarvoor zijn recorder eerst uitzet om te voorkomen dat Massimo Etalle en Iem al Biyati kunnen zien dat hij aan het opnemen was. Tijdens het hele gesprek is het bruinrechtse gedachtengoed in de appgroepen nergens aan bod gekomen of kritisch besproken. Het ging alleen maar over de suggestie dat de klokkenluider zélf verraden zou zijn, en dat JFvD hier het werkelijke slachtoffer is. 

De poging om alles onder de pet te houden en de blaam bij de boodschappers te leggen, is inmiddels jammerlijk gefaald: vandaag hebben in navolging van Annabel Nanninga talloze prominente FvD-politici in de provincies en de EU verklaard dat JFvD gesaneerd moet worden (of gewoon opgeruimd). Het bestuur is tijdelijk teruggetreden in afwachting van een totaal foponderzoek door partijbeschermheilige Paul Cliteur, Baudet-schaduw Wybren van Haga en de nummer 6 van de lijst, Olaf Ephraim. Over die laatste gaat het verhaal dat ook van hem audio bestaat van gesprekken waarin hij kritische leden royeert omdat ze aan de bel trokken over nazistisch gedachtengoed in de jeugdstorm van Forum voor Democratie.

...ten huwelijk bij een kasteel waar de nazi’s roofkunst bewaarden. Maar dat terzijde

17 september: royement voor de klokkenluider

Geachte [naam],

Op [datum] 2018 heeft u zich volgens onze administratie aangemeld als lid van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (hierna te noemen: JFVD). 

Het bestuur van JFVD heeft moeten vaststellen dat u betrokken was bij het verzamelen van smadelijk materiaal - dat vergezeld van een door u ondertekende brief die in eerste instantie aan het JFVD bestuur was gericht - naar de pers is gestuurd met het kennelijke oogmerk om de reputatie van JFVD en haar leden te beschadigen. We hebben met u gesproken op 10 juli 2020 om uw kant van het verhaal te horen.

In dit gesprek gaf u aan overvallen te zijn geweest door de actie van uw mede ondertekenaars. U gaf aan het materiaal verzameld te hebben in samenspraak met de groep die dit uiteindelijk aan de pers heeft gestuurd, maar niet op de hoogte te zijn geweest van hun daadwerkelijke intenties, namelijk het sturen van het betreffende materiaal naar de pers. U gaf aan mee te willen werken aan het verder ophelderen van de gang van zaken in de totstandkoming van de brief, de totstandkoming van de screenshots en het lekken ervan aan de pers. Wij hebben hieromtrent sindsdien van uw zijde geen enkele actie vernomen.

Ook is het bestuur recentelijk screenshots onder ogen gekomen waaruit blijkt dat u niet enkel materiaal hebt verzameld, maar tevens een coördinerende en opruiende rol heeft gespeeld, anders dan dat u aangaf in het gesprek op 10 juli 2020.

Gelet op de historie van uw functioneren binnen onze organisatie, die uiteindelijk heeft geleid tot het ontheffen van u uit uw functie en de bijkomende bovenstaande constateringen geven wij u hierbij te kennen dat het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie na intern beraad unaniem tot de conclusie is gekomen dat het redelijkerwijs niet langer van ons kan worden gevergd uw lidmaatschap van JFVD te laten voortduren. JFVD heeft daarom besloten uw lidmaatschap te beëindigen, op grond van de artikelen 10 en 13 van de Statuten.

Wij verzoeken u met klem om Jongerenorganisatie Forum voor Democratie op geen enkele manier meer te betrekken bij uw toekomstige activiteiten. Wij willen u tevens meedelen dat u wordt geacht zich afwezig te houden van alle toekomstige bijeenkomsten die worden georganiseerd.

Op basis van de artikelen 5 en 6 van het Huishoudelijk Reglement bent u bevoegd binnen vier weken na dagtekening van deze brief per aangetekende brief beroep in te stellen tegen dit besluit bij de Commissie van Beroep.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het bestuur

Inmiddels zijn we twee maanden verder, is de bruine bom gebarsten en is er Erkenbrand in de Forumbunker. Wordt vervolgd...

Reaguursels

Inloggen

Ach, het grote showspel dat verkiezingen heet. Iets voor makke schapen

boerzoektscheet | 23-11-20 | 17:51

Louis van Gaal had toen hij trainer was van Beiern München bij gelegenheden
ook een lederhozen aan, Is hij dan ook Rassiest..
Bv ik heb interesse (militair gezien) in de Whermacht en de Kriegsmarine.
Maar ook voor de Royal Navy en Royal Airforce... Interesse moet je nooit verwarren met aanhangen!!!

Von Staufelberg | 23-11-20 | 12:39 | 2

Mijn man - beroepsmilitair - vond de tactiek van generaal Rommel helemaal geweldig en had onze kat Napoleon genoemd.,,,

Lupuslupus | 23-11-20 | 12:43

Ja, want militaire historie is hetzelfde als beweren dat je een `ethnonationalist` bent, rasicme tegenwoordig iets goeds inhoudt en de joden (alweer') het as van het kwaade zijn.
Zijn jullie nou echt zo vastgeroest in je eigen denkbeeld dat je niet kan zijn dat dit gedrag echt niet kan?

Moskovitz v.d.Duivel | 23-11-20 | 19:03

Die hele JFvD is zo'n puinhoop geworden dat er geen eer meer te behalen valt aan het uitvlechten wie wat precies gedaan heeft. Brandbom er overheen, iedereen die er nu lid is royeren. Krenten er uit pikken en uitnodigen voor een nieuwe jeugd organisatie, de rest buiten de partij houden tot ze wat echte levenservaring hebben opgedaan.

Gregovic | 23-11-20 | 10:53 | 1

Oh en met krenten er uit pikken bedoel ik dus vooral NIET het huidige bestuur. Kan me zomaar voorstellen dat er nog wat "krenten in de pap" zitten die je wel graag wil behouden, maar dan ga je daar dus streng op selecteren. Het JFvD bestuuur heeft zich iig "gewogen en te licht bevonden" getoond. Die Iem el Biyati mogen ze wat mij betreft ook weren uit Defensie dienst wat mij betreft. Lijkt me er meer één voor een 9 tot 5 kantoorbaantje als secretaresse van een of ander bouwbedrijfje ofzo gezien hoe graag ze graag aan roddel en achterklap doet.

Gregovic | 23-11-20 | 10:57

Duidelijk is dat voor FvD meer belang wordt gehecht aan het geschlossen houden van de rijen dan aan de stinkende bruine geur op zichzelf. We vermoedden dit natuurlijk al heel erg lang en wie de hondenfluitjes kon horen begreep het voor de hand liggende vervolg. Jammer dat het besef zo laat is gekomen bij veel FvD leden en sympathisanten. Maar, beter laat dan nooit.

Beste_Landgenoten | 23-11-20 | 10:40 | 2

Als ik voor mezelf spreek, dan heeft juist het (toen nog) feitenvrije gekrijs van de linkerkant vanaf het eerste begin, mijn zicht vertroebeld. Al was ik er alsnog vroegtijdig helemaal klaar mee en lidmaatschap opgezegd.

Rest In Privacy | 23-11-20 | 10:46

Oh more like "Die Reihen festgeshlossen"

12pints | 23-11-20 | 11:21

Heb vroeger veel aan zeilkampen deelgenomen. Daar heette de leiding: de kampleiding. Begrijp nu opeens dat dit een fascistische organisatie moet zijn geweest.

B. Randnetel | 23-11-20 | 10:12 | 1

Mijn zoontje ging elk jaar naar de Christelijke jeugdkampen op de Veluwe. Was natuurlijk ook fouter dan fout, lol.

Lupuslupus | 23-11-20 | 12:45

Misschien kunnen ze gaan larpen?

Rest In Privacy | 23-11-20 | 09:27 | 1

Doen ze dat niet al?

Barre_de_k | 23-11-20 | 10:14

Ik ken trouwens wel een Jody Pijper. Zonder ‘r’.

Dubbelepunthoofd | 23-11-20 | 08:56

Ben gisteravond begonnen met lezen. In slaap gevallen. Om 7.00 weer verder gelezen en nu volledig de draad kwijt. En dan is het nog maar maandagmorgen en moet ik nog een hele week...

Dubbelepunthoofd | 23-11-20 | 08:53 | 2

Het is het eenvoudige doch trieste verhaal van een beweging bestaande uit politiek groene opportunisten die gekaapt worden door neonazi's en de vraag is wie nu de echte leider is.

Epistulae_Morales | 23-11-20 | 08:58

@Epistulae_Morales | 23-11-20 | 08:58: In het antwoord op die laatste vraag ben ik al enkele keren helder geweest, maar blijkt praktisch onhaalbaar.

Dubbelepunthoofd | 23-11-20 | 09:35

En dan wil je verhaal halen over rechts-extremisme en dat aan de kaart stellen en dan word je zo geïntimideerd in een gesprek en vervolgens door het bestuur van het FvD geroyeerd. Wat een walgelijke transcriptie om te lezen zeg hoe dat gesprek is gegaan op dat kantoor, pure intimidatie om fout verspreid gedachtegoed onder de pet te houden wat in app groepen wel degelijk is gedeeld. Wat mij betreft wordt die hele jongerentak opgeheven en verantwoordelijke bestuurders die deze arme gast rücksichtlos hebben geroyeerd uit de partij gezet, of dat nu de kopstukken zijn of niet. Blij dat ik heb opgezegd, ben hier ziedend over.

Jan, Leiden | 23-11-20 | 08:51 | 8

@wilmeister00 | 23-11-20 | 09:32:
Ja, ongeacht welke partij je ook opricht met leden waarbij je immigratie wil aanpakken of hervormen lijkt wel lieden met rechts-extreme sympathieën aan te trekken.

Aan de andere kant is het verhaal dat juist gevestigde rechtse partijen het probleem echt zelf zouden moeten aanpakken, dan waren deze partijen niet nodig geweest. Zij zijn schuldig aan het enorme immigratielek waarbij uit veilige landen een ideologie wordt aangetrokken die een godsdienst stelt boven de grondwet en de huidige democratie ondermijnt, dan wel wil misbruiken om aan de macht te raken door aantallen personen: het moslimbroederschap.

Maar de roep van de "autochtone" bevolking wordt door gevestigde rechtse partijen niet gehoord en zelfs tegengewerkt door zich in te laten met met partijen met juist wel immigratiebelangen. Maar ze zien niet wat er achter zit op termijn....

Dat zijn keuzes, maar waarom is immigratie wel aan banden gesteld in Australië en niet in Nederland, of beter Europa?

Het kan wel, maar rechtse partijen zijn links geworden en vertikken het de democratie zoals we die nu kennen te beschermen.

Jan, Leiden | 23-11-20 | 09:52

Je Jan het niet zeggen = maar het gedachtengoed zou dus wel mogen.

Leffe Blonde | 23-11-20 | 10:37

@Leffe Blonde | 23-11-20 | 10:37: Zolang er officieel nog geen gedankenpolizei is.... mag je alles denken wat je wilt.

Lupuslupus | 23-11-20 | 12:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Geen dag zonder 2e wereldoorlog, geen dag zonder Hitler, geen dag zonder nazi's. En dat houden we al 75 jaar in stand. De 2e W.O. is de toetssteen, het argument en waarschijnlijk het belangrijkste waarmee men voor de dag wil komen.
De 2e wereldoorlog is niet geëindigd in 1945, hij is er nog steeds in volle bloei.
En wat worden we daar toch een hoop wijzer van.

Broadsquire | 23-11-20 | 08:50 | 1

Persoonlijk heef ik de voorkeur aan de Franse revolutionaire oorlogen omdat het wat minder gevoelig ligt maar politiek gezien veel interessanter is.

Barre_de_k | 23-11-20 | 10:16

Zonde hoe deze partij zichzelf de nek omdraait. Had potentie om ook meer intellectueel naar rechts te verschuiven. Echter alle ego's zitten in de weg, stomme uitlating op elk niveau en interne conflicten terwijl je weet dat het vergrootglas op je partij staat. Veel mensen die FVD zullen hebben overwogen zullen wel weer terug schuiven naar de VVD.

Struikrover3 | 23-11-20 | 08:49 | 3

Of PVV

wilmeister00 | 23-11-20 | 09:35

Zeker niet naar de VVD.

Leffe Blonde | 23-11-20 | 10:39

@wilmeister00 | 23-11-20 | 09:35: PVV ook inderdaad maar dat waren al rechtse stemmen, FVD had er ook een aantal bij de VVD weg gesnoept verwacht ik, zou jammer gaan als die weer terug gaan.

Struikrover3 | 23-11-20 | 14:02

Hoe makkelijk namen en toenamen van jongeren online gegooid worden hierboven is op z’n minst stuitend te noemen. Dat de sujetten die hier mee te maken hebben ter verantwoording geroepen worden is zeer terecht, maar by association ook zonder bewijsvoering anderen hier in mee trekken is niet chique GS.

Jullie hebben gisteren ook niet de namenlijst van KOZP vrijgegeven, dus het kan wel.

amateurrr | 23-11-20 | 08:46 | 2
-weggejorist-
Rest In Privacy | 23-11-20 | 09:44

Mee eens. Zeer prettig ook dat deze jongeren, in deze maatschappij, die al vanalles wilde betekenen politiek gezien, nu voor eeuwig (mede door GS) in de zoekmachines zullen staan als (voormalig) lid JFvD ten tijde van een "nazi infiltrant" incident incluis mogelijke klokkenluider royering.

Kom dan nog maar eens aan een baan. Goed gedaan GS.

LangeTijdGeleden | 23-11-20 | 11:02

@Angélica de Sance 0045. Wat een goed stuk was dat. Helaas heeft de censuur toegeslagen.

miss error | 23-11-20 | 08:45

Ik val nou eenmaal op blond. Ik ga hulp zoeken..

Zoltan | 23-11-20 | 08:42

Goed verhaal, lekker kort ook.
Mand.

NumbNuts | 23-11-20 | 08:26

In Duitsland worden de woorden 'de' en 'een' ook gebruikt. Even ctrl f doen om te kijken of GS ook met de SS identificeert

JoudN | 23-11-20 | 08:24
-weggejorist-
NumbNuts | 23-11-20 | 08:00

Uitstekend. Direct doorpakken. Geen flutonderzoekje van het fvd maar de feiten in het openbaar zodat de kiezer conclusies kan trekken. twitter.com/thierrybaudet/status/1330...

Barre_de_k | 23-11-20 | 07:52

Rassen leer is weer helemaal hot tegenwoordig. Niet iets wat alleen is toe te schrijven aan FvD.

Denk maar aan blank voorrecht, blank wordt als racist geboren etc wat zelfs wordt onderwezen op scholen.

Rotterdammert1965 | 23-11-20 | 07:46 | 1

Beetje jammer inderdaad dat deze leugen die je terecht noemt wordt gestaafd door dat neo nazi tuig van JFvD.. En alsof die partij geen zelfreiniend vermogen heeft om dat te weerleggen.. ow wacht..

Epistulae_Morales | 23-11-20 | 09:04

Een nieuwe partij trekt dit soort charlatans nou eenmaal aan. Aan het partijbestuur de taak om hier eenduidig tegen op te treden en deze figuren de partij uit te trappen. Maar met brekebeentje Baudet aan het roerzal dit niet gebeuren. Net als op vele nadere thema's faalt hij ook op dit punt. FvD is een doodgeboren kindje. Wat me nog een meest verwonderd is dat Hiddema niet allang vertrokken is.

panthoseen | 23-11-20 | 07:30 | 2

Volgens mij denkt Theo aan z'n hart,net als Annabel.Heel verstandig overigens Want met dit geklungel van Thierry heb je niet eens de MSM of het kartel nodig,om jezelf op te blazen...

roberto9715 | 23-11-20 | 08:43

Het zou mij niet verbazen als die Freek ook nog wat dirt over Thierry heeft.

5611 | 23-11-20 | 10:12

Gaat goed met de nieuwe aanwas hier, bij links word of de sharia ingevoerd (GroenLinks) of de gulag voor anders denkenden weer geopend (SP) het midden gaat vooral over de dood van u, uw land en uw organen ( D66) , en bij rechts marcheren de bruinhemden weer voor volk en vaderland ( FvD) .

Castor12 | 23-11-20 | 07:19 | 2

Alleen Sywert blijft nog over als kartel. In zijn eentje.

tipo | 23-11-20 | 08:26

Vanochtend was het nieuws op NOS op 3 op 3fm dat politieke partijen op de flanken, te maken hebben met extreme mensen. SP en fvd werden genoemd. Geen woord over GL..

Middensteun | 23-11-20 | 09:34

Hiermee verdwijnt de discussie over de nr 9 van GroenLinks lekker naar de achtergrond.

Leffe Blonde | 23-11-20 | 07:06 | 2

Nee, dat blijkt men gewoon onthouden heur. En anders komt GroenLinks wel met een ander schandaal.

Alexander des Burgus | 23-11-20 | 07:28

Als Klaver het laat dooretteren komt het vanzelf wel weer op.

Barre_de_k | 23-11-20 | 10:18

Die Kreuger heeft ook wel humor door te schrijven "Tenminste de daders dan he" (verwijzend naar eerdere royementen om niets).

Watching the Wheels | 23-11-20 | 04:49

Heeft die klokkenluider binnen 4 weken bezwaar gemaakt en zo niet, waarom niet?

Watching the Wheels | 23-11-20 | 04:46

"Hoofd Kampleiding" en dan verbaasd zijn.

Watching the Wheels | 23-11-20 | 04:44 | 5

Achter elke boom nazis zien gaat nog eens heel groot worden.

amateurrr | 23-11-20 | 08:48

@Joostmochtnietsweten | 23-11-20 | 06:02: Ik kan mij niet herinneren dat mijn school, kamp en padvinderijverleden ooit aanleiding gaf om me als een neonazi uit te drukken... Maar in dit geval vallen achteraf gezien bepaalde puzzelstukjes op zn plaats. En dat gaat helemaal naar boven.. naar Thiery

Epistulae_Morales | 23-11-20 | 09:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Smaakt dat Gösser bier eigenlijk of is het een fout biertje ?

Roze_bril_drager | 23-11-20 | 02:45

Bij de jongerenorganisatie van de SP verkiezen ze de geroyeerde zolderkamercommunisten. Wat een feest met die jongerenorganisaties... www.ad.nl/politiek/geroyeerde-sp-er-g...

GroetenVanUrk | 23-11-20 | 02:43

FvD is een partij voor wappies en nazi's.

Rest In Privacy | 23-11-20 | 01:35 | 7

@Graaisnaaiert | 23-11-20 | 01:54:

Er zijn 2 partijen die iets willen doen aan deze massa immigratie, PVV en FVD. De rest vindt het prima want anders waren er in 10 jaar tijd geen 750.000 niet Westerse allochtonen bijgekomen in Nederland.

Roze_bril_drager | 23-11-20 | 01:58

Kuifje stemt op VVD (of staat op z'n minst op diens loonlijst) en is daarmee pro-immigratie. Zoveel is duidelijk na 10jr Rutte.

Joostmochtnietsweten | 23-11-20 | 06:01

Kan je uitleggen wat dit incident bij JFvD te maken heeft met FvD en waarom deze onder jouw noemer meteen bij wappies en nazi's behoren?

LangeTijdGeleden | 23-11-20 | 11:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat zal het daar stinken naar jongenszweet, inmiddels

borderlijntje | 23-11-20 | 01:20

Ben je lid van een nationaistische clubje en kom je vervolgens tegenover twee buitenlanders van die club te zitten die vol gestapo op je gaan....

Rest In Privacy | 23-11-20 | 01:15
-weggejorist en opgerot-
Stand.Your.Ground | 23-11-20 | 01:09 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Rest In Privacy | 23-11-20 | 00:57 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 23-11-20 | 00:45 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Stand.Your.Ground | 23-11-20 | 00:39 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist en opgerot-
mambo43 | 23-11-20 | 00:24 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

Thierry Baudet heeft zijn lot aan Freek Jansen verbonden: www.nrc.nl/nieuws/2020/11/22/breuk-dr...
Twee mogelijkheden:
-1- FvD wordt een nazi-partij als CP86
-2- Een Baudet en nazi-vrije FvD

tipo | 23-11-20 | 00:13 | 16

@Graaisnaaiert 01:25: Ik vind het wel grappig. Freek Jansen heeft ons allemaal genaaid, door de FvD ten gronde te richten en Baudet te versieren. Alleen beseft nog niet iedereen het.

tipo | 23-11-20 | 01:37

@tipo | 23-11-20 | 01:14: Baudet stinkt nergens in.. de kiezers stinken in Baudet. Ook met dit nep onderzoek....

Epistulae_Morales | 23-11-20 | 09:09

@Roze_bril_drager | 23-11-20 | 01:00: Je kunt ze het ook niet kwalijk nemen he.. dat kartel
Wat is er toch een gigantisch onvermogen op rechts.. simpel rechts dus.. waardoor komt dat toch?

Epistulae_Morales | 23-11-20 | 09:10
▼ 13 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Sinterklahaas | 23-11-20 | 00:05 | 2

UPDATE: Baudet verbindt zijn eigen lot aan Freek Jansen (zie NRC)
Dat zou wat zijn, zonder Baudet kan FvD behoorlijk groot worden. Eindelijk af van de narcistische grootheidswaanzin...

Tr0l0l0l | 23-11-20 | 00:03 | 7

Het blijft een ezel, onze baudet, of Freek weet wat van hem.
Komt dus niet meer goed met die partij. Toch jammer, hij had goud in handen

Graaisnaaiert | 23-11-20 | 01:18

@Graaisnaaiert | 23-11-20 | 01:18:

Vreemd dat Baudet dit zo laat gaan inderdaad tenzij hij misschien gewoon geen zin meer heeft in de politiek...

Roze_bril_drager | 23-11-20 | 02:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Als rechtse lul moest ik ook even de stront uit mijn ogen wrijven. Ik haat de hypocrisie van het overgrote deel van links zo enorm (die intussen wel al een halve eeuw lang massamoordenaars als Marx, Lenin, Mao, Pol pot, Ché Guevara vereren) dat ik dit Fvd jugend gedoe nogal eenzijdig overdreven vond. Maar een klokkenluider pakken op het bewijsmateriaal dat hij (logisch) heeft verzameld, vind ik voorspelbaar laag niveau. Ik hoop nog steeds dat dit om een handjevol idiote pubers gaat die nazi's wel cool vinden of zo en er absurdisme mee bedrijven. Heel slecht stelletje bestuurders dit. Eruit met die lui zou ik zeggen. Als je het hypocriete linkse moeras wil gaan drainen, moet je zelf ook in de spiegel durven kijken. En de puist uitknijpen. Natuurlijk liften er altijd psychopaten mee in een nieuwe partij. Daar doe je dan wat aan. Ben erg benieuwd daarnaar. Of ze nu verrotten of sterker uit de crisis gaan komen. Wat links hier allemaal van vindt interesseert me geen zak. Wat mij interesseert is hoe rechts zich verder ontwikkelt. En dit helpt niet. Stelletje kleuters. Goede actie van GS.

Cepalislam500mg | 22-11-20 | 23:55 | 1

eensch!

drastic | 23-11-20 | 09:02
-weggejorist-
jan huppeldepup | 22-11-20 | 23:50 | 2

Vreemd. Ik moet ineens denken aan de dagen voorafgaand aan 6 mei 2002. Marcel van Dam, Paul Rosenmöller, Ad Melkert, dat werk.

jgrotius | 22-11-20 | 23:45 | 5

@KayakFun | 23-11-20 | 00:28:
Ach kom, je blaast het weer enorm op. In 6 ellenlange stukken is praktisch niks naar voren gekomen. Het is pure, kwaadaardige smaad. Gelijk als begin 2002 met als climax 6 mei van dat jaar, media park, Hilversum.

jgrotius | 23-11-20 | 01:01

Sleep het lijk van Pim er maar weer bij om dit stinkende clubje te verdedigen.
Pim had ook niets met dit soort schorum.

Rest In Privacy | 23-11-20 | 01:38

@jgrotius 01:01: Fortuyn vergelijken met een nazi op plek 7 van de FvD gaat echt te ver hoor. Blasfemie tegen de goddelijke kale. Hou op.

tipo | 23-11-20 | 04:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is net een slechte studentenvereniging... Wat een domme onwetende studentjes bij elkaar. Die Freek ook... Wie stemt op zoiets?
Baudet blaast eigenhandig de partij op. Waar het bij de lancering een fantastische partij was is het nu een bolwerk waar narcisten hun ongebreidelde fantasieën kunnen botvieren. De partijleider voorop!
Man man man. Ik verwacht iedere dag nu het bericht dat Annabel, Kevin en nog wat grote talenten de partij achter zich laten. Hier wil je je toch niet meer aan conformeren?

Derechtselutser | 22-11-20 | 23:35 | 1

Spijker op z'n kop. Baudet is zelf het niveau van corpsballen-debatingclubje ook nog niet ontstegen, dus wat dat betreft past dit gedoe prima in z'n straatje. Met zo'n leider heb je geen vijanden meer nodig.

Kicksalot | 23-11-20 | 00:11

Ik geloof dat het nu wel even genoeg is GS. Laat de mensen van FvD het zelf in de hand nemen en geef ze de tijd ervoor. Het lijkt hier wel een hetzjacht op de Fvd uit persoonlijke motieven, die ik dus niet ken. Ik was ook op Schloss-Schwanstein (prachtig om te zien overigens), dus ben ik nu ook een verkeerde?

jan huppeldepup | 22-11-20 | 23:34 | 1

Precies, over 4 jaar zijn er ook weer verkiezingen. Dan zien we wel of ze hun leven gebeterd hebben.

Osdorpertje | 22-11-20 | 23:58

Het probleem was niet dat de jeugdafdeling volledig door neonazistische jongeren was overgenomen. Daarom werd er ook niet tegen opgetreden.
Het was wel een probleem dat het naar buiten kwam.
"Je beschadigt de partij" werd de klokkenluiders verweten voor ze werden geroyeerd.
Voor mij is het och een test om te zien of er fatsoenlijke mensen bij een partij zitten hoe ze tegen antisemitisme optreden of het juist verheerlijken.
Haary van Bommel, Gretta Duisenberg, Sigrid Kaag, hebben het antisemitisme weer salonfähig gemaakt. En dan haalt zo Thierry Bidet er een stel bruinhemden bij in zijn partij.
Deze verkiezingen hoeft ie niet op mijn stem te rekenen. Laat ie eerst maar even zijn partij opruimen.

Osdorpertje | 22-11-20 | 23:34

Morgen weer centjes verdienen en er komt een heel drukke week aan.
Velen zullen het niet met me eens zijn maar chapeau voor GS dat ze vandaag hebben laten zien dat ze ook keihard een partij zoals FvD durven aan te pakken.
Dit terwijl er in de panelen alhier best wel mensen zijn die met FvD sympathiseren en er zelfs lid van zijn maar ook betalende leden van GS zijn.
GS heeft in al die jaren dat ik op dit forum actief ben geweest (sinds 2005) haar kanonnen (waterpistooltje ;-) ) gericht op al de politieke partijen in Nederland en terecht. Of het nu de SP was, PvdA, VVD, CDA, D66, GL en ook de PVV of Denk en 50+ geen enkele partij is veilig voor de oplettende waakzaamheid van GS en ze gaan er altijd heerlijk snoeihard in.
Dat waardeer ik enorm aan dit blog.
Dank.

Zapata10 | 22-11-20 | 23:21 | 3

Sluit ik me helemaal bij aan. Wanneer komt Joop met onthullingen over wanpraktijken binnen GroenLinks?

Kicksalot | 22-11-20 | 23:32

De 'bewijzen' waaraan vandaag 6 (!) topics zijn gewijd zijn echter vrij dun, veelal zonder de context te tonen. Het merendeel zijn 'guilt by association' argumenten. Een foute grap valt zo eenvoudig uit context te trekken. Neemt niet weg dat er ongetwijfeld onfrisse figuren op een nieuwe partij af komen. En het linkse 'FvD=Fascime' frame maakt wellicht ook dat de werkelijke fascisten zich aan de partij verbinden. Daar moet je natuurlijk wat aan doen, en dat gebeurt al. Waar je naar moet kijken is het partijprogramma, de kandidaten en de stemmingen in de 1e en 2e kamer. Daaruit blijkt NIETS van fascisme door Baudet of FvD. Het is een partij de mensen op hun individuele merites wil beoordelen (in tegenstelling tot een paar partijen op links). Ik debk dat dit jaar de helft van de topics over partijen over FvD gingen dus dat waterpistooltje heeft wel een behoorlijke voorkeur (of is het afkeur) gekregen. Zonde

Joostmochtnietsweten | 23-11-20 | 00:34
-weggejorist-
dzbfw | 22-11-20 | 23:19 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik heb het zo te doen met Kreuger en Annabel... Zit je je helemaal uit de naad te werken in de Stopera, moet jij je gaan verantwoorden voor het gedrag van dit soort low IQ-mongolen. Echt, over arrogantie van de macht gesproken. Dan toch... Is dit niet een beetje een storm in een glas water? Ja, er zijn mongolen met ideeën over rassen en naz/ti(e)s. Maar hoeveel zijn het er van de 43.716? Of is de hele partij gewoon door en door rot? Doet dit verhaal af aan het partijprogramma, of is de partij gewoon één grote tyfusbende? Is het een symptoom van iets onderliggends, of gewoon het zoveelste frame?

DeterioraSequor | 22-11-20 | 23:17 | 2

Het is iets waar elke beginnende populaire politieke partij mee te maken krijgt. Of het nu GL, SP of FvD is. Die eerste twee krijgen linkse activisten. die laatste krijgt rechtse wappies.

Macht trekt aan. Gaat vanzelf over, maar het kost tijd om die extremisten in het vizier te krijgen en ze er uit te gooien. Anders dan bij GL, daar mogen de minst radicale extremisten gewoon blijven.

Peerkeoud | 22-11-20 | 23:30

Even een correctie. Die 43.716 leden waren van gisteren. Met alle opzeggingen vandaag gemeld op GS is het aantal leden -1.233 geworden.

Grachus | 22-11-20 | 23:48
-weggejorist-
Warmtepomp | 22-11-20 | 23:13 | 2

AUDIO. Not.

jgrotius | 22-11-20 | 23:12
-weggejorist en opgerot-
Nick_Star | 22-11-20 | 23:07 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Maar zout op slakken leggen als een huwelijksaanzoek in de tuin van neuschwanstein is weer heel erg boomercuckerig. Jfvd is gewoon in de ban van martin sellner en britanny pettibone. Maar als je echt door vraagt en tot de ziel wilt komen dan zitten daar echt geen jodenhatende neo naatzees achter. Eerder mensen begaafd met een mooi lichaam, voldoende intellect en taligheid, en een gezonde afkeer van de deugmarinade waarin ons discours verkeerd en waar de kinderloze geenstijls graag gatekeeper van wil zijn....

Schwanzeleber | 22-11-20 | 23:07 | 1

Neuschwannstein en ook een plaatsje als Rothenburg ob der Tauber werden door Hitler gezien als inspirerend voor het völkische Deutschertum.

Het is dus niet handig als rechts iemand om daar gezien te worden want de associatie wordt nou eenmaal snel gelegd.

Mijn GS nick magnie | 23-11-20 | 08:30

4 topics over FvD op 1 dag. Boeiuh.
Geef liever een update wat de situatie is in de USA. En hoe ver Trump nog wil gaan.

masahide | 22-11-20 | 23:04 | 2

Oom Donald geeft niet op en gaat tot het uiterste gaatje, in alle gevallen. District courts, appeal courts, supreme court.

Eppo | 22-11-20 | 23:14

Donald heeft verloren en verlaat heftig tegenstribbelend het Witte Huis op 20 jan 2021 om 12:00, net zoals alle presidenten voor hem.

KayakFun | 23-11-20 | 00:36

Gelukkig dat deze rel in GS opgerakeld wordt, de Joop neemt geen hond meer serieus.
FvD zou er wijs aan doen om de JFvD te vernietigen en geheel opnieuw op te bouwen, Baudet in een denktank te parkeren en Eerdmans partijvoorzitter te maken.

Eppo | 22-11-20 | 23:02

Triest hoe deze soap zich ontvouwt.
-
Vanmorgen in één van die politieke shows, werd de VVD genoemd als warm-rechts. Want ze willen dat een modaal gezin ook weer een huis kan kopen.
Fantastisch al die andere politieke partijen zijn daar natuurlijk op tegen, dus stemmen maar (wat een loos gezwets, vertel HOE).
Waar het echter om gaat is waarom kan Jan Modaal geen huis meer kopen? Dan moet je even het rijtje oorzaken nagaan en bekijken hoe je die oorzaken kunt verminderen. Even concreet, in dit geval is de rente belachelijk laag (anders kunnen de landen in de EU niet meer aflossen), we halen een hele stad per jaar aan immigranten binnen die ondergebracht moeten worden (schaarste drijft de prijzen op), etc.
-
Mensen zijn niet gek en zien dit ook.
Door alleen al die logica aan de dag te brengen en het te benoemen, stond de FvD bij de eerste kamerverkiezingen al boven de VVD. Mensen smachten namelijk naar een daadkrachtige realistische politieke partij die met echte oplossingen komt en die de oorzaken benoemd.
Dat deed FvD.
-
Treed nu inderdaad daadkrachtig op, als je als politiekers niet snapt dat je zulke dingen niet kunt Appen schaadt je een partij en hoor je daar al helemaal niet thuis. Dan heb je de demoniserende NPO niet eens nodig (die willen enkel PvdA, GroenLinks en X66 adepten de droomwereld laten verkondigen).
-
Annabel doorziet dat en stapte als leidster naar voren, eentje waar Nederland naar smacht voordat de PvdA. X66 en GroenLinks grauwsluier de leefomgeving en de Nederlandse maatschappij nog verder verziekt.

bananabanana | 22-11-20 | 22:52 | 2

Goede inhoudelijke tegel!

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 23:09

@Batavi Magistralis | 22-11-20 | 23:09: Vind ik ook.

Cepalislam500mg | 23-11-20 | 00:18

Mozeskriebel. Als deze flapdrol het met carola had, had schwanzje het ook wel met haar kunnen hebben. En dan ben ik nog van veel virieler postuur ook! In een man tot man gevecht maakt freekje geen schijn van kans. Tandjes tuffen was het geworden freek.

Schwanzeleber | 22-11-20 | 22:50

wat een ballenclub bah zum kotsen

Hapselaar | 22-11-20 | 22:42

De SP zal straks ook wel jongere commu-fans aanpakken. Mooie samenloop, duidelijk amateurisme dat ontploft in de smoeltjes van wegkijkers. Graag gauw orde op zaken stellen. Er is al shit genoeg in mijn landje en er omheen.

Pieterman | 22-11-20 | 22:41

En nu door naar de jongeren beweging van de SP, waar Marxist Olaf Kemerink de komsomol gaat leiden, topic of 4 a 5 morgen?

klaas24 | 22-11-20 | 22:41 | 2

Het punt is alleen dat de SP ze eruit wil hebben maar dat ze niet gaan.
Maar goed, we hebben in de vorige eeuw een kleine honderd miljoen doden gehad (als het er niet meer zijn) aan die twee walgelijke ideologieën en nog steeds zijn er mensen die er achter aan lopen. Hopeloos.

Zapata10 | 22-11-20 | 22:53

En een salafiste natuurlijk bij GL die gewoon blijft zitten en gesteund wordt door Jesse.

klaas24 | 22-11-20 | 23:01

Geradicaliseerde zolderkamerfascist.

Koonkluk Huis | 22-11-20 | 22:35 | 2

Wie heeft hij overhoop geschoten dan?

de honden blaffen... | 22-11-20 | 22:35

Zichzelf, neem ik aan.

Pieterman | 22-11-20 | 22:41

de boreale uil is nog steeds een uilskuiken. hart wie kruppstahl, zeh wie leder und schnell wie social media. herr Flick in seine Lederjacke klikt met zijn hakken doet

HetOorAakel | 22-11-20 | 22:33

Ach ja, FvD. Volgens mij is die partij wel uitgespeeld met Baudet. Die kerel is toch te licht om door te hebben dat zo'n Freek Jansen regelrechte nazi denkbeelden heeft. Op zich niet gek. Het nazi gedachtegoed was heel aantrekkelijk voor jongen mensen en is dat blijkbaar nog steeds. Baudet echter had zo'n Jansen moeten onderwijzen wat er mis gaat. Dit is het einde van FvD verwacht ik. Baudet gaat niet inzien dat dit helemaal mis is, sterker, hij is het er mee eens (volgens mij omdat Baudet ook nog te jong is en zich ook voelt aangetrokken tot dit gedachtegoed).
*
@ GeenStijl, als jullie een goede duider zoeken voor wat er nu gebeurt en waarom Freek Jansen het spoor bijster is en veel jongeren met hem, consulteer Robin te Slaa ("Wat is fascisme") of Ewout Kieft ("Het verboden boek") www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_VPRO.... Vraag hen eens de speeches van Freek Jansen te duiden.

Zijl5824 | 22-11-20 | 22:33 | 6

@Batavi Magistralis | 22-11-20 | 23:40: Prachtig, ik lijst deze in voor mijn omgeving dat ik als links word weggezet, haha. Jongen, probeer iets verder te kijken dan je bubbel. Is lastig, I know.

Zijl5824 | 23-11-20 | 01:00

@Ben-Bataaf | 22-11-20 | 23:39: Eens iz Buitenhof. I know dat Kieft ook jong is maar het ging me niet om absolute cijfers, het ging me om het doorzien wat dit gedachtegoed is. Wat dat betreft is Kieft veel meer senior dan Baudet.

Zijl5824 | 23-11-20 | 01:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Het zou best wel eens kunnen, dat de FvD zelf ook wel eens klaar waren met deze opdondertjes en zelf deze hele rel zijn begonnen. Opgeruimd staat netjes en de partij laat zien dat het volwassen wil worden.

Of kan alleen God Emperor 5D schaken?

heldheino | 22-11-20 | 22:29 | 2

Je eigen huis in de hens steken is nou niet de meest efficiënte manier om de zolder op te ruimen...

Ivoren Toren | 22-11-20 | 22:43

@Ivoren Toren | 22-11-20 | 22:43: Nice...

Koning BongoBongo | 23-11-20 | 08:52

Ja.

De boodschap en het terecht aan de kaak stellen van deze überwappies was / is (mij) inmiddels al geheel duidelijk.

Hoor.

Dr.Mabuse | 22-11-20 | 22:27

Raus met die nazi's. En met die klokkenluider-kaltstellers.
Als ik ergens de schurft aan heb is het aan "shooting the messenger".
Krijgen die konkelende ballen ook nog salaris?

Ik ben lid geworden van FVD wegens het programma en vooral wegens het ageren van Baudet tegen de fractiediscipline.
Vrij spreken zonder last of ruggespraak.
Angstcultuur bij JFVD? Schandalig. Hopelijk niet bij FVD.

Dus als je dit leest Thierry, rehabiliteer die klokkenluider en neem hem op in het FVD voor grote mensen. Dit soort mensen heb je wat aan.
En bewaar het JFVD maar voor de kampeervakanties.
Laat ze eerst hun opleiding maar afmaken, inclusief wat stages.
Wat heb je aan Sharonnen Dijksma.

Ben-Bataaf | 22-11-20 | 22:20

Moedig van Kreuger. Ik denk dat er een hoop frustratie bij hem is. De toestanden bij JFvD zullen wel langer in de partij bekend zijn, en het mismanagement door de partijtop ook. Zijn felle reactie per tweet, dat doet hij niet zomaar, maar omdat Baudet niet luistert. Dan maar zo.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 22:11 | 1

Ik hoop dat dit de juiste analyse is en kan mij dat zo indenken. Ik hoop het, omdat twitter als communicatie medium voor interne zaken te gebruiken nou niet echt fraai is. To say the least.

Grachus | 23-11-20 | 02:06
-weggejorist-
Nick_Star | 22-11-20 | 22:10 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik ga nu maar toch 50PLUS stemmen. Daar heb je dat gedoe met jeugdafdelingen niet.

brutus68 | 22-11-20 | 22:08 | 2

LOL

Graaier | 22-11-20 | 22:13

Henk Krol is juist een van de meest foute mannetjes in de politiek qua oplichting en demagogie. Heeft hij geen jongeren afdeling in zijn dark room voor nodig.

Graaf_van_Hogendorp | 22-11-20 | 22:20

Mark en Geert zijn ondertussen aan de derde fles goede wijn toe, hoe moeilijk kan het zijn om deze foute types eruit te gooien...

hoevenpe | 22-11-20 | 22:07 | 1

Ja en dan?? Koezoe for president of zo?

Pieterman | 22-11-20 | 22:48

Bestuur heeft wel een punt en ontmaskert de klokkenluider daar toch als een kwaadwillende actor? Ze kwamen daar niet bij elkaar om over het materiaal zelf te praten. Wat valt erover te zeggen (tegen de klokkenluider). Punt is dat niemand dat op een forum of chatgroep wil hebben binnen een partij. In welke context of met welke attentie het geplaatst werd blijft lastig te zeggen. Het lijkt niet echt een wijd verbreid iets te zijn binnen de moederpartij. Dus eigenlijk geen nieuws als het gewoon interne klacht was geweest. Maar dat is dus bewust niet gedaan. Dat is in het huidige klimaat wel gewoon sabotage. Geen oprechte verontwaardiging. Van Rossem is nu iets te gedreven dit verhaal te gebruiken om moreel te scoren als brandschoon van het rechtse vuil. Schrobben man! Kennen we zijn psychologie ook weer iets beter.

GeenAccount | 22-11-20 | 22:05 | 3
-weggejorist en opgerot-
Nick_Star | 22-11-20 | 22:27

@Nick_Star | 22-11-20 | 22:27: Och, prikt Van Rossem jouw ballonnetje kapot? Of was het gewoon geen goede ballon? Met veel zwakke plekken en goedkoop materiaal? Realiteit is soms pijnlijk. In je gezicht.

Normpje | 22-11-20 | 23:38

@Normpje | 22-11-20 | 23:38: Ik vind je stompje van een tegel nogal schril afsteken bij mijn inhoudelijke analyse. Daar wordt dan ook niet op ingegaan. Helaasch.

Nick_Star | 22-11-20 | 23:57

Kritiek is prima, maar 5topics is wel obsessief.

a4p | 22-11-20 | 22:05 | 4

En het dan ook nog als BREAKING news durven brengen.... op een zondag.... ik vraag mij ook af waar die obsessie van Van R. vandaan komt.

Themistocles | 22-11-20 | 23:04

@Themistocles | 22-11-20 | 23:04: Misschien hoor je dat ook nog, in topic 23. Maar GS doet goede dingen, niet alleen als het jou goed uitkomt.

Normpje | 22-11-20 | 23:35
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb zo'n vermoeden dat Thierry niet snel meer bij Chips, Nootjes, Bier komt aanschuiven..

Frits_Binkestein | 22-11-20 | 22:04 | 2

Wel als het zijn boekverkoop bevordert. Thierry geilt op oplagecijfers.

Graaier | 22-11-20 | 22:15

Zou jammer zijn, ben nl erg benieuwd naar zijn schaakzetten.

Pieterman | 22-11-20 | 22:50

Dit wordt toch wel heel ernstig. De nazistische tweets waar dit allemaal om draait zijn heel, héél erg kwalijk. Maar het royeren van een klokkenluider is nog veel kwalijker. Dan is er echt iets meer mis binnen die JFvD.

En eerlijk is eerlijk, ik ben geen linkse deugzeug. Ik vind het prima om "racist" genoemd te worden door mensen die de onmenselijke sharia of de racistische "critical race theory" toejuichen. Maar met echte racisten wil ik nooit worden geassocieerd.
Ik heb FvD altijd verdedigd tegen ongefundeerde beschuldigingen, en ook tegen deze beschuldigingen toen die nog niet bewezen waren. Maar de screenshots op GS vanmorgen waren duidelijk. Dat kan echt niet. Als ze vervalst zijn hoor ik het graag, maar daar ziet het iet naar uit; dan hadden we dat nu wel geweten.

En echt, ik zie PVV en FvD als de enige partijen die daadwerkelijk voor de Westerse beschaving opkomen. Maar als er in de JFvD mensen beschermd worden die iets heel anders nastreven dan moet dat direct worden opgelost. Niet pas na een rel in de media.

Dandruff | 22-11-20 | 22:01 | 2

Helemaal eens.

JanFTE | 22-11-20 | 22:26

Waar en wanneer wordt een klokkenluider niet geroyeerd? Dat werkt helaas (bijna) overal zo.

Grachus | 22-11-20 | 23:58

Offtopic.. wat een vreemd irritante popup is dat zeg.. lijkt wel een Marokkaan.. psst hee hee heb je geld. NEE. Eerst mijn nick terug

schillenboer | 22-11-20 | 22:00

Heeft het een smerige nekbaard?
Scheer het hoofd dan met een kromzwaard.

Never trust a nekbaard.

Varende_Reaguurder | 22-11-20 | 22:00

Freek Janse... een half gekookt blij ei.... wie hem ooit aan het roer heeft gezet.... zegt veel over de jeugd-leden die daar ronddwalen, gezamenlijk net het IQ van een fruitvlieg...

Nicolas1954 | 22-11-20 | 22:00

Heb een luie topzondag gehad Van Rossem. Dank! Nu maar hopen op screenshotjes van zolderkamercommunisten, moslimbroeders, marxisten en ander rapaille.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 22:00

Kunnen we komende week weer heel balanced vól door op die nr 9.

Zuurteregelaar | 22-11-20 | 21:58

Quousque tandem factionem cartellum 0 zetelum

JanAmsterdamEnzo | 22-11-20 | 21:54 | 5
-weggejorist-
IQ the Straycat | 22-11-20 | 22:03
-weggejorist-
IQ the Straycat | 22-11-20 | 22:04
-weggejorist-
IQ the Straycat | 22-11-20 | 22:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Zo, da's al de derde keer vandaag. Heeft Baudet Nijman's geliefde schoonmoeder op de zebra geschept, ofzo?

bisbisbis | 22-11-20 | 21:53

Zucht.... van Rossem,nou weten we het wel hoor.Het begint nu een beetje drammerig te worden.Je punt is allang duidelijk en ik denk dat veel reaguurders en FvD stemmers het rafelige randje heus wel zien en dat niet ondersteunen.Maar wat is nu precies je doel....?FvD met zijn nog steeds prima partijprogramma( ik stem overigens PVV)laten exploderen,vanwege een persoonlijke hetze ofzo tegen
Thierry.... Het is allemaal zo over the top nu.Ik heb het idee dat hoe meer tegengeluid je krijgt,des te meer je begint te stampvoeten om je gelijk te behalen.

Kowalski11 | 22-11-20 | 21:52 | 7

De internationale socialisten zijn tegen onrecht, salafisten zijn van het verbinden en BLM strijdt tegen racisme. Een mooi partij programma boeit niet meer wanneer de uitvoerders van bedenkelijk allooi zijn en ze een heel eigen interpretatie van hun uitgedragen waarden er op na houden.

JanFTE | 22-11-20 | 22:14

Staat je het topic niet aan? Klokkenluiders voor de trein gooien, cq iemand onterecht opofferen/royeren is zo misselijk.

Atlantis-95 | 22-11-20 | 22:14
-weggejorist-
Warmtepomp | 22-11-20 | 23:19
▼ 4 antwoorden verborgen

Tot nu toe is het resultaat nog altijd dat blijkt dat die Veenstra een nazi is. Voor de rest zijn het vooral een hoop verdachtmakingen. Dat mensen in het bestuur er niet blij mee zijn dat er screenshots van whatsapps, instagrams en weet ik veel waar de jeugd tegenwoordig op zit worden rond gestuurd vind ik niet zo gek. Die zou ik (net als die nazi trouwens) ook niet in m'n partij willen hebben.

Antiquerulant | 22-11-20 | 21:52 | 1

Die Ruben ook 100% en die is onder toeziend oog van Frederik Jansen gepromoveerd tot coördinator.

Tr0l0l0l | 22-11-20 | 22:08

Iemand het boek Kruistocht in roze spijkerbroek te leen? Ineens wel heel relevant zo.

jip_86 | 22-11-20 | 21:52

Ik haak hier af na zo'n waanzinnige dag. Karaktermoord anyone?

ChipsNootjesBier | 22-11-20 | 21:51 | 2

Mooi he als Nanninga ene Sylvana of Halsema of een ander aanpakt geen woord. Maar nu beste vriendin van de NPO

dedwarsligger | 22-11-20 | 21:53

Het is teveel dwarsligger. Dat is en meer niet.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:56

Even tot eind maart wachten met een nieuwe jeugdafdeling.

W_F | 22-11-20 | 21:48 | 1

Even tot 18 maart wachten, period.

bisbisbis | 22-11-20 | 21:54

Gelukkig kan ik weer op Geert stemmen, na één keer mijn stem aan het FvD verkwanseld te hebben. Ik hoopte dat FvD in essentie een soort PVV zou zijn, maar dan met een bredere agenda. Meer agendapunten dan alleen minder minder minder stageplaatsgedepriveerde buurthuisloze sissende en slissende heuptasjesdragers. Go Geert!

Nivelleermarionet | 22-11-20 | 21:48

Yasser Klaver wrijft zich in de groene knuistjes. De opening van het Acht Uur Journaal. Wie had dat kunnen dromen...

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:45 | 3

Ik droomde vannacht over een heerlijke juffrouw, geen onzin, kan je van Jodokus niet zeggen.

IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:52

@IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:52:
Soms heb je van die dromen die je snel vergeet, deze niet.

IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:53

LOL exact wat wij ook thuis zeiden; die bolle wangetjes kinder pyjama rand-d*b*e* Jesse... vinden dat Yasser eigenlijk veel beter!

Nicolas1954 | 22-11-20 | 22:03

Hebben ze al haar op den balletjes? Iem niet.. of.. tja we weten het niet

schillenboer | 22-11-20 | 21:45

PS Het is goed om te zien dat GS ook in het 'eigen' vlees kan snijden,
om bedorven onderdelen te verwijderen.
..
(sorry wijlen @necrosis, het maar een beeldspraak :)

hotmint | 22-11-20 | 21:44 | 1

Denk je Hotmint dat het eigen vlees is ?

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:52

Zes (6!) topics op een (1!) dag over hetzelfde onderwerp, dat moet een record zijn! Feli Geenstijl!

duh! | 22-11-20 | 21:43

Ik heb ook wel eens een lederhoße aangehad met carnaval. Ik ben ook afgelopen zomer naar Schloss Neuschwanstein geweest. Ik heb daar ook Duits bier gedronken. Ik stem FvD en ben ook lid.
Ben ik nu een neo-nazi?

Timide_Aso | 22-11-20 | 21:42 | 8

@LucaBrasi | 22-11-20 | 21:56: Uhm, Hitler, Himmler, frei, seine, gewusst. Mag ik nu fractiemedewerker, voorzitter jeugdafdeling en Tweede Kamerlid worden? Jedem das seine is de lijfspreuk van mijn familie, al meer dan 80 jaar.

Graaier | 22-11-20 | 22:05

Als u in combinatie daarmee ook poseert met een bierblikje met de tekst "gasser" erop heeft u op zijn minst de schijn tegen.

Graaisnaaiert | 22-11-20 | 22:30
-weggejorist-
Warmtepomp | 22-11-20 | 23:05
▼ 5 antwoorden verborgen

Voor de Baudet-jugend is het een spelletje uit verveling. Ze hebben totaal geen benul van de consequenties. Niet serieus te nemen. Zolang ze niet in de Kamer zitten is er niks aan de hand. De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder. Let it go, Thierry, let it go.

isitsoornot | 22-11-20 | 21:42

We kunnen er wel doekjes om winden, maar in alle samenlevingen bestaan mensen die geloven dat er verschillende rassen bestaan, en dat je die kunt rangschikken van superieur naar inferieur. De FvD ontkent in die rangschikking te geloven maar komt wél met plannen en uitspraken die passen bij dat gedachtegoed en trekt logischerwijs (naast een heleboel keurige mensen) ook deze racisten als kiezers en leden. Zulke racisten willen namelijk ook gewoon politieke invloed, dat kan niet via een openlijk racistische partij omdat de electorale ruimte daarvoor veel te klein is, dus komen ze uit bij zo'n veel meer salonfähige FvD, maar brengen ze die vervolgens in de problemen met hun échte racisme.

Diewijfvandielange | 22-11-20 | 21:41 | 34

@Batavi Magistralis | 22-11-20 | 22:38: Ja, dat was misschien ongelukkig, ik bedoel dus dat die plannen pássen bij dat gedachtegoed zónder dat dat hún gedachtegoed is.

Diewijfvandielange | 22-11-20 | 22:44

@Diewijfvandielange | 22-11-20 | 22:44: Ok, het was in elk geval een prima en nette discussie GS waardig, het blijft een moeilijk verhaal, het zal vast een vervolg krijgen de komende dagen. Ik wens u in elk geval een prettige avond.

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 22:54

@Batavi Magistralis | 22-11-20 | 22:54: Zeker, dank, en ook een goedenavond.

Diewijfvandielange | 22-11-20 | 23:02
▼ 31 antwoorden verborgen

Een artikel over FvD's jeugdafdeling; prima. Tweede er kort achteraan, ook nog wel te doen. Maar de boodschap is na 6 'breaking news' koppen wel bekend en gaat vervelen. Zo veel koppen kregen de amerikaanse verkiezingen niet achter elkaar aan, vermoed ik.
Ofwel, kan iemand van de redactie even aan van Rossem vragen of'ie vanavond even lekker een avondje op de bank gaat liggen, laat andere scribenten nog een fijn itempje posten over, gut, ik noem maar wat, de verkiezingen in Amerika, de islam of de boeren, dit gaat vervelen.
Inhoudelijk: het is zondag avond, maandagmiddag zullen we zien wat er is gebeurd.

EEnzame SchizofrEEN | 22-11-20 | 21:38 | 2

Amen!

ChipsNootjesBier | 22-11-20 | 21:52

Nope, alles moet op tafel. Niet dat de klokkenluider of iemand anders straks toevallig iets overkomt omdat men denk dat het niet bekend is.

Atlantis-95 | 22-11-20 | 22:17

Misschien morgen 6 topics over Rutte die stilletjes overal bij weg danst.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:37 | 2

Rutte gaat vannacht lekker dromen over de helft +1
Weet iemand nog ergens stevig touw in de aanbieding?

jemagookniksmeer | 22-11-20 | 22:04

Precies. Want van Rossem lijkt Mark's muziekloze ongezouten varïétéballet nu met iets teveel gedram op de tomtom te volgen.. Ik zie de Joker nog steeds op m'n netvlies voor de spiegel staan, dat was nog eens een ballet.. van iemand die genoeg kreeg van de leugen waar hij een deel van was.. en daar gaat het om. Verandering. m.youtube.com/watch?v=BBY4zUFxUjA

suscrofa | 22-11-20 | 22:43

'Kampleiding'.. Jezus zeg, wat flauw.... Voetbalkampleiding, zomerkampleiding, zeilkampleiding, ook allemaal fout dan.
Het wordt wel erg zuur zo, al die stukjes.

Knitty | 22-11-20 | 21:37 | 2

Hopelijk werkt het therapeutisch voor van Rossem.
Is er tenminste nog iemand die er baat bij heeft.

Harry Turtle | 22-11-20 | 21:43
-weggejorist-
gestoptmetroken | 22-11-20 | 21:51

Ik hoef even een maandje of twee niets meer over FvD of de bijbehorende Jügend te horen.

Fijne kerstdagen.

Nederland80 | 22-11-20 | 21:37 | 1

We drinken begin januari weer een borrel. Het ga je goed.

ChipsNootjesBier | 22-11-20 | 21:54

Tja, tis nu even veel heen-en-weer,
maar ik ben blij dat er vanuit de FvD
nu serieus werk gemaakt wordt van het saneren onder de aspiranten.
Met een democratische maatstaf, uiteraard, laat dat helder zijn..
.
Enne, Annabel ipv Thierry klinkt zo gek nog niet. Sorry.

hotmint | 22-11-20 | 21:35

Ik heb het idee dat er bij sommige mensen teleurstelling bij komt kijken. Je ziet een nieuwe partij die het schijnbaar anders aan wil pakken; op een manier die je wel bevalt, en als een deel van die gasten zich dan op zo'n foute manier gaan gedragen kan ik me wel voorstellen dat je daar een beetje pissig van wordt. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, en hier stinkt het.

de-emigrant | 22-11-20 | 21:35

Complimenten voor jullie Geenstijl dat jullie dit tot de bodem uitzoeken ga zo door! In mijn ogen zijn de Fascisten VD'ers nu nog lager dan Groen Linksers. Wat een naar clubje is dat FVD toch eigenlijk met een hele trieste aanhang! Kan niet wachten op het volgende artikel. Op naar de nul zetels.

verwilderst | 22-11-20 | 21:33 | 5

Helemaal niet. Als er een partij is die helemaal one-issue is is het de PVV wel. Daar zit een te beperkt verhaal achter. Al mag ik Geert best en vind ik hem een dappere strijder.

duh! | 22-11-20 | 21:47

Jajaja, jouw punt is vanmiddag wel duidelijk. Wellicht moeten we het nog even hebben over hoe jouw partij is opgetuigd. ZONDER leden. Daaag.

ChipsNootjesBier | 22-11-20 | 21:58

@duh! | 22-11-20 | 21:47: Was inderdaad een hele mooie zondag voor de PVV! Ma one isseu slaat natuurlijk nergens op! de PVV is wel meer dan anti islam. Zoals uit europa,grenzen dicht weer baas in eigen land, betaalbare zorg afschaffen eigen risico, referendum weer invoeren, huren omlaag ,aow na 65 bezuinigen npo en kunst subsidies . tradities in stand houden enz. FVD is gewoon een slap aftreksel van PVV ze zijn zo lekker gematigd en fatsoenlijk hoor je altijd nou dat is gebleken!

verwilderst | 22-11-20 | 22:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Iemand draagt lederhosen en ze gebruiken het woord kampleiding. Vuile nazi’s zijn het, allemaal..

BozePaarseMan | 22-11-20 | 21:33 | 3

Gematigde nazis.

Muxje | 22-11-20 | 21:37

Laat ik nou een dergelijke foto van mijzelf hebben, het was echt een geweldige week, enorm gelachen ook... mwjaa dat wil zeggen, laat ik nou een tweelingzus hebben, ze lijkt gewoon op me, lederhosen, oké ok geef het toe, ikben heaumrsu. Heaumaoa, aaah, valt niet mee, inderdaad. Dinges dan.

IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:41

@IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:41:
Nazi tegenwoordig, mijn excuses, ik.

IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:43

Hoe zeer dit ook leuk is om te lezen, laten we niet vergeten dat we het hier over een scoutinggroep van de FvD-fanclub hebben. Klein boreaal bier op zich, behalve dat de moederpartij - die wel landelijk relevant is - keer op keer er een potje van maakt als blijkt dat hun kinderen met hun rechterarm zwaaien. Sterker nog, de partijleider lijkt die aandacht wel leuk te vinden.

beldewouten | 22-11-20 | 21:32 | 8

Deze comment rechtvaardigt het verlies van je zwitsal.

Grachus | 23-11-20 | 00:06

@Grachus | 23-11-20 | 00:06: Dankjewel. Ik leef overigens niet in de illusie dat ik er nooit meer een zal oplopen.

beldewouten | 23-11-20 | 07:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Het is echt jammer dat de nsdap zo'n griezelige klote partij was met domme blinde haat voor een cultureel rijk volk als de joden. Want nu durft niemand ooit nog nationaal socialisme te roepen. Terwijl me dat nou juist zo'n mooi systeem lijkt. Als land met zijn allen proberen er iets van te maken en daarbij erop toezien dat onderlinge inkomensverschillen niet te groot worden, dat iedereen volwaardig mee kan draaien in de economie, ongeacht aangeboren capaciteiten.

hustler01 | 22-11-20 | 21:31 | 5

Het is en blijft socialisme en daar moet je je verre van houden. Zo heeft de geschiedenis ons geleerd.

jgrotius | 22-11-20 | 21:42

En een grote overheid om iedereen in het gareel te houden? Nee bedankt, doe mij het kapitalisme en de bijbehorende vrijheden maar.

Tr0l0l0l | 22-11-20 | 21:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zit rechts van de VVD helemaal geen ruimte voor een partij van enige omvang die wél leden heeft maar die géén gedonder krijgt met complotgekkies en/of racisten.
Zo'n partij kan echt wel even groot worden, maar het gedachtegoed schurkt zo dicht tegen complotdenken ('Iedereen is eropuit om ons te naaien'; 'Klimaatverandering komt niet door mensen want alle wetenschappers liegen') en racisme ('Immigratie is een bedreiging voor een dominant blank Europa') aan dat je er donder op kunt zeggen dat je mensen gaat trekken die nog net een tikkeltje fanatieker zijn, en als die mensen zich gaan uiten, dan weet je dat je hangt.
Daarom wil Wilders ook geen leden, maar dat laat dan meteen ook heel duidelijk zien hoe het echt zit: dit soort ideeën gaat gewoon heel moeilijk samen met democratie.

Diewijfvandielange | 22-11-20 | 21:30 | 14

@duh! | 22-11-20 | 22:34: Snap ik, het kwam er ook niet helemaal lekker uit. Mijn punt is dat er rechts van de VVD niet zoveel electorale ruimte is als je geen complotgekkies en racisten wil. Nanninga wil een partij zonder complotgekkies en racisten. Maar ze vindt de VVD een corrupte bende. Dat is natuurlijk allemaal prima, maar er zijn gewoon te weinig kiezers die op zoek zijn naar zo'n partij. De VVD kan gewoon nog op heel veel steun rekenen. Ja, niet op steun van complotgekkies en racisten natuurlijk, maar die wil Nanninga er juist niet bij hebben... Dan houd je dus echt alleen de GeenStijllezers over als achterban, een paar zeteltjes lukt dan misschien wel, maar voor echte invloed kom je dan tekort.

Diewijfvandielange | 22-11-20 | 22:43

Gast, je praat en denkt echt als een typische vvder haha. Hieronder in de comments op jouw bericht is het meteen al duidelijk:

Het punt is dat (bijvoorbeeld) CDA en VVD dat ook al vinden, en dat zij heel veel kiezers trekken die moeite hebben met immigratie (waarom blijven zij dan constant het probleem creeëren?)

Klimaatverandering komt niet door mensen want alle wetenschappers liegen
(Ik denk dat geen enkel weldenkend mens dit beweerd. Klimaart verandering is zeker gaande en dit soort cycli komen nou eenmaal voor op aarde. Waar men (fvd / pvv) moeite mee heeft dat het kartel deze angst kaapt en omzet in beleid (subidie carousel voor het ons kent ons netwerk en extra belasting heffing voor de gewone burger))

Dat zijn al paar redenen waarom vvd simpelweg geen optie meer is voor een heleboel mensen. FVD heet momenteel gigantische struggels o.a. aangewakkert door het kartel en media en intern door puberale mensen, maar zij en PVV zijn echt de enige opties nog om decennia lang wanbeleid om te kunnen keren of i.i.g. een halt toe te kunnen roepen.

tjongerschans | 22-11-20 | 23:19
▼ 11 antwoorden verborgen

Don't mention the war!

De Pilsvogel | 22-11-20 | 21:30 | 2

Which one, or the war now? Right, excuse me, don't mention it. That was close.

IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:34

@IQ the Straycat | 22-11-20 | 21:34: 'You started it: you invaded Poland'

ChipsNootjesBier | 22-11-20 | 21:59

ze zoeken het maar uit. Ik stem lekker op groep Otten. Tenminste geen gezeik met jeugdafdelingen.

yeps | 22-11-20 | 21:29

Alte Kameraden mit Schlösserbier. Zo lieten zijn voorbeelden zich vroeger ook al op de plaat vastleggen (echter zonder bier).Foute mensen.

Tikkie Terug | 22-11-20 | 21:29

Millennials zijn zo ontzettend kut

Turbulentie? | 22-11-20 | 21:27 | 1

Echt, he....

Bataafje | 22-11-20 | 21:32
-weggejorist-
suscrofa | 22-11-20 | 21:27 | 11
▼ 11 antwoorden verborgen

Mooi, weer wat stemmen voor mijn partijtje erbij. Go PVV!

hustler01 | 22-11-20 | 21:27 | 1

Yep.

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 21:43

Eindelijk iets waarvan ik uit onvrede mijn lidmaatschap kan opzeggen.

Gele Beer | 22-11-20 | 21:25

Van Rossem bijt door.
Dit kan de FvD niet bijbenen qua communicatiestrategie.
Er zit maar 1 ding op: die Baudet-jugend per direct opheffen. Dikke mea culpa doen en voor de aanloop naar de verkiezingen paar vaklui inhuren voor de communicatie.

de Voorzittert | 22-11-20 | 21:25 | 4

We kunnen er wel doekjes om winden, maar in alle samenlevingen bestaan mensen die geloven dat er verschillende rassen bestaan, en dat je die kunt rangschikken van superieur naar inferieur. De FvD ontkent in die rangschikking te geloven maar komt wél met plannen en uitspraken die passen bij dat gedachtegoed en trekt logischerwijs (naast een heleboel keurige mensen) ook deze racisten als kiezers en leden. Zij willen namelijk ook gewoon politieke invloed, dat kan niet via een openlijk racistische partij omdat de electorale ruimte daarvoor veel te klein is, dus komen ze uit bij zo'n veel meer salonfähige FvD, maar brengen ze die vervolgens in de problemen met hun échte racisme.

Diewijfvandielange | 22-11-20 | 21:40

En de nr 1, 6, 7 en 8 van de TK-kandidatenlijst.
Wel met nazorg in een rehab. Het blijven mensen.

tipo | 22-11-20 | 21:43
▼ 1 antwoord verborgen

Het ligt er allemaal wel een beetje dik op, GeenStijl.

Mr.Crowley | 22-11-20 | 21:24

Het is allemaal een stormabteilung in een glas boreaal water...

King of the Oneliner | 22-11-20 | 21:23
-weggejorist-
Kinkfactor | 22-11-20 | 21:23 | 2

Bij de VVD hebben ze het over bittergarnituur, bij het CDA over trekkers en bij D66 gaat het erover of de 13de maand bij KPMG dit jaar wel uitgekeerd wordt. Bij de JFvd bestaat er blijkaar mateloos veel interesse in de ideologie van het Duitse regime ten tijde van de tweede wereldoorlog en hoe deze ter inspiratie kan dienen wanneer de fvd aan de macht zou komen.

De SP en Groen Links hebben ook moeite met hun 'bevlogen' achterban, waarbij de SP wel durft in te grijpen en Groen Links het daar veel moeilijker mee lijkt te hebben. Dat maakt GL een verdacht extremistische partij die blijkbaar een verborgen agenda er op na houdt. Of het is club zeer naieve club hippies die niet weten waar ze eigenlijk voor staan en maar mee waait op basis van een gevoel, aangewakkerd door de woke-sekte uit de US. In beide gevallen zorgt dat ervoor dat Groen Links gedegradeerd is tot getuigenis partij (als ze dat al niet waren)

Bij de fvd zijn ze minder naief dan bij Groen Links. Omdat er zo laks wordt ingegrepen en pas actie wordt ondernomen wanneer dit in het nieuws komt, is de FVD wat mij betreft een verdacht clubje kastnazi's en totaal niet meer serieus te nemen. Ik hoop dan ook dan Annabel en al die andere Fvd-ers een nieuwe partij starten, of zich aansluiten bij code oranje. Al is het daar ook nog afwachten of daar geen lijken uit de fraude-kast vallen

JanFTE | 22-11-20 | 21:22

Prins Bernhard en zijn verloofde Juliana zongen op 5 januari 1937 volmondig het Horst Wessellied.
Tekst alhier:
Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!
SA marschiert mit ruhig (mutig) festem Schritt.
|: Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
Marschier'n im Geist in unser'n Reihen mit. :|
Die Straße frei den braunen Bataillonen.
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
|: Es schau'n auf's Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen.
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. :|
Zum letzten Mal wird Sturmalarm (-appell) geblasen!
Zum Kampfe steh'n wir alle schon bereit!
|: Schon (Bald) flattern Hitlerfahnen über allen Straßen (über Barrikaden),
Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit! :|

squadra | 22-11-20 | 21:22 | 3

bron graag, dank U.

doitdoit | 22-11-20 | 21:27

Laat mij er ff buiten, dank u. Ik ben al van de leg door dit droevige FvD nieuws.

Geil Kippetje | 22-11-20 | 21:28

>600 Euro. Daar kun je aardig wat kippetjes van kopen... dunkt me

Atlantis-95 | 22-11-20 | 22:21

Jeetje Geenstijl, hoeveel artikelen over FvD kan je in één dag produceren?

Old_Spice | 22-11-20 | 21:20 | 1

Zij hebben een "kraken" van de "klokkenluiders" ontvangen als scoop en zijn er blij mee. DWARS zou niet zo snel appjes van Boutchaliegt aan @nostyle mailen...

Graaf_van_Hogendorp | 22-11-20 | 21:22

Voor wie het moet horen: GeenStijl bewijst het land en Forum een onwijs grote dienst. Stel je voor dat dit net voor of na de verkiezingen opkwam. Had je gelijk 10 afsplitsingen. En nul kans op coalitiedeelname.

Baudet: dank voor het initiëren, maar de tijd is gekomen voor een nieuwe garde.

JohnLocke | 22-11-20 | 21:19

Ik schaam me met de dag meer voor mijn FvD-lidmaadschap. Als ecoloog kon ik die stadjers hun ecologische bewusteloosheid nog vergeten, en er lijkt me op dat punt nog steeds wel ruimte om de dom-populistische standpunten aan te passen naar iets toekomstbestendigs. Maar dat domme geschurk tegen de racistische, rottende onderbuik van Nederland? Nee, dank U. Ik vraag me af: wordt dit gedragen door Baudet's onvermogen tot kritische zelfreflectie? Of is dit een partijbreed probleem? Ik vrees toch steeds meer dat laatste.

Nou ja, ik ben gelukkig ook nog steeds lid van PvdD. Als die nu een beetje kritischer zouden zijn op immigratie… Mijn stem hebben ze sowieso. Daar maakt FvD het op dit moment veel te bont voor.

BigSmoke | 22-11-20 | 21:18 | 12

@BigSmoke | 22-11-20 | 21:31: Misschien nog even zeggen dat Halsema de beste, meest integere burgemeester ooit is? Gewoon, om het helemaal af te maken.

spanarchist | 22-11-20 | 21:38

@spanarchist | 22-11-20 | 21:38: Wilt u dat zeggen? Moet ik dat zeggen? Voor mij zou het vreemd zijn dat te zeggen omdat ik op veel vlakken niet op 1 lijn zit met Halsema. GL vind ik over de gehele linie trouwens weinig groen. Ze zijn veel te veel bezig met klimaatverandering en veel te weinig met biodiversiteit en vernieuwing van de Nederlandse landbouw.

BigSmoke | 22-11-20 | 21:41

Ik ken de opvattingen wat betreft klimaatmaatregelen van de PvdD niet, maar als die van dezelfde naïviteit als GL zijn zou ik nog even op mijn achterhoofd krabben. Edit 21:41 gelukkig!

Grachus | 23-11-20 | 00:17
▼ 9 antwoorden verborgen

Je zult maar genaaid worden door iemand in een Lederhosen.
Wat een afknapper.

knutsel_ | 22-11-20 | 21:17 | 6

@Kapitein Sjaak Mus | 22-11-20 | 21:37: Ho ho, dat is Bobby Brown, weer een ander karakter. Ik zal straks in het café de liederen wel even op een rijtje zetten.

knutsel_ | 22-11-20 | 21:45

Volgens mij moet 'ie toch echt uit voor hij je kan naaien, of zit er een gulp in zo'n ding?

Voorgeenchanterikpeu | 22-11-20 | 22:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Zag een aantal van die corpsballetjes vanavond op tv. Ben nog aan het bijkomen.

Ridde Rogter | 22-11-20 | 21:17

Hier is maar 1 woord voor: Hetze
(Woordherkomst en -opbouw Leenwoord uit het Duits, in de betekenis van ‘lastercampagne’ voor het eerst aangetroffen in het jaar 1919 [1])

Joris-nummer-zeven | 22-11-20 | 21:15 | 1

Denk dat 'zuivering' hier meer op zijn plaats is. Het zelfreinigende vermogen van het FvD is bepaald niet niveau Miele.

Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 21:20

Die JFVD moet duidelijk in quarantaine. Het lijkt me echter ook niet helemaal lekker te gaan hier bij GS. Als jullie nou zo’n weekend story (pun intended) hadden geplaatst nav een zeer waarschijnlijk frauduleuze verkiezing bij het ChristenKartel. Waarin een zekere politieke ambtenaar weer eens als verliezer gewoon bij het kruisje tekende. En die notabene als voorbeeld wordt gezien door Naief Al Nijman.

Nick_Star | 22-11-20 | 21:15

Zijn Massimo Etalle en Iem Al Biyati niet gewoon (nationaal)socialistische mollen?

jgrotius | 22-11-20 | 21:15 | 2

En die Freek Jansen + vriendin/vrouw (wellicht aanstaande ex) dan ook zeker?

Tr0l0l0l | 22-11-20 | 21:18

@Tr0l0l0l | 22-11-20 | 21:18:
Ik heb niet alle zondagspreken gelezen. Deze, net als alle voorgaande anti-FvD-kruistochten, laat ik grotendeels aan mij voorbij gaan.

jgrotius | 22-11-20 | 21:29

Flikker dat hele JFVD bestuur maar weg en die club zelf. Is nu wel gebleken dat ze totaal van het padje zijn daar, van hub coördinator tot het voltallige bestuur. Het interesseert ze geen reet dat er nazi's rondlopen, sterker nog, de nazi's krijgen promotie nadat de halve club dat verwerpelijke gedachtengoed aankaart.

Tr0l0l0l | 22-11-20 | 21:15

Als Biyati en Etalle de 'aanstormende jeugd' zijn dan is FvD reddeloos verloren.

Het is nog veel slechter dan incompetent middle-management. Niveautje Femke Halsema.

Dat was nou net waarom je FvD zou willen stemmen. Dat is dus over.

van heinde en verre | 22-11-20 | 21:13

Lederhosen drink je toch gewoon graag bier? Of is Oktoberfest een nazifeest?

jip_86 | 22-11-20 | 21:12 | 3

Waar lag Dolfie's bierkeller ook alweer? Juist ja.

Graaf_van_Hogendorp | 22-11-20 | 21:19

Inderdaad, jip_86. Dit is nog minder dan 'guilty by association'. Dit slaat nergens op en doet afbreuk aan de inhoud van het artikel. Net als "Kampleiding. Een woord met vele ladingen". Mij lijkt dat Van Rossem - normaal een best verstandige en redelijke man - dat toch niet nodig heeft.

Verder vind ik het uitstekend dat hij hier veel aandacht aan besteed. Laat hen maar verantwoording afleggen.

Boeser_Onkel | 22-11-20 | 21:32

Nicht verboten, mag ik hopen, laten we weer een en ander relativeren: https://youtu.be/yu2NqfISm9k

smdyasc | 22-11-20 | 21:11

Diep teleurgesteld door het ontbreken van de audio. Zet dan geen AUDIO in de titel. Ik kwam hier voor de audio. Gooi die audio online Van Rossem. Wat is dit voor flauwekul.

Henk5 | 22-11-20 | 21:11 | 7

Mja nee niet helemaal, privacywet, heimelijke opname... Hij citeert toch al uit dat gesprek, in tekst, dus kan hij ook geknipte audio publiceren. Dat maakt het verschil niet. Gewoon JoUrNaLisTiekE exCeptiE roepen.

Henk5 | 22-11-20 | 21:32

@peterdh | 22-11-20 | 21:28: Nee petertje, de vorm is minstens zo belangrijk. Ik word eerst geklikbeet en dan moet ik ook nog eens vertrouwen op de parafrasering van Van Rossem.

Henk5 | 22-11-20 | 21:39

Juridisch dingetje. Parafraseren en citeren mag wel, afluisteren kan (volgens mij) alleen met een van de deelnemers van het gesprek erbij. -- Corrigeer me als ik fout zit? In geen enkel geval mag een opname gepubliceerd worden.

N.B. Dit is juridisch een andersoortig soort opname als die een journalist doet vanuit zijn werkzaamheden.

Atlantis-95 | 22-11-20 | 22:28
▼ 4 antwoorden verborgen

Het zijn kinderen. Hele kinderachtige k*tkinderen.
Die door een paar organisatorisch sterkere figuren georganiseerd zijn tot een politieke scoutingvereniging waar ze dachten dat het een goed idee was om alle rotzooi van 4chan's /pol/ in te gooien. Hoe dom kun je zijn.

Tijd voor Nanninga om een eigen partij op te richten, mijn stem heeft ze. FvD kan het echt vergeten wat mij betreft.

Draak uit Brabant | 22-11-20 | 21:10 | 1

Ik vind nogal een verschillletje zitten in de jongeren beweging met pubers die een scoutingkamp hebben of een serieus opgezette politieke partij.

peterdh | 22-11-20 | 21:31

Wie zijn naam nog verbindt aan Facisten voor democratie is knettergek

JanAmsterdamEnzo | 22-11-20 | 21:10 | 1

Ik begin me inderdaad nogal te schamen voor mijn lidmaatschap. Gelukkig ben ik niet verplicht ook op die doorslaande narcist te stemmen.

BigSmoke | 22-11-20 | 21:35

De hele zondag gaat het over Thierry. Ja, zo gaat hij wel denken dat hij god is.

Mr_Natural | 22-11-20 | 21:08 | 1

Hij lijkt op dit moment meer op Icarus.

Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 21:16

"Onrust bij de JFvD" was ook de opening van het NOS-journaal.
De onafhankelijkheid van GS is een groot goed en GS is één van de weinige plekken waar links en rechts bekritiseerd worden, maar bovenstaande kolder begint op een persoonlijke kruistocht te lijken. Het is nu niet bepaald Watergate.

spanarchist | 22-11-20 | 21:08 | 6

@BobDobalina | 22-11-20 | 21:13: Prima, niets mis mee, maar je kan het ook overdrijven. Screenshotjes van rare whatsapps, opgenomen gesprekken waar naar voren komt dat men vooral bezig is om publicitaire schade te voorkomen. Niet allemaal heel opzienbarend.

spanarchist | 22-11-20 | 21:22

@spanarchist | 22-11-20 | 21:22: juist wel. Dit gesprek is namelijk bizar. Als je echt een probleem zou hebben met nazisympathisanten zou je echt anders reageren. Dit volk is fout. Ja en als er iemand aan de beurt is op GS wordt er vaak gezocht naar een foto waarop deze figuur er niet al te best op staat. Meestal komt dat de schrijver op veel complimenten te staan. Sommige reaguurders lijken beter in uitdelen te zijn dan incasseren.

BobDobalina | 22-11-20 | 21:26

@BobDobalina | 22-11-20 | 21:26: Goedkope opmerking. Nogmaals, prima dat het bekritiseerd wordt, maar het wordt allemaal een beetje groter gemaakt dan nodig.

spanarchist | 22-11-20 | 21:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Willen jullie meer of minder topics over fvd?

Diederik_Ezel | 22-11-20 | 21:06

Van Jole van de Jeaup (Israël is satan, islam is liefde) is inmiddels al een aantal keer spontaan klaargekomen van de opwinding, in zijn witte onderbroek...

eerstneukendanpraten | 22-11-20 | 21:06 | 1

Jazeker! Dit is koren op zijn molen, in z´n witte onderbroek. Ze zullen ook wel dankbaar zijn hiervoor.

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 21:09

Bij GroenLinks/moslimbroedermoord en brand, en nu moet GS zich stilhouden? Er zijn enge krachten aan het werk bij FvD en dat moet stoppen. Maar goed, reaguurders, selectieve verontwaardiging.

Normpje | 22-11-20 | 21:05 | 3

Dat die domme gasten moeten wieberen is wel duidelijk Normpje. Vergeet in de commotie niet dat de hele politiek stinkt op een enkeling na.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:11

@BobDobalina | 22-11-20 | 21:14: Alles in de politiek stinkt. Moet ik het nog een paar keer zeggen Bobbie? Zeg het maar.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:26
-weggejorist-
Gen. Maximus | 22-11-20 | 21:05 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

VARA’s Joop zal wel aan het smullen zijn

Madrox | 22-11-20 | 21:04 | 2

Klopt, en over Wilders hoor je ze echt nooit meer, zelfs seniele haatopa Han niet...

eerstneukendanpraten | 22-11-20 | 21:07

Anders ik ook wel.

Baron van Baesweiler | 22-11-20 | 21:07

Foto van Obergruppenführerzaal enfin. Verdieping lager gebeurde occultische shit -https://nl.wikipedia.org/wiki/Wewelsburg

gebruikesrnaam | 22-11-20 | 21:04 | 1

Media razzia.

squadra | 22-11-20 | 21:04

Gaat van Rossum voor het meeste topics over een item record?

P-unit | 22-11-20 | 21:04 | 1

Kan niet wachten op de top tien lijstjes op het einde van het jaar.

Grachus | 23-11-20 | 00:25

Nou, nou, bericht nr. 5 alweer vandaag over FvD. Wat een heisa allemaal.
GS is er maar weer druk mee op de rustdag.

Ongeruste vader | 22-11-20 | 21:03

Eerst die bullshit met 5G/Kerona en nu dit weer. Ze maken het de mensen wel moeilijk om op een verjaardag te kunnen vertellen dat je op FVD stemt. Het begon als een partij die de standpunten van de VVD van 10 jaar terug had en wou gaan uitvoeren. Maar deze clown show is niet meer uit te leggen toch...

Dickk | 22-11-20 | 21:03 | 3

Nee zeker niet, gauw weer terug naar quotum 500 per week VVD. Dan kan je weer onder de familie komen.

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 21:11

Nooit meer VVD voor mij. Ik zou momenteel echt niet weten waar ik op zou moeten stemmen. Rechts van de VVD heb je nu alleen FVD en PVV. Geert doet al jaren niks anders dan heel hard roepen dat we nu echt moeten de-islamiseren, maar verder ook echt helemaal niks. Thierry is helemaal het spoor bijster met zijn 5G/Corona standpunten bovenop zijn narcistisch karakter. Jammer dat dit nu zo gaat want ik had gehoopt dat Eerdmans ervoor zou zorgen dat Thierry terug naar aarde zou komen. Ik ben echter bang dat dit de doodsteek is voor FVD als ze het niet aanpakken. Jammer van goede FVD-ers als Joost Eerdmans,Keven Kreuger en Annabel...

Dickk | 22-11-20 | 21:23

@Dickk | 22-11-20 | 21:23: Toch zou ik een stem op de PVV overwegen als ik u was, het is nog de enige hoop op een enigszins bestaansrecht voor de Nederlandse identiteit. En het is een partij die niet geassocieerd word met bruine ideeën. Geert is een grote vriend van Israël, hij is er deels opgegroeid. En Israël erkent het gevaar van de extremistische islam weldegelijk.

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 21:30

Ja maar iedereen weet toch dat jongerenorganisaties, los opereren van de moederorganisatie ? Vraag maar aan Sylvana Simons.

netniet | 22-11-20 | 21:03 | 2

Klopt, lone owls.

Mr_Natural | 22-11-20 | 21:04

Het is maar wat met die jongerenorganisaties. 9 november was dat akkefietje bij Radicaal, jongerenorganisatie van Bij1, die politie en leger Hitlers (spreekwoordelijk dan) noemde, daarna Jesse met die mevrouw die bij de jongerenorganisatie van Moslim Broederschap zit, met 6 landen die MB beoordelen als terroristische organisatie, dat gelinkt wordt aan salafisme en dat geld ontvangt uit Qatar en Koeweit.

Maar wat er nu gebeurt is kennelijk nog veel erger ?

netniet | 22-11-20 | 21:14

Is die klokkenluider niet gewoon een ordinaire mol?

de honden blaffen... | 22-11-20 | 21:02 | 5

@Dickk | 22-11-20 | 21:04:
Je moet eens op maroc.nl gaan kijken.
Daarbij vergeleken is dit het gezang van koorknaapjes.

de honden blaffen... | 22-11-20 | 21:24

@de honden blaffen... | 22-11-20 | 21:24: De honden blaffen.
Dat telt niet, dat weet je toch.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:28

@de honden blaffen... | 22-11-20 | 21:24:
Staat hier los van maar ik verbaas me erover dat dat a: mag blijven staan, al is het wel handig voor de beeldvorming over onze nieuwe medeburgers en b: dat je eigenlijk nooit hoort dat er eentje wordt gesommeerd om. Kan met hier onze eigen ayatollah-buttbanger nog herinneren die voor ( in mijn herinnering ) veel minder via GeenStijl werd gesommeerd om zich te melden.

Graaisnaaiert | 22-11-20 | 22:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Heel natuurlijk gedrag, totdat je een uil bent, ben je een uilskuiken.

Mr_Natural | 22-11-20 | 21:01 | 1

Wanneer uitgekotst een uilebol.

gebruikesrnaam | 22-11-20 | 21:16

Nog nieuws over Olaf Kemerink van de SP jongeren?

doskabouter | 22-11-20 | 21:01 | 1

Gekozen

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:21

De FvD: ♫ Waar is hier de nooduitgang..♫

Zwezerik | 22-11-20 | 21:01

21 maart 2021 gewoon PVV stemmen.
Het is klaar met FvD. Teveel narcisten bij elkaar... niet bezig met het landsbelang maar met hun eigen belang.

wolftour | 22-11-20 | 21:01 | 1

Ja, ik heb nooit anders gedaan.

uisge baugh | 22-11-20 | 21:02

Waarom worden de betrokkenen jfvd-ers genoemd en niet, om maar eens wat te noemen, "jongeren" of zo. Of is dat een beige privilege?

Ride_On | 22-11-20 | 21:01

Hoe gaat dit eindigen, nacht van de lange messen zeg het maar?

zeertegendradig | 22-11-20 | 21:00 | 1

Zetelverlies voor FvD in de Tweede Kamer.

Phreack | 22-11-20 | 21:03

"ten huwelijk bij een kasteel waar de nazi’s roofkunst bewaarden. Maar dat terzijde"

Schloss Neuschwanstein is een van de populairste toeristische attracties van Duitsland...

Desolator | 22-11-20 | 20:58 | 3

Precies. Het slot waar het kasteel van Disney op gebaseerd is en gebouwd in opdracht van een op zijn zachtst gezegd gekke keizer. Absoluut nog op mijn lijstje om een keer te bezoeken. Dus beetje vergezocht in deze, verder prima, discussie

IJzer Oxide | 22-11-20 | 21:03

Ja maar ze zijn er via de Autobahn heengereden in een Volkswagen. Nu jij weer!

Harry Turtle | 22-11-20 | 21:05

Precies dat! Het is gewoon een prachtig kasteel! Een romantische plek. Afgelopen zomer ook geweest.
Pro tip: ga vlak voor sluitingstijd, want anders is het _behoorlijk_ druk zeg maar.

Timide_Aso | 22-11-20 | 21:26

Het begint nu wel een beetje niveau, Story, Privé, Zembla te worden dit.

Harry Turtle | 22-11-20 | 20:57 | 3

Nee, GS doet nu in feite wat Baudet had moeten doen ...... effe doordrukken tot ze geen kant meer op kunnen.

Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 21:05

Wat een beerput. Die JFvd-ertjes buitelen over elkaar heen om maar smeuïge details te lekken naar GS. Wat een clubje kleuters. Bij Minerva worden later op de avond als de stemming er in zit ook wel eens Germaanse marsliederen gezongen. Daarom is nog niet iedere leidse student automatisch een nationaal-socialist.

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:06

@Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 21:05:
Eens, maar dat doe je me kwaliteit, niet met een kwantiteit aan topics inc wat vage suggestieve verdachtmakingen.
Nijman zit zwaar onder zijn niveau vandaag en ondermijnt daarmee juist het doel.

Harry Turtle | 22-11-20 | 21:14

Nou, Thierry in een U-boot naar Argentinië.

Premier Trutte | 22-11-20 | 20:56

Alsof er bij andere partijen dan wel de godganse dag diepgaande en verheffende gesprekken worden gevoerd zeg.

van Oeffelen | 22-11-20 | 20:55 | 3

Ook bij ROOD - de jongerenafdeling van de SP- rommelt het.
“ Ook is er geen sprake van een coup. Een aantal van de geroyeerde leden zijn inderdaad kandidaat voor voorzitter en bestuurslid van ROOD. Echter er is geen enkel bewijs dat deze leden ROOD op een of andere manier zouden willen ‘coupen’. ”
De zolderkamercommunisten zijn in het bestuur van ROOD gekozen. Vandaag, 22 november

theo-is-dood | 22-11-20 | 20:57

Dronken cafe conversaties kun je ook beter niet via Whatsapp voeren. Een oude Poolse kennis vertelde me ooit dat als in Polen de wodka fles op tafel kwam de luiken eerst dicht gingen (oostblok tijd).

Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 21:03

@Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 21:03: inderdaad. Want dan zie je je bezopen appje uit 2017 opeens terug in de HP.
Wat een stelletje backstabbers om maar eens een Duits woord te gebruiken

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:25

Het wordt wel een soap voor dramaqueens zo

thanseeuwen | 22-11-20 | 20:54

Nounou, Van links van de PVV naar een Move-over Geert in 1 weekend tijd. Jesse had geen betere bliksemafleider kunnen wensen. Kan de vinger direkt terugwijzen. Renaissence my ass, contraproductief dat is wat het is.

bakermat | 22-11-20 | 20:53

Als je er problemen mee hebt dat screenshots van een forum uitlekken moet je je misschien afvragen of het wel normaal is wat er op dat forum staat.

frank123 | 22-11-20 | 20:53 | 2

Dit dus.

De eenvoudige en niet mis te verstane boodschap dient te zijn: als je het een probleem zou vinden als je bericht morgen op de voorpagina van de krant zou staan, dan moet je het niet plaatsen in een app-groep van een politieke partij.

BenBinnen | 22-11-20 | 21:02

Alsof je als partij totale controle kan voeren over wat alle leden uitspoken op fora en in appgroepen. Dat je als partij de vuile was niet buiten wilt zetten is toch niet echt verwonderlijk.

Joostmochtnietsweten | 22-11-20 | 23:49

Kan de Groene Amsterdammer niet ff onderzoek doen?

Trumme | 22-11-20 | 20:53 | 1

Reken maar dat ze dat doen. Die beginnen van dit soort gedoe meteen te kwijlen

thanseeuwen | 22-11-20 | 20:55

Ik zie op zijn linkedin dat massimo raketgeleerde is, goh, wie had dat gedacht, een raketgeleerde onder bruinhemden.

General McAuliffe | 22-11-20 | 20:53 | 3

Vergis je niet waar de V1 en V2 ontwikkeld werden.

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 20:54

Raketwetenschap is geen rocketscience. Gewoon een kwestie van een sigaarvormige koker met een paar vleugeltjes voor de stabiliteit. Carbid erin, water erbij en vlammetje eraan.

Baron van Baesweiler | 22-11-20 | 21:07

@Baron van Baesweiler | 22-11-20 | 21:07: Sst. Laat het die kerel in Noord-Korea niet horen..

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 21:18

Bij de SP waren ze anders wel duidelijk. Communisten uit de partij geknikkerd.

rechtsom | 22-11-20 | 20:53 | 6

@Bataafje | 22-11-20 | 20:55:
Inderdaad. Daarmee staat de leiding (Lilian) in haar hemd.
-/- Ook is er geen sprake van een coup. Een aantal van de geroyeerde leden zijn inderdaad kandidaat voor voorzitter en bestuurslid van ROOD. Echter er is geen enkel bewijs dat deze leden ROOD op een of andere manier zouden willen ‘coupen’. -/-

theo-is-dood | 22-11-20 | 20:59

@theo-is-dood | 22-11-20 | 20:59: bij SP en FvD zijn het nog de jongerenclubs. Bij Groen Links word je dan meteen op de kandidatenlijst voor de TK gezet :-).

Bataafje | 22-11-20 | 21:03

@Bataafje | 22-11-20 | 21:03: Voorzittertje van de JFvD hebben ze ook op de lijst gezet. En nog hoger dan de moslimbroeders-zuster.

Baron van Baesweiler | 22-11-20 | 21:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Nu al zin in de nieuwjaarsBoreaal.

etwaboy | 22-11-20 | 20:52 | 1

Is leuk.

Usumani | 22-11-20 | 20:53

Baudet eist voortdurend keihard optreden van de regering, maar blijkt zelf een slappe lul als er iets van hem verwacht mag worden. Daarnaast vind ik het bijzonder jammer voor al die hardwerkende Forumpolitici dat het kartel Baudet in zijn eentje in recordtijd ruim 20 virtuele kamerzetels door de WC heeft gespoeld. Ik heb eerder op het Forum gestemd want ik had de hoop dat die partij anders dan de PVV wel zou kunnen regeren. Nu eerst die narcist van het toneel, schoon schip en dan wil ik er weer over nadenken.

jochum1980 | 22-11-20 | 20:52 | 4

Eens

Knitty | 22-11-20 | 20:57

Ik zou het niet doen. Dit komt niet meer goed. Baudet heeft zelf ook nogal bijzondere uitspraken gedaan en gaat met omstreden figuren om. Er is onvoldoende ethisch besef bij kopstukken van de partij (en dat is nog de aardigste conclusie die je kantrekken).

BobDobalina | 22-11-20 | 21:01

@BobDobalina | 22-11-20 | 21:01: Met "die narcist" bedoel ik Baudet, hij is degene met onvoldoende ethisch besef en denkt bovendien de waarheid in pacht te hebben. Brengt alle met een overdosis branie, is weinig doordacht. Schuift aan in een eigen journaal en creëert daarmee ook een eigen werkelijkheid, want hoeft zo nooit een kritische vraag te beantwoorden. Hiddema is van een totaal ander kaliber, ik denk dat die flink baalt van al dit geouwehoer dat Forum maar ook Nederland niets brengt.

jochum1980 | 23-11-20 | 08:46
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Bloemschikliefhebber | 22-11-20 | 20:52

Nah, also also also!

Rest In Privacy | 22-11-20 | 20:51

Wacht even, volgens sommigen bewijst DNA in het onderbroekje van Nicky Verstappen niet dat Jos Brech zijn moordenaar is, maar een lederhose zou wel bewijzen dat een onvolwassen braniejongen een nazi-sympathisant is?!

MickeyGouda | 22-11-20 | 20:51 | 5

@NietHenkLooij | 22-11-20 | 20:53:
Puur vanuit historische interesse zou ik graag een keer het Adelaarsnest een omgeving zien. Toch heb ik bepaald geen Eva Braun-ambities. ;-)

MickeyGouda | 22-11-20 | 20:57

@5611 | 22-11-20 | 20:57: Neuschwanstein is het produkt van sprookjesprins Ludwig II. Zie de mooie film van Visconti

thanseeuwen | 22-11-20 | 21:22

@thanseeuwen | 22-11-20 | 21:22:
Het is zo mooi dat ik bij elke foto even twijfel of ik kijk naar een 'artist impression'. Ik zou het graag een keer in het echt zien, maar ja, dat stigma. ;-)

MickeyGouda | 22-11-20 | 21:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Hé leuk, een JfvD-topic. Was bijna bang dat GS er niets van meegekregen had.

spanarchist | 22-11-20 | 20:51

Was het een eis dat de JFvD-voorzitter een soort Baudet-kloon moest zijn qua uiterlijk ?

Der Schnitzeljäger | 22-11-20 | 20:50 | 1

Lopen wel meer van dat Baudet kloons rond binnen FVD. Schijnt goed voor je carrière te zijn.

UpdateAvailable | 22-11-20 | 20:57

“ Saufside, Biertsunami oder Trinkalmanach, mit der Wiesn assoziiert man neben Kultur und Brauchtum vor allem eines: Rausch. Die Schnappschüsse übermäßigen Bierkonsums werden auf dem mittlerweile Kultstatus erlangten Blog "München Kotzt" seit 2008 akribisch dokumentiert. ~> muenchenkotzt.de
-voor een vrolijke noot :)

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:31

Nog een artikel tjonge tjonge, iemand in lederhose, met een blik goedkoop bier dat MOET wel een nazi zijn..

Batavi Magistralis | 22-11-20 | 20:50 | 9

@BobDobalina | 22-11-20 | 21:02:
Als die Kauthar van GroenSlinks een hoofddoekje mag dragen in ons parlement, dan mag Freek met z’n kinderbaard een Lederhose aan

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:35

Kauthar heeft geen blikje bier in de hand waarop "gasser" staat.

Graaisnaaiert | 22-11-20 | 22:01
▼ 6 antwoorden verborgen

De sop is de kool niet waard zeg ik.

VanBukkem | 22-11-20 | 20:50 | 1

Dat zegt veel over u.

Graaisnaaiert | 22-11-20 | 21:57
-weggejorist-
Jemaintiendrai | 22-11-20 | 20:49 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Was sich Liebt, das Neckt sich. Die Dirndl van onze Frederik: wat ik nu zou willen plempen, zou zelfs de Here Jezus me niet vergeven.

Dan maar een paar weesgegroetjes bij meneer pastoor. Auf der Alm, da gibt's keine Sünd'.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 20:49

Tsja... allererste glyfosaat is voor de onkruid ...

wezen | 22-11-20 | 20:48

Het lijkt er op dat dat bestuur ook hier reaguurt, je weet wel, die huilstruiken volgens wie het allemaal de andere hun schuld is, dat er eigenlijk niks aan de hand is, ja maar hunnie, etc, het wachten is nu op een passende complot theorie, want het moge duidelijk zijn dat de hele wereld het FvD wil naaien.

zwellevertje | 22-11-20 | 20:47 | 4

@JanFTE | 22-11-20 | 21:01: Ja, ook al zo'n geniale zet; de drab van het VVD afvoerputje binnen halen en op een verkiesbare plaats zetten.

zwellevertje | 22-11-20 | 21:05

Ik vermoed dat GS hier de tactiek van die fotograaf op het huwelijk van Grappermans volgt. Een enorme bak belastend materiaal beetje bij beetje vrijgeven. Als je daarop gaat reageren word je direct met de volgende lading om de oren geslagen.

Als bestuur kun je maar één ding doen: de rotte appels eruit. Dat had al veel eerder moeten gebeuren want de signalen waren er al maanden.

5611 | 22-11-20 | 21:08

@5611 | 22-11-20 | 21:08: Zou zomaar kunnen, dat betekend dus dat er nog meer aan zit te komen, toch jammer dat het zo lopen moet.

zwellevertje | 22-11-20 | 21:14
▼ 1 antwoord verborgen

JFvD is bezig om de serieuze FvD-er een ‘putsch’ te bakken. GS heeft de oven al flink opgestookt.

Eppo | 22-11-20 | 20:47 | 1

Nope. Baudet heeft de oven zelf aangezet.

BobDobalina | 22-11-20 | 21:08

Gelukkig, ik dacht al, gaat GS hierover nog beginnen vandaag.

Harry Turtle | 22-11-20 | 20:47

Een hoog 'We betreuren de ophef'-gehalte vanuit JFVD.
Niet de politiek die de FVD in bescherming zou nemen.
Maar ja, daar staat Thierry Baudet, helemaal alleen de ophef te betreuren. Te laat.

tipo | 22-11-20 | 20:47

En daar/hier is zo’n Tjerry de hele tijd mee bezig. Brieven voor klokkenluiders, overleggen met Hiddema over juridische zaken, konkelen en gesprekken voeren.
Heeft u hem de laatste weken nog met iets zinnigs in de Kamer gezien? De gek.

Normpje | 22-11-20 | 20:47 | 1

Sorry Normpje. Dit verwachtte ik niet van jou.

Rest In Privacy | 22-11-20 | 21:30

Het is zo jammer dat één serieuze casus als deze begeleid dient te worden met foto's van iemand in lederhöse en een aanzoek bij Neuschwanstein om maar aan te tonen dat het echte nazi's zijn. Samen met de overmaat aan artikelen wekt het toch de suggestie dat het heel persoonlijk is voor Bart.

NietHenkLooij | 22-11-20 | 20:46 | 10

@BobDobalina | 22-11-20 | 21:10: Houdt toch op; het tegendeel is waar. Nijman ondergraaft het verhaal juist. Bij Kauther lopen we toch ook niet te zaniken over haar hoofddoekje? Waarom dan wel over de lederhöse? Het ondersteund het verhaal gewoon niet en wijst enkel op vooringenomenheid van de schrijver. Als je wilt dat er écht wat verandert bij dat jongerenpartijtje blijf dan bij de feiten.

NietHenkLooij | 22-11-20 | 21:18

@NietHenkLooij | 22-11-20 | 21:18: precies, een bezoek aan Neuschwanstein heeft niets met nazi-sympathieën te maken. Was er zelf deze zomer. Als je neonazi-sympathieën hebt, zou je eerder Neurenberg bezoeken. Lederhosen idem dito: heeft niets met nazi-sympathieën te maken. Erkenbrand-ideeën is een andere zaak. Daar moet je al partij heel ver vandaan blijven.

Spie | 22-11-20 | 21:41

Kijk even wat er op het blikje bier van Freek staat...

Graaisnaaiert | 22-11-20 | 21:52
▼ 7 antwoorden verborgen

Nieuw begrip: Kinderkamertjespolitiek.

Mr_Natural | 22-11-20 | 20:45

"foponderzoek door partijbeschermheilige Paul Cliteur, Baudet-schaduw Wybren van Haga"

Dit citaat zegt toch al genoeg over de mening van de schrijver? Ik neem dit hele bericht met een tonnetje zout.

p00ner | 22-11-20 | 20:45

Als dit de manier is waarop een jongerenafdeling geleid wordt, dan kun je het beter opdoeken. Prutsers.

BenBinnen | 22-11-20 | 20:44

Is er iets treurigers dan jongerenafdelingen van politieke partijen? Dat je met je hbo-tje al meteen zoiets hebt van 'weet je, dat bedrijfsleven is niks voor mij. Ik lul liever dagenlang over niks in kamertjes vol andere mensen die hetzelfde denken over dingen'. Beetje alsof je GS zit te f5'en de hele dag maar dan zonder daarnaast een echte baan te hebben,

OscarWilde | 22-11-20 | 20:44 | 1

-nah-

Rest In Privacy | 22-11-20 | 20:52

Het feuilleton FvD gaat gelijk met meerdere afleveringen van start.

Eppo | 22-11-20 | 20:43

Grappig hoe de lui die over de rug van Thierry in hun positie zijn gekomen hem nu openlijk bekritiseren i.p.v. dit inwendig te houden.

Allevezoel | 22-11-20 | 20:42 | 8

@Allevezoel | 22-11-20 | 20:50:
Of Nanninga hier achter zit weet ik niet.
Echte coup plegers houden zich uit het zicht, tot ze zeker weten dat ze hun doel bereikt hebben.
Externen kunnen hier net zo goed achter zitten, om allerlei redenen.

Mr.Crowley | 22-11-20 | 21:16

@Allevezoel | 22-11-20 | 21:01: wat is er toch dat iedereen begint te twitteren, te Facebooken en te lekken via 4Chan.
Bel elkaar op en spreek de zaak onder vier ogen uit. Dit is natrappen en opzettelijke beschadiging

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:39

@Allevezoel | 22-11-20 | 21:01: Het is intern aangekaart maar in de doofpot gestopt. Moet je het dan nog een keer intern aan de kaak stellen? Zelfde resultaat waarschijnlijk.

Dus dan maar via de media dit verhaal naar buiten brengen. Mooie scoop voor geenstijl, kunnen ze weer eens naar buiten toe profileren als niet alleen rechts (iets wat ze verweten wordt door linkse media). Annabel heeft een kort lijntje met geenstijl, wilt niks met deze onzin te maken hebben en geeft dat dan ook via Twitter te kennen. Daar staat ze niet alleen in. Thierry schuurt al vaker tegen extreem rechts aan en vindt het grote aantal leden en daarmee de aandacht voor zijn persoon (wat zijn narcistische interpretatie is) veel belangrijker dan dat er een keer stevig de bezem door de partij wordt gehaald. Dit alles heeft weinig te maken met een coupe of complot of hoe je het ook wilt noemen te maken.

JanFTE | 22-11-20 | 22:37
▼ 5 antwoorden verborgen

Straks tovert Van Rossem nog lichtbeelden tevoorschijn!

Knitty | 22-11-20 | 20:41 | 4

Met bewegende beelden, wie was dat ook weer?

5611 | 22-11-20 | 21:16
▼ 1 antwoord verborgen

Tja Freak in lederhosen. Faxist confirmed. Zoiets als een hossende Brabo in kansloos ondergebraakt corona kostuum met carnaval.

Graaf_van_Hogendorp | 22-11-20 | 20:40 | 2

Het gaat om wat er op het blikje bier staat... Dan ben je politiek gezien klaar en weg. Misschien heeft de NVU nog een plekje over voor deze Von Schirach wannabee.

Graaisnaaiert | 22-11-20 | 21:51
-weggejorist-
Warmtepomp | 22-11-20 | 23:03

Alweer een bericht over JFvD.. Wat is dit voor een hetze tegen FvD de laatste tijd? Meerdere berichten op 1 dag? Een nieuwsbreak alsof er een terroristische aanslag gepleegd is bij wat getwitter van Nanninga. What the fuck is hier aan de hand? Zo spannend is dit toch ook weer niet? Het zijn een paar uit zn verband getrokken whatsapp quotes en een gelinkt filmpje waar 1 frame van een nazi tekst in voor komt. Nou nou poeh poeh, het is me wat hoor.

p00ner | 22-11-20 | 20:39 | 8

@Usumani | 22-11-20 | 20:49: man man man. Jij kunt ook overdrijven. Lees het economisch programma van de PVV. Dat werd tachtig jaar geleden n a t i o n a a l - s o c i a l i s t i s c h genoemd.

theo-is-dood | 22-11-20 | 21:42

Het is oud zeer in de relatie Baudet-Nanninga-Nijman. Het gaat terug naar de tijd dat Nanninga overstapte van Nijman's Geenstijl/TPO naar het FvD van Thierry Baudet.
Nu moet Thierry kaputt.

jgrotius | 22-11-20 | 21:59
▼ 5 antwoorden verborgen

Vanwaar juist dit vergrootglas?

smdyasc | 22-11-20 | 20:38 | 9

Het is persoonlijk. Daarom.

NietHenkLooij | 22-11-20 | 21:19

@smdyasc | 22-11-20 | 21:03: ja ik ook, kan me nog goed herinneren hoe ik de untermenschen het beste boek is wat ik ooit las.

JanAmsterdamEnzo | 22-11-20 | 21:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik was even bang dat het bij de geplaatste bijdragen van Van Rossem (Bart voor intimi) bleef, maar gelukkig zat er nog wat in het vat en de dag is nog niet voorbij. Benieuwd wat er voor 23:59 uur nog volgt.

NeedIsaymore? | 22-11-20 | 20:37 | 2

Feynman met een grondige analyse?

UpdateAvailable | 22-11-20 | 20:39

@UpdateAvailable | 22-11-20 | 20:39:
Feynman levert alleen op bestelling, heb ik zo begrepen.
Juist in dit soort kwesties is Feynman op z'n best...

Ommezwaai | 22-11-20 | 21:38

Freek is een freak. Helder.

Normpje | 22-11-20 | 20:36 | 1

Ik vertrouw die Pijper ook voor geen cent....

Pedronegro | 22-11-20 | 21:57

Als ze nou eens bij andere politieke partijen, de belastingdienst of de dienst toeslagen zo transparant waren om volledige gesprekken te lekken naar gerenommeerde weblogs...

Feynman | 22-11-20 | 20:36 | 1

Dit dus!

GuusHetSchaapje | 22-11-20 | 21:59

Beetje eendimensionale zondag zo, is er nog iets anders gebeurd?

hoevenpe | 22-11-20 | 20:35 | 7

pas op hoor, ik ben net ook al weggejorrist.

fapkoning40 | 22-11-20 | 20:39

Ja, dat ook. Prima voor de Rotterdammers.

NeedIsaymore? | 22-11-20 | 20:39

6x JFvD op een dag....

Bataafje | 22-11-20 | 21:24
▼ 4 antwoorden verborgen

Iets met stront en een ventilator

RickRD | 22-11-20 | 20:34 | 1

Wat een boel letters om mij te overtuigen. Het lijkt wel het mediakartel. Ik ga gewoon met overtuiging FvD stemmen, Maar zoals bij iedere startende onderneming, komen daar "gelukzoekers" op af. Stop deze "jongeren" maar bij de club Otten. En daarna gewoon doorgaan. Volg het voorbeeld van Greet. Ondanks proberen kapot maken, toch de tweede partij van Nederland.

Kamervraag | 23-11-20 | 09:51

Feut Voor Democratie.

gebruikesrnaam | 22-11-20 | 20:32 | 1

Voelt een beetje aan als het opzetje en de zwartmakerij voorafgaand aan het Mueller rapport.

kaasfondue | 22-11-20 | 22:23

Goh, da's wel een heel abrupt einde van Baudet en zijn makkers....

Ommezwaai | 22-11-20 | 20:31 | 1

Misschien een begin voor Annabel en haar makkers?

Usumani | 22-11-20 | 20:45

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl