Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

INGEZONDEN. Wanbeleid in de Provincie Utrecht

Ook op Provinciaal niveau geldt: stem ze weg +++ PVV-voorman doet een boekje open +++ Liegen, bedriegen en geld verspillen: dit college kan het allemaal

groetjes

De PVV heeft nu acht jaar in de Provinciale Staten van Utrecht achter de rug. Voldoende om de balans van deze bestuurslaag op te maken. Het oordeel kan niet positief zijn. Integendeel. Geldverspilling, wanbeleid, gebrekkige informatieverstrekking en misleiding van Provinciale Staten blijken bij het college van VVD, D66, GroenLinks en CDA aan de orde van de dag te zijn. 

Door René Dercksen

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat als iemand mij 10 jaar geleden had gevraagd wie de commissaris van de Koningin in Utrecht was, ik het antwoord waarschijnlijk schuldig had moeten blijven. Het bleek de heer Robbertsen te zijn. Hij kreeg later wat ruimere bekendheid omdat hij de provinciale dienstauto gebruikte voor al zijn bijbanen. Zelfs voor de rit van zijn vakantiewoning in Friesland naar de Kuip voor het bijwonen van een bekerfinale. Een rit die hij te vuur en te zwaard verdedigde in een commissievergadering. Zo ging dat toen in de politiek. Nog voor onze komst had hij met de ons-kent-ons-partijen geregeld dat zelfs de bijtelling van die BMW 5, een kleine € 25.000,00, ook voor rekening van de belastingbetaler moest komen. Je verzint het niet.

Het is ondenkbaar dat een dergelijk voorstel in aanwezigheid van de PVV-fractie zou zijn aangenomen.

Het was eveneens in de tijd dat hij aangifte tegen mij deed voor het lekken uit de vertrouwenscommissie. Vreemd, want de naam was gelekt vanuit Den Haag, via Frits Wester. Uiteraard vroegen de agenten van dienst zich ook af wat ik kwam doen bij het verhoor.

Asbest

Het was 2013 toen een furieuze advocate van de koper van het oude provinciehuis de Provinciale Staten benaderde. Tot haar stomme verbazing waren alle Arbowetten die de omgang met asbest regelen met voeten getreden. Intern en extern personeel kon jarenlang ongehinderd in asbestplaten boren, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Van de koopsom bleef weinig meer over. De koper bedong namelijk via de rechter een korting van 7 miljoen euro. Het was in een tijd dat de provincie de markt via foldermateriaal informeerde hoe om te gaan met asbest. 

Gedeputeerde Bart Krol overleefde het debat. Alleen de SP en de PvdA steunden onze motie van wantrouwen. Het CDA vindt evenwel de prestaties van Krol zo bijzonder dat er zelfs een prijs naar hem genoemd is. Wie nog meer miljoenen van de belastingbetaler weet te verspillen, wint de Bart Krol Award.

Speurtochtje 

Toen het college het allemaal wat te heet onder de voeten werd in dit dossier, vroeg de commissaris van de Koning mij om naar het provinciehuis te komen voor een indringend gesprek. Wat bleek: op onze zakelijke website – beleggingsmakelaardij  – staan foto’s van panden die via bemiddeling van ons kantoor zijn verkocht of aangekocht. Daarbij stond niets anders vermeld dan de plaats van de panden, geen adres, geen namen. Toch zijn ambtenaren tijden bezig geweest om te achterhalen of ze wat duisters zouden kunnen vinden, en ja hoor, ze hadden wat. Althans, dat dachten ze. Er stond namelijk een pand tussen dat eigendom was geweest van degene die het oude provinciehuis wilde kopen. Belangenverstrengeling! Echter, wij traden in het desbetreffende geval op voor een Duitse relatie die het pand van deze partij kocht. Wij hadden dus tegenovergestelde belangen. Ze zaten aan de andere kant van de tafel. Ik heb de CdK een hand gegeven en hem veel succes gewenst met zijn verdere speurtocht. Misschien was het toch beter om wat meer energie te steken in zijn eigen organisatie in plaats van in de mijne. Het illustreerde de paniek. In plaats van orde op zaken te stellen in de eigen organisatie, probeert men anderen zwart te maken. Want zo zijn onze manieren.

groetjes


Provinciehuis

Dat nieuwe provinciehuis werd uiteindelijk aangekocht door VVD’er Joop Binnenkamp, declaratiekampioen van beroep. De koopsom was 83 miljoen. En hij kocht het van Fortis/ABN-AMRO onder leiding van... VVD-icoon Gerrit Zalm! Nu zult u denken: om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden, zullen ze wel een onafhankelijk taxateur de waarde hebben laten bepalen. Helaas. Uit ons onderzoek bleek: geen taxatierapport dat de marktwaarde zou bevestigen.  Wel stuurden ze ons een taxatierapport van de herbouwwaarde van het pand voor de opstalverzekering. Als het niet zo treurig was, zou je er om kunnen lachen.

Om dat nieuwe provinciehuis op te leuken mocht Jan Rothuizen de foyer volkliederen voor een lullige € 92.000,00. Dat terwijl de provincie de eigen (echte) kunstcollectie ter waarde van € 300.000,00 zomaar weggaf. En na iets meer dan 5 jaar werd de statenzaal al weer geheel vernieuwd. Kosten, samen met weer een nieuwe indeling van de begane grond: € 750.000,00.

Gifbelt

In 2014 sloegen inwoners van Doorn alarm over bodemverontreiniging. Al snel bleek dat in een diepe la van de provincie een rapport van TNO lag, waarin stond dat deze verontreiniging zeer ernstig was en dat er onmiddellijk ingegrepen moest worden. Dat rapport dateerde van 1999. Jarenlang hadden de bewoners op een gifbelt gezeten. Terecht maakten zij zich zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen. Bijna geen enkele partij vond dit gegeven ernstig genoeg om onze motie van wantrouwen tegen de falende gedeputeerde De Vries (D66) te steunen. Mede dankzij onze inzet konden de bewoners gelukkig verhuizen.

Overstekend wild – of toch niet  Ecoducten dan. Voor het Boele Staal-ecoduct (vernoemd naar een oud-commissaris van de Koningin van D66, hoe treffend) moest onder andere een goedlopende sauna worden uitgekocht. Voor de exploitant kwam het schip met miljoenen belastinggeld al snel binnenvaren, en dat terwijl een rapport aantoonde dat, ondanks de provinciale weg, de verbindingen tussen de ecologische gebieden al goed functioneerden. Het nieuwe ecoduct kwam er en kostte uiteindelijk 20 miljoen, om uit te komen op metershoge hekken. Reeën en herten kunnen het ecoduct dus helemaal niet oversteken. En zelfs als de reeën het ecoduct en de hekken zouden kunnen passeren, komen ze op militair terrein De Vlasakkers terecht, dat ook volledig omheind is. Daarnaast zijn wilde zwijnen en damherten niet welkom in de provincie, en edelherten maar heel beperkt. Die worden dus afgeschoten. Dus eigenlijk is dat ecoduct voor grote dieren er alleen voor reeën – waarvan we er in de provincie zoveel hebben dat er jaarlijks honderden worden afgeschoten. Verzin het maar. 

Omwonenden wezen ons ook op ecoduct Beukbergen, dat uitkomt op het gelijknamige defensiegebeid Beukbergen. Ook dat gebied is volledig met hekken omheind, en aangezien men daar binnenkort de goudvoorraad gaat opslaan, is de kans niet zo groot dat die worden weggehaald. Het toont het failliet van de provinciale politiek aan, die slechts fantomen najaagt. Ideetjes, losgezongen van de consequenties en de kosten.

Nieuwe natuur

In Woudenberg wilde de provincie een slootje meer in het zicht brengen. Nieuwe natuur heet dat. Een boer zou daarvoor moeten verhuizen. De goede man maakte plannen, maar de provincie trok de stekker halverwege uit de ontwikkeling en de boer bleef zitten met de gemaakte plankosten:

€ 10.000,00. De ombudsman werd ingeschakeld en oordeelde: “Dit is onredelijk en onbehoorlijk, provincie. Stel de boer schadeloos”.  De provincie, via een CDA gedeputeerde, trok het advies door de shredder en liet de boer met de kosten zitten. Zoek het maar uit. De arrogantie van de macht kan niet beter geïllustreerd worden.

groetjes


Klimaatwaanzin

Ook de provincie Utrecht is bevangen door de bewustzijnsvernauwing die klimaatbeleid heet. Het zittende college wil in 2040 ‘klimaatneutraal’ zijn, onder andere door dan 70% energie te hebben bespaard. Een waanvoorstelling bedacht door charlatan Jeremy Rifkin, die voor 3 ton een nietszeggend rapportje schreef dat uiteindelijk € 1.852 per bladzijde kostte. Iedereen die ook maar een heel klein beetje verstand heeft van energie weet dat deze doelstelling van het college totale kolder is. 70% besparen op alle energieverbruik in de bebouwde kom, op het vervoer...  Navraag leerde dan ook dat het college zelf geen enkel idee heeft hoe dit te realiseren. Wel wil men zonneakkers aanleggen ter grootte van 1,5 keer de omvang van de gemeente Utrecht. Wat mankeert deze lieden? Hoe dan?

Ook draait de provincie natuurlijk 100% op groene stroom. Als het niet waait, zo zei D66-gedeputeerde Van de Berg, dan zullen we wel stroom uit Gelderland krijgen. Dat is zo ongeveer het niveau in de provincie.

Kavels zonder opbrengst

De afgelopen twee jaar stonden in het teken van twee dossiers: het kaveldossier en de kostenoverschrijding bij de Uithoflijn.

Aan de Dolderseweg in Huis ter Heide ligt een viertal kavels dat moest worden verkocht. Hoe moeilijk kan dat zijn, zou je zeggen. Met de opbrengst moest de investering in groen op en rond de vliegbasis Soesterberg worden gefinancierd. Vanzelfsprekend was dat geld al lang uitgegeven toen men zich bedacht dat er ook nog een opbrengst tegenover moest staan. Net toen de verkoop van de kavels door middel van een inschrijving gesloten was, meldde zich een betrokkene, die zich ruim van te voren als geïnteresseerde had gemeld. Hij was echter niet op de hoogte gesteld van de verkoop, en dus ging de PVV-fractie op onderzoek uit. Was de vraagprijs niet wat laag? Wij lieten de kavels taxeren en al snel bleek dat de opbrengst veel en veel te laag was. Wat was er gebeurd? De betrokken extern ingehuurde ambtenaar bleek er zelf een vastgoedadviespraktijk op na te houden, maar had geen integriteitsverklaring getekend. Op het provinciehuis bleek overigens helemaal geen integriteitsbeleid te bestaan. De betrokken makelaar had de kavels verkocht aan een bevriende relatie, zodat hij na de ontwikkeling van de woningen nog een keer kon verdienen. Er was geen enkele rationele reden te bedenken dat deze makelaar was aangesteld. Hij was in deze omgeving namelijk helemaal niet actief. Andere ontwikkelaars waren niet benaderd.

In eerste instantie waren alle andere politieke partijen niet geïnteresseerd in weer een door de PVV opgeduikeld verhaal, maar toen na publicaties er zich nog iemand meldde die niet door de makelaar was geïnformeerd, konden zelfs de coalitiepartijen er niet meer omheen. De SGP maakte zelfs publiekelijk excuses aan de PVV, dat zij niet eerder de signalen serieus hadden genomen. Er moest dus een onderzoek komen. Dat vond ook gedeputeerde Maasdam (CDA). Ze wilde dat onderzoek alleen graag zelf doen. Gelukkig werd het een onderzoek van de Provinciale Staten, uitgevoerd door de Randstedelijke Rekenkamer.

Sabotage en onkunde

De uitkomsten waren vernietigend. Alles wat je kon bedenken was misgegaan. De externe ambtenaar en de makelaar rommelden er op los, met ook nog eens een onjuist bestemmingsplan, waardoor de beoogde koper van de inschrijving bijna twee miljoen in de schoot geworpen zou hebben gekregen als de PVV geen onderzoek had gedaan. Maar erger was nog dat de provincie Utrecht het Rekenkameronderzoek, waaraan de provincie de wettelijke plicht heeft mee te werken, saboteerde. Alles is geprobeerd om de deksel op de beerput te houden. In het openbaar bestuur niet eerder vertoond. De Rekenkamer moest zelfs een soort disclaimer opnemen. 

In alles werden ze tegengewerkt. Uit het rapport bleek onder andere dat gedeputeerde Maasdam staalhard had zitten liegen tegen de Rekenkamer, en dat deed ze in het debat over het rapport gewoon nog een keer dunnetjes over. Ondanks alle ophef bleek ze zelfs een jaar na dato nog niet de moeite te hebben genomen om zich ook maar een beetje te informeren over het dossier. Ze wist zelfs na het rapport nog niets. Niets gelezen. Totaal onwetend. Stuitend. Symptomatisch voor het functioneren van de provincie, waar de topambtenaren de dienst uitmaken en zich niet gehinderd voelen door dit soort lichtgewicht bestuurders.

College vindt het prima

Maar natuurlijk, ondanks een motie van wantrouwen gesteund door de hele oppositie, mocht ze van CDA, VVD, D66 en GroenLinks gewoon blijven zitten. Het CDA had namelijk gedreigd om de stekker uit het college te trekken. Een totaal ongeschikte gedeputeerde mocht dus op haar publieke post blijven vanwege goedkope politieke spelletjes. Het interesseert deze mensen uiteindelijk helemaal niets hoe de provincie bestuurd wordt – zolang ze maar een baantje hebben. NRC Handelsblad schreef een mooi verhalend stuk over het debacle. Ze konden het echter niet over hun hart verkrijgen om te vermelden dan de PVV en verder niemand anders dit dossier had geagendeerd.

groetjes

Duurste tramlijn van Nederland

Het andere grote dossier van de afgelopen tijd was de Uithoflijn. Een gezamenlijk project van de provincie en de gemeente Utrecht, dat begon met het voorliegen van politici. Een aantal grote posten werden verzwegen, want anders zou er geen draagvlak zijn voor de duurste tramverbinding van Nederland per meter. En natuurlijk kwam dat gedurende het proces boven tafel. Er moest minimaal 84 miljoen bij, waardoor de totale kosten richting een half miljard gaan. 

Toen de provincie zijn eigen functioneren liet onderzoeken, lekte dat geheime rapport in de gemeenteraad van Utrecht uit. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek ruimde het veld in verband met het disfunctioneren van de provincie. Ze nam de provinciesecretaris mee in haar val, en haar eigen VVD-fractie dekte de andere coalitiepartijen in door te liegen over de tekst van een brief van de Utrechtse GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk. Daarmee gaf de VVD haar eigen gedeputeerde Verbeek nog een trap na, gewoon om op het pluche te kunnen blijven zitten.

Lot van Hooijdonk schreef de provincie een brief namens een aantal omliggende gemeenten. Ze wilde, ondanks dat de provincie voor verreweg het grootste deel van de extra kosten opdraaide, toch nog meer geld van de provincie voor allerlei andere projecten die nu in de knel kwamen. De betreffende gemeenten wisten echter van niets van die brief. Loepzuivere valsheid in geschrifte dus. Maar daar draaien politici de hand niet voor om. Het mag allemaal, als het je politieke doel maar dient. 

In de stad Utrecht was er minimaal net zo geblunderd als in de provincie, maar daar hebben GroenLinks en D66 (samen met de ChristenUnie) een stevige greep op de Raad. Ondanks hopeloos gefaal, ook van D66-wethouder Victor Everhardt, bleef het college daar intact. Baantjes zijn ook daar belangrijker dan fatsoenlijk bestuur.

Tien miljoen te veel betaald

Er meldde zich een klokkenluider van binnen de provinciale organisatie over de gang van zaken rond de Uithoflijn. Maar deze melding werd onjuist behandeld. Dat vormde de reden voor de accountant van de provincie, EY, om nader onderzoek te doen. Het onderzoek spitste zich al snel toe op te hoge betalingen aan aannemersmaatschappij BAM. Niet-geaccordeerde betalingen die verricht werden door de nieuwe provinciedirecteur, ex-BAM, nadat hij twee functionarissen bij de projectorganisatie Uithoflijn had ontslagen. Daar was geen enkele reden voor anders dan dat deze lieden de BAM hielden aan hun contract. Na het ontslag probeerde de provinciedirecteur nog een ontslagdossier bij elkaar te frauderen, maar dat lukte niet. De ontslagen projectdirecteur moest worden gecompenseerd. Van uw geld uiteraard. Ook de ontslagen klokkenluider kreeg tal van niet onderbouwde redenen te horen waarom zijn betrekking werd beëindigd. Niet één kon echter met feiten worden gestaafd, waardoor hij met recht een claim indiende. 

Toen het AD publiceerde dat er misschien wel 10 miljoen te veel was betaald aan de BAM, volgde een spoeddebat. Zonder dat wij, de Provinciale Staten, daarvoor de benodigde stukken hadden. Stukken krijgen wij namelijk alleen als we erom vragen, ondanks de wettelijke actieve informatieplicht van het college. Nadat wij die stukken opgeëist hadden, werd het debat geschort en twee dagen later hervat. De echt interessante stukken komen overigens nooit van het college. Die komen altijd van anderen. Belanghebbenden of benadeelden zoeken dan naar de laatste democraten in de Provinciale Staten om hun stellingen uit te leggen. Bij de PVV-fractie vinden ze altijd gehoor, en nemen wij hun bezwaren wél serieus. En het dient gezegd: bijna altijd hebben deze mensen recht van spreken. Dat zijn dus mensen die assertief genoeg zijn om zich niet door deze politieke moloch te laten vermorzelen en misstanden aan de kaak willen stellen. 

Lekken

Intussen beginnen ambtenaren en betrokkenen informatie te lekken. Uit wanhoop. Uit weerzin tegen zoveel wanbeleid in de top van de organisatie. Maar de provincie verklaart alles geheim. Stukken waaruit onomstotelijk blijkt dat er gerotzooid is, mogen niet worden besproken. Pas heel laat in het proces blijkt dat naast de openbare samenvatting van het Integis-rapport en de geheime bijlage van 500 kantjes er nog een derde dossier is, dat zelfs niet geheim met Provinciale Staten gedeeld is. Niets is ons daarover verteld. Sterker nog, ook de accountant wist van niets – en zij moet dit geschil beoordelen om te komen tot het vaststellen van de jaarrekening. Van 2017! Het moet en zal de doofpot in gaan. Hou dat in gedachten als de provincie vlak voor de verkiezingen enthousiast communiceert over het in bedrijf nemen van de tram.

Onze hoop is er op gevestigd dat de accountant wel de onderste steen boven krijgt. Dat de provincie daar weinig trek in heeft, blijkt wel uit de reactie op ons verzoek aan het college om ervoor te zorgen dat de ontslagen projectdirecteur zou worden gevrijwaard van de gevolgen als hij met de accountant zou spreken. Met hem werd ten slotte een overeenkomst afgesloten dat partijen zouden zwijgen. In december 2018 kreeg de PVV-fractie de toezegging dat dit met de ontslagen projectdirecteur zou worden geregeld. In februari 2019 werd ons hetzelfde verteld. Maar pas toen wij het in het vragenhalfuurtje op 18 februari 2019 wéér aan de orde stelden, pas op die ochtend werd met hem contact opgenomen. Het college saboteert en vertraagt dit proces dus ook opzettelijk.

Moreel failliet

Je kan het met andere partijen oneens zijn over van alles en nog wat, maar dit college – van CDA, VVD, D66 en GroenLinks – is moreel failliet. Het belazert de kluit en verklaart alles wat dat onomstotelijk aantoont tot ‘geheim’. Het schoffeert de democratie en daarmee alle inwoners van de provincie, die zich wel blauw betalen aan die overheid. Een overheid die zich niet hield aan de Arbowet (asbestdebacle), de Privacywet (wet AVG), de Archiefwet en de Provinciewet (integriteitsbeleid). 

En hoewel ook ik vind dat de verkiezingen op 20 maart natuurlijk vooral over de Eerste Kamer gaan, zodat daar aan dit kabinet een einde kan worden gemaakt en Rutte naar huis wordt gestuurd, gaat uw stem ook over de vraag of wij nog langer een college in de provincie Utrecht willen dat verantwoordelijk is voor deze bestuurlijke en financiële chaos. Dat de boel manipuleert en besodemietert, op onze kosten. Mijn advies luidt: STEM ZE WEG! 

René Dercksen

Fractievoorzitter PVV Provincie Utrecht

Reaguursels

Inloggen

Helaas zijn de stemmers domme volgelingen en stemmen ze fout.

Rest In Privacy | 18-03-19 | 22:16

Politici deugen niet allemaal. Maar het bewijs wordt keer op keer geleverd dat het lieden zijn met weinig kennis van zaken, maar gek op geld. Maar als je geen kennis van zaken hebt, huur je een vrindje in, met weinig kennis, als extern adviseur. De burger draait er voor op. Maar wat lees ik net: Nederland zit aan de top met de beste democraties in de wereld. En Rutte krijgt de credits en krijgt een veer in zijn achterwerk. Wat heeft hij eigenlijk gedaan. Liegen en bedriegen. Is dat dan democratie: de burger belazeren en beloftes geven, die nooit worden nagekomen. Maar het komt gewoon neer op: De verkiezingen zijn nabij en de zittende figuren zijn erg nerveus. Heeft olongren al uit gezocht of er nepnieuws is verspreid?

Rest In Privacy | 18-03-19 | 10:31

Interessant en ontluisterend. Maar eigenlijk alleen omdat het op deze manier zo in je gezicht gesmeerd wordt. Iedereen weet dat provincies totaal overbodig zijn maar wel een gigantische pot belastinggeld te verspillen hebben elk jaar. Dat trekt heel veel strontvliegen aan.

npo | 18-03-19 | 07:37

Het vervelende is dat het grootste deel van de kiezers dit niet zal lezen en niet eens vanwege het feit dat het geschreven is door een PVV-er, ze zijn bewusteloos, stemmen dat wat hun voorgekauwd wordt door de VARA, de NOS en, vergeef me, nu.enel. De mensen die wel bewust zijn en tot nu toe gekozen hebben voor de coalitie, zullen dit niet lezen want niet hun bubbel en Geenstijl.

bergsbeklimmer | 18-03-19 | 06:01 | 2

Dat laatste is een vaak gehoord argument.. "zit jij op geen stijl? Echt? *Neerbuigende toon*".
...
Alsof je nog op Hives zit.. of msn- messenger gebruikt.
...
Of het argument."ik kan er toch niets tegen doen".. ook zo een dooddoener.
"Ze zitten er in ons belang en we kunnen niet alles wat er speelt overzien".
Of mensen die gewoon echt geen interesse hebben "kan mij het schelen, ik zorg voor mezelf".
Of die "ik stem altijd VVD, die is er voor de mensen met geld".. (en voor eigen huis, en voor wat vermogen) ofwel de middenklasser die wordt uitgeknepen maar he ga je vooral niet interesseren he.
Dood moe wordt je ervan.
PVV, FvD ga je toch niet stemmen!? Ben jij racist? O je bent er zo een..
En na de opmerking dat het partijprogramma van GroekLinks nagenoeg volledig overeen komt met dan van Hitler, kijken ze je boos aan en lopen ze (hysterisch) weg. Het is zo momenteel zo bedroevend gesteld...

boerk | 18-03-19 | 07:54

@boerk | 18-03-19 | 07:54: Daarom stem in ook niet. Tegeb die achterlijke massa die op de gevestigde partijeb stemt is het trekken aan een dood paard.

EmilioEsteves | 18-03-19 | 11:39

In gemeenten is het dezelfde ellende met iedere politicus m/v als Spending King. Ze willen allemaal doorstromen naar de provincie. Daarom zijn al die niveaus van hetzelfde laken een pak. In Zeist zijn de burgers op ongeveer elk plein, elke straat en kruising genaaid: Provincie, here they come. Hopen ze toch met hun 26 lokalo's. #Stem ze weg.

eastender | 18-03-19 | 03:08

Voeg aan de lijst van geldverspilling nog eens toe de € 58,8 miljoen die de provincie Utrecht gaat subsidiëren voor de aanleg van een volstrekt nutteloze autoweg, bekend onder de #WestelijkeRondWeg, door het bosgebied Birkhoven in Amersfoort. Voor dit al jarenlang gekoesterde paradepaardje van de lokale VVD moeten 3500 bomen worden gekapt, inmiddels zijn er 1200 gesloopt zogenaamd voor het opsporen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog en mogelijke archeologische vondsten. GL was altijd mordicus tegen de aanleg van de autoweg, maar leverde haar standpunt in voor een wethouderszetel in de coalitie met de VVD, D66 en CU. De provincie Utrecht heeft in de afgelopen decennia al heel veel natuur opgeofferd om ruimte te maken voor de auto. Desondanks nemen de files op werkdagen steeds meer toe op de snelwegen rond Utrecht en Amersfoort. Het fileprobleem schijnt zo nijpend geworden te zijn dat het knooppunt Hoevelaken in korte tijd opnieuw verspijkerd moet worden voor het lieve sommetje van 1/4 miljard euro en waarvoor een deel van het pas ontwikkelde natuurgebied De Schammer moet worden ingeleverd.
De draai van GL om medewerking te verlenen aan het slopen van bos is niet te volgen, een partij die zo aan het drammen is over het klimaat en 3500 bomen, die veel CO2 uit de lucht vangt, te laten kappen.

AndreP | 18-03-19 | 00:41

Dit is nou politiek in zijn zuiverste vorm. Dit verschijnsel is wereldwijd. Politici overal ter wereld handelen zo. Daarom stem ik niet, macht corrumpeert. Zodra PVV of een andere partij op het pluche zit zal men ook dit gedrag vertonen.

EmilioEsteves | 18-03-19 | 00:18

Zo.

Muuke | 17-03-19 | 23:55

Globaal gelezen. Alsof je in een nachtmerrie zit. Maar van welke provincie zou je ook dit soort wantoestanden kunnen beschrijven vraag ik me af?

Jan, Leiden | 17-03-19 | 22:29

Ter inspiratie voor onze binnenlandse politiek: www.unz.com/gdurocher/how-to-win-on-im... Kijk eens naar de statistieken van Italië's immigratie. Ook staat het succesrecept van Matteo Salvini er kort samengevat:
1) Stay close to your people.
2) Don’t let the haters get to you.
3) Work with other opponents of the system.
4) Simply tell the truth.
5) Deliver on your promises.
Ave, Victoria!

Eeuwig..Op..Vakantie | 17-03-19 | 22:23

Wow, dit is niet meer # stem ze weg , dit moet zijn # Sluit ze op ! Die lui zijn crimineel !

Kim-Jung-Un | 17-03-19 | 21:42

Als jullie denken dat Utrecht de enige is, ben je gek. Dit is overal zo.

Utrecht. Daar waar ze bedacht hebben dat auto's die stilstaan voor een rood verkeerslicht, goed zijn voor het millieu. Er is een zone waar dit zo is, zogenaamd omdat ze verkeer door het centrum willen ontmoedigen. Echter, de waarheid is, die drukke weg die gedoseerd word, is de weg waar gemeente en rechtbanken aan zitten, en als ze dat niet doseren, kunnen de heren niet stipt om half vijf de deur uit naar huis.

Utrecht, de stad waar een wethouder een hobbyclub een locatie weigert, omdat dat bij z'n eigen huis in de buurt is.

Utrecht de stad waar men verkeerstechnisch hun best doen om het zoveel mogelijk te verkutten. Er is een rotonde in het centrum, waar je, als je linksaf wil, 4 keer (!!) voor een rood verkeerslicht komt te staan.

Enz, enz, enz. Incompetent corrupt kutvolk is het.

PanarieKiet | 17-03-19 | 21:31

Hele goede pensioenen?

Mart6037 | 17-03-19 | 21:11

Elkaar vliegen afvangen heeft niet zo gek veel zin. FVD en PVV hebben elkaar nodig straks. Doelen en oplossingen zijn nagenoeg hetzelfde, de aanvliegroutes verschillen. Beiden hebben een functie. Je hebt een stormram en een diplomaat nodig. Een symbiose tussen intellect en praktisch ingestelde lieden. Opdat de één niet teveel gaat práktiseren (met die onnozele kopvoddentaks), en de ander niet een complete conservatieve ideologie naar Amerikaans model (hallo Burke stichting) met een 2e aristocratie naar binnen fietst.

kotelet | 17-03-19 | 20:24 | 5

Zijn beelden van hier op GeenStijl. 22-3-18

Mart6037 | 17-03-19 | 21:10

Er waren in de 4 grote steden bij alle stemburo's verschillen in het aantal ingeleverde stembiljetten en het aantal ingeleverde stempassen. Dat verschil moet 0,0 zijn maar was bij vele stemburo's tussen de 600 en 900 biljetten. Natellen was niet mogelijk want alles was voor de wettelijke periode (3 maanden geloof ik) vernietigd. Maar volgens de regering was er niet gefraudeerd....

Premier Trutte | 18-03-19 | 00:10

@Premier Trutte | 18-03-19 | 00:10: Je kunt alleen fraude plegen tégen de regering. Zij zelf zijn brandschoon.

Muuke | 18-03-19 | 00:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Vroeger werden dergelijke wanbestuurders nog wel eens opgenoopt op het plein bij het raadhuis. Vroeger was alles beter, zelfs de toekomst!

Mike Gaatjeniksaan | 17-03-19 | 20:23

Daarom dus, stem woensdag op partijen die buiten #TeamHandjeklap staan, en dat zijn dus de PVV en FvD. Alle anderen zijn al te zeer besmet met de corruptiestront en de lokalio's zijn te makkelijk te lijmen met een paar broodkruimeltjes door het Kartel.
Dus, schoonspuiten die Augiasstal woensdag en stem ze weg. FvD of PVV, de rest is 1 pot nat. Echt.

Graaisnaaiert | 17-03-19 | 20:18 | 2

PvdD mag op zich ook nog wel.

frickY | 17-03-19 | 20:28

Interessant dat na al het nep nieuws, al het gelieg van den politiek, al het gedraai rondom de eu en immigratie en al de klimaatdrammerij de schapen weer blind the new kid in town volgen, de volgende messias, de volgende horige van de Koning....

Mark_D_NL | 17-03-19 | 20:15

Als er dingen gebeuren die niet kunnen heb je als politieke partij minimaal de morele verplichting dit aan de kaak te stellen. Helpt dat niet en je hebt bewijzen, dan doe je aangifte bij de politie.

Wat je niet als politieke partij doet is, iets roepen en daarna niets doen. Dan ben je geen haar beter dan de partijen die je beschuldigd.

jezusisonzin | 17-03-19 | 20:12

Dat belooft wat, aanstaande Woensdag. Forum voor Democratie en PVV die de Augiasstal van de gevestigde kartelpolitiek gaan schoonspuiten. Ook met terugwerkende kracht schandalen aanpakken en de verantwoordelijken plus de verantwoordelijke partijen aansprakelijk stellen. Onderzoeken of de hele provinciale staten bestuurslaag niet gedempt kan worden na deze gouden kalverachtige verspillingsprojecten, samen met twee TVnetten van de NPO en wie weet ook de Eerste Kamer. Directe burgerbetrokkenheid (ook controle) invoeren via het internet.

Eeuwig..Op..Vakantie | 17-03-19 | 19:51

Dus als ik het goed begrijp, zijn de trollen-in-de-eu van mening dat:
- overal wel eens zaken niet helemaal goed gaan dus waar hebben we het over
- het stuk door een PVV'er geschreven is, en dus niet klopt, want trollen kennen pvv'ers en die zijn dom
Hebben de trollen de linkjes ook gelezen?
Nee zeker, he. Dacht ik al, daar gaat het trollen ook helemaal niet om, zolang het partijkartel maar verdedigd wordt.

Nuchternederland | 17-03-19 | 19:47 | 1

Het voordeel van als tweede grootste partij van Nederland uitgesloten te worden is dat je ook niet zo snel betrokken raakt bij smerige zaakjes!

Eirrah2000 | 17-03-19 | 19:52

Goed leesbaar geschreven stuk. Verder niet heel verbazingwekkend. Onze systemen zijn vastgelopen, ontkennen heeft geen zin. Zeit fur ein frischer Krieg! (M. a.w. tijd voor 'The Great Reset'.)

DebraCadabra | 17-03-19 | 19:39 | 1

De mens zal nooit leren. Macht, hebzucht en egoïsme zullen de mens iedere keer weer in de ellende storten.

Eirrah2000 | 17-03-19 | 19:51

Als geboren en opgetogen Utrechternaar ken ik al deze plekken en gebouwen, vermeld in het artikel, als mijn broekzak.
Je ziet t voor je.
En zo zijn er nog tal van blunders, al ver voor de 8 jaar waarover de schrijver t heeft.
Het “Cityproject” is al 25 jaar aan de gang.
Wie weet wat daar allemaal aan kapitaal is vernietigd. Er is immers een paar miljard ingepompt.
Ik moet eerlijk bekennen dat de stad goed is opgeknapt, maar dat terzijde.
Utrecht moest zich zonodig gedragen als een metropool, met een bestuur gelijk aan de lokale duivenneukersvereniging.
Helaas zal het in andere provincies niet anders zijn.
Jaren om de hoek bij de hoeren van het Zandpad gewoond. Nu aan de rand van de stad op minder dan 10 min.
Ik zou niet meer terug de stad in kunnen en kom er alleen als het nodig is. Familiebezoek bijvoorbeeld.
Aju allemââl.

Ruimedenker | 17-03-19 | 19:29 | 3

Excuus aan alle duivenneukers....

Ruimedenker | 17-03-19 | 19:30

Ruimedenker | 17-03-19 | 19:29
Als geboren en opgetogen Utrechternaar............
Echt?

ditotje | 18-03-19 | 02:26

Un fucking real, maar niets nieuws natuurlijk. En zo werkt het door heel NL. Weet ik ook uit eerste hand.Maar goed, behalve de meesten hier, boeit dat niemand wat en gaat het feest gewoon door. Stem ze weg.

PijlVader | 17-03-19 | 19:29 | 1

Het interesseert de burger wel, helaas staan ze machteloos tegen dit soort praktijken, zij betalen links of rechtsom deze geld verkwisting.

VW, alles ist vorbei | 17-03-19 | 19:49

FYI. Die Greet in Volendam.. het zag er niet fris uit. Deed mij aan thallium of polonium denken. Maar ik overdrijf graag. Verkoudheid kan ook. OMG het zal toch niet... Ik ben nu al boos. De Russen? Wié? Te paard. Hier speelt iets. Houd Geert goed in de gaten. Onderste steen. /FYI

Shareholder II | 17-03-19 | 19:23 | 1

Eens, ik vond hem er ook slecht uit zien! Helaas staat hij er bijna alleen voor in de strijd tegen het kartel en een middeleeuwse ideologie!

Eirrah2000 | 17-03-19 | 19:55

Geweldig, René Dercksen, dat je dit allemaal openbaar maakt. Hulde. De PVV (en eventueel FvD) is de enige partij die zegt waar het op staat. Hopelijk behaalt de PVV komende woensdag een grote winst.

hoogstetijd | 17-03-19 | 19:11 | 1

En dan? Hebben ze alleen maar meer mensen om niets te doen.

Erikjan79 | 17-03-19 | 21:19

Bijna gelukt om de duurste tramlijn ter wéreld te hebben. Lachen toch? Jolijt.

Shareholder II | 17-03-19 | 18:58
-weggejorist-
W_F | 17-03-19 | 18:57

Gewoon FvD stemmen. Mensen die dit nu nog niet inzien, gaan het nooit meer begrijpen.

rachid82 | 17-03-19 | 18:45

Dercksen, je zin is niet af. Je bent "zodat het volgende bataljon uitvreters plaats kan nemen"

En je weet het. Je wijst er zelfs terecht op dat niet dat soort vlieggewichten, maar de mandarijnen de dienst uitmaken. Om vervolgens te insinueren dat stemmen dat zou veranderen.

Eens per vier jaar groot uitpakken en wijzen op de spilzucht van de anderen is veel te weinig. Kom van dat paard man, je zou het iedere week moeten doen.

pietvanvliet | 17-03-19 | 18:43 | 1

Dit was ooit de core-business van GS.

Frau Merkel | 17-03-19 | 19:26

Vooral niet de illusie hebben dat Utrecht hierin een uitzondering is, sterker nog ik denk dat er helemaal geen uitzonderingen zijn.

W_F | 17-03-19 | 18:42 | 2

Het is structureel en overal. Elk jaar krijgen alle overheden nieuw gratis geld van de burgers. Elk jaar wordt de buit verdeeld onder politici, ambtenaren, ondernemers en door allen opgerichte BV's. En de pakkans is minimaal. Want degene die kan onderzoeken en veroordelen profiteert zelf van het systeem.

Graaier | 17-03-19 | 18:45

Net als het nieuwe vliegveld: beloftes dat er alleen passagiersvluchten zullen zijn, geen vrachtvliegtuigen die meestal veel ouder zijn en veel meer lawaai maken. Maar de bouw van loodsen voor al dat vracht transport gaat gewoon door want met die bv's spreekt diezelfde gemeente gewoon af dat die vrachtvluchten wél door gaan.

W_F | 17-03-19 | 18:53

Mooi stuk. Er gaat veel mis in de provinciale politiek. PVV politici zijn helaas niet de oplossing. Maken op zn minst dezelfde fouten, waarschijnlijk nog erger. Heb nou niet het idee dat het bij die partij sterft van het talent.

kokkie klaphaak | 17-03-19 | 18:41 | 7

Is frauderen en zelfverrijking ook ´veel misgaan´ kokkie? Wist ik niet.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 19:21

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 19:04: ik vind het gaaf dat je met dit soort reacties een inkijkje gunt in de totale leegte van die kokosnoot van jou, Zou je elke dag moeten doen, dan ben je na 2 maanden uitgekotst door iedereen, en gaat het niveau van GS wellicht weer richting een meer acceptabel peil.

Kleine tip nog, ga reaguren in het Engels, dan kan de halve wereld je lezen, wereldverbeteraar dat je er bent

Dr.Tatta.Macamba | 18-03-19 | 08:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Niet omdat het moet, maar omdat het allemaal kan. Zij die de wetten maken hebben eerst de mazen uitgeprobeerd, dat zal nooit veranderen.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 18:41

Het probleem is dat de belastingafdrachten in NL excessief hoog zijn. Dat is pervers en ongezond en dat trekt profiteurs aan en werkt ernstige verspilling in de hand.

kempenaer | 17-03-19 | 18:28 | 4

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 18:32:
Volgens mij werd dat prima in alinea 1 uitgelegd.
" Zo ging dat toen in de politiek. Nog voor onze komst had hij met de ons-kent-ons-partijen geregeld dat zelfs de bijtelling van die BMW 5, een kleine € 25.000,00, ook voor rekening van de belastingbetaler moest komen. Je verzint het niet."
www.geenstijl.nl/2846281/ambtenaar_kr...

Beroep = Boerenlul | 17-03-19 | 18:37

En elk jaar weer mogen er miljarden verdeeld. Elk jaar is het weer feest. De democratische controle en integriteit is verdwenen. Landelijk dekt de NPO de boel of en regionaal heb je de provinciale zenders die alleen gutmensch en klein nieuws brengt waar de provincie geen last van heeft.

Graaier | 17-03-19 | 18:42

Precies. Met een budget van 10 euro per inwoner kan je gewoon geen miljarden over de balk gooien. Zelfs het verstoppen van een BMW5 in een dergelijke begroting vat niet mee, zeker nier meerdere BMW's.

W_F | 17-03-19 | 18:47
▼ 1 antwoord verborgen

Toch mooi, die Zendtijd Politieke Partijen op GS. Daar hebben we de NPO dus niet eens voor nodig.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 18:27 | 3

Schaam je. Dat je niet hè, dat gevoel...

kempenaer | 17-03-19 | 18:29

U kunt er vergif op innemen dat er nauwelijks een NPOer is die een dergelijke reportage het licht zou willen doen zien, hoewel dit natuurlijk gefundenes Fressen voor Zembla of Tegenlicht zou moeten zijn. Nieuwsuur in wezen natuurlijk ook. EenVandaag zou er een enquete aan moeten weiden en deze opsomming van bestuurlijk wanvermogen en gore zelfverrijking zou prominent het 20:00 journaal moeten halen.
Wachten tot we een ons wegen?

"Toch mooi, die Zendtijd Politieke Partijen op GS. Daar hebben we de NPO dus niet eens voor nodig."

Inderdaad op politiek gebied haalt GeenStijl af en toe hele kolenschoppen tegelijk uit het vuur, daar waar de NPO verzaakt.
Prima! Evocatus

Evocatus | 17-03-19 | 19:12

Je bedoelt natuurlijk, daar verzaakt de NPO weer eens grof in het journalistieke aspect welke ze veinzen te bezigen! Of gelooft je ondertussen de onzin die je hier wederom probeert te verkopen zelf, dat kan natuurlijk ook.

Dr.Tatta.Macamba | 18-03-19 | 07:56

Uitstekend stuk René Derksen! Mijn verzoek, pak eens door naar gemeente niveau en begin dan in de meest verrotte gemeente van Nederland; Soest! Waar B&W het prima vinden dat hun topambtenaren en gemeentesecretaris inwoners geheel ten onrechte hun huizen of grond afneemt. Door net zolang te klooien met bestemmingsplannen dat ze hun zin krijgen. Trouwens, voor het Boele Staal ecoduct is niet alleen sauna Soesterberg uitgekocht maar werd tevens een stuk grond nagenoeg cadeau gedaan aan de eigenaar waar nu Thermen Soesterberg staat. Met de gemeente als belanghebbende was het zelfs mogelijk om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat er een buitenterrein kon worden gerealiseerd ten koste van een beschermd natuurgebied. Daar waar burgers genadeloos worden gehandhaafd met dwangsommen en huisuitzetting worden bestemmingsplannen die gunstig zijn voor de gemeente altijd naar believen gewijzigd. Soms wel 10 keer zoals voor de woningbouw aan de Chalonhof. Door en door verrot en corrupt daar. Maar wat wil je met een VVD burgemeester die Apeldoorn aan de rand van de afgrond bracht met zijn grondspeculaties. Die overigens, hoe ironisch, nu woont naast het Boele Staal ecoduct.

osta | 17-03-19 | 18:23

Wanneer komt dit op teevee ?

iopeth | 17-03-19 | 18:10 | 5

Kun je een mooie serie over maken, a la Penoza lijkt mij. Verdorie wat een puinhoop zeg!

Sinterbikske | 17-03-19 | 18:40

Niet

MoonBeebe | 17-03-19 | 19:13

Mooi item voor Powned.

Friepeltje | 17-03-19 | 19:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Jaarlijks worden miljoenen/miljarden weggepist of beter gezegd geroofd door de gevestigde partijelite. Elke politicus
met meer dan 1 miljoen vermogen heeft gegraaid (wellicht enkele niet die voor hun loopbaan hun eigen toko hadden) Er is slechts 1 oplossing voor de huidige problemen in Nederland en Europa: nl doodstraf voor corruptie. 10 tegen de muur en hierna een inkeerregeling, het wordt dan druk aan het loket.
Laten we ophouden om het allemaal goed te praten want binnen nu en 10 jaar explodeert de boel een keer. Zelfs het nederlandse jan salie volk gaat een keer in opstand komen.

Painauchocolat | 17-03-19 | 18:09

Het probleem van bestuurlijk Nederland is nog veel fundamenteler:
1. De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
DIt is echt prijsschieten voor Provincie en Gemeentes, er geldt voor de burger de omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat als een Gemeente met een onzinnige beschuldiging en boete komt de burger maar moet gaan bewijzen dat dat niet zo is, vaak ontbreekt het betrokkenen aan geld en tijd om het gevecht aan te gaan. Bovendien moet de Burger eerst bij de bezwaarcommissie zijn voor hij naar de rechterlijke macht kan. We hebben het dus over de slager die zijn eigen vlees keurt.
2. De Burgemeester:
De Burgemeesters in Nederland trekken alle macht naar zich toe, doormiddel van Handhavers. Een schandalige vertoning. Het is namelijk een directe doorbreking van de Trias Politica. Het zou juist zo moeten zijn dat het aantal handhavers (werkend onder het bestuursrecht) daalt en het aantal politie agenten stijgt. Ook moeten veel zoniet alle taken van Handhaving terug naar Politie en Justitie met geld/budget. Nu verwordt de afdeling handhaving van de Gemeente in een soort privé knokploeg van de Gemeente.

Beroep = Boerenlul | 17-03-19 | 18:08 | 2

Nu verwordt de afdeling handhaving van de Gemeente in een soort privé knokploeg van de Burgemeester.

Beroep = Boerenlul | 17-03-19 | 18:09

@Beroep = Boerenlul | 17-03-19 | 18:09:
Met Antifa als de geheime knokploeg van de burgemeester.

Frau Merkel | 17-03-19 | 19:30

Opbokken die linkse rakkers. Zag vandaag in de grachten van Utrecht een kleine Groenlinks vloot van stand-up paddlers rondvaren met een fotograaf en papierprikker erbij. "rommel opruimen uit de grachten" waarschijnlijk. Heb ze nog nooit gezien. Nu is het verkiezingstijd en is er tijd voor mooie plaatjes en praatjes. Vuile hypocriete kutlui. Mooie verhalen verzinnen maar niet zelf uitvoeren (isoleren) of ertussenwonen (allochtonen). Ik slijp mijn potlood en ik verf ditmaal bij FVD een cirkeltje rood. Bij de gemeenteraad heb ik PVV gestemd. Stemzeweg!

toerbaas | 17-03-19 | 17:58 | 4

@Hallalieheliaal | 17-03-19 | 18:01: Nou, als je écht forever met dit corrupte zooitje opgezadeld wil blijven, dan moet je de stemcomputer invoeren. Dan kunnen de gevestigde partijen de uitkomst van de verkiezingen al een dag van tevoren op hun website zetten.
Bomen gered, wij naar de klote.

marcoplarco | 17-03-19 | 18:24

www.geenstijl.nl/5146761/ingezonden-w...
Ja precies, in bijv. Kenia zijn ze op ICT gebied al veel verder. Digitaal stemmen via de mobiele telefoon is daar al jaren heel normaal en het functioneert. Zij hadden zelfs als een van de eersten een 4G netwerk , zal me ook niet verbazen dat daar het eerste 5G netwerk uitrolt immers China investeert daar enorm in de infrastructuur. Alleen moet je daar geen corrupte medewerker hebben vanuit de elite die even de MySQL database naar believen aanpast... Maar het ICT systeem werkt gewoon, daar zijn ze hier bij Cap-Gemini, Centric, Getronics en al die andere vanuit de overheid bevoordeelde toeleveranciers nog bezig met het functioneel ontwerp. Nederland kennisland... *kuch*

Rest In Privacy | 17-03-19 | 18:33

@Hallalieheliaal | 17-03-19 | 18:01:

Wanneer ben u geboren? Heb u het hele wijvertrouwendestemcomputersniet gemist? Dank zij Rop Gongrijp en zijn kompanen.
wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wij_....

Als we dit digitaal (gaan) doen zijn de kansen op malversaties nog groter. Gewoon met potlood en papier en handmatig tellen door echte mensen, daar is helemaal niets mis mee. De hele IT-business is niet een panacee voor alles, integendeel zou ik (bijna) willen zeggen.
Sow! Evocatus

Evocatus | 17-03-19 | 19:03
▼ 1 antwoord verborgen

Stem tegen, heel simpel, volgende week en op 23 mei. De opperverrader rut straks een eind op naar BruSSel en dan wordt burgerhater Ollongren even baasje. En dan zullen er snel verkiezingen komen. Reken af met het kartelgeboefte.

HaatbaardKnipper | 17-03-19 | 17:54

Prima verhaal.
Even een open kijkdag bij de provincie hoe het er echt aan toe gaat.
Zo vaak al meegemaakt.
We worden helaas bestuurt door amateurs wiens modus operandi het eigen gewin ten kostte van alles is geworden....
Deze afschuwelijk stinkende stal moet nodig uitgemest worden.......
Geef de PVV met de FvD als stalknecht de mogelijkheid om met het opruimen te beginnen. Dan zien we wel verder..... Echt, Van VVD tot Groen links, het zijn dieven en mooipraters zonder enige scrupules om iedereen in dit land kapot te maken waarbij de rekening alvast betaald is door de gekke Henkie bevolking....
Praat me er niet van, ik zag het met eigen ogen aan me voorbij trekken zonder dat er ooit iets verandert is.....
Puin ruimen met die zooi!

dijkbewaker | 17-03-19 | 17:50

Nu zouden de corrupte partijen wel weer met de gewoonlijke woorden komen dat de PVV een Fascistische partij zou zijn en een Racistische partij en dat ze altijd discrimineren!!!

Maar denk maar niet dat de gevestigd partijen er iets van aantrekken, want het is bij hun oude jongen krentenbrood en wie maak ons wat, de belastingbetaler betaald toch wel!!!

Niet links | 17-03-19 | 17:47 | 3

@Hallalieheliaal | 17-03-19 | 17:58:
Dit is nog maar het puntje van de ijsberg, want vaak laten ze hun vrouw en kinderen die bedrijven runnen of familie zoals ooms tantes. Die bedrijven zitten op de Kaaiman eilanden of Maagdeneilanden!!!!

Niet links | 17-03-19 | 18:07

Ik ben er te lui voor maar zou best wel een nieuw stukje kunnen insturen hier... INGEZONDEN. Totaal wanbeleid in de EU provincie Nederland.

Halal gehaktbal | 17-03-19 | 17:45 | 1

Gun ons ook een pleziertje! Insturen die boel!

Frau Merkel | 17-03-19 | 19:32

Duidelijk en bedroevend verhaal. Ben bang dat het niet op zichzelf staat en dat het bij andere provincies niets beter is. Heel simpel, gratis geld corrumpeert.
#Stemzeweg

marcoplarco | 17-03-19 | 17:43 | 1

Ik trek een geel hesje aan, als ik ga stemmen.

bqbq | 17-03-19 | 17:44

Topje van de ijsberg. Corrupte provincie en niet de enige. Weten jullie nog hoeveel tientallen miljoenen gemeenschapsgeld door provincies beheerd voor 'toekomstige' projecten naar de ice save bank is gestort? 1x een hoge rente gehad en geld van de burgers foetsie. Corrupte ambtenaren zijn dat. En maar minachtend doen over zogenaamde ontwikkelingslanden. Nou de politiek en het ambtenarenapparaat in Nederland horen tot de corruptste ter wereld. Gaaf land. Diefstal, demonisering en aanzetten tot geweld zijn aan de orde van de dag, he Pechthold?

SlimmeBelg | 17-03-19 | 17:41

Ach ja, politiek.
*Schouders ophalen doet*
Penthouse iemand?

Is dit nog nieuws? | 17-03-19 | 17:41 | 2

ex aequo ha ha, ook mijn gedachte.

SlimmeBelg | 17-03-19 | 17:42

Ga toch maar even stemmen....

HaatbaardKnipper | 17-03-19 | 18:06

Het liegen & bedriegen gaat met die klimaat Don Quichote hysterie nog veel grotere vormen aannemen. Daarom gaat de vvd zo mee in deze hype. De burger verder uitpersen.

bqbq | 17-03-19 | 17:37

Utrecht is niet alleen de Domstad, het is vooral een beklemmend linkse Deugstad. Daarvan verwacht je gewoon corruptie & wanbeleid op elk denkbaar niveau.
Wel heel veel welluidend klimaatlawaai, mag eveneens verwacht worden.

Jan Passant mk2 | 17-03-19 | 17:36 | 4

Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Rotterdam: allemaal reddeloos verloren. In handen van links en / of salafisten. Stem ze weg.... hoogste prioriteit..

HaatbaardKnipper | 17-03-19 | 18:08

@HaatbaardKnipper | 17-03-19 | 18:08:
Geloof me die linkse geïndoctrineerde lui zijn gevaarlijke dan allochtonen.

Ik ben geboren in het centrum van Utrecht in Wijk C een echte volksbuurt toen der tijd, maar ik zit serieus te denken om de stad Utrecht te verlaten.

Utrecht is overgenomen door gehersenspoelde milieu en CO2 studenten!!!

Niet links | 17-03-19 | 18:27

@Niet links | 17-03-19 | 18:02:
Ja klopt, in bijna alle studentensteden werkt het zo helaas. En ondertussen zien al die binnensteden er inmiddels hetzelfde uit: veel 'goedkope' horeca want veel studenten, en verder weinig ander (kwaliteit)winkelaanbod anders dan de grote ketens die nog een pand in het centrum kunnen betalen. En in de zomer elke week een ander festival voor de ultiem verwende en verveelde student. Zo rolt het stadsbestuur. De grote stad is niet langer van iedereen, maar vooral van de GL/D66 achterban.

2tribes | 18-03-19 | 10:41
▼ 1 antwoord verborgen

Dank voor uw bijdrage aan het publieke debat René Dercksen en het geven van opening van zaken in de Provincie Utrecht.
Ik heb met stijgende verbazing zitten lezen en om eerlijk te zijn doet het me denken aan een georganiseerd misdaadconsortium.
Precies de maffia, waarbij er slechts geldt, je bent voor of tegen ons en elk middel toegepast wordt om de status quo te handhaven.
Lijkt mij voldoende aanleiding toe om allerlei strafrechtelijke onderzoeken te starten. Zou graag nog vernemen of er aangifte tegen de betrokkenen en of de provincie is gedaan want deze Provinciale Staten is een corrupte organisatie.
Is er al via de 2e Kamer in debat aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om diepgravend onderzoek te doen?
Ik woon niet in het Utrechtse, dus mijn stem a.k. woensdag zal er niet door beïnvloed worden maar ik mag hopen dat deze opsomming dik gedeeld wordt zodat het lokaal wel een belangrijke rol gaat spelen.
Over een ding zijn we het zeker eens: Stem ze weg!

bwanabanjo | 17-03-19 | 17:34 | 2

Ik ben het met je eens dat het leest als een het verslag van een maffiaorganisatie.... maar.... niet voor niets bestaat er voor maffialeden in dienst van de staat politieke en bestuurlijke onschendbaarheid, te weten het zg. Pikmeerarrest. Dit arrest staat ambtenaren toe uit naam van de staat misdrijven te plegen en er mee weg te komen.
Vervolging van deze lieden is slechts mogelijk als zij door medebestuurders of partijgenoten "voor de bus worden gegooid", een term voor het strafrechteliijk wegwerken van integere ambtenaren via listige juridische construchies.

miff | 17-03-19 | 17:44

U denkt dat het elders beter is? Hoe is Pechtold destijds weggekomen met de niet-vervuilde-grond fraude in Leiden?
Ik hoor graag de meningen uit andere provincies. Vooralsnog krijgen ze het nadeel van de twijfel.
Het OM is overbelast, incompetent en onderdeel van de vriendjeskliek. Er gaat helemaal niets gebeuren. We zouden moeten beginnen met het afschaffen van het Pikmeerarrest en het instellen van een grondwettelijk hof. Het ooit lid zijn geweest van een politieke partij of activistische beweging is per definitie diskwalificatie voor een baan bij deze organisatie.

Frau Merkel | 17-03-19 | 17:53

Woensdag gehaktdag voor de coalitiepartijen.

pa_niek | 17-03-19 | 17:32 | 3

Inderdaad en het maak niet uit welke provincie je woont want overal is wanbeleid en corruptie die de toon voert in Nederland.

We worden geregeerd door de maffia, die alleen maar bezig zijn met zich zelf te verreiken.

Nu hebben we ook nog eens de milieu maffia er bij zitten, die het op al onze centen heeft voorzien!!!

Niet links | 17-03-19 | 17:40

Verwacht er niet teveel van. Stem lokale partij en wat is de invloed landelijk?

Is dit nog nieuws? | 17-03-19 | 17:42

@Niet links | 17-03-19 | 17:40:
Ik ben het met u eens.. De lange arm van de VVD maffia reikt wel ver ja.

Ommezwaai | 17-03-19 | 18:01

Complimenten, dank en hulde!

Alquest | 17-03-19 | 17:29

En ik maar denken dat die C van CDA 'christelijk' betekent.

Turambar | 17-03-19 | 17:26 | 3

Corrupt

piloot47 | 17-03-19 | 17:33

Neen die C is van corrupte...

Ben5570 | 17-03-19 | 17:51

Die D heeft staat ook niet voor Democratie, maar voor Decadent.
En de A van Appèl staat voor de Appel die Satan aan Eva voerde onder het verkopen van leugens.

HoudHetSimpel | 17-03-19 | 18:03

Politiek = debielen die niks anders kunnen.

tragic1911 | 17-03-19 | 17:25 | 2

Idd niet het Niveau genoeg. Allemaal nog lagere School niveau, en corrupt, niets Meer, niets minder.

Lieveschat | 17-03-19 | 17:37

Draaien en liegen en verbaal intimideren, soms zelfs met vuisten.Dat is typerend voor poltici..

Ben5570 | 17-03-19 | 17:52

Is Utrecht niet de stad vol met GroenLinks hippies en studentjes? Laat ze maar lekker dokken daar, wellicht valt het kwartje nog een keer daar. Niet achteraf gaan janken waar je zelf op gestemd hebt zeg ik dan maar.

born2killn00bs | 17-03-19 | 17:23 | 2

U lijkt wel een buitenlander die denkt dat Amsterdam heel Nederland is.

MoonBeebe | 17-03-19 | 17:31

Volgens mij bent u in de war met Noord-Afrikanen.

Ommezwaai | 17-03-19 | 17:59

Daarom dus gewoon woensdag PVV.. en omdat vanochtend Rutte een in een klein detail aangaf dat niet Baudet was waar hij beducht voor is... maar liever Wilders uitnodigde voor een stairedown.

Welles! Nietes! | 17-03-19 | 17:23 | 2

FvD heeft een hoger 'salonfähig ' gehalte. En Hiddemeister.
Lokaal is de PVV echt best goed. Alleen jammer dat Wilders zo'n prutser is(?).
Elke keer dat de PVV goed gaat ten koste van de VVD, vliegt Wilders uit de bocht en gaat de VVD voor de winst. Te vaak voor toeval.
FvD zit ook vuistdiep in de VVD corpsballenkliek, desalniettemin denk ik dat zij nog iets meer voor zichzelf denken. En, niet onbelangrijk, ze kunnen samenwerken met PVV en PvdD.

koolteer | 17-03-19 | 18:01

Dank, heer Dercksen!
Wederom een inkijkje in de modus operandi van de kartelpartijen. En alhoewel het bij de PVV in het verleden ook niet altijd goed is gegaan, is dit soort corruptie en vriendjespolitiek er uit den boze, Mijn stem gaat a.s woensdag naar de PVV.

kotelet | 17-03-19 | 17:22 | 3

Jammer dat er geen landelijke media zijn die hier aandacht aan besteden en deze informatie de kiezers niet of te laat bereikt.

SlimmeBelg | 17-03-19 | 17:48

www.geenstijl.nl/5146761/ingezonden-w... En dit is nog maar het topje van van ijsberg.
Stem ze weg.
We hebben nog 11 ofzo provincies,waar het er ongetwijfeld ook zo aan toe gaat.
Tel uit je winst.

De Profundus | 17-03-19 | 17:57

Ga ik ook doen. FvD gaat vast heel veel zetels winnen, maar ze moeten het nog allemaal leren. Eerst afwachten wie ze allemaal hebben voor die zetels.

paridae | 17-03-19 | 18:18

Ach dit is een schreeuwer langs de zijkant. Ik kies voor doen. Een Berbaartje.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 17:20 | 1

Zal best, maar ook hier zal een PVV-er wel genegeert worden, dus kan de man niet anders dan een boek(je) open deon over de gang van zaken in politiek vernederland.Want ik denk dat het overal zo gaat.Kijk alleen maar hoe ruttE cs draaien en liegen om hun gelijk ten alle tijde te halen Mensen de mond snoeren met lul en zwetsverhalen.Denken wij dat we volgend jaar minder energiebelasting gaan betalen en bedrijven ook mee moet doen?Mis... voor ons burgers wordt het waarschijnlijk minder meer, dus in de gedachtegang van poltici betalen we dan minder belasting want de bedoeling was meer.. Hoe krom kun je denken?En wij slapenden zijn weer blij...

Ben5570 | 17-03-19 | 17:58

Een beetje ontmoedigd is het allemaal wel. Maar uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: de doorgeschoten individualisering van onze maatschappij, met als logisch voortvloeisel het rücksichtsloos nastreven van het eigenbelang.

MickeyGouda | 17-03-19 | 17:15 | 7

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 18:22:

Oeps. In dat geval skip ik die pauze maar even. "Sneller dan Volkert' is hoe dan ook een uitdaging die ik graag aanvaard. Jij mag voor, ik volg!

MickeyGouda | 17-03-19 | 18:30
▼ 4 antwoorden verborgen

Niet zeuren! Wij, ik zelf niet maar ik hoor helaas bij wij, hebben hier zelf voor gekozen. Niets aan te doen als het stemvee uit volstrekt achterlijke deug idioten bestaat die alle moeite doen om te verzinnen waarom Wilders en Baudet foute boel zijn. Ok dan, blijf keurig werken en iedere maand betalen en laat je uitlachen door de heren graaiers als ze jou pauper zien zwoegen.

jos verstoppen | 17-03-19 | 17:14

Weet niet zo goed hoe ik dit stuk moet beoordelen. Wel fijn dat het wat langer is dan de gebruikelijke correspondentie richting kiezers.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 17:13 | 13

@Evocatus | 17-03-19 | 19:22: Een taxatie zegt in de praktijk niet zo veel. Als zo'n taxatie vervolgens ontbreekt, is dat geen halsmisdaad, lijkt me.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 21:35

@lovekila | 17-03-19 | 20:51: Nogal een verschil tussen een hoge reiskostenvergoeding van een CvK, en een wereldoorlog waarbij miljoenen mensen om het leven komen.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 21:36
▼ 10 antwoorden verborgen

Reactie van alle betrokkenen: "Wij herkennen ons niet in het bovenstaande en hebben geen actieve herinnering aan genoemde gebeurtenissen"
Zo, en nu aan de koffie. Is er nog gevoetbald?

piloot47 | 17-03-19 | 17:12 | 4

Ja Ajax heeft verloren van AZ!

Rest In Privacy | 17-03-19 | 17:33


Waterloo?

bisbisbis | 17-03-19 | 17:57
▼ 1 antwoord verborgen

Goed stuk !
Ben zeer benieuwd naar de andere Provincies.
Zal wel niet veel beter zijn.

Stem ze weg !

Bolder | 17-03-19 | 17:12

Haaa... daar is ze weer: Lot van Hooijdonk, heldin van Groen Links, die door slaafse ambtenaren de uitkomsten van het fijnstof 'onderzoek' in de Utrechtse binnenstad liet 'bijstellen' (de effecten van de economische crisis waren niet mee genomen') om tot iedere prijs (dus zelfs: vervalsing van onderzoeksuitkomsten) een volstrekt ineffectieve milieuzone in de Utrechtse binnenstad te kunnen instellen - die na vier jaar voor nog geen partikeltje minder fijnstof heeft gezorgd - maar die intussen de Utrechtse belastingbetaler wél mooi zo'n twintig miljoen Euro per jaar kost.
-
Je moet iets over hebben voor het grote groene kaboutertjesdenken, zelfs: bestuurlijke corruptie en manipulatie van onderzoeksresultaten. Lot van Hooijdonk hoort niet in het college, Lot van Hooijdoonk hoort voor de strafrechter.
-
www.rtvutrecht.nl/nieuws/1716483/is-d...

bisbisbis | 17-03-19 | 17:11 | 2

Heel NL is stuk :)

lovekila | 17-03-19 | 20:48

Zoals een reaguurder op duic.nl schrijft nav de 2e motie in twee maanden tijd (!!) die ze vorige maand overleefde dankzij partijdiscipline van het coalitiecollege: ''Het maakt erg duidelijk dat GroenLinks net zo verliefd is op macht als de partijen die standaard aan de macht zijn.''

2tribes | 18-03-19 | 10:58

Ha mooi. Provinciaals nieuws. Daar moet het over gaan. En stem ze weg.

Mammeloe | 17-03-19 | 17:11

Mooi om te lezen, hoe door en door verrot de Nederlandse politiek feitelijk is, en dat de hoogst zittende exemplaren van deze politiek ons de hele dag met het vingertje in de lucht erop wijzen wat voor een klimaatcriminelen we zijn. Dat moet ik dus feitelijk dagelijks te horen krijgen van echte criminelen.
Het moet dus geen verrassing zijn dat ik de onbaatzuchtigheid, bezorgdheid om de toekomst en oprechtheid van Rutte en consorten zeer in twijfel trek. Dat is ook niet zo moeilijk, die doen niet eens meer moeite hun corruptie en leugens te verbergen. Er zijn genoeg Nederlanders over die het gewoon niet willen horen, met hun vingers in de oren en de ogen dicht slaapwandelen richting de afgrond, ons allen meesleurend in hun nihilistische superioriteitsgevoel.

Datsun_Cherry | 17-03-19 | 17:07 | 9

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 17:36: Na het lezen van het ingezonden stuk vroeg ik mij af wat er werkelijk aan de hand is. De PVV is niet direct de betrouwbaarste informatiebron.

Red shirt | 17-03-19 | 17:52

@Red shirt | 17-03-19 | 17:52: Dat vroeg ik me dus ook af.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 18:22

@Red shirt | 17-03-19 | 17:52:
En? We zijn nu twee uur verder, dus wat heeft jouw nieuwsgierigheid opgeleverd? Of zit je te wachten tot een bron die jij op voorhand wél vertrouwd zich vrijwillig aanbiedt om de gewenste duidelijkheid te verschaffen?

Pierre Tombal | 17-03-19 | 19:54
▼ 6 antwoorden verborgen

Christus te paard, wat een boel lettertjes..
Dit kan veel korter : "Provinciale staten een overbodige bestuurslaag, doet maar afschaffen."

Wijze uit het Oosten | 17-03-19 | 17:06

Na dit epistel gelezen te hebben ben ik er nog niet uit, PVV of toch FvD woensdag.

de uitbater | 17-03-19 | 17:05 | 3

In het algemeen belang zullen zij elkaar niet mogen uitsluiten dus maakt het waaarschijnlijk niet zo veel uit. Gaan ze tov mekaar moeilijk doen, is het game over.

jos verstoppen | 17-03-19 | 17:16

harde of zachte bezem? Veel ambtenaren en uit overheid diensten gaan neem ik aan FvD stemmen gevolg aanschuren met Vvd=Groenslinks etc
Wat verandert erdan?
En ik ben ook bang voor Lpf effect.
Stem ze in ieder geval weg dat gajes ze horen in de bak!
Succes met stemmen

RenedieLange | 17-03-19 | 17:37

20 maart roert zijn staart.

Shareholder II | 17-03-19 | 16:59

Overheden en geld verspillen, wanbeleid, gebrekkige informatieverstrekking en misleiding. Nog iets nieuws te melden?

ArieR68 | 17-03-19 | 16:53 | 6

@Beefbus | 17-03-19 | 16:57:
Die gluiperd gaat voor 400% gebruik maken van die regeling, want het is zijn geld, DENK-t ie.
En in de 1e kamer gaan ze nog een hoop lol krijgen met die straatvechter.

tsjajaja | 17-03-19 | 17:16
▼ 3 antwoorden verborgen

En dan te bedenken dat de reden dat "Utrechtenaar" een scheldwoord is, een hele andere is.

Osdorpertje | 17-03-19 | 16:52 | 2

Genaaid word je toch.

piloot47 | 17-03-19 | 17:14

Maar komen dit soort zaken in de Telegraaf, Nova/Zembla, 8 uur journaal ?
Nee..., dus gaat dit helpen ?

Staat macht boven verantwoording ?
Zelfs het stemmen tellen is niet volledig te controleren, wat een land...

iew | 17-03-19 | 16:52

Als je dat zo leest, zou je bijna PVV gaan stemmen

Rudolph_Hesje | 17-03-19 | 16:51

Het preken voor eigen parochie is niet zo netjes. Had dat buiten het stuk gelaten. Nu totaal niet serieus te nemen.

Mark_D_NL | 17-03-19 | 16:51 | 10

Hij geeft aan dat omdat het de PVV is die aan de bel trekt er niet wordt opengedaan. De andere partijen vertikken het verder om op die bel te drukken. Is toch niet zo lastig te begrijpen?

Graaisnaaiert | 17-03-19 | 20:30

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 18:23: als je nu eens wat inhoud zou stoppen in die verbale diarree welke je verkoop als jou mening! Maar goed, die gierput in die kokosnoot loopt natuurlijk over, dus dring die bagger maar weer op hierzo.

Dr.Tatta.Macamba | 18-03-19 | 05:54
▼ 7 antwoorden verborgen

Goede samenvatting. Zou FvD stemmen maar twijfel nu om voor PVV te stemmen.

Fiets | 17-03-19 | 16:50 | 3

Na 1 ongeverifeerd verhaal Ben je om. Wonderlijk.

Mark_D_NL | 17-03-19 | 16:52

Pepsi of CocaCola??
Moeilijk is et niet stem ze weg!!

RenedieLange | 18-03-19 | 09:26

Wil al iemand de dijken rond Utrecht doorsteken?

Einde van de Domheid | 17-03-19 | 16:50 | 1

De bewoners van de Heuvelrug misschien?

OekbertDrazington | 17-03-19 | 17:00

Shit, u brengt me weer aan het twijfelen... FvD of tóch PVV?

Heel erg bedankt voor uw bijdrage en GS heel erg bedankt voor het plaatsen van dit artikel! Hopelijk leest heel NL mee!

Angélica de Sancé | 17-03-19 | 16:50 | 5

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 16:52: Het heeft meer te maken met kiezen vanuit het hart of met het verstand... Een probleem wat mannen denk ik niet goed kunnen begrijpen... Verder ben ik kennelijk veel meer een PVV-meisje dan u zich kunt voorstellen... Het wordt sowieso de partij van Baudet of die van Geert... Andere partijen komen in de verste verte niet in aanmerking. En dank dat u me wilt adviseren, ik ben overtuigd van uw goede bedoelingen en net zoals vele andere reaguurders, ben ik er nog niet helemaal uit. Als beide partijen het goed doen, zal ik voor beide partijen juichen, that's fore sure!

Angélica de Sancé | 17-03-19 | 18:07

@Angélica de Sancé | 17-03-19 | 18:07: for

Angélica de Sancé | 17-03-19 | 18:08

@Angélica de Sancé | 17-03-19 | 18:08: Ik zal proberen om je hart de goede richting op te duwen, AdS.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 18:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik word hier heel heel verdrietig van dat dit allemaal kan in Nederland.

Henk P | 17-03-19 | 16:49 | 2

Ik ook en daarom ga ik nu de kroeg in en het op een zuipen zetten, gekkenhuis.

Uw Verzekeringsadvis | 17-03-19 | 16:51

@Uw Verzekeringsadvis | 17-03-19 | 16:51: mijn idee. Ik doe mee

Henk P | 17-03-19 | 17:00

Verbaast me niets, MH17 en Rutte. Nuf said.

Nichtsneues | 17-03-19 | 16:49 | 1

U zegt het vrij simpel maar daar komt het wel op neer.

Datsun_Cherry | 17-03-19 | 17:03

Mooi die oude ansichtkaarten. Dat maakt me altijd wat melancholiek.

keestelpro | 17-03-19 | 16:48 | 1

Zeker als het tuinpad van je vader er op staat.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 17:02

En ik heb het gevoel dat in elke provincie wel zo politiek wordt bedreven en het geld van de belastingbetaler wordt verspild.

Earl_of_Doncaster | 17-03-19 | 16:44 | 1

Vlak de rijks- en stadsambtenaren ook niet uit.

Beefbus | 17-03-19 | 16:55

T zal wel, maar knettergekke Lotte de autohater van GL zit er nog steeds.

Uw Verzekeringsadvis | 17-03-19 | 16:44 | 2

Ja, die kan nog steeds zonder bewaking over straat. In tegenstelling tot Wilders en binnenkort Baudet uiteraard.

The2Amendment | 17-03-19 | 17:56

Hoveel betaalt de PVV nou voor deze reclame? En kunnen ze dat ergens declareren?

Hadena | 17-03-19 | 16:44 | 2

Wat wel interessant is, hoe kon D66 zoveel TV-commercials en billboards betalen bij de verkiezingen die tot R3 hebben geleid.

Einde van de Domheid | 17-03-19 | 16:52

Politiek gekleurde journalistiek moet kunnen als het tegengeluid ook geëtaleerd wordt. Jammer dat Annefleur Dekker al na 1 topic het hazenpad koos.

keestelpro | 17-03-19 | 16:53

Beetje overtrokken verhaal lijkt me. En afkomstig van een PVV'er, dus ruk de korrels zout maar aan.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 16:42 | 23

ik ben bang dat het artikel van Dercksen redelijk klopt. Bizar

Bastiaan888 | 18-03-19 | 10:29
▼ 20 antwoorden verborgen

Glas, plas, was.
Woensdag VVD weer gewoon de grootste, ook in Utrecht.
Te gek voor woorden.

Dick Luyenlomp | 17-03-19 | 16:40 | 8

@Kuifje-in-de-EU | 17-03-19 | 18:34:

Ik vind het tamelijk opmerkelijk dat je Berbaar betrapt op argumenten, goed of slecht. Ik lees enkel sneren.

omanders | 17-03-19 | 19:15

@omanders | 17-03-19 | 19:15:
Berb reageert ISS bijna nooit inhoudelijk op een topic maar barft hier en daar een tegel onder. Kom op, @kuif, je weet wel beter!

NecroSister | 17-03-19 | 19:59
▼ 5 antwoorden verborgen

VVD, D666 en Bruin Links verspillen honderden miljoenen aan prestige-en hobby projecten. Op het moment dat er geld nodig is voor infrastructuur waar de bevolking daadwerkelijk wat aan heeft is het geld op.
Inderdaad. Stem ze Weg.

The2Amendment | 17-03-19 | 16:40 | 1

Goed artikel , jammer dat dit het grote publiek niet zal bereiken

Bastiaan888 | 18-03-19 | 10:26

Wat een ontzettend VPRO-gebouw is dat zeg. Goed, nu lezen.

Rest In Privacy | 17-03-19 | 16:36 | 3

Tikkeltje deconstructivistisch neoromantisch, vind je niet?

Rest In Privacy | 17-03-19 | 16:48

Moderne architectuur is een misdaad tegen de mensheid. Net als brutalisme.

Historicuck_Han | 17-03-19 | 17:00

Utereg me stadsie - dan gaan we dat doen!

mykdelta | 17-03-19 | 16:34

Woah Dickens, rustig aan.
Ik kom hier om dit soort artikelen te lezen nadat ze zijn samengevat in 3 tot 5 meme alinea's.

Historicuck_Han | 17-03-19 | 16:34

Is GeenStijl overgenomen door volslagen onbekenden?

keestelpro | 17-03-19 | 16:31 | 19
▼ 16 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl