achtergrond

Geenstijl

Longread: Ex-Jehovah reaguurder SPREEKT

Pastboem lange rant in de mail. Lekker actueel zo met die politie-invallen bij de misbruikkantoren dus kom er maar in, anonieme reaguurder!

\

Hallo beste GeenStijl,

Ik zou graag iets voor het voetlicht brengen dat raakvlakken heeft met zaken waar GeenStijl regelmatig over bericht... Daarnaast heeft uw weblog heeft in zekere zin bijgedragen aan mijn bevrijding uit de mentale slavernij van het Wachttorengenootschap, beter bekend als Jehovah's Getuigen en ik hoopte dat gratis kopij wellicht een mooie vorm was om u en zeker ook reaguurders te bedanken. Bovendien zou aandacht voor de zaak ons als ex-leden helpen in onze strijd tegen deze charlatans.

Ik ga er vanuit dat u vertrouwelijk om zult gaan met mijn personalia, als uitkomt wie ik ben, kost mij dat het weinige contact dat ik nog heb met mijn familie. Ik ben reaguurder [nick bij redactie bekend].  Ik heb in al die jaren minder tegels gebakken dan necrosis in gemiddeld vijf minuten kon; ik ben meer een reagluurder zeg maar.

Toen ik voor het eerst op GS kwam kijken, was ik een bijna volledig geïndoctrineerde drone. Ik was een oprecht gelovige Jehovah's Getuige. In gelukzalige onwetendheid nog, geen idee hoe diep het konijnenhol werkelijk was. In sommige van mijn reaguursels apologetisch t.o.v. mijn eigen religie en bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Tegelijkertijd werd Europa overspoeld met uitingen van 'de religie van vrede' en ontstond er een parallelle samenleving. Dit is niet aan uw aandacht ontsnapt. Ik raakte geïntrigeerd in dit fenomeen, omdat ik aan de ene kant vermoedde dat deze terreur de voorbode was van Armageddon (volgens Jehovah's Getuigen is dat de oorlog van God tegen alle politieke en religieuze systemen. Iedereen die geen lid is van hun organisatie wordt dan vernietigd door God), maar ook omdat ik me begon af te vragen wat mensen er toe dreef om zichzelf op te blazen voor God. Ik verdiepte me in de mechanismen van radicalisering onder moslimjongeren.

Langzaam drong het besef door dat wij dezelfde methoden gebruikten als de jihadronselaars van de Schilderswijk. Jehovah's Getuigen zoeken mensen die vatbaar zijn voor hun boodschap. Mensen die net een dierbare hebben verloren, huwelijksproblemen hebben of anderszins op een zwak moment in hun leven zijn. De getuigen krijgen wekelijkse instructies en trainingen hoe ze hun boodschap en publicaties aan de man moeten brengen, hoe ze met weerstanden om kunnen gaan en in moeten  spelen op persoonlijke omstandigheden van de mensen die de deur nog voor  hun open doen. Feitelijk zijn het allemaal zeer goed getrainde colporteurs die moeite doen om de huisbewoners langzaam hun organisatie in te trekken (zoveel mogelijk mensen redden voordat ze vernietigd worden tijdens Armageddon heet dat in hun jargon).

"Ja maar, Jehovah's Getuigen zoeken geen nieuwe leden die op vrijdagavond in een drukke concertzaal met mitrailleurs in het rond gaan pieuw-pieuwen teneinde een grote slachting onder de ongelovigen aan te richten", is de tegenwerping die ik dan vaak hoor van bekenden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar niet alle terreur is van fysieke aard. Niet alle gevangenissen hebben tralies.

De meeste JG's zijn JG omdat ze er in opgegroeid zijn, omdat ze geloven dat ze hun dode geliefden uit de dood opstaan nadat God 99,9% van de mensen heeft geëxecuteerd tijdens Armageddon en de aarde een paradijs wordt met Jezus als koning die de daaropvolgende 1000 jaar (ja, echt) over de aarde zal regeren, anderen zien hierin de enige oplossing voor alle onrechtvaardigheid in de wereld. Zij geloven ook dat mensen die geen Getuigen van Jehovah zijn op dit moment onder invloed van Satan de Duivel staan. Satan de Duivel is er op uit om Jehovah's volk te vernietigen. Satan gebruikt hier zijn systeem voor. Dit systeem behelst de gehele samenleving. Onlangs zijn de JG's verboden verklaard in Rusland vanwege extremisme, dat wordt gezien als bevestiging van deze leerstelling. Gek genoegd wordt, als een rechter ergens een uitspraak in hun voordeel doet, dat gepresenteerd als de hand van God die hen te hulp schiet. Zo zit je altijd goed. JG's worden verder aangemoedigd zo min mogelijk contact te hebben met niet-leden en om geschillen met geloofsgenoten onderling op te lossen en niet voor de rechtbank.

Wat zij geloven valt natuurlijk onder godsdienstvrijheid, maar u zult begrijpen dat als iemand denkt dat 99,9% van de mensen om hem heen binnenkort door god wordt gedood en dat diezelfde mensen en hun maatschappij allemaal onder invloed staan van de grootste vijand van God, dat niet erg uitnodigt tot integratie en samenwerking, maar eerder leidt tot wantrouwen en segregatie. Elke JG wil graag in dat paradijs op een ontvolkte aarde wonen om daar straks om panda's te aaien, leeuwen te voeren en oneindig veel fruit te eten (zo wordt het paradijs afgebeeld in hun publicaties). Hun toekomst hangt dus af van het gehoorzaam volgen van elke letter die er in de boekjes en tijdschriften staat.

JG's hebben hun eigen rechtssysteem, een soort bijbelse sharia. Dit werkt zo: Als een gedoopt lid (als je gedoopt wordt, ben je volledig lid en daarmee laat je zien dat je je leven in dienst stelt van Jehovah) iets doet wat volgens de publicaties van het Wachttoren-genootschap (niet de bijbel) niet mag, dan moet je voor een gerechtelijk comité verschijnen. Hierin zitten drie plaatselijke ouderlingen die optreden als rechter, jury en beul.

Heb je geen berouw van je zonde of ben je in hun ogen niet berouwvol genoeg dan word je uitgesloten. Dit betekent dat niemand meer met mag je praten, zelfs niet groeten. Ook niet als het een familielid is die wordt uitgesloten (uitgezonderd inwonende familie). Je kunt uitgesloten worden voor van alles en nog wat: roken, gokken, overspel, accepteren van bloedtransfusie, afvalligheid, actieve homoseksualiteit, het kijken van porno en nog een hele waslijst.

JG's die, zoals ik, van kinds af aan in de groep geboren worden, worden op bijeenkomsten mentaal onder druk gezet om zich al in hun tienerjaren te laten dopen. Als je later door groepsdruk of gierende hormonen zondigt of niet langer gelooft dat dit het ware geloof is, komen ze vaak voor deze rechtbanken. Ik werd zelf uitgesloten, omdat ik was betrapt door een andere JG. Hij had me ergens zien roken en had dat gemeld bij de ouderlingen. Dit leidde tot zoveel heibel thuis dat ik een maand na m'n 17e verjaardag (die niet gevierd werd natuurlijk) op straat kwam te staan. Mijn ouders waren uiteindelijk nog zo goed om de huur een tijd voor me te betalen, anders was ik op straat terecht gekomen. Van de rest van mijn familie hoorde ik min of meer nooit meer wat. Als ik vrienden zag lopen die ik al mijn hele leven kende, keken ze snel de andere kant op. Sommigen die mij in de stad zagen lopen, doken snel een winkel in. Gek genoeg waren het die enge wereldse niet-JG klasgenoten, vrienden en hun ouders die mij in eerste instantie opvingen, onderdak boden en te eten gaven.  

Iemand blootstellen aan deze vorm van totaal mijden en het vernietigen van familiebanden is een onzichtbare vorm van marteling, een overtreding van de universele verklaring van de rechten van de mens en pure emotionele chantage. Er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die hier niet mee om konden gaan en zichzelf van het leven beroofden.

Daarnaast zijn er de laatste tijd via de media berichten naar buiten gekomen over hoe de organisatie omgaat met kindermisbruik in haar eigen gelederen. De stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor de belangen van Nederlandse slachtoffers van kindermisbruik binnen de JG's, stelt alles in het werk om onze overheid hier onafhankelijk onderzoek naar te laten doen. Iets wat via een motie van Kamerlid Van Nispen nu op het bord ligt van het WODC.  

Dat kindermisbruik overal in de maatschappij voortkomt is een feit. Probleem is hoe instanties daarmee omgaan en hun regelgeving erop aanpassen. In Australië is er een groot landelijk onderzoek geweest naar misbruik binnen allerlei instanties; religieus, sport of overheid. De Australian Royal Commission. De JG's kwamen er het slechtste van af van allemaal. Ze houden vast aan de zogenaamde 'twee getuigen regel'. Dat wil zeggen; er moeten twee getuigen of getuigenissen zijn, voordat iemand uitgesloten kan worden voor kindermisbruik. Zolang er maar één kind iets meldt en de dader ontkent, worden de dingen in Jehovah's hand gelaten, m.a.w. er volgt geen sanctie. Melden bij de politie laten ze over aan de ouders. Volgens de regels zijn zij vrij om aangifte te doen, maar in de praktijk wordt er toch druk op de ouders uitgeoefend om dat niet te doen. Het brengt de naam van Jehovah (lees: de organisatie) in diskrediet en eigenlijk moet je je broeder vergeven. Je geloofsgenoot voor een wereldse rechtbank slepen, wordt gezien als een nederlaag en kan in sommige gevallen ook leiden tot uitsluiting. Uit hetzelfde onderzoek in Australië bleek dat er bij de organisatie 1006 daders van seksueel kindermisbruik bekend waren op hun hoofdkantoor. Nul er van zijn gemeld bij de politie. Zelfs als de daders worden uitgesloten, komen ze dus nooit in beeld bij justitie. Een dikke middelvinger naar de kinderen van de rest van de maatschappij dus.

Seksueel kindermisbruik is niet alleen een zonde, het is een misdaad. Zoiets moet niet onderzocht worden door drie gelovige lokale glazenwassers, maar door de politie. Elk kind verdient het om geloofd te worden als zij zoiets melden. Dan zwijg ik nog maar over de geestelijke hulp die een kind nodig heeft na zo'n weerzinwekkende ervaring. Dit moet per direct uit het verschoningsrecht.

Deze interne procedure van de Jehovah’s Getuigen maakt hun organisatie een paradijs voor pedofielen.

Stel je voor dat je binnen lokale groep van JG's als kind wordt misbruikt. De dader ontkent en het wordt nooit gemeld bij de autoriteiten. Dat betekent dat je meerdere keren per week in hetzelfde kerkgebouw zit met je misbruiker, dat hij misschien wel lezingen houdt vanaf het podium over een gelukkig gezinsleven. Dat je zelfs wordt geacht hem te vergeven. Het is vrij aannemelijk dat als je dit overkomt, je niet langer gelooft dat je de enige ware religie volgt en/of niet langer JG wilt zijn. Als je dan dus toch ooit nog gedoopt bent, verlies je dus ook al je familie en vrienden. Je enige sociale vangnet. En de dader kan maar zo aan uw deur aanbellen waarachter uw kinderen... ziek is het.

Het grote probleem is dus dat er geen waardige manier is om deze organisatie te verlaten. Afvallige moslims kunnen ter dood gebracht worden, uitgesloten Jehovah's Getuigen worden doodgezwegen, ontdaan van hun menselijkheid door ze in hun publicaties te omschrijven als geestelijk ziek en nog besmettelijk ook en te beroven van menselijke behoeften zoals contact met familie. Zelfs al was het maar voor het roken van een sigaret en was het 25 jaar geleden (zoals in mijn geval), je blijft een dode.

Steven Hassan, een voormalig lid van de Moonies-cult en tegenwoordig psychotherapeut, heeft een model ontwikkeld dat in kaart brengt hoe sektes te werk gaan. Dit BITE-model is bijna 1-op-1 toe te passen op de Jehovah's Getuigen. Zo mogen zij niets lezen van voormalige leden en geen onderzoek doen naar hun religie behalve in hun eigen boeken en website. Je complete leven tot aan wat er gebeurt in je slaapkamer met je huwelijkspartner wordt door regels gemicro-managed. De realisatie dat mijn religie aan alle kenmerken van een destructieve sekte voldeed, veroorzaakte in eerste instantie cognitieve dissonantie, maar leidde gelukkig tot mijn geestelijke bevrijding. Het zand tussen het radertje deed mijn geloofsmotor haperen en stilvallen. Beyond repair.

Hersenspoelen klinkt misschien als iets uit een spionagefilm uit de jaren zestig waarin de KGB de gedachten van een Amerikaanse spion probeert te beïnvloeden met radiogolven of zoiets. In de praktijk is het een setje methoden en technieken waarmee je kunt beïnvloeden hoe mensen denken, zich voelen en zich gedragen. Het enige doel is het vervangen van jouw authentieke identiteit voor één die past in het perfecte plaatje van de leider(s). Zo word je een volledig geïndoctrineerde drone.

Het verschil tussen een religie en een sekte is vooral herkenbaar aan het feit of je er weer uit kan stappen. Daarom vind ik dat groepen als de Jehovah's Getuigen, de mormonen en scientology geen aanspraak mogen maken op belastingvoordeel op schenkingen. Zij bedienen zich van slinkse methoden om hun leden te beroven van hun tijd, geld en persoonlijkheid en verhullen zich achter allerlei rechtsvormen om maar nergens aansprakelijk voor te zijn. Ik roep de overheid dan ook op om hier een einde aan te maken. Al was het maar om de slachtoffers van kindermisbruik een hart onder de riem te steken.

Met vriendelijke groeten,

[Naam bij redactie bekend]

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

‘Bloedbad’ bij Jehovakerk in Hamburg

Meestal vallen de Jehova’s zelf ongevraagd bij anderen binnen

@Van Rossem | 09-03-23 | 23:29 | 273 reacties

'Vader Lars Westra regisseert zoon bij interviews'

"Hoewel wij in eerste instantie onder de indruk waren van Lars, bleek voor ons, zowel tijdens als na de opnames dat Lars sterk onder de druk en regie van zijn vader stond."

@Van Rossem | 17-01-20 | 10:34 | 0 reacties

Ontsnapte tbs'er is veroordeelde kindermisbruiker Ronald Z. Allemaal zoeken

Van wie we weten dat-ie een gevaarlijke gek is, maar verder mogen we niks weten

@Mosterd | 05-10-19 | 11:25 | 0 reacties

Zucht. Politie wist van misbruik Jerry Monsels

De politie wist van de praktijken van """atletiektrainer""" Jerry Monsels, die vanaf 1982 stelselmatig de verkeerde speer gebruikte voor zijn training met jonge meisjes.

@Mosterd | 07-01-19 | 12:03 | 0 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.