Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Afschaffen dividendbelasting is geen banenplan

"Het lukt Mark Rutte maar niet om dit uit te leggen."

Facepalmen. Zeker nu

Het afschaffen van de dividendbelasting kostte eerst anderhalf miljard, nu twee miljard en straks drie, vier en zo verder. De economie trekt aan, meer winst, meer dividend en dus meer (dividend)belasting. Deze stijging is net zo verrassend als regen na droogte. Nu mag een deel van dat stijgende dividend naar de schatkist, de misgelopen opbrengst stijgt straks door en door, tot de volgende recessie. 

Dividendbelasting is in Nederland een voorbelasting. Nederlandse beleggers mogen de dividendbelasting verrekenen in de aangifte van hun inkomstenbelasting. Wat een Nederlander straks niet meer hoeft voor te schieten op de beurs, krijgen ze ook niet terug van de fiscus. Deze afschaffing levert de Nederlandse belegger geen euro op. Al deze miljarden verdwijnen in het buitenland. Zo de zee in.

Het lukt Mark Rutte maar niet om dit uit te leggen. Toch zie je in een enkele tweet al drie keer een camera in zijn neus. De beste man geeft les, maar nu even niet. Een halve procent van de rijksbegroting, maar Rutte begint niet aan een uitleg. Niet in de camera, niet op papier. U bent te dom bevonden. Hij zegt wel dat het beter uitgelegd moet worden, maar begint daar niet aan.

Gaap

Laat ik een poging doen. Een maatregel zoals het verlagen van loonbelasting verwatert snel. Op een beroepsbevolking van negen miljoen is twee miljard per jaar slechts ruim tweehonderd euro per arbeider. Een verlaging van de loonbelasting maakt Nederlandse arbeid maar een halve procent goedkoper. Dat gaat geen bedrijven over de streep trekken.

Een verlaging van de vennootschapsbelasting heeft hetzelfde probleem. In 2017 ging dat om ruim twintig miljard euro. Met ruim twee miljard euro per jaar zou het toptarief van 21% in 2021 verder omlaag gebracht worden naar 19%. Dan is het nog ruim boven de 12,5% van Ierland, dus dat zal geen effect hebben. (Het maximale effect is trouwens meer lege torens met trustkantoren op de Zuidas.)

Ierland doet wel iets interessants, die 12,5% is een kortingstarief dat alleen geldt voor "trading income". Voor winst die niet uit handel afkomstig is, maar gewoon uit hard werken geldt 25%. Belasting aftikken over buitenlandse winst is goedkoop, belasting over productiewerk is dat niet. De belastingkorting is dus heel gericht, met verminderd risico op homeopathische verdunning en uitblijven van nut.

Dat is ook het idee wat Rutte heeft. De meeste nieuwe investeringen maken nooit winst, keren geen dividend uit en kost dus niets. Hier wordt de windhond over de racebaan gelokt met een aas die hij nooit krijgt. Mocht een bedrijf wel winst maken en dividend uitkeren, dan is er voor Nederlanders geen effect, alleen de buitenlandse belegger krijgt net iets meer rendement.

Brussel? Ikke?

Alleen zit dat voordeel bij investeringen in de reële economie met werkmaatschappijen, machines, arbeiders en productie pas heel laat. Eerst worden jarenlang leningen afgelost, daarna pas winst om te verdelen. De contante waarde van de ooit verschuldigde dividendbelasting is vrij laag, omdat het effect pas ver in de toekomst tot leven komt. 

Tijdens de investeringsbeslissing is die contante waarde bij grotere langjarige arbeidsintensieve projecten verwaarloosbaar. Politieke en economische stabiliteit om inschattingen te kunnen maken over de hele looptijd is belangrijker. Britse beleggers klagen al over rechtsbescherming. Sinds de afgelopen recessie blijkt dat het begrotingstekort heilig is, ten koste van burgers & bedrijven.

Handige buitenlandse beleggers in Nederland ontlopen de dividendbelasting al. Daar komt geen nuttig effect. De nieuwe Nederlandse dochter wordt gefinancierd met dure leningen vanuit de moeder, die rentebetalingen zijn onbelast. Eigen vermogen met een sticker vreemd vermogen, en de fiscus belast het rendement op geïnvesteerd vermogen niet meer.

De vraag is ook wat voor investeerders je aantrekt zonder dividendbelasting. Is het een Google dat hier een datacentrum neerzet, banen schept, hier alleen kosten maakt en dus alleen een werkmaatschappij heeft zonder dividenduitkeringen en niets te maken heeft met deze weggeefwinkel? Of toch iets anders?

Het snelle geld heeft natuurlijk ook sneller baat bij deze maatregel. Neem een investeerder die een Nederlandse warenhuizenketen overneemt, het vastgoed verkoopt en terug huurt, overlaadt met schulden, via dividend de buit naar het buitenland afvoert om daarna vakbonden & arbeiders met alle ellende achter te laten. Dat wordt nu gesubsidieerd. Dag Vroom en Dreesman.

Den Terry

Wat willen we? Grote holdings met arbeiders in lage lonenlanden, die hun vennootschapsbelasting afrekenen in Ierland om daarna de dividendbelasting te ontlopen in Nederland? Zelfs bij een reus als Unilever haal je enkele banen binnen van statutair directeuren. Deze top van multinationals zit zo vaak in het vliegtuig dat ze onder de streep toch geen vaste woon of verblijfplaats hebben.

Of willen we de werkmaatschappijen en de banen? Zeker binnen de Europese single market is het kinderlijk eenvoudig de moedermaatschappij in een ander land te vestigen dan haar dochters. De dividendbelasting van de holding is zo ver verwijderd van de werkvloer binnen een werkmaatschappij dat dit gewoon geen banenplan kan zijn. Die directe relatie bestaat niet.

Ons vestigingsklimaat is belangrijk. Dat EU-leden elkaar de tent uitvechten met lagere tarieven is een indicator van hoe goed de EU werkt. Meedoen aan de race naar de Europese tax-bottom is een doodlopende weg. Carpe diem, schulden maken, en als het feest klapt de schuld afschuiven naar het ESM. Concurreren op prijs gaan we nooit winnen van China, India, Afrika of het Oostblok.

Die paar miljard euro per jaar is nog te overzien, het gebrek aan logica of inspraak niet.

Maar wanneer was het?

Reaguursels

Inloggen

Wat wordt het nu? Geen uitleg, een A4tje, een geitenpaadje, of toch gewoon de onderste steen? *pakt popcorn*

ScumbaggusMaximus | 26-08-18 | 22:38

oke die dividend gedoe en gedwaal is nu lang genoeg in de aandacht geweest, we weten wat we niet weten en ondertussen door het rookgordijn heen gaan we richting september en wel de 3e dinsdag van september.
Graag nog wat aandacht nu voor MH17, de extra afdracht aan Brussel omdat de Brexit plaatsvindt, de idiote verhoging van BTW op levensmiddelen en goederen, de ideeën van een klimaat nog wat en dan heel versneld, die gas en waarom Nl als gaswinner wel van het gas snel af moet maar wel blijft leveren aan omliggende landen waar de gasprijs stukken lager is voor de gebruikers, de uit de klauwen lopende kwatkauwers uit Somalie, de ongedocumenteerden die buiten de wet vallen en dus onwettige dingen uitvreten, de mocromaffie die ons brutto binnenlands produkt sinds gisteren door het plafond hebben laten gaan en niet te vergeten de huizenprijzen en de woningnood.. met daaraan gekoppeld de met de huizenprijs meestijgende Huurwaardeforfait en WOZ..

fikkieblijf! | 26-08-18 | 14:24 | 2

.......... en dat allemaal in samenhang met de kwestie diefzonderend-belasting geeft weer voldoende ammo om landverrader mprutte en zijn medejatteneurs te trachten bij het grofvuil te zetten.

pennestront | 26-08-18 | 15:19

EMS, pensioenen, zorg, onderwijs, idd import en (niet onbelangrijk) stoppen met ontwikkelingshulp. Dat laatste kan best, nu er zoveel ontwikkelingshulp klanten naar de geldboom komen.

ScumbaggusMaximus | 26-08-18 | 22:37

Mark, kleutertje, pathologisch leugenaartje... als je iets niet simpel kan uitleggen zit je waarschijnlijk weer te liegen.

Ton8695 | 26-08-18 | 13:25

Het ligt allemaal genuanceerder dan Feynman omschrijft. De regeling is er alleen voor om topholdings hier te houden/naartoe te halen. Werkmaatschappijen die dividend uitkeren aan hun holding betalen over het algemeen geen dividendbelasting, ook niet in grensoverschrijdende situaties (wordt bereikt d.m.v. belastingverdragen).
De groep die het verschil gaat merken is in eerste instantie de buitenlandse minderheidsaandeelhouder, laten we voor het gemak zeggen Charles die van zijn spaargeld een paar aandelen Unilever heeft gekocht op de AEX. Echter, ook voor hem geldt in veel landen dat hij zijn betaalde dividend (ook in het buitenland) kan verrekenen via de inkomstenbelasting van zijn woonstaat. Dus zelfs voor hem maakt het weinig verschil.
Uiteindelijk gaat het dus om de Buitenlandse fiscus die er voordeel van heeft, omdat die de inkomstenbelasting niet meer hoeft te verminderen met in Nederland betaalde dividendbelasting.
Dit alles roept nog veel meer de vraag op waarom dit dan nodig is en/of een goed idee is. Ik zie het niet, vooral ook omdat de dividendbelasting in omringende landen niet veel lager is dan in Nederland. Ik vraag mij dan ook af in hoeverre dit echt andere topholdings gaat aantrekken.

deBelastingplichtige | 26-08-18 | 12:57 | 2

Ergens in dit verhaal zit iemand die hier veel voordeel bij heeft, misschien Mark CV nog het meest. Follow the money.. In plaatst van een fikse discussie over de staat van Nederland, zitten we weer gevangen in ingewikkelde uitleg van het eigenbelang van de kartelpolitiek en lobbyisten ipv belastinggeld, landsbelang en integere volksvertegenwoordiging. De leugen regeert.

Ton8695 | 26-08-18 | 13:21

@ Tone8695
Uiteraard is er iemand die er profijt van heeft. En dat Mark daar voor beloond gaat worden staat ook wel vast. Nog even afwachten dus waar hij een mooi baantje krijgt na zijn periode in de politiek. Tegen die tijd is iedereen het alweer vergeten wat hij allemaal heeft weggegeven en anders kunnen we er toch niets meer aan doen... En toch blijft men massaal op dit soort gladjakkers stemmen...

deBelastingplichtige | 26-08-18 | 13:39

Hou het simpel Feynman. Binnenlandse bedrijven konden al dividendbelasting terugvragen en buitenlandse bedrijven gaven aan dat die dividendbelasting helemaal geen probleem was. Nu wordt onnodig overgegaan tot afschaffing ervan en het kleinere bedrijfsleven, ook essentieel voot motor van de economie er straks mee extra belast. Dan is het wel duidelijk dat Rutte alleen de oren laat hangen naar Brussel, want die grote bedrijven boeit het niet en de kleine bedrijven mogen het ophoesten.

Jan, Leiden | 26-08-18 | 12:32

Reutel zijn werk is zo geheim,dat hij zelf niet weet wat hij doet.
Hij kan het niet uitleggen.
In america hebben ze voor de multi nationals,de unitairy tax,de wereld verspreide bedrijven schuiven met de belasting van de verschillende landen.
En proberen zo minder belasting te betalen.
America heeft met zijn belasting vorm dit ondervangen.
De vorm van sterfhuis construktie werkt daar dus niet.
Wat die reutel daar in elkaar gedraaid heeft,lijkt wel een vrij haven met toekomst perspectief voor de multinationals.
Ieder die in de regering zit,moet helder uitleg kunnen geven over het dividend verhaal,of is het daar kleutertje luister

soledad | 26-08-18 | 12:25

Dus als ik het goed begrijp gaat dit de burger 200 euro per jaar kosten?
Ik weet t beter gemaakt; De divident belasting blijft behouden, Inplaats hiervan leverd Iedere Nederlander 1 euro in voor het aftreden van heer Rutte. Hiermee bespaart iedere burger 199 euries uit zijn eigen portemonee. Rutte daarintegen ontvangt geen wachtgeld en zal na gedane zaken uitgekeerd worden van het geincaseerde geld.

Datgingniegoed | 26-08-18 | 12:17 | 2

Je bedoelt small price to pay for putting foot to ass??? Daar kan ik in mee.

Accident_Prone | 26-08-18 | 12:20

Je heb er helemaal niets van begrepen en van de Nederlandse taal ook niet.

ILF2 | 26-08-18 | 14:35

Ok Rutte, je wilt je schijtrijke vriendjes nog rijker maken over de ruggen van de hardwerkende Nederlanders ! We begrijpen je, hoeft niks meer uit te leggen.

Accident_Prone | 26-08-18 | 12:05

In Duitsland roept men dat Merkel weg moet, laten we in Nederland roepen dat Rutte weg moet, we hebben al genoeg kleur lozen narcisten in de regering zitten.

rexm | 26-08-18 | 11:15 | 1

Niet alleen roepen; nee, de VVD en CDA en D66 wegstemmen bv bij alle komende verkiezingen, dat moet gebeuren. Inclusief. de verkiezingen voor het Europees parlement in mei 2019 en de verkiezingen voor de provinciale staten ook ergens in 2019. Stem of PVV of FvD! dat is de oplossing voor dit en nog veel meer problemen in NL.

Lychnari | 26-08-18 | 11:32

Mark Rutte : “”pissed on “” het Nederlandse volk en “”pissed off”” iedereen.
Sinds Rutte III bestaat is er nog geen 1 beslissing genomen die Nederland tengoede komt.
Deze man is een EU marionette en heeft totaal geen affectie met Nederland en het volk.
Mark denkt groot ( lees in eigenbelang) en heeft zijn volgende baantje al veilig gesteld bij de firma List & Bedrog. Ook heeft de defensie interesse getoond. Dit vanwege de plaat voor z’n kop want daar kom je met de huidige ammunitie met geen mogelijkheid doorheen.

Datgingniegoed | 26-08-18 | 11:14

Nederland zal van het HvJ de dividendbelasting binnenkort moeten teruggeven aan de buitenlandse bedrijven. Dan zijn die 2 miljard ook al weg. Dan is het beter om alvast te voorsorteren en de belasting anders te innen. Hee Feynman, zoek eens uit wat de gevolgen van 'Fidelity Funds' zullen zijn voor Nederland!

Mahatma | 26-08-18 | 11:12

Wederom helder verwoord Feynman. Bedankt. Desalniettemin zie ik met enige humor de voorspelbare Rutte die zich hier (weer) weet uit te draaien. Teflon? Niet dat hij daarmee geloofwaardiger wordt, zijn MP-dagen zijn geteld en dat weet hij ook, maar wat ligt er voor hem in het verschiet? Het blijft folklore en knopen tellen. Feyne dag man. Cheers!

Een vrije paling | 26-08-18 | 11:05

Het begrip democratie is helder namelijk heerschappij van het volk. Uit recent representatief onderzoek blijkt dat 84% van de bevolking tegen afschaffing van de dividendbelasting is. Daar houdt men geen rekening mee want we mogen eens in de vier jaar van ons democratisch recht gebruikmaken. Op zich is dat misschien te verdedigen ware het niet dat de afschaffing in geen enkel partijprogramma stond bij de laatste verkiezingen dus er viel niks te kiezen. Dat durf ik een schijndemocratie te noemen waar een groep boven ons gestelden de dienst uitmaakt omdat het volk te stom geacht wordt om het te begrijpen.

DasNouJammer | 26-08-18 | 11:04 | 3

@Dasnoujammer,
Waarom dacht je dat het raadgevend referendum er ui gejorrist is? ... straks krijgen we nog democratische toestanden hier! Nederlandse Democratie werkt momenteel zo: Er zijn mensen die dom zijn en een heleboel mensen die je dom moet houden.

Datgingniegoed | 26-08-18 | 11:25

@Datgingniegoed
Zoals Fortuyn, toch niet bepaald een domoor, al schreef: "Het is verworden tot een
meritocratie, waar de democratie ver te zoeken is. Doordat we leven in een klein
land en de meritocratische elite zichzelf vernieuwt en aanvult door coöptatie, zelfs
in politieke partijen, is er sprake van een sfeer van incest. Wie niet beantwoordt aan de door hen bepaalde codes en gedragsregels telt niet mee. Of, zoals men in de
politiek zo graag zegt: plaatst zich buiten de orde."

DasNouJammer | 26-08-18 | 11:52

@DasNouJammer
-
'.. wordt voor het Blok gezet' - heet dat.

bisbisbis | 26-08-18 | 12:11

Lak aan de burger. De burger zal het uiteindelijk, links- of rechtsom, direct of indirect, betalen.

Rest In Privacy | 26-08-18 | 11:04

@MeiKevertje... Mark weinig vriendjes - daar sta je versteld van....

Mark heeft een vlotte babbel, hij is sympathiek, charmant, hoffelijk en voorkomend. Zelfs Frau Merkel heeft een oogje op hem.

In Engeland noemen ze hem GENTLEMAN... een tweede Roger Moore.
Aangenaam: mijn naam is MR. James Bond.

sociaal_econoom | 26-08-18 | 11:01 | 1

Ik heb te weinig kennis van DSM-5, maar een aantal van die kenmerken passen volgens mij heel goed bij 1 van de beschreven classificaties.

ScumbaggusMaximus | 26-08-18 | 22:42

Uit NIETS is gebleken en er zijn ook NOOIT signalen geweest dat de dividendbelasting schadelijk is voor onze werkgelegenheid.

In 2018 komt Rutte plotseling met het verhaal dat de dividendbelasting WEL schadelijk is - terwijl de werkgelegenheid met de huidige dividendbelasting nog nooit zo goed is geweest.

Weet niet wat voor kind Mark vroeger thuis was... best wel een lief jongetje maar ook een enorme jokkebrok en fantasiekous.

sociaal_econoom | 26-08-18 | 10:38 | 1

Iemand die altijd zijn zin kreeg van mama en maar weinig vriendjes had.

Rest In Privacy | 26-08-18 | 10:48

Kuifje heeft mij diverse malen uitgelegd dat het afschaffen van de dividendbelasting slechts niet ontvangen inkomsten opleverd en dat ik dat niet als kosten mag zien.
Als de VK straks uit de EU stapt, (als hè) krijgt de EU minder inkomsten. Die tekorten mogen dan door Nederland gedeeltelijk worden opgehoest. Geschat wordt 11 miljard, zullen er wel 15 worden. Als je dat weet ga je toch zo’n afschaffing niet doen?

Of je er nu minder inkomsten van maakt is niet interessant, zolang de begroting niet wordt aangepast. Dan worden het automatisch kosten.

ristretto | 26-08-18 | 10:28 | 2

gisteren is het BBP stevig verhoogd, de drugseconomie kent een 19 miljard opbrengst ( voor de maffia in Nl maar dat terzijde) en deze gaan zorgen voor een naheffing die zijn weerga niet kent.. die 15 miljard gaat 30 miljard worden en die afschaffing gaat doorrrrrr en gaat per jaar meer dan 2 miljard aan inkomsten voor de schatkist worden, net als die schatkist inkomsten die we nu mislopen van die drugseconomie.. zou zomaar kunnen dat die ook nog ergens vandaan moeten worden gehaald..

fikkieblijf! | 26-08-18 | 10:36

Waarom denk je dat GB weg wil bij Brussel...?
Juist ja - ze moeten nu ieder jaar 14 miljard euro contributie betalen aan de geldwolven in Brussel... om Oost-Europa en de 35.000 EU-ambtenaren te betalen.
Dit geld kunnen je beter in eigen zak houden en aan je eigen bewoners gunnen.

Brussel heeft een begroting over 2021-2027 ad 1200 miljard euro, ga er maar aan staan... laat Duitsland en Nederland dit maar ophoesten.

sociaal_econoom | 26-08-18 | 10:48

N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (Koninklijke Nederlandse Olie)
Koninklijk zoals in Groningen.
Koninklijk zoals in Mabel.
Koninklijk zoals in Uw en Mijn portemonnaie.
Koninklijk zoals in Ettur.

Theo-Pim-Riv | 26-08-18 | 10:20 | 1

Overal waar koninklijk in staat is slecht.

beau van rtl | 26-08-18 | 11:19

Leraren die structureel moeten overwerken, verzorgers die het niet meer volhouden en onbetaald overwerken, sociaal-advocaten die ermee stoppen.
Weer zaken die de Henk en Ingrid, de bevolking moeten incasseren. We leveren levenskwaliteit in voor de winst van een elite. En het gaat steeds verder.
Als het zo goed gaat allemaal, waarom hebben we dan deze symptomen.
Misschien omdat de VVD alleen in geld en markt denkt, en niet in levenskwaliteit. Snappen ze niet. Moet je je geweten gaan raadplegen.

kloopindeslootjijook | 26-08-18 | 10:16 | 1

VVD is Liberaal... en de afgelopen 3 regeerperiode kent het Liberalisme een nieuwe stroming Rutteaal's. Dat staat voor glad, glibberig,ongeloofwaardig geloofwaardig maken, en Bilderbergiaanse invloeden. Het grootkapitaal dient hoe dan ook een sterke rol te krijgen in de politiek en dat laatste is niet Liberaals meer te noemen vandaar ook dat we beter spreken van Kapitalistisch liberaals kapitalistisch tijdperk. mark heeft het voor elkaar gekregen dat het Liberalistisch gedachtengoed binnen 3 kabinetten een 90% draai heeft gemaakt.

fikkieblijf! | 26-08-18 | 10:32

""Nederland is verkocht aan de maffia die zich EU noemt. En net zoals bij de Italiaanse maffia is het: eenmaal er in, nooit meer er uit. Het VK probeert het maar zie hoe ze op alle mogelijke manieren gedwarsboomd worden.""
@ Lupuslupus | 26-08-18 | 09:33
Helemaal mee eens, en kijk eens hoe GB systematisch wordt getorpedeerd en gechanteerd, zelfs als dat ten koste gaat van de EU zelf, want het wraakzuchtige EU Politburo kan het niet hebben dat GB eruit wil.
Regelmatig worden valse nieuwsberichten gepubliceerd om angst en vooral verdeeldheid te zaaien, en er wordt met miljoenen gestrooid door lieden die de Brexit toch nog proberen te torpederen via een nieuw referendum.
Onderschat de lange arm van Brussel nooit!

telelezer | 26-08-18 | 09:55 | 2

Klopt @telelezer

de EU is een club van ambtenaren die dit kost wat kost in stand wil houden,
zij streven naar een groot EU met VEEL lidstaten... het liefst 34.
Inmiddels werken er bijna 35.000 ambtenaren bij en voor het grote EU.

Na de val van de Muur in oktober 1989 hebben zij plan opgevat om de EEG van 12 lidstaten uit te breiden met landen uit de Oostblok die onder de Sovjet Unie vielen.
Deze landen werden en worden letterlijk en figuurlijk opgekocht met miljarden leningen en schenkingen.
De Oost-Europese landen krijgen nog steeds ieder jaar geld terwijl de ''rijke'' landen zoals Duitsland, Nederland en Engeland netto betalers zijn.... wij betalen ieder jaar 8 miljard euro contributie (hetgeen opgebracht moet worden door Nederlandse bedrijven en de belastingbetalers).
Rutte heeft al laten doorschemeren dat zodra Engeland (GB) wegvalt dat NL dan 11 miljard euro aan de geldwolven in Brussel moet gaan betalen.
De begroting van Brussel bedraagt over 2021 - 2027 bijna 1200 miljard euro... waarvan Duitsland en Nederland een groot deel moeten ophoesten.
Alexander Pechtold van D66 durft te beweren dat het grote EU goed is voor onze welvaart.... hij bedoelt de 35.000 ambtenaren die daar in loondienst zijn.
Wij moeten tot 67 jaar blijven werken met een BTW van 21 en 9%... waarbij de energieheffing ieder jaar fors omhoog gaat.

sociaal_econoom | 26-08-18 | 10:15

De EU maffia, dat is correct, wat is de winst die de maffia elk jaar maakt in Europa, via en met de EU.
Er komen elk jaar 20.000 lobbyisten op bezoek bij de EU, dat zegt genoeg.

rexm | 26-08-18 | 11:09

Dat afschaffen van de dividentbelasting is wel degelijk een banenplan, of eigenlijk een baanplan. Namelijk het zeker stellen van een goed betaalde baan voor meneer Rutte zelf als hij premier-af is.

matatwork | 26-08-18 | 09:49 | 2

Een Rutte IV zal er niet komen, want de mensen zijn de vlotte babbel en leugens onderhand moe.

Er zijn twee opties:
1. Mark wordt hoofd-bestuurder bij Unilever / Shell
2. hij krijgt een topfunctie bij EU-Brussel

sociaal_econoom | 26-08-18 | 10:23

@sociaal_econoom | 26-08-18 | 10:23 |
Helaas moet ik het in deze stevig oneens zijn met u. Want gezien de peilingen hebben de Nederlanders er nog steeds geen genoeg van om op constante basis bedot, bedrogen en bestolen te worden. Werkt men straks graag tot zijn 70e door om alle aangespoelde klaplopers van huis, oitkierung en Miele te voorzien. Zolang mensen nog bezig gehouden kunnen worden met alweer een variatie van "Voices of...", de smartphone nog werkt en ze nutteloze (merk)producten kunnen kopen, ruilt men graag al zijn welzijn in voor vermeende 'welvaart'. Ik ben al lang geleden opgehouden met me te verbazen over de fatalistische schaapachtige houding van veel Nederlanders.

Sjefke7807 | 26-08-18 | 10:54

Stel, je hebt via een trust of andere constructie aandelen en niemand mag dat weten. Als je je dan wil beroepen op teruggave van ingehouden dividend via de dividenbelasting dan moet je je melden en kan dat gevolgen hebben voor het scala aan aftrekposten, regelingen en vastelling jaarlijkse vergoedingen die raakvlakken zouden kunnen hebben met de openbare inkomsten voor de inkomstenbelasting.
Stel, je kunt dat allemaal voorkomen; een "enforcer" is snel gevonden in de huidige politiek. Goed plannen en inleiden is zo vorige eeuw; de overvaltactiek is veel moderner en heeft dezelfde kans op succes. Just my 2 cts overigens en zie[*].

[*] Disclaimer: ik noem geen namen en beweer niets. Iedere getrokken conclusie is voor rekening en risico van de lezer.

kindapaas | 26-08-18 | 09:48

De kiezer ligt er in ieder geval niet wakker van want de vvd staat stijf bovenaan in de peilingen

komtdatschot | 26-08-18 | 09:31 | 4

De VVD-kiezers zijn lieden die persoonlijk belang hebben bij de VVD-'maatregelen'. Dat zijn er dus blijkbaar nogal wat. Toch moet het mogelijk zijn om met vereende krachten het kartel (want dat is het) buiten spel te zetten.

Lupuslupus | 26-08-18 | 09:43

Peilingen zijn fake.
Stembureaus zijn fake (hahaha potloodje en papier)
Verkiezingen zijn corrupt.
Weg met ons.

Theo-Pim-Riv | 26-08-18 | 10:29

@ Theo-Pim-Riv | 26-08-18 | 10:29
En waar gaat je ingevulde stembiljet in,....... een kliko.
Zucht.

Rest In Privacy | 26-08-18 | 10:51
▼ 1 antwoord verborgen

Het valt mij op dat mensen het hieronder niet expliciet benoemen. Een multinational is precies dat, een instelling die werkt in meerdere landen. Deze zijn dus per definitie niet gebonden aan een land als Nederland. De denkfout die gemaakt word is dat door ze iets te geven ze hier komen/blijven. Echter, de andere landen (waar ze dan dus automatisch dan NIET komen/blijven), kunnen (en zullen) dezelfde maatregelen treffen. Met als gevolg, dat normale (nationaal opererende) bedrijven, dus benadeeld worden, overal. Dit is geen bestuur, dit is wensdenken. Misschien kan het kabinet een keer kijken in de tweede wereld, zoek de verschillen met hier en maak daar je sterke punten van. Maak verdragen en afspraken met de gehele eerste wereld en stop met het meten met twee maten. Minder, taxrulings en minder uitzonderingen tenzij ze voor alle bedrijven gelden.

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:19 | 2

volgens mij hebben de multinationals niet zoveel belang bij het afschaffen van die belasting. Het gaat met name om buitenlandse aandeelhouders van die bedrijven die zelf die belasting niet kunnen declareren bij hun belastingdienst. Je zou natuurlijk kunnen nachecken om wie het dan precies gaat die druk uitoefenen op Rutte. Al denk ik zelf dat deze 'maatregel' die vooral de Nl belastingbetaler gaat raken uit de koker van de Bilderberg groep komt..

fikkieblijf! | 26-08-18 | 09:53

fikkieblijf! | 26-08-18 | 09:53
Klopt. Deze maatregel is inderdaad meer voor de aandeelhouders in het buitenland of aandeelhouders die werken via buitenlandse entiteiten.

O2Neutraal | 26-08-18 | 10:02

rutte speelt hoog spel en hij schaakt op meerdere borden. Wat hij aardig beheerst.
TOT......... er onbedoelde en mondige slachtoffers vallen.
Zolang dat praeses van multinationals zijn zal de schade nog wel meevallen; zij weten immers als geen ander dat de waarheid ‘dodelijk’ zal zijn en spelen dus het corrupte machtsspelletje mee.
de valse eigenzuchtige rutte zit hier ook niet écht als mp, maar slechts als ‘voorpost’ van de multinationals. Landsbestuurder? Welnee, landsverhuurder!
Het moment nadert, hoe dan ook, dat zijn valse spel doorzien wordt.
Niet door zijn volgzame domme kabinetsleden
Niet door de eveneens valse eigenzuchtige TK-leden; dwz 122/150.
Wèl door.......... ja door wie eigenlijk?
In ieder geval staat deze charlatan binnen afzienbare tijd voor het beklaagdenbankje.
Waar niets meer weg te lachen valt en feiten ondraaibaar zijn. Waar landverraad zwaar bestraft zal worden.
Geniet nog maar even van de blauwe lucht, mo!

pennestront | 26-08-18 | 08:57 | 5

@mart6037
Haha
Nee, deze keer zijn mijn welgemeende excuses aan mo.
Memorabel in mijn geval, dat wel

pennestront | 26-08-18 | 09:03

""Landsbestuurder? Welnee, landsverhuurder!""
@ pennestront | 26-08-18 | 08:57
Landverkwanselaar ook een optie?

telelezer | 26-08-18 | 09:27

@telelezer
Vanzelfsprekend!
Alleen, fonetisch kwam landsverhuurder mooier uit.
Volksverkrachter zou de lading zelfs nog beter dekken.

pennestront | 26-08-18 | 09:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Als die Memomarkie nu maar eens net zo zijn best deed voor de Nederlanders als dat hij nu met die dividendbelasting doet. Maar nee, Nederland moet en zal kapot.

Mart6037 | 26-08-18 | 08:54 | 1

""Nederland moet en zal kapot.""
@ Mart6037 | 26-08-18 | 08:54
Zou dit hele ellendige belasting toneelstukje en het weggeven van (nu nog, maar later ongetwijfeld meer) 2 miljard (2.000.000.000,00) Euro per jaar soms een onderdeel zijn van de sluwe taktiek van zijn meesters in Brussel om verwarring te zaaien, en zo onze nationale eenheid te ondermijnen? Immers: "Nationalisme/ nationale eenheid is het gif tegen de EU (dixit: Juncker)
vragen, vragen.................

telelezer | 26-08-18 | 09:36

De VVD is gevaarlijker voor de Nederlandse samenleving dan duizend terroristen.

BrabantsVerzet | 26-08-18 | 08:46 | 1

Vergeet de MSM niet!

Tilburgse bluf | 26-08-18 | 09:10

Klopt. Terwijl ze juist zouden moeten gaan voor 'alleen KB voor de 1e 2 kinderen in een gezin'. Dat die verhoging van de KB voor het allergrootste gedeelte naar islamieten gaat maakt dat die nog meer gaan fokken. Komt de overheersing ook sneller dichterbij. Iedereen weet dat behalve die lutsers in het kabinet (en TK). Of misschien weten ze het wel en doen ze het expres? Wie zal het zeggen.
In ieder geval gaat Segers' hoofd als een van de eersten op het islam hakblok en dat is dan ook wel weer mooi.

Lupuslupus | 26-08-18 | 09:07

@ Lupuslupus | 26-08-18 | 09:07
Helemaal mee eens!

telelezer | 26-08-18 | 09:45

@Lupuslupus | 26-08-18 | 09:07 |
"We" worden op deze manier gedwongen onze eigen ondergang te financieren. Want de demografische tijdbom tikt steeds sneller en harder. Maar het merendeel van de bevolking wil het. nog. steeds. niet. zien. Van de week bij mij op het woonerf; volledig ingepakte moslima met 2 koters aan de hand, één in de kinderwagen en één in de buik. Gesponsord door de schapen die zich liever bezig houden met Brood & Spelen in plaats van de toekomst van hun eigen kinderen die in deze waanzin zullen moeten opgroeien en leven straks....

Sjefke7807 | 26-08-18 | 11:03
▼ 1 antwoord verborgen

De reden waarom niemand Rutte begrijpt kan niet anders zijn dan dat hij informatie achterhoud. Omdat Rutte stukjes van de puzzel achterhoud zal deze nooit opgelost worden. Iets waar deze man keer op keer mee verzaakt is dat hij geen open kaart speelt en liegt. Na het zoveelste schandaal en z’n vlucht via het geiten paadje ,is hij nu dan eindelijk de bok? En wat als Segers z’n poot stijf houdt en het kabinet valt... wat dan?
Zolang er weer pro euro partijen aan de macht komen blijven we in dezelfde stront roeren.

Datgingniegoed | 26-08-18 | 08:37 | 5

Hij houdt de onderste steen dus achter? Zou hij nog meer van die stenen in de kast hebben? En wanneer komen die dan uit de kast?

Mart6037 | 26-08-18 | 09:03

Datgingniegoed
Daar stond het ook niet, ik herhaal slechts de woorden van Segers.

Lupuslupus | 26-08-18 | 09:23

@Mart, die onderste steen komt waarschijnlijk op Prinsjesdag naar boven. Volgens Rutte.

Lupuslupus | 26-08-18 | 09:25
▼ 2 antwoorden verborgen

U begrijpt dat Wikipedia hoogst onbetrouwbaar is als bron?

Sjefke7807 | 26-08-18 | 11:04

#@Sjefke
-
... dus zoekt u uw heil op Geen Stijl?

bisbisbis | 26-08-18 | 12:12

Een volgend kabinet ( niet bestaand uit de nu regerende partijen ) kan de dividendbelasting gewoon weer invoeren.

ogeon | 26-08-18 | 08:32 | 2

gaat niet gebeuren. ook een volgend kabinet zal pro EU zijn.. bovendien dit kabinet blijft de hele rit uitzitten. Dat staat namenlijk zo beschreven, doel 1 de rit uitzitten desnoods wat koppen laten rollen maar het kabinet zal nimmer en te nooit vallen.. nooit!

fikkieblijf! | 26-08-18 | 08:57

Nederland is verkocht aan de maffia die zich EU noemt. En net zoals bij de Italiaanse maffia is het: eenmaal er in, nooit meer er uit. Het VK probeert het maar zie hoe ze op alle mogelijke manieren gedwarsboomd worden.

Lupuslupus | 26-08-18 | 09:33

Kan er niet wakker van liggen, eerlijk gezegd. En ben echt geen fan van de VVD of glibberaal Rutte. Wil ook best geloven dat er een duistere persoonlijke ambitie of connectie met persoonlijke belangen bestaat. Maar belasting zie ik niet als iets gunstigs of doel op zich. Eerder een (niet echt) noodzakelijk kwaad.

De illusie dat "multinationals" belastingen voor je zullen betalen is helemaal lachwekkend. Waar denk je dat uiteindelijk die rekening komt te liggen? Het komt echt niet uit hun winsten, maar wordt doorberekend in de producten die je koopt in de winkel, als een soort verborgen extra BTW. Of het gaat inderdaad wel degelijk banen kosten, als daardoor minder winst wordt gemaakt en minder geld overblijft om te investeren in nieuwe productie. Of het rendement van je pensioenbeleggingen gaat omlaag. Je lasten afwentelen op een ander is lastiger dan gedacht.

Betaal gewoon je eigen boodschapjes, als je dat kunt. Geen enkele morele reden waarom jouw buurman jouw lasten moet dragen puur omdat hij sterkere schouders heeft. We moeten toch zogenaamd iedereen als gelijk en volwaardig behandelen? Dan moet een gehandicapte ook op eigen benen, of desnoods wielen staan, als hij of zij dat kan.

En ja ik wil ook, al was het maar uit puur eigenbelang, een sociaal vangnet. Maar daar gaan al die belastingen niet heen. Die worden uitgegeven aan allerhande politieke hobby's en subsidiesponzen. Aan "oppositie", planbureaus en lobbyclubs die puur bestaan om te bedelen om nog meer geld, bureaucratie en overheidsingrijpen. Landen\regio's als Singapore of Hong Kong hebben ook welvaart en betaalbare (in HK zelfs "gratis") zorg en sociale voorzieningen als sociale woningbouw (ok, HK, laten we zeggen, eh... wat minder met hun kooiwoningen) en die betalen bij lange na niet zoveel aan de Staat als hier.

Als je even een simpel rekensommetje maakt voor een sociale verzekering van 10 mensen die ieder 3000 euro bruto p.m. verdienen en zichzelf verzekeren voor minstens 1500 euro p.m. komt dat bij 10% werkloosheid uit op een premie van 150 euro p.p., dus 5% van je loon of uitkering. Verhoog de werkloosheid naar 50% en het is hooguit 25% van je inkomen. En dan laat je eigen risico's e.d. nog buiten beschouwing. Toch betalen we in NL iets van 40% van ons BNP aan belasting als ik Wikipedia mag geloven:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countri...

En ja, ik snap dat een groot deel van de bevolking te jong of te oud is om te werken en we dus wellicht op die manier 50% "werklozen" hebben, en dat we ook nog geld uitgeven aan zaken als onderwijs, leger en infrastructuur. Maar als je het vergelijkt met andere landen waar echt niet iedereen onder een brug slaapt of een gaarkeuken bezoekt en men ook gewoon een functionerend (zelfs allicht beter functionerend) leger en onderwijs heeft, zit er aardig wat rek in.

Vind ik toch relevanter dan de vraag of we de illusie moeten kweken dat multinationals onze rekeningen wel even zullen betalen, zonder dat het ons een cent zou kosten.

Wol | 26-08-18 | 08:19 | 4

40% belasting?!? Vergeten we even niet de premies, accijnzen, OZB, leges, BTW etc etc etc.

Mart6037 | 26-08-18 | 09:12

De overheid is er volgens u vooral om inkomensoverdracht te regelen. En als ze aan het einde van de maand nog wat over heeft dan mag ze dat uitgeven aan infrastructuur, leger, zorg en andere hobbies.

Dit is de wereld op zijn kop. Deze wereldvreemde opvatting zal ook niet lang meer stand houden nu ons gas op is we onze sociale hangmat, excuus vangnet, hebben opengesteld voor gelukszoekers uit de hele wereld.

In uw rekensommetje vergeet u gemakshalve dat de zorgkosten net zo hoog zijn als alle inkomensoverdrachten (WW etc.) bij elkaar. Dat mag natuurlijk ook door de werkenden opgebracht worden.

Joris Beltsin | 26-08-18 | 09:23

Datgingniegoed | 26-08-18 | 08:55
Alleen als ze gebruik maken van iets waarvoor ze de rekening betalen. Maar meestal zijn dat hun werknemers en die betalen ze uit het loon dat ze van hun werkgever krijgen.

Joris Beltsin | 26-08-18 | 09:23
Snap je niet helemaal? Waar zeg ik dat de overheid vooral inkomens moet herverdelen? Ik ga er juist vanuit dat je ook zonder overheid gewoon een verzekering zult afsluiten, die je prima zelf kunt betalen, vandaar die rekensom. Als de gemiddelde burger niet zijn eigen inkomensverzekering of ziektekostenverzekering kan betalen, kan een overheid dat ook niet. Want immers: de overheid heeft geen eigen geld maar moet dat van de burger plukken. En zelfs in een volledig communistisch platgenivelleerd land verdient niemand meer dan gemiddeld, per definitie. En dat gemiddelde ligt dan dankzij het totaal bestraffen van bovengemiddelde en belonen van ondergemiddelde productiviteit ook een stuk lager.

Wol | 26-08-18 | 21:52
▼ 1 antwoord verborgen

Uiteindelijk is er een minimale belastingdruk van 65% op iedere euro die bij de burger binnenkomt met alle btw's,sociale premies,loonheffingen,gemeentelijke belastingdruk en energie en water heffingen en daarover weer btw.
www.telegraaf.nl/financieel/1384326/c...
www.geenstijl.nl/5113242/doe_hier_nou...
www.mejudice.nl/artikelen/detail/staat...

Maar ja de kiezers stemmen weer vertrouwd hetzelfde en de reaguurders mopperen al meer dan 15 jaar erover op hun favoriete weblogs...

steekmug | 26-08-18 | 06:20 | 5

Het ontwijken van belastingen is een ernstig onderschat machtsmiddel?
Hoe ontwijk je dan belastingen wanneer alles al van je loon is afgehaald voordat je je geld in handen krijgt? De belastingdienst vult zelfs je aangifte al grotendeels in, alleen eventuele aftrekposten hoef je nog zelf te doen en daarvan is de drempel zo hoog geworden dat er niets af te trekken valt.

Lupuslupus | 26-08-18 | 09:39

@Lupuslupus
Allereerst goeiemorgen!
Belasting ontwijken kan op vele manieren.
Het ligt er idd wel aan of je ondernemer of werknemer bent; als ondernemer heb je meer vrij speelveld.
Maar als je ‘follow the money’ hanteert kun je de fiscale economie toch aardig beïnvloeden.
Denk bijv. aan belastingvrij autorijden
Zorgen dat belastinginkomsten niet naar markje maar bijvoorbeeld naar D gaan.
Goed op btw ‘hier’ en ‘daar’ letten; niet gemakshalve markje en zijn dievengilde alles maar blind gunnen.
Accijnsbetalingen verplaatsen naar het buitenland (om er alleen al voor te zorgen dat je zelf minder betaalt en markje minder ontvangt)
Veel minder ‘pinnen’ en gewoon weer teruggrijpen op de contant-geld-economie.
Veel ‘discreter’ en veelal hierdoor veel goedkoper. Haha!
Wees creatief. Niemand anders dan de consument heeft de macht. Alle kleine beetjes helpen. Vergeet niet dat slechts één missend boutje een hele, complexe machine kan verwoesten.
Hiertegen staat landverrader morutte met zijn corrupte vrinden VOLLEDIG machteloos.
Het.Volk.Wint.Altijd!

pennestront | 26-08-18 | 10:04

pennestront

U ook een hele goede morgen en dank voor uw bericht. Daar ga ik aan werken.

Lupuslupus | 26-08-18 | 10:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Ergens aan het einde van de regenboog wacht er waarschijnlijk een grote pot met goud voor minpres en co. En zoals altijd mag de rest van Nederland gewoon bloeden.

bosmaloot | 26-08-18 | 06:07

@Joris Beltsin | 26-08-18 | 00:57 |

''Grappig al die ophef over dividendbelasting, terwijl de BTW verhoging gewoon voor zoete koek wordt geslikt.''
====
Hier heeft u gelijk in want dit gaat IEDEREEN geld kosten, de mensen in Nederland moeten in 2019 en volgende jaren... 3 miljard meer betalen voor hun levensmiddelen, frisdrank, groente, fruit, vlees, water etc.
De supermarkten, horeca, eetgelegenheden, boeren, kappers, schoen en rijwielherstel... zij moeten deze 3 miljard BTW afdragen aan de fiscus - velen hebben het financieel door de concurrentie nu al niet gemakkelijk.

De 3% BTW verhoging wordt voor iedereen goed voelbaar en daar maakt niemand zich druk om.... !

sociaal_econoom | 26-08-18 | 04:46 | 4

Precies, die btw verhoging in 2012 van het hoge tarief zou een tijdelijke maatregel zijn, maar dat tijdelijk is rekbaar! Net zoals dat kwartje van Kok, dat zou ook een tijdelijk maatregel zijn, inmiddels weten we wel beter.

JI-HAAT | 26-08-18 | 07:18

Het is géén 3% BTW verhoging maar de BTW wordt met 50% verhoogd.

Lupuslupus | 26-08-18 | 08:02

@ Lupuslupus | 26-08-18 | 08:02 |
Ja van 6% naar 9% op het lage tarief is inderdaad een stijging van 50%.
Maar das iets anders dan dat de BTW 50% omhoog gaat.

normanius | 26-08-18 | 08:13
▼ 1 antwoord verborgen

Het is zo simpel. Stop een maand met autorijden massaal en de brandstofprijzen zullen dalen.... werk dit door op alles wat je kan bedenken om het die multinationals moeilijk te maken..... vraag en aanbod, we doen er allemaal aan mee. Chaos is wat zij (willen) veroorzaken, eenheid is wat ons (burgers) de macht brengt.

INH.30CL | 26-08-18 | 04:01 | 3

@30CL
Juist. De zwakke plek in het "plutokartel" is de gecombineerde wilskracht van de comsumenten: stem met uw koopgedrag, niet met uw voeten.

kindapaas | 26-08-18 | 04:32

En met vrijwilligerswerk,mantelzorg,oppassen op (klein)kinderen.Stort de hele economie in elkaar.

swassannuf | 26-08-18 | 08:24

Boycot Unilever

Rest In Privacy | 26-08-18 | 10:56

Leuk he, je eigen ding doen? Lekker je auto rijden wanneer jij dat wil. Lekker veel wasmiddel aan je doorrotte was toevoegen. Een fortuin uitgeven aan je maandelijkse zorgkosten. Inclusief je kleren, want hei wat the fak.
Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met dat detentiecentrum voor bejaarden, daar 2 blokken om de hoek? En die politie-agenten; zijn die niet vet nodig als je diep in de (crimi-)shit zit? En die leraren, die ik in mijn dromen al 87.531.938 keer op de meest bloedige manier heb laten kreperen; zijn zij niet eigenlijk gewoon belangrijk voor mij en de mensen na mij? En how about het verplegend personeel en the shit-sweeping peepz die de pukkelbipsjes van mijn hulpeloze oma-en-opaatjes clean sweepen?

Lekker egoistisch door de stad rijden, je luidsprekers hard. Wat wil je daarmee zeggen?

Billy Ocean | 26-08-18 | 03:55 | 1

Ik maakte mij ook druk over anderen, over of de wereld het wel allemaal aankon, over milieuvervuiling, over overbevolking, over de economie, over ouderen, over jongeren, over onderwijs, over onrecht, over klimaatverandering, over de wapenwedloop tussen antibiotica en infecties, over een nakend episch pandemonium, over apocalyptische oorlogen, over inslagen van meteorieten, over uitbarsten van supervulkanen, aardbevingen, tsunami's, zinkende veerboten, instortende tunnels, neerstortende vliegtuigen, ontploffende kerncentrales, dijkdoorbraken die alleen worden overleefd door sektes in Gelderland, buitenaardse invasies - alhoewel nee dat lijkt me toch niet, instantane geldontwaarding en een 100% islamitische planeet bestaande uit alleen maar Alzheimer patiënten.

Maar daar ben ik toch maar mee opgehouden omdat het mij niet het plezier verschafte dat ik ervan verwacht had.

Mazzelstof | 26-08-18 | 08:51

Hij houd een hand voor zijn ogen,vreemd ik dacht dat een crimineel toch altijd een balkje voor hun ogen krijgen?

Geevee | 26-08-18 | 03:46 | 1

Inderdaad bedriegers horen in de cel.

ogeon | 26-08-18 | 08:25

De uit de lucht gevallen afschaffing van de dividendbelasting met een jaarlijkse graai uit de schatkist van 2000 miljoen euro is verbijsterend en afschuwwekkend. Nog walgelijker is de achterbakse manier waarop de maatregel tot stand is gekomen en waarbij Rutte (VVD) en zijn handlangers Pechtold (D66), Buma (CDA) en Segers (CU) de kiezer volledig het nakijken hebben gegeven. Hoezo democratie? Als ze u nog eens vragen: waarom een referendum? Nou, hierom!

NPOlitiekgekleurd | 26-08-18 | 03:41 | 1

Wie weet gaat de afschaffing van de dividendbelasting helemaal niet door en roept Rutte "kijk ik luister naar het volk"

ogeon | 26-08-18 | 08:38

SenatorJohn McCain is zojuist overleden.
Euthanasie?

Jan Dribbel | 26-08-18 | 03:24 | 2

Heel Amerika is aan het bidden, dat is dan weer goedkoper dan een kaartje sturen.

Jan Dribbel | 26-08-18 | 03:59

Er zijn weinig mensen die treuren in Amerika om zijn dood, dus scheelt kaartjes.

gato | 26-08-18 | 08:32

Multinationals bevoordelen kán inderdaad geen banenplan zijn. Multinationals kijken ook voor arbeid internationaal. Ze gaan daar mensen werven, waar dat het goedkoopste kan en dat is vast niet in Nederland, hè?

Expert Homo | 26-08-18 | 03:19 | 1

Klopt @Expo
De overheden staan brievenbus firmas toe; echter brievenbus burgers worden aktief tegengewerkt. Dat is geen "level playing field" en niet in het belang van de globalistisch ingestelde burger; globalisme is alleen voor (met rentedragend industrie kapitaal gefinancierde) multinationale ondernemingen. Burgers die in globalisme=goed geloven vergeten dat zij gebonden burgers zijn, geen brievenbus firma.

kindapaas | 26-08-18 | 04:38

Ruttetje Rozenwater hoeft dit ook niet uit te leggen, want de hypotheek rente aftrek gymps stemmen toch weer Rutte de volgende keer. Anders trekt meester Rutte de afttek buttplug ruw uit hun poepertje.

Rest In Privacy | 26-08-18 | 02:08 | 2

Werken die dreigementen nog steeds in NL? :-) Dat werd 10 jaar geleden al geroepen door het ideologie en kleurloze corrupte midden: 'als links aan de macht komt dan stort de huizenmarkt in, dan gaat de HRA verdwijnen, dan zullen huizen onbetaalbaar worden." LOL

litebyte | 26-08-18 | 02:32

Klopt rente aftrek is bij VVD stemmers interessanter dan nadenken.

ogeon | 26-08-18 | 08:28

Een geschiedenisleraar die zich als econoom denkt te kunnen gedragen.

wieowie123 | 26-08-18 | 02:03 | 2

Captain Calve wordt ie hier ver ver buiten deelstaat NL wel eens genoemd door NL expats.

litebyte | 26-08-18 | 02:33

Van geschiedenis heeft Rutte ok geen verstand! Want het beleid dat nu gevoerd wordt kan tot gevolg hebben dat uiteindelijk rechts aan de macht komt zoals gebeurd is in de 30-er jaren in Duitsland. We zien het al in andere EU-landen gebeuren, Oosterijk, Italië om er maar een paar te noemen.

johnelec | 26-08-18 | 09:10

Jarenlang was er een redelijk grote linkse partij die dit soort praktijken van tafel veegde. Die hebben jullie met zijn allen weggepest dus nu niet zeuren.

Supermatthijs | 26-08-18 | 01:42 | 6

De PvdA en andere Linkse partijen hebben 40 jaar aan moslim-knuffelen gedaan en het resultaat, nul komma nul.
Eigenlijk niks nul komma nul, de achteruitgang is overal voelbaar, de verloedering is overal zichtbaar.

Jan Dribbel | 26-08-18 | 02:28

Die partij is jarenlang niet meer links, noemt zich inmiddels zelf sociaal en behoort tot het lobbyende (lees corrupte) politiek-kleurloze midden circus bestaande uit D66, VVD, CDA en.... PvdA.

litebyte | 26-08-18 | 02:36

@Supermathijs
Sinds het verdrag van Lissabon was iedere politieke partij feitelijk vleugellam. Wat uit de EU komt MOET worden doorgevoerd, wat de lokale "socialisten" of anderszins er ook van vinden. De parlementaire demcoratie vormgegeven via politieke partijen is daarmee vakkundig om zeep geholpen; het "wegwerken" van lokale graaipartijen is slechts een onbedoeld neveneffect.

kindapaas | 26-08-18 | 04:44
▼ 3 antwoorden verborgen

het gaat tijd worden om geen unilever producten meer te kopen. dat zal ze leren. o wacht. ze blijven hier nog steeds vvd en oenthousjes stemmen. een NTR tje. Niet Te Redden dus

Rest In Privacy | 26-08-18 | 01:36

Grappig al die ophef over dividendbelasting, terwijl de BTW verhoging gewoon voor zoete koek wordt geslikt. Apart ook dat dit hele epistel niet eens ter sprake brengt dat er een grote groep in Nederland is die wel degelijk belasting over dividend betaalt en dat bovendien in de toekomst nog meer gaat doen, nl. de directeur-grootaandeelhouders.

Dat zijn dus die hardwerkende ondernemers uit het MKB en de motor van de economie. Zij mogen als dank voor bewezen diensten nog wat extra afboeken op de aanwezige winstreserves in hun BV. Of voor de aankomende AB-verhoging dividend uitkeren zodat ze voortaan jaarlijks in box 3 genaaid kunnen worden.

Joris Beltsin | 26-08-18 | 00:57 | 7

@Knutsel
Als het zo doorgaat zit ik strakkies aan de Chocomel met Baileys. Dan kan ik net zo goed meteen homo worden. Dat zal dat christentuig leren!

De Briemusketier | 26-08-18 | 01:29

Lol

knutsel_ | 26-08-18 | 01:31

Wij hier in Enschede kopen toch al lang alles in Duitsland, dus wat kan ons die BTW nou schelen?

Expert Homo | 26-08-18 | 03:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Trouwens effe een vraag, Dreigen die bidlippen van de CU aangaande dit gekloot om dwars te liggen of hebben die hun keutel weer ingetrokken, zoals gewoonlijk?

Basil Fawlty | 26-08-18 | 00:43 | 6

@De Briemusketier
Ach den here!

Basil Fawlty | 26-08-18 | 01:00

@Basil
De kerken lopen leeg, ook bij de protestanten. Dat maakt bang en angstig, en daardoor kruipen ze nog harder tegen De Macht aan dan ze ooit deden. Als ze niet op een of ander minderjarig kind liggen that is. De perverts.

De Briemusketier | 26-08-18 | 01:13

Briemusketier. Ze kunnen nog zo hard tegen de macht aan kruipen, maar dat gaat ze niet meer lukken. De mensen zijn verstandiger geworden .Gods zegen daar trapt geen hond meer in.

beau van rtl | 26-08-18 | 11:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Rutte, Wiebes en alle leden van het kabinet, bedriegers zijn het. Alleen komen zij er door woordspelletjes mee weg. In nette bewoordingen zeggen ze niets maar onderliggend liggen de leugens opgestapeld. Maar ze komen er keer op keer mee weg. Hoe kan dit. Door de onverschilligheid van het volk. Onze media, staatszenders NPO en RTL, en kranten zijn nog erger dan de Pravda ten tijde van de USSR. Boter hebben we wel op ons hoofd want we schilderen graag de Russen af, als dictatoriaal en geen democratie. Nou, een democratie zijn wij al lang niet meer. Elk referendum waarvan de uitslag indirect de elite niet beviel werd gewoon aan de kant geschoven. Koopkrachtplaatje pakt voor de meeste burgers op Prinsjesdag, geweldig uit. Dit kabinet vol met farizeeërs. Ik kan u uit de droom helpen, alleen de aller rijken gaan er op vooruit. Alle anderen gaan er gewoon op achteruit. De lasten stijger meer dan de baten. Zo simpel is het. Veel beloven en weinig geven, doet de gek (de burger) in vreugde leven. Dit is Nederland anno 2018.

De Evangelist | 26-08-18 | 00:36 | 1

Zolang de media dit spelletje mee speelt komen ze ermee weg. Als de MSN daar mee stopt valt het kabinet binnen 30 dagen.

Oepsie1234 | 26-08-18 | 00:47

De enige baan die ik tijdens de geboortegolfjaren (1975-2015) gekend heb waren die banen waarbij ze vanaf dag 1 zeiden: "Voor jou tien anderen". Moet je eens kijken dat ze nu kunnen kiezen uit 251000 vacatures.

DitjaarkrijgikAOW | 26-08-18 | 00:28

Ik snap er nog niets van,ik lijk Rute wel.En Berbaar snap er helemaal niks van net als ik maar doet alsof hij het wel snapt net als Rutte.

pegaje | 26-08-18 | 00:22 | 1

Berbaar is af en toe te te gast in het torentje van Rutte... Dan leeft Mark zich even helemaal op Berbaar uit. Rutte mag hem immers overal en altijd naaien en Berbaar vindt het allemaal best.

Ommezwaai | 26-08-18 | 00:52

Als de maatregel niet het beoogde effect heeft, dan draaien we hem toch terug ?
Toch ?

HaaiBaai | 26-08-18 | 00:17

Die paar miljard per jaar is niet te overzien, die is gigantisch. Vergeet niet dat we tien jaar een periode hebben gehad dat onze regeringen en juist die met de VVD, bij elke 100 miljoen aan nuttige bestedingen de boel tegenhielden omdat er zogenaamd geen geld was. Politie, leger, ouderenzorg, lastenverlichting etc. etc.

Verder ben ik van mening dat de VVD een naar bovengedreven maffia/onderwereld is en ik vind de situatie waar ons land zich in bevindt een regelrechte schande.

Rest In Privacy | 25-08-18 | 23:59 | 7

Als het goed gaat met Berbaar gaat het goed met Nederland. Ik spreek regelmatig mensen met wie het minder goed gaat, ouderen bijvoorbeeld, die steeds vaker op zichzelf zijn teruggeworpen.

MickeyGouda | 26-08-18 | 00:24

@Berbaar Heb je je al eens bedacht dat we in zo'n fijn land leven omdat er daadwerkelijk azijnpissers zijn die zich wèl ergens druk om maken? Die zich dan vervolgens daar niet bij neerleggen en proberen een verandering te bewerkstelligen? Laat ik het zo zeggen, we leven niet in een fijn land omdat iedereen het maar best vindt en zich overal bij neerlegt.

knutsel_ | 26-08-18 | 00:27

Berbaar staat ook in de rij lees ik hier.
Ik heb een dergelijk tafereel zich ooit zien ontvouwen in de Geleenstraat, bij een kennelijk populaire dame die net haar nering opende. In geen tijd stonden er een man of vijftien op een beurt te wachten. Ik denk daar vaak aan terug als ik tegenwoordig artikelen over de vvd lees.

De Briemusketier | 26-08-18 | 01:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik denk dat menig reaguurder het hier ook wel eens heeft gehad. Ik zeker. Een standpunt waar je na een tijdje achterkomt na discussies met je vrienden of hier dat je fout zit. Kan economisch zijn, kan politiek zijn. Maar soms moet je gewoon toegeven dat je fout zit. Niks mis mee en mensen gaan je meer waarderen als je gewoon eerlijk bent. Probleem bij rubbere Rutte is dat hij niet de ballen heeft om het toe te geven. Geef nou gewoon toe dat het een slecht idee was. Numbnut.

Basil Fawlty | 25-08-18 | 23:57 | 1

Een mogelijke verklaring kan zijn dat het niet zijn eigen mening is, maar dat Prutte de agenda van een ander uitvoert.

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:23

Denk dat de belangrijkste drijfveer van Mark is het veiligstellen van een mooi baantje na zijn premierschap. Ik ken politici.

Bigi Bana Boy | 25-08-18 | 23:53 | 1

Welke politici ken je?

Ggroengras | 26-08-18 | 00:00

Liberale dogma’s hé? En maar doordrammen tegen alle logica en maatschappelijke weerstand in. Omdat het in de heilige schriften van de liberale kerk staat. Net als het maar blijven doorgaan met marktwerking.

Bigi Bana Boy | 25-08-18 | 23:51 | 1

Rutte heeft bij zijn aantreden zijn Marsorders ontvangen op een overzichtelijk A4tje. Alstie er van afwijkt krijgt ie er een derde neusgat bij.

De Briemusketier | 26-08-18 | 00:07

Domme mensen nemen domme besluiten.

Cor Netto | 25-08-18 | 23:34 | 2

Kwestie van moraal. Vroegah (HEEL vroegah) stond een premier nog voor zijn land.
Nu staat -ie er voor zijn partij en zijn eigenbelang.

Eric Newby | 25-08-18 | 23:44

Het wordt pas link als slimme mensen domme beslissingen gaan nemen....

Ommezwaai | 26-08-18 | 00:49

Ik dacht juist dat we op dit moment al meer dan genoeg banen hadden. Zelfs zoveel dat we een schreeuwend tekort aan mensen hebben om die banen te vervullen.
En Rutte wil met zijn actie dus nog meer werkgelegenheid scheppen waar we de mensen niet voor hebben. Of heeft hij dan een excuus om nog meer immigranten op te nemen? Soort van dubbele agenda?

Eagle0511 | 25-08-18 | 23:33 | 3

hij zei banen.. niet welke banen.. en voor wie.
ga er maar vanuit dat hij voor het plebs, volk, gepeupel geen banen regelt.
Wel voor een clubje waar hij regelmatig mee op de borrel ergens op een berg zit.

fikkieblijf! | 25-08-18 | 23:44

Hoeveel mensen die in de WW zitten hunkeren naar een baan?

botbot | 25-08-18 | 23:46

botbot | 25-08-18 | 23:46
Heel wat, bij mijn weten. Maar zolang de werkgevers geen "ouderen" willen zal er weinig veranderen.
Hoor je dat, Markje?

Eric Newby | 25-08-18 | 23:51

Gewoon niet meer bij shell tanken. Ik Tank er al 20 jaar niet meer

Drunken_Pumpkins | 25-08-18 | 23:27

Ik lees net dat een aantal Nederlandse Belastingbetalers de tering naar de nering hebben gezet en er per jaar 19 miljard belastingvrij uitslepen.
Dat lijkt mij een logische keuze in een land waar de Regering het goede voorbeeld geeft wat betreft voor jezelf beginnen, deze Regering doet het bijvoorbeeld zonder kiezers. Samenvattend, Onze Regering doet het, de drugsbaronnen doen het, nu wij nog !

De Briemusketier | 25-08-18 | 23:20 | 1

het vervelende alleen met deze onthulling is dat Brussel binnenkort met een naheffing komt van een paar miljoen voor dit land.. want dankzij dit miljarden bedrijf kan er ook meer worden bijgedragen aan de grote EU

fikkieblijf! | 25-08-18 | 23:46

internetnaam | 25-08-18 | 23:03
Helemaal mee eens, de eerste zin van het het Wikipedia-artikel zegt al genoeg. Attente topic. Hopelijk leest Mark Mussert het ook.

hoogstetijd | 25-08-18 | 23:12

Rutte & Friends staan op de loonlijst van de Multinationals, wat is daar nu tegen ?
Dan is het in ieder geval inzichtelijk waar het geld vandaan komt en dat is wel zo integer.

De Briemusketier | 25-08-18 | 23:25

Weer een hele boel reacties te lezen hier hoe schandalig het wel niet is. Iemand al in opstand gekomen? Of zijn we al weer bezig met het volgende reaguursel.

Spare Rib | 25-08-18 | 23:00 | 2

Hoezo schandalig, iedereen kan een voorbeeld nemen aan dit verdienmodel, je moet de bigtime boel tillen, dan kraait er geen haan naar.

De Briemusketier | 25-08-18 | 23:22

Je hebt Zo Ontzettend Gelijk!

Zo Ontzettend Moe | 25-08-18 | 23:23

De overheid is een business en elke werknemer heeft en belang bij continuering. Enige verschil met de supermarkt: als je niet koopt, komt de politie.

Conclusie als je geen fuck you money hebt, ben je de sigaar.

goedrechts | 25-08-18 | 22:44

Ja. Maar hij heeft toen wel de verkiezingen gewonnen door die uitspraak. Makkelijk lullen achteraf.

zwartzondersuiker | 25-08-18 | 22:50

Wat hebben we aan een paar extra Rutte-banen als de wernemers niet aan te slepen zijn in de bouw, de zorg en belangrijk: de techniek?

Jan Dribbel | 25-08-18 | 22:40 | 1

Er is tien jaar niet geïnvesteerd in technische mensen, maar wat houdt jou tegen om een cursus metselen bij de Gamma te volgen?

De Briemusketier | 25-08-18 | 23:27

botbot | 25-08-18 | 21:14
Het zijn niet mijn stellingen, maar die van Mark Rutte. Jij en ik hebben absoluut geen bewijsopdracht. Dat Mark Rutte zegt dat het beter uitgelegd moet worden is al een poging tot verschuiven van die bewijslast. Alsof het bewijs er is, alleen ff niet geleverd kan worden.

Qua banen is mijn tekst al heel duidelijk. Misschien een baantje voor Rutte zelf, als bedankje. Misschien een paar banen voor de beursgenoteerde holding. Het mechanisme zodat de echte investeringen van werkmaatschappijen ook in Nederland komen ontbreekt, dus ook iedere belofte van extra banen. Mochten die er toevallig komen, dan is het niet vanwege deze maatregel.

Qua investeringsklimaat ga ik hier niet de alinea`s rond de verwaarloosbare contante waarde van deze maatregel tijdens de investeringsbeslissing herhalen. Veel grotere problemen voor investeerders, zoals de verhandelbaarheid van investeringen die subjectief en achteraf door komende regeringen als cruciaal voor onze economie verklaard kunnen worden, waardoor de handelswaarde rucksichloss even gehalveerd wordt, zijn veel belangrijker. Vandaar ook op dat punt een onderbouwend linkje onder "klagen".

Uw vragen waren al gesteld en beantwoord, vandaar deze late reactie.

Feynman | 25-08-18 | 22:33 | 1

@Feynman

Wat we hier ook proberen... we kunnen net als Rutte geen reden vinden waarom de dividendbelasting moet worden afgeschaft.
In voorgaande jaren is daar nooit iets over gezegd, ook waren er geen aanwijzingen dat de dividendbelasting nadelig is voor de werkgelegenheid.

Alle economen staan met hun mond vol tanden - niemand die de noodzaak hiervan ziet.

sociaal_econoom | 25-08-18 | 22:56

Als het een dief niet lukt om in een woning in te breken waar hij 1000 euro op tafel ziet liggen, zeggen wij tegenwoordig dat de dief 1000 euro verloren heeft of dat de bewoner 1000 euro eigen geld gespaard heeft?

Amok_Run | 25-08-18 | 22:24

@ Feynman: is het mogelijk om een aantal topics te wijden aan de constante stroom van belastingverhogingen van de kabinetten Rutte? Het is een procentje hier, een kommatje daar. Btw op water, btw verhoging van 19 naar 21%, de constante verhogingen van zowel de energiebelastingen als de brandstofaccijns, de verhogingen van de BPM en dan zal ik er nog wel een paar vergeten.
Ook sinds onze verbinding aan de EU heeft ons alleen maar geld gekost en zijn we er niets op vooruit gegaan.
Zou heel leuk zijn zo voor de algemene beschouwingen.

zwartzondersuiker | 25-08-18 | 22:21 | 5

Zoiets. Maar je voorbeeld is van 2014. Het moet, volgens Rutte, veel beter gaan is Nederland. Alleen merkt niemand dat in zijn loonzakje. Ze blijven in Den Haag maar de belastingen verhogen.

zwartzondersuiker | 25-08-18 | 22:46

En mijn complimenten voor het reageren op je topics. Ik vind het veel toevoegen aan de discussie. Zouden er meer moeten doen.

zwartzondersuiker | 25-08-18 | 22:48

Nou het gaat meer om die stiekeme verborgen verhogingen. Zoals het afschaffen/beperken van de carry back van drie naar 1 jaar. Daarin wordt je genaaid, terwijl de directe belasting zogenaamd gelijk blijft.

marchbrown | 25-08-18 | 23:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Feynman die weer bedweterig gaat doen over belastingen. Wat hij precies wil vertellen met dit verhaal is mij een raadsel maar dit stuk: "Ierland doet wel iets interessants, die 12,5% is een kortingstarief dat alleen geldt voor "trading income". Voor winst die niet uit handel afkomstig is, maar gewoon uit hard werken geldt 25%. Belasting aftikken over buitenlandse winst is goedkoop, belasting over productiewerk is dat niet. De belastingkorting is dus heel gericht, met verminderd risico op homeopathische verdunning en uitblijven van nut." slaat nergens op. Het is precies andersom. taxsummaries.pwc.com/ID/Ireland-Corpor...

Zijl5824 | 25-08-18 | 22:13 | 7

Ik ben het met Zijl eens. Het 12,5% tarief is het standaard tarief en het hoge tarief geldt voor uitzonderingen daarop. Wat Feynman nu precies wil onderstrepen met dit onderscheid in de heffingscategorieën is inderdaad onnavolgbaar. Het is inderdaad precies andersom en heeft ook niets met handel versus maakindustrie van doen.

Buerman | 26-08-18 | 00:32

Feynman | 25-08-18 | 22:38 Je kan zo hard roepen wat je wilt maar wat je wil betogen gaat niet op. Het is precies andersom.

Je hebt de 1e zin die cruciaal is maar weggelaten: "Non-trading (passive) income includes dividends from companies resident outside Ireland (with some exceptions), interest, rents, and royalties." Het betkent dat passief inkomen zoals dividend is belast tegen het hoger tarief met uitzondering van "certain dividend income". Je begrijpt niet wat de fiscale term passief inkomen betekent. Het standaardtarief is 12,5%, juist voor actief inkomen, i.e. een onderneming.

Het is wel precies andersom wijsneus.

Zijl5824 | 26-08-18 | 18:04

Zelf in je artikel dit zeggen: "Belasting aftikken over buitenlandse winst is goedkoop, belasting over productiewerk is dat niet." En dan in je reactie op mijn comment dit zeggen: "The higher rate (i.e. 25%) also applies to income from a business carried on wholly outside Ireland (...)" om je punt te maken.

Hoe ga je dat uitleggen? 2 stellingen die haaks op elkaar staan.

Zijl5824 | 26-08-18 | 18:08
▼ 4 antwoorden verborgen

2 miljard per jaar, dat is 2 dagen gratis werken voor iedereen in heel Nederland. Iedereen. Dank daar maandag en dinsdag maar aan, Feynman, en of die 2 miljard echt zo weinig is.

tipo | 25-08-18 | 22:12 | 3

2 dagen werken.... waar werk je....?

Rene046 | 25-08-18 | 22:16

Hij schrijft toch "voor iedereen in heel Nederland"? Dat zijn lage en hoge lonen samen.

Lupuslupus | 25-08-18 | 22:19

Alles is relatief, zelfs tijd. Als we zonder logica en inspraak gaan regeren, dan gaan we nog veel meer en veel grotere fouten maken. Zo ver die niet al gemaakt zijn. Die twee miljard is het topje van de ijsberg.

Feynman | 25-08-18 | 22:45

Persoonlijk denk ik dat het alleen maar is om het netwerkje tussen politiek en de top van de industriëlen een beetje bij elkaar te houden. Het wordt zelfs openlijk toegeven.
Altijd makkelijk als er snel iets afgesproken moet worden.

Mr.Crowley | 25-08-18 | 22:12

Uiteindelijk zijn de Nederlandse beleggers weer de klos. Ze mogen nu nog de in het buitenland ingehouden dividend belasting alhier verrekenen tot maximaal het alhier geldende percentage, tot 15% dus. Straks mogen ze die niet meer verrekenen. Nederlandse beleggers zijn dus wél duurder uit. Misschien is dat wel de bedoeling.

lulleficatie | 25-08-18 | 22:01 | 3

De Nederlandse consument is nog meer de klos door de 50% !! verhoging v.d. BTW.

Lupuslupus | 25-08-18 | 22:05

Niet op kaviaar hoor.

mark1487 | 25-08-18 | 23:10

Wie eet er nou van die vieze, zoute, glibberige korreltjes. Blegh.

Lupuslupus | 26-08-18 | 08:23

'Hier wordt de windhond over de racebaan gelokt met een aas die hij nooit krijgt.'

Prachtige metafoor Feynman, in een van je talrijke fantastische columns. Niemand anders kan de consequenties van de afschaffing van de dividendbelasting beter onder woorden brengen. Chapeau man!

hoogstetijd | 25-08-18 | 21:53 | 4

Misschien komt het antwoord van Feynman nog.

Lupuslupus | 25-08-18 | 22:12

botbot | 25-08-18 | 22:04
Pardon? Als iemand inhoudelijk alles uit de doeken doet, compleet met ter zake doende argumenten, is het Feynman wel.

hoogstetijd | 25-08-18 | 22:48

hoogstetijd | 25-08-18 | 22:48 |
Ja, voor u misschien wel maar ik plaats mijn vraagtekens en krijg nul op rekest.

botbot | 25-08-18 | 23:01
▼ 1 antwoord verborgen

Is het mogelijk om een statistisch overzicht te krijgen van de huidige dividendbelastingbetalers, hoeveel ze nou werkelijk lijden onder de huidige stand van zaken?

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-08-18 | 21:52

Arme Gert Jan Segers, zo'n vrome god vrezende man, die maar niet van het geitenpaadje afkomt en keer op keer de door hem zo aanbeden 10 geboden moet verloochenen om Rutte te dienen.
Segers kent natuurlijk als geen ander het 'Onze Vader', maar ik vrees dat hij zijn gebed nu wat moet aanpassen.
Het origineel:
Onze vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.

De Segers versie:
Onze Rutte, die opgehemeld zijt;
uw daden worde schijnheilig;
uw koningshuis kome;
hun wil geschiede,
gelijk in het paleis als ook in de kamer.
Geef ons heden ons dagelijks leugens;
en geef die 2 miljard weg,
gelijk wij braaf belasting betalen;
breng ons in zware beproeving,
en verlos ons van het vertrouwen.
Want Rutte likt het koningshuis op volle kracht
en dadeloosheid tot in der eeuwigheid. Amen.

Memek | 25-08-18 | 21:49

Ik ben toevallig een domme kiezer. En het moet mij inderdaad nog maar eens uitgelegd worden - alleen, na welke uitleg dan ook zal ik waarschijnlijk nóg niet kunnen bevatten wat er nu eigenlijk mis zou moeten zijn aan het heffen een belasting die overal ter wereld strontnormaal wordt gevonden. Sterker nog: wij hebben hem tot nog toe geheven.
-
Hebben Shell of Unilever hier ooit expliciet om gevraagd? Zijn meneer Dekker en mevrouw van Loon in het Torentje geweest met de boodschap: 'Beste Mark, als jullie niets aan die vreselijke dividendbelasting doen, dan taaien wij af'? (alsof Shell of Unilever ook maar een seconde wakker liggen van dividendbelasting, en al helemaal niet van twee miljard)
-
WAAROM? Wat is het netto nuttig effect van deze actie?

bisbisbis | 25-08-18 | 21:49 | 5

Trumme
Aha dus zou het dan kunnen zijn dat men straks bang is na een Brexit dat deze naar de UK verhuizen, of een soort dreigmiddel is vanuit de EU.....

Rene046 | 25-08-18 | 22:13

Juist.

Lupuslupus | 25-08-18 | 22:16

@Trumme
-
Mij bekend, - er zijn meer landen die deze belasting niet kennen - maar ik betwijfel toch ten zeerste of Shell en Unilever ooit gevraagd hebben om afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting. Sinds wanneer liggen Shell of Unilever wakker van twee miljard die ze nota bene niet eens zélf hoeven op te hoesten?

bisbisbis | 25-08-18 | 22:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Zie dat we er zo niet uitkomen.
Daarom hierbij het voorstel om de dividendbelasting niet af te schaffen... maar te gaan halveren.
Iedereen doet dan water bij de wijn.... ik verwacht dat Rutte dit voorstel zal volgen.

sociaal_econoom | 25-08-18 | 21:46 | 1

En de BTW verhoging eveneens halveren.

Lupuslupus | 25-08-18 | 22:21

Banen!
hahahhaha
Alsof internationale bedrijven zich een ene reet om de Nederlandse werkgelegenheid geven.
F u ck Rutte...
Geef om de burger in plaats van de aandeelhouder.
VVD - je zal erop gestemd hebben.*schaam je diep*

Is dit nog nieuws? | 25-08-18 | 21:38 | 5

Is dit nog nieuws? | 25-08-18 |
Ik ken geen onderbuikgevoelens om wat alles wat Rutte voorstelt bij voorbaat af te wijzen om bij andere reaguurders een wit voetje te halen.
Ik wil de keiharde bewijzen zien dat het niks oplevert.

botbot | 25-08-18 | 22:56

@bot
Die aap hoort niet op de schouders van reaguurders; vraag het uw favoriete volksvertegenwoordiger.

kindapaas | 26-08-18 | 08:32

botbot | 25-08-18 | 22:56
Het is meer gebruikelijk dat men vanuit de status-quo bewijst dat iets werkt/niet werkt. De zogenaamde nul-hypothese die eerst verworpen moet worden. Ik hoop dat we daar aan vast houden, want anders gaan we vreemde tijden tegemoet.

Evengoed begrijp ik uw liefde voor Prutte, iedereen heeft een idool.

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Het lukt zelfs de zogenaamde criticasters maar niet om te vermelden dat genoemde bedragen PER JAAR zijn. Ieder dividend jaar edus. Misschien dat er bij de schapen toch nog een belletje afgaat als men deze weggeven belastingen even over een periode van 10 jaar optelt met je 'over een jaar weer vergeten'

HdJ | 25-08-18 | 21:33 | 1

Die verkeerde eenheden kan ik ook niet van slapen. Het staat er drie keer goed in, maar had in de eerste regel nog duidelijker gemogen.

Feynman | 25-08-18 | 21:37

Kuifje-in-Afrika | 25-08-18 | 20:47
Alle vier de puntjes zijn al gefileerd, dat zal ik niet herhalen. Mocht je een vijfde puntje willen maken, een extra gratis tip: Wat raakt het vestigingsklimaat? Welk mechanisme zorgt ervoor dat niet alleen de beursgenoteerde holding op het Damrak noteert, maar ook er echt banen komen?

Feynman | 25-08-18 | 21:31 | 3

Een gezond verstond verstand. Als ergens ter wereld ooit hoe dan ook de pleuris uitbreekt (komeetje op china) kunnen we hier geen kleding maken. Maar ook geen mobieltjes, laptops, printers, gordijnen, tapijten, zonnepanelen, lampen, radiootjes, televisies, kinderspeelgoed, vibrators, knuffels, waterkokers en noem maar op.

Leptob | 25-08-18 | 21:42

Er is helemaal niks gefileerd, Feynman.

Rest In Privacy | 26-08-18 | 01:37

Dat is juist @Leptob. Een centraal geleide produktie economie met geografische grenzen ligt enorm voor de hand. Er zijn reeds twee van deze modellen door onze globalisten om zeep geholpen: Gosplan[*] en Das Großraumkartell[**]. Hoewel de laatste aan een verborgen tweede leven is begonnen is de regionale autarkie nog verre van compleet.

[*] Gosplan=USSR
[**] Großraumkartell=3eR, alleen op de tekentafel. De ontwerper ervan heeft echter de EU mede ontworpen, met name de EC. Neem een luchtfoto van het gebouw in Berlaymont en voeg balkonnetjes toe aan de juiste uiteinden, u valt van uw stoel. Spoiler: een plus-tekentje met "haakjes"

kindapaas | 26-08-18 | 09:01

"Op een beroepsbevolking van negen miljoen is twee miljard per jaar slechts ruim tweehonderd euro per arbeider."

En toch is dat twee miljard EXTRA inkomen voor het MKB hier in Nederland. Het afdoen als "verwatering" vind ik schokkend. Daarbij is er ook een mogelijkheid om het geld in een spaarpot te doen voor de volgende crisis, want die gaat er sowieso weer komen.

WellusNietus | 25-08-18 | 21:26 | 2

Na die €200 hebben we van Rutte nog maar €800 tegoed.

Trumme | 25-08-18 | 22:04

@WellusNietus
Helemaal mee eens. Met dit hoofdelijke omslag argument kan je alles als niet relevant terzijde schuiven. Opgeteld al deze hoofdelijke omslagen heb je een belastingdruk in Nederland, die echt ongelooflijk is. Met name ook omdat het kasstelsel niet telt, maar je vrolijk BTW mag aftikken over facturen die jij nog niet betaald hebt gekregen. En je vrolijk enorme voorschotten vpb mag aftikken, als je onverhoopt een jaartje winst hebt gedraaid. Etcetera. NL Belastingdienst is kampioen in liquiditeit afromen, banken in miereneuken, en dan maar zeiken over het gebrek aan investeringsbereidheid. Alles wordt voorgesorteerd op het uitschakelen van MKB en de new economy met multinationals en horigen.

marchbrown | 25-08-18 | 23:58

De drugshandel houdt onze economie wel op peil hoor en de winsten van de multinationals zijn wel voldoende om onze elite in weelde te laten leven. Dus niets aan de hand toch.
Politiek is gewoon een soort poppenkast om het plebs bezig te houden.
Als we de familie van Amsberg en consorten er niet uit gooien zal er niets veranderen en zit er niets anders op dan goed voor jezelf te zorgen en laat de rest het maar uitzoeken. Apres nous le deluge.

beau van rtl | 25-08-18 | 21:21 | 1

Zeer juist, de boel tillen kan klein beginnen, en ineens ben je dan een multinational of koninklijke familie. Je moet ergens beginnen en geloven in een goede afloop. Deze lieden geven het goede voorbeeld, en dat is onbetaalbaar.

De Briemusketier | 25-08-18 | 23:34

Ach, over een jaar is iedereen het vergeten.
Not

BosrandDirk | 25-08-18 | 21:20

Zou een uitstekend onderwerp voor een referendum zijn.

SergeantPierlala | 25-08-18 | 21:19 | 2

Eensch, dan hebben de Russen ook weer eens wat in onze economische melk te brokkelen.

botbot | 25-08-18 | 21:27

referendum...
je weet nu al dat 90% dan aankruist dat de dividendbelasting niet mag worden afgeschaft - dus een referendum dat zal het niet gaan worden.

sociaal_econoom | 25-08-18 | 21:43

Follow the money.

ZoltarTheMagnificent | 25-08-18 | 21:19

Tijd dat de hele 2e en 1e kamer mee gaan doen aan "geen cent te makken", niet voor een paar weken maar in een heel jaar, misschien beseffen ze dan wat ze de burger aan doen. Natuurlijk praat je niet over 2 miljard kosten maar over 2 miljard gemiste inkomsten en met die berekende 200 euro per werkende zou Rutte al 1/5e van zijn beloofde 1000 euro kunnen nakomen maar nee, zijn toekomstbaantje bij Unilever en/of Shell is belangrijker dan de gewone burger die het niet meer kan ophoesten.

Sinclair | 25-08-18 | 21:19

Blijkbaar is de peanutkwestie dividendbelasting het speerpunt van de critici van dit kabinet. Rutte cs kunnen dus rustig gaan slapen. En terecht.

DrumPiet | 25-08-18 | 21:17 | 2

Nee het is een vd splijtzwammen binnen een onmogelijke coalitie van 4 partijen.

Trumme | 25-08-18 | 22:08

Dat zou inderdaad het introduceren van een sleepnetwet of het afschaffen van het raadgevende referendum moeten zijn. Triest dat er dus zo al drie van dit soort schandelijke zaken op te noemen zijn.

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:35

Ik heb nog geen enkel banenplan van Rutte gezien
sinds hij zijn aars in het pluche had gedrukt.

Tijdvoormaatregelen | 25-08-18 | 21:14 | 5

Zapata10 | 25-08-18 | 21:59
Enig idee waarom we één van de snelst groeiende economieën zijn?
Zou het aan het gunstige ondernemingsklimaat kunnen liggen?

botbot | 25-08-18 | 22:49

@Botbot
Gegeoochel met cijfers, veranderingen van presentatie vs registratie regels, uitgaven uit besparingen tonen als onderdeel van de normale economie enz enz

kindapaas | 26-08-18 | 04:57

botbot | 25-08-18 | 22:49
Hoeveel procent is uw loon gestegen sinds Prutte met zijn kabinetten aan de macht is? Uw ex-klasgenoten van de lagere school? Hoe zit het met het besteedbaar inkomen? Kijk over de grenzen, zelfs in Europa zijn er plaatsen waar het loon 5% per jaar stijgt. Bovenop deze matige cijfers voor u en alle andere Nederlanders komt ook nog eens de geldontwaarding (via de ECB).

Overigens ben ik het met u eens dat het makkelijker is om een onderneming in Nederland te starten dan in veel andere landen. Dit was echter al het geval voor de kabinetten Prutte en ligt verder aan de corruptie en regelgeving in deze andere landen.

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:40
▼ 2 antwoorden verborgen

@Feynman
Nu de keiharde uitspraak van u, levert het wel of geen banen op.
Heeft het een gunstige of geen invloed op het investeringsklimaat.

botbot | 25-08-18 | 21:14 | 16

botbot | 25-08-18 | 22:35
Verbetering van vestigingsklimaat van een holding met enkele dure werknemers is NIET gelijk aan het vestigingsklimaat van een werkmaatschappij met vele werknemers die op papier toch nooit winst maakt. Daar gaat deze theorie al volledig in vlammen op.

Feynman | 25-08-18 | 22:51

Feynman | 25-08-18 | 22:51 |
Begrijp ik nu goed dat b.v. Unilever,Ahold en Shell geen cent belasting betalen.

botbot | 25-08-18 | 23:17

botbot | 25-08-18 | 22:43
Geweldig nieuws. Kan niet wachten tot het ook in de rest van Nederland zover is. Hoeveel procent heeft men de lonen in uw regio al verhoogd?

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:42
▼ 13 antwoorden verborgen

Ik hoor nooit iemand klagen over de inkomsten van al die brievenbusfirma's die hier een soort van oneerlijke belasting afdragen. In een ander land had het meer moeten zijn maar hier mag het wat minder. Maar het is wel cash voor ons.

Leptob | 25-08-18 | 21:13 | 5

Melig :)

peterdh | 25-08-18 | 21:57

Ons levert dat rondpompen van winsten ieder jaar €4miljard op. Daar geeft Rutte er nu 2 van terug aan die bedrijven dus per saldo betalen ze nog maar de helft.

Trumme | 25-08-18 | 22:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Deze maatregel werk het stervend-huis constructie wel in de hand door idd onroerend goed te verkopen en terug te huren en later weer met veel schuld achter te laten maar van te voren wel eerst helemaal uit melken. Gebeurt ongeveer hetzelfde met Nederlands pensioengeld wat wat belegt is in Amerika. Dat verdampt ook op deze manier waardoor de meeste niet krijgen wat ze ooit beloofd is. Het lijkt wel 'n nieuwe piramide constructie voor de rijke waar de arbeider alles voor op moet hoesten.

mente aperta | 25-08-18 | 21:11 | 1

@mente insana
Dat is bewust gedaan: pensioen aanspraken fluctueren mee naar verhouding van de waarde van het fonds, het is geen garantie op een eindbedrag. Als de waarde tot nul nadert volgt de aanspraak diezelfde waardering: geld weg.

kindapaas | 26-08-18 | 05:04

Iemand die er ooit 50 miljard naast zat toen hij het had over een lening aan Griekenland heb ik financieel niet zo hoog staan.

MickeyGouda | 25-08-18 | 21:01

De gewone Sjaak mag toch de rekening betalen en het mooiste is Hij stemt nog Zelf ook op die Club VVD .
De Sukkel .

liegende lippen | 25-08-18 | 20:59

2-de belastingteruggave is fraudegevoelig. Lastig om te controleren of mensen daadwerkelijk recht hebben op die teruggave

Dat staat netjes vooraf ingevuld op je belastingaangifte hoor, ze weten precies wie er dividend krijgt.
#ervaringsdeskundige

Bijtendehond | 25-08-18 | 20:57 | 2

maar nu moeten bedrijven wel doorgeven wat ze binnen gehaald hebben om hun belasting terug te krijgen, straks is het niet meer nodig en stoppen ze nog meer geld in hun eigen tas...

Rene046 | 25-08-18 | 22:04

Het gaat vooral om ondernemingen die dividend verrekenen uit beleggingen. Erg fraudegevoelig. Lastig te controleren en hoge opbrengsten.

Rest In Privacy | 26-08-18 | 01:40

Het is wel een banenplan. Voor een aantal kopstukken uit de landelijke politiek die zich sterk maken voor afschaffing van de dividendbelasting.

Heiner | 25-08-18 | 20:55

Onder welke naam reaguurt pRutte hier eigenlijk? Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie! DKS, Kuifje, Berbaar..... kom er maar in!

benjeallanggek | 25-08-18 | 20:54 | 4

Zou best Kuifje kunnen zijn

BosrandDirk | 25-08-18 | 21:42

Nederland is een ontzettend gaaf land, Dirk!

Rest In Privacy | 25-08-18 | 21:44

Zie je wel!

BosrandDirk | 25-08-18 | 21:46
▼ 1 antwoord verborgen

Feynman, het plan kost niks. Het gaat om gederfde inkomsten. En waarom dat afschaffen van de dividendbelasting?
1-het is een ingewikkelde en tijdrovende belasting, die uiteindelijk neerkomt op schuiven met geld, omdat heel veel mensen de belasting kunnen terugvragen.
2-de belastingteruggave is fraudegevoelig. Lastig om te controleren of mensen daadwerkelijk recht hebben op die teruggave.
3-door nieuwe EU-wetgeving mogen ook allerlei kleine, buitenlandse, dividendbetalers straks de belasting terugvragen. Gaat een boel problemen opleveren en geld kosten.

Rest In Privacy | 25-08-18 | 20:47 | 9

Kuif. Ben deze keer uitgenodigd door een relatie. We zijn alweer een paar uurtjes terug van het circuit. Met een heli naar de Sanglier des Ardennes in Durbuy. Morgen weer terug. Lekker relaxed. En we zitten droog hoor.

beau van rtl | 25-08-18 | 22:24

Heeft Kuifje dat allemaal in Zimbabwe geleerd?

Jan Dribbel | 25-08-18 | 22:25

Je bent toch niet boos omdat ik je ontmaskerd heb he, ouwe rugracer

beau van rtl | 25-08-18 | 22:26
▼ 6 antwoorden verborgen

Mijn paranoia-brein denkt dat het iets te maken moet hebben met dat Nederland een belastingparadijs moet worden.

Rest In Privacy | 25-08-18 | 20:45

Ik zal Mark Rutte te hulp schieten:

afschaffing dividendbelasting betekent een verlies ad----> 2 miljard
verhoging van de BTW van 6 naar 9% levert op -----------> 3 miljard
-------------

Per saldo een winst van 1 miljard
=========
Per saldo gaan we erop vooruit.... iedereen is tevreden.

sociaal_econoom | 25-08-18 | 20:44 | 10

Hoezo? Die 3 miljard wordt bij de binnenlandse consumptie weggehaald, de 2 miljard wordt voor een groot deel weggesluisd naar het buitenland. Ik zie vooral een omtrekking van meer dan 3 miljard aan de huishoudens in dot land, dus de reële economie. Winst zie ik er niet in.

Stormageddon | 25-08-18 | 22:27

De vraag is of verhoging van het lage BTW tarief leidt tot een lineaire 3 miljard extra inkomsten. Veel producten zullen lager geprijsd worden en minder gekocht of afgenomen, zoals een kapper. Het verschil wordt daarmee nihil.
Hoe dan ook, niet afschaffen van de dividend belasting bespaart ons 2 miljard die we kunnen steken in basis voorzieningen. Of het lage BTW tarief verhogen met 1% in plaats van 3%.
Als je geld gaat uitgeven, doe t dan verstandig.

Bakkeleures | 26-08-18 | 08:43

Reactie van de dag vermoed ik, helaas zou Prutte als hij het overneemt er nog voor gecomplimenteerd worden ook door de staatsomroepen.

O2Neutraal | 26-08-18 | 09:46
▼ 7 antwoorden verborgen

Telkens als een politicus het volgende zegt: "Deze maatregel is goed voor onze economie", bedenk dan altijd dat "onze" meestal niet de gemiddelde burger inhoud.
Zoals; "De EU heeft enorm betekent voor onze welvaart." Onze staat dan voor grote ondernemers, niet voor een fabrieksslaaf. Die merkt slecht dat ie grotere kans heeft om werkloos te worden omdat zijn werk naar het buitenland wordt verkast, of het buitenland komt naar hem toe, en zorgt er voor dat zijn loon laag blijft.

Statler en Waldorf | 25-08-18 | 20:38

Shell, Unilever, Phillips, egon, Ahold en cs snappen het heel goed waarom moet rutte dit nog verder uitleggen?

Jacktheflipper | 25-08-18 | 20:38

Rutte zal de geschiedenis in gaan als de Grote Politieke Oplichter aller tijden!
Wie gelooft deze misdadiger nog ?
Z'n vrindjes bij de Oranjes en Unilever zijn 'm bijzonder dankbaar.

HardwerkendeBlanke | 25-08-18 | 20:37 | 2

Aangezien we al in Rutte III zitten heb ik er niet veel vertrouwen in dat mensen nu plotsklaps wakker worden.

knutsel_ | 25-08-18 | 20:39

Rutte is een misdadige premier? Kan zijn. Maar hoe komen we in deze situatie? Wie heeft hem notabene al aan Rutte III geholpen? Wie heeft Adolf Hitler aan de macht geholpen?

canis lupus | 25-08-18 | 21:00

Dank hiervoor Feynman. Kraakhelder stuk.

Japannert | 25-08-18 | 20:35

Gras/groen

Henk P | 25-08-18 | 20:32

Zaken die niet uit te leggen zijn, zijn dat ook niet. Mss wel als je in de olie bent, dan is alles verklaarbaar. Zou dit het Waterloo van Rutte worden?

Geil Kippetje | 25-08-18 | 20:28

Ik vermoed dat Unilver tegen Rutte heeft gezegd: "als jij die dividendbelasting afschaft, dan komt ons hoofdkantoor in Nederland". En Rutte heeft geantwoord: "daar ga ik me serieus hard voor maken."
OK, dat heeft ie nu gedaan. Mislukt, maar winst voor de Nederlandse samenleving dat dit plan niet doorgaat.

Rest In Privacy | 25-08-18 | 20:26 | 2

Zal wel iets anders hard geworden zijn, dunkt me.

Geil Kippetje | 25-08-18 | 20:29

Hij is er ingeluisd. Kan het ook amper aan zichzelf uitleggen.

Schoorsteenveger | 25-08-18 | 20:42

Zie dan. De gespleten tong van Rutje (op de derde foto)

Rest In Privacy | 25-08-18 | 20:19 | 1

Shit, nu is Rutte ook al een reptielmens
Het komt nu wel héél dichtbij...

steekmug | 25-08-18 | 20:38

Afschaffing dividend belasting is wel een banenplan, levert namelijk wel één baan op en wel voor Mark Rutte zelf. Hij moet toch wat straks na de politiek.

Osdorpertje | 25-08-18 | 20:18 | 1

Geef mij die twee miljard en ik zorg voor 201 banen, die van Rutte erbij.
Dan mag Rutte van mij zelfs 2 miljoen per jaar verdienen, de rest balkenende norm.
Komt er qua belasting ook nog wat terug.
Veel beter banenplan

InAnumPerRegimine | 25-08-18 | 21:36

Wat ik nou nooit snap aan dit soort verhalen en dito uitkomsten is wat bijv. een Rutte zelf nou beweegt om zijn poot stijf te houden en de beoogde plannen door te willen zetten. Economisch gewin blijkt niet tot nauwelijks reeel, en veel electoraat kleeft hier ook niet bepaald aan.
Wellicht zie ik iets over het hoofd, en in dat geval: please enlighten me.

NiCeY | 25-08-18 | 20:15 | 4

Rutte is een trekpop van het grootkapitaal, dat is allang duidelijk.

kempenaer | 25-08-18 | 20:22

Bovendien heeft Rutte geschiedenis gevolgd. Wat economie betreft volgt hij de opdrachten van zijn bazen. Rutte hoeft het alleen maar zo glad mogelijk door de strotten van de burgers te douwen. Daarvoor zit hij er.

kempenaer | 25-08-18 | 20:25

Osdorpertje heeft een puntje.
Scheelt wel wachtgeld kosten

Jacktheflipper | 25-08-18 | 20:41
▼ 1 antwoord verborgen

Wordt het niet eens tijd om die uit de klauwen gelopen Hollandsche
noodoplossing uit het VOC tijdperk af te schaffen?
Het is toch belachelijk dat er in de handel van aandelen van een bedrijf
meer te verdienen valt dan met de producten die een bedrijf produceert.

getzappad | 25-08-18 | 20:15 | 1

Volledig mee eens! Het handelen in aandelen voegt afgerond naar boven niks toe aan waarde van een product.

Timide_Aso | 25-08-18 | 20:26

@peterverhaar
"Even nadenken; een dochter wordt overladen met hele dure leningen en kan toch heel veel winst maken om dividend uit te keren....... eh, nee, ik snap het niet"

Speciaal voor ex-bankiers. Via de extreme rentebetalingen gaat de cashflow van dochter naar moeder zonder het dividend te hoeven noemen en dus belasting te hoeven betalen.

Feynman | 25-08-18 | 20:10 | 6

Nuchternederland | 25-08-18 | 21:23
Noem je het toch management fee, beheerskosten, licentiefee, royalties, goodwill of doorbelaste kosten van advertising, IT & accounting? Ze hebben nog niet helemaal door dat ze whack-a-mole aan het spelen zijn met een vrij intelligente zuid-as. In mijn ogen de grootste vernietiging van talent ooit. Je kan die mensen ook zetten op het onderzoek van KWF.

Feynman | 25-08-18 | 21:29

@ Feynman 21:29, niet als zowel moeder als dochter btw-vrijgesteld zijn helaas. Dan betaalt de dochter de BTW en vraagt niet terug, en de moeder draagt wel af ondanks de vrijstelling. per saldo 21% door het putje.

Nuchternederland | 25-08-18 | 22:26

Dat is allemaal niet nodig. Je bent vergeten, of niet van op de hoogte, dat Nederland met heel veel landen belastingverdragen heeft waarin zo een beetje standaard is opgenomen dat dividend uitgekeerd van de dochter naar de moeder, in zijn geheel niet belast is (meestal artikel 10). De constructie die jij noemt wordt vooral gebruikt om de Vpb laag te houden (of in ieder geval daar in aftrek te kunnen brengen waar het Vpb-tarief hoog is, en te laten neerslaan in landen waar het Vpb-tarief laag is).

deBelastingplichtige | 26-08-18 | 03:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vind het verhogen van de BTW veel erger dan het afschaffen van de dividendbelasting.
De BTW verhoging maakt alles chronisch duurder en het verlagen van dit soort belastingen gebeurt eigenlijk zelden.

kempenaer | 25-08-18 | 20:10 | 3

De verhoging van de btw is het betaalmiddel van ons aan de buitenlandse aandeelhouders... Dat heeft aartsleugenaar Rutte reeds ingecalculeerd.

Ommezwaai | 25-08-18 | 20:18

Ja, dat is het trieste. Hij had de hakbijl in het vadsige volgevreten lijf van de overheid moeten zetten. Een hoop van die nutteloze ambtenaren eruit en de uitkeringen versoberen.

kempenaer | 25-08-18 | 20:21

men geeft het volk zelf de keuze waar Den Haag hun mes in mag zetten....
Ze weten dat ze fout bezig zijn, niemand wil beide.......
bezuinig maar op import van migratie.. en gratis steun aan deze...

Rene046 | 25-08-18 | 21:55

Shell, de Oranjes, Bilderberg, de Illuminatie oftewel 'The Deep State'.
Drain the swamp en de Oranjes zullen naar boven drijven !
Maak Holland weer Groot zoals wijlen Pim had gewild.

Tha Analyzer | 25-08-18 | 20:09 | 1

@Tha Analyzer
Er is nog slechts één organisatie wereldwijd aktief die hiervoor voldoende slagvaardig is. Nee, dat is niet het socialisme of communisme, niet een schimmig kartelverband tussen industrie-kapitaal verstrekkers, banken en holding comapnies, geen "global conspiracy" monoliet:
het is de Islam. <slik>

kindapaas | 26-08-18 | 05:13

Spijker/kop

John Dough | 25-08-18 | 20:04 | 7

Kop/staart
Hoofd/schouders/knieën/teen

decaliter | 25-08-18 | 21:08

Leffe Blonde
Mijn pensioenTJE is al sinds het begin van de crisis bevroren en zelfs 1x gekort. Terwijl alles steeds maar duurder is geworden. Het is gewoon één grote schande.

Lupuslupus | 25-08-18 | 21:41

jip
Dit gaat voor de dames en heren Heel Heel slecht uitpakken als ze er gewoon mee doorgaan.

Rene046 | 25-08-18 | 21:51
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl