Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

RE: #Zomergasten. Het internet is niet kapot

Beste internet vs. real world-analogie ooit

We hebben Zomergasten met Marleen Stikker niet gezien maar een recensie in een courant vonkte toch een flamedraad. Roze pillen FTW!

Haakje

Stikker, van de Waag Society, is een volbloed internetter van het kaliber Rop Gonggrijp, of Brenno de Winter, en zoals nog altijd heel veel nerds, geeks & techies in de webwereld: anarchistisch, maar goudeerlijk. Helaas is een deel van die wereld ook door het SJW-virus besmet, maar het gros van het echte deep web is zowel redpilled (qua realistisch cynisme over de wereld) als wat Stikker 'pinkpilled' zou noemen: er is altijd een oplossing want life, uh, finds a way en de technische vooruitgang is er om ons te helpen. Facebook, Apple & Google te machtig? Overheden in toenemende mate te gretig om sociale media te censureren, filters te plaatsen en het sleepnet strakker om het web te trekken? Ja, spijtig voor het internet van alle mensen, maar geen nerd die zich daar echt zorgen over maakt want crypto & blockchain & dark web bieden altijd een uitweg, een onderstroom en een decentralisatie om je te wapenen tegen censuur, kartel-kapitalisme en privacygevaren.

Toch moet je Stikker gelijk geven dat internet een sociaal-maatschappelijk functielek heeft. Tech savvy gebruikers vinden altijd een loophole om de fuiken van online verdienmodellen (lees: de ontelbare, onvermijdelijk geworden platforms waar gebruikers het product zijn uit wie alle privacy gezogen wordt ten bate van de poen) te ontlopen, maar what about the sheeple? De onwetenden, onverschilligen en digitaal ongeletterden - de blauwe pillen - zijn in overgrote meerderheid, en zullen dat ongetwijfeld ook altijd blijven. Zij volgen de verlichte tuinpaadjes naar de platforms 'waar iedereen nou eenmaal op zit', en dragen er zo aan bij dat iedereen inderdaad daar zit. Nou is Facebook een totale satan, die het internet zoals het ooit bedoeld was dagelijks verder vergiftigt, maar is het de schuld van Zuckerberg dat hij menselijke zwakte in geld om weet te zetten? Als het internet geen bedrijfsmatige invulling had gekregen, was het ook nooit zo groot en alomtegenwoordig, maar vooral: nuttig, handig, bruikbaar en servicegericht geworden.

Decentraliseer de individuele gebruiker
Het is archaïsch, op het socialistische af, om te denken dat je het internet kan redden van zichzelf door de verdienmodellen aan te vallen. Als je bedrijven van het internet wegdrukt, terwijl die de infrastructuur bestendig hebben gemaakt, de lijnen open houden & versnellen, en het internet toegankelijk hebben gemaakt voor iedereen van je achtjarige geestelijk beperkte dochter tot je achtentachtige jarige skypende oma (hmm, best sociaal-maatschappelijk), dan moet iemand anders die voortrekkersrol overnemen. Dat zullen nauwelijks de individuele gebruikers zijn (want geen collectieve macht en te makkelijk individueel te verleiden door shiny things en knipperende "GRATIS!" neons), maar des te meer overheden en georganiseerde betweters. Beiden zijn net zo'n dood in de pot voor de vrijheid van het internet als Facebook. Alle grote concerns, clubs & koepels die het web in hun greep krijgen, zullen op hun eigen manier voor verlies van vrijheid & eigenheid van het internet zorgen. Dus: decentraliseer de individuele gebruiker!

Het pleidooi, derhalve, zou zich niet moeten richten op het bestrijden van online commercie, maar op het bijscholen van gebruikers. De grote techbedrijven zijn zo invloedrijk geworden, dat ze een onnatuurlijke 'internetbureaucratie' zijn gaan vormen die bepaalt wat De Toon moet zijn, welke beelden wel en niet in vrijheid gedeeld mogen worden (tot naakte kunst aan toe), en voor wie de vrijheid van meningsuiting wel of niet is toegestaan. Omdat er geen democratisch fundament onder ligt maar juist de moraal van de beheerders van die platforms leidend is (en 'brand safety' hun beleid mede dicteert), constateren we al jaren een sterke willekeur in hun handhaving van de "gebruikersovereenkomsten", die de facto als wetboek worden gehanteerd. In de praktijk worden rechts-conservatieve, islamkritische en migratie-averse antiglobalistische geluiden veel vaker en sneller geweerd dan linkse agressie, religieuze regressie of globalistisch fundamentalisme.

MSM-mentaliteit houdt gebruikers dom
School de gebruikers bij, in plaats van hen tegen internet (en social media) op te stoken. En dan niet met absurde, zinloze cookiewetgeving, maar door de implicaties van het gebruik van sommige diensten beter duidelijk te maken, en handelingen van dergelijke dienstverleners vaker voor het voetlicht te trekken. Waar kranten en televisieprogramma's, niet in de laatste plaats omwille van de bescherming van hun eigen verdienmodellen, continu uithalen naar gebruikers van platforms en (sociale) media op internet en die als een gevaar, bedreiging of factor van agressie proberen af te schilderen, zouden ze er veel beter aan doen om op de censuur-reflexen van Facebook, de nepnieuwsgekte van politici en de gedragssturende algoritmes van Instagram te hameren. Boze twitteraars zijn even ongezellig als ongevaarlijk, de centrale controle op uitingen door de beheerders van zo'n platform is een veel serieuzer probleem, want niemand heeft die non-statelijke actoren daartoe democratische rechten geven. Wantrouw de gebruikers niet, maar wijs hen veel vaker op waar ze mee instemmen voordat ze akkoord gaan met de "wetboeken" van Facebook, YouTube en Twitter.

Hier zijn we al 15 jaar pinkpilled

De echte ziekte van het internet is niet de individuele alt-right rechtsmens, maar dat Angela Merkel dineert met Mark Zuckerberg en hem maant om maatregelen tegen "haatzaaien" te nemen, de EU die "nepnieuws" wil bestrijden, en/of (EU-) politici die internet en sociale media willen opschonen van onwelgevallige geluiden. Dat is de echte houtrot onder het vrije internet. Zuckerberg kan zijn gebruikers bovendien eindeloos blijven uitwringen door hun privacy aan iedereen en z'n betalende adverteerder uit te venten, zolang hij zich maar loyaal en bereidwillig opstelt naar politici die hun greep op het internet willen vergroten. Want dan laten ze zijn verdienmodel met rust. Die kongsi, waar macht en verdienmodellen samenspannen tegen de relatief machteloze individuele gebruiker, dát is waar media op zouden moeten wijzen - niet op die paar randfiguren die hun persoonlijke FB-pagina louter gebruiken om woede en frustratie te kanaliseren (en daarvoor steeds door de MSM ten onrechte tot norm verheven worden, wat feitelijk een belonende erkenning voor hun blinde boosheid betekent).

Blauwe pillen, rode pillen en roze pillen
Het internet gaat nooit meer weg. Maar het zakt wel steeds verder weg in het moeras van de moralistische middelmaat. Er zullen veel meer rode pillen uitgedeeld moeten worden om tegenwicht te bieden aan de blauwe pillen van zalige onwetendheid die de overheid, mainstream media en grote techbedrijven ons door de strot blijven rammen. De roze pillen van Marleen Stikker zullen sneller op de rode dan op de blauwe volgen, want pas als je de duistere achterkant van de wereld en het internet met eigen ogen ziet (en de verziekende invloed daarop door restrictieve politiek, afstervende traditionele media en selectief moralistische techreuzen), kun je de mogelijkheden van die andere, betere (online) wereld die Stikker lijkt te ambiëren ten volle verkennen, onderzoeken en in gang proberen te zetten. Blauwe pillen baden in onwetendheid, dus van hen hoef je geen ontwikkelingsdrift te verwachten. Zonder wrijving geen glans, zonder kritiek geen debat en zonder polarisatie geen progressie.

Maar zolang de MSM (en een deel van het politiek bestuur) het internet ten onrechte blijven afschilderen als een broedplaats voor haat, kwaad & kritiek, krijgen te weinig mensen de kans en de ruimte om zich bewust te worden van het feit dat het werkelijke verval van online vrijheid schuilt in de collectieve schaapachtigheid die Facebook, Google & consorten aanwakkeren onder hun gebruikers, en in de bureaucratische greep met censuur-reflexen die politici op het internet proberen te krijgen. Zo wordt het internet nooit de meest open, directe en democratische vrijplaats die het ooit was, en altijd zou moeten blijven. Dat anarcho-liberale utopia van Stikker dus, dat nu slechts voor the lucky few van tech savvy en/of redpilled native users is weggelegd. Decentraliseer, leer decentraliseren en laat duizend digitale bloemen bloeien!

Reaguursels

Inloggen

Uiteindelijk is het probleem dat niemand in z'n eigen zak wilt grijpen om een beetje vrije platformen mogelijk te maken.

Als ik miljardair was had ik wel een paar miljoen per jaar over voor het hosten en onderhoud van community websites zonder verdienmodel puur zodat ze kunnen blijven voortbestaan, 9gag, 4chan, social media platformen, etc.

niemand specifiek | 14-08-18 | 15:54

Dit artikel is het laatste zetje voor mij om ook Premium te worden. In het belang van een onafhankelijk geluid.

LibertyCity | 14-08-18 | 15:09

Het grootste probleem is dat de overgrote meerderheid van de gebruikers zich verlekkeren aan de worst die ze wordt voorgehouden maar niet doorheeft dat ze zelf tot de ingrediënten van die worst behoren.

Sqbar | 14-08-18 | 11:13

Een vreselijk programma.

van Oeffelen | 14-08-18 | 10:51 | 1

Gezien de kijkcijfers van zondag, 244.000, is het gros van NL dat met u eens. Als de NPO wil bezuinigen: voilà.

Goldfinger | 14-08-18 | 11:34

"Ethiek in de ICT is als een fietsrem op een Boeing 747."

Daar moest je het mee doen en daar kon je dan uren over nadenken....

sprietatoom | 14-08-18 | 10:31

.. maar goed. Zoals Dr. Martin Luther King sprak:
"I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will be chosen by the color of their skin and never judged by the content of their character."

Jan Passant mk2 | 14-08-18 | 09:53 | 1

Zou ook mooi passen in dat stukje over meer gekleurde rechters ;)

sprietatoom | 14-08-18 | 10:06

Zo is een adblockerblocker als de folderloper die zijn beklag bij je doet, omdat je een nee-nee-sticker hebt, en hem dus niet wil betalen voor ongevraagde reclame. Als ik wil betalen voor een reclamefolder koop ik wel de Telebraak op zaterdag.

happen_maar | 14-08-18 | 09:48

Waar Marleen Stikker voor waarschuwt en in reactie daarop voor pleit is een bijproduct van een niet bestaande situatie: individualiteit. Er is geen intellectueel dogma op de pedagogiek van het individu binnen de scholastiek dat als doelstelling heeft een uitgekristalliseerd individu te produceren die en masse een positieve bijdrage aan het collectief levert. Individualiteit is de logische opvolger van de 2 laatste werkbare systemen zonder hen te vernietigen zoals de laatste 2 werkzame systemen ook het feodalisme en religie vervangen heeft als werkbaar systeem voor de samenleving: de combinatie van socialisme met kapitalisme.
Helaas wordt individualisme door iedereen voorgesteld als hebzucht en gezien als ziekte. En niet als een persoonlijk proces tot menswording met het kapitaliseren van de intrinsieke mogelijkheden waarbij het scholastieke systeem de opdracht heeft die uit het individu te trekken. En dit alles met het totale respect van de van de lichamelijke en geestelijke integriteit van de ander met wederkerigheid als noodzakelijke voorwaarde. Zie hier de geboorte van moraal uit het individu en cruciaal voor haar verdediging. Een maatschappelijke verzadiging van dit ideaal zorgt voor de verwerkelijking van hetgeen Marleen Stikker voor pleit. Dit is het bewijs voor haar noodzaak: Als 3 personen 'Wij' zijn en 2 personen kan je ook omschrijven als 'Wij', en 1 als 'Ik", wat is er dan gebeurt met 1 bij 2? Het woord is exact hetzelfde gebleven maar de invulling is eeuwig veranderlijk. 'Wij' als duiding van de werkelijkheid bestaat niet en kan je hoogstens begrijpen als werktuiglijk begrip.
Het individu als systeem of als ondeelbaar en niet op te tellen eenheid als bouwblok van een samenleving is nog nooit geprobeerd. Want hebzucht en andere lagere menselijkheden die je dan zogenaamd institutioneel maakt...

Zoltan | 14-08-18 | 09:16 | 2

Marleen Stikker waarschuwd helemaal niet en niemand, zij gebruikt niet de Gebiedene Wijze, zij spoort mensen aan om zelf na te denken.... denk daar eens over na.... als je kan....

hetgingperongeluk | 14-08-18 | 09:32

Je was m net voor!

OhmyGod666 | 14-08-18 | 09:47

Viel me wel op tijdens het interview dat de kliek van barack hussein obama een genadeloze jacht opende op klokkenluiders.

komtdatschot | 14-08-18 | 09:03

Beter gekwetst door de waarheid, dan getroost door een leugen.

jufrouw theelepeltje | 14-08-18 | 09:01

Even als reactie op HoerieHarry, die op 23:22 schreef:
Volgens mij moet de overheid het vak internet op scholen invoeren.
Laat ze maar leren hoe het ontstaan is, hoe het werkt en wat de gevaren zijn.

Dat is mijn werk het afgelopen decennium geweest. Maar, je raad t het al, 'daar ben je te duur voor, want een docent staat in een hogere salarisschaal dan een ict-er', 'wanneer zouden we dan die lessen moeten geven?', 'kunnen we de klas niet in zijn geheel langs sturen, ze leren toch alleen een beetje typen?', en de meest irritante, 'die jonge docenten, die weten er net zo veel van af als jij'.
En dan sta je daar met kromme tenen, als die-hard ict-er, met kennis van social media, met hardwarekennis opgedaan door complete gebouwen in te richten, de opkomst van vele technologieën gevolgd, maar helaas nooit de papieren gehaald die ict-ers om je heen wél mochten halen (want het onderwijs betaalt onvoldoende om vanaf MCSE door te leren). Eigen fout, geef het grif toe.
Soit, kinderen krijgen tegenwoordig dus géén of nauwelijks les meer in ICT, internet noch social media (een enkele school daargelaten), de enige kennis verkregen door dagenlang met een ipad spelletjes spelen, dus voor bedrijven eenvoudig vee om te oogsten. En zelf ga ik dit jaar eindelijk maar eens kijken of ik niet zelfstandig iets kan opzetten in deze richting, om er financieel ook wijzer van te worden.

EEnzame SchizofrEEN | 14-08-18 | 08:23 | 4

Asperges? Wat schuift dat? Nee joh, Ik denk er aan om bijen te gaan stelen en op telegram aan te bieden. Zit ik toch in de agrarische kant.

EEnzame SchizofrEEN | 14-08-18 | 08:40

Dude. MCSE? Echt? Het internet staat vol met gratis cursussen programmeren, AWS etc. etc. Als een paar miljoen Indiers dat kunnen, dan kan jij dat ook.

ChatBot | 14-08-18 | 08:50

Wat een idiote schijtreacties van een stel idioten weer,
Tenenkrommend,

HoerieHarry | 14-08-18 | 09:02
▼ 1 antwoord verborgen

Rechts eist sinds een paar jaar oa via GeenStijl de slachtoffer rol op, maar Mark is met Angela over haatzaaien gaan praten om zogenaamd Moslim extremisme en links anti “democratisch”, anti imperialistisch, anti kapitalistisch of anti Westers geluid te weren. Slim van rechts want zo laat rechts links liggen, en !lijkt! het alleen nog over rechts en extreem rechts te gaan. Maar ook als Angela nu met Mark praat, gaat het niet over haatrechts, maar haatlinks. En ondertussen verrechtst haatlinks ongezien en zonder dat ze het zelf door hebben ( Jones is een mooi voorbeeld ). Maar met vrijheid heeft het weinig te maken. Volgens rechts moet je intolerant zijn jegens intolerantie.. een paradox want dan ben je intolerant tegen je intolerante zelf, maar je moet blijkbaar wel vrijheid geven aan diegene die minder minder minder vrijheid willen.

Balgesjaakt | 14-08-18 | 07:47 | 4
-weggejorist-
Balgesjaakt | 14-08-18 | 07:56

Gedronken zo vroeg op de morgen? Of ben je een artiest/kunstenaar, dan mag het...

hetgingperongeluk | 14-08-18 | 08:04

Met zich zelf in gesprek omdat niemand op zijn gebral reageert. Typisch gedrag van een zware alcoholist.

Rest In Privacy | 14-08-18 | 08:07
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Kamikazepiloot | 14-08-18 | 07:08 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Goed geschreven stuk! Uiteindelijk gaat helemaal niks naar de klote, ook niet in dit land. Overheid en Regelgeving lopen per definitie altijd achter de feiten aan en leggen het altijd af tegen de Eigenwijzen, Nieuwsgierigen en Filosofen. Dat weten zij en daarom hanteren zij de Blauwe zeide der machten namelijk de Regeltjes. Regeletjes zijn makkelijker te begrijpen dan zelf nadenken. Mocht het zo zijn de overheden het Internet blokkeren staan er altijd wel weer mensen op zoals Hanny Schaft (illegale krantjes versprijden) of Pheidippides (op een andere manier). Het mooie van de mensheid is dat voor elk probleem weer een oplossing wordt gevonden, dat zal altijd zo blijven. ARPANET, Tim Berners-Lee, Werner Von Braun, Einstein, Newton en Niccolò Machiavelli, Plato en de hele Reut zullen altijd weer opnieuw worden uitgevonden. Als het pobleem groot genoeg is komt er altijd een oplossing! Kijk maar naar het gevecht tegen het water van de Hollanders maar ook op het water van de Hollanders.... het is een mindset....

hetgingperongeluk | 14-08-18 | 06:46 | 1

Bij Hanny Schaft ruilde je de ene repressie in voor de andere. Ze was een communist.

arlen | 14-08-18 | 08:15

Die open, heerlijke vrije wereld waar mensen van over de hele wereld hun kennis gaan delen met anderen. Waar mensen een wereldbroederschap gaan vormen via de internetcontacten.
Wat een heerlijke nieuwe wereld.
En nog gratis ook. Tot zover de dromen.
Intussen moet er gigantisch beveiligd worden tegen een eindeloze hoeveelheid aanvallen om het zaakje draaiende te houden en wordt alles betaald door het bedrijfsleven. Dat is het stukje werkelijkheid.

marjen | 14-08-18 | 02:09 | 3

Betaald door het bedrijfsleven...... maar het gebruik is niet gratis. Het kost je privacy.

Oepsie1234 | 14-08-18 | 07:22

Je bedoelt de consument die betaalt. De eindgebruiker betaalt altijd.

arlen | 14-08-18 | 08:17

Voor niks gaat de zon op. Maar dat schijnt bijna niemand nog te beseffen.

EEnzame SchizofrEEN | 14-08-18 | 08:42

Als vrouwen over technologie gaan praten haak ik gelijk af. Je laat ze toch ook niet uitleggen wat buitenspel bij voetbal is?

Rest In Privacy | 14-08-18 | 01:50 | 14

@VeelTeSteil,
Het ontvangstcommittee slaapt waarschijnlijk nog,
*Wees welkom, u bent welkom op GeenStijl, zingt*

kleurdoosje | 14-08-18 | 07:15

@VTS ik had nog naar je gespeurd, maar kon niets vinden... goddank ben je er weer. Geen reedt aan alleen. Gelijk weer het vertrouwde toontje zo! *vrolijk opstaan doet*
Geen kroontje, die is van mn hoofd gestoten, vertel je nog weleens.

@Kleurdoosje: haha, nee, het welkomstcomite staat zojuist op. Maar je overvangende zangdienst was perfect! Dank! Hihi.

Rest In Privacy | 14-08-18 | 07:31

Het logo van de Vrouwenpartij lijkt op een opgestoken hand. De vier vingers omhoog en de duim naar binnen gevouwen. Dit is de standaard groet van de moslimbroederschap. De ironie!

Frau Merkel | 14-08-18 | 07:40
▼ 11 antwoorden verborgen

De NPO/VPRO is stuk, al decennialang, what's new?

pissebed | 14-08-18 | 01:01

Is het nu wel of niet een terugkijktip of kan ik beter een biertje drinken in de luwte van de nacht?

Dr. Blechtrummel | 14-08-18 | 00:24 | 2

Ga slapen en doe allebei tegelijk

rattenvanger XL | 14-08-18 | 00:30

Beide doen goed. Goede duiding van wel en waarschijnlijk niet door de beugel kan.

Dr. Blechtrummel | 14-08-18 | 01:10

Drie uur lang geboeid zitten kijken en luisteren. Voor het eerst sinds jaren.
Maar godallemachtig, kan die Janine Abbring er niet uitgeknipt worden vóór uitzending? Dan maar niet live.... Stem, mimiek, vragen, interrupties - stuk voor stuk fout. Deze mevrouw Stikker is heel goed in staat een boeiend en consistent betoog op te zetten dat geen enkele sturing nodig heeft van een 'presentatrice' - de woekerende schimmel van de tv. Abbring gaf er regelmatig blijk van een slechte luisteraar te zijn - werd daar zelfs een keer fijntjes door Stikker op gewezen - en kennelijk geestelijk hijgend achter het verhaal van Stikker aan te rennen. Ik heb een paar keer woest "KOP DICHT!" zitten schreeuwen tegen het Abbringmens omdat ik me liet meevoeren door Stikkers betoog en zij daar met een niet ter zake doende vraag tussendoor kwam (ook nog eens met een nare schelle stem, waar npo-presentatrices kennelijk op geselecteerd worden).
Dus zet deze aflevering gerust op de bewaarschijf, maar dan zonder ergerlijke interrupties. En het komend seizoen meer Stikker graag.

piloot47 | 14-08-18 | 00:00 | 7

Die man die M presenteert vind ik het ook niet zo raar. Ook al is ie links en homo en feministisch.

HoerieHarry | 14-08-18 | 01:24

Peter Emile | 14-08-18 | 01:08
Blij dat ik niet de enige ben die zich al jaren zit te ergeren aan de sprekende cirkelzagen van de NPO. Voor mij is het dieptepunt het vmbo-meisje Roos Moggré bij EenVandaag, dat al bij het Jeugdjournaal niet om aan te horen was. Haar áa zoals in EenVandáaaag gaat door merg en been en al verschillende malen sneuvelde bij mij een glas als ik even vergat op 'mute' te drukken zodra ze in beeld kwam. Mijn advies aan EenVandaag om het kind naar een logopedist ('zeg mij na: Het Spaanse Graan Heeft De Orkaan Doorstaan') te sturen is kennelijk in de wind geslagen. Zij is er zelfs in geslaagd Brecht van Hulten (Kassa, voorheen ook Jeugdjournaal) te overtreffen in gesnerp. Waarachtig een prestatie! En dan zwijg ik nog even over haar aanstaande kampioenschap 'domme vragen stellen'. Kortom, zie de toekomstige presentatrice van Zomergasten.

piloot47 | 14-08-18 | 10:01

piloot47 | 14-08-18 | 10:01 |

Ik kan aardig met u mee vibreren, want bij mevr. Van Hulten heb ik altijd het idee dat er een aantal schroeven permanent te strak zijn aangedraaid en te overvlodig van Loctite zijn voorzien.

Roos Moggré moest ik even opzoeken. Huh, dat was schrikken toen ik op Afbeeldingen zocht. Hoe'st mogelijk dat die grimas, pardon lach, zo zit vastgebeiteld.

Nou hoe het geluid is, zal ik nog wel eens ervaren, maar ik ben dus gewaarschuwd.

Overigens had ik een Stikker-stukje meegekregen via de tv in het hotel en inderdaad, die vragen er tussendoor, uiterst storend! Ga nog maar eens, weer thuis zijnde, de hele uitzending bekijken.
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 14-08-18 | 17:23
▼ 4 antwoorden verborgen

Haha ... utopisten. Die hebben zich gewoon voor de gek laten houden en voor het karretje laten spannen. Een leraar van mij wist begin jaren '80 al te vertellen dat wij onze reisjes per computer zouden boeken en de koelkast de boodschappen zou gaan doen. De echte knappe koppen hadden toen ook al allang bedacht dat het een schat voor spionage zou zijn en iedereen gedag zou gaan zeggen tegen zijn/haar privacy.

Als je in openbaringen gelooft zie je nu allemaal zombies rondlopen en als je het ip-adresnummer van het beest niet hebt doe je niet meer mee. Dat laatste mag je negeren, maar internet is wel een monster geworden. Dat dan weer wel.

laagvliegert | 13-08-18 | 23:53 | 4

China is al druk bezig de bijbelse profetie waar te maken. Of de profetie van 'Big Brother'.
Gezichtsherkenning via de computer; China vindt het geweldig. Onder het mom van 'veiligheid' wordt alles uit de kast gehaald om via computers alle mensen te volgen en te vervolgen.
Steekt u 5 keer over door rood? U bent herkend door de computer en komt op een zwarte lijst. Die zwarte lijst betekent dat u financieel niets meer kunt. Uw bestaan is in feite niet meer mogelijk omdat uw financiele mogelijkheden geblokkeerd worden.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Die laatste twee leidden steevast tot staatsterreur.

marjen | 14-08-18 | 03:30

Een knappe computer die de Chinezen op basis van uiterlijk uit elkaar kan houden.

Rest In Privacy | 14-08-18 | 08:22

Gulliver, chinezen vinden dat 'blanke mensen' allemaal op elkaar lijken.
In China hangen zo'n 170 miljoen 'webcams' , moeten er 220 miljoen worden. Die zijn bedoeld om binnen 3 seconden elk gezicht te herkennen uit de 13 Tb grote database waarin gezichten aan namen zijn gekoppeld.
Bijvoorbeeld www.scmp.com/news/china/society/artic... ... hier te lezen.

EEnzame SchizofrEEN | 14-08-18 | 08:47
▼ 1 antwoord verborgen

Volgens mij moet de overheid het vak internet op scholen invoeren.
Laat ze maar leren hoe het ontstaan is, hoe het werkt en wat de gevaren zijn.

HoerieHarry | 13-08-18 | 23:52

Als het internet kapot is, dan kunnen we niet op Geen Stijl, even kijken... ja, het lukt ! Het internet is niet kapot !

Doe mij maar twee ! | 13-08-18 | 23:52 | 1

Huh, huh.. bijdehandje...

Doe mij maar twee ! | 13-08-18 | 23:52

Als Orwell “het internet” had kunnen bedenken had 1984 wellicht 2018 geheten. Internet is niet stuk... maar big brother ziet je wel.

Lood om oud ijzer | 13-08-18 | 23:37 | 5

Ook op mn MSX zat al spyware

rattenvanger XL | 14-08-18 | 00:34

paar weken geleden maar een plakkertje op camera laptop gedaan….

ger1306 | 14-08-18 | 07:16

Kijk ook even achter je behang en onder je plafond of er geen microfoons zijn verstopt.
Vergeet vooral dat oude schilderijtje aan de muur niet, wie weet zit er een telescherm achter.

Rest In Privacy | 14-08-18 | 08:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik was er zelf ook als één van de eerste bij toen je alleen DDS en XS4ALL en verder niks had. Maar ik was geen naïeve utopist en wist dat vroeg of laat de commercie de overhand zou krijgen om te zwijgen van de activiteiten van overheden en veiligheidsdiensten. Laat ik de toestroom van al het janhagel/tokkies al helemaal buiten beschouwing. Maar Internet is niet het geweldige platform geworden waar die utopisten van droomden. Een levensgevaarlijk fuik is, een systeem dat ons in handen can bedrijven en overheden totaal zal gaan beheersen. Een digitale nachtmerrie.

Bigi Bana Boy | 13-08-18 | 23:37 | 5

"Een levensgevaarlijk fuik is, een systeem dat ons in handen can bedrijven en overheden totaal zal gaan beheersen."
Ehhhh.,.... Word zo moe van dit soort slecht geschreven teksten.
Ga dan Offline. Nu kan het nog.

RickyLaRue | 13-08-18 | 23:55

@knallen | 13-08-18 | 23:51 daarvoor had je het 5k modem, dat op steenkool liep. Goede tijden waren dat, pa op de computer, moe in de stookruimte, scheppen alsof haar leven er vanaf hing. Zij dacht dat er een recept werd ge download, hij zat toen al te fappen.

EEnzame SchizofrEEN | 14-08-18 | 08:51

Jullie komen er tzt wel achter. Naïeve papsmoeltjes.

Bigi Bana Boy | 14-08-18 | 10:47
▼ 2 antwoorden verborgen

De mensch is van natuur slecht en egoïstisch. Dat komt met name naar boven als het goed gaat en dus de verveling toeslaat. Hierdoor hebben mensen tijd om te gaan zeiken en trollen. Hier zie je een aantal vaste trollen die 'toevallig' altijd net een andere mening hebben om anderen uit de tent lokken. Waarom? Voor eigen plezier. Bedrijven en overheden hebben zo hun eigen belangen zoals geld en een mainstreammening om de leiding te houden. Dus ja, met internet is niets mis, met een aantal gebruikers wel.

BozePaarseMan | 13-08-18 | 23:34 | 1

Heb je het nou over de mannen van 'het broodnodige andere geluid'?

RickTheDick | 13-08-18 | 23:51

De laatste tijd krijg ik steeds meer het gevoel.... dat niet ''ik'' de reacties hier schrijf maar mijn computer.
Zit achter mijn bureau en mijn laptop ''dwingt'' mij nu om dit verhaal hier te typen, dat is best wel akelig.

sociaal_econoom | 13-08-18 | 23:27 | 3

Ik gebruik internet alleen voor porno

Blankeroom | 14-08-18 | 00:26

Heb ik ook 010101010101010101\ppqpqpqp

rattenvanger XL | 14-08-18 | 00:35

Ik had ook al het idee dat u een soort sokpop was ;-)

kleurdoosje | 14-08-18 | 06:45

Wie?

Omebert | 13-08-18 | 23:21 | 2

Bent u nu zo dom of ben ik nu zo slim, daar maak je vrienden mee.
Omebert doordenken al is het nog zo moeilijk.

botbot | 13-08-18 | 23:31

Zomergasten op zicht is een goed progamma , maar wordt kapot gemaakt door die vragensteller.it je goed te luisteren, komt zij er ineens weer tussendoor met heel iets anders, Ga een andere zoeken, dit wordt niks.

gato | 14-08-18 | 08:38

Je ziet pas bij een gast met echte inhoud, hoe mooi het programma Zomergasten kan zijn. Dan pas valt een excuustruus door de mand. Dan pas wordt duidelijk hoe erg de voetballerij in zijn eigen pseudo-werkelijkheid leeft, en hoe moeilijk het voor Louis van Gaal is om contact te maken met de rest van de wereld.

Feynman | 13-08-18 | 23:16 | 4

Dat Louis niet volledig tot zijn recht kwam lag natuurlijk enkel en alleen aan de interviewster. Dat lijkt me logisch.

Lood om oud ijzer | 13-08-18 | 23:29

Louis v g was een excuus Truus? Begrijpt ik het goed?
Heb die uitzending niet gezien wegens overgevoeligheid voor teringlijers.
Heb afgelopen zondag ook niet gekeken.
Was het leuk?
Informatief in elk geval?

RickyLaRue | 13-08-18 | 23:35

Daar heb je helemaal gelijk in Feynkerel !

Doe mij maar twee ! | 13-08-18 | 23:53
▼ 1 antwoord verborgen

Het internet is prachtig, uiteraard zijn er wel instanties nodig die er voor waken dat demense er geen verkeerde dingen leren. Lezen werd heel vroegah ook als schadelijk gezien om dezelfde reden. Mooi voor Ons Soort Mensen, maar slecht voor het gewone volk.
Goed dat deze wijze mensen zich nog steeds zorgen maken over onze geestelijke gezondheid en mannen als Tommy Robinson preventief in gevangenissen stoppen en Alex Jones bannen. Stel je voor wat er zou gebeuren wanneer wij demense daarnaar zouden luisteren.

Slik maar gauw een blauwe pil. Uw zorgzame koreaanse

Jan Passant mk2 | 13-08-18 | 23:07 | 1

Jan Passant mk2 | 13-08-18 | 23:07 |
Mijn schoonmoeder, hou God voor ogen en de broek dicht.
We mochten niets ontdekken

botbot | 13-08-18 | 23:16

Het internet is de schuld van alles.
Nu ook weer in Turkije waar de boodschappers van onwelgevallig nieuws over de Turkse lira door de hysterische voorganger voor terroristen worden uitgemaakt.
Buitenlandse complotten, internet terroristen, het gaat er als zoete koek in bij de Erdogan dwepers.

Jan Dribbel | 13-08-18 | 23:07 | 3

Nu zijn de voorstanders van ome Erdogan dan ook niet slim. En wat niet slimme mensen wel kunnen is fysiek geweld toepassen.

BozePaarseMan | 13-08-18 | 23:37

En met vlaggen rondzwaaien

kaasfondue | 13-08-18 | 23:46

Die rijke Chinezen zijn allemaal al naar Amerika gevlucht.

gato | 14-08-18 | 09:19

Het was een interessante en leerzame Zomergasten

frisenfruitig | 13-08-18 | 23:02

Als je niet weet hoe een auto werkt moet je er niet in gaan rijden. Daarom is het rijbewijs bedacht.
Voor internet geldt hetzelfde. Begrijp je het niet? Blijf er dan weg.
Gaat niet gebeuren natuurlijk en is niet helemaal vergelijkbaar.
Maar ik hoop dat de gedachte overkomt.

HoerieHarry | 13-08-18 | 22:59

Dat pillengeslik heeft een Jordan Peterson smaakje. Het verleent het betoog onmiddelijk een spychisch/psychisch (blauw-rood, kies maar + clean up the headroom) mystieke ondertoon van gealarmeerd zijn. Dus: graag een pillenslikkerpoll.

Eeuwig..Op..Vakantie | 13-08-18 | 22:48 | 1

Kost t geld, dat is de vraag

rattenvanger XL | 14-08-18 | 00:36

Volgens mij is voor de nieuwe generatie internet helemaal niet iets 'groots' dat 'ooit de intentie had de wereld te verbeteren' maar iets doodnormaals net zoals de boekdrukkunst.
De slimmeren zien de kansen: informeren, geld verdienen, verbinden, dingen vinden, gratis/goedkope zaakjes, etc etc en ook de gevaren ervan: mbt privacy/ foutieve informatie/ nepnieuws/ hackgevoeligheid/ etc, en gaan er wat bewuster mee om, en de dommeren hobbelen gewoon wat met de stroom mee waardoor weleens wat mis gaat. Dat is precies hetzelfde bij info via de klassieke gedrukte manieren: daar stonden/staan ook leugens in en worden ook mensen opgelicht, daar heb je ook kritischen en simpelen die alles geloven.
De dommeren scholen lijkt me een goed plan... maar om daar nou zo dramatisch over te doen. Volgens mij ben je dan gewoon oud en/of naief. *duikt weg*

Rest In Privacy | 13-08-18 | 22:41 | 3

Leuke vergelijking!

letopuwzaak | 13-08-18 | 23:37

Dat dus. Vroeger dachten ze ook dat door Stoomtreinen koeien minder melk zouden geven.

knallen | 13-08-18 | 23:58

Haha. En dat als je te ver naar het westen voer, je van de aarde viel. Nu weten we meer. Als je doorvaart kom je in paddenland, thats all.

Rest In Privacy | 14-08-18 | 00:13

Gemiste kans van Rossem... Er zijn veel slechtere manieren om 3 uur van uw leven te besteden. Met name het stuk over zelfrijdende auto's legt kraakhelder het probleem bloot, en Marleen zegt dus heel simpel "nee" op de vraag of we zelfrijdende auto's moeten willen. Volstrekt terecht!

Dr. Ka wo lo | 13-08-18 | 22:41 | 3

Dr. Ka wo lo | 13-08-18 | 22:41
U denkt de techniek te kunnen stuiten?
Wie had gedacht dat wij met onze Commodore computer met de hele wereld konden communiceren? mooi niet om dat het simpelweg niet ging.
Toen kwam de eerste PC rammelen met met een telefoon lijntje maar het duurde ff twee pagina's laden was een avond vullende project maar het was gelukt.
In de toekomst; u wilt een zelf geen zelf rijdende auto en u maakt een ongeval met dodelijke afloop.
Dood door schuld?

botbot | 13-08-18 | 22:57

@ Botbot ; ik zie niet zozeer het pribleem in het stuiten van techniek maar meer praktische problemen zoals bijvoorbeeld vluchten voor de politie / achtervolgen van boefjes. Of waar verkeersasocialen dan hun frustraties moeten uiten? Of hoe krijg ik mijn Tesla 45.6 zover dat deze begrijpt dat ik op de 1500km naar de Spaanse zon liever achter een auto vol mooie vrouwen rijdt dan achter een auto met een vis er op geplakt? Dus ja, behoudens een goed werkende addaptive(?) Cruisecontrol en wat andere nuttige veiligheidsdingetjes die het rijden veiliger en nuttiger maken, hoop ik dat er ook nog een stukje zelfrij-plezier over blijft voor de liefhebbers.
Wat onmogelijk lijkt want oefening baart kunst en een rijbewijs halen is één, veilig leren rijden is een ander verhaal wat dus niet meer realistisch is. Het wordt dus het één of het ander.
Geen idee meer waar ik naar toe wilde eigenlijk, en deze app weet dat ook niet dus die techniek loopt nog niet zo snel.

Misschien ontopic maar hoe mooi zou het zijn als al het verkeer alle verkeersinfo zelfstandig op zijn/haar voorruit geprojecteerd krijgt, dan zullen de wegen ontdaan kunnen worden van portalen, borden, belijning en verlichting.

Promedio | 14-08-18 | 09:41

botbot | 13-08-18 | 22:57 |
Hmmmm, met de C64 deden wij dan packet radio via 27mhz en haalden we de nieuwste spelletjes uit amerika via de telefoonlijn en een gehackte datasette.
Met de hele wereld communiceren gaat wat ver maar reken maar dat wij toen al doorhadden dat er met computers heel goed te communiceren is.
Je moest er alleen wel eerst machinecode voor leren en dat beperkte de selectie nogal, enkel de slimmeren van geest kregen dat voor elkaar dus bleef de schade nog beperkt. Nu is dat anders, iedere malloot met een telefoon heeft meer mogelijkheden dan ie zelf ooit zal vermoeden.
KRrrrrrrrr.... pieeeeieieieieieieieep.

elfenstein | 14-08-18 | 11:54

"Embrace the painful truth of reality", verpakt in een rood schilletje.
De werkelijke inhoud is echter dat de 'truth of reality' vaak niets anders is dan de tirannie van een ander die jou door de strot geduwd wordt. Zolang je dat maar accepteert en omarmt is er niets aan de hand, ook al is het keer op keer pijnlijk en is de rotzooi keer op keer voor jou dus. Zo werken tirannen nu eenmaal.

Rest In Privacy | 13-08-18 | 22:41

We hebben van MSN, ICQ, MySpace en Hyves geleerd dat merkentrouw op internet snel voorbij kan gaan. Dus hoe verrot die macht van Google en FB ook is, er gaat iets anders komen. Of het nou een andere browser is (met "privacy by design" - Brave?) of een nieuwe site, of een nieuw protocol, of alles-via-de-smart-blockchain of iets wat we nu nog niet weten maar over pakkumbeet 3 jaar de normaalste zaak van de wereld is. Dat Kan Op Internet!
Maar tot die tijd adviseer ik om Alles & Iedereen Online met paranoia, wantrouwen en ongeloof tegemoed te treden. Dan valt het uiteindelijk best mee.

FooBar404 | 13-08-18 | 22:37 | 1

Goeie tip Foobar. Note to self: “nooit Brave installeren”. ;)
En “tegemoed”... seriously?

Lood om oud ijzer | 13-08-18 | 23:33

Ik heb praktisch mijn hele extended familie (N>500 want katholiek) proberen duidelijk te maken dat de add-ons Adblocker & Ghostery echt wel toegevoegde waarde hebben (Ja sorry voor de GS-schoorsteen....). Parels voor de zwijnen is het. "Ik vind het eigenlijk wel fijn die advertenties over wat ik leuk vind." Sterf, en nogmaals sterf x10 denk ik dan.

Taggart | 13-08-18 | 22:33 | 1

Je kan gewoon een kroontje kopen he? Wees een held, koop er eentje voor die hele stam van je. Misschien leren ze dan wél iets over bv anticonceptie.

elfenstein | 14-08-18 | 11:58

Een van de betere Zomergasten in lange tijd. Hier kijken we dat altijd, want dat hoort zo, maar gisteren zat er echt een serieus interessante gast. Jammer dat dit soort mensen nooit bij de talkshows zit, want dat zou voor een hoop mensen een verademing zijn. En wat internet betreft. Ze heeft gewoon gelijk. Internet is weldegelijk stuk.

lokoolokie | 13-08-18 | 22:26 | 1

Vond het ook een geweldig mens, die bij Zomergasten zat, jammer van Abbring.

gato | 14-08-18 | 09:22

Ondertussen:
'Google verzamelt locatiedata in Android en iOS ook al staat die functie uit'
tweakers.net/nieuws/142035/google-ver...

Kompleet amoreel bedrijf, dat Google.

me,myself and IK | 13-08-18 | 22:26 | 5

Misschien staat de telefoon niet eens uit ook al zet je hem uit, wie zal het zeggen.

sprietatoom | 14-08-18 | 00:40

@me,myself and IK,
Ja dat klopt, ik heb de locatie altijd uitstaan, maar dan weet Google wel bij welke zendmast mijn telefoon het dichtstbij is, ongeveer een honderd tot vijhonderd diameter waarbij mijn huis niet precies wordt gelocaliseerd. Dat kan ik zelf ook zien op een satelietkaart, bij Marktplaats bijvoorbeeld. Zette ik de locatie aan dan werd mijn huis precies aangewezen! Best scary!
@Sprietatoom,
Soms ben ik het echt zat en haal ik de batterij eruit, bekijk het dan maar, ze is er lekker niet hoor, niks mee te maken! :-)
Ongelooflijk vanwaar we komen, de enorme vrijheid vroeger, naar deze bekrompen EU shitzooi, met dank oa aan dat gemene Merkelmonster en haar Zuckyzucky

kleurdoosje | 14-08-18 | 01:32

@ Kleurdoosje:

Blijkbaar kun je Merkel wel uit de DDR halen maar de DDR niet uit Merkel. Ze valt terug op DDR methodes om het volk onder de knoet te krijgen.

Over de DDR gesproken, de keuzefilm na zomergasten was ook wel aardig: "Goodbye Lenin."

sprietatoom | 14-08-18 | 01:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb gisteren de hele aflevering gekeken en het was zowaar een goede aflevering. Ik kijk het wel vaker (ja echt) maar meestal zit ik het niet uit. Vorige week bij Louis na 5 minuten al klaar.
De 3 uur vloog voorbij ik heb de stille hoop dat dit mensen zal wakker maken, maar zoals wel vaker zal de mensheid mij teleurstellen. :(

Insan3 | 13-08-18 | 22:23

De linkse globalisten hebben pas laat ontdekt dat internet teveel de waarheid liet zien, o.a. d.m.v. social media. Daarom moet internet gesnoeid worden naar het beeld en gelijkenis van de linkse lobby hobby. Take the blue pill and stay in the matrix or take the red pill and see how deep the rabbithole is.
www.youtube.com/watch?v=zE7PKRjrid4

matrixbluepill | 13-08-18 | 22:17

Als je een beetje inzicht heb zie je heus wel wat commercieel, nepnieuws, oplichting of andere bullshit is. Ik zie het wel in ieder geval.
Dat er veel internetgebruikers zijn dat inzicht niet hebben, en waarvan misbruik wordt gemaakt doe je niks aan..
Dat is niet alleen zo op internet maar met alles wat er gebeurt in de wereld om je heen.

HoerieHarry | 13-08-18 | 22:16 | 3

Dat klopt als een bus. Probleem is dat mensen mét inzicht maar al te graag misbruik maken van mensen zonder inzicht. En de aantallen steeds groter worden, dus het probleem steeds minder grijpbaar.

Mensdier | 13-08-18 | 22:21

Ik weet niet hoe oud u bent, en dat doet er ook niet toe. Mijn generatie, dus ook die van Stikker hebben het begin van internet meegemaakt. Daardoor zie je het net door de jaren heen veranderen van een soort verheffing van iedereen, naar het spionagenetwerk van nu. Iedereen die van na '90 is, kent die verandering niet. Dat kan je jongeren niet kwalijk nemen, want ze weten niet beter, dat privacy niet bestaat en dat ze altijd en overal online moeten zijn. En daar gaat het helemaal mis. Er zijn maar weinig heroïnejunks die er een gestructureerd leven op na kunnen houden, naast de verslaving. Ze delen zelfs hun injectienaald als de nood heel hoog is. Er is een generatie junks geboren, maar in tegenstelling tot een analoge junk, wordt dit junkengedrag wel massaal omarmt. Echt, het internet is kapot.

lokoolokie | 13-08-18 | 22:40

lokoolokie | 13-08-18 | 22:40
Ik ben 48, dus ook heb ik het meegemaakt en heb in het verleden gewerkt voor de grootste zakelijke aanbieder van internet destijds: UUnet als salesmanager (Onderdeel van WorldCom).
Wat ik zeg is dat velen het inzicht niet hebben. Veel jongeren zeker niet.

HoerieHarry | 13-08-18 | 22:45

Karl Marx in een nieuw jasje. Vroeger was de mens een uitgebaat produktiemiddel en nu een uitgebaat stukje data. Wordt tijd dat er een nieuw boekje uitkomt "Critique of Internet Economy" waar alle socialisten weer braaf achteraan gaan huppelen. Jammer alleen dat het via Amazon verkocht gaat worden.

Beefbus | 13-08-18 | 22:14 | 4

"Advertising, once a creative industry, is now a data-driven business reliant on algorithms. The implications are deeply sinister – not only for the consumer but for democracy itself"
www.newstatesman.com/science-tech/int...

2tribes | 13-08-18 | 23:03

Scherpe link gelegd, Beefbus.

Rest In Privacy | 14-08-18 | 00:47

@2tribes
Bedankt, dat is een zeer interessant artikel.

me,myself and IK | 14-08-18 | 11:35
▼ 1 antwoord verborgen

Onvoorstelbaar goed verhaal, Bart Nijman.
Het enige wat wringt, is dat de metaforische pillen eigenlijk ingenomen worden tegen een verslaving. Het gaat dus niet om wie wanneer welke pil neemt, het gaat erom dat die pil nodig is geworden. Door een ieders strot wordt geduwd.
"Het internet gaat nooit meer weg."
Daar ben ik niet zo zeker van, gezien er een zeer aannemelijke kans is dat de grootste vulkaan van IJsland binnen nu en dertig jaar zal uitbarsten en het halve luchtruim van de aarde zal benevelen, waardoor zowel bewegingsvrijheid als luchtcommunicatie tijdenlang zullen worden ingeperkt. Hierdoor zal de mens een andere, nieuwe waardering van 'functioneel, gezond' internet krijgen en gaan begrijpen dat mensen vergankelijke wezens zijn zónder de noodzaak van internet. En dat geestelijke overleving werk vergt met échte mensen.
De psychologie is niet voor niets ontsprongen uit de filosofie. Met nog maar 150 jaar oud -nu in de babyschoenen- zal zij deze eeuw een zeer belangrijke rol gaan spelen in het bewustzijnsproces van mensen en hun eigen geest. En dat zal dus worden ingegeven door de natuur en de afwezigheid van geldelijke (te machtige) grootmachten. Niet door innovatie op het internet zelf. Het collectief mensheid is daarvoor te groot en individuele verschillen daarvoor te breed.
Een ieder kan bij zichzelf te rade gaan: verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Maak eigen keuzes, en wees niet afhankelijk. Niet van internet, niet van geld.

Mensdier | 13-08-18 | 22:14 | 10

@beste dames en heren,
Mag ik hieraan nog toevoegen dat de psycho-analyse alles weg had van een politieke sectie met een verborgen missie: ondermijning van de gastcultuur. Met geneeskunde had het weinig van doen. De verborgen werking ervan houdt ons nog steeds uit de slaap: PolyCor[*] is erop gebouwd

[*] Meervoudig politiek correct, vertaald naar uw specifieke "Weltanschauung" afgeleid uit de cookie-mix van uw browser=> uw "bubbel", voor bevestiging van wat u reeds opgedrongen is ;)

kindapaas | 14-08-18 | 04:53

Omdat de internettermen en debiele reacties niet van de poes zijn, stel ik het nog even in het algemeen. Gezien het een algemeen feit betreft over de generatie onder de 30 (danwel 'eenzame' of liefdeloze mensen).
Een typisch 'internetkind' is op zoek naar liefde in een clubje dan wel de maatschappij: onder de 30 (of eenzaam/liefdeloos boven de 30), enkel op zoek naar 'waarheid' in plaats van discussie, enkel zichzelf bevestigd willen zien, continu vergeten wat men zelf heeft geschreven, continu op anderen projecteren waarin zij zich zelf eenzaam en zoekend voelen, 'medestand' etaleren (want eigen ego nog niet geactualiseerd), continu eigen waarheden als feiten plempen (zonder op het topic of een totaalboodschap in te gaan) en anderen betichten van 'niet gefundeerd', niet inhoudelijk reageren doch het hoogste woord over 'hoe men over zou moeten komen', om over de ingebeelde waarde van 'slim' of 'intelligent' nog niet eens te spreken. En dat enkel en alleen omdat de identiteit nog niet is ingedaald.. en men verlangt naar een beetje liefde.

Mensdier | 14-08-18 | 09:59

Mensen die absolute waarheid of 'vrienden' zoeken op internet -al dan niet anoniem- die sporen (ergens of helemaal) niet en komen zichzelf echt nog wel tegen in deze continu veranderende wereld. Individualisme en zelfactualisatie -intrinsiek geluk- is werkelijk het hoogst haalbare in het leven.
Laat de rest maar lekker geloven in internet, de nieuwe religie.
Tabee, het beste allemaal.
En GS, wederom bedankt. Driemaal is nu echt scheepsrecht. :)

Mensdier | 14-08-18 | 09:59
▼ 7 antwoorden verborgen

Voor veel gebruikers is internet een swipe of een app op een telefoon. Er worden steeds minder PC's en Laptops verkocht. Half Afrika heeft wel een smartphone/feature phone maar geen normale PC of Laptop. Die trend zie je ook in het westen. En ze plempen al die telefoons helemaal vol met allerhande apps. Die men er nauwelijks meer vanaf krijgt. Althans niet de normale gebruikert. Dus de overheden krijgen steeds meer macht. Hebben steeds makkelijker toegang tot data van gebruikers. En kunnen steeds makkelijker met behulp van de tech reuzen alles en iedereen de moeder censureren. De Smartphones zijn het echte probleem. Dat is een verslaving, bijna een ziekt aan het worden.
--
Heb je echt 24/7 die route app nodig?

knallen | 13-08-18 | 22:10 | 2

Ja, want anders verdwaal ik in mijn dromen...

Bijtendehond | 13-08-18 | 22:38

Ik zet mijn locatie altijd op uit, ook van de tablets. Ze kunnen wel weten waar ik ongeveer zit, maar niet precies in welke winkel ik ga of welk restaurant etc. Of waar mijn huis woont! ;-)

kleurdoosje | 14-08-18 | 00:23

Mijn Google Assistant kan deze pagina niet openen.

Reebensteeltje | 13-08-18 | 22:09 | 1

Sterkte.

RickyLaRue | 13-08-18 | 22:12

Hey van Rossem, zit GS te wachten op mijn 2 tientjes, of zal ik jullie een factuur sturen?
Echt niet ouwehoeren met ethische whitehats, want wij raken je in je portemonnee.

JeBroederInPolemiek | 13-08-18 | 22:06 | 2

Wie smeert er bammetjes?

Berbaar | 13-08-18 | 22:47

Jawoh

rattenvanger XL | 14-08-18 | 00:56

Er zijn maar twee industrieën die hun klanten als 'gebruiker' aanduiden..

marcoplarco | 13-08-18 | 22:05 | 1

Goed punt.

lacucaracha | 14-08-18 | 00:18

Heel goed verhaal. Veel beter dan wat de gemiddelde politicus te berde brengt.

Rest In Privacy | 13-08-18 | 22:01

Probleem is een gebrek aan moraal bij een groot deel van de mensheid. Het draait alleen om macht en geld.

Maxx! | 13-08-18 | 22:00 | 5

@Sans Comique: een fysieke basis voor moraliteit is exact mijn punt. Wij zijn naar de natuur functionerende dieren. Het feit dat gedachten (en taal) onze processen kwantitatief moeilijker en 'gevoelsmatiger' hebben gemaakt, doet daar niets aan af.

Mensdier | 13-08-18 | 23:52

Mensdier | 13-08-18 | 22:16
Ook apen hebben moraal.

bodemloos | 14-08-18 | 00:30

@Sans&Mens
Spiegel neuronen, trainbaarheid en fysieke verankering, goed punt.
Een daaraan gerelateerde vraag is of aangeleerde vaardigheden ("acquired skills") nu genetisch door te geven zijn of niet? Indien ja, dan kun je via gecontroleerde bevruchting in theorie ethiek injecteren en verankeren in de "gene-pool" van een groep. Met alle gevolgen van dien: een volgzaamheidsgen; een agressie gen, een IQ gen. Scary!.

kindapaas | 14-08-18 | 05:14
▼ 2 antwoorden verborgen

Iets om je het hoofd over te breken is ook hoe verander je de kijk op socialmediaplatforms bij kinderen. Dit kan via (kritische) ouders, maar meer nog zou er maatschappijbreed geïnformeerd moeten worden via basisscholen en het voortgezet onderwijs. Echter, zoals dus ook elders in de maatschappij, hebben daar de blauwe-pil-slikkers de overhand. Het zou in het onderwijs niet om links of rechts, om goed of fout, of blauw of rood moeten gaan, maar vooraleer om het verstrekken van het totaalplaatje. En dat mist.

mozaard | 13-08-18 | 21:58 | 1

Het zou niet om pillen moeten gaan, maar voorkomen/genezen van een zieke wereld.

Mensdier | 13-08-18 | 22:25

Het meest verrotte dat de grote social media bedrijven ooit hebben gedaan is het het verwijderen van de dislike. Op die manier zijn er gesubsidieerde broodactivisten ontstaan, met een gevolg van linkse SJW-gekkies en gekochte votes, die proberen extreemlinkse politieke ideologie via het bedrijfsleven de maatschappij in te pompen. Dit komt omdat bedrijven te dom zijn om logisch na te denken en alleen kijken naar cijfertjes; en als zij zien dat bijvoorbeeld een genderneutrale kledinglijn veel likes krijgt, dan denken die idioten dat de meerderheid van de mensen genderneutrale kleding willen... de dwazen.

IslamPislam | 13-08-18 | 21:56 | 1

IslamPislam | 13-08-18 | 21:56 |
Het bedrijfsleven dom ,ja,ja.
Neem de mode eens of de pads voor de wasautomaat iedere consument neemt genoegen om voortijdig afstand te nemen van hun bezit.

botbot | 13-08-18 | 22:19

Bis: Bravo, van Rossem!

eastender | 13-08-18 | 21:53

Bravo, van Rossum!

eastender | 13-08-18 | 21:52

Het is dusgewoon wachten op weer het volgende digitale sociale platform wat zich dan als onafhankelijk en “open” etaleert en vervolgens onder commerciële of ideologische druk weer een bepaalde richting op gaat.
Poeh poeh......

J-van-de-Bontekoe | 13-08-18 | 21:51

Ik erger mij in toenemende mate als ik op Ixquick zoek, omdat ik Google niet direct wil steunen en een grotendeels symbolisch protest wil geven tegen NSA, MI5, AIVD, FSB\KGB, etc., Echelon en Five Eyes clubjes van voyeurs in uniform. Je zoekt gewoon iets heel huis-, tuin- en keukenachtigs (nee, geen porno, haat of terreur) en dan krijg je van Amerikaanse kranten of sites de melding "this site is not available in your area\country". Mag ik de EU-betwetgeving daarvoor bedanken? Die nonsens-bescherming tegen cookies, alsof je een kleuter bent die door een kinderlokker met koekjes wordt verleid, in feite (on)bewust tot een manier van uitsluiten van informatie van buiten de EU inzet?

Ik heb geen Facebook meer, al jarenlang. Had het alleen door verzoek van een familielid en deed er niks mee en zie er nog steeds geen enkel uniek nut van in, dat niet op een andere manier net zo makkelijk en tegen een lagere "prijs" kan. Verder moet eenieder het zelf weten of je je ziel aan Satan wilt verkopen omdat hij 50% korting of leuke gimmicks aanbiedt. Hij heeft er toch niet echt recht op.

Het internet commercieel gebruiken is niet leugenachtig of kwaadaardig op zich, maar overheden proberen in feite om grote bedrijven voor hun karretje te spannen. Door vage wetgeving, zoals ook recent door Feynmann op GS aangegeven en nu door Van Rossem, proberen overheden als de EU om die bedrijven als onbezoldigde censoren in te zetten. Juist door het lekker vaag te houden wat "haatzaaien" of "racisme" is, krijg je een Roomser dan de Paus gedrag waar die bedrijven "vrijwillig" en misschien ook door de voorkeur van hun CEO of medewerkers, veel strenger optreden dan een officiële overheidscensor zou doen. Door angst voor vervolging of publieke afkeuring.

Het naar zeggen oudste "monotheïstische" geloof, het Zoroastrisme van de Perzen en de profeet Zarathustra\Zoroaster, draaide om de strijd tussen Ahura Mazda (Ormazd) versus Angrya Mainyu (Ahriman), wat wordt voorgesteld als Asha (Waarheid) tegen Druj\Dregvand (Leugen). Ik kan slechts hopen dat de waarheid uiteindelijk zal overwinnen.

Wol | 13-08-18 | 21:51 | 2

Less is more Wol, less is more...

Lood om oud ijzer | 13-08-18 | 23:43

Ja dat hoop ik ook, @Wol
En de vrijheid.

kleurdoosje | 14-08-18 | 00:13

Chapeau.

Alquest | 13-08-18 | 21:49

Het zou zowaar een interessante aflevering van Zomergasten kunnen zijn, maar ik erger me te veel aan die presentatrice. Gewogen en veel te licht bevonden.

spanarchist | 13-08-18 | 21:49

Met de A.I op de achtergrond krijgen de mensen maar één wereld te zien. Blijven veilig in hun bubbel in een comateuze toestand. Op zoek naar de volgende like voor hun dopamine shot. Daar is Facebook tenslotte ook voor gemaakt. Zoals de oprichters zelf hebben toegegeven.
Ondertussen 'beschermen' met cookies. Wat een farce.
Rode pil krijg je van de zogenaamde nepnieuws. Laten ze dat nou net wegjorissen. Denkende en kritische mensen zijn moeilijk onder controle te houden. Zombies is wat ze willen en zoals ze de burger graag zien. Kritische geluiden worden gekwalificeerd als haatzaaien, en mensen als schaapjes in de bubbel gehouden. MSM maar dan op het internet.

Wim Venijn | 13-08-18 | 21:46 | 2

Zombies inderdaad – autistisch ronddolend in hun blauwe wereldje en ronduit agressief reagerend op mensen die dat 'veilige, vredige' wereldje dreigen te verstoren met hun afwijkende meningen en kritische inzichten,

2tribes | 13-08-18 | 22:19

@2 tribes
Geen zombies maar getrainde hondjes aan kettinkjes, keffend als er iets voorbij komt wat binnen de kefkaders valt ;)

kindapaas | 14-08-18 | 05:21

Waar een grote staat is daar is geen volk meer.

En waar nog volk is haat men staat.

Er is nog volk op het internet, en dat moet kapot gereguleerd worden door de staat . Ik heb oprecht geen idee wie er gaat winnen in die strijd.

KutFilosoof | 13-08-18 | 21:45 | 4

@Rickylarue
Hele aardige mensen die een dictator in het zadel houden die ISIS bewapent om de Koerden uit te moorden. Vast met een vriendelijke glimlach om de lippen. Hebben ze jou zo onder de ballen gekieteld dat je dat vergeten was?

Sans Comique | 13-08-18 | 22:57

Sans Comique
Helaas geen gekietel aan m'n ballen.
Hoe Erdogan nog steeds de leider van Turkije is, gaat m'n verstand te boven.
Maar goed, Hitler flikte het ook.

RickyLaRue | 13-08-18 | 23:16

@rickylarue
Moet je ook niet willen, gekietel aan je ballen door hen, met hun harige knuisten.

Sans Comique | 14-08-18 | 00:54
▼ 1 antwoord verborgen

Zijn er mense die dit heule stuk hebb0n gelezen?
Dan wil ik graag een samenvatting.
BVD.

RickyLaRue | 13-08-18 | 21:42 | 6

@berbaar : en het grappige van Dumpert publiek is dat het net zo min iets bereikt met hun oppervlakkig geleuter als het GS publiek met hun hoogdravende arrogantie. Mooi toch.
En als taart onder de kers liegt de elite het hardst om de steun van het plebs.

Promedio | 13-08-18 | 22:51

@Promedio | 13-08-18 | 22:51
Leuteren op de Internetz draagt sowieso niets bij, het is vermaak althans voor mij.

Berbaar | 13-08-18 | 23:07

@RickyLaRue,
Het gaat over het Internet.
Graag gedaan hoor schat :-)

kleurdoosje | 14-08-18 | 00:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik denk dat Facebook en Twitter en, iets meer in de toekomst, Google, verleden tijd zijn. Mensen zullen steeds meer waarde gaan hechten aan hun privacy en zullen het niet meer pikken dat deze bedrijven van alles over hun persoonlijk leven opslaan. Dat zal op den duur ook niet meer mogen. Mensen zullen baas worden over hun eigen persoonlijke informatie en heel selectief zijn aan wie ze die informatie ter beschikking willen stellen. Het mooiste zou zijn als bedrijven moeten gaan betalen aan jou en mij om persoonlijke informatie van jou aan mij op te mogen slaan. Baas over je eigen buik dus, maar dan over je eigen data. Google heeft nog als voordeel dat ze een ijzersterk product hebben waar echt behoefte aan is, maar dat hebben de andere twee niet. Toch zal uiteindelijk ook de weerzin tegen Google tot astronomische hoogte stijgen. Je ziet nu al de eerste tekenen. Eerst in het Westen, dan in Azië en Afrika. Het kan zijn dat dit wishful thinking is.

serieuzegast | 13-08-18 | 21:41 | 3

Interesseert de gemiddelde burger geheel niet.

Eierbal-is-fijn | 13-08-18 | 21:53

Facebook en Twitter zijn een soort van Big Blue. Te groot, te lomp. Het wachten is op de volgende Jobs.

Mr_Natural | 13-08-18 | 21:53

Zou mooi zijn maar die kant lijkt het vooralsnog niet op te gaan. Integendeel zou ik zeggen, nu door PSD1 ook bedrijven -weliswaar alleen met jouw actieve toestemming - toegang kunnen krijgen tot je bankgegevens. En zelfs al heb je deze toestemming niet gegeven dan kunnen je bankoverschrijvingen via derden alsnog gemonitord worden. Net zoals je contactgegevens via adresboeken van vrienden etc. gewoon bij de grote tech bedrijven terechtkomen terwijl je er zelf bewust geen profiel hebt aangemaakt. Ook het contante betalingsverkeer is in NL waarschijnlijk binnen een aantal jaren verleden tijd, de OV chipkaart wordt voorlopig echt niet vervangen na alle investeringen en je verzekeringsgegevens zijn na invoer van naw door elke zorgverlener te raadplegen. Allemaal niet heel spannend misschien, maar alles bij elkaar een ontwikkeling waar je als burger geen enkele controle of zeggenschap meer over hebt, De AVG verandert daar weinig aan. En dat voelt niet goed.

2tribes | 13-08-18 | 22:42

Hèt grote probleem is de EU die gigantische boetes wil opleggen bij 'haatzaaien', 'intolerantie' en dergelijke.
Nog een reden dus om uit de EU te stappen of er tenminste andere politici naar toe te sturen.
Thierrie!!!

Aristotalloss | 13-08-18 | 21:32 | 5

Berbaar | 13-08-18 | 21:51
Plus dat Farage heeft aangegeven dat wanneer de Brexit gedwarsboomd wordt hij dan terugkeert in de politiek, weet je nog.

bodemloos | 13-08-18 | 23:05

@Berbaar,
Nigel Farage had ruime tijd tevoren al gezegd dat wanneer het doel van UKIP bereikt was: het Brexitreferendum winnen, hij uit UKIP zou stappen. UKIP was voor dat doel opgericht, UKIP zat niet in de Britse regering, dus in Engeland kon hij niet veel doen. Hij ging er dus niet ineens vandoor, dit was alle UKIP aanhangers bekend. In de EUparlement kan hij nog wel wat doen, totdat de Brexit erdoor is, dan stopt hij daar natuurlijk ook. Bovendien werden hij en zijn familie toen bedreigd en is er op hem ook een vermoedelijke aanslag gepleegd dmv het saboteren van zijn auto, het kan zijn dat de bedreigingen ook nog in zijn beslissing meespeelde.

kleurdoosje | 13-08-18 | 23:57

Berbaar | 13-08-18 | 21:51
Zouden meer politici moeten doen, zich een doel stellen en als dat gehaald is op trossen(of als ze het niet halen)
En niet je kroonjuwelen verpatsen en burgemeester ergens worden, DAT is pas laf.

miko | 14-08-18 | 01:11
▼ 2 antwoorden verborgen

'MSM-mentaliteit houdt gebruikers dom', luidt een van de tussenkopjes.
Nou, ja, maar toch meer: nee. Gebruikers zijn eerder in groten getale zelf te dom om hun eigen kritiekloze MSM-consumptie te onderkennen.

De Vrijlansier | 13-08-18 | 21:26 | 3

De overheid zou er goed aan doen in het voortgezet onderwijs een verplicht vak 'nieuwe media/technologie en maatschappij' te introduceren voor educatie over internet structuren, risico's en mogelijkheden, privacy, nieuwsgaring enz.

2tribes | 13-08-18 | 21:52

Het vak dan wel uiteraard door een techneut laten doceren.

2tribes | 13-08-18 | 22:05

@ 2tribes

Ook zou het wel eens leerzaam kunnen zijn om een gebruikersovereenkomst met bijvoorbeeld Facebook helemaal te ontleden en wat de implicaties van datgene wat je nu eigenlijk tekent zijn. Heb je wel veel lessen voor nodig...

sprietatoom | 14-08-18 | 10:37

Voor het eerst in 15 jaar ben ik bang dat ik op televisie iets belangwekkends heb gemist. Ga ik meteen over op verdienmodellen. Wellicht ben ik de enige internetter die reclame in de kern gestolen kan worden, het is niet waar voor ik op het internet ben.

Tegelijkertijd snap ik uiteraard dat ook voor goede content de schoorsteen moet roken. De odd one out is Microsoft (en in zekere zin Apple) maar doe algoritmisch nou niet alsof er zoiets als verpersoonlijkte advertenties bestaan. Om de haverklap krijg ik advertenties voor chocomel en kattenvoer. Right.

Het internet in een slachtofferrol gaat er bij mij ook niet in. Aldus iemand die nog handmatig een stencilmachine heeft bediend. Het gaat om het doorprikken van de huidige oligopolistische bubble. www.washingtonpost.com/opinions/bewar... Ik blijf erbij: netneutraliteit gaat niet alleen maar over bitverbruik. Het internet heeft een fysieke wortel. En wij gebruikers zijn de voedingsbodem.

Rest In Privacy | 13-08-18 | 21:23

Van die rode pillen zit ik ondertussen op een dosering van één per dag, maar wanneer gaan ze die nou eens in Den Hagistan en Brussel in het drinkwater oplossen ?

Wijze uit het Oosten | 13-08-18 | 21:22

"Het internet gaat nooit meer weg." *aluminium hoedje opzet.
Ik vraag me dat wel eens af, als A.I. straks voor ons gaat nadenken en over ons gaat beslissen, wat dan?

toetanchamon | 13-08-18 | 21:18 | 5

ger1306 | 13-08-18
Ik gebruik Duck maar er moet nog wel eea gebeuren, moet nog te vaak terug naar Google.

Mr_Natural | 13-08-18 | 21:37

doe niet whats app (v faceboek) maar telegram en bellen met viber en dus je vriendenkring omturnen ipv lekker makkelijk.

ger1306 | 13-08-18 | 21:37

@natural, ja,het lijkt of zelfs de software ingesteld is op google....

ger1306 | 14-08-18 | 07:05
▼ 2 antwoorden verborgen

De meeste internetgebruikers blijven in hun eigen bubble op zoek naar bevestiging van hun wereldbeeld, complotten e.d.

Gelukkig zijn er ook mensen zoals ik, die buiten hun comfortzone aan anderen uitleggen hoe de wereld echt in elkaar zit. Dat ik betaald word om rechtse internetgekkies de les te lezen is dan ook niet meer dan terecht.

Bakito | 13-08-18 | 21:16 | 18

Japannert | 13-08-18 | 22:37
Mensen die weigeren af en toe eens in de andere keuken te kijken vreten daarna alleen het zelfde wat daar zorgen de zoekmachines wel voor. Dat is precies wat de dame bij zomergasten probeerde uit te leggen. Dat heeft Rossum ook een beetje gemist

miko | 14-08-18 | 01:08

sprietatoom | 14-08-18 | 00:11
Het werkt beide kanten op. Wat jij nu doet, het 'ja maar zij doen het erger' is daar ook een symptoom van.

Japannert | 14-08-18 | 08:38

Japannert | 14-08-18 | 08:38 |

Laten we dan gewoon lekker doorgaan zoals we nu bezig zijn. Prima toch een verdeelde maatschappij waarin iedereen zijn eigen gelijk heeft, er zijn net zoveel werkelijkheden als mensen.

sprietatoom | 14-08-18 | 10:16
▼ 15 antwoorden verborgen

Immigranten hebben allemaal een smartphone, social mediabedrijven hebben een schat aan data over deze mensen. Misschien een idee om daar gebruik van te maken? Oh... wacht...

Mr_Natural | 13-08-18 | 21:15

Ideeën, probeersels, reacties, rages, hypes. Internet is opgekomen als organisme. Te veel barrieres en gesnoei en het sterft weer af. Wat overblijft is een zwaar gesurveilleerd transactie-net. Op zich nuttig. Het bracht en brengt echter nog zoveel meer.

Parel van het Zuiden | 13-08-18 | 21:13

Die opleiding / verheffing van de gemiddelde gebruiker zal er niet gauw komen. Men houdt het plebs liever dom. Al een jaartje of -pak 'm beet- 5000 dus waarom nu opeens stoppen ?

Vesta | 13-08-18 | 21:13 | 1

@Vesta
Men wordt het liefst bij de hand genomen; bij afwezigheid van de helpende hand wordt je echter al gauw bij de neus genomen.
Als dom plebs kun je jezelf verheffen overigens, zelfstarten als alternatief voor dom gehouden worden door elites. Vergt wel wat moeite, is niet gratis en wordt niet gesubsidieerd; succes is niet gegarandeerd.

kindapaas | 14-08-18 | 05:44

Ik heb het ook niet gekeken. En zeg er dan ook maar niets over.

Ggroengras | 13-08-18 | 21:07

Ouderwets goeie zomergasten. Prima lezing over het pionieren.

Chemokar | 13-08-18 | 21:04 | 1

Ik moet zeggen dat ik het deze keer wel uithield, beter dan met van Gaal. Ik trek de interviewster ook een stuk beter dan die kale vent trouwens. Die met Teeuwen, maar dat heb ik altijd een lul gevonden.

miko | 14-08-18 | 01:05

"constateren we al jaren een sterke willekeur in hun handhaving van de "gebruikersovereenkomsten", die de facto als wetboek worden gehanteerd. In de praktijk worden rechts-conservatieve, islamkritische en migratie-averse antiglobalistische geluiden veel vaker en sneller geweerd dan linkse agressie, religieuze regressie of globalistisch fundamentalisme."

Was het maar willekeur. Het is uiterst consistent doorgevoerd beleid, gebaseerd op de heilige overtuiging dat het links liberale wetereldbeel goed is en rechts-conservatief slecht. Ze denken echt dat ze de moral highground hebben.

Gen. Maximus | 13-08-18 | 21:02 | 1

@Gen. Maximus
Ik kan zien dat u de goede boeken leest! Goede constatering overigens.

kindapaas | 14-08-18 | 05:47

Ach ja, alles wordt naar de klote geholpen. Hele continenten, hele volkeren, hele landen.
Dus het internet is ook 'n keer aan de beurt.

Ars Vivendi | 13-08-18 | 21:00 | 2

Herkenbaar - dat zeiden de Neanderthalers ook al.

HogeNood | 13-08-18 | 21:14

Sterker nog: vroeger was er één continent.

Mr_Natural | 13-08-18 | 21:19

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl