Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Leerlingen geslaagd, inspectie en minister gezakt

sukkels

De 354 leerlingen van het VMBO die hun diploma in rook zien opgaan, hadden op het centraal schriftelijk eindexamen in mei voldoende niveau. Daar klaagt niemand over. Dus wat is het probleem?

In Maastricht hebben de leerlingen ondanks jaren lesuitval en docenten die niet kwamen omdat ze geen zin hadden, toch een prestatie geleverd op het centrale examen dat een diploma waard is. Wat dat betreft zijn ze aantoonbaar zelfredzamer dan gemiddeld in het VMBO. 

Het probleem zit puur in het voorgaande schoolexamen. Het examen dat door de docenten van een school zelf is opgezet en helaas deels is afgenomen. Puur omdat ze geen examen mochten doen, een formaliteit (artikel 32 Examenbesluit), krijgen ze geen diploma. Binnen het VMBO bestaat de extra regel dat leerlingen gemiddeld een 5,5 voor de centrale examens moeten scoren. Daarmee wordt al voorkomen dat foutieve schoolexamencijfers leiden tot een gratis diploma. 

De aanleiding tot dit inspectieonderzoek was nóg zieliger: sommige leerlingen hadden voor onderdelen een 1. Als je dan alsnog slaagt, heb je dat blijkbaar met andere activiteiten opgehaald, dus wat is het echte probleem?!? Het is niet alsof het schoolexamen dan een te rooskleurig beeld geeft en daarmee een geflatteerd rapport ontstaat. 

Docenten hebben over het algemeen geen hekel aan hun leerlingen, dus meestal is het fraude, of niet inleveren, of afwezigheid. Dat kan je vragen aan de docent, of aan de leerling, die waren erbij. Dat deed de inspectie. De aanleiding was niet dat er "zonder reden" een 1 is gegeven, het probleem is dat de school niet door administratieve hoepels is gesprongen om die reden tijdig te melden.

In de Kamerbrief staat geen vakinhoudelijke of niveauklacht. Minister Arie Slob van de ChristenUnie heeft voorgesteld om de leerlingen eerst het schoolexamen aan te laten vullen, en daarna pas opnieuw centraal examen te doen in augustus. Om medio september een uitslag te krijgen. Dat is onwerkbaar, want de vervolgopleiding start al eind augustus.

De volgorde van examens is niet heilig. Autorijden heeft een theorie- en een praktijkexamen, maar is het echt boeiend in welke volgorde die worden afgenomen? Waarom worden leerlingen niet inhoudelijk beoordeeld op hun individuele prestaties? Even los van de wettelijk verplichte volgorde? Dat er een sanctie voor de vorige directie moet komen is helder.

Iemand die op het centrale examen een voldoende gehaald heeft, kan ook een schoolexamen halen. Meestal scoren leerlingen ietsje lager op het centrale examen, een wettelijk verankerde relatie die de inspectie bewaakt. Waarom wordt die relatie niet omgekeerd toegepast om alleen bij twijfelgevallen het diploma in te nemen? Zodat leerlingen die alles ruim beheersen geen sanctie krijgen?

Florance Fransen heeft goed genoeg gescoord om sowieso een diploma te krijgen, zelfs als je haar schoolexamens gemiddeld twee of drie punten naar beneden bijstelt. De minister en inspectie zijn niet meer bezig met de vraag of de leerling voldoende niveau heeft of dat het cijfer representatief is, maar met de vraag of in bureaucratisch opzicht alle regeltjes gevolgd zijn. 

Ze leven in een papieren werkelijkheid. Meestal gaat de inspecteur op de koffie bij de rector. Beide leven in een roze wolk, ver boven het gepeupel. Van een afstandje wordt gebabbeld of de doorstroming en slagingspercentages op orde zijn, en of de verbeterplannen leuk op papier staan. Vroeger zat de inspecteur achter in de les, minimaal één keer per jaar per docent.

Binnen het voortgezet onderwijs ontbreekt ook keuzevrijheid om verbeteringen door te voeren. Momenteel zijn de tekortvakken Duits, Frans, Engels, Nederland, Klassieke talen, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Informatica. Inderdaad, alle kernvakken, talen en techniek. 17% van de docenten in VMBO heeft niet de juiste papieren.

Wanneer is het punt dat we spreken van een docententekort in plaats van tekortvakken? Er missen ruim achthonderd docenten en dat blijft voorlopig zo. Onderwijsinstellingen hebben de keuze niet om matige docenten te ontslaan, want komt er wel iemand anders? 

De flexibele schil voor vervanging bij kortdurende of onregelmatige ziekte ontbreekt. Ze staan er alleen voor. Betrokken docenten melden zich hierdoor te laat ziek, waardoor ze langer uitvallen. Om vervolgens bij terugkomst verantwoordelijk te zijn voor een inhaalprogramma. Normale re-integratie en kwaliteitsbehoud ontbreken.

Docenten van overschotvakken zoals gymnastiek, tekenen, handvaardigheid, aardrijkskunde, geschiedenis voelen de hete adem van concurrentie. Die laten rustig een collega struikelen om hun eigen baan te behouden, dat is ongunstig voor de kwaliteit. Of voelen zich gedwongen tot een carrière als directielid, zorgcoördinator of decaan. 

Als de achtergrond van de schoolleiding niet representatief is voor alle vakken, missen zij de kennis om hun werknemers vakinhoudelijk te beoordelen. Ze kunnen niet zien of een vak volledig wordt gegeven. Of een programma van toetsing en afsluiting (PTA) compleet is opgesteld en compleet wordt uitgevoerd. Als het tabelletje vol is, zal het wel kloppen.

Ieder vak heeft een syllabus. Een document dat beschrijft wat de inhoud van een vak is. Alleen zijn sommige onderwerpen niet geschikt om te toetsen op het centraal schriftelijk eindexamen. Bij talen kan bijvoorbeeld makkelijk het lezen, schrijven of luisteren beoordeeld worden. Spreekvaardigheid met honderd pubers in een gymzaal is een onuitvoerbaar verhaal. 

De syllabus geeft aan welke delen binnen het schoolexamen getoetst moeten worden, welke delen in het centrale schriftelijke examen en welke delen in beide. Een talendocent die spreekvaardigheid verzaakt, houdt tijd over voor de rest en kan daarmee kunstmatig de cijfers opkrikken. Het niveau op het rapport lijkt hoger, in de praktijk durft niemand te spreken.

Binnen technisch onderwijs zit een vergelijkbaar effect. Goede praktische vaardigheden zijn onmogelijk te testen op het centrale examen. Bovendien zijn practica duur, arbeidsintensief en eisen veel persoonlijke aandacht om het veilig te houden. Als practica vervangen worden door demonstraties of filmpjes, is er geen haan die er naar kraait.

Door deze afrekencultuur in het onderwijs ontstaat niet beter onderwijs, maar verschuift de aandacht naar de onderdelen die onder het vergrootglas liggen. Het levert een generatie op die in mei kan tekenen bij het kruisje. Die zijn mond niet durft open te doen en met twee linkerhanden de fabriek uitrolt.

Het probleem dat schoolexamens incompleet zijn, is landelijk.

Reaguursels

Inloggen

Minister Arie Slob (Onderwijs) sluit niet uit dat cijfers die leerlingen voor het centraal examen op het VMBO Maastricht hebben gehaald worden gehandhaafd.
Slob benadrukt wel dat er per leerling moet worden gekeken wat er nog moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen.

Ook wordt momenteel gekeken of de cijfers van de centrale examens ''rechtmatig'' tot stand zijn gekomen. De minister hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Vrijdag werd bekend dat de eindexamens van alle 354 leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College van VMBO Maastricht ongeldig zijn verklaard. De schoolexamens zijn verkeerd afgenomen. www.nu.nl/binnenland/5329715/slob-slu...

Feynman | 25-06-18 | 11:40

Er bestaat voor de toekomst al een oplossing: Staatsexamens. Iedereen doet gewoon CSE per vak, dat wordt door docenten van andere scholen nagekeken. Tegelijkertijd Daarna is er een commissiexamen, waarin praktische vaardigheden, presenteervaardigheden, de werkstukken en mondelinge vaardigheden worden getoetst. Dit alles weer door docenten van andere scholen. De diploma's worden uitgereikt door een onafhankelijke (niet aan de school verbonden) voorzitter. Beide onderdelen tellen voor de helft, maar alle regels die nu ook voor het CSE gelden zijn ook van toepassing (zoals gemiddeld een 5,5 voor je schriftelijk examens). Gebeurt al jaren op speciaal onderwijs, en de kans op fraude (door alle onafhankelijkheid) is vrijwel 0, en alle kennis en vaardigheden zijn getoetst. Misschien een idee om dat (weer) voor alle scholen in te voeren of is dat te duur?

ECLP | 24-06-18 | 21:47 | 1

Er is trouwens nog een voordeel: je hoeft niet alle vakken hetzelfde jaar af te ronden. Dus de school kan ervoor kiezen om als ze moeite hebben om leraren te vinden de beschikbare (bv. Duits)leraar te laten focussen op de examenklassen en deze bijvoorbeeld het dubbele aantal uren Duits te laten geven in de voorexamenklas en dan al het Duits examen te laten doen. (je krijgt dan een certificaat) Na het behalen van alle certicaten kunnen deze worden omgewisseld voor een volwaardig diploma. Bovendien weet ik uit de praktijk dat vervolgopleidingen er niet te zwaar aan tillen als je nog niet je hele diploma hebt (maar wel de toelatingsvakken), doordat je een certificaat mist. Meestal wordt dan de volwaarde gesteld dat je binnen een jaar wel alle vakken moet hebben gehaald. (en dus het diploma hebt)

ECLP | 24-06-18 | 22:01

Farizeeër Slob vooraan in de rij als er wat te scoren is, echter achter in de rij bij misstanden dan ligt hij de verantwoordelijkheid bij anderen en bralt de inspectie is nu aan zet, wat een faalbestuurder met zijn schijn christelijke uitdrukking.

Goedverdoemme | 24-06-18 | 15:17

".... hadden op het centraal schriftelijk eindexamen in mei voldoende niveau...". Tsja, wat is voldoende? Ik ben bang dat het centrale examen zo makkelijk is dat je het misschien ook wel direct na groep 8 kunt doen. Beter is het om je af te vragen wat er eigenlijk op een school moet gebeuren gedurende 4 jaar vmbo.

JvanDeventer | 24-06-18 | 14:52

kloopindeslootjijook | 24-06-18 | 08:33
Ik zie op tv regelmatig mensen die, zonder enige medische kennis of opleiding, toch een mes in iemand gezet hebben. Al moet ik erbij zeggen dat die gevallen vrijwel nooit een genezend effect hadden...

Flatulent | 24-06-18 | 13:22

Nou had ik niet zoveel sympathie in eerste instantie voor die leerlingen die ogenschijnlijk een diploma "cadeau" wilden krijgen, maar aan de andere kant: als je het centraal examen hebt gehaald heb je toch hopelijk wel aangetoond dat je de stof beheerst?

Meten is weten zegt men, dus waarom niet gewoon leerlingen en scholen beoordelen op dat centrale examen dat voor iedereen gelijk is en mensen van buiten de school laten examineren om te voorkomen dat er daarmee fraude wordt gepleegd?

Kun je eventueel nog altijd je eigen examens en diploma's organiseren, maar de ouders en leerlingen hebben dan tenminste objectief vergelijkingsmateriaal. En je kunt mogelijk ook de beloning van de school laten afhangen van de kwaliteit van het onderwijs. Zo nodig gekoppeld aan een vrijblijvend "toelatingsexamen" zodat je het verschil in niveau tussen beginnende en afgestudeerde leerlingen kunt vaststellen.

Wol | 24-06-18 | 13:17

Best wel fijn als regeren alleen nog over Euro's gaat en statistieken. Die kun je bijdrukken en aanpassen. Bestuurder zijn is niet moeilijk.

Mark van Leeuwen | 24-06-18 | 11:36

Feynman bedankt voor de gemaakte inzichtelijkheid. Wat ik node mis is het vuurpeloton. Iedereen roept en voelt zich van de schoolleiding en docenten oh zo verantwoordelijk, maar neemt die niet. Geen leerkracht heeft zichzelf reeds aan de hoogste boom opgeknoopt c.q. de gaskraan opengedraaid. Of de boter op het hoofd hebbende overheid, inzonderheid de inspectie de nodige zelfreinigende sancties zal ondernemen kan in deze "gedeelde" verantwoordelijkheidscultuur lang op zich laten wachten. Waarschijnlijk wordt niemand er op afgerekend. Schaamteloos!

Een vrije paling | 24-06-18 | 10:11 | 5

fikkieblijf! | 24-06-18 | 10:30 Het is de schoolleiding reeds uit handen genomen en de overheid zal zich nu over de afwikkeling met de 354 leerlingen en hun ouders dienen te ontfermen. De schoolleiding en docenten zullen bij het niet zelf nemen van hun verantwoordelijkheid er door diezelfde overheid "fijntjes" op gewezen moeten worden waarin zij bijzonder onverantwoordelijk tekort zijn geschoten in hun functie. Het zal wel weer met de mantel der liefde worden bedekt i.p.v. een ongelooflijke schop onder hun kont en intrekking van hun bevoegdheid. Wat een pedagogen! Beschamend om zich dan ook nog "onbewust onbekwaam" te noemen. Hoe verzin je het. Een teken aan de wand voor het decennialang lapzwansenbeleid in het onderwijs.

Een vrije paling | 24-06-18 | 11:07

Deze tegel maakt mij opeens heel nieuwsgierig naar een reactie van een zekere 'onderwijspartij'...

starbuck280 | 24-06-18 | 11:16

miff | 24-06-18 | 11:04 Inderdaad een juiste constatering van u, hetgeen wijst op de "gedeelde verantwoordelijkheid". Typisch iets van deze tijd. De "doe-, denk- en praatgroep" onderzoekt, liefst wetenschappelijk, rapporteerd, vergaderd en komt tot een gemeenschappelijk besluit, waarna directie en docenten hieraan uitvoering geven, maar zich altijd beroepen op dat het een algemeen genomen besluit was en zij waren alleen maar "the piano player". Zo gaat dat helaas bij de overheid, maar niet in het bedrijfsleven. De directie en docenten zullen dan ook wel "weggepromoveerd" worden. Beleid?

Een vrije paling | 24-06-18 | 11:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Blijkbaar hebben veel leerlingen niet de tussen examens gevolgd of gemist door afwezige docenten. Desondanks hebben ze toch het eind examen behaald. Moet ik nu concluderen dat al die tussen examens er alleen zijn voor de ZZP leraren hun declaraties of zijn die examens zo simpel dat iedereen zonder opleiding ze moeiteloos kan halen. Wat is de waarde dan van het VMBO diploma.

Therapietje | 24-06-18 | 09:32

Wat ik niet begrijp: Wisten die lieve zielige kindertjes zelf echt niet dat de boel niet klopte? Of werden ze door die onwetende docenten in de waan gelaten dat alles in orde was?
Ik herinner me namelijk nog wel van een jaar of twintig terug dat de kindertjes bliksems goed wisten wat er precies moest en waar je de hand mee kon lichten of wat je kon overslaan.
Lesstof was toen al duidelijk omschreven, net als de examenregels.

drastic | 24-06-18 | 09:27 | 3

drastic.. nee als 15/16 jarige ben je niet bezig met controleren of je docenten/leerkrachten wel de juiste regeltjes volgen die door een onderwijsinspectie en/of ministerie zijn opgelegd.. Je kunt van een 15 jarige niet verwachten dat die gaat controleren en aankaarten wat zijn leerkrachten, bestuur/ directie dienen te doen.. daar zijn de laatste nl voor aangenomen. Om die leerling van 15/16 jaar goed onderwijs te laten volgen en te zorgen dat ze met een diploma van school af gaan..

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:31

drastic | 24-06-18 | 09:27
Bij zes Atheneum of gymnasium kun je dat misschien nog wel verwachten, bij klas 4 VMBO denk ik niet. Blijft echter het feit dat het primair de verantwoordelijkheid van de school blijft het door de overheid opgedragen lespakket correct af te werken.

miff | 24-06-18 | 09:55

Toen ik in 4 MAVO zat en de leerkracht een hoofdstuk over sloeg stapte de hele klas naar de conrector omdat we wisten dat we erover getoest gingen worden. Wat deden deze leerlingen? Ze vonden het wel best zo. Ik snap wel dat ze nu met lege handen staan en het jaar over moeten doen. De leerlingen hebben immers geen klap gedaan dit jaar.

C-Bear | 24-06-18 | 12:17

Dat bij alle partijen er grote steken zijn gevallen, docenten, bestuur, directie, onderwijsinspectie en ouders moge duidelijk zijn.. om daar nu de jongeren voor op te laten draaien kan echt niet..Ik geef ouders groot gelijk dat ze een dringend beroep doen op de minister van onderwijs..
Als ouder van een geslaagde VMBOer heb ik de laatste maanden samen met het jong op mijn tandvlees gelopen, het afgelopen jaar herhaaldelijk bij de uitleg op school gezeten over de moeilijk te begrijpen materie hoe je nu tot slagen komt bij het VMBO, tussendoor ook nog iets met een rekentoets wel/niet en de gevolgen voor het vervolgonderwijs, als ouder zit je dan iedere week achter magister te kijken naar die eindeloze stroom aan toetspunten en schriftelijke examenens, want er was iets met een 5,5 gemiddeld. Die stroom aan punten met een 2x of 1x erachter.. nu heb ik wel wat kennis in huis en ben ik erg van het proberen te begrijpen, maar eerlijk gezegd. Ik snapte er regelmatig geen ene biet van.
gelukkig waren wij als ouders van deze examenkandidaat niet de enigste als er WEER een uitleg op school was over hoe de leerling, onze 15/15 jarige tot de vlag uithangen zou kunnen komen.
Ons jong van 15/16 jaar was daar helemaal niet mee bezig, die ging naar school en probeerde vooral dat zesje te halen, voor de rest zou het hem een biet zijn..

Om nu de gevolgen van deze onbegrijpelijke regelwetgeving af te wentelen op 354 jongeren lijkt mij kamervragen oproepen. Ja, laat ze slagen en geef ze dat papiertje zodat ze verder kunnen.. de wereld vergaat niet als er 354 jongeren misschien net niet zouden voldoen aan een 5,5..
Laat het een grote les en eyeopener zijn voor het ministerie van onderwijs dat met al die regelgeving in het onderwijs en in de zorg (ook daar) burgers er niet op altijd baat bij hebben..

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:14 | 2

Fijn voor uw zoon dat hij zulke betrokken ouders heeft, dat kan kinderen er doorheen slepen want het hele PTA gebeuren is tamelijk ingewikkeld. Maar deze school heeft t.o.v. de leerling totaal gefaald. Die directeur had het over emphatisch handelen naar de leerlingen toe. Niet leerlingen serieus nemen en eisen stellen maar empatisch handelen (een typisch gutmensch argument), wetend dat hij de toekomst van de kinderen voor een deel op het spel zette. Deze school heeft t.o.v. de leerling grotesk gefaald. En niet de leerling maar de hele schoolorganisatie/-bestuur en inspectie moeten het boetekleed hiervoor aantrekken en mogen niet ongestraft hiermee wegkomen.

vlijtig liesje 50 | 24-06-18 | 10:38

wat U schrijft houdt in dat de onderwijswereld , in elk geval het VMBO , organisatorisch een ziek geheel is . Dat de leerkrachten niks deden is logisch , je neemt het niet op tegen directie en bestuur want je verliest altijd...

15121937 | 24-06-18 | 18:16

Heb tot de 28 gestudeert.
De helft van de leraren, docenten hebben geen enkele notie, wat ze aan het doen zijn.

joppo0 | 24-06-18 | 09:13 | 2

28 jarige studenten hebben dat ook meestal niet.

BozePaarseMan | 24-06-18 | 09:23

U heeft vast geen Nederlands gestudeerd.

Verbandmeester | 24-06-18 | 09:24

Raar verhaal, dat kan alleen zo ontstaan in een vrijblijvende organisatie die "gerund" wordt door Gutmenschen en aanverwante wereldverbeteraars.

Jan Passant mk2 | 24-06-18 | 09:05 | 2

Dit heeft niets met wereldverbeteraars te maken mar met accountants mentaliteit. Als je zuiver word beoordeelt op cijfertjes zorg je dat die cijfertjes in orde zijn. De focus verschuift van lesgeven en zorgen dat je leerlingen klaar zijn voor een vervolgopleiding naar dat je goeie cijfertjes krijgt waar je vervolgens op word afgerekend. Pure uitholling van het onderwijs onder het mom van efficiëntie. En dit is echt niet iets van de laatste jaren, dit speelt al decennia, het begon met de eenheidsworst in het hoger onderwijs waar alle opleidingen een vier jarige opleiding moesten worden en is van daaruit alleen maar erger geworden.

TheLuggs | 24-06-18 | 09:20

Ook of vooral accountants verbeteren de wereld want maken alles grootschaliger en onoverzichtelijker zodat diversiteit ontstaat en meer kansen om verantwoording af te schudden. Gutmenschen creëren graag zo'n omgeving om zich heen. Die armetierige schoolingang boven dit topic duidt op zo'n organisatie. Onpersoonlijk, onkruid is niemands verantwoording, goor uiterlijk. Niemand zal zich erg betrokken voelen achter zo'n slordig hek en entree.

Jan Passant mk2 | 24-06-18 | 09:27

Precies ambtenarendenken.......
pas mot gehad met een condukteur die tegen een meisje van 13 stond te kafferen.
Ze had een BETAALD treinkaartje van Eindhoven naar den Bosch, maar door omstandigheden reisde ze met dat kaartje van den Bosch naar Eindhoven....
de kilometers ware dus gewoon afgerekend.
De idioot ging tekeer als een psychopaat en had hem BIJNA voor z’n smoel geslagen:
dit is TYPISCH ambtenaren-kadaver-befehl = befehl gestapo gedrag en gedachten.
Je moet welhaast als ambtenaren geboren worden, dit KAN je zelfs in het meest bizarre Nederlandse superlinkse ondewijssysteem NIET aangeleerd worden....
En dan krijg je falend zaken als Maastricht.....

Katoentje | 24-06-18 | 08:58 | 2

Dat vind ik ook wel bijzonder, betrokken burgers die BIJNA of net wel op "smoelen" van ambtenaren slaan wanneer die zich binnen hun optiek misdragen.

Jan Passant mk2 | 24-06-18 | 09:07

Als ze een kaartje Den Bosch-Eindhoven heeft, hoe is ze dan in Eindhoven gekomen? BTW, ze had dit kaartje met een plausibele uitleg bij het loket kosteloos kunnen omruilen voor 1 de andere kant uit, MITS ze niet had ingecheckt en uitgecheckt. DAT controleert namelijk de controleur en daarom hebben papieren kaartjes ook een chip.

ECLP | 24-06-18 | 21:19

Ik snap helemaal niets van dit gejank. De jongens en meisjes van het VMBO wisten donders goed dat hun schoolexamens niet in orde waren. En als de inspectie niet had ingegrepen, zouden diezelfde jongens en meisjes zonder problemen met foute schoolexamens de arbeidsmarkt op zijn gegaan, of een vervolgopleiding hebben gekozen.

Waar blijft de eigenverantwoordelijkheid?

Dat gejank! Bah!

Pferdefotze | 24-06-18 | 08:58 | 5

Daar blijft het niet bij.
Leerlingen weten het, ouders weten het, er moet immers een examendossier aangeleverd worden voordat je überhaupt mee gaat doen aan een examen.
Docenten weten dit middenkader weet dit,etc. Falen op macro niveau. Men oogst wat men zaait verhaal......

neusfluit5 | 24-06-18 | 09:17

De arbeidsmarkt kunnen ze niet op o.dat ze nog leerichtig zijn. Wat maakt het uit als ze zonder problemen een vervolgopleiding instromen? Een VMBO diploma is echt niet zo relevant voor succes in het MBO.

Starfish | 24-06-18 | 09:55

@W_F | 24-06-18 | 09:09
Tuurlijk, halverwege het jaar komt er ineens een grote groep ouders die hun kind op een andere school willen hebben. Dan staan ze bij die andere school te juichen. Geloof het maar niet. Dat doet men alleen in uitzonderlijke gevallen als een verre verhuizing, een leerling die helemaal niet in de groep past of een schoolgebouw dat afbrand. Schooldirecties onderling laten elkaar niet vallen op deze manier.

miff | 24-06-18 | 11:59
▼ 2 antwoorden verborgen

De clou mist nog steeds.
Dit zal niet de enige school zijn. Waarom is het zo gelopen?
Waarom hebben we een capaciteitstekort?
En er valt iets op; in zowel de zorg als onderwijs hoor je geluiden van mensen die klagen over onderbezetting, te weinig nieuwe mensen, afhakers en uitstroom, management dat geen affiniteit heeft met de sector omdat ze uit het bedrijfsleven komen, teveel papierrompslomp en nevenactiviteiten, familie die zich gaat bemoeien met het onderwijs cq zorg.
De mensen willen hun vak uitoefenen, maar dat gaat eigenlijk niet meer op een fatsoenlijke manier.
Dit gaat niet goed. Dus we zijn onze samenleving aan het slopen.
Maar waarom gaat het fout?

kloopindeslootjijook | 24-06-18 | 08:46 | 2

Gebeurde 10 jaar geleden al: leraar gaat halverwege het schooljaar met pensioen, sabbatical, langdurig ziek, of wat dan ook: school vind vervanger te duur dus half jaar geen les of toetsen, of je mag "zelfstudie" doen en er zit een gymleraar bij die je geen inhoudelijke vragen over het vak kan stellen.

W_F | 24-06-18 | 09:13

De leerlingen die in die PlofKlassen moeten functioneren. En velen worden niet goed opgevoed. De docenten functioneren meer als politieagent dan als docent. Maar Rutte en de CDA-leider Sybrand Buma hebben het liever over de afschaffing dividendbelasting voor Unilever en Shell.

Ella | 25-06-18 | 08:53

bwanabanjo | 24-06-18 | 00:18
Bij Ibn Ghaldoun waren beide delen van het examen besmet. Het schoolexamen vanwege gebrekkige docenten die meer met de islam bezig waren dan met de verplichte stof, en daarna door een inbraak en verspreiding ook de centrale examens. Daar waren beide delen van het examen niet meer betrouwbaar. Dan ben je inderdaad klaar. Daarom is dat geen goede vergelijking met deze casus.

In deze casus is door de minister, inspectie, klokkenluider, directie, docenten, ouders of andere stakeholders geen kwaad woord gezegd over het centrale examen. Er is alleen gezegd dat ze niet mee MOCHTEN doen, dat is totaal iets anders dan dat ze dat centrale examen niet GEHAALD hebben of KONDEN. Er is ook geen kwaad woord gezegd over het correct uitgevoerde deel van het schoolonderzoek.

Dat is extra interessant omdat in de meeste vakken het CSE voornamelijk een herhaling is van het eerdere schoolexamen. Op de eerder genoemde praktische competenties na. Er zit op alle scholen een goede correlatie tussen centraal schriftelijke examens in mei, en de voorliggende schoolonderzoeken. Die relatie is bekend en zelfs wettelijk verankerd.

De fout die hier gemaakt is, is niet het vooraf delen van de opgaven, maar het niet volledig uitvoeren van het PTA. Dat is een vreemde, want als voor de niet uitgevoerde delen met toestemming van de eigen directie en melding aan inspectie netjes enen waren uitgedeeld, dan was toegang tot het examen volledig legaal geweest, zonder enige extra inspanning door de leerling.

Hier zit een weeffout in de wetgeving. Iemand die niets uitvoert en netjes lege blaadjes met zijn naam inlevert heeft WEL toegang tot het CSE, iemand die netjes de hele tijd negens haalt en een verslagje vergeten is heeft officieel GEEN toegang tot het examen. De bureaucratie is leidend, niet het niveau van de leerling.

De meest logische oplossing die de minister en inspectie blokkeren, is het aanvullen van het schoolexamen in juni en juli om die daarna te combineren met het reeds uitgevoerde examens in mei.

Dan praat je dus niet over een "is zielig" diploma, maar een diploma op basis van een correct uitgevoerd CSE, het deel van het schoolonderzoek dat correct is uitgevoerd voor het CSE en de aanvulling op het schoolonderzoek na het CSE.

De waarde van een diploma is voor mij WEL direct gekoppeld aan het niveau van de leerling, NIET de volgorde van examens of de compleetheid van vinkjes in een database. Die detailinformatie is gewoon irrelevant.

Feynman | 24-06-18 | 08:28 | 5

Ik vraag me ook af hoeveel leerlingen (en ouders) op de hoogte zijn van alle vereisten buiten wat de school hen verteld. Ikzelf ging er vanuit dat als ik als leerling mijn vakken volg en voldoendes haal ik met een geldig schooldiploma eindig. In dat opzicht vind ik dit falen vooral de school aan te rekenen. Dat de overheid in de vorm van de minister en de school inspectie niet mee willen werken aan een goede oplossing verbaasd me dan weer niet.

TheLuggs | 24-06-18 | 09:30

"De waarde van een diploma is voor mij WEL direct gekoppeld aan het niveau van de leerling, NIET de volgorde van examens of de compleetheid van vinkjes in een database. Die detailinformatie is gewoon irrelevant."

Daar zit hem nou juist de kneep Feynman. De denkwereld van de meeste ambtenaren is de "befehl ist befehl, vooral niet zelf nadenken" structuur nooit ontstegen. Dat betekend dat als er NIET in de wet staat dat van de volgorde mag afwijken, dit ook niet mag, ongeacht of het eindresultaat daarvan onveranderlijk is. Ordnung muss sein, ongeacht het feit dat de hoofdschuldigen hier de school en de inspectie zijn die ernstig in gebreke zijn gebleven.

miff | 24-06-18 | 09:40

Zal overigens wel een feest worden op deze school volgend schooljaar: Het dubbele aantal leerlingen in de examenklas terwijl men toch al een gebrek aan leraren heeft. Maakte de school het van het jaar al niet waar, volgend jaar wordt dit schier onmogelijk.

miff | 24-06-18 | 09:45
▼ 2 antwoorden verborgen

"Als practica vervangen worden door demonstraties of filmpjes, is er geen haan die er naar kraait"
Een examen of proeve van bekwaamheid moet bewijzen of een leerling iets zelfstandig kan. En sommige dingen leer je alleen in de praktijk.

kloopindeslootjijook | 24-06-18 | 08:24 | 2

Het gaat in deze om het bekwaamheid van de managementlaag c.q. administratieve bekwaamheid van de organisatie. Niet de (vak) bekwaamheid van de leerlingen.

boerk | 24-06-18 | 09:01

@ boerk
spijker/kop!

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:26

Ja, hoe zit het nu?
Krijg je een diploma voor behaald examen + alle tentamens gedaan + dingen als mondeling voor taal of kunstproject voor beeldende vorming van het laatste jaar
Of krijg je een diploma alleen voor een behaald examen? Dacht het niet.

En dus is het toch niet zo moeilijk. Haal alsnog je tentamens en andere dingen en de afvink-cijferlijst is klaar. De volgorde maakt toch niet uit? Als je je examens aan het begin van het jaar haalt is het ook goed. Het is niet zo handig, want misschien weet je nog niet genoeg, maar dat is wat anders.
Als die afvinklijst maar vol is.

kloopindeslootjijook | 24-06-18 | 08:19 | 1

Dat zou je denken echter stellen de regeltjes dat je pas examen mag doen als de rest is afgevinkt. Dus zijn de reeds gemaakte examens ongeldig.

TheLuggs | 24-06-18 | 09:32

Een praktisch probleem is dit: iedereen weet nu om welke scholen het gaat. Leerlingen krijgen uiteindelijk toch hun diploma. Gaan solliciteren. Potentiële werkgever vraagt: op welke school heb je gezeten? Je noemt de naam van de school. Potentiële werkgever zegt: o ja, dat is die school waarover de kranten vol staan. Wat besluit de potentiële werkgever, naar aanleiding van dit gesprek? Wat denkt u zelf?

ljcoster | 24-06-18 | 07:40 | 8

Met dat niveau van onderwijs en toch het centraal schriftelijk examen gehaald. Dat toont inzet.

TheLuggs | 24-06-18 | 09:33

TheLuggs | 24-06-18 | 09:33
Zeker, alleen daarom hebben ze het diploma al meer dan verdiend

miff | 24-06-18 | 09:47

@ljcoster | 24-06-18 | 07:40 |
Ach , jij zat op die school die het helemaal af liet weten en de leerling liet dobberen? En dan toch je landelijk examen gehaald? knap kerel, dat toont inzet. Bij deze aangenomen.

miff | 24-06-18 | 09:49
▼ 5 antwoorden verborgen

Dat complete schoolbestuur zou strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Dit is een clusterfuck van epische proporties.

de Voorzittert | 24-06-18 | 07:40 | 1

waar!
maar ja daar schiet die leerlingen nu nix meer op natuurlijk! Een heel verloren jaar en een verklote vakantie en start vervolgopleiding.. een minister dient hier nu in te grijpen!

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:28

Dat hele "gouvernement" Limbabwië, die frauduleuze pusaars van NL waar de term provincie helegaar niet op past, waar bestuurlijk ALTIJD wel ERGENS gedonder aan de gang blijkt.... kunnen we dat niet aan België slijten ofzo ? Of de Germanen er mee opzadelen ?

Grijskijkert | 24-06-18 | 06:41 | 1

In de geschiedenis is het alleen fout gegaan waar Limburg op zijn smalst is (Echt-Susteren 5km), dat onderste stuk is inderdaad Belgisch/Frans qua mentaliteit, erboven is geheel ander volk dat op de schrale zandgronden daar altijd hard gewerkt heeft.
L1-radio/TV zit in..... Maastricht juist ja, Nrd.Limburg luistert al jaren niet meer.

hagelkruis | 24-06-18 | 08:21

De meeste docenten, aangemoedigd door de overheid, richten hun lesprogramma zo in, dat ze de kinderen in stilte zelfstandig het stof laten doorwerken, terwijl de docent onderwijl achter zijn/haar bureau tentamens van andere klassen nakijkt. Er is al jaren weinig en steeds minder sprake van klassikaal lesgeven. Dit weet ik uit ervaring.

SaintNick | 24-06-18 | 03:58

Ja makkelijk.... geen vakantie, doorwerken , diploma fixen.... niet voor augustus gefixed ? Organisatie opdoeken, geld verdelen onder deze 354 studenten. Overige studenten verdelen in de regio het volledige personeel de straat op kiepen.. .ONGESCHIKT. En nu opflikkeren! Lamzakken.

SirFapAlot | 24-06-18 | 03:27

Dat met die uitval van docenten;

Kan er niet in dergelijke gevallen een videoverbinding gelegd worden met een klas elders in het land, waar op dat moment wel een bevoegd docent de lesstof behandeld (Nog) niet-bevoegde docenten zouden dan in het lokaal waar even geen bevoegd docent aanwezig, de leerlingen kunnen ondersteunen en later bijles kunnen geven, indien nodig.

Misschien moeten we bovenstaande gewoon standaard uitrollen over alle scholen. Dan krijgen alle leerlingen in Nederland op alle scholen van hetzelfde type/niveau tegelijk dezelfde les. Multiklassikaal lesgeven.

kweethetooknietbeter | 24-06-18 | 01:53 | 3

Hoe wou je dat doen dan? Dan moet elke klas op elk moment exact dezelfde stof met dezelfde methode e.d. krijgen....

Specy | 24-06-18 | 02:02

Een langdurig werkeloze die toezicht houdt, of misschien een vluchteling?
We kunnen ook het hele onderwijs in video verpakken.
Dan heb je nog maar 1 leraar nodig en daarnaast een handjevol BOA's per klas met nul IQ om de orde te handhaven. Goed voorbeeld doet volgen zeg maar. Lekker goedkoop, de lasten omlaag.
Want daar profiteren wij als burger allemaal van, toch?

MogeWijEveOvergeve | 24-06-18 | 02:21

Nee, want de meeste docenten, aangemoedigd door de overheid, richten hun lesprogramma zo in, dat ze de kinderen in stilte zelfstandig het stof laten doorwerken, terwijl de docent onderwijl tentamens van andere klassen nakijkt. Er is al jaren weinig en steeds minder sprake van klassikaal lesgeven. Dit weet ik uit ervaring.

SaintNick | 24-06-18 | 03:55

Ik werk 28 jaar als docent biologie op een vmbo-school en vind deze gang van zaken onbegrijpelijk.Meerdere partijen hebben zitten slapen,mentoren van de examenklassen,de examensecretarissen en de eindverantwoordelijke de directeur (tevens voorzitter ).Ik kan alleen maar concluderen dat er op die school een cultuur van angst en wantrouwen geheerst moet hebben anders was
er eerder aan de bel getrokken.Blijft dat individuele leerlingen niks valt te verwijten en als hun CE cijfers voldoende zijn zou dat een waarborg moeten zijn voor hun kwaliteit.

hoeman | 24-06-18 | 01:37 | 2

Er zal ongetwijfeld een cultuur van angst, bureaucratie, wegkijk en apathie zijn geweest. Vaak gaat dat ook gepaard met onduidelijkheid wie nou waar over gaat. En nog veel meer over wie het lef heeft om op te staan als tegenkracht tegen de grootste macht. Waarschijnlijk hebben al die mensen die jij noemt een reden gehad om geen lef te tonen en de boel de boel maar te laten. In de hoop dat het overwaait en zij er mee weg komen.

Graaier | 24-06-18 | 08:30

Er is ook aan de bel getrokken bij de inspectie, dus daar heerst dezelfde cultuur.

W_F | 24-06-18 | 09:21

Twee keer puur. Ook maar terug naar de MAVO dan.

van Oeffelen | 24-06-18 | 01:36

Omgangskunde.
Dat zou standaard moeten worden ipv een ander kutvak.

HoerieHarry | 24-06-18 | 01:05 | 2

Wijven zouden eens moeten leren om hun benen niet te openen voor uitschot.

Ongeblustekalk | 24-06-18 | 01:22

Kalk: neem een stevige borrel en vergeet je ex. nou eens...

Veluwse-Eikel | 24-06-18 | 02:13

School is sowieso overschat. Alles wat een mens moet kunnen en weten leert hij op de lagere school: lezen, rekenen en schrijven. Alle scholing daarna komt erop neer dat je heel veel moet leren dat je daarna nooit meer gebruikt en hetgeen je zelf wilt weten, vertellen ze je niet. Kortom: volstrekt nutteloos, na groep 4 of 5. Daarna is het bezigheidstherapie om de lieve jeugd van de straat te houden!

Brou Is Back | 24-06-18 | 00:55 | 6

Brou Is Back
Brou moet terug naar de basis-school om die eindelijk eens af te maken.

Jan Dribbel | 24-06-18 | 02:09

In essentie heb je gelijk. Lezen, rekenen en schrijven zijn vaardigheden die je het meeste zult gebruiken. Maar fietsen en zindelijkheid zijn ook handige vaardigheden. De scholing na de basisschool zijn verdieping en specialisatie. Ik ben van mening dat je een beroep pas echt leert in de praktijk en niet op school.

EmilioEsteves | 24-06-18 | 02:30

Dus jij vindt een chirurg met alleen lagere school genoeg? Weet je hoe lang die opleiding zijn voor ze een mes in je mogen zetten?

kloopindeslootjijook | 24-06-18 | 08:33
▼ 3 antwoorden verborgen

vice Premier di Maio van Italië waarschuwt het arrogante Frankrijk dat het op het gebied van migratie vijand no1 van Italië kan worden als het de migratie crisis bagataliseert en zegt dat het wel mee valt sinds de Turkije deal wat Macron zei deze week.
Italië gaat net als het CSU in Beieren en de 4 visegrad landen plus Oostenrijk vol in de aanval tegen Macron en Brussel.

Trumme | 24-06-18 | 00:45 | 2

En dat terwijl Frankrijk alle grensovergangen potdicht houd voor de dobbernegers die verder willen oprukken naar de welvaartstaten.

Jan Dribbel | 24-06-18 | 00:57

Ik zie even niet wat dit met het onderwerp te maken heeft.

matatwork | 24-06-18 | 09:05

Als die ambetnaren elkaar willen zieken, moeten ze dat vooral doen. Maar laat die kids erbuiten. Op deze manier wordt er een levensjaar van die kids gestolen door een stel miereneukers zonder eigen leven. Dat kan dus echt niet. School is geen productiefabriek. Leerlingen moeten er zo goed mogelijk doorheen geloodst worden, zonder gevaar te grazen genomen te worden door volwassenen. Dat kan altijd nog na hun 18e, want dan zijn ze zelf bevoegd om terug te slaan. En bij dit soort meuk liefst zo hard en medogenloos mogelijk...

F. von Zeikhoven | 24-06-18 | 00:24 | 3

Wat zijn kids?

Mark_D_NL | 24-06-18 | 00:28

Nog geen schaamhaar achter de rits.

HoerieHarry | 24-06-18 | 00:34

Mark_D_NL | 24-06-18 | 00:28
Zeker de zaadleiders laten dichtbranden onder druk van je wijf.
Supersukkel.

Ongeblustekalk | 24-06-18 | 00:43

Alles leuk en aardig Feynman maar:Docenten Onbewust onbekwaam. Zo noemt woordvoerder Paul ’t Lam van de in opspraak geraakte Maastrichtse vmbo-scholen Sint-Maartenscollege en Porta Mosana de handelswijze van de docenten. „Jarenlang is op een nonchalante manier omgegaan met de cijfers rond de eigen schoolexamens.”, diep ingesleten vergoeilijkende cultuur.
Ben met je eens dat het een prestatie is als je dan wel voor je centraal schriftelijk examen slaagt als er op de school geen fatsoenlijke schoolonderzoeken afgenomen worden.
Echter hoe vervelend ook voor deze leerlingen, het examenresultaat is een weging van het centraal schriftelijk en het gemiddelde van je schoolonderzoeken, als een van de twee niet bestaat of er"nonchalant" mee omgegaan wordt vanwege "onbewuste onbekwaamheid" in een "vergoeilijkende" cultuur dan dient er ingegrepen te worden. Uiteindelijk zijn deze leerlingen er meer bij gebaat als er sprake is van een volwaardig diploma ipv uitgereikt want zielig diploma. Denk hierbij ook maar aan Ibn Ghaldoun , zo'n verkregen diploma is niets waard.
Streng doch rechtvaardig optreden, bezem door lerarenbestand, schoolleiding ter verantwoording roepen, bestuur vervangen en graag ook boven tafel krijgen hoelang deze ongein al bezig is en wie dit oogluikend sanctioneerde.
Er voor zorgen dat al deze leerlingen volgend jaar aan alle eisen hebben voldaan.
Anders kan je net zo goed kappen met examens afnemen, gelijke monikken gelijke kappen.

bwanabanjo | 24-06-18 | 00:18 | 1

"Caroline Dijkman, docente van het Sint Maartenscollege in Maastricht, voelde zich zo gepest door collega's dat ze uiteindelijk deze maand zelfmoord heeft gepleegd."
bron: www.1limburg.nl/docente-sint-maartens... (artikel van 22 augustus 2015)

kweethetooknietbeter | 24-06-18 | 01:58

tussentijdse examens zijn net zo belangrijlk als finale examen.niveau is toch al kut dus daar nog onder zitten is sowieso apart. vervelend maar helaas

checkmate123 | 24-06-18 | 00:16

Mwah. Auto praktijk examen is wat lastig te halen zonder de theorie. Er zijn ook andere verkeersdeelnemers en als je denkt dat links voorrang heeft......

Is dit nog nieuws? | 24-06-18 | 00:15

Het is me allemaal wat.

Mark_D_NL | 24-06-18 | 00:13 | 1

sapperdeflap

HoerieHarry | 24-06-18 | 00:19

Gelukkig neemt de PVV het voor deze leerlingen op en pleit voor een byzondere maatregel, zodat ze allen toch hun diploma nog krijgen.
Lijkt mij een eerlijke maatregel en al de kosten die het met zich meebrengt, dienen voldaan te worden door de falende leraren/rector en concierge.

Slurfje | 23-06-18 | 23:59 | 1

wat heeft de conciërge ermee te maken? Da's meestal de man die het hardste werkt, het minst te vertellen heeft en het minste verdiend. (en die houdt zich niet bezig met wat docenten doen, daar heeft ie geen tijd voor, en hij kent zijn beperkingen wél

ECLP | 24-06-18 | 21:29

Ben zelf een veertiger, mijn kinderen zitten nu op het voorgezet onderwijs.
.
Wat hier is gebeurd verbaast me niks. Het is zo herkenbaar. Vroeger (ja, opa spreekt) was de docent degene die je opzweepte, die je angst inboezemde voor het geval je je huiswerk niet gemaakt had.
.
Dat is helemaal voorbij. Als ik de verhalen van mijn kinderen hoor zijn het nu de leerkrachten die de kantjes eraf lopen (uitzonderingen daargelaten). Ze geven opdrachten en plaats van les, en zitten vervolgens lekker het hele lesuur te pielen met hun telefoon.
.
Afgelopen week mocht mijn jongste dochter (14) een uur niks doen omdat de leerkracht naar eigen zeggen 'geen tijd had gehad om de les voor te bereiden'. Vrij kregen ze niet, ze moesten maar met hun telefoon gaan spelen of zo.
.
Huiswerk. Nog zo'n crime. Vroeger kregen we dat aan het eind van de les. Niet dat we dan toch niet op het allerlaatste moment pas gingen maken (als we het al deden)... Maar hey, er werd wel het goede voorbeeld gegeven.
.
Tegenwoordig wordt huiswerk niet meer aan het eind van de les gegeven, maar zetten docenten het op de 'portal' van de school. Ellende is dat ze dit niet direct na de les doen, maar pas de middag voor de volgende les. Nu heb ik zowaar een dochter die huiswerk maken serieus neemt, en die ergert zich daar enorm aan. Als ik de leerkracht hierover mail ontkent deze botweg dat het huiswerk er te laat op stond.
.
Tegenwoordig zeg ik tegen mijn dochter dat ze huiswerk dat er niet de dag ervoor om 16u opstaat van mij niet meer hoeft te maken, en dat ze bij problemen de leerkracht met mij mag laten bellen. Heb nog nooit een telefoontje gehad.
.
Het is werkelijk godgeklaagd wat er in onze scholen is gebeurd. De leerkrachten zitten er alleen nog maar voor hun eigen hachje. En maar zeiken over salarisverhoging en dat ze het zo druk hebben. Ja gek hé, dat zou ik ook zijn als ik mijn werkzaamheden in 6 klokuren per dag zou moeten proppen. Er vallen zelfs lessen uit omdat leerkrachten proefwerken na moeten kijken. Ik dacht dat ze het zo druk hadden.
.
Op verzoek van mijn dochter (die bang is het pispaaltje te worden) maak ik niet elke (in mijn ogen) misstand aanhangig bij de school. Heb ook niet de illusie dat ze er veel mee zouden doen trouwens. Maar ik schrijf wel alles op. Wie weet komt het ooit nog van pas.

alexbl | 23-06-18 | 23:55 | 8

Tripps, ouders zoals u maken het onderwijs systeem kapot. Accepteren dat scholen en onderwijzers hun werk verwaarlozen is hetzelfde als hen toestemming geven om maar te doen wat hen goed uitkomt. In het geval van huiswerk vindt u elk tijdstip goed en moet de leerling zich maar aanpassen. Man, man, man. wat zal uw werkgever blij zijn met een kritiekloze usefull idiot zoals u. Of juist niet en heeft hij u op een plek gezet waar doen wat je gezegd wordt het uiterste van iemand vraagt.

Graaier | 24-06-18 | 08:38

je schetst een mooi beeld van een onderwijsstructuur die in Den Haag is bedacht. Scholen zijn tegenwoordig fabrieken waarin er zelfsturend en zelforganiserend vermogen van de arbeiders/leerlingen wordt verwacht. En nu weten we allemaal uit de pedagogische en psychologische wetenschap dat aan pubers vragen en ervan verwachten dat ze zelf structuur aanbrengen en aan zelfreflectie doen echt onmogelijk is..
daarom plempen die leerkrachten dan toch maar al het huiswerk op magister.. en verwachten dat die leerlingen braaf dan het huiswerk maken, maar eerlijk gezegd zal het hen een biet zijn... immers van de puber wordt verwacht dat die zelfverantwoording neemt over een slagen een jaar verder..
dat ligt niet aan die leerkrachten, er zijn scholen waar ze wel zich iets aantrekken van pubergedrag en puber mogelijkheden, maar vooralsnog zijn ouders en hun kinderen primair verantwoordelijk voor de ( verdere) (school)loopbaan.. die school is een stip in het leven.. maar wel een belangrijke!

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:46

@Tripps
Ik heb die 'regel' ingesteld toen het huiswerk voor de maandag om zondagmiddag 16u nog niet bekend was. Het ging om een vak dat mijn dochter op maandag en woensdag heeft. De leerkracht heeft m.i. geen enkele plausibele reden om het huiswerk er zo laat op te zetten.
.
Mijn dochter had die zondag vanaf 16u30 een feestje, maar zat enkel steeds zenuwachtiger de portal te F5-en om te kijken wanneer het huiswerk er eindelijk op zou staan.
.
Hoop dat u begrijpt dat het me er niet om gaat dat een feestje voor huiswerk zou gaan, maar dit vond ik simpelweg niet reëel meer. Derhalve de '16u' regel.
.
Uiteraard heb ik de desbetreffende leerkracht hier op aangesproken, maar deze ontkende botweg dat het huiswerk er te laat op stond, naar haar zeggen had ze het er 'al' zaterdagochtend opgezet. Mijns inziens nog veel te laat, maar het was ook een leugen. Het stond er uiteindelijk tegen 18u pas op.
.
Nu maakt mijn dochter screenshots van dit soort situaties, en ik heb er al een fiks aantal. Maar zoals gezegd spaar ik ze op in plaats van telkens de zaak aanhangig te maken, want ik vrees dat het mijn dochter niet zal helpen als ik hier telkens stampij over ga maken.
.
Over haar motivatie en cijfers hoeft niemand zich zorgen te maken, dat is juist 'bijna' het probleem. Haar eigen motivatie staat in schril contrast tot de volslagen desinteresse die door sommige leerkrachten getoond wordt. Iets waar andere (veelal oudere) leerkrachten overigens ook over geklaagd wordt.
.
@BozePaarseMan
Zo ben ik ook begonnen toen mijn kinderen op het MBO kwamen. Niet zeuren, luister maar naar de leerkracht. Maar na een paar jaar dit gestuntel aangezien te moeten hebben weet ik wel beter.
.
Zullen we maar niet beginnen over de geneugten van een iPad klas?

alexbl | 24-06-18 | 11:15
▼ 5 antwoorden verborgen

Af en toe moet je gewoon een voorbeeld stellen.... prima.

Oepsie1234 | 23-06-18 | 23:42

Ben ik nu de enige die nog steeds niet begrijpt wat er mis was met dat examen ?

Baron Clappique | 23-06-18 | 23:39 | 4

Ze hebben te weinig toetsen gedaan voorafgaand aan het examen ofzo.
Lullig.

HoerieHarry | 23-06-18 | 23:53

@Baron, het maakt niet uit hoeveel er gekut wordt in een schooljaar door schoolbestuur en leraren, als het bureaucratisch gezien maar goed zit, want dat is het enige wat telt. De leerlingen hebben niets fout gedaan en valt niets te verwijten.

me,myself and IK | 24-06-18 | 09:20

examen wwas goed, alleen de leerkrachten zijn vergeten om de maanden voor het examen braaf allerlei lijsten in te vullen van voorliggende toetsmomenten.. regeltjes, regeltjes.. Nederland is van de regeltjes als het Nederland uitkomt dan he! In dit geval ten koste van 354 kinderen.. want dat zijn 15/16/17 jarige nog steeds.

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:48
▼ 1 antwoord verborgen

Al die sneeuwvlokjes die totaal ontredderd de 'klap' amper te boven komen. Wacht nu eerst de oplossing af en ga dan janken, geldt ook voor de ouders.

BozePaarseMan | 23-06-18 | 23:28 | 3

Als je door incompetentie van je school een jaar moet overdoen terwijl je eerder vernomen hebt dat je geslaagd ben dan kan ik me voorstellen dat je als puber een potje gaat huilen.
En dat heeft niets met sneeuwvlokjes te maken, die zitten doorgaans op het VWO of het Gymnasium en gaan daarna naar de UVA van Gloria Wekker en andere links-doorgedraaide intolerante betweters.

Jan Dribbel | 23-06-18 | 23:45

Nou, precies, Jan Dribbel.

schijtzat | 24-06-18 | 07:39

Bozepaarseman.. zelf geen 15/16/17 jarige in je omgeving.. Zelf nooit 16 jaar geweest en eindexamenjaar gevolgd?? probeer eens wat inlevingsvermogen op te hoesten!

fikkieblijf! | 24-06-18 | 09:50

Echt, die rector heeft zitten slapen. Dat is de enige eindverantwoordelijke.

ristretto | 23-06-18 | 23:15 | 1

Zal wel een racist zijn. Het merendeel van de leerlingen is allochtoon.

Ongeblustekalk | 23-06-18 | 23:20

“sommige leerlingen hadden voor onderdelen een 1. Als je dan alsnog slaagt, heb je dat blijkbaar met andere activiteiten opgehaald”

Ze hadden geen 1, de toets was niet gemaakt. Dat kan een toets zijn over stof die niet in het examen voorkomt. Een leerling kan op een examenhoofdstuk en dus op een examen wel makkelijker goed scoren. Dan voldoet die leerling gewoon niet aan de eisen.

Gratis tip aan betrokkenen: er is een extreem simpele oplossing: laat die leerlingen hun naam op een leeg papiertje zetten en het telt als toets en krijgt alsnog een 1. Geslaagd.

Petskast | 23-06-18 | 23:02

Ik dacht bij de foto dat het de ingang van een AzG was

namensmijnhond | 23-06-18 | 23:01 | 3

Artsen zonder Grenzen?

piprecies | 23-06-18 | 23:19

Jij fantaseerde er vast rails bij.

Ongeblustekalk | 23-06-18 | 23:21

AZC?

schijtzat | 24-06-18 | 07:41

Er moet meer seksuele voorlichting gegeven worden met rollenspellen.
Houdt het onderwijs aantrekkelijk.

HoerieHarry | 23-06-18 | 22:49 | 3

Pas maar op anders krijg je je ui weer terug.

Jan Dribbel | 23-06-18 | 22:52

Wil ik ook.

HoerieHarry | 23-06-18 | 22:52

Roep de staatsexamensdocenten maar rap bijeen.
Laat ze meteen de dossiers doornemen en een schifting maken.
- alsnogngeslaagd, voor deze is t in orde en evident geslaagd
- slaagbaar maar leerling heeft een bewijslast/ motiveringsverzoek
- onvoldoende voorwerk. Leerling krijgt een vakangieopdracht
- helaas

Ik verwacht dat de school aan "geslaagden" compensatie biedt voor gemiste zomerwerkinkomsten.
En een algemene geste lijkt me op zijn plaats. Dit is meer dan bloemetjeswerk.

Shoarmamasutra | 23-06-18 | 22:46 | 1

deze schifting is dus de afgelopen weken gemaakt. van de 364 leerlingen had niemand voldoende werk danwel voldoende cijfers om te slagen. Dus allemaal helaas.

C-Bear | 24-06-18 | 12:22

Het eerste wat de inspectie en de minister te melden hebben :
regels zijn regels.
Daar is Nederland goed in, plus in het maken van nog meer regels.

Jan Dribbel | 23-06-18 | 22:45 | 2

Behalve dan in Amsterdam, waar bepaalde groepen......

sailor 1 | 24-06-18 | 05:48

Ja er schijnt daar iets te zijn met Handhaven. Dat vinden ze toch maar moeilijk als iemand zegt dat hij dat niet leuk vindt. En al helemaal als je je agressief gedraagt richting de handhavers in Amsterdam. Dan worden die heel bang voor gedoe en kreten als Rasiesme, diskriminazi, seksiest, au, ik ben een slachtoffer, anders ga ik dood. of ik maar jou dood, niet eerlijk, actie actie en nog tig boeh roep dingen.

Graaier | 24-06-18 | 08:44

De kinderen zijn de dupe van een falend schoolbestuur en landelijk beleid. Geef ze een steun in de rug en vul deze petitie in: petities.nl/petitions/diploma-voor-le...

Sjakkie van de Hoek | 23-06-18 | 22:41 | 1

Een petitie? Serieus?

BozePaarseMan | 24-06-18 | 00:02

Kut voor de betreffende leerlingen, maar iedere middelbare school in Nederland weet nu weer wat er administratief van ze verwacht wordt.

Bauchschmertzen | 23-06-18 | 22:37

Treurig om de geleidelijke aftakeling van het onderwijs te zien gebeuren. De gevolgen zijn helaas al op vele fronten zichtbaar

watazooi | 23-06-18 | 22:33 | 1

Ach, je hebt weinig aan onderwijs; domme kinderen worden er niet slimmer door en slimme kinderen hebben het niet nodig.

Brou Is Back | 24-06-18 | 01:04

Wat pas echt treurig was, was een schooldirecteur die 1.000 man op laat draven voor een informatiebijeenkomst, om daar vervolgens te zeggen: "Sorry, sorry, sorry. En daar wil ik het even bij laten."

wapster | 23-06-18 | 22:31

Hoezo een formaliteit? Misschien toetsen ze wel andere dingen.
In mijn examenjaar telden de schoolonderzoeken ook gewoon mee.

wapster | 23-06-18 | 22:28 | 2

Met formaliteit bedoel ik puur de verplichting om eerst schoolexamen te doen en daarna pas centraal examen. Alleen dat.

De minister heeft nu ook het centrale examen afgekeurd, op basis van fouten met het schoolexamen, maar dat zijn geen communicerende vaten.

Erger nog, iemand mag met een rijtje drieën nog steeds examen doen, in de hoop op een rijtje achten. Wat formeel niet mag, is 1 ontbrekend proefwerk binnen 1 vak binnen het schoolexamen. Dat is waanzin. Alsof dat cijfer niet meer representatief is.

Als het eindexamen wat ook al door een andere onafhankelijke school is nagekeken in stand blijft, hoeven de leerlingen alleen het schoolonderzoek compleet te maken, iets wat nog wel haalbaar is voordat de vervolgopleiding begint.

Feynman | 23-06-18 | 22:33

Feynman | 23-06-18 | 22:33
Allen voor vmbo tl geld een tweede correctie, De praktijkexamens en de centraal schriftelijke eindexamens op de vmbo bb en de kb worden geen tweede correcties toegepast. Dus daar is geen externe controle.
Een gelukkige oud leraar vmbo

De Drenth | 23-06-18 | 22:59

Als je ondanks gemiste lessen door fouten van deze school toch geslaagd bent dan is dat een prestatie. De leerlingen die gezakt zijn verdienen een 2e kans. Mijn mening.

MoonBeebe | 23-06-18 | 22:26

Ben ook geneigd te zeggen dat ze gewoon dat diploma moeten krijgen, hoewel die 5,5 gemiddeld (maar niets lager dan een 4, meen ik) naar mijn mening een waardeloze eis is. VMBO diploma is iets wat je alleen maar nodig hebt om te worden toegelaten tot een opleiding waar je (misschien..) iets aan hebt. Thats it.
Wel spijtig dat de MBO docenten dan de eventuele tekortkomingen moeten compenseren maar voor 300 leerlingen nog redelijk te overzien. Zowel op het mbo als hbo heb ik docenten altijd horen klagen over het dalende niveau van de instroom. Ze moeten meer zaken herhalen (bijvoorbeeld rekenen met breuken op een technische hbo opleiding..) waar ze gewend waren dat die voorkennis er gewoon was. En om die extra tijd te vinden moeten ze zelf schrappen in het curriculum van de eigen opleiding.. en zo schuift het probleem door naar de universiteiten. (weet niet of ze daar dezelfde ervaring hebben met de vwo instroom)

noerg | 23-06-18 | 22:09 | 1

De 5,5 gemiddeld is een extra eis. Bovenop de normale eisen. Wat deze extra eis interessant maakt, is dat scholen niet meer een schoolexamen met gemiddeld een 7 kunnen combineren met een centraal examen in mei met gemiddeld een 4 om op gemiddeld een 5,5 op het rapport uit te komen. Daarmee wordt op leerlingniveau iedere fraude via het schoolexamen al geblokkeerd. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eind...

Feynman | 23-06-18 | 22:26

Ik heb het 5de jaar gedaan op de LTS. Daarna door naar het eerste jaar KMBO, Wat denk je..? zitten klasgenoten van het 4de jaar LTS die niet het 5de jaar hadden gedaan een klas hoger in het KMBO. VMBO, MBO schaf het maar af. Ze kunnen net zo goed met 14jaar aan het werk.

RdeFriesch | 23-06-18 | 22:06 | 9

@Ongelustekalk
Oh Mr Hyde, Ik ken nog wel enkele psychiaters die heel erg graag met je willen praten. Big business voor die mensen. Slaap ze en kusje mijn beste trol. Morgen is weer een andere dag of zoals de Ongeblustekalk schizofreen in de spiegel keek en zei: "It's time we say goodbye". ;-))))) Salute en l'chaim!

Basil Fawlty | 24-06-18 | 01:27

Basil Fawlty | 24-06-18 | 01:27
Slaap lekker en kusjes terug. Ga je morgenvroeg mee fietsen?

Ongeblustekalk | 24-06-18 | 01:41

Naah. Ik ga lekker ronken tot een uur of 11. Wakker worden. Shit, shave and shower en daarna met Sybil lunch om 1 uur (heb al geresveerd) tot een uur of 5 a 6 en dan voor haar wachten tot 8 uur. Turkse verkiezingen. Je weet wel Sybil komt uit Istanbul, hebben we het over gehad eerder, dus... meiske is daarmee bezig. Maar slaap ze! Ik meld me morgen wel met die toestanden. ;-))

Basil Fawlty | 24-06-18 | 01:51
▼ 6 antwoorden verborgen

Lachwekkend om te beweren dat dit mensen oplevert die als een soort zombies bij het kruisje tekenen op de gevestigde orde. Dan moet je eens meer met de mensen praten omdat je te ver afstaat van de samenleving.
Een bijeengerammeld verhaal met een conclusie die niet deugt. Wel in lijn met de wetenschappelijke onderzoeken die ik lees.
Sorry Feynman, dit is bagger. Vooral door de aftiteling.

Ongeblustekalk | 23-06-18 | 22:06 | 2

Sorry, tekenen bij het kruisje... "in mei", tijdens centraal schriftelijk eindexamen. Opgeleid voor het examen, niet het vak in de praktijk. Je leest iets anders wat dan ik bedoelde. Een relatie met de gevestigde orde of stembureau wordt niet bedoeld, zie ook twee alinea`s eerder.

Feynman | 23-06-18 | 22:20

Ik ben wel vaker dom bezig, maar deze is epic. Je hebt helemaal gelijk

Sorry Feynman, het spijt me zeer dat ik onterechte kritiek heb geuit op uw beweringen. Supersorry.

Ongeblustekalk | 23-06-18 | 22:34

Alle leerlingen van deze twee scholen laten slagen, dat gaat uiteraard niet: ze voldoen niet aan de eisen. Maar om het landelijk examen nog eens te doen, dat lijkt me wat ver gaan.

Overigens is het voor de leerlingen welb van belang dat niet over het hart streken wordt: anders is hun diploma net zo weinig waard als een van InHolland of Windesheim/journalistiek.

Guido | 23-06-18 | 22:03

Dit is een vorm van ernstige en massale kindermishandeling (psychisch).
Van 16jarige VMBO-ers, kan niet worden verwacht dat zij dit emotioneel goed kunnen verwerken.

Hier moet premier Rutten instappen, en direct orde op zaken stellen. Elk kind moet op rechtvaardige manier hierin gekend worden. Trek er maar geld voor uit, want dit is een schande.

Crak-ho | 23-06-18 | 22:00 | 2

Die mishandeling op scholen van kinderen is van alle tijden. Is het niet de ene vorm dan wel in de andere maar mishandeld zullen ze worden.

Rest In Privacy | 23-06-18 | 22:06

Alsof het leven minder oneerlijk is. Stop met het kweken van watjes. Dit soort retoriek maakt mensen slachtoffers voor het leven.

Denkhetnjet | 23-06-18 | 22:07

Het is natuurlijke van de zotte dat scholieren die hun eindexamen gehaald hebben, hun diploma niet zouden mogen krijgen.

Dit vergelijken met de volgorde van theorie en praktijkexamen autorijden is natuurlijk ook van de zotte. Die logica is 100%, derhalve ben ik na die zin afgehaakt.

WasHetMaarMakkelijk | 23-06-18 | 21:59

Kan iedereen alstublieft vmbo normaal spellen?

maSs | 23-06-18 | 21:58

Beetje offtopic misschien maar volgens mij voelde ik hier net een lichte aardbeving zo aan de grens met Duitsland....

Aristotalloss | 23-06-18 | 21:55 | 7

mercy | 24-06-18 | 00:39
Kreeg je van de papen ook graties kroontjes bij je nick en aan de pil?

Ongeblustekalk | 24-06-18 | 00:56

@mercy
Mooi hè! Als smurf dat kastje zien schuiven en je hebt geen benul wat er aan de hand was. Maar was wel leuk dat weekend bij opa en oma! Toch? Ghehehe.

Basil Fawlty | 24-06-18 | 01:00

@Basil Fawlty,
Klopt en nooit meer vergeten.

Rest In Privacy | 24-06-18 | 01:08
▼ 4 antwoorden verborgen

Die schoolexamens zouden voor een deel in de voorgaande jaren gedaan moeten zijn, dus de inspectie zat jaren te slapen en negeerde de meldingen van leerlingen.

Ik schat ruim 100k schade vergoeding per leerling (schoolkosten, te lange school tijd op CV, 1 jaar later beginnen aan loopbaan, 1 jaar verschuiven van loopbaan en promoties, 1 jaar minder pensioenopbouw, 1 jaar later in aanmerking komen voor een hypotheek, dus 1 jaar extra huur, etc.) met compensatie voor de belastingen op de ontvangen schade bedragen en de kosten van rechtsgang, advocaten, rente en inningskosten: minimaal 200k p.p.

W_F | 23-06-18 | 21:49 | 2

dat is ongeveer hoe het gaat ja. Maar 1 kanttekening. Waar begint de verantwoordelijkheid voor de leerling. een 8 krijgen maar niets gedaan hebben en dat wel prima vinden. Dan moet je je achteraf ook achter de oren krabben. Zijn de leerlingen niet voor 30% a 40% verantwooordelijk? Als dat zo is (dat laat ik maar aan juristen over) dan wordt dat meegerekent in de schadevergoeding.

C-Bear | 23-06-18 | 22:22

Misschien niet allemaal, maar afgaande op de nieuwsberichten zijn er dus wel leerlingen (en ouders) die de problemen bij de school en bij de onderwijs inspectie aangekaart hebben. Verder kan je natuurlijk als leerling niet veel anders doen dan een andere school zoeken.
Misschien kunnen ze dat alsnog beter doen omdat een diploma van deze school de komende jaren niet veel waarde heeft.

W_F | 23-06-18 | 22:45

Voor wat het waard is. ik heb begrepen dat docenten met uitslagen hebben zitten knoeien. Of een 1 danwel 1,1 werd voor niet gemaakt werk toegekend, of een behaalde 8 werd gecompenseerd met een niet gemaakt schoolexamen (twee keer een 4 werd toegekend).

Dergelijke situaties in stand laten doet afbreuk aan een diploma en aan het onderwijsstelsel. Examens moeten dus in zijn geheel over. Daarnaast moet er met de school gebeuren wat er in Rotterdam is gebeurt met de Ibn Ghaldoun. Opheffen en leerlingen over andere scholen verdelen. Desnoods gefaseerd.

Het ware probleem is overigens dat dergelijke grote (vaak) fusiescholen te groot zijn om te kunnen bestaan. Kennelijk werkt een dergelijke schaalvergroting dus niet.

RenHoek | 23-06-18 | 21:42 | 3

Dat zijn geen scholen meer, maar leerfbrieken. Waarbij het eindproduct (een leerling met kennis) er niet meer toe doet maar puur de cijfertjes (als in slagingspercentage) nog maar tellen.
Kwantiteit over kwaliteit... tja....

Mastermattie | 23-06-18 | 21:49

Er is in Maastricht al een tijdje zeer veel reuring op de middelbare scholen. Rare fusies ge ven een massale leegloop naar België. Zelfs de leerlingen protesteren in ad hoc actiegroepen.

Shoarmamasutra | 23-06-18 | 22:51

Leerfabrieken zijn slecht voor het kind
Helaas wel lekker goedkoop
Er zijn 2 problemen
1 boekhouders runnen de scholen niet de docenten
2 mensen opleiden is maatwerk en dat gaat niet in een fabriek

Jacktheflipper | 24-06-18 | 09:59

Slagen als je gemiddeld een 5,5 heb gehaald? Een 5,5?
Wow!
Als je als ondernemer een sollicitant krijgt die geslaagd is met een 5,5 op zijn eindlijst, dan wordt je daar als potentieel werknemer wel blij van. Toch?

ljcoster | 23-06-18 | 21:39 | 6

De 5,5 gemiddeld is een extra eis. Bovenop de normale eisen. Wat deze extra eis interessant maakt, is dat scholen niet meer een schoolexamen met gemiddeld een 7 kunnen combineren met een centraal examen in mei met gemiddeld een 4 om op gemiddeld een 5,5 op het rapport uit te komen. Daarmee wordt op leerlingniveau iedere fraude via het schoolexamen al geblokkeerd. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eind...

Feynman | 23-06-18 | 22:27

Op de eindlijst staat dan een 6. En je weet niet of dat een 6,4 of een 5,5 geweest is.
Maar het is dus gemiddeld een 5,5. Dus een 7 voor aardrijkskunde en een 4 voor wiskunde kan ook. En vooral bij een vak als wiskunde is een 4 een duidelijk teken dat je er NIETS van begrepen hebt. Als je de stof begrepen hebt en redelijk consequent kan toepassen haal je een dikke voldoende.
Maargoed, een vmbo 'eindlijst' zal niet vaak op tafel komen. Voor bijna iedereen is het slechts een middel om toegang te krijgen tot vervolg onderwijs.

noerg | 23-06-18 | 22:29

"Slagen als je gemiddeld een 5,5 heb gehaald? Een 5,5? Wow!"
@ljcoster
Idd triest. De middelmaat regeert en als je er iets van zegt dan is de werkgever fout. Bekijk dit uit buitenhof: www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_1... iedereen is schuldig behalve zij, "zij hebben zoveel druk op hun schouders". Gutttegutgut. Doen pretstudies en zijn dan verbaast dat niemand ze aanneemt en krijgen een "burnout" op hun 25e. Ja want druk met social media en Meetup nonsens zijn daar krijg je zoveel stress van. Ah joh. www.reactiongifs.com/picard-facepalm/

Basil Fawlty | 23-06-18 | 22:59
▼ 3 antwoorden verborgen

Er bestaan op deze school spookvakken. dat zijn vakken waar nooit een leraar voor was. Er werd nooit les in gegeven en op het eind van het jaar hadden leerlingen een 8. En dan ga je je als leerling niet afvragen of dat überhaupt wel mag?? Als ze zo zelfredzaam waren dan hadden ze zelf wel aan de bel getrokken toen het nog kon. Ik vrees voor deze leerlingen dat ze het jaar over moeten doen.

C-Bear | 23-06-18 | 21:37

Toch worden leerlingen ook steeds brutaler en respectlozer naar de docenten. Vroeger kon je dan een tik op je vingers krijgen met een liniaal en als je thuis kwam kreeg je nog een pak rammel van je vader. Tegenwoordig mogen docenten niets meer en gaat vaders naar school om even verhaal te halen waarom zoonlief op z'n donder heeft gekregen. Daar gaat het in de basis al fout...

Mastermattie | 23-06-18 | 21:35 | 2

Wat heeft dit met dit voorval te maken?

Franciscus Borchwerf | 23-06-18 | 22:12

Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat mijn vmbo duits leraar met plezier naar zn werk ging, dat is een ding wat zeker is. Leraren die lijfstraffen uitdelen is zeker niet de oplossing (dan zou ik ook boos verhaal gaan halen, anno 2018) maar de balans lijkt inderdaad behoorlijk zoek. Het is ook heel normaal om de leraar met je/jij en bij de voornaam aan te spreken, een beetje afstand en autoriteit kan echt geen kwaad. Zeker als de ouders direct de kant van hun kind kiezen (of gewoon geen fuck geven) zijn de gevolgen voor de probleemgevallen vaak erg klein. Om zonder diploma van het vmbo afgetrapt te worden moet je behoorlijk ver gaan. Nablijven, strafwerk, etc er gebeurde uiteindelijk helemaal niets als je dat vertikte. Betwijfel ook dat de docenten zin hebben in een extra jaar met die types als ze het laatste jaar eenmaal bereikt hebben.

noerg | 23-06-18 | 23:00

Zou een mooi precedent scheppen als 354 gevallen boven de wet worden gesteld. Daarbij snap ik niet waarom leerlingen en ouders niet eerder aan de bel hebben getrokken en de media hebben opgezocht. Pleit overigens de leerkrachten niet vrij die een schandalige wanprestatie hebben geleverd, incluis dat zooitje dat zich bestuur wenst te noemen.

RenHoek | 23-06-18 | 21:34

Diep triest verhaal de leerlingen doen niets verkeert
Kom op regel wat

Jacktheflipper | 23-06-18 | 21:33 | 3

Jij wel.

piprecies | 23-06-18 | 23:07

Hij is niet de enige.

Zongenieter | 24-06-18 | 07:49

Jij ook

Jacktheflipper | 24-06-18 | 10:04

Na het schrijven van bovenstaande tekst zijn onderstaande nieuwsberichten nog binnengekomen:
''We gaan eerst bestuursrechtelijk bekijken of de examens alsnog geldig kunnen worden verklaard'', zei advocaat Wouter Geertsen van het kantoor zaterdag. www.nu.nl/binnenland/5327534/vmbo-sch...

Het bestuur wil dat de minister zijn discretionaire bevoegdheid - waarbij hij naar eigen inzicht kan handelen - aanwendt en het centraal examen, "waar niets mis mee is", gewoon handhaaft. "Wij kunnen dan samen met de leerlingen de ontbrekende onderdelen van het schoolexamen repareren." nos.nl/nieuwsuur/artikel/2238006-best...

Opvallend hardere toon uit Europa over vluchtelingen * 'Inspectie te passief bij toezicht op scholen' www.npostart.nl/eenvandaag/23-06-2018...

Feynman | 23-06-18 | 21:27 | 1

Hey, grappig! Bij nu.nl kunnen ze vmbo wel spellen.

maSs | 23-06-18 | 22:00

Ruime voldoende voor bureaucratie is weer binnen.

027 | 23-06-18 | 21:27

We zitten vandaag de dag in de situatie dat het papiertje belangrijker is dan de de werkelijke kennis die de persoon bezit. Zelf in mijn tijd (MTS, 30 jaar geleden) zaten er studiebollen die de materie niet snapten maar wel de boeken van binnen en van buiten kenden. Dus ja, vertrouw maar op het papiertje want dat geeft ook echt (NOT) de selfstandige kennis van de persoon. Door de jaren heen weinig moderne officiele papiertjes gehaald en daarom staat op mijn CV ook een lijst aan hobby's, publicaties etc waarmee ik aangeef dat mijn kennis/bezigheden verder gaan dan een gehaald papiertje.

Sinclair | 23-06-18 | 21:25

Ik heb op het Sint Maartenscollege gezeten tot ‘96. Eerst HAVO, later VWO. Toen was het een school om trots op te zijn. Een school waar leerlingen persoonlijk werden begeleid, waar het niveau van onderwijs uitstekend was. Nu schijnt een angstcultuur te heersen onder de leraren. Verschrikkelijk om te zien hoe deze eens geweldige school nu in het nieuws komt. Mijns inziens is door het vormen van een gemeente breed bestuur het contact tussen bestuur en leraren verloren. Ook het idee om scholen in maastricht enkel één niveau te laten onderwijzen is onzalig. Leerlingen krijgen zo niet meer de kans om makkelijk van niveau te switchen. Bovendien is het goed om in de pauze, tijdens cabaret voorstellingen etc met mensen van verschillende niveaus samen te werken. Dat alles is (straks) niet meer. Ik wens het Sint Maartencollege een mooie toekomst, maar vooral hoop ik dat voor de getroffen leerlingen een acceptabele oplossing wordt gevonden. Heel veel sterkte van een oud leerling.

snorhaartje | 23-06-18 | 21:23 | 2

Ik ook!

Gebruikersnaam2 | 23-06-18 | 21:45

@snorhaartje en Gebruikersnaam2
Ah, is dat het Sint-Maartenscollege? Ik kan me nog herinneren dat ik na mijn middelbare school ging studeren in Maastricht en daar had ik veel ex leerlingen als medestudenten van deze school en ook van 't Bonnefanten. Was altijd een clubje die doodsbang waren om onder de veren van mama weg te gaan en de wijde wereld in te trekken en bleven dus hangen . Een aparte kliek van vriendjes en vriendinnetjes die elkaar aan elkaar klitten, elkaar kenden vanaf kleuterschool en het onderling deden onder het motto: "Iderèn de neet oet Mestreech kump is unne boer" (beetje als bekrompen college jocks en hun cheerleaders) Ik vond het wel vermakelijk en viel me toen al op. Weet overigens niet hoe het nu is ben er al te lang weg en niet persoonlijk naar jullie 2 toe dit.

Basil Fawlty | 23-06-18 | 22:26

Blijft een raar verhaal.
- Een examencommissaris zou dit al lang hebben kunnen ondervangen,
-Secties hebben regelmatig overleg over (de inhoud en verloop van) syllabi en pta's,
-Teamleiders houden in de gaten dat leerkrachten voor de klas staan en niet 'spijbelen omdat ze geen zin hebben',
en zo zijn er nog zo wat zaken, die zo totaal tegen alle regels in druisen. Niet normaal.
In deze is naar mijn gevoel het bestuur, de directie en teamleiders zeker verantwoordelijk te houden en mogen er ook een aantal leerkrachten eens goed aangepakt worden.
De inspectie komt tegenwoordig enkel nog om de hoek kijken als je het echt te bont hebt gemaakt. Nu is dit wel zo'n situatie maar het geeft wel aan hoe goed men de vinger daadwerkelijk nog aan de pols houdt (hint: nauwelijks).

EEnzame SchizofrEEN | 23-06-18 | 21:23 | 1

Het is niet onaannemelijk dat deze praktijk al meerdere jaren aan de gang is. Leraren moeten hiervan geweten hebben voor aanvang van het Centraal Schriftelijk examen. Het bestaat niet dat iemand geen schoolonderzoeken heeft afgelegd en dan toch examen mag doen. Die route kennen we niet in NL.
Het bestaat niet dat de Inspectie en het lerarenteam niet van deze praktijk geweten hebben, en had hen gesierd voor het begin van het Centraal Examen aan de bel te trekken dan had je een punt en kon je proberen leerlingen te redden nu is het te laat en zakt iedereen.

Beroep = Boerenlul | 23-06-18 | 21:58

Maar, die centraal schriftelijk eindexamens zijn toch juist bedacht om te toetsen of de leerlingen voldoende niveau hebben? Als een leerling slaagt, dan heeft hij/zij/x (blijkbaar) voldoende niveau.

kweethetooknietbeter | 23-06-18 | 21:18 | 4

HoerieHarry, het nakijken wordt (bij ons dan) vaak door de docent zelf gedaan, óf een collega van de sectie, waarna alles bewaard dient te worden zodat een eventuele inspecteur steekproefsgewijs kan nalopen of het eerlijk en juist is gedaan.

EEnzame SchizofrEEN | 23-06-18 | 21:25

HoerieHarry
Ik weet niet wat de situatie nu is, maar bij mij werden de examens nagekeken door leraren van een andere school.

Mubbenschonster | 24-06-18 | 09:20
▼ 1 antwoord verborgen

Uw stelling dat de meeste leraren geen hekel aan hun leerlingen hebben, zou ik niet durven stellen.

Weerduivel | 23-06-18 | 21:18 | 1

Kom er eerlijk voor uit, in elke klas zitten leerlingen waar je geen klik mee hebt. Kenmerkje van een professionele docent is dat 'ie dat niet laat blijken. Of dat een jaar lang goed gaat, is even een tweede ;) En soms heb je klassen met een best wel groot aantal van dit soort leerlingen, waarbij opvallend genoeg dan vrijwel alle collega's gaan vinden dat het geen goede klas is om voor te staan.

EEnzame SchizofrEEN | 23-06-18 | 21:28

Vmbo diploma. Het papier waar de diploma’s op worden gedrukt is waardevoller dan het diploma zelf. Dus geef ze dat papiertje gewoon, het maakt geen drol uit.

The2Amendment | 23-06-18 | 21:14 | 2

Wie dat zegt is nog nooit in een land geweest waar je echt mensen zonder enige opleiding dat soort werk doen. We mogen in NL blij zijn dat iedereen hier tot minimaal z’n zestiende naar school gaat en op z’n minst iets van common sense heeft opgestoken. Ik vind het een verademing om na bijna een decennium hier weer terug te zijn waar je bij de kaasboer, Albert Heijn of benzinepomp geholpen wordt door iemand met een zekere mate van geletterdheid, en meestal ook nog beleefd en aardig.

Elmauro | 23-06-18 | 22:43

Elmauro | 23-06-18 | 22:43
Of die check en voorraadlijsten kunnen hanteren zodat je niet onnodig ergens staat te wachten

miko | 23-06-18 | 22:50

Een afgestudeerde leerling moet natuurlijk wel wat kunnen.
Een grote bek kunnen hebben daar zit niemand op te wachten.

ZZP-er | 23-06-18 | 21:14

VMBO.. geef ze dat diploma gewoon 't is toch niks waard...

Jorgensen | 23-06-18 | 21:13 | 2

Ho ho, dat vuilnis moet wel opgehaald worden en de boodschappen langs de band afgerekend, en jij gaat je eigen hamburger toch niet bakken!?

Plorkface | 23-06-18 | 21:36

@Plorkface En jij denkt dat deze leerlingen die blijkbaar een centraal examen kunnen halen die taken niet kunnen?

koeberg | 24-06-18 | 00:29

Ik ken hier in het Noorden eigenlijk alleen maar goede VMBO instellingen.
Directies en docenten zetten zich serieus in voor goed onderwijs, goede begeleiding bij praktijkplaatsen en communicatie met de leerlingen. Docenten zijn mannen uit de harde praktijk.
Deze VMBO's leveren studenten af die na afstuderen allemaal aan het werk kunnen.
Het kan best wel.
Wat daar in het zuiden mis is weet ik niet. Nou, ja eigenlijk wel dus..

ZZP-er | 23-06-18 | 21:12 | 2

VMBO........ studenten? Afstuderen?

Zoontzettendklaarmee | 23-06-18 | 22:12

Zoontzettendklaarmee | 23-06-18 | 22:12
Hij zegt toch in het noorden?

miko | 23-06-18 | 22:47

Ik heb het vage vermoeden dat het ongeldig verklaren wel wordt teruggedraaid.
Dit kun je gewoon niet maken.

HoerieHarry | 23-06-18 | 21:09

Uitgangspunt moet altijd zijn dat kinderen geen last hebben van fouten van school. Kan me niet voorstellen dat alle leerlingen examenpnderdelen hebben gemist. Vreemd besluit dus van inspectie in deze. Ik heb ernstiger fraude gevallen meegemaakt waar de inspectie echt veel milder oordeelde.

Henri-Bardouin | 23-06-18 | 21:07

Er is sowieso een enorme generatiekloof tussen de docenten van nu en de leerlingen van nu. Jongeren van tegenwoordig zijn veel wijzer en meer open-minded vanwege toegang tot alle kennis en informatie denkbaar via internet.

keestelpro | 23-06-18 | 21:03 | 4

En minder gedisciplineerd + verwachten veel resultaat voor weinig werk. Die generatiekloof valt wel mee. Het zijn de leerlingen die veranderd zijn in attitude dankzij de verandering van onze cultuur.

Nipplechip | 23-06-18 | 21:08

Nota bene: de oudere generatie heeft ook toegang tot het vrije woord op internet maar lijkt meer in de oude wijsheid te blijven hangen. Dit is overigens een proces dat in de gehele samenleving plaats vindt.

keestelpro | 23-06-18 | 21:17

Toegang tot informatie was er vroeger ook, dat hete de openbare bibliotheek.
Gezien het surfgedrag van vele mensen en speciaal kinderen en jongvolwassen moet je niet verwachten dat ze veel informatie van het internet halen. Wat dat betreft zou het inderdaad beter zijn dat scholen weer naar de basis gaan.

miko | 23-06-18 | 22:47
▼ 1 antwoord verborgen

De leerlingen worden gestraft, maar het bestuur en de inspectie hebben gefaald.
Zet als scholengemeenschap alles op alles om de gemaakte fouten te herstellen vóórdat leerlingen vertraging oplopen in hun doorlopende leerlijn.
En bestraf daarna de bestuurders die gefaald hebben.
Hard.

Wijze uit het Oosten | 23-06-18 | 21:02

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken