Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Regressie. Christelijke basisscholen verbieden griezelboeken: "Past niet bij het geloof"

Social

Wel verdomme, worden nu de heksen en vampiers weer in het verdomhoekje gedouwd door die idiote gelovigen? Maar zonder gekheid: wanneer is Nederland van een zogenaamd liberaal land verworden tot een regressieve hellestaat van Turks-Koreaanse proporties? Het thema van de Kinderboekenweek is 'Gruwelijk eng' en dat vinden een paar gristelijke scholen veel te ver gaan. "Boeken over spoken en monsters passen niet bij het geloof en kinderen worden ongelooflijk bang gemaakt." Dus ligt er een verbod op tafel om onze reli-mietjes in de dop te beschermen tegen de doffe ellende van Het Griezelgenootschap. Natuurlijk joh, want kinderen worden inderdaad zwaar de moeder geïndoctrineerd door Dolfje het Kneuzenwolfje van Paul van Loon, in plaats van door demagogische bijbelteksten als 'homoseksualiteit is een gruwel' en 'je dochter als slaaf verkopen is geen probleem'. Sommige mensen zijn verblind door een kinderbijbel zo diep met hun kop in de holle reet van de priester gelopen, dat het werkelijk hopeloos is. Amen.

JEZUS CHRISTUS WAT EEN ENGE FOTO FUCKKKKKK

Reaguursels

Inloggen

Goed, ik vind het niks dat heksen, Harry Potter- en Halloweenachtige gedoe, maar dit vind ik (zeker voor kinderen) nog veel enger (eerste minuut pure horror): youtu.be/NRPcZoREuhw

Sendis | 28-09-17 | 13:55

Kinderen zijn in de religie altijd de klos. Op een leeftijd waarop ze zelf niet kunnen beslissen worden zij gruwelijk mishandeld en hun lichaam wordt verminkt door afsnijden van stuk van penis en vrouwelijke uiterlijke geslachtsorganen verwijderen. De gruwelijke verhalen over schuld, erfzonde, de hel en de vele andere gruwelverhalen uit het oude en nieuwe T. bezorgen de kinderen trauma's waardoor zij niet als een vrij kind kunnen opgroeien.
Als je je kinderen zonder religie op die manier zou behandelen, dan zou je opgepakt worden en je uit je ouderlijk gezag gezet worden. Maar duw het onder de vlag van godsdienstvrijheid en niemand die je kan tegenhouden.

Wat zou er gebeuren als een niet gelovige op het idee kwam om bij zijn kinderen een stukje van het lichaam af te laten snijden? Dan word je als gestoord gezien. Wat zou er gebeuren als je als niet gelovige je kind volpompt met de moord-, doodslag en incestverhalen vergelijkbaar met inhoud van oude en nieuwe testament, dat alles met niet religieuze intentie? Dan heb je jeugdzorg op de stoep staan.
Het is natuurlijk de enige manier om het geloof te kunnen voortzetten, het jonge brein van het kind moet zich nog ontwikkelen en als je daarbij zorgt dat het kind ondergedompeld wordt in het geloof (christelijk, joods, islam) dan verzeker je je van voortzetting van je gedachtengoed.

Louise-in-de-pels | 28-09-17 | 12:37

Als ik de foto's en filmpjes zie kan ik ze alleen maar volstrekt gelijk geven..!

aardv@rk | 28-09-17 | 12:32

@Mosterd
Zelden zo'n belabberd slecht stuk gelezen. Het ontstijgt werkelijk het niveau schoolkrant niet. Eerst heel hoog van de toren blazen met veel drama en totaal misplaatste superlatieven om in de zin erna te spreken over 'een paar'. Had je een beetje je best gedaan en je verdiept in de materie, dan was dit hele stukje niet tot stand gekomen, althans niet in deze tenenkrommend puberale vorm.

1. De scholen waar je het over hebt (welgeteld 3...) behoren tot dezelfde schoolvereniging: de Stroming (protestants-christelijk). Deze 'bedient' het Land van Heusden en Altena. En dat ligt weer grotendeels binnen de Nederlandse biblebelt, waar we de 'bevindelijk gereformeerden' oftewel de orthodoxen vinden. De 'gewone' christenen (zowel katholieken als protestanten) schudden ook meewarig hun hoofd bij dit soort nieuws, geloof me maar.
2. Priesters vind je alleen binnen de katholieke kerk, protestanten kennen dit ambt niet. Je zogenaamd grappige opmerking over kindermisbruik slaat dus als een kudt op een drumstel, gezien punt 1. Had dan verwezen naar incest, dat bij de orthodox-protestanten meer een dingetje is. Als je dan toch zo nodig grappig denkt te moeten zijn over de ruggen van misbruikte kinderen.
3. Waar haal jij in godesnaam dat 'verbod' vandaan? Het klinkt natuurlijk heel sensationeel, maar het is totaal uit de lucht gegrepen. Binnen de schoolvereniging waar de door jou genoemde scholen onder vallen is blijkbaar afgesproken dit jaar geen aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek i.v.m. het thema. Daar kun je wat van vinden (doe ik ook!), maar dat is hun goed recht. En er zullen ongetwijfeld meer op orthodoxe leest geschoeide scholen zijn die dit jaar overslaan. Dat maakt het nog geen verbod en buiten dat hebben die scholen geen zeggenschap over wat de betreffende kinderen thuis al dan niet (mogen) lezen. Dus daar ga je, met je pseudo-intellectue maar nergens op slaande gereutel over een 'regressieve hellestaat van Turks-Koreaanse proporties'. Im Bibelgürtel nichts Neues, dit.
4. De bijbelteksten die je aanhaalt komen uit het Oude Testament. De meeste christenen baseren zich echter voornamelijk of zelfs uitsluitend op het Nieuwe Testament, dat immers gaat over hun naamgever Jezus Christus. Het NT vervangt in die zin het OT, maar verwijst er ook veelvuldig naar. Dat is de reden dat ook het OT in de Bijbel is opgenomen, maar wel met de kanttekening dat niet alles in het OT nog van toepassing is, zoals bepaalde (joodse) wetten uit de Tora. Áls er al aan gerefereerd wordt aan dit soort teksten op christelijke basisscholen, dan is het doorgaans met de nodige kanttekeningen en wordt het binnen het historische perspectief geplaatst.
5. Er bestaat blijkbaar nog steeds het beeld dat christenen per definitie tegen homoseksualiteit zijn. Dat is althans wel wat je met dit stukje impliceert. Gelukkig leert de praktijk dat er ook heel veel christenen zijn die de belangrijkste boodschap van Christus wél begrepen hebben: heb uw naaste lief als uzelf. Zonder nadere definitie c.q. inperking van wie die naaste dan is. Feitelijk zijn het ook hier weer enkel de orthodox-protestanten die homoseksualiteit onomwonden afwijzen en veroordelen.
6. Als je valide argumenten hebt, zijn typeringen als 'idiote gelovigen' en 'reli-mietjes' overbodig om je lezer te overtuigen. Dat je ze toch nodig denkt te hebben is derhalve veelzeggend. Desalniettemin redden ze je schrijfsel geenszins.

Jezus van Nazareth | 28-09-17 | 11:56 | 1

Citaat: "Áls er al aan gerefereerd wordt aan dit soort teksten op christelijke basisscholen, dan is het doorgaans met de nodige kanttekeningen en wordt het binnen het historische perspectief geplaatst. "

Je vergeet iets. Achter het laatste woord van je zin volgt nog: "zodat het in hun eigen kraam van pas komt".

Louise-in-de-pels | 28-09-17 | 12:20

Religie is een besmettelijke geestesziekte. Kinderen met religieuze ouders worden vanaf hun geboorte compleet gebrainwasht met hun geloof. Eigenlijk zou religie verboden moeten worden voor kinderen.

Wasbakplasser | 28-09-17 | 10:54

Alsof die kinderen met de Bijbel niet bang gemaakt worden.
Ik ben ooit naar een zwartekousen-uitvaart geweest.
Het hele verhaal ging erover dat je doodgaat omdat je gezondigd hebt en dat dat dus je straf is.
En verder wordt alles wat je "verkeerd" gedaan hebt, opgerakeld.
Netjes, hoor.

Staat die dominee/voorganger/weet ik veel te wijzen naar een kleinkind van de overledene en kijkt dat kind aan (hij was toen een jaar of 9) en zegt op zeer intimiderende toon: "Ook JIJ gaat dood".
Toen dacht ik: dat zeg je toch niet tegen zo'n klein kind, eikel

Ik heb zelf een katholieke achtergrond, maar daar zijn de uitvaartdiensten, toch echt een stuk beleefder naar de overledene toe.
En nee, ik geloof niet in Het Grote Sprookjesboek.
Maar ja, wij hadden dan ook een pastoor die durfde te vloeken en het niet zo nauw nam met het celibaat.
Hij bleef WEL van de kindjes af.

Bijtendehond | 28-09-17 | 10:51

Wel jammer dat de sprookjes van, bijvoorbeeld, de gebroeders Grimm dan ook niet meer kunnen.
Een omaatje dat wordt opgegeten door een wolf,
Sneeuwwitje die vergiftigd wordt.
De verschrikkelijke behandeling van Assepoester (al een veel ouder sprookje)
De vervloeking van Doornroosje.
Een en al bittere ellende.

watergeus | 28-09-17 | 10:22

Nee, want satan en zijn vrolijke BBQ land is niet eng, laat staan een sprinkhanenplaag. Iemand nog een boot te leen waar ik mijn dierentuin in kan laden?

Menage00 | 28-09-17 | 10:03

Mooi joh. Dat geloof... lekker lopen te zeggen dat vampieren en heksen eng zijn voor de kindertjes, om diezelfde kindertjes vervolgens te onderdrukken met Hel en Verdoemenis (H&V).

PrakkerT | 28-09-17 | 10:02

Onder het mom van, 1 griezelig boek is genoeg voor die kinderen.

Hiesjes | 28-09-17 | 10:01

De bankier tegen de bisschop over de gelovige mensch
Jij houd ze dom en ik houd ze arm.

komtdatschot | 28-09-17 | 09:20

Sinds de midden-oostelijke haatreligie hier niet alleen getolereerd, maar ook door linkse gekkies gepromoot wordt komt ineens extreemrechts religieus Nederland weer vanonder de turfplaggen vandaan en begint zich te roeren.

En eisen te stellen.

En zichzelf weer in de regering te nestelen.

Dit land is definitief ten dode gedoemd...en dat vind ik beroerd voor mijn kinderen en kleinkinderen, ik ben van een leeftijd dat ik de ondergang van de beschaving niet meer zal meemaken, maar ik had het fijn gevonden wanneer mijn kinderen en kleinkinderen het nog een beetje fatsoenlijk zouden kunnen hebben.
De tyrannie van het gelooffig importvolk brengt enggelooffig poldervolk ertoe al even idiote eisen te stellen.

Z U C H T .

mallekater | 28-09-17 | 09:07

Nu staat de bijbel vol met verhalen over de meest gruwelijke dingen die in naam van God zijn gedaan. Hel en verdoemenis and Sodom en Gomorra. Kinderen worden stelselmatig bang gemaakt dat als ze niet braaf zijn naar de hel gaan. Kinderen bang maken moeten we niet willen, dus ik stel een verbod op de bijbel voor, (en uiteraard de Koran om dezelfde reden ook)

TheLuggs | 28-09-17 | 09:00 | 1

Dat stelselmatig bang maken is misschien een gereformeerdendingetje, maar dat weet ik niet zeker. Maar bij de Katholieken komt dat niet voor hoor.

watergeus | 28-09-17 | 10:24

Religie, 1 en al narigheid.

Rest In Privacy | 28-09-17 | 08:49 | 2

Geen religie veroorzaakt veel meer narigheid.
Stalin, Hitler, Pol-Pot, Mao, allemaal a-religieus.
Kijk maar hoe ons land en West-Europa afglijden.
Tegen een anti-geloof als de Islam kunnen we ons niet verweren, door gebrek aan eigen geloof.
Kijk vooral eens naar de kunst. Daar speelt het al wat langer. Die zijn de weg volledig kwijt.
Dat mensen hier zo anti-religeus zijn is een oorzaak van de ellende die we steeds meer over ons heen gaan krijgen, niet het gevolg.

watergeus | 28-09-17 | 10:30

Hitler was katholiek en de anderen hebben niet gemoord uit naam van atheisme maar van hun eigen ideologie. Het voordeel van atheisme is dat er geen god is die je opdracht kan geven om te doden.

TheLuggs | 28-09-17 | 11:19

Religie, 1 en al narigheid.

Rest In Privacy | 28-09-17 | 08:49

Alle geloven zijn eng omdat zij door mensen worden gemanipuleerd.

napels | 28-09-17 | 08:03 | 1

Zegt u nu dat zonder mensen de geloven niet eng zouden zijn en dus niet gemanipuleerd? Puur zeg maar? Dus zonder mensen nog wel geloof? Mensen hebben pure geloven gemanipuleerd?
*Zon aanbidden gaat*

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:38

Als niet-christen zeg ik:"Hulde! Weg met die geïmporteerde idioterie." In Amerika traditie, hier een cultuurvreemd misbaksel voor "kids" en "volwassen" tokkies.

Sendis | 28-09-17 | 07:02 | 2

Hmm, afgewezen door stille liefde afgelopen Valentijnsdag? Gooi het eruit, licht je hart, ga iets leuks doen, een pompoen uithollen bijvoorbeeld....

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:03

Dracula komt van een Ierse schrijver. Frankenstein komt van een Engelse. De kinderboekenweek staat los van Halloween. Zelfs Halloween is, komende van het Samhain. Misschien oudere Europese cultuur dan Pinksteren. Wat is dus je punt?

ZoekEenVrijeNick | 28-09-17 | 08:20

Het christenfundamentalisme laat weer van zich horen. Terug naar de tijd van W.G. Van Der Hulst, Rien Poortvliet en polio!

Donkersloot | 28-09-17 | 06:46

Even voor wat nuance : ik moest vroeger mee naar de rk kerk, zat op een openbare school en heb commune of zoiets gedaan. Wat ik mij herinner zijn mooie verhalen, doodsaaie kerkdiensten maar absoluut niet bangmakerij voor de hel.

Promedio | 28-09-17 | 06:30

Als ik me niet vergis waren het met name christenen die onschuldige vrouwen tot de dood er op volgde martelden omdat het "heksen waren".
Dus het is niet zo gek om als de dood voor christenen en wat dies meer zij te zijn.

mallekater | 28-09-17 | 06:29 | 3
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 28-09-17 | 06:35

Computer is duivelse invloed Joseph...

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 07:58

Schokkend hoe weinig je van de geschiedenis van je eigen land weet, nog los van het feit dat wat je hier uitkraamt werkelijk nergens op slaat. De laatste heksenprocessen waren meer dan 400 jaar geleden man! En dat waren geen 'christenen', maar katholieken. De protestantse Reformatie was nog maar 100 jaar gaande en de Verlichting moest zelfs nog komen! En ironisch genoeg was het een Nederlandse predikant en theoloog (Balthasar Bekker) die een zeer belangrijke bijdrage leverde aan het ten einde lopen van de heksenvervolgingen en daarmee zelfs één van de voorlopers was van de Verlichting. Onder andere met zijn boek 'De betoverde weereld', feitelijk een aanklacht tegen de in 1484 uitgevaardige 'Summis desiderantes affectibus'.

Heden ten dage vind je dergelijke denkbeelden over spoken, heksen en monsters alleen binnen de strengste stromingen. De scholen waar Mosterd het over heeft (welgeteld 3...) behoren tot dezelfde schoolvereniging: de Stroming (protestants-christelijk). Deze 'bedient' het Land van Heusden en Altena. En dat ligt weer grotendeels binnen de Nederlandse biblebelt, waar we de 'bevindelijk gereformeerden' oftewel de orthodoxen vinden.

Jezus van Nazareth | 28-09-17 | 10:23

Elke zondag naar de de kop van de dominee of de pastoor moeten kijken is inderdaad al griezelig genoeg.

mallekater | 28-09-17 | 06:28

Heksen zijn verzinsel van de christenen zelf om de mensen die zich niet wilde bekeren uit de samenleving te verwijderen.

the Jackdawn | 28-09-17 | 05:19 | 1

Ik krijg een duivels gevoel hiervan. Neuken iemand?

Zaadhaan | 28-09-17 | 01:00

Het engste is die kids wijsmaken dat er onzichtbare man altijd over je schouder meekijkt. Überhaupt dat er een onzichtbare man bestaat, die alles heeft geschapen en uiteindelijk over iedereen een oordeel velt.

Overigens ben ik er vast van overtuigd dat het verbieden van heksenverhalen de kinderen vast ontzettend weerbaar maakt. Dat past prima in de huidige tijdsgeest. Of zouden ze de verhalen van vroeger over de vervolging van 'heksen' bedoelen? Die zijn inderdaad misschien te eng voor op de basisschool.

Religie is waanzin. En laten we eindelijk de bekostiging door de overheid van het bijzonder onderwijs afschaffen.

Een paard | 28-09-17 | 00:49

Hoe heeft de mensheid toch de horror der geschiedenis kunnen overleven, één en al moord en doodslag en toch is de mensheid blijven bestaan...

Laten we het vak geschiedenis dan ook maar verbieden, DIE horror is namelijk wel echt gebeurt !
Verbranden al die geschiedenisboeken ! snel graag ! Of gaan we in de toekomst nog meer van die op werkelijkheid gebaseerde horror boeken schrijven onder de noemer geschiedenis ?!

De wereld is compleet krankzinnig geworden, oh wacht.., dat was al zo en is altijd al zo geweest...

iew | 28-09-17 | 00:26

Maar wat is nu werkelijk het kinder(prenten)boek met het ultieme griezelverhaal - zonder die vermaledijde en alomtegenwoordige disneyfication?

mozaard | 27-09-17 | 23:34 | 1

*... het beste ...

mozaard | 27-09-17 | 23:34

Zo zijn eigenlijk zowel Brimstone als Knielen op een bed violen relihorror

lingo star | 27-09-17 | 22:46

Overigens is een genre binnen horror de relihorror. En wie kent niet de eindtijdthrillers van bv Left behind
En zijn de boeken van de Nadere Reformatie niet van een zwarte weemoed?

lingo star | 27-09-17 | 22:36

Maakt die gast naast die pop nou het Mark Rutte Balkenende bokkenkop gebaar?? dat we nog kennen uit: "dit schijnt een soort afscheidscadeau van Jan-Peter Balkenende aan mij te zijn, maar het zit goed vast" https://youtu.be/jLqGkG_o-vM?t=36 blijft toch een bijzondere zin van Rutte, zal wel over de NAVO gaan anders is het vreemd. "maar het zit goed vast", vreemde zin.

Watching the Wheels | 27-09-17 | 22:33 | 1

Oh dat is het natuurlijk ... het zijn allemaal gelovigen die net doen alsof ze de duivel zijn. Een soort polder-Halloween.

Watching the Wheels | 27-09-17 | 22:36

Het aller grootste griezelboek is de bijbel zelf, ook alle anderen reli k.. boeken

joppo0 | 27-09-17 | 22:30 | 1

Nou inderdaad met al die offers en moordpartijen. Maar niet verkeerd dat ze kinderen een beetje beschermen, de wereld is al grof en hard genoeg later, kan nooit verkeerd zijn om kinderen ook een "normale" tijd te geven zonder gruwelijkheden. Moeten ze zondag ook de oren dichthouden, want die Bijbel dat is ook een en al narigheid, vooral dat oude testament.

Watching the Wheels | 27-09-17 | 23:00

Hilarisch dat dit soort idiotie komt uit een hoek die verzinsels voor levensleidraad verslijt.

De Vrijlansier | 27-09-17 | 22:30

In 2017 wordt het wel eens tijd om gewoon te stoppen met religies..

Noodaggregaat | 27-09-17 | 21:58

leave paul van loon aloon.

Langshetrandje | 27-09-17 | 21:52

Over verhalen gesproken, hoe zit dat eigenlijk: Een god schiep de mens naar eigen evenbeeld. Mensen gaan dood. Hoe zit dat met die schepper dan, gaat die niet ook dood?
(Serieuze vraag, ik vraag me echt af wat de uitleg hierover is. Bijbel/koran, dat idee?

Is dit nog nieuws? | 27-09-17 | 21:51 | 6

Lastige vraag zie ik wel....
666 er is geen dood... LOL... Zie wtw zijn mooie nuancering.

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:36

Nee, totaal geen lastige vraag. Elvis leeft, op heel veel manieren. Zijn lichaam is heropgenomen in de kringloop, echter.

Demoncraten666 | 28-09-17 | 10:25

Proest! Dat zou betekenen dat zeg 2000 jaar terug de bevolking van toen in de bevolking van nu leeft. Dat kan alleen bij een meer dan 1 per 100 verhouding... En die andere 99, die hebben geen eerder leven gehad?

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 13:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Toch zie ik niemand van deze mensen een aanslag plegen bij de kinderboekenweek omdat ze boos zijn op het kinderboekenweek bestuur noch zie ik een busje inrijden op paul van loon

Kartelmaster2000 | 27-09-17 | 21:32 | 2

Helemaal mee eens. Vind het ook wel wst overdreven, maar wel een groot verschil om je kinderen ergens voor te beschermen als je dat nodig vind, of buitenstaanders/heidenen af te dlachten. Iedereen stuurt wel een beetje in wat zijn kind leest. De mijne bijvoorbeeld niet te links of policor. Het wordt in elk geval besproken.

WdVteL | 27-09-17 | 21:46

Volkomen met je eens

Kartelmaster2000 | 27-09-17 | 22:43

Gut, gut. De ene dag talloze reaguurders die alles wat de tv uitbraakt classificeren als leugenkanalen, inhoudloze glitter en valse schijnwereld. Maar is het zo moeilijk om toe te geven dat tv behalve mooie dingen ook veel slechts heeft gebracht ongeacht of dat een grrristelijke mening is of niet? Griezelverhalen aan kinderen? Bloederige koppen met Halloween. Horror. Is dat het summum van Westerse beschaving? Is dat de hoogstaande vrijheid die we als samenleving beogen? Er vloeit al genoeg echt bloed in deze wereld en deze wereld is volop gevuld met echte bloederige griezelverhalen. Hoe vaak wordt kinderen op tv het slechte voor gehouden ipv het goede: moord, overspel, list, leugen en bedrog. En hoe vaak worden kinderen geïndoctrineerd met allerlei jeugdjournaalmeningen?

matrixbluepill | 27-09-17 | 21:31 | 5

Horror is een genre die voor de liefhebbers prachtige films heeft voortgebracht

lingo star | 27-09-17 | 22:25

@ Lingo Star: en zo is dat.

De Vrijlansier | 27-09-17 | 22:27

De waard zijn gast | 27-09-17 | 22:21
Ben ik helemaal met je eens.
Maar het ging mij er vooral ook om dat veel reaguurders christenen wegzetten als sukkels.
Terwijl ze zelf ook vaak een geloof of levensovertuiging hebben zonder dat ze het doorhebben maar dat wel heel normaal en acceptabel vinden.
Bijvoorbeeld hun geloof in hun voetbalclub of het milieu enz. Als ik sommige mensen daar over hoor heb ik daar soms ook mijn bedenkingen bij. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik ze daarom helemaal de grond in trap.

Ongeruste vader | 27-09-17 | 23:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Godsdienstig onderwijs is nu alleen een probleem omdat er islamitische scholen zijn. Dus als er geen moslims waren, was christelijk onderwijs geen probleem, alleen maar lachwekkend voor sommige figuren.
Dat mag. Ik vind lieden die uit schijnheilige overtuiging hun kindjes op een openbare school doen lachwekkend sneu omdat ze met volle overtuiging van hun principes deze tussen de moslims zetten, met al het gedoe vandien.
Wie is er dan onverantwoord bezig vanuit het oh zo eigen goede gelijk? Ja, die zogenaamde opvoeders dus met een soort van Femke Halsema instelling.
Een volledig gebrek aan visie, omdat het doel waar ze naar streven juist niet is welk effect ze willen bereiken.
Sta je dan, met je gebrekkige denkvermogen.

Ongeblustekalk | 27-09-17 | 21:29 | 1

Eh, breek me de bek niet open, maar deze keer heeft ongeblust kalknageltje helemaal gelijk.

Der Paulie | 28-09-17 | 19:33

Nou ja, eea volgt natuurlijk uit dat artikel 23, waarin het bijzonder onderwijs geregeld is. Een mal anachronisme, ca een eeuw geleden een prachtig "polder"compromis, maar anno 2017 een vreemd monstrum.

Het houdt in dat elke "levensovertuiging" zijn eigen schooltje mag stichten, en daar behalve een verplicht programma mbt taal en rekenen en nog zo wat kenniszaken, zijn eigen "levensvisie" aan de kindertjes mag opdringen. Daar maken tegenwoordig de moslims natuurlijk dankbaar gebruik van om "islamitisch onderwijs" op te zetten, waar, op zijn zachtst gezegd, bepaalde algemeen aanvaarde westerse normen en waarden in twijfel worden getrokken, als zijnde niet halal, maar haram.

Indien gristenschooltjes niet wensen mee te doen aan de Kinderboekenweek, omdat "Boeken over spoken en monsters passen niet bij het geloof en kinderen worden ongelooflijk bang gemaakt." vind ik dat, binnen dat anachronistische schoolbestel zoals we dat nu nog steeds hebben, hun goed recht. Want, geloof hoort achter de voordeur en in het clubhuis; "school" vind ik daar dan ook wel binnen vallen (een soort van clubhuis).

Meer moeite had ik lang geleden - wanneer kwam de eerste Harry Potter film in de bioscoop? 12 jaar geleden? 14? - met gristenen die bij de bioscopen gingen protesteren dat kinderen niet naar die film zouden mogen kijken, want ging over tovenarij etc. Toen begaven ze zich in de publieke ruimte met hun onzin - en confronteerden dus ook andersdenkenden met hun onzin - en dat mag m.i. niet. Iemand had hen toen eens moeten vragen: "Maar al deze kinderen weten maar al te goed dat Harry Potter "fantasy" is en dat in werkelijkheid niemand op een bezemsteel kan vliegen. Maar júllie geloven écht dat iemand die eerst morsdood was, daarna weer vrolijk springlevend was. Wie "gelooft"" hier nu eigenlijk in "tovenarij"?

Datzelfde met de Kinderboekenweek. Kinderen beseffen echt wel dat al die griezelverhalen (van Paul van Loon en anderen) "fictie" is, in het "eggie" niet kan. Maar die gristenen dringen die kinderen wel allerlei onzinverhalen op over "wonderen", waarvan tot op heden, na ca 2000 jaar, nog nooit één snippertje bewijs is geleverd. Wel is er de laatste jaren overweldigend bewijs geleverd van het wijdverbreide kindermisbruik door "geestelijken" in de (katholieke) kerk. Een zekere bescheidenheid zou de gristenen sieren, lijkt mij.

Dr_Johnson | 27-09-17 | 21:13
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 27-09-17 | 21:05 | 1

Ach, mijn 2 schatjes hebben , ondanks een volstrekt atheïstische opvoeding, de lagere school doorlopen op een Gggristelijke school, lekker schijnheilig want :dichtbij én continuerooster, School zelf was redelijk gematigd, wat mij wel altijd met stomheid sloeg was dat als er een Disney film vertoond werd over sprookjes of iemand een boekbespreking hield over een griezelboek een aantal leerlingen door paps en mams dusdanig gehersenspoeld waren dat ze de klas verlieten... Zelfs TV was bij sommige klasgenootjes not done... En let wel ; school is in 't centrum van een stad in de randstad... Gewoon eng...

Lompiedompie | 27-09-17 | 21:00 | 3

Jaja, gewoon die gggristelijke school en gggristenen nog even in de bek spugen.
Maar wel lekker als atheïst je kinderen naar die gggristelijke school laten gaan.
Want lekker makkelijk dichtbij en eigenlijk toch best wel vaak goed onderwijs.
Zoals je zegt: lekker schijnheilig van je.
Maar je bent helaas niet de enige, ik zie het overal om me heen.
Christenen een beetje belachelijk maken maar toch maar hun kinderen naar zo'n school sturen.
Trouwens, wat een stom artikel zeg.
Mogen die christelijke scholen even zelf weten wat ze de kinderen wel of niet leren?
Alsof griezelverhalen zo belangrijk zijn voor de opvoeding.

Ongeruste vader | 27-09-17 | 22:02

lekker spannende griezelverhalen lezen met ondertussen allemaal perverse handelingen in het verhaal verwerkt (zie ook: IT), maarja beter dan het verbieden hè anders ben je zo saai en ouderwets

Kartelmaster2000 | 27-09-17 | 22:48

Ongeruste vader | 27-09-17 | 22:02
Mogen die christelijke scholen even zelf weten wat ze de kinderen wel of niet leren?
Nou eh... Nee?
Vervang in die zin "christelijke" even door "islamitische" en denk er dan nog even over na. Misschien dat mijn "nee" dan wat duidelijker is?
Zie ook even de zin in lompiedompie zijn verhaal griezelboek, klas verlaten. Hersenspoeling, dat is het. Jonge weerbare kinderen een ideologie opleggen, dat is het.

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:10

Voor zover ik weet kiezen de christelijke scholen ervoor hun kinderen mee te geven dat je je niet bang moet laten maken en niet bang hoeft te zijn.
Prima boodschap. Weer eens teveel azijn in de mosterd.

Tisnietanders | 27-09-17 | 20:57 | 2
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 27-09-17 | 21:08

`Maar je mag ze wél bang maken voor een omnipotente entiteit die je te allen tijde in de gaten houdt en beoordeelt, en je voor altijd de Hel in smijt, omdat je met de Erfzonde geboren bent?
Of is dat een vorm van "bangmaken" die juist dan wel weer door de beugel kan?

You-On-A-Gin | 27-09-17 | 22:29

In de klas van mijn dochter zaten destijds twee meisjes van zo'n talibanisch christelijk geloof. Die mochten geen Harry Potter boeken lezen. Wat kan geloof toch eng zijn.

Memek | 27-09-17 | 20:55 | 2

Och ja man. Je zal toch geen HP mogen lezen. Stel je voor. Wat een leven. Brrr...

Tisnietanders | 27-09-17 | 20:59

HP lees ik niet.

Langshetrandje | 27-09-17 | 21:53

Tja de toverende helden ,de weerwolfjes zouden volgens die malloten op de brandstapel moeten. gewelddadig of niet.Voor de rest kun je nergens zo mooi naar duivels monsters en gemartelde mensen kijken als in de kerken. En de grootste martelaar hangt altijd centraal.

miko | 27-09-17 | 20:46 | 1

Gestorven voor de zonden van anderen. Welkom in 2017, Jezus is dus een bewezen loser.

netniet | 27-09-17 | 20:50

Gristenen kijken met leedwezen naar de toenemende populariteit van Halloween.

lingo star | 27-09-17 | 20:46 | 2
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 27-09-17 | 21:08

Slimmer dan wat? Joseph is een missionaris die mensen moet overtuigen dat ze ongelijk hebben?

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:12

Tjonge, wat weten jullie er allemaal veel van, en dat voor mensen die nergens in geloven dan in zichzelf en geld...

aaitoe | 27-09-17 | 20:40 | 1

De kerk en geld.... Waarom gaf god ze niet een drukpers? Zou een hoop gebedel schelen. Geef geld want de kerk moet onderhouden worden..... Bidt er maar voor dat ie niet instort zou ik dan maar zeggen hé...
Als God zijn plan is om dat ding in elkaar te laten zakken helpen mijn paar euro's ook niet.

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:33

Een waardeloos artikel. Na Mao, Polpot, Stalin en meer van die idiote atheïsten, neem ik het atheïsme niet serieus, als moreel kompas. Dus deze zogenaamde verontwaardiging, is op niets gebaseerd en kan wat mij betreft, zo naar de duivel. Jezus heeft bestaan, dat is een historisch feit, net zoals Julius Caesar bestaan heeft. Het Christendom is gefundeerd in de geschiedenis (Het Nieuwe Testament geschreven VOOR het jaar 70, voor de vernietiging van Jeruzalem)en is niet bedacht, zoals het atheïsme, islam, boeddhisme, hindoeïsme.

Jesaja | 27-09-17 | 20:39 | 4

Euh,..... geen van die slachtingen werd gepleegd in de naam van een niet bestaande religie of overtuiging. Dat werd vooral gedaan door juist een rotsvast geloof in een grote leider. Menig filosoof rekent het nazisme dan ook onder de cultussen dan onder de politiek.Verder is atheïsme niet bedacht of een 'ander' soort religie. Atheisme is dus geen moreel kompas omdat het niets voorschrijft. Het is gewoon een gebrek aan. niks religie
De uitknop op je TV is geen switch naar een ander kanaal.

miko | 27-09-17 | 20:50

Jesaja Jij zegt dat die grote roergangers die moorden lieten plegen doordat ze atheïst waren. Denk je niet dat ze die dingen niet zouden doen als ze bijvoorbeeld christelijk waren? Dream on...

Is dit nog nieuws? | 27-09-17 | 21:47

Bij gebrek aan atheïstisch geweld worden altijd de atheïstische dictators er met de haren bijgesleept om atheïsme in een kwaad daglicht te zetten. Hun daden waren helemaal niet geïnspireerd door atheïsme. Het warengewoon gekken, waanzinnigen. Franco, Salazar, Videla, Pinochet waren allemaal katholiek, maar heb nog nooit gehoord dat hun daden katholieke misdaden zouden zijn. Overigens waande Stalin zich groter dan god. Dat kun je niet zeggen dat hij atheïst is...

Bytemaster | 27-09-17 | 22:22
▼ 1 antwoord verborgen

Geloof is eng en dom en kleingeestig en gestoeld op indoctrinatie van kleine kinderen. Religieuze volwassen mensen kun je niet beledigen, die beledigen zichzelf. Kinderhersenen in moedwil verwringen door hen een aanwezigheid aan te praten van onzichtbare wolkmensen, die het behaagt hen de hele dag in de gaten te houden. Hen aanpraten dat ze in zonde geboren zijn. Sommigen komen er niet meer vanaf en doen vervolgens hun kinderen hetzelfde aan. Soms wel duizenden jaren achter elkaar. Generatie na generatie, het is te walgelijk voor woorden.

Voor elke religieuze verdwaalde dezelfde vraag: Kun je bewijzen dat jouw god bestaat ? Nee ? Nou dan geloof ik jou dus niet. Als je een zwaar verdwaalde treft die de vraag met ja wenst te beantwoorden, dan dien je die smakelijk uit te lachen, je van die persoon af te wenden en zorgen dat die jouw pad niet meer kruist. Deze spoort namelijk openlijk niet.

Op tourbeurt is de ene na de andere religie voor grote aantallen doden en ze zijn doorlopend onverdraagzaam richting alles en iedereen die er een andere mening op nahoudt. Als je zo nodig religieus wilt zijn dan zijn er, afhankelijk van de opvatting tussen de 3.000 en 4.200 goden waar je anno 2017 uit kunt kiezen. Iedereen die niet gelooft op voorhand maar ook alle andere religieuze clubjes zijn gekkies, alleen jouw clubje heeft het bij het rechte eind. Lekker steekhoudende argumentatie.

Mutileren van genitaliën, onderdrukking, verminking, kinderverkrachting (waar is Jeugdzorg als ze echt nodig zijn), aflaten, schuldbelijden en janken als de DNA saus over je knuisten loopt omdat je hebt zitten fappen. Het enige aan religie en andere fictie is dat wanneer het verdwijnt, het ook nooit meer terugkomt. Iets wat je over wetenschappelijk bewezen wetten nooit kunt zeggen. Stap over je achterlijkheid er ligt een beter leven voor je. Het is godverecholera 2017 wordt eens wakker.

En als ik ongelijk heb dan ga ik graag naar de hel. Alle toffe gasten, alcohol, drugs, stoute geile wijven en GeenStijl natuurlijk. Sterph.

netniet | 27-09-17 | 20:34

Ach ja, laten we hopen dat artikel 23 een keer wordt aangepast

Rest In Privacy | 27-09-17 | 20:29

Ik geloof dat ik zo zachtjes aan een beetje tegen n mental breakdown aan begin te hikken..
Wat hebben we nou eigenlijk voor wereld gecreërd met zn allen??

Drion, Drion, ik wou dat ik het in glaasjes gooien kon..

schoon-schip-maken | 27-09-17 | 20:24 | 2

Je moet gewoon niet alles geloven wat je hier leest en voor jezelf leren nadenken. Het is een ONGEFUNDEERDE site he? Ze zeggen t zelf. Lees t ook zo.

Tisnietanders | 27-09-17 | 20:54

Het is een samenzwering met Omroep Branbant is dat wat je bedoeld ? De Hema is niet genderneutraal ? Over de bril pissen of net achter de deur schijten op het vrouwentoilet is daar toch niet de bedoeling ? Over GS praten als ongefundeerd in een topic over religie, o heerlijk gij ironie.

netniet | 27-09-17 | 21:01

Logo van die gristenen is een stervende man vastgespijkerd aan een kruis. En dat is niet eng voor het kinderzieltje.... pfffff

Winter_is_coming | 27-09-17 | 20:24 | 2

Ik ben er niet minder van geworden. Wat erger was, het dit niet mogen en dat niet mogen. Ik heb die griezelboeken ook echt niet gemist. De tv en schoolfeesten daarentegen...

piet selderie1116675 | 28-09-17 | 00:03

Wees blij.
Als de goede man als vluchteling zou zijn verdrinken hadden nu alle katholieken een aquarium boven hun bed.

mallekater | 28-09-17 | 06:35

Wie is die griezel op die foto naast Dolfje? Die zou ik ook niet op school willen zien!

h3* | 27-09-17 | 20:23

"wanneer is Nederland van een zogenaamd liberaal land verworden tot een regressieve hellestaat"

Ergens nog voor de geboorte van de schrijver en alle verbazelingen. Deze groeperingen en hun oproepen zijn er altijd al geweest. De schaal is juist kleiner geworden maar het Intermegafoonnet vergroot zoveel zaakjes uit. En dat brengt dan weer verwondering bij alle mensen die in mentale schoenendozen leven (daar reken ik bijna iedereen onder, wees gerust). Enz Enz.

GeenAccount | 27-09-17 | 20:21

Waarom moet je kinderen opschepen met fantasy-literatuur waar het draait om angst en griezelen ? Omdat zg deskundigen dat leuk vinden ? Besteedt beter tijd aan zaken waar zij echt iets aan hebben. Dit soort hobby's hoort achter de prive voordeur.

loser | 27-09-17 | 20:19 | 1

Het prikkelen van de fantasie van kinderen is de basis van degelijke educatie. Vandaar dat je kleine kinderen tekenfilms met pratende wezentjes voorschotelt en geen aflevering van Nieuwsuur.

Bytemaster | 27-09-17 | 22:25

Alle gelovigen zijn eng, en sommige gelovigen zijn enger dan anderen!

happen_maar | 27-09-17 | 20:19 | 2
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 27-09-17 | 21:07

Wie is die man die bleke man daar die het vlees scheef aansnijdt?

Langshetrandje | 27-09-17 | 22:09

Het ene sprookjesboek mag niet in de weg staan van het andere sprookjesboek. En hwt geloof kan je er het beste inrammen als ze nog jong en goedgelovig zijn en alles vopr zoete koek slikken. Maar dan moeten ze geen Harry Potter of Dolfje Weerwolfje lezen.

Osdorpertje | 27-09-17 | 20:13

Er zijn maar een paar boeken eng, en dat zijn de bijbel, koran en al die andere hersenspoel boeken.

Brainder | 27-09-17 | 20:13

Ach, als zelfs Hello Kitty al als van de duivel wordt gezien (want geen mond), dan kijk ik hier niet echt van op...

lovekila | 27-09-17 | 20:12

Die kindertjes kunnen beter Genesis 19.36 lezen:
Zo werden Lots beide dochters zwanger van hun vader (de heerLot dus.)

Musset | 27-09-17 | 20:07 | 4

Christelijke bagatelisatiestrategie, van je hieperdepiep hoezee.

Langshetrandje | 27-09-17 | 22:06

... nadat ze hem dronken gevoerd en buiten zijn weten bereden hadden. Wel het hele verhaal vertellen natuurlijk. Overigens, incest is wincest.

piet selderie1116675 | 28-09-17 | 00:00

Adam, Eva... En dan? Incest! Geen andere optie mogelijk...

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:13
▼ 1 antwoord verborgen

G*dT, gruwelijke gristenen nemen 'literatureluur' te ernstig;-)
Grime van Wytske Versteeg, mag ik dat aanbevelen?
*CcMed*

kapitein oosterlng | 27-09-17 | 20:05

Op de christelijke school van mijn kind mogen ook hoofddoeken komen. En ze zitten er ook echt. Dat is pas eng.

Halal gehaktbal | 27-09-17 | 20:00 | 3

Dan weet je wat je te doen staat.
Incl vermelding van rede incl een aantal soera's bij de directie uiteraard.

schoon-schip-maken | 27-09-17 | 20:28
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 27-09-17 | 21:11

LoL Joseph, of de school is dichtbij. Of de openbare is verneukt door aanwas van andere geloven....?

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:15

Dit gaat de volgende ontmaskering van de intolerantie van geloof opleveren.
Dat gelovigen geestelijke staatsgrepen plegen.
Dat gelovigen alles willen verbieden, wat niet strookt met hun 'heilig verklaarde geloofsvariant'.
De wet van het voordeel op korte termijn, dat omslaat in een nadeel op langere termijn, treedt nu in werking.
Op korte termijn gaat het verbieden van griezel-sprookjes voordeel opleveren voor de gelovigen die hun kinderen daarvan gaan afschermen.
Maar kinderen worden groot, en staan in contact met de buitenwereld, waar wèl griezel-sprookjes, en games, en uitzendingen op de televisie voorkomen.
En net als bij het verbod, die duivelse tv te bekijken, zullen christenen zich steeds wereldvreemder voelen, als ze stiekem tv moeten gaan kijken, en stiekem griezel-sprookjes lezen, en stiekem griezel-games willen gaan spelen.
En zal 'dus' er een ondergrondse tegenreactie ontstaan, waarbij de groot geworden christenkinderen later hun verloren tijd willen inhalen.
(zelfs koning Willem-Alexander heeft geopenbaard, dat hij tijdens zijn studententijd vreselijk veel is gaan tv-kijken, omdat 't thuis bij Beatrix en Claus niet mocht; en dat hij daar vreselijk van gebaald heeft)
Op langere termijn maakt deze krampachtige christen-ijver zichzelf dus belachelijk en obsoleet. Die oude christenen gaan merken, dat hun toverformules, om zichzelf terug tot in 't christelijke gareel te knechten, echt niet meer werken. Hun eigen kinderen gaan hen in de toekomst ten diepste vervloeken, door hen, hun eigen kinderen, wereldvreemd te hebben gemaakt.

Der Paulie | 27-09-17 | 20:00

Fantasy literatuur is prima entertainment maar opvoedkundig heb ik er
flinke twijfels bij. Problemen los je op door vaardigheden te leren en
verantwoordelijkheid te nemen, niet door wild met een toverstafje te
zwaaien of je (in de werkelijke wereld niet bestaande ) "superkrachten"
te gebruiken. Het lijkt me beter om dergelijke amusante onzin uit te
stellen tot latere leeftijd en te beginnen met realistischere ambities
aan te bieden aan kinderen.

petersteenkamp | 27-09-17 | 19:53 | 1

Houdt opvoeden niet juist in het verschil tussen de echte en de fictie wereld bij te brengen? Ik heb niets over gehouden aan de fictie die ik als kind heb gelezen en gezien.

SnartBlirdetRagnarok | 27-09-17 | 22:55

Zo'n thema is je reinste cultuurmarxistisch relativisme, waardoor kinderen niet meer weten wat te geloven.

JTKDM | 27-09-17 | 19:51

Dit is al decennia lang aan de gang. Op Gereformeerde scholen mogen ze ook geen Harry Potter lezen omdat er tovenarij in zit.

Niks nieuws.

Supreme Dutch | 27-09-17 | 19:51

Het ene fictieverhaal mag niet, maar een ander sprookje geloven is verplicht.

TheseDays00 | 27-09-17 | 19:50

Religie , je zal er maar mee groot gebracht worden.....

RexGloriae | 27-09-17 | 19:49 | 3
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 27-09-17 | 21:11

En het aan anderen opdringen en niet openstaan voor tegendeel. Stel je nu voor dat er geen hemel en hel zijn.... Oh wacht... Kan niet want" ik geloof" dat is een gevoel en belangrijk en daarom "weet" ik. Dat soort non-argumenten krijg je dan in de "discussie" met gelovigen. Nou geloof is twijfel! Twijfel over de dood, over het hiernamaals, over wat moreel gezien wel of niet mag..... Nou... Daar zijn ook discussies over te voeren. Maar ja, dan komen de "argumenten" weer: " dat geloof ik, snap jij niet, vrijheid van godsdienst bladiebla....

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:19

Probeer het maar, het is geweldig.

watergeus | 28-09-17 | 10:16

Heksen, vampiers, een wolf met een bril.. het zijn net mensen. Er is niets menselijks aan god, want die is almachtig en heeft een lul.
van 1 meter tachtig. Dus.

RickTheDick | 27-09-17 | 19:47

De bijbel is pas een griezelboek.

puntjeopdei | 27-09-17 | 19:42 | 1

Ik heb hem diverse keren van voor tot achteren gelezen. Uit jouw opmerking blijkt duidelijk dat jij dat niet hebt gedaan.

watergeus | 28-09-17 | 10:17

Geloof hoort achter de voordeur. Niet in de publieke ruimte.

Glasgow Argus | 27-09-17 | 19:41 | 1

Wat een onzin.

Tisnietanders | 27-09-17 | 20:55

Als we religieuze scholen nu eens verbieden.

Claude_Vieaul | 27-09-17 | 19:41 | 3
-weggejorist-
Joseph-Kluns | 28-09-17 | 06:39

Deal! Maar dan ook alle geloven. Beetje publieke diensten draait toch al 24/7. Kerst is toch vrij rond oud en nieuw boom in de kamer en tot zover kerst....

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:22

@Joseph-Kluns
Ach, tegen die tijd heet het 'Winterfeest'. En wat heeft kerst met het christendom te maken? Heel weinig.

Wasbakplasser | 28-09-17 | 10:37

Dit is ophef in de loze ruimte, spijkers op laag water, ja zout op elke slak. Christelijken hebben niet zoveel op met het halloweenthema. Voor christenen is de scheidslijn tussen spoken en monsters en het occulte dun. De duivel en zijn demonen zijn voor hun reëel: daarom bewegen ze hun kinderen bewust niet in die thematiek.

Neemt niet weg dat argument 'ongelooflijk bang' zowel wrang als ironisch is. Op christelijke scholen leren kinderen bang te zijn van het 'ongeloof' door middel van het introduceren van een hel.

Van Urk | 27-09-17 | 19:39

Bij god hoef je niet bang te zijn? Dreigen met hel en verdoemenis is al jaren DE manier geweest om de gelovige onder de duim te houden.. ... bij god hoef je niet bang te zijn.tssssss.

xiuxiu | 27-09-17 | 19:32

Petrus laat bij de poort alleen maar lieve kindertjes toe.

mygoodness | 27-09-17 | 19:28

En wel de moskee bezoeken. Over horror gesproken.

Jeroen65 | 27-09-17 | 19:27

Ik weet niet beter dat kinderen spookverhalen geweldig vinden zolang ze niets met religie laat staan die verfoeilijke islam te maken hebben.
Hoewel, ik denk dat je kinderen een geweldig verhaal kan vertellen (welke ze prachtig zullen vinden) over een slechte smurf (profeet Mo) die op het einde van het verhaal z'n kop doet rollen. Kinderen zullen een staande ovatie je ten deel laten vallen.

Rest In Privacy | 27-09-17 | 19:27

Beetje ophef om niets. Gebeurd al jaren, deze christelijke kinderboekenmaand is al de 23e editie.

jip_86 | 27-09-17 | 19:26

Bang worden van iets dat je nog nooit in het echt gezien hebt en alleen maar in je levendige fantasie bestaat. Brrrr.. wie weet waar ze nog meer over gaan nadenken.

kloopindeslootjijook | 27-09-17 | 19:25

'Niet eng' volgens religekkies:
- mensen die geselen en gegeseld worden, kruisigen en gekruisigd worden,
- mensen in de hel laten branden en oorlogen lasten voeren,
- broedermoord, vadermoord, zustermoord, moedermoord,
en ga zo nog maar even door met de bloedrighste uitspattingen die in de bijbel staan beschreven.
Waren die relifanaten ook niet zo laaiend enthousiast van die film 'The Passion of the Chrtist'? Ook zo'n kinderfilm :-)

De waard zijn gast | 27-09-17 | 19:23 | 11

Arachne | 27-09-17 | 22:30
Ik probeer me te richten op wat mensen schrijven, niet op wat zij daar eventueel mee bedoelen. U zegt: Jezus, ik zeg: fictie. Ik noem de film, u zegt: fictie. Mag ik even de draad kwijt zijn of u het verhaal over Jezus of de vermeende zoon van god een fictief verhaaltje vindt?

De waard zijn gast | 27-09-17 | 23:27

Herstel: 'een fictief verhaaltje' moet zijn 'fictief'.

De waard zijn gast | 27-09-17 | 23:28

De bijbel beschrijft gewoon wat er toentertijd al gebeurde. Er is wat dat betreft niets veranderd.
De Matthäus-Passion is ook gebaseerd op het lijdensverhaal van Jezus.

watergeus | 28-09-17 | 10:13
▼ 8 antwoorden verborgen

Op mijn middelbare school ging men in de handvaardigheidsles glaasje draaien.
Ik wenste er niet aan mee te doen en dat werd in principe niet getolereerd.
Nb ik ben gelovig en viel mensen er niet mee lastig.
Andersom dus wel.
Overigens vind ik vanuit algemeen pedagogisch perspectief dat heel wat moderne cartoons, animatiefilmpjes en andere 'sprookjes' negatieve bagger zijn met slechte invloed op kinderen.

hfakker | 27-09-17 | 19:22 | 1

wij deden dat in de kroeg.

Langshetrandje | 27-09-17 | 21:59

Ik heb voor me zelf besloten dat ik helemaal nergens meer verbaasd van wordt.. man man wat een land is het geworden afgelopen wat 3 jaar?

miknic | 27-09-17 | 19:20

... en god zetten zijn leesbril recht en las dat ze daar beneden nog lang en gelukkig leefden. Hij dacht: mooi, daar hoef ik me niet meer mee te bemoeien.

Koos Knak | 27-09-17 | 19:20 | 4

Inderdaad, toen de eerste mensen appels gingen eten.

Koos Knak | 27-09-17 | 19:30

En God zag dat het goed was....

Is dit nog nieuws? | 28-09-17 | 08:28

Koos Knak | 27-09-17 | 19:30

Ja, maar dat was de schuld van die slang. /mosselmodus uit

Bijtendehond | 28-09-17 | 10:55
▼ 1 antwoord verborgen

Al die heilgeboontjes haatzaaiboeken staan vol met kindervergiftigende hel en doodslag.Eigenlijk gewoon verbieden die neplectuur.

van stampij | 27-09-17 | 19:19

Lezen ze die boeken toch thuis, of gaan ze naar een andere school. Beetje cheap virtue signalling dit topic. Wat is dit, Joop.nl of zo?

_ILT_ | 27-09-17 | 19:17

Heksen en vampieren zijn de nieuwe joden. Het is een verwarrende dag inmiddels.

de Voorzittert | 27-09-17 | 19:16 | 2

Want joden waren ook fictieve toverfiguren?

hfakker | 27-09-17 | 19:23

Ook lesmateriaal mbt joden(vervolging) wordt anno 2017 gejorist op middelbare scholen met overwegend leerlingen met een bepaalde persuasie.

de Voorzittert | 27-09-17 | 19:46

Het zijn de ouders die zo moeilijk doen, niet de basisscholen.
Onder hun druk wordt het thema aangepast. Het zegt meer over het vertrouwen van de ouders en de massahysterie op Facebook dan over de scholen zelf.

Petskast | 27-09-17 | 19:14 | 3

Daar ben ik niet zo zeker van. Ik heb er een aantal meegemaakt die wat mij betreft zo het gesticht in konden. Ook op scholen, of het nu basis-, middelbaar- of ander onderwijs is, heb je er fanatici tussen zitten, of het nu gaat om religie, milieu, natuur of op opvoedkundig gebied. Misschien nog wel meer als in andere vakgebieden leeft het daar nogal om maar zo correct mogelijk te zijn. Behalve dat een aantal oprecht denkt dat zij het pacht op de waarheid hebben, zijn ze er ook die er status aan ontlenen om maar zo correct mogelijk te zijn en anderen die juist angstig zijn voor kritiek, of dat nu van leidinggevenden, directe collega's of van ouders is en om die reden het spelletje meespelen. En op het moment dat er kritiek komt kan je dat gewoon wegwuiven als "oh jah, maar ouder X geeft niets om zijn/haar omgeving, ouder Y is een racist, en ouder Z is intolerant".

error503 | 27-09-17 | 19:57

De scholen waar jij het over hebt, werken niet met de nationale kinderboekenweek maar met de bijbelse variant daarvan (ja, die bestaat) en die ouders tellen dus ook niet mee.

Petskast | 27-09-17 | 20:01

Petskast | 27-09-17 | 20:01
Nee, ik heb het over zowel openbaar als christelijk onderwijs.

error503 | 27-09-17 | 20:18

De bijbel is het grootste gruwelboek.
De rest kan alleen maar meevallen!

Kruisruiker | 27-09-17 | 19:14 | 2

Ik zou hem eens lezen, als ik jou was. Dat heb je duidelijk niet gedaan.

watergeus | 28-09-17 | 10:10

De hele wereldbevolking op 8 na verdrinken. Moet je gewoon even voorstellen. Iemand in een zoutpilaar veranderen omdat ze het lef had om te kijken toen haar dorp vernietigd werd. Sowieso dat alle ellende en ziekte op aarde komt omdat wij afstammen van iemand die een stuk fruit at tegen de regels in.

koeberg | 28-09-17 | 11:26

Gelukkig word je als kind nooit bang van de dreigementen om eeuwig in de hel te branden....

Geenstijlfiguur | 27-09-17 | 19:10 | 5

Die aflaten waren voor het vagevuur. Niet voor de hel

batvoca2 | 28-09-17 | 07:45

Mooi is dat hè? Een god voor je eigens gewin te laten bepalen of een ander in de hel komt. Dat maakt tie zelf wel uit lijkt mij en daar heb je geen tussenpersonen voor nodig

Mark van Leeuwen | 28-09-17 | 09:06

@Joseph-Kluns
Ik ben opgegroeid in een gggereformeerd dorp. Wat nou aflaten? Gij zult zich aan de regels houden! Anders is er de hel voor jou; en sociale uitsluiting.

koeberg | 28-09-17 | 11:18
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken