Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vier goede redenen om te tekenen voor een gloednieuw referendum over de sleepwet

Je kan tot 16 oktober tekenen voor een referendum over de sleepwet. 300.000 krabbels nodig. Hier heb je vier argumenten om zo'n krabbel te zetten op teken.sleepwet.nl.

De Wraeck van de Volkswil

• Het principe. Ingrijpende wetsvoorstellen, zoals een sleepwet die de overheid de macht geeft om alle internetdata van alle burgers op te vangen, op te slaan en doorzoekbaar te maken, zouden per definitie aan de burger voorgelegd moeten worden.

• De sleepwet. Het recht op privacy wordt bedreigd door de sleepwet. De overheid krijgt veel te veel middelen om 'toezicht' te houden op al het internetgedrag van onschuldige burgers, waarbij het gevaar van 'verdenking vooraf' op de loer ligt. De onschuldpresumptie komt in gevaar als de overheid over al je data beschikt. Wie kwaad wil, kan altijd wel ergens een detail vinden om een onschuldige burger schuldig mee af te schilderen. Bovendien komt de opsporing van échte criminelen en terroristen in gevaar als de overheid meer informatie heeft dan ze kan doorzoeken.

• De referendumwet. Zoals je wellicht gehoord hebt, willen de vier formatiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en zelfs D66 de Wet raadgevend referendum intrekken. Geen referenda meer, en dus ook geen inspraak meer. Laten we dus een referendum over de sleepwet afdwingen vóór de formatie rond is, en directe burgerinspraak in onze democratie de nek wordt omgedraaid.

• Zoete wraak. In 2005 werd de klinkende 'NEE' van het EU Grondwetreferendum genegeerd door de Haagse Heren. In 2016 werd het net zo klinkende 'NEE' van ons eigen Oekraïnereferendum via een leeg inlegvelletje eveneens omgebogen in een ongewenst 'ja'. Laten we ons daardoor uit het veld slaan? Natuurlijk niet: er ligt een gouden kans om een derde referendum af te dwingen. Laten we dat mogelijk maken, zodat Mark Rutte en zijn formatietrawanten een duidelijk signaal krijgen: Wij willen inspraak, want het is ónze democratie, niet die van jullie. 

Overtuigd? TEKEN.SLEEPWET.NL! Expats, oudjes en overzeese Nederlanders: ouderwets analoog tekenen kan ook, via deze pagina van de Kiesraad.

Bonus: Nieuw referendum = Liegende SchmierKees terugfucken

Social

Reaguursels

Inloggen

Sluit met die acties nou es aan bij de beleving van de 'gewone' mens. Die houdt niet van vormgeving met doodskoppen en ook niet van rood-zwart. Laat je hiervoor nou es vrijwillig en vrijblijvend supporten door een goed marketingbureau dat ook wel eens last heeft van haar geweten en dat graag wil compenseren. De smaak overbrengen, merkbeleving, dat is bijv. waar het bij GeenPeil vanaf al heel vroeg op mis liep. Doen.

mozaard | 07-09-17 | 20:07

Formulier opgestuurd vanuit Frankrijk. De overheid kan zoveel verantwoordelijkheid helemaal niet aan. Bovendien is het al volstrekt niet duidelijk wat onze toekomstige heer en meester hiermee gaat doen. Veel goeds zal het in ieder geval niet zijn.

Pje911 | 07-09-17 | 14:03

Uiteraard getekend en doorgestuurd.

EefjeWentelteefje | 07-09-17 | 12:32

Getekend. Eergisteren al. Net als voor het Oekraïne referendum trouwens. En achteraf bleken wij "Nee!" stemmer het toch elke keer weer bij het rechte eind te hebben. Zie het "handelsverdrag" met de Oekraïne dat allesbehalve een handelsverdrag bleek te zijn. Kereltje verweet de "Nee!" stemmers toen domheid omdat ze het niet gelezen zouden hebben. Nou, dat had ik dus wél en mede daarom werd het een dikke "NEE!". Kereltje had zelf trouwens niet eens de omslag gelezen dus de euvele moed om de stemmers dom te noemen....

Deze Sleepwet riekt mij iets te veel naar "1984", dat trouwens op meer vlakken realiteit dreigt te worden. Zowel Animal Farm en 1984 werden door Orwell geschreven als waarschuwing en niet als verdomde Handleiding! Om over de Clusterfuck van epische proporties die de Overheid is in combinatie met ICT nog maar te zwijgen.

Sjefke7807 | 07-09-17 | 12:30

Die D'66-er is een schoolvoorbeeld van wat je niet in de politiek wilt zien. Liegen, draaien en... D'66-en. Andere partijen zijn overigens niet beter.

Op het FvD na, wellicht.

Poekieman | 07-09-17 | 11:53

Waarom zo veel gegevens? Zodat de lijst met tegenstemmers als eerste doorgespit kan worden, zodra ze de wet er doorheen gedrukt hebben?

zeemeeuwes | 07-09-17 | 11:50 | 1

Niet iedereen die tekent om het referendum tot stand te brengen is per definitie ook een NEE-stemmer.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 11:51

Volgens de stijlloze poll zijn er zo’n 10.000 GeenStijlers die voor gaan stemmen. Als al deze personen nou 30 andere personen vinden die ook voor de wet stemmen zijn we er al. Ik ga er iig voor. 10 mensen zo ver krijgen gaat zeker lukken en 30 is bij deze wet ook nog best mogelijk.

Als je mensen wilt overtuigen haal dan ook nog eens aan dat je nu alleen voor het referendum stemt en dat je altijd nog voor of tegen de sleepnetwet kunt stemmen bij het referendum. Laat mensen ook weten dat in de onderhandelingen erover gesproken wordt om de referendumwet terug te draaien en door het aanvragen van het referendum je dus tevens te kennis geeft voor de referendumwet zelf te zijn. Waarna je dus nog altijd weer voor of tegen de sleepnetwet kunt tekenen.

DerUnterMensch | 07-09-17 | 11:03

Waarom gaat zo'n Tom Staal in (gods)naam die drummer van de Josti band een microfoon onder z'n snuffel houden ? Met welk doel ?
En uiteraard getekend...

Ikkenoow | 07-09-17 | 10:59

Reden 5. Grote ICT-projecten in handen van de overheid. En ik moet vertrouwen dat dat goed gaat? Reden 6. Elke keer blijkt weer dat aanslagplegers al lang in beeld waren bij de politie en andere veiligheidsinstanties. Het beter verwerken en eerder aanpakken van verdachte personen op basis van de reeds bestaande data lijkt me dan een beter idee.

Braboblanke | 07-09-17 | 10:42 | 1

Reden 7: die ene keer dat het misschien zinvol zou zijn geweest beeld te hebben, stonden alle camera's uit.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 10:50

Ik voel op dit moment meer voor een referendum over het afschaffen van de referendumwet.

KlunsJohannus | 07-09-17 | 10:33 | 1

Misschien toch even opzoeken of het referendabel is onder de huidige wet raadgevend referendum.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 10:51

4 goede punten. Echter ik ben het niet eens met de lezing dat het referendum in 2005 genegeerd is. We stemden toen over de Europese grondwet. Die hebben we weggestemd en dus rijst de vraag: wat nu? Je gaat me niet vertellen dat het Nederlandse volk de verdragen van Rome en Maastricht als eeuwige waarden zagen waaraan niet getornd mag worden. Terecht kwam er toen een dialoog op gang met de vraag: wat nu. Als we willen her onderhandelingen dan moeten de vertegenwoordigers wel weten wat we willen bereiken. Dat is het kenmerk van grondwet geworden.

koeberg | 07-09-17 | 10:32 | 4

Daarom was een nieuw referendum over de vervanger van de Europese Grondwet ook zo'n speerpunt bij de daaropvolgende TK-verkiezingen van (onder andere) de PvdA... om direct aan de onderhandeltafel overboord gegooid te worden.

Men is niet alleen boos dat er niet naar het NEE is geluisterd, men is minstens net zo boos dat dat broodnodige debat over "wat nu" feitelijk uitbleef en er geen nieuw referendum kwam. Onze overheid destijds wist donders goed dat het Verdrag van Lissabon niet voldoende vernieuwend was om wel onze goedkeuring te krijgen waar de Europese Grondwet die niet kreeg, en heeft willens en wetens ons via de achterdeur dat verdrag in gesjoemeld zonder dialoog of vervolgreferendum.

Waarom? Omdat ze niet nog een keer NEE wilden horen. Omdat ze niet naar ons wilden luisteren. Het Verdrag van Lissabon is daarin echt niet anders dan het Inlegvodje van Rutte.

Als onze vertegenwoordigers niet weten wat wij willen bereiken, dan is het weigeren te luisteren daar de directe oorzaak van, en het houden van een nieuw referendum een kans dat alsnog te doen. Het zou bijna een dialoog genoemd kunnen worden.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 10:41

Ik was nog niet klaar met typen. Maar ja, er kwam een vergadering tussendoor.
Heeft de regering in alles goed gehandeld? Nee, het resultaat van de onderhandeling had opnieuw voorgelegd moeten worden. Is niet gebeurd.
"Als onze vertegenwoordigers niet weten wat wij willen bereiken"
Wat willen wij bereiken?? Nee, niet u persoonlijk, maar het Nederlandse volk. Kunt u iets noemen waar heel Nederland achter staat maar de regering een andere mening over heeft?
@Ben-Bataaf | 07-09-17 | 10:36
De Europese grondwet was een vervanging van de verdragen van Rome en Maastricht. Het verdrag van Lissabon is een aanvulling. De grondwet herschreef die verdragen. Dus ja, alle basiszaken zijn hetzelfde. Op dezelfde manier waarop u en ik op een varken lijken: we zijn opgebouwd uit cellen, hebben een bloedsomloop, 2 longen, een hart etc etc.

koeberg | 07-09-17 | 11:42

"Nee, niet u persoonlijk, maar het Nederlandse volk. Kunt u iets noemen waar heel Nederland achter staat maar de regering een andere mening over heeft?"

U projecteert een vooringenomen standpunt op mijn reactie. U weet zelf ook wel dat een absoluut, unaniem standpunt van het Nederlandse volk niet bestaat en nooit zal bestaan, ongeacht hetgeen ter discussie gesteld staat. Derhalve kan er ook niet zoiets bestaan als een regering die dit unanieme standpunt negeert.

Het gaat mij niet om mijn persoonlijke voorkeur, al zal ik niet schuwen open en eerlijk over die voorkeur te spreken. Moet ook gewoon kunnen in een vrij land. Het gaat mij om het principe van het niet (voldoende) handelen naar een eenduidig geluid van een significante meerderheid van het Nederlandse volk. Het Europese Grondwetreferendum en de nasleep is daar slechts het meest pijnlijke voorbeeld van.

Het hele punt van een democratie is dat het volk middels haar stem laat blijken wat zij wil bereiken. In Nederland is dat in de eerste plaats middels Tweede Kamer-verkiezingen, alwaar verschillende partijen gezamenlijk aan tafel zouden moeten om de diverse standpunten zo goed mogelijk tot recht te doen komen. Let wel: zouden moeten, men handelt er echter lang niet altijd naar. Zie ook het uitsluiten van de PVV in de formatie.

Een referendum is niets meer en niets minder dan een verlengstuk van een parlementaire democratie, als een coalitie op zichzelf misschien niet voldoende input, zekerheid, of mandaat heeft een richting te kiezen, zoals wanneer verschillende partijen binnen die coalitie op een bepaald punt elkaar echt niet kunnen vinden. JUIST daar waar verdeeldheid en onduidelijkheid kan bestaan, is een referendum noodzakelijk. Dan kan het Nederlandse volk, mits zij niet te lui is van de bank af te komen, verdere duidelijkheid geven over wat zij, in welke meerderheid dan ook, zou willen bereiken.

Ik persoonlijk vind het belangrijk dat er altijd ruimte voor debat blijft bestaan, en dat de mogelijkheid een referendum te houden altijd op tafel blijft liggen, net als de gelegenheid voor parlement EN volk om een referendum op te zetten waar zij dit nodig achten.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 12:10
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een janktopic. Straks wordt dit referendum weer gekaapt en draait het uit op overheidje pesten in plaats van een valide discussie op gang brengen.

Geert Linkers | 07-09-17 | 10:31 | 3

Doe je best.

beau van rtl | 07-09-17 | 10:35

Mee eens. Het kopje 'zoete wraak' had ik er niet gezet. Het gaat immers om een goed te onderbouwen reden waarom de sleepwet er niet moet komen. 'Wraak' is iets waar de tegenstanders op kunnen schieten...

Dickk | 07-09-17 | 10:40

Ik zie liever ook enkel een inhoudelijk debat, maar doen alsof de factor "volk is BOOS" niet bestaat en niet van invloed is, staat dat inhoudelijke debat meer in de weg dan dit zere punt te benoemen dat doet.

Laat Punt 4 de aanleiding worden tot het broodnodige inhoudelijke debat. Laat onze overheid dit punt serieus nemen, ervan leren, en haar best doen die woede weg te nemen door naar onze zorgen te luisteren, ze te addresseren, en uiteindelijk te ontnemen middels goed geformuleerde argumentatie en eventueel noodzakelijke wijzigingen in de tekst van het huidige voorstel.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 10:55

Getekend! Wat zou het mooi zijn bijvoorbeeld twee referenda op één dag te houden. Kunnen gemeenten er misschien niet meer onderuit om evenveel stemlocaties in te richten als bij 'reguliere' verkiezingen. En hoe zit dat nou met met stemmen via je DigiD? Is toch zo veilig als wat (zegt Den Haag).

Hollandse herder | 07-09-17 | 10:30

Wat een gelul over referenda. Bindend of niet, de overheid (lees corrupte ambtenaren) doen toch wat ze willen. Van een democratie is reeds lang geen sprake meer. Over privacy hoeven we het al helemaal niet meer te hebben. Ze weten alles over je en als je werkelijk iets weet of vervelend bent voor de overheid, dan komen ze je pakken hoor. Dus , gewoon je bek houden en goed voor jezelf zorgen.

beau van rtl | 07-09-17 | 10:20
-weggejorist-
HetPhantom | 07-09-17 | 10:15

Niet alleen Kees V verdient een referendum.

HetPhantom | 07-09-17 | 10:15 | 2

Test ,het loopt weer eens niet , joris weg?

medelmo | 07-09-17 | 10:30

de regering verdient een referendum , democratie met aan en uit knop.
de tellers van maart ,krabben zich in de toekomst nog wel achter hun oortjes.

medelmo | 07-09-17 | 10:32

Brrrr, wat een engnek, ik durf het bijna niet hardop te schrijven maar ik vind hem nog erger dan peggold zelf.

drastic | 07-09-17 | 10:15

Hopelijk schiet het aantal handtekeningen door het plafond.
Opdat Plasterk of zijn opvolger nu niet het aantal stemhokjes kan frustreren.
Zodat er nu wel een EERLIJKE campagne over gaat worden gevoerd. Handelsverdrag, iemand?
Dan een massale opkomst die niet te negeren valt.
Wint het ja kamp dan? Dan accepteer ik dat.
Wordt een nee dan wederom geweigerd?
Dan wordt het gepeupel hopelijk wakker.
Once you see it you can't unsee it.

Ben-Bataaf | 07-09-17 | 10:15

Dat er nog mensen zijn die in referenda geloven is aandoenlijk. Misschien weten ze niet dat de premier die de uitslag van het vorige referendum straal negeerde nu weer premier wodt?

blikjegrolsch | 07-09-17 | 10:14 | 2

Alleen al om dát aan te tonen, is zo'n referendum niet zinloos. Het is toch best ongemakkelijk om telkens opzichtig je reet af te vegen met de wil vd kiezer.

Ad Fundum | 07-09-17 | 10:20

met een glimlach en een leeg vel ,kom je er wel.

medelmo | 07-09-17 | 10:36

Het gerucht gaat dat bij elke 10e handtekening een kamerlid van d66 buikloop krijgt. Nou daar werk ik graag aan mee.

gerrie de perrie | 07-09-17 | 10:13

Ik wordt altijd blij van een referendum. Niet meer zo blij als ik zie wat de overheid met de uitslag doet.

Rest In Privacy | 07-09-17 | 10:11

Zoete wraak vind ik een slechte reden. Het moet gaan om de inhoud, en zoals een ander filmpje al liet zien, íedereen heeft iets te verbergen ook voor de overheid. Dit zou reden genoeg moeten zijn om te letten op nieuwe wetten over privacy

Kees.kwarktas | 07-09-17 | 10:11

Wel leuk dat over een paar maanden bij toetreding van .....hij dit filmpje als doodsteek zelfs dagelijks moet zien .
Er zijn van die telefoons met beamer , lachend op het huis tegenover hem....
iedere dag zo tegen slaaptijd , geen andere mensen lastig vallen ermee ten slotte .
soms is het beter Kees ,..om niet zo dom te lachen als je het volk in de bek spuugt en liegt , daar kan het internet veel mee.

medelmo | 07-09-17 | 10:10

Kees vee, die man gelooft t waarschijnlijk zelf nog echt ook wat hij daar verkondigd. Zegt iets over het intellectueel niveau van de politiek.

boerk | 07-09-17 | 10:07

Kunnen we een landelijke enquete organiseren onder tegenstemmers en daarmee aan de mensen zelf vragen of zij vinden dat het kabinet geluisterd heeft naar de uitkomst van het referendum?

Lood om oud ijzer | 07-09-17 | 10:06

@Bakkeleures: dus als wij met wel zinnige argumenten komen om de mensen naar de stembus te krijgen, dat wij een voorsprong hebben.

@Van Rossem: gelukkig heb je inderdaad vrijheid van motivatie. Wel is het zo dat ik mensen die tegen iets zijn omdat ze tegen willen zijn, niet serieus kan nemen als partij. Die vrijheid krijgen ze maar in een debat gaan ze geen deukje in een pakje boter slaan. Bij dit referendum gaat het niet om alleen stemmen maar ook om mensen met argumenten over te halen te gaan stemmen. Onze tegenstanders gaan ons zwart maken als querulanten. Het helpt niet om hun hierbij te helpen. Houd het dus maar bij de prima punten 1 t/m 3.

ZoekEenVrijeNick | 07-09-17 | 10:05

En wij allemaal lachen om de praktijken in Noord Korea terwijl NederKorea in de maak is. De politiek is slechts een illusie om de burger het idee te geven ergens controle over te hebben terwijl de overheid druk bezig is om ons stukje bij beetje de rechten, privacy en vrijheden te ontnemen.

Logisch. Spreekrecht, privacy en vrijheden afnemen is een ideaal middel tegen een bevolking met een eigen mening.

Als de politiek een projectgroep binnen mijn bedrijf zou zijn hadden ze allemaal al lang en breed bij het UWV gezeten. Ze geven vooraf al aan niet met elkaar te willen werken, komen de beloftes niet na, passen keer op keer het actieplan aan en verliezen in het eigen machtsspel binnen het project het doel compleet uit het oog. Daarbij missen ze deadline op deadline en lachen er vriendelijk bij.

Ik ben alles behalve een anarchist, maar deze middeleeuwse politiek en machtspositie van de overheid is niet meer van deze tijd.

Threesixty | 07-09-17 | 10:04 | 1

Het is van alle tijden.

Bij een bedrijf reken je met cijfertjes en meet je aan de kleur van het getal onder de streep of het lekker gaat met de winkel. Bij een bedrijf kun je namelijk mensen/ materiaal als kosten aanmerken en externaliseren.

Een overheid kan nergens meer naartoe. Zo makkelijk is het nou ook weer niet voor ze.

Teleo | 07-09-17 | 10:20

Hij liegt, of meer diplomatiek, hij spreekt onwaarheid aan de patatbalie van het huis. En het dan gek vinden dat mensen het forum ontdekt hebben...

deus u vult | 07-09-17 | 10:03

"Wij willen inspraak, want het is ónze democratie, niet die van jullie."

Dan hadden wij met ons allen op Terry moeten stemmen. Corrigerend referendum FTW!

Mahatma | 07-09-17 | 10:02

Een referendum om Kees Verhoeven onder een tram of onder een Oekraïnse vrachtwagen te mogen duwen
dat lijkt me overigens ook wel wat

Tobi | 07-09-17 | 09:59

Wat een weggooier. Hoe kun je zo in je eigen leugens geloven?
Het is op het criminele af.

Noltie | 07-09-17 | 09:58

Wat een zeldzame lul die Verhoeven. Echt een volslagen idioot! Volksvertegenwoordiger van een zwakzinnigenclub. Aperte leugens met een stalen smoelwerk verkondigen. Daar kun je er beter niet teveel van in de TK hebben.

Oh wacht...

Ad Fundum | 07-09-17 | 09:54

Ik teken alles om die marionetten in den haag maar dwars te kunnen zitten.

komtdatschot | 07-09-17 | 09:49 | 1

lol

Veel ambtenaren hebben juist extra werk door het referendum. Politici kunnen zich profileren, de media heeft weer wat om fophef over te maken. Iedereen is lekker bezig met elkaar.

Och, zolang boeren bereid zijn vreten te verbouwen ze ik geen probleem met al die bezigblijverij.

Teleo | 07-09-17 | 09:52

Zo is het maar net. Of men doet het goed, meteen bindend, of men doet het niet. Een raadgevend referendum is halfslachtig.

Butters | 07-09-17 | 09:49

Dit is zinvol misschien zinvol bij een hele hoge opkomst dwz 80a90% en dan ook 80a90% tegen deze wet stemmen, die kans acht ik miniem, het is tijd voor wat hardere acties, maar Nederland blijft vanaf de bank met een zak chips en een biertje oid klagen en op diverse fora hun meningen typen, als iedereen die het niet eens is met rutte het lopende beleid morgen in de haag staat helpt het misschien bezet het binnenhof en de hofstad, misschien geeft dat enig effect. Dit referendum heeft geen effect. Leggen naast zich neer

Rest In Privacy | 07-09-17 | 09:46 | 2

De meerderheid van de kiezers liggen aan de ketting van de haagse maffia,dus die vinden alles best.
De minderheid(zijn wij dus) is eigenlijk te netjes om te demonstreren,omdat ze al walgen als ze een kuch demonstratie zien van de gutmenschen.

komtdatschot | 07-09-17 | 09:59

En hoe komt dat? Omdat mensen die wel actie ondernemen zoals Pegida genadeloos worden afgestraft. Opgepakt worden omdat je een muts met een varkenskop op draagt, een paar jaar de bak in omdat je een flesje brandende benzine op een grasveld naast een moskee gooit. En dat terwijl lui die iemand bijna doodschoppen een taakstrafje krijgen. Gewoon disproportioneel aangepakt worden omdat je tegen het establishment ingaat.
Dat schrikt af en dat is natuurlijk ook de bedoeling. En deze sleepwet is daar onderdeel van, het volk angst inboezemen dat ze overal en altijd in de gaten gehouden worden en er continu bewijzen tegen ze worden verzameld.

2voor12 | 07-09-17 | 10:03

Persoonlijk vind ik de de zoete wraak de beste rede om te tekenen.

Schepvogel | 07-09-17 | 09:43 | 1

Zoete wraak? Wie krijgt letterlijk de rekening? Een ambtenaar? Een politicus? Of toch de belastingbetaler? U roept en de politici en ambtenaren vinden het mooi want legitimering en job-security.

Als het werkt moet er meer budget komen om effectief beleid te continueren. Als het niet werkt moet er meer budget komen voor onderzoek en verbeteringstrajecten.

Het spel zonder nieten!!

Teleo | 07-09-17 | 10:06

Duidelijk dat d66 niet meer voor Nederland staat maar voor de EU door zomaar afstand te doen van een van hun speerpunten. Laten we de d van democraten omdraaien: 666.

ProFail | 07-09-17 | 09:42

Signed & shared. Misschien toch maar even gaan kijken wat ik hier aan volunteer-hours in kan steken om ook dit referendum te laten gebeuren. Hup democratie!

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 09:35

Ik vind een belangrijk argument dat een sleepnet geen enkele aanslag zal voorkomen. ..

King of the Oneliner | 07-09-17 | 09:35 | 2

Misschien wel het beste argument.

Dommelsch | 07-09-17 | 09:36

Sterker nog; het zal de opsporing van de échte terroristen alleen maar hinderen. Want er komt straks zoveel data op de diensten af dat er geen doorkomen meer aan is. De terroristen zijn dus de lachende derde in deze. Afgezien van het feit dat de Overheid en ICT in één zin nog nooit een succes is geweest. Eerder het tegenovergestelde.

Sjefke7807 | 07-09-17 | 12:11

Tot wanneer kan ik tekenen? Ik zit namelijk tot eind november vast in een gesloten inrichting.

Kaas de Vies | 07-09-17 | 09:33 | 1

Dat is vervelend, ik zit semi gesloten en heb net kunnen tekenen gelukkig,

053 | 07-09-17 | 10:02

Een referendum? Wat heeft dat voor zin? De uitslag wordt toch genegeerd!

Drunken_Pumpkins | 07-09-17 | 09:33 | 4

Bij voorbaat op je rug liggen met armen en benen omhoog en alles gelaten over je heen laten komen is inderdaad ook een optie.
Maar niet voor mij.

2voor12 | 07-09-17 | 09:37

Ja, dat kan. Alleen kan niemand achteraf zeggen dat er geen weerstand tegen was.
Tekenen dus!

Petrus Poortwachter | 07-09-17 | 09:37

Een overheid kan maar een x aantal keer een referendum negeren, al is zij enkel raadgevend, zonder haar mandaat te verliezen in de ogen van het volk & de wereld. Een derde referendum geeft niet alleen een zeer sterk signaal dat wij als volk MEER inspraak willen, niet minder, het laat ook duidelijk zien en horen dat onze overheid & de huidige formatiepartijen, volgens ons keihard op de verkeerde weg zijn.

Een derde NEE betekent tevens niet alleen dat onze overheid derdegraads billenbrand zal hebben, maar er ook op moet gaan zitten.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 09:38
▼ 1 antwoord verborgen

Ben vóór het referendum en vóór de sleepwet die alle terroristen en boeven kan vangen. Ik kijk nu al uit naar de nieuwe misdaad statistieken en verwacht minimal 100% verbetering.

#gaat tekenen

Teleo | 07-09-17 | 09:32

Voor iedereen hier die het onzin vind omdat hij niets te verbergen heeft: het word straks heel normaal om van iedereen die op "maatschappelijk ongewenste" sites zoals GS komt voortaan al hun internetverkeer te monitoren en bewaren. Want bij de ambtenaren aan de knoppen is iedere GS-bezoeker een potentiële onruststoker die in de gaten gehouden moet worden.

2voor12 | 07-09-17 | 09:31 | 4

100% zeker weten dat de "ik heb niets te verbergen" leeghoofden het hardst moord&brand zouden roepen als ze alle privacy kwijt zijn en met de lelijke consequenties van de eigen lamlendigheid geconfronteerd worden. Ik laat het liever niet zo ver komen.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 09:48

Dat is nu precies het hellend vlak waar we heel bang voor zouden moeten zijn. Zoals we elders op deze site kunnen lezen doet de Gedachtepolitie al op allerlei fronten ongewenst opgeld. De Overheid carte blance geven in deze is l.e.v.e.n.s.g.e.v.a.a.r.l.i.j.k. en zou alle rode vlaggen, alarmbellen en sirenes moeten laten afgaan....

Sjefke7807 | 07-09-17 | 12:08

Ik weet niet of het hier getolereerd wordt, maar ik zou graag iedere "ik heb niets te verbergen"-roeper een maandje opsluiten in zo'n kamp uit WWII. Want geschiedenisonderwijs (bestaat dat nog?) lijkt maar niets te helpen.

EefjeWentelteefje | 07-09-17 | 12:26
▼ 1 antwoord verborgen

Ik maak mij oprecht zorgen dat de ICT-beveiliging van alle opgeslagen data niet veilig is. Alle grote ICT-projecten zijn, zonder uitzondering, gefaald. Waarom zou het nu wel goed komen? Goed werk Geen Stijl en op naar het volgende (raadgevende) referendum! Getekend!

pibasso | 07-09-17 | 09:28

Kan er in de niewe look van GS niet een tellertje komen?
Kan ik zien hoe goed ik getekend heb!

Petrus Poortwachter | 07-09-17 | 09:28

Misschien handig als ze (beter zichtbaar) op hun website, in de social media, enz vermelden dat iedereen die al getekend heeft voor die eerste 10.000 stemmen, nu alsnog weer moet tekenen. Misschien kunnen ze linken naar de FAQ van geenpeil.

Zonietoch | 07-09-17 | 09:26 | 1

Of hem copy&pasten, als ze lief om toestemming hebben gevraagd natuurlijk. Inderdaad niet onbelangrijk die 10.000 krabbels uit de eerste ronde ook voor de tweede te verzekeren.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 09:41

Zo vlak na de verkiezingen zal ons kabinet geen enkele moeite hebben om de uitslag van een raadgevend referendum naast zich neer te leggen; al helemaal niet als je ziet hoe Rutte de vorige keer nota bene vlak vóór de verkiezingen beloond is voor het in de bek tuffen van de kiezer en democratie.
En ja, ik heb uiteraard al getekend.

jemagookniksmeer | 07-09-17 | 09:23

Er moet een bindend referendum komen.
Een raadgevend referendum is waardeloos zo is wel gebleken.

keestelpro | 07-09-17 | 09:22 | 1

Vergeet dat maar, D66 en VVD willen geen inspraak van de gewone kutburger. Die moet je gewoon eens in de 4 jaar van alles voorliegen via de NPO en krant zodat ze op je stemmen om vervolgens weer 4 jaar je eigen zin te doen zonder dat die kutburger je lastig kan vallen.

2voor12 | 07-09-17 | 09:35

Wat een naar figuur is die Kees Verhoeven, ik heb getekend, al is het maar om hem ermee te kunnen irriteren.

PurpleFlurp | 07-09-17 | 09:21 | 1

Kees Verhoeven is niet te irriteren. Iedere ongemakkelijke waarheid wordt in Kees' universum omgetoverd naar een realiteit waar alleen Kees in lijkt te geloven. Kees ziet volgens mij de hele dag regenbogen, chocoladefonteinen en limonaderivieren in een appelgroen weidelandschap waarin nee-stemmers in een kring lachend en zingend om het lege inlegvel heen dansen.

Voorjaarsmoe | 07-09-17 | 10:28

heb inmiddels ook getekend. Maarrrr, wil ook een referendum over het referendum!!!

glaaf | 07-09-17 | 09:21

Jammer dat puntje vier er bij staat. Dat gaat tegen ons gebruikt worden. Of we praten mee als verstandige burgers en nemen dus onze verantwoordelijkheid of we gaan puberaal schoppen en kunnen dan beter genegeerd worden. Onszelf wegzetten als schoppers is het argument tegen dit referendum.

ZoekEenVrijeNick | 07-09-17 | 09:15 | 5

Jammer dat twee partijen die het volgende kabinet gaan vormen hun denkbeeldige opperwezen als argument gebruiken voor vanalles en nogwat. Dus steekhoudende argumenten... niet nodig.
Voor de rest: prima initiatief. Wetende dat de overheid een mega faal maakt van elk ICT project, weet ik zeker dat mijn hele internetgeschiedenis EN Whatsappchats straks op straat liggen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Bakkeleures | 07-09-17 | 09:28

Van Rossem | 07-09-17 | 09:22

Als onze overheid nou ook eens zou snappen dat ze niet namens mij kunnen bepalen wat mijn beweegredenen zijn om NEE te stemmen, zou het helemaal mooi zijn. Vooralsnog twee keer een heel erg weloverwogen NEE gestemd en van Den Haag te horen gekregen dat ik er niet over had nagedacht en misschien toch eigenlijk ook wel een beetje JA bedoelde.

De enige andere keer dat ik dat heb meegemaakt was bij letterlijke verkrachting.

IntegereVoorzitter | 07-09-17 | 09:52

@ ZoekEenVrijeNick
Het staat iedereen vrij om mvoor/tegen te stemmen om de reden die hem/haar aanstaat
dat was bij het Oekraine referendum al zo, door behalve tegen het Associatieverdrag ook tegen de EU in het algemeen te stemmen
Sommige vrouwen stemmen op een politicus om dat ie er zo leuk uitziet; een bezopen reden, maar ach zo rollen vrouwen nu eenmaal
Zo heeft iedereen wel een extra reden om ergens tegen/voor te zijn
Teken nou maar gewoon

Tobi | 07-09-17 | 09:56
▼ 2 antwoorden verborgen

PVV bij de bad guys in het Ja-kamp, D66 bij de good guys in het Nee-kamp: dan gaat een referendumcampagne er heel anders uitzien.

JTKDM | 07-09-17 | 09:15

Kan ik flyeren?

nemoj me jebat | 07-09-17 | 09:12

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken