achtergrond

Geenstijl

@moties

PvdA/GL draait: 'Hadden nooit vóór motie over recht op zelfverdediging Israël moeten stemmen'

Bukken voor intern terrorisme

Hee kijk nou. Nu weten we ook opeens waar dat gekke tweetje van Timmerfrans dinsdag vandaan kwam, en vragen we ons af waar die evenwichtige staatsman die zijn partij onder controle had van afgelopen zondag gebleven is. GroenLinks/PvdA is het oneens met het stemgedrag van GroenLinks/PvdA over Israël, aldus GroenLinks/PvdA op de website van GroenLinks/PvdA. Gaat om deze motie van de SGP over "over in EU- en VN-verband steun uitspreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging". Jezelf verdedigen gaat nu dus al te ver. Toelichting PvdA/GL hierr, stuk over interne druk daarrr. Zo ziet capituleren eruit.

Tweede Kamer BREEKT nationaal record moties indienen, land schiet er precies niets mee op

RECORD

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 5000 moties per jaar best wel veel is, overwegende dat veel van die moties eigenlijk helemaal nergens over gaan, overwegende dat moties die wel ergens over gaan, door het kabinet gewoon genegeerd kunnen worden, overwegende dat de meeste moties derhalve voor de bühne zijn, overwegende dat op een paar fanatici op social media na de mensen op de bühne echt wel wat anders aan hun hoofd hebben dan kijken welke partij wat heeft gestemd bij een of andere motie, constaterende dat er al een werkgroep is geweest die de Kamer adviseerde minder moties in te dienen, constaterende dat dat niet is gelukt, roept de Tweede Kamer derhalve op HO WACHT ER IS IETS OP HET NIEUWS DIEN EEN MOTIE IN SNEL, ACTIE ACTIE,

roept het kabinet op bij te dragen aan betere prestaties van het Nederlands Elftal, mooier weer, met name in het weekend, en gratis bier in cafés en dergelijke,

en gaat over tot de orde van de dag.

En over die moties...

...moet gestemd worden!

GAAF LEK! Alle moties over asiel, dwangwet en IS'ers van het @vvd congres van dit weekend

Gekregen van een kuchende stoelslaper in onderkoelingsfolie

Gaaf! GeenStijl heeft de hand weten te leggen op veertig moties die morgen op het vvd-congres worden ingediend. Wordt de partijborrel een pittig gesprek of toch gewoon weer het traditionele Noord-Koreaanse klapcongres? Bij de laatste bijeenkomst - die ene waar de dochter van Loek Hermans zich aan het publiek voorstelde - liepen leden al halverwege Ruttes toespraak naar de bitterballen, hun stemming in het midden tussen verongelijkt en verveeld. Onderwijl is het aantal crises alleen maar toegenomen, met natuurlijk die dwangwet als heetste hangijzer. Rutte heeft in ruil voor dwangopvang beloofd iets aan de instroom van Ericvanderburgers te doen, maar Eric van der Burg heeft al gezegd dat het niet kan. Dilemma! Boze leden! Kouwe bitterballen! Wat zeggen de moties?

Motie A1, opgesteld door het aan hun carrière denkende linkerdeel van de leden, herhaalt precies wat de premier wil: dwang bij spreiding en mompelen dat de instroom best wat minder mag. Motie A2, opgesteld door klassiekere liberalen, bepleit echter het tegenovergestelde en stelt: de asielinstroom ontwricht de samenleving, dwang is schadelijk voor de democratie en Nederland moet zichzelf minder aantrekkelijk maken voor migranten. Het moge duidelijk zijn welke motie de voorkeur van de partijtop krijgt, en welke de meerderheid van de leden achter zich zal vergaren.

Op omhooglikkersmotie A1 na, zijn alle overige moties over het asielonderwerp enorm kritisch. Lijstje? Lijstje: Motie B1: "De asielopvang mag de bouwopgave niet in de weg staan. Agrariërs niet verder belemmeren. [...] Geen verplichte asielopvang die de stikstofopgave en dus het bouwen compliceert." Motie B2 wil een asielstop en een meetbaar quotum op instroom. Motie B3: Asielstop nu, 'het land moet op adem komen'. Motie C1: Handhaaf Dublin nou eens! C2: Veiligelanders eruit. C3: Nederlanderschap moeilijker maken. C4: Asiel moet een tijdelijk recht worden. C5: Heldere voorwaarden geven waarop de dwangwet kan worden ingetrokken.

En het gaat door: D1, geen arbeidsmigranten van buiten de EU aantrekken. D2, kappen met woonvoorrang voor statushouders. D3, maak nou eindelijk eens een écht asielplan - kortom: er zijn heus nog wel vvd'ers binnen de vvd. Alleen zaterdag zullen ze ook als ze in de meerderheid zijn, tot minderheid worden gereduceerd. Want leden moeten niet denken dat ze écht invloed hebben op hun partij.

Opvallende passages uit andere moties na de lees verder, de hele motiemap hierrr als .zipje (7mb).

UPDATE 17U45: Ook uitgelekt: de mening van de partijtop over de moties van de leden. Motie A1 krijgt steun, A2 natuurlijk niet. En de vvd is vóór een kiesdrempel bij de volgende verkiezingen.

Moties. Staan moslims boven Wilders’ vrijheid?

Een tweeluik

Twee stupide moties, vorige week beiden al lachend aangehaald na het stompzinnige schelddebat over de vrijheid van meningsuiting versus moslimretoriek. Farid Azarkan, die piste op het lijk van Samuel Paty, diende de bovenste motie in. Met gespleten slangentong geschreven staan daar twee verschillende dingen in. 1. De vraag, aan de Kamer, of de islam 'onderdeel is van Nederland', gekoppeld aan 2. de door geen enkele wet of recht ontkende stelling dat moslims 'volwaardige burgers' zijn. Als je tegen het eerste stemde, suggereer je dat je het tweede ontkent. Een slangenmotie dus, van die vleermuis van DENK.

Dan onderstaand, de motie-Krol. Ook een stompzinnige stelling. Wat is "de situatie in Nederland" precies? Wat is de definitie van "normaal maken"? Krol geeft de Kamer geen enkele houvast in zijn verzoek. Je kan dus om die reden volstrekt legitiem tegen deze naïeve kwebbelquatsch stemmen. Maar ook de motie van Krol heeft een listig slot: als je tegen stemt, suggereer je dat je niet wilt dat de heer Wilders (al 16 jaar persoonsbeveiligd tegen de uitwassen van de islam) veilig over straat kan fietsen in Dit Land.

De uitslagen zijn voorspelbaar. Het bedroevende niveau van de Kamer ook. En onder deze façade van flutmoties woedt de ware veenbrand.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.