Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

EXPLOSIE aan adviescolleges onder Rutte 1 t/m 4

Er zou een adviescollege moeten komen over al die adviescolleges hahaha.

Prachtig overzichtje van de EW, voorheen Elserviers Weekblad. Omdat Mark Rutte de afgelopen dertien jaar vooral heel erg goed was in overal zijn handen vanaf trekken, "zijn meer adviescolleges ingesteld dan onder alle kabinetten daarvoor". Wat er aan de ene kant van de baantjescarroussel afgaat (het fuseren van gemeenten, de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat stond) komt er aan de andere kant gewoon weer bij. We hebben nu het Adviescollege ICT-toetsing, het Adviescollege levenslanggestraften, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt), de Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, de Adviescommissie beroepsgerichte keuzevakken vmbo, de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten, de Adviescommissie cyberweerbaarheid, de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE), de Adviescommissie duurzame scheepsbouw, de Adviescommissie EFMZV, de Adviescommissie Gids proportionaliteit (LOL, red.), de Adviescommissie Groeifaciliteit, de Adviescommissie Internationaal Innoveren, de Adviescommissie Kredietcommissie (haha wat dit is echt een commissie over een commissie, red.), de Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart, de Adviescommissie Nationaal Groeifonds, de Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren, de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma, de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, de Adviescommissie SDGP Partnerschapfaciliteit, de Adviescommissie seed capital technostarters, de Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (en nog zo een, red.), de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, de Adviescommissie vroegefasefinanciering academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters, de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters, de Adviesraad internationale vraagstukken (AIV), de Adviesraad Migratie (AM), de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), het Auditteam Voetbal en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma, de Beoordelingscommissie sterk techniekonderwijs, de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het Comité van toezicht EFMB, het Commissie Associate degree, de Commissie auteursrecht, de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (wat, red.), de Commissie beëdigde tolken en vertalers, de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (CBGV), de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, de Commissie Feiten en Tarieven, de Commissie genetische modificatie (COGEM), de Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen (GIM), de Commissie insolventierecht, de Commissie macrodoelmatigheid mbo, de  Commissie registratie diergeneesmiddelen (CRD), de Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch, de Commissie sectorplan Bèta en Techniek, de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Commissie sectorplan SSH), de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), de Commissie van onderzoek naar de Nederlandse wapeninzet in Hawija, de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Commissie vennootschapsrecht, de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.), de Curriculumcommissie, de Cyber Security Raad, de Deskundigengroep dierziekten, de Ecologische Autoriteit, de Expertgroep toetsen PO, het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW), de Gezondheidsraad (GR), de Hoge Raad van Adel,  deJury Joke Smitprijs, de Jury Jos Brinkprijs (haha, red.), de Kiesraad, de Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers, de Kwaliteitscommissie Bibob, het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers, de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg, de Mijnraad, de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, het Nationaal comité voor de bescherming van dieren (NCad), de Nationale Unesco Commissie, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de Onderwijsraad (OR), het Orgaan voor de Friese taal, de Politieonderwijsraad, de Raad van Advies herbezinning NVWA, de Raad van State, de Raad voor Cultuur (RVC), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ), de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Selectiecommissie tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening, de Sociaal-Economische Raad (SER), de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, de Technische commissie bodembeweging, de Tijdelijke adviescommissie regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022 (Commissie RIF), de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet (TvP), Topteams (?, red.), de Visserijcommissie BES, de Welzijnscommissie Dierziekten, de Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten, de Wetenschappelijke autoriteit CITES en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Maar! Er zijn er nog meer! "Enkele recent ingestelde colleges blijken nog niet opgenomen in het register van overheidsorganisaties." En dan bestaat de Commissie Ter Opstelling Van Een Nieuw Sociaal Contract nog niet eens. Gaaf land!
UPDATE - Rutte: 'Ja maar ik heb er ook heel lang gezeten'

Reaguursels

Inloggen

Ik mis nog het OMT, ook zo’n trekpopcommissie die deed voorkomen dat vak K heel goed bezig was met Kerona.

Analia von Solmsch | 22-08-23 | 19:56

In de jaren dertig had je de Werkverschaffing. Werklozen moesten de ene dag een greppel graven op de hei, die ze de volgende dag weer dicht moesten gooien. Die adviescolleges zijn de nieuwe vorm van werkverschaffing, maar nu voor leden van het partijkartel.
Zit Bertje van der Roest al in een adviescollege?

MAD1950 | 22-08-23 | 19:52

Nederland was dus af, klaar in de jaren ‘70 en ‘80. Tel daarbij de baten v.d. Gasbel op en het geld kon niet op...

Dan komen er lieden bovendrijven welke het heel erg goed voor hebben met zichzelf en hun ‘inner circle’.

Unsinkable-Sam | 22-08-23 | 19:36

Ik begrijp zulke "adviescommissies" niet. Of liever gezegd, degene die ze nodig heeft. Als je normaal je werk doet heb je toch niemand nodig om te zeggen hoe je je werk moet doen? Of ben ik nou gek?

Flapster | 22-08-23 | 19:23

En allemaal onbezoldigd.

The great motivator.

Zomaarwat | 22-08-23 | 18:26 | 4

Ik begrijp uit uw antwoord dat u een bepaalde leeftijd bereikt heeft.

Batavijf | 22-08-23 | 18:57
▼ 1 antwoord verborgen

Jezus, wat een teringbende hebben die gasten er van gemaakt. Op 't schavot wat mij betreft.

hamstr | 22-08-23 | 18:07 | 1

Op basis van een lijstje? Jij hebt ook maar weinig aanmoediging nodig, engnek.

de IJsman | 22-08-23 | 20:37

Probeer het in één keer op te noemen zonder adem te halen en je loopt blauw aan.

eentweehuppekee | 22-08-23 | 17:45 | 2

Je moet een geoefende freediver zijn om de eerste helft op te lepelen gek.

hamstr | 22-08-23 | 18:08

@hamstr | 22-08-23 | 18:08:
Ze gebruiken die lijst voor training als het slecht weer is en niet in het water kunnen oefenen.

Basil Fawlty | 22-08-23 | 19:09

Die beerput gaat grandioos worden

Rollins | 22-08-23 | 17:45 | 3

Nee hoor. MSM dekt het keurig af.

Randys_Mind | 22-08-23 | 18:01

Horen nooit meer iets van.

inCol | 22-08-23 | 18:59

Daar is vast een advies commissie voor.

echtpaul | 22-08-23 | 19:37

Een adviescollege kent dan ook slechts 2 hoofdfuncties en advies geven hoort daar niet bij:
- het oplossen van problemen voor je uit schuiven door eerst om een advies te vragen.
- politieke vriendjes aan een leuke baan helpen.

Typisch Ruttiaanse politiek

Kansenparel | 22-08-23 | 17:43

Kan me voorstellen dat als je dit lijstje aan een buitenlandse politicus laat zien, die gaat vragen: kunnen jullie politici zelf niks? Dat klopt, ze kunnen zelf helemaal niks maar zijn wel erg goed in commissie's installeren.
In Engeland hadden we de serie's Yes Minister en Yes Prime Minister, om te lachen. Zoiets kunnen ze hier ook maken, maar dan is het om te huilen.

quigg | 22-08-23 | 17:30

Wat verwacht je anders ... de stuitende onkunde van de meerderheid van het ministersclubje van Ollongren tot , ik zou bijna zeggen legendarische, van der Wal , was tamelijk ongekend. Zie deze stuitende evergreen van een jaar geleden : www.youtube.com/watch?v=HgJIDFopDE4&a...
Op deze momenten moet ik (weer) aan Baudet's pleidooi voor een zakenkabinet denken

daytripper | 22-08-23 | 17:11

Rutte heeft zo ongeveer alles over de schutting gegooid.
En niemand heeft hem tegengehouden.

ChalinaRosa | 22-08-23 | 17:11 | 1

omdat we hem charmant en kordaat vonden en nu nog vinden.

nobodiesunmighty | 22-08-23 | 17:23

Ha! Oud nieuws. In de jaren 80 richtten wij toen al bij onze badmintonvereniging de WAK op, de Wildgroei Afname Kommissie, een commissie om het vormen van nieuwe commissies tegen te gaan. We waren onze tijd ver vooruit......:)

benxx | 22-08-23 | 17:05

Rutte heeft de democratie een om zeep geholpen door alles buiten het parlement om te regelen. Wat dat betreft heeft Omtzigt een goed punt. De macht moet weer komen waar hij hoort.

Wattman | 22-08-23 | 17:01 | 2

correct over nummer één, sociopathische technieken, onder het mom van transparantie en kunde obscuur ergens wat anders organiseren. Hoop natuurlijk van harte dat Omtzicht, maar ook anderen weer kunnen gaan verbinden. Een zakenkabinet, wat veel wordt genoemd is geen optie, tenzij van te voren mensen goed psychiatrisch worden gescreend op stoornissen. Dan is er een kans dat het lukt.

nobodiesunmighty | 22-08-23 | 17:17

En dan net na zo'n bericht horen van mijn boekhouder hoeveel belasting het ongeveer wordt. Mijn dag kan niet meer stuk

J.Dokstijl | 22-08-23 | 16:58

Als je lid wilt worden van zo'n adviescommissie is het raadzaam om lid te zijn van een politieke partij, aldus de Adviescommissie Baantjescarrousel

Osdorpertje | 22-08-23 | 16:56

Hier ben ik dan niet voor gebeld.

Kaas de Vies | 22-08-23 | 16:54

Ik mis de Commissie Stimulering Bijbeunen van Bevriende Relaties.

J.P.Drapeau | 22-08-23 | 16:54

Sommige adviescommissies zijn nuttig en bestaan uit competente mensen die weten waar ze over adviseren en wat gewenste en ongewenste gevolgen zijn van een advies. Zij kunnen goed beleid maken.
In Nederland is er vooral sprake van een ziekelijke structuur waarin mensen elkaar fopbaantjes toebedelen, die vaak ten koste gaan van de werknemer op de werkvloer.
Dit omdat iedereen zich wil laten gelden en beleid op de schop moet, en de volgende draait het weer allemaal terug. Water naar zee blijven dragen, maar wel met een prima salaris. Een beetje de steen van Sisyfus.

letopuwzaak | 22-08-23 | 16:50 | 4

Ik ken een aantal mensen die zetels hebben in diverse adviesgroepen en RvC's. Dit zijn over het algemeen zeer competente mensen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend en gelden als een autoriteit op hun vakgebied.

de IJsman | 22-08-23 | 20:40
▼ 1 antwoord verborgen

Te laf en te incompetent om zelf beslissingen te nemen! Ik wil een sterke man of vrouw!

Randys_Mind | 22-08-23 | 16:49 | 2

Gedurende het "kabinet" Rutte heb ik ook vaak gedacht : een vleugje dictator waren we wel aan toe, maar Nederland zou Nederland niet zijn als je dat mocht zeggen.

daytripper | 22-08-23 | 17:14

Wat ik mis is nog de commissie voor onderzoek naar wachtgeld misbruik, misschien komt dat in de volgende regering?

jan huppeldepup | 22-08-23 | 16:49

Zonde van al dat arbeidspotentieel. Kunnen die mensen niet iets nuttigs doen op de werkvloer in de zorg of het onderwijs?

Grumpy_Old_Ed | 22-08-23 | 16:48 | 3

Hou op ... in het onderwijs is men net aan het genezen van de management-ziekte, weet ik uit eigen ervaring. Breng de straks hopelijk gedeeltelijk werkloze "adviseurs" niet op een idee .

daytripper | 22-08-23 | 17:18

@daytripper | 22-08-23 | 17:18: ik bedoel echt werken, geen managers, adviseurs e.d. Gewoon voor de klas economie, wiskunde of natuurkunde geven.

Grumpy_Old_Ed | 22-08-23 | 17:24

Het leukste is nog wel: in een heleboel van die advies-'organen' zitten externen, die voor hun 'adviezen' (lees: onderbouwen wat klant bestuur en politiek wil horen) stevige declaraties mogen indienen - en die bij snelheid geen enkel belang hebben.

bisbisbis | 22-08-23 | 16:47 | 1

Ja hoor is, bij de families van onze kartel politieker moet de schoorsteen ook roken, niet te vergeten vrienden en buren. Als dat is boven water komt wat daar geschoffeld werd/wordt.

jan huppeldepup | 22-08-23 | 16:52

Tja, we moeten types als Jorritsma en Remkes wel aan het werk houden. Anders zitten ze ook alleen maar aan de drank.

amateurrr | 22-08-23 | 16:47 | 1

Soms zitten ze aan de zware shag.

bisbisbis | 22-08-23 | 16:49

Ziehier de creatie van een rookgordijn. Inmiddels zware damast geworden. Het ergste is dat ze nog herkenbaar zijn ook; je hoeft maar een beetje betrokken geweest te zijn bij het nieuws de afgelopen jaren en je weet zelfs zo ongeveer wanneer en waarom die commissies zijn geïnstalleerd. Tja, zie het maar op te ruimen. Gewoon maar beginnen, lijkt me.

Joyce | 22-08-23 | 16:46

Gids Proportionaliteit gaat over EU aanbestedingsregels.

Duwbak_Linda | 22-08-23 | 16:43

Het moet onderhand toch voor iedereen met een beetje verstand wel duidelijk zijn: deze figuur heeft niets bijgedragen aan ons land en alleen maar zijn bureaublad schoongehouden. En zelfs daarvoor had hij een overmaat aan list en bedrog nodig.

Schmalz | 22-08-23 | 16:41 | 1

U had liever Dion Graus in het Torentje gezien?

theo-is-dood | 22-08-23 | 18:46

Geef zelf ook advies
Maar wel bindend, stelletje eikels

RickTheDick | 22-08-23 | 16:41

Hoeveel FTE is dat bij elkaar die adviescolleges?

Jan, Leiden | 22-08-23 | 16:40

Wel handig ... kan je altijd naar iemand anders wijzen (en hier en daar een onwelkom rapportje onder de mat schuiven - note aan MP... wel even het emailtje e/o sms'je wissen).

Louter Leuter | 22-08-23 | 16:40

Er zijn ook mensen die geen raad durven te vragen en die geneigd zijn om alles zelf op te lossen.. ook zaken waar ze geen verstand van hebben.
Gelukkig is Rutte een wijs man en begrijpt dat zelfs hij niet alles kan weten.

johnyl | 22-08-23 | 16:38 | 4

Begint het niet juist met nou eens mensen op ministersposten te plaatsen die wel verstand van zaken hebben? Onder Rutte heb ik de allerberoerdste ministers voorbij zien komen, met als hoogtepunt Rutte IV.

amateurrr | 22-08-23 | 16:45

Gelukkig is Rutte een wijs man en begrijpt dat zelfs hij niet alles kan onthouden, gelukkig heeft hij nog een Nokia waar eh, ach laat maar.

jan huppeldepup | 22-08-23 | 16:54

Als het goed is was er ook nog een competent ambtenarenapparaat met genoeg kennis om te adviseren he.

pili-pili | 22-08-23 | 17:22
▼ 1 antwoord verborgen

En de voorzitters zijn fer definitie poliieke tegenstanders. Om het draagvlak te borgen.

RGV42 | 22-08-23 | 16:35

Meer commissariaten dan in Noord Korea.
Kim Un-Rutte is nooit verantwoordelijk voor de hongersnood na het socialiseren van de rijke boeren.

McCain | 22-08-23 | 16:33 | 3

In Noord Korea hebben ze de bevolking aan hun lot overgelaten. De heilstaat is mislukt, zoals als die experimenten tot nu toe.

Wat over is gebleven van de heilstaat is een kleine elite van een paar families die zich alleen maar met zelfverrijking bezig houden en de bevolking en het land daarvoor kunnen gebruiken.
Een soort primitief ontspoort kapitalisme.

Zeg maar de kant die het westen nu ook opgaat.

AdvocatusDiaboli | 22-08-23 | 16:37

@Torquemada | 22-08-23 | 16:53:
Die boycot kunnen ze zo vanaf.
Als ze stoppen met dat show-communistische afgedwongen feodale kapitalisme.
Een kleine groep, een elite die de rest economisch exploiteert op basis van eigendom van produktiemiddelen, en praktisch gezien, eigendom van de bevolking zelf.
Intussen verdienen topbureaucraten dik aan internationale handel en smokkel en is de grens met China open voor goederen en drugs.

Het opdelen van de staat en de functies met de macht en resources aan mensen die je denkt te kunnen vertrouwen, zien we in het westen ook, maar dan via een andere route.
Dus het gaat niet veranderen van binnenuit, grote belangen.

AdvocatusDiaboli | 22-08-23 | 17:20

Adviescollege instellen: DE grote truc in de politiek om iets op de lange baan te schuiven. Gaat daarna in de onderste la.

tantesidonia | 22-08-23 | 16:32

Moeizaam lezen zo'n scherm vol letterbrij. Doet denken aan een pagina uit de Volkskrant vroeger...
Vroegah, toen een abonnement op "de Elsevier" nog zeer de moeite waard was.

Halal gehaktbal | 22-08-23 | 16:31 | 1

Zoals onze voorvaders de krant over de eettafel uitspreidden en een paar uur onder de pannen waren en onze voormoerders tegelijk erboven.

AdvocatusDiaboli | 22-08-23 | 16:45

Dit is land is ziek.

Kartelmaster2000 | 22-08-23 | 16:27 | 8

@Halal gehaktbal | 22-08-23 | 16:41: Een net iets te jonge vriendin wordt zo wel weer een uitdaging toch?

Smoelensmid | 22-08-23 | 17:03

@Halal gehaktbal | 22-08-23 | 16:44:
Och ja met de kennis van nu had ik inderdaad in München moeten blijven. Anderzijds dan waren mijn kinderen andere kinderen en ik ben uitermate content en trots op ze.

Louter Leuter | 22-08-23 | 18:03

@Louter Leuter | 22-08-23 | 18:03: Dat hoefde ik dus niet te weton...

Halal gehaktbal | 22-08-23 | 18:06
▼ 5 antwoorden verborgen

Had ik net een (overwegend) goed humeur, zie ik die grijnzende kop van Rutte weer. Bedankt hoor, Ronaldo.

UnderTheDevil | 22-08-23 | 16:26

Heel mooi stuk, dank je.

ChalinaRosa | 22-08-23 | 17:07

Met hoeveel % zijn de belastingen gestegen onder aanvoering van deze sujet?

Ommezwaai | 22-08-23 | 16:24 | 1

Nog niet genoeg voor fatsoenlijk onderwijs in ieder geval: het is "dit sujet".

Jan Laefcutte | 22-08-23 | 17:48

En wat doen de ambtenaren....???

Bloedworstmetuitjes | 22-08-23 | 16:23

Er moet bij al die overheidsinstanties toch wel een enorme overdaad aan 'onderste' laden zijn.

pa_niek | 22-08-23 | 16:21

Heeft Mark hier inkooporders laten maken en vervolgens toestemming hiervoor gekregen?
Zo gaan zulke zaken in het reguliere bedrijfsleven. U weet wel, de bedrijven die mede dit soort idioterie meefinancieren.

Ommezwaai | 22-08-23 | 16:19

Onleesbaar, allemaal

mainman | 22-08-23 | 16:19

En al deze mooie adviescommissies hebben een secretaris nodig, en een projectsecretaris en een plv. secretaris en een communicatieafdeling, beleidsmedewerkers, social mediaredacteur en penvoerders en noem maar op. Dus prima voor de ambtelijke werkgelegenheid, en minimaal schaal 13, dus het mag ook wat kosten. Ook omdat er Youtubefilmpjes en een eigen webpagina bijgehouden moet worden, ook als er geen hond belangstelling voor heeft. De glossy rapporten met fancy titels worden veilig opgeborgen in een diepe en afgesloten lade of archiefkast en pas na veel gesoebat deels, en grotendeels zwartgelakt, vrijgegeven na een Wob-verzoek van een of andere journalist of betrokken burger

batvoca2 | 22-08-23 | 16:17

Rutte vond visie maar een vies woord. Dit is gewoon lekker makkelijk allemaal. Het adviescollege zegt A dus doen we A. Het is ons allemaal niet aan te rekenen want we volgen alleen het advies maar op. Typisch voor bestuurders die het ook allemaal niet meer weten.

omwenteling | 22-08-23 | 16:17

Is er al een Adviescollege Oplossen Problemen Toeslagenaffaire?

Osdorpertje | 22-08-23 | 16:17

En dat allemaal betaald door oa de metselaar die van zand/klei energie een huis metselt (iets met toegevoegde waarde).

Kilroywashier | 22-08-23 | 16:15

Ik mis de WC Eend.

Plukkieplukkie | 22-08-23 | 16:14

Kan allemaal weg, als u zou kiezen voor een democratisch dictatorschap door ondergetekende voor de periode van 4 jaar.

_pacman_ | 22-08-23 | 16:13

Het vervelende van adviesbureaus is dat ze áltijd met het advies komen wat je zelf ook al in gedachte had. Logisch toch want als ze dat niet zouden doen kunnen ze hun volgende opdracht wel op hun buik schrijven.

pa_niek | 22-08-23 | 16:13

Er kan zo ongelooflijk veel echt bezuinigd worden in dit land op adviescommissies, subsidies, ontwikkelingsgelden etc. etc. dat de belastingen direct met de helft omlaag kunnen (note to self: laten narekenen door Beoordelingscommissie Bakken Geld Over De Balk Smijten Tegengaan)

At_Dawn_They_Sleep | 22-08-23 | 16:12

Hebben jullie dit allemaal zélf neergepent? Wat een sisyfuswerk. Chapeau!

Graeme Reaper3779 | 22-08-23 | 16:12

Zie hier de baantjescarrousel in de praktijk.

priks | 22-08-23 | 16:10

Haha. College voor de rechten van de Mens vergeten.

wapster | 22-08-23 | 16:08

Niet dat het veel veranderd, maar daar hebben we toch het woord 'gremium' voor, of is dat weer ouderwets?

TurpinDick | 22-08-23 | 16:06

Zulke nutteloze adviesorgaantjes kunnen ook alleen maar overleven dankzij de overheid.
Ze krijgen enkel en alleen maar opdrachten van bekende vriendjes binnen de overheid.
Sterker nog, vaak zat zijn het bestuurders wiens partner toevallig een adviesbureau runnen.
Belangenverstrengeling is natuurlijk uitgesloten, integer als ze zijn.
Verder zou niemand dit soort advies inwinnen voor veel geld.
Alleen de overheid.

Ruimedenker | 22-08-23 | 16:04

Wel nobel dat je dat gratis in je vrije tijd voor Nederland doet. Puur voor je medemens. Met een goed hart. Zonder te graaien. Netjes hoor.

Lukiluuk | 22-08-23 | 16:03

Het mag wat kosten.

thanseeuwen | 22-08-23 | 16:03 | 1

Hoeveel miljoenen per jaar en tot miljarden tot nu toe?

Louter Leuter | 22-08-23 | 16:42

27 november 2021: Pieter Omtzigt: '800 voorlichters is VEEL TE VEEL'.
'Voorzitter: Als het overheidsbeleid van de afgelopen jaren één ding duidelijk heeft gemaakt, is hoe reactief het is. Onze overheid maakt geen proactief beleid meer, maar reageert op sentimenten in de samenleving en heeft daarvoor een leger voorlichters, adviseurs en ambtenaren die de hele dag sociale media in de gaten houden alsof dat geen kapotte thermometer is die altijd te hoog uitslaat.'
Pieter Omtzigt heeft daarom een motie ingediend om het aantal voorlichters drastisch te reduceren, en de vrijgekomen gelden te gebruiken om expertgroepen en denktanks te vormen, bijvoorbeeld om de problemen bij de Belastingdienst aan te pakken. www.youtube.com/watch?v=p18Hyk-jhEU

drs.Nee | 22-08-23 | 16:02 | 3

Dus extra adviescommissies.

Après toi | 22-08-23 | 16:14

@Après toi | 22-08-23 | 16:14: Die had ik nog wel kunnen maken.

uisge baugh | 22-08-23 | 16:28

@Après toi | 22-08-23 | 16:14:
Niet extra, minder en andere.
Namelijk om wat er mis gaat bij overheden te veranderen.
Want van binnenuit lukt het blijkbaar niet.

AdvocatusDiaboli | 22-08-23 | 16:59

Dat wil niet zeggen dat het soms slimmer is om dingen samen te regelen.
Wegen, scholen, het leger, gezondheidszorg, dat soort dingen
Je kunt niet alles tegelijk zijn en doen namelijk.

AdvocatusDiaboli | 22-08-23 | 16:52

Dan toch maar Frans Timmermans. Als elke vorm van rede bij voorbaat verloren is: www.youtube.com/watch?v=vGpwgHqlfWo In een land dat inderdaad een kruising tussen een potvis en een walrus nodig heeft.

Hetkanverkeren | 22-08-23 | 16:00 | 8

@Osiris | 22-08-23 | 16:38: Zoogdieren in de oceaan. Ik ken een politicus inderdaad die alleen maar hoeft te blijven drijven. Wel heel lullig voor de zeespiegel, maar dan weten we als Nederland pas echt weer waar we staan.

#drogevoeten

Hetkanverkeren | 22-08-23 | 16:58

Gaan allemaal de pijp uit. Windmolens en zo.

Hetiswathetis | 22-08-23 | 17:16

@HKV
Het hangt er maar net vanaf; of de politicus voor Pampus ligt of niet. Anders zou uw hashtag wel eens een gironummer kunnen moeten worden.

Osiris | 22-08-23 | 18:38
▼ 5 antwoorden verborgen

En zo houdt de ons-kent-ons elite elkaar aan de praat met bijbehorende tarieven.

NPOlitiekgekleurd | 22-08-23 | 15:57 | 1

Als je geen visie hebt, gebruik je van belasting geld de visie van anderen.

bqbq | 22-08-23 | 16:01

Mark “een kleinere overheid” Rutte….
Mark heeft net als Wim Kok alle partij-idealen overboord geflikkerd.
Niks sociaal liberaal.
De man heeft de VVD verlinkst en verpatst.
Maar goed, Pieter gaat ‘m niet worden, BBB heeft geen MP, Frans is onmogelijk voor mij, Forum21 gaan we niet doen.
SGP heeft m’n voorkeur, maar te klein.
Dan toch maar Wilders.
Want welk probleem je ook oppakt in dit land, van huizenbouw tot criminaliteit, je komt altijd uit op de dubieuze import van mensen.
Échte vluchtelingen moeten we helpen, de rest is teveel.
Dat we de bevolking moeten laten groeien voor onze pensioenen, economische groei en om onze kont te laten wassen is een grove leugen.
Wilders is de enige die hardop uitspreekt dat het zo niet langer kan.

Ruimedenker | 22-08-23 | 15:57 | 5

Precies, de meeste problemen komen door mensen die hier niet zouden moeten zijn.

bqbq | 22-08-23 | 16:02

Als Wilders nou naast het hardop uitspreken van wat mensen graag willen horen ook komt met praktisch uitvoerbare oplossingen zou dat mooi zijn.

AdvocatusDiaboli | 22-08-23 | 16:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Het ideale middel tegen besluiteloosheid en verantwoordelijkheid nemen

TanteJuut | 22-08-23 | 15:57

Weten jullie wie ook meer adviescommissies voorstelt, met heel veel 'slimme experts '?

Après toi | 22-08-23 | 15:55 | 7

"Slimme experts" is een pleonasme.

Osiris | 22-08-23 | 16:39

@Osiris | 22-08-23 | 16:39: ken anders 'experts' zat die er wel voor gestudeerd hebben maar absoluut niet slim zijn

J.Dokstijl | 22-08-23 | 16:54

@J.Dokstijl
Zit u soms in een adviescommissie?

Osiris | 22-08-23 | 18:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Waar behoort GeenStijl toe?

Adriel | 22-08-23 | 15:54 | 1

Geen stijl behoort bij de mensen die Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend zijn.

jan huppeldepup | 22-08-23 | 16:59

Die foto zegt alles, in 13jaar tijd een welvarend land richting de afgrond geholpen en er om lachen ook nog.

de uitbater | 22-08-23 | 15:54 | 4

@Jan Laefcutte | 22-08-23 | 15:57: Ja je hebt wat gemist.

DeAapUitDeMouw | 22-08-23 | 16:01

@DeAapUitDeMouw: u vindt NL níet welvarend??

Domenonredelijk | 22-08-23 | 17:43

@Jan Laefcutte | 22-08-23 | 15:57: Nederland misschien wel, maar de inwoners steeds minder!

geineonnuther | 22-08-23 | 18:16
▼ 1 antwoord verborgen

Jobs for the boys.

Niet_Van_Hier | 22-08-23 | 15:52

Dit meen je niet! Wat kost dat allemaal wel niet aan rijksambtenarensalariisen, koffie, vergaderruimte, allemaal een iPad van de belastingbetaler. Zucht. Begin het nivelleren (lees de armoede tegen gaan) maar bij al deze ambtenaren.

rman | 22-08-23 | 15:51

Wat zal het leven weer mooi zijn als we van die ... zijn verlost!
Man, man, man wat een prutser!

Aristotalloss | 22-08-23 | 15:49

Gratis geld zonder einde.
Tijd om de BTW te verhogen dan kunnen we veel meer weg geven.

Regentenstijl | 22-08-23 | 15:49 | 1

Op lucht, waarschijnlijk. Dat is al veel te lang gratis.

bqbq | 22-08-23 | 16:03

Niks mis met adviescolleges, zolang je:
1) ze een duidelijke opdracht geeft
2) die beperkt in tijd is
3) en de juiste mensen ervoor uitnodigt.
En denk ook goed na over welke zaken je aan een college wil uitbesteden. Sommige dingen kan je beter in een Kamercommissie laten uitzoeken, of gewoon in een departement.

Muxje | 22-08-23 | 15:49 | 2

het begint met de vraag voor wie het advies is en of diegene er ooit wat mee gaat kunnen binnen de andere (democratische) processen.
Me dunkt is die vraag zeer vaak met een "niet bekend en/of nee" te beantwoorden in NL. En dat hangt minder vaak van het inhoudelijke advies af dan je zou denken.

CynicalBastard | 22-08-23 | 15:54

het zijn ondemocratische instituten. Het beste zouden we driekwart gelijk smoren door ze financieel droog te leggen. Opheffen opheffen.

AntiZanicz | 22-08-23 | 20:37

Ruttes manier om de Tweede Kamer te ontlopen en zaken uit te stellen. Dat kan dan je antwoord zijn als je vragen krijgt van irritante kamerleden van de oppositie. Dat je niet vooruit wilt lopen en eerst het commissieadvies wilt afwachten. Verder moeten al die vertrekkende mensen ook ergens ondergebracht worden.

Iemand al uitgerekend wat dit gekost heeft ?

Nichtsneues | 22-08-23 | 15:47 | 4

Naast verantwoordelijkheid wordt ook transparantie ontweken. Als een bepaald plan faalt kan nooit meer achterhaald worden wie dat besluit nam; en waarom; op basis van welke informatie.
Daarom gaat alles wat de overheid "regelt" fout.

Dandruff | 22-08-23 | 15:53

@Dandruff | 22-08-23 | 15:53: inderdaad.. Gedistribueerde en verdunde verantwoordelijkheid staat gelijk aan geen verantwoordelijkheid.

CynicalBastard | 22-08-23 | 15:57

vele miljarden, het zijn allemaal lieden met bovenbalkenende beloningen die ook nog eens gedetacheerd worden. Dwz dat ze zo Euro 500 per uur declareren laten.

AntiZanicz | 22-08-23 | 20:35
▼ 1 antwoord verborgen

Kijk. En dat zijn dus allemaal meningenclubjes.
Daar zit geen grammetje gezond verstand bij.

Dandruff | 22-08-23 | 15:46 | 4

Het zijn commissies die netjes oplepelen wat Rutte vraagt en dan kan voornoemde daar fijntjes naar verwijzen zodat 't lijkt alsof 't niet van hem komt.
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Bakkeleures | 22-08-23 | 16:23

@Jan Laefcutte | 22-08-23 | 15:57:

Eh, nee. Dat kan iedereen zelf constateren. We hebben een overheid die haar 4 kerntaken (onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur) structureel verwaarloost.
Let wel; de budgetten van deze ministeries stegen vrijwel elk jaar. Maar ja, dat ging naar overbodige managementlagen, persvoorlichters en... (tromgeroffel)... nog meer adviescommissies.

Weggegooid geld dus.
Of kun je een concreet voorbeeld noemen van één commissie die afgelopen 10 jaar wel met een goed plan kwam?
Niet?
Precies.

Dandruff | 22-08-23 | 17:38

LOL. Inderdaad.

Zomaarwat | 22-08-23 | 18:27
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland