Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten - Hoogleraar Ruud Koopmans

‘De Asielloterij’ van Migrationsforscher Ruud Koopmans, de Berlijnse profeet die in eigen land niet wordt geëerd

Ik volg Ruud Koopmans al jaren met bijzonder grote belangstelling. De hoogleraar sociologie en migratie aan de Humboldt Universiteit en onderzoeksdirecteur van de afdeling "Migratie, Integratie en Transnationalisering" aan het Wissenschaftszentrum in Berlijn, waarschuwde in Het vervallen huis van de islam (2019) voor gevaarlijk fundamentalisme onder Europese moslims. Dat deed ik in Brussel Eurabia maar met veel minder wetenschappelijk onderbouwde stellingnames. Ik ben dan ook de dwerg op de schouders van Koopmans, indachtig de uitspraak van Isaac Newton: If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.

Met uitspraken als: "Mijn wellicht sterkste drijfveer voor het schrijven van dit boek is de grote desinteresse voor – dan wel het simpelweg ontkennen van – de schrijnende onderdrukking van religieuze minderheden, geloofsafvalligen en atheïsten, vrouwen en homoseksuelen in de islamitische wereld”, maakte Koopmans zich niet geliefd bij de Gutmenschen van de kranten die in handen zijn van de Vlaamse mediakartels.  

Zijn nieuwe boek De Asielloterij blijft tot nu toe onbesproken in de Nederlandse kranten van Mediahuis en DPG, want de internationaal gerenommeerde Koopmans heeft maling aan het narratief (sorry, er is nog steeds geen juiste Nederlandse vertaling voor dit containerbegrip) van de Belgen. 

Liever laten de gezagsgetrouwe kranten Leo Lucassen aan het woord, de islamofiele fopprofessor die immigratie louter vanuit zijn hart en onderbuik benadert en zo ongeveer de uitvinder is van social constructs

Alleen de heerlijk tegendraadse en stoïcijnse Martin Sommer - wiens bloed de millennials en de sneeuwvlokjes en de woke brigade bij de Volkskrant wel kunnen drinken - besteedde in zijn voorlaatste column aandacht aan het boek van Ruud Koopmans. Sommer: 

De socioloog Johan Goudsblom omschreef zijn vak eens als ‘mythen jagen’, dat wil zeggen het onderuithalen van opinies die zich voordoen als feiten. Als er één gediplomeerd mythenjager is, dan wel Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie en migratie in Berlijn. Hij publiceerde onlangs het boek ‘De Asielloterij’, over een kwarteeuw Europees asielbeleid ‘en hoe het beter kan’. Het blootleggen van mythen is niet heel populair, en zijn boek werd in geen van de zogeheten kwaliteitskranten besproken. Dat is jammer, vooral nu weinigen de bestuurlijke spaghetti nog kunnen ontwarren van gemeentelijke opvangdwang, Brusselse asielpacten en deals met Tunesië. Een gids met een helder kompas is onontbeerlijk.

De aimabele en integere Koopmans schreef voor het boek van Martin Harlaar, Ben ik wel woke genoeg, het veelzeggende hoofdstuk De drie gezichten van de ‘cancel culture’.

Leest en huivert: In maart 2020 werd een lezing van me aan een gerenommeerde universiteit afgezegd. Het aantal lezingen aan universiteiten dat ik in drie jaar tijd over mijn meest recente boek ‘Het vervallen huis van de Islam’ (en de Duitse vertaling ervan) heb gegeven is, inclusief die ene die nog plaats moet vinden, op twee vingers te tellen. En dat is definitief een stuk minder dan toen ik nog over minder ‘omstreden’ onderwerpen publiceerde. Bepaalde onderzoeksbevindingen zijn ook steeds moeilijker te publiceren omdat de ideologie ook het ‘peer review’ proces, waarbij ingediende papers door collega’s anoniem op wetenschappelijke kwaliteit worden beoordeeld, is binnengedrongen. Voor een recent eindelijk gepubliceerd paper over de rol van religieuze bronteksten bij de legitimatie van geweld, kregen we jarenlang afwijzing op afwijzing, meestal per omgaande post en zonder enige onderbouwing (‘desk reject’ noemt men dat). Zal wel een slecht paper geweest zijn, hoor ik sommigen al denken. Ja, dat zal het wel zijn. Alleen schrijf ik dan blijkbaar nooit slechte papers met minder ‘controversiële’ bevindingen, want die krijg ik wel zonder problemen gepubliceerd. 

Er kwam nooit antwoord op die mails. Tot op een conferentie een van de promovendi van de andere universiteit een van mijn promovendi toevertrouwde dat hun chef – een zeer gerenommeerde, uit Engeland afkomstige diversiteitsprofessor – hun verboden had contact met ons te hebben. Meerdere keren hoorde ik van jongere collega’s die bij mij gepromoveerd waren of bij mij als postdoc gewerkt hadden, dat hun bij sollicitaties gevraagd wordt wat ze van mij en mijn onderzoek vinden. Tja, wat zeg je dan?

Waar zo’n sfeertje van achterklap en intimidatie heerst, hoeft het geen verbazing te wekken dat sommige jongere academici hun vingers liever niet branden aan ‘gevoelige’ onderwerpen, zeker niet als het onderzoek ernaar ‘verkeerde’ bevindingen kan opleveren, die je carrière geen goed zullen doen. Toen het bericht was binnengekomen dat het paper over religieuze legitimatie van geweld na een lange lijdensweg eindelijk voor publicatie was aangenomen, klopte een van mijn (toen nog) mede-auteurs op mijn kamerdeur en vroeg om een gesprek. Hij had net sinds een jaar een baan als assistentprofessor weten te bemachtigen. Tijdelijke aanstelling, natuurlijk, maar – daar mag je je handjes al voor dichtknijpen – ‘tenure track’, dat betekent met uitzicht, na een evaluatie, op vast. Het speet hem heel erg, maar, net een kind gekregen ook, ik wist toch wel welke mensen waarschijnlijk aan zijn universiteit over zijn vaste aanstelling zouden beslissen? 

En wat die zouden vinden van zo’n paper waarin een verbinding tussen religie en geweld wordt gelegd en dan wel in bijzonder sterke mate – konden wij niks aan doen, dat was de bevinding – onder moslims? Of zijn naam misschien van het paper af kon? 

Het woord ‘cancel culture’ zou doen vermoeden dat het vooral draait om het afzeggen van geplande lezingen of het ontslaan van aangesteld personeel. Dat komt voor, maar dat soort expliciet en openlijk ‘cancelen’ is zeldzaam. Zoals de socioloog StevenLukes lang geleden al duidelijk maakte, is die zeer directe vorm van macht vaak ook niet de meest werkzame. Macht wordt ook uitgeoefend door ‘niet-beslissingen’ (‘non decisions’): ongegeven lezingen waarvoor nooit iemand werd uitgenodigd, ongelezen papers die niet gepubliceerd werden, onderzoeken die niet gefinancierd werden, prijzen die niet werden uitgereikt, promotiestipendia die niet werden toegekend, enzovoorts. 

Uiteindelijk voert de inperking van het zegbare tot de inperking van het denkbare. Dat is wat Lukes ‘het derde gezicht van de macht’ noemt: wanneer bepaalde vragen niet meer gesteld, en bepaalde antwoorden niet meer gegeven worden. Wie niet wil dat het zover komt, moet weerstand bieden aan hen die niets liever willen dan dat het zover komt.

Ik heb een afspraak lopen met Ruud Koopmans, die mij Berlijn gaat laten zien aan de hand van zijn boeken over islam en migratie. In Safari Eurabia wijdde ik al een reportage aan mohammedaans Berlijn, maar deze nieuwe expeditie zal minder anekdotisch worden en meer wetenschappelijk. 

Sinds jaar en dag lees ik dagelijks een paar Duitse kranten, en vooral tijdens hoogtijdagen van de welkomstcultuur van Merkel viel mij het enorme aantal incidenten op waarbij asielzoekers betrokken waren. Het werden op een gegeven moment gewoon faits divers, tenzij het een gruwelijke moord en verkrachting betrof. 

Afghaanse, Somalische en Afrikaanse knullen die zich spontaan beginnen af te rukken in een zwembad, bij voorkeur in het pierebadje, is net zo’n vertrouwd bericht geworden als de ieder jaar weer terugkerende zwembadsmeerlapperij en strandrellen in Nederland en België. 

Wat mij meest irriteerde, was de totale naïviteit van de Willkommenskultur. Alsof de van de testosteron uit elkaar knallende knullen uit primitieve islamitische landen, waar een blote hand van de buurvrouw al voor consternatie zorgt, zomaar kunnen aarden in het hypermoderne Duitsland en ook nog eens een boost voor de economie zullen zijn. 

Echter: eind 2021 had in Duitsland slechts iéts meer dan een derde van de vluchtelingen in de werkzame leeftijd een voltijd- of deeltijdbaan en had slechts 30 procent een baan waarmee zij zonder aanvullende bijstand in hun levensonderhoud konden voorzien. Eind 2020 was bijna twee derde (63 procent) van alle mensen uit de acht belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers afhankelijk van een uitkering. De cijfers liegen niet, maar Nederlandse kranten showen veel liever voor asielzoekers zingende huisvrouwtjes in Apeldoorn (bespaart de dames een trommelvakantie naar Gambia) en die ene Rotterdammer (met pitbull) die blij is met 1500 “nieuwe buren” aan het woord. 

De Asielloterij is een zeer degelijk en wetenschappelijk opgebouwd boek, en Koopmans laat vooral de feiten en de cijfers spreken, iets waar Leo “social construct” Lucassen een bloedhekel aan heeft.

Leest en huivert: 

“Sinds 2015 zijn in de EU tientallen terroristische aanslagen met in totaal ongeveer 250 doden gepleegd door daders die ofwel vluchteling waren ofwel zich als zodanig hadden voorgedaan. Meerdere aanslagplegers hadden in verschillende Europese landen asielaanvragen ingediend, in strijd met de regel dat het eerst ontvangende EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Het feit dat zij dit konden doen is deels te danken aan het verdoezelen van hun identiteit. 

Vluchtelingen zijn ook zwaar oververtegenwoordigd in ‘gewone’ geweldsmisdrijven. Bij ernstige geweldsdelicten zoals moord, doodslag en verkrachting, komen zij zeven keer vaker voor als dader dan op grond van hun aandeel in de bevolking mocht worden verwacht. 

In 2020 werden 136.588 vluchtelingen verdacht van een misdrijf. Marokkaanse asielzoekers werden bijna 34 keer zo vaak verdacht van een misdrijf als hun aandeel in de bevolking. Algerijnen zijn even extreem oververtegenwoordigd als Marokkanen (31 keer). 

Tussen 2017 en 2020 waren er bijna tweeduizend slachtoffers van moord en doodslag met vluchtelingen als verdachten (waarvan driehonderd van voltooide misdrijven): dat zijn bijna vijfhonderd slachtoffers per jaar. In dezelfde periode werden meer dan drieduizend vrouwen verkracht, door een of meer vluchtelingen.’ 

Koopmans: “Deze verschrikkelijke aantallen zijn geen natuurverschijnselen die nu eenmaal moeten worden aanvaard wanneer grote aantallen mensen immigreren. Ten eerste niet omdat vluchtelingen sterk oververtegenwoordigd zijn, ongeveer zes keer hun bevolkingsaandeel, onder de verdachten van moord, doodslag en verkrachting. Ten tweede omdat de daders onevenredig vaak vluchtelingen waren die bij hun asielaanvraag geen identiteitsdocumenten voorlegden, valse informatie gaven over hun herkomst en leeftijd, en die niet konden worden uitgezet ondanks de afwijzing van hun asielaanvraag, ondanks eerdere asielaanvragen in andere EU-landen en/of ondanks een strafblad. De slachtoffers hadden niet slechts de pech op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn geweest. Duitse staatsburgers maken 87 procent van de bevolking van Duitsland uit. Bij toevallige dader-slachtofferrelaties zou dus ook 87 procent – in plaats van de werkelijke 5 procent – van de gedode vluchtelingen aan Duitse daders moeten worden toegeschreven. Duitsers die vluchtelingen doden: het is een dader-slachtofferpatroon dat zich uitstekend leent voor morele paniekzaaierij, zelfkastijding van de samenleving en politieke instrumentalisering, maar dat in feite uiterst zeldzaam. Veel van dit leed had vermeden kunnen worden als we een ander vluchtelingenbeleid hadden gehad.

Alles bij elkaar schetst dit een beeld van ernstige veiligheidslacunes met dodelijke gevolgen: vervalste of ontbrekende documenten, meervoudige identiteiten, onware verklaringen over land van herkomst en leeftijd, meerdere asielaanvragen op verschillende plaatsen, niet-handhaving van het Dublin-beginsel, zelfs wanneer asielaanvragen reeds in andere Europese landen waren ingediend en afgehandeld, gedogen van mensen die misdrijven hadden gepleegd of zich schuldig hadden gemaakt aan asielfraude, negeren van verplichtingen om het land te verlaten.

Een van de gevolgen van het falende asielbeleid van de Europese Unie is de groei van extreem-rechtse partijen. De politicologen Christian Stecker en Marc Debus toonden aan dat de vestiging van een vluchtelingenopvanglocatie de AfD bij de federale verkiezingen van 2017 grote stemmenwinst opleverde. In heel Europa hebben rechts-populistische partijen kunnen profiteren van de sterke toename van de asielmigratie. Het einde van de AfD leek nabij, ware het niet dat precies op dat moment de sterke vluchtelingenstroom de partij te hulp schoot. ‘Je kunt deze crisis een geschenk voor ons noemen,’ concludeerde Alexander Gauland later in een interview met Der Spiegel. ‘Natuurlijk hebben we onze opleving in de eerste plaats te danken aan de vluchtelingencrisis.” 

Koopmans: “Migratie is een dankbaar thema voor politieke partijen om kiezers te mobiliseren. Niet alleen ter rechterzijde, maar net zo goed op links overigens, waar men het bestaande systeem weigert aan te passen omdat we daarmee zogezegd de Europese waarden op de helling zouden zetten. In de huidige polarisatie zit veel politiek kapitaal. Dat klinkt bijzonder cynisch, maar zo werkt politiek nu eenmaal. Rechts toont zich voorstander van een strenger migratiebeleid omdat het de eigen bevolking en cultuur wil beschermen. Links hanteert een waardendiscours en schermt met de mensenrechten. Waarom lenen asiel en migratie zich uitgerekend in Europa zich zo goed tot politiek gemoraliseer?”

Met een totaal van iets meer dan 2,2 miljoen asielzoekers die tussen 2014 en 2021 Spanje, Italië en Griekenland bereikten, betekenen deze cijfers dat ongeveer één op de honderd mensen die Europa probeerden te bereiken is omgekomen, en op de centrale Middellandse Zee-weg zelfs meer dan één op de vijftig (meer dan 2 procent). In sommige jaren lag dat cijfer nog aanzienlijk hoger. Zo eindigde in 2019 tussen de 5 en 8 procent van de oversteekpogingen op de centrale Middellandse Zeeroute fataal, afhankelijk van de berekeningsmethode. Dit zijn sterftecijfers die vergelijkbaar of zelfs hoger zijn dan die in de ergste burgeroorlogen ter wereld: de Syrische burgeroorlog heeft tot dusver naar schatting 350.000 levens geëist, wat overeenkomt met 1,7 procent van de Syrische bevolking aan het begin van de burgeroorlog. Al met al is asielmigratie naar Europa verreweg het dodelijkste migratiesysteem ter wereld: bijna 70 procent van alle migratiegerelateerde doden wereldwijd sinds 2014 was bij de zeemigratie over de Middellandse Zee en naar de Canarische Eilanden en langs de routes door de Sahara te betreuren. Mannen domineren bijna alle vluchtelingengroepen. Van de vluchtelingen die eind 2020 in Duitsland verbleven, was 61 procent man. Voor sommige landen van herkomst is het aandeel mannen nog hoger, zoals voor Guinee (79 procent), Gambia (91 procent) en Pakistan (74 procent). 

Aangezien de route naar Europa vaak alleen mogelijk is met de hulp van duurbetaalde smokkelaars, is asielmigratie ook sociaal-economisch selectief: alleen wie meerdere duizenden euro’s kan betalen voor de reis maakt kans om Europa te bereiken. Veel armere mensen, vrouwen, kinderen, ouderen en zieken blijven achter, terwijl jonge, gezonde mannen uit - relatief gezien - beter gesitueerde families de meeste kans maken op een ticket in de loterij die ‘Europees asielrecht’ heet. Dit is grotendeels het gevolg van een asielbeleid dat niet over de instrumenten beschikt om de behoeften van degenen die bescherming zoeken af te stemmen op de capaciteiten van de ontvangende samenlevingen. De groep afgewezen asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet is sterk oververtegenwoordigd onder de daders van geweldsdelicten. Bovendien vergroten langdurige asielprocedures en trage integratie het risico dat vluchtelingen in de criminaliteit vervallen. 

Koopmans: Dat autocraten als Erdoğan en Poetin de EU kunnen chanteren met de dreiging van een nieuwe grote vluchtelingenstroom is geworteld in de kern van het Europese vluchtelingenregime: in het feit dat ten eerste alleen asiel kan worden aangevraagd door degenen die erin slagen een Europese grens over te steken, en ten tweede dat (bijna) iedereen die daarin slaagt kan blijven. Dit schept niet alleen een ideaal businessmodel voor smokkelaars, maar ook voor autocraten die er alleen voor hoeven te zorgen dat vluchtelingen de Europese grenzen bereiken om de EU onder druk te zetten. Deels gaat het hun om geld – dat zou nog overkomelijk zijn –, maar nog meer gaat het hen erom de EU het zwijgen op te leggen over hun mensenrechtenschendingen of hun buitenlandse militaire avonturen. Soms is er nog meer aan de hand, zoals in het geval van de Belarussische vluchtelingencrisis van 2021: hybride oorlogsvoering met als doel de EU en de NAVO te destabiliseren en tweedracht te zaaien. Het heersende vluchtelingenregime nodigt uit tot dergelijke strategieën, waardoor de positie van autocraten aan de buitengrenzen van Europa wordt versterkt, en het is daarmee in toenemende mate een veiligheidsrisico voor heel Europa geworden. 

Het bestaande Europese asielbeleid voldoet niet aan zijn humanitaire doelstellingen, noch ten aanzien van degenen die bescherming zoeken, noch ten aanzien van de landen van eerste opvang. Het dwingt mensen die bescherming zoeken hun leven te riskeren, leidt tot ernstige veiligheidsrisico’s en integratieproblemen, is al tientallen jaren een hardnekkige bron van politieke polarisatie, zowel binnen landen als tussen EU-lidstaten, en het maakt Europa kwetsbaar voor chantage door autocraten als Erdoğan, Loekasjenko en Poetin. Gezien de vele ernstige tekortkomingen is het niet verwonderlijk dat er al tientallen jaren wordt geprobeerd het asielrecht te hervormen, maar aan de fundamentele problemen is niet veel veranderd. Integendeel, de asielregelgeving is steeds moeilijker te overzien door de voortdurende toevoeging van nieuwe regels en de voortschrijdende jurisprudentie van nationale en Europese rechtbanken.

Koopmans analyseert niet alleen, maar komt ook met oplossingen. Zo pleit hij voor de vaststelling van een jaarlijks quotum voor humanitaire immigratie. Hoe groot dit quotum moet zijn en of het voor de hele EU of voor afzonderlijke lidstaten moet worden vastgesteld, zijn vragen waarover de politiek moet beslissen. Daarnaast pleit hij voor het aanwijzen en overhalen van geselecteerde contingenten vluchtelingen en het verplaatsen van de overige asielprocedures naar derde landen, bij voorkeur zonder inmenging van de EU, maar met een coalitie van landen als Duitsland, Zweden, Denemarken, Italië, Nederland en België. En dan van daaruit gaan praten met landen buiten Europa over terugname-akkoorden en over de doorvoering van asielprocedures. Koopmans verwijst naar de plannen van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk om asielzoekers in ‘derde landen’ als Rwanda de asielprocedure te laten doorlopen. Verder pleit Koopmans voor meer en doeltreffender terugnameakkoorden met de herkomstlanden van asielzoekers, vooral die met een laag erkenningspercentage zoals de West-Afrikaanse landen. Vaak besproken pressiemiddelen zoals kortingen op de ontwikkelingshulp hebben het nadeel dat die niet de onwillige regeringen, maar de gewone bevolking van de herkomstlanden treffen. Financiële prikkels kunnen ook gemakkelijk contraproductief worden, omdat die de regeringen van de herkomstlanden ertoe verleiden hun burgers niet te ontmoedigen naar Europa te vertrekken, omdat zij een goede deal kunnen maken door een deel van deze emigranten terug te nemen. Bovendien zijn veel van deze landen sterk afhankelijk van het geld dat migranten in Europa overmaken. Dit geldt zowel voor de regeringen als voor veel families in deze landen, die er beide absoluut geen belang bij hebben de migratie naar Europa te beperken.

De koersverlegging van irreguliere naar reguliere migratiekanalen leidt volgens Koopmans tot een minstens even grote instroom als in het verleden, van mensen die werkelijk bescherming nodig hebben. Als met het gemiddelde jaarlijkse aantal in de EU en Duitsland erkende asielzoekers sinds 2013 plus de bescheiden hervestigingsquota in deze periode als richtsnoer nemen, resulteert dat in een aantal van 325.000 toe te laten personen voor de EU als geheel. Daarvan zal de helft naar Duitsland gaan. 

Zonder een daadwerkelijke beperking van de irreguliere asielmigratie kan men dus afzien van elke gedachte aan genereuze humanitaire quota en visa. Zonder een dergelijke beperking zullen de doelstellingen van de hervorming van het asielbeleid niet worden bereikt: het oplossen van de integratie- en veiligheidsproblemen die voornamelijk worden veroorzaakt door kansloze asielzoekers, het beëindigen van de sterfgevallen aan de buitengrenzen, de praktijk van pushbacks, het uitbesteden van de bescherming van de buitengrenzen aan autocraten, de daaruit voortvloeiende chanteerbaarheid door deze laatsten, enzovoort. 

In een interview met Doorbraak, een van de zeldzame onafhankelijke media in België, zei Koopmans: "We kunnen niet verder met het huidige Europese asielsysteem. Wie elke hervorming blokkeert, is de facto medeplichting aan de duizenden doden die elk jaar opnieuw  te betreuren vallen op de Middellandse Zeeroute. Ngo’s en asieladvocaten blokkeren élke poging om het huidige systeem te hervormen. Zelfs de denkpiste om de financiële uitkeringen die asielzoekers in tal van West-Europese landen ontvangen voortaan in te ruilen voor tegemoetkomingen in natura, is voor hen al enkele bruggen te ver.”

Tenslotte stelt Koopmans in De Asielloterij dat conservatieve politici zullen moeten aanvaarden dat een nieuw en juist asielbeleid alleen kan worden bereikt in combinatie met het openen van legale kanalen voor humanitaire en arbeidsmigratie, en dat het uiteindelijke doel niet minder migratie is, maar legale, gestuurde en anders samengestelde migratie. Indien irreguliere migratie wordt vervangen door legale migratie, zou dit niet in de laatste plaats ook kunnen bijdragen aan het stabiliseren van de overeenkomsten tussen de EU en haar lidstaten enerzijds en de landen van eerste opvang en de landen van herkomst anderzijds. Rechts krijgt iets terug: een einde aan illegale, ongecontroleerde migratie. Linkse partijen krijgen volgens Koopmans wat ze willen: veilige routes naar Europa voor echte vluchtelingen. 

Reaguursels

Inloggen

Weinig werkende asielzoekers, van de tientallen tot honderden die ik de laatste jaren heb gezien komt het incidenteel voor dat ze gemotiveerd achter werk aan zitten. In de politiecel of gevangenis zie ik ze vaker. Treurig. Zelfs een medewerker van Vluchtelingenwerk verzuchtte dat hij de Ethiopiërs en Eritreers nauwelijks in beweging kon krijgen. Haal Zuid-Europeanen hierheen ipv Afrikanen, Midden-oosten mensen etc. Daarmee zijn er ook al genoeg aanpassingsproblemen maar die zijn opgeleid met een beter diploma en wijken cultureel minder af.

Nichtsneues | 26-06-23 | 06:39

Oftewel, een lang verhaal waarvan we het moraal wel weten, Van Amerongen.

Graag een korter epistel volgende keer.

Houtbar | 26-06-23 | 05:07 | 1

Ja,maar dat kortere epistel wordt weggejorist... Ook op geenstijl is censuur.

periscope | 26-06-23 | 05:37

Mensensmokkel is gewoon zeer lucratief voor diverse partijen,.. dat zal niet veranderen.
.. waar het stroomt zal het gestroopt worden.

Houtbar 1998

Houtbar | 26-06-23 | 05:00

Het is een beetje het oude verhaal wat zichzelf herhaalt. We kijken er naar, we nemen het in ons op. doen er niets mee en dat is maar goed ook. Ik zie geen probleem.

Houtbar | 26-06-23 | 04:52
-weggejorist-
Houtbar | 26-06-23 | 04:31

Het is willen. Een EU-buitengrens in Oost-Europa vergelijkbaar met die tussen de DDR en de BRD destijds. Een state-of-the art patrouillemarine op de Middellandse Zee. Geen procedure intake op EU-bodem. Illegaal verblijf = opsluiting tenzij je huiswaarts gaat. Geen voorrang bij huisvesting. NGO’s die mensen oppikken strafrechtelijk vervolgen. En een flinke informatiecampagne in de herkomstlanden met als kernboodschap: “don’t even think about it”.
Het asielprobleem zal net zo snel verdwijnen als het gat in de ozonlaag.
Het is willen.

Lopendbuffet | 25-06-23 | 23:08 | 2

Dat dus. Zelfs mensen als Koopmans zijn wat wat mij betreft nog te soft. Gewoon niemand meer binnenlaten.

Mbovenka | 25-06-23 | 23:49

Superinteressante figuur maar weer zo'n onleesbaar geschreven stuk. Geef Don Arturito nou eens een redacteur.

Bebopalula | 26-06-23 | 01:07

Hoeveel vluchtelingen gaan er niet ieder jaar maanden lang op vakantie naar het land dat ze net ontvlucht zijn? Het zou daar toch verschrikkelijk onveilig voor ze zijn? Dat was nou juist de reden dat ze hier asiel kregen.
Toen Kaboel viel zat het daar vol met Afghanen die in Nederland asiel hadden gekregen maar door de plotselinge val van Kaboel geen vliegticket meer terug konden kopen. Midden in een revolutie van de Taliban was het er veilig genoeg om een paar maanden vakantie te vieren.
Uiteraard hadden ze het niet bij de sociale dienst gemeld want om recht te hebben op een uitkering moet je zowel beschikbaar zijn voor werk en actief op zoek zijn naar werk.
Asielzoekers die voor langere tijd in eigen land op vakantie gaan doen dit vooral vanaf Belgische en Duitse vliegvelden om uit het zicht te blijven van de Nederlandse overheid. Die in deze gevallen sowieso liever de andere kant op kijkt.

Osdorpertje | 25-06-23 | 22:34 | 1

Kortom, het zijn geen van allen vluchtelingen/asielzoekers. Het zijn - maar dat is in Nederland het grootste publieke geheim - economische gelukszoekers; lieden die hier in een rijk, westers land als Nederland hun levensstandaard een enorme boost komen geven. Want Nederland heeft een onuitputtelijke verzorgingsstaat met de hoogste uitkeringen en toeslagen, en je krijgt voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen op oorspronkelijke, autochtone Nederlanders.

Dr_Johnson | 25-06-23 | 22:41

Gekocht! En woensdag gehaktdag, leek bol ook een aanrader voor me... Ben benieuwd!

Willy | 25-06-23 | 22:14

Even voor de geschiedschrijvers :
En de eindconclusie zal zijn : "Wir haben das nicht geschaft"......

Maggiesfarm | 25-06-23 | 21:59 | 1

'Doch, doch, Deutschland ist EU-Meister.'

funda | 25-06-23 | 22:08

Enkelingen daargelaten, ontwikkelen een hoop lieden die met de stroom meeliften en in NL een sociale supermarkt zonder kassa vinden, toch een aversie tegen hun " Gastland" (sic) .
Of denk aan het merendeel van de Turken hier die op "hun leider Erdogan" stemmen.
Iemand er wel eens over nagedacht wanneer hier de oorlog an zou kloppen, zoals nu slechts een paar duizend km hiervandaan gaande is, waar hun solidariteit ligt....?

Lees de ondergang van het RI, of zie de keuzes van de palestijnen in conflicten, en leer !

Maggiesfarm | 25-06-23 | 21:57

Koopmans kan nog zo'n gelijk hebben, de ideologie van de lieve immigratie is hardnekkig in de kringen van zij die het politiek gezien voor het zeggen hebben. Stel je voor: je stapt met een groep lieden op een krakkemikkig vaartuig, op naar Europa, de sloep verdwijnt naar de zeebodem. Komt geen Europeaan aan te pas, maar wie is verantwoordelijk voor dit onvoorziene zinken, volgens 'weldenkend' NRC-lezend Nederland? Juist: jij, Europa!

Alles lijkt wel omgedraaid in het migratiedebat. Om de een of andere reden is het nooit de schuld van de risiconemers zelf. Zo ook als blijkt dat de meeste statushouders amper bijdragen aan de maatschappij en veelal teren op gemeenschapsgeld: schuld van maatschappij die het hen moeilijke maakt, etc. Hoe we zaken als de wooncrisis op gaan lossen? Ook al niet door er honderdduizenden asielzoekers tegenaan te gooien. Druk op zorg, politie, onderwijs? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Moedig dat Koopmans de feiten blijft benoemen. Ik ben daar al een aantal jaren geleden gedesillusioneerd mee opgehouden. Verblind door de lieve-vluchtelingen-ideologie had ik het idee dat je nog effectiever mentaal doordringt bij kiezelstenen, dan bij sommige landgenoten. Maar wennen doet het nooit, als ik om me heen kijk in onder meer de grote steden van dit land, het mengelmoesje van Engels, gatamegatala en her en der iets als Italiaans, dat de plek van het Nederlands heeft ingenomen. De aanzuigende werking van het pamperbeleid trekt niet aan wie we hier graag zouden zien, mensen die ook iets komen brengen, in plaats van zij die alleen maar komen halen. Pijnlijk om Nederland zo te zien veranderen en daarbij de energie te ontberen er iets aan te doen.

Zonnebrildrager | 25-06-23 | 21:48

Sommige vluchtelingen zijn ook echt vluchtelingen, en die moeten we toelaten (of zo U wilt opvangen in de regio).
Andere daarentegen zijn gelukszoekers uit veilige landen die de boel een beetje bij elkaar liegen om de rest van hun leven in de hangmat van de uitkering een gemakkelijk leventje te hebben. Die vissen moet je er uitvissen en teruggooien.
Maar dat is vloeken in de kerk.
Als je een rechtvaardig vluchtelingenbeleid wilt moet je de gelukszoekers terugsturen.

Osdorpertje | 25-06-23 | 21:38 | 1

Het woord rechtvaardig staat in de asielopvang voornamelijk voor: rechtvaardigheid is dat iedereen een plek kan krijgen in Nederland.

Rdock | 25-06-23 | 21:42

Ik geef het toe, ik ben van Amerongen moe.
Maar dit was dan wel weer een parel. Goed werk, dank u wel.

de Jager59 | 25-06-23 | 21:33 | 4

Ik ben vooral datgene waar Arthur over schrijft moe. Heb net een nieuw familielid(je) erbij gekregen dat, als het een beetje meezit, de 22ste eeuw nog haalt. Maar ik hou mijn hart vast voor wat het wurm in deze eeuw nog gaat meemaken.

J.P.Drapeau | 25-06-23 | 21:54

Ik ben in het geheel niet van Amerongen moe. Sterker nog, ik begin hem steeds meer te waarderen. Hij doet me denken aan Jan Wolkers. Lekker open, columns mooi verwoord, en is een begenadigd schrijver.

Gravin v Kippenbouth | 26-06-23 | 01:26
▼ 1 antwoord verborgen

Ik lees hier dingen die ik al 20 jaar lees. Toch blijft het maar doorgaan.

UnderTheDevil | 25-06-23 | 21:29

"Waar zo’n sfeertje van achterklap en intimidatie heerst, hoeft het geen verbazing te wekken dat sommige jongere academici hun vingers liever niet branden aan ‘gevoelige’ onderwerpen, zeker niet als het onderzoek ernaar ‘verkeerde’ bevindingen kan opleveren, die je carrière geen goed zullen doen. " En precies hierom zijn sociale wetenschappen geen wetenschap. Wetenschap gaat uit van feiten en publiceert die feiten vol trots. In dit soort pseudowetenschappen geldt blijkbaar dat meetbare feiten eerst even langs een "we willen niemand beledigen, zelfkasteidende" meetlat gelegd moeten worden en dan gecanceld worden. En de extremisten van milieu-, islam- en genderclubs worden niet kritisch beoordeeld maar gepamperd en vertroeteld. Ziek, zieker, ziekst.

Sliptong | 25-06-23 | 21:24 | 2

Als de AI maar niet woke wordt.

Rdock | 25-06-23 | 21:36

Ja, ik heb het boek van Koopmans over de asielmigratie een aantal weken geleden gelezen, en hoewel hij schrijft over de Duitse situatie, zal die van Nederland vergelijkbaar zijn. Het is allemaal nog veel erger dan ik al dacht.

En huiveringwekkend is inderdaad hoe getracht wordt hem en wetenschappelijk medewerkers, promovendi, etc te 'cancelen', niet door hysterische actiegroepen, nee, 'gewoon' door de academische wereld.

Iemand als Jan vd Beek heeft daar net zo mee te maken. Hij schreef ca twee jaar geleden die analyse over de kosten van immigratie en asiel, en recentelijk, en in het verlengde ervan, denk ik, een analyse, getiteld ''De Grenzeloze Verzorgingsstaat''. Niet in zijn eentje, maar bijgestaan door drie economen. Maar ik dacht wel gelezen te hebben dat die drie collega's van Vd Beek met pensioen zijn. Dan hoeven ze zich niet meer te bekommeren over hoe hun ''omgeving'' - academische werkgever en collega's - gaat reageren (niet heel fijn in de regel, namelijk). Iets dergelijks zag je ook gebeuren met Jan Latten, in zijn werkzame leven hoofd-demograaf bij het CBS, die zich bezighield met bevolkingsgroei en aanverwante zaken. Sinds Latten met pensioen is, is hij ook veranderd in een soort Cassandra die voortdurend waarschuwt voor de enorme bevolkingsgroei in Nederland (die uitsluitend op conto komt van immigratie en asiel).

En inderdaad, de MSM negeren Koopmans en Vd Beek volkomen, maar ik durf te wedden dat alle rekenaars van alle Gutmensch politieke partijen die boeken/rapporten met een stofkam navlooien in de hoop fouten aan te treffen, waarna eea wél met chocoladeletters in de kranten staat. Ik ben nog nooit een weerlegging tegengekomen.

"Alleen de heerlijk tegendraadse en stoïcijnse Martin Sommer - wiens bloed de millennials en de sneeuwvlokjes en de woke brigade bij de Volkskrant wel kunnen drinken - besteedde in zijn voorlaatste column aandacht aan het boek van Ruud Koopmans.''

Klopt. En in zijn column van vorige week zaterdag had Sommer het over het totaal uit de hand gelopen asielcircus. Hij zei zoiets dat iedere illegale migrant uiteindelijk een levensgrote kans had om voor altijd en eeuwig in de EU - althans het West-Europese gedeelte van de EU uiteraard - te kunnen blijven. Waarop Asha ten Broeke zei dat eea helemaal niet waar was, en een hallucinante, adembenemend domme verhandeling schreef over ''Grenzen zijn bullshit'' en dat iedereen het recht moest hebben om daarheen te reizen waar hij of zij wilde. Sommige lieden zijn echt niet meer te redden.

Dr_Johnson | 25-06-23 | 21:16 | 13

@Après toi | 25-06-23 | 21:36:
Dat zijn de tegen betaling zogeheten schijnhuwelijken die nadat de verblijfsvergunningen binnen zijn, snel ontbonden worden om een nieuw huwelijk in de steigers te zetten en de NLse nationaliteit aan te vragen. Decennialang wordt op die manier de NLse nationaliteit weggegeven.

drs.Nee | 25-06-23 | 22:01

Ja, hoe verzin je het. Free beer ! En tegelijk zeggen dat er minder consumptie moet zijn maar wel meer gebouwd moet worden, boeten moeten weg en bedrijven gesloten samen met een uitgebreid duur klimaatbeleid. XR stijl.

Waar zou toch de geldboom staan en de cultuurprobleem stofzuiger?

Nichtsneues | 26-06-23 | 06:44
▼ 10 antwoorden verborgen

En dan zit je hier tv te kijken. Over zo'n vluchthaven in Australië. 'Kommie doen hier?'
'Kun je dat hard maken?'
'Nee?'
'Nou eh. Doewie dan maar weer he?'

NiCeY | 25-06-23 | 21:05 | 4

Fantastisch land. Twee keer geweest voor mijn werk, beide keren een stapel papieren onder de arm afgegeven aan de Australian Border Force en binnen vijf minuten alles in orde en werd ik met een grote glimlach welkom geheten... Zouden meer landen moeten doen...

JP B. | 25-06-23 | 21:13

Hetzelfde in Canada, staat als extreem deugland bekend maar probeer er maar eens binnen te komen voor langere tijd. Dan moet je toch minimaal Engels of Frans spreken en een zak geld meenemen.

R.F.Pickering | 25-06-23 | 21:41

@R.F.Pickering | 25-06-23 | 21:41: Nadat de Taliban weer de baas werd in Afghanistan, sprak die Justin Trudeau meteen klare taal: er mochten maximaal 17 duizend Afghanen naar Canada, en hoogopgeleide Afghanen kregen de voorkeur. Oftewel, er werd vooral gekeken naar wat Canada nodig had. En terecht.

Après toi | 25-06-23 | 21:45
▼ 1 antwoord verborgen

'Alleen de heerlijk tegendraadse en stoïcijnse Martin Sommer - wiens bloed de millennials en de sneeuwvlokjes en de woke brigade bij de Volkskrant wel kunnen drinken - besteedde in zijn voorlaatste column aandacht aan het boek van Ruud Koopmans.'
Sommer zal wel net zoals Gumbahh gedoogd worden om de laatste fatsoenlijke lezers van de VK nog een tijdje te behouden.
Als tegenwicht krijgt een intellectueel lichtgewicht als Asha ten Broeke een extra verstevigd podium om haar imbeciele hersenscheten af te vuren op de onnozele lezers en lezeresjes.

gestoptmetroken | 25-06-23 | 20:58 | 2

Bij De Volkskrant zijn ze ook niet gek. Daar schuiven ze in de persoon van Asha gewoon een lekker wijf naar voren.

goedverstaander | 25-06-23 | 21:01

Elke gelijkgeschakelde Vlaamsche krant heeft blijkbaar zijn last man (m/v) standing: Ephimenco (Trouw), Sommer (Azijnbode), Holman (Parool). Maar ik zou niet weten wie dat bij de NRC is.

J.P.Drapeau | 25-06-23 | 21:10

Als ik (voormalige) asielzoekers tegenkom en dat gebeurt nog al eens, dan word ik meestal verdrietig/depressief. Ze zijn niet vriendelijk, eerder arrogant en lachen nooit. Dat zou toch anders moeten.

Normpje | 25-06-23 | 20:52 | 10

@Smoelensmid | 25-06-23 | 21:00: Doorvragen heeft geen zin tandarts. Je verstaat de helft niet. Gewoon zoals Zweden. Verplicht leren in 1 jaar en kan je het dan niet uitzetten.

Zalwelweer | 25-06-23 | 21:24

Asielzoekers (en dan met name moslims), vrolijkheid en humor zijn doorgaans drie totaal verschillende dingen.

Here's Freddy | 25-06-23 | 21:45
▼ 7 antwoorden verborgen

Je hebt geen wetenschapper nodig om het te duiden.

De Gutmensch-religie is er 1 van zelfhaat en we wisten allang dat deze het beste achter de voordeur kan blijven.

omgponies | 25-06-23 | 20:49 | 1

De Gutmensch-religie is er 1 van zelfliefde. Op het narcistische af. De dopamine en serotonine stromen rijkelijk door de apenhersenen als ze denken hoe erg ze wel niet deugen. Ze breken de samenleving af in het proces.

SterF... | 25-06-23 | 20:57

"en dat het uiteindelijke doel niet minder migratie is, maar legale, gestuurde en anders samengestelde migratie."

Dan nog blijven we de uitdagingen houden die een forse bevolkingsgroei met zich meebrengt. Zie bv Jan Latten over bevolkingsgroei in Nederlandje.

Duwbak_Linda | 25-06-23 | 20:48 | 2

De boel staat al een tijd vast, dan is het geen uitdaging maar een veenbrand.

omgponies | 25-06-23 | 20:58

@omgponies | 25-06-23 | 20:58:
Dat is mede te danken aan het feit dat onze politiek geen keuzes kan maken en alles tegelijk wil zijn. Zelfs als dat met elkaar in tegenstrijd is.

Maar los van dit, al zou Hugo maandelijks tienduizenden woningen opleveren, dan nog heeft dat een behoorlijke impact op tal van gebieden.

Duwbak_Linda | 25-06-23 | 21:02

Goed artikel Arthur, maar je zou gezien de achtergrond van de auteur ook iets meer cijfertjes hebben kunnen laten zien, als deze meneer ook spreekt op locatie heeft hij ook vast een powerpoint of presentatie daarvoor beschikbaar. Cijfers maken het probleem concreet. Goed voorbeeld was het feit dat vrijwel geen sociale huurwoning in Amsterdam was vrijgekomen voor de gewone man met de pet zonder voorrang. Maak het vaak genoeg concreet en de idealist zal een realist worden.

Kartelmaster2000 | 25-06-23 | 20:42 | 4

Voor cijfers kan ik de pas verschenen 2de druk van Grenzeloze Verzorgingsstaat, door dr. Jan van de Beek e.a., aanraden. Te downloaden op
demo-demo.nl/wp-content/uploads/2023/...

J.P.Drapeau | 25-06-23 | 20:53

Dank voor linkje.

Lorejas | 25-06-23 | 21:07

Ook met voorrang niet, een collega kreeg een vrijgekomen woning naast mij. Hij stond na 15 jaar urgentie op nummer 1 van de wachtlijst. Toch bleek een meneer die sinds 3 jaar hier woont, uiteindelijk meer urgentie te hebben. Huursubsidie etc. anders te duur. Dit werkt als een magneet in de sub-sahara. Ik denk dat ik nog meer van dit soort buren ga krijgen.

von Trier | 26-06-23 | 01:54
▼ 1 antwoord verborgen

“Uiteindelijk voert de inperking van het zegbare tot de inperking van het denkbare. Dat is wat Lukes ‘het derde gezicht van de macht’ noemt: wanneer bepaalde vragen niet meer gesteld, en bepaalde antwoorden niet meer gegeven worden. Wie niet wil dat het zover komt, moet weerstand bieden aan hen die niets liever willen dan dat het zover komt.”
Prachtig stukje..

Verder wat Ruud zegt.
Minder in aantal, seizoensmigratie, tijdelijke werkvergunning, familiehereniging beperken, geen werk geen verblijf.
Voor hen die voldoen aan alle voorwaarden moet de werkgever en NL goed zijn.
Eerlijk belonen, redelijke huisvesting.
Crimineel gedrag? Vertrekken.
Nederlands leren, is gewoon het beste, voor zowel migrant als werkgever, buurtgenoot, leraar, de winkelier.
Elkaar beter begrijpen en leren kennen.
Nederlands leren is geen straf, het is het kersje op de taart.
Goed stuk van Arthur over/van/met Ruud Koopmans.
De hele discussie kan op een beschaafde manier gevoerd, maar it takes two to Tango.
Jammer dat die andere danspartner niet verder komt dan het roepen van “racist & fascist”…
En zo kan het dat boten met 700 mensen erop blijven omslaan.

Ruimedenker | 25-06-23 | 20:41 | 3

Helemaal met je eens!

Zapata10 | 25-06-23 | 20:44

Een vriendin van me geeft les aan asielzoekers in Zweden. Daar moet je nu de taal leren en een diploma halen. Haal je het niet? Dan ga je retour.

goedverstaander | 25-06-23 | 20:47

@goedverstaander | 25-06-23 | 20:47: Dat is dan wel sinds kort, want dat was zeker niet zo. Wellicht komt dat door de rechtse regering die er nu de scepter zwaait.

Rdock | 25-06-23 | 21:34

Ik ben het helemaal eens met de heer Koopmans. Er is te weinig mogelijk nu op het gebied van legale migratie daarom komen veel economische migranten in de asielprocedure. Maak legale migratie mogelijk en wees veel strenger op het gebied van asielzoekers.

thanseeuwen | 25-06-23 | 20:40 | 1

Wij laten meestal mensensmokkelaars bepalen wie hier asiel krijgt. Ondertussen worden vele financiële zaken op misdrijven gecontroleerd en hoor ik geroep over Europese Waarden.

Nichtsneues | 26-06-23 | 06:49

Eerste patriot met wie ik het eens kan zijn, qua voorkeur voor gereguleerde migratie boven de huidige loterij waar mensensmokkel de winnende partij is ten koste van migranten maar ook de EU waar dan dus een selecte maar niet de gewenste groep vluchtelingen aankomt, namelijk zij die het kunnen betalen, meestal mannen met enig geld of invloed. De echte vluchtelingen vallen dan buiten de boot.

Beste_Landgenoten | 25-06-23 | 20:37 | 5

Maar vergeet niet, dat vaak het geld is geleend en lokaal de druk wordt opgevoerd om terug te betalen met woekerrente uiteraard.
Het zijn niet vanzelfsprekend de “rijke stinkers”, soms is het verhaal nog schrijnender.

Ruimedenker | 25-06-23 | 20:53

@Beste_Landgenoten | 25-06-23 | 20:51: Ik las bovendien wat artikelen over de arbeidsmarkt in België en daar blijkt overduidelijk dat asielzoekers het veel slechter op de arbeidsmarkt doen dan arbeidsmigranten. Dus je haalt -als je graag humaan wil doen- al vrij gauw duizenden kansloze mensen binnen, die slecht integreren en die heel veel geld kosten.

Après toi | 25-06-23 | 21:07

@Après toi | 25-06-23 | 21:07: Ho Ho wacht ff: het zijn wel allemaal apothekers hoor! Apothekers die allemaal denken dat ze hier een gratis BMW krijgen en dat de kechs staan te springen om ze te ontmoeten, tja das wel een teleurstelling dan hé?

Rdock | 25-06-23 | 21:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Moet het niet zijn 'de schrijnende onderdrukking DOOR religieuze minderheden' ipv VAN?? Alinea 2..

Geilbaard | 25-06-23 | 20:35 | 3

Islam onderdrukt moslims die anders over de islam denken, en mensen die geen moslim zijn, klopt toch?

Zeurders | 25-06-23 | 20:40

Denk het niet. De schrijver zal hiermee bijvoorbeeld de joodse gemeenschap bedoelen.

goedverstaander | 25-06-23 | 20:41

Van staat goed. Onderdrukking van religieuze minderheden in de islamitische wereld.

Lorejas | 25-06-23 | 20:44

Sterk betoog, het terugsturen van de criminele klaplopers om capaciteit te kunnen gebruiken voor echte vluchtelingen zou je toch denken dat zowel links als rechts daar brood in kan zien.
Helaas vinden veel politici het machtsspelletje belangrijker dan de slachtoffers die zij op hun geweten hebben.

Zeurders | 25-06-23 | 20:34

Vorig jaar groeide de Nederlandse bevolking met 224.836 personen, zegt het CBS. Een hele prestatie als je bedenkt dat we ook nog een sterfteoverschot hadden. Dit goede nieuws is geheel op het conto van het huidige kabinet te schrijven, ere wie ere toekomt. Door de komst van honderdduizenden billenwassers is het probleem in de verzorgingstehuizen in één klap opgelost. In het tehuis van mijn oude moeder zie je geen enkel blank persoon meer aan het werk.

Geintje. Er werken daar exact nul mensen van buitenlandse komaf. Er is er wel eens eentje binnen geweest om de oudjes te bestelen. Gepakt, maar de spullen al weg. En er komt geen rechtszaak want dat kan niet vanwege problemen bij de asielprocedure.

goedverstaander | 25-06-23 | 20:34

Narratief is gewoon "het verhaal"
www.encyclo.nl/begrip/narratief

Korte woorden zijn beter en oude korte woorden zijn de beste.

MediastadInwoner | 25-06-23 | 20:32 | 1

Ik vind narratief een lelijk en onodig mode woord. Geëquipeerd is ook zo'n overbodig anglicisme.

bitterpete | 25-06-23 | 20:42

Assielindustrie: "nou, leg mij maar eens uit waarom we niet gewoon alle 10 miljard mensen hier kunnen opvangen."
Valt gewoon niet normaal mee te praten.

John McClane | 25-06-23 | 20:28 | 1

Welkom in de alfa-hel.

AdvocatusDiaboli | 25-06-23 | 20:40

Volgens mij is dat ook de kern van de onvrede mbt tot vluchtelingen: de criminaliteit, van een kleine groep raddraaiers die ongehinderd hun gang kunnen gaan, dat straalt af op de hele groep vreemdelingen. Daarbij komt denk ik ook nog de beschikbare (woon-)ruimte maar dat kun je met een quotum dekken en het getal is een politieke keuze zoals Koopmans stelt.

ratelaar | 25-06-23 | 20:27 | 6

@Après toi | 25-06-23 | 20:32:
Dat komt dus omdat de kosten om via mensensmokkelaars binnen te komen hoog zijn en de risico’s groot. Maar eenmaal binnen levert het geld op voor de familie. Het zijn dus vooral jonge mannen die op dit moment profiteren van het huidige asiel beleid. Die zijn immers fysiek sterk en vaak bereid risico’s te nemen.
Daarom is een oplossing: quota aanwijzen van contigenten vluchtelingen, overige vluchtelingen selecteren in derden landen en terugname akkoorden.
Daarmee krijg je grip op
Het gaat dus om het stoppen van de irreguliere migratie, grip krijgen op wie er binnen komen.

“ Tenslotte stelt Koopmans in De Asielloterij dat conservatieve politici zullen moeten aanvaarden dat een nieuw en juist asielbeleid alleen kan worden bereikt in combinatie met het openen van legale kanalen voor humanitaire en arbeidsmigratie, en dat het uiteindelijke doel niet minder migratie is, maar legale, gestuurde en anders samengestelde migratie.”

ratelaar | 25-06-23 | 20:50
-weggejorist-
marcoplarco | 25-06-23 | 20:58
▼ 3 antwoorden verborgen

Chapeau voor dit artikel.

dickg | 25-06-23 | 20:21 | 3
-weggejorist-
Ndranghitiari | 25-06-23 | 20:30

Het Westen de cultuur de leefbaarheid waar voorouders zolang voor hebben gevochten wordt niet verkocht maar gewoon weg gegeven aan mensen die niets bijbrengen en ook nooit zullen doen .
Best triest eigenlijk .
B

likmegaties | 25-06-23 | 20:18
-weggejorist-
bitterpete | 25-06-23 | 20:14 | 1

Ach de feiten. Zijn die belangrijk dan. Nee natuurlijk niet. Het gaat om het narratief, het gaat om de ideologie, het gaat om de geloofsbelijdenis.
De gebruikelijke reactie van de politiek is niets doen. Dat geldt voor alle onderwerpen en dit onderwerp in het bijzonder.

HoniSoit | 25-06-23 | 20:10 | 4

Narratief. Dan weet je zeker dat je met een complot te maken hebt

Beste_Landgenoten | 25-06-23 | 20:39

@funda | 25-06-23 | 20:14: Maar zodra iemand hetzelfde zegt als deze mijnheer Koopmans "Wie elke hervorming blokkeert, is de facto medeplichting aan de duizenden doden die elk jaar opnieuw te betreuren vallen op de Middellandse Zeeroute.", dan worden de vingertjes in de oren gestopt. Lalala...

ChupaChupa | 25-06-23 | 20:42

@ChupaChupa | 25-06-23 | 20:42: Stopten ze hun vingertjes maar in de oren. Meestal reageren ze meteen met een scheldkanonnade over bruinrechtse nazifascisten tegen mensen die het probleem wel zien.

funda | 25-06-23 | 21:05
▼ 1 antwoord verborgen

Ik zou willen dat op een dag al die linkse mensen die ons land doelbewust kapot maken gestraft worden voor hun daden. Dat zou gerechtigheid zijn. En ik ken een aantal van die mensen persoonlijk. Oprecht hele lieve mensen maar zo simpel terwijl tegelijkertijd hoog opgeleid. Maar slim zijn en inzicht hebben gaat dus niet samen. En ik ken ze als 'lasser fare' type mensen. Ook in hun priveleven en vooral in hun opvoeding: veel toekijken, niet ingrijpen of corrigeren. En hun kinderen groeien op als onhebbelijke huftertjes. Ziende blind zijn.

appeltjesgroeneweide | 25-06-23 | 20:07 | 5

@Lorejas | 25-06-23 | 20:36: Kan maar weinig gebruikt. Eerder spreek je dan van een vrije of wellicht alternatieve opvoeding. Maar hier gaan we in semantiek terecht komen. Als ik daar behoefte aan heb ga ik wel naar linkse leuter sites.

Zapata10 | 25-06-23 | 20:43

Ja, je hebt gelijk. Geen geneuzel verder.

Lorejas | 25-06-23 | 20:48

( En hun kinderen groeien op als onhebbelijke huftertjes. Ziende blind zijn.)

klopt als een bus, ik zie het ook om mijn heen gebeuren.

pegaje | 26-06-23 | 00:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Deze meneer schrijft veel waarheden.
De duiding van de boeken die dhr. heeft geschreven zou toch het leesvoer moeten zijn van de Haagse politiek.
Hier is wetendheid aan de orde en geen onwetendheid.
Onwetendheid proef ik bij steeds meer partijen in de 2e kamer.
Deze man is op zijn plek als minister van J en V.

Zitvlak | 25-06-23 | 20:03 | 1

Of op de plek van Eric kom maar binnen!

Zitvlak | 25-06-23 | 20:10

Ik blijf erbij, alleen gezinnen binnen laten zou al een boel helpen. Mannen die hun hele gezin in de steek laten voor jaren zijn geen mannen maar ratten.

pegaje | 25-06-23 | 19:57 | 14

Deze mannen zien ons gewoon als watjes die zich laten bestelen, die hun vrouwen laten verkrachten en hun kinderen molesteren die leven onder een halfzachte overheid die dat ook nog eens faciliteert, goedpraat en, als het echt niet anders kan een fopstrafje uitdeelt die in hun kringen alleen maar statusverhogend werkt.
En zo is het draagvlak voor echte vluchtelingen, dus mensen die in hun land bedreigd en/of vervolgd worden, door deze lieden nauwelijks meer aanwezig. Met als bijkomend gevolg verregaande polarisatie in de samenleving
Past overigens goed in de verdeel-en-heers politiek waardoor ons incompetente kabinet zich bedient.

Here's Freddy | 25-06-23 | 21:01

@Here's Freddy | 25-06-23 | 21:01:

Kop spijker.

pegaje | 26-06-23 | 00:54
▼ 11 antwoorden verborgen

Het is me wel opgevallen, dat Koopmans verbaal niet zo sterk is.
Die papkop Theo L. is dat -ondanks z'n baarlijke non-sense- wél ....

Maggiesfarm | 25-06-23 | 19:55 | 1

Ondanks dat weeë pruimenmondje is het kwaad kersen eten met ome Lucas.

bitterpete | 25-06-23 | 20:20

Ouwe lullen die ouwehoeren over zaken die inmiddels al onomkeerbaar zijn. Ja, dat is erg behulpzaam.

Als je geen onderdeel van de oplossing bent, dan ben je onderdeel van het probleem.

Ik kijk uit naar je volgende stukje. Misschien kunnen we er nog iets van opsteken. Dit is herkauwde onzin wat we al 30 jaar horen. Nu nog de oplossingen ouwe.

Ndranghitiari | 25-06-23 | 19:53 | 15

@Ndranghitiari | 25-06-23 | 20:39: Lees je eens in over de arbeidsmarkt, en probeer dan om wat zinnige opmerkingen te maken. Je weet overduidelijk niet waar je het over hebt.

Après toi | 25-06-23 | 21:09

Zo te lezen zijn dogma's bij sommigen erg effectief met als bijkomend voordeel dat je zelf niet meer hoeft na te denken.

Here's Freddy | 25-06-23 | 21:50
▼ 12 antwoorden verborgen

Grappig toch. Precies op het moment dat D66 groot licht Baarsma een pleidooi houdt voor meer immigratie van buiten Europa. Want dat zou helpen tegen de vergrijzing. We hebben al sinds 1960 immigratie maar het heeft niets geholpen tegen de vergrijzing. We hebben alleen maar meer ouderen gekregen. Zou mevrouw Baarsma beseffen dat arbeidsmigranten ook ouder worden?

Zapata10 | 25-06-23 | 19:47 | 6

@funda | 25-06-23 | 19:56: Of mevrouw Baarsma er nu wel of niet voor wordt betaald maakt haar mening niet meer relevant. Gezonder? Ik mag u aanraden om eens in de stad op bezoek te gaan bij het spreekuur van de gemiddelde huisarts. Je ziet daar weinig mensen van Kaukasische oorsprong.

Zapata10 | 25-06-23 | 20:05
▼ 3 antwoorden verborgen

De kruik gaat te water totdat hij breekt.

En maar wegkijken, totdat de kruik breekt.

Maar tegen die tijd is bijvoorbeeld Rotterdam Mogadishu aan de Maas.

Wijze uit het Oosten | 25-06-23 | 19:46

Tsja, ik ben in Nederland geboren, maar als ik hier blijf, ga ik in een vreemd land dood......

Maggiesfarm | 25-06-23 | 19:46 | 2

Vroeger had je naar Staphorst gekund, maar dat is nu Chinees.

funda | 25-06-23 | 19:57

Ik leef al in een vreemd land terwijl ik hier in Nederland geboren ben.

Zalwelweer | 25-06-23 | 20:13

Kijkend naar dat soort foto's valt het me opeens op dat er aan boord van die boten een schrikbarend gebrek aan diversiteit is.
Kunnen die boten niet al op de Noord-Afrikaanse kust wat diverser ingeladen worden, tenminste ook met wat vrouwen en kinderen erbij?
Biodiversiteit moet je tenslotte niet aan EU-politici willen overlaten.

funda | 25-06-23 | 19:44 | 1

Ze weten dat als zij éénmaal verblijfsvergunning krijgen, vrouw en kinderen tante's en ooms neven en nichten kunnen laten overkomen.

kapt.Jerkoff | 25-06-23 | 20:37

Ruud Koopmans vindt dat Nederland guller moet zijn met het verstrekken van humanitaire Visa. Zijn we daar al niet heel royaal mee?

Après toi | 25-06-23 | 19:41 | 13

@Après toi | 25-06-23 | 20:34:

En als je kijkt naar wat WIJ op de arbeidsmarkt nodig hebben ook nog eens overbodig.

JJMS | 25-06-23 | 21:13

@JJMS | 25-06-23 | 21:13: Dat klopt. ASML zit niet te springen om mensen uit erg arme landen, met weinig opleiding.

Après toi | 25-06-23 | 21:18

@Après toi | 25-06-23 | 21:10: Ben ik het een keer met je eens.

Zalwelweer | 25-06-23 | 21:20
▼ 10 antwoorden verborgen

Honderd procent goed verhaal, maar het is preken voor eigen parochie. Pas als het kromzwaard tegen de nek leunt zullen de naïeven bedenken dat het zo niet verder kan.

marcoplarco | 25-06-23 | 19:39 | 1

De kans is groter dat rivaliserende stammen of geloven elkaar hier massaal te lijf gaan.
Nederland is totaal niet berekend op speciale problematiek die in de rest van de wereld speelt, hoeveel dingen je ook afschaft of verbiedt.
Hoeveel steek-, schiet-, en knal-incidenten gaan we deze week weer zien?

funda | 25-06-23 | 19:51

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland