Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten — 1953 was voorspeld

We hadden zeven jaar tijd om 1836 mensen te redden

Zeventig jaar na de watersnoodramp zijn we vooral aan het herdenken. Het liefst maken we romantische films waar een jonge moeder op zoek moet in alle chaos naar haar baby’tje. We zijn het persoonlijke leed alweer vergeten. Omdat er nauwelijks steden of industrie zijn overstroomd, heeft ons land die ramp financieel en economisch overleefd. De zee geeft louter nog rust, geen angst.

De officiële naam van dijkkring 14 is binnen de academische wereld “de badkuip”. Het is een stukje polder waar meer dan de helft van de Nederlanders wonen of werken. Het bevat ruwweg de onderste helft van Amsterdam, Den Haag en de bovenste helft van Rotterdam. Het kan vollopen vanuit de Rijn of de zee. Tijdige evacuatie is een illusie die dagelijks sterft tijdens de ochtendspits.

De laatste risicoanalyse uit 2010 gaf aanleiding om de kust bij Katwijk beter te verdedigen, maar bij Rotterdam zitten nog steeds dezelfde zwakke plekken bij het Drooglever Fortuynplein en de Nijverheidsstraat (PDF). De verkiezingscampagnes van Hoogheemraadschappen gaan over mooie flora en fauna in slootwater. Droge voeten is een impopulaire kostenpost zonder prestige.

Het ontgaat de beste idealisten dat je eerst keihard moet vechten tegen het water en daarna geld moet verdienen, voordat je belasting kunt afdragen ten behoeve van zulke linkse hobby's. Een sterke economie is de kurk waarop de rest drijft. De watersnoodramp was in 1946 voorspeld, de opdracht om de zeearmen van Zeeland af te sluiten werd twee dagen VOOR de ramp al gegeven.

Social

De meeste duinen zijn Natura2000-gebieden en dat gaat onze dijkgraven in een spagaat brengen. Verhoog de duinen en je zult tijdens de bouw extra stikstof uitstoten of een zandhagedisje hinderen. Verwaarloos de zeewering, en je zult delen van Nederland teruggeven aan de natuur. De zee zal stijgen, de discussie is over de snelheid. Vissersdorpen weten het, de zee geeft, de zee neemt.

Het KNMI rekent graag of de zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw 30 of 120 centimeter is. Die voorspellingen worden gebruikt om af en toe een dijk op korte termijn een stukje te verhogen. Maar we bouwen vrolijk het vijfde dorp in het diepste stukje van de polder. Er bestaat een heilig geloof in dat het nooit mis zal gaan, dat dachten we in 1953 ook. De onvoorstelbaarheid is terug.

Het tempo waarmee de zeespiegel stijgt, wordt op lange termijn bepaald door ijs dat op land ligt. Hoe snel warmt deze planeet op? Hoe snel smelt dit ijs? Er ligt op Antarctica genoeg ijs om tientallen meters zeespiegelstijging te veroorzaken. Dan heeft Nederland eigenlijk een lange termijnvisie nodig om alleen nog op de Veluwe of daarachter te bouwen. De Randstad wordt vanzelf Atlantis.

Ik heb namelijk geen enkel vertrouwen dat we wereldwijd klimaatverandering kunnen afremmen of stoppen. Oorlog is wereldwijd meest milieubelastende hobby en echt het enige internationale project waar al een eeuw intensief wordt samengewerkt. Continue destructie in diverse proxyoorlogen leidt vanzelf tot destructie van de totale planeet.

Wat dat betreft zijn de hoge heren uit Davos slechts een domme kikker in een pan. Snelle oorlogsvoering met kernwapens is taboe, maar langzamere oorlogsvoering is interessant machtsspel waar je veel geld aan kunt verdienen. Ze missen het grotere plaatje. We slopen de planeet, landen blijven hangen in andere tijdperken of worden volledig kapotgeschoten.

We zagen de afgelopen jaren mensen demonstreren om te overleven. Boeren reden naar het Malieveld, klimaatactivisten lieten zich per honderden arresteren in een tunnelbak en coronabetogers streden voor onze burgerlijke vrijheden. Allemaal mensen met een focus op hun voortbestaan. Terwijl ze verzanden in details, zien ze niet hun gezamenlijke belangen.

Langzaam sterft de generatie die deze ramp heeft meegemaakt uit. Net zoals oorlog wordt het iets dat niet meer in ons collectieve geheugen zit, en daardoor geen politiek momentum krijgt. Niets legt beter uit wat zo'n ramp zeventig jaar later nog steeds met mensen doet, dan een lief omaatje die in de laatste minuut van een zorgvuldige documentaire een hakbijl op tafel legt. (42:51)

Zij is voorbereid, wij niet.

Reaguursels

Inloggen

Jaarlijks wordt de afstand tussen de zon en de aarde groter tot .......
www.forbes.com/sites/startswithabang/...
Leef en geniet en sta op tegen de linkse ratten die iedereen even arm en dom willen maken.

Zemko | 05-02-23 | 07:26 | 1

Verwaarloosbaar effect dus

RandyBiel | 05-02-23 | 07:35

Oorlog milieubelastend?? Hoe meer mensen omkomen, hoe minder uitstoot.

Leffe Blonde | 05-02-23 | 07:09

Wie vrede wil, bereidt zich voor op oorlog.

Leffe Blonde | 05-02-23 | 07:08
-weggejorist-
kleybeuker | 05-02-23 | 06:50

Compartimenteren die hap. Hoge dijken maken rondom Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Wordt alles beter van.

elco485 | 05-02-23 | 02:25

Het Westen is zo gebrand op leren van haar fouten dat ze vergeet te leren van haar successen en helaas zie ik veel van de eigenschappen die Nederland succesvol hebben gemaakt bij het grof vuil eindigen, zoals meritocratie, gebruik van objectieve wetenschappelijke kennis, tolerantie, vrijheid van denken en meningsuiting, saamhorigheid, integriteit, verantwoordelijkheid en verantwoording, etc.. We gaan niet ten onder aan een stijgende zeespiegel, eerder aan een dalende eigenwaarde.

Blauwpetje | 05-02-23 | 01:42

@Feynman: Netjes hoor.

Dickie1908 | 05-02-23 | 01:27

'Luctor et emergo' Ik worstel en kom boven.
'Luctor et abortus' Ik worstel en drijf af.

pa_niek | 05-02-23 | 00:35

7 jaar in de maak en in de beleving tòch straf van God.

Einde van de Domheid | 05-02-23 | 00:28

Ik was ooit in Zeeland
en speelde in lege bunkers bij een
verlaten strand
de bus naar de markt in
Middelburg
waar vrouwen met wijde rokken
en bonkige grote mannen
met klompen
zoo onverschrokken..

grapjasz | 04-02-23 | 23:04

Maar... maar... maar... de communis opinio hier op GS is toch dat er helegaar geen klimaatverandering ìì-his...?

Zenzeo | 04-02-23 | 22:50 | 3

1. Wat is het verschil in graden vandaag tussen natuurlijke klimaatverandering en menselijk gedreven klimaatverandering?
2. Wat is het verschil in graden vandaag tussen natuurlijke klimaatverandering en menselijk gedreven klimaatverandering over 5 jaar?
3. Wat is het verschil in graden vandaag tussen natuurlijke klimaatverandering en menselijk gedreven klimaatverandering over 10 jaar?

etc etc. Volgens satellietdata zitten we x graden onder/boven de .... klimaatverandering.

U vult het maar in, voor de foute antwoorden gelieve 'niet' naar de onaangepaste data, NASA data en satellietdata kijken. Voor de goede antwoorden, luistert u vooral naar de politici en Al Gore.

Stonecity | 04-02-23 | 23:26

@Stonecity | 04-02-23 | 23:26: Klimaat gaat vooral over duizenden jaren wat nog ontstellend kort is. Het korte mensenleventje heeft moeite met die getallen. Dus luister je naar een geoloog of onderzoeker die Meer met die tijdzones te maken hebben. Beter onderzocht hebben dan een weermannetje uit Groningen of welke provincie dan ook. menselijke resten worden gevonden en planten onder het "eeuwige ijs" die daar hun leven leidde. Wat betekent dat het toen al veel warmer was dan nu.
De warmere perioden duurden veel langer dan de IJstijden. Geen Noord of Zuidpool ijs tijdens langere perioden. Wel ijs zijn de uitzonderingen op de regel. Als je iets verder kijkt dan je neus lang is wat blijkbaar heel moeilijk is snap je het klimaatsysteem. Wat gewoon doet wat het altijd doet. Met of zonder mens.

dijkbewaker | 05-02-23 | 01:43

@dijkbewaker | 05-02-23 | 01:43:
" menselijke resten worden gevonden en planten onder het "eeuwige ijs" die daar hun leven leidde. Wat betekent dat het toen al veel warmer was dan nu. "
Menselijke resten van 60 het terug worden ook teruggevonden in de gletsjers.
Dus was het 60 jaar geleden veel warmer dan nu volgens jou?

RandyBiel | 05-02-23 | 07:38

Leg de Noordzee droog! Een dijk van Eastbourne naar Berck en een dijk over de Doggersbank van Scarborough naar Hanstholm - kost wat, duurt even, bést wel even een dingetje …
.maar denk je eens in wat wij er mee kunnen winnen.

bisbisbis | 04-02-23 | 22:35 | 2

Wél even met zijn allen goed afspreken, aan welke kant van de weg we gaan rijden..

Snaajoe | 04-02-23 | 22:55

Dan hebben we in Rotterdam geen haven meer.

TAAA | 04-02-23 | 23:07

Ach ja, na ons de zondvloed. De vorige heeft de mensheid ook overleefd (volgens de overlevering. Met wie kregen Noachs zonen eigenlijk kinderen?).

Hadena | 04-02-23 | 22:33 | 2

Waarschijnlijk is het antwoord net als bij Kain, dat ze zo puur waren, want dicht bij god, dat incest geen negatieve invloed had.

Blauwpetje | 05-02-23 | 01:26

en houtwormen meenemen op een houten Ark, is dat ook niet de God(en) verzoeken?

PaulusdeBosrouter | 05-02-23 | 05:34

Zeespiegelstijging geeft Nederland wel een legitieme reden om delen van Duitsland en België te annexeren.... als we een krijgsmacht van betekenis en competente politici zouden hebben uiteraard. Alternatief is ontvolken, e.g. veel minder inwoners... maar daar faalt onze politiek ook in.

Nederlanddraaitdoor | 04-02-23 | 22:14

Het eeuwige dillema..
Tot nu toe ging het goed
Perfect willen kost te veel

Ja maar toen ging het fout, ja maar dat hebben we nu zo goed gemaakt, ja maar dat stukje dan enz..

Net het zelfde als defensie
Eerst uitkleden want neutraal
Dan weer uitkleden want Navo

Slaapt u vooral rustig verder

AldNuut | 04-02-23 | 21:51

Wat kernwapens koelt de boel in elk geval een beetje af... Elk nadeel hep z'n voordeel.

Muxje | 04-02-23 | 21:48

Als de zee 1 meter stijgt, dan kun je de dijken rondom mainland Nederland verhogen, maar wordt de verzilting van de rivieren een probleem tot pak 'm beet Gorcum. Als de zee 2 meter stijgt, dan heeft het beschermen van Zeeland, de Wadden en stukken van NO Groningen geen zin meer. De randen van het IJsselmeer moet je dan ook opgeven.

konjodebonjo | 04-02-23 | 21:37

Er was een aantal jaar geleden een plan bedacht om een hoge dijk van Zeeland tot den Helder ongeveer 50 km uit de kust te plaatsen. Daarbinnen kun je dan binnenmeren aanleggen, bouwen, Schiphol verplaatsen etc. Schatting was dacht ik 50 miljard kosten, eigenlijk niet veel.

skoftig | 04-02-23 | 21:35

Huiswerk voor de Utrechtse modellen makers, knip op de werldkaart spanje uit en plak dat in het midden van de grote oceaan. Kom bij je verstand.

Pensionista | 04-02-23 | 21:32

Gelukkig hebben mannen die er verstand van hebben, Deltares, allang op basis van cijfers (niet modellen) berekend dat de zeespiegel de komende eeuw hooguit enkele decimeters gaat stijgen. En dat kunnen onze primaire keringen met gemak aan.

rexmundi666 | 04-02-23 | 21:21

Ik was ooit eens in Zeeland.
Gewoon teruggeven aan de natuur.
Vanzelfsprekend met een stikstof compensatie.

geen koning | 04-02-23 | 21:11 | 1

Onderzeeland noemen we het dan.

BobDobalina | 04-02-23 | 21:30

Voorbij de Veluwe bouwen? En het hier in het oosten des lands dan net zo verkloten als in de randstad inmiddels gebeurd is? Nee, dank je. Mocht het zover komen, heeft het "nieuwe" Nederland gewoon 3,8 miljoen inwoners, is GroenLinks weg en zit het parlement voortaan in Zwolle te vergaderen. De EU zal dan ook wel geen interesse meer in ons hebben en komt de gulden gewoon terug. Dan hebben de Groningers gas voor ons om de kachel aan het branden te houden, zonder het te moeten delen met de halve wereld en kunnen we nog heel wat jaartjes vooruit. Hoe snel stijgt de zeespiegel precies?

Kopieerapparaat | 04-02-23 | 21:10 | 2

Zo snel hoeft de zee niet te stijgen , op een gegeven moment als de rivieren niet meer goed kunnen afwateren komt het gevaar uit het achtterland en en is de diepst gelegen Krimpenerwaard als eerste de klos. www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wa...

Smoelensmid | 04-02-23 | 21:36

Je zou maar afhankelijk zijn van de HUIDIGE overheid voor droge voeten.

ReyNemaattori | 04-02-23 | 21:03 | 3

Wij hebben ministers van financiën die dingen kunnen.
Guldens omwisselen met Euro's met voordelen. Schulden maken en daar rente over terugkrijgen. Oorlogen stoppen. Chemische wapens opruimen. Dingen.

Duwbak_Linda | 04-02-23 | 21:07

1835 doden. Geen gevatte opvattingen nodig.

dathoujetoch | 04-02-23 | 21:02 | 2

Nu is 1836 zo vaak genoemd dat je wel zou verwachten dat iederen het wel weet.

AntiZanicz | 04-02-23 | 21:08

Dus die windmolens op land worden vanzelf windmolens op zee, zullen ze op termijn wel afgebroken moeten worden want hebben niet de juiste vergunningen zo gaat dat in Nederland overstromings land, regeltjes land.

Smoelensmid | 04-02-23 | 21:00

Heb vanavond de houtkachel aan. Dus mochten jullie in de toekomst overvallen worden door het wassende water, en je bent nét te laat. Es tut mir leid.

Duwbak_Linda | 04-02-23 | 20:58 | 9

@Duwbak_Linda | 04-02-23 | 21:41: Kunsdt is persoonlijk, wat je er zelf en de gek er voor geeft . Als je vanavond Smoelensmid vanuit het cafe even Gmailt stuur ik je een foto van mijn lievelingsbeeld.. Ik heb jarenlang vernisages van galeries gedaan met een mooie openings speeches en toen ik deze zag zei ik tegen de galerie houder , eerst een rode sticker erop anders praat ik niet;))

Smoelensmid | 04-02-23 | 21:51
▼ 6 antwoorden verborgen

Profiteurs en vijanden buiten houden. [-]
Voldoende wegen bouwen [-]
Investeren in kennisontwikkeling [-]
Een sterk leger hebben [-]
Een goed functionerende rechtsstaat [-]

Windmolens en biomassacentrales [X]
Invasie door vreemdelingen [X]
Woke prio on onderwijs [X]
Soevereiniteit kwijt [X]

Zomaarwat | 04-02-23 | 20:48
-weggejorist-
BrutusBosch | 04-02-23 | 20:42 | 2

Niets is voor eeuwig.
Accepteer maar dat je de aarde niet levenslang kunt "bevriezen" in de huidige situatie.

Baron_von_Rijswijck | 04-02-23 | 20:42 | 2

Precies! We kunnen al die 10tallen miljarden beter gebruiken om uit te vinden hoe we het beste met klimaatverandering om kunnen gaan…

Als_je_me_nou | 04-02-23 | 21:11

Het hele argument hier lijkt te steunen op dat al het ijs op antarctica opeens zou smelten, maar dat ijs lijkt alleen maar toe te nemen. Het is nu hartje zomer in antarctica en op de zuidpool is het -36C. Het vereist aardig wat mentale gymnastiek om uit te leggen hoe kilometers dik ijs opeens wel gaat smelten met dat weer.

ipsocrat | 04-02-23 | 20:41 | 5

@BobDobalina | 04-02-23 | 20:47: Het gaat helemaal niet alleen om zee-ijs en dat staat ook niet in uw link. Op West antarctica is er een kleine afname van de hoeveelheid landijs en op oost antarctica een toename. Netto is er een toename van de hoeveelheid ijs (zie bijv. 'NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses', of de finse zwaartekracht metingen op Oost-antarctica). Hoe dan ook gaat het over een beetje rommelen in de marge. Weinig serieuze wetenschappers denken echt dat kilometers dik landijs op antarctica plotseling gaat verdwijnen.

ipsocrat | 04-02-23 | 21:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Het wordt tijd voor minder klimaat!

Rattus | 04-02-23 | 20:35 | 2

Ja, weg ermee!

Duwbak_Linda | 04-02-23 | 20:38

Hebben we ergens genoeg subsidie om dat onding grondig te cancelen?

NiCeY | 04-02-23 | 21:08

Ik woon 2-hoog dus mij kan niks gebeuren. Nu al zin in de volgende protestactie van Hannah en haar rebellenclub, die denken echt dat ze het verschil kunnen maken, zo schattig. Eigenlijk zit er helemaal niet zo veel verschil tussen Vollenbroek en Engel: beiden beroeps dwarsliggers die alleen maar een hoop kosten maar effectief niks bereiken.

quigg | 04-02-23 | 20:29 | 5

Als jouw bakker en heel veel dergelijken ook op die tweede zitten is er weinig aan de zeis nee.

NiCeY | 04-02-23 | 21:09

U denkt daarbij huis blijft staan als het door zeewater wordt omringd? Vast wel even, maar hoelang? Daar is het niet op getest. Zou toch een opblaasboot kopen voor de zekerheid, en een fluitje.

Hopenschauer | 04-02-23 | 21:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Je kan je geld maar 1 keer uitgeven... Brussel en gelukzoekers zijn belangrijker.
Politieke keuze.

Jimmy Mc Clure | 04-02-23 | 20:29

Het schijnt dat Duitsland hele grote ondergrondse waterbasins heeft en deze laat leeglopen als het een beetje regent zodat Limburg wateroverlast krijgt.

HaaiBaai | 04-02-23 | 20:23 | 3

Wat nogal grondig onder de mat wordt geschoven is dat de Limburgse wateroverlast hoofdzakelijk kwam door een erg nalatige beheerder van een Waals stuwmeer.

reservebelgië | 04-02-23 | 21:01

@reservebelgië | 04-02-23 | 21:01: dat water overstroomde alles langs de Vesder en kwam toen bij Luik in de Maas. Langs de Maas is niet heel veel mis gegaan in Nederland. Het ging mis langs de Geul.

Shoarmamasutra | 04-02-23 | 22:02

@Shoarmamasutra | 04-02-23 | 22:02:
Niet alleen langs de Geul hoor, ook in België veel doden en schade. En in Duitsland oa een complete bruinkoolmijn ondergelopen.
Die grap met die stuwmeren die veel te hoog stonden word heel stil gehouden. Die kunnen veel bufferen waardoor het debiet in de rivieren minimaal 60 uur veel beter gecontroleerd had kunnen worden.
Had misschien niet alles kunnen voorkomen, maar had zeker aanzienlijk verschil gemaakt.

reservebelgië | 04-02-23 | 22:51

Pak de wereldbol er eens bij.. en wijs nederland eens aan.. zie het dan nog eens in proporties..

broervandenhollander | 04-02-23 | 20:22 | 4

@Smoelensmid | 04-02-23 | 21:15: We hadden de aardgasbaten anders moeten besteden om energieonafhankelijkheid in onze toekomst

Andersdenkend | 04-02-23 | 22:40
▼ 1 antwoord verborgen

De fabriek van mijn opa is na de overstroming niet meer heropend.

perfect-number | 04-02-23 | 20:21 | 5

Konijnenpootjes?

keestelpro | 04-02-23 | 20:29

Meth?

Rattus | 04-02-23 | 20:34

Slotenmaker bellen.

Lorejas | 04-02-23 | 20:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Noem het dan ook niet zeeland.

Rattus | 04-02-23 | 20:18 | 4

Landland had het om verschillende redenen niet gehaald toen.

NiCeY | 04-02-23 | 21:12

Het wordt tijd voor een nieuw Zeeland. En meteen ook een nieuw Amsterdam

Shoarmamasutra | 04-02-23 | 22:06
▼ 1 antwoord verborgen

Ach, ik woon lekker op mijn Elling. Stijgen of dalen, het maakt de boot niet uit.

Breeveertien | 04-02-23 | 20:12

Tjah, ik ben niet religieus. Maar toch elke dag bidden dat de randstad onder water loopt. Ik snap het probleem niet.

TheEgg | 04-02-23 | 20:08 | 1

Dan komt alles uw kant op hoor.

sjef-van-iekel | 04-02-23 | 20:28

Ik heb in mijn 52 jarige leven duizenden uren langs het strand van Cadzand naar Knokke gewandeld en in 30 jaar tijd het strand alleen maar groter zien worden en het Zwin kleiner. Ik zie dat de komende 30 jaar totaal niet veranderen.
Is hysterie.

keestelpro | 04-02-23 | 20:08 | 11

Ik kijk op de zee en woon erbij, nog geen mm gestegen. Heb ik het wel over de Middelandse Zee.

gato | 04-02-23 | 21:46

Je weet dat ze enorm op hebben gespoten bij Cadzand omdat t niet meer aan de normen voldeed.
En het Zwin is door ontpoldering van de internationale polder toch echt fors groter geworden, zeker met vloed. Je moet die Knokse franstaligen eens zien kijken als ze zien hoe ze met vloed niet meer terug kunnen waden.

Shoarmamasutra | 04-02-23 | 22:09
▼ 8 antwoorden verborgen

"Ik heb namelijk geen enkel vertrouwen dat we wereldwijd klimaatverandering kunnen afremmen of stoppen"

Eh nee? Maar wat is het alternatief dan. De dijken meters ophogen of de hele Randstad maar de Veluwe verhuizen. Misschien toch een goed idee om internationaal toch iets voor elkaar te krijgen? Of is dat vloeken in de rechtse kerk? Iets doen tegen klimaat is sowieso verboden aan die zijde. Want dan deug je. Een dat is veel erger dan de Randstad naar Duitsland te verhuizen.

Beste_Landgenoten | 04-02-23 | 20:08 | 16

Met kernenergie kom je er ook niet. Er is veel te weinig uranium. En het duurt nog veertig jaar om die centrales te bouwen. Maar ik ben er niet op tegen.

Toch vraag ik me af, zelfs afzien van vlees eten zou al voldoende zijn om de opwarming te stoppen. Dat zoiets dan niet haalbaar is en de dijken van Denemarken tot aan Spanje tien meter ophogen wel als optie overwogen wordt, vind ik onvoorstelbaar dom.

Beste_Landgenoten | 04-02-23 | 22:35

@Sinterbikske | 04-02-23 | 20:30: hahahaha, dat zeiden ze van china ook. Het gaat uit als een nachtkaars. Verschil is wel de fokdrang waardoor Nigeria straks al een miljard inwoners zal hebben.

AntiZanicz | 04-02-23 | 23:34
▼ 13 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Dr. Zyxel | 04-02-23 | 20:05 | 2

Lachwekkend is hoe steeds het waanidee terugkomt dat heel Zuid-Holland door een stroomgat bij Krimpen zou kunnen onder water komen staan. Dit zou heel lang duren en bovendien zijn er obstakels als de Rotte, vanuit Krimpen zou eerst het basin tussen IJssel en Rotte vol moeten geraken waarna het water dan verder zou kunnen komen.
Ook is het bespottelijk te suggereren dat men het had kunnen weten en dan in die zeven jaar die nig genoemd worden dan een Deltaplan had kunnen ontwerpen, financieren en uitvoeren. Terwijl dit later bij grote welvaart zo'n beetje veertig jaar kostte.
De ondertoon is nu ook dat het eigenlijk de huidige overheid te verwijten zou zijn. Te zot voor woorden.
Overigens, er zijn altijd mensen die ergens voor waarschuwen. Achteraf is er dan altijd iemand te vinden die het zonder het zelf te weten goed had. Zo was er ook een waarzegster die Schiphol belde dat er een vliegtuig met een blauw dak zou verongelukken. KLM heeft blauwe daken, een easy guess, ElAl heeft tuquoise, iets anders.

AntiZanicz | 04-02-23 | 20:03 | 13

wanneer het Drooglever Fortuynpleen te laag zou zijn en vanuit de Parkhaven zou onderlopen dan zijn de sluisdeuren van de parksluizen een groter probleem want die zijn nog lager. Dwz de sluis loopt vol en aan de achterkant loopt het water zo de Coolhaven in. Vandaar vloeit het de Schie in en kan het water overal zo Delfland in vloeien. Als het een beetje hard zou gaan kan de haven overlopen en loopt het water zo de Claes de Vrieslaan in.
Er zijn wel meer van die 'gaten' in dier voege dat er sluizen zijn met simpele deuren die al te makkelijk zouden kunnen bezwijken waarna natuurlijk een aanzienlijk influx van zeewater mogelijk is.

AntiZanicz | 04-02-23 | 21:27

@BobDobalina | 04-02-23 | 20:45:
-
Ik zal er nu reeds een voor u oprichten - mijn tuinkabouterverzameling snákt naar uitbreiding!

bisbisbis | 04-02-23 | 22:18
▼ 10 antwoorden verborgen

Ja hoor. Oorlog als #1 veroorzaker van klimaatverandering, denk dat het nog niet eens in de top 100 staat. En natuur kan hand in hand gaan met dijkverhogingen, duinverhogingen en beheer van waterkeringen. Juist de slimme oplossingen zorgen voor droge voeten en gezonde flora en fauna.

TheManiac | 04-02-23 | 20:01

Je kunt niet shinen met dijken.

bisbisbis | 04-02-23 | 19:57 | 2

Waterschappen moeten en hoeven ook niet te shinen. Die moeten gewoon hun werk doen. Waterschap. Het zit al een beetje in de benaming zegmaar. Hun taak:

"Nederland is een laaggelegen delta. Om ervoor te zorgen dat wij droge voeten houden en over schoon en voldoende water beschikken, zijn er waterschappen. Waterschappen zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater, het lozen van vervuild water en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen."

Bron: www.overheid.nl/wie-vormen-de-overhei...

Verzaken ze hun taak om de dijken en duinen te onderhouden en te verhogen indien nodig dan moeten er bestuursleden worden ontslagen omdat ze niet geschikt zijn voor hun functie. Die toch echt heel duidelijk en eenvoudig staat omschreven hierboven.

peterdh | 04-02-23 | 21:50

@peterdh | 04-02-23 | 21:50:
-
Fijn. U heeft mij stelling geheel begrepen. Zegt het begrip : ‘ ironie’ u mogelijk ook iets, of is het u geheel ontstegen?

bisbisbis | 04-02-23 | 22:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl