Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Niemand loopt weg uit de Haagse Surreality Soap

You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot zomaar weglopen als mensen je eigen realiteit tegen je gaan gebruiken

Eens in de zoveel tijd duikt her of der een stukje duiding op waarin beschreven staat hoe Drees (of was het Den Uyl) ver in de vorige eeuw al over migratie-inperking sprak - voordat Janmaat het deed, voordat Bolkestein de vvd er een rechts imago mee gaf, voordat Fortuyn er om werd vermoord, voordat Wilders het onderwerp onder de meeuwenvleugels nam. Nooit is er naar gehandeld en inmiddels is migratie voor links een diep verankerde morele aflaat (en een stok om rechts mee te slaan) en voor de vvd is het zelfs een vuig verdienmodel - de kabinetten Rutte zijn de laatste schakel in een zieke keten van mensensmokkel.

Netto, zo willen hullie van de overheid, de opiniepagina’s en de academie ons altijd doen geloven, is migratie van maatschappelijke meerwaarde. De tot grafieken en getallen gereduceerde zogenaamde succesverhalen botsen echter met een werkelijkheid die keer op keer iets anders laat zien, in uitkerings- en criminaliteitscijfers onder gevestigde generaties en in (krampachtig weggemoffelde) overlastcijfers over in overvolle azc’s opgehokte nieuwe gegadigden voor het Nederlanderschap. Om over de steeds zichtbaardere splijtzwam der islamisering maar te zwijgen.

De realiteit haalt de ideologische moraal altijd in. De snelheid waarmee de gemeente Utrecht van het door Eric van der Burg gelouwerde “breng ons uw stoelslapers” naar het onbeholpen “help, ze verzieken de publieke ruimte” is gegaan, is, nou ja: tamelijk hilarisch. Een kort en steil grafiekje met op de verticale as het Utrechtse enthousiasme en op de horizontale de Schaal van Je Verwacht Het Niet.

Problemen met migratie - specifieker de niet-westerse variant - zijn een genegeerde realiteit en dat is altijd al zo geweest.

Ontkenners hiervan roepen steevast dat er juist geen dag voorbij gaat zonder dat het asielbeleid, Marokkaanse criminaliteit of “””islamofobie””” op de voorgrond van het debat staan. Dat middenpartijen allemaal in de zwaartekracht van Planeet Wilders naar rechts getrokken zijn. Dat heel Holland zogenaamd dagelijks racistische drek over hun getinte landgenoten uitbraakt.

Quatsch. Tuurlijk, het kan altijd benoemd worden, maar critici brandmerken zichzelf sociaal en in de praktijk wordt door de verantwoordelijken geen enkele (maar dan ook echt geen énkele) serieuze poging ondernomen om migratieproblemen te remmen, de asielketen te ontstoppen of kansloze aanvragers daadwerkelijk terug naar Uitgeprocedeerdië te sturen, als ontmoedigend symbool voor al hun land- of continentgenoten die sparen voor een Europees gesubsidieerd smokkelbootje richting slaapstoel in Ter Apel: ‘Doe het niet, ze motten je niet en je mag toch niet blijven’. Zelfs overlastgevende veiligelanders (een term die beter is ingeburgerd dan degenen die het betreft ooit zullen worden) worden niet buiten getrapt.

Integendeel: een afwijzing van de aanvraag is het startschot voor een nieuwe procedure in een vicieuze cirkel van rechtszaken, gevoerd in een ook al (en mede door de uitwassen van de migratie) overbelast juridisch systeem, door advocaten die er op binnen lopen maar toch een vaandel van vroom activisme in hun mast kunnen hijsen.

Maar dit topic gaat helemaal niet over hoe beroerd het Miele-model van mensensmokkelaar Mark Rutte is, of over hoe generatie na generatie onderontwikkeling terug te zien is in sociaal/economische achterstand en criminaliteitscijfers. Het gaat ook niet over hoe deuglinks altijd alles tot racisme reduceert middels lelijke leolucassiaanse drogretoriek.

Het gaat over hoe het institutioneel ontkennen, bestuurlijk negeren of sociaal stigmatiseren van voor iedere burger met eigen ogen zichtbare problematiek een vorm van gaslighting is die heeft mede geleid tot een escalatie van wantrouwen in de overheid. Die escalatie is een uiterst vruchtbare voedingsbron gebleken voor complottheorieën, en de handelaars daarin.

Social

hahahaha

Het is een tragische klucht, maar eigenlijk ook een prachtige treinramp, om te zien hoe een partij als FvD het schiereilandje Forumland heeft opgespoten in de Tweede Kamer, waarop de bewoners met één teen in de Haagse werkelijkheid staan, en met de rest van hun wezen diep zijn doordrongen van het idee en de gedachte dat er wel een groter, bozer plan achter het beleid móet zitten, omdat geen weldenkend mens toch de grenzen open zou willen houden voor meer meer meer migranten in een tijd dat de economie op barsten staat, de asielketen op imploderen en de woningmarkt geen enkele facilitaire rol kan spelen voor de ongekende toename van uitheemse intochtiërs? 

Tenzij er een wereldcomplot van kwade genieën achter schuilgaat. Het moet wel een complot zijn als er geen rationele verklaring meer voor is. Nederland moet kapot, Rutte voert iemand anders’ beleid uit en Kaag ging al vroeg studeren aan een universiteit waar ze werd opgeleid om toezicht te houden op de uitvoer van die taak. In de coulissen loert het WEF, en wie WEF zegt, zegt eigenlijk dat de joden er iets mee te maken hebben en ja, dan weet je het wel toch? We zeggen niet dát het zo is, maar we insinueren het toch maar even. Ja u kunt wel kwaad kijken en weglopen, maar hee: ontken het maar eens dan?

Jarenlang hebben we min of meer gewacht tot de migratieclash in de samenleving tot wasdom kwam, eigenlijk ook een beetje vérwacht dat het moment zou komen. Zeker rond ISIS en Wir Schaffen Das plus alle bloederige aanslagen in Europa. We wachtten, en niet met enthousiasme maar met lede ogen, totdat het wij tegen hullie is. Tot de zelfmoordbom barst. Maar dat gebeurde niet, en zal niet snel gebeuren: er zijn simpelweg al lang parallelle samenlevingen ontstaan die langs elkaar heen bestaan, elkaar soms tegenkomen maar zelden mengen en waarbij het autochtone deel de meeste kosten draagt en overlast ervaart ten opzichte van het allochtone deel. Chagrijn neemt toe, hele wijken worden ongezellig tot onherkenbaar, maar barsten doet de bom niet.

De bom is elders af gegaan: met een geluidloze explosie onder het vacuüm van de Haagse kaasstolp. Veel burgers ervaren ongemak bij de feitelijke demografische omvolking van delen van Nederland, maar bekijk het eens van de hilarische kant: in het bloedende hart van de democratie zijn het de politieke veroorzakers van deze situatie - de eeuwig regerende midden- of kartelpartijen - die de zure vruchten plukken. Zij ervaren nu de status quatsch, waarin vooral FvD, maar ook BVNL en vanaf de andere kant DENK en BIJ1 (die geconditioneerd zijn om in ieder eigen gebrek van de achterban een vorm van racisme of discriminatie door blanken te zien) met groteske complotten het speelbord kapen.

Weglopen uit Vak K was volgens Jan Paternotte een vorm van “leiderschap” en dat is alles wat je over zowel Jan Paternotte, als over de blinde bestuurlijke paniek van een coalitie in blessuretijd hoeft te weten. (Jans D66 is overigens ook de partij die een Russisch complot zag in het Oekraïnereferendum, maar als D66 het zegt is het geen complottheorie maar een waarheid die breed gedragen en gegalmd wordt door de bien pensants in pers, praathuis en policor kringverjaardag.)

Social

Zoals veel burgers zich niet zo goed (tot heel slecht) raad weten met de islamisering en afrikanisering van stukjes stad en land, zo heeft zelfverklaard eerbaar Den Haag geen flauw benul wat ze aan moeten met de melaatse huilbaby die ze zelf gebaard hebben. Parallelle universa in de couveuse van één plenaire zaal - als je beseft dat Nederland al lang in een postdemocratisch tijdperk terecht is gekomen, is het een feest om te kijken naar het binnenhalen van de onvermijdelijke oogst die de ontkenning gezaaid heeft.

Voor de gedupeerde politici in Vak K geldt: kan er wel van weglopen, maar je kan er niet uit vertrekken. En als je buiten komt, blijkt er een behoorlijke aanhang te zijn voor de gedachtenkronkels, herschenschimmen en het verwarde geestesoog van Baudet, Van Meijeren, Van Haga & Sylvana. Voor hen zijn de woorden van hun leiders een waarheid - want van de oude orde hoeven ze al heel lang geen waarheid meer te verwachten. Fakkels zagen we al, hooivorken zijn niet ondenkbaar.

Je kan de realiteit kennelijk slechts zo lang negeren, totdat de realiteit een waanzin kweekt die in de haarvaten van het bestuur voor politieke bloedparasieten zorgt. Politici wonen niet in dorpen met overlast-azc’s, worden niet door mocro’s belaagd op de boulevards van Scheveningen en Zandvoort, of in het gemeentezwembad, wonen niet boven plofkraakgevoelige Geldmaten en zien de islamitische opmars niet in hun eigen wijk. Maar de parallelle samenleving is met een vreemde omweg toch tot de Haagse systemen doorgedrongen: via de kracht van het complotdenken, dat zijn momentum zuigt uit het lankmoedige gedrag van de macht.

Politicians made their bed for half a century, maar ze willen er niet in liggen. Doe ons nog maar een stukje cake en een dosis complotgekte in de Kamer, want vanuit onze werkelijkheid bezien is het best wel genieten van de Haagse surreality soap. Hoe is die Kamerstream nog gratis?

Reaguursels

Inloggen

Eigenbelang voor volksbelang dat is wat er vooral veel gebeurd in Den Haag op dit moment. Hoe kan je nu als je Jesse heet pleiten voor meer immigranten terwijl je weet dat de mens de grootste vervuiler is. Of ons Sophietje die het niet eens er over durft te hebben. Blind maken ze zich voor het asielzoekersprobleem omdat het er over hebben je een sociale rode kaart oplevert. En zo rollen we al een paar jaar. De problemen worden groter, meer en meer memsen verdienen er goed geld aan en de mensen die er last van hebben worden in hok gezet waar je spreken verboden is. Het voelt alsof we lemmingen geworden zijn en ons einde met deugdzaamheid tegemoet gaan. Ergens snap ik het wel. Zolang je er geen last van hebt bestaat het probleem ook niet. Dit werd tijdens de APB nog eens goed blootgelegd. Van de 345 gemeenten zijn er 192 gemeenten waar immigranten worden opgevangen. Waarschijnlijk weet een ieder wel welke gemeenten het zijn die geen opvang hebben.

Weazel | 24-09-22 | 00:57

Binnen zonder kloppen Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen
Auteur: P. Lakeman
Al in 1999 heb ik dit boek gekocht.
Nog steeds staan de grenzen wagenwijd open.

Ella | 23-09-22 | 21:00

Vroeger, toen de boomers het land nog regelden, hadden we nutsvoorzieningen. Lach ze maar uit, en denk een marktwerking, Jetten etc.

Cor Netto | 23-09-22 | 20:49 | 1

Dat langharige tuig heeft de godganse boedel in de uitverkoop gezet, niet gehinderd door kennis van zaken en zeker niet door moraal. De gekken en de dwazen werden op een voetstuk gezet. "Normaal, wat is normaal, ooit een normaal mens gezien...?" Oké, ik overdrijf, maar niet zo erg.

Wiebenick | 23-09-22 | 21:02

Tldr; het is ons overkomen.

Ramsesz | 23-09-22 | 19:38

Goed stuk, Van Rossem.
Maar nou heb ik wel de verwarming een paar graden hoger moeten zetten.
Na het lezen kreeg ik opeens last van rillingen

Johansijm | 23-09-22 | 19:24

Begin met lezen, herken de stem, de pen. Fijn man. Van Rossum. Traantje wegpinken doet. Steengoed.

Joyce | 23-09-22 | 18:26

Een interessant verschijnsel in de postdemocratie is de reactie van zelf-verklaarde moreel-superieuren wanneer hun wereldbeeld een reality check krijgt en de zichzelf toegekende meerderheidsovertuiging niet meer dan een ideologische luchtspiegeling blijkt te zijn. Dan krijg je aanvallen op groepen "andersdenkenden", waarbij het kennelijk belangrijker is wie iets schrijft dan de inhoud van wat geschreven staat. Dit is een maatschappelijk verschijnsel, een "sign of the times" uit het post-modernistisch gedachtengoed. Democratie is de wil van de meerderheid, maar wanneer het de verkeerde "meerderheid" is, is het automatisch ook de verkeerde "wil". Zo kan Wilders 1000 voorstellen doen om een probleem op te lossen, er zal er niet één aangenomen worden. Nog liever gaat de economie van een land door de gootsteen. Op het moment dat je dermate verhard bent in je eigen gelijk, moet je niet gaan lopen zeuren als je een paar grote woorden om je oren krijgt en al helemaal niet opstaan en weglopen.

Van Rossem, ik geloof dat je hier je beste stukje sinds tijden geschreven hebt en iedereen die meent dat het slecht geschreven is omdát ze het niet met de inhoud eensch zijn, is defacto onderdeel van het probleem dat van Rossem hier beschrijft.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:58 | 2

Zo is het. De radicale "middenpartijen" hebben een sfeer gecreëerd waarin het debat niet meer draait om feiten, cijfers of argumenten.
Niet *wat* er wordt gezegd telt, maar *wie* het zegt.
Bekend voorbeeld is alle heisa om "minder Marokkanen" van Wilders. Terwijl "minder Polen" (Hamer, Aboutaleb, Norder) wel mocht. En ook "kutmarokkanen", "hebben een etnisch monopolie op overlast", "die moet je vernederen" (resp. Oudkerk, Samson, Spekman) leidde nauwelijks tot ophef. In ieder geval niet tot 5.000 door de overheid verspreide valse aangiftes en een jarenlang schijnproces.

Dandruff | 23-09-22 | 18:17

Amen.

Zodra Wilders zijn zegje doet, staat Paternotte al in de startblokken met een niet inhoudelijke interruptie. Zo vermoeiend, dat altijd maar weer aanvallen van de stijl waarop iets gezegd wordt en nooit eens een inhoudelijk debat over de kern aangaan.

Peerkeoud | 23-09-22 | 19:01

Goed verhaal, dit is oorzaak en gevolg.
Echte complotten gaan fout zo gauw er meer dan 2 mensen bij betrokken zijn. Omdat er altijd iemand zijn mond voorbijpraat. Complotten waar wereldwijd minimaal honderden politici en vele duizenden hoge ambtenaren van afweten zijn derhalve onwaarschijnlijk.

Maar gaslighting is wel een dingetje. We worden doodgegooid met aantoonbaar onzinnige slogans; "immigratie = verrijking"; "islam = vrede"; "jodenhaat = klimaatbescherming"; "homohaat = studentikoos conservatisme"; etc. Als hoogopgeleide politici, media en wetenschappers die absurde kretologie consequent herhalen kan dat toch geen domheid zijn? Dus wat is het dan wel?

Elsevier berekende zo'n 15 jaar geleden al dat immigratie tot dat moment gemiddeld zo'n 17 miljard euro per jaar kostte. Maar er zat een zwaar stijgende lijn in; want in dat jaar kostte immigratie al 22,7 miljard euro.
En niemand heeft die cijfers destijds weerlegd.
Inmiddels ligt er weer een rapport, "Grenzeloze Verzorgingsstaat". Daarin worden de bevindingen van EW bevestigd. En worden de immigratiekosten voor komende 20 jaar geschat op 600 miljard; gemiddeld zo'n 30 miljard per jaar.
Ook deze cijfers worden niet weerlegd; maar wel genegeerd.

Het is bizar dat dergelijke kostenposten gewoon onbespreekbaar zijn. Nog los van alle problemen rond overlast, criminaliteit, extremisme en terrorisme. Nog los van de overbevolking in een te klein land met te weinig huizen. Als je jaarlijks netto 100.000 mensen binnenlaat moet je daar ook huizen, wegen, winkelcentra, schoon water, energie en andere infrastructuur voor regelen. Dat is naast peperduur ook volledig in tegenspraak met alle (toch al onhaalbare) milieuplannen.

We zitten ook met een lerarentekort terwijl een steeds grotere groep leerlingen met steeds ernstiger taalachterstanden het niveau van hele klassen naar beneden trekt. Daar kunnen die kinderen natuurlijk niks aan doen. Maar het probleem kan niet worden opgelost zonder immigratie te beperken. Meer geld lost dit probleem niet op. Rijke ouders halen hun kinderen van zwarte scholen ("mijn kind is geen sociaal experiment") waar onderwerpen als joden, homofilie en vrouwenrechten onbespreekbaar zijn.
En maar kwebbelen over onze "kenniseconomie", terwijl we een onderklasse klaarstomen voor levenslang uitkeringen trekken.

En iedereen weet dit, ook degenen die dit het hardste ontkennen.
Complot? Nee.
Wel een religieus dogmatisme waar ze bij isis jaloers op zijn. En vooral superblij mee zijn.

Dandruff | 23-09-22 | 17:53 | 3

Spijker en kop Dandruff.

Totale uitgaven van het rijk zijn in 2023 zo'n € 395.000.000.000,- (driehonderdvijfennegentig miljard Euro). Hiervan gaat zeg 5% (20 miljard) naar immigratie. Vijf procent, naar mensen die nog nooit wat voor Nederland hebben betekend en soms ook nog afgeven op onze levensstijl. En daar moeten onze kinderen voor wijken bij b.v. het verkrijgen van een betaalbare huurwoning. Van de zotte vind ik dat.

Peerkeoud | 23-09-22 | 19:21

@Dandruff | 23-09-22 | 17:53
Ik ben het zeer eens met uw observaties, maar niet met uw laatste zin. Net als u ben ik van mening dat de overheid op hoog niveau bestaat uit competente, hoogopgeleide en zeer weldenkende mensen.

Echter ben ik dan van mening dat er in zo'n omgeving helemaal niet zoveel ruimte is voor "foutjes" als men graag zou willen denken. Het gevoerde beleid is juist weldoordacht, en tot op de puntjes verzorgd. Die mensen bestieren miljarden.

En daar komen we op uw vraag "Dus wat is het dan wel?". De vraag alleen al toont het falen van de overheid in het transparant zijn. En hoe kun je een organisatie vertrouwen die niet transparant is ten aanzien van beleid dat schuurt met je welzijnsbevinden?

De overheid maakt het zichzelf en ons onnodig moeilijk, zoveel is zeker.

Osiris | 23-09-22 | 21:51
-weggejorist-
lanexx | 23-09-22 | 22:31

Goed artikel en goed geschreven van Rossum ! Goeie reflectie zoals het in de politiek gaat en welke gevolgen dat heeft voor ons kiezers.

johnyl | 23-09-22 | 17:50 | 4

Soms moet je ook leren meebewegen...

johnyl | 23-09-22 | 18:02

@johnyl | 23-09-22 | 18:02: In de kroeg had je nu een fluitje van me gekregen, met een proost op het feit dat we het roerend oneens zijn, maar wél kunnen praten. Dat is veel waard. Deden ze dat in de kamer ook maar zo, dan had Van Rossem dit stukje niet hoeven schrijven.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 18:05

Goed plan... t 'is eind van de week tijd voor een biertje...!

johnyl | 23-09-22 | 18:10
▼ 1 antwoord verborgen

//Goed geschreven ! Maak nxt wk nog wat over(€)) !Opm;. Misschien zal het
laten afmeren door de VVDmeermeermigratie Burg van wat dikke cruise-
schepen bij woonplaatsen een kantelpunt in 't zgn draagvlak geven.. Na het
avondmaal bekijken bv. groepjes van 10+ personen de winkels en de langs
fietsende dames..... Keep Smiling, Cheers!

Yeoman | 23-09-22 | 17:44 | 1

Zolang de mensen om kwart voor 6 dronken kunnen zijn, gaat het allemaal zo slecht nog niet in Nederland

Barre_de_k | 23-09-22 | 19:19


Van Rossum schrijft altijd heel gecondenseerde taal, met veel verwijzingen naar meme's en uitdrukkingen die onlangs werden gebruikt in het debat.
Maar om nu direct te zeggen dat dit het eindstadium is van het decennialange gedoe met immigratie: complottheorieën die de Tweede Kamer bereiken?

Het punt is dat er zo'n groot verschil is tussen wat er leeft onder de bevolking, en wat de regering doet.
Dit is toch geen democratie op deze manier?

En ikzelf vind: deze jarenlange immigratie heeft zeer grote gevolgen voor het Nederland van de toekomst.
Ze blijven hardnekkig hun eigen cultuur vasthouden, dit in tegenstelling tot de verwachting en hoop van de linkse elite.

Met andere woorden: ze spreken nooit correct Nederlands (nu is Nederlands best wel een moeilijke taal, als je er niet in grootgebracht bent, qua nuances)
Basis Engels, zoals op de werkvloer gesproken, lijkt makkelijker, maar gevorderd Engels, het Oxford-Engels is vele malen moeilijker. Zo heeft Engels 5 × zoveel woorden, en tientallen synoniemen voor hetzelfde.
Met andere woorden: inburgering: erg moeilijk als de wil er niet is, en ook weer een wensdroom die niet uitkomt.
Het wordt dus langs elkaar leven, en in feite allochtonen die ons leven verzieken door hun gedrag, zoals plofkraken, homo's en vrouwen lastig vallen, en op hoge toon dingen eisen.

De gewone Nederlander komt inderdaad niet in opstand: de armen krijgen genoeg om van te leven, nu weer die energietoeslag van een whopping 1300 Euro, en de middenklasse kan zich niet veroorloven om opgepakt te worden tijdens rellen etc.
Wie voerden de rellen uit in het verleden? De onderklasse, het gepeupel, natuurlijk opgehitst door de puppetmasters, de intellectuele puppetmasters, die later hun nieuwe meesters werden.
Zie 1789 La France, zie 1918 Lenin, Trotski, Rusland.

King of the Oneliner | 23-09-22 | 17:33
-weggejorist-
johnyl | 23-09-22 | 17:18 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Wat gebeurt er eigenlijk als een "complotdenker" gelijk krijgt? Wordt ie dan gepromoveerd tot "complotpraktikant"? Ik vraag dit voor een vriend die in sprookjes gelooft.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:15 | 3

Complotdenkers verschillen van elkaar als dag en nacht, net als aanhangers van andere religies en sekten, en de waarheid kan zo veranderlijk zijn als het weer. Dat neemt niet weg dat elke "waarheid" fanatieke navolgers zal krijgen, want er kan in de ogen van de fanaticus maar één (1) alomvattende waarheid zijn en daarom slaan ze elkaar al eeuwen de koppen in. Dus deze vraag kan niet beantwoord worden.

Wiebenick | 23-09-22 | 17:54

kun je je afvragen idd

bofferd114 | 23-09-22 | 20:24

En niemand durft de rol van het WEF eens grondig uit te zoeken. Ik ben geen complot aanhanger maar een paar uurtjes toeven op de WEF site doet je beseffen dat ze een grote speler zijn en enige wat ik me dan afvraag:
Hoe groot is hun invloed? Want ik heb nooit op die mensen gestemd. Ze worden ook niet in partijprogramma’s genoemd of zijn een erkende adviseur van de overheid.
Zomaar wat vragen hoor. Ben ook maar een blond huisvrouwtje met een huisje boompje en binnenkort wat kippen.

BrulSpin | 23-09-22 | 17:12 | 9

@Wiebenick | 23-09-22 | 18:32:
Die vraag parkeren we even voor een topic met corresponderend onderwerp. Fijn weekend ;))

BrulSpin | 23-09-22 | 19:55

@BrulSpin | 23-09-22 | 19:55: Spreek voor jezelf BrulSpinnetje, je begint er zelf over met je "Ik ben geen complotdenker". En maar onnozel doen. Je bent een jokkebrok.

Wiebenick | 23-09-22 | 20:29

@BrulSpin | 23-09-22 | 19:34: Ben benieuwd wanneer de grote boze Big Pharma weer op de proppen komt.. kan niet lang meer duren...

Wiebenick | 23-09-22 | 20:31
▼ 6 antwoorden verborgen

Goed verhaal en inderdaad roept de irrationaliteit van onze overheid zelf een even irrationele tegenreactie op. Zelf ben ik een paar keer stomverbaasd geweest door de mensen die met complottheorieën aan kwamen dragen, zowel door de theorie, als door de mensen. Het zijn allang niet meer alleen de half debiele randfiguren.
Grote geheime machten geloof ik niet in en ook dat de werkgevers de massamigratie aanmoedigen geloof ik niet. Behalve McDonalds zit niemand meer te wachten op ongeschoolde arbeid, even afgezien van het feit dat de arbeidsparticipatie van de migranten bijzonder laag is.
Het politieke kartelsysteem zal ongetwijfeld een rol spelen bij het in koor zingen van onze politici, maar verklaard nog niet waarom er dan zulk achterlijk beleid geformuleerd wordt.
Misschien ligt het meer bij wat we niet willen in plaats van wat wel en komen we op die manier uit bij volledig idiote beslissingen die nauwelijks iemand nog kan onderschrijven, gewoon omdat de juiste beslissingen geblokkeerd zijn door taboes.
Onze intellectuelen en politici hebben een aantal begrippen als verdacht en "entartet" aangemerkt. Nationalisme, eigenbelang, trots en eigendunk staan allemaal te boek als voorlopers van fascisme, dus is de EU goed, hebben we gewoon geluk dat we in Nederland wonen en is de wereld van ons allemaal, dragen migranten minstens net zoveel bij, want zo bijzonder zijn we zelf ook niet etc.. Balkenende werd afgebrand toen hij over de VOC mentaliteit begon en niemand nam het voor hem op en Rutte komt niet veel verder dan gaaf land.
Ik ben er wel van overtuigd dat als je iets van waarde hebt, maar niet bereid bent het te onderhouden en te verdedigen, dan komt er vanzelf iemand die het van je af pakt.

Blauwpetje | 23-09-22 | 17:00

Wat een goed stukje, @Van Rossem!
Het laat duidelijk zien dat complotdenken onder het volk niet een oorzaak, maar een (logisch) gevolg is van realiteitsontkenning van machthebbers.
Het enige verweer dat diezelfde machthebbers tegen deze aantijgingen hebben, is het woord "complotdenker" tot synoniem voor "geestelijk debiel" te verklaren, zodat in het vervolg iedere kritiek daarmee uit de weg gegaan wordt en als het puntje bij paaltje komt, lopen we gewoon weg.
Helder verhaal.
Omgekeerd betekent dat, dat wanneer je méér transparantie, méér daadwerkelijke verantwoordelijkheid, méér common sense, méér realiteitsbesef en méér beleid dat wél door de meerderheid van de bevolking gedragen wordt brengt, dat dan automatisch een partij als FvD minder stemmen zou krijgen.

De heren en dames beroepspolitici uit vak K draaien de spies echter om en pretenderen dat partijen als FvD de óórzaak van alle ellende zijn. Maar ze zijn het zélf. FvD is een symptoom, niet de ziekte.

Opstaan en weglopen was een brevet van onvermogen, gericht aan de oorzaak van het probleem: de coalitiepartijen in vak K, die hun doelstellingen en interesses op de Europese Unie, grote corporaties en lobbyclubs gefocusseerd hebben, in plaats van op hun eigen kiezers. Dan krijg je dus structureel en automatisch iets dat we onder de noemer "kiezersbedrog" samenvatten. Dat is dan de doosteek van de parlementaire democratie: het is democratisch, ja. Maar je krijgt niet waarop je stemt. De keuze is democratisch, maar het mandaat is totalitair. Ik snap heel goed dat mensen dan "landverrader" gaan roepen. Ik snap ook dat die opportunistische ezels in vak K. dat niet snappen. Zij doen immers ook gewoon maar wat zij goed vinden. Het is alleen niet dat, wat de kiezer goed vindt.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:00 | 8

@Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:18:
Helemaal mee eens ja.

BrulSpin | 23-09-22 | 17:33

Kartelvorming is per definitie een complot ( samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep, Wikipedia !!.)

Rutte en zijn kabinet bezigen daadwerkelijk een complot,het weglopen tijdens de algemene beschouwingen waren vooraf afgestemd,alleen het moment moesten ze kiezen wetende dat Baudain iets onwelgevallig zou zeggen,kaag soufleerde de kamervoorzitster,waar blijft de verontwaardiging van de geleerde over deze staatrechtelijke machtsgreep ?.

Coolcalmcollected | 23-09-22 | 21:00

“de coalitiepartijen in vak K, die hun doelstellingen en interesses op de Europese Unie, grote corporaties en lobbyclubs gefocusseerd hebben, in plaats van op hun eigen kiezers. Dan krijg je dus structureel en automatisch iets dat we onder de noemer "kiezersbedrog" samenvatten. Dat is dan de doosteek van de parlementaire democratie: het is democratisch, ja. Maar je krijgt niet waarop je stemt. ” U spreekt zichzelf tegen en trekt allerlei overhaaste conclusies. Als de coalitiepartijen inderdaad hun doelstellingen …. (daarop) de focus hebben, mag je veronderstellen dat “ hun kiezers” dat ook hebben of zich terdege bewust zijn van het feit dat men daar de focus op richt. Dan krijgen ze ook waar ze op gestemd hebben en is er geen “structureel en automatisch kiezersbedrog” Er vanuit gaande dat de coalitiepartijen inderdaad daar hun focus op gericht hebben. U snapt dan heel goed dat mensen (welke mensen?) dan landverrader gaan roepen. Ik snap daar niets van en u legt ook niet uit waarom u het wel snapt. Ik kan me eigenlijk niet voorsteller dat een kiezer die op een van de coalitiepartijen gestemd heeft “landverrader” roept. Als een niet-kiezer het roept houdt dat geen enkel verband met het feit dat die niet-kiezer bedrogen is door de coalitie. Hij heeft er immers niet op gestemd. Het feit dat u de politici in vak K “opportunistische ezels” noemt maakt eigenlijk al uw andere tekst waardeloos en overbodig. Het is duidelijk waar in het spectrum u zich bevindt.

JayJay | 23-09-22 | 21:31
▼ 5 antwoorden verborgen

complot theorietje. Het viel mij op dat eerst degene achter kaag opstond. Alsof het afgesproken was. Zo van als hij iets over Rutte of Kaag zegt staan we op en gaan we de kamer uit. Of ze wisten wat hij ging zeggen ( watergate )

Farnk | 23-09-22 | 16:53 | 3

Dat was Eric van der Burg.

grietmetgroenefiets | 23-09-22 | 17:15

dit is nu precies wat er mis gaat met complot theorieen, dat wat jou opgevallen is klopt als een bus,van der burg stond als eerste op gevolgd door nog een paar bewindslieden,kaag was op dat moment nog druk met het inseinen van bergkamp pas toen bergkamp het singnaal opgepakt had maakte kaag eerst aanstalten om de zaal te verlaten zij passeerde daarbij rutte die aanvankelijk bleef zitten en pas op het allerlaatst aansloot (controlfreak pur sang)onderweg naar buiten werden er links en rechts nog wat mensen gemaand om te volgen.
dit alles is voor een ieder te volgen op de orginele opnamen.
we gaan echter richting complot als we aan iedere opvolgende beweging/actie een theorie van beweegredenen gaan hangen.
het hele gebeuren neemt zijn beloop in slechts enkele minuten,toch is dat genoeg om er heel wat A4tjes vol te krijgen met aannames en interpretaties om tot meerdere complottheorieen te komen.Een ding blijkt uit de beelden echter heel duidelijk,een spontane actie was dit alleszins niet. alle andere gevolgtrekkingen gaan alweer richting speculeren.
Ik moet overigens wel bekennen dat een en ander verleidelijk is om theorieen op los te laten,had er zelf de eerste minuten na het gebeuren ook last van en ben nog steeds heel benieuwd of er nog wat relevante feiten opduiken.

bofferd114 | 23-09-22 | 21:19
-weggejorist-
squadra | 23-09-22 | 16:42

Jan Snotterpanne, faalhaas

Xaffier | 23-09-22 | 16:23

maar... waren de vliezen nou echt gebroken of wilde Baudet alleen maar het journaal halen? Heb sindsdien niks meer vernomen over de mini-baudet maar de aankomende pa was overal te zien.
Je gaat haast denken dat hij zijn kind voor politiek gewin heeft ingezet.

Satria | 23-09-22 | 15:41 | 1

ik lees altijd terug wat ik geschreven heb voor ik het plemp,zou jij ook eens kunnen doen.

bofferd114 | 23-09-22 | 21:23

Waarom blijven investeren in een industrie (asiel) dat op klappen staat en tot die tijd enkel kosten en geen baten geeft? En dat met het geld van 'aandeelhouders' (de belastingbetaler) doe er in steeds mindere mate heil in ziet?
Of is het baas Brussel? Als Brussel tegen Rutte zegt dat hij van een flat moet springen, doet hij dit dan ook?
Wie helpt mij aan antwoorden?

zwenkwieltje | 23-09-22 | 15:39 | 1

Ik heb hieronder
- Het Licht | 23-09-22 | 15:17 | -
mijn visie geschreven.
Wellicht niet het juiste antwoord maar wel eentje die in de richting komt waarom den Haag (Rutte & Co) zo handelen.

Het Licht | 23-09-22 | 16:03

Weglopen is nooit een oplossing en al helemaal geen leiderschap. Thierry is nu het slachtoffer en dat is precies wat hij wil. Ze hadden gewoon moeten blijven zitten en hem keihard uit moeten lachen, dat was veel effectiever geweest.

quigg | 23-09-22 | 15:32 | 2

Ze hadden a) moeten blijven zitten en b) zoveel transparantie als volksvertegenwoordiging moeten geven, dat duidelijk wordt dat Thierry ongelijk heeft. Ze doen en/of kunnen geen van beide, dus geven ze indirect Thierry gewoon gelijk. Niet slim.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:02

Of ondertussen een boek lezen of een cursus Spaans doen. Het weglopen is evengoed een vorm van populisme en een slechte zaak. Blijkbaar hebben onze politici in vak K geen weerwoord en tonen ze enkel onmacht door weg te lopen. En daar zit helemaal niemand op te wachten laat staan dat het vertrouwen in vak K zou vergroten. Het tegendeel is wat er gebeurd. De politici in vak K zijn al een tijd losgezongen van de samenleving en tonen enkel minachting voor de burger. En niet enkel voor de autochtone burger maar ook voor allochtone burger. Maar die laatste heeft dat nog niet in de gaten omdat ze de taal niet of gebrekkig begrijpen en zijn het evengoed wel gewend. In hun thuisland was het niet veel beter. Het gebrek aan vertrouwen, het interesseert de Rutte clan niet. Het is juiste wel prettig regeren zo. De burger luistert niet meer. De politici hoeven niets meer uit te leggen.

forecastle | 23-09-22 | 17:09
-weggejorist-
nomo | 23-09-22 | 15:30

Maar wat gaan we nou doen?

Schoorsteenveger | 23-09-22 | 15:29 | 1

Andere leiders kiezen. Zo niet, dan zie ik het donker in.

goedverstaander | 23-09-22 | 16:52

Rutte had het erover dat Nederland een fatsoenlijk land is en dus - mijn woorden - de grenzen wijd open laat staan. Maar in hoeverre is dat fatsoenlijk ten opzichte van het eigen volk waar Rutte directe verantwoordelijkheid voor draagt?

Willibald von Klúúúk | 23-09-22 | 15:27 | 3

Niet...

Nico1000 | 23-09-22 | 15:53

Rutte en het kartel zien nieuwkomers zodra ze een verblijfsvergunning hebben ook als eigen volk. In hun ogen is er geen enkel verschil tussen een Hollandse kaaskop en een Syriër die vorige week zijn verblijfsvergunning heeft gehad. Voor beiden moet er huisvesting zijn en de Syriër heeft uiteraard voorrang want die is zielig.

icicle | 23-09-22 | 15:53

Fatsoenlijk tegenover de werkelijke vluchteling die in gedrang wordt weggedrukt? Gek dat Rutte het daar nooit over heeft.

forecastle | 23-09-22 | 17:11

Een leuke beschrijving van wat er gebeurt. Maar laten we eens wat vraagstukken bespreken die nooit aan de orde komen: Hoeveel immigranten willen we en wanneer is het genoeg? De EU trekt mensen weg uit veilige landen om er zelf beter van te worden, In sommige landen is er geen IT'er of specialist meer te vinden, want die verdienen meer in de EU. En hoe effectief is het eigenlijk om onopgeleiden binnen te halen om onze slechte baantjes in te vullen? Onze economie moet naar een steady state en energiezuinig model, een groeimodel werkt niet. Nogmaals wij moeten robotiseren, ik wil geen zogenaamde goedkope arbeidskrachten die huizen bouwen, straten leggen en de smerige werkjes doen, ze willen dat zelf ook niet meer. Dus Nederland moet verder moderniseren, doorontwikkelen. Een robot bouwt je huis 24/7 in weer en wind, doet het smerigste werk, en wordt nooit moe, gaat nooit weg. Dit kabinet heeft geen beleid, het heeft geen toekomst visie, niets, er is geen plan. Het enige wat ze kunnen is nieuwe mensen binnenhalen en zo de vraag opvoeren.

vlotterik | 23-09-22 | 15:21 | 1

Met rutte is het al 12 jaar niets,het wordt niets en zal nooit wat worden.

Coolcalmcollected | 23-09-22 | 21:03

Wij (nederland) moeten zich aanpassen aan het EU-beleid.
We moeten even armzalig en afhankelijk worden als het zwakste jongetje uit de EU. Dat gaat niet zomaar. Dus een berg geld moet verbrand worden.
Enerzijds door het weg te geven aan dat zwakke jongetje, anderzijds door een vreemde kracht te laten werken die enorm veel geld kost.

Terwijl het veel logischer en menslijker zou zijn als het sterkste jongetje van de klas als maatstaaf te nemen en daar naar toe te handelen.

Het Licht | 23-09-22 | 15:17

'Migratie voor links een diep verankerde morele aflaat'... Dat valt sterk te bezien. Nog voor Bolkestein waarschuwde Jan Marijnissen al voor de problemen die er konden ontstaan in achterstandswijk in grote steden. En daarna was het de SP die waarschuwde voor de mogelijkheid dat arbeidsmigranten oneerlijk konden concurreren op de arbeidsmarkt. Omdat de destijdse achterban van de VVD niet in volkswijken woonden maar wel profiteerden van de lage lonen van arbeidsmigranten vond rechts het allemaal wel best. Een malloot als Janmaat laat ik hier buiten beschouwing. Wanneer het over migratie ging sprak Fortuin, en later Verdonk, over de plannen de uit de PvdA-koker vandaan kwamen. Tot zover de les politieke geschiedenis voor vandaag.

Red shirt | 23-09-22 | 15:16 | 5

kan ik in het vervolg bij vragen over politieke geschiedenis bij u terecht?
ik kan bovenstaande in die volgorde nergens zo terugvinden als bij u,hulde!

bofferd114 | 23-09-22 | 21:31

@Dandruff | 23-09-22 | 18:47: hulde. goed te lezen dat er nog mensen zijn die wel de geschiednis optekenen zoals die zich daadwerkelijk voltrokken heeft.

bofferd114 | 23-09-22 | 21:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed stuk!

Bolleflap | 23-09-22 | 15:07 | 1

vind ik ook.... tussen al die ellende word ik weer ietsjes blijer want weet nu dat er velen hetzelfde denken.......

oblix | 23-09-22 | 16:34

Diepe buiging, respect en hulde voor het perfect verwoorden en duiden!
Chapeau!
Niks aan toe te voegen of over te zeiken, fantastisch topic!

Hoeck | 23-09-22 | 14:59

"dat er wel een groter, bozer plan achter het beleid móet zitten, omdat geen weldenkend mens toch de grenzen open zou willen houden"

Er zit inderdaad geen boos plan achter, ik denk dat er eerder verschillende belangen zijn die zo nu en dan samenkomen in wisselende allianties. En het is ook geen links-rechts kwestie. Het gaat van een linkse activist die migranten 'zielig' vindt tot een rechtse werkgever die de goedkope arbeidskrachten wel ziet zitten. Van een politicus die met een ruimhartige opvang in zijn lidstaat goede sier kan maken in de EU tot een journalist die niet zoveel opheeft met de nationale cultuur en in migranten links stemvee ziet. Rechtse werkgevers en linkse hoger opgeleiden kunnen het in de praktijk wel vinden met elkaar, de eersten krijgen hun zin op economisch gebied, de laatsten op cultuur. De enige groep die vrij consequent tegen is, de autochtone onderklasse, heeft geen bijzonder krachtige stem in het maatschappelijk debat. Die maken hooguit met hun stemgedrag het formeren ingewikkelder.

En dan zijn er ten slotte ook nog de migranten zelf, soms op de vlucht voor oorlog of vervolging, soms gewoon op zoek naar betere leefomstandigheden, maar in beide gevallen vastbesloten om hun eigen cultuur en identiteit te bewaren.

Als de combinatie van deze factoren volstaat om het een en ander te verklaren hoef je geen complot meer te postuleren. Sterker, dan kan je het beter niet doen, want je verliest direct een groot deel van je mogelijke medestanders.

Tashtego | 23-09-22 | 14:51 | 4

Maar hoe weet je zo stellig dat er geen plan achter zit?
Het wordt alsmaar ontkent, maar alleen in woorden, niet in daden.
En iets anders , rechtse werkgevers zien ook niets in spul dat voor 75% na 5 jaar nog werkloos is.

Nuchternederland | 23-09-22 | 16:16

weet wat je statistisch zegt met "soms", iig <20% maar ik denk zelf minder. Iig Turken, Finnen e.a. zouden daar niet bij moeten horen en van die "op de vlucht zijn voor oorlog & vervolging" zou ik wel eens willen weten hoeveel % daarvan binnen 1,2,3 jaar naar land van herkomst gaat voor vakantie of andere grappen en grollen..... ps: dat je je eigen land/stad/regio blijft steunen, vooral bij de T&F, heb ik altijd uiterst merkwaardig gevonden: je (vaak) geboorte land kan je niet voorzien in je levensonderhoud waardoor je dus weggaat (moet?) en dat land blijf je wel trouw????

oblix | 23-09-22 | 16:40

@Nuchternederland | 23-09-22 | 16:16: Zeker weten doe je dat nooit, het zou altijd kunnen dat er achter de schermen iets onvoorstelbaars plaatsvindt en dat dat op de een of andere manier nog succesvol geheim gehouden wordt ook. Maar je hebt het niet nodig om de instroom te verklaren, en als je het niet nodig hebt kun je het beter achterwege laten.

Wat je tweede punt betreft, werkgevend rechts heeft inderdaad geen zin in uitkeringstrekkers, maar dat kan gewoon de bijvangst zijn die ze maar moeten accepteren. Als jij als werkgever 20 goedkope arbeidskrachten krijgt maar daar staan een paar uitkeringstrekkers tegenover zou het resultaat voor jou onder de streep alsnog positief kunnen zijn. Zeker als er ook nog eens werkgeverspartijen in de regering zitten die er voor zorgen dat die uitkeringen niet door het bedrijfsleven opgehoest hoeven te worden. Maar ik zou hier eigenlijk cijfers moeten hebben om dat te onderbouwen.

Tashtego | 23-09-22 | 16:44
▼ 1 antwoord verborgen

Het helpt niet als ieder vraagteken bij migratie direct in de hoek van de bloksnor wordt gezet. Koppel dat aan het gebrek aan zelfreflectie van de zwarte medemens, de lange tenen van de Islamiet, en het NSB-trauma van de gemiddelde boomer, en je komt uit bij de huidige treinramp.

Zeddegeizot | 23-09-22 | 14:49
-weggejorist-
Nederland1 | 23-09-22 | 14:36

Ik dacht dat ze in Utrecht zo pro vluchteling waren.
Van der Burg vond zelfs dat Nederland er een voorbeeld aan moest nemen.

LauweSoep | 23-09-22 | 14:31 | 2

Zijn ze ook. Het is ook maar slechts 4% dat veiligelander en raddraaier is.
Hoe ze aan dat percentage komen is een raadsel.
Ook hoe ze weten dat al die overvallen en overlast door veiligelanders wordt gepleegd.

Dat is het manco van de huidige media, die neemt klakkeloos over wat een woordvoerder beweert. Kritische vragen zijn er nauwelijks.

Roos | 23-09-22 | 14:37

@Roos | 23-09-22 | 14:37: vind je het gek als de overheid de media financiert via allerlei kanalen.... wiens brood men eet....

oblix | 23-09-22 | 16:45

Elke zin raak, of was dat al gezegd?
maar wat gaan we nu doen, het gaat nog steeds te goed met de kikkers in de opwarmende pan, we doen niks.

HD50 | 23-09-22 | 14:24 | 1

wel waar, we laten onze eigen schoorsteen roken, dat is al een prestatie.... die maffeklappers in DH worden voor hun onzin betaald.....(door ons)....
BTW: imo meest opvallende woord in het stuk: post-democratisch tijdperk.... mooi gevonden....

oblix | 23-09-22 | 16:47

De migratie word gestimuleerd om de vergrijzing tegen te gaan. Mocht het vruchtbaarheidscijfer onder de 2 blijven is dat een gebed zonder eind.

Neuth | 23-09-22 | 14:20 | 7

@vlotterik | 23-09-22 | 15:04: Dat dus. Bovendien is het al meer dan 30 jaar bekend dat er een tijdelijke vergrijzing komt.

ChalinaRosa | 23-09-22 | 15:32

Met de huizenmarkt die niet veranderd zal de voortplanting ook niet opschieten. Kinderen van 30 die noodgedwongen thuis blijven wonen krijgen niet vaak kinderen lijkt me

brie-de-penis | 23-09-22 | 15:49
▼ 4 antwoorden verborgen

'Het [topic] gaat over hoe het institutioneel ontkennen, bestuurlijk negeren of sociaal stigmatiseren van voor iedere burger met eigen ogen zichtbare problematiek een vorm van gaslighting is die heeft mede geleid tot een escalatie van wantrouwen in de overheid. Die escalatie is een uiterst vruchtbare voedingsbron gebleken voor complottheorieën, en de handelaars daarin.'
Ik mis de duidelijke structuur en argumenten in dit stuk, dat heb ik bij Van Rossem nog niet eerder gehad.
Wat is nu exact de verhouding tussen immigratie, de houding van mensen ten opzichte hiervan en complottheorieën/wantrouwen richting overheid?
Is islamisering, omvolking (=complottheorie?), immigratie een voorbeeld dat Van Rossem gebruikt? Of is het de hoofdmoot van het wantrouwen?
Beetje een Feynmanstukkie. Het leest best fijn weg, maar is een beetje hak op de tak. En uiteindelijk denk je: wat heeft hij nu exact gezegd en wat voor punt maakt hij nu exact?

guldenmiddenweg | 23-09-22 | 14:19

Hieronder link naar artikel van zweeds journaliste Elisabeth Asbrink in de NY-Times over de winst van rechts in Zweden. Opvallend is dat zij weliswaar wel de immigratie en het opkomende bendegeweld noemt maar nadrukkelijk vermijdt die met elkaar te verbinden omdat zij niet wil stigmatiseren. Evenmin durft zij het aan te stellen dat ongebreidelde immigratie absurd is. Zij gelooft nog steeds in de maakbaarheid van de samenleving.
www.nytimes.com/2022/09/20/opinion/sw...

LucaBrasi | 23-09-22 | 14:18 | 6

Het punt is natuurlijk dat bepaalde lieden zichzelf stigmatiseren. Je zou een thema-avond kunnen houden enkel en alleen over het begrip stigmatisering. Het is eigen aan individuen en groepen om zichzelf te stigmatiseren en ook om op een bepaalde wijze gestigmatiseerd te willen worden. Maar het is uiteraard niet zo dat het altijd zo verloopt dat de wijze waarop ik mezelf stigmatiseer overeenkomt met de manier waarop anderen mij stigmatiseren. Het een roept het ander op, en vaak zie je dat zelfstigmatisatie een tegengestelde reactie oproept, dus dat de ander jou niet op eenzelfde wijze wenst te stigmatiseren. Maar, en dat is een belangrijk punt, het één staat niet los van het ander. Vooroordeel kan nóg zo onterecht zijn, het gaat altijd ergens op terug, het komt niet uit de lucht vallen.
Een kruis dragen, een hoofddoek, een hanekam, een driedelig pak, een bontkraag, een bikini, een boerkini, allemaal vormen van zelfstigmatisering. Maar een bontkraagje zegt van een meisje in bikini dat ze een hoer is, enzovoorts.

Schoorsteenveger | 23-09-22 | 15:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Sterk artikel

dickg | 23-09-22 | 14:17

Vanuit de politieke elite was het de oude Drees en zeker niet Den Uyl die al meer dan 50 jaar geleden zijn zorgen uitte over het gevaar van een massale instroom van vreemdelingen. Het tegenwoordig vaak gehanteerde argument dat we die vreemdelingen nodig hebben vanwege de vergrijzing kan alleen al niet kloppen gelet op het grote tekort aan arbeidskrachten in steeds meer sectoren. Ik maak mij veel grotere zorgen over de hersenspinsels en waanideeën van onze volksvijandige machthebbers dan van iemand als Baudet want hij bepaalt het beleid niet.

Astimar Teutis | 23-09-22 | 14:16 | 2

Schreef Martin Bosma daar al niet over in zijn boek De Schijn elite van de valsemunters ?

Dat Drees het al vroeg goed zag.

Wattman | 23-09-22 | 14:23

@Wattman | 23-09-22 | 14:23: Uitstekend boekwerkje is dat. Afgelopen vakantie in één keer uitgelezen. Mooie historische opsomming.

knutsel_ | 23-09-22 | 14:41

Fortuyn vermoord vanwege zijn migratiestandpunt? Misschien speelde het mee, maar Volkert heeft nooit over zijn motief gesproken. Gezien zijn verleden lijkt het logischer om het bij de standpunten van Fortuyn over pelsdierfokkers, veehouderij, etc. te zoeken.

Welkom terug Van Rossem, geen zorgen - niks veranderd.

Komjehiervaker | 23-09-22 | 14:09 | 1

Het motief van Volkert staat beschreven in de uitspraak van de rechtbank:

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

"Ik zag [slachtoffer] als een gevaar voor de samenleving. Ik zag voor mijzelf geen andere mogelijkheid dan wat ik heb gedaan."

En: "Voor wat betreft het motief van verdachtes handelen moet worden aangenomen, op grond van wat daarover tijdens het vooronderzoek en ter terechtzitting is gebleken en ook aannemelijk wordt geacht, dat verdachte in het slachtoffer een steeds groter wordend gevaar zag voor de samenleving, met name voor kwetsbare groepen, zoals asielzoekers, moslims en mensen met een WAO-uitkering. In verdachtes optiek school er in het optreden van het slachtoffer een gevaar voor belangrijke fundamenten van onze samenleving."

countus | 23-09-22 | 14:40

Mooi Van Rossem. De Portugese zon en wijn doen je, tezamen met Van Amerongen, goed. Frau von der Leyden is nu al overal te pas en te onpas aan het oreren over de komende verkiezingen in Italië en wijst al met vingertje naar de straffen die de heiige EU op gaat leggen en noemt Polen en Hongarije als voorbeeld. Dit wijf is gewoon een fascist. Maar feit is wel: met Zweden, Hongarijë, Polen en wellicht straks Italië waar een ander geluid uit zal komen dan de afgelopen jaren, begint er wel iets te af te brokkelen.

Dubbelepunthoofd | 23-09-22 | 14:05 | 1

En hopelijk zet dat door. En wat je van von der Leyen zegt, eens.

ChalinaRosa | 23-09-22 | 15:37

Ahhhh dus wat Baudet zegt is misschien gek maar wel begrijpelijk! Want als het niet expres zou zijn, wat kan er dan voor ratio achter zitten, nietwaar?

Ziehier de salontafelgemaakte complot theorie in een notendop. Want er moet toch een verklaring zijn? Ja, als je uitgaat van een universele werkelijkheid dat immigratie een historische fout is, een groot onrecht en dus een verklaring behoeft, dan wel ja. Maar er zijn ook andere verklaringen mogelijk die buiten het voorstellingsvermogen liggen van de doelgroep, zoals internationale verdragen, het idee dat mensen echt vluchteling kunnen zijn, het idee dat de natiestaat niet de enige bepalende factor is in deze wereld. Moeilijk te begrijpen voor sommigen, maar ook dat kan!

Beste_Landgenoten | 23-09-22 | 14:05 | 10

Inderdaad

Nico1000 | 23-09-22 | 15:56

De indianen hadden ook last van massa-immigratie. Nu leven ze in reservaten.

squadra | 23-09-22 | 16:30
▼ 7 antwoorden verborgen

In 2008 bedroeg het aantal Moslims in Nederland 825.000. Weet iemand hoeveel het er nu na ruim 14 jaar zijn?

Cobarde | 23-09-22 | 14:01 | 2

"hoeveel" Teveel. Zodra ze in de trein gaan zeggen "jij begrijpt niet hoe gaat in onze cultuur" Dan ben je op het punt beland dat andere vrijheden/geloven in het geding gaan komen.

keistad | 23-09-22 | 14:14

5% van de totale bevolking boven de 15 jaar in 2020 volgens cbs (cbs punt nl, zoeken op geloof, dan het bovenste item)

Lu_Tze | 23-09-22 | 15:52

Gister stond er bij IND de Pieter Calandlaan een vrouw met 7 kinderen in de rij. Vandaag een met 6 koters. Maar een asielzoeker heeft gemiddeld 1,5 nareizigers, hoorde ik op het journaal. Gelukkig maar.

Piet Karbiet | 23-09-22 | 14:01 | 1

Alle gegevens worden gemodereerd of volgens hernieuwde criteria beoordeeld en verwerkt. Alle begrippen zijn rekbaar bij de overheid..

slikspringer | 23-09-22 | 15:16

Dank!

Polycynisch | 23-09-22 | 13:59

"er zijn simpelweg al lang parallelle samenlevingen ontstaan die langs elkaar heen bestaan,"
We gaan bestuurlijk gezien een soort België worden (dat weer een soort mini EU is). Iedere groep een eigen vertegenwoordiging en gevoeligheden.

Overigens hulde en roflol voor "Status Quatsch".

Duwbak_Linda | 23-09-22 | 13:59

Het ingezette proces van de omvolking is onomkeerbaar als we geen andere leiders krijgen. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. Verhuizen naar een ander EU-land om de ellende te ontlopen zal u uiteindelijk niet helpen. Het is te hopen dat het in één der lidstaten zeer binnenkort zo enorm uit de klauwen giert dat de beleidsbepalers de koers verleggen. Als het omvolkingsproces in de EU-landen synchroon verloopt is er geen hoop meer. Niet voor Nederland en niet voor de EU.

goedverstaander | 23-09-22 | 13:59 | 6

@goedverstaander | 23-09-22 | 15:20: En dit is precies wat Michel Houellebecq beschrijft in zijn boek "Soumission" ("Onderworpen", in de Nederlandse vertaling).

staat het bier koud? | 23-09-22 | 16:03

@staat het bier koud? | 23-09-22 | 16:03: Ik heb van de man gehoord, niets van hem gelezen, maar nu al met hem eens.

goedverstaander | 23-09-22 | 16:43

@goedverstaander | 23-09-22 | 16:43: Michel Houellebecq is een beroemde Franse schrijver. Hij is geen lachebekje, zijn meeste boeken zijn somber en pessimistisch. Het boek "Onderworpen" is overigens uitstekend leesbaar en af en toe ook komisch. Het beschrijft de situatie in Frankrijk in de nabije toekomst, wanneer een islamitische partij flink wint in de verkiezingen en samen met linkse dwazen de regering vormt. Uiteraard worden de islamieten binnen de kortste keren de baas en zijn vooral de vrouwen in Frankrijk de grote verliezers, want zij raken hun rechten kwijt.
Kortom, een beetje zoals het gegaan is in Iran na het vertrek van de Shah.

staat het bier koud? | 23-09-22 | 16:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Wie de immigratiecijfers beziet, en wie de waanzin die in het kielzog ervan op ons wordt losgelaten erkent, kan maar één logische conclusie trekken: de homogeniteit van de Nederlandse bevolking wordt doelbewust doorbroken, gelijk die van andere volken binnen de EU.

MickeyGouda | 23-09-22 | 13:57 | 5

Olie voor immigratie.. Ik was er niet zo bekend mee, maar ik denk dat Arthur van A. daarmee de spijker op zijn kop heeft geslagen in een van zijn topics. Het leek onbeduidend, na de oliecrisis in 1975 werd de kraan weer opengedraaid op voorwaarde dat de cultuur ook deze kant op zou komen.
En zo geschiedde.
Ik onthou de uitspraak van een aantal moslims: "op een dag zijn wij hier de baas".
Dat is denk ik wel het doel. En aangezien het hen niet om het individu gaat maar om het grote goed voor de religie, hebben zij geduld.
In 1975 bewust gestart, degenen die het in de jaren 80 en negentig benoemden werden racistisch genoemd en zo zag ik het toen ook . Als racisme.
Sinds Fortuijn is het tij gekeerd en ik hoop van harte dat de ontwikkelingen van de laatste tijd zorgen dat we de sluizen alsnog kunnen sluiten.

Roos | 23-09-22 | 14:33

@ffnietnu | 23-09-22 | 14:33: Niet alle EU staten zij gelijk: Nederland zit vol, maar moet voller. De Baltische staten, samen 4x groter dan Nederland met 1/3e van de populatie van Nederland blijven leeg. Gelijk zo voor Portugal en Ierland.

Maar allemaal aan de periferie dus niet boeiend voor de EU ofzo?
Terwijl het nagenoeg allemaal blanke ethno-staten zijn, met meer dan 85-95% blank.

Als de EU sociale cohesie wil ondermijnen door import van niet compatibele culturen, dan kunnen ze beter dáár beginnen.

ReyNemaattori | 23-09-22 | 14:51

@ReyNemaattori | 23-09-22 | 14:51: Maar daar zijn de voorzieningen slechter dan hier (hoe lang gaat dat nog duren?), dus wil men daar niet worden opgevangen.
Bovendien komen ze Polen en/of Hongarije ook nauwelijks in (willen ze ook helemaal niet).

Peerkeoud | 23-09-22 | 16:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Welkom back, VanRossem.

Amsterdamsko | 23-09-22 | 13:55 | 1

Idem en mooi stuk!

VP732 | 23-09-22 | 13:56

Absoluut een zeer welkome analyse. Met de groene pixel precies op het puntje van de neus van Sharon Dijksma.

200535174
Groetjes!

vanBarchum | 23-09-22 | 13:55

Prachtig stuk van Van Rossum.
Maar dit gesteld hebbend zullen ee het over het komend decennium moeten hebben. De immigranten gaan zich maatschappelijk en politiek melden want Nederlanderschap verwerven zal geen probleem zijn. Ze zullen hun eisen stellen en qua omvang gegroeid zijn. Met waarden die haaks op die van de autochtonen staan. Wordt dat voor ons buigen of barsten? Ik denk het laatste!

ExitTrajectum | 23-09-22 | 13:53

Er moet maar een een "Roofridderswet" komen. Elke overlastgevende asieleiser (en dus kansloos) gaat gewoon linea-recta naar een uitzetcentrum met bed, bad en brood totdat ze vrijwillig oprotten. Dit moet pan-Europees geregeld worden. Want ze trekken nu als roofridders van land naar land en maken misbruik van onze goede bedoelingen, erger echte vluchtelingen worden daardoor benadeeld qua imago en qua doorstroming. Linksom of rechtsom zelf het grootste linkse huppelkutje snapt wel dat deze mensen criminelen zijn en hun enige optie moet zijn brommen in een uitzetcentrum. Het zijn allemaal veelplegers dus wettelijk valt het ook wel te regelen. I.p.v. max. 2 jaar cel krijgen ze max. 2 jaar uitzetcentrum onder de voorwaarde dat ze Europe verlaten en nooit meer terugkomen mogen ze op elk moment weg. Komen ze wel terug, rest straf uitzitten totdat ze toch maar naar huis oprotten. Lijkt me een prima ontmoedigingsbeleid om mee te beginnen. Kunnen we ook wat beter zorgen voor de mensen die echt onze hulp nodig hebben. Asielzoekers, daklozen enzovoort.

Theodorus.Goldbach | 23-09-22 | 13:53 | 5

@therealbraindump | 23-09-22 | 14:43:

Wat een onzin. Van alle migranten die er vorig jaar kwamen waren er slechts 10% vluchtelingen (inclusief nareizigers). Het fabeltje dat hier heerst dat we worden overlopen door miljoenen vluchtelingen per jaar slaat nergens op. Het nergens op gebaseerd zelfs. Zo was er ook een sukkel die claimde dat vluchtelingen ons 30 miljard per jaar kostte. Dat kan helemaal niet eens. Zelfs als je er van uitgaat dat ze niet werken en van alle toeslagen gebruik maken kom je niet eens in de buurt van dat bedrag.

Theodorus.Goldbach | 23-09-22 | 16:47

Theodorus, helemaal met je eens. Dit vatten we samen onder de kop "common sense beleid". Heeft niks met links of rechts te maken, gewoon met wat "verstandig" is en wat "onverstandig" is.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:05

@Theodorus.Goldbach | 23-09-22 | 16:47: zou graag eens van jou vernemen wat de totale kosten van dit immigratiebeleid dan volgens jou zijn per jaar.
heb je gister aangaande een ander topic een flapdrol genoemd,zou graag een reden vinden om dit terug te nemen.bij voorbaat dank.

bofferd114 | 23-09-22 | 22:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Heerlijk stuk om te lezen, thans.

Zoelense Hobbyboer | 23-09-22 | 13:52

Het enige wat zal helpen is iemand met een bloksnor en treinen naar het oosten maar dat is geen goed idee Toch?

Toedels | 23-09-22 | 13:49 | 3

Is inderdaad geen goed idee.
Maar het is niet het enige waar je aan kan denken.
Problemen kennen vaak meerdere oplossingen en die hoeven niet zo te zijn zoals jij bedoelt.
Maar je wilde even choqueren.

Ruimedenker | 23-09-22 | 13:57

Mooi betoog. Voor wie hier geen genoeg van kan krijgen, kijk ook eens op uw Staatsomroep naar mooie cultuur verrijkende bijdragen aan de samenleving zoals Sihame, PolderMocro's en RTL4's Mocromafia. Hulde

Opoe Herfst | 23-09-22 | 14:07

Vliegtuigen naar het zuiden mag ook.

Jee-Dee | 23-09-22 | 14:12
-weggejorist-
Jeroen65 | 23-09-22 | 13:47 | 2

Je geeft een mooie omschrijving van het huidige tijdperk: postdemocratisch. We hebben een gekozen dictatuur. Een politieke coalitie is vergaan tot een kartel.

Gebakschep | 23-09-22 | 13:45 | 6

@Bernhard de II | 23-09-22 | 14:28: Daarom ook nooit kijken naar verkiezingsbeloftes, maar naar wat desbetreffende partij(en) de afgelopen jaren voor elkaar gekregen heeft; in geval van de VVD is dit al 12 jaar kiezersbedrog. Diegene die hier nog op stemt wil ook niet anders dan bedonderd worden!

infidel103 | 23-09-22 | 15:21

Het is wachten totdat een Palpatine opstaat en het postdemocratisch bestel in een Europees Empire verklaard totdat de schaapjes beseffen waarop ze vrijwillig en moreel superieur gestemd hebben. Maar dan is het te laat.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Verdorie, mijn koffie is koud geworden. Oftewel interessant stukje tekst.

keistad | 23-09-22 | 13:43 | 2

Slurpend lezen is dat misschien iets voor jou? Onderzoeken hebben uitgewezen dat het nuttigen en vasthouden van warme dranken zoals koffie een significant betere waardering en beoordeling geeft van informatie.. snap je nu waarom het eerste wat de autoverkoper je aanbiedt een kop koffie is?

Smoelensmid | 23-09-22 | 16:44

@Smoelensmid | 23-09-22 | 16:44: p.s. het eerste wat mijn patienten aangeboden kregen bij het bespreken van een behandelplan was natuurlijk... koffie! ;)

Smoelensmid | 23-09-22 | 16:45

Blij met deze analyse. Er zijn inderdaad al lang parallelle samenlevingen aanwezig en dat ligt niet perse aan ‘ons’ de zogenaamde ‘islamofoben’. Azarkan deed een oproep solidair met moslims te zijn. Maar dat maakt de groep zelf onmogelijk! Een voorbeeld. Een jaar of 15 geleden, voor mijn pensioen, fietste ik regelmatig van en naar mijn werk door een buurt waar ik ook regelmatig op niets af voor hoer werd uitgemaakt. Maar ik zie mensen als individuen. Dus toen er op een stil moment in de middag voor mijn ogen een gehoofddoekte moslima (van ongeveer mijn leeftijd) met al haar boodschappen struikelde op straat, stapte ik af en wilde haar helpen. Een paar tellen later werd ik bruusk weggeduwd door een man in djellaba en een andere man en vrouw, alsof ik iets verkeerds gedaan had. Alsof ik vies was en haar niet had mogen aanraken. Solidair zijn met moslims? Waar haalt Azarkan het vandaan dat 'wij' dat niet zijn? Ik was het destijds zeker nog! Maar werd als een vies varken weggeduwd!

Nicola-D-Dex | 23-09-22 | 13:42 | 1

Dat is een symbolische use-case inderdaad. Maar waag er iets van te zeggen en jij bent het probleem.

Gladiator Fap | 23-09-22 | 17:10

Wat bizar is, is dat er geen enkel democratisch draagvlak bestaat om iedereen uit het Midden Oosten met een zielig verhaal hier van gratis kost en inwoning te voorzien. Dat wordt al jaren compleet genegeerd.

wapster | 23-09-22 | 13:42

Chapeau, van Rossem!

LoesjeP | 23-09-22 | 13:41

Mooi verwoord stuk!

ChatBot | 23-09-22 | 13:40

Van Rossem redeneert vanuit een situatie in het verleden. Hij schetst de situatie gezien van een deel van Nederlanders die er niet meer is. Het is te laat ! De huidige situatie is een al omgevolkt land. Het is een verhaal van een steeds kleiner wordende minderheid, wier mening steeds minder ertoe doet.

Nomen | 23-09-22 | 13:37

Al eeuwen komt links samen om te filosoferen over wat goed is voor het volk en hoe om te gaan met rechts in de vorm van kerk en kapitaal. Op een of andere manier is islam bij die meute aangeschoven en welkom geheten, zo diep dat links geen woord meer vuil durft te maken aan islam.
Mijns inziens is links door islam gegijzeld en heeft het rechts nodig zich onder dit juk uit te kunnen vechten. Dat is de functie van democratie, wanneer het in een richting niet goed gaat zou de stem van het volk dit kunnen uitbalanceren waarna links daar weer op kan reageren door zich te herpakken en, zoals ze ooit bedoeld hebben, te strijden voor een samenleving waarin iederéén zijn rechten beschermd worden, ook moslims, tégen de intolerantie van de extreem rechtse islam.

nsfl | 23-09-22 | 13:35 | 3

links bestaat maar nauwelijks een eeuw en u dankt uw opleiding, huis, auto en totale welvaren aan hen, rechtse praatjes zijn wel van alle tijden

AntiZanicz | 23-09-22 | 13:53

Je dicht links en islam in Nederland veel te veel macht toe.

Normale mensen vinden gewoon dat je mag dragen wat je wilt. Dat je mag eten wat je wilt. Dat je jouw religie mag belijden. Hoef je niet links voor te zijn. De meeste normale rechtse mensen vinden dat ook.

Wel heb je een puntje die fundamentalistische moslimextremisten verschillen qua opvattingen niet zo heel erg veel van extreemrechtse lieden. Ze hebben meer gemeen met elkaar dan je zou denken.

Theodorus.Goldbach | 23-09-22 | 13:59

Links/rechts is een mindset die altijd wel heeft bestaan, misschien onder een andere noemer. Zo relevant als dit artikel, zo relevant mijn reactie. IRL vallen dingen altijd mee want idd, binnen de eigen kring is iedereen gelijk.

nsfl | 23-09-22 | 14:35

Goede analyse. Dank !

Zwizalletju | 23-09-22 | 13:34

Maar ik twijfel, is het spelbord of speelbord? Want het is wel speelveld en geen spelveld,... maar toch bekt spelbord beter dan speelbord,...

miko | 23-09-22 | 13:33 | 2

bordspel?

ChatBot | 23-09-22 | 13:41

Maar toch, maar toch wordt er in de Trouw zowaar aandacht besteed aan het boek 'Het spook van Weimar, een democratie in crisis' van de 28-jarige rechtsfilosoof Raisa Blommestijn, waarmee ze in april promoveerde aan de Universiteit Leiden.
'Een van de grootste problemen die de democratie anno 2022 bedreigen, is volgens Blommestijn dat nieuwsmedia een eenzijdig geluid laten horen. Bijvoorbeeld door kritiek op migratie weg te zetten als ‘extreemrechts’ en supporters van zwarte piet als ‘racist’. In haar boek vergelijkt Blommestijn het heden met de nadagen van de Weimarrepubliek in de jaren dertig. Ook nu zou de democratie zich in een crisis bevinden, waardoor steeds meer burgers zich ervan afkeren.'
www.trouw.nl/cultuur-media/sorry-zegg...

grietmetgroenefiets | 23-09-22 | 13:31 | 7

Theodor Ik kijk anders graag naar Raisa

thanseeuwen | 23-09-22 | 14:06

@T.G: extreemrechts is wat anders als rechts-extremistisch. Als deze bewering dan nog verpakt wordt in zo’n dooddoener als ‘je kunt niet ontkennen dat’ dan ben ik er wel klaar mee. Valt in dezelfde categorie als ‘het is algemeen bekend dat’.

dekruidenier | 23-09-22 | 14:29
-weggejorist-
Peerkeoud | 23-09-22 | 16:30
▼ 4 antwoorden verborgen

Prima stuk, Rossem.
Ik ga 't kopiëren. Dan heb ik volgend jaar een leuk actueel stukkie om neer te plempen
En het jaar daar op, en daarop en daarop en.....

vliegende knorrepot | 23-09-22 | 13:31

Van Rossem, puik stuk weer. Zoals altijd prachtig beschreven realiteit!

swagmachine | 23-09-22 | 13:30

De pauze heeft je goed gedaan, Bart.
Uitstekend stuk.
Zelfs de “neutrale” kijker kan dit verhaal enkel maar beamen.

Ruimedenker | 23-09-22 | 13:30

In Italië gaat Meloni waarschijnlijk winnen. Wanneer in Nederland?

thanseeuwen | 23-09-22 | 13:28 | 7

Warhoofden genoeg hier maar die lijken niet erg geschikt voor de regering of willen niet want kritiek leveren is veel makkelijker uit de oppositie.

AntiZanicz | 23-09-22 | 13:51

Mag niet van v.d. Leyden, heeft al een waarschuwing gegeven.

gato | 23-09-22 | 17:57
▼ 4 antwoorden verborgen

Fortuyn werd vermoord door een dierenfanaat vanwege de losse opinie met een lach van Fortuyn over de nertsenfok en omgang daar met dieren.

AntiZanicz | 23-09-22 | 13:28 | 6

@AntiZanicz | 23-09-22 | 13:50: Nee, staat gewoon in de uitspraak van de rechtbank:

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

"Ik zag [slachtoffer] als een gevaar voor de samenleving. Ik zag voor mijzelf geen andere mogelijkheid dan wat ik heb gedaan."

En: "Voor wat betreft het motief van verdachtes handelen moet worden aangenomen, op grond van wat daarover tijdens het vooronderzoek en ter terechtzitting is gebleken en ook aannemelijk wordt geacht, dat verdachte in het slachtoffer een steeds groter wordend gevaar zag voor de samenleving, met name voor kwetsbare groepen, zoals asielzoekers, moslims en mensen met een WAO-uitkering. In verdachtes optiek school er in het optreden van het slachtoffer een gevaar voor belangrijke fundamenten van onze samenleving."

Als u bewijs voor uw stelling heeft, waaronder dat datgene wat ik zeg een verzinsel is, dan hoor ik het graag!

countus | 23-09-22 | 13:58

Ja hoor: Dierenfanaat wordt geconfronteerd met dierenleed in nertsenfokkerij en vermoordt boodschapper.
Pistool regelen, afwachten op het juiste moment en BAM doodschieten. Heel erg drastisch voor een 'dierenfanaat'. Hij had hem een blauw oog kunnen tikken op die parkeerplaats, hij had met een kluitje spandoeken en een filmcrew kunnen gaan staan.
Potverdorie, als Volkert eens in Azië gaat kijken naar hoe er daar met de beestjes wordt omgegaan, en hoe locals erom grijnzen.. bloedbad.
Of het is een onzinreden die gebruikt wordt om de pure moordlust op Fortuyn wat af te zwakken, of je zou hem moeten vastzetten totdat alle dierenleed uit de wereld is, want met zo'n gast op vrije voeten..

Kouwe Kees | 23-09-22 | 14:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Hear, hear! Puik stukje duiding met vlijmscherp fileermes.

Wiebenick | 23-09-22 | 13:28

Belachelijk hoeveel aandacht het complotdenken van Baudet krijgt en het weglopen van het kabinet. Het gaat werkelijk nergens over. De kwaliteit van het debat heeft het niveau bereikt van schoolpleintjes retoriek, scheldpartijen, verwijten en je hebt het idee dat je 2 dagen lang naar een juicechannel zit te kijken. Er bestaan helaas geen sterke politieke persoonlijkheden meer, wel 16 roddelclubjes die zogenaamd het volk vertegenwoordigen.

johnyl | 23-09-22 | 13:27 | 1

Juist, debat is overtuigen met argumenten en open staan daarvoor. Bij ons is het vervallen tot woordspelletjes, gelijk krijgen, vliegen afvangen, toneel spelen en profileren.

Zoelense Hobbyboer | 23-09-22 | 13:43

Dank je Van Rossem, voor je scherpe observaties.
De staat van het land doet me altijd denken aan Oostenrijk-Hongarije vlak voor WO1, heel interessant dat er veel etniciteiten en naties langs elkaar leven, en een bron van interessante cultuur maar ook bijzonder fragiel.

Barre_de_k | 23-09-22 | 13:27

Nee van Rossem, alle immigratie is geweldig en mooi. Blijkbaar hebben we het je niet goed genoeg uitgelegd.
*/ D66 modus uit /*

2voor12 | 23-09-22 | 13:27

Prima analyse weer van Van Rossem!
"De realiteit haalt de ideologische moraal altijd in." Helemaal raak, en overigens niet alleen van toepassing op het asielcircus, maar op allerlei lariekoek die de politiek en de samenleving uithalen.
En ja, Wilders en Baudet, en vóór hen Fortuyn, zijn toch echt de kindjes die de kartelpartijen ZELF gebaard hebben. Als je er maar lang genoeg een puinhoop van maakt, komt er een reactie vanuit de samenleving.
De gevestigde orde in de politiek faalt al járen op een aantal belangrijke dossiers, en het maatschappelijk ongenoegen dat daarover ontstaat hebben ze zelf voor de volle honderd procent veroorzaakt.
Maar er zijn nog steeds hordes kiezers die dat niet begrijpen.

KeesBruin | 23-09-22 | 13:26

Wat een stigmatiserende racist die Sharon Dijksma, geen mens is illegaal !

Wattman | 23-09-22 | 13:24 | 3

Toch zou ik Sharon best graag willen illegaliseren.

Zeebonkus | 23-09-22 | 13:25

Een verblijf kan wel illegaal zijn.

Barre_de_k | 23-09-22 | 13:28

En vrijwel overal waar de Islam zijn intrede doet, is het hommeles. Op school, op het voetbalveld, in het zwembad, op het dorpsplein, in het uitgaansleven, op de weg, op de kermis, in het park. Sissen, vechten, uitschelden, ruziemaken, voordringen, verongelijkt voelen, broers en neven erbij halen. En ga zo maar door. Generaties lang. Enige uitzondering zijn de arabische deugers op LinkedIn die daar weer met een janktopic de likes bij elkaar proberen te fietsen. Alsof er ooit iemand op het werk er even met gestrekt been tegenin gaat. De policor zit diep geworteld en niemand wil zijn eigen carriere in de waagschaal leggen van de waarheid.

Enfin, is islamisering wordt uitgesmeerd over een pakweg 100 jaar. Lekker sluimerend met her en der een piek. Die piek wordt afgetopt om enige oproer in de kiem te smoren. En ondertussen verandert deze samenleving sneller dan ooit tevoren en worden we niets anders dan een Europees-Arabische substaat. Een israel achtige parallele samenleving waarbij de dorpen steeds verder onder druk komen te staan en de steden feitelijk onleefbaar.

Het is wachten op een leider op rechts die niet zo'n schreeuwdrang a la Greet heeft. Of louter onnozelaars om zich heen verzamelt. Eigenlijk moet die leider op rechts opstaan op links of het midden. Het beste van beide kanten bundelen en met enig gogme en charisma de nutteloze regeringspartijtjes één voor één wegvagen. Bindende wintip is in je partijprogramma opnemen dat je het budget van de NPO vertiendubbelt. Heb je het 20u journaal alvast voor je gewonnen.

de Voorzittert | 23-09-22 | 13:24

In Italië, Zweden en ik verwacht heel snel Oostenrijk, gaat een andere wind heersen. Dat zal nog meer druk op ons geven. Hoe ziet de minister president dat vanuit 405 E 42nd St, New York, NY 10017, USA?

squadra | 23-09-22 | 13:22 | 1

Heeft Mark zich eindelijk in zijn nadagen als premier laten inschrijven bij Eric Mouthaan?

HoogToontje | 23-09-22 | 13:44

Vraag me af of Russische en Oekraïense asielzoekers de verbinding kunnen vinden in dit land.

RickTheDick | 23-09-22 | 13:21 | 2

Hoorde net dat de beruchte staatssecretaris Van der Burg al had gezegd, dat Russische dienstweigeraard niet terug zullen worden gestuurd. Nu komen ze nog niet naar Nederland, maar na deze uitnodiging door het kabinet, zullen ze wel snel verschijnen. Dat is in deze tijd een kwestie van uren, en dan weet heel Rusland, dat we het hier in Nederland wel even zullen "schaffen" met Russische vluchtelingen.
En, laten we wel wezen, het loopt tegenwoordig zo gesmeerd in de asielindustrie in Nederland, dat een paar duizend Russen er ook nog wel bij kunnen.

KeesBruin | 23-09-22 | 13:29

Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said, "We are all just prisoners here, of our own device"

And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast

Kouwe Kees | 23-09-22 | 13:20

Na de verzuiling nu de parallelle samenleving?

Welkom terug Bart Nijman.
*Insert smiley*

Roos | 23-09-22 | 13:20

Als ik het geld er voor had, zou ik emigreren. Naar Portugal of zo.

zwartzondersuiker | 23-09-22 | 13:18 | 1

Zoek een leuke vrouw. Heb ik ook gedaan en nu woon ik heerlijk in Engeland. Over emancipatie gesproken..

Zeebonkus | 23-09-22 | 13:29

Ooit gebeurt er iets waardoor de trekker overgehaald wordt. Je verwacht elk moment dat het niet meer gepikt wordt en er een opstand komt, maar Nederland is klemgezet in procedures, wetten, rechtelijke macht.
Dat maakt de druk op de ketel alleen maar groter; en ook de explosie die volgt als de opgekropte woede te groot wordt.

langelat | 23-09-22 | 13:18 | 4

Ik moest gisteren in IJmuiden zijn en reed langs het Noordzeekanaal. Daar lag het asielschip, aan de overkant van het water. Ik vloekte binnensmonds en dacht "gelukkig ligt het aan de overkant, dan wordt het moeilijker voor ze om hier te komen". Onder normale omstandigheden, dus wanneer de zogeheten vluchtelingen ook echte vluchtelingen zouden zijn, waren die gedachten waarschijnlijk niet bij me opgekomen maar was ik het er helemaal mee eens geweest.

Here's Freddy | 23-09-22 | 13:27

@Here's Freddy | 23-09-22 | 13:27: De pont is gratis voor voetgangers.

RideFreeOrDie | 23-09-22 | 13:42

@Here's Freddy | 23-09-22 | 13:27: Precies zo rijd ik ook langs mijn voormalige geboortehuis, een eeuwenoud pand dat in 2015 gesloopt is. Nu wonen daar studenten uit vele landen. Ze betalen de hoofdprijs voor een armzalig hok in het zoveelste lucratieve bouwproject van ontwikkelaar Kroon..

Wiebenick | 23-09-22 | 13:48
▼ 1 antwoord verborgen

Die parallelle samenlevingen bestaan bij de gratie van gratis geld zodat de participanten zich rustig houden. Haal dat geld weg en je hebt een tweede Libanon.

UpdateAvailable | 23-09-22 | 13:16 | 4

Exact, idem zoals ze nu tientallen miljarden over het land naar de zgn. paupers gooien, alleen maar om het zaakje rustig te houden. Maar er komt een einde aan die slappe politiek, 100%, dat staat helder in het stuk van v.Rossem boven.

hagelkruis | 23-09-22 | 13:21

Nou, van rode Libanon wordt je anders ook knap rustig...

F. von Zeikhoven | 23-09-22 | 13:23

Beangstigend eigenlijk.

ChalinaRosa | 23-09-22 | 13:30
▼ 1 antwoord verborgen

In de jaren '70 was PvdA was zeer kritisch, vanwege de verdringing van Nederlandse werknemers door gastarbeiders en de druk op de lonen. Daarom eiste de PvdA dat gastarbeiders maar twee jaar mochten blijven. Dat werd toegezegd, maar de VVD en de werkgevers bedachten allerlei trucs (oa gezinshereniging) om dat te omzeilen. In 1960 waren er 3 Marokkanen en 22 Turken met een werkvergunning in Nederland. In 1973 waren er al tienduizenden. De VVD voerden gedwee de agenda van de werkgevers uit.
De geschiedenis herhaalt zich dus.

johnyl | 23-09-22 | 13:14 | 4

Dat klopt niet. De meeste Marokkanen kwamen Nederland op eigen initiatief binnen, vaak via België en Frankrijk, waar ze al hadden gewerkt. Jaren 60. En de verruiming van wetgeving voor familieleden van Marokkanen werd geïntroduceerd tijdens het Kabinet Den Uyl. Waar de VVD niet inzat.

Après toi | 23-09-22 | 13:26

@Après toi | 23-09-22 | 13:26: Aanvankelijk gold een wachttijd van twee jaar om het gezin over te laten komen, maar die termijn werd in 1966 voor Turken en in 1970 voor Marokkanen teruggebracht tot een jaar. Dit gebeurde vooral op aandringen van de Katholieke Volkspartij (KVP) en de VVD.

johnyl | 23-09-22 | 13:30

Maar toen veranderde de arbeiderspartij in een club waarin exotische mensjes uit buitenlanden werden geidoliseerd ook al hadden deze nieuwe Nederlanders zeer reactionaire ideeen en gewoontes die knap wrongen met die van het socialisme. De PvdA nam veel die mompelende luitjes in zich op en begon met faciliterende werkzaamheden en mogelijk zelfs hier en daar wat cliëntisme. De arbeider wendde zich af en lonkte naar de SP, LPF, PVV. En toen liep de PvdA leeg.

Risingson | 23-09-22 | 13:41
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
As-je-me-nou | 23-09-22 | 13:14 | 1
-weggejorist-
F. von Zeikhoven | 23-09-22 | 13:13 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Mooi stuk, goede analyse.

J-van-de-Bontekoe | 23-09-22 | 13:13 | 4

Ja en hij zei nooit niks over de islam. Sure.

Piet Karbiet | 23-09-22 | 14:06

We leven nog niet werkelijk in een 'postdemocratisch tijdperk'. Iedereen zou juist z'n best moeten doen om de democratie overeind te houden en te versterken in plaats van voortijdig de moed opgeven. We moeten terug naar de fundamenten: oprechtheid van de politici en transparantie! En dat moet ingebouwd worden in de organisatie van de democratie!

Aristotalloss | 23-09-22 | 14:34

@Aristotalloss | 23-09-22 | 14:34: ben bang dat dat station allang voorbij is.... men moet steeds meer energie besteden om zelf overeind te blijven, op alle vlakken waarvan je denkt dat de samenleving dat van je eist ..... men is angstiger geworden.... loopt liever mee en valt liever niet op.... denk dat dit voor meer dan de helft van de "normale" bevolking geldt...

oblix | 23-09-22 | 16:53
▼ 1 antwoord verborgen

Maar het probleem meneer, dat blijft.

DePsych | 23-09-22 | 13:13 | 1

Derksen zei het gisteren al zonder de oorzaak te benoemen. Er waren uitvoeringsplannen voor onze prinses en onze MP. Onze "voormalige gastarbeiders" krijgen meer en meer voet aan de grond. Als dat volk niet bunkerhard aanpakt, is er voor ons -autochtone Nederlanders- straks geen plaats meer.

Ommezwaai | 23-09-22 | 13:55

Ik ontloop die duistere immigranten liever. Voor je het weet heb je een machete in je donder.

R. Skickr | 23-09-22 | 13:12 | 4

Ik las Duitse migranten.

Zeebonkus | 23-09-22 | 13:23

Ho, ho. Slechts 20% van de Rotterdamse jeugd draagt wapens tegenwoordig.

Barre_de_k | 23-09-22 | 13:29

@F. von Zeikhoven | 23-09-22 | 13:15: "nono, nono...."

oblix | 23-09-22 | 16:54
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben om: alle Marokkanen terug naar Istanboel!

Après toi | 23-09-22 | 13:09 | 2

De ellende die zich in 12 jaar heeft opgestapeld poets je niet weg met een gedateerde grap.
Manman, wat ben jij achteruit gegaan.
Geen tekst meer, ik snap het.
Op een goed moment kun je het niet meer recht lullen.
Tot en met Rutte I altijd VVD gestemd.
Het is over en uit.

Ruimedenker | 23-09-22 | 13:23

De grap is dat de man die dat voor de camera zei, een antifa activist was.

Barre_de_k | 23-09-22 | 13:28

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland