Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Welkom bij de koninklijke podcast van Wim-Lex

Want u moet de kroon wel leuk blijven vinden

"Hallo lieve onderdanen, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Willy's Kroonjuwelen waar ik, uw koning, uw wekelijks bijpraat in een poging mijn publieke imago op te krikken. Deze week deel ik onder meer de beste tips voor een rustige vakantie in Griekenland en de mooiste plekjes in Mozambique. In opa's jachttips behandelden we vorige week de populairste methode om een olifant van zijn ivoor te ontdoen, maar houden we het deze keer dichter bij huis en onthul ik de meest efficiënte manier om een hert te doden op uw eigen landgoed. Ik wil niet te veel verklappen, maar zorg in ieder geval dat u een goed geslepen mes op zak hebt! Natuurlijk schuift Maxima weer aan voor het beantwoorden van de lezersvragen, waarin ze in deze aflevering een echte lifehack deelt waardoor u ook in deze tijden zoveel mogelijk mensen kan uitnodigen op uw dochters verjaardagdsfeestje. Tenslotte ontvangen we deze week speciale gast Alexia om ons alles te vertellen over TikTak... of TokTok... of zoiets dat alle jeugdige personen momenteel schijnen te gebruiken. U hoort het al, het is weer een volle show, dus we gaan snel beginnen. Eerst nog even een shoutout naar onze sponsor Brillenmans Vastgoed BV en vergeet vooral niet om een duimpje achter te laten en ons te volgen, want als deze podcast niet werkt, weet de RVD echt niet meer wat ze moeten doen om ons goed uit de verf te laten komen."

Reaguursels

Inloggen

Een podcast. Dat lijkt me geen oplossing. Continu kritiek parreren lijkt me geen goede strategie. Denk dat het land in gaan nog altijd beter werkt en contact met onderdanen. Zelfs koning Lodewijk Napoleon wist dat je harten wint door ter plekke te zijn en te melden dat hij ons konijn was. Ook regentes Emma wist dat toen ze Juultje presenteerde aan het volk.
Die moderne technieken zijn schijn en te tijdelijk.

Jan, Leiden | 22-12-21 | 21:25 | 1

Een podcast, dat wordt een poppenkast, met de RVD als slecht opgeleide regisseur.

Schoorsteenveger | 23-12-21 | 09:10

Doet maar eens republiekje, kijken of dat bevalt…..

Habe das Gewust | 22-12-21 | 21:22 | 1

Bah, nee, geen zin in Franse toestanden.

Jan, Leiden | 22-12-21 | 21:26

Luister nou ns goedoemme naar je kids, zo'n baard is zo 2018!

Toverkol | 22-12-21 | 21:18

Efteling kids radio.
Waarvan de hoofdrol spelers boven de wet staan.

Arendsoogje | 22-12-21 | 20:24

Een ordinaire poppenkast... wie kan deze sujetten nog aux serieux nemen..

grapjasz | 22-12-21 | 19:38

Ik vind die voormalig Reiter SS koorbal meer koningshuis waardig dan deze proleten. Christus te paard, wat een tokkiegedrag.

De Pilsvogel | 22-12-21 | 19:37 | 1

Hahaha... chronisch geldgebrek heeft die Reiter naar de lage landen gedreven in de armen van een wanhopige Vrouwe....

grapjasz | 22-12-21 | 19:40


Alex en Amalia: een soort Dik voor mekaarshow, maar dan zonder het 'mekaar'.

There, I said it.
Mr. Natural: eat that!

King of the Oneliner | 22-12-21 | 19:26

Het gaat niet helpen, een blog of een podcast of wat dan ook om ons wijs te maken wat voor goede daden het Koningshuis doet.
Een levend Koningshuis heeft allure, dwingt respect af en maakt ons tot nederige onderdanen, en als het dat niet als vanzelf voor mekaar krijgt, dan helpt er geen hemeltje lief aan, dan zit het er gewoon niet in. Het geheim van een levende traditie is dat het tot in detail in evenwicht is met wie wij zijn en wat wij met ons meedragen. dat er sprake is van worteling, van een vervlochtenheid met de identiteit van een volk. Zijn die vervlechtingen er niet of worden die verstoord of kapotgemaakt, dan is de traditie krachteloos en worden de riten eromheen leeg en verliezen ze één voor één hun betekenis. Je hoeft zelfs niet te weten waar een traditie vandaan komt en wat een gebruik ons wil vertellen, het werkt of het werkt niet, en áls het werkt dan verbindt het, geeft het een eigenheid of versterkt deze.
Onze geliefde Máxima heeft in opdracht van de WRR ons al in een pril stadium, toen ze nog een prinsesje was en nog koningin moest worden, in alle duidelijkheid laten weten niet te begrijpen hoe dat werkt. Ze zei letterlijk dat ze 'de' Nederlandse identiteit niet had kunnen vinden, en ik geloof niet dat het haar sindsdien gelukt is, als ze al ooit een serieuze poging heeft gedaan om actief te gaan zoeken.
Er hoeft weinig of niets te gebeuren om een traditie krachteloos te maken of ervoor te zorgen dat die een zachte of gewelddadige dood sterft. Kijk naar het Sinterklaasfeest dat dreigt zijn magische kracht te verliezen omdat sommigen het noodzakelijk achten het te deconstrueren en te ontmaskeren als een volksgebruik met diep racistische tendensen en er vanuit die gedachte pogingen worden gedaan om het krampachtig aan te passen aan een dwingende moraal. Haal er één element uit, en je loopt de kans dat de traditie niet meer in evenwicht is en uiteenvalt. Iets wat mooi en waardevol leek staat plots in een vals licht en ziet er al gauw belachelijk uit, klaar om afgedankt te worden als iets dat overleefd is, niet meer nodig, overbodig.
De Monarchie dreigt eveneens aan een ontbindingsproces te zijn blootgesteld, maar de rot komt hier niet enkel van buitenaf maar vooral van binnenuit. Ze hebben het niet, die Oranjes. Misschien hebben ze het ook nooit gehad, was het nodig dat de tijden veranderden om ons te laten zien wat een proleten zij eigenlijk zijn, hoe weinig zij het verdienen om Koningshuisje te mogen spelen. Het mag zo zijn dat Máxima de identiteit van de Nederlander niet kon vinden, maar dat is misschien omdat de Oranje's die nooit wisten te vinden, en dat zij door ons gedoogd en door sommigen bejubeld werden omdat wij Nederlanders onze identiteit op hen wisten te projecteren. Dus dat wij hen overeind hebben gehouden, gewoon omdat dat in ons zat, omdat wij het wilden. Misschien hebben de Oranje's kunnen gedijen enkel en alleen omdat het domme volk de droom wilde dromen en heeft die familie niet meer dan mazzel gehad dat het zo viel, dat het Nederlandse volk zich wenste te spiegelen aan andere volken met koningen en koninginnen.
Maar sowieso mogen we ons niet meer onszelf voelen, wordt elk gevoel van "dit zijn wij" onder het kritische vergrootglas gelegd en verdacht gemaakt. De mogelijkheden om je als volk één te voelen worden almaar verder begrensd en ingeperkt, gemuilkorfd of zelfs regelrecht tot verboden terrein verklaard. Eenieder mag zich in onze pluriforme, multiculturele samenleving een identiteit aanmeten en die uitbundig uitdragen, behalve degene die hier geboren en getogen is. Die moet zijn muil houden en het liefst vergeten wie hij is, waar hij vandaan komt en welke weg hij wil gaan.
Een blog? Een podcast? Gaat niet helpen. De Oranjes begrijpen niet wat traditie is en wat hun functie is en wat hun plichten zijn. Ze hebben vanaf hun geboorte een gouden lepel in hun mond en hebben nooit geleerd om die er op de geijkte momenten eventjes uit te halen en iets te zeggen wat precies goed valt. Erger nog, ze zijn er niet toe in staat, ze hebben lieden nodig die hen die gouden lepel uit de mond trekken en hen dwingen om kunstjes te vertonen. Als ze hun mond uit eigen vrije wil opendoen, dan zeggen ze doorgaans iets verkeerds, en voor de rest lepelen ze op wat de RVD voor hen in elkaar geknutseld heeft of wat de regering hen opgedragen heeft.
Een levend Koningshuis heeft allure, dwingt respect af en maakt ons tot nederige onderdanen. Ons Koningshuis is dood dus.

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 19:09 | 1

Schoorsteenveger, je bent hier goed op dreef, en geeft een hele goede cultuurhistorische analyse, wat nou precies de kracht van een Koningshuis kan betekenen.
Oorspronkelijk was een koning een soort hoofd van alle edelen. Edelen waren weer een soort rovers, die met de macht van het zwaard land inpikten van zwakkere rovers.
Daarna consolideren door trouwen, , overerven, en een beetje morele waarden uitdragen om Rome ook te pleasen.
Maar goed, het is nu voorbij. De Habsburgers zijn uiteindelijk ook gestopt, alle koningshuizen van Europa zijn bijna weg, dus dit zijn de achterhoedegevechten van de geschiedenis. Terwijl Nederland dus al een republiek was, werd na Napoleon Nederland toch weer een koninkrijk.

King of the Oneliner | 22-12-21 | 19:38

Wimlex moet gewoon lekker opzouten. Mag met het regeringstoestel, callsign PH-FU2.

Cor Netto | 22-12-21 | 18:49

Misschien kan wimlex tijdens zijn podcast eens de stadhoudersbrief van zijn opa B voorlezen of het complete rapport over Greet Hofnan met de getuigenverklaring van zijn mama, of praten over de smeergeldbetalingen van Lockheed en Northop .

dathoujetoch | 22-12-21 | 18:36 | 1

DAT zou pas Tell-A-Vision zijn!

All_Anonymous | 22-12-21 | 18:51

Beste doorluchtige koninklijke majesteit.

Eigenlijk zou ik niet op uw podcasting hobby moeten reageren om u niet het verkeerde gevoel te geven dat ik u belangrijk vind. Ik vind niets van u, maar ik blijf mij verbazen over uw fanclub die zwaaiend met vlaggetjes en met opblaasbare oranje kronen op hun hoofd met uw weldoorgeluchte edele ambt de spot te lijken drijven. Ze maken niet alleen u op uw eigen altijd bijzonder druk bezochte verjaardagsfeestjes belachelijk, maar vooral zichzelf en dat vind ik dan wel weer leuk.

Het is niet door u, of uw soms beetje domme uitglijers, uw voorliefde voor supersnelle speedboten, vliegtuigen, of uw eigen door ons gesubsidieerde bossen waar u dieren met uw haarscherp ziende blik in een keer het genadeschot geeft. Ik bewonder uw sportieve prestaties zoals het uitrijden van de Friese tocht der tochten, dat zal ik u nimmer na doen. Kortom van mij heeft u geen republikeinse revolutie te duchten die u voor de rest van uw leven werkeloos zou maken.

En mocht het ondenkbare toch gebeuren als onverlaten succesvol in ons land de republiek hebben uitgeroepen dan neem ik aan dat u uw zelve prima kan redden met zo neem ik aan genoeg financiële middelen achter de hand om een leuk onderkomen, bijvoorbeeld in Doorn, te kopen waar u zich in een nieuwe hobby zou kunnen bekwamen waar ooit een werkeloos geworden keizerlijke hoogheid veel plezier beleefde. De rommel die daarmee ontstaat kunt u voorbestemmen om onze GroenLinkse bio centrales mee te subsidiëren zodat u ook kan ervaren hoe het is om ons subsidie te geven in plaats van andersom. En mocht de heer Klaver namens ons niet geïnteresseerd zijn in uw majesteitelijke goedheid dan kunt u uw rommel nog altijd bij de gemeente Zierikzee op de stoep gooien. www.gelderlander.nl/binnenland/bloemi...

Tot slot nog een goed bedoelde raad van mijn kant, u doet helemaal niets fout, uwer majesteit wordt net als Roomse Frenske onfeilbaar geacht. Maar over de kledingsmaak van uw vrouw heb ik wat twijfels. Een rood-roze jurk voor hare koninklijke doorluchtigheid, en dan vooral die roze kunstbloem op haar hoed, dat is te gewaagd. Ik wil haar ontraden dat nog een keer te doen want ze zou ervan verdacht kunnen worden geen stijl te hebben. Mvg, Vuurspuger.

Vuurspuger | 22-12-21 | 18:13

"Het onderzoek omvatte gesprekken met zestien mensen met een zo divers mogelijke achtergrond."
Je vraagt je dan toch wel af hoe grondig de onderzoeken zijn waarop actief beleid wordt afgestemd.

Schoorsteenveger | 22-12-21 | 18:13

Surrie heujr, maajr die regels zijn voojr jullui gemaakt, en niet voojr ons seurt mansen, hoe vaak moeten we dit nog uitleggen?

Zeurders | 22-12-21 | 17:51 | 1

Ik begrijp het wel heur.

Jonkheer-Carolus | 22-12-21 | 17:56

Dang, even niet op Prins Pils gelet en nu is hij koning ! Met een baard?

funda | 22-12-21 | 17:51

WA heeft zich in blinde paniek gewend tot marketeers om zijn imago te redden. Wat een armoe. Ik zeg dat het koningshuis zijn Waterloo vind voordat Amalia bekwaam is.

drolla | 22-12-21 | 17:48 | 2

Helaas, hele volksstammen vallen nog steeds voor de goedkope PR van middeleeuwse romantiek.
En als de peilingen de verkeerde kant op gaan moet er snel weer een schattig prinsje of prinsesje worden uitgebroed.

Zeurders | 22-12-21 | 17:53

Laten we het hopen!

Ingie | 23-12-21 | 09:26

Onze koning die Kaag naar Davos vliegt. Daar zou ik weleens een podcast van willen beluisteren.

herstelkous | 22-12-21 | 17:38

Zo snel mogelijk een republiek. Ook al poetsen ze Wim Lex op tot de alleraardigste en allerleukste Nederlander ooit, het is een schande voor een modern land het hoogste ambt te vergeven op basis van wie je vader of moeder is.

Sieg Hein | 22-12-21 | 17:25 | 3

Hij mag best koning blijven, maar dan voor eigen rekening. Gewoon wat meer mokken en koektrommels verkopen, af en toe een bier-commercial, kan hij best van leven.

Zeurders | 22-12-21 | 17:54

Zoals in Frankrijk? Brrr.

van Oeffelen | 22-12-21 | 18:31

@van Oeffelen | 22-12-21 | 18:31: nee ik dacht meer aan een president zoals in Duitsland, een ceremoniële president.

Sieg Hein | 22-12-21 | 18:48

Weten we zeker dat den Dissel niet de echte vader is van Lex?

Carlos_I | 22-12-21 | 17:12 | 1

Neen.

Cor Netto | 22-12-21 | 18:50

Zolang Lucky TV er nog leuke filmpjes van bakt ben ik voor het koningshuis

schoneslapert | 22-12-21 | 17:06

flauw, maar wel een die blijft hangen,.
Rutte en Sywert zitten bij de koning op een diner.
Zegt Rutte tegen Sywert: "Moet je zien wat mooi gouden bestek ze hier hebben.
Daar wil ik wel een lepel van mee naar huis nemen."
En hij pakt een lepel en stopt hem in z'n binnenzak.
Sybert denkt: "Zo eentje wil ik ook wel hebben."
Hij pakt een lepel, maar tikt per ongeluk tegen z'n kopje aan
"Oh, Sywert wil wat zeggen," zegt de koning.
"Nou," zegt Sywert, "eigenlijk wil ik een truc laten zien".
"Kijk, ik heb hier een gouden lepel, die stop ik in m'n binnenzak, en kijk ik haal hem er bij Rutte weer uit..."

small_town_dude | 22-12-21 | 16:45 | 1

Toch leuk.

Poes Fiep | 22-12-21 | 18:18
-weggejorist-
Steve1234 | 22-12-21 | 16:44

Republiek nu!

thanseeuwen | 22-12-21 | 16:39

koning , keizer , admiraal belasting ontwijken en van de staatsruif eten doen ze allemaal

HetOorAakel | 22-12-21 | 16:37

Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz: de echte vader van Wilhelmina?

010_capelle | 22-12-21 | 16:36

Noem mij vanaf Koning Willem lll een troonopvolger van het koningshuis die niet met een nicht of iemand met een kwalijke achtergrond getrouwd is. Antwoord: die is er niet.

goedverstaander | 22-12-21 | 16:26 | 8

Amalia is troonopvolger en niet getrouwd.

quigg | 22-12-21 | 17:21

@quigg | 22-12-21 | 17:21: Neemt u van mij aan dat er ergens in het buitenland een huwbaar persoon met een bedenkelijke reputatie wordt opgeduikeld.

goedverstaander | 22-12-21 | 17:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Republiek!

knutsel_ | 22-12-21 | 16:23 | 4

Dan kiezen tata's Fapke Halalsema of Paul Rosenluller als president, hun kennende. Nee dank u.

Graaf_van_Hogendorp | 22-12-21 | 16:32

Normale mensen kiezen geen Pannenkoeken uit de baantjes carrousel

EmilioEsteves | 22-12-21 | 16:47

misschien net als de 'dichter des vaderlands' ook de 'koning des vaderlands' een roulerende erefunctie maken. Elk jaar mag er dan iemand anders in de paleizen wonen, uitrusten in Griekenland en skien in Lech. Ik wil het zelf wel een keer proberen.

small_town_dude | 22-12-21 | 16:51
▼ 1 antwoord verborgen

Dat zo'n dikkop in beeld past. Daar had Chriet Titulair vroeger een afzonderlijke aflevering over gemaakt.

swuinm71 | 22-12-21 | 16:22 | 3

Laat die man lekker genieten van het leven. Arie Boomsma als koning lijkt me ook geen verbetering

jeweettochniet | 22-12-21 | 16:34

Ik luister veel liever naar een oude aflevering van de Dikvoormekaarshow.

SNAFU | 22-12-21 | 16:22

Ik zie bij de Oranjes duidelijk wat inteelt met merken doet.

polletjepiekhaar | 22-12-21 | 16:21

Maar wanneer schuift ie aan bij Joe Rogan? Dikke spliff d'r bij, beetje filosoferen, even de boel de boel.

Duwbak_Linda | 22-12-21 | 16:20

Waarom heeft je tante overheidsbezit (schilderijen / meubels) als prive bezit verkocht?
Waarom pak je wel de subsidie maar sluit je desondanks de kroondomeinen
Wil je een DNA-test onderdaan om te bewijzen dat je 'Van Oranje' bent?

Verder geen vragen, Voorzitter.

_pacman_ | 22-12-21 | 16:17 | 5

Zoals toen de overblijfselen van de Romanovs gevonden werden en diverse koningshuizen werd gevraagd om DNA af te staan om te zien of dit werkelijk de Romanovs waren? En dat het enige koningshuis dat dit weigerde het nep-zootje was van ons land dus! Hoe zou dat nou toch komen?

Hendrik Zeevaarder | 22-12-21 | 17:09

@Lorejas | 22-12-21 | 16:20: Je wordt echt misselijk als je ziet hoe die nep oranje ratten te werk gaan.

zwellevertje | 22-12-21 | 18:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Jij bent mijn koning niet en zal dat nooit worden ook.
P.S
De Romanovs willen graag wat dna laten vergelijken, daar kan jij toch geen bezwaar tegen hebben?

Therion | 22-12-21 | 16:17 | 4

@gato | 22-12-21 | 16:24: pfff. Alsof Putin toestemming nodig heeft om dna te verkrijgen.

small_town_dude | 22-12-21 | 16:28

@small_town_dude | 22-12-21 | 16:28: Dat niet, maar dan wordt de uitslag bestreden / ongeldig verklaard / gedoofpot. Elisabeth II heeft aan alle beroering eenvoudig een einde gemaakt door mee te werken (uiteindelijk), Willie en zijn familie weten wel hoe laat het is als onomwonden duidelijk wordt dat zij al generaties niets meer met "oranje" te maken hebben.

_pacman_ | 22-12-21 | 16:31
▼ 1 antwoord verborgen

Ze moeten het goede voorbeeld geven en zich voor het oog voor het volk laten vaccineren. Maxima die zich op beeld kirrend vol laat spuiten. Geen halve maatregelen.

goedverstaander | 22-12-21 | 16:13 | 1

Heb hier opeens een heel ander beeld bij.

Plaque-doctor | 22-12-21 | 16:50

Het is te hopen dat die booster op tijd komt voor de kinderen anders geen wintersportvakantie in Oostenrijk.

impy | 22-12-21 | 16:11 | 1

Die gaat dan gewoon door om achteraf te kunnen zeggen: oepss, foutje, we zijn ook maar mensen.

SterF... | 22-12-21 | 16:14

Lees Oranje Zwartboek over die niets presterende Duitse graaifamilie.

Verderkijkert | 22-12-21 | 16:11 | 3

Goede tip.

cor123 | 22-12-21 | 16:25

Het is en blijft een nare familie van parasieten.

Gemeen Mosje | 22-12-21 | 16:45

Is inderdaad een steengoed boek. Zou verplichte kost moeten worden, evenals de andere boeken van Gerard Aalders.

Ingie | 23-12-21 | 09:31

De Koning deed wel een Baudetje vorig jaar tijdens de dodenherdenking.
www.youtube.com/watch?v=ExCdewbDlYI
Misschien kan Hij zijn macht nu gebruiken om de transformatie van een vrij democratisch land naar een digitale medische QR technocratie een halt toe te roepen.

keestelpro | 22-12-21 | 16:10

Misschien wordt het geen podcast maar gaat het koningshuis vloggen. Maxima lijkt me wel geschikt voor een vlog op OnlyFans. WimLex die er op uit gaat om zwijnen te schieten. De kroonprinses lijkt zo op het eerste oog geschikt voor een kookrubriek, met lekker en vooral heel veel eten.

goedverstaander | 22-12-21 | 16:10

Ze kunnen wel een variant maken op GeenStijl.
GeenKoninklijkHuis of zoiets.

Aristotalloss | 22-12-21 | 16:09 | 2

ZonderStijl.

Lorejas | 22-12-21 | 16:20

NoRoyal

goedverstaander | 22-12-21 | 16:27

Ik houd het bij “Fun With Flags” van Sheldon Cooper en Amy Farrah Fowler.

Nuuk | 22-12-21 | 16:08

Kan iemand mij uitleggen wat de reden is dat we zoiets achterhaalds als het koningshuis nog hebben?

overVecht | 22-12-21 | 16:07 | 5

Als je in NL een president moet kiezen of aangewezen krijgt, krijg je hoogstwaarschijnlijk een nog groter uilskuiken of iemand waar de spruitjeslucht een kilometer omheen hangt.
Nee, dan liever de Oranjes...

Aristotalloss | 22-12-21 | 16:10

Neen. Het is de dominante minderheid, de elite, verweven met de mainstraim.

cor123 | 22-12-21 | 16:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik zou echt checken of hij de microfoon niet in zijn binnenzak heeft gestoken als hij weggaat.

SterF... | 22-12-21 | 16:05 | 3

Was dat niet Quinsy Gario?

Nuuk | 22-12-21 | 16:06

Hij heeft zijn eigen microfoon bij zich.
Een gouden.
Overgenomen van Leen.

Kapitein Sjaak Mus | 22-12-21 | 16:08

Is daar nog plaats voor met al die laptops onder zijn jas?

goedverstaander | 22-12-21 | 16:14

Walgelijke vertoning.
Ze gaan in de fout en dan regelt de RVD weer wat pr van ons belastinggeld.
Hoogste tijd voor een republiek!!!!!

pejoar | 22-12-21 | 16:05 | 2

Lang leve een republiek met Mark aan het roer..

aardv@rk | 22-12-21 | 16:07

@aardv@rk | 22-12-21 | 16:07:
Dat is dan geen verschil met nu, alleen betalen we dan niet miljoenen aan de oranje griezels. We gaan er dan toch op vooruit.

SterF... | 22-12-21 | 16:10

Is er ook nog een prijsvraag bij? En dat je dan bijvoorbeeld mee mag met Maxima als ze weer eens met het regeringsvliegtuig even naar Milaan gaat om nieuwe schoenen te kopen.
Lijkt me wel eens leuk.

2voor12 | 22-12-21 | 16:02 | 2

Die gaat echt niet met het gepeupel in een vliegtuig zitten.

El Rico Grande | 22-12-21 | 16:03

@El Rico Grande | 22-12-21 | 16:03: Tenzij het gepeupel in de wielkast mee durft.

EEnzame SchizofrEEN | 22-12-21 | 16:17

Over uit de verf komen gesproken.
Hij weet zijn haar wel van Oranje te houden.

AdvocatusDiaboli | 22-12-21 | 16:01 | 1

Tsjjaa, de Ranitz had rood haar en bea ook, maar die verfde altijd haar haar.

gato | 22-12-21 | 16:34

En. Hoe vind jij dat het gaat met de formatie, Wim?

konjodebonjo | 22-12-21 | 16:01

Een jacht tutorial van lex zou ik oprecht leuk vinden.

etwaboy | 22-12-21 | 16:00 | 1

Bedoelt u nou een pangpangjacht of een klotsklotsjacht?

Kapitein Sjaak Mus | 22-12-21 | 16:05

Laat Willy eens met rust!1! Ze doen genoeg. En ik kan me voorstellen dat je niet met de huidige regering geassocieerd wilt worden. Als de boel straks omvalt, dan hebben we alleen Willy nog.

nerugaer | 22-12-21 | 16:00 | 4

Ze doen genoeg? Vertel, want dat is even langs mij heen gegaan.

SterF... | 22-12-21 | 16:07

@El Rico Grande | 22-12-21 | 16:02: Zijn zakken vol stoppen en het schijt hebben aan "zijn " volk!

Ingie | 23-12-21 | 09:34
▼ 1 antwoord verborgen

Het is wij uw koning bij de gratie Gods (en het wener congres) etc etc

Zatkniss | 22-12-21 | 16:00 | 1

Waarom laat deze Willem zijn rechten op Orange niet gelden?

El Rico Grande | 22-12-21 | 16:01

Noemt Hugo de Jonge mensen die het met de regels niet al te nauw nemen asocialen, uitschot. Over deze koning wordt door Rutte gezegd dat het ook maar een mens is.

Ik ben benieuwd naar de mening van Hugo de Jonge in deze.

El Rico Grande | 22-12-21 | 15:59 | 1

Inderdaad! Het is uitschot!

Ingie | 22-12-21 | 16:13

Vive la république!

UnderTheDevil | 22-12-21 | 15:59

Daar komt een pot (uit de) cast. Ja leuk, met Claudia ook erbij.

Leptob | 22-12-21 | 15:59

Zozo, 16 respondenten: representatief onderzoekje hoor!

Blok aan je been | 22-12-21 | 15:58 | 1

De rest was zo negatief.

El Rico Grande | 22-12-21 | 16:00

Ik ga luisteren! Vooral die jachttips vind ik zeer interessant. Ik heb nog een privepark op het oog op de Veluwe waar ik mijn handboogsport kan beoefenen.

Zuma | 22-12-21 | 15:58

Weg met de koning leve de republiek

Icewallowkum | 22-12-21 | 15:55

Er is toch zo'n gezegde?
Iets met, stupid people en niet famous maken ofzo?

normanius | 22-12-21 | 15:53 | 2

ik zal hem aanvullen voor je.. Een twee drie vier, sterk toiletpapier

Smoelensmid | 22-12-21 | 15:55

Ik za je een geheimpje verklappen:
Peiling, populair, GS etc., dit alles interesseert ze werkelijk Geen Ene Ruk.
Die zakken moeten gevuld en dat doen ze al een paar honderd jaar heel erg goed.
Overigens ben ik van mening dat Nederland weer een republiek moet worden.

vliegende knorrepot | 22-12-21 | 16:08

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland