Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Sociale longread: 'Hamers slaan niet het virus, maar wel mensen stuk'

"Overgaan tot sociale uitsluiting om door (indirecte) dwang mensen aan te zetten tot vaccineren achten wij moreel en ethisch verwerpelijk, en dit staat nog los van de vraag of dit daadwerkelijk impact zou hebben op het risico van overstromende IC’s."

Deze week deed plastisch chirurg Edin Hajder een oproep op LinkedIn om niet-gevaccineerden uit te sluiten van sociale voorzieningen zoals onderwijs, horeca en festivals, teneinde daarmee het risico van overbelaste ziekenhuizen en IC’s te verkleinen. Op deze post op LinkedIn volgde een ingezonden stuk in de Volkskrant. Dit voorstel leeft in de samenleving, en roept aan alle kanten van het spectrum hevige reacties op. Deze reacties lijken zich vooral te centreren rondom de vraag of zo’n zware maatregel juridisch, ethisch en moreel gezien eigenlijk wel acceptabel is. Dat de maatregelen tot veel meer polarisatie zouden leiden is natuurlijk evident.

In deze bijdrage proberen we op een aantal vragen antwoord te geven. Wie zijn die mensen eigenlijk die zich niet laten vaccineren? Welke argumenten hebben ze? Zouden deze zeer vergaande maatregelen überhaupt het gewenste effect hebben? Is er geen betere manier om de doelstellingen van Hajder te bereiken zonder deze extra polarisatie?

Wie zijn die niet-gevaccineerden eigenlijk?
Hoewel wij helemaal niet tegen vaccinaties zijn, nemen we afstand van de suggestie dat niet-gevaccineerden asociale complotdenkers zijn. We citeren Edin Hajder: “De vaccin weigeraars schreeuwen hard op social media. Desinformatie vliegt je om de oren: het is magnetiserende gentherapie en enkelen durven zelfs de vergelijking met concentratiekampen aan”.

Hiermee is onmiddellijk een (mogelijk onbedoelde maar desalniettemin een simplistische en schadelijke) tegenstelling gecreëerd die geen recht doet aan de veel complexere werkelijkheid. Een tegenstelling tussen asociale gekkies of complotdenkers die menen dat je met een chip van Bill Gates in je arm eindigt versus de rationele, sociale, menslievende medemens. 

In de psychologie noemen we dit karaktermoord. Door de suggestie dat iemands morele kompas of cognitieve vermogens niet in orde zijn, hoef je ook niet meer naar diens argumenten te luisteren. Een zorgelijke ontwikkeling op de escalatieladder van Glasl. Dit model voor conflictcommunicatie gaat van win-win communicatie, via win-verlies naar een niveau dat alleen maar verliezers kent. Een van de kenmerken hiervoor is ontmenselijking van het taalgebruik. De ander is dan geen buurman of collega meer, geen vrouw meer die je ’s avonds een zoen geeft en geen ouder meer waar je je zorgen om maakt. De ander is een wappie geworden. Een hersenloze, gevaarlijke gek, of een fascist misschien wel. Iemand waar we bang voor en boos op zijn. Iemand die ons gevoel van veiligheid bedreigt. Iemand die weg moet. Je zou ook kunnen zeggen dat Hajder een stroman aanvalt.

Hoewel het duidelijk moge zijn dat er een riool vol stuitende onzin door de krochten van social media stroomt, is het nu juíst zo dat velen die het coronavaccin niet nemen, helemaal geen schreeuwers of complotdenkers zijn. Zij hebben zowel medische als maatschappelijke argumenten voor hun positie.

Wij kennen zelf nauwelijks complotdenkers of antivaxers, maar inmiddels privé en professioneel een groot aantal medisch specialisten, academici, (jeugd)psychologen, traumaspecialisten en ondernemers die zichzelf en hun kinderen niet laten vaccineren. Mensen die hun kinderen en zichzelf tot nu toe wel altijd hebben laten vaccineren. Mensen die in lockdown vrijwilligerswerk gedaan hebben in verzorgingstehuizen. Mensen die vragen stellen die wij van belang achten, en die zich zorgen maken. Hoe willen we omgaan met de aarde? Is het wel ethisch om kinderen te vaccineren, die immers van het virus weinig te vrezen hebben. Het risico op zoönose neemt alleen maar toe. Hoe willen we omgaan met onze gezondheid? Rokers zijn meer gaan roken, we zijn minder gaan bewegen en het aantal mensen met overgewicht is gestegen sinds de coronacrisis. Hoe gaan we om met de kloof tussen rijk en arm? De directeur generaal van de WHO deed in mei een klemmende oproep aan alle westerse landen: “Vaccinate those most at risk, and donate vaccines to COVAX. Countries that vaccinate children and other low-risk groups now do so at the expense of health workers and high-risk groups in other countries”. (bron)

Roepen dat mensen met deze vragen, asociaal, egoïstisch en dom zijn (zoals inmiddels ook onze politici doen) is op persoonlijk niveau kwetsend, op maatschappelijk niveau onverantwoord, en vanuit het perspectief van crisismanagement allerminst helpend.

De onderbuik
Men zou op basis van onderbuikgevoelens snel de aanname kunnen doen dat niet-gevaccineerden zoveel mogelijk uitsluiten van het sociale verkeer, het probleem van mogelijk overstromende IC’s op zou lossen. Maar is dat wel zo?

Het voorstel van Hajder lijkt in ieder geval te voldoen aan de voorwaarden voor genoegdoening. Die niet-gevaccineerden moeten maar voelen! En het voorstel voldoet ook aan de voorwaarden voor scapegoating. Er worden duidelijke schuldigen aangewezen. Het voorstel voorziet ook in een simpele oplossing, namelijk de hele bevolking vaccineren. 

Er zijn in deze crisis al vele schuldigen aangewezen: In China de arme bevolking die dieren op drukke markten verhandelen. Mondiaal de Chinezen. Landelijk de onverantwoordelijke jongeren die alleen maar aan zichzelf denken. In alternatieve circuits zijn Bill Gates en Big Pharma de schuldigen, en nu de niet-gevaccineerden. 

Terwijl de kranten bolstonden van zogenaamd onverantwoordelijke en feestende jongeren werkten meerderen van ons met de veel grotere realiteit. Kinderen en jongeren ziek van de huidhonger en eenzaamheid. Deze crisis maakt ons kwetsbaar en angstig, en doet een voortdurend appèl op het aanwijzen van een schuldige. Als we de schuldigen aangewezen hebben, dán zijn we weer veilig. Waar hebben we dat in de geschiedenis eerder gezien? Het was nooit waar. 

Het is nu ook niet waar. Overgaan tot sociale uitsluiting om door (indirecte) dwang mensen aan te zetten tot vaccineren achten wij moreel en ethisch verwerpelijk, en dit staat nog los van de vraag of dit daadwerkelijk impact zou hebben op het risico van overstromende IC’s. Ook zonder corona dreigt er elke winter weer overbelasting in de ziekenhuizen. Onderstaande noodkreten zijn allemaal pré-corona:

- Ziekenhuizen puilen uit van de grieppatiënten (AD, februari 2018)
- Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn (AD, februari 2016)
- Ziekenhuizen zeggen operaties af vanwege griepgolf (AD, maart 2018)
- Spoedmaatregelen ziekenhuizen vanwege griep (Leeuwarder Courant, maart 2018)

Het is niet zo simpel
Simpel zijn de coronacrisis en de vaccinatievraag allerminst. Gepassioneerde voorstanders van vaccinatie maken graag de vergelijking met bijvoorbeeld de pokken, maar er is een kolossaal verschil tussen corona en de pokken. Het pokkenvirus kon namelijk niet muteren. Zo hebben we de pokken met dank aan een vaccin en ondanks weerstand uit religieuze hoek succesvol de wereld uit kunnen helpen. Was de pokken een virus geweest dat muteerde op dezelfde wijze als het coronavirus, dan zouden we vandaag de dag waarschijnlijk nog steeds de pokken in de wereld hebben. 

De meeste wetenschappers lijken het er over eens dat het verstandig is om mensen uit kwetsbare doelgroepen te vaccineren tegen corona, maar vanaf dat punt scheiden de wegen van de wetenschappers. Zo kan het gebeuren dat de Nederlandse Gezondheidsraad adviseert jongeren te vaccineren en de Britse en Duitse Gezondheidsraad hier juist tegen adviseren. Er wordt veel onderzoek gedaan in verschillende landen, onder verschillende condities. Helaas wordt veel onderzoek gebruikt om ofwel het geloof te verdedigen dat corona vaccins 100% betrouwbaar zijn en elke criticus een hersenloze idioot, ofwel om het geloof te verspreiden dat spike eiwitten in vaccins ons binnen afzienbare tijd massaal naar de eeuwige jachtvelden gaan helpen. Wij zijn voor beide kampen weinig vatbaar. 

1,5 jaar ingrijpende maatregelen. Wat was het effect?
We hebben inmiddels 1,5 jaar achter de rug van zeer ingrijpende maatregelen, die soms schuren tegen of botsen met grondrechten. Een ongekende crisis vroeg om ongekende maatregelen. Als we 1,5 jaar na dato de balans opmaken kunnen we constateren dat de meeste van die maatregelen geen of een negatief effect hebben gehad. De hamer om het virus mee plat te slaan sloeg veel plat, maar niet het virus. Een korte (onvolledige) bloemlezing:

1.    In mei vorig jaar publiceerde Gupta Strategists een berekening waaruit bleek dat Covidzorg in ziekenhuizen meer gezonde levensjaren kostte dan opleverde.

2.    Recent bleek uit een WOB-verzoek van Jan van der Zanden, voormalig directeur van het CBS, dat ambtenaren na onderzoek negatief adviseerden over een lockdown. Een lockdown zou 500.000 gezonde levensjaren kosten.

3.    Op 1 december 2020 ging de mondkapjesplicht van kracht. Het Amerikaanse CDC was voor. Jaap van Dissel zou tegen blijven, en stelde dat dit geen medisch, maar een politiek besluit was met het risico van schijnveiligheid. In recent wetenschappelijk onderzoek lijkt alleen het gebruik van correct gedragen medische mondmaskers, de proef van wetenschappelijk onderzoek wellicht te kunnen doorstaan, in tegenstelling tot de gecontamineerde broekzakmondkapjes die we allemaal gebruikten.

4.    Op 16 december 2020 sloten de basisscholen voor de 2e keer dat jaar, hoewel het ingrijpen in het recht op goed onderwijs zo beladen was dat de ze niet eens op het coronadashboard voorkwam. Een belangrijke reden hiervoor was niet de veiligheid van de kinderen, maar om ouders te forceren hun gedrag aan te passen. 

Helaas werkte er geen gedragswetenschapper mee aan de totstandkoming van de risicomodellen. Die had wellicht het volgende kunnen voorspellen. Ouders met kleine kinderen vroegen massaal opa’s, oma’s, ooms en tantes om op te passen zodat zij hun werk konden blijven doen. Op de RIVM-site stonden op dat moment de besmettingshaarden in volgorde van belangrijk op 1. De thuissituatie, 2. Werkomgeving, 3. Overige familie.

5.    De besmettingscijfers daalden niet, en eind januari 2021 werd een avondklok van kracht. Een ongekend zware maatregel, maar de angst voor de Britse variant was groot. Ondanks alle kritiek blijft Ernst Kuijpers, CEO van het Erasmus MC, bij zijn uitspraak dat de avondklok geen enkel effect heeft gehad op het aantal ziekenhuis opnames. Sake de Vlas, hoogleraar Infectieziektemodellering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek naar de effecten van de avondklok en kwam voorlopig tot een vergelijkbare conclusie. De avondklok heeft geen effect gehad op het aantal ziekenhuisopnames. 

Een alternatief
En nu dan is daar de verwachte oproep om niet-gevaccineerden uit te sluiten van sociale voorzieningen. Onder de vleugels van de slogan: “Alleen samen krijgen we corona onder controle”, is een samenleving ontstaan vol angst, beschuldiging en verwijdering. Een samenleving die kerngezonde studenten vaccineert en kwetsbaren in ontwikkelingslanden het nakijken geeft. Een samenleving waar wetenschappers beveiligd moeten worden. Een samenleving waar kritische vragen al snel verdacht zijn.

Hoewel anders gehoopt, blijkt nu dat ook gevaccineerden elkaar kunnen besmetten. Ook zal het virus blijven muteren. Hoewel anders gehoopt, blijkt nu dat ook gevaccineerden nog steeds ziek kunnen worden van corona, met complicaties. Wel lijkt die kans veel kleiner, gelukkig. Hoewel anders gehoopt, is er reden om aan te nemen dat de werking van het vaccin een houdbaarheidsdatum heeft en er mogelijk steeds opnieuw boosters nodig zullen zijn. En feit is dat alle door het EMA verleende vergunningen voor de vaccinaties voorwaardelijk zijn. Wij bedoelen dit niet als stemmingmakerij, maar als een niet onbelangrijk feit.

Zullen we, na 1,5 jaar van ingrijpende maatregelen, met helaas vaak matige en soms aantoonbaar schadelijke effecten, nu eens uiterst voorzichtig zijn met opnieuw een voorstel doen dat wellicht de onderbuik aanspreekt, maar dat waarschijnlijk opnieuw niet het gewenste effect heeft? 

Van de sluiting van de scholen en de invoering van de avondklok hadden we kunnen leren dat het belangrijk is om te vragen naar menselijk gedrag. Wat gaan mensen eigenlijk dóen die sociaal uitgesloten worden? Een percentage zal alsnog overstag gaan en zich laten vaccineren. Een deel zal vereenzamen. Een deel zal verharden in haar opvattingen en een deel zal radicaliseren. 

De aanname lijkt te zijn dat terwijl de rest van Nederland weer op een terras zit en naar het theater gaat, de niet-gevaccineerden veilig en alleen met hun gekke ideeën op een kamertje gaan zitten waar ze niemand kunnen besmetten. Maar mensen die sociaal buitengesloten worden, zoeken elkaar op. En juist thuis vinden de meeste besmettingen plaats. Onze vrees is dan ook, los van de ethische discussie, dat sociale uitsluiting geen enkel positief of negatief effect op ziekenhuisopnames zal hebben. Het zal wel een desastreus gevolg voor de solidariteit in de samenleving hebben. 

Gaan we dit dan ook doen voor rokers? Gaan we dit ook doen voor alcohol-gerelateerde klachten, voor diabetes? Die doen immers een meer dan gemiddeld beroep op IC capaciteit. Mag de yogadocente straks niet meer naar college en de verstokte roker met overgewicht wel naar de kroeg? 

Natuurlijk kan het anders. Waarom geen beleid gericht op risicogroepen, zoals ook de WHO voorstelt? Laat die sportschoolhouder die zich niet wil laten vaccineren met rust. Laat die 24-jarige scheikunde promovendus met kritische vragen met rust. Laat de kerngezonde journalist met rust. Als zij zich niet laten vaccineren zullen ze vroeg of laat toch immuniteit opbouwen. En ja, natuurlijk zijn er pechvogels en elk mens op de IC is er een te veel. Dat geldt voor elke ziekte. Maar de IC’s hebben nooit vol gelegen met sportschoolhouders, met 24-jarigen of met gezonde journalisten. Het grootste cohort overlijdens ligt al 1,5 jaar stabiel tussen de 85 en 89 jaar. Datzelfde geldt voor de risicogroepen op de IC’s. Mét lockdown, zonder lockdown, mét mondkapjes, zonder mondkapjes, mét avondklok en zonder avondklok, zowel leeftijd van overlijden als risicogroepen zijn al 1,5 jaar onverminderd stabiel. 

Trek de wijken in, zoals het OLVG in Amsterdam doet, om voorlichting te geven. Ga in gesprek met mensen. Stop met critici of andersdenkenden te framen, aan béide kanten van het spectrum. Vraag aan de 72-jarige patiënt waarom hij bang is voor het coronavaccin. Leg de allochtone dame met diabetes uit dat de risico’s van corona voor haar véél groter zijn dan voor haar zoon die na drie keer niezen weer beter was. Kom niet met de zoveelste hamer om een virus mee plat te slaan. 

Virussen kun je niet platslaan met een hamer. Mensen wel. Laat niet onze sociale cohesie, onze solidariteit en onze rechtsstaat de collateral damage zijn van ons beleid. Laten we met elkaar in gesprek blijven. Laten we elkaar blijven zien en laten we elkaar de vraag blijven stellen: “Wat is jouw verhaal?’’ Zonder zondebokken.

Dawn Henderson; Psycholoog, historica, mediator
Ronald Meester; Hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening, publicist wetenschap en levensbeschouwing
Johannes Gerritsen; Medisch specialist, psychiater
Ceciel Velthuis; Lerares speciaal onderwijs

Originele Bron van dit artikel: LinkedIn. Integraal overgenomen, met permissie van de auteurs. Waarvoor dank.

Reaguursels

Inloggen

The answer in a nutshell:
One lab-rat asks the other, will you take the jab?
Says the other: No, I wait until the human trials are over.

MistaRazista | 05-08-21 | 14:12

Zodra je uitgaat van de hypothese dat vaccineren het doel is en SARS-COV2 het excuus, maken werkelijk ALLE getroffen maatregelen uiterst zinvol en succesvol.

Natuurlijk: de regering en het parlement zitten vol idioten, maar je maakt mij niet wijs dat ze allemaal zo ongelooflijk stupide zijn. Narcistisch of zelfs sociopathisch is veel aannemelijker dan stupide.

Dat blijkt overigens ook helder uit het feit dat, op de dag van de moordaanslag op Peter R. de Vries, vrijwel de voltallige kamer vóór stemde op de vraag of SARS-COV2, met een door de WHO bijgestelde IFR van slechts 0,15% (en 0,05% bij personen jonger dan 70) op de A-lijst van infectieziekten moest komen.
Dat haalde de journaals niet, want er was iets véél belangrijkers voorgevallen, namelijk een moordaanslag op een BN'er.
Erg toevallig allemaal.

Want wat betekent nou die A-status?
Welnu: er is een dode letter die wij "Grondwet" noemen. Die zou onze grondrechten moeten beschermen. De belangrijkste daarvan zijn de artikelen 9, 10 en 11 die onze persoonlijke vrijheid zouden moeten beschermen, ons recht tot vereniging en onze lichamelijke integriteit.
Helaas hebben die artikelen een uitzonderingsclausule. Nemen wij als voorbeeld Artikel 11:

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."

Het voorbehoud dat de wetgever maakt kan niet lichtvaardig worden ge- c.q. misbruikt. Daar zijn eisen aan verbonden, zoals wanneer bij een ernstigen epidemie/pandemie met een ziekte van de A-lijst, het individu ondergeschikt is aan de maatschappij.

Voelt u hem? Door SARS-COV2 op de A-lijst te plaatsen, is Artikel 11 dé facto een dode letter en is het wettelijk kader geschapen om een vaccinatiePLICHT in te voeren. Desnoods met geweld, want het is immers wettelijk en derhalve met alle middelen afdwingbaar.

Gaat dit gebeuren? Geen idee. Ik ben een critische burger, géén waarzegger of wetenschapper of iets dergelijks. Maar ik ben, in tegenstelling tot onze regering en onze volksvertegenwoordigers, niet dom, niet narcistisch, noch een sociopaat.

Ik heb deze hele poppenkast van alle kanten bekeken en ik kan niet anders concluderen dan waarmee ik deze rant begon: prikken is het doel, SARS-COV2 het excuus.
Change my mind!

McPhart | 05-08-21 | 12:25 | 2

Ben bang dat gelijk hebt. Maar Regeringsleiders, Politici, Diplomaten en hoge ambtenaren zijn gelukkig uitgesloten van vaccinatieplicht. Kan iemand mij uitleggen waarom? Kunnen die geen covid krijgen?

1977 | 05-08-21 | 12:34

Hartgrondig mee eens.

phantom2 | 05-08-21 | 12:40

Gevolgen voor gezonde mensen die zich niet laten vaccineren zullen zich medisch gezien nog moeten ontplooien. Als de wetenschap echt zou prevaleren dan mag je stellen dat als vaccineren een experiment is, niet-vaccineren dat net zoveel is. Het is niet gezegd dat niet-vaccineren (van een minderheid) enig effect gaat hebben op de ziekenhuisopnames. Dus om die reden maakt het niet uit. En dan die opmerking die ik tegenwoordig ook 1000 keer gekopieerd teruglees in alle commentaren en redactionele stukken dat je als ongevaccineerde de mutaties in de hand werkt is zover ik kan beoordelen ook niet meer dan een vermoeden gebaseerd op een sterk vereenvoudigd realiteitsbeeld. Deze beschuldiging opent de weg naar een nieuw aankomend verwijt in de aanval op ongevaccineerden: namelijk de gevaccineerden zouden helemaal geen 3e/4e/..100e prik meer hoeven halen als de ongevaccineerden niet de hele tijd voor mutaties zouden zorgen want dan zou Kerona en al haar varianten volledig worden uitgeroeid en niet meer bestaan. Daarnaast lees je natuurlijk ook overal het mantra dat gevaccineerden net zo goed virus doorgeven. En de aard van dit virus is mutatie, dus die gaat ook door. Waarschijnlijk minder snel, maar het vermoeden dat de gevaccineerde ook doorgeeft en bijdraagt aan mutatie is natuurlijk net zo legitiem als de heersende mening dat de ongevaccineerde de schuld is van alle ellende! Welke ellende? De enige ellende die ik zie is sociale uitsluiting, polarisatie en egoïsme jegens 3e wereld.

SalvaNos.Life | 05-08-21 | 12:02

Ik was met name geïnteresseerd in het antwoord op de vraag “Wie zijn die niet-gevaccineerden?”. Dan staat er een heel stuk met “Wij kennen geen” en “Wij kennen wel” zonder enige duiding. Het lijkt er alleen op dat men doen overkomen, dat er veel heel intelligente mensen zijn, die zich niet laten vaccineren. Maar men laat de groep en de grootte vaag. Dan is het interessant om te weten waarom deze groep zich niet laat vaccineren. En dan komt het vage “ Zij hebben zowel medische als maatschappelijke argumenten voor hun positie.”, terwijl het nu net interessant is welke argumenten dit zijn. Dus ze stellen een vraag, maar geven helemaal geen antwoord op deze vraag. Het blijft bij wat vage uitspraken. Kans gemist.

The_Black_Knight | 05-08-21 | 11:06

Ik snap nog steeds niet dat het gros van de mensen denkt dat ze, nu ze 2 vaccinaties hebben, volledig immuun zijn. Voor de mensen die gevaccineerd zijn geldt enkel dat ze er minder ziek van worden.
Ik snap die anti-vaxxers al helemaal niet. Hoe komen ze er toch bij dat het op lange termijn (5-10 jaar) slecht voor je zou zijn? Volgens mij is er net driekwart jaar verstreken toen de wereld startte met prikken. Mocht het inderdaad slecht voor je zijn over 5 jaar, dan zien we dat dan wel weer. Stel dat je rare trekjes krijgt over 5 jaar, dan is het toch niet te bewijzen dat het door een vaccin komt. Tenzij de hele wereld krankjorum wordt, dan misschien wel. Maar ach voor nu geloof ik het allemaal wel. Ik heb 2 prachtige prikken in mijn arm gehad, ik houd nog steeds rekening met de medemens in de openbare ruimtes en ik hou me nog steeds netjes aan de eenrichtingstickers in de Jumbo en ik wijs mensen er op als ze dit niet doen. En als ik toch de pijp uit ga dan vraag ik bij deze vriendelijk of jullie mij op mijn buik willen leggen, zodat de wereld mn reet kan kussen.

TriangelJosti | 05-08-21 | 10:41 | 4

En jammerlijk genoeg zijn er vooralsnog ook geen mensen magnetisch van geworden zodat ze zouden kunnen bijklussen als kwakzalver.

Mazzelstof | 05-08-21 | 10:53

Pssst... DES...

phantom2 | 05-08-21 | 13:02
▼ 1 antwoord verborgen

Ook Weer een tendentieus stuk.
“sociale uitsluiting” kan net zo goed “sociale insluiting” zijn.

Je hebt zeker het recht om je niet in te enten, maar draag daar dan de consequenties van.

Je hebt het recht om geen rijbewijs te halen. Je mag dan geen auto besturen.

Hiram | 05-08-21 | 10:37 | 4

als je tendentieus goed kan spellen dan wil je het gewoon niet begrijpen.

Baytep | 05-08-21 | 13:59

Mensen met en zonder baarmoeder rijden anderen dood ondanks een rijbewijs.
Hoeveel verkeersdoden heb je eigenlijk niet in een jaar? Misschien moeten we de rijbewijs afschaffen, want dat is veiliger.

MistaRazista | 05-08-21 | 14:00
▼ 1 antwoord verborgen

Artikel gaat voorbij aan het feit dat mutaties ontstaan zolang het virus kan ronddwalen. Ook bij mensen die weinig ziek worden en ook bij kinderen. Mutaties zijn in principe willekeurige veranderingen in het DNA en hoe meer virus er is deste met mutaties. Was iedereen vanaf dag 1 ingeënt met het anti-alpha vaccin, dan was er geen delta geweest.
Verder is het zeer aannemelijk dat de lange duur effecten van corona erger zijn dan van de vaccinatie.

Reaguurst | 05-08-21 | 10:32 | 1

@Reaguurst | 05-08-21 | 10:32 |
U doet een hoop aannames die u niet met data kunt ondersteunen:

Vanaf Dag 1 waren er nog geen vaccins. En de vaccins die er nu zijn zullen corona niet uitroeien. Een corona virus muteert, net als het griepvirus, standaard door. Daarom zijn er ook geen sluitende griepvaccins te maken zoals bv voor polio, dat níet of heel langzaam muteert, wel gebeurd is. Dit zal dus naar alle waarschijnlijkheid ook voor Covid gaan gelden.

De lange-termijn effecten van het vaccin weten we helemaal niet omdat die studies simpelweg nog niet gedaan zijn. Uw aanname dat de lange-termijn effecten van Covid veel erger zijn dan die van het vaccin is dus uit de lucht gegrepen.

Mensen die iets overhouden aan Covid zijn niet massaal aanwezig. En ook van de griep hebben mensen een levenslange nasleep opgelopen. Daarnaast is er over het Covid virus nog niet genoeg studie gedaan om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

Sjefke7807 | 05-08-21 | 11:19

Fan-tas-tisch stuk. Bedankt voor het plaatsen GS. Eindelijk wat rationeel denkende mensen die het vraagstuk kunnen relativeren. Hier in de panelen een groot aantal neofascisten die precies zo denken als het voorbeeld in dit stuk. Een keiharde kloof gaat zich vormen tussen de Nederlandse bevolking. Even kinderachtig als de discussies over veganisten en carnivoren die hier regelmatig plaatsvinden. Een apartheid gecreëerd op basis van een vaccin wat alleen werkt voor zwakkeren. gevaccineerde mensen geven het virus gewoon door, je wordt niet immuun. Degenen voor wie het vaccin bedoelt is, ja de mevrouw met diabetes in dit stuk, zij zijn er niet mee geholpen als ZIJ de prik niet nemen. Als ik de gegevens van het RIVM bekijk zie ik 0 aanwijzingen om gezonde jongeren te vaccineren. Deze belanden gewoon NIET op de IC. Het zijn allemaal 50 plussers met onderliggend lijden (met prik 15%, zonder prik 54% van de IC-liggers). Ondanks het gebrek aan logica over het waarom is de prikbereidheid onder jongeren groot. Waarom kunnen we degenen onder deze groep (alles onder de 45 als ik naar RIVM gegevens kijk) die het om wat voor reden niet willen niet heel ouderwets met rust laten? Richt jullie hetze tegen de jod.. ehh.. anti-vaxxers dan tegen de risicogroepen zoals de ouderen en zwakkeren. Een gevaccineerde veertiger uit de reclamewereld die voor een verzorgingstehuis staat te tieren over vaccinaties en niemand naar buiten laat. Ik kijk er al naar uit.

Amsterdramt | 05-08-21 | 10:20

Ik ben zo blij met mijn vaccinaties. Nooit meer mijn autosleutels kwijt, ze blijven gewoon aan mijn reet plakken. Zo magnetisch!

Jan de Vries | 05-08-21 | 09:28 | 1

Pfft.

Jan de Vries | 05-08-21 | 09:29

De grootste misvatting van gevaccineerden is dat zij het virus niet kunnen krijgen en dus ook niet door kunnen geven. Je kan het net zo makkelijk krijgen. Alleen zal je er minder ziek van worden/last van hebben.

sjaakdetrekhaak | 05-08-21 | 09:19 | 5

@SterF... | 05-08-21 | 09:42:
Inmiddels oud nieuws en al ingehaald door de Delta variant. Kijk voor het vervolg naar Israel, daar lopen ze een paar maanden voor op ons.

Eppo | 05-08-21 | 09:48

@Eppo | 05-08-21 | 09:48:
Helemaal geen oud nieuws. Goed nieuws. Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor Delta.

SterF... | 05-08-21 | 09:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Geweldig artikel. Prettig genuanceerd, redelijk en beschouwend.

van heinde en verre | 05-08-21 | 09:17 | 1

Vind ik ook.

Twannie | 05-08-21 | 13:31

Ik wacht even op het nieuwe vaccin wat met neusspray werkt. www.intravacc.nl/faq-covid-neussprayv...
In de tussentijd hou ik me wel even gedeisd. Vechten jullie het maar lekker uit met elkaar, de volgende variant zal de huidige vaccins welhaast zeker overrulen.

Eppo | 05-08-21 | 09:16 | 1

Dat is inderdaad wel een probleem. Juist door de nog steeds veel te lage vaccinatiegraad in veel delen van de wereld en in sommige delen ook vrijwel compleet van vaccins verstoken geef je het virus talrijke reservoirs om nieuwe trucs te leren.
Het is niet alleen de inmiddels ook gepolitiseerde decadentie van antivaxxers in rijke Westerse landen die toegang hebben tot uitstekende vaccins maar ook de afwezigheid van globale gecoördineerde actie om wereldwijd een efficiënte vaccinatiecampagne te voltooien dat dit zeer wel mogelijk tot een fase maakt die we - meer dan de dingen die tot nu toe misgingen - achteraf diep zullen betreuren.

Mazzelstof | 05-08-21 | 10:36
-weggejorist-
Rest In Privacy | 05-08-21 | 09:05

Wat een kutopening. Nog eentje:
"Overgaan tot boetes uitdelen om door (indirecte) dwang mensen aan te zetten zich aan de regels te houden achten wij moreel en ethisch verwerpelijk, en dit staat nog los van de vraag of dit daadwerkelijk impact zou hebben op de verkeersveiligheid als geheel, of het risico op ongewoon veel gewonden in het ziekenhuis’". Die hele cultuur van straffeloosheid in NL (met, heb je mij weer, 'schijt aan alles' als belangrijkste drijfveer, is waar met name reaguurders fel van leer tegen trekken. Behalve als het je even niet uitkomt natuurlijk. En staat opeens hypocrisie met stip op één. Verder staat dit stuk vol met halfbakken gelegenheidsobservaties. Ik vindt het een kutstuk.

TmC | 05-08-21 | 08:34 | 6

@TmC | 05-08-21 | 09:11: Wel onterecht. We hebben in dit land zoiets als 'een wet'. Volgens die wet krijg je een boete. Voor wat betreft het 'beschouwen', zo ken ik er nog een paar. Sommige kinderen beschouwen het moeten eten van spruitjes als 'een straf'. Sommige mensen beschouwen het moeten luisteren naar Polkamuziek als 'een straf'. Sterker nog: Sommigen beschouwen het virus als 'een straf van god'. Die moet je dan gewoon ondergaan he.

Als we dit soort dingen qua definitie van het pad af gaan duwen, is dit vaccin ook 'snoepgoed' en Corona niets meer dan 'een griepje'. Dus daar schiet je weinig mee op.

Saboteerik | 05-08-21 | 09:58

@hetze | 05-08-21 | 08:54: met ook een paar kut-reaguurders die altijd in de contramine zijn.

Peter-Rissing | 05-08-21 | 10:37

Het lukt je dus niet het verschil tussen het verkeer en en deze pandemie te definiëren. Voor jouw begripsniveau, je vergelijkt appels met peren.

Peter-Rissing | 05-08-21 | 10:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Als we een jaar eerder door Delta waren overvallen zonder vaccins hadden de straten nu vol lijken gelegen, met zwaar overbelaste ICs en dan was het drama niet te overzien geweest. Maar daarover lezen we niks in dit dommige stuk tekst van Dr Hindsight.

Beste_Landgenoten | 05-08-21 | 08:32 | 17

@sjaakdetrekhaak | 05-08-21 | 09:13: met mij idem. Weekje in het ziekenhuis, nog wat last van mijn longen, verder weer de oude (71jaar, geen onderliggende problemen). Voor mij geen naalden. Ben ik een Wappie?

Peter-Rissing | 05-08-21 | 10:50
▼ 14 antwoorden verborgen

Toch best wel een hoop vaccinazies hier..

overVolland | 05-08-21 | 08:28 | 1

En te begrijpen. Dacht je in het sociale paradijs te komen met je prikkie en dan krijg je zo een magere oogst van resultaten.

MistaRazista | 05-08-21 | 14:19

Zoals het beleid in de UK. Iedereen heeft de mogelijkheid tot vaccinatie gehad, dus alles kan weer open. Verder onderzoek doen naar het nut en de veiligheid kinderen te vaccineren. Alle volwassenen ieder haar een herhali gsdosis vaccin aanbieden. Verder geen voorrang meer voor covidpatienten in ziekenhuis, reguliere zorg moet doorgaan. Vaccineren blijven belonen; mensen willen altijd geld. Verder nu weer allemaal normaal doen en het gewone leven weer oppakken.

zeeman73 | 05-08-21 | 08:11

Dat hebben we dan te danken aan de mensen die wel eens iets op facebook hebben gelezen of iets van tante Bep hebben gehoord. En het daarom beter denken te weten dan mensen die er vijftien-twintig jaar voor hebben gestudeerd.
Dan zijn de beperkingen er niet meer door overmacht, maar dankzij het gedrag van een stel antivaxxers die blindelings achter volksmenners als Baudet en Engel aanlopen. Of die hun "eigen onderzoek" hebben gedaan.
Mensen die geen vaccin willen, ik kan daar dan echt geen solidariteit meer mee opbrengen.

Frau_Ferkel | 05-08-21 | 08:11 | 13

@van heinde en verre | 05-08-21 | 09:21: "achterlijke mening"
Hoezo, en waarom achterlijk?
Het probleem met de anti vaxxers is, dat ze geen kritiek kunnen verdragen. En dat ze bij kritiek nogal snel respectloos worden, en grof worden in bewoordingen. Omdat ze respect eisen. En omdat ze niet de gevolgen van hun acties willen aanvaarden.

Frau_Ferkel | 05-08-21 | 09:30
▼ 10 antwoorden verborgen

Het grootse probleem is dat de samenleving al lang geen samenleving meer is. Het onderlinge contract tussen burgers onderling en die met de overheid is verbroken. Dat is al een jaar of 20 aan de gang. Het gevolg is dat dit een maatschappij is geworden van individuen, de liberale droom. En dat wreekt zich nu in deze crisis. En ik vrees dat dit nooit meer goed komt. Want welke samenleving ziet men voor ogen, om maar wat te noemen in een land dat aan het opgaan is in één EU rijk? En dat laatste met volledige toestemming van het electoraat waaronder ook menig anti corona vaxer. Dat samengevoel met 17 miljoen is ver te zoeken, laat staan met 500 miljoen.

forecastle | 05-08-21 | 08:05 | 5

Individualisme is niet liberaal, liberaal betekent dat je hecht aan vrijheid, voor jezelf maar ook voor een ander. Verder denk je als liberaal vrijzinnig en hecht je aan de status quo.

DeCynischeAmbtenaar | 05-08-21 | 09:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Wist u allen dat ik nog steeds niet gevaccineerd ben? Om de doodeenvoudige reden dat ik totaal geen zin heb in dat idiote klapveecircus dat de overheid maakt van dat stomme tegenspuiten. Ik heb inmiddels vijf oproepen gekregen uit evenzoveel persoonslenmerken databankselecties. Ik weet iets van Direct Marketing databasemanagement en echt, de debielifheid van die Cuckey de Jonge en z'n Rivm is s t u i t e n d. Maar ook het wereldvreemde gejank van die KK autoïsten van de horeca die gefermenteerde sgeidt hebben zitten waar u en ik van gezond verstand voorzien zijn, om nu nog het volkomen dissociatieve gedram vol te houden dat zij heus niet eerlijk schuldig zijn aan de doorbraak van de delta-vierde mutatie van dit killer-griepvirus. Waardoor vaccineren geen effect meer heeft...

F. von Zeikhoven | 05-08-21 | 07:59 | 3

"Waardoor vaccineren geen effect meer heeft..."
Gelukkig heeft U van Direct Marketing databasemanagement meer verstand.

Frau_Ferkel | 05-08-21 | 08:13

U doet U.naam eer aan
.

appies | 05-08-21 | 08:28

"Laat niet onze sociale cohesie, onze solidariteit en onze rechtsstaat de collateral damage zijn van ons beleid."
Het wordt tijd voor een nader gesprek over onze sociale cohesie, onze solidariteit en onze rechtsstaat. In de individuele maatschappij die Nederland is geworden is wordt de daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die individuele keuzes teveel afgewenteld op het collectief onder het mom van solidariteit.

Zemko | 05-08-21 | 07:52

Dat sociaal uitsluiten is allang gaande. (Soms wordt er voor het gemak ook maar vanuit gegaan dat iedereen een smartphone/mobieltje heeft.) En dan heb ik het niet over vakantiebestemmingen en uitgaansgelegenheden alleen.

mozaard | 05-08-21 | 07:35 | 2

Gelukkig heb je dan nog een pc om dit medium te bereiken

Beste_Landgenoten | 05-08-21 | 08:27

Inderdaad! Sociale uitsluiting is iets wat al honderden jaren bestaat. Waarom is dat nu ineens wel een probleem?

dasechtgeenstijl | 05-08-21 | 08:53

Goed stuk, helaas niet besteed aan diegenen waarvoor het zinnig zou zijn om de boodschap te laten indalen. Een hoger bewustzijn zou mooi zijn. Helaas zijn er veel mensen, ook hier in de panelen die graag de schuld buiten zichzelf leggen en mochten ze de kans krijgen het leven (van de Ander) ellendiger maken.
Het eigen gelijk met bijbehorende cancel cultuur heeft zich als een kanker in onze samenleving genesteld. Veel wijsheid, onafhankelijkheid en gezondheid toegewenst aan allen die dit lezen.

ratelaar | 05-08-21 | 06:45 | 11

@ratelaar | 05-08-21 | 10:53: "Zo gevaarlijk is corona niet meer."
Zonder haakjes, door de vaccinaties.
Wat ik persoonlijk erg grappig vind, is dat de anti vaxxers geen argumenten meer hebben. Waardoor ze weer op het non-argument uitkomen, dat ze een jaar geleden zo belangrijk vonden: de IFR.

Frau_Ferkel | 05-08-21 | 11:27

@Frau_Ferkel | 05-08-21 | 11:27:
Maar goed om te lezen dat we het erover eens zijn dat corona niet zo gevaarlijk meer is.
Dan kunnen we constateren dat er geen verdere maatregelen meer nodig zijn. De vaccinaties doen hun werk, de risicogroepen zijn beschermd en die zuinige ziekenhuiscapaciteit is niet langer schaars.

ratelaar | 05-08-21 | 11:34

@ratelaar | 05-08-21 | 11:34: "Dan kunnen we constateren dat er geen verdere maatregelen meer nodig zijn."
Eens. Het enige waar nu nog rekening mee moet worden gehouden, is de IC capaciteit. En die zal naar onze inschatting, niet meer kritisch worden.
Het overgrote deel van de mensen, die nu nog door Covid overlijden, zijn niet gevaccineerd. Selber Schuld.

Frau_Ferkel | 05-08-21 | 11:51
▼ 8 antwoorden verborgen

Covid gaat volgens velen nooit meer weg en ook de griep blijft bestaan . Misschien is het een idee om Griepenhuizen te gaan bouwen speciaal voor het jaarlijkse Covid/griepgebeuren .

Koning BongoBongo | 05-08-21 | 06:22

En mooi dat ze het vinden, die lui met hun spuitjes. Bij iedere dode een stijfje, "Zie je wel" krijsen zij. Types die vroeger wentelden in hun eigen gelijk en die de pestkop uithingen, daar had ik toen ook al een gruwelijke hekel aan.

elfenstein | 05-08-21 | 09:07

@elfenstein | 05-08-21 | 09:07: Maar toen kon je ze na schooltijd opwachten om ze in de kliko op te sluiten. Gniffel.

Amsterdramt | 05-08-21 | 10:26
▼ 5 antwoorden verborgen

"Onze vrees is dan ook, los van de ethische discussie, dat sociale uitsluiting geen enkel positief of negatief effect op ziekenhuisopnames zal hebben. Het zal wel een desastreus gevolg voor de solidariteit in de samenleving hebben."

Ja mensen, dat las u eerder al op De Speld: de solidariteit tussen verstandig en stronteigenwijs staat onder druk!
speld.nl/2021/07/27/vaccinweigeraars-...

wapster | 05-08-21 | 02:33 | 1

Ja dat is de spijker op de kop

Beste_Landgenoten | 05-08-21 | 08:35
-weggejorist-
wiener mit pommes | 05-08-21 | 01:08 | 1

Goed stuk.

wilderst | 05-08-21 | 01:02 | 1

Jammer dat er niet meer plaatjes bij zitten.

dasechtgeenstijl | 05-08-21 | 08:59

200 of 1000 mensen, overstromende ic's op 17000000 mensen serieus waar gaat dit over. zijn er niet simpelweg te weinig ic bedden. hoe veel bedden voor hartfalen, kanker, obesitas wat rechtvaardigt deze maatregelen

Geenjoris | 05-08-21 | 01:01
-weggejorist-
Rest In Privacy | 05-08-21 | 00:35 | 13
▼ 13 antwoorden verborgen

Maar het blijft een feit, als maar 1% van de bevoking medische hulp nodig heeft door de effecten van Corona, dan heb je het nog steeds over 170.000 mensen.
Die allemaal binnen een jaar of 2 dus aan de beurt komen.
Op pak em beet 12.000 ziekenhuisbedden. Waarvan de meesten al vol liggen met alle overige kwalen die de mensen treffen.
Waar moeten we die behandelen dan als je dit virus maar zijn gang laat gaan?

Hiesjes | 05-08-21 | 00:23 | 4

Je vergeet de gevaccineerden mee te nemen je rekensom.
Die hebben geen medische hulp meer nodig.
Volgens Hugo was in juli iedereen die dat wilde gevaccineerd.
laten we zeggen 80%.
Over 35.000.
In twee jaar is dat 50 per dag.
Geen probleem.

de honden blaffen... | 05-08-21 | 00:42

@de honden blaffen... | 05-08-21 | 00:42: Hoezo hebben gevaccineerden geen hulp nodig? Je kunt nog steeds ziek worden maar dan niet zo erg, is het verhaal. Dus waar je eerst dood zou gaan lig je nu twee weken op de IC. Wat een quatsch weer.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:06
▼ 1 antwoord verborgen

Euhm, wat weet een plastisch chirurg nu eigenlijk over immunilogie en virologie? Die sleutelt toch voornamelijk aan tieten enzo?

WibionFire | 05-08-21 | 00:17 | 3

Plastic tieten kunnen dan wel weer een afweerreactie veroorzaken...

SterF... | 05-08-21 | 00:20

De loodgieter om de hoek wist er ook veel van.

Hiesjes | 05-08-21 | 00:20

Als topplastische chirurg hoef je geeneens een medische opleiding te hebben gevolgd. Robert Schoemacher indachtig.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:08

Ik heb het beginstuk ergens anders gelezen op het web en dat was niet op LinkedIn.
Weet alleen niet meer waar ik het gelezen had.

steekmug | 05-08-21 | 00:07 | 1

Ik meende het al op de officiele site van de Universiteit van Waikiki gelezen te hebben, maar weet het ook niet zeker.

funda | 05-08-21 | 00:12

Cosmetisch/plastisch chirurgen die jarenlang veel geld hebben verdiend en borstvergrotingen hebben uitgevoerd met implantaten die zogenaamd helemaal geen kwaad konden om maar is een voorbeeld te geven.
Ja laten we die ons laten vertellen wat nu de juiste moraal is.

Krijgtheenenweer | 05-08-21 | 00:05

Als die Edin in de Volkskrant gewoon had ondertekend met Edin Hajder, Amsterdam dan had ik er meer waardering voor gehad. Wat de f*ck heeft het voor een zin om je beroep van plastisch chirurg erbij te vermelden? Maak je dat een autoriteit of zo wat betref het corona dossier?

oh no | 05-08-21 | 00:04 | 1

Nou, als je wedstrijd-tieten kunt maken, mag je wat mij betreft overal iets van vinden…

Happy People | 05-08-21 | 04:39

Hajder heeft gelijk! Waarom zou ik naast een ongevaccineerde collega moeten zitten met het risico dat hij me onder de corona blaast? Inderdaad, dat risico is er ook als hij gevaccineerd is, maar wel heel veel lager. Het zou normaal moeten zijn je te realiseren dat er meer is als me, mysylf and I, en anders moet dat maar wettelijk worden afgedwongen, zoals de Duitsers, terecht, van plan zijn. Daar doet het socio-gezwatel met heel veel woorden van de drie wetenchappers over een onderwerp waar ze geen verstand van hebben en die schooljuf niets aan af. Waarom dit verhaal op Linkerdin stond? Nou heel simpel, daar wordt niet gemodereerd. /Daar kun je nog iedere scheet die je dwars zit kwijt. Als de heren echt iets zinvols wetenschappelijks op dit gebied hadden in te brengen, was het wel gepubliceerd in een vaktijdschrift. Op dit gebied is de mening van deze vier kwezelaars net zoveel waard als dat van J.L. de Behanger.

bdn01 | 04-08-21 | 23:51 | 17

Een ongevaccineerde collega zal naar alle waarschijnlijkheid vrij snel doorhebben dat hij/zij het virus bij zich draagt. De gevaccineerde collega zit misschien wel een week naast jouw zonder dat die doorheeft dat die positief is. Wat 7

sjaakdetrekhaak | 05-08-21 | 09:27

@hisxxx | 05-08-21 | 00:17: Als ik ontdek dat een werknemer antivax is, moet het albraar gaan als hij niet binnen 2 weken thuis op de bank zit.

bdn01 | 05-08-21 | 11:03

@bdn01 | 05-08-21 | 11:03: Dat gaat je dan aardig wat gedoe met UWV opleveren, een werkgever kan en mag zakelijk niet op de hoogte zijn van de medische achtergronden van een werknemer, een bedrijfsarts zal je alleen mededelen of iemand wel/niet gedeeltelijk inzet baar is. Iemand buitensluiten op deze gronden is in Nederland overigens ook nog steeds een strafbaar dingetje. Of heb je het heimelijk uit iemand weten te trekken en gebruik je dat dan tegen de werknemer, ook dan zal het je op zijn minst een complete WW uitkering gaan kosten. UWV gaat die kosten dan wel voorschieten, zij zijn de uitkeringsinstantie, maar de werkgever mag ze uiteindelijk gaan betalen bij onterecht ontslag. Ik zou het in ieder geval niet met je delen, dank voor de bevestiging dat het niet delen van medische aangelegenheden met een arbeidsrelatie de juiste weg blijkt te zijn. Zoals ik al eerder in de weggehaalde tegel stelde: Blijf thuis werken, sluit je op, en laat je boodschapjes aan de deur bezorgen. Overal ga je ongevaccineerde tegenkomen en niemand is jouw verplicht om je dit te melden.

BadPatNL | 05-08-21 | 12:40
▼ 14 antwoorden verborgen

Het verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden is dat niet-gevaccineerden geen problemen hebben met gevaccineerden...

Der Lehrer | 04-08-21 | 23:48 | 4

Tot de niet-gevaccineerden in het ziekenhuis liggen en het zorgpersoneel met gevaar voor eigen gezondheid voor de niet-gevaccinneerde mag zorgen, nog even afgezien van dat het zorgpersoneel tgv. het onbezonnen gedrag van de niet gevaccineerde al voor het tweede jaar nauwelijks op vakantie kan.

bdn01 | 05-08-21 | 00:07

Zeker!
Ik heb in de commentaren nog geen niet gevaccineerde gezien die het vaccineren wil verbieden.

de honden blaffen... | 05-08-21 | 00:32

Een prik nemen is je vereenzelvigen met je ego nadenkstem ( moeten we niet willen ) .
Mocht je de prik niet nemen , vind het overgrote deel van de wereld je een ego.
Snap ik en snap ook dat de buitensluitgedachte daardoor bestaat , ik ga mij bewust buiten laten sluiten !

Hoii

alexanderpechtold | 05-08-21 | 09:13
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
prekert | 04-08-21 | 23:46 | 2

Kunnen jullie mij helpen want kom er niet uit...

"Frikadel" staat tot "vaccin"
Als
"Pinnen" tot......

Ik heb "Bitcoin" gekozen.

Allemaal zekerheden toch?

Remi A. | 04-08-21 | 23:40 | 1

Als je bij frikadel een 'n' toevoegt ,zijn dit empirische waarheden.

Koning BongoBongo | 05-08-21 | 06:47

Goede topic. Gelukkig niet zoveel reacties eronder (< 1000) dus graag even open houden. Een long read topic vraagt ook om een long doordachte reactie. Chapeau voor degenen die al gereageerd hebben met inhoud.

Joyce | 04-08-21 | 23:39 | 1

Een lange en doordachte reactie is niet echt een logisch antwoord op een enorme berg langdradige, ondoordachte stierenpoep van linkedin.

funda | 05-08-21 | 00:10

En dat gebeurt allemaal op LinkedIn?! Overigens goed stuk als reactie op de aanleiding van die plastisch chirurg...

videtur | 04-08-21 | 23:25
-weggejorist-
Rest In Privacy | 04-08-21 | 23:00 | 11
▼ 11 antwoorden verborgen

ik lees een jank verhaal over cohesie, maar wat is nou het alternatief voor wel vaccineren?
Polio, mazelen, die zijn de wereld uitgeholpen door te vaccineren.
Zouden we nu ook moeten doen.
Een alternatief voor de huidige vaccins is betere vaccins die ongetwijfeld ontwikkeld gaan worden gezien de vele projecten op dat gebied.

fabeltjesland | 04-08-21 | 22:58 | 22

@bdn01 | 05-08-21 | 00:11: Ha, wat weet een natuurkundige nou van virussen. Schoenmaker, blijf bij je leest en krijg geen ideeën die boven je hoofd gaan.

En peer-reviewed artikelen kunnen nog steeds vol onzin staan. Als échte wetenschapper zou je moeten weten dat alleen argumenten er toe doen en dat niemand zich kan beroepen op het 'autoriteit in het veld' zijn.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:16

Dus beter maar even wachten dan op die betere vaccins zegt u eigenlijk.

president osama | 05-08-21 | 08:14

@Sans Comique | 05-08-21 | 06:16:
Laat nou net uit al dat onderzoek blijken dat Ivermectine niet werkt.

Dat is het sterkste argument, en bdn01 heeft dus gewoon gelijk. Einde verhaal.

Rest In Privacy | 05-08-21 | 09:02
▼ 19 antwoorden verborgen

Spijker, kop.

Ik mis natuurlijke immunteit nog in het epistel. Iets waar een enorme grote groep mensen mee te maken heeft gehad. Dit zijn de gezonde mensen die positief zijn getest, corona hebben doorlopen als een milde verkoudheid, en denken: "Is hier nou al die ophef voor nodig?"

Deze mensen zouden een vaccin ook helemaal niet hoeven nemen om de doodeenvoudige reden dat na een doorgemaakte infectie hun lichaam al de perfecte afweer heeft aangemaakt tegen dit virus. Dit zegt ons eigen RIVM zelfs. Een inferieur lokaal werkend product voegt dan weinig tot niets toe.

Je kunt met twee of drie condooms natuurlijk ook cohabiteren, maar echt zinvol is het niet.

www.healthline.com/health-news/new-st...

sir Ockels | 04-08-21 | 22:47 | 3

Natuurlijke immuniteit, kwetsbaren (en iedereen die wil) gevaccineerd, Ivermectine en REGEN-COV om druk op de IC’s te voorkomen, ventileren, gezond eten en drinken, bewegen en buiten zijn. Er is helemaal geen enkele goede reden meer om vaccinatie te gaan verplichten.

WelDenkend | 04-08-21 | 23:01

Eens. Wat lullen al die gevaccineerden nou ? Zij zijn toch veilig (denken ze). Dus laat mensen die het niet willen met rust. En al helemaal zij die een natuurlijke immuniteit hebben door infectie. Als ik mijn herstelbewijs laat zien, zeggen sommige vaccins addicts : "maar laat je je toch niet vaccineren voor de zekerheid ?" Alleen wel kut dat ik na 6 maanden dan ineens een wappie ben. Overigens een prima moment om mijn vriendenkring wat uit te dunnen. Zij die maar aan mijn hoofd blijven ouwteringhoeren over vaccinatie, kunnen wat mij betreft opzouten. Ik commiuniceer slecht met autisten.

pleemobiel | 04-08-21 | 23:02

@pleemobiel | 04-08-21 | 23:02: Ja, maar zij hebben gehoord dat een vrouwtje in Slikkerveer na 3 vaccinaties dood is gegaan. Ze was 89, maar toch.

small_town_dude | 04-08-21 | 23:16

De FDA (US) heeft het gebruik van REGEN-COV toegestaan. Op 2 augustus, dus twee dagen geleden al. Mediastilte in Europa tot dusverre. REGEN-COV vermindert het risico op ernstige COVID-19 als je besmet bent, als je het vlak na de besmetting inneemt.

WelDenkend | 04-08-21 | 22:46 | 2

Doe als Mexico-stad, pak Ivermectine als je positief getest bent.

Pimp my Voortuin | 04-08-21 | 23:10

@Pimp my Voortuin | 04-08-21 | 23:10: Ik heb zelf van die zivardo kits geimporteerd daarvoor. Maar dat valt nog niet mee. Gelukkig zijn ze lang houdbaar. (tm de 10de golf)

echtepleb | 04-08-21 | 23:35

Mijn serieuze vraag is: Waarom moeten we stoppen met leven, om te voorkomen dat we dood gaan?

marcoplarco | 04-08-21 | 22:45 | 5

Prik nemen en doorgaan. T is allemaal niet erg ingewikkeld, alleen zijn sommigen gewoon erg dom.

RandyBiel | 05-08-21 | 05:46

Wie zegt mij dat u niet de eerste onsterfelijke mens bent?

Hiram | 05-08-21 | 11:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik weet niet of Ronald Meester de reaguursels leest, maar ik heb een vraag over het virus die met kansberekening te maken heeft. De vraag is deze: Als er in China overal voedsel markten zijn waar, jarenlang, dag in, dag uit, ook exotische levende dieren worden verhandeld, hoe groot is dan de kans dat het virus van mens op dier overspringt in net die éne stad met het enige laboratorium waar onderzoek wordt gedaan met genetisch gemanipuleerde virussen? Mijn gevoel zegt me dat het allemaal wel erg toevallig is... te toevallig...

EenGoedBegin | 04-08-21 | 22:44 | 4

@SterF... | 04-08-21 | 23:57:
Het enige level 4 lab van China.
Op zo'n 11 km van die wetmarket.

Er is in Wuhan ook nog een level 2 lab.
Tegen het ziekenhuis aan waar de eerste artsen ziek werden.
Op 300 meter van die wetmarket.

Ben-Bataaf | 05-08-21 | 00:18

Je moet je voorstellen wat een uniek moment in de geschiedenis dit is geweest. Terwijl in dat Wuhan lab hele hoge geleerden dag in dag uit bezig zijn om te onderzoeken of en hoe corona van mens op dier overdraagbaar en super besmettelijk voor mensen kan worden, gebeurt die shit gewoon in het echt vlakbij! Een paar km verderop vreet een of andere Chinees een vleermuis op en ja hoor, jackpot. Die knakker krijgt een corona virus van dier op mens overgedragen en het is meteen het meest besmettelijke virus van de afgelopen tig jaar. Dat bij nader onderzoek het virus hier en daar wat ge-engineerd lijkt moeten we voor het gemak even vergeten, want dit Chinees-eet-vleermuis-verhaal is te mooi om te debunken.

Thuinman | 05-08-21 | 09:58
▼ 1 antwoord verborgen

'Huidhonger' is overigens een prachtwoord en wordt de titel van mijn eerstvolgende lied.

o)+ | 04-08-21 | 22:33 | 1

Ik zit er al een tijdje op te broeden. Het dekt de lading volledig en is fraai gebalanceerd. Inderdaad een prachtwoord.

Frau Merkel | 04-08-21 | 22:40
-weggejorist-
Silvion | 04-08-21 | 22:32 | 13
▼ 13 antwoorden verborgen

Goed verhaal, ik haal waarschijnlijk binnenkort mijn vaccinatie, maar ik heb wel grote twijfel of er überhaupt ruimte is om kritisch naar bijwerkingen en of alternatieven te kijken. Ivernectine duurde meer dan een jaar, nu is er eindelijk een serieus onderzoek van Oxford.

Ron_Paul | 04-08-21 | 22:30 | 1

Oxford kreeg eerder een tik op de vingers van Bill toen ze hun vaccin tegen Corona tegen kostprijs wilden gaan produceren of dat mogelijk te maken voor fabrikanten. Dapper dat die binnen een jaar een onderzoek durven te publiceren dat wéér Bill's master plan for world domination in de wielen rijdt.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:23

Na 1jaar in ons essentiële winkel gewerkt te hebben.Alle voorzorg maatregelen in acht genomen te hebben.Covid gekregen,mijn zeer actieve vrouw heeft long covid.Nu zijn we gewoon bang voor alles wat met covid te maken heeft Ps winkel na 35j moeten sluiten.

Kilroywashier | 04-08-21 | 22:29 | 3

Vaccinatie oproep was 2weken telaat,nu hoef het voor ons niet meer.

Kilroywashier | 04-08-21 | 22:30

@Kilroywashier | 04-08-21 | 22:30: Ik zou toch het beste medisch advies bij een medisch specialist gaan vragen Kilroy. Op GS ga je -met alle repsect- niet veel wijzer worden.

funda | 04-08-21 | 23:15

@funda | 04-08-21 | 23:15: Voor het eerst met je eens Funda ;-) Sterkte Kilroy, ook voor je vrouw.

BrulSpin | 04-08-21 | 23:39

The idiots are winning, en dit stuk is een mooie illustratie er van.
Het westen is totaal decadent geworden en kan niet meer met elkaar een simpel probleem zoals dit virus op lossen omdat de simpele ‘Turkse all-in buffet platschedel gangers ook maar niet een klein beetje van hun zinloze decadente levensstijl willen opgeven. En opeens gebruiken ze ronkende termen zoals vrijheid, terwijl ze de laatste 20 jaar achter de TV hebben gehangen.
Anyway: met de huidige westerse levensstijl zijn we met ongeveer met 6.5 miljard mensen teveel op deze aarde. We gaan een interessante toekomst tegemoet.

Wilhelm Tell | 04-08-21 | 22:25 | 3

Ga eens dood dan.

mona-toetje | 04-08-21 | 23:20

Leuk!
Een Eindtijd discipel.

vander F | 04-08-21 | 23:28

We leven met die 7 miljard op 1% van de beschikbare aarde. Dat er teveel mensen is van dezelfde orde als de wereld is plat.

ChristianV | 05-08-21 | 02:42

Wow, als je dan punten aandraagt om je standpunt te verdedigen, kom dan met iets beters dan deze troep.

Even door de 5 punten lopen.

1. "In mei vorig jaar publiceerde Gupta Strategists een berekening"

Serieus? Toen was er hoegenaamd nog niets bekend over het virus. Niets!

2. "na onderzoek negatief adviseerden over een lockdown. Een lockdown zou 500.000 gezonde levensjaren kosten."

En hoe weten deze ambtenaren dat? Die (volledige) lockdown is er niet geweest. Hoe bereken je zoiets?
Dat is dus niet te berekenen met de beperkte ervaring *géén) en kennis die we hebben.

3. "lijkt alleen het gebruik van correct gedragen medische mondmaskers, de proef van wetenschappelijk onderzoek wellicht te kunnen doorstaan,"

Ja en de meeste mensen zijn zich ervan bewust dat de mondkapjes weinig of geen effect hebben. Maar mochten ze dat wel hebben (en er zijn ook onderzoeken die aantonen dat het wel degelijk een verschil maakt), dan kan dat mogelijk mensenlevens redden. Dat alleen is reden genoeg om het toch maar te doen.

4. "Op de RIVM-site stonden op dat moment de besmettingshaarden in volgorde van belangrijk op 1. De thuissituatie, 2. Werkomgeving, 3. Overige familie."

Juist, omdat zoveel mensen dus thuis zaten, zowel volwassenen, als hun kinderen. De volgorde was vrijwel zeker anders geweest als mensen gewoon naar hun werk waren gegaan en kinderen naar school.

Briljant hoe hiermee de eigen onderbouwing onderuit gehaald wordt.

5. "kwam voorlopig tot een vergelijkbare conclusie. De avondklok heeft geen effect gehad op het aantal ziekenhuisopnames. "

De avondklok was een zware maatregel, maar niet één waar de meeste mensen heel veel last van hadden. De meeste mensen zijn 's avonds na 9 uur thuis.
Ook hier geldt weer, het effect was onbekend en alle maatregelen die de verspreidingsgraad in toom hielden waren van belang, om er voor te zorgen dat de IC-capaciteit niet in gevaar zou komen.

Op de rest valt ook zat aan te merken. Een crisissituatie, een pandemie met een onbekend virus vraagt om bijzondere en drastische maatregelen.
Miljoenen mensen zijn gestorven door dit virus en we hebben weer iemand die *achteraf* alles in twijfel trekt en dan ook nog eens komt met een slechte onderbouwing.

Ik word er een beetje moe van.

ChupaChupa | 04-08-21 | 22:24 | 10

@sjef-van-iekel | 04-08-21 | 23:41: Ik heb helemaal niemand horen beweren dat het daarmee veilig voor mensen te kunnen zorgen. De regering heeft altijd aangegeven aan het gebruik te twijfelen, vanaf het begin.
Uw bronnen?

ChupaChupa | 05-08-21 | 07:21
▼ 7 antwoorden verborgen

Reizigers die vanuit België naar Nederland reizen kunnen vanaf zondag gecontroleerd worden op hun coronabewijs, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro.

In de grensregio aan de grens van Duitsland wordt niet gecontroleerd. Dat er geen controles zijn aan de oostkant van Nederland komt doordat de risicogebieden vooral in het zuiden van Europa liggen. België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal zijn geel.
bron: HLN

Bibop | 04-08-21 | 22:18 | 6

Regel een geel boekje, zet er een paar krabbels in en laat de KMAR maar aantonen dat het niet juist is.

Frau Merkel | 04-08-21 | 22:45

@Frau Merkel | 04-08-21 | 22:45: Nooit met de Rijkswacht in een slechte bui te maken gehad? Geheel ander volk dan onze agentjes.

funda | 04-08-21 | 23:20

@Quib | 04-08-21 | 22:37: nee nee, je moet een 6-pack corona kunnen laten zien. Denk dat dit bedacht is door iemand die aandelen corona heeft ;)

oh no | 04-08-21 | 23:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben zo'n ongevaccineerde. Vind de ontwikkeling van het vaccin met de daarop volgende testperiode veel te kort om bijverschijnselen op lange termijn te kunnen weten. Buiten dat , ik ben en leef gezond, heb nooit griep oid en slik vitamine c en d. Heb afgelopen jaar zoveel mensen ontmoet dat ik allang besmet had moeten wezen. Of heb het al gehad en niets van gemerkt. Degene die roepen dat ik op een IC moet worden geweigerd stel ik de vraag: gaan we dat ook doen met mensen die teveel zuipen, roken, vreten enz. ?

Bibop | 04-08-21 | 22:15 | 11

Vind jij dat veel te kort, die testperiode? We maken toch al een heel tijdje vaccins. Ook de mRNA techniek is begonnen begin jaren '90. Wat is te kort en hoe beoordeel je dat? Ik vind dat nooit zo'n sterk argument.

SterF... | 05-08-21 | 00:04
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik hoorde vandaag een verhaal dat iemand met een hartstilstand gereanimeerd moest worden. Een voorbijgangster met EHBO kennis was daarmee bezig en die vroeg een andere vrouw of ze haar wilde helpen. Die vrouw antwoordde "Nee, want ik heb geen mondkapje". Zo ver zijn mensen al afgedwaald.

small_town_dude | 04-08-21 | 22:13 | 5

Een verhaal. Ik ken een houthakker die zijn eigen arm eraf gehakt heeft.

SterF... | 05-08-21 | 00:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Genuanceerd topstuk.

Ik ken een stuk of tien mensen die zich niet willen laten vaccineren. Eentje daarvan is een hardcore wappie, altijd al geweest. De rest zijn doodnormale lui met elk hun eigen broodnuchtere redenen om het niet te doen, die openstaan voor discussie. Probleem is: die worden nu structureel in Kamp Wappie geplaatst waardoor er geen discussie mogelijk is. Het wordt een hetze en leert de geschiedenis niet: hetzes are bad for ya, m'kay?

Ben persoonlijk niet tegen vaccineren, wel tegen het uitsluiten van andersdenkenden door politieke dwang en (op het hysterische af) sociale druk en vooral: tegen het bijbehorende Pasje. Want de geschiedenis leert ook dat overheden hier niet zullen stoppen en het m.i. geen kwestie is óf, maar wannéér uw hele hebben en houwen aan dat Pasje wordt gehangen.

o)+ | 04-08-21 | 22:12 | 2

Nuance, zo iets moois.

Plaktong | 04-08-21 | 22:23

"You traded your freedom for the luxury of feeling superior. You accepted the group's will over your own conviction, no matter who you hurt."

Laatst in het stamcafé heb ik de tip gegeven om "The Wave" te gaan zien. Dat doe ik hier ook nog even.

Quib | 04-08-21 | 22:11 | 3

En dan daarna The Andromeda Strain?

funda | 04-08-21 | 22:30

Ik verbaas me vooral over de ingelezen anti-vaccinatie mensen die met data zwaaien en claimen dat de ontwikkeling, clinical trials en marktgoedkeuring veel te snel is gegaan en daarom te onzeker is wat de lange termijn effecten zijn. Volgens deze mensen een goede reden om niet mee te doen.

Ik kan oprecht niet inbeelden dat deze mensen even kritisch zijn geweest in het verleden met de bekende vaccinatiesof andere pharmaco of medical devices. Zijn ze toen ook pubmed.org ingedoken, registries gevolgd, FDA gecontacteerd en etc? Denk het niet (p=0,01)..... En zelfs als ze dat wel hebben gedaan waarom was de marktoelating wel in orde? Hoe hebben ze dat dan getoetst? Waren de geharmoniseerde standaarden toen wel goed? Waarom dan?

Dude heb je eten | 04-08-21 | 22:11 | 9

Waren er toen lockdowns?

de honden blaffen... | 05-08-21 | 00:01

Vroeger was er geen internet en moest je vertrouwen op de MSM. En die zijn niet te vertrouwen zo is ondertussen nu toch wel duidelijk, niet?

Sans Comique | 05-08-21 | 06:32
▼ 6 antwoorden verborgen

WK vaccineren schijnt Israel te zijn. Hulde, hoera, wat gaat het daar goed. Ze staan wel op het punt weer in lockdown te gaan overigens. Dus heeft het wel zin? Had je beter die miljarden aan vaccins in de zorg kunnen steken. Maar ik ben dan ook een wappie...

HornoxNL | 04-08-21 | 22:10 | 3

Het is een politiek probleem geworden...
Dat hat nooit mogen gebeuren!!

Messerschmitt | 04-08-21 | 23:12

Lockdown is daar een overreactie.
Maar de regering heeft nog een appeltje te schillen met de ongevaccineerden aldaar, een lockdown helpt om lekker te wijzen.

Sjiek | 04-08-21 | 23:44

Toen een paar weken geleden in Limburg (en in de buurlanden) de watersnood uitbrak, hoorde je nauwelijks nog iets over covid. Met andere woorden; als er dus ergens in Nederland een (grote) ramp gebeurd, dan is covid ineens onbelangrijk nieuws, het vermelden niet meer waard. Of ligt dat aan mij en heb ik tijdens de watersnoodramp alleen de watersnoodramp-berichten gehoord/gezien/gelezen en drongen berichten over covid even niet door bij mij? Dat kan ook, natuurlijk. Corrigeer me gerust als ik er naast zit/het fout zie.

Rest In Privacy | 04-08-21 | 22:09 | 5

Als er ergens een hele camping vol besmetten had gezeten hadden de camera's ook geronkt dat het een lieve lust was hoor.

funda | 04-08-21 | 23:25

Ik denk dat je wel goed zit hoor. Maar ik denk zelf ook dat als de rente voor de overheid op een procent of 2 a 3 had gestaan er ook minder met miljarden "gratis" geld gesmeten zou worden om alles maar plat te gooien en te houden.

oh no | 04-08-21 | 23:48

Toen was er ook gewoon corona-nieuws, misschien tijdelijk alleen even geen voorpagina of opening journaal geweest.

SterF... | 05-08-21 | 00:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik begrijp de mensen niet dit dit artikel te lang of ingewikkeld vinden.
Ik heb alles zonder haperen gelezen op de automatische piloot, ook alle comments uitgepluisd, en zelf geschreven, en ondertussen ook nog eens nasi goreng gemaakt van oude rijst van gisteren met gefruite uien, knoflook 2 eieren, en 2 bouillonblokjes en olie. Of is dit nog niet het nachtcafé, want anders ga ik ook nog een linkje plempen van een jaren 80/90 band. lol.

King of the Oneliner | 04-08-21 | 22:05 | 7

Geen gefermenteerde garnalenpasta?

Wilhelm Tell | 04-08-21 | 22:35

Ik heb laatst de hele site van Alex Jones doorgelezen, weken werk aan gehad, maar ik heb er geen waarheden op gevonden. Eigenlijk was het niet eens interessant, maar je wilt toch niet als ongeinformeerd te boek staan als de wapperds je vragen of je wel alles gelezen hebt en of je wel heel Joetjoep gezien hebt.

funda | 04-08-21 | 22:35

@Wilhelm Tell | 04-08-21 | 22:35: Nasi zonder trassi is als een spuit zonder vaccin.

funda | 04-08-21 | 22:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Als je anderen wijst op het hebben van een eenzijdige blik, moet je daar zelf geen eenzijdige blik tegenover zetten. Sommige maatregelen hielpen niet, andere wel. Ik heb 2 prikken gehad en wil prima feestjes vieren met ongevaccineerden. Zij zijn vaak geen wappies, ik geen schaap.

Selassie | 04-08-21 | 22:04 | 3

Prima zo toch?
Zolang iedereen de pistolen maar thuis laat... rare feestjes de laatste tijd.

Sjiek | 04-08-21 | 22:52

Nuance en wederzijds respect, het is zo simpel dat het eigenlijk gewoon normaal zou moeten zijn.

oh no | 04-08-21 | 23:50

@oh no | 04-08-21 | 23:50: Nou vraag je het onmogelijke.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:33

Festivals sociale voorziening? Mwahaha!

nick.name | 04-08-21 | 22:00

Wanneer ik wat aan de auto heb ga ik naar de garage. De accountant doet de jaarstukken en voor medisch advies volg ik het advies van een medisch specialist. Zo simpel kan het leven zijn.

Red shirt | 04-08-21 | 22:00 | 5

Ik ken nog een hele goede dansleraar die dat allemaal voor een goed prijsje doet.

Wilhelm Tell | 04-08-21 | 22:36

Neem je de eerste de beste garage of accountant of kijk je eerst welke goed zijn in hun vak en goede service lenen? Wat als twee monteurs twee tegenstrijdige beweringen doen, wat doe jij dan?

Je vertrouwt dan maar op hogere machten. Simpel, inderdaad.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Niet gevaccineerden worden vanzelf een keer ziek. Daarna zijn ze semi-beschermd en zullen ze volgende keer minder ziek worden. Net als bij de gevaccineerden. Die worden ook ziek, mild weliswaar, maar zijn ook semi beschermd. We moeten ophouden elkaar de schuld geven. Maak je keus en aanvaard de gevolgen. Laat de verzekeringen en al dat gelazer buiten de discussie.

Tapioca pudding | 04-08-21 | 21:58 | 3

En de niet gevaccineerde krijgt een herstelmelding en mag ook weer overal aan meedoen.. zo simpel kan het zijn.
Wat de waterpokken feestjes voor baby's zijn, worden straks de covid feestjes voor ongevaccineerden.

EEGlivesagain | 04-08-21 | 22:49

@EEGlivesagain | 04-08-21 | 22:49: Keuze wordt inderdaad vaccineren of besmet raken. Jammer dat herstelbewijs maar 6 maanden geldig is. Als zou blijken (en daar lijkt het op) dat dit levenslang is, moet dat bewijs natuurlijk worden aangepast. Maar net als met ventileren hoor je daar niets officieels over, terwijl dit een hele belangrijke vraag is.

pleemobiel | 04-08-21 | 23:21

@pleemobiel | 04-08-21 | 23:21: of we gaan gewoon weer leven en accepteren dat er net zoals bij vele ziektes elk jaar een aantal personen aan/met covid19 zullen sterven. Het is bij lange na niet een virus dat in de westerse wereld als pandemie geclassificeerd had moeten worden.

oh no | 04-08-21 | 23:53

"Deze crisis maakt ons kwetsbaar en angstig, en doet een voortdurend appèl op het aanwijzen van een schuldige."

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Wat een natte scheet van een stel omhooggevallen Alpha-wetenschepers die zich geroepen voelen om het gepeupel toe te spreken met het door hen verzonnen geluid van het volk.

Christus op twee stokjes, LinkedIn!?

PaardenliefhebberVet | 04-08-21 | 21:56 | 2

Welk deel van het verhaal vind je nou zo vreselijk?

Plaktong | 04-08-21 | 22:10

@Plaktong | 04-08-21 | 22:10:
Het stukje dat ik quote, de 'expertise', en het LinkedIn natte scheet gehalte...

Voor de duidelijkheid mbt tot mijn laatste punt quote ik de laatste paragraaf:

"Virussen kun je niet platslaan met een hamer. Mensen wel. Laat niet onze sociale cohesie, onze solidariteit en onze rechtsstaat de collateral damage zijn van ons beleid. Laten we met elkaar in gesprek blijven. Laten we elkaar blijven zien en laten we elkaar de vraag blijven stellen: “Wat is jouw verhaal?’’ Zonder zondebokken."

PaardenliefhebberVet | 04-08-21 | 22:17

Ik laat mij niet vaccineren, om de volgende redenen, ik ben nooit ziek, ten tweede ik wacht wel op een medicijn. (ik laat geen been gipsen die niet gebroken is)
Ik zie geen enkele noodzaak om te vaccineren, en als men dan toch overgaat tot vaccinatie zou eerst bij een ieder een serologische test gedaan moeten worden, er zijn genoeg mensen die corona anti-viruslichamen hebben opgebouwd zonder dat zelf te weten.
Waarom zou je die willen vaccineren?

2_amazing | 04-08-21 | 21:56 | 4

Gelukkig woont u niet in Duitsland, dan mag u namelijk binnenkort NIKS MEER. Aufmachen!

Vunzigheid | 04-08-21 | 22:22

Het lijkt er op alsof je heel lang gezocht hebt naar het antwoord op de vraag die je zelf stelt.
Of hoop je vooral heel hard dat er geen antwoord is?

Wilhelm Tell | 04-08-21 | 22:39

Een medicijn op een virusinfectie is héél erg lastig. Dat gaat lang wachten worden...

SterF... | 05-08-21 | 00:13
▼ 1 antwoord verborgen

Ik was er nog niet over uit of ik me nu wel of niet zou laten vaccineren. Vorige week kreeg ik dan corona, en nu ben ik weer beter. Zo, dat was dat!

Rhenium | 04-08-21 | 21:54 | 1

Krijg je voor 6 maanden een groen vinkje van Hugo. Daarna gaan ze weer brieven sturen,

Plaktong | 04-08-21 | 22:11

Ik kan me totaal niet vinden in dat stuk. Ik heb 7 maanden na corona nog steeds de ademhaling van een kettingroker en functioneer verder matig ondanks dat ik niet eens het ziekenhuis in heb gehoeven. Hopelijk voor de rest van het land behoor ik tot de unlucky few.

Piet Politiek | 04-08-21 | 21:53 | 5

@Plaktong | 04-08-21 | 22:13: Voor mij betekent dit dat de zogenaamde "onbekende" scenario's van vaccinatie zeker opwegen tegen de bekende scenario's van corona.

Piet Politiek | 04-08-21 | 22:35

Dat denk ik wel. Maar troost: je hoeft geen prik meer te halen. (Of je moet het stiekem lekker vinden).

pleemobiel | 04-08-21 | 23:25

@Plaktong | 04-08-21 | 22:13:
In de toekomst worden dit soort scenario's inderdaad mede mogelijk gemaakt door ongevaccineerden.

SterF... | 05-08-21 | 00:15
▼ 2 antwoorden verborgen

ik ben niet tegen vaccineren en ik vind willem engel een eng mannetje. inmiddels heb ik twee keer covid gehad. de eerste keer een beetje ziek, de tweede keer nauwelijks. ik twijfel nog steeds of ik mijn prik moet gaan halen. geef mijn vaccin maar aan iemand in afrika die wel bescherming nodig heeft.

kantje_boord | 04-08-21 | 21:48

"Wel lijkt die kans veel kleiner, gelukkig."
Graag onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek dat dat zo is bij breakthrough covid.
De angst van de schrijver dat ongevaccineerden een brandhaard worden is daarmee ook ongegrond. De tijd zal het leren.
Verder een uitstekend stuk.

Pimp my Voortuin | 04-08-21 | 21:46 | 3

"Wel lijkt die kans veel kleiner, gelukkig."
Sommige mensen worden gewoon gelukkig van lijken, dat verandert nooit.

funda | 04-08-21 | 21:49

@Pimp my Voortuin | 04-08-21 | 22:33: In Staphorst, do as the Staphorsters do.

funda | 04-08-21 | 22:42

Prima stuk. Sommige reacties hieronder zijn walgelijk. Bizar dat zelfs reaguurders zich laten meeslepen in overheidspropaganda. Maar goed, ik ben een "wappie".

UnderTheDevil | 04-08-21 | 21:44 | 8

@MoonBeebe | 04-08-21 | 21:56: The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see.

Plaktong | 04-08-21 | 22:15
▼ 5 antwoorden verborgen

Er wordt nog een hoop vergeten in de maatregelen en of deze wel of geen effect hebben gehad. Denk aan het stilleggen van alle buitensporten bijvoorbeeld. Complete waanzin, zeker voor kinderen.

Of maatregelen die wel genomen hadden kunnen worden, maar niet zijn genomen. Zoals het stilleggen van het vliegverkeer vanuit de bron destijds. Want ja, dat was racisme.

Gervano | 04-08-21 | 21:44 | 1

Mondkapje is nog steeds verplicht op het bovendek van de veerboot naar Vlieland. Waanzin.

Plaktong | 04-08-21 | 22:17

Op 4 augustus 2022 weten we meer.

J.P.Drapeau | 04-08-21 | 21:43 | 4

Op 5 augustus 2022 weten we nog wat meer.

funda | 04-08-21 | 21:52

Je wilt niet weten wat we op 6 augustus 2022 zullen weten.

Frau Merkel | 04-08-21 | 22:02
▼ 1 antwoord verborgen

Ondertussen, 140 dagen zonder regering, maar blijft u gefocust op corona en vaccinaties.

Adriel | 04-08-21 | 21:42 | 8

@Plaktong | 04-08-21 | 22:19: Kijk eens in Antwerpen, Brussel of Gent: precies hetzelfde. De maan is voorlopig even irrelevant.

funda | 04-08-21 | 22:48
▼ 5 antwoorden verborgen

Schijnbaar hebben veel reaguurders een probleem met begrijpend lezen of lijken in dienst te zijn van Pinokkio en zijn clowns..

swapper | 04-08-21 | 21:39 | 3

En wat begrijpen de meeste reaguurders dan niet wat jij wel begrijpt?

jaja | 04-08-21 | 21:47

Jij hebt een probleem met begrijpelijk een discussie starten.

Papa Jones | 04-08-21 | 22:02

@Papa Jones | 04-08-21 | 22:02:
Dit is er eentje waar je toch geen antwoord van krijgt als je een moeilijke vraag stelt.

jaja | 04-08-21 | 22:18

Nou ja, eindelijk eens een genuanceerd stuk over de coronapandemie, dat ver weg blijft van eigenwijzigheden en verketteren.

Zelf ben ik blij dat ik begin mei en begin juni mijn twee Pfizer shots heb gekregen. Ik denk niet dat ik tot een risicogroep behoor, anders dan door mijn leeftijd: 67. Maar mijn BMI is dik in orde, ik heb niets 'onder de leden', ik sport/beweeg veel, en ik bezoek geen 'superspreader' events zoals grote festivals, of een tijdje terug, illegale feesten onder viaducten etc.

Toch voel ik me geruster met die prikkies. Ik zou graag weer eens op vakantie naar het buitenland willen, maar ik vind de hele situatie nog te instabiel en te onvoorspelbaar.

Ik hoop wel dat die ellende eindelijk eens een keer overgaat, of onder controle gebracht, zodat je er misschien één keer per jaar een prik voor moet halen, net als de normale seizoensgriep.

Dr_Johnson | 04-08-21 | 21:39 | 1

Dus u neemt gewoon uw prikkies voor uw gezondheid, zonder dat u een tweedeling wil in de maatschappij?

Van Urk | 04-08-21 | 21:44

Vermoeiend verhaal weer, typisch academisch geneuzel.

Julius Pace Car | 04-08-21 | 21:38 | 6

@funda | 04-08-21 | 21:54:
Mwah.
Weet je nog die academici die voor de gein een bullshit studie bedachten en bullshit stukken schreven en die door heel veel universiteiten werden bejubeld? Die gasten lagen dubbel van het lachen. Ze schreven alleen maar onzin en kregen her en der complimenten van bullshit professoren. Vroeger verkochten academici misschien over het algemeen geen onzin maar thans met al die bullshit studies? En ja die bullshitters zijn officieel dus ook academici. Maw het woord academicus is thans zwaar aan inflatie onderhevig.

Basil Fawlty | 04-08-21 | 22:03

@Basil Fawlty | 04-08-21 | 22:03: Dat was een mooi verhaal ja, heb ik van genoten. En academici zijn net mensen, net als politici die altijd het eerlijke verhaal vertellen. Dat neemt niet weg dat ik de gemiddelde academische mening wel het voordeel van de twijfel geef, tenzij ze zich nogal belachelijk maken zoals in het bovenstaande stuk.

funda | 04-08-21 | 22:53

@funda | 04-08-21 | 21:54: Peer-reviewed wil zeggen; door vakbroeders bekeken op fouten in de wetenschappelijke methode.

Het betekent niet dat het onderzoek is nagedaan om te kijken of dezelfde resultaten wordt behaald.

Sans Comique | 05-08-21 | 06:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Evenwichtig geschreven, maar redelijk wat onjuiste informatie helaas.

Om te beginnen de griepgolf van 2018, als zou COVID daarmee vergelijkbaar zijn. Niet dus, hou daar eens mee op:

1) Tijdens de griepgolf van 2018 bleek de griepprik niet opgewassen tegen de dominant heersende stam, weinig bescherming dus. We hebben nooit enige maatschappelijke maatregelen tegen griep genomen zoals social distancing of zelfs een lockdown. Griep kan en kon dus ongehinderd woekeren, en toch maar 350 IC bedden bezet in 2018.
2) Met COVID zagen we eerder een volledige overbelaste zorg, zo'n beetje alle 1500 beschikbare bedden waren bezet, en dat tijdens een zware lockdown om verspreiding tegen te gaan! Dat geeft aan dat COVID toch echt van een volledige andere orde is dan een griepje.

Zie: www.parool.nl/nieuws/corona-versus-de...

Dan de frase: "Hoewel anders gehoopt, blijkt nu dat ook gevaccineerden elkaar kunnen besmetten."

Ja, dat kan altijd, bij elke virusziekte. Kijk eens naar een nieuwe studie (vandaag verschenen): www.gov.uk/government/news/react-stud...

Hierin staat: 'those who were fully vaccinated may be less likely to pass on the virus to others than those who have not received a vaccine;' Dat lijkt me pure winst. Zo'n beetje alle conclusies wijzen erop dat vaccineren echt helpt om COVID te bestrijden. En nee, daar zit geen complot achter.

Dan wordt er gehamerd op de voorwaardelijke vergunningen. OK, de wereld was echt in paniek want COVID had al laten zien echt een sloper te zijn vergeleken met een griepje. Dus op topsnelheid vaccins ontwikkeld, met de kanttekening dat voor mRNA vaccins al 33 jaar geleden de fundamenten werden gelegd (1988), en 'God zegen de greep'. Niets doen was en is géén optie. Dus op zo'n termijn kan je inderdaad niet verwachten dat je dezelfde paper-trail hebt als een medicijn waar 10 jaar lang aan is gewerkt voor het op de markt mag. Die tijd was er gewoon niet. Be real...

Dan die argumentatie dat de overlijdens vooral bij 85 tot 89 jarigen liggen. OK, laten we die dan allemaal maar doodgaan omdat de rest van de maatschappij weigert om wat extra bescherming te bieden door het bestaan van COVID tegen te gaan met vaccinaties? Het lijkt wel de bottom-line van die paragraaf te zijn en ik krijg daar een heel vieze smaak van in de bek.

Gezien de uitkomsten van de eerder genoemde studie dat besmettingen door gevaccineerden toch veel lager liggen is het toch mogelijk dat een significante groep ongevaccineerden er voor kan zorgen dat COVID redelijk ongehinderd kan blijven woekeren en muteren. Dan blijft toch als enige vraag over: hoe gaan we COVID actief (!) terugdringen. Maar daar wordt volledig overheen gestapt in het artikel omdat de auteurs vinden dat ze voldoende argumenten hebben aangedragen dat dat niet nodig is, en dat een alternatieve aanpak voldoende is.

Rooie Kater | 04-08-21 | 21:33 | 12

@Rooie Kater | 04-08-21 | 22:16: Gemiddelde bevolkingsdichtheid zegt niet zoveel in Zweden, 70% woont in stedelijk gebied. Gewoon vergelijkbaar met NL.
Social distancing is wel anders bij Zweden.
Appels en peren zal allemaal wel lastig zijn als je niet wil vergelijken.
Maar het kistje Zweedse appels doet het bijzonder goed.

Sjiek | 04-08-21 | 23:20

Voorwaardelijke vergunningen kan ik nog inkomen om de hoog risico groepen te beschermen. Iedere dag telde, de risk-ratio benefit was zo hoog dat wat risico genomen kon worden.

Maar het wordt zonder scrupulus doorgetrokken naar 12-18 jarigen.
En dat gaat wel een beetje te ver.

Sjiek | 04-08-21 | 23:26

@Humsico | 04-08-21 | 22:55: de (grotere) regio rondom Kopenhagen is gewoon prima te vergelijken met Noord-Brabant hoor. MdH heeft dat vorig jaar eens heel piekfijn uitgelegd in een blog waarbij hij de Zweedse maatregelen en de Nederlandse maatregelen tegen het licht hield.

oh no | 05-08-21 | 00:00
▼ 9 antwoorden verborgen

Meningenmanie, dat woord is me nog bij gebleven van Koning Pils in een of andere toespraak.

Crusher | 04-08-21 | 21:30 | 2

Een prachtig woord om deze tijdsgeest te omschrijven.

Quib | 04-08-21 | 21:32

Nou , deze longread doorgeworsteld. Staat niks in wat ik al niet ergens anders ben tegengekomen. Punt blijft dat om de situatie weer binnen een redelijke termijn te normaliseren je het moet hebben van mensen die zich laten vaccineren. De overheden in welk land dan ook konden en kunnen niet toestaan dat dit virus zijn verwoestende werking ongestoord kan uitvoeren, vandaar lockdowns, en vandaar vaccinaties die perfect blijken te werken om het in te dammen.

Zwizalletju | 04-08-21 | 21:29 | 14

@Sjiek | 04-08-21 | 23:30: Mwoahahaha, onbaatzuchtigen?
Je bedoelt iedereen die op vakantie wil, toch?" ,

Nee ik zei : "Ik ben tegen verplichte vaccinatie. Maar de mensen die zich niet laten vaccineren hebben baat bij de onbaatzuchtigen die het wel doen , en dat zijn de mensn die niet alleen aan zich zelf denken maar goed in het snotje hebben hoe het werkt en hoe je kunt terugkeren naar een normale samenleving. Als iedereen zo egoïstisch en deels ook dom was als de anti vaxxers zou de boel in elkaar klappen." waar heb ik het hier over "vakantie" ?????

Zwizalletju | 05-08-21 | 00:30
▼ 11 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Alco-de-Holist | 04-08-21 | 21:28 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Voorlopig is er in Nederland niks aan de hand en ik hoop van harte dat zo blijft. Mensen als Haider zijn vooral op zoek naar relevantie en aandacht.
De komende maanden zullen we nog veel leren over de vaccins en het effect van eventuele dwangmaatregelen. Als de vaccins enigszins effectief zijn kunnen we daar prima op wachten en als ze dat niet zijn maakt het sowieso niet uit.
Geen enkele reden om voorop te lopen.

C1O2 | 04-08-21 | 21:24 | 2

Edin Hajder kan dan wel chirurg zijn, maar zijn stuk is zowel logisch als ethisch van matig niveau. Het lijkt hem inderdaad om de aandacht te doen en op LinkedIn doe je dat met hyperpolicor.

Alsdan | 04-08-21 | 21:33

@Alsdan | 04-08-21 | 21:33: Geneeskunde is een beroepsopleiding maar helaas hebben artsen een zeer goede pr waardoor hun woord in het gepeupel gaat als de zondagse preek in de bevindelijk gereformeerden.

Bamberger Reiter | 04-08-21 | 21:42

Zie niet-gevaccineerden maar als controlegroep.

Na deze winter gaan we cijfertjes bekijken.

Ik snap dat overheid iedereen een prik wil aansmeren, dan is er geen controlegroep. Kunnen zij en de wetenschap niet onderuit gaan.

2.9 miljoen vaccin verzakers. Dat is een goede controlegroep.

Gooi nou maar de boel open.

sjef-van-iekel | 04-08-21 | 21:24 | 2

Eensch

aflaatverkoper | 04-08-21 | 22:09

Jij snapt het.
Pfizer heeft de eerste grote controlegroep vrij snel onbruikbaar gemaakt onder het mom van "ook die groep heeft recht op bescherming."

Ben-Bataaf | 05-08-21 | 00:05

Het valt me op dat aardig wat antivaxxers die ken in een soort Jehova´s veranderen die het woord moeten verkondigen dat wat zij doen voor iedereen het beste is.
Hou gewoon je smoel tegen anderen als je die spuit niet wil.

jaja | 04-08-21 | 21:24 | 5

@jaja | 04-08-21 | 21:36: Mensen die reageren met : "Hetzelfde geldt voor provaxxers" zonder enig argument moet je nooit te serieus nemen.

funda | 04-08-21 | 21:48

@intrigant | 04-08-21 | 22:26: Mensen die dat zeggen meten meestal zelf met twee maten. Daar geldt hetzelfde voor namelijk.

funda | 04-08-21 | 23:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is wappropaganda van pseudowetenschappers via social media. Clickbait.

funda | 04-08-21 | 21:20 | 4

@Professor Superhirn | 04-08-21 | 21:57: 1 onbekende statisticus maakt geen best team op nationaal niveau bij een globale pandemie, moet dat uitgelegd worden?

funda | 04-08-21 | 22:04
▼ 1 antwoord verborgen

Omdat en niet gevaccineerden en wel gevaccineerden allemaal covid kunnen krijgen en daardoor aan anderen kunnen doorgeven is het zinloos om onderscheid te maken tussen deze groepen. De wel gevaccineerden hebben minder ernstige gevolgen als ze het krijgen dan niet gevaccineerden, dat is hun grote voordeel. De wel gevaccineerden krijgen het minder snel, dat is in het voordeel van iedereen.
Probeer de niet gevaccineerden maar te overtuigen door ze op de voordelen te wijzen. Er blijft altijd een flinke groep die niet wil (door geloof of andere argumenten).
Als iemand daadwerkelijk kan aantonen dat de niet gevaccineerden een reëel gevaar voor andere mensen zijn, sluit ze dan uit. En anders, maak je druk over belangrijker zaken.

Schadenfreude | 04-08-21 | 21:19 | 6

Gevaccineerden geven het virus ook veel en veel minder door , dus vaccinatie is de tool om het te stoppen.

Zwizalletju | 04-08-21 | 21:46

In Israël was de bescherming tegen het besmet raken 66% dus het voorkomt wel degelijk veel besmettingen.

Panzuulor | 04-08-21 | 21:57

@Zwizalletju | 04-08-21 | 21:46:
Correctie: ... is een van de mogelijke middelen die bij kunnen dragen aan een vermindering van de verspreiding.

Frau Merkel | 04-08-21 | 22:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat gaat wat worden als er eens werkelijk een pandemie uitbreekt.

Er zullen ook weer zware griep epidemieën gaan uitbreken waarbij duizenden mensen zullen sterven, en weer bomvolle ziekenhuizen en IC bedden, is elk jaar het zelfde, schieten we dan elk najaar weer vol in de stress?

zoalsikhetzeg | 04-08-21 | 21:19 | 4

Ja, wat dat betreft mogen we van geluk spreken met covid. Er zijn inderdaad ook griepvirussen die op dit moment nog niet goed mens-op-mens overdraagbaar zijn, zoals hoogpathogeen H5N1 en waarvoor de mens geen resistentie heeft waarover de nodige zorgen bestaan. Ook andere virussen van zorg met een hoge mortaliteit zijn bijv. nipah of zika.

Mazzelstof | 04-08-21 | 21:37

En stel je voor dat -ik noem maar eens een clown- Hugo de Jonge dan Coronaminister zou zijn!
Dat overleeft geen enkel land.

funda | 04-08-21 | 21:44

zoalsikhetzeg | 04-08-21 | 21:19 | :
In antwoord op uw vraag: ja, dat is de bedoeling, het plan om in de vaart der volkeren op te stomen.

aflaatverkoper | 04-08-21 | 22:03
▼ 1 antwoord verborgen

Tldr. Gewoon prikken. Klaar.

Jan de Vries | 04-08-21 | 21:19 | 3

NOPE

Transgender-Airlines | 04-08-21 | 21:20

Juist Jan!
En gaan ze makkelijk lullen nu het grootste deel van de bevolking is ingeënt! En de zwakkere in de samenleving intussen veelal het loodje hebben gelegd.

aardv@rk | 04-08-21 | 21:25

Gewoon uit nieuwsgierigheid eens opgezocht hoe lang (is een chinees) het geduurd heeft vanaf het ontstaan van de pokken epidemieën tot het vaccineren van de mensheid: ongeveer 500 jaar.

DommeNeger | 04-08-21 | 21:18

* Hoewel wij helemaal niet tegen vaccinaties zijn, nemen we afstand van de suggestie dat niet-gevaccineerden asociale complotdenkers zijn.*

Dus je neemt al stelling.

* Een tegenstelling tussen asociale gekkies of complotdenkers die menen dat je met een chip van Bill Gates in je arm eindigt versus de rationele, sociale, menslievende medemens.*

Een aanname en waarde oordeel van de auteurs.

* Hoewel het duidelijk moge zijn dat er een riool vol stuitende onzin door de krochten van social media stroomt, is het nu juíst zo dat velen die het coronavaccin niet nemen, helemaal geen schreeuwers of complotdenkers zijn*

Wie dan? Specificeer eens? Onderbouw eens?

* Wij kennen zelf nauwelijks complotdenkers of antivaxers, maar inmiddels privé en professioneel een groot aantal medisch specialisten, academici, (jeugd)psychologen, traumaspecialisten en ondernemers die zichzelf en hun kinderen niet laten vaccineren. Mensen die hun kinderen en zichzelf tot nu toe wel altijd hebben laten vaccineren*

Ah, ok, julllie kennen ze niet. Duidelijk.

* Vaccinate those most at risk, and donate vaccines to COVAX. Countries that vaccinate children and other low-risk groups now do so at the expense of health workers and high-risk groups in other countries*

Mee eens, neemt niet weg dat rokers per definitie zelfmoord plegen en dus best wel als laatste gevaccineerd mogen worden.

En dit waren nog maar de 1e twee alinea’s die ik kritisch las.
De rest sla ik daarom over.

Bottom line, als je de wetenschap wantrouwt dan neem je geen vaccin en de consequenties van maatschappelijke uitsluiting van sociaal verkeer.
Dan kan je vanaf nu neuken zonder condoom omdat je toch geen soa krijgt.
Of laat je je kinderen niet vaccineren tegen difterie, polio en al die andere shit.

Al die jankerds die klagen over langere termijn, big pharma, alu hoedjes etc etc hebben er vermoedelijk geen enkele moeite mee om coke of xtc te gebruiken.
Sowieso moreel al niet.
Anders vraag eens rond bij mensen die daadwerkelijk op een ic werken en geconfronteerd worden met Covid of het daadwerkelijk een hoax is.

Maya de Blij | 04-08-21 | 21:15 | 9

@C1O2 | 04-08-21 | 21:28: Ach, we hebben een Timmerfranz.
U weet dat er iemand gevonden is met een mondmasker op?
Wie dan??
Welke verpleegkundigen?
Noem er eens een paar?

Maya de Blij | 04-08-21 | 21:53

@Gervano | 04-08-21 | 21:41: valt in dezelfde categorie.
Iets nalaten terwijl je weet dat het negatieve consequenties kan genereren.
Je moet het inderdaad maar durven.

Maya de Blij | 04-08-21 | 21:54
▼ 6 antwoorden verborgen

Aangezien gevaccineerden de ziekte waarschijnlijk wel kunnen verspreiden maar zelf minder kans lopen ernstig ziek te worden, en kinderen het virus ook gewoon het virus verspreiden, zie ik het nut van uitsluitende maatregelen tegen ongevaccineerden niet.
Belonen voor gewenst gedrag werkt nog altijd beter dan bestraffen van ongewenst gedrag. Geef mensen gewoon geld als ze zich laten vaccineren..1000 euro bijvoorbeeld.

zeeman73 | 04-08-21 | 21:15 | 3

Dat idee van die 1000 euro heb je van Rutte gepikt.

Schadenfreude | 04-08-21 | 21:22

Zolang je die 1000 euro dan ook maar niet daadwerkelijk uitbetaalt. Dat geld moet naar de zorg die door de wapperds extra belast dreigt te blijven.

funda | 04-08-21 | 22:12

Als iemand na ampel beraad heeft besloten het vaccin niet te nemen lijkt 1000 euro me niet echt een noemenswaardig bedrag om van gedachten te veranderen.

intrigant | 04-08-21 | 22:31

Zelf was ik niet tegen de vaccinatie, in tegendeel - maatschappelijke plicht en voor mijn ouders was de drijfveer om mijzelf te laten vaccineren. De eerste prik was zo gezet, wel heftige bijwerkingen ontvangen aan mijn hart. Vorige week toen ik mijn 2e prik wilde ontvangen werd ik geweigerd. Ter plekke besprak ik de bijwerkingen met een arts, werd doorverwezen naar de huisarts die vervolgens contact opnam met het RIVM en de GGD en ook zij vertelde dat ik het vaccin niet mag nemen. Het zou te gevaarlijk zijn en de kans op overlijden te groot.

Nu lees ik steeds meer berichten over dat je volledig ingeent moet zijn. Ik wil het graag maar het kan momenteel niet. Niemand kan mij vertellen wat wel kan, ook lees ik nergens op internet vergelijkbare verhalen als die van mij. What’s going on?

Grotesk | 04-08-21 | 21:14 | 5

Kan. En dan ben je dus een uitzondering lijkt me.

Beste_Landgenoten | 04-08-21 | 21:17

Onsteking aan het hartzakje schijnt vaker voor te komen, vooral bij jonge mannen. Niet heel vaak, je kunt pech hebben. Ik heb amper spierpijn gehad. de ander is een maand niet helemaal fit. Grote verschillen per persoon. Maar ik zou wel een beetje opletten als ik jou was en luisteren naar de specialisten.

LonelyWanker | 04-08-21 | 21:25

Zou mooi zijn als ze die uitzondering opnemen in dat vaccinatie paspoort. Meer een IT probleem dan een vaccinatie probleem.

JanFTE | 04-08-21 | 21:41
▼ 2 antwoorden verborgen

"Het pokkenvirus kon namelijk niet muteren." De (willekeurige) mutatiesnelheid in pokkenvirus (is een DNA virus, geen RNA zoals corona of griepvirussen) is weliswaar veel lager, maar ze passen zich desalniettemin snel aan:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22901812/
Het grote verschil met pokken met betrekking tot vaccinatiestrategie is waarschijnlijker gelegen in het feit dat mensen die ziek worden door de aard van de ziekteverschijnselen veel effectiever in (zelf-) quarantaine worden gehouden omdat de ziekte eerst moet uitbreken (zweertjes in mond en keel) voordat patiënt de ziekte kan overbrengen via hoesten of niezen. De wijze van overbrengen is vrijwel altijd korte afstand en verspreiding gaat daarom vrij traag. En er bestaan geen asymptomatische pokkeninfecties.

Mazzelstof | 04-08-21 | 21:14 | 2

Ik kreeg de waterpokken in m'n jonge jaren, maar ben er na een paar dagen vanaf gekomen. Wel vreemd om die gigantische bulten te krijgen. Oh ja, ik had ook nog eens melkvergiftiging en alcoholvergiftiging. Sterke lichaam heb ik zeg.

Adriel | 04-08-21 | 21:23

@VoltaireJohn | 04-08-21 | 21:23: Waterpokken zijn iets totaal anders dan pokken. Het zijn beide DNA virussen en de namen beginnen met 'var' maar daar houdt het wel op. Waterpokken wordt veroorzaakt door het varicella zoster virus, een humaan herpesvirus (dat op latere leeftijd ook gordelroos veroorzaken kan.) De CFR is ongeveer 0,00035% (dus veel lager dan covid-19)
Pokken (in het Engels smallpox) wordt veroorzaakt door het variola-virus. Dat heeft een CFR van ongeveer 30%.
Er zijn virussen geclassificeerd als PPP (potential pandemic pathogen) als Nipah-virus die een CFR hebben dat daaromtrent of mogelijk nog iets hoger ligt. Daarvoor is ook nog geen vaccin.
Hopelijk dat dit wèl heel rap korte metten maak met die hersenverwekende antivaxx nonsens, als we het geluk mochten hebben met zelfs maar een fractie van het succes een vaccin te ontwikkelen als dat voor Covid-19 is gebeurd.

Mazzelstof | 04-08-21 | 22:00


Ik ben het er mee eens dat de avondklok geen tot zeer weinig effect heeft gescoord.
Misschien zelfs wel averechts heeft gewerkt, omdat jongeren nu niet meer 's avonds in het park en kinderspeelplaatsjes gingen rondhangen 's nachts om te discussiëren over Nietzsche en kwantummechanica, maar lekker gingen chillen binnenshuis, of ergens op een illegaal feestje.

King of the Oneliner | 04-08-21 | 21:14 | 1

De avondklok was natuurlijk nutteloos, maar ik heb werkelijk van de nachtelijke rust genoten. Van mij mag hij morgen weer beginnen, tegen covid, criminaliteit, LBEW+, het milieu... kan niet schelen.

funda | 04-08-21 | 22:15

Pokkevirus

Trolling for Peace | 04-08-21 | 21:11

Ben wel klaar met dat binair denken en stempeltjes. De ene dag ben je gevaccineerd en de andere dag niet. Zo kan het ook!

aflaatverkoper | 04-08-21 | 21:09

"Als we 1,5 jaar na dato de balans opmaken kunnen we constateren dat de meeste van die maatregelen geen of een negatief effect hebben gehad."
Da's een verdomd boude stelling. Het is op dit moment nog lang niet nauwkeurig in kaart te brengen welke maatregelen wél en welke niet gewerkt hebben, hoe die elkaar beïnvloed hebben en hoe die allerlei aspecten van het dagelijkse leven hebben beïnvloed, ten goede of ten kwade.

Schoorsteenveger | 04-08-21 | 21:07 | 7

@Van Urk | 04-08-21 | 21:39:

Je bedoelt het dorp met de hoogste oversterfte van Nederland in 2020? Dat refo's niet testen betekent niet dat ze niet heel wat opa's en oma's hebben laten sterven op zolder. En ja, dit is keiharde data. 169% oversterfte en voor het eerst in decennia geen grote groei van het inwonersaantal.

swaggerton | 04-08-21 | 22:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Nou, hier heb je er één. Ik hou me keurig aan de maatregelen, nog steeds, maar ik bepaal wel zelf wat ik al dan niet in mijn lijf laat spuiten.

MickeyGouda | 04-08-21 | 21:07 | 17

Ook dito.

LoesjeP | 05-08-21 | 10:10
▼ 14 antwoorden verborgen

En dan nog even, de onzinnige vergelijkingen met roken of slechte gewoontes. Of we die ook gaan "straffen". Nee sukkels! Roken en zuipen zijn niet besmettelijk. Wat aan het woord "besmettelijk" begrijpen de schrijvers van dit stuk niet?

Beste_Landgenoten | 04-08-21 | 21:07 | 13

Een Hillarietje

intrigant | 04-08-21 | 21:44

Rokers en mensen met slechte gewoonten doen naar mijn mening wel een beroep op de drukke zorg. En daar ging het toch om?

MoonBeebe | 04-08-21 | 22:08
▼ 10 antwoorden verborgen

Zo mee eens!

MeppieRocks | 04-08-21 | 21:06

Interessant stuk Ronald Meester, je vergeet echter het gehele tijdsverloop mee te nemen van e afgelopen anderhalf jaar; corona brak uit in ons land en besmette razendsnel veel mensen met als gevolg helaas veel ziekenhuis opnames en IC bezetting, na invoering van contact beperkende maatregelen daalde de hoeveelheid opnames. Geen arts of wetenschapper kon inschatten hoe het virus zich zou gaan gedragen of muteren, dus moesten er maatregelen na daar op volgende stijgingen van besmettingen en opnames genomen worden, niemand kon met zekerheid zeggen wat de enige juiste vorm van maatregelen zou kunnen zijn dus moet er in zo'n geval een zo helpend en oprecht mogelijk besluit genomen worden.
Achteraf is het altijd makkelijk om een achteraf gebleken verkeerde maatregel in dit opzicht te veroordelen, en is dan ook erg lomp en onvolwassen om daarop iemand volledig af te schrijven. Als iedereen persoonlijk om besluiten die achteraf misschien handiger zouden hebben gekund gestempeld zou worden zou iedereen een stempel dragen. Niemand is volstrekt foutloos, en helemaal niet in tijden van nood.
Ook mis ik in bovenstaande de grote aantallen mensen die geen behandeling konden krijgen in het ziekenhuis of bij de huisarts vanwege dat er geen plaats meer voor was in het ziekenhuis, het virus had immers ervoor gezorgd dat het gros van het medisch personeel zich met corona patienten bezig moest houden, hoeveel schade aan mensen jaren en levensvreugde heeft dat opgeleverd? De mens is nogal geneigd om een schuldige aan te wijzen voor gedane schade, in dit geval is de schuldige ronduit een virus, en niks anders.
Het feit dat mensen hun individuele vrijheid enigszins moeten inleveren in de vorm van veel minder sociale contacten, minder vakantie en niet zuipen in de kroeg staat in geen enkele verhouding ten opzichte van een toename in opnames ziekenhuis, daardoor vermindering alle overige zorg met daarmee verbonden leed dat tot nog toe niet overzien is.
We moeten ons niet zo gek laten maken en mee laten slepen door alle meningen en verhalen en randverschijnselen aangaande de pandemie maar we moeten juist terug gaan naar de kern; er is een sterk besmettelijk virus dat in staat is om mensen ernstig ziek te maken, er is alleen maar zorgcapaciteit ter verzorging en genezing van een beperkt aantal zieken, dat veranderd niet door hard te roepen dat je ertegen bent, iedereen is immers tegen een ernstig virus dat een land kan ontregelen. De kern is dat om een virus niet te krijgen of over te brengen is dat je een tijd gezonde en verstandige afstand ten opzichte van een ander moet houden tot het virus is uitgeraasd, als een mondkapje in het openbaar dragen daar 10% aan kan meedragen doe ik dat, als geen handen schudden en knuffelen daar 20% aan meedraagd doe ik dat, zo geldt het ook voor een vaccin dat misschien voor 40% helpt, alle beetjes helpen en veel beetjes een beetje meer.

GuruOuwehuru | 04-08-21 | 21:04 | 9

@GuruOuwehuru | 05-08-21 | 02:29: Als we discussie over wie niet begrijpend kan lezen even laten voor wat het is, dan kunnen we even inhoudelijk verder. Het Gupta rapport dat boven aangehaald wordt geeft aan dat de uitgestelde zorg 520.000 levensjaren kost als gevolg van de maatregelen. Dat wordt door Van der Zanden naar 300.000 gerelativeerd. Het verschil tussen de beide mogelijkheden ligt dus tussen 420.000 en 200.000 levensjaren. Het was dus tevoren bekend dat de gekozen oplossing de verkeerde was.

Frau Merkel | 05-08-21 | 03:04
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik ben bloeddonor en heb corona gehad (flinke griepachtige verschijnselen voor twee weken) mijn bloed wordt vanwege de antistoffen gebruikt als medicijn voor corona patienten (of werd dat). Leg mij nou eens uit waarom ik mij zou moeten laten vaccineren?..

VolleBak | 04-08-21 | 21:03 | 7

@omanders | 04-08-21 | 21:07: Ik ben van een bouwjaar waarin het mazelenvaccin net beschikbaar was. Op het consultatiebureau werd aan mijn moeder gevraagd of ik al mazelen had gehad. Zo ja, dan was vaccinatie zinloos..

VolleBak | 04-08-21 | 21:25

@quazi | 04-08-21 | 21:23: Daarom volgt in de regel op een infectie ook 1 vaccin om de bescherming te verhogen.

funda | 04-08-21 | 22:22

@funda | 04-08-21 | 22:22: Leg eens uit waarom dat nodig is. Her infecties zijn extreem zeldzaam..

VolleBak | 04-08-21 | 22:47
▼ 4 antwoorden verborgen

Voor mij is het inmiddels een soort van cabaret geworden. Al die meningen van iedereen, onder ieder nieuwsbericht met betrekking tot het coronacircus weer dezelfde tegels van dezelfde mensen. En steeds heftiger taal gebruiken om het zo gewenste gelijk te halen. Om sommige reaguurders moet ik echt hardop lachen.

Over een paar jaar kijken we met z'n allen terug op deze periode en zeggen we tegen elkaar: "Kolere zeg, hoe hebben we zo ontiegelijk onnozel kunnen doen."

Is het niet veel beter die paar jaar niet af te wachten en dat nu al tegen elkaar te zeggen?

Quib | 04-08-21 | 21:03 | 3

Inderdaad, dat is hoe ik erover denk. Elke keer als er zo'n topic is, komen dezelfde reaguurders bij elkaar om te praten. Gezellig toch?

Adriel | 04-08-21 | 21:20

Mag ik zeggen dat het een fucking slecht cabaret is?

MoonBeebe | 04-08-21 | 22:10

Beetje klaar met het gejank over principes. Iedereen maakt een eigen keus en daar zitten consequenties aan. Natuurlijk geen uitsluiting van basisbehoeften als onderwijs, maar ik doe mijn kinderen ook alleen op een opvang waar ze geen ongevaccineerden toelaten. En zelf zit ik ook liever in een restaurant waar ze zulk beleid hanteren. Ik zou er overigens geen probleem mee hebben, als het wordt toegestaan evenementen of horeca alleen voor on ingeënten in te richten, heeft iedereen zijn lolletje.

Het brein erachter | 04-08-21 | 21:02 | 5

Als ik het ooit nog eens meemaak dat ik weer eens iemand van de weg mag rapen die niet met een scootmobiel overweg kan om eerste hulp te verlenen vraag ik eerst of diegene gevaccineerd is en zo ja kan ie er mooi inzakken nu ik precies weet hoe die groep over mij denkt.

many-more | 04-08-21 | 21:10

triest als je zo denkt,kom je nog een keer op terug in je leven.

Spychopaat | 04-08-21 | 21:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Regel is een keer dat de zorg goed werkt en over voldoende middelen en mensen beschikken die wel iets kunnen.

van stampij | 04-08-21 | 21:01 | 1

Aan de verpleging en de mensen op de werkvloer zal het niet liggen, wellicht bedoelt u degene die over hen gesteld zijn.. bvb Mark en de schoen en van Dissel of zoiets?

aardv@rk | 04-08-21 | 21:17

Het probleem is ondertussen dat bijna de hele samenleving niet meer in staat is zelfstandig te denken, hopelijk draagt dit soort informatie bij, om in ieder geval zij die er voor openstaan, weer kritisch na te laten denken en de juiste conclusies te trekken en uiteindelijk de juiste keuzes te maken.

smdyasc | 04-08-21 | 21:00

In eind Februari 2020 voelde ik mij ellendig en ziek, hoesten, piepende adem, koorts. Zo had ik nog nooit zo'n griep gehad. Erger dan alle andere tevoren. Zelf neem ik aan dat dit Corona is geweest, mijn huisarts denkt daar anders over want in Februari 2020 was er nog geen Corona in Nederland . . . . . , behalve dan in Noord Brabant dat een grote poel van besmetting was en iedereen na de Carnaval het van elkaar had gekregen.

Het was erg naar. Ik ging direct in quarantaine en heb dagen het bed gehouden en alleen thee gedronken, na vier of vijf dagen knapte ik weer op. Mijn buik deed zelfs zeer van het hoesten. Ik kan mij goed voorstellen dat oudere mensen er aan ten onder kunnen gaan.

Ik heb nu al twee keer een uitnodiging gekregen voor een vaccinnatie, de eerste keer werd ik namens de huisarts gebeld omdat er vaccins over waren (vreemd). Recent heb ik weer een uitnodiging gekregen maar nu omdat jongere mensen nu ook uitgenodigd worden.

Ik heb geen interesse want ik kan mij het polio-vaccin nog goed herinneren. Tienduizenden kregen destijds polio omdat het vaccin nog te veel actieve stoffen bevatte en in feite het virus door het vaccin was verspreid. Dit vaccin is met zeer grote snelheid afgeraffeld omdat er miljarden mee te verdienen zijn.

vanhetgoor | 04-08-21 | 20:59 | 3

Zou dezelfde fout nu weer gemaakt zijn, dan hadden miljoenen mensen in NL nu corona gehad door het vaccin. Dit is niet zo, ergo uw verhaal raakt kant noch wal.

Het brein erachter | 04-08-21 | 21:16

Ik had precies hetzelfde, duurde twee maanden, kon niet eens meer praten, pijn in de longen en pijn van het hoesten, ik dacht, gaat wel over. Het duurde volgens mij nog meer dan 2 maanden. Nu had ik het onlangs weer, 3 weken, maar het was geen corona.

King of the Oneliner | 04-08-21 | 21:22

mRNA vaccins bevatten geen inactief virus.

Mean Dean | 04-08-21 | 23:48

Er wordt helemaal niemand buitengesloten, maar er worden eisen gesteld aan het bewijs dat je niet of minder gevaarlijk bent voor anderen. Ofwel door een vaccinatie, ofwel door een test ofwel door afstand te nemen of weg te blijven van anderen. Dat is volkomen redelijk. Als er dan mensen zijn die al deze zaken verwerpen omdat hun eerste keuze er niet bij zit, namelijk overal de eigen gang maar kunnen gaan ongeacht de gevaren voor anderen, zeg ik: Daar mag de overheid best in sturen.

Dit stuk suggereert min of meer dat alles toch geen enkele zin heeft gehad, dat maatregelen alleen maar zouden leiden tot extra doden, dat geen beleid zinvol is of was een dat uitsluiting heel erg vreselijk zou zijn.

Beste_Landgenoten | 04-08-21 | 20:58 | 6

"... maar er worden eisen gesteld aan het bewijs dat je niet of minder gevaarlijk bent voor anderen." ... "Dat is volkomen redelijk"

Daar zijn de meningen over verdeeld. Zo ben ik het daarmee grondig oneens. Dat is iemand bij voorbaat verdacht maken, en een weg inslaan naar een samenleving waar je pas vrij mag rondlopen na allerlei vrijwaringen, dat lijkt mij ongezond. (Als iemand zichtbaar en hoorbaar alles eronder proest en hoest - oké, zo iemand kun je weigeren.)

Van Urk | 04-08-21 | 21:16

Kom op zeg,
ongenuanceerde samenvatting van bovenstaand stuk.

vander F | 04-08-21 | 23:20
▼ 3 antwoorden verborgen

De agressiviteit zit hem alleen bij de gevaccineerden.
Die zitten op het puntje van hun stoel te wachten tot de overheid ongevaccineerden in het gareel slaan.

Ongevaccineerden kunnen het geen ene typhus schelen wat je doet.

Transgender-Airlines | 04-08-21 | 20:57

Alleen al het simpele feit dat de Staat meent mij te kunnen dwingen iets in te spuiten resulteert onherroepelijk in een nee. We hebben genoeg gezien van de Nederlandse overheid om te weten dat deze niet denkt in het belang van de bevolking en garen spint bij het vergroten van de sociale tweedeling. En dit keer zouden ze wel te vertrouwen moeten zijn?
Dan het industriele pharma-conglomeraat. Ook deze groep staat niet bekend om hun interesse in andere belangen dan de portemonnee en specifiek hun eigen beurs. Dat samen is een slechte combinatie. Voorts spreken de cijfers voor zich, zoals ook de auteurs van het lapje proza beamen. Ik rij geen Mercedes, dus ik hoor niet tot de risicogroepen en zodoende is een inspuiting van een, zoals boven betoogd, experimenteel goedje niet nodig.
Politici hebben een zaak nodig om voor te vechten, anders trekken ze geen stemmen en politici nemen in crisissituaties vrijwel altijd de verkeerde beslissingen. Of het nu om de euro, de pensioenen, de open grenzen, de klimaathysterie, de Kulturkammer of de Belastingdienst gaat, keer op keer verzaken ze zonder uitzicht op verbetering. Waarom zou ik deze lui moeten vertrouwen? Iedere keer als ze een vinger kregen wilden ze later nog meer hebben. Hoeveel belastingverhogingen zijn er wel niet geweest en hoe vaak een verlaging? Daar worden Mieles, Toyota's en wachtgeldregelingen voor gekocht.
En dan heb ik nog een beetje bio-, schei-, natuur- en wiskunde gehad. Nee=Nee. Dat moet bekend voorkomen.

Frau Merkel | 04-08-21 | 20:56 | 1

Hear, hear.

Deksmaat | 04-08-21 | 21:16

Anti vaxxers kan je in een aantal groepen opdelen. De eerste mag je sowieso wappies noemen als ze denken dat er een Microsoft chip wordt mee gespoten of dat er iets in zit dat je DNA veranderd. In dat laatste geval gaat er ook een bericht rond dat je dan geen recht meer hebt op bepaalde zaken omdat je door de DNA verandering niet meer bent wie je was. Dan heb je natuurlijk de gelovigen die in een boek van 2 eeuwen oud kunnen lezen dat je geen vaccinatie mag hebben (uh?) en dan heb de de 3e groep mensen die nog enigszins logisch denken over de onbekende lange termijn gevolgen van dit nieuwe vaccin. O ja, en dan heb je nog een kleine groep waarbij het afgeraden wordt omdat hun gezondheid zo zwak is dat het vaccin een heus aanslag op het lichaam kan doen dat men er aan kan overlijden,
Maar echt, als ik zo om mij heen kijk naar mensen die ik ken die iets tegen het vaccineren hebben vallen ze allemaal onder de noemer Wappies. De hele dag van die berichten met onwaarheden posten en schelden op de regering over hun vrijheid.

Sinclair | 04-08-21 | 20:55 | 10

In een boek van twee eeuwen oud? Welk boek is dat? U bent toch niet desinformatie aan het verspreiden, toch?

geen koning | 04-08-21 | 21:33

@MeppieRocks | 04-08-21 | 21:24:
Het nog even aankijken is iets anders dan Covid ontkennen of denken dat er 5G bij u wordt geinjecteerd. Dus niemand zal u voor een wappie uitmaken.

Graaisnaaiert | 04-08-21 | 21:40

@Beste_Landgenoten | 04-08-21 | 21:02: Dat vind ik van activisten voor BLM, gender diversiteit en inclusiviteit, klimaat en andere D66 hobbies. Negeren die onnozele hap.

intrigant | 04-08-21 | 21:58
▼ 7 antwoorden verborgen

Helder en mooi geschreven. Alleen jammer dat het tegen dovemansoren gericht is, want de wappieroepers blijven wappie roepen en missen totaal de boodschap van dit verhaal.
Zelf ben ik door een medereaguurder voor moordenaar uitgemaakt, ik zou mijn familie uitmoorden. Omdat ik in korte tijd mijn vader en mijn zusje ben verloren (ouderdom resp. borstkanker), schoot dat bij mij toen in het verkeerde keelgat en reageerde (te) fel. Intussen zit ik een stuk verder in het rouwproces, dus nu zou ik het gewoon negeren.
Maar zo zie je hoe mensen iemand die ze totaal niet kennen, zo snel veroordelen. En hoe. (Terwijl ik kerngezond ben, heb ergens in de vorige eeuw voor het laatst griep gehad, kun je nagaan.)

Deksmaat | 04-08-21 | 20:54 | 5

Gecondoleerd met het verliezen van je naasten.
Je hebt volledig gelijk. Gevaccineerden zouden helemaal niet bang hoeven te zijn voor ongevaccineerden. Maar blijkbaar zijn ze zo vreselijk bang en angstig, dat ze als wilden om zich heen slaan. Tevens voelen ze zich een uitverkoren soort, met alle van oudsher bekende uitsluitingen waar ze werkelijk om staan te juichen. Beangstigende tijden zijn het.

Nascardude | 04-08-21 | 21:07

Gecondoleerd als nog

civilian | 04-08-21 | 21:16

Deksmaat, ik leef met je mee.
Erg naar om te horen dat sommigen ook nog gemeend hebben zo te kunnen reageren en met een beschuldigende vinger naar jou hebben gewezen.

Nostra da Mus | 04-08-21 | 23:20
▼ 2 antwoorden verborgen

"Hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening, publicist wetenschap en levensbeschouwing." I rest my case.

Asteroid-B612 | 04-08-21 | 20:54 | 4

En creationist.

omanders | 04-08-21 | 21:04

Schrijf dan een beter onderbouwd stuk.
Je hebt het niet eens gelezen, of het niet begrepen.

LonelyWanker | 04-08-21 | 21:11
▼ 1 antwoord verborgen

Ben zelf geprikt en ik hoop dat nog vele anderen zullen volgen. Maar dit is een prima genuanceerd verhaal. Beter dan dat rare Twitterdraadje van gister.

Muxje | 04-08-21 | 20:54

mRNA is een medisch experiment, ik pas er voorlopig voor, en heb corona al overleefd. Lijkt me een rationele opvatting.

Abject | 04-08-21 | 20:53 | 4

@omanders | 04-08-21 | 21:04: Een “vaccin” gebaseerd op artificieel en gemodificeerd viraal mRNA is nog nooit eerder gebruikt, verkeert nog in een experimenteel stadium en is derhalve een medisch experiment.

Alco-de-Holist | 04-08-21 | 21:13

Die opvatting heb ik ook. Toch genomen. Besloot om voor eens niet na te denken, gewoon lekker schapie zijn.
Ben dus ineens met uitgeschakelde denkpatronen voor het eerst geen ‘wappie’.
Dat geeft te denken?

geen koning | 04-08-21 | 21:29

@Alco-de-Holist | 04-08-21 | 21:13: mRNA "vaccins" worden al jaren gebruikt en wordt volop mee ge-experimenteerd , inderdaad , O.a. tegen hondsdolheid maar zelfs tegen kanker. U zult wellicht later er nog voordeel van hebben.

Zwizalletju | 04-08-21 | 22:18
▼ 1 antwoord verborgen

Lekker kort en bondig tekstje, man man.
Tests gewoon afschaffen die werken toch niet, en iedereen vaccineren. Wil je niet, dan blijf je maar lekker op de zolderkamer de komende 5 jaar.

Oh en geef alle niet gevaccineerden even een verplichte gele armband oid.

Henk de Vries2074 | 04-08-21 | 20:53 | 4

Iedereen? Ook babies?

sjef-van-iekel | 04-08-21 | 21:13

Leuker is om alle gevaccineerden een feesthoedje op te zetten. Dan drie maal daags gezamenlijk ‘van links… naar rechts.’
Zullen ze zich buitengesloten voelen die wappies.

geen koning | 04-08-21 | 21:25
▼ 1 antwoord verborgen

Social media als dé spiegel/thermometer van de maatschappij gebruiken is de grootste fout die je kan maken.

Maar het is wel lekker makkelijk om niet-gevaccineerden weg te zetten als domme complotgekkies. Dan hoef je namelijk niet de discussie aan te gaan.

Hersenletsel | 04-08-21 | 20:52 | 2

Die tactiek werkt prima. Iedereen die kritisch is, zelfs mensen die serieus verstand van zaken hebben, wegzetten als wappie of complottheoreticus, zorgt ervoor dat dezen mensen inderdaad direct buiten de discussie worden geplaatst.

Quib | 04-08-21 | 20:55

@Quib | 04-08-21 | 20:55: die groep wordt buiten de discussie geplaatst en laat zich dus alsnog niet vaccineren

intrigant | 04-08-21 | 22:03

Aannemende dat ik in Oktober weer de Griepprik krijg, plus een booster na mijn Pfizer prikken dit voorjaar, inclusief mijn griepprik van oktober 2020, heb ik dan 5 prikken in 1 jaar. Is dit nog gezond ?

ceesreis | 04-08-21 | 20:52 | 3

Nee.
Gevoelsmatig dan.
Maar natuurlijk kan ik dat niet wetenschappelijk bewijzen, dat zeg ik er ook even bij.

King of the Oneliner | 04-08-21 | 21:05

Jawel, is heel gezond. Tuurlijk wel. Ik raad dit jaar vooral een ieder de griepprik aan. Twee jaar afstand houden zal desastreus blijken voor het immuunsysteem, de ziekenhuizen zullen volstromen met verdacht jonge griep patiënten.
Niet dat u dat gaat horen dan. Die C zijn R daar gaat het om.

geen koning | 04-08-21 | 21:21

@geen koning | 04-08-21 | 21:21:
Interessante stelling. Als het griepvirus inderdaad de kans krijgt om zich te verspreiden omdat dankzij de vaccinatiegraad de mutaties niet echt onder ons huishouden. Maar als het straks weer thuiswerken + beperkte lockdown is denk ik dat het nog wel gaat meevallen.

Graaisnaaiert | 04-08-21 | 21:36

Jammer genoeg onderschat GS het gevaar van de wappies die bedreigingen sturen aan dansleraren of restauranthouders die geen ongevaccineerden in hun bedrijf willen. Andersom zie ik niemand die vaccinweigeraars bedreigd met processen, aanslagen etc. Het gevaar zit echt aan de antivax/wappie kant, niet bij de gevaccineerden.

BoerKoekoek | 04-08-21 | 20:52 | 3

Het lijkt je even te ontgaan dat de grote groep prozaxxers de weigeraar bedreigt met totale uitsluiting van het sociale leven. Verwacht je serieus een andere reactie?

Frau Merkel | 04-08-21 | 21:02

Jezelf willens en wetens buiten de samenleving plaatsen en dan heftige acties organiseren en veel klagen. Het echte gevaar komt inderdaad uit die hoek.

Het brein erachter | 04-08-21 | 21:05

Het echte gevaar zit bij de tweetong overheid. Aldaar netjes geïnstalleerd door gordijnglurend stemvolk.
Nee, het hoeft heus niet.
Ja, het moet wel anders gaan we allemaal dood en mag je straks niet op vakantie, dansen, uit eten, verlies je je werk .
Ik als slaafs gevaccineerde maak het helaas mede mogelijk dat overheden zich nu zo durven op te stellen.
Antivaxers hebben gelijk zolang deze chantage er is.
Anders overgaan op verplicht vaccineren, als je dan zo’n stoere daadkrachtige overheid bent.

geen koning | 04-08-21 | 21:14


Voor de anti-vaccers en mensen die in het algemeen weinig vertrouwen hebben in staatsbemoeienis, heb ik hier jullie lijflied:
Richard Ashcroft - They Don't Own Me
www.youtube.com/watch?v=1hV2up62i1I
I ain't playing their games
I am nobody's fool
Yeah, I know how it feels
I broke those rules
Are you walking with me?
Or are you running with them?
Are you ever free?
Is this something that you understand?
I think I told you before that
They don't
They don't own me

King of the Oneliner | 04-08-21 | 20:51 | 2

Ik vind Uprising (Muse) ook altijd wel toepasselijk in de context.

2tribes | 04-08-21 | 21:01

Roker kan niet meer in openbare gelegenheden, alcohol drink je niet op je werk of in de auto. Die vraag van ‘gaan we dat dan ook doen’ snap ik dan niet helemaal

Harry Sac | 04-08-21 | 20:50 | 3

En roken is niet besmettelijk

Beste_Landgenoten | 04-08-21 | 21:04

En vind u dat een goeie zaak dan. Ik niet namelijk. Bovendien is het (in het drinken op het werk geval) nog steeds mijn vrijwillige keuze om dat niet te doen.

Gurb | 04-08-21 | 21:06

Je kan nog steeds gewoon het gemeentehuis in of een baan krijgen zonder bewijsje dat je niet rookt of drinkt. Netzo gaat het de snackbar geen ene flikker aan wat ik me wel en niet aan medicamenten laat inspuiten.

dugo | 04-08-21 | 21:20

Ik hoorde net op tv dat 2,9 miljoen mensen met een oproep voor vaccinatie niet heeft gereageerd.
Maar dat is wel vanaf 18 jaar dus er zullen veel jongeren bij zijn.

jaja | 04-08-21 | 20:48 | 2

Een groot deel zal zich nooit laten inspuiten.
Dat moeten we dan gewoon accepteren.
Ben benieuwd hoe lang Hugo nog blijft volhouden dat een vaccinatieplicht in Nederland haast ondenkbaar is.
Ok een bepaald moment krijgen de mensen toch het mes op de keel.
Take it or leave it.
Dmv emotionele chantage en zachte dwang zal iedereen overstag moeten.
Onwenselijke situatie.

Ruimedenker | 04-08-21 | 20:54

Steengoed stuk natuurlijk.

JohnLocke | 04-08-21 | 20:47 | 2

Ja, niets aan toe te voegen.

Quib | 04-08-21 | 20:49

Was net bezig met zo'n soort stuk. Maar hoeft niet meer. Dit is inderdaad al helemaal goed zo. Grinnik...

MoorCopJoris | 04-08-21 | 20:51

Anti vaxxers brengen alleen zichzelf in gevaar nu de rest ingeënt is.
Van mij mag jij ook zonder vaccinatie naar Parkpop, Pinkpop, Lowlands of Dance Valley.
En van mijn part kom ik je in de kroeg tegen. Zolang je maar geen samenzweringen en complottheorieën gaat verkondigen dan ben jij van harte welkom.

Osdorpertje | 04-08-21 | 20:47 | 3

Juist

geen koning | 04-08-21 | 21:06

@geen koning | 04-08-21 | 21:06: Juist, de angst is volledig ongegrond. Ik heb 2 injecties gehad. Wat maakt het mij uit wie ik zie? Mijn ongevaccineerde vrienden, gezellig. Gevaccineerde collega's, ook goed. Van beide kan ik eventueel corona krijgen, maar ik geloof dat ik goed beschermd ben. Mijn buurman ( gevaccineerd ) kreeg corona van een collega ( ook gevaccineerd ) Kan gebeuren. En naarmate en meer mensen gevaccineerd zijn zal dit nog veel vaker gebeuren.

LonelyWanker | 04-08-21 | 21:17

Mee eens. Kom echter nooit in Osdorp.

MeppieRocks | 04-08-21 | 21:36

Niet gevaccineerden worden niet uitgesloten. Ze worden slechts gevraagd af en toe bij toegang van een evenement een test te doen waarmee wordt voorkomen dat ze het virus op anderen overbrengen. De gevaccineerden hebben dat ook voorkomen, door zich in te enten.
Gelukkig hebben we hier een hoge vaccinatiegraad, anders hadden we hier ook franse toestanden gekregen: geen toegang voor ongevaccineerden.

bamitoren | 04-08-21 | 20:46 | 2

Krijgen we hier ook.

geen koning | 04-08-21 | 21:05

Je laat daarbij buiten beschouwing dat de ingespotenen evengoed overdragers van het virus zijn. Of allemaal testen, of allemaal niet testen. Er zijn genoeg mensen die niet ingespoten kunnen/mogen worden en die moeten ook beschermd worden. Allemaal een stokje tot in de hersenstam dan maar?

Frau Merkel | 04-08-21 | 21:05

Linksom zijn diegenen die besluiten de lul. Nemen de besmettingen inderdaad af, "zie je wel, wij, mensen die gevaccineerd zijn, hebben dat bewerkstelligd".

Nemen de besmettingen niet af, of zelfs weer toe, "schuld van ongevaccineerden".

Niemand die het vaccin in twijfel trekt, of moeder Natuur in al haar grootsheid bewondert, en niet bestrijdt.

GKJP | 04-08-21 | 20:46

Hadden we allemaal 1 snelle strikte lockdown van 4 weken toegepast in feb 2020, stonden we anders in de wedstrijd.

Maar u moest weer carnavallen.

Kaas de Vies | 04-08-21 | 20:46 | 4

@King of the Oneliner | 04-08-21 | 20:59: Ja precies want wat er verder in de wereld gebeurt heeft geen invloed als we 4 weken in volledige lockdown waren gegaan.... Ongelooflijk, wat een domme uitspraak

LonelyWanker | 04-08-21 | 21:20

Dano moet je dat op zijn minst continentbreed doen en als het even kan wereldwijd. Op papier werkt het - en dan gaan we er vanuit dat Covid niet door dieren kan worden overgedragen - maar in de praktijk is dat niet te doen.

Graaisnaaiert | 04-08-21 | 21:31

En een jaar lang de grenzen potdicht. Vinden de leiders in DE en FR nicht güt.

Lochos | 04-08-21 | 23:02
▼ 1 antwoord verborgen

Wauw. Gaan we nu al creationisten een podium geven hier?

Hahahahahaha. Echt. LOL.

omanders | 04-08-21 | 20:45 | 2

Zoals ik gisteren al schreef, de groep kritische mensen wordt groter en krijgt meer ruimte om hun zegje te doen. Ga jij nu maar weer al die bezoekers van GS die niet reaguren op de hoogte houden van jouw mening, welke fenomenaal onderbouwd is met bronvermeldingen.

Quib | 04-08-21 | 20:48

Uw lach is nep.

Purk | 04-08-21 | 20:57

Je moet gewoon veel honing snuiven door je neus.
Dan blijft het virus daar in plakken en kan het niet je keel bereiken.
Proof me wrong.

Ik bedoel maar, denk eens een beetje creatief.
Ik verwacht eigenlijk een soort morning after pil tegen corona, oftewel een medicijn wanneer je besmet bent.
Kom op farmaceuten, jullie kunnen het.

King of the Oneliner | 04-08-21 | 20:44 | 3

Zaad werkt ook.

Kaas de Vies | 04-08-21 | 20:46

@Kaas de Vies | 04-08-21 | 20:46:
Oh?
*met slang en stang gaat spelen*

kapotte_stofzuiger | 04-08-21 | 20:47

@Kaas de Vies | 04-08-21 | 20:46: Ja, maar dat heb jij al standaard in je neus.

Just joking.

King of the Oneliner | 04-08-21 | 21:00

Wat nu als je de uitsluiting van ongevaccineerden wel prettig vindt.

kapotte_stofzuiger | 04-08-21 | 20:43 | 5

Dan behoor je tot een stille meerderheid.

Het brein erachter | 04-08-21 | 21:07

zo'n beetje de als de duitsers die de uitsluiting van joden ook wel een beetje goed vonden?

TijdelijkOptimist | 04-08-21 | 21:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Hajder in de teletijdmachine naar 1930 Duitsland, genoeg te doen om de bevolking tegen elkaar op te zetten, helemaal zijn domein. Toen de bevolking tegen joden, zigeuners en anders denkenden opgehitst, nu dan ophitsing tegen de ongehoorzamen, degenen die kritisch zijn over wat ze zichzelf en hun kinderen moeten laten inspuiten.

Portemonnee van de A | 04-08-21 | 20:42 | 4

Ongevaccineerden zijn volgens hem Untermenschen..

P47Thunderbolt | 04-08-21 | 20:55

@geen koning | 04-08-21 | 21:01:
Ik verheug me nu al op goedkope Volkswagens en gratis KdF vakanties

kapotte_stofzuiger | 04-08-21 | 21:43
▼ 1 antwoord verborgen

Edin Hajder is een stuk stront en is de eed die hij heeft afgelegd niks waard.
Per staande voet ontslaan en hem verbieden iets in de zorg te doen.

Zag laatst een mooi plaatje op twitter voorbijkomen.
Links een dikke man (+200KG) met 3 groene vinkjes was als ik mij goed herinner achter: hoog BMI, slechte gezondheid, gevaccineerd.
Rechts een redelijk getrainde jonge 30iger met 3 rode kruisjes achter: gezond BMI, goede gezondheid, niet gevaccineerd.
Dat is het nieuwe normaal.
Ik behoor tot hem en laat mij niet onnodig vaccineren.

TERUGVANWEGGEWEEST | 04-08-21 | 20:42 | 1

ja dat heb ik ook op Twitter gelezen, die dikke van 200 kg leeft nog maar die jongere is overleden aan corona, en die 30-er niet alleen
www.gelderlander.nl/binnenland/tweede...

Stijlloser_from_NL | 04-08-21 | 20:48

Ah, een psycholoog aan het woord, nog meer fop'wetenschap'.

UpdateAvailable | 04-08-21 | 20:41

Dit is een pracht artikel. Zeer goed uiteengezet en bordevol waarheid. Jammer dat GS een pariah is onder de media.

Dit mag dan natuurlijk ook niet uitgezonden worden van NOS baas Rutte.

Warhead | 04-08-21 | 20:40

Er wordt geen karaktermoord op de wappies gepleegd, die hebben de afgelopen anderhalf jaar al karakterzelfmoord gepleegd.
Rationele vaccinweigeraars lijken niet te bestaan.

Rest In Privacy | 04-08-21 | 20:36 | 22
-weggejorist-
Rest In Privacy | 05-08-21 | 00:21
-weggejorist-
Rest In Privacy | 05-08-21 | 00:22

@omanders | 04-08-21 | 20:50: als het waar is wat u zegt, dat griep ook op de a-lijst staat, waarom is er dan vaccinatie voor de gehele bevolking maar alleen voor 65+?

Bolder | 05-08-21 | 09:18
▼ 19 antwoorden verborgen

Blijft thuis.
Hamster plee papier.

Is dit nog nieuws? | 04-08-21 | 20:35

Nou Gulliver, kom er maar in.

Alco-de-Holist | 04-08-21 | 20:34 | 1

Liever niet.

Quib | 04-08-21 | 21:11

En in England hebben bijna alles vrij gegeven en daalt de corona besmetting. Sta je toch voor paal in Nederland als z.g. specialist.

jan huppeldepup | 04-08-21 | 20:33 | 5

@jan huppeldepup | 04-08-21 | 20:37: dat klopt trouwens niet, want de britten gooien ook alles vanaf september op slot.

UpdateAvailable | 04-08-21 | 20:43

Vanaf September geldt die regel, nu is het nog vrijheid, blijheid.

EmilioEsteves | 05-08-21 | 01:06
▼ 2 antwoorden verborgen

@Panzuulor | 04-08-21 | 20:55: en dan komt de labda-mutatie met een r0 van 8 en het vaccin houdt maar 50% tegen, wat dan lockdown ohne ende? Iedereen kan zijn prikkie gehad hebben, na 1.5 jaar is het mooi geweest gas erop terug naar normaal en er mee om leren gaan, corona blijft, mutaties blijven deal with it.

Incitatus | 04-08-21 | 21:53

@ fabeltjesland, om de laatste zin uit het artikel te gebruiken, waar bent u nu zo bang voor? Wat is uw verhaal, waar komt uw angst uit voort?

WibionFire | 05-08-21 | 00:08
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland