achtergrond

Geenstijl

Toch even over die vader van Frédérique... (2)

Wij Zullen Zijn Wie Wij Willen Zijn. Maar wie Paul Brink is, dat blijft heel vaag

De voorgeschiedenis nog even: begin vorige week plaatste Paul Brink foto's van zijn in een speeltuintje mishandelde dochter op LinkedIn, schreef daar een LHBTI-gerelateerd verhaal bij en mocht prompt aanschuiven bij RTL Humberto, alle landelijke media en hij kreeg zelfs een stemmig subjectief pianomuziekje bij de Staatsomroep (wtf-video nogmaals hierboven). Zijn dochter werd via het postadres van een zonnestudio van een vriend overladen met beterschapskaartjes en gansch BN'erland vierde de eigen vroomheid in het aanzien van zo veel vermeende maar nog steeds niet duidelijk aangetoonde "homohaat".

GeenStijl voelde vreemde vibes bij Paul Brink en deed wat alle media collectief verzuimden: hun enige bron eens even goed natrekken. Daarbij roerden we een behoorlijke bak aan twijfelachtige tot onwelriekende zaken boven over het verleden en heden van Paul Brink. Zo bleek hij veroordeeld te zijn voor afperspogingen via WhatsApp en (verboden) wapenbezit (pistool, geluiddemper, stroomstootwapen) en kan zijn naam in verband worden gebracht met een lopende zaak met verdenkingen van faillissementsfraude en witwassen. Ook staat hij sinds maart 2021 onder financiële curatele (pdf).

In ons topic schreven we - op basis van zijn eigen LinkedIn - dat Paul Brink in een hoger beroep is vrijgesproken. Dat vonnis stond (nog) niet online, dus wij namen aan dat het om de afpersingszaak ging. Dat is bij nader inzien NIET het geval. Er spelen c.q. speelden (minimaal) drie rechtszaken tegen de vader van Frédérique:

Drie vonnissen en één lopende zaak

Drie vonnissen en één lopende zaak

1. De veroordeling in juni 2020 voor poging tot afpersing en verboden wapenbezit. Dit vonnis is - in tegenstelling tot wat wij nog dachten in het vorige topic - nooit omver geworpen. Althans, niet zover wij kunnen zien.

2. Een voogdijzaak waarin op 7 juli 2021 door de rechter is geoordeeld dat de vijf kinderen hun vaders woning als hoofdverblijfplaats hebben. Althans, volgens Brink zelf. Navraag door GS bij de rechtbank Amsterdam leverde niks op, omdat in familiezaken derden geen inzage kunnen krijgen. Prima, de kinderen verblijven inderdaad bij Brink, dus we nemen dit voor waar aan.

3. Op 14 juli, schrijft wederom Brink, is hij door het gerechtshof van Amsterdam "zonder voorbehoud volledig vrijgesproken van alle waanzinnige aantijgingen die mijn ex-echtgenote tegen mij heeft geuit." Het vonnis in die zaak stond niet online, maar is door GS opgevraagd en staat derhalve nu wel online (waarvoor dank, vriendelijke persmeneer). Het betreft een vrijspraak voor mishandeling en vernieling, waar hij op 3 november 2020 door de politierechter in Amsterdam voor was veroordeeld. Dat vonnis (dat dus in hoger beroep is verworpen op 14 juli) luidde eind 2020 als volgt:

T.a.v. feit 1 met parketnummer 13-290561-19 en feit 1 met parketnummer 13-194352-20:
Een taakstraf voor de duur van 70 uren subsidiair 35 dagen hechtenis met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht waarvan 40 uren subsidiair 20 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
Voorwaarde is, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit.

De moeder van Frédérique had via Facebook al te kennen gegeven dat de manier waarop haar ex-man de zaak 'dermate breed' door de media paradeerde, niet de hare was. In andere FB-berichten die we via de mail kregen, schrijft ze: "De hulpverlening doet echt zijn best, maar ze zijn niet opgewassen tegen deze charmante, invloedrijke, uiterst intelligente, gevaarlijke en sadistische man." We kregen ook dit screenshot toegestuurd, waar de echtscheidingsspanning vanaf druipt. Hou hierbij wel in het achterhoofd dat Brink is vrijgesproken van aantijgingen die zijn ex tegen hem deed: de kinderen zitten hier tussen twee vuren van verwijt en wederwijt.

Er loopt ook nog een witwaszaak
Daarnaast is er dus nóg een strafrechterlijk onderzoek waar Paul Brink bij betrokken is, naar "mogelijk witwassen" bij de FDC Groep, "een hoogwaardig onafhankelijk management adviesbureau" (Web Archive) dat hij met zijn ex-vrouw Marjolein bestierde maar dat gek genoeg nergens op zijn toch behoorlijk actief bijgehouden LinkedIn vermeld wordt. En zo hoogwaardig is het dus niet, want de meest recente status van het strafrechtelijk onderzoek is als volgt:

Uit het recent bijgewerkte faillissementsverslag (pdf) blijkt dat er in het derde kwartaal van dit jaar een afwikkeling wordt verwacht. Overigens wordt het FDC-failliet in het verslag gelinkt aan een ander faillissement waar de politie bij mee keek, namelijk van EMS Beheer (bijbehorende documenten hier te vinden). 

FDC had weer banden met Hong Kong New Right Corporation Limited, en Hong Kong is ook waar het bedrijf Berger Schweiz LLC gevestigd is, waar Brink op LinkedIn "Senior Managing Director" zegt te zijn. Maar: Berger Schweiz is sinds 31 december 2020 geen handelsentiteit meer in Nederland. Volgt u het nog? Zo ja, dan hier nog een geinig detail: de oude website van de failliete FDC Groep, zoals in Web Archive nog te vinden, lijkt best wel op bergerschweiz.com. Gemaakt door dezelfde webdesigners, met één jaar er tussen. Schimmige slangenolieverkopers in de consultancysector, is wat onze onderbuik bromt.

Maar wat gebeurde er nou echt met Frédérique?

Al deze informatie doet ons nog steeds sterk twijfelen aan de woorden van Paul Brink en de waarheid over zijn vertellingen bij Humberto & Co. Die twijfel wordt gevoed door verhalen 'van de andere kant': GeenStijl staat in contact met bronnen dichtbij de familie van de verdachte. Die familie hebben we (nog) niet direct gesproken, maar we vernemen al wel een héél andere lezing over de aanleiding, gebeurtenissen en nasleep van wat er in de Amstelveense speeltuin is gebeurd. 

Wat we alvast wel kunnen zeggen, is dat het in weerwil van het gedeelde signalement en het GS-topic waarin we dat hebben benoemd, géén Marokkaanse of Noord-Afrikaanse verdachte is geweest. We hopen binnenkort meer informatie te hebben.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.