Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 63 – Het schip dat de wal keerde

Dit is deel 63 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

Vooraf: Door een gelukkig toeval – echt! – viel de vorige aflevering samen met een publicatie in Trouw over het datalek dat 'Sonar' heet. Vorige week beschreef ik al het open huis dat het UWV WERKbedrijf is. In Trouw gaf ik aan wat er gaat gebeuren: niets. Een Kamerlid tweet. Het UWV meldt dat het probleem over vier jaar is opgelost. En de Autoriteit Persoonsgegevens? Die laat weten al langer met UWV in gesprek te zijn. En dan zit het grootste UWV-datalek niet eens bij het WERKbedrijf. 

2015 - heden

Het is gelukt. Na diverse mislukte pogingen door het UWV zelf staat er een systeem waarmee werkgevers 'mensen met een vlekje' kunnen vinden. Voor het kabinet en staatssecretaris Jetta Klijnsma is dat belangrijk, want werkgevers wordt verteld dat ze een boete krijgen als ze geen arbeidsgehandicapte mensen in dienst nemen. Het is dan niet handig als die werkgevers tegenwerpen dat UWV die niet kan vinden in hun Sonar-kaartenbak.

Samen met onze opdrachtgevers bij het WERKbedrijf hebben we een privacy-vriendelijke methode bedacht om werkgevers te helpen zoeken. Werkgevers kunnen globaal aangeven welke eisen ze stellen en krijgen dan de geanonimiseerde cv's te zien van de beste honderd kandidaten. Kandidaten die geschikt lijken kunnen worden geselecteerd, waarna het UWV binnen twee werkdagen met een reactie moet komen. Werkgevers kunnen nu zonder tussenkomst van het UWV arbeidsgehandicapte mensen selecteren en dan het UWV vragen om een gesprek. Zomaar 'nee' verkopen is er vanaf nu niet meer bij.

We hebben gewaarschuwd voor de ontbrekende en dubieuze Sonar-data die we hebben ingelezen in ons systeem. Werkgevers gaan straks geschikte mensen niet vinden of krijgen daarna vanuit het UWV 'nee' te horen. Onze opdrachtgevers weten dat de Sonar-dossiers niet kloppen, maar ze verwachten dat er nu eindelijk druk komt om die dossiers te verbeteren. De mensen op de werkgeverservicepunten die aanvragen moeten opvolgen gaan druk uitoefenen op de cliëntbegeleiders die de dossiers bijhouden. Ja, het zal wrijving geven, maar uiteindelijk gaat de wal het schip keren en zullen de Sonar-dossiers steeds beter worden.

Voor het eerst sinds ik voor het UWV werk voel ik mij werkelijk betrokken bij wat we doen. Een van de UWV-klanten die als klankbord fungeert houdt zich bezig met het opleiden van hoog intelligente, autistische mensen (Asperger) tot automatiseerder, zoals bekend het beroep voor autisten. Van IT Vitae hoor ik hoe lastig het is om kandidaten in de UWV-kaartenbak te vinden, ook al doen de UWV'ers met wie ze te maken hebben hun best. En de verhalen die ze vertellen over het leed dat deze mensen ervaren zijn triest. 

Ik vraag en krijg toestemming om iemand van IT Vitae aan te trekken om ons systeem te verbeteren. Menno Jager, een gepromoveerd natuurkundige zonder werk, vraag ik om ons systeem zelflerend te maken. Als werkgevers bijvoorbeeld lager scorende kandidaten prefereren boven de topkandidaten, dan kun je met ingewikkelde wiskundige technieken de weegfactoren zo aanpassen dat de kennelijk betere kandidaten ook hoger in de lijst komen. Menno gaat aan de slag – en met succes. Ik vraag het UWV om Menno in dienst te nemen. Helaas is  het beginsel "Eat your own dog food" aan het UWV niet besteed. En mensen die technisch iets kunnen worden wel ingehuurd.

De eerste signalen die we terugkrijgen zijn positief. We horen dat er gedonder is tussen de werkgeverservicepunten en de dossierhouders. Als het hogere management dit in goede banen leidt gaat er iets ten goede veranderen. Het is nu of nooit, want de crisis is voorbij. Het regent vacatures.

Ik onderneem een poging om het proces van dossierverbetering te versnellen. Elke week komt er een nieuwe datadump uit Sonar. We kunnen niet alleen zien hoe slecht de data zijn, maar ook welke dossiers proactief kunnen worden verbeterd. We kunnen verbetering meten en zelfs vaststellen welke dossierhouders er met de pet naar gooien. Onze opdrachtgevers zijn positief, maar een andere afdeling gaat daarover. En die afdeling doet zijn uiterste best om zo onzichtbaar mogelijk te zijn.

Ik zit zelf in een overleg met deze afdeling en zie wat de modus operandi is.  Ze willen van alles aanpassen aan het systeem, maar steevast gaat het om trivia. Tegelijk wordt elke poging om echte verbeteringen door te voeren geblokkeerd. Het meest lachwekkend werkt dat bij het verbeteren van weegfactoren. Hoe belangrijk is het dat een UWV-cliënt in de buurt woont vergeleken met een passend opleidingsniveau? Wie het weet mag het zeggen en ik heb er daarom zelf maar een slag naar geslagen. Maar nu het systeem in gebruik is komt Menno's software met de optimale instellingen. Het leidt tot oeverloze discussies. Deze mensen zijn zo verpolitiekt dat zelfs "2 + 2 = 4" input kan zijn voor een serie vergaderingen. Uiteindelijk worden de berekende weegfactoren doorgevoerd, maar natuurlijk eenmalig.

Naarmate de maanden verstrijken zie ik dat het gebruik van het systeem eerder af- dan toeneemt en dat de Sonar-data even beroerd blijven. Ik vraag een UWV-vestigingsmanager naar de oorzaak. Hij vertelt mij dat werkgevers zoveel mogelijk van het systeem worden weggehouden. Verreweg de meeste aanvragen leiden tot niets omdat de gegevens niet blijken te kloppen. Op de vestigingen zitten ze niet te wachten op werk dat veel frustratie oplevert maar niemand aan het werk helpt. Werkgevers worden daarom actief ontmoedigd om het systeem te gebruiken. We maken een rekensommetje op een bierviltje en komen uit op een kostprijs van 20.000 euro per aanvraag, waar dan doorgaans nog niets uitkomt ook. Ook dat boeit bij het UWV en in Den Haag vrijwel niemand.

Wéér is een poging om iets goeds tot stand te brengen op niets uitgelopen. Dit is de status quo. Het UWV heeft zijn systeem opgeleverd, dus zijn er geen problemen met Den Haag. Dat het nauwelijks wordt gebruikt vindt bijna iedereen bij het UWV uitstekend, want dan hoeft er niets te gebeuren. De wal heeft niet het schip gekeerd maar het UWV-schip de wal.

Nog eenmaal is er een opleving, begin oktober 2019. Het UWV heeft routinematig onderzoek laten doen naar de tevredenheid van werkgevers. Die geven aan dat het systeem onbruikbaar is omdat de onderliggende data rot zijn. Dat rapport belandt bij Trouw dat er voorpaginanieuws van maakt. In een tegelijk gepubliceerd interview met de verantwoordelijke UWV-manager maakt deze op gênante wijze duidelijk dat het UWV er geen probleem mee heeft dat de klantdossiers niet kloppen en het systeem daarom niet werkt. Werkgevers moeten als vanouds bij het UWV aankloppen.

Ik lees het interview. Trouw heeft glashelder opgeschreven wat er mis is bij het UWV en dat de kans dat je als arbeidsgehandicapte door het UWV aan het werkt wordt geholpen niet groot is. Vervolgens gebeurt er... niets. Geen boze Kamerleden, geen woedende werkgevers of vakbonden. De onthulling van Trouw slaat totaal dood.

Juist omdat ik mij ook persoonlijk betrokken voelde bij het helpen oplossen van het probleem met arbeidsgehandicapten komt dit hard bij mij aan. Bij de polisadministratie ging het voor de buitenwacht alleen om verspild belastinggeld. Maar dit is waar de overheid, het UWV, voor bestaat. Het gaat hier om onze zwakste medeburgers die bij het UWV in de kou staan. Niemand die het boeit. Ik ben burger van een kil, kapot gebureaucratiseerd land. En als niemand het interesseert wat het UWV doet, wie kan ze dan nog verwijten dat het UWV helemaal niets doet?

Naschrift: 28 december 2020 - Banenplan voor mensen met een beperking is mislukt. Elke werkgever kan zelf zien hoe slecht de UWV-data zijn. Ik begrijp dat het aantal aanvragen inmiddels zo laag is, dat iedere aanvraag feitelijk 20.000 euro kost, als je het afzet tegen de onderhoudskosten. En omdat de brongegevens niet kloppen, leveren die aanvragen bovendien niets op. De actuele situatie hier.

Reaguursels

Inloggen

Er is een overheidsorganisatie die oplossing kan bieden tegen in- en outgroup problemen binnen departementen: het Rijks ICT Gilde. Als dit onderdeel maar een sterk mandaat en bevoegdheid krijgt, direct onder een minister valt en een goed salaris biedt, dan kan dit gilde een uitweg zijn voor ICT problematiek bij de overheid. Het begin is er.
Misschien moet er nog een ministerie van ICT komen en een uitzondering op de Wet normering van topinkomens voor ICT’ers.

Jan de Vries | 11-01-21 | 13:57

Het AD bevestigt dat de verdachte een "toegelaten vluchteling" uit Soedan is, over wie buurtbewoners voor dit incident niets dan goeds te melden hadden. "Jan van Mansom (69) woont op de tweede verdieping. De oud-Amsterdammer kent zijn bovenbuurman als een ’bescheiden, nette man, die zijn best doet om Nederlands te leren."
Niet echt iemand dus met een psychotische achtergrond.
Maar dan staat dit er achter:
"We vermoeden en gokken trouwens dat het hier om een acute PTSS-achtige aanval ging. Nare droom, Darfur of zo, en in blinde paniek gewapend naar buiten rennen en de eerste 'vijand' neersteken. "
Het wordt in het bericht al gedownplayed, terwijl dit het tweede geval binnen een jaar is door iemand uit dezelfde dadergroep, met nog een hoop andere incidenten. Reken maar dat de politie dit zo ziet.

Mr.Crowley | 11-01-21 | 09:30

Alle overheidsinstellingen die met het menselijke contact zijn gestopt zijn faalfabrieken geworden. Men bouwt liever een extra balie dan dat men reflecteert naar het eigen handelen.

10 jaar geleden kon je nog een willekeurig belastingkantoor inlopen voor een vraag.
20 jaar geleden deed het GAK nog zijn best om je op weg te helpen naar een baan.
30 jaar geleden kwam iemand van de sociale dienst nog op huisbezoek om te kijken hoe het me je was.

Naall | 11-01-21 | 09:18

Conclusie: Het UWV bestaat voornamelijk om hoogopgeleiden aan een baan als UWV medewerker te helpen, die ik als laagopgeleide mag bekostigen door het werk te doen wat daadwerkelijk iets oplevert, en wanneer ik om wat voor reden dan ook bij het UWV terecht kom, hoef ik dus niet te verwachten dat ik snel weer aan een baan zal worden geholpen. Oké. Lekker dan. Maar was dat nu niet precies dé reden waarom dit hele hoogbegaafdengesticht ooit in het leven geroepen was?

*op z'n hoofd krabben doet*

VBO_B_Niveau | 10-01-21 | 21:20 | 1

Het UWV is al lang achter dat mensen die echt niet willen werken, dat ook voor elkaar krijgen, op weg naar hun uitkering icm bijverdiensten. De rol van het UWV is om die groep zo klein mogelijk te houden, door als veldwachter op te treden.
Het UWV is er dus niet om mensen aan het werk te brengen, want dat maakt ze overbodig.

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:38

'Niet alleen de werkgevers zijn ontevreden, ook de medewerkers van het UWV. '

Hoewel Den Haag verantwoordelijk is, lijkt er in de tussenlagen een vreemd soort stoorzender te zitten die signalen uit het veld negeert en/of laat verdwijnen.
Zijn ze onkundig en snappen ze er gewoon niets van? Of zijn er belangen in die tussenlagen die perverse prikkels gebruiken als sturing, die niet in het belang van ons land zijn.

Bij belastingdienst en de kindopvangtoestand lijkt iets soortgelijk aan de hand: er moeten zat mensen zijn geweest op de werkvloer die zagen dat er iets helemaal mis ging. Intussen moet Omtzigt de grootste moeite doen om als bestuurder aan de goede informatie te komen over wat er nu eigenlijk gaande is, zodat er iets aan gedaan kan worden. Nog sterker, hij wordt tegengewerkt.

kloopindeslootjijook | 10-01-21 | 19:35 | 2

Als het een beetje klopt wat Veldwijk opschrijft, dan maakt een politicus snel de berekening dat een UWV die wel zou werken 12 miljard per jaar kost..

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:40

Bekend managementprobleem; elke manager in een tussenlaag heeft een eigen belang om informatie zo te presenteren dat het lijkt alsof de eigen doelen worden gehaald, zodat zicht op promotie blijft bestaan.

Harry.Langezwaal | 11-01-21 | 11:39

Wajong is ook een parkeerplaats voor onhandelbare jongeren zonder arbeidshandicap geworden.
Als gemeentes van een vervelende jongere af willen wordt ie afgekeurd en komt ie in de Wajong terecht. Vanaf dat moment kost het de gemeente geen geld meer aangezien gemeentes de bijstandsuitkering moeten betalen, maar de Wajong uitkering door het rijk betaald wordt.
Het UWV heeft ook geen zin in contact met deze jongeren dus die laten het maar zo. En aanbieden bij een werkgever is ook geen optie omdat die ook niet op ongemotiveerde onhandelbare jongeren zitten te wachten.
Dus het komt iedereen wel goed uit dat het systeem om de Wajongers aan het werk te helpen niet werkt. Alleen zal dat nooit hardop gezegd worden want dan moet er worden uitgelegd waarom zo veel jongeren zonder arbeidshandicap een Wajong uitkering hebben.

Osdorpertje | 10-01-21 | 19:08 | 4

Kijk, dit zijn de echte problemen in het land en nauwelijks oplosbaar vanwege de weeffouten die lang geleden zijn gemaakt.

zevensprong | 11-01-21 | 09:11

Spijker, kop, raak

djs | 11-01-21 | 10:21

Voorlopig kunnen werkgevers van de overheid dus geen betrouwbare NAW gegevens over werkwillige arbeidsbeperkten ontvangen. Is het dan niet tijd om zo’n database door een externe partij te laten ontwerpen, beheren en bekostigen? Laten we dat outsourcing noemen. Er zal toch wel één uitzendbureau zijn die daar brood in ziet?

Jan de Vries | 11-01-21 | 14:11
▼ 1 antwoord verborgen

Als je het leest wordt je moedeloos. De enige die er Maandag op het werk over praten en vooral lachen zijn de uwv medewerkers vermoedelijk. Wat nog moedelozer maakt, is de vvd-maffia op 41 zetels. Het schijnt niemand te interesseren wat er met de belastingdienstzaak is gebeurt of dat Nederland met corona de lacher in Europa is.

jan huppeldepup | 10-01-21 | 19:05

De ijzeren wet van No Skin in the Game leidt tot immorele gedrag.

postmodernismisdead | 10-01-21 | 19:00

Wat is eigenlijk de porte van deze eindeloze episode van kleinburgerlijke kritiek.
Mijn vrouw is momenteel in Rusland. Met veel moeite kan zijn haar ouders bereiken. Haar vader is vanwege Corona overleden en haar moeder is opgenomen. Ik kan niet naar de Ardeche en Lyon naar ons eigen huis. Het kost me veel moeite om voor mijn eigen bejaarde vader te zorgen. Ik kots op mensen die een eerste beveiliging nog teveel vinden in hun nutteloze bestaan.

Red shirt | 10-01-21 | 18:54 | 8

@libertat | 10-01-21 | 19:19: De vraag is: is Rusland een kutland? Mijn idee is dat megigeen niet verder us geweest dan een de zo'n in spanje. Nogmaals: petitie bourgogne.

Red shirt | 10-01-21 | 19:29

@Red shirt | 10-01-21 | 19:29: kutleiding.. Russen zijn best tof.. mijn God wat kunnen die zuipen...

Epistulae_Morales | 10-01-21 | 22:43

Jij praat graag over jezelf he?

djs | 11-01-21 | 10:24
▼ 5 antwoorden verborgen

Zeg heer Veldwijk? Om te beginnen hartelijk dank voor weer een epistel uit de wonderlijke wereld van het UWV.
Maar even. U met uw kennis over het systeem en de nog waarschijnlijke geldige toegang codes. Kunt u niet gewoon alles, de hele zooi wissen?
En opnieuw beginnen.
Lijkt mij beter voor iedereen.

Gokmaar | 10-01-21 | 18:50 | 2

Goed idee! Ik stem alvast voor!

VBO_B_Niveau | 10-01-21 | 21:23

Als iets een Great Reset nodig heeft, is dat het UWV wel

djs | 11-01-21 | 10:25

GS: Blijf roeren waar het stinkt.

Laat de zeurders maar, dit is goeddoeme mijn belastinggeld.

Wijze uit het Oosten | 10-01-21 | 18:49

Zo'n feitenrelaas leest niet altijd even makkelijk. Zeker niet als ik moe ben. Maar het feit dat het hier staat en wat er allemaal mis is is bijna niet te bevatten.
Zonder al dat falen van de overheid zou ons netto salaris makkelijk 10 tot 15% procent hoger kunnen liggen dan nu.
De positieve gevolgen voor de economie zouden enorm zijn. Daar kan geen stimuleringsregeling of subsidie tegenop.

Andersdenkend | 10-01-21 | 18:45 | 2

10 tot 15%? Een echte positivo! Als er minder dan 50% over de balk wordt gesmeten dan eet ik mijn piemel op. Ben bang dat het meer rond de 70% zal liggen.

DezeNicknameBestaat | 10-01-21 | 18:59

@DezeNicknameBestaat | 10-01-21 | 18:59: Ik had het over het percentage dat ons nettoloon waarschijnlijk zou kunnen stijgen, niet over het percentage dat door falen over de balk word gesmeten.

Andersdenkend | 10-01-21 | 19:42

Maar stratenveger, dat had ik wel kunnen worden. Mijn vader zag gelukkig al vroeg in dat ik het als wappie vurrdr kon schoppen. FML en bedankt voor de WAJONG.

not_as_cheap_af | 10-01-21 | 18:43

Wie ook maar iéts van doen heeft met het UWV (werkgevers, werknemers) is binnen de kortste keren murw. Zelden zo’n faalfabriek meegemaakt.

Hethoogsthaalbare | 10-01-21 | 18:35

Het is een nationale schande dat totaal onkundige en schadelijke idioten als Jetta "moestuin op je balkon" Klijnsma en Sharon "nooit iets gekund" Dijksma in posities van macht belanden. Om te beginnen, nooit meer iets dat eindigt op "ma" in de buurt van een overheidsinstelling laten komen.

Vuurwezel | 10-01-21 | 18:35 | 3

De Hema functioneert ook slecht.

Pleegzuster B | 10-01-21 | 19:00

@Pleegzuster B | 10-01-21 | 19:00: Dat is hun eigen schuld door hun Zwarte Piet boycot en halal rookworsten.

Is dit nog nieuws? | 10-01-21 | 19:02

+1, we hebben gezien wat er gebeurd is dankzij Obama.

skoftig | 10-01-21 | 19:03

Ik lees dit nog steeds met interesse. Ben ook wel benieuwd naar wat kengetallen: hoe goed presteert het UWV eigenlijk. Bijvoorbeeld met herintegratie, ik zie in 2019 ca. 170k niet-werkende Wajongers; daarvan hebben ze in de 1e 4 maanden van dat jaar zelf 900 jongeren bij een werkgever weten te plaatssen, en nog eens 850 via een extern bureau. Da's 1%...

Muxje | 10-01-21 | 18:33 | 1

De prioriteit daar gaat eerst naar gouden pleepotten en dure stoelen, de rest is bijzaak.

Vuurwezel | 10-01-21 | 18:36

Deel 63, en dat is alleen nog maar het UWV. Hoeveel hoofdstukken zou je over de Belastingdienst kunnen vullen, een veelvoud vrees ik. Maar inderdaad, lalala gratis geld. Frustrerend.

sr69 | 10-01-21 | 18:26

Ik heb in die periode ook met het Werkgeversservicepunt te maken gehad. Al vrij snel kon ik de managers van dienst opdelen in een paar groepen: praktijk, toetsenbord en uitgerangeerd. Die uitgerangeerden (vaak tegen het pensioen aan) deden niets, de toetsenbordvrienden kwamen alleen maar met onzinnige, verlopen en of gedateerde vacatures die zij uit 'het systeem' haalden. De dames en heren uit de praktijk kreeg ik bijna nooit telefonisch te spreken, mailden vaak buiten werktijd terug, maar kwamen door hun ouderwetse netwerken nog wel eens met interessante vacatures. Gelukkig uiteindelijk zelf wat gevonden.

Haringkoning | 10-01-21 | 18:25

Het was weer triest vermaak.

Dat niemand zich hier om bekommert is volgens mij strafbaar maar ja...

Het ergste vind ik nog dat het echt niemand intereseerd. Iedereen in mijn omgeving aangegeven dit te gaan lezen, maar letterlijk niemand doet het. Wat een bananenrepubliek zijn we toch, incl. bijna alle inwoners helaas.

Warhead | 10-01-21 | 18:20 | 1

Misschien wanneer je de samenvatting stuurt ze het wel gaan lezen

JanFTE | 10-01-21 | 18:56

Wat is de bedoeling van deze reeks? Dit is deel 63 alweer. Straks een 100-delig rapport aan de kamer aanbieden oid?

DeHeerKlump | 10-01-21 | 18:19 | 4

Het is de bedoeling dat je het leest hė. Als burger heb je recht op die info.
Doe er wat mee in maart.

Hojo24 | 10-01-21 | 19:17

ik zie vooral een analogie van dit verhaal bij het functioneren van de Belastingdienst, maar eveneens in de mate van doeltreffendheid om het Coronavaccin bestrijden. Er zitten teveel mensen/partijen in het spel met teveel tegengestelde belangen en/of die niet het overkoepelend belang willen inzien of willen delen. Deels uit gebrek aan materiekennis, deels uit kortzichtig eigenbelang, en/of deels aan honger naar macht/status/inkomen. Uiteindelijk functioneert het allemaal te slecht of maximaal semi-goed, duurt het 3 x zo lang als noodzakelijk, en tegen 10 keer de initieel beoogde kosten, en dat met 3 keer zoveel personen/partijen als noodzakelijk. En ja ik herken veel vermelde waarnemingen en diverse hoofdrolspelers (direct/indirect) in dit verhaal (was ook 10 jaar werkzaam bij het UWV).

Phantomas | 10-01-21 | 19:44

@Hojo24 | 10-01-21 | 19:17:
In Maart stem ik gewoon weer op Rutte. Ik ben er namelijk wel enorm op vooruit gegaan de afgelopen 10 jaar.

DeHeerKlump | 10-01-21 | 19:45
▼ 1 antwoord verborgen

Zo, dat was weer een kwartier ergeren...

Hendrikaatje | 10-01-21 | 18:14

Gratis geld corrumpeert nu eenmaal. De bloedzuigers bij de overheid zitten er niet om iets te bereiken; ze zitten er om er zo lang mogelijk te zitten. Is het geld op? Dan verhogen we toch gewoon de belastingen?

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Odin | 10-01-21 | 18:10 | 1

Die laatste zin is buitengewoon toepasbaar op dit Topic.

skoftig | 10-01-21 | 19:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl