Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Waarom de PvdA MORSDEAUD is

Arbeiderspartij met toeslagknevelaar als leider is geveld door woke breinrot

Er is al een paar dagen rumoer op Twitter over het concept-programma van de PvdA. De partij van Lodewijk Asscher (die vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire helemaal geen partijleider meer zou mogen zijn volgens onderstaande programmapunten van de PvdA) is verdwaald in het moeras van de woke identiteitspolitiek. Hieronder een aantal woke-rode programmapunten, met waarom?-roze voetnoten.

PvdA: Normeren is niet vrijblijvend. Uitzendbureaus zonder serieus antidiscriminatiebeleid krijgen geen overheidsopdrachten. Woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid voeren verliezen hun vergunning.
GS: Asscher was zelf werkgever van Belastingambtenaren die een discriminerend beleid voerden tegen toeslagouders. Asscher heeft nog steeds een politieke opdracht. En die woningbemiddelaars, verliezen die ook hun vergunning wanneer ze statushouders voorrang geven op thuiswonende jonge Nederlanders die al tien jaar op een woningwachtlijst staan?

PvdA: Symbolen doen ertoe. Sinterklaas is een feest voor iedereen en dus zal Piet veranderen. Dat gebeurt gelukkig nu al. Onze kinderen kunnen die verandering aan en onze samenleving kan dat ook, zolang we ons maar in elkaar blijven verplaatsen.
GS: Hoe veerkrachtig mag een cultuur zijn, wanneer een absolute minderheid middels agressie en geweldsdreiging een onschuldig kinderfeest om zeep mag helpen, en waarom vragen we die paar gesubsidieerde en breed op het schild beroepsdrammers niet om zich in de culturele traditie van de meerderheid te verplaatsen?

PvdA: Cultureel erfgoed. Het is belangrijk om scherp naar de geschiedenis te blijven kijken, ook naar de meest donkere bladzijden. Ons cultureel erfgoed, zoals standbeelden, museumstukken en programma’s bekijken we met een kritische bril en voorzien we van goede historische context. Ook vullen we ons straatbeeld aan met nieuwe historische figuren en straatnamen. Meer kennis van ons verleden - zowel de goede als slechte kanten - draagt bij aan wederzijds begrip.
GS: De onderklassen van de samenleving dreigen van de schaal af te glijden. Corona drukt hun laatste kansen weg. Hele beroepsgroepen aan de onderkant van de samenleving staan onder druk (taxichauffeurs, horecapersoneel, werkvolk in evenementenbranche) terwijl andere groepen worden uitgeknepen (maaltijdbezorgers, supermarktpersoneel) of in steeds onveiliger wordende omstandigheden hun werk moeten doen (buschauffeurs, conducteurs, ordebewaarders in de publieke ruimte, hulpdiensten). Hoe gaan PvdA-bordjes bij standbeelden of PvdA-goedgekeurde straatnaambordjes hun sociale en economische situatie verbeteren?

PvdA: Bestrijding van discriminatie en racisme vallen voortaan direct onder de premier. Dit is voortaan de taak van de premier zelf. Omdat het gaat om Artikel 1 van de Grondwet. Omdat het nodig is. Omdat het vrijwel alle andere portefeuilles raakt. Denk aan woondiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, discriminatie in het onderwijs en bij justitie en politie.
GS: De voormalige vicepremier van de PvdA, Lodewijk Asscher, keek actief weg bij discriminatie door de Belastingdienst maar kan bij de PvdA nog steeds een toppositie bezetten.

Pvda: Er komt een staatscommissie institutioneel racisme. Deze commissie onderzoekt en adviseert over uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme. Ze kijkt naar schooladviezen, neemt sociale en fraudewetgeving onder de loep en bekijkt wat er kan verbeteren bij de politie, jeugdzorg en andere instanties.
GS: Komt er ter balans dan ook een staatscommissie cultuur-religieuze segregatie? Die kijkt naar parallelle culturen die zich actief afzonderen van de Nederlandse, waarin uitkeringsfraude, sociale segregatie en een institutionele afkeer van de gastsamenleving worden onderzocht om te zien wat er kan verbeteren?

PvdA: Overheid leeft discriminatieverboden internationale verdragen na. Dat klinkt als een open deur, maar is noodzakelijk als je ziet dat de overheid bijvoorbeeld het Verdrag inzake het uitbannen van alle vormen van rassendiscriminatie onvoldoende naleeft. Black Lives Matter heeft weer laten zien dat het belangrijk is dat de overheid scherp toeziet op het discriminatieverbod.
GS: Het klinkt als een open deur, moet moet de PvdA dan niet beginnen bij de Belastingdienst? De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het belangrijk is dat de overheid haar eigen functioneren beter tegen het licht houdt, want de medeplichtigheid aan discriminatie ging tot aan PvdA vicepremiers. Die daarna nog gewoon als partijleider aan de verkiezingen mee kunnen doen.

PvdA: Overheidsregistratie van persoonskenmerken aan banden. Burgers kunnen zelf bepalen hoe zij geregistreerd worden. Kenmerken als ‘migratieachtergrond’ en ‘geslacht’ worden alleen bijgehouden als dit een voordeel heeft voor de geregistreerde, zoals in de zorg. Dit geldt ook bij bedrijven en andere organisaties. De registratie van het geslacht verdwijnt van de identiteitskaart. Op het paspoort mogen mensen kiezen voor een X.
GS: Wederom verwijzen we naar de toeslagaffaire, waarin met medeweten van Lodewijk Asscher kenmerken werden geregistreerd die vervolgens actief tegen burgers werden gebruikt. Nu probeert de partij achter de eigen put te dempen. Die volstrekt absurde “X”-registratie in paspoorten laten we maar ff voor wat het is. Daar doet de PvdA die pak m beet 50 Nederlanders die daar behoefte aan hebben, ongetwijfeld een enorm plezier mee.

PvdA: Excuses slavernij. De Nederlandse overheid maakt formele excuses voor haar rol in de slavernij en het koloniale verleden. Tegelijk mogen we allen de trots en vreugde voelen, en blijven herhalen, van onrecht dat wordt rechtgezet.
GS: Zwarte Nederlanders die nu leven zijn nooit slaaf geweest en autochtone Nederlanders die nu leven hebben nooit slaven gehad. Tegelijkertijd zijn er nog talloze plekken op aarde waar slavernij wel voorkomt, maar daar gaan we lekker voetballen terwijl we in Nederland een discussie blijven voeren die tegenstellingen versterkt in een narratief waarin alleen daders en slachtoffers bestaan, die ook nog eens volgens hun afkomst en huidskleur als zodanig gedefinieerd worden.

PvdA: Keti Koti, 1 juli, de afschaffing van de slavernij, wordt een nationale (vrije) feestdag.
GS: Prima. Iedere vrije dag is er eentje. Maar dan willen we ook een Nationale Cartoondag. Of een volledige Nederlandse Spotweek. Want dat is een vrijheid die steeds meer geketend raakt, onder andere door de humordode verkiezingsprogramma’s van de PvdA.

PvdA: Nationaal slavernijmuseum. Er komt voor 2025 een nationaal slavernijmuseum, dat leerlingen van alle middelbare schoolklassen in Nederland minstens eenmaal bezoeken.
GS: Verplicht kinderen naar een museum sturen waar de ene groep een schuldgevoel en de andere groep een slachtofferschap krijgt ingepeperd op basis van een historische onfrisheid waar het westen al zo lang geleden afstand van genomen heeft dat er al generaties lang geen levende daders meer van zijn. Althans, niet in het blanke westen. Echt een goed idee, als woke identiteitspolitiek denken je streven is tenminste. En waarom niet ook meteen een museum bouwen over de schaduwzijden van de islam? Of mogen er in het woke universum van de PvdA alleen nog mausoleums voor blanke en westerse zonden gebouwd worden? En waarom dan niet all the way gaan, en die altaren van identiteitspolitiek laten bouwen door slaven met witte billen?

PvdA: Alle werknemers in de publieke sector krijgen een cursus omgaan met vooringenomenheid. In deze cursus ligt de nadruk op het herkennen van eigen vooroordelen en het zorgdragen voor gelijke behandeling in lastige situaties.
GS:Stel je bent zo woke dat je Jordy, die elke dag op de vuilniswagen staat met Karim, een anti-vooroordelencursus gaat verplichten door een witte diversiteitstrainer die in haar gated community nooit een vuilnisman tegenkomt want de afvalverwerking daar is privaat aanbesteed, zei ene Clemens op twitter. 

Wij zeggen: waarom stoppen bij zo’n cursus voor ambtenaren? Waarom geen cursussen ‘omgaan met vrije vrouwen’ voor moslimmannen? Kunnen in dezelfde zaaltjes als cursussen ‘omgaan met afvalligheid’ en de cursus ‘satire begrijpen’. Of is de PvdA wederom aan het eenrichtingsdenken, vanuit de blanke dader naar het gekleurde slachtoffer?

PvdA: Bij politie en OM komt meer aandacht voor discriminatie, racisme, antisemitisme en moslimhaat. Mensen mogen niet worden gediscrimineerd. Dat betekent: aangiftes serieus nemen, zwaardere straffen voor geweld met een discriminerend motief en harder aanpakken van racisme en antisemitisme rond het voetbal. Ook het strafrecht is hierbij nodig. Voor de bestrijding van discriminatie willen we meer gespecialiseerde agenten en betere handhaving. Slachtoffers van discriminatie krijgen betere toegang tot de politie.
GS: Ook hier: denk breder, Lodewijk! Waarom geen wijkcursussen “Waarom hulpverleners hun werk moeten kunnen doen”? En voor de pennenlikkers en bureaucraten binnen politie en OM cursussen ”Hoe herken ik daders die zichzelf als slachtoffer proberen te positioneren” en “Kan een blanke ook gelijk hebben in conflict met en kleurling?”

PvdA: Achterstelling dubbele nationaliteit wegnemen. Een dubbele nationaliteit is geen teken dat je niet loyaal bent aan Nederland. Mensen die (soms gedwongen) een dubbele nationaliteit hebben lopen tegen praktische problemen aan. Die willen we wegnemen. Tegelijkertijd willen we mensen helpen die van hun dubbele nationaliteit afwillen.
GS: Hier nog maar een keer de reminder dat de partijleider van de PvdA schuldig was aan discriminatie in een belastingsysteem waarin dubbele paspoorten tot automatische verdenking konden leiden.

PvdA: Discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid wordt expliciet verboden. Dit komt in het Wetboek van Strafrecht.
GS: Discriminatie is al verboden. Subcategorieën toevoegen aan een algemene regel werkt eerder willekeur in de hand dan dat het gelijkwaardige wetgeving oplevert. Bovendien biedt het mensen een extra mogelijkheid om een afwijzing op ‘discriminatie’ op basis van een specifiek persoonskenmerk te gooien. En we weten onderhand ook dat mensen die zó expliciet met hun gender en geslacht bezig zijn, ook altijd op zoek zijn naar een aanleiding om gekwetst, beledigd of gediscrimineerd te zijn. Artikel 1 is geen kerstboom.

PvdA: Lokale convenanten. De gemeente maakt samen met werkgevers, onderwijs, politie en uitgaansgelegenheden afspraken om discriminatie uit te bannen
GS: Maakt de gemeente dan ook samen met moskeeën, buurthuizen, sportclubs en jongereninstanties afspraken om negatief gedrag waarmee groepen zich onderscheiden uit te bannen, of is het weigeren van een groep opgefokte Marokkaanse jongens bij een dansgelegenheid per definitie “discriminatie”?

PvdA: Aanpak discriminatie op internet. Het internet is onze openbare ruimte, waar iedere vorm van discriminatie ontoelaatbaar is.
GS: Ja zeg, dan heeft Rudy Bouma geen werk meer! Bovendien mag de helft van de NPO-lievelingen van kleur dan niet meer op Twitter, krijgt de aanhang van Bij1 een internetverbod en mogen talloze imams hun gemeente niet meer toespreken via Facebook. Nou ja, wat je wil, PvdA.

PvdA: Burgerschapsonderwijs. Bij burgerschapsonderwijs op scholen krijgen leerlingen voorlichting over alle vormen van discriminatie, moslimhaat en antisemitisme, de schade ervan en de ontoelaatbaarheid ervan.
GS: Hamer dan ook even op het belang van Holocaustonderwijs, stop er wat lessen Spot & Satire in, doe een geschiedenisboek over religieus terrorisme en vergeet bij het hoofdstuk ‘slavernijverleden’ niet te benoemen dat het westen de slavernij afschafte, waar het in veel andere delen van de wereld nog altijd levendig aanwezig is.

PvdA: Laagdrempelige, gespecialiseerde rechtshulp voor slachtoffers discriminatie. Slachtoffers van discriminatie kunnen daardoor makkelijker naar de rechter om te procederen voor straf of schadevergoeding.
GS: Ja, jammer, maar alle laagdrempelige, gespecialiseerde rechtshulp is in de afgelopen tien jaar - mede dankzij vier jaar PvdA-hulp - afgebroken door de vvd. 

PvdA: Racisme behandelen als hate-crime. Hiermee verhogen we de straffen voor de daders. Politie en het Openbaar Ministerie krijgen meer armslag om daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen.
GS: Mooi. Hoog tijd dat die imams die oproepen tot homohaat, vrouwenonderdrukking of het verketteren van ongelovigen eens écht als haatzaaiers worden aangepakt. Wel even wat cellen bijbouwen, want momenteel zijn er alleen aluminium stapelbedjes ingeruimd voor vier Sylvanabedreigers per jaar. 

PvdA: Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie. Of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of seksuele geaardheid is. De capaciteit van de inspectiediensten gaat omhoog (zie hoofdstuk 1). De aangiftebereidheid vergroten we door inzichtelijk te maken dat het zin heeft om aangifte te doen. Er komt meer bewustwording op vooroordelen bij werkgevers en uitzendbureaus, het kabinet heeft een voortrekkersrol en geeft het goede voorbeeld. Er komt ‘naming and shaming’ van de ergste overtreders.
GS: Hè eindelijk, hier zien we de PvdA opkomen voor de arbeider! Wel voor arbeiders in specifieke doelgroepen en niches en eigenlijk alleen als ze níet aan het werk komen, maar toch. Dat moet al die arbeiders die wél een baan hebben, maar geen woning meer kunnen betalen, hun koopkracht niet zien stijgen, hun rechtstoegang zien versoberen, hun pensioenen zien verdampen, de onderwijskansen voor hun kinderen kleiner zien worden en hun straatbeeld onveiliger beleven toch goed doen.

 PvdA: Instituties als de politie, het UWV, onderwijs- en zorginstellingen vormen een afspiegeling van de diversiteit van onze samenleving. Onze gemeenschappelijke instituties zijn transparant over diversiteit.
GS: In hoeverre is de ontvangende kant van het UWV een afspiegeling van de diversiteit in onze samenleving en hoe transparant wil de PvdA daar over zijn? In hoeverre valt de handhavende kant van de politie een afspiegeling van diversiteit te noemen? Hoe denkt de PvdA de universiteiten te gaan vullen met “diversiteit” als blanke arbeiderskinderen door het door de PvdA ingevoerde leenstelsel worden afgeschrikt om te investeren in hun eigen toekomst? Wat BETEKENT “diversiteit” in godsvredesnaam eigenlijk want dat heeft nog niemand ons eerlijk uit kunnen leggen?

PvdA: Keurmerk tegen discriminatie. Het is onacceptabel dat uitgaansgelegenheden en verenigingen mensen weigeren op basis van hun uiterlijk. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee burgemeester en politie de overtreders kunnen aanpakken. Wie discrimineert, kan zijn exploitatievergunning verliezen. Naar Haags voorbeeld komt er een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee maken bedrijven en horeca hun goede  gedrag bekend aan het publiek.
GS: We kunnen niet wachten op de “Ook voor moslims”-bordjes op de deur van de kroeg, “Prima bereikbaar voor zwarten” bij de tennisvereniging en “Goedgekeurd voor Afrikanen!” bij de bridgeclub.

PvdA: Verplichte voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit in basis- en voorgezet onderwijs en op lerarenopleidingen. We stimuleren GSA’s (Gender and sexuality alliances) op scholen. Daarbij werken we samen met het COC. Scherpe controle op naleving over seksuele diversiteit en het signaleren van pestgedrag op alle scholen. Dit is een onderdeel van de lerarenopleiding.
GS: GSA’s. Weer een nutteloze afko geleerd in de lettervermicelli van de wokebouillon. Moet de PvdA niet in de eerste plaats zorgen voor voldoende leraren, die gedegen lerarenopleidingen volgen en daarna een salaris ontvangen dat er voor zorgt dat meer mensen aan de absolute toekomstbasis van Dit Land willen komen werken, voordat we die goedwillende en betrokken mensen (want dat zijn leraren van nature) gaan vervelen met anatomische tekeningen van mannetjes, vrouwtjes en alles wat daar in het gortdroge gebied tussenin bestaat? Of is verheffing van onderaf geen kerntaak meer van de sociaaldemocratie, nu de witte billen van het partijbestuur verdwaald zijn in de misantrope mist van de wokewoordenwolk?

PvdA: Pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, LHBTI’s, moslims, of wie dan ook effectiever aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld door burgemeesters toe te staan om sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod in te stellen
GS: “Of wie dan ook” klinkt een beetje als dat fameuze “enz.” van de PVV vier jaar terug, maar onze eerste gedachte gaat vooral uit naar al die homostellen die door moslimjongeren uit hun huis zijn gepest, en waar (PvdA-) burgemeesters geen vinger naar uitstaken.

PvdA: Voor dialoog is kennis en contact essentieel. Om vooroordelen te bestrijden organiseren instellingen als het COC (voor vrijheid, tegen homodiscriminatie), Anne Frankhuis (voor gelijkheid, tegen antisemitisme) en NiNsee (over het slaverijverleden) gesprekken en ontmoetingen.
GS: Ja, dat deden ze toch sowieso al? Wat heeft de PvdA daarmee te maken, behalve dat er in al die clubs ongetwijfeld PvdA-commissarissen en -bestuurders zitten die een goeie boterham verdienen aan hun gewegmetons?

PvdA: LHBTI’s voelen zich veilig bij de politie. Daarbij hoort goed aangifte kunnen doen van geweld en discriminatie, en serieus genomen worden. Roze in Blauw blijft bestaan. De politieacademie besteedt meer aandacht aan discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s.
GS: Ja, prima. Ze zouden zich overal veilig moeten voelen. Op islamitische scholen, in het leger, in voetbalkleedkamers, in azc’s en in hun Staphorster stamkroegen. 

PvdA: Meldpunt. Medewerkers van werk- en stagebemiddelaars worden verplicht om uitlatingen die neigen naar discriminatie en uitsluiting te melden bij antidiscriminatie- voorzieningen van de gemeente.
GS: Hoera, kliklijnen waar arbitraire kwesties bij vooringenomen telefonistes gemeld kunnen worden, die daarover ronkende rapporten over het institutionele racisme in Nederland kunnen opstellen waar de PvdA dan weer verkiezingsprogranma’s op kan baseren terwijl werkgevers kapot gemaakt kunnen worden met bovengenoemd “naming and shaming” op basis van “uitlatingen die neigen naar discriminatie” waar nauwelijks hoor- en wederhoor is toegepast omdat de woke dicteert dat de kleurling altijd de gedupeerde is en nooit de dader.

Concluderend denken we dat als je nú een meldpunt open zou stellen voor mensen die hierdoor overtuigd zijn om PvdA te stemmen, de rode telefoon niet vaak zou rinkelen. Maar hee, hun feestje.

Bron: Het Woke Boekje.

Bonustekst: drugscrimineel schopt het tot PvdA programmaboekje

Reaguursels

Inloggen

Laten we hopen dat dit doelloos gezwam het einde van de pvda inluidt. Ze hebben kennelijk niets beters te doen en begrijpen niet dat die paar extra stemmen die ze met dit gelul trekken weinig gaan doen aan hun malaise.

inCol | 04-01-21 | 19:37

Diversiteit is dus kwaliteit,helder verhaal.

inspector71 | 04-01-21 | 19:08

Ik ben halverwege gestopt met lezen. Wat is er met dt land aan de hand? Wat een armoede ik krijg er echt spontaan diarree van. Land van de zwakke zieltjes, deugers en jankers.

Rocknrolla7372 | 04-01-21 | 16:56

Ergens wel knap van die Asscher. Die is ooit de politiek in te gaan om een zo groot mogelijk aantal mensen te beschadigen, te duperen, een poot uit te draaien, de vernieling in te helpen of de dood in te jagen. Dat doet hij inmiddels al vele jaren met daverend succes.
Nu wil hij lijsttrekker blijven, en zegt hij te strijden voor een samenleving "waarin en we eerlijk en fatsoenlijk met elkaar omgaan". Hahaha, hij zegt dat gewoon met droge ogen, en wordt waarschijnlijk door zijn lidjes nog geloofd ook...

obominotie | 04-01-21 | 15:39

Nee maar: de pvda staat er in de peilingen slecht voor en wat doen ze? Ze sturen een partijprogramma allochtonenlokken de wereld in. Wederom mag de gekleurde Nederlander ze gaan redden. Om vervolgens in een evt regeerakkoord vergeten te worden. Trap er niet nog n keer in.

vladimirows | 04-01-21 | 15:34

meineed plegertje

Nietnagel | 04-01-21 | 11:42

Met 500 nieuwkomers per week waar later het gevolg nog van nareist zal die discriminatie in dit land wel meevallen anders hadden ze wel een andere bestemming gekozen.

Rotterdammert1965 | 04-01-21 | 11:40

Je ziet die muts denken met pijn hoe ze zich eruit moet lullen.

Rotterdammert1965 | 04-01-21 | 11:38

TLDR; pvda = kut.

Rechtsdraaiend | 04-01-21 | 11:23

Woke bestaat niet. Meedoen wel.

Pieterman | 04-01-21 | 11:09

Stijlloos beschimpte en gestalkte rechtsgeleerde zag sommige zaken zeer helder en scherp.
Die benoemde al dat los EU-zand geen rechtsgrond is onder de staat die wordt gepretendeerd. Er is voor die parteien alleen maar het verder ontwrichten van de stukmaakbare samenleving van belang.
De noodzaak van een EU móet aangetoond worden.
Heel NL heeft bij herhaling heel EU verworpen dus moet heel NL kapot.

Weg met de Romeinen.

hallevvezool | 04-01-21 | 11:08

Organisaties worden er beter van? Ja, kijk maar naar het succes van diversiteit in het Midden Oosten, in Afrika en op de Antillen. Pleurt toch op.

Piet Karbiet | 04-01-21 | 10:46

Ik haal er eens 1 ding uit. Zwarte Piet. Kun je niet vroeg genoeg in t jaar mee beginnen. Het is simpelweg een normale, goede zaak dat gewoontes veranderen, zeker als daar een goede aanleiding toe is. Zwarte Piet veranderde al jaren naar een wat minder uitgesproken figuur. Geen gek taaltje meer, geen rode lippen, geen grote ringen, niet meer pikzwart etc. Prima toch. Ging organisch. Maar het punt is, dat Geenstijl hier terecht maakt is dat een kleine minderheid in volle bewustzijn het feest ten gronde heeft gericht met de agenda (en daar is filmisch bewijs van) om het slavernijverhaal politiek interessant te krijgen. En dat weer met de simpele agenda om daar schadevergoeding, geld, voor te krijgen. ZO simpel is het. En het is gewoon uitgesproken door de betrokkenen. Dat is echt heel, heel erg.

Elpefo | 04-01-21 | 10:21 | 1

Toen de negerzoen hernoemd werd, had je niet kunnen bedenken dat we er nu zo bij zouden zitten...

zwarte_weduwe | 04-01-21 | 15:12

De zorg om racisme en discriminatie heeft onderhand pathologische trekken gekregen. En dan ook nog het eenrichtingsverkeer ervan. De enige echte olifant in de kamer, daar wordt zorgvuldig omheen gekeken.

Rationa | 04-01-21 | 10:17

Ik verwonderde me al langer over de rare obsessie met "discriminatie" in dit land. Zo langzamerhand bestaat de indruk dat het hier een ware hel moet zijn voor mensen "van kleur".

Asteroid-B612 | 04-01-21 | 10:12

“ PvdA: Alle werknemers in de publieke sector krijgen een cursus omgaan met vooringenomenheid.”
Hier ben ik gestopt met lezen. Goed idee. Ik stel voor eerst te beginnen bij D66-ers.

Rico Tampeloerus | 04-01-21 | 10:11

Interessant hoe alle linkse partijen vechten om het kiezersaandeel in het uiterste uiterste van het radicale woke spectrum. Hiermee zullen ze toch ook behoorlijk wat normale kiezers van zich distantiëren. Dat zie je ook terug in de peilingen. En hoe reageert de PvdA? Door nóg extremer te worden. Ze kúnnen blijkbaar niet anders. Ik vind het prima hoor.

Koekje-dr-bij? | 04-01-21 | 09:59 | 1

Hopelijk zien we dat dan in de verkiezingsuitslag terug, want "het kiezersaandeel in het uiterste uiterste van het radicale woke spectrum" zal niet bar groot zijn.

sioux_ | 04-01-21 | 10:23

Oh mensen. We komen de komende 4 jaar in een woke hel terecht, dat wil je niet weten. Maar vergis je niet, het is allemaal een "not in my backyard" principe. Die trutjes die nu roepen dat er meer "mensen van kleur" moeten komen zullen bijv. nooit zelf (!) hun baan opgeven voor iemand met een andere huidskleur.

lachenjoh | 04-01-21 | 09:23 | 1

Je bedoelt dat die trutjes nooit zelf mensen van andere huidskleur in hun bedrijf zullen aannemen of in hun grachtenpanden toelaten via Airbnb.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:32

De pvda probeert te concurreren met groenlinks, d66, bij1, en denk. Vandaar al deze diversiteitsonzin. En geen oog voor de echte onderdrukte onderklassen. Ik zeg het nog maar weer eens: pvda staat voor partij voor de aandeelhouders.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:01

Als je dit programma leest, dan zou je direct aangifte kunnen doen tegen de opstellers ervan. Dit is doelgericht onderdrukken en discrimineren van de blanke (nu nog) meerderheid.

marcoplarco | 04-01-21 | 08:50 | 2

Ik vind het een prima programma, hoe gekker hoe beter. Scheelt een hoop stemmen op de pvda, hopen we.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:34

@Jezus_Boeddha | 04-01-21 | 09:34: 70+ mag per post stemmen en die stemmen nog allemaal op de pvda uit gewoonte. Die mensen denken werkelijk nog dat de pvda er voor de arbeider is.

osolemio | 04-01-21 | 10:43

Wat een zuur partij programma dit.
@Balkende, waar blijft het zoet?

Remi A. | 04-01-21 | 08:45 | 1

De man heet al een tijdje Balkenende.

_pacman_ | 04-01-21 | 10:51

Wat een ongekende domheid. Hoeveel Denk-stemmers gaan ze hiermee trekken? 100? Ik had gehoopt dat de PvdA deze keer zich eens zou richten op bijvoorbeeld de mensen die keihard werken maar geen enkele kans hebben op een woning.

Slovis | 04-01-21 | 08:13 | 2

Kun je lang wachten. Stem SP als je zoiets wilt. De pvda doet niets voor de kleine man.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:03

Kan je idd lang wachten. Gem. Amsterdam heeft met ingang van 1 jan. de criteria gewijzigd voor mensen met een medische urgentieverklaring die een woning zoeken. Die moeten nu 4 jaar als bewoner ingeschreven staan ipv de eerdere 2 jaar. M.a.w. er vallen dus opeens een hoop mensen buiten de boot en ik heb zo'n vermoeden dat e.e.a. te maken heeft met het krankzinnige "asielzoekers en vluchtelingen EERST !" beleid in dit land. Die hoeven helemaal niet ingeschreven te staan, die krijgen gewoon voorrang.

Asteroid-B612 | 04-01-21 | 10:37

Partij van de Afgrond.

Cor Netto | 04-01-21 | 08:12

Zo te lezen richt de PvdA haar pijlen op haar grootste concurrent: Bij1. Nog even en de SGP is groter dan de PvdA.

Stijlicoon | 04-01-21 | 07:56 | 2

Ik hoop niet dat de SGP twintig zetels of zoiets haalt.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:35

De PvdA is imho een tragische partij die wanhopig op zoek is naar bestaansrecht. Maar op dit ogenblik is het voor mij de enige partij waar op ik KAN stemmen. Omdat alles ter rechterzijde in mijn huis onbespreekbaar is , en de rest op links modieus links is. Ik wil simpelweg een land waarin de overheid voor alle kerntaken zorgt (betaalbare woningen, water, energie, veiligheid en onderwijs) en voor de rest zich niet bemoeit met het volk tenzij het echt moet. Dus: stoppen met het subsidiecircus maar gewoon regelen dat de mensen met de kleine beurs kunnen wonen en leven, stoppen met de privatisering van de basis, en stoppen met het cadeautjes geven aan mensen die het zelf redden zonder overheid.

m@rkus | 04-01-21 | 07:47 | 6

@m@rkus:
"Maar op dit ogenblik is het voor mij de enige partij waar op ik KAN stemmen. Omdat alles ter rechterzijde in mijn huis onbespreekbaar is , en de rest op links modieus links is."

Begrijp ik hieruit dat je niet op rechts WILT stemmen, ik bedoel het *kan* natuurlijk gewoon wel...

peterdh | 04-01-21 | 10:11

Wat je in het stemhokje invult, bepaal alleen jij. Maar als je het acceptabel vindt dat discriminatie prima, stem vooral links (extreem is tegenwoordig een pleonasme bij links). Dan worden blanken, en in het bijzonder de mannelijke, in de toekomst nog meer institutioneel achtergesteld. Als dat de kleur van jouw kinderen is, hoe dom ben je dan? Als je in een land wilt wonen waar de overheid alle geldstromen naar zich toetrekt, via belastingen en toeslagen. Want de overheid weet het beste hoe jij je geld moet besteden. Denk je echter niet zoals de overheid, dan zullen alleen de belastingen jouw deel zijn.
Als je een Nederland wilt waarbij de woningnood nog verder oploopt. Hiervan krijgen beleggers de schuld. Maar deze maken alleen gebruik van de situatie die de overheid creëert: Een gigantische vraag naar woningen door een onbelemmerde instroom van migranten. Daarbij mag niet gebouwd worden vanwege zelfopgelegde restricties qua natuurbeleid (aanwijzing teveel Natura2000 gebieden en de hierbij geldende strenge stikstofnormen). Al dit beleid maken ook steeds meer duurbetaalde ambtenaren noodzakelijk. Dit is gewoon een doodlopende weg wat niet goed kan aflopen. De laatste 20 jaar is de welvaart al niet meer fatsoenlijk gestegen ondanks de zalvende woorden van het CBS. Want je hebt leugens, waarheden en statistieken.

kortebroek | 04-01-21 | 11:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Gelukkig hoeft mijn opa (deelnemer aan het congres van 1946 en heel lang kaderlid) dit niet meer mee te maken. Het WAO vraagstuk had hem al vermoord

Petroselinum crispum | 04-01-21 | 07:38 | 1

Een deel van de oprichters van de PvdA kwamen uit de Vrijzinnig Democratische Bond, een vooroorlogse versie van d66. Dus liberaal en niet heel erg socialistisch.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:13

Triest om te zien hoe Asscher tijdens zijn deelname aan het kabinet Rutte desastreuze maatregelen goedkeurde die haaks op het verkiezingsprogramma van het PVDA stonden. Nu, als oppositie valt hij ogenschijnlijk het kabinet Rutte aan voor het beleid die hij zelf in gang heeft gezet. Hypocriet en onbetrouwbaar. Jammer, ik had hem in het begin van zijn politieke loopbaan als parlementslid hoog zitten. Nu vind ik hem lachwekkend en doorzichtig. En btw, die rozenactie tijdens voor de verkiezingsperiode, maak daar maar een brandnetel van.

Taartmoment | 04-01-21 | 07:37 | 2

Hahahaha, wat schattig jij denkt dat het verkiezingsprogramma een belofte is? Nee, een verkiezingsprogramma is een marketingtrucje om aan de macht te komen. Daarna kun je al je principes laten varen en met de waan van de dag regeren. De stemmer is er voor de politiek, niet andersom!

ratelaar | 04-01-21 | 07:47

Pdva is hypocriet? Asscher is hypocriet? Het is toch een politieke partij, wat verwacht je anders. Asscher is een politicus. Dat moet voldoende informatie zijn.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:09

De Partij van de Allochtonen. De toekomst ziet er inktzwart uit, geïmporteerd. Bah, bah. Wat een verraad.

ratelaar | 04-01-21 | 07:33

Ach ja pvda doet weer waar t goed in is.
Er komen zo weer in (lokaal) bestuur wat arabieren en die gaan lekker stemmen ronselen . Instructies in arabisch hoe en vooral waarop al die ouwe lui moeten gaan stemmen etc etc. Niks nieuws, wel zorgwekkend natuurlijk.

BoerBob | 04-01-21 | 06:59

Het program boekje van blm overgenomen ? Het lijkt er sterk op. Je moet wel als je idealen al overboord zijn.

Schepvogel | 04-01-21 | 06:54

Pvda gaat zich weer richten op de allochtonen en slachtoffer rollen, diezelfde allochtoon die op termijn liever op DENK, Nida op bij1 zal gaan stemmen.

Uiteindelijk zal de Pvda daarom een allochtoon tot lijsttrekker benoemen (Aboutaleb niet beschikbaar) en is dit de laatste periode voor Asscher. Veel te idealistisch, bang om een echt centrum midden partij te worden.

Dacht dat Pvda juist van het allochtonen stigma afwou ? Paar stappen terug weer haha en dan afvragen waarom Nederlanders op PVV stemmen, omdat er geen alternatief is.

ikeethetbeter | 04-01-21 | 06:53 | 1

Er is een alternatief: de SP.

Rest In Privacy | 04-01-21 | 09:38

Laat Adje eerst eens zelf het "goede voorbeeld" geven en onmiddellijk haar plekje afstaan. Gestoord figuur dat ze is...

DrachiR | 04-01-21 | 06:45

Het is officieel. PvdA is Partij voor de Allochtonen.
Ik zie een fusie met Bij1 in de toekomst.

halfvolle glas | 04-01-21 | 06:38

"Discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid wordt expliciet verboden." Maar hoe rijm je dat dan met een vrouwenquotum zoals onlangs de TU Eindhoven, want ik neem aan dat ze daar wel voorstander van zijn.

Ze zouden hun programmapunten korter en efficiënter kunnen omschrijven met iets in de zin van: "Alle autochtone blanken maar vooral blanke mannen worden tweederangs burgers."

Short | 04-01-21 | 05:45 | 1

Ik had zo'n inzichtelijke tabel waarin alle groepen keuzig staan geordend qua zielig wel gewaardeerd. Hoe zielig zijn Marokkanen t.o.v. Antillianen en Molukkers? Heeft een zwarte man meer recht op de baan dan een roomwitte, LBGWQpT vrouw?

quazi | 04-01-21 | 06:54

Aha als je de totale woke waanzin uit de USA wilt stem je dus Pvda. Als je wanbestuur en linksheid wilt stem je VVD of D66, wil je milieu gekte of dierenliefde dan groenlinks of de dierenpartij, ga je met god naar bed ipv een lekker wijf dan kan je met de cda/sgp/christenunie verder, wil je een blote latijnspreker dan de FVD. Mocht je Nederland terug willen voor al deze waanzin dan heb je Wilders.

Ik begrijp niet waarom wilders niet 93% van de stemmen heeft.

GerMonster | 04-01-21 | 05:09 | 1

Als je woke waanzin uit de VS wil stem je op het Kartel.

Sans Comique | 04-01-21 | 06:58

Die "a" staat niet voor "arbeid" maar voor ACHTERBAKSEN .

Minus Richels | 04-01-21 | 04:50

Ik vind het allemaal wel best. Zo lang alles en iedereen met een kleurtje alsmaar bij voorbaat de aanval kiest als 'verdediging', blijven zij zichzelf ook alsmaar op achterstand zetten.

En de blanke Nederlander? Tja, die kan niet bij alles wat hij niet kan/wil of waarin hij zelf faalt, oeverloos om zich heen slaan met die stok die 'discriminatie' heet.
Die Nederlander kan zijn kleurtje de schuld niet geven dus dan resteert reflectie op zijn eigen inbreng en zijn eigen handelen. Hij zal zich aan moeten passen, water bij de wijn doen, bij leren, een minder grote mond hebben, etc.
Maar daardoor heeft hij een privilege (!), namelijk dat hij genoodzaakt is zijn eigen doen en laten aan te passen, waardoor hij steeds 'beter' wordt.

Grappig toch, dat men niet ziet dat de 'schuld' bij de Nederlander leggen gelijk staat aan het in stand houden van de 'handicaps' van de 'zielige underdog'?

Wering | 04-01-21 | 03:36

Je ziet dat kuikentje Adje zelf niet gelooft wat ze zegt, bizar. Gelijke kansen prima, maar discriminatie slaat nergens op.

Watching the Wheels | 04-01-21 | 02:56 | 1

Gelijke kansen, gelijke rechten... zelden gaat het over gelijke plichten, gelijke arbeidsdeelname, gelijke zorgkosten, gelijke jeugdzorg, gelijke criminaliteit, etc.

Het WRR rapport spreekt nu zelfs voor bedrijven al van gestandaardiseerde sollicitatiegesprekken. Je zal maar werkgever zijn, en dus automatisch 'sociale partner' van de overheid worden. Wel twee jaar moeten doorbetalen bij ziekte, maar zelf niets meer te willen of te kiezen hebben.
Een oud Hollands gezegde "goed wijn behoeft geen krans".
Maar al dat pushen doet vermoeden dat er dus toch 'iets' is met de doelgroep. Dan zou je natuurlijk ook kunnen proberen dat 'iets' te verbeteren i.p.v. de mensen waar 'niets' mee is constant de schuld te geven. Of in elk geval eerst eens even temperen met het binnenhalen van nog veel meer nieuwe inwoners.

Wering | 04-01-21 | 03:52

Gekleurde mensen zitten goed in de toekomst als de PVDA aan de macht komt. Elke kritiek op niet goed functioneren, op school of op het werk, zal worden uitgelegd als discriminatie. Werkloos zijn betekent automatisch dat ze gediscrimineerd worden door blanke werkgevers en slechte cijfers op school betekent dat de blanke docenten en leerlingen hen discrimineren. Heel makkelijk hoor. De PVDA staat al voor ze klaar met hun meldpunten. Blanke jongeren moeten het maar uitzoeken.

deoudererijperevrouw | 04-01-21 | 02:21

Who gives a shit about de PVDA tegenwoordig? zijn er echt nog karkassen over die daar nog op stempen?

Druganov | 04-01-21 | 02:05 | 2

Nee, maar data is het idiote ... ze worden nog steeds op allerlei plekken belangrijk gemaakt. Kijk maar naar het aantal burgemeesters van de PvdA, recent nog in Utrecht. Niemand stemt er nog op, maar ze krijgen wel de leiding.

Watching the Wheels | 04-01-21 | 02:58

"dat" ... ga maar eens pitten ...

Watching the Wheels | 04-01-21 | 02:58

Waar blijft de SP? Die zouden alle linkse stemmen moeten kunnen weggrazen, maar niets...

van heinde en verre | 04-01-21 | 01:38 | 1

Geïnfecteerd met dezelfde ellende. In de tijd dat de SP kritisch was naar de multi-kul, was er nog een competente Marijnissen aan het roer.

ZoekEenVrijeNick | 04-01-21 | 07:28

Iemand pakken op een vage overtreding is makkelijk. Of op een overtreding van de belastingwetten. Want die zijn veel, gecompliceerd en omgekeerde bewijslast (u moet bewijzen dat u het NIET gedaan heeft).

Arachne | 04-01-21 | 01:32

Hoi Asscher,

Verplichte leesopdracht betreffende Suzanne Moore in The Guardian
www.theguardian.com/society/commentis...

Citaat: “ Sex is not a feeling. Female is a biological classification that applies to all living species. If you produce large immobile gametes, you are female. Even if you are a frog. This is not complicated, nor is there a spectrum, although there are small numbers of intersex people who should absolutely be supported.”

Driehonded collegae bekladden haar in een brief met het etiketje “transphobic content”

Gevolg Suzanne Moore gaat weg bij de Guardian
www.pressgazette.co.uk/suzanne-moore-...

Dit is het resultaat Asscher van uw manier van denken. De gedachtenpolitie opgetuigd, samengeschoold tot beweging en we hebben een virtuele boekverbranding. Snapt u ook maar een heel klein beetje dat u een soort neo-fascisme vormgeeft.
Één manier van denken is de juiste,.
Één manier van historie beschouwen is de juiste.
De vroegere nazi’s konden weyenschap wel waarderen vandaar dat ze prima oorlogstuig konden bouwen, maar in uw “woke” universum zijn er mensen die wetenschap, bijv. mathematica ook maar een sociale constructie vinden. Het beroemde, nee beruchte 2+2 hoeft geen 4 te zijn.

Dat samen met het mondiaal afnemen van intelligentie leidt tot een indiote verschrikkelijke wereld met natuurlijk wel een voordeel dat de PvdA aan de macht blijft, of denkt te blijven. Met u als leider natuurlijk; op naar de verkiezingen en het tapijt is geduldig, groot en biedt heel veel ruimte; eronder.
Lazerstraal op! Evocatus

Evocatus | 04-01-21 | 01:31 | 2

Evocatus, uw tegels doen mij denken dat u mij bent? Bent U momenteel ook een koffietje doen terwijl u op het toilet zit? Zo ja, wilt u dan op de binnenkant van mijn hoofd kloppen? Dan weet ik dat u het bent.

The-loopy-cowboy | 04-01-21 | 06:20

Vooral grappig is dat Suzanne Moore zelf jarenlang stukjes schreef over hoe vreselijk de mannelijke sekse is, maar dat daar geen haan naar kraaide (mannen, vooral witte mannen, afzeiken in de huidige tijdsgeest kan ongestraft).

Maar je ziet steeds meer dat oudlinks wordt uitgekotst door het hysterische wokelinks (zie ook Youp van 't Hek en de pisnicht-affaire, en J.K. Rowling die van pro-migratie heldin naar anti-trans ophef ging).

Festen | 04-01-21 | 09:43

Een kusje en plusje voor Bosma. Of een tien met een griffel. Hij mag kiezen.

Frau Merkel | 04-01-21 | 00:54
-weggejorist-
piet7003 | 04-01-21 | 00:48 | 1

PvdA = Wil een soort neo-fascisme bedrijven? Evocatus

Evocatus | 04-01-21 | 00:46

Wanhopige vlucht naar voren van Asscher. Let u even op waarde lezer(es), ik laat “dhr.” weg. Bij deze non-valeur kan ik het door mij normaliter gebezigde decorum niet meer opbrengen.

Ik herhaal, hij moet zich geheel terugtrekken uit het openbare leven. Samen met de knevelarij en het langere tijd bewust kapot maken van duizenden Nederlanders is nog erger dan het crackhoerbezoek van Oudkerk. Die had tenminste nog een greintje fatsoen.

Bij Asscher ontbreekt dat fatsoen totaal. Bij de hele regeringsploeg trouwens, want die blijven zitten om eens na te denken over de betekenis van het rapport. Al lang had dit politiek schorem, dit politiek-tuigh-van-de-richel het pakken van hun biezen aan moeten kondigen.
Gotgeklaagd onrecht! Evocatus

Evocatus | 04-01-21 | 00:44 | 2

Asscher is niet van de straat. Hij is geboren met een platinum lepel in de mond. Asscher is de de vleesgeworden Opperheer. Hij is politicus in Nederland, geen Nederlandse politicus. Overigens, zijn Asscher en Oudkerk geen familie van elkaar.

Arachne | 04-01-21 | 01:29

@Arachne | 04-01-21 | 01:29:

Beste Aracchne,

“ Overigens, zijn Asscher en Oudkerk geen familie van elkaar.”

Huh? Hoezo, deze opmerking?
Beweer ik toch nergens. Evocatus

Evocatus | 04-01-21 | 01:36

De pvda richt zich duidelijk op de onderkant van de maatschappij.

Astroturfer | 04-01-21 | 00:35

Of je kiest voor kwaliteit (waarbij iedereen mee mag doen, dus geen discriminatie op persoonlijkheidskenmerken die er niet toe doen) of je kiest voor diversiteit, waarbij mensen geselecteerd worden op groepsidentiteit. Deze twee benaderingen zijn volledig tegengesteld: hoe meer je voor het ene kiest, hoe meer je de andere benadering moet verwaarlozen.

petersteenkamp | 04-01-21 | 00:25

Blanke arbeiders worden verplicht zich te onderscheiden van de rest, als waarschuwing. Met een ster of zo.

Acidstain | 04-01-21 | 00:25 | 1

Nou, wanneer je het programma leest zou je verwachten dat na het bellen van de kliklijn uitsluiting volgt uit de maatschappij? Komt er ook een getto voor "witte arbeiders" of houden ze het bij uitsluiting en sluiting van bedrijven zodat er geen bestaan meer mogelijk is? Was dat er al eens niet in de geschiedenis?

Jan, Leiden | 04-01-21 | 00:38

Het PvdA lijkt nu het pad op te gaan van zeer selectieve woke regels. Zeer beangstigend dit. Wanneer je het ene noemt, waarom het andere niet: joden, christenen, Hindoes, Jehova's en weet ik al niet meer. En waarom zouden we zo giga generaties later nog excuses moeten maken voor het slavernijverleden?

Wanneer u er niet bij had verteld dat het om het de voormalige arbeiderspartij zou gaan, had ik gedacht dat dit het Bij1 programma was. Totaal losgeslagen van de werkelijkheid deze partij en hun oorspronkelijke achterban. Als arbeider moet je met dit overwoke programma bijna dement zijn om op dit éénzijdige geleuter te stemmen.

Jan, Leiden | 04-01-21 | 00:19 | 1

U noemt het eenzijdig geleuter. Ik zie het meer als trendy gewauwel. Maar ik ben het natuurlijk in deze met U eens.

sailor 1 | 04-01-21 | 04:07

Op Curaçao zijn er a.s. april ook verkiezingen.
Er zijn 21 zetels beschikbaar, tot nu toe hebben zich al 24 partijen ingeschreven!

drs.Nee | 04-01-21 | 00:14

Toen extremisten de partij kaapten en vadertje Drees zijn lidmaatschap opzegde hebben ze de verkeerde afslag genomen. Dit is tot op de dag van vandaag nog niet hersteld.

revolte | 03-01-21 | 23:59

Nou, het wordt wel steeds makkelijker kiezen zo. Leuk dat ze zo hun best doen om irrelevant te worden.

PolarWolf | 03-01-21 | 23:56

We willen discriminatie uitroeien, daarom gaan we discrimineren.
Logisch

GuusHetSchaapje | 03-01-21 | 23:55

De PvdA heeft de arbeidsklasse verraden met meer geld naar de EU en meer geld naar massa immigratie. Nu weten ze dat zij niet meer op hun zullen stemmen, gooien ze het over de perverse boeg door hun stemmen bij de allochtonen op te halen door meer allochtonen te beloven. Op dit soort verraad kreeg je vroeger de doodstraf.

Oja, en de woke ideologie is alleen maar bedoeld als morele afpersing. Iedereen die hier mee komt moet je vragen waarom ze zelf niet hun baantje opgeven voor meer diversiteit; einde gesprek.

heldheino | 03-01-21 | 23:43

De PVDA marginaliseert zichzelf tot een onbeduidende partij met dit partijprogramma. De PVDA geeft nogmaals het signaal af dat zij een hekel heeft aan de eigen traditionele achterban. De kracht van de PVDA was altijd dat alle sociale geledingen van de maatschappij vertegenwoordigd waren binnen binnen deze partij en dat bepaalde idealen/opvattingen hen bond. En nu gaat dezelfde PVDA vol op het woke orgel om de maatschappij op te delen in kleurtjes/sekse enzovoort met verschillende behandelingen als doel wat uiteindelijk uitmondt in een totaal versnipperde SAMENleving, werkelijk oliedom.

therealbraindump | 03-01-21 | 23:35

De PvdA weet waar Akwasi de mosterd haalt

Tiscali-2 | 03-01-21 | 23:30 | 1

Of is het toch “ de mutsaard haalt “...

Gizmo579 | 04-01-21 | 00:04

Toch knap dat GS de Oudejaarsconference 2021 van Adolf Jansen nu al lekt.

gestoptmetroken | 03-01-21 | 23:29

Prima stuk! Punt.

SaintA | 03-01-21 | 23:24

Dat diversiteiten/afspiegeling verhaal vind ik altijd een dingetje. Ja in sommige straten in de grote steden moeten de onderwijzers 50%+ Turks of Marrokaans zijn maar in sommige 80% autochtoon GL stemmers. En als je uitzoomed is 85% gewoon blank Nederlands. Maar die diversiteitdrammers gaan uit van polariteit; je hebt wit en zwart dus 50/50. Wat dus helemaal niet zo is. Net aks geloven. Elk geloof is een minderheid tov atheisten. Maar dat zie je niet terug in voorkeuren, bestemmingen en budgetten; ook hier weer ‘gelijke’ verdelingen.

Risingson | 03-01-21 | 23:21

De laatste goeie PvdAer overleed in 1994. Met Jan 'in gelul kun je niet wonen' Schaefer. Al bewaar ik nog wel goeie herinneringen aan Ebehard in de zin van dat hij in vergelijking met Halalsema nog wat voorstelde als burrie. Maar voor de rest moet ik terug gaan naar Drees sr. Wat een in en in triest partij is dat geworden zeg. Zouden momenteel kunnen fuseren met D66 en GL en niemand zou ze missen.

Graaf_van_Hogendorp | 03-01-21 | 23:19

Schuldgevoel is gif. Het is de rot voor je ziel. Als je te lang, teveel, te willekeurig schuld wordt aangepraat, ga je eraan onderdoor. Ieder kind van een manipulatieve ouder weet wat ik bedoel.
De PvdA doet me denken aan een verwend oud wijf. Zeg maar, typetje zelfgenoegzame boomer die het nooit aan iets heeft ontbroken, maar die zich progressief noemt. Die voor de rest van de wereld predikt, en geen moment voorbij zal laten gaan mensen op te delen in slachtoffers en daders. Hoezeer je je best doet: de rekening zal altijd open blijven staan, zoals een protestant nooit van z'n erfzonde af komt. Als je levensgeluk je dierbaar is: blijf dan ver van zulke predikanten. Ga weg, en kies een leven waar je welkom bent. Ik denk dat steeds meer gewone Nederlanders, zij die niemand een vlieg kwaad hebben gedaan en braaf de rekening betalen die altijd open blijft staan, al op zoek zijn naar zo'n plek.

kapoerewiet | 03-01-21 | 23:11 | 4

Hear hear.

knutsel_ | 03-01-21 | 23:20

De meeste landen in Oost Europa hebben nooit overzeese kolonies gehad en zijn zelf eeuwenlang slachtoffer geweest van islamitische (Ottomaanse en Tataarse) slavenhalers. Vandaar dat de woke ideologie daar niet aanslaat. Er zijn daar geen schuldigheidsonderwerpen die gemanipuleerd kunnen worden.

petersteenkamp | 04-01-21 | 00:31

Je bent bij de PvdA'er nog 1 belangrijk punt vergeten. Als datgene waar hij zo verschrikkelijk hard voor staat te juichen in zijn persoonlijke omgeving plaatsvindt, dan heeft hij plotsklaps een tegengestelde mening....

Grachus | 04-01-21 | 01:44
▼ 1 antwoord verborgen

Misschien dat de PvdA nog wat kiezers zal trekken in de randstad waar de grootste groepen beroepsgekwetsten zich bevinden aangevuld met linkse kiezers die continue de groepen beroepsgekwetsten vertellen dat ze zich gekwetst, gediscrimineerd en achtergesteld moeten voelen. De ideologische PvdA-wereld vorm proberen te geven op een drammerige, onnatuurlijke en volkomen kansloze manier in de vorm van regeltjes.

Ruikbaard | 03-01-21 | 23:08

Een kamerlid, dat openlijk discriminatie van blanken voorstaat.
Dit (m/v/x) figuur zou zomaar de nieuwe Führer der Sozialistischen Arbeiter Partei kunnen worden.

The_Master_Bear | 03-01-21 | 23:07 | 1

Anetta Kahane, duits politica, communist en voormalig stasi informant, is de dochter van joodse ouders. Deze ouders vertrokken na WO2 vrijwillig naar Oost-Duitsland en werden trouwe burgers van de DDR en toegewijde leven van de communistische partij. Anetta verklaarde in het Duitse parlement, op camera, dat in de nabije toekomst de autochtone (blanke, cultuurchristelijke) Duitser een minderheid zou worden en dat dat goed was. Heel Goed. De Duitser zou op termijn verdwijnen en dat is een goede ontwikkeling. Anette mocht ook nog zitting nemen in een task force die haatspraak moest tegengaan.

Arachne | 04-01-21 | 01:24

Jeetje, wat een lap tekst. En ik ga het morgen wellicht lezen bij het ontbijt. Maar wellicht dan hè. En mogelijk niet, want ik neem eigenlijk ongelezen aan dat het louter bullshit is. Gelul voor de bühne.

RGV42 | 03-01-21 | 22:59 | 3

Het is geen bullshit, het geeft alleen aan wat voor een verschrikkelijke kutpartij de PVDA is. Lees het maar eens goed

Ruud5 | 03-01-21 | 23:34

Het zijn de idealen van de PvdA. Lees ze aandachtig door zou ik zeggen, en weet dan waarom je nooit, maar dan ook nooit op die partij moet stemmen.

peterdh | 04-01-21 | 05:36

Lol, als de PvdA ook nog eens de ambtenaren op de huid gaan zitten door een antiblank aanneembeleid door te voeren, zijn ze straks ook nog hun enige achterban kwijt.

heldheino | 03-01-21 | 22:52 | 4

Waarom staan ze op 5% van de zetels? Omdat ambtenaren EU66 stemmen en moslims op Denk. Blanken met laagbetaald werk stemmen SP, blanken met goedbetaald stemmen VVD. Mensen zonder hersenen op de PvdD en blanken zonder werk op de PVV. Wat is er dan nog over voor de PvdA?
Juist ja, de grachtengordel, aka de VARA bubbel.

The_Master_Bear | 03-01-21 | 23:10

Ik zie de brieven al voor me. "Die meisje van jouw gaat niet naar de kienderopvang. Daarom jij krijgt per 01-01-2021 geen kinderopvangtoeslag meer."

knutsel_ | 03-01-21 | 23:12

Vooral die cursus zie ik niet zitten.

zwaaropdehand | 04-01-21 | 00:39
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb niks met de PvdA en toch vind ik dit weer extreem teleurstellend. Ik dacht dat de PvdA slim genoeg was om niet hetzelfde wokepad te bewandelen als GL/D66/Bij1 vol onzinnig gekwaak en raciale BLM verhuftering, maar meer te kiezen voor een saaie maar degelijke ambtenaren mentaliteit. Maar nee, er zitten strategisch gezien niet al te grote lichten bij de PvdA want precies hetzelfde kotsriedeltje als bij GL/D66/Bij1.

Grachus | 03-01-21 | 22:52 | 1

Ze hebben er blijkbaar voor gekozen te gaan vissen in de woke/identiteitspolitiek vijver van GL en D66 inderdaad. Voor mij is het hiermee echt over en uit.

Kicksalot | 04-01-21 | 00:13

Belachelijk hoe de ex-sozi's Amerikaanse zaken op de Nederlandse verkiezingsagenda zetten. In die praktijk staan ze als partij bepaald niet alleen. Amerika'tje spelen is hier erg populair. En "Maar hee" was geen gebruikelijk Nederlands tot het Amerikaanse "But hey" werd gekopieerd. Een paar jaar geleden was de laatste zin van dit stukje "Maar het is natuurlijk hun feestje" geweest.

JvanDeventer | 03-01-21 | 22:47

Als de peilingen de juiste richting aangeven dan verliezen de linkse partijen D66, PvdA, SP en GL in maart in totaal 12 zetels. Dat is op zich prima nieuws, hoe minder van die linkse bagger hoe beter. Echter in de buiten parlementaire kringen is links nog veel te sterk en daar hebben we nog het meeste last van. Daar moet eens flink de heggeschaar in.

Broadsquire | 03-01-21 | 22:46 | 2

Daarvoor hebben we een linkse VVD terug gekregen. Onder 10 jaar Rutte zijn de belastingen alleen maar gestegen, was de massa immigratie nog nooit zo hoog en is de EU alleen maar machtiger en duurder geworden.

heldheino | 03-01-21 | 23:48

@heldheino | 03-01-21 | 23:48: En is het aandeel van de overheid in het BBP enige procenten gestegen. En toch zijn er nog gekken die geloven dat de VVD economisch liberaal is...

Grachus | 04-01-21 | 01:47

1 woord. Hulde.
PvdA == Criminele Organisatie, ik roep dat al langer. 20 jaar, minimaal.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 22:46 | 2
-weggejorist-
The_Master_Bear | 03-01-21 | 23:18

@The_Master_Bear | 03-01-21 | 23:18: En dat was een grote slachtpartij gevolgd door een bewind gekenmerkt door dood, verderf en menselijk lijden. Dit alles om de ideologie van enkelen in te voeren en de zakken van een kleine groep te spekken, over de ruggen en met het bloed van de gewone Europese Russen.

Arachne | 04-01-21 | 01:13

Bam!! Exit PvdA!

Braco.me | 03-01-21 | 22:43

Alles voor de blm en moslimstemmen. Daar moeten ze het van hebben tegenwoordig.

getty678 | 03-01-21 | 22:42

Hoi, ik maak geen onderscheid tussen zwarten, witten, gelen, roden, lichtbruinen en alles er tussen, ik ben immers geen racist en ik deug!
Om dat te bewijzen geef ik zwarten het labeltje zwart, witten het labeltje wit, etcetera. En dan ga ik turven hoeveel van elke groep waar werkt en zo, want dat moet immers allemaal exact gelijk verdeeld worden, anders is er te weinig diversiteit! En diversiteit kun je afleiden aan de hand van het pigment-labeltje. Superhandig ook voor overheidsinstellingen, bijvoorbeeld instellingen die toeslagen verdelen of zo. Zo voorkom je racisme!

Timide_Aso | 03-01-21 | 22:40 | 1

Mensen zullen het niet snappen, echter dit is inderdaad wat er nu gebeurt.
De doctrine moet verslagen worden.

ptrck | 04-01-21 | 08:04

PvdA gaat de concurrentie met BIJ1 aan, krijg ik de indruk. Maar of je daar kiezers mee trekt...

Zonen-van-Kuifje | 03-01-21 | 22:40 | 3

Je trekt er als partij vooral potentiële zetelrovers mee aan. Quod erat demonstrandum.

Professor Superhirn | 03-01-21 | 23:21

D66 en Gl zijn er ook mee groot geworden

Hollandse_blauwe | 03-01-21 | 23:32

PvdA speelt het heel slim door precies te kopiëren wat extreem links in de verenigde staten ook wilde en zo Joe Biden aan zijn overwinning hielp. Allemaal non-issues die hier helemaal niet spelen, maar je moet toch wat om de woke kiezer aan je te binden.

Osdorpertje | 03-01-21 | 22:38 | 3

Biden heeft gewonnen omdat men Trump (en zijn abominabele aanpak van de coronacrisis) zat was. Hillary heeft juist verloren door vol in te zetten op identiteitspolitiek.

Kicksalot | 04-01-21 | 00:23

@Kicksalot | 04-01-21 | 00:23: In de 1e plaats heeft er een berg corruptie plaatsgevonden tijdens deze verkiezingen, door het grote aantal stemmen per post. Een zeer fraudegevoelige methode.

Trump heeft de blanke arbeider verloren omdat hij niets voor deze arbeider heeft gedaan. En Biden gaat ook niets voor ze doen.

Trump heeft niets gedaan om de immigratie, zowel legaal als illegaal tegen te gaan. De macht van big tech en global companies is gegroeid. De media is nog corrupter dan ze al was. En de bulk van de corona ondersteuning (geld) ging naar grote instellingen (NGO's, non profits, bedrijven en het buitenland (Israël is top ontvanger).

De gewone man en kleine ondernemers is/wordt om zeep geholpen onder Trump en straks ook onder Biden. Het maakt niet uit wie er zit, het beleid gaat gewoon door.
Vergelijk wie Trump op de diverse posten heeft zitten en wie Biden op die posten wil zetten. Allemaal uit dezelfde vijver, kent elkaar en doet hetzelfde.

Arachne | 04-01-21 | 01:10

@Arachne | 04-01-21 | 01:10: "Trump heeft niets gedaan om de immigratie, zowel legaal als illegaal tegen te gaan."
O RLY ? Juist wel, dus.

Asteroid-B612 | 04-01-21 | 03:47

Het is een Utopia, dat idealisme van deugend links. De koers die al tijden is ingezet is het benadelen en discrimineren van autochtonen. En het afdwingen van een speciale behandeling voor allochtonen. Aanhoudingen door politie bijvoorbeeld, controle op fraude enz enz het doel lijkt wel alsof al die regels en wetten en daarmee plichten niet meer tellen voor die zielige allochtonen. Bizar eigenlijk dat roomblanke deugerts allochtonen per definitie als minderwaardig en slachtoffer zien, ik zie die mensen namelijk als gelijkwaardig maar goed” ik zie dat dit racisme en indoctrinatie een steeds grotere invloed krijgt in NL en dat deze indoctrinatie vanuit diverse partijen worden gefaciliteerd... D66, Gl en de pvda en Denk en straks gekke Syl die hier vrolijk gebruik van maakt. Persoonlijk zie ik in dit beleid alleen maar verliezers. Mensen nemen hierdoor een stelling in en tussen zwart en blank ontstaat juist meer afstand dan ooit tevoren. Maar goed kennelijk moeten er miljoenen autochtonen op de trein naar het oosten gezet worden, dan is “ de “nieuwe samenleving” compleet. m.youtube.com/watch?v=IcptRQ24AIM

Hollandse_blauwe | 03-01-21 | 22:38

PvdA voelt de hete adem van sylvana Simons, mooi achterhoede gevecht.

Carlos_I | 03-01-21 | 22:37

Tragisch dat een partij die ooit opgericht is om klasseverschillen te verkleinen nu juist inzet op "positieve discriminatie" waardoor er een grote afkeer ontstaat tegen alles en iedereen met een "andere achternaam"...
Ik ben bezorgd om dit soort partijprogramma's omdat er veel, heel veel PvdA-ers op bestuurlijk verantwoordelijke posities zitten. Ze geloven echt dat ze "goed doen" maar zien niet wat ze stuk maken. Dit gaat zooooo fout tussen groepen mensen straks. Wacht maar tot je kinderen straks geen woning of werk meer kunnen verdienen omdat mevrouw Ashanti voorrang moet krijgen om iemand z"n quotum te halen....

Odin | 03-01-21 | 22:37

Dit programma van de PvdA leest als één grote aanklacht tegen de autochtone bevolking van Nederland. En dat terwijl we nu leven in de minst racistische tijden ooit. Dat maakt het zo bizar. Hoe meer je je best doet om te doen wat er van je verlangd wordt, hoe meer slaag je krijgt.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 22:35

Stik in je diversiteit k#t.
De overheid discrimineert het hardst en dat is een feit.

Modi | 03-01-21 | 22:34

Mensen die pretenderen voor mijn belangen op te komen staan mij dus keihard met een mes in mijn rug te rammen, terwijl mensen die wél voor mijn belangen op proberen te komen systematisch uitgesloten, voor gek verklaard of doodleuk voor racist versleten worden. Lekker dan. En nu?

VBO_B_Niveau | 03-01-21 | 22:31

"Een dubbele nationaliteit is geen teken dat je niet loyaal bent aan Nederland."
Ja, dat betekent het wel.
Je bent Nederlander, of je bent het niet. Maar je bent niet Nederlander als het zo even goed uit komt. Een Nederlander spreekt Nederlands, heeft passief en actief kiesrecht, en recht op een uitkering. Iemand die graag een ander paspoort heeft kan een woon en werkvergunning krijgen, heeft recht op ww (want daar betaal je belasting voor), maar niet op bijstand, en geen actief, laat staan passief kiesrecht (fuck off, hoezo ben jij volks vertegenwoordiger als je niet eens wil kiezen voor welk volk je dat bent). Nederlander ben je, met alle bijbehorende rechten én plichten. Wil je die plichten niet? Even goede vrienden, maar dan dus ook niet de rechten.

TheEgg | 03-01-21 | 22:28

Ontwaakt! Verworpenen der Aarde.... Een partijprogramma uitsluitend gericht op BLM-types en allochtonen in de klaagmodus- die wil je toch echt niet in je partij hebben. Welke Nederlandse werknemer gaat nog op zo'n partij stemmen? Die Asscher snapt niet veel van politiek en besturen.

nancystjago | 03-01-21 | 22:26 | 1

De PvdA heeft na Den Uyl sowieso de arrebeider al bij het oud vuil gezet. Hun voormalige achterban duiden ze nu bij voorkeur aan met termen als tokkies, bruinhemden, racisten en deplorables. Geen wonder dat die mensen voor een klein deel naar de SP gevlucht zijn (die zijn best doet om de PvdA achterna te gaan) maar vooral bij de PVV zitten.

Wie de PvdA wel denkt te bereiken met deze diversiteitskots is totaal onduidelijk. Moslims zijn er ook al vandoor, met zetels en al, naar Nida en Denk. Sylvana haalt heel misschien een zeteltje met de BLM-krijsers. Voor wie is de PvdA dan wel?

5611 | 04-01-21 | 12:25

Dit lijkt wel het kansloze en compleet waardeloze jaar 2020 samengevat in één onbetekenend pamflet...!

Jimmydepimmy | 03-01-21 | 22:20

Allemaal onzin dat diversiteitsgelul. Ik heb bij een stichting gewerkt waar bijna alleen maar blanke vrouwen werkten, ook in het bestuur en management. Zelfs ook kwamen er geen mannen in de management functies. Het gaat dus om een landelijk totaal en niet per organisatie. Puur statistiek, aantallen moet gehaald worden.

RdeFriesch | 03-01-21 | 22:19

De PvdA is één van de belangrijkste motoren geweest achter de sociale ontwrichting van onze samenleving door deze te laten overspoelen met immigranten, zowel legale als illegale, uit de meest obscure hoeken van de wereld. Door die toestroom zijn parallelle samenlevingen ontstaan met een afwijzende, ja zelfs vijandige houding jegens de meest fundamentele mores waar deze samenleving voor staat: gelijkwaardigheid van vrouwen, van homo's en transgenders, vrije meningsuiting, vrije pers, scheiding van kerk (moskee) en staat, respect of op zijn minst brede tolerantie voor andersgelovigen en niet-gelovigen.

Het is dáárom en niet vanwege zoiets als "institutioneel racisme", dat er spanningen en toenemende gewelddadigheid in de samenleving zijn ontstaan.
Komt nog bij dat de meeste immigranten afkomstig zijn uit regio's waar steevast wél iets 'institutioneel' is: primitief machismo. Ook nog eens gevoed door gebrekkig onderwijs, áls dat daar al überhaupt bestaat, en het voor-middeleeuwse gedachtegoed van verkalkte religies.

Daardoor vieren domheid, agressie, onverwerkte minderwaardigheidscomplexen en gebrek aan zelfbeheersing en verantwoordelijkheidsgevoel hoogtij en vergiftigen zo de samenleving.

Met dank dus, aan onder andere de PvdA.

En nu heeft die partij de brutaliteit en de onbeschoftheid om de gevolgen van dit catastrofale beleid nog eens extra bij de burgers in te wrijven door het initiëren van bovenstaande maatregelen, waardoor deze burgers nog verder in een hoek gedrukt worden; hun identiteit, hun historie, hun tradities, hun eigenwaarde én hun integriteit is ze al grotendeels afgenomen, en nu komt deze golf van morele waanzin er nog eens overheen.

Bedankt, PvdA, voor de opgeheven middelvinger naar het electoraat, voor de snoeiharde trap onder de ballen van de Gewone Man, en ik hoop van harte dat die trap dubbel zo hard onder de ballen van jullie, arrogante morele hoogdravers, terug komt.

Ik zal lachend daarbij toekijken en vooral niet ingrijpen.

Peter Emile | 03-01-21 | 22:17 | 6

hear, hear !

Asteroid-B612 | 04-01-21 | 03:45

Hele goede tegel, Peter. Niets meer aan toevoegen: c'est-ca!

Gladiator Fap | 04-01-21 | 20:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Deze diversiteits- en rassenwaanzin is de achteruitgang van de maatschappij geworden. Niks meer over inhoudelijk, alleen maar over de buitenkant...

TheseDays00 | 03-01-21 | 22:13

Het zou me niet verbazen als de PvdA en andere zogenaamde anti-discriminatie partijen, ter bestrijding van "institutioneel racisme" stilletjes denken aan een verbod op (Westerse) psychometrische testen als onderdeel van sollicitatieprocedures. Voorzover dat trouwens voor overheidsbanen al niet het geval is.

WirMachenMusik | 03-01-21 | 22:10
-weggejorist-
Isaac_Sweers | 03-01-21 | 22:09

@ Van Rossem,
Duidelijk. Dank je wel voor deze eerlijke toelichting.

Datgingniegoed | 03-01-21 | 22:07

Kunnen normale mensen niet ergens een stuk land krijgen en daar met gelijkgestemden gaan wonen?
En iedereen die het PvdA programma onderschrijft wordt bij de grens tegen gehouden en direct terug gestuurd.

Ride_On | 03-01-21 | 22:07 | 3

Dat willen hunnie nou juist doen met normale mensen. We zijn de nieuwe vogelvrijen aan het worden in dit landschap van linkse zelfhaat en intolerantie.

Eric Newby | 03-01-21 | 22:10

@Eric Newby | 03-01-21 | 22:10: Daarom ook secessie! We moeten echt uit elkaar. Samenleven is gewoon niet langer mogelijk. Dus ten Westen en Noorden van de grote rivieren kunnen dan de GL/D66/PvdA'ers met hun import wonen en ten Oosten en Zuiden van de grote rivieren kunnen dan de fatsoenlijke mensen wonen.

Grachus | 04-01-21 | 01:29

@Grachus | 04-01-21 | 01:29: Ze mogen de Randstad hebben, dat is toch al verloren gebied. Krijgen ze gratis heel divers alle moslims en asieleisers erbij om een mooie diverse samenleving op te bouwen. De Waterlinie wordt hersteld om de Randstadklagers binnen hun eigen territorium te houden. Succes ermee!

5611 | 04-01-21 | 12:29

PVDA was Partij van de Arbeiders
Je weet wel, de blanke mannen en vrouwen die vochten voor een stem in de politiek. Die vochten voor rechten van arbeiders.

Nu worden dezelfde arbeiders die PVDA groot heeft gemaakt, afgeschilderd worden voor rascisten. De website niet de maatschappij zien. Bijna allemaal blanke mensen.

Idee voor PVDA: geen blanke mensen op de kieslijst plaatsen, die pas plaatsen vanaf plaats 20. Ik stem geen PVDA, maar anders had ik gekleurd op de PVDA gestemd.

edo2018 | 03-01-21 | 22:06

Leestip: De Avonden van Gerard Reve. In zo'n land wil ik niet leven. Gelukkig kachelen die bekrompen burgermannetjes elke peiling verder achteruit.

borderlijntje | 03-01-21 | 22:03 | 1

Alle boeken van Reve hebben op mijn boekenplank een ereplaats. Reve lezen is niet alleen genieten van magnifiek taalgebruik, maar vooral ook lachen geblazen.

Peter Emile | 03-01-21 | 22:25

Rise of the planet of the apes:
“Een experiment met genetisch gemanipuleerde apen, bedoeld om een medicijn tegen alzheimer te ontwikkelen, loopt compleet uit de hand”.
Kijk, nu begin ik er iets van te begrijpen, die PvdA.

Eric Newby | 03-01-21 | 22:03

Ik heb vanaf mijn achtiende jarenlang continu PvdA gestemd, maar was na Fortuyn al afgehaakt. Inmiddels is de partij onherkenbaar geworden. Niet te onderscheiden van de linkse kerk. Die A moet echt weg uit de naam, want dat is oplichterij.

Tempolier | 03-01-21 | 22:03 | 1

Vergeet ff niet de onvergelijkbare corruptie, vriendjespolitiek en andere politieke smerigheid die de pvda al jaren kenmerkt. Het is zooooo terecht dat die partij geen fuck meer voorstelt op landelijk niveau, de apparatsjiks hebben hun eigen kerk om zeep geholpen.

Eric Newby | 03-01-21 | 22:05

Woke links heeft de JFvD opgericht. Jongeren die de hele tijd een woke bombardement over zich heen krijgen, wit is slecht, wit is slecht, voor een functie mag jij met je witte billen helemaal achteraan aansluiten, elke trots op je land is een witte fout, die jongeren kunnen op een gegeven moment denken: als je me zo wil hebben, dan kun je me zo krijgen. De JFvD beweegt zich in een denkkader dat door woke ontworpen is.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 22:01

Slecht betoog Geenstijl. Ik lees alleen maar red herrings en jij bakken argumenten in jullie "tegenreacties".
Zwarte Piet is geen culturele erfgoed. Zet je oogkleppen af, heel de wereld veroordeelt Zwarte Piet, behalve wat hardcore groeperingen in Nederland.

Instutioneel Racisme moet op de agenda staan van alle politieke partijen. Is altijd ontkent door rechts Nederland met de PVV voorop. De toeslagenaffaire laat zien dat dit soort racisme totaan de overheid geinstutionaliseerd is. Het politiekorps in Rotterdam heeft er ook een handje van.

mocroGS | 03-01-21 | 22:00 | 14

@Timide_Aso | 03-01-21 | 22:55:
Lees jij wel goed. Je wordt al niet uitgenodigd voor een gesprek. De rest van je betoog is dus niet van toepassing.

mocroGS | 03-01-21 | 23:34

Wat moet je nou met zo'n iemand wiens heilige plicht het is om te liegen tegen de haram kafir...

Acidstain | 04-01-21 | 00:07

Ontkend.

zwaaropdehand | 04-01-21 | 00:59
▼ 11 antwoorden verborgen

Als ik dit lees krijg ik de indruk dat we in een soort decadente stage zitten, vlak voor de echte neergang van de samenleving.

Degenen die op moeten komen voor de zwakkeren in de samenleving staan de koketteren met symbool-, gevoels- en zieligheidspolitiek, de culturele elite is vooral bezig met etniciteiten tellen en rapper boefs, akwasi's en george floyds op het schild te hijsen, en intussen stijgt het welvaartsverschil in de samenleving, krijgen we een gig-economy voor mensen die dat helemaal niet willen, en komt door bovenstaand toedoen van de linkse elite de samenleving op scherp te staan langs etnische randen.

Lekker bezig PvdA. NOT!

Schwanzeleber | 03-01-21 | 22:00 | 3

Dit dus.

knutsel_ | 03-01-21 | 22:06

Top reactie

JanFTE | 03-01-21 | 22:30

Toptegel. Chapeau.

zwaaropdehand | 04-01-21 | 01:01

Wat is er eerlijk en fatsoenlijk aan het beperken van de vrijheid van meningsuiting? Dit soort zaken zal dan ons voorland zijn:
www.ad.nl/buitenland/profeet-mohammed...

spamzuiger | 03-01-21 | 21:59

Wat een dom fout wijf is dit zeg. En nog racistisch ook. Iedereen begrijpt trouwens dat een organisatie juist slechter zal functioneren met allerlei derde wereld kansenparels. Nog afgezien van alle niet werk gerelateerde ellende die je binnen je poorten haalt. Net zo goed als dat een aantal Aziaten het waarschijnlijk wel beter zullen laten lopen. Kwestie van kennis en opleiding, maar vooral van cultuur. Wij hebben er van geleerd, never to make the same mistake.

WhiteShark | 03-01-21 | 21:58

Witte mevrouw Attje Kuiken maakt in het fragment geheel duidelijk waar het bij links veelal om gaat.

Het maar blijven plezieren van, het blijven omarmen van en het blijven begrijpen van al wat anders en vreemd is.

Een maatschappij bevolkt door zoveel mogelijk (gekleurde) allochtonen en minderheden tot prachtige en ultieme droom verheffen.

De multiculturele maatschappij, de diversiteit, de inclusiviteit als het hoogst haalbare.

Op papier is het al decennia één en al drama , in de realiteit is het een regelrechte en overduidelijke ramp.

Maar mensen als mevrouw Kuiken doen gewillig de oog en oorkleppen op en blijven stug volhouden.

Ze hebben steeds dezelfde grijsgedraaide tactieken en komen steeds weer met hun loze en lege beschuldigingen van "racisme" en "xenofobie" of "islamofobie" aanzetten waarmee zij hun feitelijke criticasters pogen monddood te maken.

Ze zijn meesters in het zichzelf, de eigen normen en waarden en de eigen moraal weg te cijferen om de vreemde ander maar te kunnen en te willen blijven plezieren.

Mevrouw Kuiken ligt in ieder geval met haar witte vrouwenbillen hoog omhoog gestoken alvast klaar om op inclusieve en diverse manieren genomen te worden.

In haar witte hoofd speelt daarbij haar ultieme en favoriete natte droom in kleur zich keer op keer af :

Haar (witte) achterban en de rest van (wit) Nederland zal en moet haar volgen.

Goedschiks of kwaadschiks, op weg naar de diversiteit en inclusiviteit!

Dr.Mabuse | 03-01-21 | 21:57

Zo effe de reaguursels door gelezen. Inderdaad Quod Erat Demonstrandum.

PvdA is links genoeg voor de werkende klasse, centrum genoeg om e.e.a. voor elkaar te krijgen in de regering of misschien zelfs als regeringsleider maar het loopt stuk op het feit dat ze 'alle werkenden' willen vertegenwoordigen en in het speciaal die werkenden die wat meer last hebben van tegenwerking in onze samenleving. Nou daar heeft het merendeel van de samenleving he-le-maal geen boodschap aan.

Zie hier de ondergang van een partij die echt heel veel goed heeft gedaan voor hun voormalig stemvee. Ergens tragisch.

Maar echt huilen doe ik niet. Ik ben namelijk niet links, ik ben ook geen socialist, en ik heb ook niet te doen met SP of PVV stemmers, ik vind de huidige situatie wel prima zo. Is wel fijn een schatkist met meer erin dan alleen schuldpapieren in het geval dat er bijvoorbeeld een pandemie uitbreekt.

Theodorus.Goldbach | 03-01-21 | 21:56

Waar dit soort beleid toe leidt, werd me duidelijk toen ik ongeveer een jaar geleden bij de VU was op uitnodiging van een aantal studenten. Mij was gevraagd wat te vertellen over trajecten voor kansarme mensen binnen ons bedrijf. Daartoe kreeg ik nauwelijks de kans, want het kansarm zijn en het traject naar een zinvolle dagbesteding an sich bleek niet interessant. Het ging ze vooral om de vermeende discriminatie die ervoor zorgde dat mensen kansarm waren en ze wilden vooral horen dat het voor buitenlanders allemaal veel moeilijker is. Gaandeweg kreeg ik de indruk dat ze het gevoel hadden dat ze met mij een nazi aan tafel hadden uitgenodigd, omdat ik steeds bleef benadrukken dat iedereen bij ons dezelfde kansen krijgt. Ik probeerde uit te leggen dat niet alleen allochtonen aan de onderkant het moeilijk hebben, maar Nederlanders ook. Een blijkbaar volstrekt verwerpelijke mening van iemand die profiteert over de rug van onderbetaalde allochtonen, die veel meer talenten hebben, maar die de kans niet krijgen die te ontplooien. Dus ik vertelde dat veel van de mensen het al lastig vinden om een doos in elkaar te vouwen, dus dat de niet ontdekte talenten dan ook niet erg aan de oppervlakte kwamen. Er werd me vervolgens een casus uit de praktijk voorgelegd waarvan ze allemaal vonden dat er overduidelijk sprake was van discriminatie. Ik vond dat dat niet evident naar voren kwam uit de verstrekte informatie, waardoor ik verder niets kon met de casus. 'Maar die mensen hebben toch het gevoel dat ze gediscrimineerd worden?', vertelde er eentje hevig geëmotioneerd. 'Dan moeten we daar toch iets mee doen? Ik schaam me door voor jouw houding', voegde ze toe. Het ging er dus om dat ze vonden dat ieder bedrijf een D&I-officer moest hebben, die verstrekkende maatregelen kon treffen binnen een bedrijf. Zelfs op basis van het gevoel van discriminatie, omdat discriminatie nou eenmaal moeilijk te bewijzen is. Binnen bedrijven moet bij iedere handeling bewezen worden dat er niet gediscrimineerd wordt. Als bijvoorbeeld iedere ochtend een blanke het licht aan doet (uit praktische overwegingen) dan moet je als bedrijf nadenken waarom geen 'diverser' persoon dat kan doen. Denk je daar niet over na, dan discrimineer je bij voorbaat. En daar waren de studenten en docenten het allemaal roerend over eens.

The_iron_boar | 03-01-21 | 21:55 | 5

Is dit echt hoe het er op de universiteit tegenwoordig aan toe gaat? Bonus vraag. Kreeg je kraaltjes en spiegeltjes als dankjewel voor je komst?

Hemke-Valsema | 03-01-21 | 22:14

@Muxje | 03-01-21 | 22:00: De VU zelf werd nog even als voorbeeld aangehaald. Daar hadden ze het Bureau van de D&I-officers die zich meer bezig hielden met het rechercheren naar mogelijke discriminatie en het opstellen van beleid ten aanzien van diversiteit die dan via de decaan van een faculteit moest worden opgedrongen aan personeel en studenten. Daarnaast was er een heel team bezig met lopende zaken en meldingen en bovendien hadden de ombudspersonen een belangrijke rol. Ze behandelden tientallen zaken per jaar (op duizenden studenten), maar elke zaak is er 'natuurlijk' eentje te veel.

Wat me eigenlijk het meest stoorde, kan ik moeilijk onder woorden brengen. Maar het heeft te maken met het opgeven van vrijheid, van de verplichting je vrijheid op te geven om onschuldig gewoon je ding te kunnen doen, zodat je je bij alles wat je doet steeds maar weer moet afvragen of je er niemand mee kwetst. En dat je dingen die voor jou belangrijk zijn, moet laten omdat er mogelijk iemand vindt dat je er wellicht iemand anders mee kunt kwetsen. En dat je, als je toch iemand kwetst, en het je oprecht spijt je niet meer kunt volstaan met het aanbieden van excuses, maar dat je dan voorgoed fout bent. En dat dit dan aan een universiteit aan de gang is. En de invloed die dit dan heeft op de wetenschap.

The_iron_boar | 03-01-21 | 22:21

@Muxje | 03-01-21 | 22:00: Het mooie is dat als je eenmaal zo'n diversiteitsfetisjist binnen hebt, die steeds weer opnieuw allerlei discriminatie en achterstelling ontdekt die dan weer aangepakt moeten worden. En voordat je het weet heb je een heel nest van die fetisjisten die je hardwerkende medewerkers continu lastigvallen met verhoren, beschuldigingen, protocollen en trainingen.

5611 | 04-01-21 | 12:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit programma wijkt qua inhoud nauwelijks af van die van gl en bij1. Dat betekent in politieke termen feitelijk een links eenheidsfront. Natuurlijk bedoeld om na de verkiezingen sterker te staan tegenover de vvd die ook naar links trekt. Links wordt zo extreem links. Benieuwd of het cda dit accepteert. Daar zouden pvv, fvd, ja21 en anderen toch iets mee moeten kunnen!

ExitTrajectum | 03-01-21 | 21:54 | 1

Het CDA waait met alle winden mee.

Zeebonkus | 03-01-21 | 22:04

Het is toch vreselijk. Die naam alleen al ze moeten zich schamen. Partij voor de Arbeid(ers). Hier staat geen arbeider meer achter maar alleen nog intellectuele grachtengordel academici. Niet te geloven. Wat zijn die lui blind en wat hebben ze een instituut als de PvdA om zee geholpen. Hun alle kiezers maar de SP en de PVV.

Cherokee | 03-01-21 | 21:53

Goed raak weer, Van Rossem, maar stop toch met die retoriek van 'het feest de nek omdraaien' als het over de kleur van het hulpje van Sinterklaas gaat. Prima om die kleuraanpassing te verafschuwen, maar als je kijkt op in supermarkten, speelgoedwinkels, op scholen, op straat, thuis dan staat het als een paal boven water dat het Sinterklaasfeest onverminderd populair is. Zowel bij mensen die het vieren met een wat lichtere Piet als bij mensen die 'm nu expres extra kroeshaar en nóg dikkere lippen geven.

Diewijfvandielange | 03-01-21 | 21:51 | 1

Nee, juist niet. Het kruis op de mijter moest afgeschaft, de kleur is niet goed en ook de roetvegen op de gezichten van de luie donders was niet goed genoeg. Gewoon een grens zetten en die blijft. De meerderheid van de Nederlandse bevolking was meer dan duidelijk.

Frau Merkel | 04-01-21 | 00:51

Ach dat PvdA programma, maakt in ieder geval BIJ1 overbodig. Maar wat was de rol eigenlijk van ons koningshuis ten tijden van de slavernij door de voorouders van Akwasi? Hoe kijkt de PvdA daar tegen aan? Dan wordt het pas sappig.
-
Het zou goed zijn als de vooringenomen kieswijzer de politieke partijen wegingsfactoren laat aanbrengen op basis van hun partijprogramma en dan de vragen en adviezen hieraan koppelt. Ik ken al een paar PvdA-ers die enkel kiezen vanwege de beeldvorming, maar deze inhoud zullen ze niet ondersteunen als belangrijkste punten.
Economie en de bijbehorende werkgelegenheid en de massale immigratie in combinatie met de woningnood en de verdampende pensioenen in combinatie met de EU. Dat interesseert mensen.

bananabanana | 03-01-21 | 21:49

De pvda zet vol in op de integratie van de autochtone Nederlander in Nederland nu de integratie van immigranten op een teleurstelling is uitgelopen begrijp ik uit het partijprogramma ?

De Briemusketier | 03-01-21 | 21:48

Ik weet niet precies wanneer het gebeurd is, maar het linkse en rechtse establishment hebben het op een akkoordje gegooid. Waarschijnlijk is het akkoord tot stand gekomen op het partijkantoor van D66. Een soort Molotov-Ribbentrop-pact: het linkse establishment krijgt de cultuur, en het rechtse establishment de economie. Dus woke woke woke in de media, en neoliberalisme met globalisering. Met als bindende factor de individualisering. D66, VVD, Groenlinks en PvdA doen mee, en het CDA hobbelt ook maar mee, en CU dan ook maar. Woke is vooral beeldvorming (divibokaal) en splijt de Nederlandse samenleving. Als je niet meedoet dan ben je een tokkie. En dat word je dan ook keer op keer duidelijk gemaakt. Deze tokkies verdienen niet anders dan verliezer te zijn in het globaliseringsproces. En er komen elk jaar weer meer en meer verliezers bij. Het is gewoon prachtig zoals woke en neoliberalisme+globalisering precies in elkaar passen. Petje af. En de minderheden waar woke voor zegt op te komen, hebben die nou voordeel? Mwah, die worden als kleuters behandeld, en als ze pech hebben opgejaagd door de Belastingdienst. Verdeel en heers, en het establishment heerst en verrijkt zichzelf. We zitten midden in een overgang naar een feodale maatschappij.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 21:47

Wat een kut partij is het toch met kut partijleden.

Op de Joop heeft een Pvda raadslid een opinie artikel geschreven. Het moet haar van het hart dat ze het niet terecht vind dat Pieter Omtzigt de credits krijgt van zijn doorzettings vermogen om die enorme toeslagenaffaire beerput boven water te halen.

joop.bnnvara.nl/opinies/de-pronkveren...

Geen woord over de verantwoordelijkheid van Jette Kleinsma of Lodewijk Ascher. Veel terecht verbolgen reacties op dat artikel op Joop, door linkse en rechtse reaguurders.

Een paar dagen later komt er nog een artikel waar ze het eigenlijk alleen maar erger maakt. Het komt erop neer De PvdA zou boven kritiek verheven moeten zijn omdat ze 60 jaar geleden de sociale verzorgingsstaat hebben opgezet. Geen excuses naar Omtzigt toe want dat blijft blijkbaar gewoon een lul.

joop.bnnvara.nl/opinies/blijf-af-van-...

JanFTE | 03-01-21 | 21:47 | 1

Ja, hilarisch dat gejammer van dat mens. "Blijf af van de PvdA" is de veelzeggende kop van het tweede stuk. Die arme PvdA toch, daar mag je beslist geen kritiek op hebben, want in het stenen tijdperk heeft de PvdA zulke mooie dingen gedaan, en daarom mogen we NOOIT meer iets lelijks van die partij zeggen. Dan is er ook nog die gemene Omtzigt, die nare dingen zegt, boehoe! Zelfs de meeste Jopers is dit gemekker te gortig, ze tonen opvallend weinig begrip voor deze jankdame.

Argyronauta | 04-01-21 | 00:16

By the way. Artikel 1 is geen kerstboom +1.

knutsel_ | 03-01-21 | 21:47

De voorlopers van waaruit de PvdA tot stand kwam hebben er mooi wel voor gezorgd dat de VVD werd opgericht. Dus ook Rutte is eigenlijk de schuld van de PvdA.
In en in slecht dus die club.

grapo | 03-01-21 | 21:44

Dit soort partijprogramma's wordt in elkaar geflanst door mensen die denken dat zaken goed zijn geregeld in Nl, waarbij ze zichzelf op de borst kloppen om de pvda-"successen" uit het verleden.

Kijk eens naar de staat van de gezondheidszorg: behoorlijk uitgekleed. Naar de staat van het onderwijs: huilen met de pet op. Naar de woningnood: jarenlange wachtlijsten. Naar immigratie: heel veel sociaal-democraten komen er hier niet binnenwandelen hoor.

Door de kernwaarden van hun eigen ideologie te vervangen door kwatsch die er nauwelijks toe doet behalve dan bij de ambtenarij (...) is er geen enkele arrebeier nog geïnteresseerd in de pvda. Maar goed, ze moeten het zelf maar weten. Ik lig er niet wakker van.

knutsel_ | 03-01-21 | 21:44

Van Rutte heb ik altijd vermoed dat hij achter de schermen zo veel fuck-up op fuck-up's maakte, dat hij geen andere weg eruit zag dan middels nog veel meer fuck-ups.
Nu lijkt het hele parlement er vol mee te zitten. Ze werken zich keihard in de nesten om vervolgens uit angst en schuldgevoel keihard te overcompenseren en zo de volgende fuck-up in te wijden.

nsfl | 03-01-21 | 21:42

Attje moest wel even goed nadenken, maar het antwoord wat volgde... sjongejongejongejonge

Cunts-en-kitsch | 03-01-21 | 21:42

Als het aan de PvDa ligt dan mag ik straks als blanke hetro man die ook al met pensioen is gegaan op een veel te vroeg leeftijd helemaal niks meer zeggen of doen. Alles wat afwijkt van de woke gedachtes word direct afgestraft met een werkkamp neem ik aan. Want dat zullen op termijn dan gevolgen zijn van al die fratsen die ze uitgebraakt hebben. Wat een gruwel gaat dat worden. Moraal van het hele gedoe is dat als de allochtonen het idd zo voor het zeggen krijgen o.a. Lodewijkje als een van de eerste de Sjaak is. ( hoe en wat bedenk dat zelf maar).

DerkArie-ut-de-Achte | 03-01-21 | 21:40 | 1

Lodewijk is een zeer slimme man. Die heeft een exit strategie.

Arachne | 04-01-21 | 00:39

Het leest als het partijprogramma van Bij1. Overigens, niet alleen als allochtoon maak je meer kans bij de gemeente Amsterdam, ook als homo. Een vrolijke mix zeg maar.

Beste_Landgenoten | 03-01-21 | 21:39 | 1

Terwijl die twee dan weer zelden samengaan.

Zeebonkus | 03-01-21 | 22:09

Attje Kuiken met haar witte billen, maakt ruim baan voor Sylvana Simons want die is veel minder geprivilegieerd

thanseeuwen | 03-01-21 | 21:39 | 1

De blanke man moest een plekje aan de tafel afstaan voor de vrouwen want zij hadden ook rechten. Attje staat haar stoeltje niet zonder een flink gevecht af. Kan een mooie match worden.

Arachne | 04-01-21 | 00:39

Zeer benieuwd naar de witte borsten van Attje.

Vula | 03-01-21 | 21:39

"een narratief waarin alleen daders en slachtoffers bestaan". Dit, jongens en meisjes, vat de essentie van het gehele woky intersectionalisme en critical race theory in één zin samen.

Muxje | 03-01-21 | 21:39

"Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat organisatie daar beter van worden". Doe maar niet te specifiek, dan raken we alleen maar in de war.

JackStick | 03-01-21 | 21:37 | 5

@knutsel
EU-onderzoek wellicht, zo machtig, als het resultaat hen niet aanstaat herschikken ze hier en daar wat sociale verhoudingen en men heeft weer wat aan te tonen.

nsfl | 03-01-21 | 21:49

Volgens de Wiardi Beckman Stichting waarschijnlijk...

SterF... | 03-01-21 | 21:49

waarschijnlijk 1 artikeltje geschreven door één van de vriendinnen van Gloria Wekker. (Wetenschappelijke) waarde 0,0. Al die wokegekkies (ver)wijzen naar elkaar en doen daar mee alsof het "peer-reviewed" is. Er is wel onderzoek (Porter) , maar deze integere professor kwam erachter dat, alhoewel hij anders had gehoopt, dat multiculti mixed juist meer problemen kenden dan gesegregeerd wonen.

Grachus | 03-01-21 | 22:46
▼ 2 antwoorden verborgen

In Trouw wappert de vinger weer tegen 'de vrucht van 20 jaar rechts-populisme' www.trouw.nl/opinie/toeslagendrama-he... >>Het toeslagen-echec is kortom geen op zichzelf staand schandaal dat we na excuses aan de gedupeerden en een schadeloosstelling achter ons kunnen laten. De realiteit is dat het rechtspopulisme in steeds hogere en bredere lagen van onze samenleving zijn invloed doet gelden. Daarom is deze affaire het alarm dat ons wakker moet schudden om onze samenleving toekomstbestendig te maken. De ongemakkelijke waarheid van institutionele vooringenomenheid of racisme mag daarom niet langer de spreekwoordelijke olifant in de kamer zijn. We moeten durven de betekenis van twintig jaar rechts sentiment en de gevolgen daarvan te benoemen en onder ogen te zien.<<
In plaats van introspectie en zich af te vragen waarom het links-etatisme zich zo monsterlijk kon ontpoppen tot zo'n Kronos, die zijn eigen troetelkinderen opvreet, wordt door advocaat Ilias L’Ghdas de overbekende wegkijktruc in stelling gebracht {rechts-pop = GeenStijl heeft het gedaan!). Alsof Lodewijk Asscher als minister met zijn bloedende PVDA- hart er werkelijk niets aan kon doen... Terwijl de waarheid is, dat hij volop mee ijverde om zijn eigen stemmers door de belastingdienst te laten radbraken.

Eeuwig..Op..Vakantie | 03-01-21 | 21:37 | 2

Dus die toeslagenaffaire is eigenlijk de schuld van Wilders? Helder...

Die vraag ("hoe kan het dat het toeslagendrama voornamelijk burgers met een migratieachtergrond tot zijn slachtoffers heeft gemaakt?") heeft trouwens een verbijsterend eenvoudig antwoord. Er was namelijk vooral fraude geconstateerd bij ouders en eigenaren van kinderdagverblijven van buitenlandse komaf, dus de Belastingdienst ging vooral daar graven. Dat is geen racisme maar statistiek, hoe vervelend ook. En het zou voor allochtone ouders niet eens mogen uitmaken... behalve dan dat de Belastingdienst haar boekje ernstig te buiten ging. Dat laatste is de kern van de zaak, niet de kleurtjes.

Muxje | 03-01-21 | 21:44

@Muxje | 03-01-21 | 21:44:
Exact. Het probleem is niet de profilering. Ze zochten in de groep waar het meeste fraude werd gepleegd. Je gaat toch ook vissen in het meer waar de meeste vis zit? Het probleem was echter dat ze in de aanpak veeeel te ver zijn doorgeschoten. Ze hebben mensen zonder verder onderzoek schuldig verklaard, de bewijslast bij die mensen gelegd en ze tot in den treure vervolgd terwijl ze konden weten dat daar onschuldige mensen tussen zaten. Vervolgend hebben ze bij de rechters onjuiste informatie gegeven. Hebben ze dingen achtergehouden etc. Toen een en ander eenmaal aan het licht kwam zijn ze niet helder geweest naar de politiek, wederom dingen achtergehouden, etc. Terwijl de vervolging ondertussen gewoon door ging.

peterdh | 04-01-21 | 09:34

Een staatscommissie institutioneel racisme.
Verbod op BLM?

de honden blaffen... | 03-01-21 | 21:37 | 1

De grootste racisten zijn donkere medemensen. Check even de uitspraken van de EFF partij in Zuid Afrika: compleet doorgeslagen zwarte racisten. En let op: net als de dobberjongeren komen ook deze 'politici' deze kant op..........................................

GekkePietje | 03-01-21 | 21:41

Een kwart van de bestuurders en de helft van de topambtenaren. Hoe klein de PvdA ook wordt, je komt er nooit van af.

zwaaropdehand | 03-01-21 | 21:36 | 1

De PvdA zal net als dinosauriërs uitsterven. Er is nul energie. Nul talent. Te veel concurrentie op links. Waarom zou je op een rip-off stemmen als je ook op het origineel kan stemmen?

Vula | 03-01-21 | 21:47

Ik ga voortaan ook maar roepen dat ik gediscrimineerd word, ben 6,25 % zigeuner. Wie weet wordt ik dan wel sneller geholpen bij bijvoorbeeld de gemeentehuis.

Dutch-Super-Evil | 03-01-21 | 21:35 | 1

Mijn kinderen zijn 1/32-ste deel van echt Duits bloed, moet je kijken hoe moeilijk die het hebben!

eerstneukendanpraten | 03-01-21 | 21:41

Hou ""PvdA'er"" Marcouch in de gaten. Die profileert zich de laatste tijd zo nadrukkelijk op een aantal thema's, die is iets van plan.

Zuurteregelaar | 03-01-21 | 21:35 | 1

Inderdaad. En die man is absoluut niet te vertrouwen.

Arachne | 04-01-21 | 00:36

Het concept-programma dient kennelijk om het PvdA-stoepje te schrobben.

Harry.Langezwaal | 03-01-21 | 21:35

Prima betoog. Maar even los van het feit dat Ascher en de PvdA zo hypocriet zijn als het maar kan, als het gaat om discriminatie van allochtonen.

Zelfs als de PvdA niet bij die toeslagen affaire betrokken zou zijn geweest, dan is alle PvdA-retoriek nog steeds hypocriet, achterlijk en vooral racistisch.
- Hypocriet omdat echte problemen onbespreekbaar zijn.
- Achterlijk, omdat men "blank racisme" wil bestrijden met "zwart racisme".
- Racistisch, want zo heet dat als je blanken stelselmatig benadeelt.

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat "institutioneel racisme" niet bestaat. Niemand heeft ooit een concreet voorbeeld kunnen noemen. En als het zou bestaan dan zou het een non-issue zijn; een gedachtendelict.

"Institutioneel racisme" is dus een niet-bewezen non-issue, en een "aanpak" daarvan dient alleen een kleine corrupte elite. Oorlogshitsers als Akwasi, Wekker en Insayno bijvoorbeeld krijgen miljoenen om tot raciaal geweld aan te zetten. Geen enkele allochtoon wordt daar echter beter van, op die kleine corrupte PvdA-kliek na.

Laat de PvdA zich met echte problemen bezig houden; schoolverlaten, uitkeringsfraude, criminaliteit, extremisme, (seksueel) geweld, islamisering, islamitisch geweld, etc.
Dat zijn niet alleen controleerbare feiten.
Het zijn vooral hele reële problemen.
Werkelijke problemen waar niet alleen autochtonen, maar ook goedwillende allochtonen flinke overlast van ondervinden. Het oplossen van die echte problemen is de enige juiste weg.

En ook de enige haalbare weg. Omdat die problemen echt bestaan kunnen ze ook echt worden aangepakt, met concreet resultaat. Het aanpakken van niet-bestaande non-issues zoals "institutioneel racisme" zal nooit meetbare resultaten opleveren, en zal dus een bodemloze put blijken. Tienduizenden subsidiehoeren gaan daar heel veel gratis geld mee verdienen, zonder er wat voor te hoeven doen.

Dandruff | 03-01-21 | 21:34 | 2

"Institutioneel racisme" komt uiteindelijk altijd neer op ongelijke uitkomsten bij welk proces dan ook, als het in het nadeel is van de gekleurde medemens althans.

woestecentrist | 03-01-21 | 21:39

@woestecentrist | 03-01-21 | 21:39:

Klopt, maar dat maakt het zo hypocriet, achterlijk en racistisch;
- hypocriet omdat het eenrichtingsverkeer is;
- achterlijk omdat ongelijke uitkomsten onontkoombaar zijn;
- racistisch omdat alles draait om huidskleur.

Uitkomsten zijn per definitie ongelijk. Je kunt geen 17 miljoen mensen 100 meter laten rennen, en verwachten dat ze alle 17.000.000 tegelijk eindigen. Dat lukt zelfs niet bij 17 mensen.

En waarom zou je dat willen; dan moeten alle prestaties dus worden aangepast aan de slechtst presterende deelnemer. Dat is een van de miljoenen redenen waarom het socialisme altijd gefaald heeft.

En als je daar ook nog bij gaat schedelmeten, zoals de linkse kerk, dan staat de volgende genocide voor de deur. Na het oud-linkse "jew privilege" nu het modernere "white privilege"; de ideologie blijft hetzelfde.

Dandruff | 03-01-21 | 22:08

Het is inderdaad zum kotzen, dit. Ik vermoed dat ze werkelijk geen enkele andere uitweg zagen. Terwijl er een crisis aan zit te komen van heb ik jou daar - iets waar de PvdA gewoonlijk, als zij zich tenminste positioneert als traditionele arbeiderspartij, garen bij spint.

konjodebonjo | 03-01-21 | 21:34

Leuk. Gelezen. En over de schouder maar weer ermee.

Lorejas | 03-01-21 | 21:34

"Er komt een staatscommissie institutioneel racisme. Deze commissie onderzoekt en adviseert over uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme."
Dan zou ik toch wel graag willen weten wat institutioneel racisme is, en in het bijzonder wat de PvdA eronder verstaat.
Men heeft het duidelijk niet over overte racistische taal of overt racistische gebruiken van instituties. Dergelijk wangedrag kan namelijk binnen de huidige wetgeving met gemak direct bestreden worden..
Nee, het gaat om meer subtiele vormen van institutionele praktijken waarvan men veronderstelt dat die voor verschillende raciale groepen tot verschillende resultaten leiden.
De vraag of men hierbij binnen die instituties uit racistische motieven handelt is niet belangrijk meer. Het veronderstelde racisme komt geheel lost te staan van de motieven van de actoren binnen die instituties. Als een praktijk leidt tot verschillende resultaten voor verschillende raciale groepen, dan is die praktijk, zo wordt geredeneerd, intrinsiek racistisch.
Zo wordt elke praktijk die leidt tot ongelijkheid gemaakt tot racistische praktijk. 'Equality of outcome' is de norm, elke vorm van ongelijk resultaat is aldus bij definitie te herleiden tot racisme.
Maar de Woke willen nog een stap verder gaan. Ook al is de intentie van de actoren niet een racistische, zo redeneren de Woke, zij hebben wel de neiging om het systeem dat tot ongelijkheid leidt in stand te houden en zo hun privileges veilig te stellen. En zelfs als ze zich daarvan helemaal niet bewust zijn, dan nog zijn ze zo fout al wat. Door gewoon te zijn wie ze zijn, te denken zoals ze denken, en te leven zoals ze leven, houden ze een systeem dat tot ongelijkheid leidt in stand, en zijn ze 'pars pro toto' mede-schuldig aan het racisme dat de instituties doorspekt.
Ook al ben je geen racist, dan nog ben je een racist. Eer hoeft enkel te worden 'aangetoond' dat bepaalde raciale groepen ergens slechter van afkomen dan jouw raciale groep. Als je je dat niet bewust wilt maken en als daar niet actief tegen wilt strijden, dus als je niet Woke bent, dan ben je een racist.
"Er komt een staatscommissie institutioneel racisme. Deze commissie onderzoekt en adviseert over uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme."
Dat is de Woke-vertaling van "nivellering is een feest".

Schoorsteenveger | 03-01-21 | 21:31 | 2

Het schort inderdaad nogal aan definities. Ook tekenend dat "Nederland natuurlijk geen Amerika is" maar dat toch George Floyd even aangehaald moet worden als voorbeeld. Waarom dan?

woestecentrist | 03-01-21 | 21:36

Het vreemde is dat dit dus ook impliceert dat minderheden geen eigen identiteit hebben die tot bepaalde voorkeuren kan leiden. Minderheden zijn het zelfde als blanke cis gender heteroseksuele mannen, kunnen hetzelfde en willen hetzelfde.
Het feit dat marokkaanse meisjes ondervertegenwoordigd zijn in studies astronomie ligt niet aan hun cultureel ingegeven voorkeur voor studies medicijnen en recht, maar aan discriminatie door blanke mannen.
De volmaakt diverse en inclusieve samenleving kent dus geen diversiteit meer, geen culturele identiteit, geen individueel bepaalde voorkeuren, alles moet 1 grote eenheidsworst worden naar het voorbeeld van de blanke man.
Maar goed, logica valt ook onder de mechanismes van patriarchale onderdrukking, dus het zal wel weer mijn fout zijn.

Blauwpetje | 03-01-21 | 21:48

Geweldige kerel, goede argumenten en fantastische spreker

Mich2007 | 03-01-21 | 21:30

Vroegah had je de gevreesde zwevende kiezer, nu zweeft de politiek zelf ver boven de realiteit. Waar gaat dit in godsnaam heen.

Eric Newby | 03-01-21 | 21:29 | 1

Het zou een trend kunnen zijn.
Ik heb het idee dat o.a. in het VK de bevolking ook niet zo blij is met de politiek.

HoerieHarry | 03-01-21 | 21:31

Och; PvdA --> dikke pik, tien bier hier!

aflaatverkoper | 03-01-21 | 21:28

Wetenschappelijk onderzoek? Waar dan? Onder meer IQ testen zal waarschijnlijk het tegendeel bewijzen, niet ongebruikelijk heb ik ook ooit moeten doen toen ik solliciteerde.

Wassila | 03-01-21 | 21:28 | 1

Door de Wiardi Beckmanstichting natuurlijk. Dat is wel zo objectief.

Eric Newby | 03-01-21 | 21:35

Religieuzer dan een zwarte kousengemeenschap, die PvdA tegenwoordig. Feiten doen er niet meer toe, geloof is alles, zoals de hogepriesters van critical theory verkondigen en de PvdA zag dat het goed was. Zum Kotzen.

Blauwpetje | 03-01-21 | 21:27

Op een enkeling na zijn mijn werkervaringen met kansenkanjers heel matig tot uiterst slecht te noemen, maar zoiets speelt natuurlijk geen rol bij deze dromers.

Eric Newby | 03-01-21 | 21:27

''Ik snap dat dit af en toe een bedreiging is voor de mannen met de witte billen hier aan tafel''.

Het valt ook echt niet op hoe deze 'witte' vrouw met haar 'witte' billen er automatisch vanuit gaat dat deze 'diversiteit' niet ten koste zal gaan van haar positie als 'witte' vrouw. Maar wat nu als ik besluit dat ik voortaan ga vinden dat er een Surinaamse vrouw op jouw positie moet zitten? Is er dan ook hard beleid nodig?

''Ik snap dat ik af en toe een bedreiging ben voor de vrouwen met de witte billen hier aan tafel''.

Fok jou.

VBO_B_Niveau | 03-01-21 | 21:27 | 7

Vrouwen komen heel langzaam er achter dat ze worden ingehaald en vervangen door transgendervrouwen. Dit is in de sport en de entertainment en de mode zichtbaar. Dus de beste vrouwelijke hardloper is Jessica die vroeger Jan heette. En protesteren is niet mogelijk want dat is genderdiscriminatie en dat moeten we niet willen met zijn allen.

Daarnaast zijn zwarte vrouwen, waarvan een deel over een flinke agressie beschikt, niet de bondgenoten van de middle class vrouwen en zeer zeker niet van de upperclass vrouwen. Zodra deze een positie bereikt hebben, trekken ze mensen uit hun eigen kring. En regeren ze de afdeling als volbloed despoten.

We leven in interessante tijden.

Arachne | 04-01-21 | 00:33
▼ 4 antwoorden verborgen

Ies Racisme! Goede slogan voor de verkiezingen.

P-unit | 03-01-21 | 21:23

Ik ben jarenlang lid geweest van de PvdA. Inmiddels al een tijdje al niet meer.

De blanke zelfhaat van Attje Kuiken is, iedere keer als ik dit frament weer zie, stuitend. Merk ook even op hoe ze, in antwoord op Bosma's vraag, individuele en groepsbelangen terloops door elkaar haalt. De blanke arbeider is na drie zinnen een representant van een groep onderdrukkers geworden. Racisme pur sang.

Ik kan me niet voostellen ooit weer op deze partij te gaan stemmen.

ED-209 | 03-01-21 | 21:23 | 5

@HoerieHarry | 03-01-21 | 21:26:
Niemand in de politiek kan vrijblijvend zijn of haar mening geven, want strookt het niet met de partij opvatting, dan . . . Is daar het gat van de deur.

Hebbiehemookweer | 03-01-21 | 21:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooi epistel hoor, maar 'het verraad van links' denkt de lading beter hoor. Het is vrij simpel de autochtone arbeider(klasse) voelt zichzelf verraden ten faveure van allochtonen. Die zijn dus massaal naar de PVV en ook deels SP gerend want die zijn voor hogere uitkeringen, meer en betere zorg, tegen arbeidsmigratie e.d.

Kan je lang of kort over discussiëren maar daar komt het feitelijk op neer. Wat ergens ironisch is want juist 'rechts' heeft de gastarbeiders gehaald, links heeft alleen gezegd dat ze rechten hebben verworven door hier te werken, en links heeft de immigratie aan banden gelegd bij handde van Job Cohen.

Maar dat weten de meeste noeste, eelt op de klauwen, pilsje doen tijdens de lunch havenarbeiders niet.

En hoe komen we dan aan Rutte Theo?

Nou lieve kijkbuiskinders.

Dat komt omdat xenofobische domme mensen liever op een roeptoeter stemmen dan op een partij die wezelijk wat voor ze kan en wil betekenen. Alleen omdat je moslims eng vindt (terwijl de meesten prima volk zijn) is natuurlijk niet een intelligente reden om rechts-liberalen de zorg te laten afbreken, uitkeringen te minimaliseren, participatiewet, fraudewet etc.

Dus ja jongens (en meisjes). Het ligt aan jullie. Jullie laten jezelf door Wilders (ex-VVD, protégé van Bolkenstein) in de luren leggen waardoor de VVD onaantastbaar is en zal blijven.

Bindend stemadvies van de VVD is dus stem op ons, en zo niet stem dan PVV of SP want daar gaan we nooit mee regeren.

Theodorus.Goldbach | 03-01-21 | 21:23 | 2

Tja, eigenlijk zeg je hier dus "gewoon je neus dichtknijpen en anti-blank stemmen, domme proleer. Het is alsnog beter voor je dan die rechtse grootkapitaal fluffers."

Misschien is het wel zo. Maar het is te triest voor woorden.

woestecentrist | 03-01-21 | 21:31

De VVD is een afsplitsing van de PvdA (voorlopers, zoek het maar na).
De conclusie is dan dat links in zijn geheel de gastarbeiders verwelkomde EN wist dat ze geen gast zouden blijven.
Bedrijven wilden ze om de lonen te drukken en de rechten minimaal tehouden en de politiek wilde ze als stemvee en stemvee tegen de zich emanciperende arbeider/burger. Daarom hebben beide de gastarbeiders en hun kinderen verwelkomt in hun mars door de instituten (ze werden gereden).

Arachne | 04-01-21 | 00:28

Deze partij is al 25 jaar de weg kwijt, maar dit programma spant wel de kroon. Zelden zo'n verzameling onzinideeën gezien.

Als je echt links bent, stem je SP.
Als je echt woke bent, stem je GroenLinks.

De PvdA is een overbodige partij.

zwaaropdehand | 03-01-21 | 21:22 | 4

Bij1 is voor de échte wokevogels.

woestecentrist | 03-01-21 | 21:27

Als “woke” gestoord, niet goed bij je hoofd, betekend dan klopt het wel met je groen links.

echtpaul | 03-01-21 | 21:43
▼ 1 antwoord verborgen

Kennis van me wilde in de jaren dat hij z'n winkelruimte ging verhuren dit uitsluitend doen aan bepaalde personen. Heeft deze voorkeur aan z'n makelaar doorgegeven die dit snapte en ook uitvoerde. Inmiddels zijn de omliggende winkelruimtes ingenomen door schimmige allochtone eettententjes, scooterzaken en Irakese kapperszaken. Ook de bovenwoningen worden inmiddels bevolkt door al dan niet allochtone kamerverhuur e.d. De straat is tegenwoordig aardig verslonst en verloederd en wil een normale autochone ondernemer de winkelruimte niet meer huren en zak de waarde van het pand.. In de USA hebben ze hier een naam voor.

D.Onderop | 03-01-21 | 21:22

En ondertussen rent de kiezer gillend weg.

woestecentrist | 03-01-21 | 21:22 | 1

blijkt niet echt uit de laatste peiling......

Blonde Nel | 03-01-21 | 21:28

Lodewijk Asscher is een bestuurlijke ramp. Alles wat hij aanraakt mislukt en het kost ontzettend veel belastinggeld naast onnoemelijk menselijk leed. Misschien treedt hij terug maar dan komen we hem weer tegen als directeur bij één of andere subsidie club of als burgemeester.......... er iets fundamenteel mis in ons politiek bestel....

Blonde Nel | 03-01-21 | 21:22 | 1

Lodewijk droomt van een bestaan als schrijver, wonend in Spanje samen met zijn vrouw die ook iets scheppend zal doen. Een mooi huis in een aangenaam klimaat (en voldoende op de bank).

Arachne | 04-01-21 | 00:22

Hebben ze ook nog een visie op de economie of trekt dat geen stemmen?

Keutels | 03-01-21 | 21:22

Wat loopt de PvdA toch weer vreselijk achter de feiten aan. Volgens mij zijn veruit de meeste niet-westerse mensen hier in NL toch wel weer een beetje klaar met dit thema en net als alle anderen vooral geïnteresseerd in hoe we uit deze ellenlange Corona-crisis gaan komen.

Frits_Binkestein | 03-01-21 | 21:20

Je komt er als blanke man al bijna niet meer tussen in de reclame.

ja,diedus! | 03-01-21 | 21:18 | 4

@Mich2007 | 03-01-21 | 21:34: Ik zag net nog dat we corona eronder gaan krijgen met een of andere gezellige Marokkaan.

Samen, uiteraard.

zwaaropdehand | 03-01-21 | 21:43

Dat is wel het laatste waar ik me druk om kan maken.

miko | 03-01-21 | 21:59

Wat genetisch tegenwoordig al niet mogelijk is in reclames.. Darwin draait zich in zijn graf om.

Acidstain | 04-01-21 | 00:17
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe is het trouwens met Ad Melkert, kan die inmiddels alweer een beetje lachen?

romario..... | 03-01-21 | 21:17 | 4

Ik zal dat debat met Fortuyn nooit vergeten.

HoerieHarry | 03-01-21 | 21:23

Ad Melkert is een zure man die te tijde van Fortuyn totaal niet door had wat er aan de hand was in Nederland. Gold destijds ook voor VVD'er Dijkstal. CDA'er Balkende had het Fortuyn wel door en lulde met hem mee. De echte ophitsers waren Rosenmöller, van Dam en D66

D.Onderop | 03-01-21 | 21:40
▼ 1 antwoord verborgen

Als diversiteit zo’n kracht en aanwinst is voor je bedrijf , waarom zijn ze dan zo bang de machtsblokken Rusland en China ? Die zijn helemaal niet van de diversiteit. De PvdA praat poep.

ja,diedus! | 03-01-21 | 21:17

Is dit niet het programma van bij1? Wat een kots zeg

Zalluf | 03-01-21 | 21:16

Larry Elder , geweldige vent.

miko | 03-01-21 | 21:52

PvdA kan beter in Denk opgaan of fuseren met Bij1, want dit idiote programma is een sociaal-democraat onwaardig.

Pieter Breydel | 03-01-21 | 21:13 | 1

Gewoon fuseren; Partij van de gastarbeid. En daarna doorspoelen.

Dr. Blechtrummel | 03-01-21 | 21:21

Over George Floyd...

Google eens op "knee in neck", en zoek dan naar afbeeldingen.

Dan zie je dat deze gevaarlijke techniek ook door zwarte agenten op witte verdachten wordt gebruikt.

Feynman | 03-01-21 | 21:11 | 5

@Feynman | 03-01-21 | 21:11 |
"Op blanke verdachten..." mijn waarde Feynman. Laten we die Newspeak a.u.b. niet main stream maken.

Sjefke7807 | 03-01-21 | 21:38

En black on black. Dat hele gevalletje floyd George, veel gangbangers in die stad hebben hun leven te danken aan ingrijpen door white chauvenist male cops.

miko | 03-01-21 | 21:49

Deze gevaarlijke techniek is in de VS geïmporteerd, door in het buitenland getrainde agenten of door in het buitenland getrainde trainers, die dat vervolgens in de VS aan agenten leerden.
Welke buitenland? Israël waar deze levengevaarlijke techniek wordt getoegepast in de bezette gebieden op niet-joden.
Het ADL (zoekt u ze maar even op) sponsorde menig politiekorps of trainersgroep.

Arachne | 04-01-21 | 00:20
▼ 2 antwoorden verborgen

De PvdA is hun eigen partijprogramma niet meer waard, de achterban gedecimeerd en de allochtone kiezer rent naar DENK of NIDA.

Hef jezelf maar op, op naar de nul zetels. Beetje jammer van de hoeveelheid burgemeesters, DG’s, SG’s, Gemeentesecretarissen en andere bestuurders.

Een partij met negen zetels in de Tweede Kamer, met 35% vertegenwoordigers in locale, provinciaal en landelijke ambtenarij.

Een gotspe.

Wijze uit het Oosten | 03-01-21 | 21:11

De mooiste is natuurlijk het "Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie". Ben ik voor en er wordt ook niet meer een beetje lullig gestraft. Meteen overheidscontracten afpakken, dienstbetrekkingen heroverwegen en niet meer ein-de-loos te zoeken naar die ene paarse lbtgwtfbbq in een rolstoel met een kunstbeen die misschien, eventueel, wellicht een beetje geschikt zou kunnen zijn. Voor drie minuten in de maand, want het moet natuurlijk wel part-time kunnen.
.
Dan flikkert morgen die hele maakbaarheidsrecruitingfabriek in elkaar. Dat is niet eens erg. Al dat gespuis naar het uwv is goedkoper dan wat het nu kost.
.
En Keti koti ieder jaar een feestdag? Toe maar. Ben ik ook niet tegen, mits de grachtengordelrepubliek verplicht opengesteld wordt voor een festival dat ergens over gaat. Niet lafjes wegstoppen in de Bijlmer of er een beetje elitair tegenaan gaan zitten bemoeien, maar geregeld door mensen waar Pa Bollie trots op zou zijn geweest en gewoon pontificaal op de grachten. Die zijn immers van 'met slavernij verdiend geld' betaald, dus dat is wel zo eerlijk. Allemaal live uitgezonden op NPO1, gepresenteerd door Noraly Beyer en met, als het even kan, commentaar van Gerda Havertong en Roué Verveer. Die hebben alle drie bewezen dat ze ons wat kunnen vertellen, ook als we het niet willen horen.
.
Maar mogen we dan ook meteen de jaarlijkse vrije dag op vijf mei weer terug?

pietvanvliet | 03-01-21 | 21:10 | 1

Leest u de wiki van Noraly Beyer eens na. Zo indrukwekkend is ze niet. Daarom roert ze zo graag en vaak de racisme trom.

Arachne | 04-01-21 | 00:17

Het echte Attje Kuiken heeft een stuk steviger onderstel. Shopt u er maar een landingsgestel van een Airbus onder.

BrutusBosch | 03-01-21 | 21:21

@BrutusBosch | 03-01-21 | 21:21:
De enige reden waarom ik haar naam ken is vanwege haar ontzettend domme uitspraken. Een soort van politiek Zanger Rinus effect.

keestelpro | 03-01-21 | 21:23

Collectief links verliest in maart wederom een bak zetels. En geen linkse partij komt nog op voor linkse waarden (bescherming slachtoffers en verdrukten). Er is een verband. Voor de Nederland-haters hebben we DENK. Voor blanken-haters BIJ1. Die hoeven niet gekopieerd. PvdA, GL, D66 en SP kunnen beter snel fuseren tot SDA (Socialistisch Democratisch Appel) en in een goede mix hun aloude eigen stijl hervinden. Zoals ooit een trits christelijke partijtjes hun teloorgang wist te voorkomen, zeg maar. Vandaar het naamgrapje. Nog een paar verkiezingen met dit soort partijprogramma's als van PvdA, geef het tien, twintig jaar, en socialisme is geheel weg uit de landelijke politiek.

31 November | 03-01-21 | 21:08 | 2

Lijkt me geweldig. Alle (kast-)communisten bij elkaar. Werkte in Rusland prima.
.
Wel lullig voor Drenthe, al die werkkampen vol met 'afvalligen'.

pietvanvliet | 03-01-21 | 21:15

Collectief links, u bedoelt daarmee ook de VVD neem ik aan?

Mich2007 | 03-01-21 | 21:36

Je moet er niet aan denken dat er betonrot in gaat sluipen met dit soort regelgeving

Eencellig | 03-01-21 | 21:07

Te makkelijk, weet je welke arbeiderspartij ook met moslims heulde ?

D.Onderop | 03-01-21 | 21:06

Deze punten van de pvda en de uitleg. Het kan aan mij liggen maar ik heb de indruk dat ik, en met mij vele anderen plaats,moeten maken voor een andere man. 0

Wees_welkom | 03-01-21 | 21:06
-weggejorist-
Knitty | 03-01-21 | 21:06

Enne... Joris... mag alsjeblieft mijn Zwitsalletje weer weg? Ik ben heel lief geweest de laatste tijd.

Gladiator Fap | 03-01-21 | 21:04

Net zoals GL zijn pvda'ers antisemieten die de islam een warm hart toedragen en de arbeiders een mes in de rug steken. Gelukkig is het binnenkort een marginale partij met een paar enclaves in het land. Beetje alla CPN in Groningen.

JdV030 | 03-01-21 | 21:04 | 1

Lodewijk is joods. Joden stemmen links en in Nederland traditioneel PvdA. En ze lopen niet weg bij de partij.

Arachne | 04-01-21 | 00:14

het fragmentje met Bosma spreekt boekdelen. Bosma legt de vinger exáct op de zere plek, maar het antwoord is uitwijkend. Bosma wijst erop dat de individuele rechten van de mens geschaad worden met dit -pure!- racisme. Het argument de samenleving moet diverser afgebeeld worden in de functies kan niet boven de individuele rechten van de mens gaan. Never nooit niet. Het kan hooguit een product zijn van gelijke kansen en dan krijg je een mix van talent en (vrije!) keuzes. Je móet de uitkomst daarvan accepteren. Elke kunstmatige poging het resultaat aan te passen naar het wensbeeld is puur racisme en totalitair beleid, vermomd als goede manieren. En dat "wetenschappelijke onderzoek"... laat me niet lachen. Die dame heeft helemaal niets, nakkes, nano. Hooguit een vooringenomen, politiek ideologisch gemotiveerd papiertje dat statistisch volkomen prut is. Weet je wat "de wetenschap" wél aangetoond heeft, mevrouwtje? Het feit dat er maar een paar factoren zijn die er echt toe doen: persoonlijkheid, intelligentie, interesse en ervaring. Alle andere factoren, inclusief ras, cultuur, religie, overtuiging, etc.... als je die bewust gaat beïnvloeden en onder druk gaat invoeren, ben je hard op weg naar een fascistisch model. Doe dat nou niet. Hadden we al een keer of wat. Liep niet zo goed. Iets met tientallen miljoenen doden en zo.

Gladiator Fap | 03-01-21 | 21:04 | 6

Ik kan het alleen maar hartgronding eens zijn met jou.

VBO_B_Niveau | 03-01-21 | 21:45

@Gladiator Fap | 03-01-21 | 21:04 |
Hulde voor uw geweldige tegel! Want het is precies zoals u het daar zo briljant uiteenzetting.

*Lief naar Joris-van-dienst voor het verwijderen van @Gladiator's ui kijken doet*

Sjefke7807 | 03-01-21 | 22:27

Maar het 'moet'... er 'moeten' er nog veel meer komen volgens de WRR
www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020...

Na de 'participatiesamenleving' heeft men de WRR de 'migratiesamenleving' bedacht.
Dus: óp naar de 20,5 miljoen inwoners, waarvan een groot deel levenslang uitkeringsafhankelijk "want we hebben het hier zo goed en we moeten alles
(behalve het werk en de inspanningen) 'eerlijk' delen".

Wering | 04-01-21 | 03:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Ook de allerlaatste arbeiders zullen nu toch wel de uitgang zoeken? Een paar jaar terug leek men die arbeiders juist weer te zoeken, maar dit kan echt niet. Ik vond het een goed stuk trouwens. De feestdagen heb je al goed verwerkt Van Rossem!

Pietro0228 | 03-01-21 | 21:03

Denken die mensen überhaupt na over de consequenties van hun ideeën?

Otto Normal | 03-01-21 | 21:03 | 2

Nooit. De consequenties van dit soort links gedenk zijn altijd voor anderen, dus dat zal deze wereldvreemde eitjes een worst wezen.

Eric Newby | 03-01-21 | 21:25

@Eric Newby | 03-01-21 | 21:25:
Mmmhh, zit net een worstje te eten. Komt wel erg dichtbij nu.

aflaatverkoper | 04-01-21 | 05:54

Heel wat van die voorstellen kunnen al achterwege worden gelaten als de dubbele paspoorten worden afgeschaft.

Bull-Sunnyboy | 03-01-21 | 21:03 | 1

Volgens de PvdA is dat dus discriminatie en racisme.

Arachne | 04-01-21 | 00:12

Hoera voor GS. Wat een krachtig verweer, wat zeg ik, repliek. Zeer intelligent geformuleerd. Tijd voor GS (in welke vorm dan ook) in de 2e kamer. Dit heeft NL nodig!

Peter-Rissing | 03-01-21 | 21:03 | 1

Ehhh, GeenPeil? Werkt niet. Bovendien wordt het belang van politici overschat. Culturele verandering gebeurt buiten de politiek.

skoftig | 03-01-21 | 21:13

Het antwoord begint gek genoeg ook met PV....

elfenstein | 03-01-21 | 21:01 | 1

Een PVC bom? Lijkt me wat radicaal. Gewoon de vergrijzing z'n werk laten doen en *ploep* da's pech, PvdA weg.

keestelpro | 03-01-21 | 21:19

De PVDA is dor hout.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 21:01 | 4

Op naar de nul zetels. Ik vind eigenlijk dat er een clausule in de kieswet moet komen dat wanneer een partij nul zetels haalt deze is uitgesloten voor volgende verkiezingen en ontbonden moet worden. Totaal geen stemmen is namelijk ook een statement van de bevolking.
Ergo: dus ook weg met al die PvdA burgemeesters.

keestelpro | 03-01-21 | 21:06

@keestelpro | 03-01-21 | 21:06:
Je kunt je afvragen hoe het mogelijk is, maar deze partij staat volgens Maurice op winst (in zijn peiling).

Ommezwaai | 03-01-21 | 21:09
▼ 1 antwoord verborgen

Vrijwel allemaal onherkenbare problematiek terwijl er zo veel te doen is in Nederland. Bij de voormalige rooien moet je niet zijn. En als bonus een niet opgehelderde uit de hand gelopen uitvoering van een arrestatie aan de andere kant van de oceaan, als voorbeeld van racisme en segregatie opvoeren. Zie de Aziatische politieman nog toekijken.....

DeEchteWaarheid | 03-01-21 | 21:01

De PvdA draaft zo ver door in hun diversiteitsdenken dat het heimelijke racisme wat altijd al aanwezig was in het linksdenken door elke porie naar buiten begint te gutsen. Dat fragment van Bosma vs Attje Kuiken is daar een voorbeeld van.
Goede uiteenzetting deze column. Blij dat Van Rossem weer terug is.

keestelpro | 03-01-21 | 21:01

Bij "Keurmerk tegen discriminatie." moet nog een stukje schuingedrukt. Verder zal dit inderdaad bij de Nederlandse Arbeider inderdaad, die is op dagelijkse basis met al deze zaken bezig.

Upendo | 03-01-21 | 21:00

Adolf zat ook bij een socialistische arbeiderspsartij en was erg woke.
De geschiedenis herhaalt zich.

polletjepiekhaar | 03-01-21 | 21:00 | 2

Was dat maar zo, dan zouden ze nu in ieder geval daadkrachtig optreden. Ook zorgde Hitler voor huisvesting voor iedereen.

Zeebonkus | 03-01-21 | 22:17

@Zeebonkus | 03-01-21 | 22:17: Betaalbare huisvesting zelfs. En op een salaris. Hij was van mening dat een vrouw met man en kinderen haar handen vol had aan het organiseren van haar huishouden, de kinderen en haar man.

Arachne | 04-01-21 | 00:10

Ze hebben ook een toewijzingsbeleid voor huuwoningen bedacht waarbij asielzoekers geen 'urgentie' krijgen. Maar na lang doorvragen blijkt dat ze het geen urgentie meer noemen omdat het onder 'standaard toewijzing' valt. En ondertussen mag iemand die werkt 10 jaar wachten op een huis of een hoge hypotheekschuld aangaan.

Eencellig | 03-01-21 | 20:59

Ik had graag de reactie van Bosma op dit stuitende antwoord van het Kuikentje gezien.

DeBlijeGeit | 03-01-21 | 20:59

Goed om te lezen dat de PvdA de thema's aanboort welke de arbeider interesseert. Zet maar vast 60 zetels klaar. Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!

Enter Yeti | 03-01-21 | 20:58

De PVDA weet het ook niet meer. Ze willen allochtone kiezers binden, blijkens het programma. Als vader van een deels Afrikaans gezin durf ik wel te zeggen dat dit niet gaat aanslaan. De gewenste target van de PVDA is vooral religieus gemotiveerd, die geven geen moer om deze standpunten. Wat ze over hadden aan "arbeiders" word door deze standpunten naar de PVV geduwd.

Wassila | 03-01-21 | 20:57

Kuiken dat met wetenschappelijk bewijs zou komen? Weet je waar bedrijven en instellingen baat bij hebben? De beste kandidaat voor de functie. Huidskleur moet helemaal geen discussie zijn. Persoonlijk denk ik dat juist die linkse bolwerken binnen de ambtenarij juist discriminatie en ongelijkheid is dan bij een gemiddeld bedrijf. Hoe is het toch mogelijk dat een roomblanke PvdA-er racisme en discriminatie faciliteert! Quotums, positieve discriminatie, positief racisme maar ook onze rechtsstaat die het voordeel van de twijfel geeft aan de allochtoon, rechters die minder straf opleggen waarmee uitzetting van de criminele asielzoeker is voorkomen enz enz. Het enige wat nu gaande is is het uitsluiten van blanken, discrimineren van blanken en vooral een speciale behandeling afdwingen voor allochtonen. Neem Blm en AFa.... ze kunnen maanden lang rellen, moorden, plunderen en mensen bedreigen en op de knieën dwingen en ondanks al deze misdaden behouden ze de sympathie van de media als politici wereldwijd. Niemand durft deze ongelijkheid en haat en opmars van marcherende racisten/extremisten te stoppen. Sylvana, Denk, D66,Gl en de pvda floreren op deze beweging.

Hollandse_blauwe | 03-01-21 | 20:56 | 2

Heel veel bedrijven hebben nu eenmaal liever zo min mogelijk allochtonen in dienst, door schade en schande wijs geworden zullen we maar zeggen. De ambtenarij is hier een uitzondering op, de overheid moet en zal deugen natuurlijk. Diezelfde overheid probeert ons dus gewoon de multiculti show door door de strot te duwen.

Ommezwaai | 03-01-21 | 21:01

@Ommezwaai | 03-01-21 | 21:01: de grote bedrijven in NL krijgen al heel veel jaren diversiteit cursussen hoor, echter binnen de overheid maken ze hier echt een opgedrongen punt van.

Hollandse_blauwe | 03-01-21 | 21:13

Vooral de secondes tussen 0:27 en 0:37 zijn veelzeggend.

HGL | 03-01-21 | 20:56

En dan willen ze hun voormalige bolwerken ook nog afbranden,

PvdA-politica Dian Vrijmens uit Huizen: 'Ik stel voor dat we van Duindorp een groot vreugdevuur maken. Tot op de grond toe af laten branden',

D.Onderop | 03-01-21 | 20:55 | 3

In die voormalige bolwerken wordt nu veel PVV gestemd

Diederik_Ezel | 03-01-21 | 20:58

Die wordt zsm kaltgestellt. Jammer dat zij het niet eerst tot kamerlid of lijsttrekker heeft geschopt voordat ze met dit soort Kristallnacht-ideeen komt. Dat had veel meer schade aan de PvdA aangebracht.

skoftig | 03-01-21 | 21:11

Er komen ongeveer 500 stemmen per week bij

Veepert | 03-01-21 | 20:54 | 3

Hoeveel zetels zijn dat eigenlijk op jaarbasis?

Ommezwaai | 03-01-21 | 20:57

Volgens mij gaan die na een jaar of 5-10 rechts stemmen. Dan wil je namelijk dat er niemand meer bijkomt zodat jouw privileges onaangetast blijven.

skoftig | 03-01-21 | 21:08
-weggejorist-
De Pilsvogel | 03-01-21 | 20:53

Gediscrimineerd worden is net als fulltime demonstrant een beroepskeuze voor marginalen. Het zal nooit genoeg zijn. Zet die uitvreters gewoon op hun plek en ga over tot de orde van de dag.

Ploertendodert | 03-01-21 | 20:53

Ach ach ach.
Mijn oma stemde PvdA, in de jaren 70.

Als ze déze onzin zou lezen...

Papa Jones | 03-01-21 | 20:53 | 2

Bij ons in de straat woonde een man die PvdA stemde. Die hebben we met een aantal buurmannen in elkaar getrapt. We moeten allemaal ons steentje bijdragen.

skoftig | 03-01-21 | 21:06

Dan zou ze het niet eens begrijpen. Postmoderne, decadente bullshit. Zum Kotzen.

zwaaropdehand | 03-01-21 | 21:34

Zie ze daar onder een rustig en onverschillig mom het echte racisme onderwijzen.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 20:53

Partij van de Allochtonen

Diederik_Ezel | 03-01-21 | 20:52

Goernlinks, d66 en pedantvandeat hebben wanleid nodig + invoer immigranten (toekomstig links kiesvee)

Waarom CDA en VVD met deze lieden ... in zee gaan... snapsichnich...

Hevvlan Demuru | 03-01-21 | 20:51 | 1

Schaam je niet, ik doe het ook: reaguren als je teveel gezopen hebt.

skoftig | 03-01-21 | 21:05

He... het partij programma van Bij1 gekopieërd door de Partij van het pad Af ? Ze boren zichzelf helemaal de grond in zonder hulp van buitenaf....Heerlijk...

Pantoffelo | 03-01-21 | 20:51

Geboden en verboden. Indoctrinatie, gedachten politie, allemaal onder het mom van
'Equality and inclusivity'
Alles gaat stuk.

Ben Adam | 03-01-21 | 20:50

Dit programma zal slechts de Amsterdamse elite aanspreken en die stemmen al GL of D66

HD50 | 03-01-21 | 20:50 | 1

Misschien trekken ze die ene zetel bij Bij1 wel weg met dit partijprogramma..

Pantoffelo | 03-01-21 | 20:53

PvdA is institutioneel racisme van de bovenste plank, ze zijn alleen maar bezig met ruimte maken voor alles wat niet Nederlands is. Ten koste van.

Veepert | 03-01-21 | 20:49

Mijn leraar maatschappijleer was een PVDAer.

Ik associeer die partij met corduroy-broeken met bergschoenen en stinkende koffie-adem.

Turbulentie? | 03-01-21 | 20:49

tldr; ongezien de tyfus voor de pvda.

O.H.Dennenboom | 03-01-21 | 20:49

Mijn opa zei al ruim voor het bombardement van Rotterdam: "De overeenkomst tussen een neger en een fiets zijn een ketting".
Maar als jonge jongen begreep ik dat helemaal niet.

F. Jacobse | 03-01-21 | 20:48 | 4

@F. Jacobse | 03-01-21 | 20:50: uhm, u meent dat fietskettingen mooier zijn dan zwarte mensen en dat die een ketting nodig zouden hebben en dat heeft u geleerd van uw wijze opa?

O.H.Dennenboom | 03-01-21 | 20:52

@TeeJee | 03-01-21 | 20:56: graag uitleg waar het leesteken ontbreekt. Dank u. Zoals ik schreef: ik begrijp het dus niet.

O.H.Dennenboom | 03-01-21 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Het enige wat ik dacht na punt 3 of 4 was dit artikel een complete grap moet zijn. Die hebben geen tegenstander nodig, die verliezen van zichzelf.

Torwart | 03-01-21 | 20:47 | 3

Het is zo totaal policor dat het spijkers op laag water zoeken is.

Der Schnitzeljäger | 03-01-21 | 20:51

@Der Schnitzeljäger | 03-01-21 | 20:51: het is op beide kanten een stok zoeken waarmee je kunt slaan. Allemaal 3e rangs problemen. Volgens mij hebben we op dit moment wat belangrijkere problemen waarvoor we een oplossing nodig hebben. Het is heulen met de vijand.

Torwart | 03-01-21 | 20:55

Inderdaad, geef ze een krukje en een stukje touw en ze hangen zichzelf helemaal op.

Pantoffelo | 03-01-21 | 20:57

Partij voor de Arbeiders zijn ze al tijden niet meer. Tijd voor een naamswijziging?

WellusNietus | 03-01-21 | 20:47 | 6

Portemonnee van de Ander, was het toch?

skoftig | 03-01-21 | 21:03

Partij van de Afgunst.

daswa | 03-01-21 | 22:43

Partij van de Afbraak.

5611 | 04-01-21 | 13:10
▼ 3 antwoorden verborgen

Tja. Denk niet dat de PvdA verwacht dat Van Rossem het eens is met de standpunten... Nodig Asscher eens uit om te babbelen voor een toelichting. Wie weet komt hij wel. Wel oppassen hoor: het is een prima debatteerder en lult je zo in de hoek.

beldewouten | 03-01-21 | 20:47 | 2

En hij is net op tijd weg, net voordat je door hebt dat je portemonnee weer leeg geroofd is.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 20:50

Afbranden van de PvdA is natuurlijk prima. Maar niet teveel, het beste is dat GL, PvdA en D66 op hetzelfde aantal zetels uitkomen bij de komende verkiezingen. Zo weinig mogelijk uitaard, maar als het maar evenveel is.

skoftig | 03-01-21 | 20:44 | 3

Care to elaborate?

O.H.Dennenboom | 03-01-21 | 20:49

@O.H.Dennenboom | 03-01-21 | 20:49:
Is heel logisch. Dan vechten ze elkaar namelijk de tent uit om 'verantwoordelijkheid' te mogen nemen.

Dan kunnen we natuurlijk alleen maar hopen dat de Nederlandse kiezer eindelijk eens in ziet dat deze partijen volledig inwisselbaar zijn, en er echt niet zitten voor de eigen 'idealen'.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 20:59

Waarom denk je dat het opeens stil is bij Jetten en Klaver, met gesloten mond kunnen ze geen domme dingen doen zo vlak voor de verkiezingen.

patrick023 | 04-01-21 | 07:12

Als je veel mensen van kleur bij elkaar op de afdeling plaatst ontstaat er wel een bepaalde saamhorigheid.
Dat zie je in gevangenissen.

HoerieHarry | 03-01-21 | 20:44 | 1

En er een wit varken tussen gooien maakt het feestje compleet.

Gokmaar | 03-01-21 | 21:08

Ik vraag me af op welke kwaliteiten mevr. Kuiken op die plek is gekomen. Ik was overigens afgeleid door twee pluspunten die werden geetaleerd. Kamerlid onwaardig.

Betreffende 'PvdA: Excuses slavernij.'
Wat denk je van excuses door notabelen omdat ze beslisten dat Jantje ging werken of nog doorstuderen? Of horigen in de middeleeuwen die de dochters veilig moesten stellen voor de hogere heren.

Halverwege ben ik ergens afgehaakt.

Atlantis-95 | 03-01-21 | 20:42 | 3

Kwaliteiten ? Dat een schoolbanken-troela als Sharon Dijksma staatssecretaris kan worden zegt genoeg.

Der Schnitzeljäger | 03-01-21 | 20:46

Het zuidelijke deel van het huidige Nederland was te tijden van de Hollandse slavenhandel geen deel van deze zeven provinciën.
Graag wel excuses van de zeven provinciën die actief waren.
De anderen zijn onschuldig.

Ing. eslapen | 03-01-21 | 20:50

@Ing. eslapen | 03-01-21 | 20:50:
Het zuidelijke deel waren Belgen inderdaad. Het is ze vergeven, het Congo verhaal.

Ommezwaai | 03-01-21 | 21:06

PvdA is volledig de weg kwijt.
Attje's totale kortsluiting en benodigde reboot, zodra ze een moeilijke vraag krijgt, waar ze vervolgens met niets anders dan snoeihard racisme en seksisme op reageert, is daar exemplarisch voor.

Rest In Privacy | 03-01-21 | 20:40 | 1

Inderdaad marsje. 15 jaar lid geweest van deze club,.ze zijn helemaal gek geworden.

Degrelle | 03-01-21 | 21:46

Gebben ze het programma van Bij1 gekopieerd of zo? Allemaal prietpraat over problemen die helemaal geen problemen zijn. En naar ik aanneem - ik neem niet eens de moeite dat programma te lezen, als ik dit zo zie - biedt het programma nergens een oplossing voor de échte problemen in de samenleving.

Hommel | 03-01-21 | 20:40 | 4

@Julius Pace Car | 03-01-21 | 20:44: wel eens gezien wat de EP allemaal niet opschrijft? TA prov (2019l 0239.

Dit is gewoon beleid van het EP, de EU is door en door racistisch en mensen met Afrikaanse roots worden kapot gediscrimineerd door de lidstaten. Is gewoon EU grondgedachte.

Bataafje | 03-01-21 | 20:56

@Julius Pace Car | 03-01-21 | 20:44: Dan lijkt het wél alsof je iets aan het oplossen bent. Da's wel zo comfortabel. Zie Silly Syl BIj1. Te dom om te poepen, maar het lijkt alsof ze met iets belangwekkends bezig is.

Hommel | 03-01-21 | 20:57

@Bataafje | 03-01-21 | 20:56: Volgens mij mogen er juist heel erg veel Afrikanen asiel genieten in Europa, inclusief uitkering. Niks racistisch aan.

Hommel | 03-01-21 | 20:59
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een beschamende vertoning. We zijn echt verloren...

Zeebonkus | 03-01-21 | 20:39

PvdAeaM Partij voor de Allochtoon en andere Minderheden.

Rennieflox | 03-01-21 | 20:39 | 2

Pas op met die combinatie. Over niet al te lange tijd zijn autochtonen de minderheid.

Der Schnitzeljäger | 03-01-21 | 20:56

@Der Schnitzeljäger | 03-01-21 | 20:56:
Autotochtonen zullen in absolute cijfers een minderheid zijn.
Echter, links doet in taartpunten en deelt vervolgens die taartpunten in 2en of 3en. Eerst omarmde links de arbeider, later werd dat de geschoolde en de ongeschoolde arbeider. Daarna omarmde links de vrouwen, later werd dat de werkende vrouw, de gehuwde vrouw of huisvrouw, de moeders, de ongehuwde vrouw, de opgeleide vrouw enz.
Waarom denkt u dat iedere immigrantengroep zijn eigen groep heeft; turken, marrokanen, surinamers, indo, antillianen (die weer verdeeld worden in Aruba, Curcacao, Bonaire. Surinamers en Antillianen worden weer onderverdeeld in hindoes, surinaamse moslims, bosnegers). Daarom hebben we de LBGTQSAS?Q enzovoorts. Zo krijgt geen enkele minderheid ooit een meerderheid en blijft de strijd om de macht levend. En verdelers houden de macht.

Arachne | 04-01-21 | 00:06

Identiteitspolitiek brrrrrr. De wokies zitten ook diep in de PvdA.

Jankvogel | 03-01-21 | 20:38 | 1

Jesse is jaloers

ik.zou.haar.doen | 03-01-21 | 21:44

"PvdA: Bestrijding van discriminatie en racisme vallen voortaan direct onder de premier."
Fijn, stop dan eens met al die reclames met verplichte negers erin. Blijkbaar is discriminatie wel OK als het geld oplevert ?

Der Schnitzeljäger | 03-01-21 | 20:38 | 5

Stoppen ze in Engeland nog steeds om de haverklap Paki's in programma's? Ter compensatie van de erfzonde vanwege de koloniën?

Bakkeleures | 03-01-21 | 21:11

@Bakkeleures | 03-01-21 | 21:11: Paki's ook ja, maar het gaat echt vooral om de negers. Het grappige is dat ook andere minderheden zoals Paki's dit beginnen te merken.

Zeebonkus | 03-01-21 | 21:37

Ja, mij viel dat op tijdens een enigszins langdurig verblijf in het VK. Paki's kende ik niet goed genoeg om me er een mening over te vormen, behoudens de kwaliteit van hun curry die doorgaans niet tof was,dus dat was oppassen geblazen. Niet in de laatste plaats om de uitgang van de anus te behoeden voor een naverbranding
Maar inderdaad, negers te over in het VK. Je wordt er mee doodgegooid. Prima als je op tv een beetje een afspiegeling wilt zijn van de maatschappij maar dan zou Vicky Pollard toch de overhand moeten hebben boven handsome negers met een baardje. En Pakistan vrouwtjes.
Godverdomme, porno met Paki's is trouwens niet om aan te zien, maar dat terzijde.

Bakkeleures | 03-01-21 | 22:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zijn onder de partijen heel veel smeerlappen, maar de PvdA is wellicht de grootste verzameling van klasse verraders die het land ooit gekend heeft.

smdyasc | 03-01-21 | 20:37 | 1

Daarom passen ze zo goed bij de vvd.

Zeebonkus | 03-01-21 | 20:43

De mensen die maanden op dat progamma hebben zitten studeren zijn nu op zoek naar een stuk touw en een boom die nog niet in de biooven is verdwenen.

van stampij | 03-01-21 | 20:37

En toen had Attje het opeens lastig.
De uitleg van haar slaat dan ook nergens op.
Dat er wetenschappelijk is aangetoond dat organisaties waar mensen met kleur werken beter functioneren.

HoerieHarry | 03-01-21 | 20:34 | 2

Zolang de leiding maar blank is? Werkende kleurlingen onder blanke leidinggevenden is een heel productieve combinatie, zo leert de geschiedenis ons.

Zeebonkus | 03-01-21 | 20:42

Ga vooral eens kijken in Amsterdam of zo welke etnische groepen het vaakst betrokke zijn bij corruptie in de ambtenarij

miko | 03-01-21 | 21:15

Omdat ze de arbeiders uit hun achterban weggepest hebben.

Mastermattie | 03-01-21 | 20:31 | 1

Ten faveure van de allochtonen van moslim allooi, dat wel.

Ommezwaai | 03-01-21 | 20:54

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl