achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Aandeelhouders moeten hun bek houden

GeldBlog is BOOS

Dit is de strekking van enkele experts die in een nu.nl artikel worden aangehaald. Klassieke aandeelhouders moeten voortaan maatschappelijk betrokken beleggen. “Het klassieke aandeelhoudersmodel draait om gunstige kwartaalcijfers en het uitkeren van dividend” en aandeelhouders moeten van hun stemrecht afzien om “steward ownership” mogelijk te maken. Ik heb zelden zoveel onzinnige dingen gelezen en het erge is dat dit idee steeds breder gedragen wordt.

Zoals eerder in dit blog beschreven, is de overheid actief bezig om iedereen in de ESG (Environmental, Social and Governance) hoek te drukken. Nu gesteund door links-ideologen. Zo is een groot gedeelte van het journaille socialistisch aangelegd. Hetzelfde kan gezegd worden van de economen. Wat de twee groepen in ieder geval met elkaar gemeen hebben is de overtuiging dat de maatschappij maakbaar is (met andere woorden: van bovenaf aan te sturen is). Niet u en ik bepalen hoe, wat waar en of we iets doen, maar een centraal machtsorgaan. Economisch fascisme noem ik het (beetje pleonastisch geef ik toe).

Allereerst de claim dat aandeelhouders hun stemrecht moeten opgeven. Stelt u zich eens voor dat u een bedrijf opricht en dat iemand dan gaat zeggen dat u uw bedrijf zus en zo moet leiden. Moeilijk voor te stellen toch? Nu is een genoteerd bedrijf niet van één eigenaar maar van velen: de aandeelhouders. Hen het stemrecht ontzeggen is dus gewoon een vorm van onteigening. Het is oud communisme in nieuwe zakken.

Dan de claim dat aandeelhouders alleen geïnteresseerd zijn in kwartaalcijfers en dividenden. Hier zie je dat de linkshellende experts echt niks van de beurs weten. Veel bedrijven die in de top 10 van bedrijven staan met de best presterende aandelen, zijn bedrijven die niet of nauwelijks dividend uitkeren! Ook zijn er enorme hoeveelheid bedrijven die slechte kwartaalcijfers lieten zien, maar toch ging de aandelenkoers omhoog! Volgens de nu.nl experts zou dit dus niet opgaan…

Het is natuurlijk allemaal lariekoek wat er in dat nu.nl artikel is beschreven. Aandeelhouders kijken naar de winst vooruitzichten. En ja, soms zijn zij erg kortzichtig daar in. Met name de afgelopen tien jaar. Waarom? Nou door het omlaag manipuleren van de rente (zowel de curve alsmede de spread) door centrale banken, wordt de tijdsvoorkeur van de belegger aangetast; hoe lager de rente en hoe vlakker de rentecurve, hoe meer nadruk er komt te liggen op het nu in plaats van de toekomst.

Als de rente hoog is, dan wordt alles in relatie tot deze rente geprijsd. Dus alleen investeringen die genoeg rendement halen worden gefinancierd; dus de lat ligt hoog waardoor allocatie van kapitaal prudent gebeurt. Als de rente heel laag is, dan is komen steeds meer projecten in beeld als mogelijke investering, ook al is het rendement sub par. De allocatiefunctie van de rente (en al het andere wat in relatie tot wordt geprijsd) wordt dus om zeep geholpen door centrale banken.

Als er gekeken wordt naar de rente curve (dus de lijn tussen de 1 maands rente, 3 maand, 1 jaars, 10 jaars rente etc.), dan is deze platter (minder steil) geworden. Ofwel, nu is het verschil tussen korte termijn rente en lange termijn rente zo klein (en wederom alle andere rendementen worden hieraan af geprijsd), dat investeerders de voorkeur geven om op het korte eind te investeren. Het korte termijn denken wordt dus gevoed door het monetaire beleid van de centrale banken.

Wat de centrale banken dus doen is uiterst antikapitalistisch. Hun beleid zorgt er niet alleen voor dat kapitaal verkeerd wordt aangewend (allocatie), maar dat bijbehorende winsten (kapitaalswinsten, dividenden en rente-inkomsten) meer en meer in de handen valt van een kleine groep mensen (die met vermogen). Deze scheefgroei wordt dan weer aangehaald als een mak van het kapitalisme! Het is een gotspe!.

Dus dat steward ownership plan is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Als elk bedrijf wordt geleid als een goede doelen instelling, dan is de allocatie van kapitaal verre van optimaal. Dit betekent dat de economische taart dus kleiner wordt (het aangewende kapitaal heeft een lager rendement). Hoe een kleiner wordende taart nu sociaal te noemen is weet ik niet, maar elke socialist doet zijn/haar stinkende best om dit voor elkaar te krijgen. Naar mijn mening is dit de grote blinde vlek van alle socialisten.  

Dit “nieuwe” plan is een verder uitvloeisel van de maatschappelijke switch van een objectief systeem naar een subjectief systeem. Het is een soort woke economics. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat een “eerlijk financieel rendement” is? Er is maar één persoon die kan bepalen wat een eerlijk rendement is, en dat is de belegger die zelf bepaalt hoe en waar hij zijn/haar vermogen in investeert. Nu gaat iemand anders dat bepalen voor hem/haar! идите товарищи!

En dat gedweep met dat Deense onderzoek dat dit soort bedrijven een hogere overlevingskans heeft, is echt stompzinnig. Immers, als een dergelijk bedrijf het kapitaal niet hoeft uit te keren (wat dus aan het type aandeelhouder ligt), dan krijgt het steeds meer eigen vermogen. Met meer eigen vermogen, neemt kans op faillissement af. Echter, hoe worden de ingehouden winsten dan aangewend? Als een bedrijf op een zak geld zit en aandeelhouders hebben geen zeggenschap, dan gebeurt er of niks met het kapitaal (dus geen rendement en dus kleinere economische taart) of het vloeit naar de pet projects van de managers, met alle rampen van dien. Ieder bedrijf wordt een soort gemeente waar miljoenen hier en miljoenen daar worden opgebrand aan allerlei woke ideeën met bar weinig financiële onderbouwing. Normaal zou dit mismanagement afgestraft worden, maar in het steward ownership model hebben aandeelhouders niks te zeggen. Wederom strand dit argument op het allocatie probleem.

Samenvattend, het steward ownership model is voor een niche, niet voor de gehele economie toepasbaar. Economen, het journaille en natuurlijk politici (hoi VVD!), zijn echter zeer gecharmeerd van dit soort subjectieve emo wokenomics. Hun bedoelingen zullen over het algemeen best goed zijn, maar de weg naar de economische hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - My 2 cents

Daar is ie dan, mijn laatste column voor Geenstijl. De oude eik (sommigen zouden zeggen treurwilg) maakt ruimte voor nieuwe groei bij het roze blog.

@Alexander Sassen van Elsloo | 28-04-24 | 19:55 | 139 reacties

GeldBlog - De Oostenrijkse School

Na zoveel misère, zijn zelfs veel arme mensen zich nu bewust dat het anders moet.

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-04-24 | 20:30 | 113 reacties

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Argentinië en de Libertarische droom, deel 3

Vorige week in deel 2 (en zie ook deel 1), werd vastgesteld dat Milei weliswaar president is, maar in de verste verte niet een meerderheid heeft in de senaat noch in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zal dus per decreet moeten regeren en de voorstellen die hij heeft gedaan hebben die route ook gevolgd. Maar kan dit juridisch?

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-01-24 | 19:33 | 105 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.