Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

INGEZONDEN! Psychiater reageert op 'politie rukte veertig keer uit voor verwarde man'

Knip & plak ingezonden mail van een psychiater, naar aanleiding van het artikel 'Politie rukte VEERTIG keer uit voor verwarde man'

Aan de redactie van GeenStijl,

Hierbij een stukje nuance, ben ik normaal niet zo van, jullie ook niet, moeten we beiden aan wennen dus in ieder geval een gelijkwaardige start. Ik ben werkzaam als psychiater en ben uitgebreid bekend binnen de forensische psychiatrie, verslavingspsychiatrie en de bemoeizorg. Net zoals jullie stoor ik mij aan verwarde mensen. Die zijn namelijk niet altijd makkelijk te helpen. Jullie storen je er dan vooral weer aan dat er in Nederland regels zijn die moeten worden gevolgd voordat we over kunnen gaan tot vrijheidsberoving. Net als jullie ben ik groot voorstander van de VVMU. Ter illustratie; ook ik kan beter zwijgen over mijn politieke voorkeur omdat dat negatieve gevolgen voor mij carrière zal hebben. Ik begrijp alleen niet dat jullie zo gemakkelijk dat andere recht op vrijheid opzij willen schuiven. Het lijk mij zeer onprettig als er geen regels meer zijn die bepalen wanneer we over kunnen gaan tot vrijheidsberoving, dat betekent dat ook jullie, leden van de redactie, wanneer aangemerkt als gevaarlijke personen (door een linkse andere redactie wellicht?) zonder meer opgepakt zouden kunnen worden voor 'behandeling'. Volgens mij zijn ze in Noord-Korea al wel erg ver met zulke ontwikkelingen. 

Nu even over verwarde mensen. Ik heb de voetnoot even niet paraat maar uit statistieken is vrij duidelijk gebleken dat mensen die door de politie als verward worden aangemerkt, bij lange na niet altijd een psychiatrische ziekte hebben. Politiemensen zijn immers geen psychiaters. Ter illustratie, die man met die bloedsuikerspiegel op dat plein in die grote stad van een paar jaar geleden, was ook 'verward'. Psychiatrie is geen makkelijk vak maar helaas bestaat er een sterke neiging van mensen om zich snel deskundig op dit gebied te verklaren. Dat zal ermee te maken hebben dat we allemaal over het orgaan beschikken waar het over gaat (de mate waarin we er ook gebruik van maken, laat ik even in het midden). 

Verward staat dus niet gelijk aan 'hebbende een psychiatrische ziekte' en dus is er niet altijd een reden voor psychiatrische zorg. We moeten niet willen dat onze psychiatrische afdelingen worden bezet door bloedsuikerspiegelaars of ander gespuis toch? Ik trek altijd maar de vergelijking: 'Op wat voor afdeling zou jij jouw moeder willen laten plaatsen als ze onverhoopt psychotisch zou worden?'

Er zullen altijd verwarde mensen zijn die geen hulp krijgen van de GGZ. De meeste psychiatrische ziekten zijn in een vroeg stadium redelijk behandelbaar, de ene beter dan de ander. Patiënten met een goed steunsysteem, hogere opleiding, betere financiële situatie, zijn duidelijk in het voordeel. Bij chronische stoornissen, en in combinatie met verslaving en sociaal maatschappelijke problematiek is er echter niet veel meer aan te doen. Pappen en nathouden daargelaten, wat we ook veelvuldig doen. In de stad waar ik werk heb ik een caseload van honderden van zulke patiënten waar ik 'verantwoordelijk' voor ben. Allemaal mensen die één of meerdere chronische psychiatrische aandoeningen hebben, waarbij de meerderheid ook een verslaving heeft. Allemaal mensen die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op overlijden door zelfmoord, overdosering of door slachtoffer te worden van geweld. Maar ook vrijwel allemaal mensen die een verhoogd risico hebben op het veroorzaken van geweld, ellende en onveiligheid voor de mensen om zich heen. We ondersteunen met medicatie, psychotherapie, maatschappelijk werk, vinden van woonruimte en ga zo maar door. Veel patiënten willen niet geholpen worden maar zijn niet acuut gevaarlijk. We overleggen met de wijkagent (daarmee schuren we tegen het beroepsgeheim aan) en houden de boel in de gaten. We nemen dus een risico. Dat kan niet anders. Binnen de huidige regelgeving en in het huidige maatschappelijke klimaat. Deal with it. 

Tegelijkertijd is de tijd wel rijp voor een discussie of er andere manieren zijn om met deze groep om te gaan. De vinger naar de deskundigen of behandelaren wijzen ligt voor de hand, er zijn altijd wel gevallen te vinden waarin dat terecht is, maar dat is lang niet altijd het geval. Ik zie wel een aantal problemen. Waarom wordt er geen accommodatie opgericht voor deze doelgroep? Deze patiënten hebben geen leven in de stad, ze vallen vrijwel direct ten prooi aan de drugsdealers om de hoek. Zolang ze in de stad blijven, is het wachten op het volgende incident. Het is de GGZ zelf geweest die 'herstel nabij' wilde, en dat is gewoon verkeerd geweest. Waarom grijpen we niet in en waarom dwingen we niet-westerse allochtonen niet tot integratie? Het is al decennia bekend dat psychotische stoornissen meer voorkomen in grote steden en bij niet-westerse allochtonen. Waarom staan we het dan toe dat deze mensen zich in een parallelle samenleving begeven? Het voelt misschien als empathie en begrip, maar het is niks anders dan verwaarlozing over de hoofden van een kwetsbare groep. Waarom is er 1 psychiater voor honderden patiënten? Waarom zijn er GGZ instellingen die alleen 'lichte problematiek' behandelen maar die er financieel stukken beter voorstaan dan de instellingen die echte psychiatrische aandoeningen moeten behandelen?

Het systeem deugt niet. De GGZ is verziekt. Het land heeft geen antwoord op dit soort problematiek. De politiek is verziekt. De psychiatrische patiënt is compleet verwaarloosd en slecht vertegenwoordigd. We trappen in een PR-stunt van de staatssecretaris en de minister. Ik zie uit naar het volgende artikel op GeenStijl over een verward persoon…

Met vriendelijke groet,

[NAW bekend bij redactie]

Reaguursels

Inloggen

Mooi verhaal, maar die psychiaters van jou zitten er ook vaak naast, vandaar steeds meer nieuwe slachtoffers bij de gewone burgers.

piet7003 | 27-08-20 | 17:11

NAW bij de redactie bekend stapt m.i. veel sneller over het verschil tussen psychiaters en 'allerlei logen die zich psychiater wanen' heen dan goed is voor een zinnige discussie. Als we Pareto hier misbruiken is 80% van de psychiaters die ik heb meegemaakt waarschijnlijk terecht arts en zouden we 80% van alle logen moeten verbannen naar Rottumerplaat omdat ze alleen maar in de weg lopen. Dat halfbakken apologetisch geknuffel maakt het doorgaans alleen maar erger. Sommige mensen zijn nou eenmaal etters en daar moet je dan wat mee

pietvanvliet | 27-08-20 | 13:46

Psycho the rapist.

grapo | 27-08-20 | 13:32

Geluxeerde psychoses houden pas op als de client zelf ophoud met luxeren...

Neuth | 27-08-20 | 12:40

De diagnose ‚lichtgetint‘ is vele malen makkelijker te stellen als de psychische indicatie ‘verward’.
In de grondwet is het net zo verboden mensen op basis van lichamelijke gesteldheid (handicap), te beoordelen als wel afkomst, kleur enzv.
Waarom dan hier een onderscheid?
In Duitsland noemen ze het een Amokläufer. Wel zo duidelijk, die pak je namelijk meteen op en zet je vast todat je corrigerend op kunt treden. Dat is tenminste duidelijk.
De statistieken laten dan later zien welke achtergrond deze onruststoker dan had.

Ray Skak | 27-08-20 | 11:22

Overigens zijn in kleinere steden wel dergelijke accomodaties te vinden die meneer hier beschrijft. In Amsterdam/Rotterdam niet aan te beginnen of zo. Geld gaat naar opvang uitgeprocedeerden, dat is er wel.

kapoerewiet | 27-08-20 | 10:51

Ha, een psych... Mooi man.
Laat ik nu een echte ervaringsdeskundige zijn.... Zo één die al jarenlang een kind in de psychiatrie heeft rondlopen wat overal tussen wal en schip valt omdat ie niet precies binnen 1 van de hokjes valt. Die vanaf zijn 6e tot zijn meerderjatrigeheid verschillende diagnoses kreeg omdat de heren het niet met elkaar eens waren, maar wel klakkeloos medicijnen voorschreven die volgens de contra-inidcaties eigenlijk toch niet handig zouden zijn. Een keertje LUISTEREN naar NAASTE FAMILIE wil best helpen.... Uiteraard is het niet mijn bedoeling om deze ene psych nu als kop van jut voor de rest te gebruiken, het is alleen mar te prijzen dat hij zijn gal hier even spuugt. Maar laten we eerlijk zijn, ook de diagnostiek en de behandeling daarvan is nog steeds deel van het probleem,

Een veel groter probleem is echter: bedden. Bedden en begeleiding.
Je kunt prachtige diagnoses neergooien en mensen begeleiding geven, maar échte verwarde mannen (en vrouwen) komen veel te weinig op een goede plek terecht. En het duurt veel en veel te lang. Hierin moet ik de briefschrijvert gewoon gelijk geven.

Allemaal wegstoppen ver buiten de stad? Voor sommigen is dat een optie ja... Maar daar hou je echt die dealende 'klereleiers' die van mij allemaal een nekschot mogen krijgen niet mee weg. Die rotzooi wordt voor een grijpstuiver naar je toegebracht. Het probleem zit hem in het ontbreken van plekken op maat. En "uberhaupt" van bedden. Er zijn te weinig goede plekken en te veel verwarde mannen (m/v). En te veel verschillende soorten ook nog eens.

Dus helemaal onderaan de streep?
lalalala... geld

Teeweetwee | 27-08-20 | 10:50

Eigenlijk enorm jammer, en nog steeds veelzeggend, dat ingezonden stukken op GS anoniem zijn. Dit is goed geschreven, inderdaad genuanceerd, en ik weet zeker dat als meneer in NRC had gepubliceerd dat hij wel met naam had willen verschijnen. Maar hij geeft al aan niet "juist" te stemmen.... en dus moet je anoniem blijven in Europa. Veelzeggend.

kapoerewiet | 27-08-20 | 10:46

Dit is waarom ik GS zo leuk vind. Echte deskundigen lezen ook mee en kunnen ook de andere kant van het verhaal illustreren.

halfvolle glas | 27-08-20 | 10:19

Was heel Nederland maar zo genuanceerd als deze beste heer/vrouw.

Bladie | 27-08-20 | 10:12

GGZ: Gegarandeerd Geen Zorg.
Helaas heb je wettelijk die nutteloze flut organisatie nodig voor bepaalde juridische stukken.
praten doen ze alleen maar, simpel een briefje invullen om een persoon te helpen een probleem definitief op te lossen en met zijn leven verder te gaan vergeet het maar.
Als buitenstaander sta je machteloos en ziet je het gewoon gebeuren hoe mensen het leven onmogelijk gemaakt word door het GGZ.

Trouwens die persoon waar ik het over heb had een ernstig bedrijfsongeval gehad met doden die zo in de steek gelaten werd door het GGZ met aanlevering van stukken voor rechtszaken dat ie zich met benzine overgoten heeft en zich in de brand heeft gestoken in de hoofdingang van het GGZ!

captain-caveman | 27-08-20 | 10:11

Het valt mij altijd weer op hoe zeer men met de rechten van de patient bezig is en zo weinig oog heeft voor de hele omgeving waarin deze patient leeft.

Weerduivel | 27-08-20 | 09:51 | 1

Het onderscheid tussen een ziekte en een probleem noemt men in de ggz een diagnose, maar klopt dat wel. Een verwarde persoon met een probleem geeft dan blijkbaar minder problemen dan een verwarde persoon met een ziekte. Het diagnosecircus van de ggz.

JanStrik | 27-08-20 | 10:12

Toch wringt het een beetje dit verhaal. Aan de ene kant wijzen op vrijheidsberoving waar we terecht heel zorgvuldig mee moeten omgaan, maar aan de andere kant wel tot integratie dwingen of herhuisvesten in prikkelarme omgeving. Wat ik mis de verwijzing naar de nieuwe wet Zorg en dwang. Lost deze wet problemen op of worden er juist nieuwe gecreëerd? Wanneer is er sprake van dwang en is dat juist beter of slechter voor client?

Sunir | 27-08-20 | 09:23 | 4

Was mij ook opgevallen.
"Je kunt zomaar niet iemand dwingen, dus waarom dwingen we niet?"
Gedwongen integratie om het ontstaan van psychose's tegen te gaan, dat is zijn programma begrijp ik.

Schoorsteenveger | 27-08-20 | 09:51

@Sunir | 27-08-20 | 10:38: nee, Wvggz is voor de GGZ.
Wet Zorg en Dwang is voor overwegend ouderenzorg. Bopz is nu opgesplitst in 2 wetten voor specifieke groepen: Wvggz en Wzd.

Bataafje | 27-08-20 | 16:21
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
TheBurnerMan | 27-08-20 | 09:21 | 1

Persoonlijk ben ik van mening dat we moeten beginnen met links eens wat minder de dienst uit te laten maken hier, en dat we iedereen die meer dan zeg 2 keer iets doet tegen de wet zwaarder gestraft moet worden. En met straf bedoel ik dan eventueel ook gedwongen opgenomen. En hoe meer en vaker iemand iets doet, hoe zwaarder, langer, strenger de straffen moeten worden. Het feit dat er nu het woord draaideurcrimineel bestaat zegt eigenlijk al genoeg. Triest.

helaas-nederlander01 | 27-08-20 | 09:05

Het is ruim 30 jaar gelden dat ik met een psychiater van een psychiatrische inrichting een gesprek had, noem het maar een monoloog, over een familielid. Eerst dacht ik dat het een patiënt was, gezien zijn haveloze kleding en onverzorgd uiterlijk, maar het bleek dat hij "de man" was. Geen speld tussen te krijgen, hij wist hoe de op dat moment ook lichamelijk zieke patiënt zou reageren op een levensreddende behandeling, die zou te traumatiserend zijn, doodgaan was dat klaarblijkelijk niet. De patiënt stierf een aantal weken later.

Daarna houden ze elkaar allemaal de handen boven het hoofd, ook daar loop je tegen een muur van arrogantie en zelfgenoegzaamheid. Sindsdien vertrouw ik de gekken meer als de behandelaars.

bergsbeklimmer | 27-08-20 | 08:26

Werk al 20 jaar in de hulpverlening, en met het jaar schuif ik verder af van de linker kant.

Naall | 27-08-20 | 08:19

Het is voor beide partijen zwaar en uitzichtloos. Vaak hebben de zieken zo’n ongelofelijk kutleven gehad dat drugs ze nog enigszins een uitweg kunnen geven, maar in combi met MAO remmers niet slim om te doen. Vandaar de psychotische momenten.

Het is gewoon zielig. Helemaal omdat het beleid erop te links moet worden uitgevoerd. Enige dwang zou sommige op het rechte pad kunnen zetten. Ook ik ben goed terecht gekomen na OTS en internaat opname. De beste beslissing van mijn leven geweest al was het zwaar voor mijn moeke om me op jonge leeftijd uit huis te zien moeten gaan.

Yzord | 27-08-20 | 08:19

Vroegâh konden psychiatrische instellingen bijna onbeperkt 'uurtje-factuurtje' declareren: eventuele tekorten werden bijgepast door de overheid. Dit leidde tot overbehandeling.
De politiek besloot dat er bezuinigd moest worden. Psychiatrische instellingen moesten bedrijfsmatig gaan werken en hun eigen broek gaan ophouden. Voortaan kon voor slechts één aandoening een beperkt, gemiddeld budget worden gedeclareerd. Budgetoverschot is winst voor de desbetreffende "Psychiatrie B.V.", budgettekort betekent verlies en op den duur zelfs faillissement. Wil je als "Psychiatrie B.V." financieel overleven, dan haal je de overzichtelijke, winstgevende krenten uit de pap. De moeilijke, verliesgevende patiënten met 'multi-problematiek', die de psychiatrische hulp juist het hardtst nodig hebben, belanden op wachtlijsten (lees: de straat). En nu, een middenoplossing? Zware psychiatrie is een nutsvoorziening, omdat je daar op een normale, bedrijfsmatige manier niet aan kan verdienen. Ik ben vóór de vrije markteconomie, maar 'de markt' los dit soort complexe problemen niet op: de overheid is aan zet om hiervoor een nutsvoorziening op te zetten.

Middenmoter | 27-08-20 | 08:08

Mag niet zeggen waarop ik stem want dan flikkeren ze me eruit, triest dat dit in Nederland plaatsvindt!

Verder zal ik wel eens willen zien hoeveel gekkies we geïmporteerd hebben en of de GGD niet overwerkt is door deze immigratie stroom.

Zolang je dit soort basisvragen niet beantwoord en oplos blijft het rennen in een cirkel.

allesofniks | 27-08-20 | 07:37

Dat je als niet linkse Psychiater je politieke voorkeur zelfs voor je moet houden omdat dit anders gevolgen voor je carrière kan hebben geeft al aan waar de onverdraagzamen zitten !

Castor12 | 27-08-20 | 07:09 | 1

Je was met net voor

allesofniks | 27-08-20 | 07:39

Helaas ook niet geduld kunnen opbrengen om het helemaal te lezen. Ik denk dat het beleid bij de pliesie sowieso zo is van "laat maar lopen", te veel papierwerk, rompslomp etc. Oh kijk, daar iemand die een normale baan heeft en een gezin moet onderhouden, laten we snel een bekeuring uitschrijven.

Claude Jacque | 27-08-20 | 07:03 | 2

ook zo'n probleem van de huidige tijd: geen geduld om een stukje van nog geen 5 min te lezen, maar wel even je zegje er over willen doen...

Ballenman | 27-08-20 | 10:22

40 keer rukken. Dan kun je toch heus spreken van chronisch rukken,
dat is niet zo tussendoor even een fijn moment.
Geen hobby maar een levensstijl.

Iggy_Plop | 27-08-20 | 06:11

Als er sprake is van psychische stoornis dan is het opsluiten van zo-iemand géén vrijheidsberoving maar hulp. Iemand zonder deskundige hulp aan laten modderen is pas het beroven van iemands vrijheid, misschien kan hij dan wel kiezen op welke bank en in welk park hij wil gaan zitten, maar dat is geen echte keuze.

Pas als iemand de demonen in zijn hoofd in bedwang heeft kan hij pas oprecht genieten van zijn vrijheid. Voor mensen die overmatig drugs hebben gebruikt of mensen met een andere culturele achtergrond zijn waandenkbeelden eerder regel dan uitzondering. Zonder hulp kunnen de meesten hier niet aan ontsnappen.

Het zou zinvol zijn als wij als maatschappij eerst de benamingen goed hebben, pas dan kan er hulp worden geboden. Dus het opnemen in een psychiatrische inrichting is geen vrijheidsberoving maar noodzakelijke hulp. Recreatieve drugs zijn producten die mensen opzettelijk ziek maken zodat misdadigers er geld aan kunnen verdienen. Elke religieuze stroming die is opgezet door een kinderverkrachter maakt mensen instabiel.

vanhetgoor | 27-08-20 | 04:05 | 2

Ik ben zo iemand. Ik ben echter gerehabiliteerd tot een huurwoning, midden in een vrolijke jonge woonwijk. Ik heb het hier naar mijn zin. De mensen zijn hier aardig. Als ik wil wandelen kan ik overal heen. En ja soms grijp ik nog naar de fles, maar ik doe niemand kwaad verder. Ik rook niet meer. Ook geen crack dus, waar het allemaal ooit een half leven geleden mee begon. En waardoor ik nu weer wakker ben omdat ik daar een nachtmerrie van had. De zorg is via vrij korte lijntjes verkrijgbaar, omdat ik me ook begleidbaar opstel. Medicatietrouw. Jadda jadda. De demonen worden niet verjaagd door Abilify overigens, wel word ik er wat passief van. Dat is blijkbaar hoe ze me graag zien. Ik zou voor geen miljoen terug willen naar de inrichting. Vrijheid is ook voor mij een groot goed.

Rest In Privacy | 27-08-20 | 04:12

Het is dat deze man van 50 jaar in zo een kleine gemeende (1.300 inwoners) verblijft. Geen wonder dat de politie 40 keer in actie kon komen en inwoners deze man kennen.
Hij doet geen vlieg kwaad word gezegd.
De problematiekproporties lijken dan ook een beetje zoek in dit geval.

In Amsterdam was hij waarschijnlijk niet eens opgevallen.

MistaRazista | 27-08-20 | 03:44

Met mijn ex ben ik ooit van plan geweest een wedstrijdje te doen wie de meeste diagnoses kon krijgen. Uiteindelijk maar niet gedaan omdat je er nooit meer vanaf komt. En mijn ex had een flinke voorsprong!

Frau Merkel | 27-08-20 | 02:45
-weggejorist-
Alianna | 27-08-20 | 01:57 | 2

Het zou me niet verbazen als deze psychiater een actief en gewaardeerd reaguurder blijkt te zijn. Dat alle "bevooroordeelden" blind over zijn betoog heen vallen met irrelevante voorbeelden en verwijzingen naar allerlei 'fuck-ups' noemen, is eigenlijk best wel jammer. Beetje dom ook.
Ik lees voornamelijk een verhaal van een gedreven arts die het belang van patiënten wil dienen en zowel hen als de samenleving slachtoffer ziet worden van een kortzichtige politiek, met nauwelijks nog een maatschappelijk geweten.
Deden alle psychiaters dit maar, denk ik dan.
Als je het verhaal breder trekt in een analyse wordt je niet vrolijk.
Hoe ontwricht je een land? Hoe destabiliseer je een samenleving?
Ik geef wat tips:
- laat alle gekken die je hebt los op de maatschappij en doe er niets meer aan; succes ermee .
- laat zoveel mogelijk kansloze gelukzoekers binnen en trek ze voor op je eigen volk tot het uiterste
- maak de rechtspraak dienstbaar aan de politieke agenda en sloop de scheiding der machten.
- herschrijf het verleden met de luidkeels verkondigde politieke inzichten van nu en dicteer een nieuw beeld van het verleden
- beantwoord elke crisis met brakke gelegenheidswetgeving als excuus voor daadkracht en weiger vervolgens te handhaven of doe het heel selectief
- Dicteer alle media om zich te schikken in de policor boodschappen of koop ze op met bijgedrukt nepgeld om ze te dwingen
Help 's effe, vergeet ik er een paar bij de realisatie van Agenda21?

Bakschuif | 27-08-20 | 01:13 | 2

oh ja: maak iedereen doodsbang voor niets en sluit ze op, dat helpt ook wel

Bakschuif | 27-08-20 | 01:20

Ik lees helemaal geen betrokken persoon, ‘deal with it’ want niet gek genoeg in zijn ogen, alleen wat verward (wat is verward volgens de DSM?!?) ... tot er doden vallen.
Dan is het wederom: beroepsgeheim, wir haben es nicht gewusst, wijlen Els Borst kan het weigeren van de hulpverlening aan haar belager niet meer navertellen.
Maar ja, ongelukken horen erbij, kun je niet voorkomen, doorlopen, niet omkijken!
Standaard excuus.
Zelfreflectie bestaat namelijk niet in de psychiatrie.

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:44
-weggejorist-
Alianna | 27-08-20 | 01:10 | 1

Als ik zo de meeste reacties lees dan krijg ik de indruk dat velen onder hen deze meneer niet helemaal begrijpen.

potjandorie | 27-08-20 | 00:58 | 1

Ok, leg dan maar eens uit waar meneer het dan over heeft, want meneer schrijft een warrig verhaal. Hij is vooral een actief onderdeel van het rotte systeem, (lees: vooral niet behandelen, dus niets doen als het niet in een of ander precies onder het protocol valt) maar schuift de schuld in de schoenen van een ander. (Net een manager in de zorg)
En dat zuigende: niet gek genoeg, alleen maar lastig, deal with it, o nee, want de politie mag het oplossen, en leer er maar mee leven?
Hij is hier voor opgeleid, de politie niet.
De politie kan een brandje blussen, de psychiatrie dient de pyromaan te behandelen.

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:12

Er zijn ook mensen met een psychische stoornis die niet verward zijn. Denk aan; autisme, ADHD, schizofrenie.

LazyTee | 27-08-20 | 00:44 | 3

Maar velen zien dit wel zo terwijl dit niet terecht is!!

potjandorie | 27-08-20 | 00:54

Gezellig, een schizofreen die zijn buurman afslacht, maar niet verward ...
De buurman is even dood.

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:14

Vergeet politicus niet!

Frau Merkel | 27-08-20 | 02:10

Stukje niet uitgelezen. Meneer de psychiater begint eerst uitgebreid zijn eigen stoepje schoon te vegen, en knettergek in een psychose gewoon laten lopen want gek is ook maar beeldvorming.
De vraag was (en is) waarom, waarom moet de politie 40 keer uitrukken, waarbij de opgeroepen “deskundige” zegt: niet gek genoeg, gooi maar weer terug op straat?
Het is een gewetensvraag, en ja, kennelijk leer je niet veel tijdens de cursus psychologie.

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 00:39 | 2

Probeer eens een paar lagen dieper te analyseren.
Waarom laten ze alle gekken los op de samenleving? zie 01.13

Bakschuif | 27-08-20 | 01:18
-weggejorist-
Alianna | 27-08-20 | 00:32 | 2

Hij zaagt wel een dingetje aan; de gevallen tussen wal en schip.
Niet gek genoeg voor opname, maar wel zo dat de omgeving er gek van wordt.
Er mag immers niet gek geweest worden.

kloopindeslootjijook | 27-08-20 | 00:20 | 1

Heeft ook veel te maken met bezuinigingen. Alleen de hele erge gevallen krijgen en klein beetje hulp.
Veel van dit soort gevallen zouden voorheen wel gewoon hulp hebben gekregen.

Graftak | 27-08-20 | 00:42

Conclusie politiek is ziek en heeft zelf de therapie als inefficiënt aan de kant gezet. Gelukkig krijgen we daar hele lieve zorgmanagers voor terug om het geweten te sussen.

hoochee | 27-08-20 | 00:19

Tja.

De zorg op dit vlak is allang verziekt.

Het bovenstaande is daar helaas slechts een bevestiging op vanuit een ander perspectief.

Aan de andere kant is die hele pseudo science ellende, waar de schrijver deel van is, diep triest.


cloudoflogic | 27-08-20 | 00:13
-weggejorist-
Alianna | 26-08-20 | 23:51 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Kan me vinden in de een na laatste strofe. Was het maar waar dat binnen de GGZ (en ook in de jeugdhulpverlening) stappen terug werden gezet, stilgestaan, de bezem er door heen werd gehaald en een frisse start gemaakt kon worden. Waar kennis en expertise creatief & zinnig, met minder bureaucratie eens ruimte krijgt.

zijvanhiernaast | 26-08-20 | 23:48

De briefschrijver heeft het over "die man met die bloedsuikerspiegel op dat plein in die grote stad van een paar jaar geleden." Dat is vaag gelul. Hij moet gewoon zeggen welk plein in welke stad en wanneer. Misschien bedoelde hij de volgende gebeurtenis waar een getuigenverlag van is;

www.youtube.com/watch?v=8URo0TvC89A

streksum | 26-08-20 | 23:44

Deal with it? Ok, doe ik.

En bijkomend voordeel, je hebt dan weer ruimte voor een nieuwe casus in je workload.

Buerman | 26-08-20 | 23:42

Beste zieleknijper, hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om uw inzichten met GS te delen.

De_fluitlokker | 26-08-20 | 23:30
-weggejorist-
HerrRosenberg | 26-08-20 | 23:27

Vooral eind vorige eeuw zijn tientallen boeren aan de schandpaal genageld omdat ze een halfwas knecht huisvestten die geen minimumloon ontving. Die mensen waren toen veel beter af dan nu als dakloze in de grote stad. Of als alleen-wonende met dagbesteding op een gesubsidieerde zg. zorgboerderij waar ze precies hetzelfde werk doen.

CiTy3 | 26-08-20 | 23:27

U preekt natuurlijk ook voor eigen parochie, meneer de psychiater.
Maar gaat u maar eens jarenlang naast een 'verward persoon' wonen zou ik zeggen. Mensen die hun buren tot wanhoop drijven. Die niet geholpen willen worden. Die de gaskraan open draaien. En dat komt heel veel voor. TE veel.
Ik zou zeggen ga naar de website van een willekeurige locale krant en zoek op "overlast".

Dan draait u gauw om wat betreft deze mensen niet op te sluiten. Opsluiten ter bescherming van anderen. Want, om in de woorden van Spock te spreken: "The needs of the many outweigh the needs of the few."

Een bijna slachtoffer van gaskraan-gekke buurman.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 23:22 | 1

Precies MacMiep.nl. Deze psych zegt: "Psychiatrie is geen makkelijk vak maar helaas bestaat er een sterke neiging van mensen om zich snel deskundig op dit gebied te verklaren"
Maar andersom is het denk ik: het is niet eenvoudig om een aangenaam leven te hebben tussen verwarde personen maar heelaas bestaat er een sterke neiging onder psychaters om te denken dat het leven tussen en met verwarde personen goed te doen is.
Wij moeten ons maar schikken. Terwijl 100% zeker zijn buurman gelijk zou worden opgenomen als hij overlast en gevaar zou geven door verward gedrag. Wedden dat het dan zo geregeld is.

grapo | 26-08-20 | 23:52

Schrijnend.
En ook dit: "Maar ook vrijwel allemaal mensen die een verhoogd risico hebben op het veroorzaken van geweld, ellende en onveiligheid voor de mensen om zich heen."

Met dat argument wordt u overigens wel met tien rijstroken tegelijk door privacyverneukende 100% trajectcontroles belaagd. Met dat argument wordt het landschap volgeplempt met lelijke, onbetrouwbare, onrendabele en mens- en dieronvriendelijke windmolens, betaalt u mee aan het Teslaspeeltje van de ouders van Albert-Jan van de hockey, en moet u verplicht van het gas af - want Gretta en het KNMI zeggen dat de veiligheid van de mens in het geding is.

Rik van de Rakt was op weg naar zijn werk maar werd vermoord door een verwarde asielzoeker. Anne Faber dacht een rondje te gaan fietsen in veilig Nederland, maar werd verkracht en vermoord door een veroordeeld verkrachter en mishandelaar. Joost Wolters dacht veilig de metro te kunnen nemen in Amsterdam - iedereen die hem doodgestoken heeft zien worden en die maffe Ghanese gek dansend het bloed van het mes zag likken zal nooit meer met een veilig gevoel in de metro stappen. Oma Diny had de pech Thijs Hermans tegen te komen, ook al zo'n gek die we zelfs na drie gruwelijke moorden op onschuldige burgers over een of twee decennia weer vrolijk loslaten in de samenleving.

Als deze slachtoffers geen mensen waren geweest maar een honderdste graad temperatuurstijging, dan zouden de daders nooit meer vrijkomen. Het trieste resultaat van veertig jaar geitewollensokkendictatuur in de zorg, asielindustrie en de rechtspraak.

Professor Superhirn | 26-08-20 | 23:18 | 2

Hear hear! Zo is het Professor. Ook voor psychaters geldt: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

grapo | 26-08-20 | 23:42

Top reactie dit!

SNAFU | 27-08-20 | 00:07

Mk ultra. Het bestond officieel nooit, maar in de jaren 70 zei Henry Kissinger dat het programma gestopt zou worden, terwijl het eigenlijk niet bestond. Allerlei complottheorieën gaan natuurlijk de ronde, waarbij de rode draad is dat labiele, kwetsbare personen worden gepiepeld om vuile klusjes op te knappen. De organisatie World Vision, net een aantal mensen van de familie Bush in de leiding schijnt fanatiek bezig te zijn. Mark Chapman was bijvoorbeeld lid van die club en ook Jim Jones. Het zijn natuurlijk leuke thema's voor een spionage thriller, maar soms zou het mij niet verbazen als er een behoorlijke kern van waarheid in die verhalen zit.
Verder props voor de psieg die even een stukje wederhoor geeft. @ redactie, kan ik wellicht via jullie met hem in contact komen als ikzelf onverhoopt van het padje raak?

Arnold Layne | 26-08-20 | 22:55 | 3

Je kunt mensen erg ver krijgen via hypnose en suggestie. Ik heb wel eens het vermoeden gehad dat Volkert ook zo'n middel geweest is. Hij past in het plaatje.

Frau Merkel | 27-08-20 | 02:42

En Ted de Una-bomber Kaczynski.

Iggy_Plop | 27-08-20 | 08:16

@Frau Merkel | 27-08-20 | 02:42: Zo op het oog erg afstandelijk en gereserveerd, en qua hobby - marathon - erg gedisciplineerd.
Plus MilieuDefensie en dat soort clubs zijn bijzonder geschikt voor infiltranten / informanten. Die naam alleen al.
Ligt er dik en smeuig bovenop. Ik suggereer of sheepdip of chantage/dwang.

Iggy_Plop | 27-08-20 | 08:28

Ik vervang het woordje "verward" met moslim.

gijs geluk | 26-08-20 | 22:55 | 2

Far beyond GGZ hulp.

Lorejas | 26-08-20 | 23:10

Kijk en bij zo'n artikel gaat mijn bel rinkelen.
"r zullen altijd verwarde mensen zijn die geen hulp krijgen van de GGZ. De meeste psychiatrische ziekten zijn in een vroeg stadium redelijk behandelbaar, de ene beter dan de ander."

jaja laat ik dan maar in het boekje van vvmu een boekje open doen. Ik heb een verlavingsverleden. Ik heb alles 10 jaar nu onder de knie, letterlijk opgebouwd van onder de brug tot huisje boomje beetsje... /me happy....

maar de ongrwulijke ONKUNDE die bij de GGZ en bij de psycihaters als jij speelt is groot. Echt heel groot. En nee ik heb niet de wijsheid in pacht voor iedereen. Ik ken alleen mijn weg. Maar geloof me, de onkunde van de "mannen in de witte jassen" die iedereen op zijn woord aanneemt is groot. Da's geen beschuldiging. Echt niet, want ik snap dat je het doet vanuit een vorm van welwillendheid... maar de deskundigheid is heeel ver te zoeken als ik kijk naar het stukje verslavingsproblematiek..

peterdh | 26-08-20 | 22:52 | 7

@grapo | 27-08-20 | 00:08: Wat ongezellig. =
Men heeft mij een keer uitgelegd dat in theorie een patient meer rechten heeft dan een client cq klant. (bij patient wegen de verplichtingen naar de persoon toe zwaarder)

Iggy_Plop | 27-08-20 | 08:35

1. Zij worden goed betaald voor wat ze doen.
2. Als ze verzuimen te doen waar ze voor in dienst zijn worden ze ook goed
betaald.
Plenty "hulpverleners" die erg met hun positie in de schik zijn maar sterk met het gevoel worstelen dat het allemaal zo'n vaart niet loopt dus geen zorgen
en alles op zijn tijd dan komt het wel. Een keer. Vanzelf goed.

Iggy_Plop | 27-08-20 | 08:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Los van alle andere tekortkomingen in die sector zou het al kunnen helpen als psychiaters en andere artsen meer terughoudend zouden zijn bij het soms gemakzuchtig voorschrijven van allerlei psychofarmaca.

isitsoornot | 26-08-20 | 22:51 | 1

Volgens mij ben je nu in de war met Amerika

Blasfemie | 27-08-20 | 08:12

"Deze patiënten hebben geen leven in de stad, ze vallen vrijwel direct ten prooi aan de drugsdealers om de hoek. Zolang ze in de stad blijven, is het wachten op het volgende incident. Het is de GGZ zelf geweest die 'herstel nabij' wilde, en dat is gewoon verkeerd geweest."
Vroeger werden "vreemde mensen" gewoon weggestopt ergens in de bossen bij Raalte of Ermelo veldwijk en zulks. Vreemd genoeg waren zulke instellingen ook vaak in de buurt van een spoorlijn, maar dat terzijde.
Toen, en ik vermoed ergens midden jaren 70 (ik kan het me niet echt meer herinneren), moest het ineens allemaal anders. Niet in de laatste plaats doordat er meer links gedacht werd. Gelijkheid, sociaal en vrij. Zulke zaken.
En het vreemde is dat dat vooral uit psychiatrische, sociologische en sociaal maatschappelijk hoek kwam. Psychopathie zou behandelbaar zijn en tbs met kans op herintreden in de samenleving beter dan lange gevangenisstraffen etc. (Pedofielie en ander zaken ook) Alles moest en zou bespreekbaar worden. En iedereen had recht op nieuwe kansen.
Tel daar bij op dat in psychologie en psychiatrie toen (en nog steeds) er vooral Jungiaans en Freudiaans werd gedacht en gehandeld. Er werd qua opvoeding en kinderverzorging gedweept met Dr. Benjamin Spock. En alles moest en zou zo zijn.
Alles moest ook een naam krijgen en zodra het een naam kreeg was het een aandoening. En een aandoening kan behandelt worden. Bij voorkeur met een medicijn, want meestal het goedkoopst. En elke aandoening kreeg daarvoor een bepaald budget.
De roep om 'inclusiviteit' werd groter en groter en zorgde ervoor (zelfs nu nog/weer) dat alles maar moest kunnen en dat vrijheid en zelfbeschikking het grootste goed werd. Het liep en loopt uit de klauwen. En dat is wat 'links' denken deed en doet.
Zou af en toe wordt er dan iets nieuws toegevoegd zoals mindfullness. En dat wordt dan het nieuwe toverdrankje. Overspannen hup mindfullness, burnout hup mindfullness, ptss hup mindfullness, (oorlogs)trauma hup mindfullness. Waarom betaald de verzekeraar voor behandelingen die 50% van de gevallen niet of maar tijdelijk werken ?
En daar, beste NAW bij redactie bekend, daar moet men eens naar kijken. Uw beroepsgroep (als experts) het eerst. Het prijskaartje. De zorg in zijn algeheelheid moet om zorg gaan en niet om geld of andere vulgaire prikkels.
Patienten zijn patienten en geen cliénten. En patienten zijn idd ziek en moeten behandeld worden. En als genezen niet kan moeten ze hun leven lang behandeld worden. Het is uw werk. Doe uw werk!
Verder wel gewoon respect enzo hoor. Maar niet de dingen omdraaien aub.

grapo | 26-08-20 | 22:46 | 4

Beste grapo,

"ergens midden jaren 70"

Voor de liefhebbers: Jean Foudraine's "Wie is van hout" (1971)
Het wikipediaartikel geeft alles beknopt aardig weer.
nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Foudraine
Neen, ik was niet in de Bagwhan in Poene, wel in Nepal.
Prachtnatuur daar. Evocatus
.

Evocatus | 27-08-20 | 00:12

@Evocatus | 27-08-20 | 00:12: Salut Evocatus. Dank voor de tip. Oh ja, zweefteeferij. Nog zo'n zaak. Eerst 'linkse lui' verzieken die dan op hun beurt een land verzieken. Bagwhansinn. Salut.

grapo | 27-08-20 | 00:29

Het begon met die gekke verpleegkundigen (naam van de voorman vergeten) in psychiatrische kliniek Dennenheuvel, die vonden dat alle patienten maar beter konden vertrekken en zelfstandig moesten gaan leven. Kan er op internet niets meer over vinden helaas.

B. Randnetel | 27-08-20 | 07:55
▼ 1 antwoord verborgen

Ook normale mensen worden verward door rare signalen.
Inzender klinkt als een deskundige. Een Stijlloze, direct met stempel als keurmerk.
Stijlloze deskundigen weten beter dan de npo-dokterclavans.

hallevvezool | 26-08-20 | 22:42

Precies wat de psychiater zegt: pappen en nathouden, dat is wat die linksen het liefst doen. Want dan hoef je zo min mogelijk te doen. Een ander draait toch wel op voor de kosten, de ellende en, niet te vergeten, het persoonlijk verdriet.
Daarom heb ik een hekel aan mensen als Halsema, maar ook haar voorgangers zoals Cohen en van der Laan.

watergeus | 26-08-20 | 22:42

Heb maar de helft van de reaguursels gelezen.
"Op wat voor afdeling zou jij jouw moeder willen laten plaatsen als ze onverhoopt psychotisch zou worden?"
Dat was een dingetje.
Heb het meegemaakt dat een vrouw op m'n werk psychische problemen had. We zagen d'r naar de klote gaan. En we deden niks. Maar wat hadden we kunnen doen?

hotnot | 26-08-20 | 22:31 | 23

@me | 26-08-20 | 22:49: vrouwen zijn van nature inderdaad verward, zo is de natuur, ik ben een mannen-man, val op mannen, ik laat mij niet in de luren leggen, door borsten, make-up en lang haar.
Ik zie gedrag. Niet uiterlijk.
Werkelijk, wat vrouwen elkaar onderling aan doen, daar kunnen mannen niet aan tippen. Uiteraard zijn er enge en rare mannen, maar djiezus, ik schrik het meest van vrouwen.

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:24

@Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:24: Ik voel de impuls om je gelijk te geven, maar daar zowel Mickey als LOUZ zojuist gemeld hebben een leger op de been te kunnen brengen hou ik me wat meer op de vlakte..

Frau Merkel | 27-08-20 | 02:16

@MickeyGouda | 27-08-20 | 00:25: Ik heb n keer een vertrouwensarts geprobeerd in te schakelen voor een kind dat werd mishandeld.
Jaren geleden inmiddels maar een heel gezeik, zozeer dat ik aan het idee begon te twijfelen. Maar een beter idee had ik niet, en dat kind werd doorlopend mishandeld.
Op het werk: bedrijfsarts? ( volgens mijn hokjesgeest)

Iggy_Plop | 27-08-20 | 08:54
▼ 20 antwoorden verborgen

Dan stuur je ze toch gewoon naar België, of naar Limburg? Daar valt hun stoornis niet op.

Nonkel Frituur | 26-08-20 | 22:26

M.a.w. te weinig behandelaars in de GGZ en teveel bezuinigd. Weet u wat steeds meer geld kost ten koste van zo langzamerhand alles in Nederland? De EU.

Jan, Leiden | 26-08-20 | 22:19 | 1

Hoe lang hebben we nou alweer neo-liberaal beleid in Nederland?
Ik schat zo ongeveer 40 jaar. 40 jaar aan een stuk. TINA voor, TINA erna.
Ons opgedrongen door mensen die de kosten alsmaar opdrijven naar
worst case scenario en nergens de waarde van erkennen.
Die de NL bevolking als vijand behandelen en de kwaliteit van leven
steeds rapper om zeep helpen.

Iggy_Plop | 27-08-20 | 09:04

Er is iets fundamenteels mis met een land waar je niet voor je politieke voorkeuren kunt uit te komen zonder dat dat repercussies heeft voor je carriére.

bisbisbis | 26-08-20 | 22:10 | 3

Precies. Dokter hier en geen haar op mijn hoofd die er aan denkt die met mijn collegae te delen.

schijtzat | 26-08-20 | 22:35

Dat is de cancel culture voor je. Doe je gevoelige uitspraken over andersgepigmenteerden, klimaatverandering of noem je iemand bij het verkeerde gender, dan ben je de lul. En hoe hoger je op de sociaal maatschappelijke ladder staat, hoe meer je te verliezen hebt.

bulk | 26-08-20 | 22:40

Docent hier. Ik herken het.

3*links=rechts | 27-08-20 | 07:57

Alle psychiaters hebben te kampen met grootheidswaanzin, niet mee samen te werken, alles bepalend. Neerbuigend naar anders opgeleide professionals. Komen echt uit een academisch ei of niet achter het bureau vandaan. Helaas een schaarste en daarmee Monopoly positie maar ja, welk weldenkend mens gaat dan ook een medische opleiding van minimaal 6 jaar volgen om er 1 te worden? Juist ja, sociaal gestoorden die denken anderen voor gestoord te kunnen verklaren. FYI: Overlast door een wappie = overlast. 'wat als het jouw moeder is die opgesloten wordt..' wat een zwak charme offensief. Wat als het jouw dochter is die door een gek wordt gepakt? Of jouw buurman naast die zuurverdiende villa van je de hele nacht iedereen wakker schreeuwt? Ja we moeten ze weer in een zorg bos of boerderij ophopen: oude wijn nieuwe zakken. Stop met huilie huilie en verschuilen achter medische geheimhouding. Doe er iets aan.

AcademicBubble | 26-08-20 | 22:09 | 2

U zal vast een slechte ervaring hebben gehad, maar zo generaliserend als u over psychiaters schrijft.... u praat poep.

DatInternetDingetje | 26-08-20 | 22:39

@DatInternetDingetje | 26-08-20 | 22:39: klets niet, meeste personen die werken in de zorg zijn gefascineerd door hun eigen sores ... ik ken er nogal wat die hun ‘persoonlijke interesse’ botvieren op anderen.
Fijn dat je de gezinszorg in gaat, maar niet omdat je zelf uit een gebroken gezin komt.
Je huilt dan te snel mee met de wolven ...

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:31

Komt een Marokkaanse jongen bij de hulpverlener. Ja jongen ik kan je niet helpen als je je hulpvraag niet kunt definiëren.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 22:01 | 2

Ga maar naar je Imam.

Is dit nog nieuws? | 26-08-20 | 22:06

Of naar Ali B om een Lidl spotje op te nemen

AcademicBubble | 26-08-20 | 22:16

Deze psychiater ( ?) lijkt me een verwarde man.

oldandwise | 26-08-20 | 22:00 | 2

Waaruit blijkt dat het een man is?

isitsoornot | 26-08-20 | 22:12

Blokhuis is afgelopen jaar langs een aantal organisaties gegaan om te praten over oa 'housing first'. Naar een Noors model dat ervan uitgaat dat de hele maatschappij slechter en vooral duurder af/uit is wanneer mensen te ver afglijden.
Dus bijvoorbeeld niet gaan uitzetten, maar alle begeleiding erop om op tijd in te grijpen. Voor sommige gevallen, die in de klassieke catch22 terecht komen (bij dakloosheid inschrijven kan alleen wanneer je kan aantonen dat je de afgelopen nachten in die gemeente hebt geslapen maar onder een brug telt niet, of verzekering vs loon voor het een heb je eerst het ander nodig-
Veel mensen zijn ook nog wel te behoeden voor verder afglijden.
Het is het waard goed te overwegen wanneer iets domweg in de watten leggen is en wanneer het wél ontzettend nuttig is in te grijpen en er begeleiding op te zetten.
Kortom; maatwerk.
(Betekent mi ook hard aanpakken en/of straffen of uit de samenleving halen overigens.)

letopuwzaak | 26-08-20 | 21:59 | 3

Dus helpen wie te helpen is zonder al die ambtelijke regeltjes en de rest eruit filteren? Klinkt zinnig!

MickeyGouda | 26-08-20 | 22:06

Daar hebben wij toch helemaal geen last van?

SNAFU | 26-08-20 | 22:00

Linkse regeringen regelen alleen maar meer ambtenaren en subsidies. Linkse leiders laten individuele mensen altijd vallen als een baksteen. Linkse leiders gaat het alleen om meer meer meer systeem en minder minder minder menselijkheid.

Cepalislam500mg | 26-08-20 | 21:55

Dit kabinet is inderdaad goed in PR en marketing om de slechte kwaliteit van wat ze voortbrengen te verhullen.

Rennieflox | 26-08-20 | 21:55

Ik heb geen psychiater nodig, ik heb een goudvis.

Mr_Natural | 26-08-20 | 21:50 | 13

@letopuwzaak | 26-08-20 | 23:06:

Dankjewel, Louz. Om deze reden wil ik niets groters in huis. Alles wordt t.z.t. ziek of gaat dood. Zoals onze parkiet in mijn jeugd. Ons hele gezin was een week van de wap, inclusief mijn vader. Enig gevoel voor drama is ons niet vreemd, hihi.

MickeyGouda | 26-08-20 | 23:52

In geval van boosheid, woede, verdriet of onrust: maracas.
Of een mondharp. Maar niet allebei.

Iggy_Plop | 27-08-20 | 09:15
▼ 10 antwoorden verborgen

Geluk niet nastreven maakt een mens gelukkig.

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 21:49

Ik snap de zorgen van deze arts, en het is goed dat hij zich uitspreekt. Jammer dat het blijkbaar nodig is dat anoniem te doen, het maakt veel meer impact als dat niet zo is. Maar wat ik mij afvraag: hij heeft dus honderden patiënten die hij halfbakken zorg verleend. Moet je dan als arts niet zeggen: fuck it, dat doe ik niet. (En ik begin mijn eigen praktijk, o.i.d.). Of is dat te makkelijk? Ik zeg dit met dit gedeelte van de eed in mijn achterhoofd: “en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is.”

beldewouten | 26-08-20 | 21:49 | 4

Er zijn er al zo veel die dat zeggen, van die figuren die ergens op een poli hersendood consulten zitten af te draaien tegen een vorstelijk loon. Gelukkig is er nog een kleine minderheid die voor de ernstige psychiatrische patiënt nog zijn handen vuil maakt. Maar als je kijkt naar de omstandigheden waarin zij hun werk moeten verrichten, werkdruk, geduw en getrek door externe partijen, risico om zelf slachtoffer te worden van geweld. Dan zou iedereen die werkzaam is in de hele acute sector (crisisdienst en acute opname klinieken) en chronische sector (ACT / FACT) acuut moeten stoppen met werken.

bulk | 26-08-20 | 22:17

Het honoreringsysteem is zo vorm gegeven dat er eigenlijk geen ruimte is om het andere in te richten. Met dank aan uw overheid ingefluisterd door de zorgverzekeraars.

Joostmochtnietsweten | 26-08-20 | 22:50

Met klokkenluiders loopt 't , ondanks andere beloftes , doorgaans niet bijster goed af ( zonder wachtgeld ook) .

regenbuit | 26-08-20 | 23:40
▼ 1 antwoord verborgen

Als je naar een psychiater gaat moet je eigen laten nakijken.

Bull-Sunnyboy | 26-08-20 | 21:48 | 1

Heerlijke opmerking.

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 21:56

heb soms ook last van een verwarde bloedsuikerspiegel....

surffee11 | 26-08-20 | 21:47

"Het lijk mij zeer onprettig als er geen regels meer zijn die bepalen wanneer we over kunnen gaan tot vrijheidsberoving"... verder een prima relaas, overigens, maar precies hier gaat het dus fout. Het feit dat er regels zijn betekent niet dat de aanwending van die regels ook klakkeloos, zwart wit moet worden opgevolgd. Het betekent dus NIET per definitie dat de politie hier machteloos staat. Voorbeelden ten over van hoe "onnavolgbaar" soms de conclusies van rechters zijn bij misdaden, terwijl de "regels" toch duidelijk zijn? Niet dus. Tegenwoordig zijn zelfs Marrokanen een "ras". Een voorbeeld: ik scheld mijn buurman uit. Hij klaagt, politie kan niets doen, want geen bewijs, einde verhaal. Ik doe het nog een keer. Zelfde verhaal. En nóg een keer, dit keer met opname op mobieltje. Politie doet niets, kleine waarschuwing, thats is. En nu doe ik dat 40 keer achter mekaar. De buurman heeft nu voldoende bewijs om over dingen als mobbing, stalking en bedreiging na te kunnen denken. Je hebt dus door de frequentie wel dégelijk iets in de hand, je moet het alleen herkennen als dusdanig en ook wíllen. Bovendien is "vrijheidsberoving" alweer een extreem. Een actief "toezicht" of "begeleiding" zou ook een alternatief zijn. Mijn punt? Door meteen naar extremen te rennen en daarmee de handen in de lucht te gooien doe je juist het tegenovergestelde van "nuanceren".

Gladiator Fap | 26-08-20 | 21:47 | 2

Goed punt!

Blablabla | 26-08-20 | 22:23

ik las net dat Laurentius woningbouw een overlastgever die notabene in de gevangenis zit, alleen middels een rechtzaak uit zijn huis kan zetten.

schijtzat | 26-08-20 | 22:39

Prima stuk. We hebben er echter niets aan. De trein blijft gewoon rijden zoals ie doet. Naar de afgrond.

aflaatverkoper | 26-08-20 | 21:47 | 1

Het stuk is geschreven door de machinist, die gas geeft en de rem niet weet te vinden. Lees het stuk nog eens.
Hij wijst Wel uit het raampje, maar ziet niet dat hij het probleem is.

Analia von Solmsch | 27-08-20 | 01:36

ojs nog zwaarder iq120 onderdrukken
getuige uit jeugdzorg uit oderlijke macht dossier dakloos maken
meineed verklaring over gebruik boksbeugel /#nepaangiftes en de moord op mijn twee jonge poesen #ontmenst #ontzorgt #ontrecht

ARTbrusher | 26-08-20 | 21:39 | 2

Ah, je logt gewoon niet uit. Slim!

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 21:41
-weggejorist-
BrutusBosch | 26-08-20 | 21:38 | 1

wajonger 47 95%
iq 120 en verpleging en ab als opleiding.
Ik heb geleden onder etiket #ggz.
in 2011 nieuwe buurman,ik maak je gehandicapt als jij je tui nirt afstaat.
wonenlimburg wij bemiddelen niet u bent het probleem.
5 aangiftes en jaar later wordt je voor de eerste keer "gehandicapt" geslagen met #boksbeugel.
wordt blauw oog van gemaakt en beroving en boksbeugel laten we uit aangifte #bewijslast.
in 2014 overstap huisarts,buurvrouw die mij liever niet in praktijk wilde.
na een keer wijzen na mijn nek werdt mij te kennen gegeven dat ik geen afspraak kon maken zou mij hebben uitgeschreven.
ik versneed 4 koffiebekeertjes en dwangverolging eis na zelfmoord poging
in 2015 maakte dader het af gescheurd schedel tweede aanslag.
huisarts 1 dwang 17 dagen in beperking
en preventief geruimd worden
dakloos dus
de getuige moest van de politie boksbeugel ontkennen
en mijn privacy handtekeninglijst rondgaan.
uiteindelijk gooide ikmijn dossier online totaal geen intresse imbudsman rader powned
ik ben oo en de doodwens vanaf 2011 bleef nu ga ik dood,geen lucht mee medical cannaboide
ik voel mij aangetast als mens totop mijn bot
huisarts 2 om juridische reden geen verwijzing naar specialist,tuchtcollege hij dood zij naar amerika
uitgejould.
kut in de brand steken,
van wat?
verutting111

ARTbrusher | 26-08-20 | 21:35 | 9

Ben jij die goudvis van Mr. Natural ?

A333aan | 26-08-20 | 22:17

#boksbeugel zijn wapengebruik c4 nekwervel kapot geen medicinale jeweetwel en toen dood eerste in brand steking mislukte teveel wind

ARTbrusher | 26-08-20 | 23:06
▼ 6 antwoorden verborgen

Ooit hadden we gekkenhuizen, Piusoord in Tilburg om er een te noemen.
Zijn alle "gekken" nu gedegradeerd tot "verwarde mensen" en is er besloten dat ze gewoon buiten mogen spelen?
Mijn oma zei altijd jongen let op er lopen er meer buiten dan dat er binnen zitten.
Verder zijn de kosten wel lekker omlaag gegaan in die sector dat dan weer wel.

pajans | 26-08-20 | 21:34 | 1

Paviljoen 13, Bloemendaal/Zandvoort

Iggy_Plop | 27-08-20 | 09:18

Nuances, zijn er daar niet juist teveel van? Soms zijn dingen misschien wel precies wat ze lijken. Zo maakt Thijs Hermans - door de keuze van zijn slachtoffers en zijn gecalculeerde handelen - op mij de indruk een gewetenloze moordenaar te zijn. Gegeven hoeveel wappies er verder nog rondlopen, lijkt het mij inefficiënt om nog in zo iemand te investeren. Voor sommige veelplegers, met name voor degenen die fysiek geweld niet schuwen - geldt hetzelfde. Na zoveel keer maakt het niet meer uit wat voor jeugd iemand had of wat zijn sociaal economische omstandigheden zijn. Dan moet zuiver worden gekeken naar het nut van het algemeen.

MickeyGouda | 26-08-20 | 21:34 | 1

Helemaal waar! Opsluiten dus.

grapo | 27-08-20 | 00:15

Het zijn verwarrende tijden tegenwoordig.

Reebensteeltje | 26-08-20 | 21:33

Ik wacht op de nuance van een echte wetenschapper.

geen_impulscontrole | 26-08-20 | 21:31

flauwekul allemaal
de enige verwarde mannen zijn de verwarde mannen die een aanslag plegen

Is dit nog nieuws? | 26-08-20 | 21:29

Psychiatrie is een ingewikkeld gebied, waar veel mensen geen verstand maar wel een mening over hebben. Ik weet dat ik er ook bijzonder weinig kaas van heb gegeten.
De politiek heeft er net zo weinig verstand van en gaat dan automatisch over tot aannames en wensdenken. De rest van Nederland heeft maar te dealen met die incompetentie.

JanFTE | 26-08-20 | 21:24 | 4

Psychiaters moeten het ook vaak van hun "mening" of onderbuik hebben. Het is geen exacte wetenschap.

threeheadedmonkey | 26-08-20 | 21:34

Met de DSM kan een gezond persoon zelfs nog een label toegewezen krijgen zoals bijna ieder kind tegenwoordig een ADD label i.o.d. heeft.

Reebensteeltje | 26-08-20 | 21:38

@Reebensteeltje | 26-08-20 | 21:38: Dat is ook 1 van de vele problemen van de GGZ, ze plakken overal klakkeloos een label op zodat ze altijd genoeg cliënten hebben.

trekarm | 26-08-20 | 21:47
▼ 1 antwoord verborgen

Helemaal eens met deze psychiater. Voorbeeld: een persoon met een historie van zelfmoordpogingen krijgt soms problemen op haar werk doordat ze zich snel persoonlijk aangevallen voelt. Gevolg: overspannen, Arbo-arts, huisarts, psycholoog. Thuis zoekt ze heel bewust ruzie met haar partner en gooit met servies, trapt dingen kapot etc. en is tijdens zo'n aanval (wat ik als leek een psychose noem) een gevaar voor zichzelf en haar omgeving. Het punt is dat er geen hulp is want geen capaciteit, geen goede diagnose, enzovoorts. Huisarts verwijst door, maar lange wachttijden. Huisgenoot voelt zich genoodzaakt om zijn slaapkamerdeur 's nachts te barricaderen. Hulpverleners zijn van goede wil maar dankzij het zuinige kabinet komt er geen oplossing, want elke vorm van hulpverlening faalt.

Nivelleermarionet | 26-08-20 | 21:24 | 3

Hier begint dan de verwarring inderdaad. Een psychose is namelijk kort gezegd een beeld waarbij mensen zien, horen, voelen of ruiken die er niet zijn of bijvoorbeeld waangedachten hebben. Wat jij hier omschrijft lijkt hier niet echt bij te passen. Dit lijkt meer op een persoonlijkheidsstoornis. Ingewikkeld te behandelen, maar dat heeft doorgaans meer met de personen in kwestie als kabinetsbeleid te maken.

bulk | 26-08-20 | 22:25

@bulk | 26-08-20 | 22:25:
Dank voor uw duiding van "psychose". Dat is me nu duidelijk.

Nivelleermarionet | 26-08-20 | 23:15

@bulk | 26-08-20 | 22:25: Er zijn flink wat mogelijkheden: hormonaal (pilgebruik), neurotransmitteronbalans, PTSS en alles bedekt onder de noemer borderline.

Frau Merkel | 27-08-20 | 09:46

Kom zelf dan met een lijst verbeterpunten en oplossingen. Wat wil hij nou eigenlijk? Een eiland voor psychiatrische patienten ofzo? Kritiek zonder alternatieven. Vermoeiend.

Quantum Suicide | 26-08-20 | 21:22 | 4

Zeker niet doorgelezen na de 'lees meer' ?

Blasfemie | 26-08-20 | 21:23

Kritiek zonder (begrijpend?) lezen. Vermoeiend. Lef van deze psychiater dat hij dit durft te benoemen. En ik hoop dat zijn oplossingen (zie tekst hierboven) snel gehoor vinden.

GWBA | 26-08-20 | 21:33

@GWB | 26-08-20 | 21:33: Precies. Als úw broer of geliefde een psychose krijgt, dan moet deze worden "weggestopt" tussen iedereen en alles wat afwijkt in een grote instelling buiten de stad. Tenzij u -of hij- een dikke portemonnee heeft natuurlijk: dan regelt u het zelf. Twee echte VVD-stemmers, u en die "psychiater".

Scholletje | 26-08-20 | 21:37
▼ 1 antwoord verborgen

Dank aan meneer de psychiater, ook voor het werk dat hij doet.

Blasfemie | 26-08-20 | 21:19

Toch lief dat iemand zich zo zorgen maakt om de redactie.

Frau Merkel | 26-08-20 | 21:18 | 1

Heel lief.

schijtzat | 26-08-20 | 22:43

Psychiatrie is maatwerk en gaat over mensen. Daar is de laatste jaren fors (en onnodig) op bezuinigd door twee kabineten Rutte en daar zien we nu de gevolgen van.

"Waarom wordt er geen accomodatie opgericht voor deze doelgroep".
Zoiets als "Parnassia" bedoelt u, waar "alles" s'avonds -verslaafd of psychotisch- door een groot donker bos waggelt. Af en toe ontsnapt er eens een gevaarlijke gestoorde die een onschuldig meisje vermoord, maar dan is de stad "gesäubert" van al die ellende, en kunt u fijn als een dokter Vlimmen in uw herenhuis wonen, zonder dat u uw patienten ook op straat tegenkomt.

Als directe familielid van mensen met een psychiatrische achtergrond (ik heb zelfs een kennis die psychiater is aan lijdt aan psychosegevoeligheid) vind ik u een ongeuanceerde hork en een eng mannetje.

Dat u er -ter enige vergoeilijking migranten- bijhaalt slaat bovendien nergens op. Illegalen moeten het land uit. Klaar.

Scholletje | 26-08-20 | 21:13 | 7

Vroeger, was er plaats in de inrichting, van de staat, of bij de paters en de nonnekes. Die vingen deze mensen op, en zochten een bezigheid voor diegene die dat konden en zorgden ervoor dat diegene die dat niet konden ook geen domme dingen gingen doen.

In belgie, is er een paar jaar geleden een gek losgegaan in een kinderdagverblijf. Pa en Ma hadden nochtands gevraagd hem te laten colloqueren. Maar de arts die hiervoor mede toestemming moest geven, wou niet tekenen. Die gast is rechstreeks verantwoordelijk voor 3 doden. Soms kan je te soft zijn, je moet je overigens maar eens voorstellen wat het is om constant in angst te leven om je eigen kind. Voor deze gevallen is het dringend nodig om deze op een veilige, en goede manier op te vangen. Geen electroshoks of lobotomie, maar een pilletje en wat bezigheid in een prikelarme ruimte.

Lt-Kol Kilgore | 26-08-20 | 22:04

Wat die illegalen betreft, Inteelt is een belangrijke veroorzaker van geestelijke afwijkingen. Dat is geen racisme dat is aangetoond. Traumas zijn ook een groot probleem. Dan is er nog een aantoonbare (ook weer geen racisme) lagere gemiddelde intelligentie. Al dit gecombineerd in een jonge man, die er andere culturele ideen op nahoud, ja ik kan me voorstellen dat er af en toe wel eens eentje moet langskomen om zijn ziel bloot te leggen.

Lt-Kol Kilgore | 26-08-20 | 22:08

@Lt-Kol Kilgore | 26-08-20 | 22:04: Ik ken d'r hier een stel die ook verantwoordelijk zijn voor heel veel doden...

A333aan | 26-08-20 | 22:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Uiteindelijk is er niemand die de puzzel van het menselijk brein kan oplossen.
Het blijft een ondoorgrondelijke grijze massa.
Zoveel factoren zijn van invloed op het al dan niet “goed” functioneren van de bovenkamer.
Maar hé! Iedereen doet z’n best, alles beter dan de brandstapel..... hoewel soms....

Ruimedenker | 26-08-20 | 21:13 | 4

@einStina | 26-08-20 | 21:31:
Het “gedwongen” karakter van hulp is tegenwoordig onmogelijk.
Maar soms is het de enige en wellicht beste oplossing.
Net als met junkies.
Aanmodderen is sowieso een halfbakken oplossing.
Best een lastige kwestie.

Ruimedenker | 26-08-20 | 21:41

@Ruimedenker
Exact. Soms is de leus mbt iemands heilige vrijheid dubieus, als derden eronder lijden. Zoals wappies zonder therapie, of zoals dat zicht op vrijlating na moord. Vrijheid is alleen haalbaar als in sommige opzichten de vrijheid iets wordt ingeperkt.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 21:48
▼ 1 antwoord verborgen

Als je al veertig keer bent uitgerukt in afzienbare tijd vanwege overlast wordt het tijd om dat persoon mee te nemen, punt

Datgingniegoed | 26-08-20 | 21:10 | 1

De politie was dan ook uitgerukt, dus het lijkt mij een prima idee dat zij hem eens meenemen.

bulk | 26-08-20 | 22:27

Gebruik zelf ook, maar dat mag geen naam hebben.

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 21:06

Een probleem is mi de wetgeving inzake dwangopname. Die wet is net vernieuwd. Het is erg moeilijk om iemand gedwongen opgenomen te krijgen. Overlast is geen reden voor dwang. JE moet kunnen aantonen dat er sprake is van gevaar. En dan duurt de procedure (erg burocratisch) vervolgens nog lang. En de ziekenhuizen willen scoren met beddenafbouw, dus vervolgens is er geen plek. Ziekenhuizen willen ook scoren op gebied van menslievendheid, dus afdelingen die vroeger op slot konden zijn nu open. En separeers zijn weggedaan. Dus kunnen ze moeilijke mensen niet hebben. AFdelingen willen ook scoren met een zo kort mogelijke opnametijd. Dus gaan patienten die nog niet echt beter zijn, te snel terug naar huis. En heb je iemand opgenomen, dan kun je hem of haar nog niet automatisch gedwongen behandelen, daar zijn ook weer regels voor. En ja, bijna al deze mensen hebben naast psychiatrische problemen ook problemen met drugs en of drank. Wat je overal kunt krijgen. En zij hebben meestal geen werk. ZE hebben uitkeringen. En allerlei toeslagen. ER is nauwelijks een prikkel om iets gezonds te gaan doen. Dit land verwacht van deze mensen ook helemaal niet dat ze zichzelf nuttig maken. Dus hebben ze niets te doen. Dus gaan ze nog meer gebruiken. Schulden maken. Als je schulden maakt krijg je hulp, ben je na 3 jaar van je schulden af en kun je opnieuw schulden gaan maken. In dit alles zie je veel van de tijdgeest. Ik denk niet dat dit veranderbaar is op dit moment.

Poes Fiep | 26-08-20 | 21:06

Wat deze psychiater enigszins laat doorschemeren is dit:
- Islamisme is de kraan
- De psychiatrische zorg is de dweil
#dweilenmetdekraanopen

keestelpro | 26-08-20 | 21:05

Zonder de wat minder goed integrerende groepen allochtonen hadden wij nog steeds een goed werkende GGZ gehad. Dit is een van de vele dingen die niet op een goed niveau handhaafbaar in een land waar tienduizenden mannen met een laag IQ en veel psychische problemen elk jaar toegelaten worden. Zeggen dat er 'meer geld' naar GGZ moet heeft geen zin, we geven al te veel geld uit aan de zorg.

Hoe dan ook, goed verhaal en goede brief. Er is nul kans dat dit gaat veranderen in 2021 want CDA sluit PVV en FVD uit zodat centrum-links met VVD-sausje de enige mogelijkheid geeft tot een meerderheid in TK en EK. Er zullen nog veel topics over verwarde mensen c.q. jongeren c.q. geloofsfanaten c.q. etc. komen.

JohnLocke | 26-08-20 | 21:05 | 1
-weggejorist-
A333aan | 26-08-20 | 22:25

Ik heb ook zo'n persoon in de familie en zie het al decennialang met lede ogen aan. Verstandelijk beperkt en allerhande stoornissen, sommige risicovol voor hemzelf en anderen. Kan niet zelfstandig wonen maar wil niet in een begeleid wonen project, en dus pendelt hij tussen huurwoning en hoogbejaarde moeder. Verwaarloost zichzelf. Wonen is een groot woord, het is bivakkeren. Er zijn voortdurend zorgen over impulsieve acties en dubieuze contacten. Hulpverleners kunnen er ook niet 24 uur per dag bovenop zitten. Hij wil zijn vrijheid niet kwijt, ook al kan hij die vrijheid niet hanteren. Maar zijn wil is wet. Dus is het inderdaad pappen en nathouden en proberen om ongelukken te voorkomen, met matig succes. Het gaat een keer helemaal fout en dan is niemand verantwoordelijk. En zoals hij zijn er velen.

Wiebenick | 26-08-20 | 21:04

Krijgen stad- en landbestuurders eigenlijk psychologische testen? En, zo ja, worden zij dan om de 2 jaar wederom getoetst?
Het lijkt me van niet want de hoeveelheid aan narcistische, megalomane, liegende, en framende leiders die we hier hebben doen er alles aan om maar geen verantwoordelijkheid te nemen.
Toch gek dat je in verschillende beroepen, en diploma's nodig hebt opdat je bekwaam bent en een psychologisch onderzoek. Maar niet in de politiek en door politiek gefinancierde instituten

Olleke | 26-08-20 | 21:04

Tussen ‘verward’ en ‘patiënt’ (cliënt tegenwoordig) zitten nog behoorlijk wat stappen. Het betreft hier wederom woordspelletjes en woordspelletjes zijn een brein-product. Wat het woordspelletjes van briefschrijver niet aangeeft is de factor tijd of chronologie, d.w.z. als iemand, b.v. de buurman of een doorgeschoven Pool eventjes amok maakt, hij heus niet gedwongen naar een kliniek met zielenknijpers, trajecten en progressielijsten toe behoeft. Zo’n tijdelijk verward persoon kan gewoon ouderwets door oom agent opgepakt en gekneveld-, en voor een nachtje in de arrestanten cel geplaatst worden. De volgende ochtend na een gesprekje met koffie en na gebleken kalmte hoppa de straat weer op. Gaat de man binnen korte tijd nog een keer als ’n flipperkast, dan mag hij twee maal 24 uur plus voorarrest de cel in, gewoon volgens de wet. Eventueel een korte observatie door een dokter kan nuttig zijn. Aan het eind van zijn afkoelperiode zelfde ritueel. Edoch, gaat betreffende man drie maal in korte tijd ‘volledig aap’, dan hebben we het over structureel en niet incidenteel, dus dan komt de kliniek WEL in zicht. Dit heeft niets te maken met het in psychiatrische klinieken opsluiten van dissidenten, maar gewoon basale logica en de wet plus mogelijkheden tot bewaring toepassen. Dat dit blijkbaar niet gebeurd heeft andere oorzaken. Het toepassen van afhoudende woordspelletjes door profs draagt hier zeker niet aan bij.

Sw.Dwaallicht | 26-08-20 | 21:00 | 1

Dat klopt dus niet van die doorgeschoven Pool die eventjes amok maakt. Ik werk in de GGZ ook crisisdienst en ben geregeld voor “zo’n Pool” die overigens heel vaak ook een Nederlanders is, geroepen door politie of arrestantencomplex omdat persoon in kwestie door de dolle heen is en dood wil. Politie, bewaarders, vinden dan snel de weg naar de crisisdienst, en terecht, om persoon in kwestie te laten beoordelen. Erg vaak ging het om iemand die bv in relationele sfeer dikke ruzie had en dan een hoop drank of andere drugs er bij, en ja; dan wil iemand wel eens helemaal flippen. Vrijwel nooit wordt iemand opgenomen of anderszins een GGZ traject (behandeling) gestart. In een gesprek blijkt dit ook niet nodig, wordt iemand rustiger en kan inderdaad een nachtje in de cel de roes wegwerken. Er wordt echter wel een beoordeling gevraagd en persoon is dan geregistreerd als verward persoon.
Zo zijn er tal van voorbeelden over verwarde personen waar echter geen GGZ behandeling noodzakelijk is. Dat politie beoordeling vraagt is zeker hun goed recht want zij zijn geen psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Een deel van de vragen vanuit de politie gaat bv ook wel over mensen die GGZ hulp nodig hebben en die dan ook krijgen aangeboden en ook wel gedwongen opgelegd krijgen, afhankelijk van het gevaarscriterium.

Dit artikel geeft ook wel goede duiding tav verwarde mensen en hoe die term over de jaren sterk is toegenomen in gebruik.

www.han.nl/onderzoek/nieuws/verwarde-...

Nuuk | 26-08-20 | 21:28

Beetje tegenstrijdig dit. Wel zeggen "de politiek is verziekt" maar toch niet voor meer mogelijkheden tot vrijheidsbeperking? Terwijl hij (of zij) later in het stukje pleit voor opvang buiten de steden? Ik vind het een verwarrend stukje. Oh, wacht... Nu ben IK een verwarde man! HALP

threeheadedmonkey | 26-08-20 | 21:00

Mooie bijdrage van iemand die er ook echt iets over kan zeggen. Hulde!

Vanbonkenaayen | 26-08-20 | 20:59

Waarvan akte.

adolfzeiksnor | 26-08-20 | 20:58
-weggejorist-
Premier Trutte | 26-08-20 | 20:58 | 3

We moeten verward niet verwarren met in de war zijn. Dit zaait verwarring.
I.e. de verwarring een graadje hoger zetten.

Ik ga even liggen

Cold-Cees | 26-08-20 | 20:58 | 1

soms bij aanslagen wordt in the war vertaald als in de war. Mar dat is niet war natuurlijk.

Premier Trutte | 26-08-20 | 21:01

Waar ik echt een ENORM probleem mee heb, is het gat waar de gemiddelde verslaafde en zijn of haar familie in valt. Echt tussen wal en schip.

De lijn van de staat is dat het een vrije keuze is om te gebruiken, en voor alcoholisme of drugs een gedwongen opname niet mogelijk is. Ook al is de "patiënt" contact met bijna alle vrienden en familie kwijt, en reeds lang ontslagen uit zijn baan, en valt er voor huisgenoten niet mee samen te leven. Dan nog steeds staat de eigen keuze van de middelen misbruiker centraal. De huisgenoten en verdere familie hebben geen keuze, worden niet geholpen.

Nou sorry, maar het hele idee van "verslaving" is toch een wilsgebrek?!!? Iemand is ziek, en kan daardoor niet stoppen met gebruiken. Erger nog, is tot alles bereid om dat gebruik voort te zetten?! Waaronder, niet beperkt tot: Liegen, manipuleren, bedreigen, geweld en zo verder...

Dus alsjeblieft, als iemand baan plus gezin kwijt is door alcohol, cocaïne, wiet of whatever rocks your boat, mag er dan even een wit busje komen om in ieder geval de huisgenoten, familie en buren te ontlasten?! Want nu heeft echt IEDEREEN last van zo`n chronisch verward persoon, behalve die persoon zelf.

Zelfs dealers hebben liever niet zulke gebruikers. Te veel gezeik om een gratis fix.

Feynman | 26-08-20 | 20:57 | 2

Het is dramatisch. Ik had een zus die 25 jaar verslaafd is geweest. Op een gegeven moment wilde ze kinderen nemen - in dat duistere hol, vol junks, dealers, schreeuwende ruzies, malaise. Ik ben alle instanties afgeweest om te kijken hoe ik dat kon tegenhouden en ving overal bot. Het systeem is wat dat betreft wormstekig als de pest.

Madame Poitiers | 26-08-20 | 21:02

Een collegaatje, twee kindjes in pleeggezinnen. Overdosis. Zo treurig.
Ander geval. Beeldschoon meisje in een ziekenhuisbed verwaarloosd door verslaving. Moest opgelapt. Te zwaar verslaafd om er iets mee te kunnen. Wat een bittere ellende voor de familie.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 21:15

Ik heb hier nog een spuit. Doe er niets mee.

Poesman | 26-08-20 | 20:57 | 1

Spuit elf?

henkvaningrid | 26-08-20 | 21:01

Probleem: je mag 'verwarde mensen' niet aanspreken op secundaire problematiek zoals verslaving of sociaalmaatschappelijk gedoe, want ze zijn zielig als psychiatrisch patient, dus kunnen ze er niks aan doen. Terwijl je als psychiatrisch patient natuurlijk gewoon je eigen verantwoordelijkheid hebt wb therapie volgen, medicatie innemen, en zorgen dat je moeder je niet uit huis zet. Daar bestaan hulpmiddelen/begeleiders genoeg voor.

Probleem: tegenwoordig is alles een psychiatrische aandoening. Onrustig is ADHD, rouw is aanpassingsstoornis, somger is depressief en een kuttweet geeft PTSS. Dat komt doordat je alleen mag behandelen bij een diagnose, en dienstverleners helpen nu eenmaal graag, en managers schrijven daar dikke winstcijfers mee.

Probleem: enerzijds een totaal overbelaste GGZ, met de vreemdste therapieen en eeuwige wachtlijsten, die slechte zorg levert, en anderzijds een een almaar uitdijende groep mensen die zich slachtoffer voelt en zich dusdanig gedraagt, terwijl ze welbeschouwd niet echt zorg nodig hadden, maar een doorbijtadvies.

Probleem: steeds meer mensen die zichzelf niet staande kunnen houden. Die bij een wachtlijst niet navragen of je je ook bij een andere zorgverlener aan kan melden. Die soms zelfs op voorhand al klagen dat ze zorg niet kunnen betalen (basispakket) en zich daarom maar helemaal niet aanmelden. En die dan weer extra begeleiders nodig hebben.

Op een dag stort het systeem natuurlijk in. En dan?!

Note: Er bestaan gelukkig ook serieuze brave patienten en nuchtere behandelaars, waarbij alles goed af loopt. Dont shoot me! ;)

Rest In Privacy | 26-08-20 | 20:57 | 2

Geen handvol maar een land vol wappies? Zo voelt het in ieder geval wel. Kijk alleen maar naar wat we de afgelopen weken allemaal voorbij hebben zien komen in het straatbeeld van de grote steden: geen maat, geen perk, geen peil. En dan niet een paar, maar met honderden tegelijk. O_o

MickeyGouda | 26-08-20 | 21:10

@MickeyGouda
Nou inderdaad! Wat verlang ik naar een collectief nuchterder houding. Ipv dat zielig, rechten, kansen geblaat.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 21:26

Is het financieel haalbaar om die toevloed aan psychiatrische patiënten volgens onze normen in paviljoens onder te brengen?
Of begeleid wonen? In mijn (dure want hippe) A'damse wijk ken ik de mensen die in dat systeem zitten. Ze hebben een complete psychiatrische & anderszins hulpvaardige hofhouding om zich heen, en dat kost klauwen met geld. Volgens de laatste berichten wordt dat Begeleid Wonen Project dan ook opgeheven, vanwege de te hoge kosten.

Dus hoe moeten we dat oplossen? Dat was al lastig toen het economisch voorspoediger ging.

Madame Poitiers | 26-08-20 | 20:56

Zie je wel, een psychiater is ook gewoon maar een man die graag wil praten. Hoop dat hij zich beter voelt.

RickTheDick | 26-08-20 | 20:56 | 3

Waar las je dat de auteur een man is? Prima betoog overigens, belangrijk om kennis van te nemen.

henkvaningrid | 26-08-20 | 21:00

Haha, elk woord is zinloos en woorden worden soms anders uitgesproken dan geïnterpreteerd. Prachtige observatie RickTheDick! Blijf kijken naar bewegingen waarna intenties.

Sw.Dwaallicht | 26-08-20 | 21:05

Op de divan bij Rick, in Duindorp.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 22:50

‘Een accommodatie voor deze doelgroep!’
Prima idee. Er staan genoeg bedrijfshallen leeg
En dan bij het eerste incident, hup er gelijk naartoe.
“Het Centrum voor Verwarde Personen.”
Het CVVP

laurentius | 26-08-20 | 20:56

Zoals ik al zei: we willen geen Russische toestanden. Heerlijk onderkoeld toontje van schrijver overigens.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 20:53

Volgens mij wijkt de zienswijze van de gemiddelde reaguurder - aard van de problematiek en potentiële oplossingen - niet mijlenver af van die van de briefschrijver. Maar iets zegt me dat deze persoon niet helemaal representatief is voor zijn beroepsgroep, want: oplossingsgericht met oog voor de maatschappij en niet van het goedpraten.

MickeyGouda | 26-08-20 | 20:53 | 2

Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.

Lt-Kol Kilgore | 26-08-20 | 21:00

Een interessant inkijkje.

letopuwzaak | 26-08-20 | 21:01

Ja, ja, de beroepsgroep groter maken en het echte probleem niet aanpakken:
Grenzen dicht en dubbele nationaliteit inwisselen voor een verblijfsvergunning.

kwark001 | 26-08-20 | 20:52

Elke zaadje wat je plant kan gaan groeien.
Enorm veel dank voor deze bijdrage

MokumsMoppie | 26-08-20 | 20:52
-weggejorist en opgerot-
nocorona | 26-08-20 | 20:51 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Zo is het toevallig allemaal ook nog eens een keer. Alleen niet concreet genoeg om er wat mee te doen.

Robske007 | 26-08-20 | 20:51

Het probleem is verhoudingen.

Vroeger had je in onze stad 'rooie Stien'. Die was niet helemaal goed. Zij was een uitzondering en de extra aandacht die zij behoefde was te behapstukken. Elke dorp verdient zijn gek zogezegd.

Maar er is een grens aan de verhouding stabiel/instabiel die houdbaar is. Als op een gegeven moment het aantal instabiele mensen verhoudingsgewijze toeneemt, dan loopt de emmer op een gegeven moment over en ga je nat.

Vul daar bij de migratie. Migratie heeft tot gevolg dat mensen hier op bijna-volwassen leeftijd komen die dus niet drie generaties familiebanden hebben, mensen die hen kennen, die zich verwant voelen. E r zijn steeds meer individuen die elkaar zo''n beetje bij voornaam kennen en steeds minder mensen die nog weten "Ach, die jongen ken ik nog van vroeger van het schoolplein".

Kortom, de sociale cohesie is weg. Daar komt bij dat Nederland vrijblijvendheid en laksheid tradioneel verkoopt als tolerantie. Tolerantie is eigenlijk gewoon vieze billen hebben en dat dan tolereren ipv douchen en nieuw ondergoed aandoen.

Tolerantie zou juist tot duidelijkere regels moeten leiden. Nouja, duidelijkere effecten daarvan. Je kunt 100 regels bedenken maar als het alleen maar taal is doen die regels niks. Pas als je duidelijk kenbaar maakt "dít gedrag accepteren we en dít gedrag niet" en daar ook naar handelt, kun je vriendschappelijke volwassen relaties met anderen aan gaan. In zekere zin is Nederland gewoon een sloofje, een geslagen huisvrouw die d'r bek niet open durft te trekken wegens gebrek aan eigenwaarde.

Het hele westen is z'n eigenwaarde kwijt.

Knufter | 26-08-20 | 20:51 | 1

Mooie post, denk over sommige nuances anders maar ben het met je eens, zeker wat betreft sociale cohesie en onze luie tolerantie.

Sjors W. | 26-08-20 | 20:57

Jeee
Een psychiater die de boel effe komt relativeren.
Maar volgens mij wel een ernstig vernauwt blikveld, zou ie eens naar moeten laten kijken.
Volgens mij is er een behoorlijke relevante relatie tussen "verward" en "junk"
Maar dat mag natuurlijk niet hardop gezegd worden zeker niet omdat we beizg zijn om zoveel mogelijk drugs te gaan legaliseren in het volgende kabinet.
Zal een explosie aan "verwarde" mensen opleveren.
Dus werk zat voor deze brievenschrijver in de toekomst

ZomaarEen | 26-08-20 | 20:50 | 4

Dat zei hij dus

laurentius | 26-08-20 | 20:57

En zet een bril op.

letopuwzaak | 26-08-20 | 20:57

Het probleem van zaken vergelijken is dat veel mensen denken dat wanneer A=B er ook moet gelden dat B=A. Dat klopt niet.

Junken zijn vaak wel verward ( lang niet altijd, of de hele tijd), maar verwarde mensen zijn niet altijd junk. Heel vaak niet zelfs.
Er zijn bv mensen verward vanwege:
Autisme en overprikkeling.
Mensen met dementiele beelden.
Een lichamelijke aandoening.
Psychiatrische aandoeningen.
Drugs, en dan heb je een breed scale van junks tot de af en toe misbruikers die dan toch die ene keer een bad trip maken en gek gaan doen.
Mensen die een plotse heftige toestand meemaken.

Er is nog meer te bedenken, maar het geeft al aan hoe divers de groep verwarde mensen is en dat alles over één kam scheren totaal niet werkt.

Nuuk | 26-08-20 | 22:53
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben een groot voorstander van het weer opzetten van grote inrichtingen en asocialen kampen in bosrijke omgevingen waar (de overheid / politie) alle gekken en dwazen naar toe kan brengen. Als we corona-onzin kunnen financieren, moet dat ook te doen zijn voor de Nederlandse schatkist!

Johannes26 | 26-08-20 | 20:48 | 4

Precies dat zal een hoop leed voorkomen.
Werken, bezig zijn, therapie, gedragsverandering , niet vrijblijvend , maar onder dwang, anders werkt het niet.

laurentius | 26-08-20 | 21:01

@Nuuk | 26-08-20 | 20:59: De gekken hoeven wmb daat niet eeuwig te zitten, bijv. in eerste instantie een week gedongen observatie voor iemand die op straat staat te scheeuwen en dingen vernield, dat geeft een eek rust in de wijk en die persoon kan wellicht een behoorlijk behandelplan meekrijgen bij eventuele terugkeer.

Johannes26 | 26-08-20 | 22:33

@Johannes26 | 26-08-20 | 22:33:
Dan moeten er wel goede ambulante teams zijn. Daar is al lang op ingezet, maar in dit land wil politiek en de managers in de zorg vooral dat alles goedkoop gaat dus die teams die zijn piepend en krakend tot stand gekomen. Te weinig personeel en de mensen die er zitten werken zich drie slag in de ronde.

Bij mensen die overlast geven, en GGZ problemen hebben Gaat het vaak over een combi van psychotische stoornissen (en dan ernstig en chronisch van aard), verslaving en sociale problemen. Daar heb je FACT teams voor. Dat is ook een werkwijze. Deze teams behoren snel in te kunnen voegen bij nieuwe patiënten, en bij hen die aL binnen zijn, snel te kunnen opschalen indien het minder goed gaat met iemand. Dat is een prima werkwijze, maar ben je onderbemand, dan lukt dat niet. Er zijn nu in de Randstad een hoop gemeenten waar de wachttijd voor FACT een jaar en soms meer is. Dat is totaal absurd en werkt niet bij mensen die NU zorg nodig hebben.
Voor structurele verbetering moet de focus naar die ambulante teams gaan, niet naar de crisisdienst en crisisopvang. Die laatste 2 zijn leuk voor het directe maar oplossen doe je door naar lange termijn te kijken en te handelen.

Nuuk | 26-08-20 | 22:45
▼ 1 antwoord verborgen

Die Esther. Hoop dat jullie voor plaatsing het BIG hebben geraadpleegd? Dat is een soort EPD, maar dan voor psychiaters en dat soort volk.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 20:47 | 3

Huh?

letopuwzaak | 26-08-20 | 21:00

Esther van Fenema schrijft anders en heeft/had een andere rol. Zij zou ook onder eigen naam publiceren.

Frau Merkel | 27-08-20 | 09:56

Aan de schrijver, bedankt voor de nuance.
Ik ken de verhalen van medewerkers psychiatrie, ambulancemedewerkers, politie en alarmcentrale. Sommige mensen zijn al jaren bekend, maar er is niets wat ze voor ze kunnen doen.
In- en intriest. Het zal je familie/vriend/buur maar zijn. En iedereen is machteloos.

Gewone_mevrouw | 26-08-20 | 20:46 | 1

Zolang de waanzinnige grote drugskraan wagenwijd open blijft staan, verandert er geen ruk.
O sorry , dat mag uiteraard niet gezegd worden dat 90% van die gasten hun harses verknald hebben met drugs en (drank.)
En het vakmanschap veel huidige psychiaters si werkelijk om te janken.
Heb dit geregeld mogen ervaren in mijn naaste omgeving, koekebakkers !
"" gaat u maar fijn naar huis met uw zoon , helemaal gezond hoor"" De volgende morgen de slaapkamer met ontlasting vol gesmeerd, toch maar 3 maanden opname en separee.

joppo0 | 26-08-20 | 20:57

Beste [NAW bekend bij redactie].. bedankt voor de ingezonden brief! En Geenstijl redactie, bedankt voor het plaatsen!

WellusNietus | 26-08-20 | 20:45 | 1

Daarom hou ik van GeenStijl.

Gewone_mevrouw | 26-08-20 | 20:48

Ha, waarom laat ggz Kennemerland dan diagnose stellen door politie Hoofddorp? En wetende dat deze niet rechtsgeldig is?

Meesterinderechten | 26-08-20 | 20:45

Een heel helder verhaal. Mooi dat deze psychiater de moeite heeft genomen om te reageren zodat we nu ook de andere kant van het verhaal kennen.

Lupuslupus | 26-08-20 | 20:45

Als je om wat voor reden dan ook dakloos raakt, je moet leven op straat, slapen op straat, hebt niks meer, kan nergens even normaal eten, pissen of schijten en je wordt boos: dan ben je verward. Je kan toch ook gewoon normaal doen als je dakloos raakt, je moet leven op straat, slapen op straat, niks meer hebt en nergens even normaal kan eten, pissen of schijten?

Leptob | 26-08-20 | 20:44 | 6

Lebtop. Was een een dik halfuur te vroeg in de stad voor een winkelrondje. Gesloten rolluiken. Een trieste kille dag. Goed om in te voelen wat dakloos kan betekenen.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 21:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat bedoelt hij precies met "We trappen in een PR-stunt van de staatssecretaris en de minister"?
De bezuinig^H^H^H^H^H^Hdecentralisatie van de psychische zorg?

obominotie | 26-08-20 | 20:43

Interessant, mag van mij terugkerend dingetje worden, misstanden in de zorg

Centicuub | 26-08-20 | 20:43

Door de instroom van verwarde mannen uit Afrika is er voor gekke Gerritje geen plek meer in de kliniek.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 20:41 | 1

Maar ja, de familie van gekke Gerritje werd financieel beter van vvd-beleid, dus de stemkeuze was gauw gemaakt.

obominotie | 26-08-20 | 20:47

Bak met wurmen. Tót zíéns.

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 20:39

Ik geloof dat ik deze brievenschrijver ken.

Rest In Privacy | 26-08-20 | 20:37 | 9

patient?

Premier Trutte | 26-08-20 | 20:53

@Frau Merkel | 26-08-20 | 20:56: Ja, dat zei die psych al, vaak zelfmoord of slachtoffer van geweld. Zonde hoor. Kuifje was besst aardig.

Premier Trutte | 26-08-20 | 21:07
▼ 6 antwoorden verborgen

De kinderen van de dokter zijn altijd ziek. De kinderen van een puntlasser niet. Punt.

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 20:37 | 1

Nee, kinderen van puntlassers ontberen punten. Komma misschien?

Voorgeenchanterikpeu | 27-08-20 | 01:17

"Het systeem deugt niet. De GGZ is verziekt. Het land heeft geen antwoord op dit soort problematiek. De politiek is verziekt...."
Dus is het cirkeltje rond. Op naar interventie 41 van de mensen in 't blauw die toch al geen tijd meer hebben voor hun corebusiness, boeven vangen.

gemeentereiniging | 26-08-20 | 20:35

Wijze zin: "De vinger naar de deskundigen of behandelaren wijzen ligt voor de hand".

gebruikesrnaam | 26-08-20 | 20:34

Psychiatrie verbieden is de oplossing. Geen verwarde mensen meer.

Flightless bird | 26-08-20 | 20:33

Als ik ooit een psych zoek, mogen jullie me de gegevens van deze beste man geven.

Lt-Kol Kilgore | 26-08-20 | 20:31 | 3

Reken maar op een forse wachttijd, dus begin maar met zoeken. Voordat het te laat is...

antagonist | 26-08-20 | 20:33

Johny Walker is goed.

ZZP-er | 26-08-20 | 20:38

@ZZP-er | 26-08-20 | 20:38: Johny Walker is afwaswater, ik heb hier beter spul. maar ik ben ook akkoord met een vorm van dit medicijn. veel gezonder dan al die chemische troep.

Lt-Kol Kilgore | 26-08-20 | 20:53

Wanneer wordt het onhoudbaar om maar altijd alle kikkers in de kruiwagen te willen houden? Er gaat een moment komen dat de samenleving bezwijkt aan het pappen en nathouden.

gristen | 26-08-20 | 20:31

Geen speld tussen te krijgen.

Epistulae_Morales | 26-08-20 | 20:30 | 3

Nou ja, de opening. Ik geloof niet dat GS wil dat het makkelijker wordt mensen van hun vrijheid te beroven. Wel van mensen die zonder twijfel niet functioneren in deze maatschappij, geen leven hebben en ten prooi vallen aan de drugsdealerts in de stad. Wel lekker om aan het begin een schijnbare tegenstelling te droppen, maar uiteindelijk pleit de auteur toch voor een vorm van vrijheidsberoving. Maar dat zal de ongemakkelijke nuance zijn.

nietoftochwel | 26-08-20 | 21:32

Dit!

Rest In Privacy | 26-08-20 | 21:47

Wel een speld tussen te krijgen. Vanuit het oogpunt van de behandelaar is een patiënt blijvend patiënt zolang de problematiek niet opgelost is. Professionals moet ook een grens durven stellen en iemand onbehandelbaar en/of onverbeterlijk verklaren. Die persoon wordt dan in een gesloten inrichting geplaatst. Voorgoed. Daar wordt de 'patiënt' niet beter van, maar de maatschappij wel.

marcoplarco | 26-08-20 | 22:30

Hulde dat iemand de moeite heeft genomen het eens te duiden.

Het einde van het liedje is dat de politie moet ingrijpen, er meer dan eens doden vallen, er een onderzoek moet komen en het veilig is om te stellen dat he voorkomen had kunnen worden, of meerdere stappen hadden kunnen worden gezet om het te voorkomen wanneer er niet zo idioot grote bezuinigingen bij de GGZ hadden plaats gevonden.

Je kunt het de verwarde niet kwalijk nemen, je kunt het de psychiater / hulpverlening niet kwalijk nemen. Je kunt het de politie niet kwalijk nemen. Enkel de politiek. Maar die zijn momenteel te druk bezig om hun eigen verwarden binnen de gelederen in toom te houden.

Rollins | 26-08-20 | 20:30 | 2

Vind ik te simpel. Simpel voorbeeldje: de politiek stelt Shula Rijxman niet aan als NPO voorzitter. De politiek heeft ook heel weinig invloed op wie Shula aanneemt voor sleutelposities. Dan kun je op zich wel bepalen hoeveel geld er nu wel of niet naar de publieke omroep gaat (politiek), je invloed op hoe het wordt besteed is beperkt.

Zou je 'politiek' vervangen met 'bestuur', zodat de ambtenarij wordt geincludeerd, kan ik me er meer in vinden. En dan nog steeds kun je het de (top van de) hulpverlening wel kwalijk nemen (tenzij je die onder ambtenarij schuift ipv hulpverlening).

Als dat glorieuze kabinet Wilders er ooit komt en er op iedere plek op Financien, Binnenlandse Zaken etc Pvda/CDA/D66/VVD topambtenaren zitten, dan krijgt het kabinet Wilders heel weinig voor elkaar.

Sjors W. | 26-08-20 | 20:54

@Sjors W. | 26-08-20 | 20:54:

Fair enough. Veel mensen zijn van mening dat het belang van een ziekenhuis het redden en of genezen van mensen is. De prioriteit is echter de toko rendabel te houden. Die bedrijfsvoering is doorgeslagen waar het bedrijf ongezond is geworden en degene die daar verantwoordelijk voor zijn, financieel veel beter. En dan laat ik de rol van de zorgverzekeraars gemakshalve even buiten beschouwing.

Ik denk dat het veilig is om te stellen dat het die bestuurlijke laag is die het verziekt heeft. En dat een Edith Schippers daar destijds een majeure rol in speelde. Dat daar een bestuurlijke laag onder hangt die mede verantwoordelijk mag worden geacht, mag (inderdaad) niet onbenoemd blijven.

Rollins | 26-08-20 | 21:05

Helder.

Triest.

Wijze uit het Oosten | 26-08-20 | 20:30 | 1

Ik vind het maar een verwarrend stuk.
wel patient, geen patient, verward, niet psychiatrisch, wel behandeling, geen bhehnadeling, wel hulp, geen hulp, hup allochtoon erbij.
Weten we zeker dat deze kerel zelf niet met een trechter op zijn hoofd rondloopt en stiekum een mobieltje heeft binnegesmokkeld om te reaguren?

HA BIER!1! | 26-08-20 | 21:57

Goed verhaal, bravo!

duh! | 26-08-20 | 20:29 | 1

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen