Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wat was er voor de Big Bang en wat is de aard van tijd, met theoretisch fysicus Brian Greene

Ja wij zijn echt moeilijk domme gasten die pas over dingen na gaan denken als dr. Joe Rogan daartoe aanzet.

We dachten altijd dat de Big Bang verwees naar de weekenden van al onze onbeantwoorde liefdes. Vervolgens kregen we door dat het iets met het universum te maken had, en omdat we überhaupt nooit iets begrijpen zagen we het altijd maar als de beste verklaring waar de mensheid toe in staat is, in plaats van dat het nou allemaal zo in steen gebeiteld is. Maar goed, bovenstaand een moeite waard-kwartiertje met theoretical physicist Brian Greene. Onderstaand even z'n leukste theorieën - over de aard van tijd - voor een kostelijk discussietopic.

- Je kunt niet verder terug in de tijd dan de oorsprong van tijd; de Big Bang
Hij leent een analogie van Stephen Hawking: stel, je loopt op aarde en je vraagt iemand je richting het Noorden te wijzen. Je blijft lopen, tot je op de Noordpool bent. Als je daar gearriveerd weer aan iemand vraagt of ze je naar het Noorden kunnen wijzen, dan verliest die vraag z'n betekenis, omdat je al op het ultieme Noorden bent, en niet verder Noord kunt. Het zou kunnen zijn dat die ruimtelijke metafoor ook opgaat voor tijd, en dat de vraag 'welke tijd' er voor de Big Bang was, gewoon niet opgaat.

- Tijd is net als temperatuur een "emergent quality of reality"
Temperatuur is de gemiddelde beweging van meerdere deeltjes. Als ze snel bewegen is iets warm, als ze langzaam bewegen is iets koud. Temperatuur komt dus voort uit de beweging van meerdere deeltjes. Maar als je slechts 1 deeltje hebt, dan kun je deze niet warm of koud noemen, omdat er meerdere nodig zijn voor de notie van temperatuur. Misschien geldt dit ook voor tijd. En is tijd zoals wij dat kennen een eigenschap die alleen van kracht is als "enough stuff is arranged in the right patterns. But fundamentally maybe there are atoms or molecules of time, which, when not arranged in the form that we're familiar with, don't yield time as we know it. Time itself may be a quality of the world that exists here in this environment, but doesn't even apply in other environments that are configured radically differently."

Godverdomme man, zin om darten te kijken nu. Hele gesprek hier. Nog drie mooie clipjes, na de breek.

Waarom aliens ons nog niet bezocht hebben (HOE WEET HIJ DAT ZO ZEKER???)

Greenes verrassende kijk op religie en wetenschap

Over bewustzijn en psychedelica

Reaguursels

Inloggen

There is no space and time
Oh lord
We have existence and it's all we share
.
(The Verve)

Piet Karbiet | 24-02-20 | 18:18

Tijd is een construct. Het is een vinding van de mens. Op zich bestaat tijd niet. Het is een meetinstrument dat de mate van processen, van actie en reactie helpt bepalen.

Willibald von Klúúúk | 24-02-20 | 15:31 | 1

Zegt wie? Een orakel?

Mazzelstof | 24-02-20 | 18:08

In den beginne was er niets

En toen ontplofte het ook nog...

Jafco | 24-02-20 | 13:24 | 1

Op heeeeeel de wereld was er niets.

NiCeY | 24-02-20 | 13:39

Wat zijn de implicaties van de relativiteit van tijd op de uitdijing van het universum, gezien de grote zwaartekracht en snelheids verschillen?

Neut | 24-02-20 | 13:05 | 3

Wanneer wij ons in een bubbel bevinden, kan het lijken dat er ergens uitdijing plaatsvind terwijl er op een ander plaats juist krimp is.

Pookey9 | 24-02-20 | 13:14

Gezien het niets niet kan bestaan is uitdijing van het universum waarschijnlijk meer verplaatsing van materie.

Neut | 24-02-20 | 14:01

Mensen zijn echt heel dom. Dan is het universum zo hroot dat onze hersens het niet kunnen bevatten. In een oneindig groot universum zouden er dus ook oneindig veel verschillende levens vormen kunnen zijn. En wij gaan die met die vreemde dingen die ze allemaal de lucht ingooien de weg wijzen naar onze planeet. Niet echt heel slim. Soort van de kluisdeur open zetten en dan borden vanaf de weg plaatsen kluis die kant op. En wat als ze komen? Ze zijn in elk geval slimmer dan wij want zij kunnen die grote afstand al afleggen en wij niet. Dan kun je voorstellen dat wij geen enkel verweer hebben tegen deze wezens. Laat ze maar weg blijven hoor. Zie allerlei beelden van the matrix enzo. Brrr tijd voor thee

Bixby | 24-02-20 | 13:05 | 1

Deze voyagers zijn nog maar net ons zonnestelsel uit. Zie een afstand voordeur/achtertuin. Terwijl de volgende ster, even ter vergelijking, zich in de buurt van Nieuw-Zeeland bevind. Ik voorspel dat over 30/40 jaar deze voyagers teruggehaald en wel te bewonderen zijn in een museum.

Zolang wij geen mogelijkheid vinden om sneller dan het licht te reizen gaan wij buiten ons zonnestelsel ook nooit ander intelligent leven vinden.

Maar als we dan toch gevonden worden? Dan ga ik ervan uit dat deze Aliens zich net zo alleen voelden als wij.

Pookey9 | 24-02-20 | 13:49

Ik denk dat aliens een grotere biohazard zijn dan de spanjaarden voor de maya's..

Neut | 24-02-20 | 12:44

Wanneer we uitgaan van een begin en een eind is er natuurlijk gewoon tijd, ofwel ruimtetijd.

Als we de big bang als waarheid aannemen dan was er eerst een singulariteit, waar alle materie in een ongelofelijke dichtheid en met een ongekende orde gerangschikt was. Zo kun je stellen dat na de big bang de ruimtetijd begon met een enorme chaos tot gevolg.

Wij kunnen in ons tijds perspectief redelijk berekenen hoe lang geleden deze chaos begon.

Maar nu we steeds verder kunnen kijken lijkt mij het een kwestie van 'tijd' voor we een ster vinden die ouder blijkt te zijn dan het universum zelf.

Waar komt deze ster dan vandaan?

Enige optie, lijkt mij, dat er meerder big bangs plaats vinden of vonden. Met elk hun eigen begin en eind van ruimtetijd. Met elk een eigen vacuüm.

Grote bubbels die samen een enorm membraan vormen.

Dus wat was er voor de big bang.? Waarschijnlijk een membraan van vacuüm bubbels.

Vraag me niet wat daar voor dan weer was, dit is al natte vingerwerk genoeg. Ik bedoel, er is geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van multiversums.

Nog even dit, wij draaien rond de zon. De zon op haar beurt weer rond het zwarte gat in het midden van de melkweg. Eigenlijk weten we niet waar de melkweg dan weer zn rondjes omheen draait.

De tijd zal het leren.

Pookey9 | 24-02-20 | 12:09 | 1

Misschien hebben lezers hier de close-up van de zon ook al gezien. Voor het eerst zagen we dat de zon plasma bubbels creëert welke samen een soort membraan vormt, oude verdwijnen en nieuwe nemen hun plaats weer in. Deze bubbels lijken op te zwellen en aan de randen weer de zon in te glijden.

Omdat we waarschijnlijk deel uit maken van iets veel groters, maar dit niet kunnen zien of omvatten, denk ik dat het slim is toch te vergelijken met fenomen die we wel kunnen zien en omvatten.

Een enorme draaikolk is natuurlijk geen zwart gat, maar hij lijkt er verrekte veel op. Met schuimkoppen tegen de event horizon en een heuze point of no return.

Pookey9 | 24-02-20 | 15:25

Fijn artikel en - als je t/Tijd hebt - ook de meeste comments zijn een genot om in te nemen. Ik wil GS steunen om blijvend alert te zijn op dergelijke geluiden uit het digitale universum, vandaar mijn 0,000∞>50 cents.

Wij zijn als het meeste onderwaterleven dat geen notie heeft dat buiten het eigen waterig universum nog andere werkelijkheden bestaan.
De 3D+T(ijd) werkelijkheid zoals wij die waarnemen, beperkt/inperkt,/afbakent ieder van ons vanaf het moment dat wij meer doen dan de luier volschijten.
Zelfs, juist, taal & schrift, woorden, schieten anno 2020 (nog) letterlijk tekort om begrip & inzicht over te brengen mbt. werkelijkheden buiten ons 3D+T-leven.
De kwantummechanica licht(te) tipjes op van de sluier tussen onze en de "grotere" werkelijkheid:
a) Velen denken nog altijd dat een elektron als een satelliet rond de atoomkern met neutron en protonen draait. De diepere werkelijkheid is dat elektronen, elk in hun 'eigen' baan, als een circulaire golf, overal 'zijn'. Pas als je meet of machines laat observeren, "stort de golffunctie" in zoals dat zo mooi maar gemankeerd heet, en is het aan te wijzen als een subatomair deeltje.
b) In het subatomaire domein heeft afstand (lees ook: Tijd) geen betekenis. Non-lokaal hoor je weleens, en: "alles is met alles verbonden" (terwijl verbinding juist ook afstand - tot de verbonden eenheden - aanduidt). Zo ook met de naamgeving van dit moeilijk te begrijpen fenomeen: verstrengeling of entanglement.
In den beginne was "hier" Niets, maar in de kwantumwerkelijkheid was/is/zal zijn: het non-lokale Alles & Altijd/Nu. Zoals hieronder medereaguurders een paar keer het woord 'toeval' gebruiken: is het toeval dat jij uit jouw ouders en miljarden voorouders bent geboren na 13,8 miljard werkelijkheid? Ja, hier & nu wel vanuit ons begrip. De onvermijdelijke consequentie van kwantumfysisch denken is dat jij al was/zat 'besloten' op T=tP(lanck)=5.39 × 10*−44 seconde = de vooralsnog kleinst mogelijke tijdseenheid na onze Big Bang. Maar ook: de oneindig ontelbare variaties op jou en alles en wat dan ook. Die zijn er ook allemaal, en op welke leeftijd dan ook, maar niet hier in "ons" universum. Ziehier het populaire fenomeen "parallelle universa" (weerom: lang leve de beperking van taal).
Eigentijdse maar veel te magere voorbeelden van parallelle werkelijkheden zijn het internet, World of Warcraft, the Sims en alle andere evolutiespelletjes. Ben je "erin", dan is de uitdijing van dat universum schier oneindig. En in elk van deze werkelijkheden zijn weer dochterwerkelijkheden te "starten". Doch, zoals wij het ontwerpen en zien is er altijd 1 lijn met het moederuniversum: daar waar de servers staan en de energie om het aan de gang te houden.
Heeft ons 3D+T-universum een moeder en energie om het aan de gang te houden? Ja, het non-lokale Alles & Altijd/Nu met alle mogelijke golffuncties, waarvan ons universum 'slechts' een instorting van is.
De vraag rest dan: wie of wat heeft daarvoor gezorgd? Wie of wat zette onze Big Bang in? Wie of wat is de observeerder, de meter in kwantumfysische zin? God? Allah? Het Spaghettimonster? Of zal het een Opperwezen zijn dat nog uit ons 3D+T-universum moet voortkomen? Iets dat aan de rand van de uiterste leeftijd van ons universum ont- of bestaat, bewust is van zichzelf als de optelsom van dit/ons universeel bewustzijn, ermee sterft en (dus) terugkeert naar het non-lokale Alles & Altijd/Nu om vervolgens te zeggen/willen/voelen/observeren:

Daar zij licht.
Amen.

Organische evolutie | 24-02-20 | 11:56 | 2

De vraag is dan ook aan het verschuiven van 'waarom zijn we hier' naar 'hoe zijn we hier'. bij de eerste vraagstelling duiken vooral religies in het ontstane gat. Het antwoord op de tweede vraagstelling is een evoluerende. Elk standpunt wordt dan mogelijk herzien na aanvoer van nieuwe kennis/feiten. Ik ben voorstander van de tweede vraagstelling.

NiCeY | 24-02-20 | 14:04

Stephen Hawking schreef toch meer helder, begrijpelijk zo u wilt.

We zijn niet allemaal raket-geleerden hè?

NumbNuts | 24-02-20 | 18:44

Wat een overloop gezwets van een TF die denkt dat ie filosoof is. Het maakt niet uit of tijd pas ontstond sinds de big bang. Tijd bestaat nu en WIJ kijken naar de periode vóór de big bang. Dus ja, het is wel degelijk relevant om die vraag te stellen. Het afdoen met filosofische bullshit is gewoonweg belangrijk doen. Deze gast begrijpt er iig duidelijk helemaal niets van.

richardsp1 | 24-02-20 | 11:54 | 1

Iedereen kan en mag zich filosoof noemen, het is geen beschermd beroep. Groeten van een filosoof.

Rallywally | 24-02-20 | 12:04

stel al onze breinen vormen God. en vice versa. en Hij ter Eigen vermaak ons een beetje laat sudderen.

vertdemisere | 24-02-20 | 11:41

God bestaat.

Archon | 24-02-20 | 11:30

Een gemiddeld mens weet ongeveer 1,5 procent. Het Vaticaan en broederschappen als de vrijmetselaars 55 procent. Helaas houden ze alle kennis voor zich zelf.

Rallywally | 24-02-20 | 11:20

Zo ingewikkeld is het nou ook niet hoor. Het antwoord is 42.

brabant altijd -1 | 24-02-20 | 10:24

De man van het Fermilab weet dingen ook goed, interessant, en humoristisch uit te leggen:
www.youtube.com/user/fermilab

Peter_K | 24-02-20 | 10:04

Er is nog een derde theorie: Dat er geen tijd bestaat, maar alle toestanden van de materie in hetzelfde moment parallel bestaan, waarbij de Big Bang de enige positie is waarbij alles zich op dezelfde positie bevindt.

Kijk naar de reportage "Killing Time" https://www.youtube.com/watch?v=WKsNraFxPwk
Julian Barboiur, een fysicus, heeft hier over nagedacht.
Fascinerend.

Beste_Landgenoten | 24-02-20 | 09:21 | 2

Ik snap deze theorie. Er is een Duitse serie op Netflix die dit spelenderwijs een beetje uit probeert te leggen. Dark, heet dat.

VBO_B_Niveau | 24-02-20 | 10:48

Tijd is subjectief. Ik denk dat bijvoorbeeld een muis tijd heel anders ervaart.

Neut | 24-02-20 | 12:41

Alleen wat in steen is gebeiteld heeft eeuwigheidswaarde, de rest is ijdelheid.

jansma28542681 | 24-02-20 | 09:07

Ooit gastcollege gehad van theoretische fysicus Roger Penrose. Die had een interessante theorie: dat een big bang ontstaat vanuit een super-super massive black hole. Als dat het geval is zou er dus wel degelijk iets zijn 'voor' de big bang, en zou creatie wellicht een cyclus zijn van big bangs en vormende black holes.
Het is waar dat tijd niet gedefinieerd is voor de big bang, maar het is ook niet gedefinieerd in de singulariteit van een zwart gat. Oftewel, je kan niet spreken van 'voor de big bang' als je op de tijdslijn zit van na de big bang, maar dat wil niet zeggen dat er voor de huidige tijdslijn geen andere tijdslijn bestond.

Fysica…

Gewoon top.

quantumcollider | 24-02-20 | 09:06 | 1

Klopt, vooral dus dat laatste. En aangezien wij, als mens, in deze tijdslijn naar het verleden kijken, is de vraag wel degelijk relevant. Wat was er voor de big bang? Omdat bij ons gewoon tijd bestaat. Geldt ook voor in een singulariteit. Er in is tijd irrelevant (wiskundig) maar er buiten naar kijkend, is het wel degelijk relevant. Die poepsjinees van een TF staat vooral gewoon heel interessant te doen zodat niemand hem begrijpt.. terwijl het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is.

richardsp1 | 24-02-20 | 11:57

Zal het even uitleggen. Het komt allemaal door de onbewogen beweger. Dit is een man.

RickTheDick | 24-02-20 | 08:33 | 2

Precies. De onbewogen beweger, het gevolg zonder oorzaak, heeft alles in beweging gezet. Was het niet Plato?

zeeman73 | 24-02-20 | 09:44

Als ik nu gewoon eens wat tijd neem voor een tegel, dan ben ik weer een beetje tijd kwijt. Ik snap daar niets van. Ik sta al jaren stil bij datgene wat mij beweegt, maar ik schijn er maar niet uit te kunnen komen wanneer ik er zo in sta. Ik zou kunnen uitleggen waar ik voor sta, maar ik sta dus ook achter alles waar ik voor sta. Over de spreekwoordelijke paal gesproken, als je omnipotent bent, heb je dan oneindig veel potentie? Tja, het is moeilijk om te functioneren op dit niveau. Ik moest maar eens een boek van mij afschrijven. Kan iedereen dat afschrijven. Tijdloos vermaak van alle tijden. Of zoiets.

VBO_B_Niveau | 24-02-20 | 10:43

Voor de big bang was er niks en na de big bang is er niks. Zo opgelost

Petroselinum crispum | 24-02-20 | 08:24

Ik denk ook wel eens wat stellen we toch voor als je de onmetelijke afstanden in het helemaal bekijkt en de leeftijd van de aarde in vergelijk met ons miezerige leven. Kort daarop stoot ik mijn teen of de hond heeft op het tapijt gekotst en ben weer helemaal terug in de realiteit.

Misterspok | 24-02-20 | 08:24

Iets dat maar een keer gebeurt is zeer bijzonder, er is geen enkele reden waarom er niet op meerdere plaatsen/tijden hetzelfde process zich herhaalt. In Een ander universum dan dus. Als je lang genoeg in het niets wacht zal de geschiedenis zich herhalen. Aangezien er geen tijd was voor de bigbang is het zeer aannemelijk dat al deze zaken tegelijkertijd gebeuren

geen_kwijl | 24-02-20 | 08:07

In den beginne speelden God, Allah en Satan, soldaat of cowboy. Bang bang. En het spelletje gaat gewoon door.

mygoodness | 24-02-20 | 07:23

Er waren alleen maar (relatief) kleine 'bangs', Nooit een toevallige universele big bang. Een langzaam proces van het uitdijende heelal, bewust gecreëerd. Toeval bestaat niet.

SlimmeBelg | 24-02-20 | 07:08 | 1

Toeval bestaat wel degelijk. En voor jouw stelling is niet één aanleiding. Dus lees je nog maar eens even in.

Busverhuur | 24-02-20 | 08:10

Wat een gelul. Iets kan niet voortkomen uit niets en niets kan geen grens hebben. Dus vóór de big bang (indien de theorie correct is) was er ook al iets en was er dus ook al tijd. De ruimte is niets, in die ruimte hangen planeten enzo. Er kan geen einde komen aan dat niets en de ruimte kan dus ook niet uitdijen. Immers, als dat wel kon moest er dus ruimte zijn waar de ruimte in kon uitdijen en was die ruimte er dus al. Wel kan er ergens een laatste conglomeratie van materie zijn wat je dan de grens van het universum kunt noemen. Daarna is er alleen nog maar lege leegte. Die grens kan wel opschuiven, iendien die materie verder van andere materie afschuift of dichterbij geraakt.

Badderbeest! | 24-02-20 | 07:04 | 5

@Badderbeest! | 24-02-20 | 07:10: Mazzelstof probeert je duidelijk te maken dat het niet weerlegt noch bewezen kan worden indien ons voorstellingsvermogen er te beperkt voor is. Maar veel plezier verder in je eigen paradigma.

harryverdetsie | 24-02-20 | 08:31

@Badderbeest! | 24-02-20 | 07:10: Dat weerleggen is al door slimme fysici gedaan, het lezen van 'A Universe from Nothing' van Lawrence Krauss is misschien een interessant begin.

Overigens is het begrijpen van iets als de kwantumveldentheorie maar voor weinigen weggelegd. Zoals Hitchens zo mooi zei: onze hersenen hebben zich gevormd op de Afrikaanse savanne, abstract denken is niet onze kracht, Vandaar dat velen liever luisteren naar religieuze mythes uit de bronstijd in het Midden-Oosten, dan wetenschappers proberen te begrijpen.

Overigens, ruimte is absoluut niet "niets" (daar is al een Nobelprijs voor uitgekeerd):
www.youtube.com/watch?v=y4D6qY2c0Z8

Festen | 24-02-20 | 13:10
▼ 2 antwoorden verborgen

De verklaring over bewustzijn verklaart ok onze politiek. Één politicus (een partikel) is op zich een bewust en logisch redenerende eenheid. Gooi je er 150 bij elkaar, dan krijg je een brabbelende massa met absoluut rare en onlogische uitkomsten.

Leffe Blonde | 24-02-20 | 06:54

Wij hebben al ruzie over zomer- en wintertijd. Er zijn mensen die menen dat de dieren daar ook last van hebben. Vraagje:zou een koe weten hoe laat het is???

Leffe Blonde | 24-02-20 | 06:45 | 1

De koe weet hoe laat het tijd is voor brokjes en melkmachien. Als de boer zijn klok verzet geeft de boer zijn koe een uur te laat of vroeg brokjes.

Badderbeest! | 24-02-20 | 07:08

Voor The Big Bang was er een gat . Geen zwart gat want dat mag niet meer .

Minus Richels | 24-02-20 | 05:45 | 1

Witte dwergen is nog erger.

Leffe Blonde | 24-02-20 | 06:38

Volgens mij had die vervelende film interstellar tot nieuwe inzichten geleidt over tijd.

BearJilz | 24-02-20 | 04:47

Voor de big bang was er gewoon een ander universum met daarin een zwart gat. Geen begin, geen eind aan het universum.

Michiel85 | 24-02-20 | 03:29 | 3

Om dat te begrijpen moet je in de hoek van quantum mechanics denken.

Michiel85 | 24-02-20 | 03:29

Dat is een mogelijkheid dat geopperd is door Lee Smolin. Zie bijvoorbeeld zijn "The Life of the Cosmos" uit 1997 alweer. Dat zou op een elegante manier verklaren waarom ons heelal zo uitermate geschikt lijkt voor het produceren van zoveel mogelijk zwarte gaten, dat weer een andere manier is om te zeggen: biedt een verklaring voor de vrije parameters van het Standaard Model, oftewel het "Fine-Tuning" probleem.

Mazzelstof | 24-02-20 | 06:14

Bixby heeft helemaal gelijk. Ook al omdat we eindeloos terug en vooruit kunnen denken en kijken (we kunnen altijd de vraag stellen "wat kwam daarvoor/daarna?")

We (de mensheid/aarde) zijn maar een niets in een oneindige grootte ruimte zonder een verleden en een toekomst.
Eigenlijk gewoon politiek den Haag maar dan met (ook al) verzonnen geld.

Het Licht | 24-02-20 | 01:27

The big bang; da's die mooie tijd voor al dat linkse gezwets in Nederland en de wereld, en voor al dat multiculti, KOZP-en LHBT gelul.... moet een fantastisch mooie tijd zijn geweest!

Nederlanddraaitdoor | 24-02-20 | 01:19

Iedereen maakt een denk fout.Wij vinden dat we naar het verleden kijken, maar is dat wel zo ? Waarom word er gedacht dat wij aan het uiteinde staan van de uitdijende string ? Misschien zitten wij wel in het midden, en zijn andere sterrenstelsel ons voorgegaan of voorbij gesneld. Hoe zit het daarmee, kunnen wij die ook zien ?

Gokmaar | 24-02-20 | 00:14 | 4

Ergens heeft u gelijk. Om de positie te bepalen moet je referenties hebben. Om het midden tussen twee punten te kennen moet je de afstand tussen die twee punten kennen. Om te weten waar we zijn in de ruimtelijke tijdlijn moeten we weten waar het begin en het einde zijn. En hoe tijd zich verhoudt, en wat tijd is ten opzichte van die ruimte. We weten echter niet eens of er een begin en een einde is, en wat tijd is. Of wat het heeft veroorzaakt of gemaakt. We hebben er alleen maar theorien over. Het enige wat we (denken te) weten is dat we er zijn. We weten dat er honger us, en oorlogen, en kutmocro's en corona.. en we kunnen er tot dusver geen ene flikker aan doen. En mocht er al iemand zijn die het weet en oplossingen aanvoert, dan wordt die wel afgemaakt of weggehoond. Jammer, naar we zulken oom bij Joe Rogan geen antwoorden vinden. Maar ja vermakelijk is het soms wel. Net als Geenstijl.

grapo | 24-02-20 | 01:12

Op ieder punt in het heelal kijk je naar het verleden. Of dat op Aarde is, of dat op planeten of manen rond planeten in andere sterrenstelsels is, of dat op Aarde 68 miljoen jaar geleden was of dat op Aarde 68 miljoen jaar van nu in onze toekomst is. Alle punten of te zeggen ruimtetijdcoordinaten (in de taal van Algemene Relativiteit "gebeurtenissen") houden een onderling causaal verband met elkaar dan en alléén dan wanneer ze zich in elkaars lichtkegel bevinden.
We kunnen daarom alleen naar het verleden kijken omdat alleen informatie (straling, zwaartekracht en in principe zwakke en sterke kernkracht of de effecten daarvan) uit het verleden ons kan bereiken.
Wanneer dit niet het geval zou zijn en de toekomst een invloed zou kunnen uitoefenen op het verleden en dat op haar beurt weer op die toekomst en zo verder (gesloten tijdlussen) dan zou het universum noodzakelijk volslagen chaotisch zijn, op basis van natuurlijke wetmatigheden geen enkele voorspelling te doen zijn en bovendien ook logisch tegenstrijdig. In zulk een universum zouden Goden gedijen want dan zijn wonderen niet alleen mogelijk maar zelfs onvermijdbaar.

Mazzelstof | 24-02-20 | 06:38
▼ 1 antwoord verborgen

Tijd is een door de mens gecreerd systeem. Tijd bestaat in werkelijkheid helemaal niet. Ja ja klinkt vreemd enzo helaas is echt zo. De enige die bij tijd leven zijn mensen. Als tijd bestond en het heel heel erg belangrijk was dan hadden de konijnen ook wel een horloge gehad. Dus nee. Tijd bestaat niet hebben mensen uitgevonden om het makkelijker te maken. Stel je voor de oermens komt tot leven en voila hij krijgt er een klok bij hier en alleen jagen tussen 10 en 14u he anders krijg je boete. Nee tijd is mens gemaakt en zou afgeschaft moeten worden. Dit omdat iedereen eigen natuurlijk ritme heeft zoaks dag en avond mensen. Mensen zouden met de natuurlijke ritmes moeten leven dat is veel gezonder. Helaas.... alhoewel misschien veranderd het eea wel met dat corona virus. Je weet maar nooit

Bixby | 24-02-20 | 00:06 | 7

Tijd bestaat wel degelijk. Snelheid wordt gemeten in km/u. Hoe anders dacht u dat de schatkist gevuld werd?

Nivelleermarionet | 24-02-20 | 00:48

Bixby heeft helemaal gelijk. Ook al omdat we eindeloos terug en vooruit kunnen denken en kijken (we kunnen altijd de vraag stellen "wat kwam daarvoor/daarna?")

We (de mensheid/aarde) zijn maar een niets in een oneindige grootte ruimte zonder een verleden en een toekomst.
Eigenlijk gewoon politiek den Haag maar dan met (ook al) verzonnen geld.

Het Licht | 24-02-20 | 01:26

De ontologische status van tijd is voorlopig nog een natuurfilosofische kwestie. Het is mogelijk om te zeggen dat tijd niet bestaat. Het is ook volkomen gratis als je er niet bij vertelt wat precies tijd in een ontologische zin is dat dan niet bestaat.

Mazzelstof | 24-02-20 | 06:42
▼ 4 antwoorden verborgen

Time flies moet je doodslaan. Vieze beesten.

Deksmaat | 23-02-20 | 23:55

Zijn deze vragen nog niet beantwoord op discovery channel, door wetenschappers zoals Morgan Freeman of Will Smith?

Arachne | 23-02-20 | 23:36 | 1

Volgens dr. Emmet Brown heb he alleen maar een fluxcapacitor nodig om doir tijd te kunnen reizen.

grapo | 24-02-20 | 01:50

"en dat de vraag 'welke tijd' er voor de Big Bang was, gewoon niet opgaat."
Het voor ons een beetje moeilijk voor te stellen hoe oorzaak en gevolg werkt zonder tijd.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 23:27

Voor de 'big bang' was er zo'n beetje het tegenovergestelde. Een 'small thud', het gevolg van de compressie van het universum waar de planeet aarde, bevolkt door allerhande riff raff, tot mijn leedwezen na de expansie op t=0 deel van zou gaan uitmaken. Maar ja, je kan niet alles hebben. Zelfs God kan zich vergissen. In 3d ziet het verschijnsel er enigszins uit als een diabolo.

isitsoornot | 23-02-20 | 23:18

Er zit iemand in de redactie van GS die dit soort astrofysica-dingen erg kan waarderen, gezien de vrijmibo's.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 23:08

Ik ben bang dat mijn alias hier niet erg van onder de indruk zou zijn.

Mr.Crowley | 23-02-20 | 23:02 | 1

Het kan niet altijd gaan om kinderen

Michiel85 | 24-02-20 | 03:34

Negatieve getallen zijn speciaal bedoeld voor ons besteedbaar inkomen.

Schriever | 23-02-20 | 22:58

Kunnen we nu eindelijk eens te weten komen wat die 'dark matter' is die het hele zaakje bij elkaar houdt?

piloot47 | 23-02-20 | 22:56 | 5

Wat uit de schoorsteen komt van een Biomassacentrale en uit de uitlaat van Roboflop?

Kinkfactor | 23-02-20 | 23:17

Waarschijnlijk een grote niet te meten leegte. Maar niemand weet het zeker. Ga naar groningen daar hebben ze ook lst van leegtes enzo

Bixby | 24-02-20 | 00:07

Simpel, ook dat wat u niet kan waarnemen heeft massa. En dat is dark matter nu nou exact. Datgene waarover wordt getheoretiseerd dat het de verstoring in het ruimte-tijd continuüm veroorzaakt. Zo zeg ik het zelf altijd. Werd zonder mijn goedbevinden even gestolen door chuck lorre en in het laatste seizoen gestopt van the big bang theory, in ik meen aflevering 20. Maar goed, toch een beetje credit gekregen, al dan zonder vermelding. Penny zei het overigens. Enige slimme dat ze ooit heeft gezegd. Maakte het komisch. Vond het zelf nog wel een dingetje dat ik het bedacht. Chuck blijkbaar ook.

Michiel85 | 24-02-20 | 03:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Tijd speelt geen rol als je er genoeg van hebt.

aflaatverkoper | 23-02-20 | 22:54

"Je kunt niet verder terug". Er bestond ooit een wereld zonder 'het getal 0' (wat eigenlijk een contradictio in terminis is, want 'getal' wijst op 'tellen' en bij 0 is er geen sprake van tellen). Ook heeft de mensheid het uitgehouden zonder -1, -2, -3 en zo terug. Daarom klinkt "Je kunt niet verder terug" als dogmatisch fysisch. Het kan nog niet geteld, gemeten worden. Over tijd is er de laatste tijd veel te doen bij de filosofische opvatting van tijd als 'event', gebeurtenis. Elke 'event' onttrekt zich aan logica. En zo stoot je weer op "In den beginne was het woord".

Eeuwig..Op..Vakantie | 23-02-20 | 22:34 | 6

@Kinkfactor | 23-02-20 | 23:21:
"Beestjes", was dat niet de achterkant van "Ik heb geen zin om op te staan, om met mijn grote blote poten op het koude zeil te staan".

Ad.antiquitatem | 24-02-20 | 00:24

@Deksmaat | 24-02-20 | 00:36: Ja, was geschreven door Peterensky Koelewensky die destijds achter me op de Leenderweg woonde. Maar uitvoerende artiest was geloof ik Ronnie en de Ronnies.

Ik heb geen zin om op te staan was van Het. Eendagsvlieg denk ik.

Kinkfactor | 24-02-20 | 02:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben het middelpunt van het universum, alles draait om mij.

Stonecity | 23-02-20 | 22:30 | 5

Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud. Komt uit hetzelfde nummer. Raden maar...

Kinkfactor | 24-02-20 | 02:35
▼ 2 antwoorden verborgen

ik blijf liever geloven in een God die van hoeren en tollenaars houdt.

vertdemisere | 23-02-20 | 22:29 | 1

Hoezo, ben je een hoer?

obominotie | 24-02-20 | 00:01

Maar hoe laat is het nou echt?

Moeki de Meeuw | 23-02-20 | 22:26 | 4

Als ik u nu zeg dat het 23:20 is en dat het precies de tijd was op het moment dat u de vraag stelde klopt het gek genoeg ook nog vanuit een bepaald punt in tijd en ruimte bezien.

suscrofa | 23-02-20 | 23:20
▼ 1 antwoord verborgen

oh man, ik kwam bijna klaar toen ik alleen al die kop over zijn "verassende" kijk op religie en wetenschap zag. Durven reaguurders religie nu ook meer te gaan waarderen?

Balgesjaakt | 23-02-20 | 22:24 | 4

Helemaal niets verrassends. Het gaat, als je goed luistert, ook niet om ‘een andere kijk op de wereld” maar “ een ander (persoonlijke) gevoel/beleving bij dezelfde kijk op de wereld.

Er is nl een verschil tussen een waarneming en hoe de waarneming verwerkt wordt door een individu. En met verwerking bedoel ik dan welke geestesgesteldheid iemand met de waarneming bereikt.

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 22:40

Nee, religie is een geestesziekte...

SterF... | 24-02-20 | 00:29
▼ 1 antwoord verborgen

Een hele korte uitstap naar de theologie: vermits in zijn gelijkenis geschapen, waarom zijn wij niet alwetend en onsterfelijk? Naar eigen zeggen is de christelijke god nogal jaloers. En tot zover.

Een menselijke visie op de tijd, bij gebrek aan beter in de vorm van een haiku (*);

Wat er ook gebeurt
Je bent je eigen Noodlot
Maar dat is niet waar.

Die Oude Grieken met hun Passer en Lineaal: Never the Twain shall Meet.

Maar de lol van het proberen. Live a little.

(*) sorry.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 22:09 | 7

@Je_zeulende_zusje | 23-02-20 | 22:20: Deze voormalige autistische workaholic heeft vorig jaar na een mislukt integratietraject, om de een of andere reden besloten zich zelf maar niet meer te serieus te nemen.

Vooralsnog een overlevingsstrategie zonder weerga. Die relatieve rust in mijn hoofd! Onbetaalbaar!

Maar nu nog een toekomstige opdrachtgever ervan zien te overtuigen dat ik met al dat inzicht geen kwaad in de zin heb. Vandaar mijn streven naar een vrijwilligerspositie waar ik gewoon mijn "handen" het nuttige werk kan laten doen.

Het bovenstaande volstrekt terzijde uiteraard. Maar ergens ook weer niet.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 22:59

@Epistulae_Morales | 23-02-20 | 22:48:
Dat de wereld ondergeschikt is aan natuurwetten, dat zal zo zijn.
Er was een vraag aan (een) God. Waarop mijn wedervraag kwam: wie of wat ben jij? Van God zou je nog kunnen zeggen dat hij/zij/x niet bestaat, of dat dat niet bewezen is. Jij bent. Nu. Je weet dat je bestaat. Maar wie of wat ben je?

Rest In Privacy | 23-02-20 | 23:03
▼ 4 antwoorden verborgen

ik ga nog altijd uit van de theorie dat ons universum een experiment is in een jampot op het bureau van een student natuurkunde.

small_town_dude | 23-02-20 | 22:09 | 1

Of te wel, het hele Universum zou ook onder uw nagel kunnen zitten b.v.?
Om maar eens een gelijkwaardige theorie te opperen.

Sw.Dwaallicht | 23-02-20 | 22:21

In mijn beleving is tijd een optische illusie, bedacht door de mens om orde in dagen, weken, maanden, jaren, seizoenen te brengen. Waar was tijd voordat de mens ontstond?

hotbrasil | 23-02-20 | 22:08 | 8

Zonder lichaam gebeurt er feitelijk niets, ons lichaam is een instrument, met een bewustzijn en zintuigen die de wereld om ons heen mogelijk maakt, zonder bewustzijn, geen wereld, dus geen gebeurtenissen, dus ook geen tijd

hotbrasil | 23-02-20 | 22:54
▼ 5 antwoorden verborgen

Taaihaaihaaihaaim...... time is on my side, yes it is!

Dr_Johnson | 23-02-20 | 22:07 | 1

-time, dan klopt ie.

JackStick | 23-02-20 | 22:31

ik zie ons graag straks allemaal in de hemel of waar de Goddelijkedrieeenheid zich dan ook bevindt.

vertdemisere | 23-02-20 | 22:07 | 2

"Goddelijkedrieeenheid" --> uitgevonden op een concilie 350 jaar na de dood van JC van Nazareth in een heel ander land en met een afstand van de dood van Jezus tot toen ze het besloten die vergelijkbaar is als 1670---> 2020, en in navolging van Griekse filosofen honderden jaren eerder.

Zwizalletju | 23-02-20 | 22:43

De goddelijkedrieeenheid hebben de kelten, de wicca en druide ook. Alleen is dat anders dan de meeste denken. Daar gaat het om lucht, aarde, water en als vierde ernaast ether. Ether verbind de drieeenheid. Dus het teken met de driebollen stellen vuur, water, aarde voor en de dikke lijnen er om heen ether als verbinding voor de drie.

Bixby | 24-02-20 | 00:13

God, Allah of Jahweh zijn verzonnen figuren om mensen structuur in het leven te brengen.
Wetenschap is ook een geloof om mensen structuur in hun leven te brengen.
Ik geloof in het opperwezen Q, meester in het Q Continuum.

Miezerig | 23-02-20 | 22:06 | 12

Met een verschil; wetenschap bestaat bij de gratie van het updaten van zichzelf en gaat uit van de laatst mogelijke inzichten.
Kom daar maar eens om bij een geloof. Daar heet dat dwaling, en twijfel is in sommige godsdiensten een manier om in de problemen te komen.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 22:58

@Dr_Johnson | 23-02-20 | 22:34: wetenschap gaat niet eens over waarheid, maar eigenlijk alleen over.. hey, als ik dit doe, zie jij dan hetzelfde? Ja? Ah dan is dat bruikbaar voor later en voor anderen.

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 22:58
▼ 9 antwoorden verborgen

Ja, en wij hier kochten ons 1e boekje van Brian Greene al voor dat het Internet en Bezos en Joe bestonden , bij de American Bookstore , toen ze nog heel ergens anders zaten in A'dam. Wel kritisch blijven kijken hoor, en string en superstring liggen onder vuur, net als de inflation theorie.

Zwizalletju | 23-02-20 | 22:05

Zoals de heer Deelder al zei :"Het heelal, hoe verder men keek, hoe groter het leek."

Mr. Bigglesworth | 23-02-20 | 21:59

Onzin. Leef al jaren op planet X29. Moslim-vrij, elke vrijdagavond een gay-gangbang vrimibeau. Zin in nuffig knabbelvoer, nu.

Geil Kippetje | 23-02-20 | 21:53 | 3

Het begon leuk maar toen....

Roehm | 23-02-20 | 21:55

Is goed maar wat is nuffig?

Miezerig | 23-02-20 | 22:01

@Roehm | 23-02-20 | 21:55: Ik dacht precies hetzelfde, leuk, geen moslims, maar opeens begint hij over een gay-gangbang, gatverdamme!

Wladimir 1928 | 23-02-20 | 22:19

Tijd is in de meest basale hoedanigheid niet veel meer dan een logische en rudimentaire verbinding tussen een geabstraheerde en generieke dimensie van atomaire kernen, die in zijn meest oorspronkelijke oervorm vlak na de big bang zijn definitieve interstellaire functie kregen.

Ridde Rogter | 23-02-20 | 21:53 | 3

Lijkt me lekker samen met hutspot.

kwark001 | 23-02-20 | 21:57

Veel meer is het niet? Gelukkig. Vond deze al lastiger dan klokkijken.

De waard zijn gast | 23-02-20 | 22:06

Volgens mij is tijd eenvoudiger terug te brengen tussen de mate van uitdijing van het heelal ( en daarmee de status van het heelal) tussen 2 willekeurige momenten.

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:01

Er zijn oneindige Big Bangs. Het heelal dijt uit totdat het door zwaartekrachten weer in elkaar valt en er in die inmense massa in 1 entiteit weer uit elkaar spat. Denk ik maar begrijp het niet. Niemand begrijpt dat omdat we het begrip tijd niet begrijpen. Denk ik ..

austinhealey | 23-02-20 | 21:52 | 2

Ach zo, Omega > 1 en dan de Big Crunch, een Gesloten Universum zogezegd...

Bucket of Shit and P | 23-02-20 | 21:58

Het heelal dijt uit, maar dat gaat steeds sneller.. dus dat in elkaar vallen lijkt me vrij onmogelijk.

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:02

De onmetelijkheid van tijd en ruimte. Wat ligt er achter de buitenste grens van ons universum. Daar kun je een avond mee vullen bij een warm knapperend haardvuur en een goede fles whiskey. Maar wat als we helemaal niet in begrenzingen moeten denken ? Coherence (2013) interessante doch ietwat verstorende film in deze optiek.

suscrofa | 23-02-20 | 21:52 | 4

Dat het heelal een buitenste grens moet hebben is een bekende misvatting. Iets kan niet oneindig groot zijn en toch geen grens hebben. Neem een schoenveter van een bepaalde lengte en knoop de uiteinden aan elkaar. De veter heeft nog steeds dezelfde lengte maar heeft nu geen grens meer...

halbstark | 23-02-20 | 22:00

@austinhealey | 23-02-20 | 21:55:
In wetenschappelijke astronomische verhandelingen lees ik toch echt dat men uitgaat van een begrensde entiteit die zich nog immer zou uitdijen na de oerknal. In mijn bescheiden denkvermogen ga ik dan uit van een meervoud aan universa. Ons universum met al haar zinnestelsels en melwegstelsels kun je dan beschouwen als een enkele molecuul in de teennagel van een intergalactische reus. En zelfs die reus is niet alleen.

suscrofa | 23-02-20 | 22:08

@austinhealey | 23-02-20 | 21:55:
Exact, idem met wat wij (denken) waar te nemen, licht van objecten wat er honderden+ lichtjaren over heeft gedaan om hier te kunnen zien. Deze objecten bestaan waarschijnlijk niet meer als wij ze “zien”.

Penus Decoratus | 24-02-20 | 12:00
▼ 1 antwoord verborgen

Als er niets is kan er niets knallen.

Jan Dribbel | 23-02-20 | 21:50 | 4

Dat denk ik dus ook als ik in mijn broekje kijk.

Geil Kippetje | 23-02-20 | 21:55

Als niets iets is, dan is iets niets.

De waard zijn gast | 23-02-20 | 22:07

Als er niets is, is er ook niets om een knal te kunnen voorkomen.

obominotie | 23-02-20 | 23:57
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Bucket of Shit and P | 23-02-20 | 21:49 | 3

Gelul in de ruimte.

VanBukkem | 23-02-20 | 21:49

The Big Bang is niets meer dan een theorie die rekenkundig gestaafd kan worden. We hadden de middeleeuwen, de gouden eeuw, het ijzeren tijdperk enz. Over duizend jaar kijken de mensen op ons terug als het arrogantietijdperk. Zij hadden wetenschappers die alles wisten.
Net zoals wij nu kijken naar heksen en naar jezus en naar mohammed en naar Jomanda.

Leptob | 23-02-20 | 21:47 | 5

@kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 22:55: Niets zeggen is het andere uiterste, en naar mijn mening zeker niet goed. Maar na enkele boude uitspraken ook wat nuancering aanbrengen en wijzen op onzekerheden kan naar mijn mening geen kwaad.

Wladimir 1928 | 23-02-20 | 23:03

@Wladimir 1928 | 23-02-20 | 23:03:
Zeker, maar wat Leptob zegt slaat alles dood. Dat kun je over alles zeggen. En dat zegt hij op een forum van GS op een een computertje draaien die vol zit met wetenschap, miljoenen ontdekkingen en uitvindingen.
Wetenschap die ook ooit begonnen is met modellen.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 23:12
▼ 2 antwoorden verborgen

Alle moslim boys en SGP gages, lezen jullie mee?

SterF... | 23-02-20 | 21:45 | 1

Gajes dus

SterF... | 23-02-20 | 21:46

Brian Greene gaat er vanuit dat buitenaardse wezens langzamer vliegen dan de lichtsnelheid. In de contacten die mensen wereldwijd hebben met verschillende soorten buitenaardse wezens vetellen deze wezens zelf dat de lichtsnelheid geen barrière voor hen is. Het is voor ons nog een barrière en wij weten niet hoe dat werkt, maar dat betekent niet dat het voor hogere beschavingen ook een barrière moet zijn. En uiteraard betreft het klinkklare onzin dat wij nog nooit bezocht zijn door buitenaardse wezens. De aarde ligt vol met bewijzen van bezoekers van andere zonnestelsels. Niet het belangrijkste argument, maar ik heb zelf ook een keer een UFO gezien die daarna ook geland is en van zeer dichtbij gezien werd door een aantal mensen waaronder twee politie-agenten. We worden wel degelijk bezocht en onderzocht door verschillende soorten buitenaardse wezens.

Wladimir 1928 | 23-02-20 | 21:42 | 8

Wel kut dat je net je telefoon niet bij je had. Maar was het er eentje die 'bling bling bling' deed, of was het meer een 'roaroaroa' geluid? Met die laatsten moet je uitkijken, die zijn link.

obominotie | 23-02-20 | 22:31

@obominotie | 23-02-20 | 22:31: De UFO maakte helemaal geen geluid. Dat de UFO geluidsloos was viel ook op omdat vliegtuigen en helicopters wel geluid maken. En het gebeurde tientallen jaren voor de introductie van de eerste mobiele telefoons.

Wladimir 1928 | 23-02-20 | 22:55

Pffft. Aliens.

Is dit nog nieuws? | 24-02-20 | 10:51
▼ 5 antwoorden verborgen

Ja zeg, dit is een beetje valsspelen met woorden. De natuurkundige tijd mag dan een beginpunt hebben, maar dan kun je nog altijd een virtuele, lineaire, gewone-mensen-tijd in gedachten nemen en de natuurkundige tijd daarop projecteren. Dan blijft de vraag 'wat was ervoor de BB' wel een geldige vraag. En het antwoord luidt: dat weet niemand.
Laat maar weten als ik nog meer eenvoudige probleempjes moet oplossen.

obominotie | 23-02-20 | 21:40 | 6

Dan kun je ook vragen hoe je leven eruit zag voor je geboren was.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 22:53

obominotie | 23-02-20 | 21:40 | 4 | reageer
Dan kun je ook vragen hoe je leven eruit zag voor je ouders geboren waren.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 22:53

Dit is een test!

Slaughterhouse5 | 24-02-20 | 23:20
▼ 3 antwoorden verborgen

Voor de Big Bang was het gewoon lekker stil. Lijkt me duidelijk.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 21:38 | 2

Voor de big bang had je friends. Stukken beter werd het met de loop der tijd dus

BoetoeVoetoe(btvt) | 23-02-20 | 22:02

Het was de stilte voor de knal. Die stilte kun je alleen duiden dankzij de knal. Duiden is horen in dit geval. Denk aan de stilte voor de storm. Die stilte klinkt anders dan een doorsnee stilte.

suscrofa | 23-02-20 | 23:04

Ach met al onze wijsheid weten we nog steeds niet te definiëren wat nou dé menselijke geest is en hoe/waar/wanneer die precies ontstaat en waarom eigenlijk. Reeds in het embryo? Is het genetisch? Zo ja waarom zijn de menselijke geesten van een eeneiige tweeling dan toch totaal verschillend? Waar zit de menselijke geest precies in je hersenen? Lastige vraag niet waar. Oh en die Big Bang? Belachelijke theorie waar nog nooit ook maar één keihard bewijs voor is gevonden. We snappen werkelijk geen ene reet van het heelal dus uh....
Tijd vind ik naast de menselijke geest één van de meest fascinerende dingen omdat ik één keer in mijn leven volledig alle gevoel voor tijd en ruimte kwijt was. Ik weet nog goed dat ik na een paar maanden onderweg door de woestijn in Iran reed en moest tanken voor minder dan 1 eurocent per liter. Onderweg in de reeds pikdonkere woestijn (1 van de beste dagen van mijn leven) keek ik naar de hemel en zag in één oogopslag meer sterren dan ik in mijn hele 30-jarige leven tot dan toe gezien had. Ik zag zelfs de wolken van de melkweg. En ineens dacht ik welke datum is het eigenlijk? Ik wist het niet meer. Huh? Noop ik wist het echt niet meer. En zelfs het jaar en de maand niet. Ook leek de ene dag soms langer dan de andere, dus ja wat is tijd nou eigenlijk echt als je geen horloge draagt en geen klokje op je motor hebt?

Roadsurfer | 23-02-20 | 21:31 | 7

Drugs in Iran zijn dan ook altijd onversneden.

Roehm | 23-02-20 | 22:03

Het kijken naar de sterrenhemel doet rare dingen met de mense. Zeker als als je ook de overweldigende aanblik van een deel van de Melkweg kan zien.

aflaatverkoper | 23-02-20 | 22:43

Ik heb in een donkere uithoek van Indonesië het melkwegstelsel mogen aanschouwen. Dat is wel bijzonder inderdaad.

Geen01 | 23-02-20 | 22:45
▼ 4 antwoorden verborgen

De hoeveelste JRE plug is dit op GS?

Schwanzeleber | 23-02-20 | 21:29

Grote boem is raar. Van chaos naar order. Alsof je een berg schroot tot ontploffing brengt en een auto eruit voortkomt.

Wim Venijn | 23-02-20 | 21:26 | 4

@Wim Venijn | 23-02-20 | 21:31:
Een. Dacia Duster.
Maar waar komt die bak schroot vandaan dan?

schoon-schip-maken | 23-02-20 | 21:36

@schoon-schip-maken | 23-02-20 | 21:36:
Dat schroot was er niet daarvoor. Maar het ontplofte wel, en een auto verscheen. Achja, in sprookjes zijn de wetenschappers ook goed in.

Wim Venijn | 23-02-20 | 21:47
▼ 1 antwoord verborgen

Een Moment in de Tijd. Noem het Bewust Zijn.

Al het andere is Verspilling. Want geen wezenlijke invloed.

Heeft verder niets met nihilisme te maken. Want ik ben, wij zijn: hoe nu verder?

Rest In Privacy | 23-02-20 | 21:25 | 1

Neen, jij denkt dus je bent. Als je niet dacht was jij niet. Je bent niet omdat je er bent. Zonder het besef van hier en nu is er geen verder. Dan zit je gevangen in een bubbel (zoals een groot deel van de Nederlandse bevolking).

suscrofa | 23-02-20 | 23:08

Ik wil dit topic graag nóg verschrikkelijker maken dan het al was door te stellen dat tijd een illusie is. Alles moet op dit moment nog gaan gebeuren, maar overmorgen is eergisteren alles vandaag al weer gebeurd, maar denk ik alleen maar dat dit nu is, maar dat is dan natuurlijk al weer verleden tijd. Vandaar dat ik in cirkels praat en overal omheen draai. Het is me allemaal wel wat maar dan heb je ook niets.

VBO_B_Niveau | 23-02-20 | 21:21 | 5

Er zijn veel mensen die zichzelf een keer tegen komen, achter de feiten aan lopen, voor de zaak uit lopen, geconfronteerd worden met het verleden, de toekomst zien zitten, of juist niet... alles onderschrijft je theorie.

De waard zijn gast | 23-02-20 | 22:02

Zelfs dat 'nu' waar U het over heeft bestaat niet.
Als U op een knopje moet drukken, onmiddellijk nadat een rood lampje op een meter bij U vandaan gaat branden, kan ik met elektrodes op uw kop meten dat uw hersenen al activiteit vertonen voordat U zich er bewust van bent dat U het knopje in gaat drukken.
U loopt altijd achter op de werkelijkheid...

Bucket of Shit and P | 23-02-20 | 22:09

@De waard zijn gast | 23-02-20 | 22:02: als je jezelf tegen wilt komen moet je sneller dan het licht rond de aarde reizen.

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Stelling: Het heelal lijkt slechts begonnen te zijn met de big bang. Echter was er voor de big bang een vorig epoch waarin het uitdijende heelal tot stilstand kwam en weer ging instorten tot 1 punt. Volgens de kwantumzwaartekracht en de wet van behoud van energie kan dat instorten niet doorgaan maar volgt een explosie. Zoals een imploderend vacuumvat ook explodeert nadat de glasscherven naar 1 punt gevlogen hebben. Op deze manier 'ademt' ons heelal van epoch naar epoch.

Max Headroom | 23-02-20 | 21:21 | 4

@halbstark | 23-02-20 | 21:24:

Van het vorige. Er is geen begin en geen eind. Als een elektron dat om een atoom draait terwijl het een golfbeweging maakt. Door de wetten van de kwantummechanica valt het niet naar binnen, het blijft golvend rondcirkelen.

Max Headroom | 23-02-20 | 21:28

The Big Crunch wordt inmiddels minder waarschijnlijk geacht dan The Big Chill. Daarbij stort het universum niet in, maar dijt slechts uit, tot volgens de tweede hoofdwet uit de thermodynamica een oneindig koude lege ruimte is ontstaan. Overigens is tijd niet los te koppelen van tijdruimte (lees Einstein) en kan er geen tijd bestaan zonder ruimte. De vraag: wat was er voor de oerknal is dus zinledig, ook al doen natuurkundigen als Lawrence Krauss wel pogingen om een antwoord te formuleren.

Fchecker | 23-02-20 | 22:23

Hoe verklaar je dan dat de uitdijing in deze epoch steeds sneller gaat?

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:05
▼ 1 antwoord verborgen

Dat de aarde in werkelijkheid plat is wordt dan gemakshalve weer even vergeten.
Dus voorbij de noordpool val je in een zwart gat, althans dat denk je dan op dat moment en dat heet cognitieve dissonantie. Wij interpreteren met onze geest de gebeurtenissen achteraf, maar denken dat in real time te beleven.

Baron Clappique | 23-02-20 | 21:18 | 4

@De waard zijn gast | 23-02-20 | 22:04:
Eindelijk iemand die het snapt.

Baron Clappique | 23-02-20 | 22:18

Ik heb me niet heel erg diep ingelezen in platte aarde kosmologie, maar ik meen te hebben vernomen van ingewijden dat de noordpool (of de zuidpool of dat ze samenvallen) de rand van de Aarde betreft en dat daar dan een enorme ijsmuur staat waar je niet over kunt omdat die steeds steiler wordt en je op een gegeven moment dan terug glijdt of er af valt. Dat is dan ook de werkelijke reden dat klimaatverandering gevaarlijk is. Dan gaat die muur smelten en kun je er op een gegeven moment met een bobslee en een grote katapult overheen.

Mazzelstof | 24-02-20 | 06:58
▼ 1 antwoord verborgen

Goeie tags ook.

Montgomery Burns | 23-02-20 | 21:18 | 1

Excellent!

Deksmaat | 23-02-20 | 22:02

Het verhaal van Schroedinger is nog steeds niet weerlegd. Hij heeft sluitend beargumenteerd waarom de wetenschap beperkt is en over geloof en religie niets te zeggen heeft. "What is life?"
www.whatislife.ie/downloads/What-is-Li... (PDF alert)

Frau Merkel | 23-02-20 | 21:17 | 6

De natuurkunde misschien niet, maar de psychiatrie heeft wel degelijk iets over religie te melden. Daaruit volgt de biologie en biochemie en daaruit volgt uiteindelijk natuurkunde. Dus Schodinger was alleen nog niet aan de beurt.
Maar dat komt nog wel.. wetenschap is nooit af..

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:08

@Fchecker | 23-02-20 | 22:38: Onzin, de natuurkunde is wel degelijk gebaseerd op axioma. Deze axioma kunnen uiteraard wel veranderen/aangepast worden als ze tegenstrijdig zijn met experimentele gegevens.

"Naturwissenschaftlicher Axiombegriff
In den empirischen Wissenschaften bezeichnet man als Axiome auch grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind.[14] Als Beispiel werden die Newtonschen Axiome der Mechanik genannt.

Auch wissenschaftliche Theorien, insbesondere die Physik, beruhen auf Axiomen. Aus diesen werden Theorien geschlussfolgert, deren Theoreme und Korollare Vorhersagen über den Ausgang von Experimenten treffen. Stehen Aussagen der Theorie im Widerspruch zur experimentellen Beobachtung, werden die Axiome angepasst. Beispielsweise liefern die Newtonschen Axiome nur für „langsame“ und „große“ Systeme gute Vorhersagen und sind durch die Axiome der speziellen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik abgelöst bzw. ergänzt worden. Trotzdem verwendet man die Newtonschen Axiome weiter für solche Systeme, da die Folgerungen einfacher sind und für die meisten Anwendungen die Ergebnisse hinreichend genau sind."

echt_links | 23-02-20 | 23:15

@Fchecker | 23-02-20 | 22:38: Las ooit ergens de quote: "give me one free miracle and I'll explain the rest". Dat wij iets empirisch zouden kunnen vaststellen over realiteit berust al op een axioma. En daarmee al onze natuurkunde. Weet een droomobject dat ie niet bestaat? Het is niet onlogisch als finite minds infinite time and space niet zouden kunnen bevatten, maar of het zo zit, kan ook niemand claimen. Net als onze wetenschapper hierboven, is het niet heel ongebruikelijk dat er naast de 'empirie' toch altijd een gooi doen naar een verklaring van 'alles'. Wat verklapt dat ze uitgaan van waarneembare en begrijpbare realiteit. Wat mag, als hypothese, maar met het gevaar dat er mensen zijn die de axioma's over het hoofd zien. Zoals een vis die altijd onder water heeft geleefd ook anders tegen wat aan kijkt dan een vis die er eens uit is gesprongen, zo verandert de kijk op het leven vaak als mensen een moment meemaken waarop ze conceptueel niet hebben bestaan. Vraag de gemiddelde neurowetenschapper en hij zal het beamen: de consensus is dat ons brein middels een feedback loop het concept 'ik' maakt. Evolutionair gezien gaf dat misschien tijdelijk een voordeel, uiteindelijk leidde het tot een gevoel van afgescheidenheid en strijd. Vooralsnog een model dat beter lijkt te passen bij de empirie dan de religieuze of humanistische. Erg? Zelfs dat is niet te claimen. Ook onze ondergang zou niks meer zijn dan een onontkoombare stap in de evolutie.

harryverdetsie | 24-02-20 | 07:13
▼ 3 antwoorden verborgen

Sorry, hier heb ik geen... tijd voor. Badum tsss.

beldewouten | 23-02-20 | 21:16

En toch heb ik het idee dat mijn treinreis altijd langer duurt als ik naast een dik iemand zit. Als massa voor tijd zou zorgen, zou de reis juist sneller moeten gaan.
*Nog een biertje opentrekt*

Vage_eddie | 23-02-20 | 21:15 | 1

Terwijl je toch echt in die bolle z'n slipstream zit.

schoon-schip-maken | 23-02-20 | 21:16

Het is theoretisch, dus niet te bewijzen of te ontkennen, niemand kan het down to earth volgen, en waarom heet de theoretisch fysicus nu opeens Greene en geen Fopstein ? In ander nieuws , waarom gaat op dezelfde middag dat Ajax drie punten verliest nos studio sport eredivisie volledig op tilt over een penalty die PSV krijgt tegen Vitesse ?

rmstock | 23-02-20 | 21:12 | 3

Die penalty van PSC was gecorreleerd met het verlies van Ajax, er bestaat een parallel universum waarin PSV geen penalty kreeg en Ajax 17-0 verloor. Echter de S-matrix van dis process kan na diagonalisatie in reactieamplitudes worden getransformeerd, waar na kwadratering blijkt dat de waarschijnlijkheid hier voor niet zo groot is.

skoftig | 23-02-20 | 21:15

@skoftig | 23-02-20 | 21:15:
Rian van Rijbroek zegt dat u vergeten bent om de Block Chain factor mee te tellen.

Nivelleermarionet | 23-02-20 | 22:16

Daarom, als je niet kunt bewijzen dat de aarde rond is, is deze dus plat. Dan is het maar een theorie.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 22:51

Het is dat ik zo de egel in mijn tuin wat water ga geven anders ik even mijn visie op de snaartheorie gegeven.

BrutusBosch | 23-02-20 | 21:12 | 1

nice

Spartacus | 23-02-20 | 23:45

Tijd bestaat niet als er maar één deeltje zou zijn. Tijd is namelijk een uiting van de tweede wet der thermodynamica.

omanders | 23-02-20 | 21:11 | 6

@Herr Inspector | 23-02-20 | 21:49: je draait de zaken om

Fchecker | 23-02-20 | 22:27

@Herr Inspector | 23-02-20 | 21:49: Het Rad van Fortuin.

VerenigingVanDieven | 24-02-20 | 12:22
▼ 3 antwoorden verborgen

\Delta \Phi = 0.

skoftig | 23-02-20 | 21:11

Is er eigenlijk wel tijd in het universum? Was 't niet iets dat plaatsgebonden is, gerelateerd aan de zon? Op aarde gaat de tijd langzamer dan op Mars. Daar duren de dagen 24,37uur. Op Mars duren de jaren 686,98 dagen.

Good Meuning | 23-02-20 | 21:10 | 4

Als je snelheid c (snelheid van o.a. licht) is, is er geen tijd.

Drefbon | 23-02-20 | 23:05

@Drefbon | 23-02-20 | 23:05: jawel, maar dan staat die tijd stil en ben je het universum geworden.

Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:12

@Epistulae_Morales | 23-02-20 | 23:12: Dan zou volgens de relativiteitstheorie de tijd van het universum oneindig snel lopen ten opzichte van jou. Handig voor als je wilt weten hoe het eindigt.

Drefbon | 23-02-20 | 23:30
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben stoned man. Laat me lekker met rust ipv me te confronteren met m'n nietigheid.

schoon-schip-maken | 23-02-20 | 21:09 | 5

@Klinisch dood | 23-02-20 | 21:17:
Neuh. Vooral te ongrijpbaar om me er ook maar een seconde in te verdiepen.

schoon-schip-maken | 23-02-20 | 21:22

Geniet er toch van dat jij ook uit een sterrenstof bestaat.
Proud to be human.

snapal | 23-02-20 | 21:29

Stoned kab ik niet tyfen.

kwark001 | 23-02-20 | 21:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Waarom geen tetten? Waarom!?

Ignatius J Reilly | 23-02-20 | 21:07 | 2

Zondag, de Dag des Heeren. Dan houden we het GVD een beetje netjes.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 21:12

Je kan ook gewoon die tetten ff vergeten en gewoon gelijk het kruis gaan aanbidden.

schoon-schip-maken | 23-02-20 | 21:15

Aliens zijn al lang op aarde, want ze hebben de piramides gebouwd. Was op de televee, dus is het waar.

Deksmaat | 23-02-20 | 21:05

Het leven is een herhaling, na de Big bang wordt het heelal door zwarte gaten weer opgevreten en het allergrootste zwarte gat vreet alle tijd&ruimte op en spuugt dan weer een volgende Big bang eruit, duurt allemaal wel een paar jaar...

TijdelijkOptimist | 23-02-20 | 21:05 | 2

Kan best, het zou kunnen verklaren waarom er in het begin al gelijk veel materiaal beschikbaar kwam.

snapal | 23-02-20 | 21:17

Begin maart: Adam Curry
ITM, iedereen....

Pimp my Voortuin | 23-02-20 | 21:04 | 1

Had meer reactie van NA volgers verwacht hier.....

Dedicated | 24-02-20 | 13:49

Ik ga niet dood. Jullie wel.

Poesman | 23-02-20 | 21:04 | 6

Ikke wel ja. Gelukkig maar. Moet er ook niet aan denken om iedereen waar je van houdt te zien sterven. Keer op keer, tot in het oneindige.
Oscar Wilde - Het portret van Dorian Gray.

Deksmaat | 23-02-20 | 21:15

Dacht Harry Mulisch ook, geloof ik. Maar ja.......

Dr_Johnson | 23-02-20 | 21:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Er was iets voor de big bang, anders was er nooit een big bang geweest.
NUl keer nul blijft nul.

snapal | 23-02-20 | 21:04 | 7

In kwantummechanica bestaat er geen nul in bedoelde zin. Er is bovendien zoiets als een onzekerheidsrelatie tussen tijd en energie (= massa).

Mazzelstof | 24-02-20 | 07:05
▼ 4 antwoorden verborgen

Geouwehoer allemaal, vergelijkingen wil ik zien, anders snap ik het niet, als autist.

skoftig | 23-02-20 | 21:03

Afgelopen week op YouTube, nu al op GeenStijl.

Stormageddon | 23-02-20 | 21:03

Mooi, he? De natuur heeft, volkomen toevallig, iets doen ontstaan dat zich zelf leert begrijpen en veranderen. Onze hersenen. Als je hier even over nadenkt heb je helemaal geen religie met sprookjesfiguren en religieuze leiders nodig. Het diepe spirituele is gewoon realiteit en voor iedereen falsificeerbaar .

BASinnic | 23-02-20 | 21:03 | 2

Loop al jaren met de vraag rond, hoe WIJ als mensen zijn ontstaan.... en ik geloof de theorie niet als afstammeling van de apen... misschien stammen we wel van buitenaardse wezens af, misschien woont er tussen ons allang een vorm van leven waar wij geen weet van hebben.... of misschien ging het wel op de manier zoals in de film CONTACT?.... wie er een antwoord op heeft, ga vooral uw gang www.youtube.com/watch?v=yqtmkqzmlBo

Keyboardspeler | 23-02-20 | 23:15

@Keyboardspeler | 23-02-20 | 23:15:
We stammen niet af van apen. Apen en mensen hebben een gemeenschappelijke voorouder. Dat is heel iets anders.
U hoeft dat niet te geloven, maar gelukkig doet wetenschap niet aan geloof maar aan bewijs. En het bewijs voor deze theorie is overweldigend.

Heau even | 24-02-20 | 09:33

Time.
Time is always on my side.

Schadenfreude | 23-02-20 | 21:02

Het universum is een geluidsgolf, veroorzaakt door een kosmische scheet. De vraag is ook niet wat er voor de big bang was, de vraag is wie 'm gelaten heeft.

Binnenbaan | 23-02-20 | 21:02 | 5

In ieder geval zit diegene nog steeds na te genieten. Dat kan niet anders.

aflaatverkoper | 23-02-20 | 22:26
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit gaat over een tijdsbestek van rond de 13,5 miljard jaar maar de klimafatisten kijken maar liefst hele 100 jaren terug waardoor wij met zijn allen in het klimafaat leven.

ProAsfalt | 23-02-20 | 21:02 | 2

Niet janken, je leeft toch maar zon 85 jaar

RandyBiel | 23-02-20 | 21:09

Die big bangmakerij is sowieso een islamitisch/religieus complot. (raar grapje)
Er was nooit een big bang. Tijd expands eeuwig waardoor een beginpunt volgens onze primitieve hersentjes logisch lijkt: nee. Oneindigheid is oneindig. Simpel tog?

keestelpro | 24-02-20 | 02:54

Ik mis God in dit verhaal! Zal daarin toch niet de enige zijn?

Klinisch dood | 23-02-20 | 21:00 | 8

Waar stond je wiegje?

snapal | 23-02-20 | 21:22

1 van de weinigen die zijn godje mist hier.
GS heeft denk ik het hoogste heidenpercentage van alle websites.

snapal | 23-02-20 | 21:24

Ach, zelfs Cees Dekker heeft alweer meer dan 10 jaar geleden afscheid genomen van de zg Intelligent Design theorie, dus wat zit jij god nou nog te missen?

Dr_Johnson | 23-02-20 | 21:28
▼ 5 antwoorden verborgen

Iedere zaterdagavond een Big Bang, niks mis mee.

Rest In Privacy | 23-02-20 | 20:59 | 4

@Kuifje-naar-Brussel | it takes one to know one; EU apologeet met n abo op de NYT

kaasfondue | 23-02-20 | 22:12
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl