Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mag Je Dat Eigenlijk Wel Zeggen: Dikastocratie

Ja Dat Mag Je Zeggen, maar je moet het wel goed zeggen

Social

Dikastrocratie, kent u die uitdrukking? Als u die uitdrukking kent, dan kan dat zomaar komen door Thierry Baudet die ook wel snapt dat de Uil van Minerva harder gaat fladderen van een mooie Griekse uitdrukking in plaas van D66-RECHTERS ROT OP. Baudet heeft het, een tikkeltje dramatisch, over een 'machtsgreep' van de rechterlijke macht en zijn tegenstanders hebben het, een tikkeltje dramatisch, over de bijl aan de wortel van de rechtsstaat. Een mooi moment voor een stukje staatsinrichting van GeenStijl Staatsinrichting Redactie.

tRiAs PoLiTiCa

Wat nogal storend is, is dat zijn tegenstanders Baudet voortdurend buiten de orde proberen te plaatsen, enkel en alleen omdat hij durft te zeggen dat bepaalde uitspraken van rechters hem niet aanstaan. Niet zelden slaan die tegenstanders Baudet dan met de trias politica om de oren, omdat er in Nederland een absolute scheiding der machten zou moeten bestaan. Alsof de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht niets met elkaar te maken mogen hebben en een gekozen volksvertegenwoordiger geen mening zou mogen hebben over uitspraken van ongekozen rechters. 

Maar de kern van onze rechtsorde is nou juist niet een scheiding van machten, het gaat om controle van de macht. Niet alleen controleert de wetgevende macht (de Kamer) de uitvoerende macht (het kabinet), maar het overgrote deel van de wetten wordt juist door de uitvoerende macht (op ministeries) geschreven en dan weer goedgekeurd door de wetgevende macht. Verder worden rechters uiteindelijk gewoon door de Staat (dus: de uitvoerende macht) betaald en (zie boven) door de Kamer aangesteld, hoeveel terughoudendheid er verder ook vereist is in individuele zaken (en hoe schokkend het is dus ook is als er over eventuele bemoeienis wordt gelogen). En rechters doen, gelukkig, ook uitspraken over hoe de Staat zich gedraagt tegen individuele burgers of groepen. 

Dat is zelfs de essentie van de rechtsstaat: dat ook juist de overheid zich aan haar eigen wetten moet houden. Rechters zijn er bij uitstek om de absolute macht van de overheid in te tomen, of die absolute macht nu de wil van een corrupt kartel is of de wil van de meerderheid. Daarom moeten die rechters er zeker van zijn dat ze na een voor de politiek vervelende uitspraak niet zomaar op straat komen te staan. Als het kabinet in strijd met gerechtelijke uitspraken handelt, of ministers zich bemoeien met individuele zaken: dan wordt de rechtsstaat bedreigd. 

Rot in de rechtsstaat

(En daarom is het kinderopvangtoeslagschandaal ook zo'n schandaal. Een van de grootste en sterkste onderdelen van de uitvoerende macht overtrad op grote schaal de wet. En de rechter, die burgers tegen dit machtsmisbruik zou moeten beschermen, geloofde de leugens en vervalste gegevens van de Belastingdienst en negeerde het verhaal van kapotgemaakte ouders. Dat is dubbel rot in de rechtsstaat.)

Tegelijkertijd is het helemaal niet zo erg als er politici zijn die vinden dat er in dit land te veel bepaald wordt door rechters of internationale verdagen. Als politici al geen mening meer mogen hebben over de uitspraken van rechters, wie dan nog wel? Aan hen immers de schone taak om te zorgen voor andere uitkomsten. Dat kan door wetten die andere uitspraken van rechters opleveren, of door een regering aan te stellen die niet, zoals bij de PAS, in strijd met de wetgeving handelt. En aan hen ook de schone taak om de groeiende invloed van rechters als een probleem aan te kaarten en dat probleem binnen de rechtstaat op te lossen. Politici die dat bepleiten, verdienen een beter weerwoord dan de grijsgedraaide plaat van de trias politica.

Het wordt vreemd als die politici (zoals Hiddema hier) zelf de trias politica van stal halen om te zeggen dat de rechter niet op de stoel van de politiek mag gaan zitten, terwijl ze zelf wel op de stoel van de rechter gaan zitten door te zeggen dat die bepaalde uitspraken niet mag doen. In plaats van klagen over de groep die de Urgenda-uitspraak heeft afgedwongen, zou het Hiddema sieren als hij pleit voor het schrappen van de doorwerking van internationale verdragen uit de Grondwet. Maar ja. Voor zoiets heb je (volgens de wet) een tweederdemeerderheid nodig. 

Reaguursels

Inloggen

Wij kennen in NL alleen een fopdemocratie maar hebben wel een grote bek over hoe anderen het in hun land moeten en zouden moeten doen, ODT.

piet7003 | 16-01-20 | 16:50

Feitelijk leven we in een particratie, een aantal politieke partijen (CDA, VVD, PvdA, D66, CU) hebben de macht omdat ze standaard (al sinds ongeveer 1980) meer dan 75 zetels halen en een regering kunnen vormen. In de peilingen staan ze ook weer op meer dan 75. De ene verkiezing verliest het CDA, dan wint de VVD weer een beetje en bij de volgende is het weer andersom...

Argenteria | 16-01-20 | 15:19

Misschien moeten we de rechterlijke macht maar diversifiëren (lees: gelijktrekken) aan de wetgevende macht door uit te gaan van Europees recht. In plaats van Nederlandse rechters gaan we over naar Europese rechters. Misschien dat dat nog wat wakker schudt, maar ik denk het niet.

BrokenTipi | 16-01-20 | 14:11

Die laatste alinea die klopt natuurlijk niet. Het is de taak van politici om die orde in de gaten te houden. Geen reden om onduidelijk of met meel in je mond te spreken. Het is wat het is en heel goed dat Forum niet mee huilt met de wolven in het politiek correcte bos.

eastender | 16-01-20 | 12:40

Allemaal heel leuk, aardig en leerzaam, maar Nederland wordt nu geregeerd door een activist die via de rechter beleid afdwingt zogenaamd uit mijn naam. Ik heb niet op die gast gestemd, laat staan iets met de benoeming van die rechter te maken. Ik heb niet eens op een partij gestemd die nu in die zogenaamde coalitie zit. Maar ik ben wel een van de idioten die straks 100 mag rijden, meer mag betalen in belastingen en accijnzen en ik moet vooral mijn bek houden anders ben ik een nazi. De Urgenda uitspraak suggereert dat het in 'het belang van het volk' zou zijn, waar is gdvrdgdvr mijn belang?!?

Datsun_Cherry | 16-01-20 | 12:12

Dikastocratie.... dat was toch op de radio, met Dik Voormekaar ?

Rest In Privacy | 16-01-20 | 11:32

Meer, meer, meer moeilijke woorden graag. Wetsgevingsproces, inventarisatieprotocol, verbeteringstraject, ik lust er wel pap van.

JvanDeventer | 16-01-20 | 11:24

Voor het schrappen van de doorwerking van internationale verdragen uit de Grondwet zou je een tweederdemeerderheid nodig hebben. Maar die onzin is er wel ingekomen zonder een tweederdemeerderheid! Hoe kan dat nou, welke landverraders hebben hiervoor gezorgd?

bruin1 | 16-01-20 | 10:25

Veel vertrouwen in de rechtelijke macht verloren met de affaire Kalbfleish. Ook de weldenkende politieke voorkeur van rechters is kwalijk.

bijna_raak | 16-01-20 | 09:24 | 1

Chipshol

Watching the Wheels | 16-01-20 | 10:20

Zit toch een kern van waarheid in: de dicastocratie... voorlopig dicteren Haagse rechters, Greta en Remkes hoe de Nederlandse toekomst er uit ziet, en waar onze steeds hogere belanstingpoet naar toegaat, niet onze regieloze regering.....

Nederlanddraaitdoor | 16-01-20 | 09:23 | 2

En die dikke PvdA-pad Timmerfrans natuurlijk, die maakt hier ook de dienst uit...

Nederlanddraaitdoor | 16-01-20 | 09:28

Remkes is geen rechter, hij brengt slechts een advies uit en ga er maar van uit dat Rutte en de rest van de vvd al vooraf akkoord is gegaan met deze uitkomst.

Watching the Wheels | 16-01-20 | 10:19

Lees steeds discografie maar dat lijkt me pas een horror

Petroselinum crispum | 16-01-20 | 09:02

Dikasto? Wat? Bedankt, meteen weer beeld van Sharon Dijksma op mijn netvlies (de zwangere versie)....

Lorejas | 16-01-20 | 08:09

Baudet spreekt graag in superlatieven. Da's jammer want er zit vaak veel waarheid in. Overdrijven is dus niet nodig.

jochum1980 | 16-01-20 | 07:44

Aan de andere kant, en nu ik erover nadenk ...

Zonder die paar zeldzame voorbeelden van "dikastocratie" die er in de geschiedenis te vinden zijn (ja, die zijn er ... de uitdrukking "draconische wetten" herinnert ons daar nog steeds aan) zag ons rechtssysteem er heel anders uit (door Dracon kwam er onderscheid tussen moord en doodslag).

Die controlerende macht van rechters zien we als de overheid te ver gaat en door de rechter word teruggefloten. Ik voorspel alvast: precies dat gaat gebeuren met de "compensatie" voor de slachtoffers van die toeslagenaffaire van de belastingdienst, omdat iedereen met een normaal besef begrijpt dat die mensen recht hebben op een volledige schadeloosstelling i.p.v. een "compensatie" (lees: gedeeltelijke vergoeding) voor geleden schade.

Dat die benoemingsprocedures in het geheim gebeuren is daarentegen niet meer van deze tijd imho. Tegenwoordig is transparantie toch het sleutelwoord, of niet?

gaffelbaard | 16-01-20 | 07:04

In Rusland en Polen heb je ook rechters, kijk eens hoe geweldig het daar gaat. Zolang wij rechters niet kunnen afrekenen op gemaakte blunders klopt er iets niet. Iemand benoemen voor het leven brengt in die persoon het verrot naar boven. Dat is - zeg maar - menselijk.

Rdock | 16-01-20 | 07:01 | 1

Rechters benoemen voor bepaalde tijd maakt ze chantable door.... jawel, de overheid. Dat is dus ook niet wat je wil

JanVergoor | 16-01-20 | 08:42

De meest erge dictaturen kende ook rechtspraak. Dat de rechtspraak misbruikt kan worden door de politiek is derhalve geen verzinsel. Voor mij is het duidelijk dat rechtspraak en zelfs wetenschap beïnvloed wordt door de politiek.

Fooak | 16-01-20 | 06:16 | 1

U hoeft niet zo ver te reizen. Denkt u maar aan het WODC.

Earl_of_Doncaster | 16-01-20 | 07:19

Ik dacht dus dat dit iets te maken had met de Engelse term Dick. Maar er blijkt meer achter te zitten.

Debombdiggity | 16-01-20 | 05:51

Zolang er in dit land nog politische schijnprocessen tegen politici gevoerd worden waar de rechter niet ingrijpt is duidelijk dat deze rechtelijke macht corrupt is.

jan huppeldepup | 16-01-20 | 02:25

Wie is eigenlijk de baas in een democratie ?

Stemrecht is het enige wat een arme man heeft, zelfs dat proberen ze af te nemen door te zeggen dat hij een "deplorable" is of door de democratie uit te hollen en de besluitvorming over te hevelen naar VN en andere vage Europese of wereldorganisaties en niet te vergeten de EU.

En als men dan protesteert, dan is men een gewelddadige tokkie want alles is zogenaamd democratisch besloten, right.

sprietatoom | 16-01-20 | 01:54

Sommige mensen slaan de plank heel erg mis.

Het probleem is NIET de stikstof uitspraak. In de stikstof uitspraak heeft de rechter slechts afgedwongen dat de staat zich houdt aan de regels die zij zelf heeft opgesteld. In principe niets mis mee.

Het probleem zit hem bij de Urgenda zaak. Hier heeft de rechterlijke macht meermaals een enge, bijna misdadige uitspraak gedaan. De logica in het Urgenda proces is: Klimaatverandering tast het Recht op leven en Recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven aan (Artikel 2 en 8 van EVRM) en dus is de staat verplicht klimaatverandering te bestrijden.

Met zo'n vage uitspraak hebben rechters zich nu in staat gesteld om de staat te dwingen beleid te ontwikkelen en uit te voeren, op basis van hun eigen wil. Waar houdt dit op? Dwingt de rechter af dat kinderen op een bepaalde manier opgevoed en onderwezen moeten worden? Of dat de staat een bepaald economisch beleid moet gaan voeren? Moet er straks verplicht een basis inkomen komen want anders is dit in strijd met het "recht op leven" als de rechter dat vindt? Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt wel een of andere vage redenatie bedenken waarom de staat beleid moet gaan voeren om zogenaamde mensenrechten niet te schenden.

naraga | 16-01-20 | 01:49 | 1

Dat en de prioritering van internationale verdragen boven ons eigen rechtssysteem. Ook dat moet door de politiek gecorrigeerd worden. Als we ooit weer eens een echte regering zal er eens goed naar de Grondwet gekeken moeten worden, daar zijn de afgelopen decennia wat dingen ingeslopen die ons zwaar aan het opbreken zijn.

5611 | 16-01-20 | 03:49

Ronaldo, je slaat de plank een beetje mis. Hiddema stelt terecht dat de rechter op stoel van politici gaat zitten. Dat klimaat activisten activistisch doen, dat is niets nieuws. Maar rechters die activistisch doen, dat is een hellend vlak.

Joostmochtnietsweten | 16-01-20 | 01:01

Het is wel de huidige tijdgeest, er zijn een boel internationale overeenkomsten via de VN of de EU, sommige met verplichtingen en sommige wat meer vrijblijvend, maar wat opvalt is dat op dit moment bij alle beslissingen met erg grote impact gewezen wordt naar VN of EU afspraken. Oftewel, als u het als kiezer het er niet mee eens bent maakt niet uit, wij moeten juridisch....

flashforward | 16-01-20 | 00:51

Je màg het wel zeggen maar je hóeft het niet te zeggen.

Braboblanke | 16-01-20 | 00:50

Het echte probleem is dat wij door internationale afspraken geen baas meer zijn in eigen land. Verdragen verbieden een afwijkende koers en rechters moeten dat handhaven. Pas de regels aan door uit verdragen te stappen. Te beginnen uit de EU. De grootste potentaat.

HaatbaardKnipper | 16-01-20 | 00:09 | 2

@Haatbaardknipper,

De EU is niet het probleem, maar symptoom van het probleem.
De politici die stemden voor Marrakech stemmen ook voor EU-dictatuur. Maar Marrakech is in het Nederlandse nepparlement besproken, en door Nederlandse politici ondertekend.

Het schijnproces tegen Wilders; de stikstofcrisis; de belachelijke pfas-normen; Urgenda; het zijn allemaal binnenlandse aangelegenheden die niks met de EU te maken hebben.

Dandruff | 16-01-20 | 00:48

@Dandruff | 16-01-20 | 00:48: Stikstof en PFAS komen sowieso voort uit Europese regels en klimaat zal niet lang meer duren. Ook bij Marrakech zat er Europese druk op. Dat Nederland steevast Europese dwang nog eens extra streng interpreteert is weer iets anders.

5611 | 16-01-20 | 03:53

Heel goed.

Dirk III | 15-01-20 | 23:55 | 11

@Dandruff | 16-01-20 | 00:57: Links uit de jaren 60 distantieerde zich al binnen een paar jaar van het klootjesvolk) (term gemunt in '68 door Roel van Duijn). Sindsdien is de afstand tussen het gewone volk en links alleen maar groter geworden. Linkse boomers hebben, zich niets aantrekkende van de rest van de bevolking, in de loop der decennia steeds meer lopen verrijken. Net zo lang tot ze zelf de regenten werden die ze zelf 50 jaar geleden zo verwachtten.

Als links zich afvraagt wat Jan Modaal bij FvD of PVV te zoeken heeft dan is er maar een antwoord: links heeft ze daar zelf naar toe gejaagd en noemt ze vervolgens dom rechts. Aan precies hetzelfde euvel lijdt red: trappen naar het klootjesvolk, denkend dat je links, moreel hoog verheven en intellectueel bent, in werkelijkheid zal je eliteleventje steeds meer bestaan uit graaien.

5611 | 16-01-20 | 04:03

@Red shirt | 16-01-20 | 00:31: mooi dat je er klaar mee bent. Tot nu toe wordt de wereld ingericht zoals jij dat wilt. Wat klaag je nou? Op de realiteit, dat dit geen fijne wereld is imo dan, of zeik je over de boodschappers?

ristretto | 16-01-20 | 06:31

@Red shirt | 16-01-20 | 00:42:
De vader van Klaas Bruinsma was ook een Captain of Industry. De bijnaam De Dominee had hij te danken aan de gewoonte om iedereen de les te lezen. Aan wie doet me dat toch denken?

BigKnor | 16-01-20 | 07:34
▼ 8 antwoorden verborgen

Is het probleem niet dat de wet zo is ingericht dat rechters bepaalde uitspraken wel moeten doen gebaseerd op wetgeving omdat ze niet anders kunnen, zonder een vrije interpretatie? Waar ligt dan de fout? Bij die rechters of bij nationale en internationale wetgeving én verdragen etc. waar we ons als land zelf aan hebben gecommitteerd?

Jan, Leiden | 15-01-20 | 23:44 | 8

@Red shirt | 16-01-20 | 00:39: En dan ook maar gelijk op het niveau van mensen die Franstalige uitdrukkingen niet weten te spellen ter spiegeling van hun erudiet. Oh ironie .

Moresnetunited | 16-01-20 | 04:26

@Red shirt | 16-01-20 | 00:39: Ah, hij identificeert zich als een echte D666er, democraat in hart en nieren. Alleen OSM mag stemmen.

5611 | 16-01-20 | 04:28
▼ 5 antwoorden verborgen

Geen idee hoe je onpartijdige rechters van '66 die de bijl leggen aan de wortels van de rechtstaat, zou moeten noemen.

Ik noem dat fenomeen altijd maar "de linkse rechter". Vanwege de waarneembare drang iedereen van de (echte) oppositie strafbaar te jurisprudenteren en dan geen tijd meer hebben om criminelen te veroordelen.
Ben geen jurist die doorleerde voor deze praktijken.

Jan Passant mk2 | 15-01-20 | 23:37

Even off topic excuses beste Joris
Weer zo een verdomde PvdAer die de kluit belazerd en ondertussen over verschillig en inclusief denken lult.
Er zit geen verschil tussen de PvdA en de VVD.
www.nrc.nl/nieuws/2020/01/15/commissa...

Zapata10 | 15-01-20 | 23:26

tja.dat rechters onafhankelijk zijn zeker politiek gezien is natuurlijk onzin. het zijn mensen en die hebben een bepaalde voorkeur in NL is dat vooral d66 danwel pvda
vandaar ook de terechte term, d66 rechter .het is een slappe zooi .en totaal wereldvreemd .en dat systeem zit ingebakken na jaren lang links beleid en allerlei figuren op dit soort plekken .dat ebt nog wel ff na. maar rechters onafhankelijk ?nee dat bestaat niet.want de politieke voorkeur komt toch opborrelen.ik zal er ff 1 ingooien .freisler was ook rechter ....... bedenk zelf de rest er maar bij

bowlfabriek | 15-01-20 | 23:18

@redactie
Het is Dikastocratie niet Dikastrocratie

KutFilosoof | 15-01-20 | 23:15

Ongeacht het profiel zal het kartel een passende deuger vinden voor de job.

BozePaarseMan | 15-01-20 | 23:09

Wie controleert de macht? Dat zijn wij de kiezer middels het actief kiesrecht. Daarbij is het van belang dat we als kiezer door vrije meningsuiting, inclusief een vrije pers, ons een weloverwogen oordeel over de politieke gang van zaken kunnen vormen.Dat geldt ook voor een politicus die inhoudelijk nog nooit iets heeft gepresteerd, maar wel te hoop loopt tegen de instituties in ons land. Of dat nu de rechtspraak, het (academisch) onderwijs of de media zijn.

Daar mogen we allemaal wat van vinden, zelfs als het nogal feitenvrij blijkt te zijn. Nog wel, tenminste. Weeffouten en misstanden genoeg in onze democratische rechtsstaat, maar kom dan met een gestructureerd plan om dat aan te pakken en niet met die referendumfopspeen. Dat instrument is veel te manipulatief en bij voorbaat inadequaat op lastige technische vraagstukken.

Het actieve kiesrecht: meer hebben we echt niet nodig.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 23:07 | 13

@grietmetgroenefiets | 15-01-20 | 23:48: Dan kijk ik nog liever naar Joe Rogan en Robert Downey jr. Alleen al die verdeelsleutel en het begrip draagvlak. Dat laatste zit al in de verkiezingsuitslag begrepen. Ik pas.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 23:53

@Hetkanverkeren | 15-01-20 | 23:49:

Tuinhekje haalt jouw betoog onderuit, dat is iets anders.
Het feit dat onze overheid ons 24/7 voorliegt is niet een natuurwet, dat is zo gegroeid omdat zij niet gecontroleerd wordt. De kartelpartijen stemmen tegen hun eigen standpunten in als de premier daar om vraagt. Daarom kon referendumpartij D66 zonder debat het referendum afschaffen, terwijl ondernemerspartij VVD de Nederlandse ondernemers naait.
Beschamend waren de nep-debatten in het nep-parlement over afschaffing van de dividendbelasting. Alle partijen waren zogenaamd "fel tegen", zelfs de bedenker (Rutte) vond het "belachelijk". Maar alle partijen stemden wel keurig vóór. Ook het gelieg in de aanloop daarvan over een rapportje dat wel of niet bestond, en daarna wel of niet gelezen was, leidde tot veel fophef. Niet tot aanpak van het glashard liegende kabinet.

Stel je voor dat die dividenddiscussie referendabel zou zijn geweest.
Dan hadden politici het plebs moeten overtuigen, en dan was er dus een hele andere discussie geweest. Een Rutte had dan inhoudelijk aan het volk uit moeten leggen waarom zij "voor" zouden moeten stemmen. Met kartelafspraken had hij dat referendum nooit gewonnen. En de partijen die in aanloop naar het referendum "tegen" promoten kunnen niet meer zelf "voor" stemmen, ze worden indirect beter gecontroleerd.

Het vertrouwen in de politiek is in Zwitserland een stuk hoger dan hier.
Toeval?

Dandruff | 16-01-20 | 00:26

@Dandruff | 16-01-20 | 00:26: Mogge. Bij gebrek aan onderbouwing laat ik je eerste opmerking voor wat die is: onzin.

Dan de rest van je betoog: Hoe je je staatsbestel ook inricht, als de te kiezen politici vooral uit zachtbegaafde landgenoten bestaat, ben en blijf je als burger de pineut. Dat ben ik met je eens.

Je bewijs inzake het causale verband tussen bindende referenda en kwaliteit van de politiek zie ik met warme belangstelling tegemoet. Want dan zouden alle democratieën waar ze geen referendum kennen, slecht moeten zijn. Die oorzaak ligt dus ergens anders, maar veel succes uiteraard!

Rest In Privacy | 16-01-20 | 09:15
▼ 10 antwoorden verborgen

In de meeste gevallen hameren rechters de besluitvorming van de boven ons gestelden voor ons af.

Nehemia | 15-01-20 | 22:58

De trias politica is denk ik een illusie.
Die gaat er vanuit dat de rechterlijke macht onafhankelijk van de politieke macht kan functioneren en dat beide geen invloed hebben op de uitvoerende macht op het wetgevende en aansturende na.
Lijkt me heel lastig te handhaven. Mensen kennen elkaar, hebben gedeelde opvattingen of juist opvattingen die sterk afwijken. Rechters hebben ook een politieke voorkeur of een maatschappelijke en politici hebben weer zo hun beeld van rechtstaat eruit zou moeten zien.
Daar komt nog eens de druk van de media en lobby bij en zie dan maar eens de scheiding der machten te handhaven.
Lijkt me utopisch.

Zapata10 | 15-01-20 | 22:49 | 2

Het oude Trias excuus, schitterend, daar waar nodig, oftewel als de boven ons gestelden weer eens door de mand vallen een heerlijk excuus, tijd voor het Chinese model.

Uw Verzekeringsadvis | 15-01-20 | 22:57

Zit wat in... Alleen denk ik dat er wel verschillende gradaties van dit probleem zijn.. Het probleem werd met deze rechtsuitspraak even een (flink) aantal graden erger.

6638-12345 | 15-01-20 | 23:16

De talkshowoorlog is in volle gang.

van Oeffelen | 15-01-20 | 22:39 | 2

Heb je ook nog die Villamoord. Lekkere politie daar in Arnhem in 1990.

Piet Karbiet | 15-01-20 | 23:07

@Piet Karbiet | 15-01-20 | 23:07: Niet zo snel, ff gekeken gaat om Joego s in die tijd aan het accent te horen van de zus v/h slachtoffer, dus niet verder gekeken, boeven tegen boeven.

Uw Verzekeringsadvis | 15-01-20 | 23:29

Ach Sjer, je weet tog: veritas odium parit.

knutsel_ | 15-01-20 | 22:38 | 2

Inderdaad, alleen is de waarheid voor iedereen weer anders. Denk dus nooit dat je vrienden hebt want jouw waarheid is niet de hunne.

Zapata10 | 15-01-20 | 22:41

Octo non imbus verita extu IMCXXII

Uw Verzekeringsadvis | 15-01-20 | 22:58

Uitspraken van rechters toetsen is prima. Als je het als politicus niet kunt laten om een hele beroepsgroep als verdacht weg te zetten kun je beter haring gaan verkopen vind ik. Dan draag je nog een beetje bij aan het welbevinden van de inwoners (MVLGHTBI) van dit fijne land.

Ignatius J Reilly | 15-01-20 | 22:37 | 4

Van haringen verkopen krijg je vieze vingers dat kan je een politicus niet toewensen.

Jan Dribbel | 15-01-20 | 22:52

@beldewouten | 15-01-20 | 22:54: Nog niet, nog niet.. Maar als deze gang van zaken lang gaat aanhouden, kon het wel eens gebeuren.

6638-12345 | 15-01-20 | 23:18
▼ 1 antwoord verborgen

Het ideaal van de Trias Politica was dat de wetgevende macht, dus de Staten-Generaal van beide Kamers, de wetten maken. De regering voert ze slechts uit. De rechtsprekers moeten de wetten interpreteren en in de praktijk brengen, onafhankelijk van de uitvoerende regeerders, in toepasselijke gevallen.

Vroegah, toen ik als minderheid werd verdedigd tegen de "meerderheid" van Christenen die vonden dat ik minder rechten had als homo dan een hetero wat betreft huwelijk of andere zaken, was ik fan van rechters die in de (Amerikaanse) Grondwet redenen zagen waarom je als hetero niet je eigen wil kon opleggen als meerderheid aan de minderheid. Maar daar ging het om basale principes zoals gelijkheid voor de wet, of in Nederland, algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Inmiddels zijn we het stadium ingegaan, waar rechters bepalen welke wet, welk verdrag, welke (Grond)wet, welk (grond)recht boven gaat in welk geval. Als dit nu ging om onverbiddelijke logica, had ik daar geen probleem mee. Maar het is puur gebaseerd op sentiment, op willekeur, van de rechter in kwestie.

Het is niet aan een ongekozen rechter om naar eigen voorkeur te bepalen of recht A of B voorgaat in het alfabetsoepje van rechten. Het is niet aan een rechter om met willekeur te bepalen wat wel en niet mag met argument X. Stel eerst maar objectief vast waar argument X, gesteund door velen, wel of niet van toepassing is.

Wol | 15-01-20 | 22:36

Baudet en Hiddema hebben gelijk: rechters in NL schenden de trias politica.
Rechters hebben geoordeeld dat (citaat uit nrc) "de landelijke uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen al in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in ijkjaar 1990". Deze rechters dwingen het kabinet dus tot forse klimaatmaatregelen op de korte termijn. Natuurkundige en economische waanzin die heel veel geld gaat kosten en niets gaat opleveren. Toevallig twee terreinen waar meesters in de rechten de ballen verstand van hebben. Hiervan gaan wij allen de gevolgen ondervinden.

En nee Ronaldo, Hiddema c.s. gaat niet op de stoel van de rechter zitten. Met alleen een mening hebben doe je dat niet. Omgekeerd wel: rechters gaan inmiddels op stoel van bestuurders zitten, want zij dwingen nu direct beleidswijzigingen af. Dit is echt iets anders dan het handelen van bestuurders "ijken" aan de wet, wat een normale controlerende taak van rechters is. De ene macht van de trias politica stelt zich hiermee boven de andere, waarmee die trias politica in't geding komt.
Als Hiddema of Baudet op de stoel van de rechter zou gaan zitten, dan moet hij als politicus rechterlijke uitspraken herroepen, wat niet zo is en ook niet kan. Gelukkig maar.

Die door sommigen binnen "links" gewenste dictatuur door de "elite" (zijzelf, vinden ze) lijkt hiermee zowaar een stapje dichter gekomen. We kunnen immers die rechters niet kiezen. En we weten wat hun gezindten meestal zijn: D66, PvdA, dat soort.

6638-12345 | 15-01-20 | 22:35 | 10

@6638-12345 | 15-01-20 | 23:05: PS: wat me ook zorgen baart hierin, is dat rechters zich hiermee in een tak van sport begeven waar ze echt geen verstand van hebben. Als u het mij vraagt.

6638-12345 | 15-01-20 | 23:10

Alsof ze gewoon maar een arbitrair gekozen getal genomen hebben, zo van noem eens iets: 25! Nou vooruit, doen we. Geen hond die na heeft gedacht over de invulling en dat er wel eens mensen zouden kunnen bestaan die het daadwerkelijk getoetst willen zien.

knutsel_ | 15-01-20 | 23:21

@knutsel_ | 15-01-20 | 23:21: Dat ze in dat verdrag het getal 25 hebben genoemd? Denk het niet.. Ik heb dat verdrag niet gelezen, maar iets zegt me dat in dat verdrag geen concrete cijfers staan.
Zowel: dan is dat inderdaad vrij dom. En het is nog dommer om als rechter nadien de uitvoering op deze manier af te dwingen..

6638-12345 | 15-01-20 | 23:37
▼ 7 antwoorden verborgen

Wie herinnert zich nog de "onafhankelijke" rechter Frans Bauduin, die moord met voorbedachten rade op Pim Fortuyn "bestrafte" met 18-6=12 jaar ? In de VS krijg je voor zo'n misdrijf levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Maar gaat u gerust slapen, de rechterlijke macht in Nederland is 100% onafhankelijk ! Helemaal niet links of D66, dat lijkt maar zo, maar is echt niet waar hoor !

Motleycrew | 15-01-20 | 22:31 | 4

Gek genoeg werd Mohammed Bouyeri voor dezelfde misdaad wel tot levenslang veroordeeld. Ik zou me als Marokkaan zorgen maken. Kennelijk reikt de solidariteit van de politiek-correcte medemens met de allochtoon toch niet zo ver als die met de extreemlinkse autochtonen.

6638-12345 | 15-01-20 | 22:41

Met die paraplu en Rutger, boefje die rechter.

Uw Verzekeringsadvis | 15-01-20 | 23:02

@MickeyGouda | 15-01-20 | 22:37: Volkert heeft meerdere kanskaarten en een ‘verlaat de gevangenis ga niet langs start’ kaart gekregen.

ristretto | 16-01-20 | 06:41
▼ 1 antwoord verborgen

Die machtsgreep van de rechters moeten we natuurlijk wel zien tegen een achtergrond. Die is:
1. De wetgevende macht laat het in dit land afweten. Dankzij de dichtgetimmerde regeerakkoorden durft geen enkel lid van een regeringspartij tegen de regering in te gaan. Het parlement is verworden tot een applausmachine; de regering heeft in feite de taak van de wetgevende macht overgenomen. Omdat het parlement dat niet doet, gaat nu de rechter de regering controleren.
2. Bovendien hebben we ook nog te maken met een uiterst zwakke regering met allemaal tweederangsfiguren die achter de schermen voortdurend aan het bakkeleien zijn en geen beslissingen durven te nemen. Waar het parlement de regering alle ruimte geeft, doet de regering daar weinig mee. Wat de regering niet durft, durft de rechter wel: knopen doorhakken.
Omdat de wetgevende en de uitvoerende macht hun taken verwaarlozen, kan de rechterlijke macht zo veel naar zich toetrekken. De rechters vullen gewoon het vacuüm dat het wanbeleid van regering en parlement heeft veroorzaakt.

MAD1950 | 15-01-20 | 22:30 | 3

In de nieuwe Weltschmerz: 'Waarom het politieke stelsel moet en zal veranderen' wil Maurice de Hond het regeerakkoord afschaffen. We moesten van machtspolitiek naar draagvlakpolitiek. De huidige structuur deugt niet. Partijdiscipline werd zelfs gezien als onwettig.

grietmetgroenefiets | 15-01-20 | 22:43

@MAD1950 | 15-01-20 | 23:29: Heel simpel. Na de volgende verkiezingen krijgen ze geen coalitie voor elkaar. En daarmee ook geen regeerakkoord.

grietmetgroenefiets | 16-01-20 | 00:00

Schrijft die omhoog gevallen blaaskaak het nou ook nog verkeerd in zijn tweet?

Supermatthijs | 15-01-20 | 22:29 | 1

Dat is de gelatiniseerde variant van het Grieks afgeleide construct dikastokratie.

HoogToontje | 15-01-20 | 23:15

Dank voor Thierry en Hiddema, de weinige die staan voor de democratie!

Niedendeze | 15-01-20 | 22:27

Beetje off topic: Heb net nieuwe Weltschmerz gekeken 'Waarom het politieke stelsel moet en zal veranderen; Teun Gautier en Maurice de Hond'; de Hond heeft gemerkt dat de partijen - laten we het maar de populisten versus links noemen - ieder volkomen hun eigen gelijk bevestigd kunnen krijgen, dus ze zullen elkaar in steeds grotere mate het licht niet in de ogen gunnen, zie Koch versus Baudet bij Jinek. Er wordt gesproken over 'het volk' alsof het idioten zijn terwijl we nog nooit zoveel hoogopgeleiden hebben gehad, kortom, alles moet anders en het referendum moet terug.

grietmetgroenefiets | 15-01-20 | 22:26 | 1

Ja dat moet terug, op valse manieren afgenomen van het volk. Ja en dan durf je je nog gewoon democraten 66 te noemen.

foxhunter | 15-01-20 | 22:35

Wat dit land nodig heeft is een verlicht despoot. Ik ben beschikbaar.

isitsoornot | 15-01-20 | 22:18 | 2

Zo werkt dat hier niet. U dient zich te melden bij overste K. de Vies. Hij zal zich over uw sollicitatie buigen. Daarna hoort u meer.

F. Jacobse | 15-01-20 | 22:27

Dat wordt vechten met kolonel Kaas.

Naschrift: zoals @F. Jacobse al stelde.

MickeyGouda | 15-01-20 | 22:28

Het is altijd weer verbazingwekkend om te lezen hoeveel mensen nog steeds dat sprookje geloven van de onafhankelijke rechter. Radicale uitspraken over milieukwesties met enorme gevolgen voor de samenleving, fopstrafjes of zelfs vrijspraak voor ernstige delicten, overdreven straffen voor rechtse actievoerders .. etc. Dagelijks valt eea. uit het nieuws te halen. In feite faalt de complete justitiele keten omdat de handhavers geen enkele rugdekking krijgen van de rechters. Het is als een produktiebedrijf met gedemotiveerde werknemers die worden tegengewerkt door het eigen management.

Beefbus | 15-01-20 | 22:13 | 1

Het helpt als je de feiten op zoekt. Zijn gratis beschikbaar. Nu lul je gewoon na wat je in je bubbel tegenkomt.

beldewouten | 15-01-20 | 22:17

Excuses maar wat is ook alweer het Griekse woord voor een staat die bestuurd wordt door de minst capabele lieden van een volk? Vergeet ik steeds.

Piet Karbiet | 15-01-20 | 22:09 | 6

Kakocratie?

Wol | 15-01-20 | 22:39

Wat heb ik hier nou weer aan?

Piet Karbiet | 15-01-20 | 23:09
▼ 3 antwoorden verborgen

Over rechters gesproken, zit het programma 'voor de rechter' te kijken. Verwonder me er iedere keer over hoe soft die rechters altijd zijn voor de kansenparels die voor hen staan... Tot vandaag dan. Vandaag bleek de rechter ineens toch streng en autoritair te kunnen zijn... Echter bleek het een blanke 'parel' te zijn... Toch wel typisch weer...!

Nemo_Tenetur | 15-01-20 | 22:07 | 4

@Beefbus | 15-01-20 | 22:15: uiteraard het is een klein wereldje. De advocaten, OM en rechters kennen elkaar allemaal. Even bellen en het is geregeld. Ouwe jongens krentenbrood.

EmilioEsteves | 15-01-20 | 22:23

Niet alleen voor dat soort volk, zelf bij geweest toen de aangeklaagde riep: "kutrechtbank, kutrechter!" en toen wegliep. Ik verwachte dat er iets gebeurde maar nee, de rechter (V) keek ongemakkelijk om zich heen om te zien of iemand het ook gehoord had. Ja, iedereen had dat gehoord trut. Maar ze deed niets. Ik heb daarna aangifte gedaan voor smaad en laster en de rechter als getuige genoemd. De officier van justitie heeft dat maar laten varen. Dat is de Nederlandse rechtspraak. Om te janken.

Niedendeze | 15-01-20 | 22:32

@Niedendeze | 15-01-20 | 22:32: Veel geld hebben. Het kost een hoop en daar koopt u als het ware u gelijk mee. Want diezelfde suffe muts van een rechter is meteen "getriggered" wanneer er een salvo aan wetten op haar afgevuurd wordt. Muts moet dat toetsen. Dat is haar taak. Niet deugen. Maar wie trekt ff zijn buidel ervoor?

Vageling | 15-01-20 | 23:48
▼ 1 antwoord verborgen

"Hij is niet rechtstatelijk" zei die veilingmeester van D66 altijd over Geert Wilders.

van Oeffelen | 15-01-20 | 22:05

Als we rechters kiezen dan weten we zeker dat ze een bepaalde politieke kleur hebben. Trias politica is toch al een achterhaald concept dat in de praktijk nauwelijks werkt dus geef de macht terug aan het volk en laten we de rechters ook maar gaan kiezen.

sprietatoom | 15-01-20 | 22:03

De essentie zit hem in het laatste zinnetje.

El Sid | 15-01-20 | 22:02

Wat een geluk dat het VN pact van Marrakesh juridisch niet bindend is en uitgeprocedeerde illegale migranten straks niet met een beroep op dit verdrag hier blijvend.... oh, wacht.

Piet Karbiet | 15-01-20 | 21:58 | 1

Slechts een kwestie van tijd. De asieladvocaten hoeven slechts hun activistische studiegenoten aan te spreken binnen de rechterlijke macht. Korte lijntjes buiten de democratie om.

Beefbus | 15-01-20 | 22:04

Dit verhaal is belangrijk om te lezen en had hierboven niet mogen misstaan. Een update is op zijn plaats!
De sneer naar Hiddema is wat gezocht. De Tweede Kamer is de baas in Nederland en niet de rechter.

Frau Merkel | 15-01-20 | 22:19

Iedereen die gestudeerd heeft, weet welk type rechten gaat studeren:

- Het zijn de niet meest gemotiveerde lui. Ze hebben VWO/Gym gedaan door een goede cito score, en "moeten" wel iets gaan doen op de universiteit.
- Het zijn de niet meest slimme lui. Als je niet weet wat je kan/wil, dan ga je rechten doen want "lekker" makkelijk.
- Vervolgens in hun eigen rechterbubbel non-stop elkaar schouderklopjes geven, in de zin van "zonder ons zou democratie niet bestaan" en andere holle frasen.

Combineer dit met ontzettend veel macht, niet of nauwelijks ontslagen kunnen worden, een baan voor het leven en een Godcomplex (immers niemand kan ze terugfluiten) en je krijgt hele enge mensen.

Rechter zouden gewoon elke 5 jaar verkiesbaar moeten zijn. Moet je eens kijken hoe snel die straffen omhoog gaan. Er zal geen enkele rechter herkozen worden die alleen maar fopstraffen geeft, en rechters die op de stoel van de regering gaan zitten kunnen vervolgens ook dag zeggen naar hun comfortabele baantje.

DMaN | 15-01-20 | 21:56 | 2

Eens. Die benoeming voor het leven... Zitten twee zijden aan een munt. U benoemt het.

Vageling | 15-01-20 | 22:05

Helemaal eens, las te laat uw bijdrage dus postte een kopie.

sprietatoom | 15-01-20 | 22:08

Ach. Dit benaming spelletje weer. Ik ben er zelf ook schuldig; ik speel graag met woorden. Alleen wat nederigheid is geboden. Misschien leert hij (de zogenoemde uil) het ook. Verder leven wij in "kartel" land. Coalitie hoeren. Van democratie is hier geen sprake. Stelletje muppets die samenkomen om vooral het hele schoolplein willen laten zien dat zij wat te melden hebben. Mobrule klinkt beter. Kiessysteem moet op de schop. Achterhaald. Alleen zo denk ik. Haal mijn kop weer terug het maaiveld in.

Vageling | 15-01-20 | 21:56

Het is de onkunde en onwetendheid van de wetsmakers die de zwakte van onze democratie zijn. Ook de delegatie van wetten is een houtrot van formaat.
Ik heb de binnenhavengeld discussie in 020 live gevolgd. Tranentrekkend qua onkunde en desinteresse. De stemming hierna is nog triester. En is vervolgens wet.
Landelijk is het niet anders.
Ons landelijk, provinciaal en gemeentelijk bestuur kan morgen vervangen worden door de Josti Band. En het zou pas gemerkt worden wanneer het er beter door werd. En dat zou snel zijn.

koolteer | 15-01-20 | 21:54

Elke avond weer van die geile smoelen op de staats tv als het over het mogelijke afzetten van Trump gaat en daarna de klimaat hysterie
Om het roven van onze roverheid maar uit beeld te houden

likdoorn | 15-01-20 | 21:47

Hmm. meende toch dat de benoeming van de president van de Hoge Raad via coöptatie ging. Het lijkt Polen wel.

Piet Karbiet | 15-01-20 | 21:42 | 2

De gekozen rechter is nodig, net zoals de gekozen burgemeester en de gekozen president. Of gekozen koning, zo u wilt.

Arkan Sonney | 15-01-20 | 21:52

@Arkan Sonney | 15-01-20 | 21:52: Gekozen Koning? Die mag u graag nader verklaren. Ik ken het iets als stokje wordt overgedragen binnen een kring.

Vageling | 15-01-20 | 22:00

Als je hier iets van zegt mag je op de snelweg gaan lopen en worden doodgereden, aldus nitwit/überlooser Herman - z’n finest hour was lullo spelen - Koch. Met z’n goedkope romannetjes.
Geen kaas gegeten van de rechtsstaat, alsof de rolverdeling in beton gegoten is! Baudet zegt dat naar zijn mening primaat bij de politiek zou moeten liggen als het om beleid maken gaat. Wat je nu ziet is dat de regering en dus de gekozen volksvertegenwoordiging op de vingers getikt wordt door benoemde rechters. Zeer onwenselijk en daar mag je best wat van zeggen. Graag zelfs!

duh! | 15-01-20 | 21:36 | 5

@Kuifje-naar-Brussel | 15-01-20 | 21:49: mensen impliciet toewensen dat ze onder een auto komen noemt u “de maat nemen”? Lekker is dat!
“Koch kan heel aardig schrijven” mwoehaha! Daar stopte het serieus nemen eigenlijk al. Dus laat verder maar, zeker als je ook al geen onderbouwde mening hebt over deze kwestie.

duh! | 15-01-20 | 23:46

Diner, duh, schijnt allemachtig goed te wezen. Intenaggional utgeve is. Daar begon de verdwazing in de boekenwereld. 'Moest' het ook lezen indertijd. Zoals je een fijn boek in jouw lijstje -nooit te vergeten- bijschrijft, is jammer genoeg de stupiditeit van Koch's Diner mij bijgebleven.

Rest In Privacy | 16-01-20 | 03:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Zeg Ronaldo..... jat voortaan gewoon even de tekst van dat NRC, je denkt toch niet dat ik een abonnement ga nemen van dat stuk WC papier van een krant (NRC)... waar ooit ene Folkert Jensma de scepter zwaaide?.... Ik ben het nog niet vergeten hoor, na 18 jaar en hoop ook dat die Jensma tot aan zijn verscheiden eraan herinnerd zal worden !

Citaat : ""Op de dag van de moord (op Pim) stelde NRC Handelsblad dat ‘we ons hier de xenofoben en racisten van het lijf wensen te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden daaraan moeten herinneren.’""

Keyboardspeler | 15-01-20 | 21:30

Ik blijf toch wel de idee van Hannah Arendt het mooiste vinden alhoewel ze helaas niet alles uitgewerkt heeft. Citaat: Arendts opvatting over democratie - Arendt gruwde van het reduceren van democratie tot de macht van het getal of de “algemene wil van het volk”. De heerschappij van het abstracte volk was voor haar een andere vorm van tirannie. Voor Arendt moet een gemeenschap politiek zijn om als democratie te kunnen functioneren. Daarom ook ruimte bieden aan verscheidenheid, een stem geven aan eenieder, ook aan individuen en minderheden (meer aan de eersten dan aan de laatste want groepsdenken leidt makkelijk tot identificatie). Nochtans is algemene participatie aan het bestuur een mooi maar moeilijk te verwezenlijken ideaal. Arendt toonde zich een voorstander van “directe democratie”, maar werkte geen theorie uit hoe dit concreet te realiseren valt. Arendt koesterde het idee dat burgers spontaan moesten opkomen voor hun mening en zichzelf dan moesten verkiezen, zoals de vroegere radenrepublieken: www.republikanisme.nl/politiek/hannah...

Roadsurfer | 15-01-20 | 21:29 | 3

Laatste zin. Inclusief guillotines?

Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:31

@Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:31: Soms !

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:36

Natuurlijk is dikastokratie met een k. Het is tenslotte een Grieks woord, en Grieks kent geen c. En het woord is nog te jong in onze taal om gelatiniseerd te zijn.

LiniaalRectaal | 15-01-20 | 21:24 | 5

@Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:34: Had het inmiddels opgezocht en ook las ik dat de C inderdaad niet bestaat in het Grieks. (zo leer je nog eens wat op GS) ;)

Keyboardspeler | 15-01-20 | 21:56

@Arkan Sonney | 15-01-20 | 21:54: Nee, pas medio jaren 70 kwamen de eersten op de markt, als alternatief voor de electronische orgels die vaak 100 kg of meer wogen.

Keyboardspeler | 15-01-20 | 22:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Dat woord had ik laatst met scrabble zomaar ineens kunnen leggen. Maar ik wist niet dat het bestond. Kutzooi. Kutspel is het.

suscrofa | 15-01-20 | 21:23 | 5

Het is een prachtig kutspel om de Nederlandse taal eer mee aan te doen. Dus laten we dat gewoon lekker blijven spelen.

Arkan Sonney | 15-01-20 | 21:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Het probleem is niet dat een rechter de regering aan internationale verdragen houdt; het probleem is dat rechters de reikwijdte van internationale verdragen zover denken te mogen oprekken als ze maar willen (alles kan een mensenrecht zijn als een rechter het als zodanig benoemt, en mensenrechten zijn absoluut, en geen kwestie van wikken en wegen), en hun zelfbedachte absurd nauwe interpretaties opleggen aan regering en parlement. Dat noemen we gewoonlijk een staatsgreep.

dihydrogenmonoxide | 15-01-20 | 21:22 | 4

@sprietatoom | 15-01-20 | 21:25: Vooral dit citaat aan het eind van zijn betoog spreekt mij wel aan : ""De politieke elite is daarentegen meer geneigd het landsbelang veilig te stellen door het over te laten aan niet-gekozen functionarissen die behoren tot hetzelfde milieu, waarin men verlangt naar een ander volk. Uit boosheid daarover klimmen de boeren op hun trekker en stemmen mensen op Trump, Wilders en Baudet, en voor de Brexit. Dat is voor anderen dan weer reden om de macht buiten het parlement te willen leggen. ""

Keyboardspeler | 15-01-20 | 21:48

@Keyboardspeler | 15-01-20 | 21:48: Nu holt links wel vaker achter de feiten aan, ik moet de eerste GL'ser of PVDA''er (laat staan D66'er) nog tegenkomen die roept dat Fortuijn gelijk had inzake zijn tirade tijdens de Avond van Fortuijn.

Keyboardspeler | 15-01-20 | 21:51

@Keyboardspeler | 15-01-20 | 21:48:

Eigenlijk zegt hij dat er inderdaad een elite is aan de ene kant en aan de andere kant een "klootjesvolk".

sprietatoom | 15-01-20 | 22:18
▼ 1 antwoord verborgen

De rechters passen de regel van de wet toe, de bouw, het vliegveld, de boerenbedrijvigheid, alles wordt lam gelegd. Toch zijn het niet de rechters, maar de coalitiepartijen die overal slapend de handtekening van Nederland gezet hebben onder internationale verdragen. Daardoor wordt de economie onder de guillotine ge-tsjakkaat, terwijl er uit alle macht breiwerkjes worden gebreid door de regeringspartijen. Ze zijn het regeren moe, die partijen, en leggen het hoofd te ruste op het hakblok. Tsjakka!

Eeuwig..Op..Vakantie | 15-01-20 | 21:19 | 5

@Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:21:
U heeft een punt. Idee: zullen wij reaguurders collectief de staat voor het gerecht slepen om dit probleem aan te kaarten/op te lossen?

threeheadedmonkey | 15-01-20 | 21:35

@Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:21:
Wat bijvoorbeeld als er een rechtse actiegroep een rechtszaak tegen de staat zou aanspannen teneinde de wet te volgen inzake het uitzetten van asielzoekers.

Beefbus | 15-01-20 | 21:36

@Beefbus | 15-01-20 | 21:36: geen idee. Prioriteiten? En uitzetten valt daar niet onder? Ik weet het echt niet.

Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Shit, moet ik nu weer googlen? Kan iemand van de Red. het antwoord er niet onder zetten?

Mr_Pikibelly | 15-01-20 | 21:17

Zozo.... GeenStijl is van alle markten thuis want er bestaat zelfs een 'Staatsinrichtingredactie'. Chapeau!
On topic: goede analyse van Ronaldo. In plaats van af te geven op de rechterlijke macht moeten Thierry en Hiddema maar met wetsvoorstellen komen om de trias politica in te richten conform hun inzichten. Oprecht benieuwd hoe zij dat zouden willen.

Amsterdamsko | 15-01-20 | 21:15 | 3

Verantwoording afleggen door rechters?
Vooral bij strafmaat veelplegers.....

Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:18

De wetten zijn er al. Er wordt niet gehandhaafd. Er is een wet dat rechters hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Ze doen het niet en er gebeurt niets. Meineind is strafbaar. Ze doen het en er gebeurt niets. Er is nog nooit een rechter wegens gebrekkig functioneren ontslagen, terwijl ze bij bosjes falen. Ook bij de Belastingdienstfraude gaat er helemaal niets gebeuren.

Frau Merkel | 15-01-20 | 22:25

@Frau Merkel | 15-01-20 | 22:25: Ze plaatsen ze over naar de Benedenwindse eilanden in het ergste geval. Anderen worden binnenslands door gepromoveerd.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 23:18

De volgende keer graag sexuele voorlichting AUB.

HoerieHarry | 15-01-20 | 21:14

Toch wel apart dat je als rechter geen verantwoording hoeft af te leggen bij meerdere fouten.
Dan is t in Polen beter geregeld, toch?

Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:14 | 1

In dat land moet je juist verantwoording afleggen als je geen fouten maakt.

Ridde Rogter | 15-01-20 | 21:30

Politici maken de regels. Rechters handhaven die regels. Ben je het oneens met de uitspraak van de rechter? Stem dan anders. Zo werkt democratie. Baudet lult uit zijn nek.

threeheadedmonkey | 15-01-20 | 21:13 | 6

@Gazelle | 15-01-20 | 21:31:
Dank voor de nuancering. Als Baudet het zo had gebracht was ik het met hem eens geweest.

threeheadedmonkey | 15-01-20 | 21:41

@Gazelle | 15-01-20 | 21:31: Baudet zou een punt kunnen hebben als hij wilde discussiëren over de invloed van rechterlijke uitspraken in het domein van het openbaar bestuur. Maar in plaats daarvan richt hij zijn pijlen op de persoon van de rechter die berust naar de macht zou grijpen. En daarmee vervalt een interessante discussie naar goedkope volksverlakkerij.

beldewouten | 15-01-20 | 21:56

@beldewouten | 15-01-20 | 21:56:
Het zijn een-tweetjes tussen de actiegroep en de activistische rechter. Een simpele bypass van de democratie. Dat noem ik volksverlakkerij.

Beefbus | 15-01-20 | 22:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Blijkbaar was er een 2/3 meerderheid in beide kamers voor het overdragen van soevereiniteit aan wereldwijde globalistische organisaties. Capitulatie van een laf landje.

sprietatoom | 15-01-20 | 21:13 | 1

Er was in 2005 en in 2015 bijna een 2/3 meerderheid om het niet te doen.

Frau Merkel | 15-01-20 | 22:27

Hebben de handen van Tjerrie eigenlijk al een Twitteraccount?

beldewouten | 15-01-20 | 21:11 | 2

@Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:25: ik bedoel echt fysiek. @derechterhandvantjerrie bijvoorbeeld. Ze lijken een eigen leven te leiden.

beldewouten | 15-01-20 | 21:57

Rechters kiezen rechters. Die populatie heeft onvoldoende zelfreinigend vermogen. Rechters zijn niet onfeilbaar. Ook hun functioneren moet gecontroleerd worden. Dat geldt voor iedereen. We vertrouwen niemand blind. Dat is iets uit de oude feodale tijden.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:10 | 2

Juist!

Dat was het .... | 15-01-20 | 21:16

Justitie kent alleen de zg. visitatiecommisies die het functioneren van Justitie als geheel tegen het licht houden. Wat betreft de vonnissen, die worden door de rechters zelf bekeken en niet in de bredere context van volksvertegenwoordiging.

Beefbus | 15-01-20 | 21:33

"Alsof de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht niets met elkaar te maken mogen hebben en een gekozen volksvertegenwoordiger geen mening zou mogen hebben over uitspraken van ongekozen rechters."

Hier gad ik wel wat sterkers van de GeenStijl redactie verwacht. Waarom zou Baudet niks mogen zeggen over bijv de Urgenda zaak? Wat voor kritiek kunnen andere kamerleden daar nou op hebben? Laat een rechter beslissen dat een paar asielzoekers met kinderen het land uit moeten en die rechters krijgen meteen 110 kamerleden over zich heen die zich tegen het "ten onrechte" uitzetten van het gezin verzetten in alle beschikbare media en in koor schreeuwen dat de uitspraak van de rechter ten koste van alles moet worden overruld

ZomaarEen | 15-01-20 | 21:09 | 8

@staat het bier koud? | 15-01-20 | 21:43: je mag alles vinden van een uitspraak, maar als de rechter het finale woord gesproken heeft kan het niet zo zijn dat de wetgever dit in twijfelt trekt. Dan is je trias niks meer waard. De wetgever heeft alle vrijheid om de wet aan te passen zodat het in de toekomst wel gaat zoals hij wil dat het gaat. Maar er is 1 rechtsprekende macht en dat is niet de politiek. Gelukkig.

beldewouten | 15-01-20 | 22:07

@beldewouten | 15-01-20 | 22:07: Zo denk ik er ook over, hoor. De rechter heeft gesproken en ook al is het een fout vonnis, het is wat het is. En het vonnis dient desnoods knarsetandend te worden uitgevoerd. Maar dat het een fout (of, zo je wil) ongewenst vonnis is moet wel in alle openheid benoemd kunnen worden. Waarom niet? En daarna moet de wetgever de wet aanpassen.

staat het bier koud? | 15-01-20 | 22:22

@staat het bier koud? | 15-01-20 | 22:22: een uitspraak ongewenst vinden is helemaal prima, niks mis mee. Door het fout te noemen, of beter: door te doen alsof de rechter het fout heeft, ben je bezig onterecht een staatsmacht verdacht te maken. Daar zit het verschil. Het is geen foute rechter, het is een foute wet. Aanpassen dus, als je er een meerderheid voor vindt.

beldewouten | 15-01-20 | 22:33
▼ 5 antwoorden verborgen

Krijg steeds vaker het idee dat de kabinetten Rutte andere instituties/organen (bv rechters en gemeentes) gebruikt als breekijzer en stootkussen voor impopulaire maatregelen in algemeen en die van EU en verdragen. Dat noemen ze dan decentralisatie en rechtsstaat. Juridisch effectief.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:08 | 1

Politici mogen wel iets vaker zelf impopulaire beslissingen nemen. Waar zijn ze eigenlijk bang voor?

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:50

D66 heeft als Eurofiele regenboogsplinterpartij de rechterlijke macht in Nederland in handen. Dat is geen goede afspiegeling van de maatschappij. Sowieso moeten alle rechters politieke kleur gaan bekennen, zodat er statistieken kunnen worden bijgehouden van welke uitspraken gelieerd zijn aan welke politieke overtuigingen. Een andere optie is dat rechters het actieve en passieve stemrecht wordt ontnomen.

Arkan Sonney | 15-01-20 | 21:07 | 5

Nou, nou, nou.
Denk je oprecht dat rechterlijke uitspraken altijd of meestal iets met politieke voorkeur te maken hebben? Als dat waar zou zijn zou hier in hoger beroep gehakt van worden gemaakt.

Je draaft een beetje door naar mijn mening.

Rohin | 15-01-20 | 21:15

@Rohin | 15-01-20 | 21:15:
Er is zeker sprake van een oververtegenwoordiging van D66 rechters, daar is al heel veel over geschreven. Het is ook vrij bijzonder dat een splinterpartij als D66 zo'n aanhang heeft onder deze bereoepsgroep.

Beefbus | 15-01-20 | 21:29

@Beefbus | 15-01-20 | 21:29:
Dat spreek ik ook niet tegen. Hier zou inderdaad een betere balans op zijn plaats zijn.

Rohin | 15-01-20 | 22:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Godin Justitia (aka het OM) kon zelfs ongeblinddoekt de val van het Romeinse rijk niet voorkomen ondanks de hoorn des overvloeds.
Gelukkig staat Themis met haar goddelijke gerechtigheid hoger aangeschreven.
And so be it and does it.

steekmug | 15-01-20 | 21:06

Emocratie

schoon-schip-maken | 15-01-20 | 21:06 | 1

Hemacratie

Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 21:20

Net als dikatocratie wordt de minstens zo onfrisse term 'anuscarcinoom' binnenkort ook uit de nederlandse taal (medische literatuur) verwijderd vanwege te kwetsbaar naar bepaalde patienten en aanpalende familieleden en kennissen toe, bevestigt het Genootschap Nederlandse Aal.

Zo worden we steeds schoner en inclusiever, al geldt dat dan weer niet voor die arme anussarcomen, die in alle eenzaamheid en duisternis moeten zien te dealen met ontkenning en vijandigheid. Moeten we dat dan met z'n allen willen?

accuvrijezondag | 15-01-20 | 21:04 | 1

Leer het maar alvast in het Engels.

kokenrel | 15-01-20 | 22:16

Ik zou het er graag eens met een rechter over hebben. Ik heb familie en kennissen met allerlei beroepen en functies. Maar ik ken niemand die rechter is. Of ze verzwijgen het. Ik daag Jinek en Op1 uit om eens een rechter aan tafel te krijgen. Die laat zien dat ie ook maar gewoon een mens is doordat ie een lekker wijf net een wat minder hoge boete oplegt bijvoorbeeld. Ik kan mij ook niet voorstellen dat er nog nooit een officier van justitie genomen is door een rechter.

Leptob | 15-01-20 | 21:04 | 1

De president van de Hoge Raad zat ooit verontwaardigd bij Buitenhof omdat Wilders iets over het vertrouwen in de rechtsstaat had gezegd. Vond ik nogal ongepast. Komt er wel vaker.

Piet Karbiet | 15-01-20 | 21:41

“Wat nogal storend is, is dat zijn tegenstanders Baudet voortdurend buiten de orde proberen te plaatsen, enkel en alleen omdat hij durft te zeggen dat bepaalde uitspraken van rechters hem niet aanstaan.”

Wat een gelul.. Baudet zelf heeft het te pas en te onpas over de ‘gevestigde orde”, het “partijkartel”, om maar aan de simpeltons uit te leggen dat het allemaal oneerlijk, wij tegen hunnie en plaatst zichzelf buiten de orde.
Daar zal ie nog wel aan herinnerd worden na de volgende verkiezingen. Het mooie van iemand met huftergedrag is dat je hem ook zo mag behandelen.

Epistulae_Morales | 15-01-20 | 21:01 | 4

"wij tegen hunnie en plaatst zichzelf buiten de orde '
Door dat te stellen plaats je jezelf niet buiten de orde. De "en "is niet terecht, maar past wel in uw straatje blijkbaar.

Nuchternederland | 15-01-20 | 21:12

Dat zien we dan wel. Voor nu, Baudet regeren!

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:32
▼ 1 antwoord verborgen

'Kartel', nu weten we het wel.
(mijn Thierry gedicht)

Rest In Privacy | 15-01-20 | 20:59 | 2

LOL (mijn reactie)

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:01

Niet herhaald, niet ingedaald.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 21:30

Hiddema gaat niet op de stoel van de rechter zitten als hij dat zegt.

laurentius | 15-01-20 | 20:58

wiki:
Dikastocratie komt van het Griekse dikastḗs (rechters) en kratein (regeren). Het is een term uit de politieke filosofie, en betekent dus "regering door rechters". In tegenstelling tot bijvoorbeeld democratie of dictatuur is het geen staatsvorm.

Is dit nog nieuws? | 15-01-20 | 20:57

Dikastocratie, dus Ton Elias?

ristretto | 15-01-20 | 20:57

Ik zou me er nog iets meer in verdiepen voor je les gaat geven...
In een notendop: Baudet maakt bewust de rechter tot vijand omdat het hem goed uitkomt. Lekker met zijn allen brullen dat de rechters de macht grijpen, de elite vs het volk. Hij weet wel beter, want de speelruimte van de rechter wordt bepaald door de wetgever. Daar moet je zijn, en dat weet Baudet ook. Toch hitst hij mensen op tegen de rechterlijke macht door te spreken van een machtsgreep door rechters. Volksmennerrij, vooral ook omdat als Baudet zijn zin niet krijgt hij zelf ook naar de rechter stapt, als mensen zich dat nog kunnen herinneren. Maar och, van Baudet verwacht je het. Het wordt pas echt een ding als andere partijen en in meegaan. Zoals het kabinet die het stikstofdebacel toeschrijft aan regeltjes (en degenen die op die regels wijzen) ipv te erkennen dat ze de boel vernaggeld hebben.

beldewouten | 15-01-20 | 20:56 | 15

@thephysicist | 15-01-20 | 22:30: de rechter heeft uitspraak gedaan omdat dit zijn taal is als hem gevraagd wordt dat te doen. Dan toets hij aan wetten en internationale verdragen en komt tot een oordeel. Hij bedenkt geen regels en oordeelt alleen als hij daarom wordt gevraagd. We zitten in een loop omdat je niet wil horen dat Baudet je nept.

beldewouten | 15-01-20 | 22:51

@beldewouten | 15-01-20 | 22:51:
Fruit loop is iets anders, verwijst meer naar het ontwijken van vragen, niet beantwoorden daarvan, constant maar herhalen van veronderstellingen en deze presenteren als feiten danwel verkleed als argumenten en deze dan weer opnieuw poneren. Althans dat is mijn interpretatie.

Rechters zijn mensen en dus feilbaar. Ze hanteren en interpreteren wetten, die mogelijk weer aanleiding kunnen geven tot nieuwe interpretaties en aldus onderdeel worden van de jurisprudentie en een rol kunnen spelen bij toekomstige uitspraken. Dus ja, er is sprake van dikastocratie, zelfs vrouwe Justitia ziet dat.

Als afsluiting, ik word door niemand genept, en ga zeker nu niet beginnen, niet door Baudet of door u. Dring aub niet uw mening op aan anderen en doe nu ook niet alsof u de bron van alle wijsheden bent.
Ik probeer hier een socratische gesprek te voeren maar helaas lukt dat niet. Goed dit is toch echt wel mijn laatste bijdrage aan deze thread.
Ik wens u nog een prettige avond.

thephysicist | 15-01-20 | 23:41
▼ 12 antwoorden verborgen

Dit zijn gewoonweg fantastische bijdragen van FvD en het is gênant dat we al decennialang partijkartelpolitiek accepteren, gesteund door MSM.

De PR van Baudet is soms tenenkrommend onnozel maar hiermee heeft hij mijn stem weer terug. Dit soort vernieuwing en openheid heeft het land gewoon nodig.

de Voorzittert | 15-01-20 | 20:56

Intussen: De Green Deal van Timmermans is aangenomen in het Europees Parlement.
VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en 50PLUS stemden vóór!

Tijd voor FvD en PVV!

ConservativeNL | 15-01-20 | 20:54 | 8

Het homerisch gelach dat wij thans horen, komt van de overkant van de Noordzee.

bisbisbis | 15-01-20 | 21:15

@miko | 15-01-20 | 21:07:
... dan gaat de rente omhoog. Maar dan hebben we geen spaargeld meer, omdat we zonnepanelen met warmtepomp hebben moeten aanschaffen.

Lentehaas | 15-01-20 | 21:16

@bisbisbis | 15-01-20 | 21:15: Het VK zal best een tik krijgen van de Brexit maar over een jaar of vijf zullen ze zich prijzen dat ze net op tijd uit die waanzin gestapt zijn. En dan zijn ze ook nog zo slim geweest om nooooooit aan die euro te beginnen.

5611 | 15-01-20 | 22:26
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
frank4444 | 15-01-20 | 20:52 | 3

Hé, iemand die het begrip rechtsstaat begrijpt. Complimenten aan Ronaldo.

Lentehaas | 15-01-20 | 20:52

Poetin heeft vandaag laten zien dat het allemaal veel simpeler kan.

Rest In Privacy | 15-01-20 | 20:52 | 3

Jammer dat het zo'n schurken zijn die in Rusland aan de macht zitten. De overeenkomst is dat ook in Westerse democratieën de macht van het volk, dus de democratie, sterk tanende is.

sprietatoom | 15-01-20 | 21:54

@sprietatoom | 15-01-20 | 21:54:

We zijn geen haar beter eigenlijk, Putin gebruikt dezelfde woorden als ze hier gebruiken om alles te rechtvaardigen.

sprietatoom | 16-01-20 | 02:22

@sprietatoom | 15-01-20 | 21:54:
Daar denkt Red Shirt heel anders over + nog een paar Poetin Fanboys hier. Helaas. Ze beseffen niet hoe mooi ons systeem op papier is. Dat het systeem inmiddels bol staat van de ons-kent-ons nepotisten is jammer, maar altijd nog te prefereren boven tuigstaten als Rusland of digitale dictaturen als China. Moet er niet aan denken daar te worden geboren, om eerlijk te zijn, hoe schitterend die landen en die cultuur ook mogen zijn. De baasjes verpesten het voor iedereen.

Graaisnaaiert | 16-01-20 | 08:02

Toch zit Bau dichter bij de waarheid 2020, hij heeft helaas geen schijn van kans door NPO/kartel etc. , voor hem mooi liedje uit de provincie, die hem steunt:
www.youtube.com/watch?v=VcT2OH-72dw

grindbak | 15-01-20 | 20:52

In vroeger tijden zouden die Urgenda malloten gezien zijn voor wat ze zijn, nl landverraders of leden van de vijfde colonne. Maar ja, das war einmal...

HoogToontje | 15-01-20 | 20:50

Dat baasje bij de belastingdienst dat weg moest, Snel?

Guusje Nadorst | 15-01-20 | 20:50

Ben benieuwd op welke disfunctionerende politicus dat profiel wordt afgestemd.

Lentehaas | 15-01-20 | 20:46

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl