achtergrond

Geenstijl

Kunstraad Amsterdam presenteert de Nulmeting Diversiteit voor subsidiekraan

Hey, een belangwekkend nieuw rapport van de Amsterdamse Kunstraad.

Het was immers al weer bijna twee maanden geleden dat we leerden dat de vrijheid van meningsuiting inclusiviteit bedreigt. Enorm zin in de nieuwe les dus. Al is het eigenlijk geen les, het is een instrument, een middel, een RICHTSNOER. Namelijk: een 0-meting voor de diversiteit en inclusiviteit binnen uw bedrijf [zie PDF's onder Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024]. Bestaat uit 15 punten, en als u er niet aan voldoet, ja, dan gaat de geldkraan dicht. Nou jongens, lopen we even turvend met de kleurenwaaier door de kantoortuin? 

1. Is er in uw organisatie aandacht voor diversiteit en inclusie?
2. Heeft uw organisatie een visie op diversiteit en inclusie?
3. Heeft uw organisatie concrete doelstelligen op het gebied van diversiteit en inclusie geformuleerd?
4. Wat is de rol van diversiteit en inclusie bij de keuzes voor het programma?
5. Heeft uw organisatie doelstellingen geformuleerd om het programma (fysiek) toegankelijk te maken voor een divers publiek?
6. Bereikt uw organisatie een divers samengesteld publiek, dat wil zeggen is uw publiek een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking?
7. Is de locatie waar uw publieksactiviteiten plaatsvinden toegangkelijk voor mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking?

8. Heeft uw organisatie concrete doelen met betrekking tot het bereiken van een divers publiek?
9. Houdt uw organisatie rekening met een breed en divers publiek in uw communicatieuitingen?
10. Is uw huidige personeelsbestand in alle lagen van de organisatie divers?
11. Streeft uw organisatie naar een divers samengesteld personeelsbestand in alle functielagen en afdelingen (b.v. door aanpassen wervings- en selectiebeleid en het formuleren van streefcijfers)?
12. Heeft het personeel in uw organisatie de juiste competenties (houding, kennis en vaardigheden) om met diveristeit in de organisatie om te gaan?
13. Is uw organisatie ingericht voor werknemers met een zichtbare of onzichtbare beperking?
14. Houdt uw organisatie bij werving van nieuw personeel rekening met diversiteit (denk b.v. aan werving via specifieke kanalen en netwerken)?
15. Kiest uw organisatie bewust partners die bijdragen aan uw doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit?

En lui, hoe ging het?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.