Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Syriëgangers mogen NOOIT onbestraft terugkeren

Een van de meest onwerkelijke discussies is niet de klimaathaast, de stikstofcrisis of de vele demonstraties tegen een vastgelopen politiek bestuur. De grootste vraagtekens rijzen rond het vraagstuk 'Wat te doen met "onze" Syriëgangers?' 

De hooggeëerde rechtbank te Irak

Zolang de werkelijkheid zich voornamelijk op grote afstand in de bergen en woestijnen van Syrië en Irak bevindt, blijft Den Haag om de hete brij draaien. De coalitie is verdeeld tussen dáár berechten (vvd, CDA) of hier opvangen, berechten en "deradicaliseren" (D66. CU). De oppositie is verdeeld tussen terughalen (GroenLinks) en lekker laten creperen in Koerdische kampen (PVV, FvD).

In de media, ondertussen, steeds meer aandacht voor het menselijk leed. Van de jihadisten, welteverstaan - niet, of nochtans nauwelijks, voor het leed van de geloofsgroepen en volkeren die zijn verjaagd, gemarteld, verkracht, tot slaaf zijn gemaakt, of simpelweg op genocidale wijze zijn vermoord. Over Yezidi, Kopten, Koerden en losse plukjes christenen die het slachtoffer waren van Islamitische Staat hoor je nauwelijks een woord. Wel mogen opa's, vaders en broers van oorlogscriminelen in de krant en op televisie hun beklag doen: 'Nederland doet te weinig, mijn familielid is ziek, ze bedoelden het goed en ze hebben spijt'.

Dit alles moeten we aanhoren in media die zolang we ons kunnen heugen geen kans onbenut laten om te waarschuwen voor Het Fascisme, in 'weet je wie ook'-retoriek en bijna altijd gericht tegen de verkeerde "fascisten", die het in werkelijkheid echt nooit zijn. Zoals iemand treffend verzuchtte: "Dat we ons hele leven zijn doodgegooid met WO2-herdenkingen, en dat velen nu opeens net doen alsof de wreedste misdadigers sinds 1945 eigenlijk ook een beetje slachtoffer van hun ietwat ongelukkige kalifaatkeuzes zijn. Die moedwillige morele lafheid, zum kotzen."

Terecht chagrijn - In de media en ter linkerzijde van de politiek wordt de tolerantievraag weer eens omgekeerd, om ons tot de kwaaie pieren te vingerwijzen, door laffe luiden die maar niet willen accepteren dat honderden geradicaliseerde Nederlandse moslims zélf kozen voor het kalifaat. Maar nu die droom van een jihadistisch Utopia is mislukt, moeten wij hen redden, anders zijn wij intolerant. Nogmaals: retoriek van mensen en media die altijd en overal waarschuwen voor het fascisme op plekken waar het niet te vinden is, maar in het aanzien van écht fascisme meteen op hun rug gaan liggen. 

Social

Doodstraf is de rode lijn
Het ter plekke berechten voor in Syrië en Irak gepleegde oorlogsmisdaden, is geen optie voor de 'haal ze terug'-roepers. Irak heeft de tijd en de middelen niet, betoogt D66, om zo veel zaken voor de rechter te brengen. (Nou en? Zo lang ze gevangen zitten, wachten ze maar rustig af hoor - al duurt het jaren.) Alsof ons rechtssysteem niet overbelast is, en onze GGZ en tbs zitten te duimendraaien in een feilloos systeem dat capaciteit te over heeft, en wel trek heeft in het geestelijk debuggen van genocidale maniakken. D66 wil berechting in Irak sowieso niet steunen, omdat Irak de doodstraf niet wil opschorten, en 'daar trekken we als Nederland toch de rode lijn?'

In dat laatste zit de crux van dit duivelse dilemma: Terughaalroepers beroepen zich op internationale verdragen. Maar die zijn gemaakt in tijden dat de wereld met elkaar afgesproken had dat we nooit meer zoiets zouden doen. Wat bleek? De wereld deed, en doet het toch. Want de mens is een rancuneus en bekrompen dier. Dus nu zijn de verdragen die er voor moesten zorgen dat we allemaal lief zijn voor elkaar, een middel geworden om genocidale maniakken mee te  beschermen, of waar ze bescherming achter kunnen zoeken. Kijk die huilstruik maar, die in dat Volkskrantfilmpje als een verongelijkt slachtoffer vraagt "waar zijn rechten zijn", nu hij al 8 maanden te weinig eten krijgt en op de grond moet slapen.

Op de eerste rij bij genocide
Toen de islamitische genocides gepleegd werden, waren de westerse landen nergens te bekennen. Die Yezidi op die berg, die gingen er allemaal aan - we zaten op internet vanaf de voorste rijen mee te kijken, maar deden niets. Nu het kalifaat kapot is, en haar restanten in kampen gevangen zitten, wil D66 berechting in Irak niet steunen, omdat Irak de doodstraf hanteert. 

Nou kun je voor dat standpunt nog best een morele lans breken (immers: als je beter wilt zijn dan de "heethoofden" van Al-Baghdadi, kopieer dan niet hun ultieme consequenties), maar wat het extra wrang maakt, is dat D66 wél erkent dat Irak de juridische middelen niet heeft, maar ondertussen net doet alsof Nederland wél de juridische capaciteit, geestelijke gezondheidsmiddelen, praktische deradicaliserings-instrumenten (bespaar ons deze waanzin!) en/of het maatschappelijke draagvlak heeft om het ergste oorlogstuig sinds de nazi's en de communisten te berechten, rehabiliteren en in genade terug op te nemen in dit land.

De prijs van dit probleem
En dan hebben we het nog niet eens over de ongetwijfeld véél te schattige fopstrafjes die de Kalifaatkippen en hun Haatbaarden te wachten staan, als ze eenmaal door de slurf van Schiphol terug op veilige "eigen" bodem zijn.

Genoegdoening voor het genocidale gedrag kan alleen dáár waar de daden gepleegd zijn. Als berechting vele jaren duurt, dan is dat maar zo. En als de doodstraf een consequentie kan zijn, dan is dat ook maar zo. Waar nodig moet Nederland alles doen om zowel de terugkeer te blokkeren, als om berechting mede te financieren. Want wij konden als land ook niet voorkomen, dat honderden van onze ingezetenen er voor kozen om duizenden kilometers verderop op een heilige moordmissie te gaan. Die verantwoordelijkheid zullen we moeten dragen. Dat besef doet misschien pijn (niemand wilde immers dat ze richting Kalifaat zouden gaan), maar liever de (financiële) prijs en morele tol van deze erkenning dragen, dan die moedwillige Mohammedaanse moordmachines de hand reiken, de andere wang toekeren en onszelf absolutie gunnen door de daders nagenoeg onbestraft te laten ontkomen. Zo makkelijk mag het voor hen én voor ons niet zijn.

Reaguursels

Inloggen

Zojuist een stuk van Mercita Coronel op Joop gelezen. Dat staat zo ongeveer model voor de manier waarop er tegen de slachtoffers van IS wordt aangekeken en waarop daders tot slachtoffers worden gemaakt. Nee. Wij zullen niet in staat zijn de IS gangers te berechten, want we zijn niet in staat op een fatsoenlijke manier naar de slachtoffers te kijken, laat staan om op een fatsoenlijke manier met slachtoffers om te gaan. En zo kan het maar zo gebeuren dat Jezidi vrouwen worden uitgezet naar een gebied
die voor hén veilig genoeg geacht wordt terwijl de IS gangsters samen met hun nageslacht moeten worden teruggehaald uit datzelfde gebied, want onveilig.
Het hele zooitje dient daar berecht te worden. Laat de EU daar om mijn part maar een lap grond kopen, er een aantal gevangenissen neerplempen en er een rechtbank op neer zetten. Uiteraard wel ook bemand door mensen uit het gebied. De doodstraf? IS gangers en gangsters hebben zelf gekozen voor de kans die ten uitvoer te leggen, nu hebben ze dus de mogelijkheid om hem te ondergaan. Zielig? Nou neuh

BenZen | 08-11-19 | 15:29

ik heb er meer vrede mee als types als Joran van der sloot terug gehaald worden, om hier zijn straf uit te zitten . Deze man heeft zich in ieder geval nooit aangesloten bij een beweging waarmee Nederland en het hele vrije westen in oorlog was .

sparrow | 08-11-19 | 12:44

Goed stuk van Rossem; waarvan je hoopt dat het ook door linksen wordt gelezen en vooral door CU en CDA stemmers. Van d666 en GL stemmers verwacht je deze bizarre zelfdestructieve opstelling, maar van zgn christenen die genocide, martelingen en verkrachtingen op hun eigen Kopten en Yezidi
broeders voorbij hebben zien komen begrijp je dus echt niet dat ze die ellende allemaal weer opnieuw willen importeren. Ik althans niet...

Flip468 | 08-11-19 | 12:18

Het VN Vluchtelingenverdrag van 1953 kende 1 uitzondering; het gold niet voor voortvluchtige Nazi's die naar Zuid Amerika wilde reizen. Dat dus.

Piet Karbiet | 08-11-19 | 11:27 | 1

Ach, de verdragen en de wetten. De voorstanders van ophalen zijn altijd pietjes precies en wijzen iedereen er parmantig op dat wat men wil niet kan vanwege de wetten en verdragen. Dat is op zich natuurlijk waar, maar bij andere zaken waar de wetten en verdragen voor een ongewenste uitkomst zorgen, staan ze meteen te schreeuwen dat mensen voor regels moeten gaan en dat "domme/onrechtvaardige" wetten genegeerd mogen worden. En vaak krijgen ze nog gelijk ook: zie die klucht rond Howick en Lili van een jaar geleden.

Ook in het geval van die ISers vind ik dat mensen voor regels dienen te gaan, Nederlandse mensen hier in Nederland, bedoel ik dan. Die mensen moeten beschermd worden tegen dat IS tuig van de richel. Als je een paar wetten een beetje moet buigen en inventief moet uitleggen om die ratten buiten de deur te houden, heeft dat mijn zegen, hoor.

Dr_Johnson | 08-11-19 | 12:01

Ik heb het al eerder gezegd: uitleveren aan het land waar ze hebben lopen kloten.

boccelullus | 08-11-19 | 10:42

Naast dat ze wat u zegt of denkt willen bestieren willen Betweters66 als kolonisten de wereld bestieren? Een beetje zoals Hawk Hillary?
Waar halen ze de getuigen vandaan die gezien hebben dat zo'n wonder der evolutie een vers verkrachte en vermoorde jezidi in de kliko geflikkerd heeft?

Slogra | 08-11-19 | 10:39 | 2

Toen dat laatste IS toevluchtsoordje Baghouz of hoe het heet, werd opgerold, vonden ze in de kliko nog 50 hoofden van Yezidi vrouwen, staat me bij.

"U bent toch gepakt in Baghouz? Dan wist u daar toch van?"
"Nee, edelachtbare. Ten eerste wist ik dat niet, ten tweede lagen die hoofden al in die kliko toen we daar aankwamen, en ten derde waren dat hoofden van Satan-aanbidders, dus wat zit u nou?"

Dr_Johnson | 08-11-19 | 11:06

@Dr_Johnson | 08-11-19 | 11:06: Toevallig zijn alle reli-mafkezen uit ons land degene welke de was ophingen en een dieren asiel bestierde. Alle mannen waren bouwvakkers.

Salafisten zijn de nieuwe nazi's, booslims de nieuwe Duitsers. En de Chamberlaintjes die alles goedpraten? Ach, vul zelf maar in.

donkieshot | 08-11-19 | 12:44

@Van Rossem. Hulde voor uw goed doordachte topic dat weer heel wat onwelgevallige waarheden bevat die eigenlijk integraal zouden moeten worden uitgezonden op de DeugBuis.

Ik heb het hier in de Roze Panelen al eerder gezegd, en ik zeg het nu opnieuw. Het feit dat deze hele discussie überhaupt gevoerd wordt is hallucinant te noemen. Je hebt het hier niet over kleinigheidjes. Je hebt het hier over mensen die geheel vrijwillig door roeien en ruiten gingen om in het Kalifaat te geraken alwaar ze zich vervolgens schuldig maakten aan de meest wrede absurdistische wandaden sinds WW 2. Wandaden die zó ver gingen dat zelfs de SS zich er nog voor geschaamd zou hebben. Van schaamte was bij deze lieden echter geen sprake. In tegendeel; Men liet zich maar al te graag op foto's en in video's vereeuwigen met verminkte lichamen, afgehakte hoofden of bij het plegen van de verschrikkelijke wandaad om dit dan breeduit trots over de Interwebs te pleisteren. Zelfs nu de Nazgûl in de kampen zitten braken ze hun gif nog uit en maken ze anderen daar het leven zuur. Ook hun kinderen laten duidelijk zien geen enkele afstand gedaan te hebben van het verderfelijke gedachtegoed van IS. En dan zou er geen gevaar zijn als we dit weer in Nederland toe laten? Kom nou.

Het e.e.a. is ook nog eens een dikke fluim in het gezicht van de èchte slachtoffers die zo afgrijselijk geleden hebben onder deze Orks en Nazgûl. Je zult hebben gezien hoe je hele dorp werd uitgemoord om dan te moeten aanschouwen hoe het moreel totaal failliete Europa zich in alle bochten wringt in een poging om de daders van zulks in het slachtoffer keurslijf te persen. Dan wordt je toch fysiek onpasselijk en pislink van woede tegelijk? Zie hier één van de horror verhalen van één van de vele Yazidi slachtoffers waar hier in Nederland met geen woord over wordt gerept:

- www.youtube.com/watch?v=txhnkLuN-k0

De de rest van de wereld staat met open mond van verbijstering toe te kijken hoe hier gespind en gedraaid wordt om die 'arme' IS vrouwtjes en hun hellegebroed maar naar 'huis' te krijgen terwijl er voor de slachtoffers geen goed woord af kan. Het vervult me met minachting en walging tegelijk. De vraag die heel deugend Nederland zichzelf zou moeten stellen is deze:

"Zouden ze ook zo zitten te springen om te terug te komen indien het Kalifaat wèl een succes zou zijn geworden?"

Sjefke7807 | 08-11-19 | 10:33 | 2

Als je deze film hebt gezien moet je even naar de volgende kijken, die volgt meteen er na. Dan weet je wat IS is en heeft gedaan.

roodborstje1 | 08-11-19 | 12:13

Precies dit. Op deugbuis en in deugbodes worden de barbaren wederom als de slachtoffers neergezet, ... walgelijk!

Flip468 | 08-11-19 | 12:39

Volgens mij is het probleem met één fout gemikt bommetje op te lossen. En fout gemikte bommetjes zijn wij goed in toch?

McSnor | 08-11-19 | 10:25

Verbazend om te zien, ook op verschillende media in het buitenland wat er voor jankers en laffe honden er in de werkelijkheid achter de dappere kalifaat strijders zitten.

Misterspok | 08-11-19 | 10:21

Kunnen onze advocaten niet daarheen voor de aanwezigheid bij de processen?
Kunnen ze misschien nog wat bijleren over dit volk.
Natuurlijk zijn het allemaal hele lieve mensen en deden ze veel goeds daarzo.
Hitler was ook een begenadigd schilder.

Alt | 08-11-19 | 10:18 | 1

"Natuurlijk zijn het allemaal hele lieve mensen en deden ze veel goeds daarzo."

Het waren allemaal, zonder uitzondering, koks, schoonmakers, pleistertjesplakkers, en banketbakkers. En de vrouwen deden slechts het huishouden, zorgden voor de kleintjes, en kookten een potje voor manlief.

Onthoofden, verbranden, verdrinken, kruisigen, in Raqqa in huizen met zwembad wonen waarvoor geen hypotheek was afgesloten om het van de rechtmatige eigenaars te kopen, die huizen schoon laten houden door Yezidi slavinnen (of die op te dirken als seksslavin voor de "strijders"), vrijdagmiddag op het grote plein in Raqqa even kijken hoeveel hoofden op de palen van het hek gespietst waren, de kleintjes op les sturen waar geleerd werd om te gaan met wapens, executies bij te wonen, soms zelfs uit te voeren, etc, etc, etc............ Nee hoor, dat waren zij niet, dat waren de anderen, de "echte" geradicaliseerden (uit Tadzjikistan, Georgië, Oezbekistan, etc), zij wisten niet dat dat gebeurde, en als ze het wel wisten, wilden ze al meteen terug naar Nederland, maar ja, dat was lastig, want kwamen die plannen uit, dan liepen ze zelf gevaar.

Let maar op, dat "narratief" zullen we de komende tijd nog heel vaak gaan horen in de Nederlandse rechtbanken.

Dr_Johnson | 08-11-19 | 10:35

Die zit!

Rest In Privacy | 08-11-19 | 09:54

Lees de goede column van Elma Draaier in de Volkskrant vandaag. Haar mening is de uitzondering in de MSM. De "brief van de dag- schrijver" is de regel:

"Rutte sprak eerder zijn afkeer uit over wat onschuldigen, vrouwen die toevallig verliefd werden op de verkeerde mannen, is aangedaan."

Kijk, de metamorfose van dader tot slachtoffer gaat onverminderd verder. Die "naïeve" jihadbruidjes zijn onschuldige meisjes die "toevallig" verliefd werden op de verkeerde mannen.

" die kinderen zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en liefdevol worden opgevangen. Maar ja, peuters en kleine kinderen schijnen heel gevaarlijk te zijn."

Nee, niet peuters en kleine kinderen, maar als die opgroeien bestaat er een heel groot risico dat die een "grudge" tegen Nederland en de Nederlanders gaan ontwikkelen met alle gevolgen van dien.

Maar ja, weet Jos uit Rotterdam veel. Hij heeft zijn policor duit weer in het zakje gedaan en kan met het hartje op de goede plaats aan de dag beginnen.

Dr_Johnson | 08-11-19 | 09:53

Als zijnde Wiedergutmachschnitzel naar de Irakezen voor die 70 doden met dat faal bommetje, kunnen we toch net zo goed zeggen; maak er maar een zooi van ons af? Ze zitten bij jullie al in de achtertuin.

dorstig! | 08-11-19 | 09:34

Ze wouden zo graag naar Syrie, mogen ze daar blijven.

Gloweye | 08-11-19 | 08:49

Er is nog een reden om ze niet terug te halen. Nederland zal nooit alle bewijzen rond kunnen krijgen om ze volwaardig te kunnen straffen. Dan heb ik het niet over slechte rechters en falend beleid. Je kan niet 2x veroordeeld worden voor hetzelfde vergrijp. Dus stel, er komt toch een Tribunaal, dan ben je alle terugkeerders dus al kwijt. Die gaan nooit meer voor een Tribunaal verschijnen, waar wel hele lange straffen gegeven worden, en waar voorarrestlengte er niet toe doet. Kijk naar het Joegotribunaal. Nasser Oric heeft voor het Tribunaal 2,5 jaar gekregen. Daarna probeerde Servië hem ook nog te veroordelen. Dat mislukte falikant. Geen straf. Nu is hij de koning in Bosnië. Terughalen is een sluiproute naar de vrijheid. En isis is nog altijd een gevaarlijke groep, die ook zomaar in Europa kunnen gaan etteren om een kalifaat te stichten. Ook daar moet je weer aan Bosnië of Kosovo/Albanië denken. Zoek maar eens naar de Turkse inmenging in die staten, op dit moment. Het is of daar berechten, of een Tribunaal oprichten. Terughalen is een recept voor herhaling van moord en doodslag, verkrachting en marteling.

Klappernoot | 08-11-19 | 08:39

Als ze Nederlandse nationaliteit hebben.... Idealiter: Terughalen, nederlandse militaire rechtbank en vervolgens executie voor hoogverraad.

VictorReijkersz | 08-11-19 | 08:09 | 1

1 week schoffelen voor hoogveraad, dat is nederland helaas.

Nico_the_Sparrow | 08-11-19 | 09:31

Dat Irak de doodstraf kent en Nederland deze Syriegangers daarom maar hier moet berechten is natuurlijk baarlijke nonsens. At this very moment zitten er ook Nederlandse misdadigers (meestal drugssmokkelaars) gevangen in landen waar ze voor hun vergrijp ook de doodstraf kennen. Vooral in het verre oosten. Die laten we ook lekker daar berechten. Wij mengen ons niet in de rechtspraak aldaar, noch proberen wij krampachtig om deze misdadigers naar Nederland te halen. Heel soms worden er afspraken gemaakt om zo iemand in Nederland de straf uit te laten zitten, maar zelfs dat vind ik al krom. If you can´t do the time, don´t do the crime, luidt een Engels gezegde en dat is maar al te waar.
En bij deze kalifaat gangers is het nog een graadje erger. Zij haten het westen al vanuit al hun porien, ongeacht hun huidige zielige geklaag.
Is er werkelijk ook maar 1 iemand in die hele 2e kamer die ook maar voor 5% geloofd dat deze mensen na terugkeer en strafuitzitting in Nederland een modelburger worden? Waar gaan ze wonen? Wil jij ze als buren? Waar gaan ze werken? Wil jij ze als werknemer? Wie wil hun kinderen bij dochter of zoon in de klas? (google even wat ze met 3 tot 12 jarige kinderen hebben uitgevreten daar in Syrie..)
Waarom denken onze politici niet zoals minimaal 90% van de Nederlanders denkt?

Eagle0511 | 08-11-19 | 07:44 | 2

We zeiken eigenlijk altijd als een Nederlander overzees de doodstraf krijgt. Misschien een beetje voor de vorm, maar er wordt altijd een punt van gemaakt. Het komt alleen niet zo vaak voor.

beldewouten | 08-11-19 | 07:48

Ik vind het een prima verhaal. Als je daar een misdaad pleegt dan word je naar de daar geldende normen berecht.

Als Nederland het daar niet mee eens is, dan moet dat wederkerig zijn. Met andere woorden, als een Irakees in Nederland een misdaad begaat, dan zou in dat geval Nederland de Irakeese strafnormen moeten hanteren. En aangezien we werkeloze hijskranen zat hebben..

marcoplarco | 08-11-19 | 08:36

Het lijkt me wel verstandig om aan deze stelling te koppelen dat er bewijs moet zijn. Het lijkt me niet wenselijk om de staat de macht te geven burgers zo te behandelen puur op basis van aanwezigheid in een land. Want dan kan Harald D. ook problemen krijgen.

beldewouten | 08-11-19 | 07:27 | 6

@druipsmurf | 08-11-19 | 07:53:
Aanwezigheid vind ik dus wel genoeg, een Doornbos kan heel makkelijk overleggen waarom hij daar was, namelijk nieuws vergaren. Als je uitgereisd bent en daar kok was of schoonmaker voor een kakifaatclubje ben je gewoon net zo schuldig als de rest.

marrretje | 08-11-19 | 09:04

@beldewouten | 08-11-19 | 08:04:
En hoe ver moet je dan gaan met je bewijs? Het gaat om strijders die zich op het slagveld hebben overgegeven. Er zijn geen personen vanuit de lucht in het kamp gedropt.
Nederland heeft trouwens bewezen dat het IS strijders laat lopen, puur op hun bewering dat ze alleen maar hielpen in het hospitaal door met dekens te sjouwen, terwijl elk gezond denkend mens wel beter wist.
Daarom ook: ben je op het slagveld opgepakt=voldoende bewijs.

druipsmurf | 08-11-19 | 09:08

@marrretje | 08-11-19 | 09:04:

"Aanwezigheid vind ik dus wel genoeg"

Ik ook. Syrië is/was geen willekeurig land waar iemand "toevallig" aanwezig is. Het was vanaf dag 1 bekend wat IS daar uitspookte - dankzij hun geoliede propaganda-afdeling - die naïeve jihadbruidjes die "romantisch verliefd" werden op een "strijder" daar, en de gezinnen met jonge kinderen, wisten dat het verboden was om daarheen te reizen, want Nederland deed er alles aan om dat te verhinderen. Je las jaren geleden regelmatig in de krant dat het paspoort van lieden met uitreisplannen preventief werd ingetrokken zodat ze hier moesten blijven.

Slaagde men er desondanks toch in om Syrië te bereiken, dan had de redenering moeten zijn: maar dan scheiden onze wegen zich nu voorgoed. Ogenblikkelijk intrekken van het Nederlanderschap en good riddance.

Dr_Johnson | 08-11-19 | 10:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Hear hear! Mensenrechten zijn leuk. Maar de stuitende hypocrisie van diegene die ze met voeten getreden hebben en zich er nu op beroepen. Ptoei. Bovendien vraag ik me steeds vaker af, waarom is de doodstraf afgeschaft? Er zijn honden op deze wereld die onverbeterlijk zijn in hun doorrotte gedrag. Die niet meer te repareren zijn hoeveel therapie of reclassering er ook tegenaan gegooid wordt. Die mogen gewoon worden geexecuteerd. De IS-gangers zijn daar een onderdeel van, net als criminelen die veel geweld gebruiken op straat en een waslijst van een strafblad hebben. Of beesten zoals Michael P. of Gökmen T. gewoon executeren, weg ermee.
Soms moet je gewoon je handen ergens vanaf trekken en weglopen. Accepteren dat je te maken hebt met onverbeterlijke mensen, die door en door kapot zijn, hoe tragisch het verhaal ook is dat ze tot dat punt zijn gekomen.
Gewoon dood, en opgeruimd, klaar. De doodstraf, er zijn nu eenmaal mensen die hem verdienen.

ratelaar | 08-11-19 | 07:01 | 2

Mensenrechten zijn universeel, dat is een beetje het punt...

beldewouten | 08-11-19 | 07:28

@beldewouten | 08-11-19 | 07:28:
Mee eens, daarom vind ik de hypocrisie stuitend van diegenen die ze met voeten treden, de roep beantwoorden om zich bij een organisatie aan te sluiten die hun misdaden met een hoop tam tam wereldkundig maakten.
Dan vraag ik me af; sluiten die universele mensenrechten wel aan bij deze tijden?
En als je diezelfde universele mensenrechten verwerpt, door actief een organisatie te steunen die diezelfde (mensbedachte dus niet goddelijke) mensenrechten verwerpt en zich beroept op de sharia, hoe kun je je dan op diezelfde universelemensenrechten betoepen die jij niet erkent?
Tja... ik vindt het lastig. Ik kan er echter geen traan om laten dat IS strijders nu zelf ervaren om onmenselijkheid te ervaren. Karma.

ratelaar | 08-11-19 | 10:00

Nederland zou eens wat minder met haar vingertje moeten wapperen. Wie zijn wij om wetten van andere landen te veroordelen? Hetzelfde met de strafmaat die zij hanteren.
Buiten dat om; het is ook hypocriet. Iemand die drugs smokkelt naar een land waar hij of zij de doodstraf kan verwachten als je gepakt wordt, helpen wij ook niet. En reken maar van yes dat de crimineel calculerend bezig is. Ze wagen zelf de gok. En als je moordend door Syrië of Irak trekt dan kun je immers ook verliezen.
D66 moet niet zo zeuren. Een partij voor hypocriete watjes.

druipsmurf | 08-11-19 | 06:46

Tegen IS voel ik dezelfde haat als tegen -bijvoorbeeld- Michael P. Heeft weinig met geloof, moraal of wetten te maken. Ik haat hen die er genot aan beleven om anderen af te maken nadat ze hen gruwelijk hebben laten lijden. IS zijn psychopatische martelaars, verkrachters en moordenaars. Van mij mogen ze levenslang in de hete woestijn gevangen worden gehouden. Haal ze niet hierheen. Want psychopaten moorden dwangmatig. Ze kunnen niet anders. Dat moeten we hier niet hebben. Geen enkele IS'er terug, ook hun kinderen niet. Niet één. Geen uitzonderingen.

Nivelleermarionet | 08-11-19 | 06:39

Kijk, en hierom ben ik voorstander van een referendum. Kiezen kan ik voor vier jaar en een programma met punten. Over de rest van de grote zaken kan en mag ik ook meedenken en beslissen.

ristretto | 08-11-19 | 06:39

Twintig jaar in voorarrest zitten eer je je veroordeling te horen krijgt, en dan vervolgens 40 jaar krijgen. Wat is daar mis mee? Hoef je nog maar 20 jaar te zitten. Irak heeftt tijd genoeg hoor D66. Dus laat ze daar maar in voorarrest zitten.

druipsmurf | 08-11-19 | 06:30

Wat dat andere land van dat andere paspoort doet, dat is aan hun. Voor het overgebleven, 1-paspoortige tuig, die ontneem je per direct de ouderlijke macht en die gaan zeer langdurig achter de bouten. Na 25 jaar, zegt de EU, mogen ze buiten.
Ergo, ik zie geen duivelse dilemma's. In Nederland zijn er door de tijd heen vele misdaden gepleegd en die vallen vrijwel allemaal in het niet in vergelijk met de ISIS moordbrigades en de ISIS vechtmachines. Zelfs lieden die hier levenslang uitzitten, hebben het zó bont niet gemaakt.
Bewaar Uw medelijden voor de slachtoffers die ze gemaakt hebben en de wezen die achterbleven. Wie tussen goed en kwaad geen onderscheid meer kan maken dient terug te treden als het over beleid en besluitvorming gaat; Nederland als een toevluchtsoord van ISIS is de duivel in huis halen.

eastender | 08-11-19 | 02:44 | 2

eastender | 08-11-19 | 02:44 ,
Beste, lees mijn eerdere reacties, totaal met u eens, men beseft niet en waarschijnlijk nooit deze afschuwelijke filmpjes bekeken, door ISIS zelf op internet gekwakt, notabene.
De Nazis waren erg, maar die gingen niet kokketeren met hun eigen misdaden jegens de mens.
Dit tot tegenstelling van dit addergebroed, wat zij vol trots middels eigen gezonden filmpjes op internet lieten zien, geloof mij, ik heb deze filmpjes met vol walging en tegenzin bekeken,professioneel in elkaar/gefilmd gezet ook nog, waaruit blijkt, dat dit geen " domme"mensen waren/zijn en dat maakt het eng.
Zij met hun Universitaire diplomas en die deze onmensen terughalen, die zijn pas dom, maar dan ook uiteindelijk misdadadig als door hun beleid, hierdoor wederom onschuldige zullen sterven.

Bad - Casey | 08-11-19 | 03:22

Goed en kwaad, vanuit welk opzicht. Uiteraard zie ik het graag vanaf onze westerse kant maar dat is een beetje waar het wringt, wij zijn niet meer zo trots en als je (oa) naar die hele genderdiscussie kijkt zijn we, quite frankly, verdwaald. Groot gedeelte van ons zelfbestuur geven we ook uit handen waar we allemaal slachtoffer van zijn.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 04:31

Iedereen die uitreist naar een land dat de doodstraf heeft, weet wat 'm bij misdaden te wachten staat. Het volk heeft zijn eigen wetten en mag hun beulen en hun handlangers aan die wetten onderwerpen. Rechtvaardigheid jegens het getroffen volk dient hier voorop te staan. Als je weet wat er hier aan straffen gaat uitrollen van lafhartige rechters die van niets bewijzen zullen kunnen vinden, dan weet je ook dat Nederland de oorlogsgetroffenen geen recht gaat doen.

De Nederlandse overheid heeft een lelijke rol gespeeld door openlijk Erdogan en in het geniep ISIS materieel en financieel ter zijde te staan. Daarom blijft het land lobbyen voor de oorlogsmisdadigers.

Na de 2e wereldoorlog was er geen enkele clementie voor de Duitsers. Het is inhumaan nu van de Syrische en Iraakse bevolking te verwachten om een fluwelen strafbeleid voor tuig uit het westen in stelling te brengen. Als hun rechtbanken de doodstraf gepast vinden, dan is dat zo. Het is misselijkmakend dat daders in het westen tot slachtoffers worden die met een huis en een uitkering tot hun dood gepamperd worden. Er komen tal van ISIS vervolgden in aanmerking voor een goed leven en het ISIS crapuul zelf heeft geen enkel recht.

De meesten hebben 2 paspoorten toen ze hier weggingen naar hun beloofde kalifaatsland en moedwillig en kwaadaardig onder de wapens gingen met hun rigide ideeën tegen het westen en vóór de Islamitische Staat van Irak en Syrië. Daarvan dient er 1 te worden ingetrokken door de Nederlandse staat.

eastender | 08-11-19 | 02:33 | 1

eastender | 08-11-19 | 02:33 ,
Daar is geen woord, maar dan ook geen woord in onvertogen, vanuit mijn zijde heeft u gelijk in uw betoog, het is idd een schande als men dit zal faciliteren om deze gekken, want dat zijn het terug te nemen.
En ja, ook de kinderen niet terugnemen, zij zijn al verkl.. t, neem het risico niet.
Eigen verantwoording, zo is het, wordt men gehangen daar, dikke pech, als ik loop fik te steken, neem ik een risico, ik kan mijzelf en omstander gaan branden.
Maar fikkie steken deed ik als kind, met het verstand van een Dennenappel toen, deze mensen zijn volwassenen en waarschijnlijk met hetzelfde verstand wat ik toen had als in mijn jeugd.
Maar met slechts 1 overeenkomst, " wie zichzelf brandt, gaat op blaren zitten ".
Niet janken, " Face the music".

Bad - Casey | 08-11-19 | 02:53

Islamitische immigranten en immigrantenkinderen en een handjevol bekeerlingen uit westerse landen zijn naar Syrië en Irak getogen om hun kalifaatsdromen naar zwaar islamitische snit vorm te geven. Zij pleegden voor hun ideaal de meest hallucinante misdaden, namen drugs om nóg wreder dan wreed te zijn, slachtten mensen af door onthoofding of door ze in brand te steken, door ze achter een auto te binden of simpelweg af te knallen na hun eerst te hebben onderworpen aan verkrachting, slavernij, marteling. De vrome vrouwen zagen een taak door voor onbekende lamzakken hun broek uit te trekken om zich tot kalifaatszeug te laten promoveren en baarden kinderen van wie er later de hongerdood zijn gestorven. Ze hielden andersgelovigen in slavernij en hielpen bij hun verkrachtingen. Syrie en Irak zijn volledig overhoop geschoten, gebombardeerd, vernield, mensen zijn van huis en haard verjaagd en tot vluchten gedreven. Dit schrijf ik even zo duidelijk op om voor hun apologeten het helder plaatje te maken over welke oorlogsmisdadigers m/v we hier spreken.
Syriërs en Iraki hebben het recht om hun beulen te vervolgen. Stel je voor dat we na WOII een kwezelbrigade uit Duitsland op bezoek hadden met advocaten en mensenrechtenactivisten om SS-ers, SD-ers en andere verraders mild te behandelen en hun misdaden over het hoofd te zien. Rechtgeaard volk kan zich daar niets bij voorstellen.

en Iedereen die uitreist naar een land dat de doodstraf heeft, weet wat 'm bij misdaden te wachten staat.

eastender | 08-11-19 | 02:19

In het land waar men oorlogsmisdaden begaat,dan dient men ook in dat land berrecht te worden.
Vroeger, als men als Nederlander in dienst trad voor Frankrijk, het Vreemdelingenlegioen en men wilde terug naar Nederland..... kon men dat vergeten, dit in tegenstelling hoe er nu met deze slechtste van het slechtste psychopaten wordt omgegaan.
Zij die dit wel gaan faciliteren en eer hierdoor onschuldige doden gaan vallen, dan dienen deze lieden vanuit Den Haag ook voor het gerecht te komen.

Bad - Casey | 08-11-19 | 01:24 | 10

@Bad - Casey | 08-11-19 | 02:17:
Haha, doen waar je zin in hebt probeer ik voor te staan, zolang het niet (teveel) ten koste van anderen gaat en je zorgt gewoon voor jezelf. Dat doe ik het liefst solo en iedereen mag het van mij benoemen hoe die het ziet of graag heeft. Dus als u de beleefde aanspreekvorm wil hanteren heb ik daar geen enkel probleem mee.

(Vanwege rijke fantasie en voornoemde vreemdachtigheid hoop ik dat de vragen door mij juist zijn geïnterpreteerd en naar believen zijn beantwoord?)

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 03:12

@Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 03:12,
Uh, ja, absoluut mee eens, " naar believen", prachtig, wat een mooi woord eigenlijk, net zoals van Rossemhet woord " vazallen ", gebruikte, in zijn latere topic.
Terugkomend op uw laatste vraag, ik hoop het, want u hanteert woorden en zinsnedes, die mijzelf even ontgaan,maar ik denk zelf wel dat ik u grotendeels begrijp ?!

Bad - Casey | 08-11-19 | 03:42

@Bad - Casey | 08-11-19 | 03:42:
We zitten elkaar wat te verwarren miss (maar ik vind het niet erg hehe). 'Chaotic good' hier al zeg ik het zelf.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 04:12
▼ 7 antwoorden verborgen

Duitslandgangers wordt ook de Malmberg new speak volgend schooljaar?

donald_en_ronald | 08-11-19 | 01:04

Dit land, ja dit land, is ziek, doodziek. Hoe kunnen we beter worden. Door deze slinkse deugers, die het allemaal zo erg vinden wat daar met de Syriergangers gebeurt, een one way ticket te geven naar Syrie. Ga hen daar knuffelen en begrip en tolerantie tonen. Ga hen daar uitleggen dat zij ook maar mensen zijn die eigenlijk ook maar slachtoffer zijn. Veel succes en tot nooit meer.

De Evangelist | 08-11-19 | 00:48 | 1

Naast introductie van het nieuwe vak op school over het klimaat, krijgen de kindertjes binnenkort van onze deugerts ook te horen dat ze vakken over de islam krijgen.

Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 06:24
-weggejorist-
EenGoedBegin | 08-11-19 | 00:40

Dit lees je nergens. Bedankt van Rossem.

keestelpro | 08-11-19 | 00:03 | 1

Mooi stukje, mee eens.
De boosheid, verontwaardiging, maar vooral het buigen naar de wet.
Shakespeare.

Oprisp | 08-11-19 | 01:16

Er is voor zover ik weet door toedoen van een deradicaliseerder nog nooit een moslim met terroristische motieven gederadicaliseerd. Er zijn er wel een paar op eigen kracht gederadicaliseerd. Net zo min dat iemand mij in een god kan doen laten geloven, net zo min praat je iemand met een krankzinnig beeld van een god dat uit zijn of haar hoofd. Bovendien denk ik dat een aantal van die terroristen simpelweg bloeddorstige sadistische psychopaten zijn die ongehinderd hun smerige fantasieën waar konden maken en dat de islam slechts een dekmantel was. Doden, folteren, verkrachten, vernederen etc. etc. Laat ze maar hangen.

namensmijnhond | 08-11-19 | 00:01 | 4

Jason Walters. Gisterenavond op TV NPO2, The good terrorist. Kijken.

SaintNick | 08-11-19 | 02:46

Het is wederom een misvatting en onderschatting van de perverterende kracht van religie om te veronderstellen dat de moordlust, het plezier in het folteren, het systematisch verkrachten, de genociden en slavenhandel van 'onze' IS gangers een gevolg is van een pathologische psychologie. Het feit is dat dit gewoon erg gelovige moslims zijn die uit pure overtuigde vroomheid handelen. IS is de voorlopig meest volmaakte verwerkelijking van islam. Er zit geen licht tussen IS en islam.

Mazzelstof | 08-11-19 | 05:26

Daarom zei ik ook: een aantal want ik weet wel zeker dat beelden over executies, koppen afhakken, meisjesslaven etc. sadisten aanspreekt daar ook heen te gaan. Niet voor niets heeft de harde kern van ISIS een aantal van dat soort figuren omgelegd.

namensmijnhond | 08-11-19 | 12:00
▼ 1 antwoord verborgen

En nog steeds voelt de Nederlander zich veilig terwijl 2 miljoen medelanders de rest als een juridische onderklasse beschouwt. De islam bestaat niet zonder ieder individu een aparte juridische status toe te dichten. Ze komen je 'gematigd' halen als het moment daar is. Beetje IS-ers berechten, smal bier.

Zoltan | 07-11-19 | 23:59

Ik vind dat we ze met z’n allen moeten onderwerpen aan Isis-praktijken. Zo komen echte vluchtelingen hun beulen niet tegen in de koopgoot of Ikea Delft.
Of we maken tafelmensen van ze, bij dwdd.

RickTheDick | 07-11-19 | 23:59

Kijk, vanwege dit soort topics zeg ik: GeenStijl forever! Goed stuk, Van Rossem!
En ja, dat er af en toe ook van die ongenuanceerde topics gepubliceerd worden, neem ik maar voor lief.

Amsterdamsko | 07-11-19 | 23:56

Er is slechts één, ik herhaal slechts één mogelijkheid en dat zijn TRIBUNALEN

1. Name: The DAESH-TRIBUNALS
2. Location: In the Middle-East, most probaly Iraq.
3a. Anyway under the law of the land where most murder & mayhem and sorrow was created.
3b. Objecting to possible capital punishment is again imposing Western ethics in a sort of neo-colonial way. How dare we!
4. Payed by the socalled West. Ratio to be decided. Anyway the USA must bear the financial brunt as they are directly responsible for all this shit, since creating Al-Quada and follow-up murderous organisations as a result of their proxywar against the Soviet-Union in Afghanistan.
5 Under no circumstances whatever will the culprits be pardoned nor allowed to return to the land they left behind. All nationalities should be stripped of them and if under international law this would not be possible in case of single nationality this law should be changed.
6. Incarceration by rendition to a far away place somewhere in Siberia, preferably in the neighbourhood of Kolyma.
Politicians? Suck it up!
I rest my case. Evocatus

Evocatus | 07-11-19 | 23:40 | 5

Waarom noem je het DAESH? Het is de Islamitische Staat (IS). Dat is de naam die ze zichzelf gegeven hebben. DAESH is een verzonnen term om de overige Moslims niet voor hun hoofd te stoten.

EenGoedBegin | 08-11-19 | 00:48

Zoiets idd, hier zou ik mee akkoord kunnen gaan. Dat is zo'n beetje de enige en laatste oplossing om het 'leuk' te houden hier. Ik zou ook graag herhaling uit willen sluiten indien mogelijk.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 01:07

Wat is een IS’er voor een Iraakse/Syrische rechtbank? Antwoord: Schuldig !
The IS/DAESH Tribunals,werkelijk een goed idee.Geen van deze verkrachters/nekafsnijders mag de dans ontspringen.. Oog om oog,tand om tand. Laat het duo Rutte/Koenders maar aan de NL rechter uitleggen waarom zij dit tuig van Erdogan steunden. Rutte is als Pontius Pilatus: hij wast nu zijn links-liberale handen in onschuld.
Als dit gajes voet op Nederlandse bodem zet kunnen wij de bevolking van NL ze beter zelf laten berechten voor een speciaal tribunaal waarbij de doodstraf weer wordt ingevoerd.

Eendragtmaaktmagt | 08-11-19 | 05:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Blijft raar dat D66 SS'ers hun pensioen wilt ontnemen. Veelal mensen die zonder deradicaliseringsprogramma gederadicaliseerd zijn. Maar bij deze terugkeerders wel met uitkeringen strooit om ze te domesticeren, terwijl zij nog geen maatschappelijk wenselijk gedrag hebben vertoond. Als Irak, de Koerden of Syrië hen niet wil hebben of berechten, dan moeten wij hen ophalen. Wij hebben hen veel te makkelijk laten gaan en moeten ons schamen voor hun daden. Al blijft het raar dat ze niet voor hun islamitisch moederland opteren. Bij het berovingsfilmpje werd ook gezegd:' Ga terug naar jouw land.' Een straf is echter passend: de doodstraf.

arlen | 07-11-19 | 23:19

Uitstekend stuk. Veel Kamerleden hebben een blinddoek op die hun zegt dat de mens kan veranderen en maakbaar blijft. Dat doodstraf niet past. Met alle gevolgen voor onze veiligheid over een paar jaar, maar dat nemen ze maar op de koop toe. Jammer voor die burgers?

Jan, Leiden | 07-11-19 | 23:15 | 2

Burgers die werken bij de politie, in de jeugdzorg/wijkteams en overige maatschappelijke professies. Hun inschattingen en expertise zijn de afgelopen jaren onderdrukt en te laag ingeschat. Het blijft allemaal steken op framing van ‘samen werken, en kop op.’ Een falen en stuurloosheid van politici die uitbuiten van werkenden in de maatschappij opzij zetten, onderdrukken en negeren.

zijvanhiernaast | 07-11-19 | 23:36

Behoorlijk grote kluif die ze idd bij Jan Lul weg willen leggen, aldanniet met pet.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 01:36

Als je naar een land reist waar de doodstraf geldt en je doet iets strafbaars dat aldaar tot de doodstraf leidt, dan is dat op eigen risico. Genoeg landen waar je dit risico kunt lopen en Nederland je niet terug haalt, omdat er geen uitleveringsverdrag is. Waarom in het geval van de IS ers wel? Alsof zij erom maalden toen ze met elkaar de doodstraf uitvoerden.

BrokenTipi | 07-11-19 | 23:14

Deze 'mensen' terughalen en een fopstraf geven is voor hen een teken van Allah dat Nederland rijp is voor bloedige aanslagen.

LiniaalRectaal | 07-11-19 | 23:07

D666 en CU zouden eerst eens de cijfertjes moeten gaan bekijken wat het succes is van deradicalisatie. Bedroevend slecht. D666 kan de hand in eigen boezem steken dat veel Nederlanders totaal geen vertrouwen meer hebben in de D666-rechters met hun fop-strafjes. Dus niks ophalen, berechten en deradicaliseren. Dat wordt faal, faal en faal en de bevolking zit weer eens met een probleem veroorzaakt door beslissingen van incompetente bestuurders die werkelijk geen idee hebben van de realiteit en vooral op persoonlijke titel willen deugen.

Ruikbaard | 07-11-19 | 22:50 | 3

De resultaten van de-recaliserings programma’s laten hier en daar te wensen over vanwege het falen vanwege positie geven aan verkeerde mensen. Falend beleid. Inderdaad een politiek probleem. Als u het cliché van zgn D66 rechters los laat en de realiteit bekritiseert kun je een punt maken.
Wanneer blijkt dat de regering geen regie kan voeren over deze actuele problematiek dan moeten de pijnpunten en het falen benoemt worden.

zijvanhiernaast | 07-11-19 | 23:12

Ach van d666 rechters moeten ze terug!

Hoorneslaan | 07-11-19 | 23:49

Dat valt te bezien. Wellicht zijn de advocatengroep D6&6 afgevaardigden? Zover heb ik mij er niet in verdiept.

zijvanhiernaast | 07-11-19 | 23:58

Deradicaliseren bestaat niet.
Een gezwel kan je een eindje wegsnijden maar de pit heeft lange wortels.

Alt | 07-11-19 | 22:48 | 1

Deradicaliseren is beleid waar we geen ervaring in hebben, behalve wanbeleid.

zijvanhiernaast | 07-11-19 | 23:21

Syriëgangers, een eufemisme voor wreede misdadigers.
Ze terughalen naar Pamperland betekent dat het toekomstige kalifatalisten wel heel gemakkelijk wordt gemaakt om zich (dan) weer aan te sluiten.
Want het blijkt geen zware consequenties te hebben.
Dus er zal dan geen afschrikkende werking zijn, om je aan te sluiten bij een volgende jihadistische poging om een kalifaat te stichten.

Kijkeensaan | 07-11-19 | 22:38

Zij mogen helemaal niet terugkeren

The Russian | 07-11-19 | 22:36 | 1

Eens.

eastender | 08-11-19 | 02:58

Voor je het weet loopt dat schorem hier weer gewoon "los" op straat rond... met een heel vervelende/irritante/boerenslimme klote attitude............

grapjasz | 07-11-19 | 22:34

Als ik drugs smokkel naar Singapore en ik word gepakt, dan wacht mij de doodstraf. Ik ben het niet eens met die straf maar daar wacht je wel de doodstraf. Daar heeft Singapore geen enkele boodschap aan. Toch heeft Nederland goede betrekkingen met Singapore. Als Singapore mij omlegt, dan heeft dit weinig invloed op deze relatie. Singapore zou mij echt niet naar Nederland of Zweden sturen om daar berecht te worden.

Irak moet die mensen gewoon conform Iraakse wet berechten. Betekent dit de doodstraf, dan is dat maar zo. Ze zijn willens en wetens afgereisd, hebben daar willens en wetens wreedheden begaan.

ballenkraker | 07-11-19 | 22:22 | 1

“Tell them, tell them all. Whoever comes i’ll kill them, i’m kill them all” John Wick.

Gomezlopez | 07-11-19 | 22:21 | 1

Het maakt niet uit wat je deed, maar wie je het aangedaan hebt. Of iets van die strekking, geweldig.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 01:48

Moet nog een condoleance kaart naar As Soenah sturen. Welke guurders willen ook hun medeleef betuigen met het verlies van Abu Bakker, op de kaart met twee mekaar troostende varkentjes.

donald_en_ronald | 07-11-19 | 22:16
-weggejorist-
TronaldTheDump | 07-11-19 | 22:11 | 1

Is volksmenner en terrorismeorakel Beatrice de Graaf alweer afgestoft?

Mogwai | 07-11-19 | 22:07 | 1

Ik hoop het, van ganser harte, niet! Beatrijs de Graaf is het vleesgeworden deugeufemisme. Waarom die vrouw iedere keer voor de camera gesleept wordt is mij een raadsel. Aan haar kennis van zaken kan het niet liggen: dat heeft ze namelijk niet!!!

Buto Terong | 08-11-19 | 00:58

“Wipe them out. All of them”.
Palpatine, Senator.

wezen | 07-11-19 | 21:57 | 7

“Sir! I have a plan! [standing up from his wheelchair] Mein Führer! I can walk!”
- Dr. Strangelove

P-unit | 07-11-19 | 22:44

"We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile"

(Dat typende, misschien heeft de bedenker van de Borg inspiratie opgedaan bij mo en consorten)

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 23:07

“- Darth Vader: Your destiny lies with me Skywalker. Obi-Wan knew this to be true.
- Luke Skywalker: No...”
Darth Vader - Luke Skywalker

P-unit | 07-11-19 | 23:14
▼ 4 antwoorden verborgen

D66 is pushing it too far, dit trekt zelfs de nimby bakfiets bubble niet.

Harry Turtle | 07-11-19 | 21:51 | 3

Moet jij eens opletten. Verkipt in maakbaarheidswaandenken.

HaatbaardKnipper | 07-11-19 | 22:18

Jawel hoor, want na de deradicalisering komen ze echt niet in Amsterdam Zuid wonen.

Het brein erachter | 07-11-19 | 22:24

@Het brein erachter | 07-11-19 | 22:24:
1400 jaar ram je er zo uit natuurlijk. Of ze het nu spreiden of concentreren ik geloof niet dat het veel gaat helpen.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 01:34

“Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral.”

Schutzhund2000 | 07-11-19 | 21:50

De democratische rechtsstaat is niet opgewassen tegen het islamisme. Sterker: die laatste gedijt op de eerste, als een parasitaire schimmel op een zombiemier. Dat blijkt alleen al doordat er hier van die pedante piechems rondlopen, die voortdurend hun kennis van het (internationale) recht etaleren, reaguurders er triomfantelijk op wijzen wat er allemaal juridisch níet mogelijk is in deze en daarmee in feite alleen maar de totale onmacht en impotentie van het systeem aantonen. Dat soort figuren overweegt waarschijnlijk pas een reality check als ze de afgesneden kop van hun zoon in de koude handen van hun zojuist opgehangen en verkrachte (in die volgorde) vrouw (in die terugvinden, zich vervolgens met een angstig voorgevoel naar hun computer begeven en met een kreet van afschuw vaststellen dat hun pakketje Nederlands-Engelse olie-aandelen ook nog is afgepakt.

Schulzie | 07-11-19 | 21:47 | 4

@Dandruff | 07-11-19 | 21:51:
Toxoplasma gondii is meer waarschijnlijker, gezien deze parasiet ervoor zorgt dat de gastheer roekelozer wordt in de hoop opgegeten te worden om de cyclus rond te krijgen.

I.P standing up | 07-11-19 | 22:23

Applaus..!

grapjasz | 07-11-19 | 22:26

@Schulzie,
Deze”reality check” dringt helaas veel te weinig door bij menigeen.
Dit “geloof” maakt maar al te graag mis/gebruik van het rechtssysteem en elk geiten paadje wanneer hen het uitkomt.

Datgingniegoed | 07-11-19 | 22:33
▼ 1 antwoord verborgen

Mooi stuk!

letopuwzaak | 07-11-19 | 21:46

De irakezen en Syriërs hebben het recht om zelf HUN criminelen te berechten.
Wie zijn 'wij' om ons moreel superieur te achten.
Als je die criminelen terughaalt, dan ontneem je de slachtoffers hun grondrechten.
D'66 is volkomen de weg kwijt en zorgt voor een 2e, groter Screbrenica. Wat als de échte slachtoffers hier tzt verhaal komen halen?
De kartel partijen voelen zich boven elke schaamte verheven.
Wat een afgang.

watergeus | 07-11-19 | 21:46 | 5

Haha natuurlijk, alleen willen Irak en Syrië dat helemaal niet en kunnen ze dat ook niet dus die willen zsm van die vrouwen en kinderen af.

Berbaar | 07-11-19 | 22:08

@Berbaar | 07-11-19 | 22:08:
Dan hoeven wij het spelletje van goedgelovige lul toch ook niet mee te spelen, als enige.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 01:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Het Rechtsysteem in Irak werkt gewoon hoor. Ik zie regelmatig video-opnames van rechtzaken tegen isisgajes in Irak. Dat zijn welliswaar massarechtzaken, waar makkelijk 150 isistuig tegerlijkertijd worden berecht. Binnen 20 minuten is het oordeel geveld, waarna ze richting de dodencel gaan.

Klappernoot | 07-11-19 | 21:43
-weggejorist-
anti-fatwa | 07-11-19 | 21:43

Zouden ze in Irak die kinderen ook de doodstraf geven als die een ongelovige gedood hebben? Er waren filmpjes van kleine wurmen die executies uitvoerden.

artie | 07-11-19 | 21:43

Godwin alert.

Met de moffenmeiden hadden ze na de WWII ook geen moeite.

De Nederlandse mensen die naar Spanje vertrokken om tegen Franco te vechten, werd het paspoort ontnomen.

Wat is hier dan zo ontzettend moeilijk aan ?

Rammstein | 07-11-19 | 21:42 | 2

Meten met 2 maten

ewout56593235 | 07-11-19 | 21:43

Godwinalert, dat is humor. En zou er net als spoileralert ingebakken moeten worden.

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 21:44

Laten we wachten op de duiding van omvolkprofessor Leo Lucassen. Er zijn vast wel redenen voor terugkeer te bedenken.

Padjepejer | 07-11-19 | 21:40 | 3

LL is een vollidiot.

Rico Tampeloerus | 07-11-19 | 21:45

@Rico Tampeloerus | 07-11-19 | 21:45:
Mag je niet zeggen....

anti-fatwa | 07-11-19 | 21:48

Laten we die dwaas hier a.u.b. buiten houden ...

Pjotterdjotter | 08-11-19 | 12:13

Lekker daar laten die gasten, krijgen ze de doodstraf dan is dat jammer dan maar een gevolg van hun eigen keuze. Ze wisten dat daar de doodstraf wordt gehanteerd. Worden ze terug gehaald dan haal je jezelf als Nederland een bak ellende op je hals dat wil je niet weten. Veel en veel te gevaarlijk, enhee allemaal tot in lengte van jaren oetkeringen in allerlei vormen wegens totale psychiatrische time out.

DerkArie-ut-de-Achte | 07-11-19 | 21:38 | 6
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed stuk! Helemaal mee eens. Het zou een groot onrecht zijn als deze oorlogsmisdadigers ongestraft terug keren. Helaas doet de rest van de wereld nogsteeds alsof we knettergek zijn.

IkWilOokWatZeggen | 07-11-19 | 21:36

"In dat laatste zit de crux van dit duivelse dilemma: Terughaalroepers beroepen zich op internationale verdragen."
Misschien zouden die Terughaalroepers ons kunnen vertellen wanneer isis die internationale verdragen getekend heeft.

Chuck the plant | 07-11-19 | 21:35 | 5

Wat die Plant zegt.

(*kutkut, klein foutje, die staat is nooit erkend zodat we geen oorlog hadden)

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 22:01

@Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 22:01: O ja? Tegen wie vochten we dan?

ristretto | 07-11-19 | 22:57

@ristretto | 07-11-19 | 22:57:
Die islamitische staat tegen alles wat westers is zo ongeveer, wij zeiden 'neeuh geen oorlogje, die aanslagen hebben we verdient'.

Wel moet ik toegeven dat ik het spelletje wat ze brachten/brengen liever niet meespeel maar net doen of je neus bloed leid alleen maar tot erger, zie waar we nu aanbeland zijn. Dan kijken we gewoon wie de grootste klootzakken zijn, i has faith too.

*Of ik moet het even anders lezen en bent het niet zozeer oneens zeg maar. Ik wacht wel ff op antwoord.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 01:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Mooi stukje Van Rossem.

Alleen het vokgende stuk: “terughaalroepers beroepen zich op internationale verdragen. Maar die zijn afgesproken in tijden dat de wereld met elkaar afgesproken had dat we nooit meer zoiets zouden doen” is niet helemaal duidelijk.

Dat “met elkaar afgesproken dat we nooit meer zoiets zouden doen” lijkt te refereren naar de VN-vluchtelingenverdragen uit 1951.

En dit uitschot is geen vluchteling, maar (dankzij de PvdA-politiek) Nederlands staatsburger met (in dit geval gelukkig) meestal een dubbele nationaliteit (burgers mogen volgens een verdrag waarbij Nederland partij is niet statenloos gemaakt worden, dus alleen dubbele nationaliteitshouders kan de Nederlandse nationaliteit op beschuldiging van terrorisme worden ontnomen). Dus dit uitschot heeft niets met het VN-vluchtelingenverdrag van doen.

Terughaalroepers pogen overigens vaak de bescherming van kinderen, geregeld in andere verdragen, aan te halen om een soort terughaalplicht van Nederland te onderstrepen. Waarbij - uiteraard - als zeer ongewenste “bijvangst” de uitgereisde ouders mee kunnen liften (ook via een verdrag, wat het gezinsleven beschermt). Deze problematiek is inmiddels vaak genoeg in de panelen behandeld.

Het is inderdaad te gek voor woorden dat dit uitschot, dat er prat op ging “Westerse” mensenrechten te schenden nu lafhartig een beroep doet op hun mensenrechten.

Indien de terughaalroepers daadwerkelijk hun mening baseren op een oprecht gevoel van rechtvaardigheid en opkomen voor mensenrechten, zelfs voor het groots mogelijke uitschot, dan is het wel zo correct dat zij - en alleen zij - persoonlijk de consequenties dragen voor hun “morele superioriteit”:

Dus:
Zelf de kosten dragen, en niet de Nederlandse samenleving.
Het kroost van dit uitschot komt bij JOUW kind in de klas, niet bij de kinderen van anderen.
JIJ krijgt uiteindelijk dit uitschot als nieuwe buren, niet die “PVV-Tokkiemensen” waar jij zo graag op afgeeft.

En indien dit extra kosten met zich meebreng (jij dacht natuurlijk je erop te beroepen dat de kosten exorbitant hoog worden wanneer ze bij jou in de villawijk worden gedumpt), dan betaal JIJ die extra kosten.

Ik ben een beetje klaar met al die NIMBY-Social Justice Warriors.

Kompromat | 07-11-19 | 21:34 | 1

Ook volgens internationaal recht was IS een terreur-groep. De vrijwilligers sloten zich dus moedwillig aan bij een terreur-organisatie van de meest gruwelijke soort.
Werden zelfs gelokt door die terreur die op filmpjes werd gepropageerd.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:42

Natuurlijk gaat Nederland deze mongolen terughalen. In Zweden speelt dezelfde discussie en Zweden gaat deze mongolen ook terughalen. Twee compleet gekke landen.

Overigens vind ik dat Westerse landen de doodstraf weer moeten invoeren. Ik schrik een beetje van mezelf, want ik was altijd fel tegen de doodstraf en eigenlijk ben ik dat nog steeds. Hier is een uitzondering op de plaats omdat de IS-ers dusdanige wreedheden hebben gepleegd die de doodstraf rechtvaardigen. De maatschappij moet tegen deze idioten beschermd worden en dat kan prima door deze mensen, helaas, te doden. In een gevangenis kunnen ze hun giftige gedachtengoed nog verspreiden, clementie krijgen na (onoprecht) goed gedrag, en weer een gevaar voor de maatschappij vormen. Soms moet je het belang van de maatschappij laten prevaleren boven het belang van het individu.

Overigens mag de doodstraf mijns inziens enkel worden opgelegd als er onomstotelijk bewijs is dat er op zeer wrede wijze levensdelicten gepleegd zijn zonder berouw. Dus in de praktijk zou men erg terughoudend met de doodstraf moeten zijn.

ballenkraker | 07-11-19 | 21:34
-weggejorist-
unshift | 07-11-19 | 21:31

Wat mij betreft blijven ze in Irak, en als dat land van plan is om de doodstraf op te leggen en uit te voeren, dan slaap ik daar geen nacht minder om.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:28 | 5

Niet oneens Kuif, ik zit ook niet op dat zooitje te wachten.
De realiteit is echter dat men daar van die mensen af wil, die hebben grotere problemen dan wat vrouwen en kinderen van ooit IS.
Heb ik liever dat we daar de controle over hebben.

Berbaar | 07-11-19 | 22:03

@Berbaar | 07-11-19 | 22:03: “we daar de controle over hebben.” Man man, schrik je niet van je eigen lulkoek.

dagpauwoog | 07-11-19 | 23:50

@dagpauwoog | 07-11-19 | 23:50:
Opzich snap ik de gedachte nog wel van een vinger in de pap houden maar @Berbaar je kunt de boel ook in eigen hand houden door nee te zeggen tegen de cultuurkrentjes. Idgaf dat ze kwaad worden miss.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 02:07
▼ 2 antwoorden verborgen

"U bent van rechtswege Nederlander als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden. Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland bent geboren.

Op de dag van uw geboorte had uw moeder de Nederlandse nationaliteit.
Op de dag van uw geboorte had uw vader de Nederlandse nationaliteit én hij was, op dat moment, getrouwd met uw niet-Nederlandse moeder.
Op de dag van uw geboorte had uw vader de Nederlandse nationaliteit. Uw vader was, op dat moment, niet getrouwd met uw niet-Nederlandse moeder, maar hij heeft u voor uw geboorte erkend.
Uw vader heeft de Nederlandse nationaliteit en na 1 maart 2009 heeft hij u erkend na uw geboorte, maar voor uw 7e jaar."
Jeetje volgens mij hebben de kinderen in deze casus allemaal de Nederlandse nationaliteit.

Berbaar | 07-11-19 | 21:28 | 12

@Berbaar | 07-11-19 | 23:23: kinderen daar geboren staan niet ingeschreven in debasisregistratie alhier. Het zijn spookkinderen zonder officiële erkening van een mogelijke Nederlandse vader.

dagpauwoog | 08-11-19 | 00:08

@Berbaar | 07-11-19 | 23:23:
Beetje saus naderhand en ik geloof dat Kompromat zichzelf prima kan verdedigen maar lees eens zijn stukje op 21:34 en zou ik me toch schamen om die dom genoemd te hebben.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 04:55

@Berbaar | 07-11-19 | 23:23:
Kent u deze casus nog?:
www.bbc.com/news/uk-47301623

Dit in combinatie met de gang van zaken die hier wordt omschreven:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erke...

Kernwoorden: in elke gemeente IN NEDERLAND kan de vader het kind erkennen, aangifte doen bij de burgerlijke stand, schriftelijke toestemming van de moeder (dit “huwelijk” wordt niet door Nederland erkend, dus voor de wet zijn zij niet getrouwd).

Dus in casu is dat dus “het dingetje”.

@Aap Noot Miesje | 08-11-2019 | 04:55
Dank!
Ik kan echter Berbaars steekjes onder water, die in casu dus slaan als een tang op een varken, prima hebben hoor. Tegendraadse opmerkingen hier in de panelen maakt het (meestal) wel grappig, wanneer iedereen hetzelfde zegt ga je je stierlijk vervelen.

Kompromat | 08-11-19 | 09:49
▼ 9 antwoorden verborgen

Onze regering bestaat blijkbaar uit ernstig verwarde mannen en vrouwen.
Zou hun bloedsuikerspiegel te laag zijn.

Bolder | 07-11-19 | 21:28

Is er niet een soort constructie mogelijk zoals toen met die nazi's in Neurenberg?

Zenzeo | 07-11-19 | 21:27

Offtopic; als ik GS bezoek merk ik dat de microfoon wordt gebruikt. (We worden als reaguurders in ieder geval gehoord, zullen we maar zeggen.)

Ramsesz | 07-11-19 | 21:26 | 6

O jee, dus Joris luistert mee wanneer ik xhamster bezoek? Benieuwd wat hij van mijn filmpjeskeuze vindt.

threeheadedmonkey | 07-11-19 | 21:35
▼ 3 antwoorden verborgen

Goede analyse Van Rossem.
En die Sjoerdsma, wat moet je met dat soort stupide dwaallichten , waarom blijven ze boven drijven ? Zittend op hun ethisch moreel verheven zeteltje. En dan een tweet de wereld insturen via software en hardware uit landen waar de doodstraf van kracht is. (USA, China, Zuid-Korea, Japan etc)

Zwizalletju | 07-11-19 | 21:25

Dat wij die mongolen gaan terughalen om hen te beschermen tegen straffen in Irak die wij niet vinden passen staat blijkbaar hoog in het vaandel. Het zou wel stoer zijn dat onze overheid dan begrijpt en accepteert dat andere landen dat ook kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld rusland een MH14-verdachte voor zijn rekening neemt. Dit zal wel weer veels te kort door de bocht zijn maar ik zie overeenkomsten.

Leptob | 07-11-19 | 21:24

Alles wat je nodig hebt is een Tool Kit Deradicalisering. Appeltje eitje...

Enrique C | 07-11-19 | 21:24

Over straf ontlopen gesproken: is Volkert al geëmigreerd?

Zenzeo | 07-11-19 | 21:22 | 1

Nee , waarom zou hij , de reddende engel van vele kamerzitstropdasnietsnutten

ewout56593235 | 07-11-19 | 21:30

Er zijn weinig kwesties waarin de totale morele verdwazing en verrotting van onze 'elites' zo duidelijk tot uiting komen als de omgang met de kwestie van de IS-terroristen van Nederlandse bodem.
Pure oorlogsmisdadigers, slavenhandelaars, koppensnellers worden behandeld alsof ze slachtoffers zijn. En de échte slachtoffers, de Yezidi's, de Koerden en christenen, dáár stak Nederland geen poot naar uit.
Het is toch gvd de wereld op zijn kop wat we al die 'do-gooders van D66, GL en CU zien presteren?
Al dat IS-tuig moet daar ter plekke berecht worden. Als ze de doodstraf krijgen, is dat uitstekend, want hoe meer er om zeep geholpen worden, des te beter. Ze hebben het ten volle verdiend, dus ik zal er geen traan om laten.
Maar maak je borst maar nat: Nederland kennende, gaan we straks beleven dat de dames en heren en hun gehersenspoelde kroost, weer liefdevol naar Nederland terug gehaald zullen worden. Daar krijgen de mannelijke exemplaren een fopstrafje, bij gebrek aan bewijs, en de dames mogen direct plaats nemen in een sociale huurwoning, met gratis Miele en een gratis maandloon. Allemaal op kosten van de Nederlanders, waarvan ze er t.z.t. bij wijze van dankjewel nog een paar gaan opblazen of onthoofden.

KeesBruin | 07-11-19 | 21:22

Nederland is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de radicalisatie van deze terroristen aangezien hier geen enkel beleid wordt gevoerd om de (radicale) islam tegen te gaan.
Predikers die in veel islamitische landen niet mogen preken krijgen hier wel een podium en er is in 30 jaar nog geen moskee gesloten wegens radicale preken of terroristische contacten. Zolang we het onkruid in eigen tuin niet bestrijden moeten we niet klagen over brandnetels bij de buren.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:19 | 4

@Zapata10 | 07-11-19 | 21:24:

Geen mens wordt religieus geboren.
Dat vergif wordt later pas geïnjecteerd.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:28

@Gulliver | 07-11-19 | 21:28: Eens, maar als ze een jaar of 6/7 zijn dan zijn ze al niet meer te redden. En die ouders redelijkheid bijbrengen? Vergeet het maar. Wij zijn maar op 1 manier verantwoordelijk. Namelijk dat we die lui binnen gelaten hebben.
Islam: It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear! And it absolutely will not stop, ever, until you are dead!

Zapata10 | 07-11-19 | 21:38

@Zapata10 | 07-11-19 | 21:38: Overigens denk ik hetzelfde over andere geradicaliseerde lieden, of het nu kaalkopjes zijn of engnekken van Antifa.

Zapata10 | 07-11-19 | 21:49
▼ 1 antwoord verborgen

goed stuk

wolfje21 | 07-11-19 | 21:19

Geen genade, volle hulp geven om ze daar te laten berechten. Allemaal. Degene die hier zijn uitleveren. Tribunaal van Raqqa wat mij betreft mag het wat kosten uit de pot ontwikkelings hulp. Steun van internationaal Strafhof aub, en de EU. Laat ze de consequenties ervaren net als met de nazi’s. Maar ja islam, geldstromen uit Saudie, eigenlijk moeten we dan ‘follow the money’ en daar willen we niet aan. En dan de olie belangen en geheime diensten met hun Toyota’s. Obama en de Arabische lente. Hoe is onze relatie met Assad nu de rebellie is mislukt eigenlijk? Lastig. Nee Beter de doofpot in. Schande.

P-unit | 07-11-19 | 21:18

Kijk eens aan de VVD begint nattigheid te voelen. Te laat vrees ik.

Bolder | 07-11-19 | 21:17

Weinig aan toe te voegen.
Het zijn lieden die heel bewust zijn afgereisd naar Syrië en Irak om daar vermeende tegenstanders zonder pardon op een verschrikkelijke manier te vermoorden. Het zijn lieden die vanwege hun geloofsovertuiging heel bewust hebben aangestuurd op een genocide.
Die misdaden hebben ze begaan in Syrië en in Irak. Dan vallen ze ook onder het strafrecht van Syrië en Irak. Ook de vrouwen die manlief zo gesteund hebben in hun missie.
Dus daar laten zitten, ze wilden sowieso al geen Nederlander meer zijn en hebben altijd alles veracht waar Nederland voor staat. ( of stond)
Geen woorden meer aan vuil maken.

Zapata10 | 07-11-19 | 21:17

Iemand kiest willens en wetens voor het islamitische kalifaat, waar de rechtsstaat van het islamitische jaar nul wordt toegepast. OK, nu zit je daar in dat jaar nul op de blaren en te kauwen op de gebakken jutteperen van dat kalifaat, waar je toch met hart en ziel for better and for worse voor gekozen hebt. Biedt de sharia rechtspraak van het Allah jaar nul enige mogelijkheid om een weloverwogen islamitische keuze vóór dat kalifaat te annuleren en alles terug te rollen alsof er niets gebeurd is? Indien die mogelijkheid nul komma nul is of zelfs min oneindig (dat wil zeggen veroordeling tot oneindig branden in de hel voor allahlozen), waarom gaan die IS vrouwen dan nu een beroep doen op een allahloze Nederlandse overheid? M.a.w. kiezen ze nu met hart en ziel voor de allahloze hel die Nederland heet? Binnenin die hel vormt D66 het keurkorps van uitgelezen duiveltjes met heaumeau-praktijken waar de sharia van gruwt en banvloekt.

Eeuwig..Op..Vakantie | 07-11-19 | 21:17

Tweede kamer babbel voor de bühne, rechter gaat gewoon toewijzen. Mompelt iets met non gouvermentele organisaties..

Mogwai | 07-11-19 | 21:14

Het is allemaal niet zo moeilijk.
1.
- Een Nederlander die in Peru een misdrijf begaat, wordt in Peru bestraft.
- Voor een Nederlandse oorlogsmisdadiger in Irak moet dus hetzelfde gelden.
2.
Een eventuele doodstraf lijkt mij geen enkel probleem;
- Dat is wat die opblaasvarkens hele bevolkingsgroepen oplegden.
- Zij hopen bovendien op "martelaarschap"; geef ze dat martelaarschap.
3.
En als ze niet gestraft worden hoeven ze ook niet terug.
- isis predikte onrecht, perversie en bloeddorst. Er zijn tientallen moslimlanden die in die behoefte voorzien.
- In NL is daar geen behoefte aan. Zelfs de linkse partijen die stiekem zoveel mogelijk verkrachters en terroristen naar NL halen, roepen bijna elke maand wel eens dat ze massamoord net zo kwalijk vinden als kritiek op massamoord.

Tot slot, in een land waar verkrachters een "foei gesprek" krijgen om te voorkomen dat ze van de rechter een heuse taakstraf krijgen moeten we geen terroristen en oorlogsmisdadigers binnenhalen. We hebben hier al zat moslims om aan die linkse terreurbehoefte te voorzien.
Iedereen die daar wel voor pleit mag van mij opzouten naar een dictatuur naar keuze.

Het probleem is namelijk niet alleen dat de isis-gangers hier reeksen terreuraanslagen en een jihad gaan voeren. Het probleem is ook dat de invoer van de sharia daarmee een jaar of 10 versneld wordt. Veel West Europese landen hebben nu al te maken met vergaande islamisering; van islamitische (zelf-) censuur tot het mijden van moslimwijken door homo's, vrouwen en hulpdiensten.
Het niet bestraffen van oorlogsmisdaden en terreur beloont de geweldsplegers, en is bovendien een extra aanmoediging voor miljoenen anderen.

Dandruff | 07-11-19 | 21:10 | 10

@Berbaar | 07-11-19 | 21:54:
Hoogverraad en landverraad zijn uit het wetboek van strafrecht verwijderd als voorbereiding op de EU, dat is in ieder geval mijn stelligste overtuiging.

LiniaalRectaal | 07-11-19 | 23:03

@Dr_Johnson | 07-11-19 | 23:01:

Shit, in drie regels dezelfde vraag! Sorry, hoor, maar het wordt laat en ik heb die fles heerlijke Chablis haast soldaat.

Dr_Johnson | 07-11-19 | 23:04

@Berbaar | 07-11-19 | 21:54: dat hebben de meesten al toegegeven. Daarnaast zijn de strijders gevangen genomen door de ypg. Dat zal grotendeels wel gedocumenteerd zijn dus vrij eenvoudig aan te tonen dat ze gevangen genomen IS strijders zijn. Omdat het lastig is ze voor volkerenmoord te berechten, hun slachtoffers liggen immers in massagraven, zul je het over die boeg moeten gooien. Gaan we dat niet doen, straffen daar.

Harris Pilton | 08-11-19 | 00:06
▼ 7 antwoorden verborgen

Hoe denkt het OM om ook maar één IS terugkeerder door een rechter te laten veroordelen? De bewijslast is nooit rond te krijgen.

artie | 07-11-19 | 21:10 | 2

En al krijgen ze de bewijslast helemaal rond.

Dit land wordt gesaboteerd door D66-rechters die gewelddadige overvallers en verkrachters taakstraffen geven. Als de politie een aangifte al in behandeling neemt; Sylvia Veld moest zelf haar verkrachter opsporen. Nadat ze die op een presenteerblaadje aanbood duurde het nog 2 maanden voor die werd gearresteerd. sylviaveld.nl/
Uiteindelijk kreeg dat varken een jaar cel voor diefstal; zware mishandeling; aanranding; en poging tot moord; verkrachting kon niet bewezen worden omdat het slachtoffer buiten bewustzijn was.
Anderhalf jaar gevangenisstraf, met aftrek van 1/3 voor goed gedrag (automatisme, ook als je dagelijks een cipier aanvalt) en aftrek van voorarrest.

Erger nog; justitie regelt "foei gesprekken" met geweldsplegers, zodat er daarna geen aangifte meer kan worden gedaan. Zo blijven die geweldsdelicten niet alleen onbestraft, de dader heeft ook geen strafblad; zou hou je de recidive laag natuurlijk.

Zo kunnen overheid en "onafhankelijke" rechters zich optimaal focussen op schijnprocessen tegen oppositiepartijen en "blokkeerFriezen"; vaders die hun kinderen willen beschermen tegen gesubsidieerde relschoppers.

Dandruff | 07-11-19 | 21:24

Klopt, maar dat weet de overheid ook. Ik vraag me meer af wat het idee erachter is om terroristen hier vrij rond te laten lopen.

klowiepowie | 07-11-19 | 22:09

Ze hoeven niet te worden gedood, beter nemen ze hun eigen leven, op naar het paradijs!

Montesquieue | 07-11-19 | 21:10 | 3

Tja, dat is nou weer Haram. Dan zijn ze wel weer principieel. Bij gratis geld een stuk minder.

mono-culti | 07-11-19 | 21:15

.. by the dasboardlight Meat Loaf (sorry , moest ik ff kwijt)

ewout56593235 | 07-11-19 | 21:16

@mono-culti | 07-11-19 | 21:15:
Ja wel rot voor hen dat hij geen goede reisverzekering heeft afgesloten voor hij vertrok, een ongeluk zit in een klein hoekje.

marrretje | 07-11-19 | 21:28

Het heeft voor mij iets aandoenlijk als dat monster daar zit te smeken, zelf daarheen vertrokken, mensen op beestachtige wijze vermoord en dan een beroep doen op het land en de rechten die je zo verafschuwd. Is dat nou dag trotse eervolle heetgebakerde volk?!
Ik zeg meer van dat soort filmpjes, hoe ze als ratten bijeen in een hok gepropt zijn smekend om hulp, zo aandoenlijk.

marrretje | 07-11-19 | 21:09 | 7

Valt me mee hoe comfortabel ‘t oogt. Hebben ze al om een PlayStation gevraagd?

Harris Pilton | 07-11-19 | 21:27

@Harris Pilton | 07-11-19 | 21:27: hij zit daar echt niet comfortabel, geen medicijnen, granaatscherven in zijn ene been andere been geamputeerd, de onzekerheid, nee hij wil heul graag naar een Nederlandse cel en Nederlandse ziekenhuizen.

marrretje | 07-11-19 | 21:33

Het ziet er 10x beter uit dan een Thaise cel.

LiniaalRectaal | 07-11-19 | 22:57
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
frank4444 | 07-11-19 | 21:07 | 1

Er zijn door deze jongens en meisjes misdaden tegen de menselijkheid begaan totdat het tegendeel is bewezen. Terugkeren = 15 jaar onvoorwaardelijke celstraf, zonder uitzonderingen. One size fits all, geen dure en tijdrovende individuele processen, kiezen of delen.

MickeyGouda | 07-11-19 | 21:07 | 12
-weggejorist-
MickeyGouda | 07-11-19 | 22:30
-weggejorist-
Berbaar | 07-11-19 | 22:40
-weggejorist-
Zupschufter | 08-11-19 | 01:31
▼ 9 antwoorden verborgen

Goed betoog. Blijf druk uitoefenen.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:06

De coalitie heeft Groen Links nodig. Vanwege gebrek aan een meerderheid in de eerste en tweede kamer. GL zal de coalitie steunen, maar voor wat hoort wat. En GL is dol op asielzoekers en IS-terugkeerders.

artie | 07-11-19 | 21:06

Toen ze hun misdaden begingen zaten ze in gebied waarvan ze wisten dat de doodstraf gehanteerd en uitgevoerd werd. Dan moeten ze nu de consequenties dragen voor hun daden. En als dat de doodstraf is.... So be it!

mono-culti | 07-11-19 | 21:04 | 1

Sterker, ze hanteerden zelf gretig de doodstraf - op de meest walgelijke wijze. Wat mij betreft wordt al dat tuig afgemaakt.

Pierke Pierlala | 07-11-19 | 21:27

Goed verhaal Van Rossum. Best ever!

borderlijntje | 07-11-19 | 21:04

Die Sjoerdsma van D66 is zeer barmhartig voor de beesten van IS en ronduit wreed en onverantwoordelijk richting de rest van de Nederlandse bevolking die volgens hem uiteindelijk maar weer moet gaan SAMENleven met deze intolerante theocraten. Je kunt alleen maar een SAMENleving opbouwen met burgers die de bereidheid hebben om met andere burgers samen te leven. En hoe deze moderne SS'ers omgaan met andersdenkenden/medeburgers hebben zij aangetoond in het kalifaat. Berechten in Syrië is daarom de enige gepaste optie.

therealbraindump | 07-11-19 | 21:03

Het zijn geen Nederlanders meer en hebben zware oorlogs misdaden gepleegd in Syrie .
Hiervoor is het niet meer dan fair tegenover de slachtoffers dat dit tuig daar berecht wordt. Ook de vrouwen en kinderen dienen daar te blijven omdat ze een serieuze bedreiging vormen voor onze veiligheid en herintreding in de Nederlandse maatschappij hierdoor uitgesloten is. Ja, ook de wees kindjes daar laten .

Datgingniegoed | 07-11-19 | 21:02

D66 importeert een nieuwe generatie criminelen om ouderen te beroven.
Is beter voor de orgaanhandel als het slachtoffer klinisch dood is verklaart en de organen te gebruiken zijn.

I.P standing up | 07-11-19 | 21:00

Een dame op de Joop vindt dat er altijd zoveel aandacht gaat naar de Yezidi-vrouwen maar zelden naar de arme vrouwen die in ISIS-gebeid de tuintjes verzorgden. Sterph!

eerstneukendanpraten | 07-11-19 | 20:58 | 11

@I.P standing up | 07-11-19 | 21:45:
.. onschuldig zijn hebben ze niets te vrezen van de Syrische justitie.

I.P standing up | 07-11-19 | 21:48

@Superior Bastard | 07-11-19 | 21:19:
Nee het zal je verbazen op dit onderwerp. Het lijkt wel of ze zijn overgenomen door Der Stürmer.
Wat in de doofpot moet , zal wel worden weggejoopt.

I.P standing up | 07-11-19 | 22:00

@Superior Bastard | 07-11-19 | 21:19:

Maar wat vinden Igor Putkin en Mark Smith hiervan?

eerstneukendanpraten | 07-11-19 | 23:15
▼ 8 antwoorden verborgen

Dank u meneer van Rossem. Spijker in kop. Dit stuk zou pontificaal op elke voorpagina van elke krant moeten staan.

Carlos_I | 07-11-19 | 20:58

Diegene die je strot had willen afsnijden, komt nu weer naast je wonen met een uitkering.
Niet naast een minister, niet naast een koning, niet naast een yup, de doorsnee burger zit met de ellende en mag het zelf uitzoeken en oplossen.

snapal | 07-11-19 | 20:55 | 5

@snapal | 07-11-19 | 21:17: En dat is een terugkerend feit en bewezen. Letterlijk , vlucht als dat je buurman wordt (of ander oorlogstrauma slachtoffer). En helemaal als die trauma gevoerd wordt door religie.

ewout56593235 | 07-11-19 | 21:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is voor het Nederlands justitieel apparaat domweg onmogelijk om alle acties van de Syrië-gangers tot in detail na te pluizen.
Daarom moeten we volstaan met het feit dat deze mensen rationeel en moedwillig ervoor hebben gekozen zich aan te sluiten bij een terreur-organisatie. Een terreur-organisatie die zich bediende van de meest sadistische en walgelijke wreedheden. En moeten we beseffen dat deze mensen weet hadden van deze terreur.
En eigenlijk hoeven we dus niets meer te bewijzen, want het loutere feit van aansluiting zegt hier al genoeg. Ik zou niet weten waarom we aldus zulke criminelen hier welkom zouden moeten heten.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 20:55 | 17

@Berbaar | 07-11-19 | 21:42:
Ik hou het op romanticus. Rechtvaardigheid is mijn belangrijkste waarde. Mijn ziel heeft het dan ook moeilijk in deze wereld. Maar ik ga niet veranderen. Zolang ik leef zal ik proberen dit een betere wereld te maken, ondanks de kosten en het gehoon. Daar heb ik mijn geloof voor.
Groeten terug, ben er nog niet uit welk hokje.

LiniaalRectaal | 07-11-19 | 21:58

@Berbaar | 07-11-19 | 21:31: Kinderen. Neem uw roze bril eens af. Dat kind zijn is hun afgenomen en zijn vol gif gespoten. Een knuffel gaat dat niet verhelpen. Die zijn al verpest. Neemt u de verantwoordelijkheid later wanneer het fout gaat? Nee, natuurlijk niet. Laat u uw kinderen ermee spelen? Nee, natuurlijk niet. Naief geleuter.

Standvastig | 07-11-19 | 22:15

"En eigenlijk hoeven we dus niets meer te bewijzen, want het loutere feit van aansluiting zegt hier al genoeg."

Exact. En de sanctie zou moeten zijn collectieve intrekking van het Nederlanderschap. Dat kan, die wet is begin 2017 aangescherpt, is al een aantal malen toegepast (oa bij die Fatima uit Tilburg die zich onlangs heeft gemeld bij de Ned. ambassade in Ankara), dus pas die wet nou eindelijk eens toe bij alle dubbele paspoorthouders.

Dr_Johnson | 07-11-19 | 22:24
▼ 14 antwoorden verborgen

Ach, dit weer. Het heeft juridisch geen enkele zin om hen hier te berechten. Dat snapt u ook wel meneer van Rossem. Nederlands strafrecht is niet van toepassing op Syrische grondgebied. Vechten voor een buitenlandse mogenheid. Tjah. Hoogverraad kennen wij juridisch ook niet. Gewoon niet terug halen. Laat Amerika maar lullen. Justitie hier is corrupt en zij, al zouden ze willen, kunnen er niks mee. Krijgen een uitkering plus Miele toe. Laat hen daar. Waanzin dat terug halen. Als ik iemand kapot sla in een ander land... Hoe dacht Nederland mij daarvoor op Nederlands grondgebied te berechten? Zo werkt het niet. Ik ga vrijuit. Uitlevering is wel mogelijk. Alleen terughalen? Waanzin.

Standvastig | 07-11-19 | 20:55

Werkt de hijskraan op de markt in Raqqa nog?

Mogwai | 07-11-19 | 20:50 | 5

@Mr_Natural | 07-11-19 | 20:54: Daar lees ik nou GS voor - dat iemand het in de vreselijkste, ontmoedigendste topics nog voor mekaar krijgt om je te laten lachen!

MisterC | 07-11-19 | 21:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Als ik in de VS een moord pleeg wordt ik daar veroordeeld en niet opgehaald omdat zij de doodstraf in het strafpakket hebben.

botbot | 07-11-19 | 20:49 | 2

Juist. U was me voor.

Ceeeeveeee | 07-11-19 | 20:52

Op verschillende Nederlanders is in het buitenland (terecht) de doodstraf toegepast. Geen hond heeft ze gered.

Jan Leul | 07-11-19 | 21:02

"Syriëgangers mogen NOOIT onbestraft terugkeren". Droom lekker door GS.

inderdaad geen stijl | 07-11-19 | 20:49

Artikel van Van Rossem: QED

Die ISers horen niet in Nederland, nooit. Het zijn onze vijanden. Ze zijn hier geboren, hebben hier alle kansen gehad in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, etc. En lukt het om wat voor reden niet, dan zijn er allerlei "vangnetten", is er "begeleiding" en wat al niet.

Dat alles hebben ze, tot hun kruintjes afgevuld met haat tegen het westen, tegen Nederland, tegen onze normen en waarden, tegen onze samenleving, de rug toegekeerd. Dan scheiden onze wegen voorgoed, dan kan er geen sprake zijn van "tweede kansen", omdat ze nu opeens toch weer wel deel willen uitmaken van deze samenleving, die ze zo intens haten. Dat is ongeloofwaardig, hypocriet (het gaat ze namelijk alleen om alle "freebies"), en levensgevaarlijk voor ons Nederlanders bovendien.

As maandag volgt de uitspraak mbt de eis om 23 IS bruiden en hun 55 kinderen te "repatriëren". Ik vermoed dat de rechter die eis gaat toewijzen. Tegen alle ISers die straks opgehaald gaan worden, zeg ik nog maar eens:

We won't tie a yellow ribbon round the ol' oak tree for you scumbags.

Dr_Johnson | 07-11-19 | 20:48 | 1

It's been three long years...

Baron-von-Kleef | 07-11-19 | 21:15

Waarom nadenken over mensenrechten als deze beesten andere mensen al deze rechten ontnomen hebben. Oog om oog, tand om tand.

Dirk III | 07-11-19 | 20:48

Ik ga alvast aandelen Miele kopen.

ja,diedus! | 07-11-19 | 20:47

"Their suffering will be legendary, even in hell"

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 20:46 | 1

Ik hoop het. "Jesus wept"

Pierke Pierlala | 07-11-19 | 21:36

Dit is toch zo ontiegelijk ziek, je zou het maar als buurman/buurvrouw krijgen. Ik zou mijn kind niet buiten laten spelen met die teruggehaalde kalifaat bommetjes van ze, jong geleerd is oud gedaan. Buiten dat weten we inmiddels van eerdere berichten dit jaar wat ze die kinderen hier in Nederland op school achter gesloten deuren leren, en dat was dan nog wel de "gematigde" islam. Deze kaffir is er goed klaar mee, zo tijd voor een sessie "restore faith in humanity" videos.

keistad | 07-11-19 | 20:46

Er zijn geloof ik sinds 2001 iets van 30.000 (!) Aanslagen gepleegd door moslims. Waarvan 115 in Europa.
Dat zijn 30.000 waarschuwingen en 146.000 doden/redenen om de IS gangers daar te laten. Stuur desnoods onze laatste 20 kogels daarheen om het recht te heloen

Olleke | 07-11-19 | 20:45 | 3

... helpen

Olleke | 07-11-19 | 20:46

@Dirk III | 07-11-19 | 20:51: F-35 Speermus?

Twisted_Faith | 07-11-19 | 20:54

Onze wetgeving en verdragen zijn dringend aan vervanging toe. En iedereen die een Godwin inzet ter verdediging van terroristen is bij voorbaat af.

threeheadedmonkey | 07-11-19 | 20:45

De arrogantie dat deugend NL denkt jihadisten en hun haatlarven te kunnen terughalen en dmv PowerPoint presentaties dat extremisme en salafisme er zo vanaf kunnen wassen. 0,0 grip is er op deze groep, net zoals die honderduizenden salafisten in ons land. Wat rest zullen krokodillen tranen zijn en de schuld neerleggen wat allesbehalve met de islam van doen heeft.

Hollandse_blauwe | 07-11-19 | 20:45

Mensenrechten ? Hoe zit het met de mensenrechten van welwillende inwoners van Nederland ?

ja,diedus! | 07-11-19 | 20:44

Wat ik me afvraag is aangezien de meeste Syriëgangers uit Tunesië en Marokko kwamen, of die landen hun uitreizigers terug hebben genomen. Men heeft het continu over uitreizigers uit Europa, maar het grootste deel kwam toch echt uit noord-Afrika. Hoe wordt daar mee omgegaan door de landen van herkomst? Of gelden voor die mensen andere regels? Dat kalifaat heeft mensen uit bijna alle landen van de wereld naar zich toegetrokken, en velen met een dubbele nationaliteit. Waarom wordt de nadruk gelegd op uitreizigers uit west-Europa, maar vernemen we niets over hoe er met uitreizigers uit andere landen omgegaan wordt? Het moet toch mogelijk zijn om een gezamenlijk tribunaal te organiseren? Smokkel je drugs naar een ver land, en wordt je gepakt, dan staat daar soms ook de doodstraf op, zoals Indonesië en de Filipijnen. De mensen die naar dit gebied trokken om een staatsgreep te plegen, vreemd land te bezetten, en oorlogsmisdaden hebben begaan wisten van tevoren wat de risico’s waren. Ik ben tegen de doodstraf, maar ga je het opzoeken dan vraag je er gewoon om, en kan ik geen medelijden met je hebben. De uitreizigers zijn op alle punten mede schuldig aan de moorden en religieuze zuiveringen. Het kan niet zijn dat ze er niet vanaf wisten. Wat mij betreft: Nederlandse nationaliteit afnemen in geval van dubbele nationaliteit, en de uitreizigers volgens de Syrische of Irakese wet bestraffen. Jammer dan, je wist waar he aan begon.

Sinterbikske | 07-11-19 | 20:44 | 2

Tweede nationaliteit is feitelijk de eerste.

ja,diedus! | 07-11-19 | 20:45

@ja,diedus! | 07-11-19 | 20:45: ja dat denk ik dus ook. Onze democratie wordt gebruikt als een opstapje naar hun ideale staatsinrichting.

Sinterbikske | 07-11-19 | 21:10

Waarom hebben we het steeds over de doodstraf? Een gedwongen dood is hoogstens een straf voor de nabestaanden. Degenen die deze straf hebben ondergaan, hoor ik nooit hierover klagen, dus het valt allemaal wel mee met deze straf.
Degenen die oorlogsmisdadigers, hun collaborateurs en sympathisanten hier naar toe willen halen, om ze wegens gebrek aan bewijs weer los te laten in onze samenleving, die zijn niet goed wijs. Als het bedankje van de islamisten voor hun terugkeer aan deze onnozelen gericht zou kunnen worden (een los hoofd, rondvliegende ledematen, of een paar gaatjes in de buik), dan ben ik bereid deze onnozelen te nomineren voor een Darwin award (een (per definitie postume) prijs voor degenen die zich door hun dodelijke stupiditeit verdienstelijk hebben gemaakt hun ondermaatse genen niet verder door te geven aan de volgende generatie).

Pianoman | 07-11-19 | 20:44

Nederland is nou weer de boeman, omdat er 70 doden zijn gevallen bij een luchtaanval.
Niemand heeft het erover dat ze misschien wel honderden levens hebben gered, omdat de produktie van een (groot?) aantal autobommen is verhinderd.

snapal | 07-11-19 | 20:44 | 1

Nederlands advocatentuig staat alweer klaar om 'ruimhartige' schadevergoedingen te eisen.

gestoptmetroken | 07-11-19 | 20:53

Uitstekend commentaar, waar ik me goed in kan vinden. Uitsluitend ter aanvulling: dat deradicaliseringssprookje van de Sjoerd Sjoersma's onder ons. Ik ken het gelukkig alleen uit films, maar het doet me denken aan het deprogrammeren van sekteleden. Daarin is dat een zeer intensief en langdurig continu proces.

De teruggekeerde jihadi, man of vrouw, zie ik niet op gaan in een westerse samenleving maar terugkeren op het islamitische nest. Dan denk ik als leek dat je kunt deprogrammeren/deradicaliseren tot je een ons weegt, dat is letterlijk dweilen met de kraan wagenwijd open.

Dus, nog los van de terecht aangegeven behandelcapaciteit: welke garanties kan/wil Sjoerd Sjoersma of die niet echt veganistisch ogende woordvoerder van gl gisteravond (mocht de man schildklierproblemen, dan uiteraard "excuses") ons, de Nederlandse samenleving, geven dat die radicalisering gaat werken?

In de vorm van klinisch bewijs en een daarop gebaseerd concreet plan van aanpak, begroting en al. Het heeft sowieso al ook mijn voorkeur, maar zonder dat zoeken die lui het maar lekker zelf uit in hun voormalige beloofde land.

Die bewijsplicht ligt uitsluitend en alleen bij onze "barmhartige samaritanen", de cu trouwens incluis. Ik schat zo in dat daarmee meteen het fundament onder hun goedertierenheid vandaan valt. Hebben we dat trieste gelul en gedeug voor hun o zo betrokken achterban ook maar weer gehad.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 20:43 | 5

@therealbraindump | 07-11-19 | 21:19: Daarom zie ik ze liever van te voren al onderuit gaan met die deradicaliseringsflauwekul. Voorkomen is beter dan genezen en al helemaal als het dodelijke terreuraanslagen betreft. Ik zie dat uitgestreken smoelwerk van Gert-Jan Segers al voor me als zo'n terugkeerjihadi na een succesvol hulptraject aan het moorden slaat: geschokt, verbijsterd, medeleven aan de nabestaanden en een onderzoekscommissie die er even een pro forma plas en glas overheen doet. Afijn, het standaard Haagse riedeltje.

Onze politici en resultaatverantwoordelijkheid? Alleen bij de lusten (en dat dan meestal nog onterecht claimen ook). Wij als burger draaien altijd op voor de lasten. Daar kunnen we onze veiligheid dus maar beter niet vanaf laten hangen.

Terzijde: in de 2e alinea hoort westerse omgeving in plaats van westerse samenleving te staan. Anders is de zin niet logisch.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:39

Mag ik misschien niet linken.. bij UP! Network NL 89. Vanaf min. 23. Waarom het niet verstandig is om isis kinderkes naar Nederland te halen.

klowiepowie | 07-11-19 | 21:50

@Hetkanverkeren | 07-11-19 | wie goed is voor de wolf is slecht voor de schapen. Zelf geloof ik ook geen snars van de effectiviteit van het deradicaliseringsprookje. Laat deze IS monsters maar lekker daar blijven in het beloofde land. En waarom zouden deze IS monsters willen opgaan in zo'n goddeloze maatschappij als de onze? Lekker daar blijven, win-win.

therealbraindump | 07-11-19 | 21:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Slappe hap hier. Dus die monsters/beesten/terroristen of komen vroeg of laat toch wel hier naar toe.

ArieR68 | 07-11-19 | 20:43

Op De Witte Onderbroek weet ene Mercita Coronel wel hoe het komt dat wij die arme IS-verschoppelingen niet terug willen halen. Het zijn de Yezidi's! Die verdomde Yezidi's scheppen een verkeerd beeld, durven warempel een vergelijking te trekken met Nazi-Duitsland! Hoe durven ze!
joop.bnnvara.nl/author/mercitacoronel...
"Er wordt zelfs een vergelijking getrokken met de nazi’s: IS-strijders zijn ook oorlogsmisdadigers. Allemaal. Vooral de Yezidi’s die standaard aan het woord komen in de media om te verhalen over de misdaden van IS, versterken dit beeld."
Dus, mensen, niet alleen wij, rechtse Nederlanders deugen niet, die Yezidi's deugen evenmin. Dat je het weet.

Schoorsteenveger | 07-11-19 | 20:40 | 11

@ewout56593235 | 07-11-19 | 21:38:
Die laatste zin van je klopt niet. Er is namelijk geen enkele daad zonder gevolgen. En kleine daden kunnen grote gevolgen hebben. Zo is er bijvoorbeeld ook weer iets veranderd in mij na het lezen van je reaguursel.

LiniaalRectaal | 07-11-19 | 22:01

De reacties op Jeaup zijn hoopvol te noemen. Iets dat me al langer opvalt.

Mark van Leeuwen | 08-11-19 | 00:17

@Mark van Leeuwen | 08-11-19 | 00:17:
Mevrouw krijgt er op De Witte Onderbroek inmiddels al van langs. Blijkt dat ze, als het om Nederlandse slavenhandel gaat, precies het omgekeerde beweert en vindt dat wij Nederlanders een collectieve schuld met ons meedragen... Zoals de wind waait.

Schoorsteenveger | 08-11-19 | 10:23
▼ 8 antwoorden verborgen

Onze rechtsstaat is niet opgewassen tegen dergelijke "kamikaze" moslims. Dan komen ze hier en vraagt een rechter om bewijs. Dat is er dan niet. Wat krijgen ze dan? Een geknutseld rehabiliteitscursusje, gratis huis, gratis miele, want anders kan er misschien sprake zijn van "recidive". Die koran veranderd er niet door. Geen moslim die vooralsnog heeft aangegeven waar in de koran die jihadisten zo verkeerd bezig zijn geweest. We hebben geen protest gezien op een schaal van Breivik. Sterker nog de Turkse overheid wil het liefst explosieve moslims in het Westen zien om het "vreedzame" imago van de islam te duiden. Als proxy hebben ze hier wel hun 'pensioen' verdiend. Wanneer hier wat mensen opgeblazen worden hoopt Turkije dat het Westen de noodzaak van een "sterke" partner in het MO te onderkennen. Het enige wat daarvoor nodig is. Zijn zulke vrouwtjes als Sargentini.

klowiepowie | 07-11-19 | 20:38 | 4

Onze softe rechtsraak zeker?
Deze mislukkelingen moeten voor een oorlogstribunaal.

ZZP-er | 07-11-19 | 20:41

@ZZP-er | 07-11-19 | 20:41: Zou technisch mogelijk zijn. Syrie is niet in staat hen te berechten. Qua verdragen zou een internationale strafhof opgericht kunnen worden. Mja. Het scoort politiek niet.

Standvastig | 07-11-19 | 21:38
▼ 1 antwoord verborgen

Ach, zijn ze niet al genoeg gestraft door alle publiciteit?

Mr_Natural | 07-11-19 | 20:37

Willen degenen die ze hier heen willen halen dan wel als mentor en reclasseringsambtenaar voor deze prychische wangedrochten optreden?
Ja?
Is er hier een D66 er in de zaal?

ZZP-er | 07-11-19 | 20:35

Het is heel eenvoudig, de Syriegangers en bijbehorende vrienden kijken uit naar welk land het laagste straft en vertrekken daar heen. Voor de rest van hun kosteloos en werkloos leven.

hollandsevluchteling | 07-11-19 | 20:34 | 1

Een tijd terug via @arnoldkarskens gelezen over moslims wonende in Oostenrijk die voor een paar maanden per jaar op jihad gingen, om vervolgens de rest van het jaar lekker uit te rusten op kosten van de Oostenrijkse belastingbetaler. Werken mocht namelijk niet van zijn geloof. Met hem vele anderen.

K. Letskoek | 07-11-19 | 20:42

Nadat ze hun straf hebben uitgezeten moet hun NL nationaliteit geschrapt en teruggestuurd worden naar het land van hun andere paspoort. Waarom niet?

Hoeraatjes | 07-11-19 | 20:34 | 2

Zou kunnen misschien als je kan aantonen wat ze mogelijk daar voor een vreselijke dingen gedaan hebben.
Zie ik niet gebeuren voor het overgrote deel.

Berbaar | 07-11-19 | 20:51

Even kijken volgens mij gaat de discussie over vrouwen en hun kinderen aldaar.
"genocidale maniakken" en "Mohammedaanse moordmachines"?
Slaat een beetje door hoor.
Terug komen ze sowieso want Irak, Syrië willen van ze af en een nationaliteit afnemen gaat zomaar niet.
Mij lijkt het gekozen beleid, lekker laten zitten tenzij ze een NL vertegenwoordiging weten te bereiken, prima.

Berbaar | 07-11-19 | 20:34 | 15

@Berbaar | 07-11-19 | 21:04: Gecontroleerd terug in bodybags lijkt me prima. Oh nee, dat soort wil in het land van herkomst begraven worden.

Pierke Pierlala | 07-11-19 | 21:45

@Berbaar | 07-11-19 | 21:37:
99% van de aanslagplegers in europa was op de korrel van de veiligheidsdiensten.

Wat nou regie?

Daar laten berechten,de misdaden zijn daar gepleegt,niet hier.

anti-fatwa | 07-11-19 | 21:53

@tweetybird | 07-11-19 | 20:54:
De VVD ( Yesilguz ) gaat nu zo vol op het orgel omdat ze weet dat er niets tegen te doen is als ze toch terugkomen. Sterker nog, Alleen PVV/FvD wil de kinderen ook niet terug, de VVD is daar verdeeld over en als kinderren terugkomen geldt het recht op gezinshereniging. Dus, Dylan keft moedig voor de buhne, maar het is allang beslist hoor. Die komen terug, krijgen een strafje - indien er bewijslast te vinden is - en gaan vervolgens een traject in. En wij mogen betalen, hope dat het allemaal goed gaat en verder onze bek houden want Wilders, Islamofobie en racisme.

Graaisnaaiert | 07-11-19 | 23:02
▼ 12 antwoorden verborgen

Als Hitler in de woestijn was opgepakt mocht hij ook weer terugkomen.
Niet de ernst van een delict wordt veroordeeld, maar de plaats. Misdaden uit een zandbakland worden blijkbaar niet erg genoeg gevonden.

snapal | 07-11-19 | 20:32

laat Syrië en Irak ze berechten. heb hier graag een paar knaken voor over.

Schepvogel | 07-11-19 | 20:32

Hoe kan het nou dat ze daar niet gesneuveld zijn in de strijd?
Of deden ze alleen maar hofden afhakken van vastgebonden gevangenen?
Lafaards dus.

ZZP-er | 07-11-19 | 20:32 | 1

hoofden..

ZZP-er | 07-11-19 | 20:32

Als ze daar gaan dreigen van we laten ze allemaal los en bekijk het maar, wat gaat er dan gebeuren?
En waarom moeten ze in Irak berecht worden. Omdat ze daar een betere rechtsgang en niet wat anders te doen hebben?
Het lijkt me beter om niet nog meer te worden afgeperst door dat tuig, om ze maar binnen te halen. Tegen beter weten in misschien, maar je hebt wel meer controle. Daarbij zijn er allerlei verdragen getekend, hebben wij de grenzen open gezet, en zijn ze tenslotte Nederlands staatsburger.

Oprisp | 07-11-19 | 20:32 | 3

Ha, ha, Nederlands staatburger.
D66 er zeker he?

ZZP-er | 07-11-19 | 20:33

Als jij in de VS iemand vermoordt, waar word je dan berecht denk je?
Waarom moet nu wederom een uitzondering gemaakt worden?

Rest In Privacy | 07-11-19 | 20:35

Ik kan mij toch vaag iets herinneren, dat als je de wapens opneemt in dienst van een land, dat als vijand verklaard is, je je staatsburgerschap verliest.
Tijdens de Spaanse burgeroorlog werd dat uitbundig toegepast.

Roadblock | 07-11-19 | 20:59

Lekker daar laten.
Vrijwillig vertrokken, allah lekker laten zorgen voor.

Is dit nog nieuws? | 07-11-19 | 20:31

Heb filmpjes gezien waarin IS koters gruwelijke dingen doen met gevangenen. Met dit soort geestelijk ontwrichten komt het nooit meer goed en passen nooit en te nimmer in onze maatschappij. Zal niet best met hun aflopen maar het interesseert m'n geen zak.

Jan Leul | 07-11-19 | 20:31 | 2

D66 meent van wel.

ZZP-er | 07-11-19 | 20:34

Kattekwaad van opgehitste jonge Pietjes Bell. Uweettoch?

Graaisnaaiert | 07-11-19 | 22:58

Nederland moet voor deze oorlogsmisdadigers hetzelfde doen als voor drugssmokkelaars die in het buitenland worden opgepakt.
Af en toe in de gevangenis bezoeken en dan een tandenborstel en tandpasta voor ze mee nemen. Maar meer ook niet. Tot ze hun terechte straf hebben uitgezeten.

Osdorpertje | 07-11-19 | 20:28 | 3

Zou dat afschikkend genoeg zijn om het persoon van gedachten te doen laten veranderen ?

ewout56593235 | 07-11-19 | 20:32

@ewout56593235 | 07-11-19 | 20:32:
Nee, maar liever 10 jaar daar in een Midnight Express gevangenis vol kakkerlakken en sadistische bewakers dan hier waar ze een eenpersoonscel krijgen met een spelcomputer.

Osdorpertje | 07-11-19 | 20:38

Prachtig stuk, Van Rossem.

JvanDeventer | 07-11-19 | 20:28

Syrië gangers nooit meer terug laten keren #klaar.

Halul gebakken | 07-11-19 | 20:27

Vraag voor de juristen onder ons. In hoeverre is repatriëring van deze mensen aan te merken als hoogverraad? (Als ik het juist heb art. 97 van het Wetboek van Strafrecht)

BakkerHenk | 07-11-19 | 20:27 | 3

Excuus.. misdrijf tegen de veiligheid van de staat.

BakkerHenk | 07-11-19 | 20:28

Rijkswet op het Nederlanderschap - Hoofdstuk 5, artikel 14 lid 4:
Onze Minister kan in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap intrekken van een persoon die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die door Onze Minister, in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

IS staat op deze lijst:
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt...

BakkerHenk | 07-11-19 | 20:41

Je moet ze dus eerst veroordelen op basis van art 140 voor je hun paspoort door schredder kan halen. Art 97 gaat over in dienst treden van een statelijke actor, wat IS niet is. Maar weet ik het, ben geen jurist. Wettelijk is het allemaal wat ingewikkelder dan men hier doet voor komen in ieder geval.

beldewouten | 07-11-19 | 21:40

Gewoon laten wegrotten daar. Het zijn beesten, krankzinnigen die dit willens en wetens gedaan hebben. Die hebben verder geen rechten, want die hebben ze allang verspeeld met hun berbaarse gedrag. Doodstraf? Ja, jammer voor hen. Opruimen die hap, maar niet de vingers aan gaan branden in eigen land. Ook niet financieren. Ze werken er daar wel mee af en hoe ze dat doen, zal me een zalige zorg zijn.

Kopieerapparaat | 07-11-19 | 20:27

Dit betoog zou in alle kranten gepubliceerd moeten worden. Op alle 'onafhankelijke' radiostations voorgedragen moeten worden. Op elke 'onafhankelijke' tv-zender in het nieuws moeten komen. En op alle 'onafhankelijke' online-media beschikbaar moeten zijn.

GWBA | 07-11-19 | 20:27 | 2

Ik hoop dat het ook op JOOP!.nl gepubliceerd zal worden.

artie | 07-11-19 | 20:55

Begin een nieuw geloof. En laat deze tekst onderdeel zijn van de oproep tot gebed.

Pianoman | 07-11-19 | 20:55

Gewèldig stukje, van Rossem. Kudos!

L. Vis | 07-11-19 | 20:26

Waarom kom je er altijd mee weg als je terroristje speelt?
Als het plan was gelukt lag iedereen onder de zoden, no mercy is zelfbehoud.

snapal | 07-11-19 | 20:26

Terughalen. Hoe verzin je het!?
Knettertgek zijn we.
Ja, 'we' want dit is iets wat we met z'n allen doen als we de mallotige politici niet afstraffen.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 20:26

Bag ‘m & tag ‘m.

_pacman_ | 07-11-19 | 20:25 | 1

Aight. Let the gods sort them out.

Twisted_Faith | 07-11-19 | 20:27

Opvallend hoeveel moeite de regering doet om Wilders te vervolgen en hoe weinig de regering doet het tuig buiten de deur te houden.

El Rico Grande | 07-11-19 | 20:25 | 1
-weggejorist-
Haat-links | 07-11-19 | 20:35

Wilde ze niet leven volgens islamitisch recht? Nou, dan hebben ze hun kans. Waarom zouden we ze dat afpakken! Win-win situatie toch?

nemo_nemo | 07-11-19 | 20:24 | 1

Sja, het is inderdaad het hele pakket, niet alleen de dadels en vijgen uit de Shariapap vissen maar gewoon het hele bordje netjes leegvreten. Hamoelilah!

Graaisnaaiert | 07-11-19 | 22:50

Nou, die Irakezen zijn uitstekend in staat tot het vervolgen van dit soort lieden; zie Saddam zelf. Uitstekend idee om Irak wat middelen toe te stoppen om te voorkomen dat oom Erdolf ze straks op het vliegtuig hiernaartoe zet.

Pierrepoint | 07-11-19 | 20:23

Gevechtshandelingen in vreemde krijgsmacht. Paspoort afpakken. Is het meteen ons probleem niet meer.
Kinderen onder de 10 terughalen.

Superior Bastard | 07-11-19 | 20:23 | 6
-weggejorist-
SnartBlirdetRagnarok | 07-11-19 | 20:57
-weggejorist-
Superior Bastard | 07-11-19 | 21:23
▼ 3 antwoorden verborgen

Probeer niet om "onze" Syriëgangers te verbuigen - Dat is onmogelijk.
In plaats daarvan, probeer (je) uitsluitend de waarheid te realiseren.
There is no "onze" Syriëgangers.

- Vorkjoch uit rolprent de Matrijs -

hallevvezool | 07-11-19 | 20:23

Als ik in een ander land een misdaad bega, word ik daar toch gewoon berecht?

Wat is het verschil?

GKJP | 07-11-19 | 20:22

Zeer goed stukje geenstijl.

Gandalph | 07-11-19 | 20:21
-weggejorist-
PremierKutte | 07-11-19 | 20:20

Hulde aan dit betoog! Zou het willen doorzetten op mijn fb pagina, maar dan zou ik zeker problemen krijgen op mijn werk en met het verdere verloop van mij loopbaan in dit deugland

nee_toch? | 07-11-19 | 20:20 | 2

Arbeidsvreugde, kent u dat begrip?

der_feldwebel | 07-11-19 | 20:24

Triest maar helaas waar, waarschijnlijk.

GWBA | 07-11-19 | 20:27

diegenen die ze terug willen halen adviseer ik heel goed na te denken wat als het kalifaal was doorgegaan. En van daaruit achter het leven van diezelfde aangegaan of gestuurd was. Met de volste overtuiging. Die mentaliteit zullen ze denk ik zonder uitzondering behouden, elkaar opzoeken en gevaarlijke huiskamerbidmatclubjes stichten. Haal je voor je dat zo iemand voor je staat. Terwijl je kind achter hem al dood op de grond ligt.
Doe dan..

NiCeY | 07-11-19 | 20:20

Als je hulp nodig hebt klop je maar aan bij de Yezidi, Kopten en Koerden. Iedereen maakt wel eens een foutje, gewoon sorry zeggen en je slachtoffers die het overleeft hebben tonen vast wel een beetje begrip. Hoe dat ook uitpakt, je bent in ieder geval van je problemen af.

W_F | 07-11-19 | 20:19

Nieuwe wetgeving hebben we nodig.Als er oorlogjes moeten worden uitgevochten in land van oorsprong van de immigrant,dan moeten ze gewoon lekker daar blijven paspoort inleveren en niet weer hier lekker terug naar huisje-uitkeringkje-.geenboompje-vegamaaltijdje.

van stampij | 07-11-19 | 20:18 | 1

Dacht dat er al zo'n wet was. Van in een vreemd niet eigen leger vechten en dat ook nog in weze tegen eigen land en je bent burgerschap kwijt. Maar wordt volgens mij weinig mee gedaan. Wetten handhaven is de laatste tijd nogal een dingetje als het om het geloof van de lange tenen gaat.

tweetybird | 07-11-19 | 20:23

Laat dat nooit maar weg,
Ter plaatse castreren, kinderen afpakken en berechten, anders blijft die ellende tot in de eeuwigheid voortduren.

snapal | 07-11-19 | 20:18 | 1

Sta weer voor lul hoor> nooit moet onbestraft zijn.

snapal | 07-11-19 | 20:21

D66 is natuurlijk bang dat ze na executie in Irak wel kunnen fluiten naar die organen.

Binnenbaan | 07-11-19 | 20:16 | 2

En potentiële stemmers ook nog, voor wat hoort wat.

brie-de-penis | 07-11-19 | 20:20

Lekker jammerdebammer dat ze daar nog de doodstraf hebben en in het land waar je de misdaden pleegt moet je ook berecht worden. Daar doen dus en deze foute allelen uit de menselijke populatie halen graag!

SterF... | 07-11-19 | 20:15

Ik ben voor fusilleren.
Allemaal.
Je bent namelijk niet goed snik om hiermee het deradicaliseer spelletje te spelen.
Je mag je bevolking dit niet aandoen.
Dat zal altijd zwaarder moeten wegen.

Ray69 | 07-11-19 | 20:15 | 1

Dat zal niet geaccepteerd worden: ook al heb je met volle islamitische overtuiging 25 man de keel doorgesneden, naar goed Links gebruik kunnen we "met je praten". Tenzij je ooit PVV of FvD gestemd hebt natuurlijk, dan ben je niet meer te redden.

skoftig | 07-11-19 | 20:24

Tja het zal toch gaan gebeuren met welke kutsmoes de linkse media en de regering ook gaat komen. Eerst naar de Turkije brengen en dan naar hier. Berechten wordt een lachertje voor deze tuinmannen, bouwwerkers en koks want gevochten hebben ze nie meneer. Over twee jaar begint de ellende hier op straat met auto's, vrachtwagens en messen. Daders waren politie bekent en de politicus is weer eens geschokt. De verkiezingen zijn nog heel ver weg maar het probleem dat blijft meneer.

jan huppeldepup | 07-11-19 | 20:14

De doodstraf is voor die uitreizigers de wens. Zij kozen voor een kalifaatmissie waarin zij kozen voor de doodstraf als gerechtelijk middel. Wie zijn wij om hen dat recht af te nemen?

borgmonster | 07-11-19 | 20:14 | 4

@brie-de-penis | 07-11-19 | 20:22:
Hm, ik heb wel gelezen, dat Gabriel Mohammed de hel heeft laten zien, en daar komt zijn uitspraak vandaan dat:
'Women comprise the majority of Hell's occupants.'
Zijn lievelingsvrouw Aisha (hij had er 11), heeft volgens de Hadith een keer gezegd:
'You have made us equal to the dogs and the asses'" Wat ongeveer de rol van vrouwen in de toenmalige (?) Islam aangeeft.
Voor vrouwen dus geen uitvoerige beschrijvingen over de geslachtorganen van de huri's in het paradijs zoals bij de mannen , maar slechts de vage aanduiding dat zij ook 'partners' zullen krijgen.

Roadblock | 07-11-19 | 20:33
▼ 1 antwoord verborgen

Ik vind dat alle Jihad-gangers en alle Syriers naar Nederland moeten komen. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want ik ben geemigreerd en wil ze niet hier.

skoftig | 07-11-19 | 20:14

Als je drugs meeneemt naar Singapore, riskeer je de doodstraf. Als je gaat moorden en verkrachten in Irak blijkbaar ook. Ik vind het niet echt ingewikkeld eigenlijk.

John McClane | 07-11-19 | 20:12 | 2

Juist,

Datgingniegoed | 07-11-19 | 20:49

Zeer goede stelling! Hulde.

keestelpro | 07-11-19 | 22:52

Waar komt toch dat superieure gevoel vandaan, dat wij ze wel even gaan straffen en terug naar Nederland halen?
Laat die mensen daar het uitzoeken.
We halen joran van de sloot toch ook niet op uit die peruaanse gevangenis.
Marroko enz Halen ook geen gespuis op. Sterker nog die Willen ze nieteens als we ze Komen brengen. Daarnaast denk ik dat isis lui beter aansluiting vinden ergens in het midden oosten Dan hier. De overheid Wil bewust een probleem creeren zodat er weer maatregelen Moeten worden getroffen om terrorisme tegen te gaan.

ei van hoo | 07-11-19 | 20:12 | 5

@Binnenbaan | 07-11-19 | 20:18: Waarschijnlijk op een mobiel gepost. Het woorden boek doet soms rare hoofdletter combinaties.

Twisted_Faith | 07-11-19 | 20:21

@skoftig | 07-11-19 | 20:20: zal best maar ik spot in 8 regels tekst 17 taalfouten, dat krijgen ze zelfs op dixlesieformu.ml niet voor elkaar.

Binnenbaan | 07-11-19 | 20:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik mis een politieke partij met de optie: Oog om oog, oftewel het gehele zootje eenzelfde lot doen ondergaan als hun slachtoffers. Geheel volgens hun eigen islamitische traditie.

Abject | 07-11-19 | 20:11 | 1

Normaal gesproken behoort dat gezegde aan de Jauhden. Maar ja die halen kwa aantal stemmen nog minder dan Bij1.

skoftig | 07-11-19 | 20:17

Waag het niet om die hier binnen te laten , dan beschouw ik het huidige politiek als staatsgevaarlijk.

ewout56593235 | 07-11-19 | 20:09 | 2

Da's rijkelijk laat dan.

marcoplarco | 07-11-19 | 20:11

@marcoplarco | 07-11-19 | 20:11: Klopt , misschien dat het spreekwoord nog reddend is , 'beter laat dan nooit'? (al vrees ik dat idd het kwaad reeds geschied is)

ewout56593235 | 07-11-19 | 20:14

Voor mij is de doodstraf geen rode lijn meer. Ik bedoel, het heeft hen toch ook niet tegengehouden?

marcoplarco | 07-11-19 | 20:09

Is er een meer- of minderheid in de kamer om ze daar te laten creperen zoals wenselijk is ? En heeft de politiek wel het laatste woord of is er dadelijk één ongekozen rechter die het wel eens zal beslissen voor 17 miljoen mensen.

Al die internationale verdragen opzeggen, nu !

sprietatoom | 07-11-19 | 20:09

Hoe zit het eigenlijk met hun pensioen? Is dat net zo goed geregeld als bij de SS-ers?

Mr_Natural | 07-11-19 | 20:08 | 1

Klinkt meer als Italiaanse SS , Moslimolinie

ewout56593235 | 07-11-19 | 20:12

Geldt ook voor de haatkippetjes en hun gebroed. Ik heb dit al eerder geplempt onder ondergesneeuwde topics, maar lijkt me hier relevant. Hopelijk blijft 'ie nu wel staan: De Jihadganger, vrouwelijke variant. Deed alleen huishouden. Meer niet.

Erratio | 07-11-19 | 20:08 | 2

05:20 uur. Fatima wordt wakker van de schel uit de minaret schreeuwende Imam. Lawaai, klopt, maar de plicht roept. De Azaan. Iedere dag weer. Zonsopgang, een mooie dag in het Kalifaat. Tijd voor huisvrouwwerk. Schoonmaken enzo, u kent het wel. Insh'allah.

Fatima staat op, haatbaard slaapt nog. Die Kalashnikov naast het bed is vies, valt haar op. Daar moeten we wat aan doen! Voorzichtig pakt ze de Kalashnikov op en rept zich naar de keuken, haar domein. Ze opent het keukenkastje, rommelt wat tussen de couscous en linzen en jawel: wapenolie gevonden. Routineus demonteert ze de Kalashnikov, maakt alles weer gangbaar, wapenolie waar nodig en zet de Kalashnikov blind weer in elkaar en: herlaadt de 6 magazijnen uit een ander keukenkastje met verse 7.62mm patronen, uit weer een ander kastje, naast de opgestapelde luiers. Haalt vanzelfsprekend nog even een doekje over het wapen. "Mooi huishoudelijk werk", prevelt ze. Allahu akbar!

Het mes van haar haatbaard hangt bij de voordeur, in de holster. Ook onder de stollende viezigheid. Fatima is een vrome, goede huisvrouw, dus ook het mes en de holster ondergaan een grondige kuisiging, waarna ze voor de zekerheid het mes nog even langs een toevallig rondslingerend aanzetstaal haalt. Dat snijdt wat makkelijker. Fatima is een vrome Moslim, tenslotte.

Erratio | 07-11-19 | 20:14

@Erratio | 07-11-19 | 20:14:
Ik kan u de arabische serie Black Crows die gaat over het leven in ISIS gebied op netflix aanbevelen.
Heel veel gebeurtenissen in die fictie serie berusten op feitelijkheden.
U zou u verbazen hoe dicht u bij de waarheid gekomen bent.
De vrouwen waren vaak erger dan de mannen -vooral onderling.

Roadblock | 07-11-19 | 20:46

De Yezidi's verdienen genoegdoening, niet die Tweede Kamer zwijnen die hun eigen politieke belangen boven echte mensenrechten stellen, de Tweede Kamer is om te kotsen tegenwoordig..

smdyasc | 07-11-19 | 20:07

Ze mogen van mij een voorbeeld nemen aan Adolf en Eva

likdoorn | 07-11-19 | 20:06 | 2

Via Spanje ontsnappen per duikboot en nog lang en gelukkig leven in Argentinië?

W_F | 07-11-19 | 20:25

Adolf en Eva was toch met een slang en een appel?

skoftig | 07-11-19 | 20:29

Opt*fen! We halen ook toch geen drugssmokkelaars uit Colombia terug! Wat maakt hun speciaal??

DeutschlandUberAlles | 07-11-19 | 20:04 | 1

Hetgene wat hun speciaal maakt is een extra chromosoom wat ze niet hebben, net een hersencel meer als een koe, want ze poepen niet op de grond in huis, dat doen ze buiten de deur

brie-de-penis | 07-11-19 | 20:25

De wereld is oneerlijk.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 20:04 | 1

hoezo doodstraf probleem ook?
We hebben Mussert toch ook gewoon de doodstraf gegeven?

Hemmenaar7 | 07-11-19 | 22:46

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl