Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Diepte-interview Douglas Murray. Twee jaar na 'The Strange Death of Europe'

47 minuten Douglas Murray over de Stand van het Avondland, twee jaar na zijn boek over de vreemde dood van het Avondland. Het waard, is wat wij de moeite vonden.

Mooie man, mooi boek. De symptomen en prognose zijn vrij helder. Maar hoe komt het nou eigenlijk? Dat is een vraag die zelfs Murray niet echt beantwoordt, en dat zegt misschien ook wel genoeg. Hij beschrijft het als "an existential tiredness and a feeling that perhaps for Europe the story has run out and a new story must be allowed to begin." Maar waar komt dat nou in essentie vandaan? Die vraag beantwoorden is een beetje alsof je probeert te verstaan wat de wind zegt, of voorbij de ultieme biologische reductie uit probeert te leggen waarom cellen sterfelijk zijn. We kennen geen beschaving die de cyclus van barbarij > heerschappij > decadentie > verval > verovering door barbaren binnen/aan grens heeft kunnen ontsnappen, en we zien al helemaal geen reden waarom Europa de eerste zou zijn die het wel lukt. Dus misschien heeft ome Spengie toch gewoon gelijk, en ligt Europa er over 1000 jaar bij op een manier waarop we het met geen mogelijkheid terug zouden herkennen. Zouden de oude Atheners het geloofd hebben dat hun schatkist 2000 jaar later onder curatele stond van een vrouwelijk Germaans stamhoofd?

Nieuw Boek: Douglas is onderwijl in de sfeerverziekende identiteitspolitiek gedoken en heeft ook daarover een moetlees boek getikt: The Madness of Crowds.

Reaguursels

Inloggen

Als tip van een raspessimist: doe niet zo defaitistisch... Dan creëer je een zelfvervullende voorspelling door nu al bij de pakken neer te zitten. Je kunt minimaal (vreedzaam en geweldloos...) je best doen de wereld een duwtje in de juiste richting te geven. Lukt dat niet kun je tenminste met een schoon geweten zeggen dat het niet aan jou heeft gelegen. En dat de meest gekozen naam Mo* is heeft ook wel iets te maken met het feit dat in die cultuur het gangbaar is om elke eerste zoon zo te noemen.

Tegelijk kun je aan mensen die vragen waar die ondergang dan blijft net zo goed vragen waar die beloofde Verlichting van de Islam in Europa blijft? Die komt niet echt dichterbij naarmate het aantal Moslims toeneemt en het aantal "verlichte" Europeanen afneemt, dunkt me. Alsof je in een badkuip ligt te kijken met een open kraan en vraagt wanneer die nou toch overstroomt, ook al stijgt het waterniveau duidelijk gestaag richting je lippen. Wil je dat niet, zou je toch eens de kraan dicht kunnen draaien of de stop eruit trekken, i.p.v. koeltjes te beweren dat je toch nog niet verzopen bent en maar te hopen dat de overloop een overstroming of verdrinking voorkomt. Behalve dat die overloop in de wereld van ongecontroleerde migratie slechts bestaat uit zelf wegwezen, als dat nog kan.

Mijn bijdrage is dat ik stug zal blijven stemmen voor partijen die gaan voor zoveel mogelijk concrete behulpzame maatregelen. Minder EU en overheid in het algemeen, migratiebeperking en alleen migranten die zichzelf tegen alle mogelijke kosten verzekeren en die minimaal van gemiddeld of hoger niveau zijn dan Nederlanders, zowel financieel als qua mentaliteit en respect voor gelijke vrijheden en rechten voor iedere staatsburger, en die ofwel slechts als tijdelijke zichzelf bedruipende bezoekers binnenkomen of werkelijk integreren en liever nog assimileren. En uiteraard nooit zoveel dat andere etnische groepen dan (gemengde) Nederlanders hier de meerderheid gaan vormen.

Graag ook een beter kinderbeleid. Geen bijslag of subsidie voor mensen die niet bijdragen maar slechts ontvangen. Hooguit één aantrekkelijk stukje bijslag voor je eerste kind in ruil voor spiraal of prikpil zolang je dat geld ontvangt. Belastingaftrek voor iedereen, ongeacht afkomst of (non-)religie, die zichzelf en eigen kinderen kan bedruipen. Zodat de verhoudingen weer een beetje recht worden getrokken en we de gewenste uitkomsten meer belonen dan de ongewenste. Geen dwang of geweld voor nodig.

Maar, niet getreurd, ook als we die vreedzame geweldloze strijd niet winnen, dan wint de menselijke aard het wel. Lang voordat er werkelijk een overname komt, mits de nieuwkomers zich niet beter gaan gedragen, ontstaan er vanzelf wel partijen en (echte) populisten met voldoende aanhang om dat tij te proberen te keren op minder zachtzinnige wijze. Het is al onze voormalige kolonieën ook gelukt om zich te ontworstelen aan een deels parasitaire en deels wel bijdragende minderheid der Europeanen, met superieure technologie en die fokten als konijnen voor Paus/Dominee, Volk en Vaderland.

Het zou me zaak lijken voor linkse en "gematigde" mensen om wat minder af te geven op de vreedzame alternatieve partijen met oog voor de vermeende problemen en grieven van het gewone volk, dan ze stelselmatig in de armen van minder welwillende "redders" te drijven, en hooghartig weg te honen en te ontkennen dat die problemen er zijn. Of ze eindeloos te bagatelliseren als "nog niet erg genoeg". Als die problemen er zogenaamd niet zijn, wat is dan het bezwaar tegen de genoemde maatregelen van gematigde, kwalitatieve migratie en een eugenetisch (geweldloos) kindbeleid i.p.v. de (on?)bewust dysgenetische variant die we nu hebben? Minstens lost dat het "probleem" van alternatieve rechtse partijen op door wegnemen van de zorgen van hun aanhang en een afname van de sociaal-economisch mindere helft van de bevolking ten gunste van de beter gesitueerden die op hen neerkijken.

Ondertussen hoef ik mij als blanke Nederlander noch trots noch beschaamd te voelen voor daden van sommige voorouders, laat staan die van andere Nederlanders. Het is je reinste groepsdenkende kul om iemand de misdaden van zijn ouders, laat staan de verre voorouders van mensen die toevallig dezelfde taal spreken of dezelfde huidskleur hebben in de schoenen te schuiven. Je bent geen slachtoffer omdat je betovergrootmoeder een slaaf was, niemand hoeft je te compenseren daarvoor. Je bent geen dader omdat je blank bent en een andere blanke ooit iets fouts deed. Keer die wanstaltig domme drogreden om, pas ze toe op Joden of zwarten of Islamieten, en je zou door dezelfde persoon die jou van schuldig aan wit privilege verklaart, uitgemaakt worden voor antisemiet, racist of Islamofoob. Je bent verantwoordelijk voor je eigen (wan)daden, niet die van een ander.

Wol | 13-10-19 | 15:17 | 1

Mooi sterk betoog om de handdoek inog niet n de ring te gooien. Fijn ook om eens weerstand te lezen! Er spreekt kracht uit uw karakter!

Maar auteur beschrijft de tendens van wat in Europa speelt en hoopt nog dat mensen zijn boek lezen. Het houdt wel voor veel mensen in dat ze hun zienswijze, schuldgevoelens, bekrompenheid los moeten laten en dat zie ik niet zo snel gebeuren. In Europa liepen we al vaker achter de feiten aan, Brussel nu voorop met de groteske migratiepolitiek als gevolg. 60% van migranten in Duitsland zijn géén vluchteling.

Ben ik optimistisch gestemd? Nee. Hoop ik nog dat velen tot inzicht komen: ja.

Jan, Leiden | 13-10-19 | 15:48

Flink wat delen bekeken. Vroeg me ineens af hoe het mogelijk is dat alle onbenulligheden waarover in de lidstaten en in Europa wordt vergaderd zo'n enorm rookgordijn zijn geworden voor wat het meest op het spel staat: onze vrije beschaving. Een beschaving die wordt bedreigd door een andere uit het jaar 400.

Hij eindigt nog wel mooi, gooi de bitterheid en haat weg en geniet van wat om ons heen is: kunst, literatuur. Misschien het beste advies na deze week.

Jan, Leiden | 13-10-19 | 14:38

De mondiale politiek-economische en religieuze elite heeft 2 wegen ingeslagen om haar doel re bereiken: de evolutionaire weg naar wereldmacht bv dmv Agenda 21 en Agenda 30. Langzaam landen van binnenuit ontmantelen dmv internationale wetgeving en -afspraken/pacten.
De revolutionaire weg wordt oa bewandeld door bevolkingen onder de druk te zetten middels het steeds meer inzetten van ondemocratische goed gefinancierde NGO's met de inzet van allerlei "nuttige idioten". XR is daarvan een voorbeeld.
Uiteindelijk zal men total control uitoefenen op dezelfde wijze als het Chinese social credit systeem door ons een CO2 account door de strot te duwen met als argument "redding van de aarde" maar wat in werkelijkheid een rantsoeneringssysteem is. Totaal ingebed en afhankelijk van dit systeem wordt de gewone burger uiteindelijk totaal monddood gemaakt. Deze strategie is aannemelijk. Internet staat er vol van.
www.boublog.nl/2013/06/14/de-dubbele-...
www.voetafdruk.eu/
Het engste binnen de klimaatgedachten is de telkens terugkerende redenering "we zijn met teveel mensen". Nu nog hardop gedacht. Straks in de praktijk uitgevoerd tenzij we iets van het verleden hebben geleerd maar ik vrees het ergste.

matrixbluepill | 13-10-19 | 14:25

Een meer nauwgezette diagnose en gearticuleerde bespiegeling in zo'n kort tijdsbestek krijg je niet snel.
Een van de redenen dat bijvoorbeeld Peterson gezien wordt als een intellectuele 'black belt' is dat hij zelfkritisch en introspectief een van z'n mindere debatten kan aanhalen om met iemand in een openbaar aanklikbare video te bespreken wat daar ook maar een fractie beter aan kon. Murray is iemand van eenzelfde niveau.
Hij, Shapiro, Weinstein, Rogan, Peterson.. ze kennen elkaar allemaal. Eigenlijk zouden ze samen moeten werken om iets op poten te zetten.

Slogra | 13-10-19 | 12:29

Zomers op het strand kun je het zien. Er zijn kinderen die prachtige zandkastelen bouwen. Er ook zijn kinderen die de ingezakte zandkastelen van de vorige dag opbouwen. Tenslotte zijn er kinderen die een kasteel zien, een aanloop nemen en het kapot trappen.

squadra | 13-10-19 | 10:21

@Sjefke7807:
Mijn bewering van 'zelfingenomen' trek ik in, na nadere beschouwing. Deze qualificatie is onterecht en daar sla ik de plank mis.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 09:35

Grappig al die modellen door angst gevoed, met apocalyptische (aka eukaliptiaïsche) scenarios .Feit = de wereld "mondialiseert" en dat zal ook wel moeten als men problemen serieus wil aanpakken, migratie hoort daarbij, en is van alle tijden.

cat22 | 13-10-19 | 09:31 | 3

Heeft niet zo veel met problemen serieus aanpakken te maken., eerder nog meer chaos.

nikolaos | 13-10-19 | 10:03

Volmondig nee.

Uw bewering heeft betrekking op migratie op basis van private initiatieven. Mensen die internationale relaties aangaan met de daarbij behorende residency.

We hebben hier te maken met sociale oorlogsvoering (identiteitspolitiek, uitgevoerd door de wetenschappelijke instituten) en demografische oorlogsvoering (immigratie van niet homogene culturen). Uitgevoerd door de Nederlandse overheid en gestuurd door het politieke partijkartel.

Dit alles ondersteund door de gekochte media.

Noot: 'sociaal' en 'demografie' zijn twee macroeconomische factoren die de overheid behoort te reguleren ipv actief te beïnvloeden. De overheid die als publieke actor treedt in de private marktsector is als vloeken in de kerk. Dit is een schandaal van ongekende grootte daar het de rechtstaat aanstaat. En waarmee de overheid zich positioneert als dictator. Onaantastbaar.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 10:25

Ik ben het in grote lijnen altijd eens met Murray. De vragen die ik als lezer heb komen echter niet aan bod als de interviewer een zwijmelende fan is.

Rest In Privacy | 13-10-19 | 09:22

Lees “Strange death...” en je kunt maar één ding doen: Huilen!
Ook Nederland pleegt slow-motion suicide: We ontmantelen het beste gasnet ter wereld en slopen de meest schone en efficiënte landbouw ter wereld. En via de achterdeur laten we drommen mensen binnen die geen enkele culturele affiniteit hebben met NL, en blijvend achterlopen qua onderwijs en economische bijdrage. De kosten stijgen, en steeds minder mensen die de collectieve rekening kunnen betalen. Als je het beste dat je hebt kapot maakt, en het slechtste dat we hebben stimuleert, dan kan je alleen nog maar huilen.

Zeddegeizot | 13-10-19 | 09:15 | 1

En dat nog bewust doen ook. Dat maakt het nog erger...

kunnenzedanniks | 13-10-19 | 10:51

Geen Stijl: Ik kan niet zonder. Geen medium waar je zo veel van leert maar dat ook hoop geeft

frisenfruitig | 13-10-19 | 09:10 | 1

Dan is het boek van Murray echt iets voor u.

Schepvogel | 13-10-19 | 10:47

In zijn algemeenheid.

Mijn kennis over het oeuvre van de man is beperkt. Echter, wat ik tot nu toe heb gehoord en gelezen overstijgt niet de onderwerpen identiteitspolitiek en islam (aangewakkerd door respectievelijk onderwijs en immigratie).

Het probleem is m.i. dat deze beide onderwerpen niet de bron van het probleem vormen. De bron van het probleem voert terug naar de overheden in Europa die deze beide zaken hebben gefaciliteerd.

Het is opmerkelijk dat haast niemand de dominante rol van de verschillende Europese overheden erkent. Laat staan er een strategie op los laat. Dit geldt ook voor Murray en Jordan.

Wat Nederland betreft haal ik een conclusie aan van Hannibal op de site Veren of Lood, waarin hij óók de islam aanwijst als oorzaak van het probleem van de uiteenvallende samenleving. Dit is verontrustend daar hij wat mij betreft de primus inter paris is van de Nederlandse critici.

Dat de Nederlandse overheid (partijkartel) het volk kan domineren op basis van een totaal gecorrumpeerd bestuursmodel (staatsinrichting) is helemaal een brug te ver voor velen.

Kortom, vooralsnog is er geen sprake van enige concrete oppositie tegen de allesoverheersende overheidsmacht. Los van het goede werk dat Murray en Jordan leveren.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 07:26 | 1

Jordan = Jordan Peterson.
Murray = Douglas Murray

Voight-Kampff | 13-10-19 | 10:32

Athene overheerst door de Germanen: hartstikke positief natuurlijk, dat hard werken en niet zeiken en eerlijke kansen voor iedereen (Germanen) uiteindelijk wint van genocide en slavernij en nepotisme (Grieks-Romeinse rijk)

Lekker boeie wat zo'n bloedpudding-eter van Europa vind: zijn eigen land draait *volledig* op onderbetaalde Polen en Pakistanen. Wordt lachen als de NHS straks alleen nog dronken Engelse hooligans kan inhuren.
(Ik ben helemaal voor het inhuren van locals boven immigranten, maar die locals moeten wel een deugdelijke opleiding en werkmoraal hebben, en kom daar maar eens om in Engeland-klassenmaatschappij)

******** | 13-10-19 | 07:24 | 1

Oh, dus je leest niet wat er staat maar kijkt eerst wat de bron is voor je besluit of het enigszins in je straatje past of niet.

Sans Comique | 13-10-19 | 08:30

"The Strange Death of Europe" -> "Der Untergang des Abendlandes", ongeëvenaard meesterwerk van Oswald Spengler van zo'n eeuw geleden is veel oorzakelijker en universeler. Vereist wel iets meer historische kennis dan "Moderne Vaderlandse Geschiedenis". Trouwens pas in 1917 voor het eerst vertaald in het Nederlands.
www.boomfilosofie.nl/uitgelicht/onder...
"The Madness of Crowds" -> Bezig met lezen. Eerste indruk: minder grondig en inzichtelijk (en ook weerom minder universeler) dan Gustave Le Bon's "The Crowd: Study of the Popular Mind".
www.bol.com/nl/f/the-crowd-study-of-t...

WirMachenMusik | 13-10-19 | 04:51

Er is maar een manier om aan het slachtofferschap en het verval te ontkomen: we moeten ons opstellen als heersers en overwinnaars worden. Enige expansiedrift past daarbij. Misschien moet ik wel eurofiel worden.

mozaard | 13-10-19 | 04:04 | 2

Zo ongeveer alle Nederlandse inkomens in de wereldwijde 10%: hoezo zijn wij volgens jou nu dan nog géén winnaars ??

******** | 13-10-19 | 07:28

@******** | 13-10-19 | 07:28:
Indien u het over de huishoudinkomens heeft dan is het raadzaam om hierbij ook even de huishoudschulden te betrekken. Althans als u uzelf niet voor gek wilt zetten.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 08:34

Dat de geopolitieke verhoudingen er over 1000 jaar wel eens heel anders eruit kunnen zien is wel een hele grote open deur. En 2000 jaar geleden was Athene al geen autonome macht meer. Maar verder goed stukje hoor.

Binnenbaan | 12-10-19 | 23:20 | 1

Het gaat ook wel een stukje sneller dan 1000 jaar. Ik denk dat een bezoeker uit 1960 dit land al niet meer zou herkennen. Niet qua uiterlijk,niet qua mentaliteit, niet qua vergevorderde betonrot in de politiek.

Sans Comique | 13-10-19 | 08:32

Baptized In Fire.

Robert Haynes | 12-10-19 | 23:09

Murray geeft m.i in dat magistrale boek over Europa nu juist wel duidelijk antwoord op de vraag hoe het komt - de oplossingen heeft hij iets minder, en logisch ook: het is te laat.
Ik moet zeggen, hoe meer interviews ik kijk met Murray en Peterson, des te groter de plaatsvervangende, maar ook woedende schaamte die mij bekruipt over mijn seksegenoten. Wijven met microfonen. Die zich niet ingelezen hebben en maar door hem heen kakelen, omdat ze weten dat ze hem niet kunnen pareren, en te dom zijn om van hem te leren. Gelukkig hebben we Paglia nog. En Greer.

kapoerewiet | 12-10-19 | 22:46 | 1

Peter Robinson is een heel goede interviewer. Mevrouw Candace Owen wordt ook steeds beter.

jan99 | 13-10-19 | 09:30

Murray is een intelligente man die goed uit zijn woorden kan komen (al slist hij wel nogal, waardoor het voor mij als Nederlander soms niet helemaal te volgen is). Aan hem zal het niet liggen.
De onwil om voor onszelf op te komen is volgens mij een welvaartsverschijnsel. Al zulke slappelingen hebben nooit ergens echt voor moeten knokken. Dat verklaart ook de lafheid en toegeeflijkheid tegenover SJW-wappies. Men ziet er tegenop om mensen recht in hun gezicht tegen te spreken of uit te lachen omdat men het conflict schuwt. In de grond is dat ook een welvaartsverschijnsel.
Wat ik tot op de dag van heden nooit heb kunnen begrijpen is de zelfhaat. Zoals de interviewer al terecht stelt: waarom zou het Verenigd Koninkrijk zich schuldig moeten voelen over de wereldoorlogen? Waarom zou Zweden zich schuldig moeten voelen over het kolonialisme? Waarom zou Nederland zich schuldig moeten voelen over de apartheid of de slavernij? Waarom hebben zoveel van die West-Europeanen zo'n hekel aan zichzelf?

JvanDeventer | 12-10-19 | 22:38 | 7

Gekheid heb je aan alle kanten.
Wederzijds respect en eerlijk delen levert op de lange duur meer op dan geweld en nationale trots: daarom staan Nederland en de EU er een stuk beter voor dan Engeland.

De Duitsers reageren op tegenslag door hard te werken en mooie producten te maken, de Britten door boos te stampvoeten dat niemand hun producten wil kopen.

******** | 13-10-19 | 07:35

@******** | 13-10-19 | 07:35:
Ik zal even duiden waar "nationale trots" voor staat.

Dit staat namelijk voor een veilige en vrije omgeving met grenzen, in een vijandige wereld. Twee grondrechten die voortkomen uit het onaantastbare geboorterecht van zelfbeschikking; ook wel bekend als soevereiniteit.

En wat uw economische insteek betreft; deze staat in Nederland niet in dienst van de huishoudens maar van het grootkapitaal. M.a.w. we hebben in Nederland te maken met een rijke overheid en arme huishoudens.

U geeft de indruk van een slaaf die in gevangenschap is geboren en niet in staat is om informatie te verwerken.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 08:43

@******** | 13-10-19 | 07:35:
Het is nu juist de zorg van Murray dat "de Duitser" en "de Brit" aan het verdwijnen zijn. Als u dit stukje had beluisterd was het u opgevallen dat precies dat het onderwerp van het eerste boek van Murray is.
Wat "nationale trots" mij oplevert is mijn behoud van eigenwaarde: het gevoel dat ik geen waardeloze lul ben, dat mijn land er best mag wezen, dat het de moeite waard zou zijn als we Amsterdam voor Nederland zouden kunnen behouden vanwege alle waardevolle gebouwen uit de Gouden Eeuw; dat onze taal de moeite waard is. U heeft overduidelijk met twee vingers in uw oren geluisterd of u begrijpt gewoon geen Engels.

JvanDeventer | 13-10-19 | 09:49
▼ 4 antwoorden verborgen

Tranen in de ogen. Dank God op mijn blote knieën dat ik geen kinderen heb en dat het grootste gedeelte er al op zit. Hoop alleen dat de pil van Drion o.i.d. over pakweg 30 jaar bij de Etos te koop is voor pakweg een tientje, want senioren:
- zijn te duur qua zorgkosten;
- dragen niets bij aan het milieu/de aarde;
- doen het niet leuk op Instagramfoto's.
Elk nadeel hep ook zijn voordeel, Johan.

Deksmaat | 12-10-19 | 22:27 | 7

Waarom wachten: spring nu gewoon van een torenflat.
Oh wacht, het is makkelijker om te verwachten dat andermans kind uit de goedheid van zijn hart voor jou zorgt. Ook al zit jij hem voortdurend uit te schelden en heb je je uiterste best gedaan om totaal niks bij te dragen aan zijn studie of huisvesting of wat dan ook.

******** | 13-10-19 | 07:40

@******** | 13-10-19 | 07:40:
"Ook al zit jij hem voortdurend uit te schelden en heb je je uiterste best gedaan om totaal niks bij te dragen aan zijn studie of huisvesting of wat dan ook."

Van deze zin klopt werkelijk niets; nada. De man scheldt niemand uit en wat hij heeft indirect heeft bijgedragen (via belastingheffingen) is niet bekend bij u.

Woede zonder inhoud en structuur.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 08:31

Met u staan de tranen in mijn ogen en zit ik te trillen van machteloosheid.

Onbekende vriend en strijdmakker; geef nooit op. U bent niet alleen. May the force be with you.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 10:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Nietzsche and Truth: Skepticism and The Free Spirit.

Robert Haynes | 12-10-19 | 22:23

Maar vlot het nou al een beetje met die ondergang van het Avondland? Vind het aardig meevallen na alle apocalyptische verhalen..

Beste_Landgenoten | 12-10-19 | 22:15 | 7

Het uiteenvallen van het Romeinse Rijk duurde enkele eeuwen. En toen men dat een beetje in de gaten kreeg, was het al te laat. Of het 'een beetje wil vlotten' vraagt zo'n koekwous dan...

Stijlicoon | 13-10-19 | 07:59

@******** | 13-10-19 | 07:46: Wat bazel jij nou. Alsof er niks zit tussen je de pleuris werken met je kinderen in de opvang en het aan huis gekluisterd zitten als baarmoeder terwijl de openbare ruimte (zoals deze buurten) voorbehouden zijn aan laagschedelige rokende baardapen? Ga fietsen. In Saoedi-Arabië of zo.

kapoerewiet | 13-10-19 | 11:53

Ach jongens die toch eens normaal. Dat paniek verhaal kennen we zo langzamerhand. Die grijs gedraaide plaat van Geert Wilders en al die bangpoepers. Het is nog nooit zo goed gegaan. Ja er is migratie, maar de wereld verandert jongens. Jullie staan totaal aan de zijlijn. Je wordt links en rechts ingehaald. En de islam, dat is een ten dode opgeschreven religie.

Beste_Landgenoten | 13-10-19 | 12:29
▼ 4 antwoorden verborgen

Jezus, de rechtse aluhoedjes komen wel weer aan hun trekken op mijn favoriete haat blog. Vvmu mensen, maar godverdomme wat doet dat af en toe pijn. Auw, auw, auw....

Ignatius J Reilly | 12-10-19 | 21:38 | 6

@Beste_Landgenoten | 12-10-19 | 22:17: Klopt. Die paniekzaaierij van het klimaatalarmisme en klimaatpaniek doet het goed. De echte reële van de omvolking komt nog niet echt binnen.

ristretto | 13-10-19 | 04:18

@ristretto | 13-10-19 | 04:18:
Laat je vooral niet hinderen door feiten: jouw internet-meninkje is gewoon gelijkwaardig aan de wetenschappelijke consensus. Je bent een heel mooi sneeuwvlokje hoor *geeft ristretto klopje op hoofd*

******** | 13-10-19 | 07:51

@******** | 13-10-19 | 07:51:
Toe maar; “wetenschappelijke consensus”.

U gebruikt niet de woorden ‘wetenschappelijk bewijs’, omdat het bewijs niet wetenschappelijk is aangetoond.

U acteert op het niveau van wetenschap is democratisch. De meeste stemmen gelden. Hi hi.

Voight-Kampff | 13-10-19 | 08:25
▼ 3 antwoorden verborgen

Nog een briljant interview/gesprek met Douglas over z’n nieuwe boek: youtu.be/1DLrRDSGi6E
En het gesprek met Candace Owens is ook een aanrader.

Stormageddon | 12-10-19 | 21:28 | 1

@Stormageddon | 12-10-19 | 21:28 |
Candace Owens is zelf ook goud trouwens. Ik heb het gesprek dat u noemt gezien. Een dik uur genieten was dat.

Sjefke7807 | 12-10-19 | 21:50

Of 'we' in Europa ten onder zullen gaan weet ik niet maar we zullen zeker onherkenbaar veranderen in de komende 100 jaar. Dat alle beschavingen voor ons ten onder zijn gegaan zegt op zich weinig. Al die beschavingen hadden ten slotte een betrekkelijk lokaal karakter. Onze Westerse beschaving met zijn democratie, zijn vrijheden en zijn technologie is de eerste die zijn denkbeelden en verworvenheden vrijwel mondiaal heeft kunnen uitrollen, mede dankzij een vrijwel wereldomvattende verzameling koloniën. Natuurlijk, er zijn semi-verstopte stammen die weinig van de Westerse levenswijze weten, maar zelfs daar zie je de t-shirts en de shorts al binnensijpelen. Natuurlijk, er zijn heel wat landen waar vrijheid en democratie geen voet aan de grond hebben gekregen, maar onze belangrijkste bijdrage aan de wereldgeschiedenis - wetenschap die voor allerlei technisch vernuft heeft gezorgd - is inmiddels tot in alle uithoeken doorgedrongen. Zelfs in de meest afgelegen regio's kunnen mensen stroom opwekken en naar de radio luisteren en waar de bevolkingsdichtheid hoger ligt verschijnen meteen de auto's, de mobieltjes en even verderop de eerste torenflats met verwarming en stromend water. Kortom: de in het Westen tot bloei gekomen wetenschap heeft aan de wieg gestaan van de globalisering en de mondialisering. Gevolg daarvan is dat onze beschaving min of meer kan blijven voortbestaan - goed, waarschijnlijk op termijn niet meer met het zwaartepunt in Europa of de VS maar dan toch wel in Zuid-Amerika, Afrika of China. Ik gok op de laatste en ik gun het ze (maar liever pas over een eeuw of zo). Ten slotte zijn Aziaten gemiddeld intelligenter dan blanken dus ze zijn de perfecte kandidaat om ons als soort los te maken van deze planeet. Bovendien is de Aziatische cultuur aanzienlijk collectivistischer dan de onze, wat om dingen gedaan te krijgen natuurlijk wel een enorm voordeel is, zoals de spectaculaire ontwikkeling van China, Japan en Zuid-Korea hebben laten zien.

Hetze Haatstra | 12-10-19 | 21:12 | 4

@Axelvon | 13-10-19 | 09:41: zoals ik al zei verwacht ik niet dat het zwaartepunt van de beschaving over 100 jaar nog bij ons ligt en dat is mede om de redenen die jij noemt. Door hun collectivistische cultuur (die bepaald niet van de afgelopen eeuw is maar is terug te voeren op Confucius) lijkt me de kans daarop bij de Chinezen een stuk kleiner. Als zij onze technologische vooruitgang weten voort te zetten kan het zaadje dat wij geplant hebben ongetwijfeld verder groeien. Zij hebben bovendien als voordeel dat ze onze fouten kennen en wellicht kunnen vermijden.

Hetze Haatstra | 13-10-19 | 10:35

@Hetze Haatstra | 13-10-19 | 10:35: De Westers methode is in feite een perfecte methode voor een mens die zichzelf heeft gezien en overwonnen. In handen van een mens die nog in de ban is van zijn driften en ego is het levensgevaarlijk. Een waarlijk vrij mens kan met onze kennis een paradijs op aarde hebben. Een bier en tieten zingend bewustzijn krijgt de pleuris.

Axelvon | 13-10-19 | 11:11

@Axelvon | 13-10-19 | 11:11: mee eens. Die ware vrijheid houdt echter een aantal zaken in die nog nauwelijks te vinden zijn, zoals de bevrijding van hebzucht en eigenbelang. Nu zijn dat dingen die de Chinezen zeker ook niet hebben uitgeroeid maar ik denk dat zij het vanwege hun cultuur wel makkelijker kunnen loslaten dan wij en zeker makkelijker dan de nog materialistischer Amerikanen. En vergeet niet: de Chinezen hadden al eerder een hoogontwikkelde cultuur en zijn na een diep dal (waarin ze vooral door de Britten werden vernederd) weer teruggeveerd. Ook wij zouden dus na een periode van verval door interne en externe oorzaken de weg omhoog weer kunnen vinden.

Hetze Haatstra | 13-10-19 | 13:30
▼ 1 antwoord verborgen

Ik begrijp wel wat de mindset is van een filosoof. En ik begrijp ook dat hij de gedachte blokt van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Maar het is eigenlijk heel simpel als mensen van verschillende culturen zo bij elkaar op de lip zitten. En dat is burgeroorlog. Niets meer en niets minder. En dat ga ik nog meemaken helaas,

azijnseikerT | 12-10-19 | 21:00 | 4

@azijnseikerT | 12-10-19 | 21:41:
Een interessante en relevante vraag.

Antwoord; ik ken geen homogene multiculturele samenleving.

Vooralsnog geef ik hiervoor de verklaring dat er niet bewust op is gestuurd.

Dit in tegenstelling tot de niet-homogenen multiculturele Nederlandse samenleving, die bewust door de overheid is gecreëerd om het volk te kunnen overheersen in de chaos van (religieuze in dit geval) tegenstellingen.

De overheid die schaamteloos treedt in de macro-economische factor demografie (i.p.v regulering) met actieve bevolking (immigratie), zonder dat ze aansprakelijk kan worden gesteld.

Voight-Kampff | 12-10-19 | 22:01
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een oeverloos gewauwel van een beschaafde en zelfingenomen man.

Ik heb zitten luisteren naar een redelijk onderbouwde probleemstelling. Zonder dat er sprake was van enige inductieve redenering in de vorm van een analyse met conclusie. Laat staan een strategie en plan van aanpak.

Hulde voor Spartacus die dit reeds heeft opgemerkt en in zijn inleiding aangekondigt, met “Maar hoe komt het nou eigenlijk?”.

Het zwakke verhaal van Murray is m.i. terug te voeren op een dunne beroepsopleiding. De man is slechts een competent journalist. Dit breekt hem op. Het onderwerp is te groot voor hem om te ontleden. Hij mist eenvoudig de denkkracht, structuur van redeneren en woordkeus.

Het is voorts opmerkelijk dat hij het allesoverheersende machtsconcept van de oligarchie niet ter sprake heeft gebracht. De eeuwige constante, ondanks de verschillende verschijningsvormen.

De interviewer, eveneens een aardige vent, had zich niet goed voorbereid. Hij was meer een fan die wat algemeen vragen stelde. Alleen al zijn inleiding: “… I am Peter Robinson”. Begrijpt de man werkelijk niet dat dat slechts zijn naam is!?

Kortom, platgetreden paden zonder enige toegevoegde waarde.

Voight-Kampff | 12-10-19 | 20:57 | 9

@Beste_Landgenoten | 12-10-19 | 22:20:
U: “Dus daarom, hoe staat het nou met die ondergang?”

Leest u mijn uiteenzetting eens hierboven m.b.t. een niet-homogene multiculturele samenleving.

M.a.w. de ondergang van de Nederlandse natiestaat is onvermijdelijk. Staart u zich vooral niet blind op huidige situatie. De toekomst is geen rechte lijn hieruit.

Voight-Kampff | 12-10-19 | 22:46

@Voight-Kampff | 12-10-19 | 22:41|
U heeft mijn tegel niet helemaal goed opgepakt denk ik. Want die laatste alinea's waren niet specifiek tegen u gericht, maar meer op het algemeen debat zoals dat nu gevoerd wordt. En ja, wij hebben al eens eerder dialoog gevoerd.

Ik ben niet emotioneel, ik ben het echter wel spuugzat dat men eventuele debatpartners al als niet ter zake doend weg schuift enkel en alleen omdat men niet verder kijkt dan genoten opleidingen.

Sjefke7807 | 12-10-19 | 23:12

@Sjefke7807 | 12-10-19 | 23:12:
"Omdat men niet verder kijkt dan genoten opleidingen"
Wat natuurlijk zeer ten voordeel is van hoog opgeleide psychopaten en parasieten. Karakterloos volk probeert iedereen over de tafel te trekken met intimidatie van intellectuele spierballen.
Maar daar hoef je niet in te trappen.
Gewoon in de voeten bijten van iedereen die na beneden trapt. Dat zal ze leren.

MistaRazista | 13-10-19 | 01:13
▼ 6 antwoorden verborgen

Prachtig interview, en wat weinig comments. Filmpje is dan ook langer dan 30 seconden.

Een dictatuur duldt geen tegenspraak. Bepaalde straatnamen, bepaalde standbeelden, bepaalde tradities, bepaalde boeken en uiteindelijk ook bepaalde personen zullen het veld moeten ruimen.
De geschiedenis is behoorlijk sarcastisch: de nieuwe apartheid van een snel groeiende (en deels digitale) dictatuur, is een uitvinding van de zogenaamde anti-apartheid movement. De 'Nie wieder's' zorgen voor 'Wieder'.

Axelvon | 12-10-19 | 20:53

Het was heel interessant. De man benoemt zaken die hier ook regelmatig passeren.
Hij wil met zijn boek "een pad maken door al die gekte heen."
Over de Brexit: "We wisten niet meer hoe we geregeerd werden."
Hij benadrukt dat we min of meer gedwongen worden te liegen, omdat in de werkelijkheid van dit unieke westen niemand wordt uitgesloten. Er zijn kansen voor iedereen die wil.
Ook: Tal van waarheden verdwijnen in een misdaadzone. Worden verdacht gemaakt. En nog meer dat hier in eenvoudiger bewoordingen steeds wordt gezegd.

Rest In Privacy | 12-10-19 | 20:48 | 1

Nee, dat mensen zich gedwongen voelen om te liegen is een verschijnsel zoals met de Nieuwe Kleren van de Keizer. Niemand durft hardop te zeggen dat hij in zijn blootje loopt, omdat iedereen er een reëel of denkbeeldig belang bij heeft om in de leugen te blijven volharden.
Ik heb een familielid in de asieladvocatuur. Haar baan is nutteloos en waardeloos als zij toegeeft dat die hele asielprocedure Een Grote Leugen is.

JvanDeventer | 12-10-19 | 23:25

G*dT, dit doet mij denken aan ‘FINIS GERMANIA’ geschreven door wijlen Rolf Peter Sieferle!
Es kommt so... oder so...
*CcMed*

kapitein oosterlng | 12-10-19 | 20:47

Hij heeft het niet over Europa. Hij heeft het over een aantal zeer lawaaiige 'weg met ons' groepen en een zootje politici in vooral het noord-westen dat eigenbelang en macht vele malen belangrijker vind dan het belang van hun volk dienen. Voeg daar aan toe de - door diezelfde politici gesteunde zo niet georganiseerde - grootschalige import van bevolkingsgroepen die wél vijandig staan tegenover alles wat de Europese beschaving tot Europese beschaving heeft gemaakt maar tegelijk recht meent te hebben op alle (wereldlijke) geneugten en gemakken die diezelfde Europese beschaving te bieden heeft, en je hebt zowel oorzaak als gevolg.
Grote groepen mensen in Europa wensen die afglijdende schaal niet, maar alleen in Oost-Europa zijn ze blijkbaar in staat ook politici te kiezen die het tij willen keren. Hieromtrent worden ze ook, en met toenemend succes, gekozen maar totnogtoe zorgvuldig buiten de machtscentra gehouden.

Pyrolobus | 12-10-19 | 20:33 | 4

Allah is geen issue. Een aflopende zaak. No worries.

Beste_Landgenoten | 12-10-19 | 22:21

Hij heeft het over Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Spanje en misschien ook Griekenland. Dat lijkt me wel genoeg "Europa".

JvanDeventer | 12-10-19 | 23:08

@Beste_Landgenoten | 12-10-19 | 22:21: Ik maak me geen zorgen over Allah, aangezien die niet bestaat. Ik maak we zorgen over de dienstknechten, en degenen die deze dienstknechten vrije toegang geven.

Pyrolobus | 13-10-19 | 18:28
▼ 1 antwoord verborgen

Meteen gekocht, zal het aandachtig lezen. Het zal in ieder geval beter zijn dan "Het Handvest van Brussel"! "Het dictaat" van Dikke Frans en zijn lokale knechtje Kajsa.

Du-u-u-h | 12-10-19 | 20:29 | 1

@Du-u-u-h | 12-10-19 | 20:29 |
Welke van de twee boeken bedoelt u? Want ook "The strange death of Europe" is het lezen meer dan waard, ik heb het hier op de plank staan. Enorm goed en verhelderend, maar wel ontzettend depressief makend.

Sjefke7807 | 12-10-19 | 20:51

Ik mag er wel iets van vinden maar ook weer niet al teveel he Jorris?

Wasbakplasser | 12-10-19 | 20:28 | 3
-weggejorist-
Pyrolobus | 12-10-19 | 20:35

En ja hoor, weggejorist.

Pyrolobus | 12-10-19 | 20:57
-weggejorist-
mozaard | 13-10-19 | 04:16

De machteloze impotentie van Europa irriteert mij ontzettend. Van Trump heeft Europa niets meer te verwachten. Omdat individuele landen niet bij machte zijn militair of economisch iets te ondernemen, en de Amerikanen onder Trump een isolationistische koers varen moeten we inzetten op een verenigd Europa om tuig als Erdogan de wacht aan te zeggen. Verder moet Turkije uit de NAVO worden gezet en moeten we ze nooit tot de EU toelaten.

Bigi Bana Boy | 12-10-19 | 20:27 | 1

Economisch wel, maar militair verwacht ik eigenlijk helemaal niets.

Wasbakplasser | 12-10-19 | 20:57

Meer Britse moslims die voor IS vechten dan voor GB zelf. Schokkend maar eigenlijk niet onverwacht. Iets waarover we niets gaan horen in de media helaas.

Repetitive Beats | 12-10-19 | 20:26

Zoals hij zegt, de massale import van bepaalde groepen mensen is een van de oorzaken van het verval. Thans is de oplossing de massale deportatie van bepaalde groepen mensen. Een hele uitdaging, maar het is beter voor iedereen. Ik geloof niet dat de gemiddelde salafist nou zo blij is als hij in Amsterdam om zich heen kijkt naar al die westerse verderfelijkheid. Hij zal gelukkiger zijn in de Maghreb of waar dan ook, en wij gaan hem brengen, gratis.
Uiteraard betekent dat ook geen verdere opname van vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Afrika en Arabië, maar dat moet inmiddels wel voor zich spreken.

Nederland80 | 12-10-19 | 20:09 | 2

Maar de A’damse Islamist ziet het als zijn taak om Dar-El-Harb te veranderen in Dar-El-Islam en daarom zal hij niet vrijwillig vertrekken uit ons kikkerlandje.

DolfWeerwolf | 12-10-19 | 21:17

Wie?!

Superior Bastard | 12-10-19 | 20:07 | 3

Niet iemand waar jij naar zou willen luisteren, al vertelde hij hoe jij je zou kunnen redden in een hopeloze toekomst.

smdyasc | 12-10-19 | 20:24

Cultuurbarbaar, en gemeld wegens vervelio!

eerstneukendanpraten | 12-10-19 | 20:24

Geloof het of niet, maar mijn hoop is gevestigd op Oost Europa. Daar is een levendige Christelijke gemeenschap die weer bloeit na decennialang onderdrukt geweest te zijn door de Sovjet Unie. Ook als je zelf niks hebt met het Christelijk geloof, je moet ze wel nageven dat ze tenminste érgens in geloven. Dat is al heel wat meer waard dan het platte nihilisme en verwende consumentisme van veel West Europeanen. Verder zijn ze daar, na lange Turkse overheersing ook niet zo naief om grote aantallen moslims toe te laten.

Barend Braakbal | 12-10-19 | 20:07 | 4

Die hebben niet onze zestiger jaren meegekregen dus daar regeert gewoon gezond verstand. Bovendien hebben zij meer dan genoeg recente ervaring met een bezetting.

Hier in het westen duurt 1968 al meer dan 50 jaar waarbij het ook nog eens steeds idioterie hersenspinsel voortbrengt.

We gaan Midden-Europa nog heel hard nodig hebben.

5611 | 12-10-19 | 20:22

@Barend Braakbal | 12-10-19 | 20:07 |
In Oost-Europa weten ze na honderden jaren Ottomaanse overheersing maar al te goed wat voor Halalvlees men in de kuip heeft. Googelt u anders maar eens op de Janitsaren. Die historie is men daar nog lang niet vergeten. Tel daar de beelden die men over West-Europa ziet en de gevolgen voor de inheemse bevolking bij op en je snapt waarom ze het categorisch vertikken een knieval naar Brussel te maken. Ook zijn ze tijdswijs gezien nog helemaal zo lang niet onder het Sovjet juk vandaan. Dank je de koekoek dat ze vrijwillig de ene overheerser voor de andere gaan inruilen.

Sjefke7807 | 12-10-19 | 20:59
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
mrashidgti | 12-10-19 | 20:03 | 1

Meerderheid, minderheden. 100 jaar geleden begon Duitsland voor de allereerste keer aan een parlementaire democratie, die een kort leven beschoren was (1919-33), omdat een tamelijk grote meerderheid in 1933 de autocratie van der Reichskanzler prefereerde boven het wankele experiment van de Weimar republiek. Vanuit een minderheidsstandpunt (bijv. van de Duitse Joden) gezien was de Weimar Republiek de eerste keer dat er volop vrij geleefd kon worden; daarvoor heerste de dooie dood onder Wilhelm II en het ghetto vóór 1848. Tijdens de Weimar Republiek kwam zeer prominent het Joodse talent (Rathenau, Einstein) aan het voetlicht. Dat licht moest en zou gedoofd worden na 1933. Het begrip 'Europa' bestaat als politiek concept pas na 1945 en is sterk beïnvloed door de Amerikaanse zienswijze op 'Europa'. Op dit moment is behalve 'The Strange death of Europe' zeer duidelijk ook de doodsstrijd van Amerika gaande.

Eeuwig..Op..Vakantie | 12-10-19 | 20:02

Toevallig veel interviews gezien met Douglas Murray en het verhaal is een ieder wel duidelijk, al jaren, wij zijn geen auteurs maar weten het wel. Als je waarde hecht aan het verhaal van de 7 doodszonden dan kom je ook ver, trots (pride) gaypride en meer van die flauwekul pretnederen ook gelijkheid te willen maar doen het tegenovergestelde, alles wat links is wil alles voor niks en dat wat zij willen moet een ander opknappen, ook censuur en het constant aanpassen van woorden die je niet mag gebruiken enz enz, Ze "geloven" in Utopia, voor hen alles wat goed is enz maar Utopia houdt in U - no topos is land, dus het bestaat niet we eindigen dus in niets mits we niet heel snel ingrijpen in deze al veel te lang etterende waanzin.

Plat-forum | 12-10-19 | 20:01

Neem een lichaam, maakt niet uit welk.
Voeg stoffen toe die niet lichaam eigen zijn, en cel materiaal gaat dood.
Doe dat langdurig en het lichaam zal sterven, in korte tijd.
Dat is net als socialisme, voeg dat toe en het lichaam ( Nederland ) zal sterven.
En dat is nu net wat er aan het gebeuren is.

Gokmaar | 12-10-19 | 19:58 | 1

Ok. *flikkert medicijnen in prullenbak*

hadjeeenprobleem | 12-10-19 | 20:02

De reden van sterfelijkheid bij cellen heeft naar alle waarschijnijkheid te maken met het verkorten van de telomeren op de chromosomen bij elke celdeling. En dat is pas 1 van de dingen die je boven water krijgt in een stabiele en vooruitstrevende maatschappij die wij niet mogen zijn van afgunstigen. Die zijn zelf ook niet gebaat bij vrijheid en zijn gedoemd dezelfde fouten te herhalen tot een tiefesbende.

NiCeY | 12-10-19 | 19:50 | 1

Hier moest even het woord ook weggelaten worden.

NiCeY | 12-10-19 | 22:25

Ja, dat Europa op sterven na dood is geloof ik allemaal wel,
maar wanneer stort de boel in elkaar dan!?
Die doodsreutel is namelijk al een paar jaar aan de gang!!

Halul gebakken | 12-10-19 | 19:46 | 3

De banken zijn al dood, de landbouw moet dood binnen een paar jaar en de industrie moet in tien jaar dood, Europa heeft nog maximaal 10 jaar dus.

smdyasc | 12-10-19 | 19:52

Wat is Europa?

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:55

Over enkele ogenblikken. Tenzij je een paar pintjes achterover slaat...
en een handdoek mee brengt...

threeheadedmonkey | 12-10-19 | 20:00

Zolang een platform mogelijk is voor zo iemand als Douglas, blijft er hoop, maar hoe ware de waarheid van wat hij zegt, hoe minder die verteld mag worden. In de huidige Europese samenleving (en wijder) is geen plaats meer voor de waarheid, de waarheid is opgeofferd aan opportunistische waanzin.

smdyasc | 12-10-19 | 19:40

Toevallig net zo’n stuk gelezen in ‘t NRC van een of andere lulhannes van een Brusselse universiteit die beweert dat “verschuilen” achter muren de veiligheid van volgende generaties Europeanen bedreigt.

Ach, ach. Wat een gebrek aan creatief denkvermogen. Die flapdrol haalde nota bene de oude Grieken en Romeinen erbij om zijn simplistische puntje te maken.

Wij leven op technologisch gebied in revolutionaire tijden. Daar waar je vroeger volkeren had die met min of meer gelijkwaardige wapens elkaar te lijf gingen, heb je tegenwoordig rondvliegende gewapende drones die bestuurd vanaf duizenden kilometers afstand de meest beruchte verscholen archaïsch levende holbewoners (“terroristen” dus) kunnen uitschakelen, regelrecht terug naar Allah.

De volgende stap zal dus vast zijn dat autonoom functionerende gewapende drones, die 24/7 kunnen vliegen en veel langer (geruisloos) in de lucht kunnen vliegen en via goedkoop gemaakte massaproductie van de band rollen. Wat je dus nodig hebt is technologische kennis (dikke plus in Europa), goed organisatorisch vermogen (ook dikke plus in Europa), geld (ook dikke plus in ons deel van Europa) en geen zwakke linkse beleidsmakers (Oké, dat is dus zwaar kut hier!).

Mochten wij Europeanen van dat laatste (via democratische weg) definitief verlost worden, laat dan die barbaren maar komen met hun “gedateerde” 20e eeuwse wapens.

Wel even zorgen dat de massa-immigratie niet meer wordt gefaciliteerd door onze verdragen en andere wetgeving, want anders wordt het een beetje moeilijk schieten indien die barbaren ons als levende schilden kunnen gebruiken.

Kompromat | 12-10-19 | 19:36 | 1

U vergeet even voor het gemak dat de barbaren al lang en breed binnen zijn en geworteld zijn in alle lagen van het bestuur. Helaas, de strijd is reeds verloren.

The7thGuest | 12-10-19 | 20:15

Al eerder beschreven door Thilo Sarrazin. Zijn boek **Deutschland heft zichzelf op** was een van de meest verkochte boeken in Duitsland in de laatste jaren.
‘’In 'Deutschland schafft sich ab' schetste hij een somber toekomstbeeld. Duitsers krijgen steeds minder kinderen maar worden wel steeds ouder. Ondertussen groeit de islamitische migrantengemeenschap dankzij een veel hoger geboortencijfer. Doordat deze bevolkingsgroep lager opgeleid is en vaker werkloos, wordt Duitsland over het geheel genomen dommer.

Met racisme heeft die conclusie volgens Sarrazin niets van doen, wel met statistiek. En dat politici de verontrustende feiten niet willen zien, ligt aan het politiek correcte denken dat elk debat in de kiem smoort, meent hij.’’

theo-is-dood | 12-10-19 | 19:33 | 1

Ze denken dat de nieuwkomers maakbaar zijn naar Duits (westers) model. Een dure misser zal blijken.

azijnseikerT | 12-10-19 | 20:11

"You can look at the game, but you can't play it."

Europa in een notendop.

threeheadedmonkey | 12-10-19 | 19:33

Yep, fuck a moslima for christ. And damn the rubbers!

U gratis aangeboden door Mutti Merkel GmbH. Als de Vleesberg niet naar Gambia komt, komt Gambia wel naar de Vleesberg. Met extra gratis boter voor het betere sauteren.

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:32

Kijk alleen maar naar Spanje. 1500 voor Christus nog onderdeel van Noord-Afrika. Nu wonen er Germanen en Franken die daar helemaal niet thuis horen.

Cobarde | 12-10-19 | 19:25 | 1

Precies! Nu beginnen we bevolkt te raken met Murken die hier ook niet thuis horen maar wel de zaak overnemen. Wen er maar aan!

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:30

Alles stroomt...
Helaas de verkeerde kant op...

SterF... | 12-10-19 | 19:23

De man heeft een mening, een sombere en niet eentje die ik onderschrijf, maar verder helemaal prima toch.
Mooi moment om sushi te gaan halen.

Berbaar | 12-10-19 | 19:21 | 8

Kleefrijst, goedkoop paupervoedsel met iets erin.
Bah!

Ongeblustekalk | 12-10-19 | 20:16

Cel 21 wil rijst met vis. En spoel gelijk de pot even door voor hem.

Repetitive Beats | 12-10-19 | 20:28

@miko | 12-10-19 | 19:41:
Laat ik lekker aan de Sushimeisjes over miko.
Prima sushi menu, een rolletje er bij, wat beef tataki en een mooie fles sake.
Klaar is Kees voor een paar tientjes :)

Berbaar | 12-10-19 | 20:58
▼ 5 antwoorden verborgen

Ook dat er hele stammen van journalisten en reclamemakers zijn die niets anders doen dan de multicul bewieroken is zo’n raar fenomeen.

du Roi Soleil | 12-10-19 | 19:17 | 1

Omdat journalisten vaker wel dan niet vooral links en enigszins activistisch zijn.

Claude_Vieaul | 12-10-19 | 20:19

Een jonge moslim keek me laatst aan en zei: 'Old man look at my life I'm a lot like you were'.

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:17 | 3

Van Harvest, Neil Young, Linda Rondstadt en James Taylor zingen ook nog mee als ik het goed onthouden heb.

eerstneukendanpraten | 12-10-19 | 19:29

Romanticus infantilus

kaasfondue | 12-10-19 | 21:45

Goed topic, waard om voor te gaan zitten. Iemand die het over de inhoud wil hebben. Een zeldzaamheid in de media van tegenwoordig.
Zie ook de video (3 kwartier interview) over The Madness of Crowds op het YouTube kanaal van London Real: youtu.be/RjBpCBibQpI
En by the way, he's gay, 'dus' de man heeft recht van spreken.

Fijnstoffer | 12-10-19 | 19:16 | 1

@Fijnstoffer | 12-10-19 | 19:16 |
"In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act..." George Orwell, "1984".

En dat is wat er op het moment gaande is. Murray fileert genadeloos de complete waanzin waarin we beland zijn. En als homo weet hij maar al te goed wat zijn lot zal zijn indien de islam het hier echt voor het zeggen gaat krijgen. Hij staat op de palisade muur met sirenes en rode vlaggen te zwaaien ter waarschuwing van het naderend gevaar en het enige dat menigeen hier over de lippen kan krijgen is; "De toon, denk toch eens om de tóón!". Het is om gillend van ellende met je hoofd tegen de dichtstbijzijnde muur te gaan staan bonken.

Sjefke7807 | 12-10-19 | 21:14

Ik geloof niet dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren zonder dat dit op bepaald niveau gestuurd is.
In de jaren 70 waren zelfs linkse mensen heel reëel over haalbaarheid en wenselijkheid van immigratie uit de derde wereld. De idee dat lage geboortecijfers hier en massale immigratie uit Afrika waardevol en wenselijk is stamt pas uit het begin van de 21-ste eeuw.

du Roi Soleil | 12-10-19 | 19:14 | 2

Het idiote (alhoewel) is dat volkeren die zich wel in toom kunnen houden qua bevolkingsgroei overlopen worden (met behulp van de politieke elite die de grenzen openzet en taxidiensten faciliteert) door volkeren die op dat gebied geen enkele beperking kennen.

Wekkertje | 12-10-19 | 19:19

Links gaat vanuit de wens zichzelf beter te voelen altijd links van het midden liggen. Maakt niet uit waar het ogenschijnlijke midden zich bevindt. Het zijn niet dezelde onhebbelijke mensen als toen maar wel dezelfde beweegredenen geënt op compensatie van haar eigen tekortkomingen op het vlak van medemenselijkheid op individueel niveau.

Reaaalist | 12-10-19 | 20:37

Geen beschaving ontkomt aan de beschreven cyclus. Maar dit is bij mijn weten wel de eerste beschaving die vrijwillig zelfmoord pleegt

Axolotl | 12-10-19 | 19:14 | 6

@arie-hoax | 12-10-19 | 19:27:
Italiaanse wederopstanding onder leiding van populist Mussolini. Inmiddels weer aan de bedelstaf ja bij de Germanen. Verenigd onder de populist Bismarck. Die populisten toch. Storten de hele wereld in de afgrond. Altijd weer.

reservebelgië | 12-10-19 | 19:36

@arie-hoax | 12-10-19 | 19:27:
Kunnen de amerikanen best doen maar de VS ligt echt mijlenver achter op Europa wat betreft infra etc.
En kom niet aan met hun werkloosheidcijfers want de onderste 20% kan amper leven van dat salaris.

miko | 12-10-19 | 19:38

@arie-hoax | 12-10-19 | 19:27: Amerika gaat niet oud worden. Het unieke experiment is ontspoord. Op vele punten heeft het Europa allang ingehaald.

Arachne | 12-10-19 | 22:03
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat boek over massa mensen:
Stemmen en democratie.
Madness.

Is dit nog nieuws? | 12-10-19 | 19:13

Dat Hoover instituut heeft meer interessante interviews, o.a. met wiskundigen over Intelligent Design. Leuke middelvinger naar de hier aanwezige "Darwin lost het op (ze bedoelen uitsterven)" reaguurders.

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:12 | 1

Mom's gonna fix it all soon.
Als jij denkt dat ID een een lip kan overleven. Pfff, zelfs een paar kleine vulkaan uitbarstingen en de wereld lijd honger.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Large_igneous_province

miko | 12-10-19 | 19:36

".... en ligt Europa er over 1000 jaar bij"
Als je om je heen kijkt weet je dat het geen 1000 jaar gaat duren ....

Wekkertje | 12-10-19 | 19:11 | 1

Over 1000 jaar? Ik kom nier meer bij van het lachen!

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:27

Ha, zie ik daar niet het zwarte busje verschijnen vanwege de meta-gedachten?
Mooie meta-gedachten, zal Kafka wel gedacht hebben.

Rest In Privacy | 12-10-19 | 19:05

Boeiend. Als ik de Harry Potter-reeks uit heb, zal ik deze overwegen!

hadjeeenprobleem | 12-10-19 | 19:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl