Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Schoolstrijd om alles behalve kwaliteit

De minister van onderwijs zag kans de schoolstrijd uit de negentiende eeuw te larpen

Sluiting dreigt voor hindoeïstische en islamitische scholen vanwege een gebrek aan kwaliteit, vriendjespolitiek en andere ellende maar in Westland werd de gemeenteraad gepasseerd, er moest en zou een extra islamitische basisschool komen. 

Dat er niet genoeg aanmeldingen zijn (men komt niet tot de helft) en de haalbaarheidsstudie leunt op een totaal onvergelijkbare school in verstedelijkt Maastricht boeit de minister niet. De minister kondigde zijn besluit weken van tevoren aan, maar nam het pas na de laatste vergadering van de gemeenteraad, in de hoop dat die niet zouden terugkomen van zomerreces. 

De verzuiling is weer helemaal in. Vroeger leefden protestanten en katholieken in gescheiden werelden binnen dezelfde samenleving. Vanaf de vroege jeugd geen contact met elkaar, liefst ook jongens en meisjes in gescheiden klassen. Dat ze dan later niet met elkaar kunnen omgaan omdat ze dat nooit gedaan of geleerd hebben is geen probleem, als men maar zuiver in de leer is. 

Als je de recensies van islamitische basisscholen mag geloven hebben alle andere scholen last van homopropaganda en valse feestdagen. Aan de andere kant zijn ouders nog niet helemaal tevreden, er wordt niet vaak genoeg gebeden en de koran wordt niet uit het hoofd geleerd. Het is nooit genoeg en het belang van meekomen met een baan in de samenleving is totaal uit het zicht.

Als de kinderen weer worden gesorteerd op de standpunten van hun ouders, versplintert de nieuwe samenleving al in haar ontwikkeling. Gisteravond bij EenVandaag (9:35) nog een moeder met een kind op een vrije school die gelooft dat echt ziek worden een groeispurt en ontwikkeling veroorzaakt. Zou ze weten dat goed ziek worden in 2019 intensive care en hersenbeschadiging oplevert?


Politici zwelgen in deze principiële problemen. Je kan er hele dagen over vergaderen, alle aandacht mee trekken, je lekker profileren en alle beleidsopties zijn gratis. Empty wallet politics. Fouten kan je niet maken, peilingen geven het populairste standpunt. Alle problemen blijven jarenlang netjes op de werkvloer en komen niet, zoals een budgetoverschrijving automatisch naar boven. 

De minister hoeft zich niet te verantwoorden over de ontbrekende 4200 collega's in het basisonderwijs plus duizenden in het voortgezet onderwijs. Het lerarentekort groeit. Maatschappijleer, wiskunde, natuurkunde en scheikunde worden binnen het vmbo maar in driekwart van de gevallen door een bevoegd docent gegeven (p26 PDF)

Een situatie die zo blijft, want het gaat niet lekker op lerarenopleidingen. Maar 35% heeft na vijf jaar een diploma, waar binnen de rest van het hoger onderwijs 60% gangbaar is. Er zitten 8000 docenten kansloos in de WW, te oud en te duur. De minister misbruikt artikel 23 van de grondwet als een rookscherm om stilletjes op vakantie te gaan.

Zo is er een PABO die eist dat een onbevoegde docent eerst zijn baan opzegt, om daarna stage te lopen bij een andere docent die geen tijd heeft voor begeleiding. Kinderen geen docent, docent geen inkomen, terwijl een baan de meest intensieve vorm van stage is. Dan ben je als PABO totaal niet meer bezig met goede docenten te maken.

Binnen het voortgezet speciaal onderwijs leidt dat tot klassen die anderhalf keer zo groot zijn. Dan krijgen die zeer speciale leerlingen niet de aandacht die ze nodig hebben, en schrijf je ze direct af. Dankzij passend onderwijs zitten kinderen met een kleiner rugzakje op gewone scholen, in de ijdele hoop dat docenten die daarvoor niet zijn getraind toch een oplossing bieden.

Bij de examenaffaire van vorig jaar in Maastricht werd zorgvuldig de indruk gewekt dat het op die scholen louter een bestuurlijke puinhoop was. Deze minister is toen twee keer in de publiciteit getreden. Eerst toen er honderden diploma's werden vernietigd vanwege incomplete schoolexamens. Daarna was hij de barmhartige man die toch op een oplossing zocht.

Maanden later kwamen de inspectierapporten uit. Die schetsen een ander beeld. Bijna geen klachten over het gegeven onderwijs. De school kon op bepaalde vakken geen docent krijgen. Dat is een landelijk probleem. Vervolgens hebben examenkandidaten die vakken niet volledig aangeboden gekregen, en konden ze dus ook de bijbehorende toetsing niet maken. 

Daar kan een leerling niets aan doen, en zegt niets over het niveau van die leerling. Het had de inspectie en het ministerie gesierd als er een leidraad was voor examenkandidaten die een verplicht vak missen omdat het niet gelukt is een docent voor de klas te zetten. Willen we die jongeren echt een jaar later een tweede keer examen laten doen? Is er dan wel een docent?

In plaats daarvan zijn we bezig met een discussie over welke geloven wel of niet een schooltje mogen openen. Gezien het drukke programma van scholen en het feit dat het niveau van onderwijs al een kwart eeuw daalt zijn dit voor mij gelijk figuren die niet het beste met die kinderen voor hebben. Ze willen vooral hersenspoelen voordat pubers kritisch kunnen nadenken.

De vierde president van de Verenigde Staten James Madison schreef al in 1822: “Religion & Government will both exist in greater purity, the less they are mixed together.” Dat geldt ook voor onderwijs. Scholen hebben veel vrijheid, maar ook een overvol programma en enorme verantwoordelijkheden. Segregatie op scholen geeft later apartheid in de samenleving. 

Reaguursels

Inloggen

Geen idee waar het betoog van Feynman op neerkomt maar als hij, evenals vele anderen hier, pleit voor het afschaffen van bijzonder onderwijs, dan is mijn reactie: neen, neen, neen!
Juist in een vrije samenleving als de onze moet eenieder (ja, ook de Islamieten) zijn school kunnen stichten onder de voorwaarde dat de Inspectie de normen keihard bewaakt en er rigoreus wordt ingegrepen als scholen verzaken.
De mensen die tegen Islamitisch onderwijs zijn, moeten maar een ander argument dan opheffen van art. 23 bedenken. We gaan niet een systeem dat al tientallen jaren prima functioneert, opheffen omdat er problemen zijn met Islamitisch onderwijs.
Verbazingwekkend dat personen die normaal gesproken tegen staatsbemoeienis zijn, hartstochtelijk pleiten voor uniforme staatsscholen. No way!

Amsterdamsko | 21-07-19 | 20:47 | 1

@Amsterdamsko "Geen idee waar het betoog van Feynman op neerkomt" ?! Is niet zo moeilijk lijkt mij. Heymans telt terecht dat de overheid grotere onderwijsproblemen heeft i.p.v. drammend gemiemel over een "ja, welles, moet er komen die islamitische school". Bijzondere scholen is best maar niet als het de ontwikkeling en integratie van met geloof zwaar geïndoctrineerde mensjes in de weg staat. We hebben al kunnen zien wat voor structurele achterlijkheid dat opgeleverd heeft bij de zwaar gristelijke refo-scholen. En de zelotische sectie van de rabiate islam aanhangers levert soortgelijke producten af. Bovendien, bestuurlijk mankeert er ook nogal wat aan islamitisch onderwijs. Trouwens, "een systeem wat al tientallen jaren prima functioneert omdat er problemen zijn met islamitisch onderwijs".... Je erkent dus kennelijk dat er problemen zijn met deze vorm van "bijzonder" onderwijs (terecht overigens) maar bent tegen ingrijpen door de overheid (wiens verantwoordelijkheid de kwaliteit van onderwijs overigens gewoon is) ? Islamitisch onderwijs heeft al vaker laten zien de eigen huishouding onvoldoende op orde te hebben. Dan vráág je om overheidsbemoeienis, je word tenslotte ook met taxpoet in stand gehouden (en wie betaalt, bepaalt). En de verwachting dat deze vorm van bijzonder onderwijs zelf wel orde op zaken kan stellen, is een naïeve vorm van wensdenken.

Grijskijkert | 22-07-19 | 08:34

Newsflash: Op de Vrije School zitten al meer dan 30 jaar totaalwappies. Ik kwam in 1988 een jongetje tegen op de sportvereniging die op de Vrije School zat in Den Haag. Derde klas lagere school maar kon niet lezen of schrijven en ook getallen en rekenen 'was hij nog niet aan toe'. Hij wist wel wanneer het Lentefeest (niet Pasen, maar dat met rond een paal met slingers dansen) was en was vrij sterk in poppenkast en knippen en plakken met papier. Geen idee of hij daar ooit betaald werk mee heeft gevonden. Oudere waren trouwens zeer vriendelijke compleet naieve linksdraaiers.

InTheTube | 21-07-19 | 19:06

Als we dan toch weer in het Segregatie tijdperk zijn beland, zou het dan niet handig zijn voor iedere bevolkingsgroep en religie aparte scholen te bouwen? Dan hoeven we ons over die inburgeringen ook niet meer druk te maken. Dat scheelt weer de nodige miljarden.

Rest In Privacy | 21-07-19 | 19:03

Kwaliteit vergroten? Zet dan ook eens een maximum aan de grootte van schoolstichtingen en aan scholen afzonderlijk. Anders wordt onder het mom van efficiency de problemen opgelost, met als resultaat dat we alleen maar eenheidsworst krijgen. (Met graaiers in de schoolbesturen bovendien.)

mozaard | 21-07-19 | 15:28

Waar is onderwijs voor bedoeld? Zat net te kijken naar Karel van Wolferen en Sander Boon. In dat gesprek passeren "gebrek aan vertrouwen", "discipline", "informatie verstrekken & zelf zoeken", "toezicht houden", "belangstelling opwekken" met daartegenover de modernste ontwikkeling van kapitalisme vervat in de metaforen: "gokpaleis" en "doolhof". Onze 'maatschappij' is globaal veranderd in een mateloos gokpaleis van ongecontroleerd en oncontroleerbaar krediet.
Is het niet beter dat kinderen zo vroeg mogelijk leren gokken en dat hun wordt bijgebracht dat compleet als een blinde dolen het beste is om in de huidige wereld carrière te maken en als Dagobert Duck te kunnen zwemmen in de pecunia? Waarom hun nu nog iets degelijks als een vak bijbrengen? Sluit de scholen en breng het kroost naar de eenarmige bandiet, want zo doen de banken en overheden het ook in het groot.
Er wordt hier in de panelen lekker uit de heup geschoten op 'geloof', wat soms lijkt op een mars naar het schavot in 1789. Zijn scholen niet allereerst bedoeld om kinderen discipline bij te brengen, om kinderen te leren vertrouwen op betrouwbare kennis, om bij kinderen belangstelling op te wekken voor datgene dat verder weg ligt dan hun neus lang is? Of is onderwijs niet meer dan een schreeuwerige bewaarplaats met daarna het gokpaleis en na ons de zondvloed?

Eeuwig..Op..Vakantie | 21-07-19 | 14:16 | 2

Onderwijs moet als principe zijn gebaseerd op waarheid, althans, de waarheid voor zover we dat nu empirisch hebben kunnen waarnemen. En daar zijn nog steeds de wetenschap en haar wetenschappelijke methoden de basis voor onze hedendaagse waarheidsvinding met herhaalbare en bewijsbare verbetering van het leven tot resultaat.
Dat is reden dat jij en ik niet naar ons werk moeten lopen, zelf ons eten op een primaire manier verzamelen en sterven voor ons 40e levensjaar.

Religie is gebaseerd op 50% waarheden, verpakt in uiterst irritante leuzen, en 50% keiharde en schadelijke leugens. Onwaarheden. Waarom moet een kind dit met publiek geld tot zich nemen, die reli-fratsen?

Het is geestelijke prono die wat mij betreft gelijkgesteld moet worden aan een bezoek aan xhamster: doe dat lekker thuis met wat tissues maar niet op school.

Overnijd | 21-07-19 | 15:06

@Overnijd | 21-07-19 | 15:06: Wat betreft de irritante leuzen etc. ga ik met u mee. Maar hoe kul de islam ook is, ze verbieden alcohol. Hoe bekrompen de Gergem ook is, ze verbieden gokken. Dat is disciplinering van het leven, waardoor mensen ook andere zaken buiten alcohol en gokken gaan onderzoeken. Maar tegenwoordig zitten vele jongvolwassenen in het mamahotel de hele dag te gamen. Hebben ze gelijk?

Eeuwig..Op..Vakantie | 21-07-19 | 15:38

Oók de elitaire bakfiets-, grachtengordel- en groene villawijk-ouders misbruiken grondswetsartikel 23 om hun eigen bijzondere scholen "op levensbeschouwelijke basis" op te richten, zoals Montessori, Dalton, Steiner (Vrije school) en Jenaplan. Op deze manier worden ook de kinderen van de elite weggehouden van het klootjesvolk of de niet-westerse medemens.
Deze "bijzondere scholen op levensbeschouwelijke basis" zijn evenals de Gristelijke scholen de facto 'witte scholen'. Ruim 70 procent van de scholieren zit tegenwoordig op een bijzondere school, waardoor er onder het mom van religie of levensbeschouwing naar hartelust kan worden geselecteerd aan de schoolpoort. Deze georganiseerde segregatie loopt haarfijn langs de scheidslijnen arm & rijk, wit & zwart en laag-& hoogopgeleid.
Dit oneigenlijke gebruik van grondwetsartikel 23 is evident in strijd met de letter en de geest van grondswetsartikel 1 (discriminatieverbod).
Het onderwijs moet daarom weer back-to-basics: een eenvormig waarden-neutraal lesprogramma voor álle scholieren, met als basis Nederlands lezen en schrijven, rekenen, geschiedenis en staatsinrichting. Alle religies en levensovertuigingen moeten neutraal worden besproken als onderdeel van de maatschappijlessen. De rest is een privé-aangelegenheid en kan gewoon thuis worden bijgebracht.

Middenmoter | 21-07-19 | 13:51 | 2


Vroeger had je godsdienstles. Ik zie ik meer heil in afschaffing van bijzonder onderwijs en herinvoeren van godsdienstlessen waarbij over verschillende religies en overtuigingen onderwezen word. Kinderen kunnen dan, als ze ouder zijn, zelf een keuze maken.

Als 'we' religieuze indoctrinatie van kinderen aan willen pakken, is alleen afschaffing van religieus onderwijs niet voldoende. Dan moet ook bijvoorbeeld besnijdenis en religieuze kledingvoorschriften (bij minderjarigen) afgeschaft worden omdat die keuzes door ouders genomen word. En dat is in strijd met enkele fundamentele grondwettelijke vrijheidsrechten van kinderen. (Lees. bijv. art 24 lid 3, 14 en 16 IVRK).

gaffelbaard | 21-07-19 | 14:24

@gaffelbaard | 21-07-19 | 14:24: Het onderwijs qua religie en levensbeschouwing neutraal maken, lijkt mij een goed begin. Je mag het wat mij betreft best "godsdienstles" noemen zolang het maar evenwichtig en neutraal wordt onderwezen. Zo kreeg ik vroeger ook 1 uur per week neutrale godsdienstles op de openbare lagere school (de huidige basisschool).
De overheid zou inderdaad niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van de volksgezondheid een veilige omgeving voor kinderen moeten waarborgen. De overheid hoeft wat mij betreft niet té bemoeizuchtig of betuttelend te zijn, maar moet wél een keiharde lijn trekken: religie of levensbeschouwing mag nooit als uitvlucht worden gebruikt om de lichamelijke of mentale gezondheid te schaden.

Middenmoter | 21-07-19 | 16:32

"... ouders nog niet helemaal tevreden, er wordt niet vaak genoeg gebeden en de koran wordt niet uit het hoofd geleerd. ..."

Feynman, in een officieel document van de OIC (getiteld: The Strategy for Islamic Cultural Action outside the Islamic World) las ik eenzelfde soort klacht. Kinderen die de Koran niet in het Arabisch kunnen lezen is volgens de OIC kennelijk slecht onderwijs.
Geen grap. Dit staat er:
"3.2.2.3 Education in some public schools which have allowed, in a limited way, the teaching of Islamic culture in foreign languages, beside the teaching of the fundamentals of Arabic. However, this is not enough to enable even the reading of some Koranic verses..."

Moeten we anno 2019 toestaan dat een internationaal orgaan van 57 (moslim)landen in ons land zoveel invloed uit kan oefenen?

Over de OIC en de opstellers van dat document denk ik dat jij (Feynman) gelijkt toen je schreef:

"... Ze willen vooral hersenspoelen voordat pubers kritisch kunnen nadenken. ..."

gaffelbaard | 21-07-19 | 13:03 | 1

gelijkt = gelijk hebt

gaffelbaard | 21-07-19 | 13:59

Mijn kleinkinderen die vlak bij ons wonen gaan naar het Scala, waar een individuele benadering is. Snelle kinderen worden bijvoorbeeld geprikkeld en gemotiveerd met extra taken. Uitstekende keus. eentje moest zelfs huilen omdat het vakantie is en ze even niet naar school hoefde te gaan. Op een bepaald gebied is ze extreem getalenteerd, maar ook erg gevoelig en kwetsbaar. De leraren zijn dol op haar wat wederzijds is. De school ligt wat verder, wat ergens ook een voordeel is omdat je in contact komt met andere kinderen als die uit de eigen buurt.... Zelfs hebben mijn vrouw en ik ooit met onze kinderen gekozen voor een school in de buurt die wel goed bekent stond, maar wel christelijk....
Dat bleek toch wel een probleem te zijn voor 1 van mijn kinderen (die nu als moeder vlakbij woont met de scala kinderen) . Ze had zelf niets met religie wat ook niet gek is met mij als vader. Ze kon moeilijk veinzen wat nogal negatief uitpakte..... Mijn andere dochter kon daar beter mee omgaan. Uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben ze beiden een HBO opleiding afgerond en zijn goed terecht gekomen. Alleen ging het met eentje dus veel moeizamer.... Bij het scala waar mijn kleinkinderen nu op zitten lijkt alles veel beter te gaan, plus sneller.... Dus die achteruitgang in onderwijs geld hier precies andersom.... Ze gaan als een speer en kunnen schrijven en rekenen ruim voordat de rest het kan... Ook alle creativiteit wordt gestimuleerd. Nu moet ik zeggen dat wij ook altijd klaarstaan als ondersteuning.... Omringd door mensen die van ze houden en stimuleren is volgens mij de beste basis om op te groeien.
We hebben geluk gehad, want van te voren weet je nooit precies hoe het gaat lopen.....

dijkbewaker | 21-07-19 | 12:53

Wiskunde en Geloof? Passen gevoelsmatig niet echt bij elkander. Wetenschap en Geloof? oh, wacht, Allah roept net van wel.

Lorejas | 21-07-19 | 12:20

NPO Journaal liet paar weken geleden gesluierde maar ooooh zo modern moslima gewoon even beweren dat het HgaHga Lyceum volgens haar beter was dan een normaal Lyceum. Ja tuurlijk trut, jij gelooft zelfs in woestijnsprookjes, niet zo heel moeilijk om jou wat wijs te maken. Maarreh..... wedden om paar honderd euro dat jouw kleine jihadist met het HgaHga Lyceum nergens normaal aan de bak gaat komen? Bak UWV Kansloos.

Lorejas | 21-07-19 | 11:54

Ik heb altijd een haat-liefdeverhouding gehad met mijn eigen brein. Hoewel ik beslist niet mag klagen over mijn intelligentie heb ik toch altijd het gevoel gehad dat mijn hersenen niet soepel werken (en dat ook nooit gedaan hebben). Je kunt me alles uitleggen. Uiteindelijk begrijp ik alles. Maar man, man, man wat kost het mij veel energie. Dat elke lichting die na mij van de universiteit is gekomen weer iets minder kan dan de lichting daarvoor, is voor mij dus wel zo prettig.

Stijlicoon | 21-07-19 | 11:54 | 1

"Dat elke lichting die na u van de universiteit is gekomen weer iets minder kan dan de lichting daarvoor, is" een aanname uwerzijds. Geen juiste aanname, maar voor u wel zo prettig.

Usumani | 21-07-19 | 13:05

Er zit een krimp in het aantal leerlingen, dus het lerarentekort lost zich vanzelf op.

heldheino | 21-07-19 | 11:15 | 1

Uiteindelijk ja, maar dat kan nog een tiental jaar op zich laten wachten. En het lerarentekort is ook een regionaal probleem. In de randstad is er een tekort, daarbuiten veel minder. Komt door gebrek aan woningen voor basisschoolleraren en hun mindere salarissen, de kansen op hogere salarissen buiten het onderwijs in de randstad, werkdruk. En waarschijnlijk hebben velen ook geen zin om vijf dagen per week klassen vol (moeilijkere) allochtone kinderen te onderwijzen. Hoe lullig dat ook mag klinken.

Vrouwtje_haram | 21-07-19 | 15:14

Lesje maatschappijleer van Feynman. Mooi stuk.

boccelullus | 21-07-19 | 10:59

Wie het onderwijs beheerst, beheerst de toekomst.

D-Fens_1963 | 21-07-19 | 10:39
-weggejorist-
Kappie62 | 21-07-19 | 10:24 | 2

Artikel 23 is een ramp voor het onderwijs maar ook voor dit land. Uiteraard zijn partijen als CDA, CU, SGP en Denk enorme voorstanders hiervan maar het is pure segregatie wat deze wet teweeg brengt. Artikel 23 is aangenomen als een soort van wisselgeld voor het vrouwen stemrecht. Er waren toen destijds partijen die geen vrouwenstemrecht wilden maar wanneer scholen op basis van geloof dezelfde garantie voor bekostiging kregen, en dit in de grondwet werd verankerd, wilden ze wel voor het vrouwen stemrecht stemmen. Nu zitten we daar dus mooi mee want de wereld veranderd en hier in Nederland zijn nu dus scholen, op basis van geloofs overtuiging, die gewoon anti Nederlandse samenleving zijn.

Toetsiemonster | 21-07-19 | 09:55 | 2

Slob kan zich mooi verschuilen achter een artikeltje in de grondwet maar we weten inmiddels allemaal hoeveel of liever hoe weinig die grondwet (zonder constitutioneel hof) tegenwoordig nog waard is.

normanius | 21-07-19 | 11:00

Net zoals in de huidige regering hebben de geloofsgekkies ons in de tang. De CU heeft het kabinet in de tang en dwingt zo aan de liberale meerderheid haar geloofsnormen op. Het is gewoonweg bespottelijk dat wij dat toestaan. Als eerste moet er een kiesdrempel komen in Nederland. Dat maakt het land regeren een stuk eenvoudiger.

Rdock | 21-07-19 | 11:04

Er zijn nogal wat mensen die geloven dat examens gebaseerd zijn op een vooraf vastgestelde normering. Dat is niet zo.
Alleen bij dingen als het rijexamen of het afzwemmen voor diploma B gaat dat zo.
Bij zogenaamd intellectuele vakken laat men gewoon een zeker percentage slagen. Stel u voor dat op een zekere dag bij het rijexamen niemand op de snelweg kan invoegen. Bij de schoolvakken beslist men dan dat het die dag niet nodig is om te kunnen invoegen op de snelweg: men hoeft het kofschip niet te beheersen, of men hoeft niet door een getal van 2 cijfers te kunnen delen, of de betekenis van "Wir schaffen das" te kennen.
Ik weet niet hoe ze normeren bij de opleiding tot chirurg. Ik hoop er het beste van.

JvanDeventer | 21-07-19 | 09:12 | 5

@JvanDeventer | 21-07-19 | 10:58: Kan ik me wel herinneren in 1997 toen ik examen deed. 1 vraag was blijkbaar zo moeilijk dat die bij iedereen werd goed gerekend. Was VWO examen indertijd.

EmilioEsteves | 21-07-19 | 12:02

Hoe denk je dat zoiets op de middelbare school gaat tegenwoordig? Als een kind blijft zitten op basis van het aantal onvoldoendes in het door hem/haar gekozen profiel gaan ze gewoon sleutelen aan het profiel. Die paar onvoldoendes tellen ze dan niet meer mee, want die zitten niet in het nieuwe profiel. Opgelost.

Vrouwtje_haram | 21-07-19 | 15:16

@EmilioEsteves | 21-07-19 | 12:02:
Wat u zegt zou kunnen. Er is ook nog een andere, aannemelijkere verklaring. De organisatie van het ontwerp van het centraal examen is buitengewoon amateuristisch. Elk jaar staan er opgaven in die niet kloppen, die niet tot de leerstof behoren, die zo stompzinnig geformuleerd zijn dat je eigenlijk geen fout antwoord kan geven, etc.
In een professionele organisatie worden die vragen ruim van tevoren door een (of meer dan een) testpanel gemaakt. Bij het College voor de Examens, of hoe die instantie ook heten mag, slipt die rommel er gewoon doorheen en merken ze het pas als het te laat is. Ik denk dat het waarschijnlijker is dat u met zoiets te maken hebt gehad.

JvanDeventer | 21-07-19 | 16:55
▼ 2 antwoorden verborgen

In het onderwijs worden geen vaste contracten meer gegeven, daar zit het probleem. Leraren hebben geen uitzicht op een vaste baan en kiezen dus niet voor dit vak maar zoeken iets met zekerheid. En de sukkel die het toch doet, hopt in de eerste 10 jaar van school naar school omdat elke directeur bang is voor vaste krachten want stel je voor die worden ziek...
Ik zou het als directeur op de klippen laten lopen. Gewoon mensen in vaste dienst nemen en als het dan een keer mis gaat, dan springt de (lokale) overheid maar bij. Een school kan niet failliet gaan vanwege het recht en de plicht van onderwijs. Ik zou nieuwe frisse leraren aannemen die het vak zien als een roeping en het met passie en overgave doen. En al die ballast werkzaamheden flikkerde ik direct overboord. Eerst de noodzakelijke werkzaamheden, daarna allerlei formulieren, onderzoeken en dossiers bijhouden. Vernieuwing komt niet van de minister maar moet van binnenuit komen. En als die directeuren dat niet durven, gesteund door social media en landelijke media, dan zijn ze het niet waard om directeur te zijn.
We weten echter ook allemaal dat die scholenstichtingen worden bestuurd door mensen die werkelijk geen idee hebben waar het over gaat. Zo lang die hun baan maar kunnen behouden, desnoods ten koste van onze kinderen. En zo gaat het in de zorg en bij banken...
Ik verwacht niet dat de overheid hier iets aan gaat doen, dat is immers zelfmoord. Dus van binnenuit moet dit veranderen, ook door ouders. Wees kritisch en durf eens door te vragen als weer zo'n leraar na 1 of 2 jaar aan de kant wordt gezet want geen vast contract. Wees eens kritisch en vervelend en dwing zo'n basisschool directeur eens tot nadenken!

Bakkeleures | 21-07-19 | 09:04 | 1

Ik weet niet precies in welke gemeente u woont, maar zou u een hoop kunnen vertellen over het Rotterdamse openbare onderwijs...
Afijn, wat u omschrijft als 'ideale' school, zou een zogenaamde één pitter zijn. Als ouders bij elkaar een school willen oprichten, is dat mogelijk. Op zulke scholen is er veel meer interesse bij de ouders aangaande het leerproces, zij worden namelijk 'lid' van de 'vereniging' en uit hun geleding wordt het bestuur gevormd'.
Bij één zo'n school zaten in het bestuur een rechter, een voorzitter RvB van een grote MBO instelling, een arts en een wethouder. Dit zorgde voor een redelijk traditioneel (noem het ouderwets) onderwijs en de resultaten waren hoog.
Het openbare onderwijs daarentegen is log, bureaucratisch, traag, en wordt 'gestuurd' door 'mensen die ervoor geleerd hebben' maar geen krijt aan hun boek hebben. Vanachter hun flex-werkplek sturen ze questionnaires rond die ingevuld moeten (!) worden, over onderwerpen uiteenlopend van werkdruk ervaring, 'geef aan wie uw internetprovider is door naar deze website te gaan en deze informatie door te geven' tot 'ik verzoek u foto's te nemen van de meterkast'.
Binnen het openbare is er een duidelijke politiek kenbaar. Het gaat niet langer om kennis; het gaat om kennissen. Eigen procedures voor bijvoorbeeld intern solliciteren worden terzijde geschoven als een 'vrind' dreigt weg te gaan, sollicitanten die wél de juiste papieren en ervaring hebben krijgen niet eens een bevestiging van ontvangst van hun HR.
Er wordt niet gekeken naar wat kwaliteiten zijn van mensen binnen de organisatie maar er wordt (liefst uit Den Haag) extern ingehuurd. Voor deze externe hadden drie leerkrachten betaald kunnen worden (die samen meer dan genoeg kwaliteiten zouden kunnen hebben), maar ja, 'vrindje' of 'alles uit Den Haag is beter'.

EEnzame SchizofrEEN | 21-07-19 | 09:25

Het probleem van 2019 is dat waanzin en gekte tot norm zijn verheven. De laatste jaren is de verschuiving van wat "normaal" is, enorm versneld. Idiote standpunten zoals van die moeder over hoe goed ziek worden is voor een kind leidden een jaar of 10 geleden nog tot algemene afkeuring en zelfs Jeugdzorg aan de deur. Nu is het echter heel normaal om zoiets te roepen en er komt zelfs bijval uit grote groepen en ook de politiek neemt dit soort waanzin steeds meer serieus. Idem over gendergekte, gelijkheidsfetisjisme en de islam. Het zijn tekenen van toenemend verval van onze beschaving, door onszelf in gang gezet in de jaren 60 en de laatste 5, 10 jaar in de hoogste versnelling gezet.
Als je dan ziet dat we een kabinet vol van dat soort cultureel marxisten en gelijkheidsgekken hebben, dan is de ellende compleet.

Nederlander65 | 21-07-19 | 09:01

Broeders en zusters, dit land heeft meer behoefte aan hafizii, daar kun je er nooit genoeg van hebben. En Allah is wijs, alwetend.

HoogToontje | 21-07-19 | 08:40 | 1

Dan weet hij veel maar hij kan het niet overbrengen op zijn volgers, getuige de toestand waarin moslim staten verkeren.

Rest In Privacy | 21-07-19 | 09:10

Er zijn ook docenten met allerlei ingewikkelde studies die gewoon slecht lesgeven. Er zijn ook natuurtalenten die graag willen maar tegen een muur van bureaucratie oplopen. Er zijn ook docenten die al jaren in een maximale schaal zitten en verder geen uitzicht hebben. Het onderwijs moet soepeler en flexibeler meeveren met de arbeidsmarkt en talent belonen.

BozePaarseMan | 21-07-19 | 08:40 | 5

"Talent belonen". Wie gaat er over dat belonen? Wie bepaalt er wat talent is?
De mensen die daarover gaan hebben een eigen agenda die meer met macht, geld en invloed te maken heeft dan met een beoordeling van leskwaliteit. En ook die leskwaliteit is iets wat moeilijk te beoordelen is.

JvanDeventer | 21-07-19 | 09:24

@BozePaarseMan | 21-07-19 | 10:17:
Jawel. Opleiding en ervaring als maatstaf. Objectieve gegevens. Zo gaat het in heel veel sectoren.

JvanDeventer | 21-07-19 | 10:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Het Nederland onderwijs kenmerkt zich op dit moment als volgt: we moeten een bepaald percentage laten slagen, dus verlagen we de norm naar dit percentage. ( i.p.v. het verhogen van de capaciteiten. Als dat al kan omdat veel leerlingen het niveau niet aankunnen waar ze zitten)

azijnseikerT | 21-07-19 | 08:29 | 5

@BozePaarseMan | 21-07-19 | 08:32: mijn verhaal gaat met name om het middelbaar en hoger onderwijs. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit anders is op het voortgezet onderwijs. Gezien het niveau wat er binnenkomt. Dan vraag ik me af of ze na het examen alles zijn vergeten, of het niveau er nooit is geweest.

azijnseikerT | 21-07-19 | 08:42

@azijnseikerT | 21-07-19 | 08:42: Er zijn vakken waar geen examen voor gedaan hoeft te worden, meedoen is winnen. Voor dat soort vakken zou het kunnen.

BozePaarseMan | 21-07-19 | 08:48

@BozePaarseMan | 21-07-19 | 08:32: Het kan nog gekker. Ik werkte op een vmbo en had mijn klassen aardig in de vingers; ze hadden de stof uiteindelijk in hun vingers en maakten al hun toetsen feilloos.
Werd ik teruggefloten, want de cijfers waren te hoog. Ik mocht gemiddeld maar 0.6 punt afwijken van de cijfers van het voorgaande jaar. Wist ik veel?
Er wordt dus niet naar de capaciteiten van individuen gekeken (de één is slecht en gaat maar wat anders zoeken, de ander is héél goed en stroomt door naar een hoger type onderwijs), er wordt gekeken naar hoeveel procent slaagt er. Kijk maar eens hoe bijvoorbeeld vmbo scholen worden 'verkocht: 'We scoren een 100-100-97!' ofwel, 100% van de basis, 100% van de kader en 97% van de gemengde leerweg-leerlingen 'slagen'.
Soortgelijks geldt voor het primaire; de cito-score (of de IEP) is leidend.

EEnzame SchizofrEEN | 21-07-19 | 08:55
▼ 2 antwoorden verborgen

De leraren zijn druk bezig kinderen te onderwijzen dat Trump een idioot en Baudet een fascist is. Wiskunde uitleggen hebben ze geen zin in. Na een wiskundeles kijken leerlingen 's avonds youtubefilmpjes waarin de berekeningen wel simpel en padagogisch worden uitgelegd. Ik zal zeggen; Docenten, bekijk die filmpjes en leg het morgen op school ook zo begrijpelijk uit. Dat is je taak ! De verlinksing van het onderwijs levert alleen bio-klimaatdocenten op die van linksigheid geen les meer kunnen geven.

the haque warrior | 21-07-19 | 08:08 | 8

Voetballen leer je niet door naar een filmpje van Louis van Gaal te kijken.
Maar het zou prachtig zijn als die kinderen 's avonds youtube-filmpjes over wiskunde bekeken. Ik geloof daar alleen geen donder van. De meesten doen dat niet als ze niet gedwongen worden. Bij degenen die het doen kun je je afvragen met welke concentratie dat gebeurt. En het belangrijkste: na het kijken van die filmpjes moet je sommen maken en nog eens sommen maken, en dat is waaraan het altijd schort.
Een leraar weet dat; de leerlingen vermoeden het en de rest van de betrokkenen interesseert het niet.

JvanDeventer | 21-07-19 | 08:48

@JvanDeventer | 21-07-19 | 08:48: precies dat. Je kunt het nog zo vaak uitleggen. Leren is herhalen, herhalen en nog eens herhalen. En bij wiskunde is het zo dat als je het niveau van een stapje er voor niet beheerst je wegzakt in het moeras.

azijnseikerT | 21-07-19 | 08:54

Ondergetekende geeft al 30 jaar les op het VMBO en ik kan garanderen dat ik zelden zoveel onzin in een comment heb gelezen .Ik daag u uit om 1 week onderwijs te geven aan mijn doelgroep en daarna uw bespiegeling van de staat van het onderwijs te herzien.Het aantal misvattingen in uw post is zo groot dat het beste het aan den lijve zou moeten ervaren.

hoeman | 21-07-19 | 13:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Er gaat geen dag voorbij of ik lees het woord 'betekend' ergens op een forum. Consequent met een d, alsof men nog nooit gehoord heeft van de regel stam+t. Als je dat in een sollicitatiebrief zet, weet je zeker dat je niet uitgenodigd wordt voor een gesprek.

quigg | 21-07-19 | 07:41 | 9

@JvanDeventer | 21-07-19 | 10:38:
Wat een onzin, alsof je een ander niet mag corrigeren. Die ander kan het ook positief opvatten en blij zijn dat hij iets leert wat hij voorheen altijd fout deed. Zelf begin ik niet aan corrigeren, want dan kun je aan de gang blijven.

quigg | 21-07-19 | 10:56

Tenzij je in de IT wil werken. Kun je pogrammeeren? Aangenoomuh!

Overnijd | 21-07-19 | 15:02

@Overnijd | 21-07-19 | 15:02:
Vreemd eigenlijk. Volgens mij worden taalfouten (syntax fouten) bij computers meteen afgestraft: haakje te weinig of teveel, punt vergeten, dan loopt je programma niet eens. Bovendien schrijven zulke slordige mensen meestal programma's die niet doen wat ze moeten doen en vaak wél dingen die ze absoluut niet zouden moeten doen. Je zou zeggen dat zulke onzorgvuldige mensen juist in de computertechniek NIET thuishoren.

JvanDeventer | 21-07-19 | 18:05
▼ 6 antwoorden verborgen

G*dT, wanneer je tijdens je schoolloopbaan een geïnspireerde docent ontmoet ben je een bofkont;-)
Zou graag natuurkunde en kosmologie hebben gekregen van Michelle Thaller van NASA!
*CcMed*

kapitein oosterlng | 21-07-19 | 07:40

En toch ken ik een aantal mensen die zich op latere leeftijd hebben om laten scholen tot onderwijzer vanuit het bedrijfleven die vervolgens nergens echt aan de bak komen. Mogen paar maanden op komen draven ter vervanging bij zwangerschap ofzo. Vast contract? Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden? Nee man, vijf maandjes en je mag weer weg. Men heeft liever een goedkope starter voor de klas, ongeacht de geleverde kwaliteit Als je je jarenlang als werkgever zo asociaal opstelt wil niemand ook meer voor je werken. Vreemd he?

supah | 21-07-19 | 05:54 | 4

Ook ik heb me ooit verdiept in een zij-instromerstraject. Waarom het je zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt ontgaat mij tot op de huidige dag. In plaats van blij te zijn met je positieve grondhouding worden er voortdurend nieuwe barrières opgeworpen. Ik ben inmiddels zover dat ik denk dat dat bewust gedaan wordt: men wil kennelijk de leraren ook nog importeren.

kindapaas | 21-07-19 | 06:24

@kindapaas | 21-07-19 | 06:24: Als je mensen kunt krijgen uit het echte leaven zou je ze met 2 handen moeten aannemen en ze zo min mogelijk in de weg willen lopen. Maar daar ligt het probleem een omgeving die schools is en in zijn eigen bubble leeft waar nooit een druppel gezond verstand naar binnen is gesijpeld houd dat liefst zo. Steal je voor dat er verfrissende inzichten zouden binnenkomen.

Lt-Kol Kilgore | 21-07-19 | 07:33

Dan is er nog het detacheringsbureau; je krijgt als zij-instromer een tientje per uur, de school betaalt rustig 40 tot 75 euro per uur.
De tekorten zijn inmiddels zo erg hoog, dat er van zij-instromers wordt verwacht dat ze direct alles in de vingers hebben; niet alleen de lesstof (dat zal wel snor zitten), maar ook alle didaktische en pedagogische zaken. Dan komen er nog de (voor buitenstaanders bizarre) administratieve handelingen en belemmerende regels. Uiteraard, voor een dagje zou een buitenstaander wel voor een klas kunnen worden gezet, maar zonder begeleiding (want die is er simpelweg niet) houd je dat geen week vol.

EEnzame SchizofrEEN | 21-07-19 | 08:34
▼ 1 antwoord verborgen

kijk dit onderwerp dat Feynman aansnijdt , sluit bijna naadloos aan met het onderwerp dat gisteren met luid gelach op GS werd geplaatst.
Deze ging over het voorstel dat in de Amsterdamse gemeente werd gemaakt over het voortrekken van medelandiers om hen aan een baan te helpen.
De intergratie is mislukt, Ook in het onderwijs.

Datgingniegoed | 21-07-19 | 03:21

Een beetje een wazig stukje, @Feynman.
(leuke foto trouwens)
Laat ik het simpel voor je maken.
Scholen in NL dienen zich te houden aan:
- Het vooronderzoek / examen schema incl. de eisen daarvoor.
- De NL wet tav discriminatie (vrouwen, homo's, VVMU.).
- En verder onze algemene democratische waarden.
.
Scholen die dat niet willen / kunnen zijn *af* en hebben in NL geen plaats.
punt.

hotmint | 21-07-19 | 02:11 | 3

Geloof jij nog in onze overheidsinstanties? Ik hou niet van complotdenken maar zie wel de diverse inmengingen van ministers om het naar hun hand te zetten. De kale van justitie die de klokkenluiders laat afschieten, de grefo van onderwijs die de zaadjes voor ‘al qaida’ moet en zal planten in Nederland. Dit soort bewindslieden ventileren dat ze heel open en democratisch zijn, maar ze zijn de tiran op hun ministerie. En dan heb ik het niet over aardig zijn.

Rdock | 21-07-19 | 05:59

" Leuke foto trouwens". Als je dat hertje nu in het wild zou tegenkomen staat je wel een deceptie te wachten, ben ik bang. Ze is niet voor niets met pensioen.

BenPakdee | 21-07-19 | 07:08

Waarom niet de financiering van christelijke en islamitische scholen stopzetten?
Als mensen zo een school willen dan betalen ze het maar zelf.
Het is namelijk totale onzin dat anderen moeten betalen voor de religie van een bepaalde groep.
Als je zo nodig religieus wilt zijn, alle vrijheid en veel plezier maar zelf betalen.

Zapata10 | 21-07-19 | 00:10 | 5

Dan kunnen nog honderden andere scholen ook stoppen die in naam christelijk zijn, daar niet heel veel mee doen, maar wel leerlingen opleiden. Financiering stopzetten prima, laat de overheid dit zelf direct bekostigen, maar dan voor alle religies. Gristenen willen ook homo's niet enz. Geloof, in welke god dan ook, is achterhaald.

Het brein erachter | 21-07-19 | 01:13

Het is niet religie dat het probleem is maar ideologie. Dat kinderen op school bepaalde spiritualiteit mee krijgen is niet zo erg, het gaat mis op anti-democratisch en anti-westese waarden. Het christendom is door een verlichting gegaan waardoor samenleven mogelijk is met verschillende stromingen. De islam duld geen anders denkenden. Zodra de islamitische populatie groot/sterk genoeg is gaat de rest er aan. Zie daarvoor de ontelbare voorbeelden in de rest van de wereld, overal waar islam is is het ellende.

Joostmochtnietsweten | 21-07-19 | 08:55

@Joostmochtnietsweten | 21-07-19 | 08:55: Ook na de verlichting heeft het christendom nog tal van kwalijke zaken op haar geweten. Zie misbruik kinderen, meewerken met dictators en steunen staatsgrepen.
Ja de islam is nog kwaadaardiger en aggressiever maar dan zou je aan whataboutism doen.
Dus kerk en staat gescheiden, geen religie binnen het onderwijs op kosten van de staat. willen ze dat wel, dan betalen ze hun eigen schooltjes maar.

Zapata10 | 21-07-19 | 10:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb 19 jaar van mijn leven versleten in het middelbaar onderwijs. Het zou vijf artikelen die elk vijf keer zo lang zijn als dit van Feynman vergen om alle misstanden op te sommen die ik in die negentien jaar ben tegengekomen. De politici hebben geen begin van besef van de omvang van die problemen. De onbeschrijfelijk onbenullige Van Engelshoven is een prima voorbeeld van het type bewindsman of -vrouw dat je gewoonlijk op het onderwijsdepartement aantreft.
Na diep nadenken ben ik tot de slotsom gekomen dat de ellende grosso modo wordt veroorzaakt doordat het de ouders, en dus de kiezers, niets interesseert of kinderen iets leren op school. Men wil een mooi diploma zonder zittenblijven. Nou, dat kan de school wel voor u regelen, hoor. Printers kunnen alles printen wat je erin stopt. De zeer kleine minderheid van ouders die zich afvraagt waarom hun kinderen na twaalf jaar Nederlands onderwijs nog steeds niet kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft de energie niet om er tegen te protesteren; zeker niet nadat het fraaie diploma is binnengehaald.

JvanDeventer | 20-07-19 | 23:42 | 5

@borgmonster | 21-07-19 | 00:13:
Gymnasia moet je sowieso mijden: die richten zich op ouders die al weten dat hun kind 2 keer gaat blijven zitten (en dus op een normale vwo-school al lang naar de havo-afdeling zou zijn verwezen)

******** | 21-07-19 | 01:30

Als je mensen verteld dat ze slim zijn, al weten ze niets dan denken ze dat ze wijsheid inpacht hebben. Ze kunnen niets en worden niets maar dat is de schuld van een ander. Voor je het weet is NL een Noord Korea, dom en laten zich slachten als lammeren.

kwartjes | 21-07-19 | 07:47

@kwartjes | 21-07-19 | 07:47: Lees je plempsel nog eens want dat staat stijf van de fouten. Interpunctie, vervoeging van werkwoorden en stijlfouten. Hoe lang had jij op school gezeten?

Bakkeleures | 21-07-19 | 09:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Met of zonder segregatie, het onderwijs alhier is pet, sinds de invoering van de Mammoetwet. En dat is te merken ook. Laat die geluk zoekende vreemdelingen maar binnen. Zitten slimme mensen tussen en ze maken zich doorgaans veel minder zorgen om futiliteiten zoals waarmee de linksgekkies zich dagelijks bezighouden. Nooit hoor ik die nieuwkomers obsessief klagen over milieu of zeiken over diversiteit. Baudet mag dan volksvervanging niet zien zitten, ik begin het langzamerhand toe te juichen.

isitsoornot | 20-07-19 | 23:34 | 3

Er is inderdaad iets merkwaardigs met die mammoetwet. Eind jaren zestig kregen we op de lagere school nog Franse les, er werd aandacht besteed aan Esperanto, er waren boekjes over Suriname met stoere jagers zoals Madretsma en Madrettor, geen spoor van de verkramptheid die vrijwel onmiddelijk intrad na de invoering van die wet. Wat ik zonder terughouding kan stellen is dat de kwaliteit van het onderwijs toen vele malen beter was dan nu.

kindapaas | 21-07-19 | 03:02

Die mening deel ik ook wel. Niet laat alles maar binnenstromen maar dat onze eigen zieke linksgekkengeest de enemy within is. Of het nu klimaat, gemobiliseerde jaloezie, diertjes of religekte is, ons land lijkt geinundeerd met extreem-linkse denkers die niet zullen rusten voordat hun sectarische mening met dwang de gemeenschapsmening wordt gemaakt.

Overnijd | 21-07-19 | 07:59

Ik heb hetzelfde gevoel over de Mammoetwet. Aan de andere kant hebben velen het idee dat nou precies het onderwijs dat ZIJ genoten hebben het beste onderwijs was. Als je die dingen wat objectiever wilt bekijken moet je leerboeken en examens vergelijken. Ik heb dat voor een paar vakken gedaan. Je schrikt je kapot. Hoe verder je teruggaat, des te meer schaam je je voor het hedendaagse onderwijs.

JvanDeventer | 21-07-19 | 10:50

Is het raar dat er geen docenten zijn die aan het vmbo les willen geven? Wie vindt het leuk om les te geven aan jongeren die vrouwen minderwaardige wezens vinden en om de drie woorden "kanker" zeggen? Met dank aan de PvdA, onze nationale ramp, die dit schooltype heeft ingevoerd.

MAD1950 | 20-07-19 | 23:32 | 3

Maar - op Janmaat / Fortuyn na - heeft niemand geprobeerd deze multicul onderwijs-waanzin te stoppen. Het tuigh uit de woestijn heeft ook binnen het onderwijs de kans gekregen de zaak te verzieken.

HaatbaardKnipper | 21-07-19 | 00:27

Handhaving. Zowel buiten de school als op school bedroevend. Zolang mensen wegkomen met het schofferen van leraren, gaat dit niet echt minder, minder , minder worden (al is dit misschien juist een "witte" neiging, schooltje dwingen). En ook al zijn ze minderjarig, misdragers op school zouden eens de gevolgen mogen ondervinden.

Het brein erachter | 21-07-19 | 01:23

@HaatbaardKnipper | 21-07-19 | 00:27:
Heeft dit eigenlijk wl iets met "de woestijn" te maken? Ik denk dat het "tuigh" in zijn algemeenheid veel te veel ruimte krijgt binnen het onderwijs.

JvanDeventer | 21-07-19 | 11:06

De situatie in Tsjechië (10 miljoen inwoners) en NL (17 miljoen) laat zich beter vergelijken dan Frankrijk erbij te slepen (52 miljoen), waar de segregatie in de banlieus tegenover de rest gigantisch uit de klauwen loopt. In Tsjechië kennen ze één onderwijsplan voor het hele land. Dat plan is uitgedacht, verbeterd en nog meer uitgekiend door de beste pedagogen (de eerste pedagoog heette Amos Comenius) van het land. Het gevolg is, dat alle kinderen plezier hebben in wiskunde en dat de ouders heel makkelijk hun kinderen kunnen overhoren, omdat het onderwijssysteem in wezen hetzelfde blijft (ook zij zijn ooit zo onderwezen). Scholen en onderwijzend personeel hebben status in Tsjechië. Iemand die lesgeeft heet "profesor" of "profesorka" en wordt met "u" aangesproken. Er wordt nog gestampt, gedichten uit het hoofd geleerd, de rivieren, de topografie enz. en ook het voor kinderen honds moeilijke Tsjechisch gaat erin als pivo en ijshockey in een Tsjech. Tsjechisch onderwijs kenmerkt zich door rust, geen geschreeuw, en concentratie. Tsjechië kent sinds kort weer katholiek onderwijs, dat door monniken en nonnetjes gegeven wordt. Ook zij volgen het nationale onderwijsplan. Geen gedachte dat zij zouden gaan freewheelen of spiritueel hoogvliegen. Door de hoge status van het onderwijs is er geen probleem om jongeren te werven voor een onderwijsbaan. Doordat in Nederland het onderwijs zo religieus hokjesachtig is geworden, ontbreekt het nationale onderwijsplan, dat elke onderwijsdag structureert. Doordat iedereen zijn eigen wiel uitvindt en berijdt, is er eigen in NL geen sprake van een nationale vorming. In plaats daarvan heb je hokjesgeest.

Eeuwig..Op..Vakantie | 20-07-19 | 23:15 | 5

Ik vind het bewonderingswaardig hoe ze in die landen wel dat respect en de discipline hebben weten te behouden. Het respect dat in die landen heerst voor leraren dat bestaat hier niet meer. In de jaren 70 begon het bij ons met tutoyeren van leraren en bij de voornaam noemen. Dat lijkt onschuldig, maar als je ziet hoe er nu met elkaar omgegaan wordt op scholen. Ik ben bang dat het hier nu te laat is.

pjisonline | 21-07-19 | 07:31

@pjisonline | 21-07-19 | 07:31: exact dat tutoyeren is in belgie eind jaren 80 begonnen men moest de kinderen mondiger maken zoals in nederland. (Echt waar.) kinderen hebben structuur nodig. De leerkracht is de leerkracht. Hij/zijn is baas en je doet wat gevraagd wordt. Als je zelf iets wil vragen steak je je vinger op en wacht je je beurt af. Als mijnheer pastoor of directeur of een andere vip binnen komt sta je recht. Daar is niks militaristisch aan. Gewoon orde en respect en dan kan er onderwezen worden.

Lt-Kol Kilgore | 21-07-19 | 07:49

Interessant verhaal over Tsjechië. Er zit veel waars in het fragment over het constant blijvende curriculum.
Het wrange is dat onze spraakmakers altijd maar weer op "studiereis" naar Finland gaan. Geen mens denkt aan Tsjechië. Er is überhaupt weinig kennis van Oost-Europese onderwijssystemen in Nederland. Er is überhaupt weinig nieuwsgierigheid in de spraakmakende gemeente van Nederland.

JvanDeventer | 21-07-19 | 11:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Duizenden mensen met een onderwijsbevoegdheid geven geen les. Ze zitten of in de WW of ze hebben een andere baan. Niet zonder reden overigens. Tien weken vakantie en een 13e maand klinkt leuk, en dat is het ook wel. Maar voor de overige weken dat je wel moet werken wordt je geleefd in het onderwijs. Bijdehante ouders, kinderen met een grote bek (zal op de basisschool nog meevallen), kinderen zonder manieren die ook nog eens niet luisteren als jij wilt uitleggen, eindeloos voorbereiden en nakijken. Kansloos veel vergaderen, ouderavonden. En op scholen met veel allochtonen zal het allemaal nog een stukje zwaarder zijn want onze softe cultuur matcht niet met de "hunne".

Vrouwtje_haram | 20-07-19 | 23:06 | 5

Volgens mij valt het ook in het basisonderwijs niet mee. Ouders die hun kinderen na schooltijd lekker laten "opvoeden" door de straat, maar zodra je een kritische opmerking naar hun kinderen maakt binnen de school, dan gaat het meteen over "respect", "discriminatie"...de volle laag. Alle waardering voor iedere docent!

Het brein erachter | 21-07-19 | 01:30

Ik zie dat de leraren-lobby hier op GeenStijl zeer succesvol is: het ligt _altijd_ aan de klagende ouders met hun onrealistisch verwachtingen en _nooit_ aan hufterige leraren met voorliefde voor subsidiepotjes (hoe meer 'probleemleerlingen' hoe dieper de potjes)

******** | 21-07-19 | 02:03

@******** | 21-07-19 | 02:03:
Er bestaat niet zoiets als een lerarenlobby. Als dat zo was hadden de AOB en de christelijke bonden een hoop ellende kunnen voorkomen.

JvanDeventer | 21-07-19 | 11:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Geef de mensen wat ze willen... Schaf de onderwijsverplichting naar Nederlands model en wet af. Geef Marokkanen een school volgens de Marokkaanse methode, betaald door Marokko met Marokkaanse leraren. Hij staat alleen toevallig in Nederland. Als dat gebruikelijk is in Marokko, dan maar alleen Koranles daar. Idem voor Turkse leerlingen. Desnoods ook een wahabistische school betaald door Saudi-Arabië en een Sjiïtische volgens de Iraanse wet. Laat iedereen naar de school van zijn voorkeur gaan. Weg lerarentekort en een enorme besparing op uitgaven. Iedereen mag naar het schooltype van zijn thuisland. Iedereen blij. Het wordt toch onhoudbaar om met steeds minder autochtone leraren de steeds grotere groep immigranten volgens Nederlands model te onderwijzen, zeker als de pupillen met tegenzin de lessen volgen.

lulleficatie | 20-07-19 | 22:26 | 4

Denk dat als dit gebeurd het volgende probleem ontstaat...
Mo (23 jaar), hbo CE te Saladin University of Applied Sciences te Amsterdam: "Ik kan geen werk vinden a zml elk kkr bedrijf zecht mijn diploma niet goed a kech"
Fatima (19 jaar) niveau 3 zorg te islamitisch beroeps opleiding: "İk hüb gıstudırd mar hıır werk vindin iş moejlek wallah."
Tyrese (21) geneeskunde te Paramaribo Hogeschool Den Haag: "ayyyyy me papier is goed genoeg om 1 dikke te rollen cuz no company in this land wilt me"

Abu Koop Dan | 20-07-19 | 22:57

@Abu Koop Dan | 20-07-19 | 22:57: Daar heb je gelijk in maar nu leren ze ook niets. Ouders zijn totaal ongeïnteresseerd, ze liggen met de Ramadan een maand te slapen en komen half geletterd van school af. Ondertussen hebben ze wel de sfeer op school verziekt en de juf of meester handenvol werk en tijd gekost, die niet aan gewone kinderen besteed kon worden.

5611 | 20-07-19 | 23:28

In deze globalistische wereld is dat geen slecht idee: ze worden dan voorbereid voor werk "elders", in een omgeving waar NL niet de voertaal is maar wel de taal waarin ze onderwezen worden. Een heus "Stuur ze terug" diploma, hier hebben ze er immers niets aan.

kindapaas | 21-07-19 | 03:12
▼ 1 antwoord verborgen

Cameron Diaz. Wat een mooie vrouw..

Twisted_Faith | 20-07-19 | 22:03 | 3

Ja, in Bad Teacher, leuke film.

Zwizalletju | 20-07-19 | 22:40

Ik zou graag nog wat les van haar krijgen.

5611 | 20-07-19 | 23:29

Haar vader had Cubaanse roots. Vandaar haar beauty.

Koffie ? | 21-07-19 | 04:07

Dankzij de relipartijtjes zitten we er mee en dat word voorlopig niet opgelost.

miko | 20-07-19 | 22:00

Dat het de minister “niet boeit” lees ik niet (tussen de regels door) in de uitspraak van de RvS, maar ik was er niet bij. Dus wellicht weet Feynman meer dan ik hieruit kan opmaken:
www.raadvanstate.nl/@115089/nieuwe-is...
We hebben in Nederland een Grondwet, en daar kan iedereen in Nederland een beroep op doen. Dit is dus een van die grondrechten.

Dus indien mensen daar een probleem mee hebben, verander gewoon die grondwet. En zeik de minister gewoon lekker af op een ander onderwerp. Want CU-gristengekkie, dus dat is vrijwel altijd raak schieten.

Verandering van dat Grondwetsartikel zullen veel Christelijke en Katholieke ouders, die hun kinderen op een school voor bijzonder onderwijs hebben zitten (en de niet-gelovige GroenLinksD66-deugende ouders van Fleur, Anne, Duco en Vlinder die hun kinderen stiekem dus ook op die scholen met bijzonder onderwijs hebben zitten - u weet wel waarom - ), alleen niet zo heel erg leuk gaan vinden.

Genoeg voor- en tegenargumenten die je in deze discussie kunt inbrengen. Zijn bij iedereen vast bekend. Conclusie is dat er gewoon geen ideale oplossing is. De problemen van de multiculturele samenleving worden namelijk door het verbieden van deze scholen echt niet opgelost.

Ik denk dat iedereen dus maar gewoon - zoals altijd - eieren voor z’n geld moet kiezen, en beter kan kijken naar zijn/haar eigen belang.

Waar zet jij je kind het liefst op school? Gezien de - bij reguliere lezers op GS inmiddels bekende - keuze van “onze Femke” denk ik dat menig ouder - links, rechts, deugend, atheïst, gelovig - dat antwoord voor zichzelf heel goed weet. En vermoedelijk zal dat niet die, in een van Feynmans links genoemde, Da Costaschool te Utrecht zijn (“95% leerlingen met een Marokkaanse achtergrond”).

Misschien is dus die grote keuzevrijheid, met duidelijke scheidslijnen, dus voor veel ouders eigenlijk zo slecht nog niet.

Temeer omdat docenten die keuze OOK lijken te maken.

Kompromat | 20-07-19 | 21:57 | 5

Het religeneuzel zou er niet toe.mpeten doen asngezien aan basisvoorwaarden voor stsrten van een school miet is voldaan?

Teeweetwee | 20-07-19 | 23:08

@teeweetwee: en gebrek aan leesbril wellicht?

borgmonster | 21-07-19 | 00:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik was een weekje in Engeland en raakte aan de praat met een paar leraren die lesgaven aan wat bij ons de basisschool is. Ze hadden allemaal zonder uitzondering een universitaire opleiding.....

Bob de Slopert | 20-07-19 | 21:55 | 3

Ja, maar toevallig wél aan de universiteit van Cumbria, York St John of Middlesex. Geloof mij gerust: dan kun je nog beter de prut die hier nu van de PABO komt hebben - ook al kunnen ze dan niet rekenen.

bisbisbis | 20-07-19 | 22:01

De Nederlandse PABO het in het Engels ook university. Hogeschool kennen ze alleen in NL. Zodra je je propedeuse hebt heb je aan een university gestudeerd.

GWBA | 20-07-19 | 23:47

Hogeschool = University of applied sciences. Dus beroepsonderwijs. Maar daar zitten meer onterechte dingen. Opleiding tot hartchirurg is ook niet echt breed, en eigenlijk een beroepsopleiding. Maar vanwege het vereiste niveau toch WO. Opleidingen vergelijken tussen landen is sowieso best ingewikkeld helaas. Zeker als in het land van herkomst chaos heerst, en niet te controleren is wat het niveau van de opleiding daar is, of wie er ook echt een diploma heeft gehaald.

Het brein erachter | 21-07-19 | 01:51

Als onderwijzeres krijg je met een full-time baan minder betaald dan iemand met nog minder opleiding in een job van 3 dagen per week. Daarbij wordt je door kleine kutkinderen voor hoer uigescholden en als je daar wat van zegt staat de hele familie bij je op de stoep.

Breinbrouwsels | 20-07-19 | 21:53 | 6
-weggejorist-
BootleggersSmurf | 21-07-19 | 00:14

@letopuwzaak | 20-07-19 | 23:04:
Staat gewoon op de website van het ministerie: je begint als leraar met 2500 bruto en kunt na ongeveer 15 jaar doorgroeien naar 4500, met daarnaast 500 ontwikkelbudget.

Vind ik echt niet verkeerd als je ook nog eens leuke extraatjes hebt (altijd vrij samen met je kinderen, hoge mate van baanzekerheid, veel maatschappelijk aanzien), het fysiek niet heel zwaar of vies is, en je geen hele hoge opleiding nodig hebt.

******** | 21-07-19 | 02:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Kindontwikkeling begint en eindigt thuis. Want, laten we wel wezen, ongeveer de helft van het jaar heeft een kind geen les. Dit biedt geweldige kansen. Ouders die hun verantwoordelijkheid nemen, geven hun kind dus een zekere bagage mee. Mijn kabouter van 6 speelt schaak, kent de beginselen van programmeren en weet dat helium en waterstof vijftien minuten na de oerknal ontstonden. Niet omdat het kind briljant is, maar omdat we dingen samen uitzoeken, thuis.

Als daarnaast ook nog tenminste redelijk basisonderwijs beschikbaar is, dan kan ieder gemotiveerd kind goed lezen, schrijven, rekenen, Bratislava op een landkaart aanwijzen en over een evenwichtsbalk lopen. Maar ja, de ouders zijn vaak te dom om te poepen, en dan maar (tevergeefs) roepen dat het onderwijs niet deugt. Maar ondertussen wel op de kartelpartijen blijven stemmen.

Daarnaast heeft Feynman uiteraard gelijk dat de verantwoordelijke minister een ramp is. Het wordt erger voordat het beter wordt. Dus ouders, doe het zelf.

tectonicos | 20-07-19 | 21:48 | 8

@Zwizalletju | 20-07-19 | 22:39: Ik weet het van de basisschool, heb familie die dit deed. Vijf dagen normaal onderwijs en zaterdag naar islamitisch onderwijs. Bijscholing zeg maar.

BootleggersSmurf | 20-07-19 | 23:16

@tectonicos | 20-07-19 | 22:43: Net in welke volgorde je het wilt zien denk ik dan.
Ieder ouder wil het beste voor het eigen kind. Maar wat is het beste? Dat laatste is die definitie waar ik het over had.
Als jij nou denkt dat het gezond is om een 1200 jaar oud boekje over een pedoseksuele massamoordenaar als beste voorbeeld te stellen qua mogelijke prestaties in het leven dan zul je misschien minder snel het Vaticaan bezoeken of pasen vieren. Zul je misschien juichen als er iets komt als isis. wat is goed? Alles is relatief en iedereen denkt gelijk te hebben. Misschien iets te filosofisch gedacht maar is wel realiteit.
Overigens ben ik blij dat jij je kinderen andere dingen leert. Heb het niet zo met religie en sprookjes als waarheden verkondigen. Leer ze dan dingen waar ze iets aan hebben, bij schaken bijvoorbeeld tactisch denken.

BootleggersSmurf | 20-07-19 | 23:26

"Dus ouders, doe het zelf". Dat was de situatie in het Nederland van een stuk of drie eeuwen geleden; een toestand die nog steeds heerst op het platteland van Pakistan, etc.
Ja, waarom heeft de mens eigenlijk scholen ingevoerd?

JvanDeventer | 21-07-19 | 11:27
▼ 5 antwoorden verborgen

Hoe krijgen ze op islamitische scholen onderwijs over de ideeën van het atheïsme eigenlijk? En de verlichting?
Of het humanisme (niet perse afeist, trouwens).

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:43 | 3

Denk dat dat onder biologieles valt (apen en zwijnen).

Rest In Privacy | 20-07-19 | 21:45

Islamieten kunnen begrijpen dat je een ander geloof hebt, niet dat je geen geloof hebt. Verlichting en dat soort zaken is christelijk, heb zelf op verschillende christelijke scholen gezeten en kreeg daar ook niks mee over hindoes anders dan dat koeien voor hen heilig zijn en zelfs dit alleen maar om aan te geven dat mensen niet over de hele wereld hetzelfde denken. Dus niks over welke god waarvoor diende, verschillende stromingen etc. Hoeft ook niet van mij trouwens.

BootleggersSmurf | 20-07-19 | 22:00

Eeehhh... nu wij het er tóch over hebben: hoe krijgen ze dat op niet-islamitische scholen?

bisbisbis | 20-07-19 | 22:03

Kan de stukjes meestal wel waarderen maar de minister bijvoorbeeld doet botweg zijn werk, hij volgt de wet.
Ik geloof niet in speciaal onderwijs, heb mensen gesproken die op dat onderwijs hebben gezeten en die hadden ondanks de beperkte intelligentie zeer goed door dat het de tijd uitzitten was. Net als met de participatiewet waarbij mensen met een rugzak gewoon tussen normale mensen worden gezet is de uitvoering hetgeen waar het aan schort, niet de gedachte erachter.
Wat je dus wilt aanpakken is de uitvoering. Ik persoonlijk vind dat islam moet worden uitgebannen, compleet met niet alleen wortel of tak maar ook voedingsbodem. Echter, we hebben ze nu eenmaal dus moeten we er een weg in vinden...
Dit kan bijvoorbeeld met meer macht bij de inspectie. Het is van de zotte dat de toegang geweigerd word bijvoorbeeld. Dit voor de veiligheid van de inspecteurs! Ontslaan die leerkrachten, sluiten die school. De inspectiedienst is als een politieman zonder bevoegdheden, die alleen maar mag zeggen dat je fout bezig bent als je door rood licht rijdt en terugtrekt als je dan begint te schelden.
Opleiding van leerkrachten kun je op diverse manieren aanpakken, bijvoorbeeld door het beroep eens wat positiever in beeld te brengen. Als jij mij gaat vertellen dat het salaris als piloot te laag is, de werkdruk te groot en dat je regelmatig te maken krijgt met agressie dan kiezen mensen een ander beroep.
Enfin, het verbieden van scholen anders dan openbare is onzin en eerder een beperking dan winst. Echter, iedere school heeft basiseisen waaraan moet worden voldaan en die eisen zijn bij te stellen naar wens. Je moet dan ook wel gaan handhaven!
Overigens, als scholen geen leraren kunnen vinden kunnen ze die vakken dus niet leveren en zullen keuzes moeten maken. Of niet aanbieden of elders aanbieden zoals online. Als dit betekent dat een school geen kans op overleven maakt, jammer dan. Bedrijven gaan wel vaker failliet en worden dan vervangen of weggelaten. Marktwerking heet dat.

BootleggersSmurf | 20-07-19 | 21:42

Cameron Diaz als juf...... dat heb ik nu altijd gewild.

Nuuk | 20-07-19 | 21:41

1 woord Laïcité.

Er is helemaal geen enkele reden om katholieke, protestantse, joodse of moslim scholen te hebben laat staan hindoe scholen. Als die ouders hun kinderen perse religie willen opdringen. Prima. Kan. Mag. Maar doe dat lekker op zondag ofzo en betaal het lekker zelf.

Weg met religie uit het onderwijs! Het enige wat kinderen moet leren is de geschiedenis. Dan kunnen ze zelf kiezen.

Andrew Deen | 20-07-19 | 21:40 | 4

Het Franse centralistische model dus. Dat kan wel tot tunnelvisie in een samenleving leiden. Te weinig plaats voor de mening van minderheden. Daar hebben we in Nederland meer plaats voor. Decentralisatie: het Nederlandse model.

Maar met de import van allerlei uitheemse mensen en gedachten ontkomen we niet aan de noodzaak van het Franse model. Dom, Nederland is te naïef geweest.

Rest In Privacy | 20-07-19 | 22:07

Zolang als de kleine Christelijke partijen de grotere politieke partijen nog aan (het behoud van) de macht kunnen helpen, gaat dat niet gebeuren. Deze hele ellende hebben wij te danken aan het bestaan van de prehistorische genus humanus calvinisticus op Tholen, in St Philipsland, in Werkendam of Kruiningen, die het door u en mij bekostigde privilege van den School met den Bijbel en het speciale taxibusje iedere morgen stipt om half acht voor de deur nooit zal opgeven.
-
Elimineer de zwarte-kousen maffia - en scheiding van kerk en staat zal uw deel zijn.
-
Het is niet voor niets dat islam in Nederland veel sneller oprukt dan elders: onze bebaarde vrienden maken slechts gebruik van de mogelijkheden die de wet hen biedt...

bisbisbis | 20-07-19 | 22:14

Zolang we religie nog toelaten in ons onderwijs, zal de islam daar ook zijn stukje van koek van opeisen. En als alles volgens de regels gaat, doen we er niks aan. Rel-onderwijs afschaffen. Die onzin over god, allah, vishnu enz brengen ze kleuters maar in hun vrije tijd bij...

Het brein erachter | 21-07-19 | 04:54
▼ 1 antwoord verborgen

Ik praat zelf ook wel eens met leraren en die zeggen allemaal het zelfde: leraren mogen gewoon helemaal niks. Teveel gezeik en bureaucratie, niet gewoon actual fucking teaching. Telefoon afpakken mag niet want ouders boos, leerling uit de les gooien mag niet want ouders weer boos en slechte cijfers mag helemaal niet want dan zijn de ouders helemaal boos maar OP DE LERAAR terwijl hun snotaap gewoon niet oplet tijdens de les wat jij dus magisch moet gaan fixen en vergeet het maar als je steun van de directie verwacht.

Vergeet dan ook niet het constante gezeik over cijfers in plaats van leerlingen ook werkelijk wat leren en al die godverdomme formulieren die je moet invullen voor elke individuele leerling en al die budget cuts, Jezus Christus het is net Amerika hier geworden. Geen wonder dat er een tekort is, wie wil nu nog leraar worden?

negerinnenzoenen | 20-07-19 | 21:37 | 1

En wie kan mentaal aan, om leraar te blijven. Je vergeet in je goede opsomming de druk vanuit domme maar oppermachtige leidinggevenden.

Montesquieue | 21-07-19 | 07:47

Met al die verschillende stromingen heeft iedereen wel iets dan zo niet willen dat er aan hun kinderen wordt geleerd. Christelijke scholen van de zwarte kousen willen niet dat er over evolutie wordt onderwezen, dus dat wordt uit de boeken geknipt of met zwarte stift bewerkt. Antroposofen willen dan weer hele andere dingen niet. Zweefteven zetten hun kinderen het liefst op een vrije school waar ze dingen kunnen leren als ze er aan toer zijn. Zo zat Jesse Klaver op een vrije school en hij heeft nooit leren rekenen want hij was er niet aan toe en het beïnvloedt zijn werk nog dagelijks.
Er zijn zo veel domme mensen die in zo veel idiote onzin geloven dat het oneerlijk is om alleen maar een beschuldigend vingertje richting de Moslims en de Hindoes te wijzen.
Geloven doe je maar lekker thuis, maar ga het niet op school onderwijzen aan kinderen die nog makkelijk te beïnvloeden zijn en nog onvoldoende kritisch denken.

Osdorpertje | 20-07-19 | 21:34

"Segregatie op scholen geeft later apartheid in de samenleving."

Ach, who cares? Al die muzelmannen willen helemaal niet integreren, die willen het liefst hun eigen parallelle samenleving, met hun eigen normen en waarden, gebaseerd op de koran. Zolang ze maar wel toegang houden tot gratis geld, soepsidies, overheidsgelden, en baantjes met vette salarissen.

En als er straks 2 miljoen ipv de 1 miljoen van nu zijn, dan zullen ze er op aan beginnen te dringen dat autochtone Nederlanders toch ook wat meer rekening gaan houden met de voorschriften van de koran, en schakelt de islamisering een tandje hoger.

Dr_Johnson | 20-07-19 | 21:33

Geld maakt gelukkiger dan ooit tevoren. Alleen met geld kun je de waanzin ontsnappen....... en de sukkels willen juist gelijkheid; alleen zonder geld verlies je altijd!

goedrechts | 20-07-19 | 21:28 | 2

"Nobody suffers like the poor.”
-Henry Chinaski

Rest In Privacy | 20-07-19 | 21:31

De sukkels zijn uit op mijn portemonnee.

botbot | 20-07-19 | 21:34

Of je nu lager of hoger opgeleid bent (of praktisch - theoretisch voor Marianne mij de kop af komt hakken), de middelbare school is een hel (ja toch). Later spijt over richting of niveau? Ga het rechtzetten. Ga 's avonds thuis en/of deeltijd studeren. Doe het! Het geeft je veel terug. Tot zover deze preek zonder spekjes en dingen.

Rest In Privacy | 20-07-19 | 21:27 | 1

U heeft gelijk. Het kost veel moeite (ik spreek uit ervaring) maar het is het waard. Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Verbetert de wereld tegen alle verwachtingen in niet, even goede vrienden maar wat je extra geleerd hebt maakt je evengoed wel sterker. Leren moet, leren doet je goed.

kindapaas | 21-07-19 | 03:36

Dat het niveau al een kwart eeuw daalt is logisch want wie kan rekenen stemt niet op het klimafaat. Vandaag was in het RTL4 nieuws dat men gedwongen kan worden om van het gas af te gaan om over te moeten stappen naar veel te dure energie zoals het veel te dure monopolistische warmtenet. Het verplichten, de dictatuur hetgeen hiermee gepaard gaat heeft alle trekken van een faat, het klimafaat.
Dus als jet het volk dom houdt stemmen zij massaal op het klimafaat zodat een kleine groep belanghebbenden het volk nog meer kunnen uitbuiten onder erbarmelijke omstandigheden.

"Gisteravond bij EenVandaag (9:35) nog een moeder met een kind op een vrije school die gelooft dat echt ziek worden een groeispurt en ontwikkeling veroorzaakt"
Zij heeft een punt maar waar zij geen rekening mee houdt en dat heeft Feynman een zin later aangekaart dat men van sommige ziektes gewoonweg niet beter wordt.
Van niet schoonmaken kan men ziek worden. Maar overhygiëne levert allergieën op, zo is de verdenking. De gulden middenweg is moeilijk te vinden.

"De minister hoeft zich niet te verantwoorden over de ontbrekende 4200 collega's in het basisonderwijs plus duizenden in het voortgezet onderwijs."
Lijkt mij volkomen logisch want dit is een neoliberaal kabinet dat alles aan de sterksten overlaat en als je dan geen cent te makken hebt (of aan de verkeerde zaken uitgeeft) dan komen de leraren niet. Zo simpel is het.

"Een situatie die zo blijft, want het gaat niet lekker op lerarenopleidingen. Maar 35% heeft na vijf jaar een diploma, waar binnen de rest van het hoger onderwijs 60% gangbaar is."
Komt mij niet onlogisch over want naast de vakkennis die men moet opdoen, moet men ook nog leren hoe al die vervelende ettertjes in de hand te houden. En voor dat laatste is een zware commandotraining wel gewenst, waarvoor kennelijk niet iedereen slaagt.

"Ze willen vooral hersenspoelen voordat pubers kritisch kunnen nadenken."
Vandaar dat men vooral onderwijst over het klimafaat zodat wij het klimaat kunnen gaan redden ten koste van alles en iedereen behalve de kleine groep elite die nog rijker zullen worden.

"De minister misbruikt artikel 23 van de grondwet als een rookscherm om stilletjes op vakantie te gaan."
Met het vliegtuig.

Ik geloof dat alles wel zo'n beetje door mij is behandeld. Als er nog op- of aanmerkingen zijn dan verneem ik dat gaarne.

ProAsfalt | 20-07-19 | 21:24

Omdat we steeds minder zelf nadenken en zelf doen?

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:24

Iq is gewoon te hoog gesteld. Gewoon hetzelfde doen als de Amerikanen. Norm naar beneden stellen en het ziet er weer prima uit.

Wim Venijn | 20-07-19 | 21:29
▼ 1 antwoord verborgen

Minstens zo opmerkellijk (pun intended) en beklagenswaardig:
De figuren die op beleidsniveau reppen over misstanden, zeggen steevast "dat we (en zij zelf ook) ervan moeten leren".

Daar zijn ze godbetert toch al voor naar school en de studie geweest?!?

Kudtkip | 20-07-19 | 21:23

Lees: Johannes 2 vers 18. En ook vers 19.
Daar sttat: zij horen hier niet thuis.

ZZP-er | 20-07-19 | 21:19 | 3

Is dat een kookboek? Met verse ingrediënten 18 en 19?

Dr. Blechtrummel | 20-07-19 | 21:35

dan hebben zij wel weer boekje waar in staat van wel.

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:47

@Dr. Blechtrummel | 20-07-19 | 21:35: Het is de menulijst van de lokale chinees, no 18 is Gado gado, no 19 is Ku lo yuk.

Kanarie_Geil | 20-07-19 | 22:00

In de Bijbel wordt de antichrist al aangekondigd. Oftewel de afgezant van de duivel.
Dat is hier aan de hand.

ZZP-er | 20-07-19 | 21:16

De islam is geen godsdienst.
Valt dus ook niet onder de wet.

ZZP-er | 20-07-19 | 21:14 | 3

De islam wordt wereldwijd erkent als godsdienst dus wel even bij de les blijven.

botbot | 20-07-19 | 21:31

Als een godsdienst een dienst aan een god is...
Of die god is wat mensen denken dat hij/zij is, dat is een heel ander verhaal.

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:38

Feynman noemt inderdaad een pijnpunt: de nieuwe verzuiling, ieder geloof heeft namelijk recht (zegge: geld) op een eigen school. Moet men dat zelf betalen dan zou er meteen geen vraag meer naar zijn.
Dus rot maar op met je godsdienst, al die marginale christelijke en katholieke groeperingen, pas de grondwet aan.
Je kunt niet katholiek spellen, niet protestants rekenen, of islamitisch aardrijkskunde leren.
Men wil die kinderenen niets leren, anders dan wat er in een gedateerd boek (torah, bijbel, Koran) zou moeten staan, na veel exegese waarbij men elkaar de hersenen inslaat.
Bah! Het is een koude oorlog, waarbij die linksdraaiende-soja-yoghurt scholen als Dalton, montessori en ander vrije scholen gisteren al gesloten hadden moeten worden.
Leerlingen leren daar werkelijk niks.

Analia von Solmsch | 20-07-19 | 21:14 | 8

@Wim Venijn | 20-07-19 | 21:21:
Wij zaten op een katholieke school. Even verderop waren er in het dorp een openbare en protestantse. Vanaf onze schoolpleinen konden we elkaar zien spelen en na schooltijd op straat waren we gewoon vriendjes. Toen was buitenspelen nog gewoon en het feit dat we vriendjes (met uitzondering van sommige nare kuifjes dan) waren was heel gewoon. Niemand nam daar aanstoot aan. Verzuiling bestond toen ook. Er zat echter nog geen huidskleur of besneden snikkeltje aan. Maar was het toen veel beter dan nu? En wie probeert wie gek te maken? Ben jij onschuldig?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 20-07-19 | 21:38
▼ 5 antwoorden verborgen

Overigens is “Bad Teacher”, met stoeipoes Cameron Diaz, één vd leukste rollen die zij speelde, een aanrader voor een regenachtige zondag.
FillumTip!

Ruimedenker | 20-07-19 | 21:14

Minister Slob overruled het besluit en wil dat er alsnog een Islamitische school moet komen heeft misschien te maken met de nodige Islamitische IS kindjes die naar Nederland gehaald moeten worden.

Sinclair | 20-07-19 | 21:14

De Mosselmannetjes hebben geen haast . Maar langzaam aan druppelt de emmer voller en voller. Het boek "Kampvuren langs de Evenaar" van dr.Paul Julien geeft een duidelijk beeld hoe alles werkt en hoe de mosselman zijn wil en geloof oplegt aan de ongelovige honden. www.dbnl.org/tekst/juli003kamp01_01/j... ( het hele boek is fucking interessant en geeft een duidelijk beeld over het Africa tijdens de kolonisatie)

hero_of_heaven | 20-07-19 | 21:13

Te kort aan: militairen, politieagenten, onderwijzers, verplegend personeel, bouwvakkers, brandweerlieden, verzorgend personeel......................... Ben ik de enige die een uitholling van de maatschappij ziet terwijl er meer dan 1 miljoen medelanders hun handje ophouden?

El Sid | 20-07-19 | 21:12 | 3

Maak je geen zorgen, de vrije markt lost alles op.
Je hoeft zelf niets te doen. Volgens Rutte.

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:17

@kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:17:

Het probleem is niet de vrije markt waar het Westen haar rijkdom aan te danken heeft; die overal ter wereld de levensstandaard heeft verhoogd, afgelopen decennia.
Probleem is het *beleid* om;
- een miljoen mensen hun handjes op te laten houden;
- nog onderdduizenden niet-gekwaliceerden welkom te heten;
- tientallen miljarden rond te pompen in diverse subsidiecircuits;
- duurbetaalde overtollige managementslagen in (semi-) overheid;
- etc.
Allemaal beleid.

Dandruff | 20-07-19 | 22:42

Maar wel meer ambtenaren. Ergens klopt er iets niet.

Frau Merkel | 20-07-19 | 22:55

Met een lerares als Cameron Diaz..., who cares?

D-Fens_1963 | 20-07-19 | 21:07 | 1

Zou je toch niet opmerken? Want Allah zegt Boerka voor klas verplicht.

Lorejas | 21-07-19 | 12:10

De beste keuze die we voor onze dochter konden maken is dat we haar op de christelijke school gedaan hebben.
Zij zat op de openbare, waar de dingen “politiek correct” moeten zijn.
De onderwijsinspectie gaf die school een dikke onvoldoende. Dat gaf voor ons de doorslag van school te veranderen.
In ons dorrepie hebben we keuze uit drie namelijk: openbaar, christelijk en de school met de bijbel. School met de bijbel viel dus sowieso af.
De voortgang die onze kleine meid heeft doorgemaakt is onbeschrijfelijk.
Goed onderwijs, met een christelijk light sausje.
Haar onzekerheid maakt plaats voor nieuwe interesses en leergierigheid.
En wij maar denken dat onze kleine meid niet de slimste is, ingegeven door het schoolbestuur van de openbare.
Wat een verschil tussen twee dorpse schooltjes!
Overigens is die school met de bijbel ook een stuk beter dan die openbare, maar dat sluit nu eenmaal niet aan bij onze levensovertuiging.
Moslims en hindoeïstische mensen moeten maar beseffen dat de wereld groter is dan alleen hún geloofsovertuiging.
Wat mij betreft staat algemene ontwikkeling boven religieuze ontwikkeling.
Dat zullen ze vast niet met mij eens zijn. Uiteindelijk doen zij hun eigen kinderen tekort, door ze eenzijdig onderwijs aan te bieden.

Ruimedenker | 20-07-19 | 21:01 | 1

Doet me denken aan hoe in de USA tamelijk veel humanistische ouders toch kiezen voor een opleiding bij 'de nonnetjes'.
Af en toe een weesgegroetje in de klas is een kleine prijs voor een leer-omgeving waarin talent en nieuwsgierigheid wordt aangemoedigd.
De openbare scholen daar zijn compleet kapot gemaakt door politieke correctheid: iedereen is een sneeuwvlokje, moslims/zwarten hebben altijd gelijk, elke kans aangrijpen om te staken terwijl de vakbond al een prima salaris heeft geregeld, daders zijn slachtoffers, en feiten zijn ook maar een mening.

******** | 21-07-19 | 02:56

Prima stuk, goed en duidelijk geschreven en de vinger precies daar waar de zere plek zit.
Toen ik 50 jaar geleden op de lagere school zat waren er enkele leerlingen met een ander kleurtje dan wit. Ze deden gewoon mee, hadden vriendjes en vriendinnetjes . Waar ze vandaan kwamen en hoe ze hier gekomen waren was totaal onbelangrijk. Laat staan in welk godje ze geloofden. Nu . in 2019, zijn er heel heel heel veel anders gekleurden, met eigen scholen ,eigen gebruiken en vooral een ander godje die opgedrongen en door je strot wordt geduwd. Het wordt tijd dat we weer lekker terug gaan naar openbare scholen. En als je daar dan niet bidden mag of buiten Nederlandse feestdagen mag vieren................................., jammer dan.

hero_of_heaven | 20-07-19 | 21:00 | 4

@elevator | 20-07-19 | 21:02: Klopt. Mijn zoon zat met heel heel heel veel anders denkende en gekleurden in een klas. Op een dag komt hij thuis en zegt: morgen zijn de niet witte leerlingen allemaal vrij om een of ander feest te vieren maar wij ( hij en nog drie anderen) hadden die dag gewoon school. Ik heb hem thuis gehouden en het telefoontje van de school afgewacht . Dat telefoontje kwam, en op de vraag waar mijn zoon was heb ik ze uitgelegd dat hij gezellig feest in de straat aan het vieren was met zijn anders denkende vriendjes.

hero_of_heaven | 20-07-19 | 21:25

@hero_of_heaven | 20-07-19 | 21:25: Gast? Waarom prop je je kleine stukje geluk op zo'n school? Stukkie verder fietsen te lastig 's ochtends? Daar naar dat wat wittere schooltje? Zodat je niet elke avond de op de dag opgelopen taaaahlachturzzztandjes weg moet lopen poetsen? Of dacht je je kind lekker deugend multicultureel op te voeden? Geloofde je nog in het sprookje? Of dacht je dat het wel mee zou vallen ondanks de talrijke rachid voorbeelden die je zou hebben moeten waarschuwen in bv supermarkten, op de straat, in speeltuinen, in where ever?

Lorejas | 21-07-19 | 12:17
▼ 1 antwoord verborgen

Er worden in een enkele post extreem veel observaties gezet. Het ene moment lees ik over de kwaliteit van moslimscholen en een paragraaf verder wordt er geschreven over een vrouw met een mening.
Dit maakt de stukjes een beetje minder leesbaar. Ik begrijp dat er veel te vertellen is maar bouw dat iets anders op of schrijf twee stukjes. Voor zover mijn bescheiden mening. Verder een fijne avond allemaal.

Dirk III | 20-07-19 | 21:00

Moslim willen islamitische scholen maar als wij zeggen dat we geen islam in onze school willen hebben zijn we racisten

elevator | 20-07-19 | 20:59 | 1

Het is ook veel te confronterend om geloven globaal een beetje naast elkaar voorbij te horen komen, met daarna andere opvattingen uit de laatste 400 jaar. Op openbaar onderwijs.
Hoe die leraren dat klaarspelen zonder gelazer te krijgen is al heel wat met mensen die zich meteen aangevallen voelen als je het ergens niet mee eens bent.

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:32

Met zoveel problemen, moet probleem gericht onderwijs toch wel werken?

Hadena | 20-07-19 | 20:57

Prima toch die vrijwillige segregatie. Ben er wel klaar mee met het toegeven aan hun nukken en grillen. Integratie is een beetje mislukt.en als ze denken het zelf beter te kunnen, Succes.
Christelijke scholen gaat het prima. Beter dan openbare scholen. Dus nu allemaal afschaffen omdat de woestijnjongens alles in zand laten veranderen en corrupt zijn? Dacht het toch niet.

Wim Venijn | 20-07-19 | 20:57 | 7

Ik ben tegen vermenging van geloof en onderwijs. Hier in 070 steken de scholen met Christelijke inslag er wel met kop en schouder bovenuit. Dus meteen verbieden lijkt mij niet handig...

hetgingperongeluk | 20-07-19 | 21:26

@Alexander des Burgus | 20-07-19 | 21:18: Heb je de a1 wapens al gezien?

ja-ja-nee-nee | 20-07-19 | 22:27

@hetgingperongeluk | 20-07-19 | 21:26: De kinderen hebben in christelijke gezinnen een structuur meegekregen die werkt, het zegt volgens mij niet dat de school met den bijbel op zich betere resultaten levert.

H. Drievuldigheid | 21-07-19 | 10:03
▼ 4 antwoorden verborgen

mensen moeten ook gewoon naar gezond verstand, in casu mij luisteren.
mijn go, wat een ellende door domheid

Hemmenaar7 | 20-07-19 | 20:45

Onder'wijs'. Klopt helemaal.

Sliptong | 20-07-19 | 20:44

Wordt het niet eens tijd om die vrijheid van godsdienst te herdefinieren naar de 21e eeuw?

Hedieho | 20-07-19 | 20:42 | 9

Een dienst aan een God.
Wat valt daar aan te herdefiniëren.
Het boeddhisme is dus geen godsdienst, derhalve.

kloopindeslootjijook | 20-07-19 | 21:28
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen