Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Afbraakakkoord

De ene generatie kan het pensioen op de beurs bij elkaar gokken, de andere generatie zal iedere euro moeten sparen.

BOE

D66-minister Koolmees is in zijn nopjes met de laatste twee referenda. U mag stemmen, zolang u het juiste hokje inkleurt. Zo'n 375.000 leden van de FNV stemden over de “herziening” van ons unieke pensioenstelsel. 75% stemde voor. Zoals eerder bij het CNV ook al gebeurde. Beide vakbonden zagen de meerderheid van hun leden niet stemmen, de digitale opkomst was een derde.

In deze groep zijn ouderen oververtegenwoordigd, omdat het ledenbestand van de FNV geen afspiegeling is van de beroepsbevolking. Vervolgens werd het resultaat van die stemming als advies gebruikt door het ledenparlement van de FNV,  105 mensen hakken een knoop door. Kijk voor uw beeldvorming even naar de pasfoto's om de leeftijd van deze kaderleden te schatten.

Dat dit een feestje is voor de oude garde werd benadrukt door voorzitter Busker van het FNV. Deze sprak over snellere indexatie, eerder met pensioen en lagere AOW-leeftijden. Hij sprak niet over jongeren. Gevangen in de flexibele schil van bedrijven bouwen ze door jaarcontracten, payrolling of andere ellende minder of geen pensioen op.

De FNV staakt zelfs voor het aannemen van uitzendkrachten. De jeugd mag wel komen opdraven om de werkdruk te verlagen, pf als schijnzelfstandige zonder (pensioen)rechten. Wel het risico op geen omzet werk, zonder uitkering of beloning voor dat ondernemingsrisico. Wel de kosten van acquisitie sollicitaties, zonder de optie die kosten door te belasten. De jeugd stemt met de voeten, en is weggelopen bij de vakbonden.

De eerste ingreep in het stelsel bestaat uit een splitsing van de potten per leeftijdscohort. Dit is eigenlijk meer een erkenning van de huidige situatie. Er zijn te weinig werkenden met een vaste aanstelling om via premieverhogingen nog de buffers van de pensioenpotten te herstellen. Herstel via de beurzen door sterke economische groei wordt niet meer verwacht.

De tweede ingreep is binnen het cohort voor de gepensioneerden. Zij mogen bij lagere dekkingsgraden indexeren, meer risico nemen, meer uitkeren bij lagere buffers. Dat geeft op korte termijn extra uitkeringen, tegen het risico van een lagere pot door tegenvallende beleggingsresultaten omdat er met minder geld wordt belegd. Dit maakt ook de ouderenzorg afhankelijk van beleggingsresultaten, omdat ze op hoge leeftijd minder kunnen meebetalen via de hoge eigen bijdragen van de WLZ als het pensioen aan het einde van de rit abrupt gekort wordt.

De derde ingreep is binnen het cohort voor bijna gepensioneerden. Zij mogen eerder met pensioen dan eerder voorzien. Het systeem wordt meer gehouden aan beloften die hun gemaakt zijn, dan aan wat de pensioenpot rekenkundig aankan. Dat klinkt op korte termijn heel prettig, maar hun pensioenpot is nu een eigen leeftijdcohort, het risico of er aan het einde van de rit volledig wordt uitgekeerd is voor hun. Dit is scherper aan de wind varen.

Deze ouderen krijgen een vergelijkbaar pensioensysteem als een oude ondernemer heeft in een stamrecht BV. Bij inleggen was alles aftrekbaar, gedurende de rit allerlei actuariële berekeningen hoe hoog de spaarpot moet zijn, maar als aan het einde van de rit de pot leeg is, stopt het pensioen abrupt. Samengevat mag het potverteren beginnen, wie dan leeft, wie dan zorgt. Met de term wiebelpensioen wordt de illusie gewekt dat een pensioen ook onverwacht hoger kan uitvallen.

De vierde ingreep is binnen het cohort van de jongeren. Zij mogen zelf proberen een nieuwe pensioenpot op te bouwen. In tegenstelling tot hun voorgangers, wordt hun pensioen niet meer gefinancierd vanuit beleggingsresultaten over (oude) buffers. Sparen aan het begin van de carrière geeft het langst rendement en zorgt voor de meeste opbouw, maar lukt nu in de praktijk zelden.

Een passieve ingreep die niet genoemd wordt, is dat de politiek en werkgevers de uitnamewetten van Lubbers, de premievakanties vanuit pensioenfondsen of de vervroegde uittreding van ambtenaren zonder inleg van premie allemaal niet hoeven te repareren. Al deze diefstal van uitgesteld loon gebeurden toen de actuarissen zichzelf rijk rekenden, wordt gedoogd.

Het is ook definitief niet meer de ambitie het Nederlands stelsel in volle glorie te herstellen, en daarmee is dit akkoord een eerste stap naar Europese harmonisatie. Zodra het spaarstelsel in de toekomst definitief flopt, mag de laatste leeftijdsgroep die heeft geprobeerd te sparen voor zijn eigen pensioen, via een omslagstel het mislukte pensioen van de groep ervoor aanvullen.

De Rus Nikolaj Kondratjev publiceerde in 1925 al conjunctuurbewegingen met een looptijd van vijftig tot zestig jaar. De ene generatie kan het pensioen op de beurs bij elkaar gokken, de andere generatie zal iedere euro moeten sparen. Het is onbegrijpelijk dat dit pensioenprobleem de polder overviel. De buffers zijn geen bezit, het is een onderdeel van het stelsel dat deze bewegingen moet opvangen.

Dat centrale banken tijdens recessies de economie probeert te reanimeren door via lage rentes meer geld in omloop te brengen, is basiskennis. ECB en FED stelden de rente op nul, en werden daarmee shariabanken. Dit heeft een positief effect in EU-landen met een omslagstelsel. Die landen hebben niets gespaard, en hebben economische voorspoed nodig om hun ouderen te kunnen betalen.

Landen die pensioenen betalen vanuit een spaarstelsel missen rendement op hun potten, en daardoor een complete geldstroom. Sinds de economie door de ECB en FED wordt gestimuleerd met renteloze leningen, kwantitatieve verrijking en indirecte monetaire financiering, zit niemand te wachten op investeringen vanuit pensioenfondsen. De pensioenvorm rentenieren is met terugwerkende kracht afgeschaft.

De rekenrente is een verwachting van het komende rendement op de pensioenpot. Moet iedere euro uitgekeerd pensioen ook ingelegd zijn, of past de aandelenbeurs de helft bij? Dat de pensioenpotten vroeger veel kleiner waren, bij een hogere dekkingsgraad, is vooral een indicatie hoe naïef en optimistisch beheerders, actuarissen en politici toen waren.

Dit akkoord schiet iedere ambitie het stelsel te herstellen af. De muzikanten spelen door terwijl de Titanic zinkt. FNV en CNV stemden voor om voorlopig niet te korten, tegen iedere prijs.

FNV-leden tijdens een bijeenkomst over het pensioenakkoord. De vakcentrale laat leden in een referendum stemmen over een nieuw pensioenstelsel.

Reaguursels

Inloggen

Tja, genaaid wordt je toch wel door dit stelsel. Als jongere zit ik in een bijzondere positie; enerzijds bouw ik pensioen op, anderzijds krijg ik een nabestaandenpensioen. Mijn keuze: nu cashen en dat lijkt dit akkoord wel mogelijk te maken.... Nu cashen is beter, je weet maar nooit wat er over 40 jaar nog in de pot zit....

kolonel bromsnor | 16-06-19 | 21:09

Ik heb zelf nog net kunnen stemmen, toen de envelop nodig om te kunnen stemmen in mijn brievenbus lag waren er nog exact 3 dagen tot de deadline.

Nu ben ik zelf al 30+, maar nog steeds jong relatief: ben benieuwd of iedereen die brief zo laat heeft gekregen.

Rest In Privacy | 16-06-19 | 19:07

Feynman, je nuchterheid is een wekelijks hoogtepunt. Blijf zo door gaan.

Joostmochtnietsweten | 16-06-19 | 18:41

280.000 x gestemd, 75 % voor ergo +/- 200.000 bejaarde FNV knarren maken hier de dienst uit.

Uw Verzekeringsadvis | 16-06-19 | 17:05 | 1

Juist, en dan zegt dat schorremorrie ook nog dat ze het voor de jeugd doen. Alles hebben de babyboomers gepikt, in alle bestuurlijke lagen zit dat graaivolk nog en nu geven ze in de nadagen van hun leven nog even een heel dikke middelvinger naar iedereen vanaf 18 tot 60 jaar. En de generaties die daarna komen.
Grachtengordel bastards.

Zapata10 | 16-06-19 | 18:42

Als de minister een trucje poogt met de rekenrente en hij wordt teruggefloten door K. Knot, zie ik die minister ook niet zitten. Maar als dijsselbloem om de hoek komt kijken en begint met pensioen korting, dan vertrouw ik het niet meer en denk dat er een geurtje EU bijkomt. Dat is een bodemloze put, vandaar mijn argwaan.

Rest In Privacy | 16-06-19 | 14:26


De ledenleegloop bij de FNV heeft de FNV volledig aan zichzelf te danken.

Het pensioenakkoord van nu zal tot nog meer ledenverlies leiden.

gaffelbaard | 16-06-19 | 14:18 | 3

Mevr Jongerius heeft de FNV tot de grond toe afgebroken, maar ja dat krijg je met PvdA’ers, ze blijken namelijk helemaal niks met arbeiders op de hebben.

amateurrr | 16-06-19 | 14:45

@amateurrr | 16-06-19 | 14:45: En vergeet daarbij niet dat volgevreten Mevr. Jogerius zich nu aan het verrijken is in het EU parlement.

Dutch_Viscount | 16-06-19 | 16:36

Geen ledenverlies maar eerder dat mensen denken laat ik maar lid worden want die vakbond bereikt wat voor ons werknemers .

elevator | 16-06-19 | 20:08

Hoewel niemand ook maar iets kan doen aan de periode waarin hij/zij werd geboren, is het inderdaad wrang dat men zo weinig oog heeft voor de groep vijftig-plussers die toen (voor de begrippen van nu) vaak al op hele jonge leeftijd fulltime zijn gaan werken, altijd hebben bijgedragen en die nu meer dan 50 jaren werken moeten volmaken.

Studeren? Dat is niet meer vergelijkbaar met 'toen':
In 1960 waren er 14.032 afgestudeerden op een bevolking van 11.417.000
In 1970 waren er 26.346 hbo/universitair afgestudeerden op een bevolking van 12.958.000.
In 2017 bedraagt het aantal inwoners 17.082.000 (dus 132 % inwoners t.o.v. 1970)

Vergelijk je die 26.346 afgestudeerden uit 1970 met 2017, dan zou je uitkomen op een verhouding van 34.513 afgestudeerden in 2017.
Het zijn er in 2017 echter 141.635 (dus meer dan 4 maal die 34.513 die in verhouding zou zijn met de groei van de bevolking)...

Huizen is ook zo’n ding: verhalen over toen “een huis kunnen kopen voor maar …. gulden” en over de zgn. gigantische hypotheekrenteaftrek. Maar in de jaren '90 bedroeg de rente al snel 8 tot 9 %.
Daar waren de mensen blij mee; want er is daarvoor ook een periode geweest dat die hypotheekrente 12-13 % bedroeg....

Bovendien moet je de huizenprijzen bezien in relatie tot het inkomen
nl.wikipedia.org/wiki/Modaal_inkomen
Als je 6 x een modaal inkomen neemt uit 1980 (toen 15.202 euro) dan kom je op 91.212,- euro
Neem je 6 x een modaal inkomen uit 2019 (nu 36.000 euro) dan kom je op 216.000,- euro
Ofwel: in 1980 kon je daar waarschijnlijk een vergelijkbare woning voor kopen als in 2019....

Wat pensioen betreft:
Naarmate er (door de huidige/toekomstige jongeren?) vaker parttime gewerkt wordt, zal de pensioenopbouw sowieso tegen gaan vallen t.o.v. de huidige vijftiger:

van 18-68 jaar werken is 50 jaar werken x 47 weken per jaar = 2350 weken
ad gemiddeld 36 uur werken gedurende je loopbaan = 84.600 uren

van 26-70 jaar werken is 44 jaar werken x 47 weken per jaar = 2068 weken
ad gemiddeld 32 uur werken gedurende je loopbaan = 66.176 uren
is 78,22 % van de pensioenopbouw t.o.v. voorbeeld 1.

van 26-70 jaar werken is 44 jaar werken x 47 weken per jaar = 2068 weken
ad gemiddeld 20 uur werken gedurende je loopbaan = 41.360 uren
is 48,88 % van de pensioenopbouw t.o.v. voorbeeld 1.

Wering | 16-06-19 | 12:28 | 3

Afstuderen is tegenwoordig geen bijzonder intellectuele prestatie. Het is bij veel studies een inspanningsprestatie geworden. Harde werkers met een beperkt iq mogen zich nu academicus noemen. Diplomainflatie is een dingetje de afgelopen decennia. Net zoals universiteiten die willen groeien qua omvang en niet qua diepgang.

Graaier | 16-06-19 | 13:29

Die 50-ers hebben 30 jaar lang links gestemd! 50+ jaar lang werken is de consequentie van links stemmen, dus bek dicht en werken ouwe!

ZwarteDag | 16-06-19 | 13:36

65+ nu (uitgaande van de stelling 50 jaar gewerkt) heeft misschien lang gewerkt, maar kon vaak vervroegd met pensioen en heeft bovengemiddeld geprofiteerd van het lage aantal gepensioneerden van die tijd, vaste banen, etcetera etcetera.

Analia von Solmsch | 16-06-19 | 19:30

Zelf denk ik dat wat langer doorwerken geen probleem hoeft te zijn als er maar gezorgd wordt dat die ouderen dan betaald werk krijgen in nuttige functies. Bejaarden vervoer (zonder klappen), begeleiding van ouderen, hulptaken in de zorg. Er is genoeg nuttig werk te doen. We moeten dan alleen de betaling van dat werk met z'n allen wel willen + kunnen ophoesten. Zover ik altijd begrepen heb is ons huidige pensioensysteem het beste en meest solidaire van de wereld en ligt het probleem vooral bij de lage rente die onze EU- Italo instand houdt. Dus moeten we daar wat aan doen + dus redelijk betaald, nuttig werk voor de wat oudere arbeider. Tikgeit op een politiebureau bijvoorbeeld, dat kunnen duizenden mensen prima doen zodat de fitte agenten gewoon de straat op kunnen.

BlowingBubbles | 16-06-19 | 12:19 | 4

@fikkieblijf! | 16-06-19 | 12:24: Het werk zou ook juist aangepast moeten zijn aan ouderen die lichamelijk waat minder kunnen. En daar valt heel veel nuttig ondersteunend werk onder. Onderteuning aan professionals in de zorg bijvoorbeeld. Mensen erbij die wel ff tijd hebben voor dat praatje en wandelingetje. Die wel even bij eenzamen langskunnen om samen boodschappen te doen etc. Of administratieve ondersteuning van bijvoorbeeld de politie. waar een wil is, is een weg en je moet dan niet uitgaan van huidige wetgeving. Als volk moeten we ervoor kiezen.

BlowingBubbles | 16-06-19 | 15:08

@BlowingBubbles | 16-06-19 | 15:08: Dat willen werkgevers en de overheid wel, maar dan wel onbezoldigd. Dat gebeurt ook al op grote schaal bijvoorbeeld in de verzorgings - en ziekenhuizen.

Heiner | 16-06-19 | 16:11

@Heiner | 16-06-19 | 16:11:
Klopt. Een beetje verzorgingshuis/ ziekenhuis heeft minimaal 500 vrijwilligers. En vergis je niet. Dat werk is echt niet zo vrijblijvend als men denkt.

swassannuf | 16-06-19 | 16:22
▼ 1 antwoord verborgen

Dat het hele systeem dreigt te bezwijken, wijt men aan de ouderen (die zouden 'te duur' zijn). Maar:
in 1998 waren er 3.709.741 inwoners van 45 tot 65 jaar oud (leeftijd werkende bevolking)
in 2018 waren er 2.868.457 inwoners van 65 tot 85 jaar oud - 77.32 %

(Overigens: exclusief emigratie, inclusief alle ouderen die in het kader van het ruimhartige beleid qua gezinshereniging naar NL zijn gekomen dat zijn er ook nog behoorlijk wat: wél kosten, geen opbrengsten…)

En nee, we worden niet allemaal 85+
in 1998 - 696.242 inwoners van 60 tot 65 jaar (leeftijd: nog werkende bevolking)
in 2018 - 408.255 inwoners van 80 tot 85 jaar - 58.64 %

in 1998 - 640.578 inwoners van 65 tot 70 jaar (toen nét de pensioenleeftijd bereikt)
in 2018 - 246.487 inwoners van 85 tot 90 jaar - 38.48 %

TOTAAL aantal ouderen in NL per 1 januari 2018 (van 85 jaar of ouder):
370.657 – veelal mensen die hun leven hebben gewerkt en bijgedragen.
Die zouden nu dus ‘te duur’ zijn….

Wering | 16-06-19 | 12:10 | 4

En het zijn juist die 'ouderen' die die import mogelijk gemaakt hebben, terecht dat dus die nu gepakt worden om de mrd-en kosten van de import te laten betalen. Prachtig toch, zo'n boemerang!

ZwarteDag | 16-06-19 | 13:46

@Max Headroom | 16-06-19 | 12:22: De meeste 60 Plussers hebben 40 jaar pensioen premie betaald , hoezo graaien ?

elevator | 16-06-19 | 14:05

@elevator | 16-06-19 | 14:05:

Het gaat niet om hoe veel jaren er is betaald maar om hoeveel geld er is betaald en hoeveel er wordt uitgekeerd. De 40-55 jarigen moeten nu lappen voor de boomers. Zij worden gekort zodat de vroege pensioenen betaalbaar zijn.

Max Headroom | 16-06-19 | 14:50
▼ 1 antwoord verborgen

Leuk voor de huidige generatie vijftigers. Eerst betalen voor de hele meuk voor je, inclusief FUT, ziekenfonds en weet ik niet wat voor sociale regelingen zoals volledig arbeidsongeschikt bij een ingescheurde nagel en meer. Dan wordt de boel aangepast. Voorlopig tot je 67e doorgaan, geen vorstverlet meer, geen oudelullendagen en ook niet stoppen op je 55. Als kers op de appelmoes mag je inboeten zodat jongere generaties een pensioen voor zichzelf kunnen opbouwen. Jammer, maar zo kom je nooit aan iets redelijks voor jezelf toe

Mark van Leeuwen | 16-06-19 | 11:55 | 4

De huidige vijftigers werden destijds al aangeduid als de Generatie X (beter nog: NIX) en bepaald niet ten onrechte.
Enorme jeugdwerkloosheid toen men de arbeidsmarkt betrad. tweede oliecrisis, langzaam-maar-zeker de afbraak van sociale zekerheid meegemaakt, meebetaald aan allerlei VUT-regelingen maar er zelf natuurlijk vooral geen gebruik meer van kunnen maken, en als klap op de vuurpijl nog een fijn pensioengat tussen de beloofde datum van 65 en de reeële van 67 - 70 - 75 (?).

En bedankt maar weer, vooral ook gericht aan die onbenullen die de huidige 50-ers onder de 'babyboomers' scharen.

EefjeWentelteefje | 16-06-19 | 13:49

U snapt het niet , het was VUT waar we voor betaald hebben .

elevator | 16-06-19 | 14:07
▼ 1 antwoord verborgen

Mensen, ga je eindelijk eens verdiepen in wat geld is en hoe het werkt. Verlies je niet in de details maar probeer de grote lijnen te zien. Eigenlijk is er maar één grote lijn: iedereen denkt dat de bank soort van financieel produktiehuis is, echter is dat dus totale kolder. De bank is een administratiekantoor waar de deals die de bank maakt (mág maken, jij en ik mogen dat niet, zie bv Scheringa) minutieus worden beheerd. Die deals worden gemaakt op basis van geld dat jij zogenaamd leent van de bank. Niets van waar, de bank geeft uitsluitend IOU's uit ter ondertekening. Daarop geeft de bank dan een paar regeltjes in op de computer en staat er opeens 5 ton (die zojuist nog niet bestond) op jouw rekening. Die 5 ton ga jij produceren door te werken, en als je 7,5 tot 8 ton hebt afbetaald heb jij al dat geld zelf geproduceerd. De bank heeft in die 30 jaar tijd enkel afgeroomd. Het afromen heeft weliwsaar een zeer negatieve op de waarde van het geld, inflatie, maar dat lost de bank op door zelf meer af te romen. Dat betekent dat jij en ik en onze kinderen harder moeten werken en dat onze ouders niet krijgen wat ze ooit hebben ingelegd. Maar daar zijn grenzen aan, daar zijn wij bij aanbeland met steeds weer een nieuwe onnodige crisis.

De gevleugelde uitspraak 'je geld laten werken' is een brutale leugen. Geld werkt niet en produceert niet. Geld kan wel faciliteren, maar ook in dat geval zal er altijd iemand nodig zijn om voor dat geld te werken. Het geld dat de bank verdient door 'geld te laten werken' wordt per definitie opgebracht door andere arme sloebers.

Je daar aan onttrekken kan maar op één manier, zorgen dat ook jij net als de bank gratis geld ontvangt. Dan zul je dus aan de andere kant van de streep moeten komen te staan, aan de kant van de graaiers. Sta je daarentegen aan de kant van de productieven dan werk je voor een hongerloon (loon om je rekening mee te betalen) en reken jij de afromers rijk.

Er was nog nooit in de geschiedenis zo veel geld als nu. Dan heb je dus het over echt geld, zaken van waarde zoals edelmetaal, vastgoed, productie. Maar de afromers willen het simpelweg niet delen. Heel logisch ook, want als wij productieven genoeg zouden hebben om ons geen zorgen meer te hoeven maken, zouden we niet meer zo hard voor een ander lopen of al die kutklusjes uitvoeren. Bijkomende ellende: om ons -in het rijke westen- tevreden te kunnen houden is het van belang dat er echt arme sloebers zijn. Deze mensen betalen in feite voor onze welvaart. Kijk maar eens naar die arme chinezen in die produktiebatterijen. Ons financiele stelsel met daarin de opzettelijk weeffout is als blijvend gehandicapt kind geboren en alleen zieker geworden. Dat stelsel moet op de schop, tot dat moment blijft het sappelen voor de sloebers. Alle grote oorlogen gingen uitsluitend over dit financiele stelsel. De eigenaren financieren in iedere oorlog beide kanten, mooi toch? Saillant detail, de eigenaren hebben persoonlijk belang bij rust in Zwitserland, Zwitserland dat aan iedere oorlog en ellende weet te ontsnappen. Zwitserland dat kaas maakt en desondanks het rijkste land van Europa is. Zwitserland dat niét in de EU zit. Enz..

youtu.be/iFDe5kUUyT0

jos verstoppen | 16-06-19 | 11:55 | 4

@Max Headroom | 16-06-19 | 12:12: Zoals ik al zei, probeer naar de grote lijnen te kijken. Laat je niet verwarren door de details. Het principe is heel simpel: als je werkt voor een ander moet je daarvoor betaald worden. In dit stelsel werk je voor die ander, en dan betaal je hem.

jos verstoppen | 16-06-19 | 12:18

@jos verstoppen | 16-06-19 | 12:18:

Als je werkt wordt je betaald. Mocht jij betalen om te werken: ik heb een leuke baan voor je in een start up!

Max Headroom | 16-06-19 | 12:28

Goede tegel @jos v! Het is duidelijk en begrijpelijk dat niet iedereen het geheel overziet, het inzicht komt ook niet vanzelf. Het kost enorm veel moeite. Alles is beschikbaar op internet maar iedereen moet zelf zijn huiswerk doen.

kindapaas | 16-06-19 | 13:32
▼ 1 antwoord verborgen

Vakbonden blijven nodig .. Ook voor de onwetende jeugd, van tegenwoordig.
Kijk naar de situatie in de Verenigde Staten, waar vakbonden veelvuldig zijn gedemoniseerd sinds de jaren 50 - En hoe de financiële ongelijkheid, d.. m.v. bijvoorbeeld rent-seeking, er is toegenomen. In een notendop, een Bezos (Amazon) met $ 100 miljard+ terwijl het minimumloon een waarde heeft van $ 7.25

Nederlandop1 | 16-06-19 | 11:42

Ik heb de pensioenpaniek nooit zo begrepen. Het collectieve pensioen, met ofwel een eindloon, dan wel een middelloon regeling steunt op twee rendementspilaren. De ene is die van het rendement op de beleggingen, dus een samengestelde interest op de betaalde premies. De tweede is een fictief en leeftijdsvariabele interest op basis van sterftekans. Immers, er zijn mensen die sterven nog voordat ze aan pensioen toe zijn en dat gespaarde geld blijft in de buffers zitten. Zo kan je de pensioenpremies relatief laag houden en toch voldoende sparen in 37 - 40 jaar sparen om na pensioen ruime tijd door te betalen.

Pensioenfondsen nemen voor het "rendement" op sterftekans (levensverwachting) altijd een korting van 2 of 3 jaar. Ze gaan er dus in hun berekeningen op basis van reële sterftetabellen (historie) altijd vanuit dat mensen 2 a 3 jaar langer leven dan op basis van die sterftetabellen te verwachten is. In feite zit de hogere levensverwachting dus standaard in de berekeningen van de buffers en de premiestelling om een goed pensioen op te bouwen. Pas als de levensverwachting van de toekomstige generatie explosief stijgt, zijn de genomen buffers te klein. Dus het argument van de hogere levensverwachting als noodzaak tot ingrijpen is voor het aanvullend pensioen in een fabeltje. Voor de AOW is dat wel zo, omdat dit een overslagregeling is ipv een spaarregeling.

Toch zijn de dekkingsgraden zorgwekkend, maar alleen omdat de huidige staatsrente de basis vormt voor de rekenrente op het vermogen. De afgelopen jaren moesten pensioenfondsen rekenen met 1.2 - 1.7 % rendement. Als we kijken naar de rendementen op de beurs, dan zijn die ondanks de verschillende crises sinds 1988 gemiddeld 7.2 % met aandelen, 6.2 % met obligaties en 7.5% met een strategisch 60/40 mix. Dus dekkingsgraden van pensioenfondsen koppelen aan een kunstmatig lage rente, terwijl veel hogere rendementen worden gehaald leidt tot onnodige paniek.

Met dit pensioenakkoord wordt het duidelijk wat de reden is voor het zaaien van die paniek. Er zijn belangen om te harmoniseren met Europa, zodat de verdere samensmelting kan plaatsvinden, ons beste pensioenstelsel ter wereld met veel spaargeld staat dat in de weg. Daarnaast willen andere EU landen graag die ruim 1200 miljard aan spaargeld open breken voor eigen gewin. De FNV en CNV hebben zich gek laten maken met overdreven complexe voorstellingen van sjoemelaars die luxe baantjes in de EU willen. En nu hebben ze in paniek akkoord gegeven aan een pensioenakkoord waar de werkgevers straks minder hoeven te investeren in de oude dag van werknemers, die nog langer als loonslaaf vast zitten aan bedrijven voor hun inkomenszekerheid. En ons spaargeld valt straks in handen van de EU, dit is slechts de eerste stap in die richting. Het is misschien tijd voor grote demonstraties, een motie van wantrouwen van het volk richting de gehele politiek en ministeriële ambtenarij die dit hebben bekokstoofd.

Qippie | 16-06-19 | 11:41 | 6

@Qippie | 16-06-19 | 12:56:

Nee hoor, het is precies hoe mijn 'pensioen' werkt. Iedereen een eigen pot. Eerlijk, transparant en we zijn van al het gezeur af.

Max Headroom | 16-06-19 | 13:10

@fikkieblijf! | 16-06-19 | 12:06: Hoe vreemd is het dat mensen stemmen op wat voor hen de beste optie is? Dat is toch met iedere verkiezing of ieder referendum zo? De vakbonden en de jongere generaties hebben een gezamenlijk probleem. Ze kunnen elkaar niet vinden. De vakbond vergrijst, omdat er nauwelijks aanwas is en de jongeren denken dat ze er met een rechtsbijstandverzekering ook wel komen. Dan krijg je automatisch een hogere gemiddelde leeftijd van de vakbondsleden. De jongeren vragen om solidariteit, maar hoe laten ze zelf hun solidariteit of betrokkenheid merken?

Heiner | 16-06-19 | 13:35

@Max Headroom | 16-06-19 | 13:10: Dat is precies hoe het niet moet werken. Het collectief zorgt ervoor dat je risico spreidt. In jouw systeem (wat het EU systeem is) heb je allemaal een eigen potje belegd, en ga je met wat er beschikbaar is op je pensioendatum een levensverzekering inkopen. Iedereen die de pech heeft in een beursdip te pensioneren is dan de lul.

Of nog erger, je spaart een pot geld waarvan je gaat leven, en als je dan ouder wordt dan 85 ben je de lul, want geld op. En dan moet de belastingbetaler het weer opvangen? Of moeten we je dan laten creperen?

Qippie | 16-06-19 | 20:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Het principe-akkoord is echt niet ideaal. En zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Het Ledenparlement heeft naar mijn oordeel te snel de uitslag overgenomen. Men had via een "inlegvelletje" moeten afdwingen om alsnog na de uitwerking van de plannen een eindoordeel te kunnen geven. Ik ben mijn hele leven al lid van de bond en heb hier dus contributie voor over gehad. Zonder schuldgevoel geprofiteerd van de Cao-loensverhogingen en verbeteringen van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat groepen zich ondervertegenwoordigd voelen is hun eigen schuld: je had lid kunnen worden en kunnen meebeslissen. Maar schreeuwen vanaf de zijlijn is makkelijker.

Mannes | 16-06-19 | 11:34 | 5

@Dr_Johnson | 16-06-19 | 12:26:

Tuurlijk wel. Tegenwoordig zijn vakbonden handjeklap met de werkgeversorganisatie en politiek. Een schaap in wolfskleren (nee, zelfs dat niet). En de leden staan er bij en kijken er naar.

Max Headroom | 16-06-19 | 12:37

@Max Headroom | 16-06-19 | 12:37:

"En de leden staan er bij en kijken er naar."

Nou, volgens mij hebben ze anderhalve week geleden gestaakt. Dat is toch iets anders dan erbij staan te kijken.

Dr_Johnson | 16-06-19 | 12:47

@Dr_Johnson | 16-06-19 | 12:47:

Too little too late. Ze hebben decennia geslapen. Dat er de afgelopen maand iets meer gestaakt is: prima! Maar dan wel doorpakken en resultaten boeken. De economie is spectaculair gegroeid!

Max Headroom | 16-06-19 | 13:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Gelukkig heb ik geen verstand van economie en ben ik gemiddeld dom. Daar tegenover staat dat ik niet gehinderd wordt door verkeerde en ingewikkelde denkwijzes en ingeprente fabeltjes van linkse universiteiten.
Maar als ik het goed niet begrijp, bij nul procent rente is met de constante geldontwaarding je geld over 10 jaren nog maar de helft waard, los van vermogensbelastingen en andere diefstal zoals erfbelasting. Afghanen leggen hun geld, goud en juwelen onder het matras van papa. Daar kan heel de familie terecht in geval van nood of het starten van een zaak. Onder Afghanen is ook een lage werkeloosheid, zijn er zeer veel ondernemers en is er veel rijkdom vermogen. Niet altijd bekend want het staat dus niet op de Westerse steel-banken. Het staat op banken in het Midden-Oosten of een Chinese bank. Geen meldplicht en info naar de belastingdienst (fuck Luxemburg, fuck Zwitserland.) Ouderenzorg... hun 'n zorg. Zoals bij alle import culturen ondersteunen ze elkaar met kinderopvang en en zorg voor opa en oma. Dan de pensioenpot... we kunnen dus collectief de pensioenpot op. Misschien vergeten, maar de regering (dacht kabinet Den Uil) heeft al eens geld eruit geleend dat (dus niet) terug betaald zou worden. De EU wil met ons pensioengeld (zogenaamd lenen) Europese projecten financieren. Ofwel geld naar de 3e werEUldlanden pompen. Verder hoop ik dat ik tot mijn 90ste kan werken. Gezond actief en betrokken blijven ipv wegkwijnen in een zaaltje met muf ruikende lotgenoten onder het genieten van een avondje rollatordansen en deprimerende verhalen tijdens de koffietafel.

Premier Trutte | 16-06-19 | 11:13 | 2

Zo dom als u zelf stelt bent u beslist niet! Maar dat wist u al.

kindapaas | 16-06-19 | 13:36

Als je bij het rijk of semi overheid ergens voor mag stemmen, dan kun je beter VOOR stemmen.
Als je Tegen stemt dan geen ze naar Lisabon en sluiten daar een duister packt

NatNiks | 16-06-19 | 10:58 | 1

dat gaat alsnog gebeuren hoor.. is al gebeurd. wat dacht je van de EUSSR

fikkieblijf! | 16-06-19 | 12:08

Levenslang werken is geen straf. Op latere leeftijd wat korter. Alsof pensioen een vanzelfsprekend recht op vakantie zou zijn. Vergeet het maar. Vanaf de invoering van de aow is het al niet gelukt naar een spaarstelsel te groeien, forget it. Dus, tenzij zelf sparen wel zou lukken, gewoon doorwerken, reken maar niet op een overheid. Beter levenslang werken met een gevulde ijskast dan op je oude dag verkommeren met wat zakgeld van een of andere vage instantie. Jammer van al het geld dat je voor anderen in hebt moeten leggen. Weg, foetsie.

SlimmeBelg | 16-06-19 | 10:33 | 8

@* Il Principe * | 16-06-19 | 11:03: wel eens buiten West Europa geweest? Is normaal in de rest van de wereld. Denk maar niet dat West Europa de norm is. Waar het ook steeds minder wordt. Kwestie van realiteitszin en lekker doorwerken, zolang het gaat.

SlimmeBelg | 16-06-19 | 12:44

@Onno Barendsen9337 | 16-06-19 | 12:19: werktempo is niet alles. Ervaring is in de meeste beroepen ook belangrijk. En om die ervaring over te brengen op jongeren nog belangrijker, als ze er tenminste voor open staan.

SlimmeBelg | 16-06-19 | 12:47

@SlimmeBelg | 16-06-19 | 12:47: Ik zou dat omdraaien. Ervaring is in sommige beroepen belangrijk. In de meeste functies is flexibiliteit en snel kunnen schakelen veel belangrijker. Ik werk zelf in de verzekeringsbranche en mijn ervaring is dat al die gedateerde ervaring in een zeer dynamische branche eerder tegen het bedrijfsbelang werkt dan dat het voordeel oplevert.

Onno Barendsen9337 | 16-06-19 | 19:52
▼ 5 antwoorden verborgen

Van het beetje pensioen dat ik in Nederland nog heb ga ik niets meer terug zien. Sterker nog, als dit zo doorgaat hebben we over tien jaar een middenklasse die niets meer te besteden heeft en van wie de toekomst geroofd is. Dan hebben we weer een socialist nodig en we hebben 1939 herhaald. Brussel blijft een eigen leger opbouwen en regelt nu de financiering. Rutte zit er voor iedereen, maar niet de burger.

Frau Merkel | 16-06-19 | 10:27 | 1

Het is zo cynisch allemaal ik weet het. Voor je het weet is de enige aantrekkelijke loopbaan in het EU leger en marcheren onze jongelui de grens van Rusland over. Wat weer meer ruimte biedt voor meer migranten zonder enige nationale binding. Ach... Als dezelfde tijdlijn wordt gevolgd als de vorige eeuw, dan ben ik oud tegen die tijd en al jaren gemigreerd (naar Afrika).

Onno Barendsen9337 | 16-06-19 | 20:20

.. maar goed. Den tijd dat een rood petje en een rood vaandel in de optocht van de vakbond nog iets voorstelden (qua argument) is voorbij. Ligt in onsch nostalgische verleden.
Socialisme werkt zolang er genoeg geld van anderen is dat eerlijk verdeeld kan worden onder wie het niet verdienden. De piramide echter staat nu op zijn kop.

Jan Passant mk2 | 16-06-19 | 10:26

Ik ben geboren net na de babyboom generatie.
Vut, flo, stoppen op je 65ste.
pensioen op basis van je laatst verdiende salaris.
Allemaal weg, want niet betaalbaar.
Niet betaalbaar, mede omdat we 1 Europese Unie zijn, waar het papier waarop geld gedrukt wordt, meer waard is dan het geld.
Idd Feynman, de goedkope leningen vanuit de Europese bank zijn de grootste oorzaak van de pensioen "crisis".
Ongetwijfeld zullen onze vooruitziende leiders destijds bij de aansluiting bij de EU hierop geanticipeerd hebben.
Toch.

Noobster | 16-06-19 | 10:21 | 1

Bullshit, het is niet betaalbaar omdat bedrijven als Shell en Unilever niets meer bijdragen. Het geldt wordt weggegeven aan internationals en mensen die hun geld in meerdere BV's hebben. Lekker doorwerken tot je 75ste en rechts blijven stemmen...

* Il Principe * | 16-06-19 | 11:04

Och. Tegen de tijd dat ik met pensioen ga, bestaat de euro toch al niet meer. #vervanmijnbedshow

VanBukkem | 16-06-19 | 10:13 | 12
-weggejorist-
Leopard_II | 16-06-19 | 10:57

@HoerieHarry
Volgend jaar word ik 12.

VanBukkem | 16-06-19 | 11:04
▼ 9 antwoorden verborgen

Vakbonden zijn er ook niet voor de jeugd of voor wie dan ook. Vakbonden kunnen helemaal niks bieden dan beloften die de overheid moet waarmaken. Dezelfde overheid die van de Verenigde Nazi's en de EU onze jeugd moet vervangen door Afrikanen en islamitisch verwarde mannen. De nieuwe EUropeanen die voor ons nieuwe nageslacht moeten zorgen.

Vakbonden zijn er eerst en vooral voor de linkse bobo's die al zo goed voor zichzelf zorgen. Waarna zij met hun buikje rond aanschuiven bij de overheid, om te helpen met het linkse beleid van bovengenoemde organisaties.

Jan Passant mk2 | 16-06-19 | 10:11 | 2
-weggejorist-
Leopard_II | 16-06-19 | 11:03

@Leopard_II | 16-06-19 | 11:03: droom verder. De piramide staat heden op zijn kop en dat is altijd het moment om uit het spelletje te stappen, als inlegger.
De bejaarde ledenvergadering werd heden de voet van de piramide en denkt daar anders over. De top bereikt, evengoed. Succes ermee.

Jan Passant mk2 | 16-06-19 | 11:13

Jonge jankerd doet huilie huilie, get on with your life!!

VanGeuzen | 16-06-19 | 10:11 | 1

Huh? Wie wat waarom?

Is dit nog nieuws? | 16-06-19 | 10:31
-weggejorist-
Leopard_II | 16-06-19 | 10:09 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

Ik heb net mijn Vaderdag neukje gedaan. Zon schijnt. En mijn pensioen zit niet in een fonds. Eigen beheer. Dus... Vandaag is een hele mooie dag. Ik ga bij mijn vader langs. Schatrijk is ie. Ook eigen regie gehouden. Fijne dag zuurpruimen. o/

Ignatius J Reilly | 16-06-19 | 10:08 | 4
-weggejorist-
Leopard_II | 16-06-19 | 10:10

Een neukje?
Vond ze het leuk?

HoerieHarry | 16-06-19 | 10:12

Gezellig een vaderdagneukje, in bed tussen de kinderen en beschuitkruimels

tsjajaja | 16-06-19 | 11:25
▼ 1 antwoord verborgen

'' 'indirecte' monetaire financiering'' vind ik nog netjes uitgedrukt. De staatsrente in Zuid-Europa wordt gewoon met 15 punten omlaag getrokken. En dan heb ik het niet over basispunten maar gewoon hele procentpunten.

hustler01 | 16-06-19 | 10:05

Het is weekend, en vaderdag. Niet zo depressief allemaal.

GKJP | 16-06-19 | 10:03 | 8

@GKJP | 16-06-19 | 10:07:

Haha .. Sterkte, GKJP. Tip: geef haar een complimentje, dat werkt altijd!

MickeyGouda | 16-06-19 | 10:32

@MickeyGouda | 16-06-19 | 10:32:

En bedankt!!! Uw tip opgevolgd, ze bukte om iets op te pakken, net op het moment dat ik haar een serenade wilde toezingen, t.w. "blue moon".

GKJP | 16-06-19 | 10:45
▼ 5 antwoorden verborgen

De allermakkelijkste manier om mensen te stimuleren om voor hun oude dag te sparen is om de belasting op Box-3 vermogen af te schaffen. Of om in Box3 een heffingsvrij vermogen van bijvoorbeeld vijf ton in te voeren.
Het voordeel daarvan is dat je geen enkele rompslomp hebt met moeilijke pensioenadministraties en - overdrachten. Een ander voordeel is dat als je vroegtijdig komt te overlijden, dat het gespaarde vermogen toekomt aan je erfgenamen. Bij een pensioen is alles poeffff weg, dan heb je voor niets 30-40 jaar lang maandelijks afgestort.

theo-is-dood | 16-06-19 | 09:48 | 5

En de pensioenen afschaffen dan maar?
Al die pensioen gerelateerde clubjes en commissies en adviseurs etc etc etc.
Neuh, teveel (eigen) belangen..

boerk | 16-06-19 | 10:03

de Staat is er niet voor jou, maar jij bent er voor de Staat... economie moet draaien harder en harder en harder zodat de rijken nog rijker worden en het plebs zich in alle bochten beweegt om een leven te hebben..

fikkieblijf! | 16-06-19 | 10:04

Gaat niet gebeuren. Vermogen wordt juist zwaar belast met een forfaitair rentepercentage dat zo'n 50x hoger is dan de werkelijke rente.

Max Headroom | 16-06-19 | 10:10
▼ 2 antwoorden verborgen

En nu al haalt zo'n 25% het pensioen niet en dat percentage zal nog hoger gaan worden, kassa dus.

Mr_Natural | 16-06-19 | 09:48 | 2

Klopt , ook doordat de AOW leeftijd nog steeds te hoog is .

elevator | 16-06-19 | 09:55

en op enig termijn gaat de eerste lichting pensioengerechtigden die in de vorige eeuw met 60 ( tussen de jaren 1980-2004) met pensioen gingen ook echt dead.. de babyboom zal nog even zoals in het hele voorafgaand leven nog de levensverwachting omhoog stuwen maar dan gaan ook zij...

fikkieblijf! | 16-06-19 | 10:06

Rutte gaat er gemakshalve aan voorbij dat het verhogen van de salarissen zal leiden tot verdere prijsstijgingen en dat is nou net iets waar de niet geïndexeerde pensioenen niet op zitten te wachten. Ook de concurrentiepositie van NL wordt hiermee ondermijnd. Verlagen van belastingen zou een véél beter middel zijn om voor iedereen de koopkracht te versterken. Dan maar wat minder uitkeringen aan gelukszoekers, kansloze import en andere handophouders.

Nelis SplitBloes | 16-06-19 | 09:40 | 3

Ondenkbaar. Zelfs de VVD die zogenaamd van de lage belastingen zijn, zijn verslaafd aan de inkomsten. Kijk maar naar het compenseren van de hogere BPM vanwege de nieuwe WLTP-norm: is niet gebeurd.

Muxje | 16-06-19 | 09:55

Rutte is van de VVD en dus niet te vertrouwen , denk maar aan de dividend belasting .

elevator | 16-06-19 | 09:56

In aanvulling op het verhaal van Feynman: de grote verliezers zijn de 45 - 55 ers. Zij verkrijgen niet het recht om middels beleggingen hun pensien op te bouwen, waarbij de eerste euro veel langer rendeert dan de euro die je op je 65e inlegt. Hun pensioen is gebaseerd op betaalde premie, alsof pensioenfondsen niet beleggen. Tot overmaat van ramp zien ze de dekkingsgraad teruglopen naar 100% waardoor de babyboomers de pot leeg kunnen vreten en ook eerder met pensioen kunnen.

Overigens is het hele pensioensysteem ongelofelijk corrupt en lekt het geld aan alle kanten weg: meer dan de helft verdwijnt in andere zakken. Je kunt tegenwoordig beter zelf voor je oude dag sparen. De enige vijand daarbij heet belastingdienst.

Max Headroom | 16-06-19 | 09:32 | 10

Ik mis in alle plaatjes en voorspellingen de groep 55 plus tot 63 jarige.. die krijgen te maken met lang gespaard en ingelegd voor de pensioengerechtigden boven hen, gaan zoals al eerder voorspeld met pensioen met mogelijk, mogelijk een update van enkele maanden eerder, maar da's niet zeker, hebben al vanaf hun 25e tot aan hun 55 plus premie ingelegd voor pensioen en VUT heeft dus al jaren en jaren gerendeerd, niet fictief maar feitelijk! en mogen nu dus hogere premie gaan inleggen met de nieuwe plannen. En gaan dus ook gewoon te maken krijgen met wat de 40 plussers gaan krijgen.. minder pensioen!

waarom is die groep nergens terug te vinden in alle plannen.. hier zitten wel veel ZZPers noodgedwongen in nadat deze groep massaal uit hun vaste banen zijn geschopt tijdens de 'çrisis' en niet meer aan een vaste baan kunnen komen, de werkeloosheid in Nederland is momenteel in die groep nog steeds te vinden.

fikkieblijf! | 16-06-19 | 10:11

De enige vijand daarbij heet belastingdienst........ en dan komt er dus een dag waarop je denkt, F de belastingdienst. Komt je creativiteit ten goede kan ik je vertellen.

OudeNederlander | 16-06-19 | 10:29
▼ 7 antwoorden verborgen

Niet alleen jongeren gaan onzeker wiebelpensioen tegemoet, Feynman ! Er zijn al verschillende artikelen geweest dat 40 en 50 plus, niet 60 plus en niet 40 min, zeker een pensioengat gaan krijgen waarvoor de oplossing nog moet worden gevonden. Dit door overgang naar nieuwe pensioenstelsel.

60 plus is de enige groep die er wel bij vaart: en gegarandeerd pensioen en echt eerder stoppen.

Maar ook jongeren gaan straks merken dat de nu 40 en 50 plus groep bij geen reparatie pensioengat bij hun pensioen alleen nog geld hebben voor de vaste lasten en niet meer voor de economie.

Rutte roept op aan grote bedrijven lonen te verhogen. Hij moet wel, want anders is er straks na het pensioen niets te besteden.

Er had nooit afgestapt mogen worden van het laatste pensioenstelsel. Die was al wankel genoeg.

Ook had ons pensioen nooit mogen worden overgebracht aan Brussel. De Duitsers deden dit maar voor 40%.

Jan, Leiden | 16-06-19 | 09:27 | 6

zeker is dit pensioenstelsel de voorbode voor het aansluiten bij een EU pensioenstelsel..

fikkieblijf! | 16-06-19 | 10:13

@fikkieblijf! | 16-06-19 | 10:13:

Je hoeft in ieder geval geen Einstein te zijn om te voorvoelen hoe dit voor ons gaat uitpakken.

MickeyGouda | 16-06-19 | 10:24

Er zijn nog altijd mensen die ervan uitgaan dat datgene wat zij als pensioen zullen krijgen automatisch 70% van hun laatst verdiende inkomen is. Ook oudere werknemers. Als men een beetje gaat narekenen blijkt vaak dat dat niet reéel is. Wat wel reëel is, is dat de kosten niet 30% lager zullen worden dan je huidige kosten.

Heiner | 16-06-19 | 13:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Wat is dat nou.
Klagen dat vakbonden achterhaald zijn.
Weten dat ze nog steeds veel invloed hebben.
En klagen dat ze geen rekening met jongeren houden.

Wat een onzin.
Herken het nut ervan en doe mee zonder te zeiken, of doe niet mee maar zeik dan ook niet.

mark1487 | 16-06-19 | 09:22 | 8

@Is dit nog nieuws? | 16-06-19 | 09:53: Het is gewoon het meest haalbare accoord .

elevator | 16-06-19 | 10:04

Heb je ook argumenten?

Harry Turtle | 16-06-19 | 10:24

Dat vakbonden hun eigen leden lastig vallen is prima, maar waarom bemoeien ze zich met de zelfstandigen, ik regel mijn zaakjes zelf wel, daar heb ik geen linkse schreeuwers voor nodig, bedankt voor de verplicht aov, nog meer betalen voor iets waar je niks aan hebt.

tsjajaja | 16-06-19 | 11:33
▼ 5 antwoorden verborgen

Gelukkig worden wij als zelfstandigen vertegenwoordigd door 1 !!! persoon en laat dit nou toevallig één of andere bioresonantie therapeut zijn.

053 | 16-06-19 | 09:07 | 1

Hoe zo ? Het midden en klein bedrijf is gewoon vertegenwoordigd in de SER

elevator | 16-06-19 | 10:06

Gelukkig heeft het volk zich weer laten piepelen door pinokkio. Hij laat eerst de rijke de zweep over de rug vant volk halen . Want de rijke worden alleen maar rijker en dan zeggen hoe goed hij wel niet is door een uitspraak te doen waar hij [Denk] meer stemmen van het volk te winnen. En niemand vraagt aan pinokkio waar de 30 miljard zijn gebleven die zijn rijke uit de Pensioenkas hebben ontvreemd!

brandewijntje | 16-06-19 | 09:04 | 4

@paartjehop | 16-06-19 | 09:21: de kloof tussen arm en rijk worden wel degelijk groter. Dit heeft mede te maken met het beleid van de ECB.

azijnseikerT | 16-06-19 | 09:23

@paartjehop | 16-06-19 | 09:21: De middenklasse heeft door de gestegen lasten (ziektekosten, kinderopvang, energiebelasting) en de idioot hoge woningprijzen geen spaarcapaciteit meer over.

theo-is-dood | 16-06-19 | 09:53

@azijnseikerT | 16-06-19 | 09:23: Boeie.
De "armeren" kunnen ook prima eten, en hebben vaak zelfs een tv en een telefoon. Dus die zijn er relatief veeeeel meer op vooruit gegaan in de laatste 100 jaar dan de rijken.
Die kunnen nog steeds alles kopen; niks veranderd.

mark1487 | 16-06-19 | 16:09
▼ 1 antwoord verborgen

We worden geregeerd door schurken die hun oren laten hangen naar die geweldige EUnie/Brussel/Euro

frisenfruitig | 16-06-19 | 08:54

We hebben het beste pensioensysteem ter wereld, met 1400miljard aan waarde opgebouwd. En nu wil de politiek dat veranderen...... ik hen zon gevoel dat iedereen er dan op achteruit zal gaan.

Oepsie1234 | 16-06-19 | 08:49 | 2

alvast een aanpassing op de toekomst.. een EU pensioen!

fikkieblijf! | 16-06-19 | 09:00

Dat is niet eerst sinds nu.

Heiner | 16-06-19 | 13:45

Hoeveel flexwerkers bouwen geen pensioen op?

Is dit nog nieuws? | 16-06-19 | 08:43 | 2

Daarom hebben de vakbonden bedongen dat voor zzp’ers en flexwerkers een AOV verplicht wordt en de mogelijkheid moet komen om in een pensioenfonds te komen .

elevator | 16-06-19 | 10:01

@elevator | 16-06-19 | 10:01: Wat heeft een AOV met pensioen te maken? Bovendien: het waren niet de vakbonden die daar om vroegen, maar de PvdA en de SP, die freelancen zo onaantrekkelijk mogelijk willen maken.

Muxje | 16-06-19 | 10:04

Voor de liefhebbers hier een analyse van de Bank of International Settlements van de lage rente: www.youtube.com/watch?v=r2kvpHcHOnM Mij is altijd geleerd dat in de rente een risico-opslag zit. Bij een rente rond de 0% verwacht de "markt" dus in feite geen risico. Soit.

Vroeger, toen er nog geen centrale banken e.d. bestonden, was inflatie een onbekend verschijnsel. Dat betekent dat de nationale geldhoeveelheid en de reële economie in de pas liepen. In de middeleeuwen was het zelfs verboden rente te heffen. Binnen het formele islamitische bankieren (de term sharia bankieren doet afbreuk) is dit nog steeds het geval. Die historische reconstructie van ons huidige monetaire stelsel is razend interessante materie, maar gebeurt binnen de economische wetenschap bij mijn weten niet of nauwelijks.

Meer on topic: let op het feit dat de uit het akkoord voortvloeiende backservice uit de algemene middelen (ons belastinggeld) gefinancierd moet gaan worden. Die verplichting is over enkele jaren uitgesmeerd. Reken maar dat die afspraak wordt "wegbezuinigd" bij het eerstvolgende papieren herstel van de pensioenfondsen.

En heeft u gezien wat de aanvullende werkgeverslasten zijn binnen het nieuwe stelsel? Precies. Die zijn er dus niet, het risico ligt volledig bij de deelnemers (de pensioengerechtigden) die toch al niet niets in de besluitvorming in te brengen hadden in het nu kapotgepolderde pensioenstelsel (vakbonden, yeah right). Daarom heeft u vanochtend kunnen lezen dat VNO-NCW het akkoord "snel maar zorgvuldig" ingevoerd moet gaan worden.

Tot slot, de chocoladeletters op vvdbode.nl: Mark Rutte die de aanval opent op de multinationals! "Als jullie geen hogere lonen afspreken, krijg je van mij geen lastenverlaging" ! Voor de goede orde, multinationals betalen geen vennootschapsbelasting. Ik ben zeer benieuwd waar die lastenverlaging vandaan zou moeten komen. En let alstublieft op de timing: letterlijk de dag na goedkeuring van het pensioenakkoord. Laat het s.v.p. een teken van wanhoop zijn.

Al met al weer een lekker boosmakertje zo op den vroegen morgen op deze dag des heren.

Rest In Privacy | 16-06-19 | 08:39 | 13

@BrokenTipi | 16-06-19 | 09:50: Ai, betrapt. Laat ik dan maar niet vermelden dat ik nu naar de Beverwijkse Bazaar ga en dan vooral naar de Oosterse Markt. Trek in lamsshoarma met verse paprika, verse knoflook, lenteuitjes en vast nog wel het nodige lekkers.. En vooral ook de heerlijke broodjes van de warme Turkse bakker. Als ik na vandaag nog niet naar de hel ga weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer.

Rest In Privacy | 16-06-19 | 10:47

@Hetkanverkeren | 16-06-19 | 10:47: zodra je beseft dat je genade niet kunt verdienen, omdat genade iets is dat krijgt zonder dat je het verdient hebt ben je aardig op weg. Neem je daarnaast je besef van zonde niet op menselijk niveau, maar vanuit God bekeken, dan kom je uiteindelijk uit op Jezus.

BrokenTipi | 16-06-19 | 10:53

@hetkanverkeren
Marx heeft er uitvoerig over geschreven, het heeft zelfs een naam: dialektisch materialisme, maar het is wel zware kost.

kindapaas | 16-06-19 | 14:02
▼ 10 antwoorden verborgen

Het pensioen van de hedendaagse jeugd gaat op aan klimaatmaatregelen waar ze zelf voor kiezen ...... een bewuste keus neem ik aan.

Koning BongoBongo | 16-06-19 | 08:37

Ik lees normaal gesproken zelden de stukjes van Feynman. Enfin, deze dus wel.
Een tweetal opmerkingen: hoe kan het dat een vakbond zoveel invloed heeft zonder enig mandaat te verkrijgen van de kiezer? Een kabinet dat niet bang is had een referendum onder de bevolking uitgeschreven. Opmerking 2: pensioenen is een bij wet afgedwongen deelname aan een pyramidespel.

LibertyCity | 16-06-19 | 08:29 | 3

Draagkracht om politieke beslissingen te maken. Thats it.

BrokenTipi | 16-06-19 | 09:22

Moet u toch eens vaker doen!

pibasso | 16-06-19 | 10:04

En die opmerking over piramidespel: lul niet zo dom!

BrokenTipi | 16-06-19 | 14:24

Hebben de hardwerkende arbeiders van de FNV eigenlijk zelf ook een vakbond?…Eentje die nu gebruik maakt van het Stakingsrecht, om te voorkomen dat ze straks werk hebben…en nooit een pensioen zullen hebben….

hetgingperongeluk | 16-06-19 | 08:16 | 1

Wat ik frappant vind is dat je niemand meer hoor over de WAZ. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers die jammerlijk mislukte en waarvan al het ingelegde geld verdwenen is. Blijkbaar is dat (en dat vind de politiek heel fijn) al uit het collectieve geheugen verdwenen:

Nu de verplichte verzekering voor zelfstandigen weer actueel is,
dit is niets nieuws. Van 1998 tot 2004 was er de WAZ, ook een
verplichte verzekering voor zelfstandigen. De regels waren zo
dat bijna niemand er voor in aanmerking kwam maar betalen moest
je wel. Toen de WAZ werd opgeheven verdween het geld (miljarden !)
dat in die pot zat gewoon.

Zelfstandige
www.nrc.nl/nieuws/2003/12/29/afschaff...

Wiki
nl.wikipedia.org/wiki/Wet_arbeidsonge...

UWV
www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wa...

Wekkertje | 16-06-19 | 08:04 | 1

Je hebt wel een punt hier.

HoerieHarry | 16-06-19 | 08:28

Net alleen de jeugd stemt met zijn voeten en is geen lid van een vakbond meer.
Ik schat dat het grootste aantal leden 60+ is. En een van de grootste schandalen waar je niemand over hoort is dat zelfstandigen die wel voor hun oude dag gespaard hebben middels lijfrente en in de problemen komen alles moeten opeten. Een flink stuk rechtsongelijkheid t.o.v. de weinigen met nog wel een vaste baan,

Wekkertje | 16-06-19 | 07:52 | 1

Daarbij hebben zelfstandigen dan wel weer wat belastingvoordeeltjes die werknemers niet hebben.

Heiner | 16-06-19 | 14:07

Wanneer het vertrouwen in de euro wegzakt dan houdt alles op.
Dat gebeurt wanneer de domme massa doorkrijgt dat van de geldstroom van Noord naar Zuid Europa niet eens meer een boekhouding wordt bijgehouden. Week dan je trouwring maar van je vinger en ontvang er dankbaar een brood voor..

Rest In Privacy | 16-06-19 | 07:43 | 3

Geldstromen zijn prima te traceren. Tenzij het om cash geld gaat, maar dat bedoel je niet. De bottem line zit in tijdig, laat of niet betalen. Inkomsten genereren. Lenen.

BrokenTipi | 16-06-19 | 09:55

@BrokenTipi | 16-06-19 | 09:55: Keywoord is vertrouwen: zolang we (papier)geld blijven accepteren voor arbeid kan dit systeem eeuwig doordraaien.

OudeNederlander | 16-06-19 | 10:05

80% van de particulieren op de beurs verliest geld. De professionals overigens ook. De ZZP'er die denkt z'n pensioen zelf bij elkaar te beleggen, wordt uiteindelijk gewoon geroosterd, omdat 'ie niet weet hoelang hij leeft en daardoor nooit genoeg geld heeft gespaard. Beetje lullig om 100 te worden en op je 75e is je geld op. Blijft jammer.

El Gouda | 16-06-19 | 07:01 | 12

Op je 60 gewoon weer beginnen met roken en vergeet ook niet te drinken. Heul veel

pibasso | 16-06-19 | 10:07

@joppo0 | 16-06-19 | 09:55: Pensioenfondsen (de serieuze) beleggen in onroerend goed, staatspapier endergelijke. En soms in aandelen die willens en wetens hoog worden gehouden door de PPT, zoals amazon.

OudeNederlander | 16-06-19 | 10:12

@BrokenTipi | 16-06-19 | 09:56: Het is wel een vak apart. Ook dat gespreid beleggen. Gelukkig zijn er ook nog goede beursgoeroe's, zoals @Joppo0 terecht opmerkt. Ze zitten bij Mens tussen al die goudverf en velours en grote stoelen en het haardvuur (net Ollie B. Bommel) en hebben het beste met jou voor. Zelf hebben ze er geen enkel belang bij.

Heiner | 16-06-19 | 14:24
▼ 9 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Geheimrat Schultz | 16-06-19 | 06:59 | 1

Je moet ook alles zelf doen. Door mijn "tegenvallende beleggingsresultaten" kan ik 25 jaar eerder met pensioen.

W_F | 16-06-19 | 06:31 | 4

@sprietatoom | 16-06-19 | 06:51: geduld, niet beleggen in dingen die je niet snapt (biotech), analisten negeren, niet beleggen in stabiele aandelen of antieke bedrijven (olie, dividend, etc.) of reclame bedrijven zonder uniek product (feestboek), bedrijven die ruimte hebben om flink te groeien in wereldmarkt, koop gewoon aandelen met lage transactie kosten, geen gelazer met opties, fondsen zijn een mix van goede en slechte aandelen met hoge beheerskosten, dus vermijden, geen altcoins, geen software bedrijven die concurreren met open-source (orcl,etc.). veel afstrepen dus.

W_F | 16-06-19 | 07:27

@sprietatoom | 16-06-19 | 06:51: Mijn belangrijkste tip is schulden afbetalen. Daarna, investeren in assets die periodiek geld genereren en inflatie ongevoelig zijn: onroerend goed (verhuren) bijvoorbeeld.

OudeNederlander | 16-06-19 | 10:07
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom hebben de leden van FNV eigenlijk actie gevoerd om vervolgens in te stemmen met de onzalige plannetjes van dit kabinet. Wat was het ook alweer, 66 en geen seconde langer ? En nu heeft iedere werkende Nederlander dankzij een handjevol C en FNV'ers een onzeker casinopensioen. Dit akkoord is een referendum waardig onder alle werkende Nederlanders. De vakbonden laten keer op keer zien dat zij gewoon een verlengstuk zijn van de politiek en is gezien hun teruglopende ledenaantallen allang geen afspiegeling meer van alle werknemers. Het beste stelsel van de hele wereld moest en zou kapot worden gemaakt.

scorpio777 | 16-06-19 | 03:50 | 4

Yep, dat vroeg ik mij ook af. Heb je als werkend Nederland te maken gehad met eens staking waarin vooral werkend Nederland last heeft ondervonden en vervolgens legt FNV zijn leden het onzalige plan voor om te regelen dat een kleine groep bijna pensioengerechtigden op 66 en 9 mnd met pensioen mag en alles wat daarna volgt weer in dezelfde idioterie wordt gezet. Een handvol werkers in dit land mag omdat ze lid zijn van een bond stemmen over het pensioen van alle Nederlanders en dat noemt men dan democratisch en rechtmatig.

fikkieblijf! | 16-06-19 | 08:08

Vakbonden zijn gewoon politiek verlengstuk om de werknemers te laten geloven dat er ook aan hen gedacht wordt.Dit akkoord had ook in mei aangenomen kunnen worden want toen lagen deze voorstellen er ook al en waren kabinet, werkgever en vakbonden het eigenlijk al eens.Weet je nog toen jongerius de fnv opblies tien jaar geleden?Paniek bij de politiek, met name pvda maar eigenlijk bij alle poltieke partijen, want ja verlengstuk en aanspreekpunt om werknemer te paaien weg he?
Mevrouw zit hoog en droog in de eu en wij werknemers hebben de problemen gekregen.Denk aan wim kok, de rijkaard die ons ook verraden heeft.
Overigens heb ik als vakbondslid tegen dit zeer slechte akkoord gestemd.

Ben5570 | 16-06-19 | 09:32

@fikkieblijf! | 16-06-19 | 08:08: zo simpel is het.Over 2 jaar mogen we allemaal de tekorten aanzuiveren maar daar hebben we het nu ff niet over.Komt komende weken wel, eerst het akkoord erdoor drukken.

Ben5570 | 16-06-19 | 09:34
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een vreemd idee hebbn sommigen toch over wat de babyboom generatie zou zijn. Hier kun je zien hoe hard het gaat met de arbeidsdeelname-stijging:
statline.cbs.nl/Statweb/publication/?...

Netto arbeidparticipatie = (bijvoorbeeld 55-jarigen in 2003):
Beroeps + niet-beroepsbevolking = 235.000
Niet beroepsbevolking = 80.000 (bijv. huisvrouwen)
Potentiële beroepsbevolking = 155.000 (incl. bijv. werklozen)
w.v. werkzaam = 150.000
Netto arb.partic.: 150.000 t.o.v. 235.000 = plm. 64 %

Netto arbeidsparticipatie van bijv. 64-jarigen
in 2003 (dus geb.jaar 1939) - 15.4 %
in 2006 (dus geb.jaar 1942) - 14.8 %
in 2009 (dus geb.jaar 1945) - 21.0 % ('45 - start babyboom)
in 2013 (dus geb.jaar 1949) - 28.0 %
in 2017 (dus geb.jaar 1953) - 41.9 %
in 2019 (dus geb.jaar 1955) - 47.7 % in 1e kwartaal (plm. einde babyboom)

Geboren tussen 1-3-1957 tm 31-12-1960 zal toch echt tot 67 jaar moeten doorwerken (ook volgens het nieuwste voorstel)
geb op/na 1-1-1961 tm 30-9-1963 = 67+ 3 maanden
geb op/na 1-10-1963 tm 30-6-1966 = 67+ 6 maanden
geb op/na 1-7-1966 tm 31-3-1970 = 67+ 9 maanden

Wie in 1958 werd geboren, hoorde toch echt pas in 2011/2012 dat de pensioen leeftijd werd verhoogd. En als je toen al plm 53 bent, kun je (zeker als je zonder werk zit) niet zoveel meer doen aan je pensioenvoorziening.
Je weet dat je nog 15 jaar door zal moeten werken. En intussen zwaai je collega's uit die -toen nog bijv. bij een reorganisatie- nog steeds met 57 jaar konden stoppen (zie netto arbeidsparticipatie hierboven).

Verzoek: noem de mensen die in 1956 (die zijn/worden 63 jaar in 2019) geboren werden, s.v.p. géén babyboomers meer? Met dank!

Wering | 16-06-19 | 03:36 | 5

m.b.t. Babyboomers zij zijn mogelijk vervroegd met pensioen gegaan maar hebben over het algemeen over hun hele werkzame periode AOW betaald.
De babyboomers maken procentueel niet zo'n groot deel van de bevolking uit volgens mij want in de 50-jaren waren er zo'n 12 miljoen NL-ers en nu 17 miljoen.
M.a.w. doordat er nu 17 miljoen NL-ers zijn komt er veel meer AOW-premie binnen dan zeg in 60-er jaren ook doordat er veel meer vrouwen werken.
Daarbij komt dat de babyboomers van voor 1949 nu de 70 passeren en de meeste o.a. door roken de 75 niet zullen halen. Met de groei van de bevolking d.m.v. emigratie groeit de bevolking de komende jaren tot 20 miljoen allemaal jonge mensen die bij zullen dragen aan de AOW dus ik zie geen financieel probleem. Het enige wat er geregeld moet worden is dat de 3 miljoen die er bij komen aan het werk zullen gaan en niet van een uitkering gaan leven.

johnelec | 16-06-19 | 09:37

@Koning BongoBongo | 16-06-19 | 08:48: Inderdaad de moeite, vooral als je op 15 jarige leeftijd begonnen bent.Trouwens, als ik 66 jaar en 10 maanden haal, haal ik ook 67 jaar en 3 maanden wel.Denk het niet als hartpatient....

Ben5570 | 16-06-19 | 09:39

Vallen over de term babyboomers is technisch gezien correct. Toch.. heeft de generatie daarna geprofiteerd van eindloonregelingen. Lagere premie betaald. Meer mogelijkheid gehad tot kapitaalopbouw. Kunnen profiteren van vut, prepensioen en diverse fondsen en aanvullingen. De tendens is in heel veel opzichten dat de jongere generatie niet deze voordelen heeft. Studieschuld. Betalen voor ov. Van garantie naar premiepensioen. Om maar wat te noemen.

En nu heeft die groep die zo heeft kunnen profiteren van een lagere pensioenpremie de mogelijkheid om toch nog eerder te stoppen dan gepland met een groter garantiebehoud op inkomen. Als ook de gewezen deelnemers.

BrokenTipi | 16-06-19 | 10:03
▼ 2 antwoorden verborgen

ECB creëert vanuit het niets geld, een brood in Duitsland heeft wel eens 4 miljard D-Mark gekost in de slechtste tijd...

Wikipedia: " Hyperinflatie kan ontstaan wanneer de centrale bank van een land grote hoeveelheden geld creëert die niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke economische groei van het betreffende land. "

Daarom koop huizen of goud want de Euro gaat instorten, de vraag is alleen wanneer.

sprietatoom | 16-06-19 | 03:18 | 13

Aan huizen heb je ook niet veel, is ook allemaal speculatief

tjongerschans | 16-06-19 | 09:57

@sprietatoom | 16-06-19 | 05:36:
Mogge. Ik zeg niet dat het veilig is maar ik legde de technische kant uit.
Maw er wordt niks ongedekt gedrukt zoals in Duitsland na wo1 of Zimbabwe meer recent. Overigens met het "aankoopprogramma" de naam zegt het al was/is dus de bedoeling toen de ECB daarmee begon om de markt tijdelijk te verruimen. Als je ongedekt drukt dan ben je het sowieso kwijt dus heeft men dit vehikel opgetuigd. Overigens stenen ligt er ook aan. Locatie, locatie, locatie. Als je nu in Groningen woont heb je er op bepaalde plekken ook niks meer aan.

Basil Fawlty | 16-06-19 | 11:16
▼ 10 antwoorden verborgen

Allemaal lang of kort over lullen, maar in Nederland heb je ondertussen écht de situatie dat de goeden er de brui aan geven en emigreren naar het buitenland. Ik heb middelbare school vrienden die nu in: Nieuw- Zeeland, Australië, Duitsland, Denemarken en Canada zitten omdat ze goed zijn in hun werk, maar mede doordat ze hier niet voldoende voor beloont worden in Nederland (belastingdruk, pensioen onzekerheid, maar natuurlijk ook zaken als regeltjesdruk of vriendin) maar weggegaan zijn.
Nederland is niet meer zo tof als het eens was. Veel hoger opgeleiden (althans in mijn kennissenkring) kiezen eieren voor hun geld. En de middenklasse, lager opgeleiden zitten met de gebakken peren.

je therapeut | 16-06-19 | 02:22 | 3

Hoog-opgeleiden: ik zie ze binnenstromen.
Verander managers, verzuim-managers, case-managers.... en allemaal mee eten over de ruggen van de mensen die wel wat voor hun geld doen en de kruimels mogen opvangen van de hoog / laagvliegers.Kies maar.

Ben5570 | 16-06-19 | 09:44

@ Therapeut: Ga eens kijken bij de jaarlijkse Emigratiebeurs in Houten. Elk jaar uitverkocht.

theo-is-dood | 16-06-19 | 09:58

@Ben5570 | 16-06-19 | 09:44: het verschil tussen beta en alfa mensen is significant en vertaald zich straks naar daadwerkelijk onderscheidend salaris.

BrokenTipi | 16-06-19 | 10:05

Dit vind ik wel een ding.
Oprisp vroeg aan me waarom de rente nul is op dit moment.
De economie draait als een dolle en de rente is nul.
Ik ben niet helemaal achterlijk maar daar snap ik dus geen zak van.

HoerieHarry | 16-06-19 | 02:18 | 8

De reden:
-men is als een dolle basisvoorzieningen aan het privatiseren, één van de pijlers van het neo-liberalisme want de "rek" is uit het rente systeem. De volgende fase is dan speculatie en massale investeringen door corporates met goedkoop geleend geld. Uiteindelijk gevolgd door woeker, zodra de burger alles af moet nemen van monopolisten met een zich terugtredende overheid.
-overheden voeren (in opdracht, niet de onze) ongedocumenteerd beleid uit (agenda 2030 vh agenda 21, staat in geen enkel partijprogramma), de begrotingstekorten worden geleend.
-door steeds zwaardere lasten op de middenklassen te leggen worden hun besparingen "opgezogen" en in de economie geïnjecteerd. Wat ze over houden levert toch geen rente op dus "je kunt het beter opmaken"; mensen overzien de samenhang niet altijd en zijn er gelukkig mee (tot de "rude awakening" ze wakker schudt, veeeeel te laat);

Het is nagenoeg exact hetzelfde draaiboek als uit de jaren 1880-1930 in de USA, tot de beurs "geheel onverwacht, onverklaarbaar en niemand had het zien aankomen" knalde in 1929. Wil je weten wat ons nog te wachten staat, lees "The lords of Creation" van Frederick Lewis Allen en "Hitler's Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State" van Götz Aly. Een flesje whisky helpt tegen de onvermijdelijke gevoelens van depressie na het lezen want het zijn ontnuchterende uiteenzettingen, nu nog net zo actueel als toen het geschreven werd.

kindapaas | 16-06-19 | 08:17
▼ 5 antwoorden verborgen

Ieder voor zich en god voor ons allen. Waarom zou je ook solidair zijn voor mensen in het bedrijf Nederland, we zijn allang geen land meer. De afbraak van de Nederlandse verzorgingsstaat in rap tempo.

sprietatoom | 16-06-19 | 02:02

Goede omschrijving... Afbraakakkoord...
Als Dijsselbloem weer op het toneel verschijnt en
Rutte blij is, dan weet je meteen dat de helft van
je pensioen als sneeuw voor de zon verdwenen is...

wiener mit pommes | 16-06-19 | 01:58 | 4

Gelukkig is dat tegenwoordig een wetmatigheid, als Rutte het toejuicht weet je dat je keihard genaaid wordt. QED.

sprietatoom | 16-06-19 | 02:37

@Jan Dribbel | 16-06-19 | 02:12: Omdat hij het koppelde aan inkomen natuurlijk. Zoals dat het altijd nog best fijn is wanneer je een ton loonbelasting mag betalen. Verder is Jeroen een lul en volgens mij had die motor rijdende Griek met lekkere vrouw dus gelijk.

Shareholder II | 16-06-19 | 03:04

@Jan Dribbel | 16-06-19 | 02:12: dijselbloem is gewoon een klootzak die alleen aan zichzelf denkt.En weer over de ruggen van zijn toenmalige kiezers.

Ben5570 | 16-06-19 | 09:53
▼ 1 antwoord verborgen

@ Hoerieharry, jij bent econoom. Waarom is de rente zo extreem laag?

Oprisp | 16-06-19 | 01:56 | 11

@Santtulainen | 16-06-19 | 05:37:

PS natuurlijk de schaarste drijft het op, maar laat dat even buiten de beschouwing van de echte waarde van de Euro. Die is namelijk veel minder dan men ons wil doen geloven. Geld is waard wat het vertrouwen in dat geld is.

sprietatoom | 16-06-19 | 06:12

De rente is (bijna) overal ter wereld extreem laag. Ligt amper aan de Euro. Het ligt aan de babyboomers. Die hun opgepotte geld aan het uitgeven zijn.

El Gouda | 16-06-19 | 06:56

@El Gouda | 16-06-19 | 06:56:

Kijk maar naar de USA ter vergelijking, niet naar Rusland of Turkije want daar liggen de rentes extreem hoog door de inflatie. De rente in de USA is veel hoger dan hier in de Eurozone. Alleen Japan zit lager dan wij.

sprietatoom | 16-06-19 | 07:23
▼ 8 antwoorden verborgen

En dat eeuwig en altijd komen van de middenpartijpolitieke partijen, met de wassen neus de "Vergrijzing".
Ja, want "de vergrijzing dit, en als de vergrijzing dat...."
.
Hoe minder monden je te voeden hebt, hoe minder er voor op hoeven te draaien.
Heb ik geen studie econometrie voor gestudeerd te moeten hebben.
.
De "Vergrijzing" is de grofste leugen die men door de neus is geboord onder het mom van "oil for immigration"/ "dus halen we hele en halve horde jonge Mohammedanen binnen", want die kunnen dan het land redden.
Tja..
Behalve wanneer die horden mohammedanen (ik gun ze ook geen hoofdletter ook niet) ZELF geen werk hebben/wilen/krijgen en van de Staatsruif moeten vreten, en ja, dan heb je een dubbel probleem.
.
Economie is niet zo moeilijk vriend.
Ken je huishoudboekje, en je kent de wereld.
Maar wij worden geregeeerd door een VVD'er met een opleding "Geschiedenis" die nog bij z'n moeder vertoeft en op de fiets naar z'n "werk" gaat.
Alle andere, bijkomende problemen, nog daargelaten.
Naja, GroenLinks wilt heel de de ame, zieltogende wereld naar NL importeren.
Dus zolang dat nog niet zover is, mag je in je handjes klappen.
.
www.youtube.com/watch?v=-CRuq8HikPE
Want uiteindelijk draait het om de vraag: wat is zieltogend, eigenlijk?
Ja Henk, gaat d'r mar an stan, catamaran.

chicago river | 16-06-19 | 01:55 | 2

Mijn haar is aan het vergrijzen maar daar hebben we geen goedkope arbeidskrachten voor nodig, nog zo'n leugen.

sprietatoom | 16-06-19 | 02:54

En van iemand die geschiedenis heeft gestudeerd, zou je denken dat hij er iets van geleerd heeft... Ik weet niet welke specifieke hoek van de geschiedenis hij gevolg heeft, maar het lijkt erop dat het de richting 'De geschiedenis van het rijk der Holothuroidea' is. En uiteraard thuis een LOI cursus economie en cabaret er bij.

EEnzame SchizofrEEN | 16-06-19 | 07:10

Ik heb het schouwspel als 59 jarige en lid van het FNV met walging gadegeslagen. Dit werd gebracht als zijnde solidair met jongeren maar is verre van dat.
Allereerst mogen jongeren nu echt doorwerken tot 70 jaar of meer en ze moeten maar afwachten wat er op het einde van de rit overblijft. De groep 30 tot 59 jaar is helemaal de sigaar, die kunnen 15% gaan inleveren volgens alle berekeningen van hun pensioen. Terwijl ze hun hele leven betaald hebben voor dat stelletje seniele schobbejakken van 60+ wat nu ook nog eens met 66 er uit mag. Niets is er gedaan voor mensen met zware beroepen en het hele akkoord rammelt van de losse eindjes.
Ik was bij deze lid van het FNV. Wat een stelletje klootzakken.

Zapata10 | 16-06-19 | 01:39 | 4

nou tijd dat die hele groep die nu dubbel genaaid is ( is bekend van de linkse FNV) spontaan het lidmaatschap ook echt aan de wilgen hangt. Dat er een signaal komt dat dankzij de FNV met een handvol 63 plussers de rest van na hen.. de zondvloed maar zelf dient te overleven. Laten we wel wezen, het gros van de leden van de FNV valt in die categorie en met een worst op het het plankje voor hen zeggen ze nooit , nee dank je dat blief ik nu..

fikkieblijf! | 16-06-19 | 08:14

hoho, ik ben bijna 63 en denk er net zo over als jij 59-jarige.De zaken zijn gewoon belazert en wij, nog werkenden zijn ook de lul.

Ben5570 | 16-06-19 | 09:58

@Ben5570 | 16-06-19 | 09:58: Ja, behlave dat ene jaartje dat je eerder mag zitten er weinig voordelen aan. De indexatie kan je waarschijnlijk ook op je buik schrijven en de je pensioen is niet meer waardevast.

Zapata10 | 16-06-19 | 13:38
▼ 1 antwoord verborgen

Pensioenleeftijd, hoop het te halen. Indien gehaald maar lager dan verwacht springt Zuid Europa toch bij hopelijk om ze voor ons aan te vullen ? De transferunie werkt helaas 1 kant op.

sprietatoom | 16-06-19 | 01:27 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

Veel hoogopgeleide jongeren kunnen beter hun biezen pakken... In NL is de belastingdruk te hoog om iets over te houden. Je zit met een enorme studieschuld en er zijn geen huizen te koop voor starters. Huren is ook onmogelijk. AOW en pensioen zijn systemen die hooguit nog twintig jaar zullen bestaan. Dan is alles opgedroogd, met dank aan Draghi, EU en bankencrisissen. Liever iets opbouwen in Australie en je eigen verantwoordelijkheden nemen. Zonder EU, immigratie en verkeerd beleid had dit land een paradijs kunnen zijn. Met zeg 12 miljoen hardwerkende NLers die er samen voor waren gegaan. Nu is het te laat. Bye Bye Soon.

Angélica de Sancé | 16-06-19 | 01:26 | 13

Belastingdruk is erg hoog. Dat is op zich al een probleem. De bestemming van de vergaarde centjes maken het tot een nog groter probleem. Kleine tien jaar geleden naar Frankrijk vertrokken omdat partnerlief bruto écht een klapper kon maken (en dus netto ook). Nu gaat het karretje (inkomenstechnisch) door naar de VS om slechts beperkt in bruto salaris te groeien, maar netto een kwantumleap te maken. Nivelleren is kennelijk een feest, maar ons feestje is voorbij.

Rest In Privacy | 16-06-19 | 09:44

@Zwizalletju | 16-06-19 | 06:50: ? In principe wel maar, boven pensioen gerechtigde leeftijd is dat vestzak broekzak dus heeft geen invloed. Dat worden er steeds meer. De hoeveelheid zwart werk onder ZZPers en arbeidsmigranten is enorm. Daar ziet de overheid geen dubbeltje van. De realiteit is heel anders dan de werkelijkheid op papier.

Zapata10 | 16-06-19 | 13:06
▼ 10 antwoorden verborgen

Ik heb een droom. Of had ik een boze droom ? Dat al deze financiële beslommeringen voor de dag van morgen er niet meer toe doen. Een stille lente zonder vogelzang of citroentjes als vroege vlinders en vroege voortekens van betere tijden voor de boeg. Waar de eerste zwaluw de laatste blijkt. En onze Keltische gebruiken van weleer en woorden van dank verstommen in de politieke waan van deze dag. Waar ooit de zon ons groette als zij boven de heuvels en de toppen van de oudste eiken uitsteeg en onze tenten verwarmde. Waar wij ooit als mensen in diepste zin verbonden waren met alles wat leeft. Rest een prognose en een bedrijfsplan. Verloren zijn wij. Met of zonder pensioen. Het zij zo. Want vechten moeten we niet voor onszelf. Vechten moeten we voor onze kinderen en de kinderen van onze eigen moeder natuur. Welterusten.

suscrofa | 16-06-19 | 01:08 | 1

Ik deel uw "pijn". +100

Kop Kaaz | 16-06-19 | 01:26

De mensen die hier vóór stemden, zijn dezelfden die bij de EU verkiezingen op Timmermans stemden.

de honden blaffen... | 16-06-19 | 01:04 | 1

Juist! De PvdA heeft het oudste electoraat van alle politieke partijen. Die zorgen heel goed voor zichzelf. De rest mag verrotten.

Zapata10 | 16-06-19 | 01:55
-weggejorist-
Rest In Privacy | 16-06-19 | 01:04
-weggejorist-
hetgingperongeluk | 16-06-19 | 00:57 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Wat een PvdA website is dit af en toe ook...

RandyBiel | 16-06-19 | 00:44 | 2

Een verademing, vindt u niet?

Jan Dribbel | 16-06-19 | 01:05

Margaret Thatcher — 'The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.'

Buerman | 16-06-19 | 01:06

Ze zouden pensioenen voor een groot gedeelte moeten individualiseren. Met ieder jaar dat je meebetaald, wordt jouw persoonlijke pot gevuld. De winsten en verliezen van ieder jaar, worden verdeeld over inleg en risico van ieder persoon. Investeringsrisico wordt geschat per leeftijd of geef je zelf aan. Tenslotte kan je met ieder leeftijd met pensioen, maar je uitkering is vanaf dat moment je pot gedeeld door het verwachte aantal jaar dat je nog leeft. Levensverwachting wordt berekend per persoon.

heldheino | 16-06-19 | 00:43 | 4

Waarom zijn de werkeloosheid cijfers zo gedaald? Een werknemer.er die maar 5 uur per week mag werken valt niet onder werkloos. Een ZZPer die gestimuleerd werd door de overheid en UWV en geen geld verdient wordt ook niet als werkloos geteld.
Een ouder die, zoals het hoort, ontslag neemt en minder aan de subsidietiet gaat hangen hoort er ook niet bij.
Maar hoe worden de import gelukszoekers ingedeeld? Somaliërs en Ethiopiërs met een 10% werkende populatie?
Alle cijfers en onderzoeken worden gemanipuleerd. En degenen die dat aankaarten worden b.v. door Grapperhuis vervolgd

Olleke | 16-06-19 | 01:30

En dan geen of negatief rendement halen ieder jaar, zoals bij die geweldige spaarloonregelingen en premiesparen van de jaren 90.
De financiële wereld zit te wachten op onze miljarden. Kunnen ze weer ruime bonussen uitkeren aan die onmisbare geweldenaars. Jouw en mijn centjes uitdelen aan de bevoorrechten.

Peerkeoud | 16-06-19 | 05:57

mooi idee, behalve dan als je al 30 jaar plus de solidaire gezamenlijke pot hebt gevuld die nu overstroomt en waar je dus zelf mogelijk nooit meer iets van terugziet. Overigens is je idee ook het idee voor de jongeren. ze gaan ook een individuele pot maken, niet meer betalen voor de generaties boven hen die met pensioen gaan of zijn..

fikkieblijf! | 16-06-19 | 08:18
▼ 1 antwoord verborgen

Ik zou haar doen....

HoerieHarry | 16-06-19 | 00:36 | 22

@Papa Jones | 16-06-19 | 01:24: Vreemd model ook, naast de Eend en Diane.
Ze hebben ook nog de LN uitgebracht. Waar staat dat dan weer voor?

Oprisp | 16-06-19 | 01:31

@Oprisp | 16-06-19 | 01:31:
LN weet ik niet.
Ik vond in de jaren 80 de Renault 30 TS een prachtige auto.
Als ik nu foto's zie snap ik eigenlijk niet waarom ik dat vond.

HoerieHarry | 16-06-19 | 01:35

Had ik met een DeLorean. Bijna een keer gekocht, maar dat ding was helemaal rood overgespoten. En als je er in ging zitten leek het net alsof je iemand in de oksel keek.

Oprisp | 16-06-19 | 01:47
▼ 19 antwoorden verborgen

En het MKB krijgt een verplichte arbeidsongeschiktheid verzekering opgelegd.
Wat heeft de FNV daar mee te maken? Die haten zelfstandigen.

de honden blaffen... | 16-06-19 | 00:30

Ik dacht op het spandoek te lezen:

Een goed pensioen
Is een kwestie van toen

Papa Jones | 16-06-19 | 00:16

Fijne Feynman....... pf = of.

Just trying to help, brotherman

Kop Kaaz | 16-06-19 | 00:11

De VUT uitkeringen voor ambtenaren werden gefinancierd via omslag, geen diefstal dus. Premievakanties kwamen pas echt goed op gang toen de overheid via de Wet Brede Herwaardering het onzalige plan kreeg om de ruim gevulde pensioenkassen (dekkingsgraden liepen op tot ruim boven 150%) maar eens te gaan belasten omdat er geld genoeg was. Ging uiteindelijk niet gebeuren maar toen was het leed al geschied.
Maar buiten dat, een ieder weet dat er bij een overdekking van een verplichting altijd een onhoudbare druk zal komen om de premies te verlagen. Achteraf is het inderdaad heel makkelijk om te zeggen dat je het beter niet had kunnen doen. Ook de ABP roof kan zo worden benaderd. Zo Lubbers de roof niet hebben doorgevoerd, zou ABP in navolging van de andere fondsen de premies op enig moment natuurlijk ook sterk hebben verlaagd. Zo werkt dat immers altijd.
Wat er ook van kan worden gezegd, feit is dat ieder normaal fonds nog steeds de actuariële reserves bezit om alle verplichtingen te voldoen. Alle onzuiverheden uit het verleden ten spijt. De enige reden dat de dekkingsgraden technisch gezien veel lager zijn is de lage (gemanipuleerde) marktrente. Als je inderdaad blijft geloven dat die lage rente tot in de eeuwigheid zo zal blijven en dat je dus feitelijk geen rendement zou kunnen halen op je inleg, bereid je dan maar voor op werken tot je 75ste. Maar dan moet je ook bereid zijn om tegelijk ongeveer 35 tot 45% van je loon opzij te zetten. Want je moet natuurlijk wel consequent zijn. Als je een goed pensioen wilt gaan genieten moet je op het einde van je loopbaan wel ongeveer 12 volle jaarsalarissen aan vermogen hebben vergaard. En aangezien de huidige rendementen naar verluid niet meer gehaald gaan worden, moet je het dan ontstane tekort aan financiering zelf ophoesten. Dat is het vreemde aan de huidige toestand, verplichtingen worden wel gebaseerd op een idioot lage rekenrente, maar pensioenpremies nog steeds niet.

Buerman | 16-06-19 | 00:11 | 5

@Oprisp | 16-06-19 | 00:51:
U geeft zelf het antwoord al: zodat er goedkoop geleend kan worden. Er zijn immense overnames geweest de laatste tijd (Bayer bv dat Monsanto heeft overgenomen) en het gaat maar door, stilletjes en zonder ophef. Ook natie-staten kunnen hun hobbies (die in geen enkel partijprogramma staan) financieren via begrotingstekorten waarvoor geleend kan worden zonder dat het opvalt bij de betaalde rente op de staatsschulden (totdat de rente stijgt: dan gaan de rentebetalingen door het dak, daarmee worden de natie-staten onder druk gehouden: doe wat we zeggen of we verhogen de rente).
De huidige tendens is basisvoorzieningen privatiseren met goedkoop geleend geld. Corporates zijn bezig op de achtergrond de natie-staten te vervangen. Burgers nemen dan de diensten af van de corporates, die steeds meer voorzieningen (grond, gebouwen, infrastructuur) in eigendom hebben terwijl de overheid zich alleen nog bezig houdt met intensieve mensenhouderij: propaganda, indoctrinatie, gedragsbeïnvloeding, gerichte belastingheffing. De "Novus Ordo Seclorum" is in een hogere versnelling gegaan, verdiep je eens in de SDG (Sustainable Development Goals) en vraag je af: als alles in de wereld eindig is en alles is al ingedeeld, dan gedraagt het wereldwijde economische/financiële systeem zich als een communicerend vat. Een voordeel voor de éne groep leidt automatisch tot een nadeel voor een andere groep. Waardeoverdrachten in deze omstandigheden hebben altijd "lekstroompjes" die afgeroomd kunnen worden. Veel mensen overzien deze simpele basisregels niet en denken nog steeds dat je tegen oneindige capaciteit kunt plannen en met alle beperkingen rekening kunt houden.

kindapaas | 16-06-19 | 02:56

@kindapaas | 16-06-19 | 02:56:

Het is geen communicerend vat omdat Centrale banken met 1 druk op ENTER er weer zo honderden miljarden bij toveren. Het enig wat echt waardevast is, een huis of goud.

sprietatoom | 16-06-19 | 03:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoezo stemmen FNV leden over ZZP maatregelen?

van heinde en verre | 16-06-19 | 00:04 | 1

Over 10 jaar is er geen pensioen meer. Er zijn teveel externe kosten die prioriteit hebben. Helaas zijn deze kosten niet een voordeel voor u.
Klimaat gaat 10tallen miljarden per jaar kosten waarvan het leeuwendeel zal gaan naar gefortuneerden die in staat zijn om zonnepanelen en Tesla's te bekostigen. Naar bedrijven die profiteren van deze hyoe en lobbyisten.
Asielbeleid wat er nu al voor zorgt dat overal geld wordt gekort om maar te kunnen deugen. Ouderen, veiligheid, zorg, educatie en pensioenen worden opgeofferd om de onderbuikgevoelens van een beperkt aantal schreeuwers tegemoet te komen. Want anders ben je een Nazi.
De EU die de succesvolle partners straft door ze meer geld afhandig te maken om de falenden te steunen.
De fluwelen handschoenen aanpak omtrent de uitbreidende Islam en de jeugdige criminelen uit die hoek kost veel meer dan een harde aanpak. Dit geldt tevens voor autochtone relschoppers. Keihard aanpakken en een duidelijk signaal afgeven is goedkoper dan iftars en overleg met "supporters" die het niet eens zijn met het beleid van een cluppie
Klokkenluiders die misstanden in de politiek aankaarten omdat de normaal bewandelde paden niet luisterden, worden vervolgd. Terwijl er juist een Klokkenluiders huis is opgericht. Uiteraard is deze gefaald
Een taak van een politicus zou moeten zijn: luister naar het volk en probeer op redelijke wijze de klachten op te lossen, de suggesties in te voeren en verstandig en verantwoord beleid te voeren.
Als je dat wilt doen, dan ben je populist, extreem rechts of je moet beveiliging hebben.
Om dit te bekostigen gaan we alleen maar meer betalen voor alles want Rutte C.S. zullen geen nee zeggen tegen dit alles.
Dan moeten we anders stemmen? Het kartel heeft al jaren duidelijk gemaakt dat een democratische overwinning geen overwinning betekent. Het betekent alleen dat je door slinkse truukjes en achterkamer politiek buitenspel wordt gezet. Denk Pim, PVV en FVD.
Ruttte en co. Hebben het manifest van een dictator gelezen en omgezet in manifest van een democratie

HOE IN GODSNAAM KUNNEN WE DIT VERANDEREN????

Olleke | 15-06-19 | 23:58 | 17

@Papa Jones | 16-06-19 | 01:03:
;-) Kudos Papa. Dat is GS. Kritisch, steeds meer gefundeerd, kritisch, botsende meningen , en vooral humoristische, op de actualiteit gerichte absurditeit.

Olleke | 16-06-19 | 01:16

@Papa Jones | 16-06-19 | 01:29: fijne avond. Deze xyzhhyt, niet wit maar blank, gaat tukken

Olleke | 16-06-19 | 01:33
▼ 14 antwoorden verborgen

Het pyramyde spel.. dat is toch verboden?

Ton8695 | 15-06-19 | 23:54 | 1

Het is in ieder geval niet slim om eraan mee te doen.

Papa Jones | 16-06-19 | 00:04

Het is gek.
Slechts 19% van de werknemers is lid van een vakbond.
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/25/bijna...

Toch bepalen die vakbonden het lot van alle werkenden. Werknemers, zzp'ers en zelfstandigen met personeel.

Wordt het geen tijd om deze gestaalde kaders zélf met groot verlof te sturen?

Kapitein Sjaak Mus | 15-06-19 | 23:37 | 6

Ik heb als kaderlid bij de vakbond gezeten. Ego's en narcisme hebben daar prioriteit. Hoewel ze zeggen voor het personeel op te komen, dulden ze geen kritiek of tegenspraak. Toen ben ik afgehaakt.
Daarna wilde ik me wat directer inzetten al lid van de ondernemingsraad. Daar ging het er net als de provinciale staten vorming aan toe. Kartelvorming en uitsluiting (zogenaamd voor een groter doel) . Ik heb er wel veel van geleerd, helaas niet wat ik had willen leren

Olleke | 16-06-19 | 00:08

@Sjors W. | 15-06-19 | 23:40: als je 0 uren contract met een laag loon aangeboden krijgt in vele sectoren dan wil qua loyaliteit je en kun je niet qua kosten lid worden van een vakbond

Olleke | 16-06-19 | 00:10

Wordt het niet tijd om lid te worden of zelf een vakbond op te richten. Of wil je als werkende in je eentje de baas de baas zijn?

Buerman | 16-06-19 | 01:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Mijn tante heeft alleen maar een triest AOW overlevings-uitkerinkje. AOWers hebben al meer dan 10 jaar geen koopkracht verhoging gekregen; alleen maar koopkracht verlaging. Krijgen die mensen er dan ook eindelijk iets bij of kunnen ze gewoon weer verrekken?

telelezer | 15-06-19 | 23:17 | 2

Geen politieke partij of vakbond komt voor hun op dus jammer .

elevator | 15-06-19 | 23:22

Telelezer, u bent in de war met aanvullende pensioenen. Aow is gewoon steeds omhooggegaan. Maar wee de 'rijken' die gespaard hebben voor eem pensioen, die zijn het haasje.

Papa Jones | 15-06-19 | 23:29

Niettemin zal premie AOV erin hakken. Is men voorlopig nog niet over uit.
Mooie kans voor regering om ons verder uit elkaar spelen. Duidelijk is immers dat haat het nieuwe goud is voor politici.
Ergo, je gaat de meest ráre sleutels krijgen om premie AOV te berekenen. Rutte wil dat het spel harder en vooral oneerlijker wordt. Serieus opletten als u eenmans van dik 50+ bent. Risico's worden rap groot.

Shareholder II | 15-06-19 | 23:16 | 5

@Kale dodo | 15-06-19 | 23:25: zelfstandigen hebben een zelfstandigenaftrek. ze betalen daarmee al minder belasting, het zou rechtvaardig zijn om dat bedrag in te zetten voor onvoorzien zoals arbeidsongeschiktheid.

Glasgow Argus | 15-06-19 | 23:36

@Glasgow Argus | 15-06-19 | 23:36:
Waarschijnlijk heb ik last van het late uur, maar ik snap je niet.
Leg eens uit, als je wilt?

Kapitein Sjaak Mus | 15-06-19 | 23:52

@Glasgow Argus | 15-06-19 | 23:36: Dat bedrag is niet genoeg denk ik. Of ga je mensen met lage omzetten dan maar deels weren? Of weer compenseren?

Shareholder II | 16-06-19 | 00:00
▼ 2 antwoorden verborgen

Als deze generatie de opvolgende generatie keihard naait en die generatie de volgende idem enzovoort, dan is er niks aan de hand. Ofzo..

R. Skickr | 15-06-19 | 23:11 | 1

Ja, zo is het altijd al gegaan tenslotte.

Papa Jones | 15-06-19 | 23:34

1500 miljard in kas bij de pensioenfondsen. 4% rendement haal je daar met gemak mee. Twijfelt vrijwel niemand aan. Je pakt dus 60 miljard dit jaar. Daarnaast stopt het werkvolk zo’n 30 miljard uitgesteld loon in de overvolle potten. De pot groeit alleen maar. Kortom er is eerder te veel dan te weinig geld. De rest is geneuzel in de marge. Ten opzichte van os bbp zijn we overigens wereldkampioen oppotten.

Graaier | 15-06-19 | 23:05 | 9

@Glasgow Argus | 15-06-19 | 23:30: klopt, maar tegelijk wordt in de verplichtingenssfeer gezegd dat dat rendement niet zonder risico is en dat je dus daar niet meer mag rekenen. Dat is pas vreemd.

Buerman | 16-06-19 | 01:00
▼ 6 antwoorden verborgen

Als arbeider//werknemer kun je niet zonder een vakbond .

elevator | 15-06-19 | 22:58 | 4

@Glasgow Argus | 15-06-19 | 23:01: van de politiek heb je niks te verwachten .

elevator | 15-06-19 | 23:04

Tegen zoveel bejaarde leden kan je niet op.

sjef-van-iekel | 15-06-19 | 23:23

@elevator
Ligt eraan wat voor werk je doet. Hooggeschoold personeel kan prima zonder.

Papa Jones | 15-06-19 | 23:37
▼ 1 antwoord verborgen

De tendens in pensioenland is, sinds de opkomst van de API's, van middelloon- naar premieregeling. Steeds meer werkgevers bieden deze regeling aan zodra dit in de Cao geregeld kan worden. Pensioenadministratie wordt op die manier vereenvoudigd, waardoor de kosten lager zijn. De garantie op een vast uitkeringsbedrag en/of opgebouwd kapitaal valt daarmee weg. Voor een werkgever is dit niet in alle gevallen goedkoper, want de kosten voor een waardeoverdracht tussen de regelingen brengt kosten met zich mee, waardoor je je af kunt vragen of je akkoord wilt gaan met een premieregeling in je garantieregeling. Dit terzijde.

Een premieregeling neemt a.h.w. het dekkingsgraadprobleem weg. Het probleem zit m.n. in de bedrijfstakpensioenfondsen. Mocht je als ondernemer een pensioen aan willen bieden aan je personeel, dan ben je per direct gebonden aan dat fonds en die regeling. Dit om aan te geven hoe complex deze materie is.

Je zit met allerlei restricties. Je mag niet discrimineren op geslacht, ook al worden vrouwen gemiddeld 3 jaar ouder. Het voorstel nu is leeftijdsdiscriminatie. Wil je een deel van de groep die je binnen een bedrijf verplicht allemaal dezelfde regeling moet aanbieden nu splitsen naar leeftijd? De ouderen een garantieregeling en de jongeren een premieregeling? Laat de dga maar even achterwege, verhaal apart.

Zelfs al zou je dit juridisch kunnen splitsen, dan nog dek je het langlevenrisico hier niet mee af. Wil je indexeren? Je garantiepot is al verouderd en de aanspraken van jongeren eruit halen voor hun eigen opbouw is een directe ingreep als zijnde collectieve waardeoverdracht. Als Je wilt indexeren komt dit dus voor rekening van de werkgever. En de situatie is gecreëerd dat de garantiepot sneller premievrij zal zijn met een langere uitkeringsduur. Totaal niet realistisch. Je ontkomt niet aan het korten van pensioenverplichtingen om deze periode te rekken. Het wordt vestzak broekzak op deze manier. Uiteindelijk mag de werkgever door blijven betalen voor zijn personeel dat allang met pensioen is.

Nu die zware beroepen. Ze kwamen hier 10 jaar geleden al niet uit. Hoe wil je hardmaken wat nu precies een zwaar beroep is? Wat wil je aanwijzen als zwaar beroep ? En wat niet? Het kan niet zo zijn dat de helft van de beroepen als zwaar wordt bestempeld zonder dat er een andere helft niet langer zal moeten doorwerken om dit te kunnen compenseren. Simpele logica is ver te zoeken. Iedereen vindt van zichzelf wel dat ze een zwaar beroep hebben.

En de zzp'ers... die zijn verantwoordelijk voor hun eigen aanvullende pensioen. In plaats van iets te doen aan hun omstandigheden/marktpositie, wil men nu belastinggeld aanwenden om dit te financieren? Hoe dan? Er wordt al zoveel belasting betaald en met die klimaathobbies wordt het straks nog erger.

Ze moeten de situatie zo laten zoals het is. Er zit niks anders op. De markt was al bezig met een andere wending naar premiepensioen. Dit is gewoon een politiek circus, van wie maar weinig mensen echt weten wat er nu precies speelt.

Ja.. men denkt er verstand van te hebben, dat is wat anders. Poppenkast.

De groep die weer bevoordeeld is is de babyboomer. Die ontvangen naast vut en prepensioen straks ook nog eerder hun pensioen. Het wordt allemaal leuk verpakt, maar zodra dit voor een commissie gelijke behandeling komt... Heel ander verhaal. Leeftijdsdiscriminatie. Ze hadden er niet zo'n poppenkast van moeten maken rondom het drammen van een lagere AOW leeftijd. Dat wordt straks onze strop en de generatie die het voor ons verknald heeft is dan allang dood.

BrokenTipi | 15-06-19 | 22:52 | 6

@elevator | 15-06-19 | 23:19:
".... Er zijn bijna geen babyboomers meer lid van de vakbond...."
Klopt, mensen die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955 zijn inmiddels gemiddeld 69 jaar oud....
@BrokenTipi | 15-06-19 | 23:23
Vreemd stukje tekst van de FNV....

Muchnadt | 15-06-19 | 23:41

@Muchnadt | 15-06-19 | 23:41: sja.. Dit is zegmaar het niveau. Borrelpraat. Vallen over het woordje babyboomers en de rest maar overslaan. Dit is dus GeenStijl? Net doen alsof je het inhoudelijk allemaal snapt, omdat je economielessen hebt gevolgd. Dit is andere materie. Vervang babyboomers met de mensen die hebben kunnen profiteren van een lagere pensioen premie en die bijna met pensioen gaan. De mensen die de voordelen van vut nog konden genieten. Prepensioen. In de jaren 70/80 een huis konden kopen. Tijden zijn veranderd.

En dan val je puur over het woord babyboomers. Inhoudelijk geen reactie op de rest. Joost mag weten wat ik daar heb gezegd, nietwaar?

Allemachtig man stelletje prutsers.

BrokenTipi | 16-06-19 | 08:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed stuk, alleen jammer dat het pas na de stemming is geplaatst want ik zoeken, zoeken, zoeken voor goede uiteenzetting om voor of tegen te kunnen stemmen maar niets gevonden op summiere stukken na zoals op de SP site waar je niets mee kunt. Of op de site van FNV dat alleen de positieve kanten belichtte op basis van niets. Joop.nl kraakte het overwegend af ook op basis van niet veel.
Uiteindelijk maar besloten omdat ik geen goede tegenargumenten had maar ook geen goede voor argumenten had om de beslissing maar aan een ander over te laten.
Er was in wezen totaal geen inhoudelijk debat over dit belangrijk onderwerp tot aan vandaag 21:57, althans ik heb het niet kunnen ontdekken.

Overigens is mij geleerd dat de aow een omslagstelsel is en het aanvullend pensioenstelsel een kapitaalstelsel is totdat bleek dat het aanvullend pensioenstelsel in wezen ook een halve omslagstelsel schijnt te zijn.

Verder: "Wel de kosten van acquisitie sollicitaties, zonder de optie die kosten door te belasten."
Dat heet volgens het (neo)liberale principe: investeren in jezelf net zoals een studie tegenwoordig ook investeren in jezelf is met een halve ton aan ontstane schuld die je tot aan je pensioen mag aflossen, kortom je staat tot aan je pensioen onder curatele.

ProAsfalt | 15-06-19 | 22:46 | 5

Ik wist niet dat je als beroepswerkloze ook pensioen opbouwt.

5611 | 16-06-19 | 00:41

@ProAsfalt | 16-06-19 | 00:00: aow wordt gefinancierd vanuit het omslagstelsel. Inkomsten in X jaar worden uitgegeven datzelfde jaar. Inkomsten uit schijf 1 van werkenden naar pensioengerechtigden. Pensioengerechtigden betalen minder belasting, omdat de AOW niet belast wordt.

Aanvullend pensioen is kapitaaldekking. Fiscaal wordt uitgesteld. Je betaalt de belasting op je aanvullend pensioen op het moment van uitkering.

Verschil met omslagstelsel is dat anderen belasting betalen over je uitkering en bij aanvullend pensioen jij dit zelf aan je bsn kunt koppelen. Individueler dus.

Dat zijn 1e en 2e pijlers. Beide gebaseerd op solidairiteit. De 3e pijler is iets individueel waar je buiten je baas om kunt sparen en je belasting uit kunt stellen. Verhaal apart.

Solidairiteit zit m in verschillende situatie: vroegtijdige sterfte bijvoorbeeld. Dan krijgt je partner direct partnerpensioen. Wordt uit de pot betaald. Premie wordt niet meer ontvangen.

Partnerpensioen werd in het verleden opgebouwd als zijnde kapitaaldekking en kun je uitruilen. Tegenwoordig wordt het gefinancierd op risicobasis (trend).

Je had in het verleden eindloonregelingen. Nog steeds wel, maar weinig. Middelloonregelingen zijn er nog steeds, daar gaat de ellende nu over. Premieregelingen zijn de trend.

Aanvullend Pensioen omvat verschillende situaties: echtscheiding, sterfte, arbeidsongeschiktheid, ontslag.

Je had vroeger nog het fvp. Mocht je zonder werk komen te zitten, dan werd je pensioen toch gefinancierd. Dat potje is nu op. Men heeft de verwachting dat je straks met een rollator nog prima aan het werk kunt.

Je staat dan ook onder curatele wanneer je een huis koopt en die niet direct aflost?

BrokenTipi | 16-06-19 | 08:40

@5611 | 16-06-19 | 00:41: aow is gebaseerd op het aantal jaren dat je in Nederland woont. Elk jaar woonachtig in Nederland is 2% opbouw. Maar vrees niet: er is altijd nog de aanvulling vanuit de bijstand.

BrokenTipi | 16-06-19 | 08:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Gelukkig is de hypotheekrente enorm laag.
Als je jong bent kan je het beste in dividend aandelen gaan.
Dividend van zo'n 8-10% per jaar is geen uitzondering.
Kan je jarenlang gebruik maken van de cumulatieve rente, volgens Einstein ook wel het achtste wereldwonder. Dus je rente weer beleggen in die aandelen.
Komt nog bij dat de aandelen ook nog in waarde stijgen.
Dan heb je zelf een leuke pot, maar geen verdere kosten zoals enorme kantoorgebouwen, directeuren nietsnutten met enorme salarissen. Waarom nietsnutten? Omdat ze externe adviseurs inhuren ( tegen nog veel hogere tarieven). Daar gaat de meeste winst van pensioenfondsen heen.
Niemand is verantwoordelijk en als het goed gaat met de economie, dus met de aandelen, dus met de pensioenfondsen, dan kloppen de nietsnutten van directeuren en de adviseurs elkaar op de schouder en keren dikke bonussen aan elkaar uit.
Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut.
De vakbondsbobo's doen hier geen flinker tegen, want de zijn met hun eigen carrière bezig.

watergeus | 15-06-19 | 22:46 | 5

Ik heb even snel gekeken maar van de AEX-fondsen geeft alleen Unibail-Rodamco (eigenlijk geen bedrijf maar vastgoedfonds) nét geen 8%. ING en Shell zitten rond 7%. Hoe jij met gemak aan 8 tot 10% komt is mij een raadsel.

5611 | 16-06-19 | 00:48

Fondsen maken geen ‘winsten’. De kosten zijn zeer laag, minder dan 0,5% per jaar. Ga je zelf niet beter doen, succes met je beleggen en tip: neem dan liever maar indexfondsen.

Buerman | 16-06-19 | 00:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb tegen gestemd

salonsocialist | 15-06-19 | 22:39 | 8

@BrokenTipi | 15-06-19 | 23:15: Sterker, de voorstemmers hebben zich laten verleiden door vervroegd met pensioen gaan.Weten niet eens dat over 2-3 jaar de pensioen-uitkering zo'n 15% gaat dalen en de premie's zo'n 20% gaan stijgen, want ja die daling moet toch ergens vandaan komen he?

Ben5570 | 16-06-19 | 10:31
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Shareholder II | 15-06-19 | 22:39

Hier een stuk van iemand die wél verstand heeft van het pensioenstelsel, copy & paste:

Grootste pensioenroof ooit: pensioenen zijn voor zeventig jaar gedekt

OPINIE

De auteur van dit artikel is Wilma Berkhout. Zij is oud-belastinginspecteur en voorzitter van PVGE-Helmond. Volgens Berkhout zijn tien miljoen mensen de dupe van de lage rekenrente. Een wetsvoorstel om de disconto-voet tijdelijk te verhogen verzacht de pijn.

Wilma Berkhout 21-03-18, 08:10 Bron: ED

Politici weten dat ze het volk vooral niet lastig moeten vallen met complexe en abstracte zaken. Op 14 maart zag ik dat fenomeen bij het debat over de verlaging van de disconteringsvoet in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel om de rekenrente voor pensioenverplichtingen tijdelijk van 1,5 procent (de laagste discontovoet in de wereld) naar 2 procent te verhogen is van groot belang voor 10 miljoen Nederlanders - pensioenopbouwers en pensioengerechtigden.

Dit wetsvoorstel corrigeert een klein beetje de kunstmatig laag gehouden rente door de ECB, waardoor gratis geld in de economie wordt gepompt. Het gevolg is desastreus voor onze pensioenen. Binnen nu en twee jaar dreigt een definitieve korting op pensioenen - voor werkenden straks en voor gepensioneerden nu al. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is dat risico veel kleiner of weg.

Wist u dat u - jong en oud - intussen al 21 procent van uw pensioen onnodig bent kwijtgeraakt? De pensioenen zijn gebaseerd op een middelloonsysteem, maar dreigen richting minimumloon af te zakken. Wist u dat binnen de generaties het aandeel van de ouderen is gezakt van 39 naar 32 procent? Dat dus van de zelf gespaarde potjes van ouderen een fors deel achterblijft in het pensioenfonds, geld dat in principe van de ouderen naar de jongeren vloeit. Dat ouderen nooit meer geïndexeerd zullen worden, want als de gemanipuleerde renterookwolken zijn opgetrokken en indexatie niet langer uitgesteld kan worden, zijn ze dood. Het geld valt terug in het fonds. Het is definitief afgeroomd. Gaan dan de jongere deelnemers profiteren? Nee, die hoeven minder premie te betalen, dus hun pensioenaanspraak groeit niet. De loonkosten worden minder. Het geld vloeit derhalve naar de werkgevers - bedrijven en overheid. Beter dan belasting heffen. Het is de grootste roof uit de geschiedenis. Ik heb er niets over in de kranten gelezen.

De regeringspartijen D66 en VVD attaqueerden de feiten met detailvragen, die niets met de harde feiten van het wetsvoorstel te maken hebben. Ze creëerden slechts mist. 'Voodoolijstjes' noemde de woordvoerder van D66 tot tweemaal toe de harde feiten in een poging het wetsvoorstel te denigreren.

Steeds meer gerenommeerde deskundigen vinden het onbegrijpelijk dat pensioenen niet geïndexeerd en zelfs gekort worden. Er is geld genoeg. De pensioenen zijn voor de komende zeventig jaar gedekt. Het gaat uitstekend met de pensioenfondsen en de economie. Desondanks worden 10 miljoen mensen beroofd. Waarom wil de coalitie dit niet voorkomen?

ProfessorX | 15-06-19 | 22:37 | 8

@Glasgow Argus | 15-06-19 | 23:00: u verwart pensioenfondsen met pensioenverzekeraars. Ander systeem.

Buerman | 16-06-19 | 00:46

Dank @ProfessorX. Goede bijdrage.

kindapaas | 16-06-19 | 03:07

Hoe kan het dat wij, de burgers, jong en oud, dit laten gebeuren ?
Schandalig is het, maar schandalig dekt hier de lading niet meer.
Dit is zo intens doortrapt kwaadaardig, de gelegaliseerde diefstal van uitgesteld loon.
Niet indexeren is diefstal, ieder jaar weer! ruim 11 jaar lang.

Gemiddeld pensioenfonds rendement is 6-7%, rekenrente is 1,5%.
Dekking pensioenfondsen is nu, in 2019, werkelijk en waarachtig 150%.

Angst aanpraten en jong en oud tegen elkaar uitspelen is wat de politiek doet
om vervolgens er met een gigantisch deel van de pensioenen aan de haal te gaan.

Niet indexeren is diefstal, gelegaliseerd door mooipraters en demagogen.
FNV en CNV moeten zich kapot schamen voor de verkwanseling van de miljarden
waarop hardwerkende Nederlanders recht hadden en hebben.

Misschien heeft de EU er iets mee te maken?

www.geenstijl.nl/4932102/alweer_een_c...

Flappie2006 | 17-06-19 | 01:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Het ergste is nog dat we die lage rente zelf financieren met belastinggeld.

Zure prak | 15-06-19 | 22:34 | 3

Het allerergste is dat die lage rente te danken is aan de EU. Lage rente is namelijk fijn voor de verkwistende en lenende economieën in zuid Europa. Onder leiding van Frankrijk is dat er door gedrukt. De pensioen fondsen hadden voorheen door de hogere rente meer groei dankzij die rente. Dat valt nu dus , dankzij Brussel, vies tegen.

De demografische ontwikkeling richting vergrijzing speelt zeker mee, maar dit is ook een dikke factor in het geheel.

Nuuk | 15-06-19 | 22:39

we betalen minder rente op onze staatsschuld, dat dan weer wel.

De pensioenpremies zijn geexplodeerd door de lage rente, daar betalen we in ieder geval in eerste instantie mee aan de lage rente.

Ons belastingssysteem leidt tot veel te hoge private schuld (aftrekbare rente en veel te hoge tarieven) en omdat de banken te weinig particulier spaargeld ter beschikking krijgen voor de financiering van die schuldenberg betalen we hier ook de hoogste hypotheekrentes van Europa.

Dit systeem wordt helemaal instabiel bij een volgende financiele crisis die er gewoon aan zit te komen omdat overheden te veel uitgeven en banken geen cent meet kunnen verdienen. Kijk voor de lol eens wat er aan het gebeuren is bij de veelgeprezen Deutsche Bank - te groot om te redden, te groot om kapot te gaan.

Glasgow Argus | 15-06-19 | 22:43

@Nuuk | 15-06-19 | 22:39: helemaal, maar dat van die fondsen klopt niet hoor, die renderen nog hetzelfde. Hun boekhoudkundige verplichtingen nemen (technisch gezien) toe.

Buerman | 16-06-19 | 00:40

"Beide vakbonden zagen de meerderheid van hun leden niet stemmen, de digitale opkomst was een derde."
"In deze groep zijn ouderen oververtegenwoordigd, omdat het ledenbestand van de FNV geen afspiegeling is van de beroepsbevolking. "
"De jeugd stemt met de voeten, en is weggelopen bij de vakbonden."

Ja sorry, hoor, maar niet stemmen of slechts met de voeten, of geen lid zijn, allemaal tot je dienst, vrijheid blijheid etc, maar dan niet achteraf gaan zitten zeiken dat "anderen" het voor je beslist hebben. Hetzelfde zag je 3 jaar geleden bij het referendum over de Brexit: jongeren - die in overgrote meerderheid Remainers zijn - waren te besodemieterd om even naar een polling station te gaan, en achteraf hebben ze dan de ziekte in dat de Leave stemmers hebben gewonnen. Ik kan er echt geen medelijden mee hebben.

Voor mij persoonlijk is dit pensioenakkoord - nu dus ook goedgekeurd door de vakbonden - een leuke meevaller. Een maand geleden 65 geworden, gold voor mij 67 jaar als AOW- en pensioenleeftijd. Maar nu krijg ik volgend jaar september al geld. Reden om vanavond een fles champagne open te laten knallen, ware het niet dat ik totaal niet van mousserende wijnen - en dus ook niet van champagne - houd. In plaats daarvan heb ik een uur geleden een prachtige fles Médoc ontkurkt, ik zit nu aan mijn derde glas, en ik vrees met grote vreze dat die fles helemaal opgaat voor ik naar bed ga.

Proost! Santé! Chin-chin! Salut! Cheers! Zum wohl! Mogge! L'Chaim! Nazdrovje! enzovoorts enzoverder!

Dr_Johnson | 15-06-19 | 22:30 | 4

Prut, het is je gegund.

Pedronegro | 15-06-19 | 22:47

Mooi man , maar maandag zoals je 40 jaar gewend bent weer aan het werk .

elevator | 15-06-19 | 23:14

@Dr_Johnson | 15-06-19 | 22:30
Doet u mij ook maar een glaasje champagne, we zijn van hetzelfde bouwjaar.

Gravin v Kippenbouth | 15-06-19 | 23:41
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom wordt er toch zo ingezet op dat pensioen? Snapt nou niemand dat we anders moeten gaan nadenken? Maak een basisinkomen vanaf de 60 en zorg dat die mensen op basis van hun kennis en vaardigheden wat kunnen blijven bijdragen. Maarja.. dat gaat niet gebeuren zolang banken en multinationals met hun politici de regels maken en de centjes verdelen en beheren en afromen en wegsluizen. En de meerderheid van dit volk vindt dat vooralsnog helemaal prima.

Ton8695 | 15-06-19 | 22:26 | 2

Een basisinkomen werkt net zo goed als een samenleving zonder geld of ruilmiddelen: niet.

Arijane | 15-06-19 | 22:37

Hou - gewoon - op - met - jezelf - voorhouden - dat - je- economisch - inzicht - hebt.

Een euro kun je maar 1 keer uitgeven. Je hebt inkomsten nodig om een saldo te hebben om uit te kunnen geven. Geld lenen wordt duurder naarmate je meer leent totdat je failliet bent.

BrokenTipi | 15-06-19 | 22:59
-weggejorist en opgerot-
Winston1 | 15-06-19 | 22:25

Van mijn pensioentje is de laatste 12 jaar al 20% gestolen, want niet geïndexeerd. Hoor je niemand over. Pensioen is trouwens uitgesteld salaris waar de meesten 45 jaar voor hebben gewerkt/aan de pensioenpot bijgedragen. De overvolle pensioenpot is namelijk niet uit de lucht komen vallen.

Goofje | 15-06-19 | 22:25 | 5

@Glasgow Argus | 15-06-19 | 22:26:
Onzin. Het waren de werkgevers en met name overheid die profiteerden want de premie werd wel ingehouden op het salaris.

Zou je wel willen we | 15-06-19 | 22:42

@Zou je wel willen we | 15-06-19 | 22:42: een premievakantie kwam ook ten voordele aan een categorie werknemers, daar werden de VUT regelingen mee betaald. De overheid had er geen voor- of nadeel aan (behalve de overheid als werkgever, die heeft lekker gejat uit het ABP) want pensioeninleg is niet aftrekbaar of belast bij de afdracht, alleen bij de latere uitkering.

Glasgow Argus | 15-06-19 | 22:46

Prima joh, als het pensioen uitgesteld salaris is dan gaan alle jongeren nu gewoon voor hun eigen pensioen sparen zonder verdere compensatie regelingen naar oudere generaties.

Kale dodo | 15-06-19 | 23:06
▼ 2 antwoorden verborgen

en dan te bedenken dat we als land ieder jaar 10% van het GDP aan waarde verliezen omdat de omrekenkoers van gulden naar euro veel te laag is geweest. Dank aan Gerrit Zalm!

per jaar nu 60 miljard aan welvaartsverlies, cumulatief hebben we dus al zo'n 1600 miljard weggepist.

Nederland heeft een duurzaam overschot op de lopende rekening van net zo'n bedrag en economie 101 zegt dat dat betekent dat we teveel belasting betalen en te veel sparen. De pensioenreserves zijn sinds 2008 met 800 miljard toegenomen, een enorme drain op het particuliere spaarvermogen - zelf sparen voor een derde pijler onder je pensioen is onmogelijk. Alleen een enorme stijging van de woningprijzen geeft een tegenwicht en alleen voor de woningbezitters, huurders worden verder uitgezogen door de continue srtijging van de huren (die worden gecorrigeerd door de huurtoeslagen, waardoor de belastingtarieven dus ook weer omhoog moeten om de staat netto te compenseren)

de Nederlandse economie heeft niets aan de pensioenreserves, omdat 85% van het vermogen wordt belegd buiten de landsgrenzen. In private equity, in mexicaanse windmolenparken en filippijnse woningprojecten.

Het Nederlandse systeem is een sterk gehefboomd hedgefund, dat als geldautomaat van de landen fungeert die een omslagsysteem kennen. Frankrijk bijvoorbeeld, met een pensioenleeftijd van 62 jaar. We zijn hier met zijn allen de gekke henkie van Europa.

Glasgow Argus | 15-06-19 | 22:23 | 3

Hear hear! 100% eens.

Goofje | 15-06-19 | 22:26

De pensionleeftijd gaat nu uitgesteld omhoog,wat de FNV had moeten doen is eisen dat depensioen leeftijd omlaag gaat,als je straks met pensioen gaat heb je nog hoogstens een paar jaar te leven en vervalt je 4 ton terug in de put.

Coolcalmcollected | 15-06-19 | 22:50

@Coolcalmcollected | 15-06-19 | 22:50: daarom nam ik eerst pensioen ga pas over 6jaar werken ben niet gek .
En trouwens met deze bevolkingsgroei van fortuinzoekers is er helemaal geen pensioen meer voor mij elke dag zondag lkrrrr

RenedieLange | 16-06-19 | 00:50

Ik heb iig tegen gestemd..!!

Wasbakplasser | 15-06-19 | 22:18 | 8

Zit nu te denken om de lidmaatschap van de FVN op te zeggen...

Wasbakplasser | 15-06-19 | 23:27

@MoonBeebe | 15-06-19 | 22:32:
Wat maakt het uit. Mijn stem is meteen de prullenbak ingesmeten. Een clubje van 105 oude mannen en vrouwen hebben 'voor' gestemd. De geloofwaardigheid van de vakbonden stond op het spel niet de AOW. Maar ik zeg iig mijn lidmaatschap op. De t***s voor ze.

Wasbakplasser | 16-06-19 | 12:30
▼ 5 antwoorden verborgen

De 5e ingreep is dat zelfstandigen een dure AOV in de maag gesplitst krijgen. Hier heeft de politiek over onderhandeld met werkgevers en werknemers (zonder zelfstandigen), en vervolgens mochten de leden van FNV en CNV (waaronder nauwelijks zelfstandigen zitten) erover stemmen. En dat allemaal omdat die AOV door links het akkoord in is gerommeld, die willen zelfstandig ondernemerschap zo duur maken dat men gedwongen wordt het juk van het werknemerschap weer op de schouders te nemen. Dit land...

Muxje | 15-06-19 | 22:16 | 1

Loonslaven haten zelfstandigen.

de honden blaffen... | 16-06-19 | 01:10

Abacadabra

Rest In Privacy | 15-06-19 | 22:16

Bijna 2 miljoen ploeterende ZZP-ers , die allemaal premie volksverzekeringen betalen maar nergens recht op hebben, worden nu zwaar genaaid door de bonden. Nu dus ook nog verplicht premie afdragen voor al die arbeidsongeschikte werknemers, straks ook nog de pensioenen voor die lui gaan betalen. Lekker solidair.

Baron Clappique | 15-06-19 | 22:15 | 11

@Shareholder II | 15-06-19 | 22:51:
Het is nog helemaal niet duidelijk hoe e.e.a. precies vorm krijgt. Dat geldt voor de arbeidsongeschiktheid en in de toekomst waarschijnlijk ook voor de pensioenplicht. Punt is dat ZZP-ers in fases de nek wordt omgedraaid, en dat allemaal om hun concurrentiepositie t.o.v. werknemers uit te hollen.

Baron Clappique | 16-06-19 | 02:10

Ze worden ook nog eens genaaid als ze wel voor de oude dag gespaard hebben in b.v. lijfrente (derde pijler). Komen ze in de problemen moeten ze dat opeten terwijl de oudedagsreserve van een werknemer wel afgeschermd is.

Wekkertje | 16-06-19 | 08:00
▼ 8 antwoorden verborgen

Vreemd genoeg MOET je pensioen opbouwen via een collectieve voorziening als je in een CAO beroepsgroep werkt. Als ze dat nou eens veranderen dat je daar een vrije keuze in hebt, is het probleem zo opgelost.

Arijane | 15-06-19 | 22:15 | 1

Nou het ligt er maar aan of die vrije keuze het probleem oplost. Zeker met die belachelijk lage rente op spaargeld. Dus wat dan? Gokken op de beurs?

Goofje | 15-06-19 | 22:20

Pensioen heb ik niet en AOW is te laag. Ik ben over 25 jaar aan de beurt maar ben nu al bezig met pasief inkomen. Ma.w. die pensioenpremie die ik afdraag is minder netto salaris maar geen appeltje voor de dorst later

EmilioEsteves | 15-06-19 | 22:13

De FNV is de banenpool van de PvdA. Wil je burgemeester van Utrecht worden, maar gaat dat even niet door? Dan is het voorzitterschap van de FNV de ideale wachtkamer tot er zich wat anders aanbied.
Soms organiseert de FNV een massaprotest op het Malieveld of het Museumplein als de PvdA weer wat te klagen heeft. De partij is leidend en de bond is volgend.
En ik vertrouw de PvdA niet met mijn pensioen zolang prominenten als Diederik Samson nog zeggen dat pensioenen dood geld is wat maar op de plank ligt en dat hoognodig in de "groene economie" geïnvesteerd moet worden om deze te accelereren.

Osdorpertje | 15-06-19 | 22:13 | 4

Samsom heeft zichzelf met die opmerking voor eeuwig gediskwalificeerd in deze discussie. Pensioen- en spaargelden liggen niet op de plank maar zijn geinvesteerd.

Muxje | 15-06-19 | 22:18
▼ 1 antwoord verborgen

We zitten d.m.v. de EURO vastgeketend aan landen en banken die eigenlijk compleet failliet hadden moeten gaan. Alles wat nu gezegd en gedokterd wordt met dat akkoord, is bullshit en gevolg daarvan, maar wordt niet eens genoemd. Zoals gebruikelijk in een bananenmonarchie.

Fijnstoffer | 15-06-19 | 22:11 | 1

Veel te simpel. De mechaniek van ons pensioenssyteem was toen al lang ingesleten, en er zaten al vanaf het begin structuurfouten in. Niet goed gebouwd op vergrijzing, pensioen op basis van laatstverdiende loon, pensioenfondsen die agressief speculeren (en nat gaan, internetbubbel), Lubbers die (ambtenaar)pensioenpremies verlaagt om gaten in de begroting te dichten, spelen met dekkingsgraden, etc.

Sjors W. | 15-06-19 | 22:23

Joepie een akkoord, ipv tot 67,3 jaar nu slechts tot 67. En dat vanaf mijn 16e. 51 jaar werken. Nog maar 5 jaar. Bedankt FNV en CNV dat jullie zo geknokt hebben. O ja speciale dank aan Agnes, dikke zeug, Jongerius, die destijds akkoord ging met de verhoging van de aow leeftijd en 3 maanden later een dik betaalde baan met een dikke pensioenregeling bij de EU aanvaarde.

eentweehuppekee | 15-06-19 | 22:10 | 5

@Het brein erachter | 16-06-19 | 00:25:
Vind ik wel. Ze werd/wordt betaalt uit algemene middelen, als je zo moddervet daarvan wordt, kan je eigenlijk stellen dat ze wordt overbetaald.

SmaritesII | 16-06-19 | 01:53

@captainobvious | 15-06-19 | 22:12:
Nou ja genaaid, er zijn inderdaad valse beloftes gemaakt maar ook jarenlang kunnen genieten van premies die eigenlijk veel te laag waren.
Hij komt er iig een stuk beter vanaf dan de huidige dertigers.

Harry Turtle | 16-06-19 | 03:28

ik geloof ook helemaal niets van de uitslag eigenlijk. Of het geeft aan welke doelgroep nu in het ledenparlement zit, (zelf profiteren van een nederlaag). Ach ja zo doen ze het al jaren, vreemd vind ik het niet dat ze leden verliezen.

pieterS | 16-06-19 | 11:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Gewoon geen pensioen, wie dan leeft wie dan zorgt. De asielzoekers die niet met bootladingen worden binnengelaten sparen toch ook niet voor hun pensioen?

Solar666 | 15-06-19 | 22:08 | 2

De asielzoekers worden via de inkomstenbelasting van de werkende mensen in de watten gelegd. Eigenlijk een ander potje dan de pensioenen, maar het principe is bijna hetzelfde.

Arijane | 15-06-19 | 22:18

Check maar eens wat die multiculti flauwekul Nederland jaarlijks kost... Zonder deze bodemloze put zouden de pensioenen makkelijk naar 65 jaar kunnen.

Ommezwaai | 16-06-19 | 00:09

Ik ben boven de 50, en heb sowieso geen pensioen, maar als je nu jonger bent dan 50 ben je ontstellend dom als je niet direct zelf gaat zorgen voor je pensioen. En begin je net met werken, begin dan ook gelijk met sparen, kan je, Als je het goed doet, op je 50ste stoppen....

captainobvious | 15-06-19 | 22:08 | 6

@captainobvious | 15-06-19 | 22:11: Echt goed sparen is amper mogelijk. Je moet eigen geld beschikbaar hebben (dus geen geld in een lijfrenterekening) om een hypotheek te kunnen krijgen om een woning te kopen. Spaar je op een andere manier dan zit je met de 0% rente, vermogensbelasting en inflatie.

Arijane | 15-06-19 | 22:21

@captainobvious | 15-06-19 | 22:11:
Inderdaad, het gaat hier vooral om de AOW-leeftijd, maar als je anticipeert - en vooral jongeren hebben hier 10-tallen jaren de tijd voor - kun je al (veel) eerder met pensioen.
Ik krijg over 4 maanden AOW (Grrr... nog bedankt Lenteakkoord en Pechtold!) maar liet een jaar geleden, op mijn 65ste, mijn pensioen ingaan.

gestoptmetroken | 15-06-19 | 22:27
▼ 3 antwoorden verborgen

Krijgt deze Feynman iets betaald voor deze onzin? De laatste keer dat pensionarissen er iets bij kregen conform een normale indexatie is bijna 12 jaar geleden. Sindsdien hebben dezelfde pensionarissen al zo'n 20 procent verloren aan reële inkomsten. En stappen nieuwe (nou ja) pensionarissen sindsdien steeds lager in. Stel jezelf, beste Feynman, de vraag waarom (waarom?) er al een buffer is van meer dan 1400 miljard Euro en waarom (waarom?) deze nog groter moet worden?

ProfessorX | 15-06-19 | 22:07 | 7

@ProfessorX | 15-06-19 | 22:36: Maar omdat we ook ontgroenen zijn er steeds minder werknemers om de premies op te hoesten.

Rest In Privacy | 15-06-19 | 22:57

Er wordt nog gewacht op de uitkomsten van een onderzoek naar wat een stevige griep-epidemie (van een nieuwe stam) bijdraagt aan het verminderen van de huidige pensioenaanspraken.

Het brein erachter | 16-06-19 | 00:29

@Kuifje-in-de-EU | 15-06-19 | 22:11: die golf is al een tijdje gaande hoor, en langlevenrisico is niet hoger geworden voor deze groep. Dat risico wordt meestal geprojecteerd per cohort. Ouderen worden niet ineens veel ouder tov hun destijds geprojecteerde levensverwachting.
En wat betreft de ontgroening, daar is het premie ophoesten verhaal alleen een probleem bij omslagfinanciering van de AOW

Buerman | 16-06-19 | 00:32
▼ 4 antwoorden verborgen

Feynman,
Af en toe vind ik je een zeikerd met druilerige topics, maar hier heeft u puik werk verricht, Dikke kudo voor u!

Dat de bonden en links een 'paars' duivelspact hebben gesloten met de VVD -vertegenwoordigd door de lachende leugenaar- moge duidelijk zijn. De bevolking wordt niet gen....... de bevolking wordt geg... banged!

kotelet | 15-06-19 | 22:06

Over het "in grote getalen instemmen", letter bericht van de CNV:
[b]*De leden van het CNV hebben in ruime meerderheid vóór het pensioenakkoord gestemd. Op basis daarvan heeft het Algemeen Bestuur van het CNV het besluit genomen om in te stemmen met het akkoord.

In totaal hebben van de 252967 leden 43421 leden (17 %) hun stem uitgebracht. Veel dank daarvoor. Tot middernacht konden de leden van het CNV stemmen voor of tegen het pensioenakkoord. Dat is in grote aantallen gedaan. *[/b]

Eigenlijk was het een soort van referendum, nu ook over een heel ingewikkelde kwestie met een eenvoudig JA of NEE beantworoden. Nu wordt dat plotseling wel als geldig en zinvol geaccepteerd maar een referendum over bijvoorbeeld de Ukraine was was niet eenvoudig met een JA of NEE te bewantwoorden...

Ik ben dit land zo vreselijk zat maar er zijn nog maar weinig betere plekken (buiten de EU)...

paost712 | 15-06-19 | 22:04 | 4

@captainobvious | 15-06-19 | 22:10: Dat stemmen is een gotspe. Laten er in totaal 300.000 personen gestemd hebben. Die maken notabene dus de dienst uit voor miljoenen(!) werkenden EN gepensioneerden. Te krankzinnig voor woorden.

Goofje | 15-06-19 | 22:16

Eng ook om te beseffen dat dus er nog 250.000 mensen bij het CNV zitten. Gristelijk en vakbond, wat een kutcombinatie.

Sjors W. | 15-06-19 | 22:28

Zal er nu ook gesproken worden over rechtdoen aan de thuisblijvers? Ik denk het nier..

VolleBak | 15-06-19 | 22:44
▼ 1 antwoord verborgen

Duidelijke analyse, maar wat is dan wel een oplossing waar de 'polder nog mee kan leven? Zoals ik in mijn omgeving zie en hoor zullen ouderen nooit willen inleveren. Dit vergt dus keiharde keuzes door mensen die in ieder geval er nu niet zitten. Is daar een grote crisis voor nodig?

Herr Inspector | 15-06-19 | 22:02 | 1

D66 stemmen en hopen dat ze die euthanisedoodskaders van ze echt eens doorzetten is de enige oplossing.

Sjors W. | 15-06-19 | 22:26

Ik ben de FNV eeuwig dankbaar dat ik op tijd met pensioen kan. De komende generaties zoeken het maar uit. Na mij de zondvloed.

ik_wacht_niet | 15-06-19 | 22:01 | 2

Hier net zo. Nu dit akkoord er is kan ik gaan rekenen, en de eerste berekeningen laten me op m'n 63e met pensioen gaan. Heb ik zes jaar langer gewerkt dan waarvoor betaald. Ajuus.

pollens | 16-06-19 | 10:13

@pollens | 16-06-19 | 10:13: ik snap jullie helemaal. Ik zou ook geen boterham willen opgeven voor de generaties na mij. Niet in dit land vol kartelstemmers van Heerlen tot Leeuwarden. Laat ze maar voelen wat ze hebben aangericht met hun destructieve stemgedrag.

hustler01 | 16-06-19 | 10:25

Ik krijg pas pensioen als ze zeker weten dat ik volgende week dood ben

Jacktheflipper | 15-06-19 | 22:01

Ik vertik het hier om al jaren om voor bedrijven te werken die onder een cao vallen. Je mag dan het pensioen van een ander gaan betalen, en tegen de tijd dat jij aan de beurt bent zit er geen geld meer in dit gigantische piramide spel

Retepsteeltje | 15-06-19 | 21:58

Ik heb mij bij alle vakbonden ingeschreven en tegen gestemd.
Nu ga ik voor de rest van mijn leven staken. Stelletje dombo's.

Kaas de Vies | 15-06-19 | 21:58 | 1

jij bent al met pensioen, Hek de Goot.

Glasgow Argus | 15-06-19 | 22:01

Sparen? Met 0,0015% rente?

LiniaalRectaal | 15-06-19 | 21:58

Ik heb het nog niet gelezen, maar ik weet nu al dat ik het niet met Feynman eens. Ik ga straks de argumenten wel googelen.

Rest In Privacy | 15-06-19 | 21:57 | 3

Allemaal leuk en aardig, maar de kern is volgens mij, dat de rekenrente die de pensioenfondsen moeten hanteren ergens tussen 1-2% ligt, en dat het feitelijk rendement van bijv. het ABP tussen 2008 (begin crisis) en 2018 op 5,7% lag. En langere periode zelfs 7%.

Waarom zon overdreven pessimistische rekenrente? Die 5,7% is al superconservatief want inclusief grootste financiële crisis sinds tijden...

Mis ik iets?

libertat | 16-06-19 | 04:45

@libertat | 16-06-19 | 04:45: De term 'rekenrente' zegt het al. Pernsioenfondsen moeten rekenen met de rente op uitgeleend geld, niet met het opbrengstpercentage op investeringen in aandelen etc. Rekenopbrengstgemiddelde zou een eerlijker percentage opleveren.

laatste_waarschuwing | 16-06-19 | 17:41

@libertat | 16-06-19 | 04:45:
"want inclusief grootste financiële crisis sinds tijden..."
eh nee, want je begint te meten vanaf zo ongeveer een dieptepunt (dat lag in maart 2009, maar in 2008 was het ook al laag. Sinds maart 2009 juist zo ongeveer grootste/langste bullmarkt ooit, door lage basis en enorme stimulatie door centrale banken (lage rente en kwantitieve financiering, oftewel het pompen van geld in de economie door het opkopen van obligaties, waardoor ook de lange rente lager is komen te liggen)

Hemmenaar7 | 16-06-19 | 19:53

Kan je je fonds kiezen waar je gespaarde geld wordt ondergebracht?
Kan je kiezen voor beleggingen?
Word je gekort op je pensioen bij verlies van beleggingen?

Is dit nog nieuws? | 15-06-19 | 21:57 | 1

Ik heb pensioen van KPN en kort voor het pensioen inging, kon ik idd kiezen hoeveel risico je wilt lopen (lees: in welke fondsen belegd wordt). Je kunt gokken dat ze het goed doen, dan krijg je een hoger pensioen. Of kiezen voor obligaties, wat een lager maar wel risicovrij pensioen oplevert. Deze keuze moet je maken voor het pensioen ingaat, en kan daarna niet meer gewijzigd worden.

quigg | 16-06-19 | 04:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl