Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Kiezer is meedogenloos

Het gemak waarmee nieuwe partijen zetels oprapen, is tekenend hoe verwaarloosd en onzeker de kiezer is.

ojee

Het Belgische politieke systeem is compleet ontwricht. De Vlamingen hebben massaal op het Vlaams Belang en Nieuw-Vlaamse Alliantie gestemd. Bijna de helft stemde op partijen die een splitsing van België nastreven. De Walen stemden op hun beurt op nogal linkse partijen.

De vorige kabinetsformatie duurder anderhalf jaar en deze wordt nog moeilijker. Geen van de winnaars hebben een goede verstandhouding met een partij aan de andere kant van de taalgrens. Twee kapiteins op een schip gaat niet werken, hopelijk geven ze elkaar de ruimte een eigen koers te varen, voor eigen rekening en risico, zonder eindeloos geruzie over geld.

Wat dat betreft is België een mini-Europa. Op papier een federale eenheid, totdat de stembus opengaat. Waar de ene regio met de opgehouden hand zalvend solidariteit predikt. Waar de andere regio gedoemd is te betalen. Een mini-transferunie, het geld gaat van Noord naar Zuid zoals water naar beneden stroomt.

Fransie!

De Britse kiezer heeft nog harder ingegrepen. Het tweepartijenstelsel is verleden tijd. Conservatieven en Labour zijn bij het grofvuil gezet. Jarenlang gunden deze twee partijen het licht in elkaars ogen niet, vergaten het landsbelang en de kiezer strafte dat genadeloos af. Ruim een derde van de kiezers stemde op een partij die pas maanden bestaat en ook geen oplossing heeft.

Deze uitslag geeft een verdere impasse. In de EU blijven zou van het voormalige Britse rijk het eerste EU-lid maken dat aantoonbaar onvrijwillig lid is. Het Chequersplan van Theresa May is besmet, maakt van het VK via de backstop een vazalstaat totdat de Britten tekenen voor een nog slechtere deal. Een andere deal is volgens de EU niet mogelijk.

Een deal waarbij het VK lid blijft van allerlei economische en fiscale regelingen is alleen maar een Brexit voor de show, zonder eigen handelsverdragen of soevereiniteit. Een no-deal Brexit is een concept dat gebruikt wordt om mee te dreigen, niemand schijnt het echt te willen. De grootste denkfout in dit dossier is de aanname dat er een oplossing bestaat.

Sommige beslissingen zijn dermate ingrijpend dat voor de goede vrede een breed draagvlak nodig is. Dat is er niet voor een verder verblijf van VK in de EU, evenals het er niet is voor een vertrek uit de EU. Er is geen breed draagvlak voor Vlaanderen in België, evenals er geen draagvlak is voor een zelfstandiger bestaan van Vlaanderen en Wallonië.

De overdracht van welvaart tussen de ene EU-lidstaat en de andere wordt openlijk besproken, maar interne geldstromen zijn veel groter. West-Duitsland betaalde gedurende twintig jaar gemiddeld honderd miljard per jaar aan Oost-Duitsland, voor een totaal van twee biljoen. 45 jaar experimenteren met communisme had diepe sporen achtergelaten.

De ontwerpers van dit solidariteitsplan hadden als verwachting dat dit jaar Oost-Duitsland op gelijke voet zou liggen met West-Duitsland. Ze lopen nog steeds fors achter. Het BBP per capita is in Oost-Duitsland al twee jaar 73,2% ten opzichte van West-Duitsland. Deze top-down investeringsprojecten eindigen in lege snelwegen.

Hansie

Catalonië betaalt voor Spanje, Noord-Italië voor Zuid en de halve EU voor Griekenland. Frankrijk zag Macron verliezen van Le Pen, ondertussen heeft geen van beiden een oplossing voor werkeloosheid, begrotingstekorten, staatsschulden of de gele hesjes. Het gemak waarmee nieuwe partijen zetels oprapen is tekenend hoe verwaarloosd en onzeker de kiezer is.

De laatste presidentsverkiezingen van Oekraïne werden door een komediant gewonnen. De verkiezingen van 2010 trokken een nette streep hoe Oekraïne verdeeld was. In de gebieden die voor 90% stemde op een Russisch georiënteerde Janoekovytsj, brak later een afscheidingsoorlog uit. De gevoelens en krachten ontkennen in plaats van kanaliseren is een recept voor ellende.

Voordat Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië de single market met haar vrij verkeer van goederen, personen en diensten oprichten (1957), waren ze bezig geweest met naar elkaar toe te groeien. Het opheffen van grensposten was een formalisatie en bekroning van een lang proces. Eerst waren de interne markten gelijk getrokken, daarna gingen de grenzen open.

De EU heeft die methode verlaten, en draait de volgorde om. Het trekt nu eerst de regelgeving gelijk en gooit de grenzen open, en verwacht dat landen gesubsidieerd naar elkaar toe groeien. Deze schoksgewijze methode heeft compleet averechtse resultaten. Regio's belanden in een moordende concurrentiestrijd, waar belasting- of regeldruk economische groei blokkeert.

Onbeperkte en ongecontroleerde arbeidsmigratie zorgt voor regio's die hun staatsschulden mogen betalen terwijl hun beste talenten elders werken, wonen en belasting betalen. Welvaartsstaten binnen de EU hebben onbemiddelbare uitkeringsgerechtigden vanwege zeer gemotiveerde krachten uit andere lidstaten.

In Europa ontstaat een versplintering naar meer politieke partijen, politici die met extremere standpunten minder met elkaar kunnen samenwerken, kiezers die vaker wisselen van partij en verkiezingsuitslagen die moeilijker zijn te vertalen naar werkbare oplossingen. Allemaal verstopt onder een laag draaiende premiers, staatsecretarissen en belastingambtenaren.

Deze verkiezing gaf - als hoogste orgaan in een democratie - geen richting, maar problemen.

Reaguursels

Inloggen

Dat Nigel Farage de gevaarlijkste man van Engeland zou zijn is je reinste stemmingmakerij. Daarnaast is het pertinent onwaar. Ik kan zo uit de losse pols een batterij Rotherham-pedo's en salafisten opnoemen die hem voor gaan.

Slogra | 02-06-19 | 18:02 | 1

Om over alle politici, ambtenaren, overheidsinstanties en organisaties die dat allemaal mogelijk maakten nog maar te zwijgen. De MSM die hierover decennialang zwegen; idem.

Dandruff | 02-06-19 | 18:10

Verdere ontzuiling van onze maatschappij (behalve de allochtonen dan) zorgt er voor dat we niet meer als makke schapen achter een leider lopen. Ook de reden dat het nihilisme van de vvd het zo goed blijft doen trouwens -onder het nietszeggende woord ‘liberaal’- wordt de waan van de dag gevolgd in wetgeving, wat toverwoorden als marktwerking en banenmotor (Rotterdam en Schiphol zijn bijna geheel geautomatiseerd) en de mensen slapen rustig verder ...
Partijen staan echt nergens meer voor.
Ja sojaburgers en electrische auto’s.

Analia von Solmsch | 02-06-19 | 14:27

Eindelijk kan ik het er een keer met Feynman eens zijn, dat België een EU in het klein is. Inderdaad met drie taalgebieden die tegen wil en dank met elkaar zijn opgescheept en een doorlopende cashflow van noord naar zuid. Tel daar dan bovenop instabiele regeringen met halfdebiele politici en presto: net de EU.
However, de veronderstelling dat de recente verkiezingen problemen hebben veroorzaakt ben ik het niet mee eens. De problemen zijn er al, gecreëerd door wederom halfdebiele politici die niet verder kunnen kijken dan de volgende week en door hebzucht aangespoord zich werpen op welke hype dan ook. Visie is ver te zoeken bij de huidige generatie 'staatslieden' in West Europa.
De uitslag is een directe reactie op een politieke klasse die er letterlijk een enorme teringbende van maakt, en in plaats van dit toe te geven, eindeloos de bevolking belerend blijft toespreken als ware het kleine kinderen die een standje verdienen. Er gaat geen dag voorbij of een gedegenereerde alcoholistische krypto-communist is ons de les aan het lezen over wat we wel en niet mogen denken of zeggen, wat we wel of niet mogen kijken, lezen, waar we niet op mogen stemmen, hoe fout onze collectieve geschiedenis wel niet is en ga zo maar door. Met dit soort politici creëer je een woedend electoraat, you reap what you sow.

Datsun_Cherry | 02-06-19 | 13:12 | 1

In 2004 of t kan ook iets later geweest zijn heeft Paul Belien een boekje geschreven A Throne In Brussels daarin wordt dit beschreven . Het is wel enkel in hef Engels verkrijgbaar. Wegens frontale aanval op het hof en de toenmallige politiek was de schrijver genoodzaakt het elders te laten uitgeven.

Lt-Kol Kilgore | 03-06-19 | 05:51

Blij dat ik vroeger Animal Farm heb gelezen om aan mijn verplichte boeken voor het examen te komen. Dat ik het zelf mee zou maken (EU) had ik nooit kunnen denken.

Stonecity | 02-06-19 | 13:09

Deze verkjiezingen hebben 1 ding bereikt: Het breken van de macht van christendemocraten en sociaaldemocaten. Dat is voor het democratisch proces pure winst. De macht en besluitvorming zal dus meer naar het EP gaan, waar nu beter zal moeten worden onderhandeld en coalitievorming bepalender zal worden. Hiermee is de EU dus dichter bij een functionerende democratie gekomen.

De vraag is maar of aparte landen binnen de EU beter af zouden zijn zonder de open grenzen en interne markt. Wat je wel ziet is dat veel landen een brain-drain ondergaan richting de sterkere regio's. In Hongarije is dat behoorlijk merkbaar, er woont daar nauwelijks noch een universitair opgeleide, de meeste zijn werkzaam in een ander EU land. Wat overblijft stemt nationaal-conservatief. De vraag is of dat zonder EU anders was geweest. Die braindrain was ook voor de EU al hard aan de gang.

Dan de migranten. Zonder EU had een land als Italie er alleen voor gestaan. Alle migranten die daar ankwamen hadden dan intern moeten worden opgevangen, of door de marine worden geweerd. Was dat beter geweest dan een EU-breed beleid, over grensbescherming en hervedeling van migranten? Mij lijkt zeer beslist van niet maar wie daar anders over denkt mag gaan schetsen hoe het alternatief dan was gelopen. En waarom dat dan beter is. Ik zie niet waarom een alleingang voor dit soort problemen beter zou zijn.

De EU heeft haar downsides, maar uiteindelijk is de vraag hoe en waarom landen beter af zouden zijn zonder de EU. Als dat zo was, had je inmiddels veel meer Brexits gezien en stemmers die masaal op een exit-partij zouden stemmen maar dat is ook in de landen die vooral de genoemde problemen kennen, niet het geval. Vraag je eerst af waarom dat zo is, voor je een Nexit bepleit, bijvoorbeeld.

Beste_Landgenoten | 02-06-19 | 12:22 | 2

Wat betreft die migranten denk ik zeker dat het beter was geweest als Italie er alleen voor had gestaan. Wat nu als een gezamenlijke oplossing wordt neergezet is een motivatie voor mensenhandelaren stug door te gaan. Zonder samenwerking was Italie genoodzaakt hard beleid te voeren en was het nooit zover als nu gekomen.

Die mensen die hier naartoe willen kun je nets kwalijk nemen. Wij kunnen écht helpen door mee te werken aan een programma waarmee de toestanden dáár substantieel en structureel verbeteren opdat de mensen daar niet, door wanhoop gedreven, huis en haard en alles verlaten om met een plunjezak een onmenselijke tocht te ondernemen waarvan je niet weet waar het eindigt.

jos verstoppen | 02-06-19 | 12:34

Landgenoot, je maakt de fout te denken dat de grote migratiestroom ook had plaatsgevonden als de diverse mensenhandelaars en ook niet al te domme Afrikanen en Syriërs wisten dat ze stuck in Italië zouden zitten of weer terug moesten. Alleen het gerucht zou de stroom in half laten vallen per direct!

Niemand weet of het slechter zonder EU-lidmaatschap zou gaan op termijn. Ik denk dat er teveel variabelen zijn. Als je gelooft in een wereld waar de VS en China als giganten de dienst uit blijven maken dan lijkt een politiek EU blok wel zinnig om na streven als paniekerig zelfbehoud. Of anders een dwerg lakei of vazal van een mogendheid te worden. Maar een multipolaire wereld zal veel meer ruimte gaan geven aan semi-zelfstandige, eigenzinnige handelsnaties. In die zin trouwens vreemd dat het Brexit VK en FvD vaak zo pro-Amerikaans praat. Dat heeft helemaal geen zin, die kant op. Echt een dwaze vorm van nostalgie voor al de gouwe jaren in de 20e eeuw. Soort van variant van vasthouden aan Sinterklaasfeestje dat in huidige vorm ooit eens verzonnen is door een vrome huishoudster met een voorliefde voor Turkse bisschoppen (of zoiets).

GeenAccount | 02-06-19 | 13:53

Mooi man..., "Trump adviseert Britten om
rekening voor Brexit niet te betalen"

wiener mit pommes | 02-06-19 | 12:08 | 7

Ja, ik vind de voetbalclub ook niet een heel geslaagde vergelijking. Maar over de achterstallige contributie, daar is het de EU dus echt niet om te doen.

jos verstoppen | 02-06-19 | 12:36

@Realism Is All | 02-06-19 | 12:33:
Het VK is geheel voor eigen plezier lid geworden van de EU. Daarbij hebben zij allerlei uitzonderingsvoorwaarden bedongen ook nog. Het was een prima situatie totdat allerlei kletsmajoors het volk begonnen te manipuleren met allerlei legens en fantasievolle vergezichten over een "vrij" VK. Cameron gebruikte het referendum om meer macht te vergaren, met het idee dat die Brexit er nooit door zou komen. Dat was het begin van een nu al drie jaar totaal ontspoord VK.

Beste_Landgenoten | 02-06-19 | 13:51
▼ 4 antwoorden verborgen

Verkiezing, of bedoelde je verkiezingen, geeft problemen? Dus de kiezer is een sukkel? Een abjecte redenering. Nee, na verkiezingen zijn politici aan zet en als die het verklooien dan krijg je een afstraffing. De richting is naar mijn idee wel helder. Geen federatie, stoppen met de € en beperking van immigratie. Of is dat nu nog niet helder geworden. Zo nee, dan bereid je je maar voor op een nog grotere afstraffing of oorlog.

Buerman | 02-06-19 | 11:57

"Ruim een derde van de kiezers stemde op een partij die pas maanden bestaat en ook geen oplossing heeft."
Onjuist, Farage heeft WEL een oplossing. Snij de banden met Brussel door. Dat kost op korte termijn veel geld en banen, maar kan op lange termijn worden terugverdiend dmv nieuwe verdragen met andere handelspartners. Het gaat ook niet primair om economische belangen, dat is het bekende excuus van de remainers. Het gaat om zelfstandigheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Als er één volk is dat zich door niemand de les laat lezen, en al helemaal niet door de EU, dan zijn het de Britten. Natuurlijk hangt er aan de Brexit een prijskaartje, maar de Britten zijn kennelijk bereid om die prijs te betalen. En ja... Scheiden doet lijden. Dat spreekwoord bestaat nu eenmaal niet voor niks. Maar als Farage namens het VK de onderhandelingen zou gaan voeren met Brussel, dan ligt er binnen 3 maanden (ipv 3 jaar) een uitstekende deal op tafel. Voor beide partijen. Theresa May, de moeder aller dozen, had, incompetent als ze was, NOOIT die onderhandelingen mogen voeren.

Motleycrew | 02-06-19 | 11:54 | 5

@Beste_Landgenoten | 02-06-19 | 12:11: Wel , ik neem aan dat ze nog voorbeelden hebben van VOOR de Eussr, even aanpassen en klaar, presto, een nieuw verdrag.

Kim-Jung-Un | 02-06-19 | 12:20

@Beste_Landgenoten | 02-06-19 | 12:11: Volledig eens. Maar blijven in de EU kost eveneens bakken met geld, je geeft je souvereiniteit steeds verder op, je hebt geen controle meer over landsgrenzen en immigratie en krijgt regels opgedrongen die contro-productief zijn (i.g.v. Nederland, pulsvisserij). De EU als economisch machtsblok is m.i. wenselijk, maar vergaande hervormingen op politiek en economisch vlak zijn noodzakelijk.

Parmenidis | 02-06-19 | 12:22

@Parmenidis | 02-06-19 | 12:22:
Tsja. Maar denk je nu werkelijk dat je als los land die regels wel in jouw voordeel ziet worden afgesloten? Dat kan je gerust vergeten.

En nee Kim-Jung, zo gemakkelijk werkt het niet. Brexiteers leven in een sprookjeswereld, waarin alles opeens zomaar voor elkaar komt. handelsverdragen zijn een gevolg van harde onderhandelingen, waarbij het sterkste blok vaak de voorwaarden oplegt aan het zwakste blok. Het VK is geen zwakke broeder maar beslist zwakker dan de Eu als geheel. Uiteindelijk zal het VK in vrijwel alles de regels van de EU volgen in de handel, maar dan "soeverein" voor wat het waard is.

En we gaan zien hoe het land omgaat met de migranten uit vooral hun voormalig koloniene. Gaat dat beter worden? Gaat de Royal Navy migrantenbootjes uit Frankrijk kelderen? Komen er landmijnen bij de Ierse grens? Dat wordt nog interessant.

Beste_Landgenoten | 02-06-19 | 12:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Europa is de nieuwe toren van Babel. Een niet homogene groep van mensen die op welke gronden dan ook samen de ambitie hebben een te grote toren te willen bouwen, gaat ten onder aan onbegrip door zowel verschillen in taal als ook door culturele en financiele barrieres.

Het gaat nooit goed komen. wat er ook beweerd wordt. Het enige wat dan rest is oplegging middels geweld. Dictatuur dus, en daar komen we stilaan steeds dichterbij met steeds maar weer uit handen geven van nog meer soevereiniteit.

En is dat dan levensvatbaar die hele EUSSR? Zie voor het simpele antwoord de USSR.

We gotta get out right here right now!

jos verstoppen | 02-06-19 | 10:57 | 1

Verdeel en heers.. de elite heeft alles ontwricht, zoals ze dat al eeuwen doen om hun macht te behouden.

Ton8695 | 02-06-19 | 11:24

"In de EU blijven zou van het voormalige Britse rijk het eerste EU-lid maken dat aantoonbaar onvrijwillig lid is"

Mwoh, dat zou je van Frankrijk en Nederland ook kunnen zeggen. Tegen de Europese Grondwet gestemd en vervolgens het 96% identieke verdrag van Lissabon er zonder referendum doorheen drukken. Het enige land dat echt heeft mogen kiezen sinds de ware aard van de EU duidelijk is heeft dan ook overtuigend tegen gestemd. IJsland.

Tapu | 02-06-19 | 10:33

Het heeft allemaal veel tijd nodig. Het uiteenvallen van de EU is gewoon een kwestie van tijd. Gaat niet van vandaag op morgen. Die Brexit komt er echt wel. Eerst wellicht een slechte, door de EU gedicteerde, deal. Geeft ontevredenheid en dan alsnog er uit. Niets is definitief!

Mijn klomp breekt | 02-06-19 | 10:10 | 4

@Lychnari | 02-06-19 | 10:29: Staat de teller inmiddels op 39 mld. brexitboete? Ik lees ook wel hogere bedragen maar anyhows……., er is om lagere bedragen gevochten. Ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren als GB de boete "gewoon" niet betaalt.

D-Fens_1963 | 02-06-19 | 10:37

@Lychnari | 02-06-19 | 10:29:

Niemand kan in de toekomst kijken, jij ook niet. Niemand weet onder welke voorwaarden de Britten gaan vertrekken en of ze succesvol zullen zijn. Zelfs of de Brexit doorgaat is nog helemaal niet zeker.

Ik ben pro-Brexit en pro-Nexit, maar hou wel een slag om de arm. We moeten ook beseffen dat de EU niet het grootste probleem is in West Europa. De EU is, net als islamisering, eerder een symptoom van een corrupte elite die door decennialang cultuurmarxisme aan een ernstige vorm van "weg met ons" lijdt.
Dat de Britse elite de Brexit frustreert geeft al aan hoe groot het probleem is. Maar ook buiten de EU zullen problemen als decennialang ongecontroleerde massa-immigratie en vergaande islamisering Engeland ernstig verzwakken. Om van problemen als vergaande vergrijzing, enorme staatsschulden, baantjesmachines voor corrupte politici en gevaarlijke D66-rechters (ook daar) nog maar te zwijgen.

Engeland en heel West Europa hebben nog een lange weg te gaan.

Dandruff | 02-06-19 | 10:57
▼ 1 antwoord verborgen

Dit soort krantenkoppen is de reden waarom veel mensen het nieuws of wat op het journaal of in de kranten komt, niet meer geloven. Moordenaars, verkrachters, criminelen worden niet genoemd, maar iemand met een andere mening is de gevaarlijkste man van het land.

Dan zou je nog kunnen zeggen: ja maar dat is overdrijving, dat is ook maar gewoon om een pakkende titel te hebben boven een artikel. Dan verwacht je dus dat iedereen dat onderscheid kan maken bij het lezen. En ondertussen staat het er wel: dat een politicus met een niet doorsnee mening de gevaarlijkste man van het land is. En als dat nu net degene is die jouw zorgen verwoordt, dan ben je sterker geneigd om steeds minder te geloven wat er in de krant komt.

Braboblanke | 02-06-19 | 10:00 | 1

Ach, de VK weer. Ondanks hun zielig verzet, of het gooien met milkshakes of vloeken e.d., zal de Brexit Party alles winnen wat er te winnen valt. Zo zal de UK zich niet alleen van de dictatuur van de EU verlossen, maar later ook van die van de Islam.

Lychnari | 02-06-19 | 10:34

Het probleem in Engeland is dat de kiezer voor uittreding heeft gestemd, maar niet zo lang daarna een parlement heeft gekozen dat weigert een no-deal uittreding te steunen.
Farage vindt dat kiezersbedrog, want de parlementsleden zijn gekozen op de belofte dat ze de uitttreding zouden steunen, met of zonder overeenkomst.
Hij heeft wel degelijk een oplossing. Eruit zonder overeenkomst, en zo nee nieuwe verkiezingen met als inzet die uittreding. Wint Farage, dan gaan ze er zonder deal uit. Winnen de anderen, dan krijgt de verkiezingsuitslag prioriteit over het referendum en dan moeten ze er maar in blijven. Eigen schuld, dikke bult.

JvanDeventer | 02-06-19 | 09:51 | 1

Mee eens. Dit is niet alleen in de UK gebeurd, ook in NL on 2005. Het volk duidelijk tegen het verdrag van Maastricht gestemd, de politici hebben hun zin doorgedreven en voor het verdrag gestemd. Ook in Griekenland stemde het volk in 2016 in een referendum tegen de EU voorstellen, maar wat doet de regering van Tsipras? Zij gaat met de EU voorstellen akkoord! Tegen de wil van de mensen. Dit is een wereldwijde taktiek van politici die hun wil (en belangen) perse willen doordrukken.

Lychnari | 02-06-19 | 10:45

België is een staat in ontbinding. Het enige dat de Vlamingen en Walen nog gemeenschappelijk hebben is een aversie voor belasting betalen, pintjes en de Rode Duivels.

Irnerius | 02-06-19 | 09:31 | 4

@Bigi Bana Boy | 02-06-19 | 09:43:
Stel je nou dat de Walen uit menslievendheid Vlamingen in hun fabrieken lieten werken? Dat was geen politiek van solidariteit.

Diotima | 02-06-19 | 10:53

@Bigi Bana Boy | 02-06-19 | 09:43:

Onzin, om meerdere redenen.
Ten eerste was de welvaart van Wallonië iets van vóór de verzorgingsstaat. Er ging dus geen gratis geld naar Vlaanderen; alleen lage lonen.
Ten tweede was die welvaartsverdeling gebaseerd op het grondwettelijk voortrekken van de Franse taal en de Waalse gewesten. België was ondanks circa 60% Vlamingen heel lang een "Franstalig" land, pas in 1967 kwam er een Nederlandstalige grondwet.

Vanaf het moment dat beide talen/gemeenschappen dezelfde status hadden, ging het met Wallonië bergafwaarts. Dat verschil tussen een Franstalige elite en Nederlandstalig arbeiders heeft diepe wonden geslagen. Zo waren het tijdens de eerste wereldoorlog vooral Vlamingen die sneuvelden in de loopgraven, soms zelfs omdat ze de bevelen van hun Waalse officieren niet begrepen.

Dandruff | 02-06-19 | 11:17

@Bigi Bana Boy | 02-06-19 | 09:43: hadden we op ons gat blijven zitten zo als die lamzakken zal er daar nog tonnen en tonnen steenkool in de ground.

Lt-Kol Kilgore | 02-06-19 | 12:51
▼ 1 antwoord verborgen

Krappe arbeidsmarkt in Nederland, werkloosheid (niet werkeloosheid Feynman) in Frankrijk en de logische arbeidsmigratie komt niet op gang. De Fransman vindt de kloof blijkbaar zo onoverbrugbaar dat hij liever werkloos in zijn ban lieu zit dan hier komt wonen en werken.

hustler01 | 02-06-19 | 09:00 | 4

asjeblieft zeg, nog meer importeren van tijdelijke krachten die de Nl arbeidsmarkt ontwrichten. Het zijn geen blijvers en blij hoef je niet te zijn als Nl laagopgeleide arbeidskracht in een werkomgeving waar je de taal niet meer verstaat van je collega's en mee dient te draaien op arbeidsvoorwaarden waar je als Nl erg van in de problemen komt.

fikkieblijf! | 02-06-19 | 09:51

Werkloosheid is op voor Franse maatstaven long time low.

Rest In Privacy | 02-06-19 | 10:26
-weggejorist-
D-Fens_1963 | 02-06-19 | 10:31
▼ 1 antwoord verborgen

De Volkskrant vind ik de gevaarlijke krant van Nederland
Links is gewoon gevaarlijk.

gerrit5042 | 02-06-19 | 08:54

"Farage is een gevaar".... linkse demonisering. What's new?

langzullenweleven | 02-06-19 | 08:34 | 3

Zodra de meest agressieve en gevaarlijke Deugmensen in de politiek iemand als een "gevaar" duiden is dat een bindend stemadvies.

Adviezen en monologen van links/EUrofiel/globalistisch/klimaatneutraal/MSM gespuis zitten altijd 180 graden gedraaid van normaal.

Jan Passant mk2 | 02-06-19 | 08:39

@Jan Passant mk2 | 02-06-19 | 08:39: u bedoeld een schiet-advies ipv stem-advies. Farange mag zijn beveiliging ook wel opvoeren.

The2Amendment | 02-06-19 | 08:52

@sprietatoom | 02-06-19 | 08:00: ... ambtenaar worden bij EU-Brussel

belangrijk om daar een baan te krijgen is... of je kennissen en een kruiwagen hebt.
Zo ja... dan krijg je een baan met een prima onkostenvergoeding.
Mocht er geen vacature zijn - dan verzinnen ze een nieuwe functie.
Iedere jaar komen er in Brussel voor het grote EU honderden nieuwe functies bij.
Brussel is een geweldige banenmachine... dit kost ons klauwen met geld.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 08:13 | 1

@arlen en @sprietatoom
het zijn niet alleen de grote bedrijven... ook Kamerleden en politici in Den Haag willen Brussel dolgraag in stand houden.
Brussel is voor hun een prachtig toekomstige banen-machine waar je als ex-minister, staatssecretaris of als Kamerlid een goedbetaalde baan kunt krijgen met een perfecte onkostenvergoeding en een geweldige pensioenvoorziening.

De lonen liggen daar 2 keer zo hoog als in Den Haag.
Timmermans krijgt 31.000 per maand - dat is 2,2 keer meer dan Rutte - die krijgt ''slechts'' 14.000 per maand en heeft als premier een heel drukke taak.
Timmermans, Juncker en de 35.000 ambtenaren die inmiddels bij het grote EU werkzaam zijn... hebben de halve tijd niets te doen.
Als ik ambtenaar was dan zou ik ook vóór Brussel zijn... echter voor de gewone mensen en arbeider is Brussel een miljarden verslindende instantie geworden.

Wij moeten niet voor niets over 2018... 8 miljard euro afdragen aan Brussel.
Zodra Engeland wegvalt wordt dit 13 miljard per jaar - waar zijn ze mee bezig?
Intussen verhoogt Rutte ieder jaar de heffingen, accijnzen en BTW... en moeten we tot 67 jaar blijven werken en is de studiefinanciering afgeschaft.
Ze maken ons wijs dat Brussel goed is voor onze welvaart en welzijn - ja, zodra we dood zijn.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 07:35 | 4

Je kan ook EU-ambtenaar worden in Brussel, geen diploma's gevraagd alleen een pittige soort van IQ test. (vooral de tijdsdruk) Een paar keer oefenen voor de echte test en we gaan door. Is dat niets mijnheer sociaal_econoom ? Verslaan doen we ze toch niet.

sprietatoom | 02-06-19 | 08:00

@sociaal_econoom | 02-06-19 | 07:59: en vergeet niet de jeugd die misbruikt word in het klimaat verhaal wat zoveel kost dat ze er op de duur aan kapot gaan nog nooit een dag gewerkt maar wel iets onbetaalbaar verzinnen

likdoorn | 02-06-19 | 08:43

@sociaal_econoom | 02-06-19 | 07:59: de gele hesjes zijn een opmaat tot een groter conflict. Al jarenlang sluimert het onder het oppervlak totdat de bom gaat barsten en we in europa verwikkeld zijn in een en meerdere lokale oorlogen. Eindhoven vorige week zondag was al een soort van 'wake-up call' maar men ziet het nog steeds niet....

Graaf Monte Cristo | 02-06-19 | 10:46
▼ 1 antwoord verborgen

Zoals altijd weer een erg lezenswaardig artikel van Feynman. Meer, meer, meer, wat mij betreft.

jasvanbus | 02-06-19 | 07:26

Zolang Unilever, Shell, Philips en nog een paar grote jongens baat hebben bij de euro/EU, ga je op radio/tv/ internet nooit de waarheid zien of horen over de nadelen van de eenwording. Money talks.

arlen | 02-06-19 | 04:04 | 1

De EU is een speeltje van een zeer machtige bedrijvenlobby. Er lopen 90.000 lobbyisten in Brussel rond fd.nl/economie-politiek/1170534/ruim-...

De machtigste bepalen de agenda, Juncker, Verhoffstadt en Timmermans zijn de nuttige idioten die men laat dansen op het podium.

sprietatoom | 02-06-19 | 04:14

Feynman, ik vind het een boeiend verhaal, kan het zelf niet zo verwoorden, maar ik lees dingen die ik zelf ook al dacht.

Begin jaren '80 gaf de overheid veel subsidie aan arbeidsbureaus om de werkloosheid te bestrijden. Met dat geld moest het arbeidsbureau mij aan een baan helpen. Maar in plaats daarvan bouwden ze een duur sjiek arbeidsbureau waar de leiding een sjieke kamer kreeg die een hoge positie uitstraalde. Hittepetit medewerksters stonden klaar om mij te helpen, ik kreeg van alles toegestouwd aan vacatures, maar geen enkele nam mij aan. Dat lag dan weer aan mij, dan was je presentatie noet goed. Jij moet eens een sollicitatietraining krijgen.

Er was een sollicitatieclub, een of ander zwaar links geval moest mij beoordelen of ik wel in de club paste. Na zes weken werd ik eruit gezet. Ik had bezwaar gemaakt dat ze in mijn afwezigheid mijn brieven hadden gelezen en de inhoud aan de andere cursisten hadden verteld.

Met hangende pootjes ga je als man met vier jonge kinderen dan maar naar het uitzenbureau voor studenten dozen stapelen en foldertjes vouwen. En toen kwam er dat ene telefoontje, of ik zes weken in mijn vak iets wilde doen. Dat was bingo, twee vlotte jonge meiden die er geen moeite mee hadden een beetje leuk tegen je te doen. Die zes weken werden twaalf jaar! Ik heb er meer geleerd dan ik in 25 jaar op school heb geleerd.

Midden jaren '90 zag ik de mentaliteit bij de politici dat ze ons zuur verdiende centjes maar cadeau weggaven aan de arme landen en de immigranten. Elke immigrant die vrijwillig wegging kreeg op Schiphol in de vertrekhal een witte envelop mee met ƒ7000,- er in. Ik kon mijn ogen niet geloven, maar het was echt waar. Ik had nog niet eens een spaarrekening met zoveel geld. Waarom gaven ze dat ook nie teens aan mij. Mijn vrouw zat thui smet vier kinderen, die wilde ook wel een autootje van ƒ7000,-, die moest alles met de fiets doen en nog avonddienst draaien in het ziekenhuis.

Ik trok toen langzaam mijn conclusie, de WAO wetgeving was toen nog anders dan nu. Pijn in je nek van een whiplash was toen genoeg om lekker thuis te mogen zitten. Bij solliciteren had ik gezegd dat langer ik niet tegen lange reistijden kon, niet meer dan een uur per dag. M'n baas had er schijt aan en in het twaalfde jaar stuurde hij mij naar een klus met een reistijd van ruim drie uur per dag. Toen heb ik me ziek gemeld. De keuringsarts trok partij voo rmij en m'n baas moest op de knieën. Ik mocht thuis gaan zitten en ik heb er geen dag spijt van gehad. Die witte envelop is toen ook bij mij voorbij gekomen. Prachtig man.

En Vlaanderen en Wallonië gaan het oplossen. Maar de Britten zijn niet gek. Die gaan dat niet pikken wat de EU nu doet met hun. Het moet stoppen dat centjes van het rijke noorden naar het arme zuiden gaan. Ik voorspel dat met dat gedoe met Engeland de hele EU nu stuk wordt getrokken. Die Frans Timmermans is met zijn emoties echt niet geschikt voor wat de EU nu nodig heeft. De Brexit wordt de teloorgang van de EU. Ai bet joe!

Het is een zegen dat de arbeidsbureaus zijn opgeheven. Het arbeidsbureau gebouw dat ze bouwden toen ze mij moesten helpen staat nu al tien jaar leeg. Die linkse troela die mij de sollicitatieclub uitzette is nu coach.

HebpermabanvanPvdA | 02-06-19 | 02:43 | 2

Mooie voorbeelden.

Tja, social(commun)isme zit zo diep in ons bloed. Het is krankzinnig maar allemaal waar wat je schrijft.

Ik hoop alleen niet dat je nog een ommekeer verwacht. Deze 'sociale' trein zal doordenderen kost wat kost.

KutFilosoof | 02-06-19 | 09:50

Dat jaren 80 bedrag voor het aan werk helpen van moeilijker bemiddelbare mensen was zo'n 250 miljoen euro.Kun je toch leuke dingen mee doen.... zoals bonussen, nieuwegebouwen, nieuwe interieurs en computers.Maar mensen aan het werk helpen?Zonde van het geld maar daar was het wel voor.Maarja, ik vertel niks nieuws...

Ben5570 | 02-06-19 | 10:42

En nog immer verwacht de schrijver zegeningen en wonderen van politici.

Arachne | 02-06-19 | 02:33

Op het moment dat wij de gulden terugkrijgen zul je zien dat de gulden sterker wordt dan de Euro.

Een AOW-er die nu in Nederland 1100 Euro per maand krijgt - krijgt dadelijk 2400 gulden ( 1 euro = 2 gulden en twintig cent).
Je zult zien dat de koopkracht dan enorm toeneemt.

Laat maar komen!

sociaal_econoom | 02-06-19 | 02:21 | 2

Je bent als sociaal econoom niet eerlijk. Een aleenstaande AOW-er krijg €1100 in de maand. Een AOW-er krijgt €748 per maan, ai tell joe, ik kan het weten. En dat is niet maal 2,2 maar maal 2,20371 dus alt-159 ƒ1648,38! Dus nikskennie ƒ2400,-

DitjaarkrijgikAOW | 02-06-19 | 02:51

De Euro zou allang failliet zijn als men maar niet de mantra blijft herhalen van dat ze alles doen om het te voorkomen en geld bij blijven verzinnen (ECB). Met de Euro hebben ze ons zogenaamd onlosmakelijk afhankelijk gemaakt van elkaar en zelfs Rutte loog dat er een kapitaalvlucht zo komen uit Nederland zodra we uit de Euro zouden stappen. Het tegendeel is waar. Wat inderdaad klopt is dat we levenslang zullen blijven dokken als Nederland.

sprietatoom | 02-06-19 | 01:58 | 3

Klopt @sprietatoom... wij kunnen zonder de Euro.
Het zou zelfs beter zijn want nu zitten er zwakke landen bij de Euro zoals Griekenland en Italië die wij in stand moeten houden.

Engeland heeft haar Pond, Noorwegen de Kroon en Zwitserland heeft zijn Zwitserse Frank... deze munten doen het prima.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 02:16

@sociaal_econoom | 02-06-19 | 02:16:

Geld bestaat alleen als er vertrouwen in bestaat want het is slechts een geaccepteerd ruilmiddel. Italië gaat ons heel arm maken doordat we in de Euro blijven. ECB is als een gek Italiaanse staats- en bedrijfsobligaties aan het aankopen en nog stijgt de rente daar. Kun je nagaan wat er normaal zou gebeuren.

sprietatoom | 02-06-19 | 02:24

@sociaal_econoom | 02-06-19 | 02:16: dit is dus de situatie tussen Vlaanderen en Walonie. De zuidelijken die als parasieten op de Vlaamse gastheer leven. Ze ondermijnen Bovendonkstraat die gastheer, ze willen enkel meer. Als Vlaanderen leeggezogen is beginnen ze aan europa.

Lt-Kol Kilgore | 02-06-19 | 06:11

Farage is een oproerkraaier met een enorme grote bek. Een die in elke kroeg klappen krijgt.

Willem_Oltmans | 02-06-19 | 01:55 | 3

Nee hoor, waar hij in kroegen komt is het gezellig. Op zuurpruimen alla Willem Oltmans na natuurlijk.

sprietatoom | 02-06-19 | 02:01

@sprietatoom | 02-06-19 | 02:01:

Oltmans wijst er terecht op dat de linkse kerk altijd extreem fascistisch en gewelddadig is. Ik weet inderdaad dat Farage en zijn gezin (!!!) ten minste één keer zijn aangevallen in een kroeg, door antifa. Andere bezoekers hebben hem en zijn gezin toen gered. Aan Farage lag het niet, die is inderdaad vrij geliefd.

Maar het punt van Oltmans dat links zonder geweld 0,0 argumentatie heeft klopt. Ook in de VS hebben meerdere "democratische" (hihi) politici aangezet tot geweld tegen Republikeinen. Volgens de linkse kerk is geweldloosheid immers puur fascisme en racisme.
Dat leidt soms tot bizarre situaties, zoals een zwarte republikeinse vrouw die door zwarte en latino agenten moet worden beschermd tegen een lynchmob van blanke antifa-activisten die "fuck white supremacists" schreeuwen. tpo.nl/2018/08/06/lol-white-antifa-sj...

Dandruff | 02-06-19 | 10:09

@Feynman mist het belangrijkste, een maatschappij kan niet bestaan zonder solidariteit. Solidariteit zijn geen woorden maar geldstromen, elke maatschappij heeft geldstromen die binnen die maatschappij stromen om de maatschappij bij elkaar te houden. Van burger naar overheid (politie) of van burger naar burger (pensioen).
Een maatschappij wordt echter niet gevormd door een staat, maar door een zelfde cultuur. Bij elkaar geveegde culturen in 1 staat is een recept voor ellende, vraag het de tutsi's maar. Of de belgen, een franstalig en nederlandstalige cultuur is onverenigbaar want de verschillen zijn eenvoudigweg te groot. Net zoals een duitstalige en deense cultuur.
De EU gaat daarom NOOIT een maatschappij worden, hooguit 28 bij elkaar geveegde culturen. Culturen die niet bij elkaar geveegd willen worden en elkaar de tent uitvechten zoals in Belgie maar dan 28x erger...

ZwarteDag | 02-06-19 | 01:51 | 6

ZwarteDag, dat is helemaal juist. Je kunt van een Griek nooit een Duitser maken. Althans niet in één mensenleven. Dus een verenigd Europa kost zomaar 150 jaar. Maar die tijd hebben politici niet, dus word een andere strategie toegepast. Een uiterst bedenkelijke strategie. Naar mijn inschatting uiteindelijk met burgeroorlogen tot gevolg.

Joostmochtnietsweten | 02-06-19 | 06:51

Heel erg correct. En dit is precies waarom de euro erdoor gedrukt is. Waarom arbeidsemigratie ten koste van alles ondersteund wordt. Het enige wat we nog nosig hebben is een vijand die one de ooog verklaart, zodat we een eu leger op moeten richten. Een proces dat niet democratisch tot stand kan komen, kan via
Conflict wel geceeerd worden/

Dr_Prepper | 02-06-19 | 09:36

“De EU gaat daarom NOOIT een maatschappij worden, hooguit 28 bij elkaar geveegde culturen. “
Niemand wil van de EU één maatschappij maken, da’s een stropop. Het is een unie; een verbond van verschillende staten, te vergelijken met de Hanze, Unie van Utrecht of EEG. De mate van integratie verschilt net als de beleidsterreinen waar de unie betrekking op heeft, maar de kern blijft overeind: een verbond.

Titaantje | 02-06-19 | 15:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Zinnig artikel, maar enige links populisme schermt toch door. De dom-linkse kreet dat Farage geen oplossing zou hebben. Voor wat dan? Greet heeft nooit een oplossing, Baudet heeft nooit een oplossing, weet-ik-veel-wie heeft nooit een oplossing. Niemand weet wat het probleem zou moeten zijn, maar als je geen linkse idioot bent heb je geen oplossing. In vaktaal heet dat demagogie als ik het juist heb.
De verse president zou een komiek zijn. Nou en? Wij hebben een maatschappijleraar als MP, een schoevers-miepje als MinDef, een terroristenteef als geldverbrander bij ontwikkelings-geld-ontvangsten, een zweedse heks die de democratie zou moeten bewaken en de voorzitter van de TK als tante-uit-marokko op twee kamelen. Het figuur is gekozen als president en nu mag het daar een teringzooi zijn, hij moet toch wel wat goed gedaan hebben anders had hij daar nu echt niet gezeten. Laat die gekke belg met zijn scheve fietsenstalling-smoelwerk het schreeuwen maar doen, dat hoeft hier niet ook nog een keer.
Dan nog even terug naar het artikel. De oplossing voor de EU is vrij simpel. Gewoon terug naar de EEG, brand Brussel plat en behandel die dronkaard in Nürnberg. Brexit had er nooit hoeven komen als de machtsgeilheid de eurofielen niet naar het hoofd gestegen was. Het VK heeft altijd duidelijk laten weten hoe ze erover denken. Brexit was niet meer dan logisch. Ongeveer een jaar geleden was er een aardig voorstel van een Engelsman. Je houdt de wetgeving zoals het nu is, implementeert nieuwe wetgeving voor zover het bruikbaar is en past wetgeving aan waar je tegen de grenzen aan loopt.
Het grootste probleem voor ons gaat echter niet de EU zijn, maar de islam. Die twee hangen samen, maar de pislam is het acute probleem. De grenzen moeten dicht, wetten handhaven, islam indammen of verwijderen, de EU terug naar de EEG.

Frau Merkel | 02-06-19 | 01:41 | 2

nou zeg, zo te lezen heeft een Duits politica een rode pil genomen. Wir schaffen das nimmer?

Joostmochtnietsweten | 02-06-19 | 06:57

@Frau Merkel,

Ik ben het met je eens dat de islam een groot gevaar is. Toch hebben Europeanen zich e afgelopen eeuwen meermaals kunnen bevrijden van de islam. In een tijd dat we technologisch veel minder voorsprong hadden dan nu.
Maar we hadden wel een gezamenlijk doel.

Nu is het onmogelijk, zelfs "verdacht" om vrijheid in Europa na te streven. Ons wordt van kindsaf aan geleerd onszelf, onze geschiedenis, onze vrijheden en onze cultuur te haten. Dat maakt bestrijding van deze invasie zo moeilijk.
Het grootste gevaar is dus niet de islam, maar de linkse elite die de islam hier doelbewust uitnodigt en bejubelt. Een woud van politici, journalisten, rechters en ambtenaren dat zelfs de grootste misstanden in de islam goedpraat, tolereert en subsidieert. Want "weg met ons".
Als de islam morgen verdwijnt dan gaat links gewoon de black supremacists van oa kzop en bij1 wat meer geld geven. En natuurlijk ook de extreem gewelddadige neo-KKK oftewel antifa. En in EU-verband worden nu ook de spanningen opgevoerd tussen EU en GB; en tussen EU bondgenoot Trump.
Ook de EU-campagnes tegen oa EU-leden Polen en Hongarije tonen aan dat het probleem veel groter is dan de islam.

De EU en daaraan verwante clubjes zaaien verdeeldheid in Europa. Neem die zwarte Pietdiscussie; die is ons van bovenaf opgelegd. Op enkele subsidieslurpers na nam geen enkele immigrant daar aanstoot aan, en in Suriname en op de Antillen wordt het kinderfeest zelfs gewoon gevierd. Maar binnen een paar jaar is het feest in de ban gedaan, en leidt het kinderfeest steevast tot ongeregeldheden en geweld.
Dat heeft een doel.

Dandruff | 02-06-19 | 10:27

De kiezer mag wel op rechts en anti EU partijen stemmen... maar via het cordon sanitaire krijgen ze GEEN macht.

De totstandkoming van een EUROPEES leger in 2022 is voor Brussel uitermate belangrijk... daar wordt nu met voorrang aan gewerkt.
Het wordt wat ze in Duitsland noemen een Sicherheitsdienst (SD).
Een snelle interventie eenheid die ingezet kan worden tegen opstandige krachten en ook tegen gele hesjes.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 01:40 | 2

De SD wordt een belangrijk instrument voor de vrede en veiligheid in Europa.
De Sicherheitsdienst werkt nauw samen met de geheime inlichtingendienst... in Nederland AIVD genoemd.

Ter geruststelling voor de ouderen onder ons - het is NIET de bedoeling dat er naast de SD ook een Sturmabteilung SA en een Schutzstaffel SS wordt opgericht.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 01:59

Het rommelt volop in Engeland, België, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Italië...
80 jaar geleden zou dit gegarandeerd uitdraaien op een OORLOG in Europa.

Brussel weet dit te voorkomen - Juncker en Timmermans zorgen voor vrede en veiligheid.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 01:09 | 1

Terwijl ze zelf eerst de rommel gecreëerd hebben door te ver door te gaan met een Europese Unie gebouwt op macht en verre van democraties. De manier waarop ze omgaan met de burgers, immigratie en culturen brengt als we pech hebben de oorlog. Dus in plaats van eenheid hebben ze de mensen uit elkaar gedreven en opgezadeld met problemen waar bijna niemand om gevraagd heeft.

slaapzacht | 02-06-19 | 10:22

Nivelleren is geen feest.

de honden blaffen... | 02-06-19 | 01:08

Het lijkt me een goed idee als Frans Timmermans de nieuwe premier van België wordt.... hij is een bindende factor.
Frans spreekt vloeiend Limburgs, Vlaams, Frans en Duits.
Het Nederlands daar is hij iets minder goed in.

sociaal_econoom | 02-06-19 | 00:57

BTW god bless Feynman, bitches.

Kop Kaaz | 01-06-19 | 23:40

"Timmermans, kapot!.... Tmmermans, kapot!.... Timmer, Timmer, Timmermans, kapot....!"

C'est un imbecile

Kop Kaaz | 01-06-19 | 23:38

De regenten zijn dood.
Lang leve de regenten!

Oepsie1234 | 01-06-19 | 23:38

Nigel Farage is nu al de politicus van de eeuw. Heeft eigenhandig twee Prime-Ministers naar huis gestuurd, en het politieke toneel in zowel het UK als in de EU voor de komende decennia veranderd. No one even comes close.

pollens | 01-06-19 | 23:37 | 2

Nigel Farage is niets meer dan de oogst van jarenlang smerig lobbyend en leugenachtig gekonkel door een hoererende (bij de elite) berg stront dat zich MP mag noemen.

Als een complete oetlul en nar als Farage de meerderheid in stemmen krijgt dan weet je dat je het als politieke elite totaal hebt verkloot door een combinatie van leugens, incompetentie en de zaak traineren en dat alles met wel zo'n amateuristische doorzichtigheid.

www.theguardian.com/politics/2019/may...

litebyte | 02-06-19 | 00:33

@litebyte | 02-06-19 | 00:33: Jammer van de link naar de Guardian, Farage had een beter verhaal dan iedere zittende droplul die niet verder kwam dan, "populisme"

Zoon van Boer | 02-06-19 | 00:57

Links kost geld, tijd en ze geven je vaderland weg. Dat is een reden om elders te shoppen maar er is ook minder verzuiling. Vroeger stond bij je geboorte al vast waar je op ging stemmen maar met het toenemende individualisme en een veelheid aan partijen is de keuze reuze. Goede analyse verder van Feyn.

BozePaarseMan | 01-06-19 | 23:34

Weer een verhelderende bijdrage van Feynman

frisenfruitig | 01-06-19 | 23:15

De Volkskrant, eens een kwaliteitskrant die naar gedegen onderzoek(sjournalistiek) tot conclusies en artikelen kwam. Gedegradeerd tot een overtiep blaadje binnen het massamedia imperium DPG Media - De 'nieuws'koppen van de Volkskrant doen niet onder voor de Telegraaf van 10 jaar geleden, alleen het onderstrepen mist nog. Wat is de massamedia bij jullie in de EU verworden tot een misselijkmakende eenheidsworst.

litebyte | 01-06-19 | 22:47

"Onbeperkte en ongecontroleerde arbeidsmigratie zorgt voor regio's die hun staatsschulden mogen betalen terwijl hun beste talenten elders werken, wonen en belasting betalen. "

Is dat zo? Enkeling daargelaten werken ze hier in Nederland alleen maar onder erbarmelijke omstandigheden zwaar fysiek werk te doen dat ook nog eens nog zwaarder onderbetaald wordt.
De zegeningen van het neoliberalisme.

ProAsfalt | 01-06-19 | 22:44 | 1
-weggejorist-
gratis_geld | 01-06-19 | 22:49

Als je het zo stelt kan alleen dit alleen opgelost worden door een oorlog.

marrretje | 01-06-19 | 22:37 | 1
-weggejorist-
gratis_geld | 01-06-19 | 22:45

Toren van babel.....

ik2! | 01-06-19 | 22:24

Godverdomme Feynman. Als jij nou eens in debat was gegaan met die Mark Rutte.. dit is het verhaal waarmee Thierry 'm had kunnen uitkleden tot op zijn string cq kuisheidsgordel. Je zou ook een goede spindokter kunnen zijn als je de spotlights niet ambieert. Wat schuift GS eigenlijks. Denk es over na man. The truth and nothing but the truth. That's what we need.

suscrofa | 01-06-19 | 22:09 | 1

Denk om je hart...

F. von Zeikhoven | 01-06-19 | 22:58

Mooi man. Een week na *echte* verkiezingen een peiling houden...
En daar zulke sterke conclusies uit trekken.

Dandruff | 01-06-19 | 22:49

Traditionele partijen horendol maken met bij iedere verkiezing een echt nieuwe en zinnige pop-up partij. Dat zal ze leren.

HogeNood | 01-06-19 | 21:58

Brexit: The Uncivil War is een intrigerende film over Dominic Mckenzie Cummings, het brein achter de succesvolle Britse Vote Leave! campagne in 2016. Cummings heeft een hevige afkeer van politiek, welhaast op het anarchistische af.

www.ravage-webzine.nl/2019/06/01/brex...

pissebed | 01-06-19 | 21:58 | 2

Dank!

litebyte | 01-06-19 | 23:33

Interessante film. Dank!

petersteenkamp | 02-06-19 | 04:55

Lees ik nu tussen de regels door dat er toch nog goede antwoorden worden verwacht door de oude gevestigde pro-Europese kartelpolitieke partijen? Die komen er niet meer, integendeel. 1 federale verenigd EU staat met enorme import door Marakesh staat op het menu van de elite. En Wim-Lex zelf gaat met de grote bedrijven die dit willen hiervoor Bilderbergen.

Het is daarom onomkeerbaar, hoe onbestuurbaar het ook wordt dat de nieuwere partijen, waaronder die van Nigel Ferage, de leemte opvullen om de Brussel aanhangende elite nog 1x proberen wakker te schudden. Wellicht zonder resultaat, zelfs de linkse miljarden verslindende klimaatgekte regeert mee nu om tegenwicht te bieden. Want diversiteit is het nieuwe toverwoord zonder naar de gevolgen te kijken voor nu nog verankerde vrijheden in onze democratie.

De Nederlandse identiteit bestond niet volgens Máxima. Nee, maar de laatste weerstand om Europese vrije lidstaten te behouden is er wel. Wellicht vergeefs, maar er is in de geschiedenis tenminste weerstand geboden om alle vrijheid van leven en denkwijzen te behouden. Maar mogelijk wordt dit niet eens meer opgeschreven.

Jan, Leiden | 01-06-19 | 21:40

Kranten als de Volkskrant zijn gevaarlijk.
En het volk vergeet nooit.

Ray69 | 01-06-19 | 21:40 | 2

Nee hoor het volk is dom ................... en krijgt de regering die het verdient

Ervaringsdeskundige | 01-06-19 | 21:46

Kent u de geschiedenis van de Telegraaf?

BrutusBosch | 01-06-19 | 22:11

Op de lange termijn zullen we weer uitkomen bij een twee partijen stelsel:
Rechts realistische partijen (FvD & PVV) die opkomen voor westerse belangen en aan de andere kant islamo-fascistische partijen (Denk & Nida).

Door de ongebreidelde immigratie veroorzaakt door socialistische (GL & PvdA)en links liberale partijen (VVD & D66) - en de daarbij behorende afbraak van de westerse vrijheid tolerantie en welvaart - zullen we uiteindelijk in een patstelling terechtkomen:

Voor iedereen zijn tegen die tijd de negatieve gevolgen (overlast, criminaliteit, ernstig verlies in koopkracht) van de immigratie ook bij de middenklasse volop merkbaar en deugen/ontkennen is niet langer een optie ondanks de inspanningen van de MSM. Deze mensen zullen (dan wel) massaal FvD partijen stemmen, terwijl de migranten massaal hun heil zoeken bij islamitische partijen als Denk. Het huidige partijkartel (VVD, CDA, CU, D66, GL, PvdA) zal tegen die tijd haar bestaansrecht verliezen en volledig worden gedecimeerd. Met dank aan zichzelf...

_Roy_ | 01-06-19 | 21:29 | 1

Groenlinks blijft nog wel Lang bestaat, nu we een nieuwe klimaat religie erbij hebben voor de komende tijd

Dutch-Super-Evil | 02-06-19 | 00:41

"Water en vuur proberen te laten samenwerken door er olie op te gooien."

Rest In Privacy | 01-06-19 | 21:25 | 1

Fire and water van The Free luisteren. Is goed op zaterdagavond.

suscrofa | 01-06-19 | 22:15

De Euro is in dit geval de gevaarlijkste man. De wereld heeft al heel wat muntunies versleten en het is bij economen algemeen bekend; muntunie=fiscale unie=politieke unie.
De Euro verplicht ons dus een Europese federatie op te zetten. Dat was zover ik weet ook zo bedoeld door Kohl en Mitterand, die een hernieuwd nationaal socialisme voor wilden zijn in met name zuid-Europa.
Alleen heeft niemand de Europese bevolking willen vragen of ze wel een federaal Europa wilden, want misschien zeggen ze dan wel nee, dus richtte men zich alleen op de eerste stap; "willen jullie lekker op vakantie zonder geld te hoeven wisselen?".
En nu hebben we een spagaat waar de Rutte's van deze wereld hun kruis over breken en noodgedwongen pathologische leugenaars worden.
Omdat de Europeanen nooit naar een federatie is gevraagd is er ook nooit gevraagd hoe die er dan uit zou moeten zien en wat de weg er naar toe zou moeten zijn.
Als gevolg daarvan zitten we met een moloch die in donkere achterkamertjes tot iets federaals wordt gestuurd, terwijl het publiekelijk wordt ontkent en de eurofielen worden tegengesproken. Het is echt Monthy Python, Erik de Viking op Atlantis.
Nee hoor, geen verdere afdracht van soevereiniteit, geen cent naar Griekenland, jawel we hebben wel iets te vertellen over verdragen met de Oekraïne.
Leugen op leugen omdat men er niet aan wil openlijk te bekennen dat Europa al lang met een blauwdruk werkt, gebaseerd op een politieke unie (via die Euro dus). Dat is wat de EU uiteindelijk echt de das om zal doen, dat de meerderheid van de politici pathologische leugenaars zijn geworden. De kiezer merkt dat, werkt niet meer mee, vertrouwt de boel niet en de politiek zweeft in het luchtledige. Levensgevaarlijk.

Blauwpetje | 01-06-19 | 21:22 | 3
-weggejorist-
Wol | 01-06-19 | 21:34

Scherp opgemerkt. Misschien moeilijk te bewijzen, maar wel degelijk plausibel.

Wol | 01-06-19 | 21:35

@Wol | 01-06-19 | 21:35:
Huh? Ik drukte expres NIET op refresh om een dubbelpost ondanks hangen te voorkomen, sorry...

Wol | 01-06-19 | 21:36

Het probleem met de EU is dat wij 150 politici in de Tweede Kamer hebben die Nederland desnoods gratis willen weggeven in ruil voor “iets” in “Brussel”.
Balkenende ondertekende alles zonder te lezen. Werd uiteindelijk niet benoemd en eindigde bij een accountantskantoor waar ze hem alleen wilde hebben voor zijn contacten.
Rutte maakt alles over zonder te onderhandelen en betaald altijd te veel. Is momenteel aan het solliciteren maar dat mogen wij niet weten voor het geval hij wordt afgewezen.
D’66 wil een Europees leger en een Europese geheime dienst. En ze willen een Nexit onmogelijk maken door de EU in de grondwet op te nemen.
De PvdA begint vast De Internationale te zingen en zou het liefst gratis geld uitstrooien met helicopters.

Osdorpertje | 01-06-19 | 21:20

Wil geen spelbrekerT zijn, maar luister nou; islamo-partijen als DENK en NIDA zijn nog maar zo jong en vers, maar die papaverplanten Hollandica groeien als onkruid in dat kleine fijne kudTlandje genaamd Nederland.
Echt, ze hebben ze de stemmen/stengels nu al zo stevig beet, dat wordt 1 grote wildgroei aan ondemocratische, mohammedaans-religieus-ingestelde standpunten die over je platte vruchtbare land wordt gestrooid.
Geen scrucupules, en als het zover is, no mercy.
Neuh. Je mag blij zijn dat je uit lijfsbehoud meer belasting mag betalen dan de hahahaha-halal-lallende medemens.
Het is al 5 over 12, en iedereen die die nare ontwikkeling mist, is ziende blind, horende doof.
Achterlandmensen, die niks weten ook niet van hindsight, of hinterinterpretieren(is dat correct Duits ?)
Maar.. is het 5 over twaalf, dan zit wel maar mooi voor eeuwig de 5 in de klok! *KLOK!*

chicago river | 01-06-19 | 21:03

België is onze Stootbumber tegen Napolië, TriplelBier, rauw vlees, met een rauw ei en een afgekeurde augurk, dikke slappe friet en zure mayonaise omdat ze te lui zijn om goed te koken. De wegen zijn zo slecht dat geen Fransman het aandurft om naar ons toe te komen en door onze natte polders te kruipen…houden zo…Nigel is een Eikel, maar wel één met wie je kan praten en lachen EN één die antwoord geeft, paar keer heen en weer met de boot, maar die strijd hebben we vaker gewonnen. Duitsers hebben ons lang geleden een kutgeintje geflikt met een lelijke snor, en dat is niemand vergeten, gelukkig. Die Reinlanders met hun BMW, dat gaat wel lukken…Maar België, daar heb je echt geen Fuck aan. In 1830 hebben die VlaamsWaalse Belzen ons al voor lul gezet en stiekem Bonaparte gebeld en ons tot de orde geroepen. Om van het gejank van die Belgen af te komen, hebben we bedacht, in Brussel, hen een Van der Valk vergaderplekje te geven, hebben ze tenminste tweetalig half werk. TimmerFrans dacht slim te zijn en vreet zijn pens vol….misschien komt er een Olifant en die….. maar die Nigel lijkt mij wel lachen…

hetgingperongeluk | 01-06-19 | 21:00

En dat hoofd spreekt boekdelen!! De narigheid straalt er vanaf.

Markknudde | 01-06-19 | 21:00

Werkeloos zijn ze zeker, de politiek daar in Frankrijk, maar het volk vooral vaak werkloos.

Dat argument van transfers "moeten" doen, heb ik nooit begrepen eigenlijk. Je betaalt toch ook niet de schulden van je failliete buurman de kruidenier onder het motto dat er anders geen buurtsuper meer zou zijn of dat hij niet langer zijn geld in jouw winkeltje kan komen uitgeven?

En solidair zijn, zoals Titaanje hieronder noemt, is een rekbaar en schromelijk opgerekt begrip. Dat minimale bijstand er onder valt om te kunnen overleven, al was het maar puur een verzekering uit eigenbelang, kan ik me wel voorstellen. Beetje extra voor het comfort, zolang de premie niet te hoog wordt, ook prima. Maar dat je Griekse of Italiaanse banken overeind moet houden voor de aandeelhouders en om het vermogen van arme en vermogende Mediterranen te beschermen, dacht het niet...

Dan moeten ze maar een knipbeurt accepteren, al dan niet met een bepaald bedrag "gegarandeerd" ten koste van iedereen die meer spaargeld heeft (zoals de 100.000 euro van het huidige depositogarantiestelsel). Dus als 50% van het geld (daarboven) verdampt is, krijg je slechts 50% van je geld (daarboven) terug. Of 100% als je het op een printen van Drachmes zet om het gat te dichten, maar die worden dan ook 50% minder waard door inflatie. Heel tragisch, maar niet per se dodelijk en dus ook geen "noodzaak" tot transfers.

Anders zou je, indien consequent, nooit meer een bankroet mogen accepteren omdat het mogelijk jou indirect ook geld gaat kosten. En dat gaat je diréct geld kosten om elk failliet bedrijf kunstmatig als een zombie met belastinginjecties overeind te houden. En op langere termijn zal dat waarschijnlijk meer kosten dan gewoon je kortetermijnverlies te accepteren en vanuit de crisis opnieuw te groeien. Twee stappen vooruit, eentje achteruit, zoals nu eenmaal bij een vrije markt en onvolmaakt kapitalisme hoort. In ieder geval ga je vooruit, en niet permanent achteruit of stilstaan zoals bij de "alternatieven" van staatsgeleide en gesteunde economie. De bron van die steun ben jij zelf meestal uiteindelijk...

Wol | 01-06-19 | 20:59 | 2

Publieke transfer is binnen een natie onvermijdelijk. De verdeling van het BNP verschilt nogal per regio. Binnen de EU moet je het niet willen. Dat is het punt, omdat de verschillen te groot zijn en onoverbrugbaar. Private transfers bestaan overgiens simpelweg niet. Failliet van de een is het brood van de ander. Dat heet marktwerking en is gezond.

Buerman | 02-06-19 | 11:50

@Buerman | 02-06-19 | 11:50:
Weet niet of het regionaal of nationaal "onvermijdelijk" is. Hooguit electoraal als de relatief arme groep in regio vrij groot is. Je kunt in Groningen immers ook veel goedkoper wonen, dus dat zou ook qua uitkering flink kunnen schelen, ondanks hogere werkloosheid en armoede. Je zou zelfs door bepaalde vaste CAO-lonen op te heffen en minimumloon aan te passen aan werkelijke lokale (lagere) lasten een hoop bedrijvigheid naar je regio kunnen trekken. Maar ja, dat wil de "arme" kiezer niet, die wil evenveel als in de Randstad, maar zonder de hogere kosten, drukte of betere lokatie.

Wol | 02-06-19 | 14:03

Dus wat brengt de toekomst? Klapt het? Of worden we nog verder de donkere krochten ingetrokken?

Markknudde | 01-06-19 | 20:58 | 1

Wat denk je nou zelf? Zelden richtten fascisten zo makkelijk hun rijk op.
Maar zolang China steeds sterker wordt is er wmb weinig aan de hand.

Shareholder II | 01-06-19 | 21:05

Maar vergeet niet in geval van België dat vroeger het geld van zuid naar Noord stroomde.

ProAsfalt | 01-06-19 | 20:47 | 1

Fabel, de rijkdom van Wallonië is van vóór de verzorgingsstaat. Vlaanderen heeft het op eigen kracht moeten doen en gedaan na de tweede wereld oorlog, tegen de tegenwerking uit Brussel in. De eerste Nederlandstalige grondwet is van 1967.

AlexanderVissers | 01-06-19 | 20:59

31 oktober stond vroeger bekend als 'Hervormingsdag', ter herinnering aan de 95 stellingen die de monnik Maarten Luther vastspijkerde aan de kerk van Wittenberg. 31 oktober wordt binnenkort herinnerd als de dag waarop Nigel Farage en de Brexit-Party met een no-deal het VK uit de EU terugtrekken. Of het VK dat overleeft is de vraag, maar ook is het niet zeker of de EU aan deze aderlating niet ten onder gaat. We mogen hopen dat de nieuwe leiding van de EU niet zal bestaan uit van de politiserend narcistische centralisten à la Timmermans. In Tsjechië kennen ze het werkwoord 'bruslit' (schaatsen), dat is afgeleid van Brussel. Brussel betekent in de kou staan zoals op de winterschilderijen van Breughel. In Tsjechië zijn ze het spuugzat om telkens 'Brussel' in hun nieuws te moeten horen. Brussel wil dit, Brussel wil dat. Tijdens de Habsburg tijd was het: Wenen wil dit, Wenen wil dat. Ze zijn er allergisch voor dat centralistisch regeren. Wat is dan de oplossing? Het decentraliseren van de EU, het democratiseren van de EU. Maak van het Europees Parlement de proeftuin van directe democratie, waar de burger rechtstreeks meeregeert en schaf dat fopparlement af.

Eeuwig..Op..Vakantie | 01-06-19 | 20:47 | 4

"de dag waarop Nigel Farage en de Brexit-Party met een no-deal het VK uit de EU terugtrekken."
Nigel Farage kan als Europarlementarier helemaal de UK niet uit de EU krijgen, met zijn 29 zetels. Het is het Nationale Parlement van de UK dat een Overeenkomst met de Europeese Commissie en de Raad van Europa moeten sluiten. Wie gaat daar over juist Juncker, Tusk en nu nog premier May.
Nigel Farage staat buiten dat spel.
De grootste rat in het geheel is Guy Verhofstadt die van het EU parlement de hele zaak probeert te frustreren op allerlei politieke manieren.

Beroep = Boerenlul | 01-06-19 | 20:55

Opheffen dat parlement en alleen een commissie voor de broodnodige afstemming. Gewoon weer een handelsverbond van soevereine natiestaten. Elke poging om het EU-parlement democratischer te maken, betekent het inslaan van het pad naar een federatie. We hebben geen parlement nodig in Europa want Europa is geen natie. De nationale parlementen moeten de dienst uitmaken.

JamesMurphy | 01-06-19 | 21:05

@JamesMurphy | 01-06-19 | 21:05: Precies dat laatste, buiten dat het een nutteloze, overbetaalde en volgevreten kudde klapvee voor meer EU is. Ik kan me ook niet herinneren dat onze mening ooit gevraagd is over de oprichting van dat nepparlement.

5611 | 01-06-19 | 23:15
▼ 1 antwoord verborgen

Leer ermee om te gaan en je neer te leggen bij de echte feiten. Nederland en Vlaanderen zijn voorbij, voorbij o en voorgoed voorbij.

ik_wacht_niet | 01-06-19 | 20:42 | 4

Gelukkig dachten onze voorvaderen daar anders over toen de Spanjaarden naar binnen marcheerden, en later de Duitsers.

OudeNederlander | 01-06-19 | 20:45
-weggejorist-
ik_wacht_niet | 01-06-19 | 20:50

Je maintiendrai bro.

suscrofa | 01-06-19 | 22:18
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom staat er niet dat Rutte de gevaarlijkste man is?
De honger om de staatskas te spekken om vervolgens het argeloos over de grens naar Brussel en Afrika te gooien duwt steeds meer mensen in de financiële problemen. Open grenzen om goedkope arbeiders en slimme criminelen binnen te laten helpt daar zeker niet in mee als je ook bedenkt dat er steeds minder blauw op straat (of uberhaupt in je dorp) te vinden is.

Sinclair | 01-06-19 | 20:31 | 1

Omdat het een artikel over de UK is en over Farage. Als je over Rutten wil lezen, moet je zulke stukken over slaan.

dyslexieman | 01-06-19 | 20:39

Het geld stroomt van zuid naar noord. Waarom begrijpt men dat niet. Dat is ook het hele probleem. Los dat eerst op.

azijnseikerT | 01-06-19 | 20:30

Inderdaad (kotelet 19:50). Ik hoorde onlangs, bij de NPO uiteraard, iemand Nigel Farage chaotisch noemen. Je kletst uit je nek man en begrijpt er niets van, dacht ik nog. Als er iemand welbespraakt en duidelijk is, dan is het wel Nigel Farage. Ik hoef maar te denken aan hoe goed hij in het Europees Parlement de vloer aanveegde met anderen.

Butters | 01-06-19 | 20:27

VLaams Belang en de N-VA gaan zeker samen maar hebben nog een 3e partij nodig voor de meerderheid. Ik gok op de PvdA. Farrage helpt de halve Turk Boris Jonhson in het zadel met als gevolg een hard-Brexit. Salvini wil de paralelle Lire invoeren om te ontsnappen aan de ECB wurggreep ; dat betekent de facto het einde van de € binnen niet al te lange tijd. Het Europa van de Natie Staten komt weer onder handbereik. De Rutte's en Verhofstadt's van deze wereld gaan het uiteindelijk niet redden. De toekomst is aan de Nationalen. Wilders z'n repertoire focust te éénzijdig op de Moslims ook al zijn dat er véél te veel. Méér nationaal. Vóór het Europa van de Natie-staten.

Eendragtmaaktmagt | 01-06-19 | 20:24 | 4

@Beroep = Boerenlul | 01-06-19 | 20:34: Ned en Dld hebben al lang een scenario klaar staan.

azijnseikerT | 01-06-19 | 20:44

@Beroep = Boerenlul | 01-06-19 | 20:34:
Ik kan wel links naar allerlei artikel geven maar geef je effe de link naar een Google search. Kun je zelf uitzoeken wat je wil lezen. www.google.com/search?source=hp&e..... gws-wiz.....0..0j0i13j0i22i10i30j0i22i30j33i160.R07vFjC7YyM

Basil Fawlty | 01-06-19 | 21:23

@azijnseikerT | 01-06-19 | 20:44: Rutte kennende geloof ik daar helemaal niets van. Het zou wel een goed idee zijn om al la minute van de euro afscheid te kunnen nemen.

5611 | 01-06-19 | 23:19
▼ 1 antwoord verborgen

In Belgie zeggen ze toch ook friet tegen friet?

Shareholder II | 01-06-19 | 20:23 | 3

Nee

D-Fens_1963 | 01-06-19 | 21:35

Patatten of pommes frotes.

suscrofa | 01-06-19 | 22:19

@suscrofa | 01-06-19 | 22:19:
:-)) frites (maar tegenwoordig smaakt het naar frotes, gatverdammese rotzooi.. belgische friet in NL 3x beter joo)

suscrofa | 01-06-19 | 22:20

NVA is de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Niet Noord-Vlaams (wat zou dat überhaubt zijn?)

WahedPissebed | 01-06-19 | 20:18

Misschien een verplichte kennis toets voor iemand mag stemmen?
Oh nee...
"Democratie"

Is dit nog nieuws? | 01-06-19 | 20:17 | 1

Fascist!

Shareholder II | 01-06-19 | 20:30

Ik heb geen idee wat Feynman met deze bespiegelingen beoogt. Er lopen altijd geldstromen, op micro-,meso- of macroniveau of op nationaal of internationaal niveau. Dat was vroeger al, ver voor de EU en ook nu is dat nog steeds het geval.
Het heeft te maken met solidariteit. En die solidariteit heeft niet enkel te maken met ‘deugen’ maar is natuurlijk ook uit een pragmatisch zelfbelang. Want welvaart bij je buren draagt in grote mate bij aan eigen welvaart.
Dat lijkt me allemaal nogal kaassie.

Titaantje | 01-06-19 | 20:14 | 7

@Titaantje,

Wat Miko zegt; het gaat niet om Noord tegen Zuid Europa, noch om Vlaanderen tegen Wallonië. Het gaat om politici die bodemloze putten bedenken zodat hun baantjesmachines daar peperdure oplossingen voor kunnen aandragen.

NL en andere Noord Europese landen zijn best solidair met Zuid Europa. En trouwens ook met Azië, Afrika en de rest van de wereld. Elke giro 555 actie bewijst dat weer; net als de miljarden die we vrijwillig uitgeven aan ontelbare goede doelen. Zelfs voor gepensioneerde ezeltjes in India wordt geld opgehaald.

Maar geld alleen is geen oplossing bij een systeemfout. Die miljarden gratis geld voor Griekenland bijvoorbeeld werden heen en weer geschoven tussen diverse banken. Geen enkele armlastige Griek werd daar beter van, maar wij betaalden daar wel een rib uit ons lijf voor.
Politiek en MSM weten dat, maar vinden dat prima.
Niet voor niets kreeg beginnend PvdA-politicus Plasterk ooit de kritiek van Timmerfrans; "jij wilt problemen oplossen". Dat was natuurlijk niet de bedoeling, volgens de ideale EU-politicus.

Dandruff | 01-06-19 | 21:34

Onzin. Feitelijk runnen we in Noord-Europa een winkel die zijn klant, Zuid-Europa, geld geeft om spullen bij hem te kopen. Of liever gezegd hij betaalt zijn personeel daarom de helft maar strijkt wel de hele omzet op. Geen zakelijke manier van doen dus.

5611 | 01-06-19 | 23:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Farage moesten ze dat baantje waar frans naar zit te likken geven, dan zou het heel wat beter gaan met Europa.

Ko Ranzig | 01-06-19 | 20:13 | 4

@Titaantje | 01-06-19 | 20:16:

Farage is geen isolationist.
Luister eerst eens naar hemzelf, voor je benepen populisten napraat.

Dandruff | 01-06-19 | 21:37

@Wolfje_Tungsten | 02-06-19 | 08:27:

Ah, je hebt nog nooit naar hem geluisterd?
Gewoon even doen. Op YouTube staan letterlijk vele honderden filmpjes van hem. Zowel interviews, toespraken voor fans, in het EU-parlement, etc.

Dandruff | 02-06-19 | 10:33
▼ 1 antwoord verborgen

België is inderdaad een soort eu in het klein. Daarom is het ook een failed state.

bulk | 01-06-19 | 20:11 | 7

Files state inderdaad. Walen en Vlamingen staan volkomen met de rug naar elkaar, waarbij de Walen de Vlamingen gegijzeld houden. Ik kom wekelijks op de luchthavens van Brussel en Luik: qua mentaliteit is Zaventem (Vlaams gebied) een verademing vergeleken met Luik.

De Vlamingen hadden in 1830 nooit in de frames van de Walen moeten trappen, lekker bij Nederland moeten blijven. Brussel was dan een geweldige Brabantse stad geweest in plaats van de huidige hellhole en Nederland had kunnen profiteren van Antwerpen en het katholieke pragmatisme van de Vlamingen ter compensatie van de refo-zelfhaat.

5611 | 01-06-19 | 23:32

@Dandruff | 01-06-19 | 21:48:
Denk even na. Wanneer draagt balkanisering bij aan samenwerking?
En samenwerking vereist nu eenmaal dat je onderlinge verschillen weet te overstijgen en dat laatste vraagt een inschikkelijke houding en een bereidheid tot het brengen van offers. geven en nemen. Dat geldt voor beide partijen.
Maar goed, ik begrijp dat jij in de kroeg nooit een rondje geeft maar wel graag in ontvangst neemt.

Wolfje_Tungsten | 02-06-19 | 08:32

@Wolfje_Tungsten | 02-06-19 | 08:32:

Je leest niet wat ik schrijf, maar trekt daar wel allerlei conclusies uit?

Je weerlegt geen woord van wat ik zei.
En voor balkanisering moet je bij de EU zijn, die burgeroorlogen in oa Syrië, Libië en Oekraïne promootte; en die als EU spanningen met oa Rusland en Engeland opvoert. Die daarnaast binnen de EU de moorddadige islam stimuleert en subsidieert, en aanzet tot haat tegen landen die terrorisme afwijzen zoals Polen en Hongarije.

Jouw claim dat wie feitenkennis boven fascisme stelt "dus" geen rondjes in de kroeg geeft snap ik niet. Is daar onderzoek naar gedaan, zo ja, heb je daar linkjes naar?

Dandruff | 02-06-19 | 10:40
▼ 4 antwoorden verborgen

En de Vlaming is beter dan de Waalse.Dus België ook maar in tweeën.

flesje | 01-06-19 | 20:10

Kijk, hiervoor kom ik naar GS. Klasse weer @Feynman

RickRD | 01-06-19 | 20:09

""De gevoelens en krachten ontkennen in plaats van kanaliseren is een recept voor ellende.""
Helaas zijn ook in de Haagse apenheul de vazallen van Brussel te hersenloos om dit te (willen) begrijpen, en blijven zich afvragen waarom het aantal ""populisten"" van het FvD toch zo groeit, terwijl ieder weldenkend mens dat al vele jaren lang heeft zien aankomen

telelezer | 01-06-19 | 20:04 | 1

Ze zijn van alles, maar niet dom. Als je eens uitgaat van opzet, en dan alle besluiten, wetten, en acties van de afgelopen 10 jaar (40 jaar) nog eens naloopt, dan maakt het allemaal ineens veel meer zin.

OudeNederlander | 01-06-19 | 20:08

Farage is inmiddels uitgegroeid als een soort ongekroonde Koning van Engeland. Meestal is hij op kruistocht op het grote vasteland met Britse veldslagen in Brussel en Straatsburg. Maar af en toe keert kruisridder Farage huiswaarts om orde op zaken te zetten wanneer de <del>Sheriff van Nottingham</del> Prime Minister het thuisland probeert te verkopen aan Europese slavendrijvers als knollen voor citroenen.

rmstock | 01-06-19 | 20:03 | 3

Nigel the Lionheart. Ghehehe.

Basil Fawlty | 01-06-19 | 21:16

@Basil Fawlty | 01-06-19 | 21:16:
Meer Nigel Breavehart

ditotje | 01-06-19 | 23:54

Als er vanaf dag eu één een dichtgemetselde buitengrens had geweest en,islam onder de duim cq streng immigratiebeleid (geen soft links)had er voor de eurofielen geen centje pijn geweest.

van stampij | 01-06-19 | 19:58 | 2

Dichte EU buitengrens zal nooit of te nimmer gebeuren want Brussel wil (in opdracht van de grote multinationals) juist meer-meer-meer moslims binnen halen (al zeggen ze van niet) als goedkope werkkrachten en consumenten voor meer-meer-meer vuige winst.

telelezer | 01-06-19 | 20:15

Wat betreft België kennen ze daar een uniek fenomeen. Grote Waardeloze Objecten. Als de Vlamingen een viaduct gaan bouwen krijgen de Walen geld om er ook een te bouwen. Dus dan krijg je een viaduct in the middle of nowhere zonder wegen die er naar toe leiden.

Osdorpertje | 01-06-19 | 19:57 | 3

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_nutteloze_werken

Is dit nog nieuws? | 01-06-19 | 20:18

Grappig dat ze bij de EU nog steeds niet snappen waarom landen en regio's bestaan. Of je het nou leuk vindt of niet, dat is omdat de meeste mensen graag willen leven tussen / willen omgaan met mensen die op hen lijken. Als je dat negeert zaai je afkeer, woede en uiteindelijk burgeroorlog.

Pierke Pierlala | 01-06-19 | 19:53 | 3

Alleen zijn er zo weinig landen met een compleet homogene bevolking.

miko | 01-06-19 | 20:20

Je gaat het liefst met je stamgenoten om. Klopt. Maar als je dat zegt ben je een fascist of nazi.

Zwizalletju | 01-06-19 | 20:24

@miko | 01-06-19 | 20:20:
Grote cultuurverschillen zoals culturen gebaseerd op de islam of op het christendom zullen resulteren in vreselijke ellende. Er zijn in de geschiedenis al diverse experimentjes geweest die dit aantoonden.

metdedag | 01-06-19 | 23:43

En in het journaal gisteren werd gedaan alsof die grunen in Duitsland de wereld gewonnen hadden. Massademagogie.

Mart6037 | 01-06-19 | 19:53 | 2

De NOS zijn ook heel gevaarlijke mannetjes (m/v/o)

Jan Passant mk2 | 01-06-19 | 19:58

De groenen zijn de bruine uit een zwart verleden en daarbij zijn ze zo rood als een kroot.

Tronald_dump | 01-06-19 | 20:11
-weggejorist-
Padjepejer | 01-06-19 | 19:51 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Het is de volkskrant overal tegen wat........

flesje | 01-06-19 | 19:50 | 2

De azijnpisserskrant ten top, van oorsprong een geloofsgekkies dagblad en nu is het helemaal dbull.value , nakkes nada niks!

Rdock | 01-06-19 | 19:55

Nou ja, de Volkskrant is niet tegen globalisme of de nieuwe fascisten. Daar zijn ze juist heel erg voor.

Jan Passant mk2 | 01-06-19 | 19:59

"Nigel Farage is de gevaarlijkste man van Groot Brittannië". Nee, Nigel Farage doet recht aan de Britse roep om een Brexit, en zorgt er alsnog voor dat alle uitstel-plannetjes en geitenpaadjes om GB in de EU te houden subiet teneinde komen. Eat that, linkse cocksuckers!

kotelet | 01-06-19 | 19:50 | 7

@Nummer 14 speciaal | 01-06-19 | 20:49: IK ben gisteren terug gekomen van 2 weken van Tenerife, veel engelse vrienden daar weer ontmoet en die wilen allemaal uit de EU. Heb op het hele eiland geen moslim gezien wel hele donkere mensen maar die werkte allemaal.Heb even op de borden gekeken bij de benzine stations, de prijs van normale benzine is daar 98,5 euro leg mij maar eens uit hoe dat kan met de eu.

roodborstje1 | 02-06-19 | 09:53

@Bakkeleures | 02-06-19 | 09:47: ahhhh, godzijdank nog iemand die de mening is toegestaan dat het gepeupel geen stem hoort te hebben. Die Franse revolutie heeft de samenleving toen echt verpest he. Het is heel simpel, we horen gewoon te luisteren naar en te doen wat iemand ons vertelt die weet wat goed voor ons is. En eigenlijk vind ik dat ik dat prima weet.

J-van-de-Bontekoe | 02-06-19 | 11:18
▼ 4 antwoorden verborgen

De monitaire unie kan niet zonder een politieke unie en dat hebben ze altijd geweten. Een federatie was en is het doel. Laat het maar crisis worden, dachten ze, dan is er alleen de vlucht naar voren. Misschien hebben ze zich vergist in de vlucht die het anti-EU sentiment zou nemen, de kracht van het nationalisme (als zelfstandige ideologie of katalysator) is toch altijd weer sterker dan verwacht.

JamesMurphy | 01-06-19 | 19:50 | 1

Claude Juncker zei ooit: “Wij nemen een besluit, maken het openbaar en wachten een tijdje op eventuele reacties. Wanneer we dan geen geschreeuw horen of protest horen, omdat de meeste mensen de draagwijdte van het besluit toch niet doorzien, dan gaan we weer verder– systmatisch, stapje voor stapje, tot de terugweg is afgesneden,”
Dit lijkt ook in ons land van toepassing, temeer het een overgrote hersenloze meerderheid van het kiesvolkje helaas weinig interesseert wat er in de politiek gebeurt, want Verstappen, AJAX, darts en kookprogramma's zijn immers veel belangrijker.
Totdat het te laat is en de portemonnee helemaal leeg gevreten is.

telelezer | 01-06-19 | 20:25

Klopt. Voor de nieuwe fascisten zijn Donald Trump en Nigel Farage de gevaarlijkste mannen voor hun Utopiaanse klimaat/Deug/opslokplannen.

Zoals Winston Churchill dat was voor de oude socialist uit den vorige eeuw. Maar nu klets ik zoals de nieuwe fascisten dat doen sinds 1945. Moet ondertussen ook wel kunnen, na zoveel scheepsladingen ballen er eens eentje terugkaatsen.
Al die holle waarschuwingen en dan zelf uit de globalistische kast komen als zodanig.
Foei Brusselman!

Jan Passant mk2 | 01-06-19 | 19:49

Er is ook geen makkelijke, vriendelijke oplossing, niet voor de nationale en niet voor de Europese politiek. Je zou er bijna revolutionair door worden.

Guido | 01-06-19 | 19:48 | 1

Zeker wel, gewoon een kiesdrempel instellen, dan vallen de kleine baggerpartijen vanzelf af. Dag dag denk!

Rdock | 01-06-19 | 19:52

De gedachte dat een stel ongekozen ambtenaren in Brussel ons beter kunnen besturen dan wij zelf, te bespottelijk voor woorden.

OudeNederlander | 01-06-19 | 19:46 | 1

Een ongekozen ambtenaar werkt alleen volgens de cao, zal never nooit niet een stap harder zetten of zijn nek uitsteken. Ze zijn onderdeel van de EU inventaris. Daarom een heel slecht idee.

Rdock | 01-06-19 | 19:51

Dat is gek, ik hoorde Nigel het zelfde zeggen over Hans Brusselmans. Dat hij een hele gevaarlijke man is.
En ik maar denken dat Hans Brusselmans alleen maar een megalomane narcistische zelfpijper was die alles over heeft om de machtigste man in het Europese Parlement te worden.

Osdorpertje | 01-06-19 | 19:45 | 3

Wat wil je, hij komt uit de baarmoeder van de PvdA ...

Rdock | 01-06-19 | 19:49

Gaat zelfs over lijken met z’n show over MH17 in de VN. De vuile narcist.

Tronald_dump | 01-06-19 | 20:15

Eurocommissaris is geen lid van of man in het Europese Parlement maar wordt door de lidstaten benoemd.

AlexanderVissers | 01-06-19 | 21:05

Daarom EEG.

BrutusBosch | 01-06-19 | 19:41 | 4

Inderdaad, daarom terug naar de EEG en niet de EU van nu!

Rdock | 01-06-19 | 19:48

Benelux

Drosofila | 01-06-19 | 19:53

De Zeven Provincieėn.

Earl_of_Doncaster | 01-06-19 | 20:02
▼ 1 antwoord verborgen

Nieuw-Vlaamse Alliantie zult u bedoelen, niet Noord-Vlaams. Het landje is al zo klein.

Filosoof-koning | 01-06-19 | 19:38

Mijn bestuursorgaan houdt op buiten de muren van mijn bescheiden domeintje.

Rest In Privacy | 01-06-19 | 19:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland