Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mailtje! RVD betreurt Geen Stijl

Flamenco, flamingo

Gelukkig. We zijn nog niet helemaal slonfaag.

Weet u nog, die vrolijke beelden van een onbezorgd dansende koningin Máxima, die de Rijksvoorlichtingsdienst van het internet probeerde te barbarastreisanden? De meeste media geven natuurlijk keurig thuis als het hermelijn een eis stelt, maar dat deden wij niet. Want vrolijke video is vrolijk en het internet is al moppermopper genoeg, tegenwoordig. We hebben nog wel even netjes onze advocaat laten antwoorden op de RVD-mevrouw. We zijn tenslotte netjes opgevoed. Hieronder zijn mail, en daaronder het antwoord van de RVD. We worden betreurd. Ai, caramba.

Geachte mevrouw Van Gemert,

GeenStijl vroeg mij uw mail te beantwoorden. In uw mail stelt u voor dat media publicaties over het koninklijk huis vooraf ter goedkeuring zouden moeten voorleggen aan de RVD. Dat is opmerkelijk.

Vrijheid van meningsuiting betekent dat media geen voorafgaande goedkeuring nodig hebben van de overheid voor hun publicaties. Dat is vastgelegd in de Grondwet, waar de RVD bekend mee zal zijn. En dat geldt ook bij berichtgeving over leden van het koninklijk huis. Uitingen worden in Nederland achteraf getoetst. Door een rechter. Niet door de RVD of enige andere overheidsinstelling.

Vanzelfsprekend heeft koningin Maxima recht op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer, net als iedere andere Nederlandse burger. Het is GeenStijl echter – ook na lezing van uw email – onduidelijk waarom haar persoonlijke levenssfeer zou zijn geschaad door de publicatie. Anders dan u schrijft, is het niet zo dat publicatie van beelden die zonder expliciete toestemming zijn gemaakt onrechtmatig is. Dat is niet anders bij beelden van een koningin. Of een publicatie rechtmatig is hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. 

Het gaat om een filmpje van een feest in een openbare club, tijdens de bekende Feria in Sevilla, dat mensen van over de hele wereld trekt. Niet bepaald een plek waar de koninklijke familie zich onbespied mocht wanen. Op de video is te zien dat koningin Maxima danst met een man (naar GeenStijl begrijpt een nazaat van de hertog van Alva). Het is een vrolijk en leuk filmpje, waarop de koningin zeer positief overkomt. De video is ook niet gemaakt met een telelens, en niet het gevolg van hinderlijk volgen of een andere nare methode. De video is bovendien breed gepubliceerd.

Haar persoonlijke levenssfeer is dan ook niet geschaad. En ook als dat wel het geval zou zijn, dan maakt dat de publicatie nog niet onrechtmatig. Dat is alleen het geval als het recht op privacy zwaarder weegt dan het belang van het publiek om te worden geïnformeerd en het belang van vrijheid van meningsuiting.

Die afweging valt uit in het voordeel van GeenStijl.

Anders dan u meent is de publicatie wel degelijk relevant. De reis van de familie naar Sevilla stond in het kader van de ontmoeting tussen koning Willem-Alexander en Maxima, 20 jaar geleden in deze zelfde club in Sevilla. Dat is voor de Nederlandse constitutionele monarchie een belangrijk feit. Daar heeft Nederland zijn koningin aan te danken. De dans met een nazaat van de hertog van Alva toont hoe makkelijk de Oranjes zich nog altijd begeven in de jetset, en is gezien de rol van Alva voor Nederland extra relevant. 

Uw stelling dat publicaties slechts zouden zijn toegestaan als zij bijdragen aan een debat van algemeen belang is onjuist. Dat is een wel erg beperkte lezing van de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid strekt zich wel degelijk uit tot andere onderwerpen. U lijkt te doelen op de vaste jurisprudentie die bepaalt dat een publicatie extra bescherming verdient als deze raakt aan een debat dat in de publiek belangstelling staat.

Overigens raakt de publicatie wel degelijk aan een publiek debat. Het onderwerp van de publicatie is het feit dat de RVD probeert de beelden van Nederlandse websites verwijderd te krijgen. Dat toont hoe de RVD probeert de berichtgeving rond de koninklijke familie te regisseren. De publicatie heeft dan ook niets te maken met het simpele ‘bevredigen van nieuwsgierigheid’, waar u het over heeft. Door het merkwaardige (en kwalijke) standpunt in te nemen dat dit soort publicaties vooraf ter goedkeuring langs de RVD zouden moeten, heeft u er zelf aan bijgedragen dat over deze video een publiek debat is ontstaan. Het is duidelijk dat de RVD het als taak ziet de publiciteit rond het koninklijk paar zoveel mogelijk te regisseren. Media behoren echter hun eigen afweging te maken bij de publicatie van beelden van leden van het koninklijk huis.

De publicatie is niet onrechtmatig en GeenStijl zal dan ook niet aan u verzoek voldoen.

Vriendelijke groet,
Jens van den Brink
Advocaat
Kennedy Van der Laan

En het antwoord van de RVD:

Geachte heer Van den Brink,

Dank voor uw reactie namens Geen Stijl.  

U leest in mijn eerdere mail ten onrechte de stelling dat de RVD van tevoren goedkeuring zou moeten geven voor publicatie. Dat staat er natuurlijk niet, want dat is ook niet zo. U mag ervan uitgaan dat de RVD bekend is met het juridisch kader op dat punt.  

Wat ik in mijn mail heb opgemerkt is dat, als Geen Stijl de RVD van tevoren had gevraagd of er bezwaren tegen de publicatie van het filmpje bestonden (dat is een vraag die wij vaker krijgen), wij zouden hebben geantwoord dat die bezwaren inderdaad bestaan. Daargelaten dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich ook uitstrekt tot privéactiviteiten in de openbare ruimte, ging het bij deze specifieke video, anders dan Geen Stijl kennelijk heeft aangenomen, wel degelijk om een besloten feest op een besloten locatie.  

Het is goed te lezen dat u onderschrijft dat de leden van het Koninklijk Huis recht hebben op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Dat recht biedt de Koning, de Koningin en hun dochters naast hun altijd zichtbare publieke leven (250 tot 300 publieke optredens per jaar) ook privétijd. U stelt ook dat het vrolijke, leuke beelden zijn, die een positief beeld geven. Ook dat kan ik alleen maar beamen. Zoals u echter ook weet, maakt dat een publicatie nog niet toelaatbaar.  

Wij hebben, vanuit onze taak om de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te bewaken, verschillende media benaderd met het verzoek de video te verwijderen, gelet op het privékarakter van de gelegenheid waar de video is gemaakt. Daaraan is door de meeste (Nederlandse en Spaanse) media gehoor gegeven. Wij betreuren het dat Geen Stijl dat niet heeft willen doen.  

Met vriendelijke groet,

Wedden dat ze Clippy ook nog aan heeft staan in Word?

Reaguursels

Inloggen

? Hebben we nog steeds een koningshuis ?

Kim-Jung-Un | 28-05-19 | 16:29

De RVD mag zich gelukkig prijzen dat de bevolking is afgeleid met een leuk filmpje over een dansende koningin. Het leidt namelijk af van de rechtszaak van Julio Poch tegen de staat. Hij is het slachtoffer geworden van de kwestie Zorreguieta, over wie het OM in 2012 al besloot niet te vervolgen. Over Poch, geheel vrijgesproken na jarenlange gevangenschap, loog Grapperhaus recentelijk nog mbt zijn arrestatie. Hij eist 5 miljoen van de staat. Een koopje voor het leed dat hem is aangedaan en waarover de staat in commissie blijft liegen. Het KH zou het uit eigen -door ons gevulde- zak moeten betalen. De pers zwijgt over Z. als de zaak Poch aan de orde komt. Maar dat is de ware reden voor de arrestatie, de zondebok voor de elite.

eastender | 28-05-19 | 12:52

Gelukkig is het hier geen Argentinië, voor je het weet pakken ze je op en flikkeren ze je boven zee uit een vliegtuig. Voor de rest, ik ben geen onderdaan dus lekker belangrijk dit.

RickRD | 28-05-19 | 08:40

Keurige brief van de RVD.
Alleszins redelijk om bij veel publieke optredens enige privacy te verzoeken daarnaast.
Alleszins redelijk om die ook te gunnen.
Het was niet redelijk als er iets bijzonders gebeurde, dan had men iets te verbergen.
Wat deze publicatie aangaat had ik van GeenStijl een ludiekere aanpak verwacht dan des Kwalbert Verlindes of Ever Zondertegoeds maar de sensatie te zoeken #omdathetkan.

Braco.me | 28-05-19 | 08:33 | 1

Leg eens uit, want het klinkt zo feitenvrij. Waarom is dat "allezins redelijk"? En hoe pas je privacy toe op een publiek optreden? Waarom moeten er voor de familie Von Amsberg andere regels gelden dan voor een willekeurige andere burger met een publieke functie?

Mr Dixit | 28-05-19 | 09:45

Heel dat kudt koningshuis moeten ze mee stoppen. Kost miljoenen en miljoenen, ze varen, vreten en vliegen op onze kosten, kindjes krijgen 4000 euro per dag(!!!), daar moet een modaal gezin 2 maanden van leven!! Stop met deze onzin. Die poppenkast is niet meer van deze tijd. En het gelul dat ze zoveel banen opleveren door in het openbaar te verschijnen en dat een Republiek net zoveel kost is nonsens! Leugens om dit sprookje in stand te houden.

Waakvlam | 28-05-19 | 08:30 | 3

Gelukkig mag je een mening hebben in dit land. Ook jij. Anderen denken hier heel anders over.

Nummer 14 speciaal | 28-05-19 | 08:36

Als je druiven laat staan met gist zonder dat goed af te sluiten krijg je ipv wijn azijn.
Drink je het alsnog op, ga je zulke dingen als jij denken.
Kijk nu naar de Duitsers hoe idolaat zij reageren op Amalia. Silvy factor 100.
Wat denk je dat een republiek kost incl verkiezingen?
Denk je dat de paleizen dan ineens gratis onderhouden worden?

Braco.me | 28-05-19 | 08:45

@Braco.me | 28-05-19 | 08:45: Natuurlijk reageren ze idolaat op Amalia, dat is weer eens wat anders dan bepoteld worden.

ugur | 28-05-19 | 09:15

Koningen en koninginnen, dat is toch iets van heel lang gelden?

ugur | 28-05-19 | 07:53 | 1

Dat klopt, oude sprookjes. Maar het KH gelooft er zelf in. Zou ik ook doen als ik voor mijn kind 'mijn volk' voor 4000 euries per dag kon naaien.

eastender | 28-05-19 | 11:34

Naar mijn mening moet de RvD een excuus maken, sorry voor onze bedreigingen en intimidaties, we zullen het nooit meer doen, enzo...

In realiteit worden nu de messen geslepen voor een smerige indirecte rotstreek. Straks zeggen de banken dat ze geen zaken meer met GS willen doen. Of adventeerders worden aangepakt, of er komen dagvaardingen om 3:00 in de ochtend..... De tuftufclub weet er alles van....

Reken maar dat GS amme-nooit-niet uitgenodigd wordt voor dat zogenaamde "foto-momentje". En wat is de nieuwswaarde van zoiets ?

M13 | 28-05-19 | 07:52

De RVD kiest hier voor de koninklijke weg. Terecht, anders wordt het alleen maar erger. Je kunt je proberen te verschuilen achter vrijheid van meningsuiting. Maar welke mening uit je hier? Ik zie niet de nieuwswaarde in van beelden van iemand die in de kroeg danst. Fijn dat je geen boete hebt gekregen, maar dat maakt nog niet dat je het morele gelijk hebt behaald. Ik vraag me af waarom er nog een topic aan gewijd wordt. Je was er blijkbaar nog niet klaar mee?

teevee | 28-05-19 | 07:16

De hertog van Alva, je vinger eerst nog eens in de pekel stoppen voor hem in de open wond te duwen. Heerlijk.

Lt-Kol Kilgore | 28-05-19 | 07:01

"De publicatie is niet onrechtmatig en GeenStijl zal dan ook niet aan uW verzoek voldoen."

Roosx | 28-05-19 | 06:46

Treurig. Moeder de mens gaat even los. Kindjes, mannetje blij. Hielen likkers, uit de eerste klas, niet. Een dansende moeder is feest voor het oog.

biltong | 28-05-19 | 06:30

bilderberg group opeens een slecht leven
Ruilen met mijn onafgebroken middenklassen leven ik zeg inruilen voor trump

automaat | 28-05-19 | 04:01

Indien het de koninklijke hoogheid de zeer loyale behandeling en ruime tegemoetkomingen van het Nederlandse volk toch niet volledig weet te waarderen, zij vrij om af te treden en hun heil elders te zoeken. Op het bestuur van dit land zal dat dan verder geen buitensporige invloed hebben. Besluitvorming en bestuur worden immers al door de EU geregeld en waargenomen. Wellicht is het stichten van een geheel nieuw koninkrijk en de eerste Adel op de planeet Mars nog een unieke gelegenheid waarmee zij in onsterflijke roem de wereld-geschiedenis kan te gaan en tegelijkertijd met de kostbaarste verhuizing aller tijden bekend te worden.

afdankert | 28-05-19 | 01:22

mbt de poll: Tofu

Cobalt bomb | 28-05-19 | 01:13

Is dit gewoon (overdreven) protectionisme van de RVD, of moeten we hieruit opmaken dat iemand van het koninklijk huis (Maxima zelf wellicht) bezwaar maakt?

threeheadedmonkey | 28-05-19 | 00:45 | 2

dat laatste natuurlijk. Balen daar als een stekker van.
Het gepeupel moet zijn bek houden , oogjes in de zakken en betalen.

Cobalt bomb | 28-05-19 | 01:15

@Cobalt bomb | 28-05-19 | 01:15: Ik vraag me af wanneer ze zegt dat we dan maar cake moeten eten. als marie antoinette.

brie-de-penis | 28-05-19 | 06:53

Ze hebben het wel erg hoog in de bol, begin spontaan een hekel te krijgen aan dat koningshuis.

drs. P | 27-05-19 | 23:43

Een dansende Latina, dat komt wel goed toch?

Rest In Privacy | 27-05-19 | 23:31

Het RVD antwoord kan veel korter;

"Wij vinden toch dat we gelijk hebben, wat u ook zegt. We gaan echter niet naar de rechter, want dan gaan we waarschijnlijk op onze plaat. We vinden jullie nu echt heel stom. Doei!"

Rest In Privacy | 27-05-19 | 23:25 | 2

vreemd verhaal allemaal. De oorspronkelijke brief bevatte nogal wat wapengekletter, met duidelijk dreiging om de zaak naar de rechter te brengen.
Tenzij je een stagiaire of zo bent, doe je dat alleen als je ook echt van plan bent om naar de rechter te gaan. En dan nu -kleun- gaan ze dus niet naar de rechter.

Nou ja "gefeliciteerd" GS, met aanhalingstekens want dit is toch een overwinning op een tegenstander totaal beneden je kaliber.

Munchhausen | 27-05-19 | 23:45

@Munchhausen | 27-05-19 | 23:45:
Er wordt echt niks terug getrokken. Volgens mij moet Tom Staal eens naar de Kamer gestuurd worden om wat Kamervragen los te peuteren...

frank87 | 28-05-19 | 00:07

Geachte mevrouw van Gemert. Mag ik u erop wijzen dat, naast "hun altijd zichtbare publieke leven (250 tot 300 publieke optredens per jaar)" de volledige familie van Oranje ook privé onverminderd uit de staatsruif vreet.

Als zodanig hebben de Oranjes dan ook geen recht op een privé leven. Dat wij hen dit toch gunnen, is een teken van onze welwillendheid. Zodra de koning genoegen neemt met een salaris van 1 keer Balkenende, (en vooruit we doen daar een ambtswoning en werkkamer bij, maar dat hoeft nou niet meteen een heel paleis te zijn) en vrouw en kinderen al helemaal geen uitkering krijgen voor niet verricht werk (mijn werkgever betaalt ook niet een extra salaris aan mijn gezinsleden) gelden voor hun ook de normale privacy regels. Tot die tijd zijn zij publiek eigendom, het publiek dat gedwongen wordt hen riant te betalen.

Hoogachtend,
Het Ei.

TheEgg | 27-05-19 | 23:15 | 2

Hear, Hear. Helemaal gelijk

EmilioEsteves | 28-05-19 | 01:57

Eens! Ga de politiek in.

Derealist! | 28-05-19 | 07:25
-weggejorist-
kempenaer | 27-05-19 | 23:12

Als je eens vastgeplakt zit met een institutie uit de tijd voor de verlichting... .

redanx | 27-05-19 | 22:50

Zijn er ook "natuur"-filmpjes van Maxima met d'Alva?

Rest In Privacy | 27-05-19 | 22:37

Nog 30 jaar en dan zijn ze vervangen door een geestelijke op een tapijtje.

Rotterdammert1965 | 27-05-19 | 22:24

Nou ben ik een beetje humeurig vandaag maar toch:
Het was wel degelijk een dreigbrief, mens staat te zeiken/liegen.
Ik kan echt wel begrijpend lezen, dat mens stelde dat er toestemming nodig was, wees erop dat in het verleden uitspraken zijn geweest die dit soort publicaties verboden.
De naam verkeerd schrijven in de eerste brief kan ik nog begrijpen, nu het wederom in dit antwoord gebeurt vermoed ik opzet. Zullen we anders gaan beginnen met Maxi Ma? Will Em Al Ex Ander?
Die mensen kosten 10K per uur! Of althans, dat kostte Bea Trix. En dan zeiken over mediaoptredens? Doe dan ook maar 250+ keer beelden naar buiten brengen.
Enfin, GeenStijl mag nu geen pics maken op skivakantie, boehoe! We pakken de beelden wel uit andere media, alsof er nog plaats is voor een andere hoek in die pics met al die reetkevers die staan te hijgen van geluk dat zij drie keer per jaar een persmomentje krijgen...
Fok jou Rijks Voorliegers Dienst! Fok jou!

BootleggersSmurf | 27-05-19 | 22:16

Het RVD, met belastinggeld betaald om niet-belastingbetalers een hand boven het hoofd te houden.
Wanneer grijpt de 2e kamer eens in?
Ik las ergens anders nog wat meer nieuwtjes over de boven ons gestelden:
www.ellaster.nl/2019/05/26/het-duiste...

watergeus | 27-05-19 | 22:05

Echt zon mail van zon wijf dat haar verlies niet wil nemen. Die ken ik meer. Ik hoop dat de advocaat van GeenStijl nog een antwoord geeft.

Balgesjaakt | 27-05-19 | 21:53 | 1

Laat gaan.

Mart6037 | 27-05-19 | 22:17

Keurige mail van de RVD, is niets over te zeggen. Ze hebben een taak en die voeren ze uit. That's it.

BozePaarseMan | 27-05-19 | 21:25 | 2

Als dit de taak is dan moeten we het opheffen.

watergeus | 27-05-19 | 22:07

Nutteloze taak voor een nutteloos en achterhaald instituut. Wel lekker graaien natuurlijk voor de von Amsbergjes.

kempenaer | 27-05-19 | 23:29

Je kunt stellen dat juist dit optreden van de RVD de koninklijke familie in een negatief daglicht zet.

Sinclair | 27-05-19 | 21:23 | 1

Psies!

IJsbrekert | 27-05-19 | 21:24

Ik heb gewoon de RVD effe gemaild dat ze niet zo moesten zeiken, anders gooi ik de sextape online.

VanBukkem | 27-05-19 | 21:22 | 1

Kannie wachte !

Koning BongoBongo | 27-05-19 | 21:23

Huawei 30 komt wel heel dichtbij zoomen zo

am*dam | 27-05-19 | 21:19

Hoe meer ik zie hoe Nederlanders bespeeld worden door de RvD hoe meer ik republikein word. Huilen over 250 media optredens per jaar terwijl de familie miljoenen opstrijkt.

i-Wonder | 27-05-19 | 21:13

De koning.... alsook andere titels van adel .... een eeuwenoud verzinsel met als bedoeling om netwerken van vrinden samen te stellen hoog boven het informatienivo van de werkende mens en van daaruit te profiteren van de hun gegunde status . Verder zie je die sprookjesfiguren vaak in tekenfilms.......
Hoe dan ook , die van ons is vastly overpaid , welk contract dat hij ook volgens zijn vrinden binnenhaalt .

Koning BongoBongo | 27-05-19 | 21:08

ik vond het prima beelden. het zal in de overzeese gebiedsdelen ook zeer positief zijn ontvangen. Verder denk ik dat t een waarschuwing moet zijn, want de hoeveelheid camera's worden tegenwoordig per vierkante meter aangegeven. Waan je nergens meer onbespied. Wat blijft hangen is dat we de mooiste koningin hebben. Tenslotte, Rvd zeur niet zo zuur.

Schilder58 | 27-05-19 | 21:06 | 2

Wrijven in de vlek is wat de RVD doet. Niet slim.

Busverhuur | 27-05-19 | 21:38

@Busverhuur | 27-05-19 | 21:38:
Jep.
Niet over praten, en 98 % minder mensen die het meekrijgen, dat maxi met haar heupen kan wiegen.

Het leven is zwaar | 27-05-19 | 21:45

Wat een gedoe. En trouwens, dat filmpje werd ook op TV getoond, bij het programma M.

Wering | 27-05-19 | 20:53 | 2

Staat zelfs op YouTube.

Muuke | 27-05-19 | 23:56

Precies, want als iemand anders het ook mag, is het niet nodig om zelf na te denken over je actie.

teevee | 28-05-19 | 07:24

Tot 4x toe Geenstijl verkeerd schrijven, alleen al daardoor ben je af. Volgens mij vond Max het heerlijk dat ze eens lekker kon dansen met een vent die wel soepel in de heupen is en heeft er helemaal geen bezwaar tegen dat wij daarvan meegenieten.
Typisch RVD, moet zich weer eens laten gelden.

Von Mutzenbacher | 27-05-19 | 20:50

Inhoudelijk vind ik die brief van de advocaat zeer scherp, maar die taalfouten zijn wel een beetje jammer. Ik kan het waarschijnlijk zelf niet beter (eerder slechter), maar daarom krijg ik op het eind van de maand ook maar een hongerloon.

EUrofoob | 27-05-19 | 20:48 | 1

Welke taalfouten?

Synecdoche | 27-05-19 | 21:30

Man man man, wat een treurnis. Pleur die Middeleeuwse parasitaire fantasten in godsnaam eens met pek en veren de grens over...

Een fucking koning. Wat voor een weldenkend mens hecht in godsnaam ook nog maar enige waarde aan dit instituut uit the dark ages....?

Wie graag in sprookjesfiguren gelooft verwijs ik graag (op eigen kosten) naar de Efteling, want laten we in godsnaam eens kappen met dit soort oplichters een mythische status en riant leventje toe te bedelen op kosten van uw en mijn belastinggeld.

De Libertariër | 27-05-19 | 20:41 | 5

Met als alternatief? Een president? Denk maar eens na wie dat in NL dan zou zijn... Rutte? Timmerfrans? Doe mij maar een koning hoor. Minst slechte optie wat mij betreft.

bleached | 27-05-19 | 23:44

@bleached | 27-05-19 | 23:44: dat wordt dan geen president maar een gouverneur van de privincie Nederland in het kalifaat Europa.

Leffe Blonde | 28-05-19 | 07:16

@Leffe Blonde | 28-05-19 | 07:16: Dat was voor een paar jaar terug een Belg, dhr Jamar. Nu ik opzocht wie de huidige gouverneur van NL is, kon ik er helemaal niets over vinden. Misschien hebben ze er de absurditeit van ingezien.

eastender | 28-05-19 | 12:45
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
heuptasje | 27-05-19 | 20:38 | 1

Die van Gemert schrijft in ieder geval betere brieven dan die advocaat (stagiair?).

Elmauro | 27-05-19 | 20:38

RVD, als de massa de beelden van prinses Maxima mooi vindt en daardoor trots is op onze prinses (geen koninging want ik hecht aan tradities), dan moet je als dienst wel van hele goede huize komen wil je de burgers verbieden trots te zijn op onze prinses. Zou het kunnen dat de maatschappij ten positieve sneller verandert dan de dienst?

Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:36 | 5

Koude kant mannelijk prins omdat de wet was dat mannen het hoofd van het gezin zijn. Niemand kon hoger zijn dan de monarch. Omdat de wet veranderd is, zou Max nu geen koningin mogen zijn.

eastender | 28-05-19 | 12:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Ineens weet je het.
Je wordt republikein.

Abject | 27-05-19 | 20:35 | 1

Niet nodig.

Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:41

Ik zou maar oppassen voor dat Oranjetuig, toen de gebroeders de Witt door een horde kannibalen uiteen werden getrokken wisten die schijnheilige klootzakken officieel ook van niks.

zwellevertje | 27-05-19 | 20:34 | 1

Is een zeer bruikbaar talent. Blijkt.

Mazzelstof | 27-05-19 | 21:26

Ontvangt de Koning een salaris of uitkering van het Rijk?

spamzuiger | 27-05-19 | 20:32 | 4
-weggejorist-
heuptasje | 27-05-19 | 20:39

Gelukkig hoeft ie niet te melden dat ie een huisje in Griekenland heeft. ;)

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:43

Een vergoeding.

TheseDays00 | 27-05-19 | 20:51
▼ 1 antwoord verborgen

Met de technieken van nu zouden we de toen nog springende prins alex bij het voetbal in het filmpje van maxima moeten kunnen monteren. Is het toch weer een echt familie filmpje.Kijk de oranjes hebben een feest.

tweetybird | 27-05-19 | 20:32 | 1

Ben benieuwd of de filmpjes wel mogen van de rvd als we ze bloksnorren zodat ze onherkenbaar zijn.

tweetybird | 27-05-19 | 20:34

"Wat ik in mijn mail heb opgemerkt is dat, ALS Geen Stijl de RVD VAN TEVOREN had gevraagd of er bezwaren tegen de publicatie van het filmpje bestonden (dat is een vraag die wij vaker krijgen), WIJ ZOUDEN hebben geantwoord dat die bezwaren inderdaad bestaan."
Dit is ronduit absurd, mw. Van Gemert.

Fijnstoffer | 27-05-19 | 20:25 | 1

Hierna had ze kunnen stoppen inderdaad. Alle overige is dan toch teniet gedaan. Hahaha.

Trans_Fimmermans | 27-05-19 | 20:37

Op de dag dat dat koningshuis wordt afgeschaft hang ik vlag met wimpel uit. Oh wacht....

Zaadhaan | 27-05-19 | 20:24 | 5

Maar tot die tijd juichen we nog voor de sportclubs die in Oranje tenue voor Nederland uitkomen?

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:45

Kweethet. Dat is het plebs. Bah.

Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Pas maar op, Edwin Berooyd van Zuypensteijn weet waar de RVD allemaal toe in staat is. Pesterijen vooral.

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:22 | 2

Dat was een overgangsfase. Ook de RVD kan het huidige tijdsgewricht niet ontkennen. Daarom komt de gouden koets met slaven afbeeldingen nooit meer in het straatbeeld.

Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:38

Die Van Zuipenstijn was anders ook een proleet eerste klas, die alles aan elkaar loog.

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:48

Tief op met die hele oranje incestzooi. Ik wil mijn geld terug.

viezekaas | 27-05-19 | 20:20 | 5

Captain. Om die reden is er altijd een huwelijkspartner buitenaf gezocht...

Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:49
▼ 2 antwoorden verborgen

'u verzoek'??? Advocaatje toch!

Hetze Haatstra | 27-05-19 | 20:19 | 2

nou inderdaad, zoveel per uur en dan volledig op spellingscontrole vertrouwen... sad

Joffri | 27-05-19 | 20:35

Set?

Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:49

Koninklijk huis is publiek bezit wij betalen die stumpers. Als ik.wil schijten op zijn hoofd dan mag dat die lui zijn ons bezit dus geen gezeik over privé dat bestaat niet in hun geval. 24 uur per dag 7 dagen in de week zijn ze publiek bezit.

EmilioEsteves | 27-05-19 | 20:18 | 7

@Willem_Oltmans | 27-05-19 | 20:39: Het zijn toch onze belastingcenten waarvan ze leven en in ruil daarvoor mag best wat tegenover staan. Een uitkeringsgerechtigde moet toch aan bepaalde eisen voldoen, de koning en consorten is ook een soort van uitkeringstrekker en daar mag dus ook wat tegenover staan. WIllen ze recht op privacy, prima. Geef je het koningschap op, ga je werken en ga je een huis huren. Ze krijgen riante vergoedingen zijn het rijkste koningshuis ter wereld en dan nog praatjes hebben ook. Waarom? Koning kan niks maar heeft krijgt het allemaal omdat ie van adel is? Is dat niet een beetje middeleeuws? Koningshuis die hele rataplan is toch hopeloos uit de tijd met de huidige normen en waarden is het toch niet goed te praten dat een of ander koningspersoon meer is dan de gemiddelde jan met de pet die werkt voor zijn natje en droogje,

EmilioEsteves | 28-05-19 | 00:21

Emilio, na een echtscheiding is de alimentatie ook geen kijk en luistergeld, die scheiding van belangen snap je toch wel? Het feit dat wij het koningshuis financieren betekent nog niet dat je abjecte zeggenschap hebt. Denk ff na.

Willem_Oltmans | 28-05-19 | 02:04
▼ 4 antwoorden verborgen

RVD heeft zeker nooit van Barbara Streisand gehoord of haar stulpje aan de kust...

Graaf_van_Hogendorp | 27-05-19 | 20:18

Kort samengevat. "Wij plaatsen een leuke video." "Dat willen wij niet." "Maar het mag wel, dus wij doen het." "Jammer dat jullie dat doen."

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:18 | 1

Voortaan dan gewoon de beelden plaatsen met de toevoeging "De RVD heeft bezwaren tegen het plaatsen van deze video"?

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:25

Volgens mij slaapt ze er zelf geen seconde minder om. Gewoon een vrolijk filmpje waar verder niets mis mee. Je zal maar maar omringd worden door dit soort slijmerige lakeien die wel weten wat goed voor je is.

brutus68 | 27-05-19 | 20:14 | 2

Ik denk dat Max het stiekem wel geil vindt dat wij allemaal zitten te kijken hoe zij geil staat te dansen.

VanBukkem | 27-05-19 | 20:30

"Ik wil ook graag een dienst die mijn privacy actief bewaakt. Onlangs is er weer eens foto van mijn kenteken gemaakt en dat terwijl ik maar 180 reed in waar ik 70 mocht wegens wegwerkzaamheden. En daarom moet ik nu met het OV.", hoorde ik iemand zeggen in de trein.

Rest In Privacy | 27-05-19 | 20:13 | 2

Zulke mongolen dienen levenslang rij ontzegging te krijgen!

ZwarteDag | 27-05-19 | 20:31

@ZwarteDag | 27-05-19 | 20:31: of Tot koning ingjuldigd te worden en uitsluitend nog met chauffeur rondgereden te worden.

Stijlicoon | 28-05-19 | 07:22

Het toeval wil dat dit liedje 20 jaar geleden gemaakt is - ik weet niet of het bovenstaande er iets mee te maken heeft?
www.youtube.com/watch?v=9dt-4pYLHxs

sociaal_econoom | 27-05-19 | 20:10

Dus je bent Hoofd Communicatie Koninklijk Huis, bij de Rijksvoorlichtingsdienst, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken..
en je stuurt wat boze mailtjes naar wat media om te zeiken over werkelijk niets. Zeg maar wat een werkloze doet in WW-tijd.

Duidelijk: dit land is te vol, er is teveel geld en te weinig echt werk.

Toos Doos | 27-05-19 | 20:07 | 1

Precies, het zal je werk maar zijn namens ons allemaal.. Want vergeet niet dat dit van ons aller belastingcenten gebeurt. Uiteindelijk juridisch kennelijk niet echt een poot om op te staan, vandaar het betreuren.
Het is overigens een heel onschuldig filmpje. Ik geloof niet dat er iemand zal zijn die dit nog vaak terugkijkt en ook niet dat het veel kwaad kan. Het koninklijk huis realiseert zich kennelijk dat hier meer aandacht op vestigen door te gaan procederen averechts zal werken en houdt het bij betreuren. Slim, en een goed teken dat dit soort acties van de RVD niet gepikt wordt. Wellicht is het lichtelijk triest dat er nu iets online staat dat onze lieve koningin liever niet deelt. Maar ja, dat is dan de consequentie van een zelfverkozen zwaar gesponsord leven in een glazen kooi. Ik bedoel, ze kunnen er ook de brui aan geven en dit anachronistisch instituut met onmiddellijke opdoeken. Dan plaatst er niemand meer dit soort filmpjes of is er althans niemand meer in geïnteresseerd..

duh! | 27-05-19 | 20:23

Ach, dat hoort nou eenmaal bij die poppenkast waarvan we blijkbaar met zijn allen vinden dat we er niet zonder kunnen. Alhoewel het van mij niet hoeft, vind ik het wel prima zo. Er zijn ergere dingen in de wereld.

kotelet | 27-05-19 | 20:07

Gifje ook zeer leuk. Zelf uitgezocht Van Rossum?

Normpje | 27-05-19 | 20:06

Tja. Wij betreuren Geenstijl ook. Maar ja, wat doe je er aan.

VanBukkem | 27-05-19 | 20:04

RVD ziet een zwakke zaak en kiest eieren voor haar geld. Verstandig.

Harry Turtle | 27-05-19 | 20:04

Is Nederland geen vrouwelijk woord?

Jos Tiebent | 27-05-19 | 20:04 | 3

Volgens mij is Nederland genderneutraal.

VanBukkem | 27-05-19 | 20:08

@VanBukkem | 27-05-19 | 20:08:
Het is Das Niederland. Maar we hebben er blijkbaar meer dan 1 dus hebben de moffen in meervoud over Die Niederlände. Maar da’s niet de vrouwelijke die, maar de meervoud die, die dan gebruikt wordt.

Stormageddon | 27-05-19 | 20:16

Verzoek. Verzoek niet gehonoreerd.
Einde.

Superior Bastard | 27-05-19 | 20:04

GS is verder niet happig op koninklijke kiekjes waar ze dan geweigerd kunnen worden. Lastig, lastig.

klowiepowie | 27-05-19 | 20:03

Heeft weer een klein vermogen aan advocaten en adviseurs gekost om te kijken of ze GS juridisch konden pakken. Gelukkig is voor dat soort flauwekul wel geld over.

OudeNederlander | 27-05-19 | 20:01 | 1

Tja, maar dat geld komt niet uit eigen zak

Meesteres Belgie | 27-05-19 | 20:09

De RVD is bekend met het Streisand-effect. En wat ze in notendop zegt; "vraag het ons van te voren effe, en voeg je in de rij ten behoud van ons Koningshuis". Sorry, no can do.

horsteknots | 27-05-19 | 20:00 | 1

Volgens mij is het Streisand effect iets heel anders. Streisand heeft geprobeerd de porno video die in omloop was overal weg te kopen door met rechtszaken en megaclaims te dreigen. De RVD hoop net zoveel gezag en volgzaamheid te oogsten.

eastender | 28-05-19 | 11:43

Als ze hun jaarlijkse vergoeding terug geven aan het Rijk. Dan zijn ze wel prive. Nu niet. Is onderdeel van het werk van de koninklijke familie. Net als oom agent.

vanrechteren | 27-05-19 | 19:58

Ik betreur het vooral dat nazaten van een stelletje ordinaire struikrovers mij zonder mijn persoonlijke instemming tot "onderdaan"hebben gedegradeerd.

Nu zou ik me met betrekking tot Maxima best wel een keertje onderdanig op hebben willen stellen maar in het geval van prins Pils en de rest van de genetisch dubieuze kliek wens ik ze toch een vriendelijke doch zeer fanatieke jeuk aan het hart.

Hee Majesteit! Ga es bier halen!

schoon-schip-maken | 27-05-19 | 19:57

Dat de RijksVoorliegDienst alle berichtgeving rondom het koninklijk huis wenst te controleren komt door de vele schandalen. Prins Bernhard (die ouwe, niet die van die 349 huizen in Amsterdam) die steekpenningen aannam, mensen dood reed met zijn sportwagen, her en der buitenechtelijke kinderen verwekte. Juliana die onder invloed stond van een kruidenvrouwtje. De stadhoudersbrief. De goede relatie met foute regimes die de Oranjes altijd gehad hebben. Te veel om op te noemen. Toen heeft de RijksVoorliegDienst maar besloten dat zij het nieuws eerst moesten filteren en alleen het goede nieuws door laten. Anders krijgen de mensen zo’n slechte indruk van de koninklijke familie.

Osdorpertje | 27-05-19 | 19:56

Weet je wie ook zaken betreurde!?

Parsons | 27-05-19 | 19:54 | 6

Rutte, toen die gemene Wilders het o zo lieve Saoedi-Arabië boos had gemaakt.

MAD1950 | 27-05-19 | 20:13

@Tobi | 27-05-19 | 19:56: Nee, het Duitse volk zei steeds "ich habe het nicht gewurst"; of iets ander met een worst wezen.

ParadiseLost | 27-05-19 | 20:21
▼ 3 antwoorden verborgen

Eigenlijk moet ik nu aan de Disch.... maar ik kan het niet laten. Is dit een echte Edith brief? Nieuws van Van Rossem, heb ik al gedriedubbelgechecked dus moet het waar zijn. "Wij hebben, vanuit onze taak om de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te bewaken, verschillende media benaderd met het verzoek de video te verwijderen, gelet op het privékarakter van de gelegenheid waar de video is gemaakt. Daaraan is door de meeste (Nederlandse en Spaanse) media gehoor gegeven. Wij betreuren het dat Geen Stijl dat niet heeft willen doen".... Krijgt Edith geld voor deze ongekouwde kots?....

hetgingperongeluk | 27-05-19 | 19:53 | 1

Alleen geld helaas, deze keer geen wit voetje bij haar superieuren, ongetwijfeld van het vrouwelijk geslacht.

SlimmeBelg | 28-05-19 | 05:11

En ik betreur het dat ik deze betreurenswaardige kliek met belastinggeld moet onderhouden.

de euro middenweg | 27-05-19 | 19:50

Ugh! Walgelijk en abject! Smaad zelfs! GeenStijl met een spatie!!!
Dit pikken jullie toch niet???

SaintNick | 27-05-19 | 19:50 | 2

Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kunnen jullie je beroepen op deze vormfout!!

Nuuk | 27-05-19 | 20:05

Och, mochten ze stappen ondernemen dan is het zo op een vormfoutje gegooid.
"Wie? Die kenne we nie!"

Gazzerop | 27-05-19 | 20:08

Het is Geen Stijl.

Rest In Privacy | 27-05-19 | 19:49 | 1

Haha.... daar gaat het al mis. Dat de RvD spreekt over 'Geen Stijl' terwijl de advocaat echt spreekt over 'GeenStijl'. Van de RvD mag je toch een hogere mate van oplettendheid verwachten.

Amsterdamsko | 27-05-19 | 23:03

Het Nederlandse volk vindt het leuk, om te weten dat Maxima en Willem-Alexander elkaar daar 20 jaar geleden hebben leren kennen.
Het is een belangrijk stukje geschiedenis... wat in de Nederlandse geschiedenisboeken op school vermeld mag worden.
Ook is het mooi om te zien dat Maxima goed kan dansen, maar daar hadden we al een vermoeden van.
Of Willem-Alexander goed kan dansen... dat zullen de beelden moeten uitwijzen.
Misschien heeft iemand daar beelden van?

sociaal_econoom | 27-05-19 | 19:48 | 1

Ik denk dat dat de famillie wel zou schaden..

schoon-schip-maken | 27-05-19 | 19:59

Is het rechtmatig, RVD, waar is het verzoek dan op gebaseerd? Is het onrechtmatig, kom dan met boter bij de vis en procedeer.
Op deze manier neemt niemand de RVD nog serieus.

El Rico Grande | 27-05-19 | 19:46 | 1

Het is een verzoek, dus hoeft niet rechtmatig te zijn. Wel was het eerdere "verzoek" in iets dreigender bewoordingen opgesteld, waarmee het een toch wat dwingender karakter kreeg. Ongepast voor een overheidsinstelling.

Muxje | 27-05-19 | 19:50

Ik blijf Maxima een lekker wijf vinden...

Expertus_Dico | 27-05-19 | 19:45 | 1

Zie je wel, onze koning is ook reaguurder. Zonder kroontje toch nog makkelijk te herkennen.

W_F | 27-05-19 | 23:17

Vooraf toestemming vragen aan die RVD primaten
het moet niet gekker worden
*dat is het al jaren; de Nederlandse media volgen al decennia de eenzijdige 'afpraken' cq. orders van RVD OKW op

Tobi | 27-05-19 | 19:45

Het gaat denk ik niet om Maxima, die gedroeg ze vrij netjes. Problematischer was Willemsen in kennelijke staat die meende zijn chicky te moeten redden van Alfa Romeo.

Pedronegro | 27-05-19 | 19:45 | 3

die was pillen aan het scoren bij de plaatselijke pillenboer.

theJ71 | 27-05-19 | 19:48

Was dat Willemsen aan het eind van het filmpje?

Schoorsteenveger | 27-05-19 | 19:49

@Schoorsteenveger | 27-05-19 | 19:49: Gezien de belazerde motoriek en de debiele klauterpartij over de Britse Royal Family (de hoed met pauwenveren van de Queen Mom werd verpletterd onder een moliere maat 46) is het antwoord helaas: ja, dat was onze majesteit Willie.

Pedronegro | 27-05-19 | 20:10

Ze moeten af en toe even ergens over zeuren anders lijkt het net of ze geen reedt te doen hebben.Op onze kosten natuurlijk.

van stampij | 27-05-19 | 19:44

Ze betreuren maar een end weg.

Claude_Vieaul | 27-05-19 | 19:41 | 1

Bij gebrek aan een betere tijdsbesteding op uw en mijn kosten.

SlimmeBelg | 28-05-19 | 05:13

Je kan zeggen wat je wil, maar mevrouw van Gemert weerlegt de argumenten van deze goedkope advocaat wel heel makkelijk. Maar ze doet verder ook niet al te moeilijk over het laten staan van he filmpje. Laat het erbij, laat de video lekker staan en slik het dat je de discussie verloren hebt.

Kanon Bier | 27-05-19 | 19:41 | 4

Hij lijkt me niet goedkoop

mqdv | 27-05-19 | 20:15

@Muxje | 27-05-19 | 19:51: geenstijl is dan ook degene welke met een advocaat aan komt zetten. Betreft 'gewoon' een verzoek (uiteraard met een bepaald doel voor ogen)... al met al dus heel netjes beantwoord.

Kanon Bier | 27-05-19 | 21:23

Het is het kantoor van Sint-Eberhard zaliger. Daar schrijft zelfs de stagiair met een hark.

Guido | 28-05-19 | 08:26
▼ 1 antwoord verborgen

Mw Van Gemert is niet de laatste gebruiker van IE, het ganse Rijk gebruikt verplicht IE. Niet zomaar de laatste versie, nee, een gedateerde versie die door verschillende sites niet meer wordt ondersteund.

De vries, Henk. | 27-05-19 | 19:41 | 1

Ze heeft ook nog Twitters geprobeerd te bruinen onder de naam goudfazantje.

Earl_of_Doncaster | 27-05-19 | 19:45

De RVD haalt dus bakzeil.

Schoorsteenveger | 27-05-19 | 19:40 | 1

Ze vinden het niet de moeite waard. Maar de volgende keer......

Rest In Privacy | 27-05-19 | 19:49

LOL, Explorer...

BrutusBosch | 27-05-19 | 19:39

RVD nog nooit van gehoord. Vast ambtenaren aan de subsidiekraan die ergens wat van moeten vinden

pibasso | 27-05-19 | 19:37

Raar dat mijn naaktfoto's nog steeds niet op dumpert worden gepubliceerd. Ook niet na herhaaldelijk aandrinken van mijn advocaat.

Kaas de Vies | 27-05-19 | 19:36 | 2

Wat drinkt jouw advocaat? Advocaatjes?

Rest In Privacy | 27-05-19 | 19:47

RVD word door ons betaald, zou eens tijd worden dat ze zich achter het volk zouden voegen!!

Crematorium-de-Asbak | 27-05-19 | 19:35 | 3

Zo heb ik laatst een heel peleton ME bij mijn vervelende buren naar binnen laten stormen. Ik betaal tenslotte, althans in termijnen en te laat.

Kaas de Vies | 27-05-19 | 19:37

Gaat lastig worden, ze zitten tot hun nek in de oranje reten.

deja_view | 27-05-19 | 19:39

Geldt dat niet voor alle overheidsinstituten?

HoerenSloep | 27-05-19 | 21:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl