Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Klimaatakkoord en dijkverzwaring onuitvoerbaar

Doei 010

Dit jaar zullen 10.000 woningen minder gerealiseerd worden wegens een tekort aan personeel, materiaal en bouwlocaties. De woonagenda en miljoenennota maken mooie plannen, maar het schort aan de praktische uitvoering. Het geeft een nieuwe klasse van daklozen, mensen met een baan die wachten op een schaarse huurwoning en te weinig verdienen om mee te komen op de bubbelende huizenmarkt.

Het lukt niet om in de basisbehoeften van een internetmonteur te voorzien door een simpel allocatieprobleem. De kantoren zitten vol met mensen die netjes wachtlijsten bijhouden, woningzoekenden aan het lijntje houden en discussiëren over wie er mag voordringen, de bouwvergunning komt maar niet, de bouwput is leeg. Communisme in zijn puurste vorm.

Vanuit klimaatidealisme wordt het bouwen van een woning nog lastiger gemaakt, zonder de juiste eisen te stellen. Zwitserland eist bijvoorbeeld driedubbelglas in woningen, een maatregel die goedkoper en effectiever is dan de duurdere en arbeidsintensieve methodes om CO2 uitstoot te voorkomen uit het klimaatakkoord.

OUD! We willen een nieuwe

Het Nederlandse klimaatbeleid probeert 0,0003 graden opwarming te voorkomen. De vorige klimaatdoelen zijn niet gehaald, sinds 2017 is de uitstoot toegenomen. De nieuwe doelen eisen massale inzet van bouwvakkers en installateurs om zelfs goed geïsoleerde woningen extra te isoleren en te voorzien van vloerverwarming en een warmtepomp.

De hoop is dat de rest van de wereld ook zo'n plan zal maken en uitvoeren, om daarna te hopen dat die maatregelen nog helpen en op tijd zijn. Dit zijn meerdere niveaus van wensdenken, er hoeft maar iets niet uit te komen en het kaartenhuis stort in. De praktijk is duidelijker: in 2017 steeg de wereldwijde CO2 uitstoot met 1,6% en de schatting over 2018 is zelfs 2,7%.  

De poging om roomser dan de paus te zijn, is verwaarloosbaar en te laat. Door het smelten van de poolkap wordt een deurtje opengezet om van de Noordpool een grote zonnecollector te maken. De warmte wordt niet meer door wit ijs naar de ruimte gereflecteerd, maar ingevangen door het donkere diepe zeewater.

Over de Zuidpool en Groenland kwam deze weken nieuws dat het smelten daar versnelt. Grotere gebieden van Antarctica ligt geen ijs meer op, waardoor die gebieden meer warmte opnemen, en om die manier het smeltproces verder versnellen. Ook daar meer absorptie van zonnestraling met als toegift een zeespiegelstijging.

De aarde heeft het broeikaseffect vanuit de atmosfeer nodig om op temperatuur te blijven. De concentratie CO2 is sinds 1960 met de helft gestegen. Door het verdwijnen van een ijslaag die vroeger maximaal 15% van de oceanen bedekte, ontstaat een broeikas in een broeikas. Deze getrapte opwarming van de aarde maakt de discussie over menselijke opwarming overbodig.

MOSSELS

Het advies van deltacommissaris Peter Glas in het AD dat Nederland zich aan klimaatdoelen moet houden komt wereldvreemd over. De cruciale vraag voor de dijken is niet of Nederland zich aan die doelen conformeert, maar of de rest van de wereld dat op tijd zal doen. Daarna is de vraag of die maatregelen het beoogde effect realiseren.  

Beter kan deze dijkgraaf der dijkgraven geld en mensen gaan zoeken om de kustwering bestand te maken tegen minder gunstige scenario's. De beste man spreekt al over het voortijdig vervangen van deltawerken en de Maeslantkering. Dat zijn ingrijpende, arbeidsintensieve en extreem kostbare projecten met een lange aanlooptijd.  

Nederland heeft forse ambities op het gebied van woningbouw, energietransitie, duurzaamheid en nieuwe dijken. Net nu er afscheid is genomen van de aardgasbaten krijgt het de rekening van een stijgende zeespiegel, matig geïsoleerde woningbouw en onvoorspelbare duurzame energiebronnen. Geld kan je nog verzinnen met een druk op de knop, arbeiders of accu's niet.  Het enige wat dit soort beleid creëert is een berg vacatures bij uitzendbureaus en aannemers.

Leg het F1 circuit in Assen, dit gaat mis

Reaguursels

Inloggen

Het is zomer op Antarctica, logisch dat het is daar nu wat minder is...

Afrikanerhart | 28-01-19 | 10:14

Er is volgens mij maar een oplossing, het aantal mensen op de wereld moet omlaag, geboortebeperking werkt niet, teveel taboe’s. Alternatieven? Pandemie, wereldoorlog, of een zeer grote natuurramp. Welkom in 2019...

Eucalyppta | 28-01-19 | 08:43

@EduardoGS,
intressant artikel.

Wat nog het belangrijkst is, is dat haar onderzoek controleerbaar en herhaalbaar is. Dat is de kern van wetenschap. Dat maakt de IIPC onderzoekers ook tot twijfelachtige wetenschappers. Als je niet kunt of wilt laten zien hoe je tot een inzicht komt, dan kun je ook niet verwachten dat anderen jouw geloven en ben je niet veel meer dan een missionaris die zijn geloof verkondigt.

van heinde en verre | 27-01-19 | 19:05 | 1

If it ain't reproducable, it ain't science. So to speak.

Kinkfactor | 27-01-19 | 20:33

@EduardoGS,
Mooi uitgelegd , bedankt.

Datgingniegoed | 27-01-19 | 17:03 | 2

Straks zitten we allemaal met hoge schulden vanwege de warmtepompen en zitten we toch in de kou vanwege een kleine ijstijd. Tel uit je winst. Zoveelste faal van links als dit waar is.
Anderzijds kunnen we dan wel weer lekker ongegeneerd stoken met fabrieken en auto's en vliegtuigen en dat is dan wel weer leuk.

marjen | 27-01-19 | 17:56

"Warmte"-pomp zei je toch hè, marjen? Wat denk je dat ie doet bij min 20? Die benaming wordt dan automatisch ende vanzelf de giller van de eeuw.

Kinkfactor | 27-01-19 | 20:36

Onderstaand (verspreid over verschillende tegels) een artikel dat ik net geschreven heb. Hoop dat jullie het interessant vinden. Voor je het afschiet, bekijk echt even de presentatie (bronnen onderaan).. Groet, Eduardo .

Kleine ijstijd op komst, CO2-klimaatmodellen vallen keihard door de mand

Zoals veel reaguurders vast al zullen weten, zijn de CO2-klimaatmodellen van het IPCC van zeer twijfelachtige kwaliteit. Binnen enkele jaren na (en soms zelfs direct na) de publicatie van de voorspellingen op basis van het door hen gehanteerde model, valt het model al compleet door de mand. De realiteit komt niet overeen met de door hen gedane voorspellingen, maar laat juist een geheel andere trend zien. (zie presentatie minuut 46). Vervolgens worden de modellen bijgeschaafd om snel daarna wéér niet meer te kloppen. Opmerkelijk is ook dat de wiskundige en/of natuurkundige formules achter de modellen, die vol zitten met allemaal geheimzinnige positieve feedback-cycli, nóóit beschikbaar gesteld worden. Tot zover de (wankele) wetenschappelijke basis achter de theorie dat menselijk geproduceerde CO2 een grote invloed op het klimaat zou hebben.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:40 | 1

Dank voor jouw uitgebreide en interessante bijdrage aan de klimaatdiscussie. Ik ga de links naar de onderzoekpresentaties van professor Zharkova zeker bekijken. Als we daadwerkelijk aan de vooravond staan van een kleine ijstijd, is het niet alleen het IPCC die ijskoud en bikkelhard op de wetenschappelijke snufferd gaat.

suscrofa | 28-01-19 | 10:49

En dan nu hoe het óók kan: De Oekraïense wiskunde professor Valentina Zharkova, werkzaam aan de Northumbria University in het Verenigd Koninkrijk zet de wetenschappelijke wereld aan het beven. Haar onderzoekswerk doet ze volledig in haar eigen tijd, ze krijgt nul financiering, maar zij heeft, houd je vast, een wiskundige formule gevonden waarmee met 97% precisie (inmiddels nog hoger sinds recente verbeteringen) alle koude en warme perioden van de afgelopen 10.000 jaar berekend kunnen worden. Leg een plot van haar formule over een plot van alle ijstijden en warme perioden vanaf het jaar 8000 voor Christus, en de lijnen overlappen elkaar voor 97+%.

In haar presentatie, gegeven in oktober 2018 tijdens een congres, legt ze uit hoe ze tot die formule gekomen is. Het is een tamelijk complex verhaal en alleen aanbevolen voor de wat wiskundig of natuurkundig onderlegde personen. Maar waar het op neer komt is dat ze de data van enkele jaren aan moderne en geavanceerde magnetische scans van de zon verzameld heeft, waarna ze de magneetvelden van de zon ontbonden heeft, net zoals wit licht met een prisma ontbonden kan worden. Vervolgens heeft ze deze data in een zeer geavanceerd computerprogramma ingevoerd, waarna dit programma een wiskundige formule produceerde die de exacte data zo dicht mogelijk benaderde. Dit alles is volledig openbaar en voor iedereen met de benodigde kennis te reproduceren. (zie presentatie, minuut 23 voor formule)

EduardoGS | 27-01-19 | 16:39 | 2

@Tapu: Als je de kritiek in je gelinkte artikel goed leest, dan zie je dat de auteur zijn huiswerk niet heeft gedaan. Hij komt met argumenten die Zharkova in haar presentatie én haar openbare papers uitgebreid behandelt. Ik raad ieder aan om écht de onderaan (onderste tegel van mijn artikel) gelinkte presentatie te bekijken.

Wat ook interessant is om te vermelden, is dat de IPCC heel agressief en onderdrukkend gereageerd heeft op elke publicatie van Zharkova. Zo hebben ze getracht diverse publicaties en persberichten tegen te houden, door directe druk uit te oefenen op wetenschappelijke tijdschriften en andere media. Objectieve wetenschap? Dacht het niet. Lijkt verdacht veel op wat er met Bruno gebeurd is.

Ik zet mijn geld op Zharkova, en de eerste tekenen dat er een ijstijd aankomt, zijn er al. Heftigste sneeuwval in 70 jaar in Rusland (op dit moment), in het voorjaar hadden we flinke broccoli-tekorten, omdat in Spanje en Portugal de zeer late en onverwachte vorst fataal bleek voor de planten. NASA ziet dat de buitenste laag van de atmosfeer onverwacht sterk afkoelt (zie bronnen in laatste tegel). En zo zijn er nog veel meer aanwijzingen.

Maar het allermooiste van alles: Het keiharde bewijs (of niet) volgt over een jaar. Een ijstijd doet zijn intrede namelijk erg abrupt en overduidelijk. In de winter van 2019-2020 weten we vrij zeker wie er gelijk heeft.

EduardoGS | 27-01-19 | 17:32

Deze wiskundige formule levert dus een grafiek op die voor minimaal 97% een exacte match oplevert met de 10.000 jaar historische data van koude perioden, ijstijden en warme perioden. Het is werkelijk indrukwekkend om te zien hoe de stippellijn met historische data met zeer hoge precisie ‘overgetrokken’ wordt door de plot van haar formule (zie presentatie, minuut 25-26; belangrijkste millennia-plot is helaas gecensureerd door waarschijnlijk de organisatoren van het congres: de sheets zijn gewist; zie presentatie minuut 46-50).

De laatste kleine ijstijd, ‘the Maunder minimum’ duurde van ongeveer 1645 tot 1715, en vond plaats in een periode met extreem weinig zonnevlekken. Op basis van alleen zonnevlekken is echter geen geschikt model te construeren dat matcht met de historische data. Op basis van de nieuwe inzichten van Prof. Zharkova, waarbij ze rekening houdt met alle magneetvelden van de zon (waarbij zogenaamde ‘dynamo’s’ binnenin en aan de oppervlakte van de zon een grote rol spelen), kan het dus wél.

Zharkova’s conclusie is dan ook dat de zon een ‘stable oscillator’ is, oftewel dat de zon met 100% exacte precisie en volgens een vast wiskundig patroon oscilleert wat magnetische velden betreft.

Als je dus een formule hebt gevonden die volledig matcht met 10.000 jaar historische data (laat even bezinken hoe extreem opmerkelijk dat is), dan ligt het sterk voor de hand dat je die formule ook kunt gebruiken om de toekomst te voorspellen.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:39

Wat voorspelt deze formule nu precies? Volgens deze formule start in 2020 een nieuwe kleine ijstijd, vergelijkbaar met die uit de 17e eeuw. Ook voorspelt ze de exacte duur van deze ijstijd, namelijk 32 jaar, tot 2052. Als deze ijstijd inderdaad vergelijkbaar is met de vorige, dan kun je in de winter een 1 à 2 graden Celsius lagere gemiddelde temperatuur verwachten in de winter, en daarnaast koelere, nattere, meer bewolkte zomers.

Tijdens de laatste ijstijd was de temperatuurdaling voor velen fataal. Zo kromp de populatie van IJsland met 50%, en werden sommige dorpen in de Alpen van de kaart gewist door gletsjers die als een stoomwals over de dorpen heen gingen. Andere delen van Europa, vooral waar er veel handel gedreven werd, konden zich goed aanpassen aan de kou, en importeerden voedsel uit zuidelijke landen, én genoten van de wintersport: voor de schaatsliefhebbers, ga maar uit van 32 Elfstedentochten tot 2052! Het klimaat in Amsterdam tijdens de ijstijd zal vergelijkbaar zijn met grofweg dat van Malmö nu, in zuid-Zweden, maar misschien komen iets noordelijker in Zweden gelegen steden dichter in de buurt bij de aanstaande realiteit.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:39

Dus, even goed nadenken of die grond-warmtepomp wel zo’n goed idee is. Hij zal minder rendabel worden, dat is zeker, en hij zal vaker nagenoeg geen warmte produceren als het te hard vriest. Voor de voedselvoorziening zijn er grote gevolgen: de periode waarin geteeld kan worden zal beduidend kleiner worden. De lage wintertemperaturen beginnen namelijk eerder in het jaar, en in het voorjaar duurt het langer voordat de temperaturen weer hoog genoeg zullen zijn.

Het mooie is: Over een jaar, maximaal twee jaar, weten we zeker wie er gelijk heeft, David of Goiath. David(a) met nul budget, oftewel Professor Zharkova, die dus 10.000 jaar met een eng hoge precisie (nogmaals 97% in 2015, maar inmiddels waarschijnlijk 98-99%) kan terugrekenen met haar model/formule. Óf Goliath, de IPCC en alle andere CO2-wetenschappers met budgetten van honderden miljoenen euro’s, die herhaaldelijk door de mand vallen bij elke voorspelling gebaseerd op een CO2-klimaatmodel, en voordat ze door de mand vallen hoogstens één of enkele eeuwen de data goed kunnen laten matchen met hun modellen.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:38

Dat het de afgelopen decennia warmer is geworden, klopt overigens ook 100% met Zharkova’s formules. Het tijdelijke maximum is nu echter bereikt, en de winter van 2020 zal, aldus haar formule, een schok worden voor de hele wereld: Een ijstijd begint namelijk vrij direct, in een kwestie van weken. Zo zijn er herhaaldelijk volledig bevroren groepen dieren gevonden, met in hun maag nog onverteerde bloemen en gras, die compleet verrast waren door de ineens veel lagere temperaturen, en hier niet tegen opgewassen waren.

Na 2052 zullen de cycli van koude en warme perioden gewoon doorgaan. Maar een interessante ontdekking van Zharkova, is dat de zon de komende 500 jaar langzaam dichterbij de aarde komt. Dit als gevolg van de trekkende krachten van de planeten die om de zon bewegen. De zon is niet met een punaise ergens vastgepind in het universum, en beweegt in een elliptische baan, waarbij de zon dus soms langzaamaan dichterbij de aarde komt, en in andere tijden juist weer verwijderd raakt van de aarde. Omdat de zon dus langzaam wat dichterbij komt de komende 500 jaar, zullen de temperaturen op aarde sowieso in grote lijn stijgen, aldus haar theorie. (zie presentatie minuut 50-54)

EduardoGS | 27-01-19 | 16:38

Tijdens de presentatie die Zharkova in oktober 2018 gaf, vraagt iemand of de menselijk geproduceerde CO2 nog invloed heeft op het geheel. Zharkova probeert de vraag een beetje te ontwijken, omdat ze geen CO2-klimaatdeskundige is. Maar voor de oplettende kijker is het vrij duidelijk dat ze ervan overtuigd lijkt te zijn dat de zon de grote ‘driver’ achter de continue klimaatverandering is, en dat CO2 een zeer ondergeschikte rol heeft in het geheel. (zie presentatie 1:16.30)

Nog een noot voor de critici onder ons die dit betoog nog volgen ;): Het opwarmings- of afkoelingseffect van de zon op de aarde, is slechts gedeeltelijk te verklaren met de licht verhoogde of verlaagde zonnestraling (in het Engels ‘solar irradiance’) tijdens hoge respectievelijk lage magnetische zonneactiviteiten. Dit verklaart namelijk maximaal zo’n 0,5 graad Celsius, terwijl de invloed op het aardse klimaat vooral een gevolg is van magnetische velden van de zon op de aarde. Zo waren er tijdens de laatste ijstijd buitensporig veel vulkaanuitbarstingen, die (naast CO2 vooral) veel stof afgeven, wat een afkoelend effect heeft. Ook is aangetoond dat de effecten van de magnetische velden van de zon op de bewolking op aarde groot is.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:37

Mijn conclusie is dat de kans dat Zharkova ernaast zit bizar klein is, gegeven de indrukwekkende correlatie van haar wiskundige formules met de historische data. Als je de presentatie in zijn geheel bekijkt, dan ben ik ervan overtuigd dat je mijn mening zult delen. Ik zie Zharkova als één van de weinige échte, kritische én open-minded wetenschappers, en heb veel respect voor haar en haar werk. Indrukwekkend wat ze voor elkaar gebokst heeft.

De kans dat de CO2-klimaatwetenschappers het fout hebben is in mijn ogen bizar groot. Het mooie is: volgend jaar, in 2020, weten we het. Ik zet mijn geld erop dat de ijstijd dan begonnen is, en dat dit in de winter van 2019-2020 al duidelijk zal worden. NASA heeft recent aangegeven dat de buitenste laag van de atmosfeer flink aan het afkoelen is, wat een eerste teken kan zijn dat er inderdaad een ijstijd aanstaande is.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:37

Bronnen:
Presentatie professor Zharkova in oktober 2018 (conclusies op 42m):
tinyurl . com / presentatieZharkova

Twee sheets van Zharkova’s presentatie, met de conclusies:
tinyurl . com / conclusiesZharkova

Zeer goede en realistische analyse en discussie van het werk van Zharkova (december 2018):
tinyurl . com / analyseZharkova
(bevat ook links naar NASA-onderzoek over afkoeling buitenste laag atmosfeer)

Details van de vorige ijstijd, ‘the Maunder minimum’:
tinyurl . com / iceAgeZharkova

P.S. Veel video’s op Youtube en artikelen op het internet hebben de presentatie van Zharkova verkeerd geïnterpreteerd (het is zeer complexe materie) en komen met doemverhalen over een 400-jarige ijstijd, waarbij je alleen rondom de evenaar nog kunt overleven. Dit is allemaal onzin. Het gaat om een 32-jarige ijstijd, vergelijkbaar met de vorige ijstijd uit de 17e eeuw.

EduardoGS | 27-01-19 | 16:37 | 1

Tja ...
Zou jammer zijn. Ik heb liever opwarming.
Maar we hebben een Nederlandse rechter die het echt veel beter weet en zijn vonnis geveld heeft over deze materie.

marjen | 27-01-19 | 17:25

Even ongegeneerd uppen, omdat dit de kern volledig raakt. Men probeert ons om de tuin te leiden! Trap er niet in!

Links gaat zich uiteindelijk ongelofelijk in eigen voet schieten. Aldus onderstaande linkse wetenschapper. Intussen wordt er weer een kleine groep, enorm rijk van deze opgetrommelde onzin. En lopen veel kuddedieren mak achter de MSM aan. What’s new?
m.youtube.com/watch?v=Zu-Cy2eeGkg

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:14 | 2 | reageer

Ik voeg deze er ook nog even aan toe:
www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU
ugur | 27-01-19 | 07:59
@ugur

Dank je. Deze kende ik nog niet, maar is ook tekenend. En zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor iedereen die een stembewijs ontvangt.
benjeallanggek | 27-01-19 | 14:49

benjeallanggek | 27-01-19 | 14:54 | 2

Maar bjag heeft dan weer een ander doemscenario paraat: de veronderstelde doem van de overbevolking. Daarom wil hij graag beperkingen opleggen aan andere mensen.

marjen | 27-01-19 | 16:03

Ik laat iedereen vrij in zijn of haar keuze marjen. Maar als men straks elkaar afmaakt in Afrika, omdat schaarste het slechtste in mensen naar boven brengt, voel ik geen varantwoordelijkheid. Jij gaat tegen die tijd natuurlijk roepen dat we die arme mensen moeten helpen. Voor volwassen mensen geldt: kiezen of delen. Maar tegenwoordig willen veel mensen wel zelf alles bepalen, maar als het fout gaat hebben ze “recht op hulp”. En de Linkse Kerk is het daarmee eens. Weltrusten!

benjeallanggek | 27-01-19 | 17:44

"Het Nederlandse klimaatbeleid probeert 0,0003 graden opwarming te voorkomen". Dat is niet helemaal waar. Eigenlijk zou er moeten staan 'de Nederlandse klimaatideologen gebruiken de veronderstelde 0,0003 opwarming om de Nederlandse burger ondeugdelijke producten d.m.v. gewapende dwang op te dringen'. Want deze 'energietransitie' is er een 'at gunpoint'. De hele ideologie is er sowieso een waar je niet aan mag twijfelen (gunpoint), en hele volksstammen wijden er stukjes aan die eigenlijk niet afwijken van het gegeven narratief, ook dit topic niet.
Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk: als Nederland als land al niet in staat is voldoende woningen te bouwen, de orde te handhaven, onderhoud te plegen aan 's lands wegen en bruggen, in hoeverre is zo'n natie dan in staat ook maar iets te kunnen doen aan het klimaat.

Datsun_Cherry | 27-01-19 | 14:51 | 1

Dan halen "ze" de trekker maar over, want het gebeurt NIET. Moeten ze dan wel rap doen voor ik de kans heb gekregen m'n hut in de hens te zetten. Gas blijft, punt.

Kinkfactor | 27-01-19 | 20:46

Vraag me af dat als de zeespiegel idd met enkele meters stijgt of de eu dan bijspringt. Zal wel niet, Nederland is alleen interessant zialng we netto bijdragen.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 14:30

Nederland is geen expert in het bouwen van zonnepanelen maar wel in watermanagement. Als het water dan toch stijgt dan is Nederland vast niet het enige landje wat daar last van heeft. Hebben we meteen een uitstekend exportproduct.

klowiepowie | 27-01-19 | 13:37

@Jammer he, die medische wetenschap, de vooruitgang van de techniek, de verbetering van de voedselproductie.
marjen | 27-01-19 | 01:28

Nee hoor, ik ben er blij mee. Je veronderstelling toont vooral aan hoe vast je zit in je eigen vooroordelen. Vraag je gewoon eens af wat het voor de toekomst betekent wanneer ik gelijk zou hebben en wat als jij gelijk hebt. Een eenvoudig stukje risico management. Maar als je van de dogmatische (Linkse) Kerk bent, is het blijkbaar nog net als vroeger; de pastoor wil er gewoon zoveel mogelijk zieltjes bij....
Facts before feelings, mevrouw.

benjeallanggek | 27-01-19 | 13:15 | 6

Turend naar een kaartje van Afrika en dan denkend aan 4 miljard denk je al gauw dat het krap wordt. Maar je weet helemaal niet hoe het gaat lopen. Beetje schetsen uit de losse hand.

marjen | 27-01-19 | 15:25

Wegkijken is voor veel mensen de manier om met problemen om te gaan. Je bent niet alleen marjen.

benjeallanggek | 27-01-19 | 17:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Wanneer beginnen we hier met geboortebeperking? Dat zal pas zoden aan de dijk zetten. Oh nee dan kan de economie niet meer groeien dus dat mag vast niet.

Gummibrösel | 27-01-19 | 13:15

Als we nu dijkwoningen, een soort holle Merkel lego, bouwen dan vangen we twee vliegen in één klap.

revolte | 27-01-19 | 13:09 | 1

Mocht de zeespiegel stijgen dan wordt je zeezicht raam een aquarium.

revolte | 27-01-19 | 13:18

Samenvattend:
Als ik een kind zie verzuipen, loop ik gewoon door. Elke dag gaan er duizenden dood, en dat ene kind maakt dan toch geen verschil.
/nihilist

* Il Principe * | 27-01-19 | 12:52 | 3

Nee, want het wordt afgeraden zelf het water in te springen om iemand te redden. Je kunt dus gewoon doorlopen en een telefoontje plegen...

stiffy | 27-01-19 | 13:02

Twee doden is inderdaad beter voor de CO2-uitstoot dan één dode.

Gummibrösel | 27-01-19 | 13:17

genocide is goed voor het milieu

Joostmochtnietsweten | 27-01-19 | 18:15

Het milieuprobleem is slechts toe te wijzen is aan 1 factor: overbevolking van de aardkloot. Te veel mensen die teveel willen met als gevolg uitputting van allerlei bronnen en een zeespiegelstijging. Aard van het mensbeestje is alsmaar voortplanting en welvaartsgroei en laatste door aanwas van mensen in getal. Wanneer dit niet wordt geadresseerd blijf je achter het net vissen lijkt me?

Jan, Leiden | 27-01-19 | 12:33 | 4

Eensch. Overbevolking is de moeder aller problemen.

modderator | 27-01-19 | 12:45

Er is helemaal geen overbevolking. Dat is makkelijk gelul van mensen die te lui zijn om het échte probleem aan te pakken. De aarde kan deze hoeveelheid mensen makkelijk aan, alleen dan moeten die mensen zich el een beetje gedragen. En dat doen ze niet. En DAT is het probleem.

zik | 27-01-19 | 13:11

@marjen en zik
Lekker beargumenteerd ook. *irony mode off*

benjeallanggek | 27-01-19 | 13:15
▼ 1 antwoord verborgen

Feyman, ik geniet altijd van je goed doordachte en onderbouwde artikelen maar hier sla je de plank toch echt volledig mis in de klimaat disussie. Het begint al met je aanname dat de zeespiegel stijgt door het smelten van het noordpool ijs. Dit is niet zo, keiharde natuurwetten. Verder is de rol van co2 als broeikasgas klein en het deel wat door de mens wordt veroorzaakt nog veel kleiner. En als laatste is het zo dat stijging van de temperatuur op aarde meer co2 veroorzaakt en niet andersom. Ook ver voor de mens op aarde rondliep kwamen de schommelingen in temperatuur en broeikasgassen als co2 voor. Let wel, de temperatuur steeg eerst en pas veel later was er dan een toename van co2 (analyse van monsters uit boringen in prehistorisch ijs en land). Het is nog te onduidelijk wat de exacte oorzaak is van de temperatuurswisselingen op aarde maar veel wetenschappers denken dat het te maken heeft met het effect van de zon op de aarde. En dat lijkt me een vrij logische :) De aarde warmt op ja, een reden te meer om juist niet naar de pijpen van de warmtepomp mafia te dansen lijkt me.

drs. P | 27-01-19 | 11:59 | 2

Tunnelvisie met als uitsmijter een blunder cq leugen over wat Zwitserland zou eisen. Nepnieuws dit vod.

van Oeffelen | 27-01-19 | 12:05

Als water bevriest zet het uit, door die uitzetting wordt het soortelijk gewicht lager en gaat het drijven. Daarom drijft ijs op water. Wanneer ijs smelt, krimpt het water en neemt het soortelijk gewicht weer toe. Het volume dat een drijvende ijsschots boven het water uit steekt is precies dat verschil in soortelijk volume tussen water en ijs.

De noordpool waar geen landmassa aanwezig is, dus enkel drijvend ijs op water, kan dus volledig smelten zonder ook maar een mm zeespiegel stijging tot gevolg te hebben. Je kunt dit testen met een tot de rand gevuld glas water met een berg drijvende ijsklontjes, laat het geheel smelten en u zal geen druppel over lopen.

Dat geld natuurlijk niet voor ijs op land zoals het geval bij gletsjers en de zuidpool.

Joostmochtnietsweten | 27-01-19 | 18:27

Mmmm.... watermeloen op de overdekte markt.

The Concierge | 27-01-19 | 11:53

Niks doen is altijd beter.toch?

captainobvious | 27-01-19 | 11:52

"Zwitserland eist 3 dubbelglas", echt waar ? Welke domme lul heeft dit opgeschreven ?

van Oeffelen | 27-01-19 | 11:45 | 1

Om de lawines tegen te houden. Door de klimaatverandering valt er namelijk steeds meer sneeuw in de Alpen. Of zoiets.

medusa324 | 27-01-19 | 19:52

Om een beetje gebruik te maken van het "geldbovendenken" hoeft men niet echt meteen aan hersenchirurgie of raketwetenschap te doen, alleen het besef dat als het aanbod klein is, en de vraag groot, bob uw oom is.

cat22 | 27-01-19 | 11:28

ingewikkelde vraagstukken. Gelukkig hebben we het CDA die een duidelijke visie heeft: Goede morgen zeggen

Heppie-even-voor-mij | 27-01-19 | 10:43 | 1

Sterker nog: een héle goedemorgen!

Papa Jones | 27-01-19 | 10:57

Ik begrijp niet dat ze mensen opzadelen met 40.000 euro schuld, voor iets wat niet nodig is.
Ga naar Putin, bouw kerncentrales, vanmorgen nog op tv een man , zie zei dat Klaver liegt over het klimaat.

gato | 27-01-19 | 10:42

voor wie denkt dat Nederland vol is: 12% is bebouwd dat is met tuintjes, zonder die slechts 4%. Verder is 70% "landbouwgrond" en de rest is water en natuurgebieden. Alle wegen tezamen nemen minder dan 1% in beslag. Landbouwgrond hier bij Alkmaar kost iets van €3,75 per m2 maar je mag er niet op bouwen. Nederland is dus helemaal leeg met af en toe nederzettingen. Let daar eens op de volgende keer dat u met de trein of auto reist, u reist voornamelijk door lege weilanden. Er heerst dus geen echte schaarste aan bouwgrond maar een kunstmatig tekort bewust veroorzaakt en in stand gehouden door de staat omdat de staat de 70% "landbouwgrond" niet laat bebouwen en alles op die 12% bouwgrond perst. Zo creëert de staat een mooie schaarste en kan de grond onteigenen voor een paar €€ per m2 en die doorverkopen voor €1000 of meer aan de huizenkopers. De woningnood wordt, zoals eigenlijk alle problemen die we ondervinden, bewust veroorzaakt en met bovenmenselijke inspanning van tienduizenden ambtenaren in stand gehouden en kan gemakkelijk uit zichzelf worden opgelost door iedereen vrij te laten van iedereen een lapje grond te kopen en daar een huisje op te zetten zonder inmenging van ambtenaren.

wlodek | 27-01-19 | 10:36 | 1

De overbevolkings-adepten zijn, qua zwarte doemscenario's, net zo erg als de klimaatalarmisten.
Misschien erger, want ze lijken inhumane acties in het heden voor te staan, teneinde een hen onbekend zwart toekomstscenario af te wenden.

marjen | 27-01-19 | 10:30 | 4

Je ziet het verkeerd. Door niets te doen aan overbevolking ontstaan en zeer inhumane situaties, zoals hongersnood en nog meer kinderen met dikke buikjes.

stiffy | 27-01-19 | 13:06

Geboortebeperking is inhumaan?! Man, man....

benjeallanggek | 27-01-19 | 17:46

Genocide is heel goed voor het milieu

Joostmochtnietsweten | 27-01-19 | 18:31
▼ 1 antwoord verborgen

Kortom, de natuur rules en niet Rutte

Mark van Leeuwen | 27-01-19 | 10:23

De financiering van het akkoord is brak. Als je zo'n akkoord presenteert, moet 100% duidelijk zijn hoe dit gefinancierd gaat worden. De financiering is echter een rommeltje: onoverzichtelijk, onzeker, "we gaan bezien of bepaalde groepen gecompenseerd kunnen worden", en meer van die onverantwoordelijke toestanden. Een dergelijke massale operatie is alleen te financieren uit staatsobligaties. Er worden echter "groene" staatsobligaties uitgeschreven voor het minuscule bedrag van 3,5 miljard. Veel en veel te weinig. Maar omdat we in de EU zitten, mag de staatsschuld niet omhoog, en dus wordt de rekening direct bij de burger neergelegd, ook nog op een manier die tal van onzekerheden met zich meebrengt. NL riskeert regelrechte volksopstand.

Rest In Privacy | 27-01-19 | 09:51

Het zichzelf-versterkende broeikas-effect vindt ook plaats in Noord-Siberie waar de permafrost ontdooit en het sterkere dan CO2 broeikasgas CH4 massaal gaat vrijkomen. Dat CH4-gas komt gebonden aan water ook voor in de diepzee en heet dan methaanhydride. Dat kan door bewegingen in de aardkorst of temperatuurstijging vrijkomen en is een veelvoud van alle CO2 in de huidige atmosfeer. De stapels hout die verbrand zijn aan de kust met oud-op-nieuw komen overeen met een CO2 uitstoot van een miljoen auto's. Net als het afgestoken vuurwerk. Duitse bruinkoolcentrales ter vervanging van kerncentrales doen daar nog een behoorlijke schep bovenop en wat te denken van Brazilie en Indonesie die met bosverbranding het Duitse wagenpark overtreffen in CO2 productie? Wereldwijd auto's op waterstof laten rijden dat gevormd is met de energie uit Thoriumcentrales is een goed idee. Dus vooral ook daarin investeren. Geert had het daarover tijdens het laatste verkiezingsdebat met Pechtold maar niemand luisterde naar zijn argument. NL kan al het geld beter besteden aan verstandige bouwprojecten. NL is te klein en niemand gaat ons 'goede voorbeeld' volgen. Vernieuwing Deltawerken en drijvende gebouwen die kunnen meestijgen met de waterspiegel dus. Laat de hangjongeren maar leren metselen en de werkloze nieuwkomers zich maar nuttig maken. Hopelijk schrikken ze er niet van als ze horen dat ze moeten werken voor hun inkomen zoals deze hier... reisverslagen.tomsweb.net/italie/23-2...

Angélica de Sancé | 27-01-19 | 09:48

De echte reden van het klimaatakkoord is niet het klimaat, maar het plotselinge vroegtijdige inzakken van de Groningse gasproductie, gecombineerd met een geo-politiek motief: Nordstream2. Van de Amerikanen mogen wij geen Russisch gas importeren.

Rest In Privacy | 27-01-19 | 09:46 | 1

Dat klopt wel, maar merkel heeft gewoon gas van Putin.

gato | 27-01-19 | 10:13
-weggejorist-
Modi | 27-01-19 | 09:42 | 1

FAILMAN!

Als je geen verstand hebt van CO2 en de relatie tot het broeikaseffect, laat het dan achterwege.
85-95% van het broeikaseffect is afkomstig van water(damp).
Dat de concentratie CO2 stijgt is logisch; we komen, op paleoklimatologische tijdschaal gezien, net uit een ijstijd, flora en fauna groeien -> meer CO2.
Het aandeel mensleijk uitgestoten CO2 heeft een verwaarloosbaar effect op het hele broeikaseffect.

CO2 is niet de thermostaatknop van de 'temperatuur van de aarde' (wat is dat eigenlijk??) of de regelknop voor 'klimaatverandering' (is het klimaat een stabiel systeem??)

Onkel Bratwurstbude | 27-01-19 | 09:42 | 1

En met jouw roedel bedoel je vrouw en volwassen kinderen?
Indien het antwoord ja luid ,vinden jouw volwassen kinderen het ok om thuis bij pappie en mammie te blijven wonen ? Wat denken de partners van jouw kinderen daarvan ?

Modi | 27-01-19 | 09:45

Ben ik de enige die de krapte op de huizenmarkt prima vind? Mijn koophuis is in 4 jaar met 35/40 % in waarde gestegen. Nog nog een paar jaar en ik verhuis met mijn roedel lekker naar de zon...

Krokant_buikspek | 27-01-19 | 09:38 | 7

Waar gaat u naar toe, krokant buikspek? Ja hoor, laat ze maar nog meer ingrijpen in de woningmarkt en plannetjes bedenken. Heerlijk, al dat wanbeleid en onkunde van bovenaf. Nog een paar jaar en wegwezen.

Peter777 | 27-01-19 | 10:29

@ modi nee ik heb 2 kleine kindjes. Voordat de oudste naar het voortgezet islamitisch onderwijs moet zijn we pleitte.

Krokant_buikspek | 27-01-19 | 11:28

@ peter 777. Ik denk dat het noord afrika word. Goedkoop met de boot heen. Veel zon, weinig extremisten en goedkope grond.

Krokant_buikspek | 27-01-19 | 11:33
▼ 4 antwoorden verborgen

U wordt verdeeld en Den Haag heerst door in alle commotie uw zakken leeg te jatten. Alles, echt alles, is een verdienmodel met macht of geld als opbrengst. Lang leve de marktwerking. U praat over politiek die een volk, een land stuurt. Wakker worden!!! Politici zijn inmiddels allemaal handpoppen van het kapitaal. Houd op om alles ingewikkeld te maken, dat is precies hoe de verdeelstrategie werkt. Wij gaan iver elkaar heen buitelen en ruziën, terwijl de aanstichter met alle macht en geld wegloopt. Alles is een verdiemodel! Vluchtelingen, klimaat... geld verdienen en macht verdelen.. that's it.

Ton8695 | 27-01-19 | 09:35 | 1

Helaas waarschijnlijk niet ver van de waarheid. Kinderlijke naiviteit zou voor een aantal van hen ook nog een rol kunnen spelen, een aantal hoge ambtenaren (en ook sommige politici en vooral journalisten) hebben bijvoorbeeld een enorme tunnelvisie en bijpassende karteloogkleppen geevolueerd.

O2Neutraal | 27-01-19 | 09:40

Sory, maar ik zie eigenlijk weinig nadelen aan de klimaatopwarming. Het zal aanzienlijk schelen in de energiekosten en, last but not least, je hoeft geen uur meer te rijden voor je bij het strand bent.

0112358 | 27-01-19 | 09:32

Er wordt behoorlijk veel geld in wegen gestopt. Op zich wel logisch want mobiliteit is belangrijk. Een feit is wel hoe beter de wegen zijn hoe meer verkeer er gebruik van gaat maken. En verkeer levert een hoop CO2 op. Plus dat wanneer je ergens een weg aanlegt wordt het moeilijker om daar in de buurt te gaan woning bouwen. Daar zou je wel eens kritisch naar kunnen gaan kijken, je bent op deze manier contra productief bezig. Opwarming van de aarde ga je echt niet oplossen met warmtepompen en betere isolatie. Natuurlijk helpt het wel wat maar bij lange na niet genoeg. Overigens ben ik ook zo iemand die denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen en ben er zeker van dat we veel nepnieuws op dit vlak voor onze kiezen krijgen. Woningbouw is misschien een probleem maar zoals ik al 25 jaar zeg, we bouwen te weinig voor de vraag en dat wordt steeds zichtbaarder. Waar ik woon is ook net een nieuw plan gekomen. Prachtige mooie huizen met veel ruimte. Behoorlijk prijskaartje maar als je ziet hoeveel ruimte beslag dat heeft en dat afzet tegen het aantal mensen die er wonen, gebruik van maken zeg maar, dan zijn de verhoudingen volledig zoek. Planologisch zal het allemaal beter moeten, we leven in een klein land met veel mensen en daar zullen we ons beter op moeten aanpassen.

Toetsiemonster | 27-01-19 | 09:30 | 1

'Het verkeer 'veroorzaakt een fractie van de CO2 (EN het fijnstof EN de SO2) op deze aardkloot. Het beperkte en griezelige van het Nederlandse denkraam is dat niemand verder denkt dan een paar verbrandingsmotoren, of een millimeter verder dan het volstrekt effectloze: 'van het gas af'. Als wij nu eens een kwart van al het geld dat nodig is voor de geplande 'milieumaatregelen' besteden aan het uitdelen van wapens aan 'gematigde' strijdgroepen in zandbakken en een ander kwart aan het omkopen van Afrikaanse dictators zodat ze meewerken aan 'één-kind-campagnes' naar Chinees model, dan zijn wij een stuk effectiever bezig, en dan houden wij ook nog wat over. (om de Franse pensioenen van te bekostigen, bijvoorbeeld) .

bisbisbis | 27-01-19 | 10:35

Allemaal leuk. Denk dat we met zn allen moeten beseffen dat de wereld overbevolkt is en Nederland in het bijzonder. We zijn vol. We kunnen nog duizenden woningen bijbouwen. Alles asfalteren ten koste van flora en fauna. Wij kunnen hier niet de hele wereld opvangen en het beste jongetje van klas zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Niet alleen egoïstisch ten overstaan van onze overige diersoorten en plantjes maar regelrechte zelfmoord. We herkennen nu dat t onhaalbaar is dus weten dan ook dat we aan de max zitten qua mensen op een m2.

Ron101 | 27-01-19 | 09:23 | 1

Geld en macht... dat is het enige waar dit over gaat. Welzijn, natuur of milieu, het boeit de politiek helemaal niks. Geld en macht is het enige dat telt voor de handpoppen die politici zijn.

Ton8695 | 27-01-19 | 09:40

Volgens mij zijn de bouweisen hier al jaren behoorlijk milieuvriendelijk. In de jaren 90 moest een huis dubbelglas hebben, tegenwoordig driedubbelglas (wat zo geïdealiseerd wordt door feynman in Zwitserland is hier ook verplicht en volgens mij al sinds de jaren 0). De 0-op-de-meter-huizen zijn extreem geïsoleerd, de warmtepomp kan anders je huis niet eens warm houden namelijk.

Ik ben het eens dat het dichtdraaien van de gaskraan een vreemde zet is en dat het beleid erop lijkt bedrijven te ontzien, voordelen te geven en werknemers te belasten met hogere uitgaven en belastingen. Aan de andere kant, niets zo inventief als de mens. Wat je ziet is dat de bedrijven ook intensiever investeren in waar de markt heen beweegt, met als resultaat concurrentie op goedkopere milieuvriendelijke oplossingen. Soms gaat dat verkeerd (Subsibishi Outlander en vergeet de andere merken met vergelijkbare auto’s niet zoals Volvo), soms gaat dat goed. De warmtepomp wordt inmiddels door steeds meer bedrijven gebouwd, het warmte-terug-win-systeem is ook steeds meer gemeen goed en komen dus ook meer varianten van en dus concurrentie en dus prijsdalingen.

Ik denk niet dat de politiek de juiste weg bewandeld. Zelf zou ik zeggen; investeer in ontwikkeling van milieuvriendelijkere zware industrie, exporteer de daaruit voortkomende producten. Investeer in computertechnieken die minder energie nodig hebben, zodat datacenters met minder energie kunnen werken en minder koeling nodig hebben.

Het grootste probleem imho, de rekening wordt nu gelegd bij de werkende mensen. Maar we kunnen beter investeren in innovatie en daar de wereld mee verbeteren.

eMz | 27-01-19 | 09:10 | 4

Wakker worden, de rekening wordt ten alle tijden bij de burger neergelegd.
Wat denkt u dat er gebeurt als de lasten bij de industrie neergelegd worden?
Juist, hogere prijzen welk aan het eind van de keten worden opgebracht door inderdaad... De burger.

De hele "waar leggen we de rekening neer" discussie is een grote gotspe net zoals het een gotspe is dat wanneer je de industrie laat opdraaien voor de klimaatwaanzin, deze gaat investeren in innovatie en die innovatie weer ten goede zou komen aan de beurs van de burger.

normanius | 27-01-19 | 09:33

Kijk drie dubbel glas is een prima middel om zuinige om te gaan met het milieu. Maar nu met die CO2 tax gaan de mensen aan de laagst verdiende kant on evenredig veel betalen voor iets wat nauwelijks iets op brengt voor het milieu, ik denk dat ze hier in NL weer eens heeeeeeeeeel ver doorslaan, dat is waar ze in een klein land als Nederland heeeeeeeel goed in zijn. Wat de concurrentie betreft zet NL zich geheel buiten spel.

Niet links | 27-01-19 | 09:38

Euh, op basis waarvan zou drielaagsglas hier nu verplicht zijn? Ik heb daar werkelijk nog nooit van gehoord.

Overigens zou dat voor de Zwitsers ook logischer zijn, gezien het daar wat vaker echt koud is.

jcvjcvjcvjcv | 27-01-19 | 15:06
▼ 1 antwoord verborgen

"Het lukt niet om in de basisbehoeften van een internetmonteur te voorzien door een simpel allocatieprobleem."

NRC en Volkskrant verdraaiing op Geenstijl... De waarheid is dat de autochtonen internetmonteur geen huurwoning toegewezen krijgt omdat ze allemaal gaan naar statushouders.

Gaat om deze tweet:
mobile.twitter.com/DominiqueHeyde/sta...

witdusracist | 27-01-19 | 09:06 | 1

Inderdaad, als Nederlander wordt je in dit land als uitschot behandeld dit is pure discriminatie maar ja, dat moet kennen van die linkse idioten.

Niet links | 27-01-19 | 09:41

Driedubbel glas.... Breng ze nou niet op een idee Feynman.

VanBukkem | 27-01-19 | 09:01 | 3

Inderdaad, morgen heeft Klaver dat in zijn eekhoornbrein verstopt.

grindbak | 27-01-19 | 09:05

Dat zou niet eens een slecht idee zijn, daarom gaan we dat dus niet doen. Het fideistische klimaatkartel is volledig de weg kwijt. Ondertussen sterven vele diersoorten uit, staan alle leefomgevingen voor dieren onder druk door toenemende landbouw (in de hele wereld) en verbruiken we telkens meer chemicalien om de opbrengsten maar hoog te houden. De oorzaak van dat riedeltje, daar gaat men niet naar kijken, onbespreekbaar. Een schande.

O2Neutraal | 27-01-19 | 09:18

@VanBukkem | 27-01-19 | 09:01
Idee, driedubbelglas voor de tuinbouw? Tot een verbruik van 170.000 kubieke meter 3,1 cent per kubieke meter gas. Hoeveel betalen particulieren ook al weer per m3?

#enpassant | 27-01-19 | 13:17

Het valt wel mee met de CO2 in Nederland.
Ik rij dagelijks door het land en zie dat er duizenden CO2 omzettende fabrieken gekapt worden.
Laat de natuur eens meehelpen en poot die bomen weer terug.

Reden | 27-01-19 | 09:01

De woningnood creëren wij zelf--> door een oneindige stroom migranten uit Afrika en moslimlanden hier opvang en een woning te geven.

Hoe lang wil Rutte III en Den Haag hiermee doorgaan?
Tot we hier 20 miljoen inwoners hebben met nog meer woningnood en een onbetaalbaar kostenplaatje voor opvang, zorg, huisvesting en uitkeringen.

sociaal_econoom | 27-01-19 | 08:51 | 3

En wat los je er mee op? Hoeveel mensen uit afrika en azië zouden hier wel willen wonen, een paar honderd miljoen schat ik. Daarvan laat je een fractie toe. Je lost het probleem niet op maar je ontwricht wél je eigen land waar de regering juist voor zou moeten zorgen .

Papa Jones | 27-01-19 | 09:11

Als je 30 ratten in een kooitje zet gaan ze dood. Geld hetzelfde als je miljoenen mensen op een kluitje zet. Context vol is vol krijgt nu een heel andere laden. Niet discriminerend maar overleven.

Ron101 | 27-01-19 | 09:29

Mijn zoon die is bijna afgestudeerd en die weet nu al dat hij gaat emigreren omdat de huizen hier onbetaalbaar zijn geworden.
En wat krijgen we er voor terug die ongeletterde Afrikanen en lui letterlijk en figuurlijk uit het Midden Oosten.

Niet links | 27-01-19 | 09:45

Er wordt nergens zoveel GELOGEN als bij milieu.
Zij maken ons wijs dat door de opwarming... vanwege smeltend poolijs--> de zeespiegel met 30 cm. zal stijgen.
2/3 deel van de aarde is water en oceaan - moet jij eens proberen om met wat smeltend poolijs zo'n grote watermassa met 1 centimeter te laten stijgen?

Bovendien als het warmer wordt heb je ook meer verdamping van het water.
Kijk maar in de zomer... als het warm weer is en de zon schijnt dan is een plas met water heel snel opgedroogd.

Het gekke is--> de ambtenaren in Brussel en Den Haag geloven alles wat de linkse Klimaatjongens van Parijs ons wijs maken.

sociaal_econoom | 27-01-19 | 08:45 | 3

De klimaatdoelen zijn niets anders dan een nieuwe manier om ons geld afhandig te maken. Uiteindelijk bepalen de VS, China en India of de zeepspiegel verder stijgt. Wat ze in Brussel en Den Haag verzinnen is volstrekt verwaarloosbaar.

stiffy | 27-01-19 | 08:58

Waar het de milieujongens van Parijs om te doen is... dat we in 2050 geen fossiele brandstoffen--> steenkool, gas, olie en benzine meer gebruiken.
Hiervoor verzinnen ze allerlei smoesjes zoals:
- stijging van de zeespiegel
- dat de opwarming wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2

Ze jagen ons op onuitvoerbare en onbetaalbare kosten en uitgaven.
Trump doet niet mee met de Klimaatafspraken van Parijs... hij zegt we hebben genoeg olie en (schalie)gas in de VS.
Ook Rusland doet niet mee--> Oost-Europa, steeds meer landen doen niet of minder mee met Parijs.
Nederland wel... en hiermee prijzen we onszelf uit de markt en maken we de lastendruk voor bedrijven en burgers onbetaalbaar.

sociaal_econoom | 27-01-19 | 09:34

Door de pool wisseling op aarde dat de noordpool de zuidpool wordt en andersom, wat al eeuwen gebeurt en waar geen mens iets aan kan doen, zelf god niet, gaat de pool nu langzaam de ene kant op, dat is begonnen in de jaren '70, en de Noordpool ijs gaat in tegen over gestelde richting naar Canada toe. Daarom zie je dat aan de ene kant ijs afbreek waar het aan de andere kant weer toe neemt. Het ijs aan de andere kant gaan minder snel omdat het jaren duurt voor er weer honderden meters ijs liggen. Door de pool veranderingen komt er veel druk op de tektonische platen van de aarde, daarom krijgen we meer aardbevingen en vulkaan uitbarstingen en dat wisselen duur zo pak weg een eeuw, daardoor wordt het warme op aarde en niet wat wij op aarde doen dat is misschien maar 2% hoog uit. Dus al die achterlijke milieu eisen dat is geld kloppen rij, en al die kolen en aard olie en gas is ooit ontrokken uit het milieu op aarde en komt nu weer terug in de lucht, niks meer en niks minder.

Niet links | 27-01-19 | 10:03

Tsja, de schaarse bouwvakkers worden ingezet voor het (ver)bouwen van ministeries, sport- en cultuurpaleizen en scholen waarbij de kosten geen rol spelen en de aannemers maximale marges kunnen behalen.

vranac | 27-01-19 | 08:29 | 1

Neem in Utrecht maar de nieuwe Tram die miljoenen duurde uit valt, maar ja, dat moet kunnen, want het is voor het milieu. Als de overheid is wil laten bouwen wordt het altijd miljoenen duurder, ik zou zeggen laat bedrijven er op in schrijven op wat je precies wil en hoe en komen ze niet uit met dat geld, dan gaan ze maar failliet, zo simpel kan het zijn. Het werk blijf toch wel, dus als er een bedrijf om valt komen er vanzelf weer andere bij om het werk te doen

Niet links | 27-01-19 | 10:09

Het is dan ook een paarsebroeken term welk kant noch wal raakt.
Verbruikte energie kun je niet hergebruiken. (hernieuwen)

normanius | 27-01-19 | 08:51

Maar het afvalproduct (CO2) wel.
Even de houtkachel bijvullen gaat.......

Majoor Pikindewind | 27-01-19 | 09:23

Dat volk in Den Haag ,en de randstad die moeten regeren wat vooruit zien moet zijn en dat doen ze dus niet .Ze bouwen al jaren de economie onder de zeespiegel in het westen ,terwijl iedereen er maar naar toe moet reizen en gelokt wordt om het bedrijf te vestigen.Nou hoe dom kan je zijn .de landbouw en veeteelt moet natuurlijk gezien in het westen en de bewoning en technologische productie in het oosten en zuiden wat ver boven de zee ligt en ook naast de afzetmarkt. En stroomt er is wat onder water is dat vruchtbaar ,en reinigend de grond in dat westen.Naar maar waar ,stopt de energietoevoer of door een dijkdoorbraak of om wat voor reden ook stroomt meer als de helft onder water,en dan is Nederland geschoren en zo arm als een kerkrat.Dit is een land met veel praatjes maar met lemen voeten.

pedro300 | 27-01-19 | 08:18 | 1

In Brabant ligt alles, landbouw en techniek, op hoge gronden. Op misschien een stukje in West-Brabant na. Dus laat die zeestijging maar komen.

BrabantsVerzet | 27-01-19 | 11:14

Ik ga mijn huis ombouwen zodat het kan drijven. Sampsomp (van de warmtepomp) vindt het een goed idee.

Bertus Bolknak | 27-01-19 | 07:58

In 2050 ben ik dood.
Het interesseert me geen donder wat er dus met dat stukje oersaai land gebeurt over 30 jaar.
Het is een troosteloze saaie bende waar het de meeste tijd van het jaar kloteweer is. Niets aan verloren. Aan de bevolking ook niet trouwens. De Nederlander voor zover die bestaat is maar met 1 ding te motiveren. Poen. Een calvinistische benepen genieperige volksaard. Ook niets aan verloren.
Verder is dit land voor het grootste gedeelte al niet natuurlijk dus pakt de zee terug wat altijd al van de zee geweest is.
Wat of wie er woont vertrekt toch wel tijdig oostwaarts.
Zijn we eindelijk ook eens van dat malle koningshuis af.
Natuurlijk ben ik een egoist, dat is namelijk een heel Nederlandse eigenschap. Wat er met die 20 miljoen mensen gebeurt interesseert me geen drol. Ik ken die lui niet. Waarom zou mij dat moeten interesseren. Al die mensen interesseert het ook niets wat er met mij gebeurt.
Wat een gedoe en gezeur allemaal over een zompig stukje moerasland bevolkt door een trutterige gemeenschap van centenneukers.

Zapata10 | 27-01-19 | 07:45 | 12

Hoog gehalte zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Je projecteert jezelf op anderen. Jouw wijsheid is niet de mijne.

Sitting_targets | 27-01-19 | 08:51

Van uitstel komt afstel. Je stelt het al een paar decennia uit, dus het is volstrekt ongeloofwaardig dat je dat patroon zal gaan doorbreken. Ik moet helemaal niets. Ik woon hier met genoegen en ga met plezier naar mijn werk. Over 30 jaar krijg ik AOW en een riant pensioen zo rekent men mij voor. Zo niet dan red ik het ook wel. Dan werk ik gewoon door tot het gaatje. Zoals alle generaties in mijn geslacht voor mij. Werken is fijn.

Badderbeest! | 27-01-19 | 08:51

Wat de volksaard betreft, heb je gelijk. Maar dan heb je het wel over de Hollander. Die ergernis over het schraperige karakter van de Hollander leeft heel erg in Brabant. Trouwens, Brabanders noemen zich allereerst Brabander, dan een hele tijd niks, en dan, met tegenzin, Nederlander.

BrabantsVerzet | 27-01-19 | 11:16
▼ 9 antwoorden verborgen

Anno 2019 is het dus als woningzoekende: baan opzeggen, naar Gambia vliegen, daar laten naturaliseren tot Gambiaan en dan via de Seawatch route terugvaren, paar heftige oorlogservaringen uit je hoofd leren, Gambiaanse paspoort over boord flikkeren, snel de kolenzak truc om dan door Johnny de Mol op Lesbos in de watten gelegd worden om vervolgens in een prachtige stadsbus van garage naar garage zo de Amsterdamse grachtengordel in gereden te worden alwaar je een prima appartementje + miele ter beschikking krijgt.

de Voorzittert | 27-01-19 | 07:39
-weggejorist-
steekmug | 27-01-19 | 07:19

Hahaha dus Feijnman denkt ook dat Thierry poep lult met zijn dijken ophogen. Yep alleen al al die waterwerken vervangen kost een vermogen waar je u tegen zegt.

RotterdamCentrum | 27-01-19 | 07:18 | 2

Uitgaande dat NL de wereld niet alleen kan redden en de wereld zichzelf níet zal redden is het wellicht een betere investering dan de klimaatdoelen. Verder wordt het hoogtijd een tweede, kleiner flevoland te maken in het IJsselmeer. Niet voor bewoning, maar voor de bouw van een aantal grote kerncentrales. Nederland haalt op een zinvolle manier haar klimaatdoelen en wat de rest van het bolletje doet zal ons niet deren.

Badderbeest! | 27-01-19 | 08:16

Nee, hij onderschrijft het standpunt van Thierry. Het heeft helemaal geen zin om 1000 miljard uit te geven om de opwarming een klein beetje minder snel te laten gaan. Omdat we er niet blind vanuit kunnen gaan dat de rest van de wereld ook zijn best gaat doen moeten we dus volgens Thierry én Feynman nu beginnen met plannen maken (en uitvoeren) om een hogere zeespiegel aan te kunnen. Er moeten bijvoorbeeld ook sluizen in de grote rivieren omdat de zee via de rivieren het land binnen kan dringen. Dat soort infrastructurele werken kosten vele jaren om te realiseren. Daarnaast signaleert hij het tekort aan mensen om die werken te bouwen. Dus we moeten snel beginnen.

Ajeto | 27-01-19 | 15:32

Ik blijf er trouwens bij dat de ruwe aardolie die de mensheid sinds de aardoliewinning heeft opgepompt in de wereld(en dat is nogal wat) als koelmiddel werkt voor de aardoppervlakte en de warmte van de buitenmantel gelijkmatig verspeid over de aardkorst.
In 2013 alleen al 169.000 liter ruwe olie per seconde wat opgepomt werd.
De vloer is lava zgn.

steekmug | 27-01-19 | 06:28 | 4

Inderdaad, de lucht op de planeet Mars is heerlijk en verfrissend. Het oppervlak van de planeet Mars is ook rijk aan vegetatie en dierenleven. Hop, hop, hop, met zijn allen erheen voordat het te laat is. U eerst.

ljcoster | 27-01-19 | 06:45

Bijna net zoveel als op de Aarde vroeger dus.

steekmug | 27-01-19 | 07:31

Het zit zo'n beetje op 147.000 liter per seconde. Dus grotendeels waar.

Badderbeest! | 27-01-19 | 08:45
▼ 1 antwoord verborgen

Infra bouwers genoeg op de wereld.
De Poolse tol autosnelwegen bijvoorbeeld zijn ook met EU subsidie gebouwd door Noord Koreaanse en Chinese ondercontractanten.
En Chinezen kunnen snel bouwen.
Het zit hem in de regel- en wetgeving.
Als de nood het hoogst is.....

steekmug | 27-01-19 | 05:45

Goedemorgen. Over een paar uur gaan de lampen aan in het aquarium. Tegelijkertijd start het magneetventiel de productie van CO2. Zonder dit gas kunnen de planten geen O2 produceren en gaan ze kapot, zoals ook de vissen.
Verder nog iets te zeiken over dat CO2 geleuter?

kwark001 | 27-01-19 | 05:29 | 1

@kwark: precies CO2 maakt de aarde groener. Dus leefbaar.
Zonder CO2 geen O2. Geen O2, geen leven.

Opblaas_boot | 27-01-19 | 08:37

Darwin wordt steeds actueler helaas want het mensdom had wel iets.

sprietatoom | 27-01-19 | 04:42

Als vanaf morgen alle kranten en tv verboden zouden worden dan zou dat heel veel klimaatproblemen schelen

skoftig | 27-01-19 | 03:27

Geeft niks.
Misschien wel gemerkt dat de elite rijken sinds na de crisis alleen maar rijker geworden zijn.
In Davos zijn ze de volgende mondiale crisis alweer aan het bekokstoven.

Johan_Voorhaar | 27-01-19 | 03:14

@oprisp03:37
lekker wakker worden ....!

swassannuf | 27-01-19 | 07:10
▼ 1 antwoord verborgen

Verkeerde stad op die foto. Wij hebben gewoon werkende dijken en zo niet, dan graven we er gewoon een paar meter bij. Laat liever een pauperdorp zien waar ze geneens een fatsoenlijke metrobuis kunnen graven alsjeblieft.

erasmus1000 | 27-01-19 | 02:35

@Feynman "Het advies van deltacommissaris Peter Glas in het AD dat Nederland zich aan klimaatdoelen moet houden komt wereldvreemd over."
.
Niet als je weet dat de betreffende ambtenaar al tientallen jaren een zeer groen hart heeft en zich ook altijd in allerlei functies heeft geprofileerd als groen". Goeie positieve man trouwens, maar hij wil natuurlijk wel de keringen zo veel mogelijk open kunnen houden bijvoorbeeld. Hij wil niet dat ze steeds vaker (in het AD staat "voortdurend") dicht moeten, want dat is natuurlijk slecht voor de natuur.

Watching the Wheels | 27-01-19 | 02:03 | 4

"Het enige wat dit soort beleid creëert is een berg vacatures bij uitzendbureaus en aannemers." En dan is de cirkel weer rond, want iedereen die zorgt voor opdrachten aan de CDA'ers en SGP/CU'ers van Bouwend Nederland krijgt in Den Haag steun. En elke klus is weer een nieuwe lening bij de banken, dus nieuw geld in de economie vanuit het niets. Win-win-win situatie voor zowel milieu als Bouw als Banken als de economie en zo moet je alle andere maatregelen ook zien, ze hebben gewoon iets nieuws gevonden om voor te lenen en geld mee te creeren uit het niets, want die werken worden ook weer geleend en de kosten worden ongetwijfeld uitgesmeerd over een lange periode, economische groei.

Watching the Wheels | 27-01-19 | 02:14

Watching the Wheels | 27-01-19 | 02:07
1953 Watersnoodramp
1986 Oosterscheldekering voltooid
1997 Maeslantkering in gebruik genomen.

2080 klinkt heel ver weg, maar de vorige keer duurde het 35 jaar om te bouw te voltooien, en dit komende project gaat om een veel groter gebied en makkelijk tien keer zo veel dijk.

Feynman | 27-01-19 | 04:49

Feynman | 27-01-19 | 04:49
Kom op zeg. Het enige dat lang gaat duren is toestemming van de EU en aanbesteding naar Europese regels. Je weet zelf dat techniek de laatste 50 jaar exponentieel veranderd is. Dat het 35 jaar geduurd heeft na de watersnoodramp heeft er ook mee te maken dat men met een schuifmaat berekeningen moest maken en bij wijze van spreken met een emmertje en een schepje aan de gang moest. Bovendien kan men verder werken met bestaande strukturen.

Het in de zee dumpen van windmolens duurt ook geen 35 jaar en het land er mee vol gooien helemaal niet. Als er maar genoeg geld tegen aan gesmeten wordt kan alles snel gaan nadat het besluitvormingsproces is afgelopen.

Verder zou de zeespiegel drie jaar geleden nog 2 meter stijgen en hebben anderen het over 0 cm. Ik ben het met je eens dat men op moet houden met aan een dood paard te trekken en over moet gaan tot omgaan met veranderingen, iets dat de mens aantoonbaar veel beter af gaat als het veranderen van de draairichting van de aarde.

bergsbeklimmer | 27-01-19 | 06:33
▼ 1 antwoord verborgen

Zelfs als die klimaatgekkies gelijk hebben.. Dan gokken we er dus op dat de hele wereld ons voorbeeld gaat volgen. Doen ze dat niet dan is Nederland verdoemd. 6 meter zeespiegelstijging gaan we niet overleven. Dus is het dan niet verstandiger om aan te nemen dat de rest van de wereld niet meedoet en ons geld investeren in dijken?

Ben Hetzat | 27-01-19 | 02:03 | 3

Nee, het gaat helemaal niet om die stijging of om wat anderen doen. Als we massaal veranderen, dan moet daar eerst een reden voor zijn en die hebben ze nu met het Parijs-akkoord. Vanaf dat moment zullen banken geld kunnen uitlenen aan mensen en dat betekent economische groei. De hoofdreden is economische groei. Als we niet "iets" nieuws verzinnen om massaal voor te lenen, dan kunnen we niet lang blijven groeien. Nu hebben ze allemaal dat "nieuwe" en van GL tot VVD staan ze er allemaal achter. Alleen de bevolking (hun slaven) niet, but ... who cares.

Watching the Wheels | 27-01-19 | 02:37

Verstandiger is om nog even niets te doen en niet in paniek te raken, maar dat gaan ze niet doen, want het is economisch handiger om wel in paniek te raken en massaal te veranderen richting elektrische auto's, warmtepompen en die dijk verhogingen pakken ze ook nog wel mee als ze er voor kunnen lenen met een 50 jaars lening tegen minder dan 1% rente. Slijten ze die leningen weer aan de pensioenfondsen, zodat die oudjes in 2020 al gekort kunnen worden als ze een beetje opschieten. Desnoods print Draghi nog wat geld bij om de rente verder omlaag te bewegen na de Brexit, het piramidespel moet blijven bestaan en de slaven moeten het linksom of rechtsom betalen.

Watching the Wheels | 27-01-19 | 02:51

Eens dat het ook voorbarig is om de dijken nu al te verhogen maar mijn grootste probleem met die milieu maffia is de naïeve gedachte dat China, India en zelfs de US wel mee doen met dit absurde verhaal. Sterker nog China heeft al aangegeven te stoppen met wind en zonne-energie. En als de economie daar nog wat verder dreigt terug te vallen is het hek helemaal van de dam. Overigens heeft China alleen maar getekend vanwege het riante 'wisselgeld'. Ik heb geen enkel vertrouwen dat ze ook maar iets van Parijs waarmaken.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 14:09

litebyte | 27-01-19 | 01:05 |

Wist u dat we in de middeleeuwen een kleine ijstijd hebben gehad en dat de temperaturen op aarde al vele malen hoger zijn geweest in het verleden? En dat de zon de grootste aanjager is? En dat dat zich vertaalt via onze oceanen? En dat (dood)plantleven in die oceanen de(het?) meeste CO2 uitstoot?

En dat de zon ieder ogenblik van activiteit kan veranderen? Iets zegt me dat u dat niet weet of wilt weten.

Maar om Barry Hayes te citeren: "Vooralj Doorjgaan"

Steek uw propaganda in uwen reedt, gaarne.

Kop Kaaz | 27-01-19 | 01:40 | 5

Wiezewalakristalix | 27-01-19 | 01:53

U heeft gelijk. Barry Stevens..... mijn excuus.

Kop Kaaz | 27-01-19 | 02:14

Isaac Hayes, Barry Hay

Watching the Wheels | 27-01-19 | 02:41

Barry McCockinger

antiknielparasiet | 27-01-19 | 08:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik zit 10 meter boven zeeniveau. Over een tijdje woon ik aan de kust, zonder vervelende randstad!

BekiekUtMoar | 27-01-19 | 01:26 | 4

ik zit 490 meter boven zeeniveau, voorlopig maak ik me allen zorgen over meters hoge sneeuw hier nog geen 30 K vandaan. Als dat gaat smelten in het voorjaar loopt de naburige stad weer eens gedeeltelijk onder water en zijn de rivierdijken in NL weer eens te laag.

bergsbeklimmer | 27-01-19 | 06:40

Als de Randstad eenmaal weg is, dan zijn ook die Scheveningse en Duindorpse vreugdevuren weg. En Krikke eveneens. Win-win!

ljcoster | 27-01-19 | 06:48

Maar wel met de inwoners van de vervelende randstad, of dacht je dat die mee koppeltje onder gingen.

Tilburger | 27-01-19 | 07:25
▼ 1 antwoord verborgen

Game over, man! It’s Game over!...

“Bill Paxton - Aliens”

Injegezicht | 27-01-19 | 00:57 | 4

"De Onderste Steen"

Mark Rutte - VVD

Mark_D_NL | 27-01-19 | 01:20

Mark_D_NL | 27-01-19 | 01:20

lol auw.... gewoon auw. U moest de pret bederven, of niet?

Haha

Kop Kaaz | 27-01-19 | 01:22

ET phone home
ET

steekmug | 27-01-19 | 05:55
▼ 1 antwoord verborgen

Klimaatveranderingen (die er altijd zijn geweest en er altijd zullen zijn) gaan over periode’s van (zeer) lange tijd. Het is bijna lachwekkend dat de wetenschap denkt dat we over meetgegevens van nog geen 100 jaar kunnen extrapoleren wat er met het klimaat gaat gebeuren in de toekomst. Maar het is triest.
Kijk even naar dit linkje en steek er misschien wat van op.
m.youtube.com/watch?v=Zu-Cy2eeGkg

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:51 | 4

Dat de “toename” in stijging van de temperatuur uniek zou zijn is helemaal niet vast te stellen. Er zijn geen nauwkeurige metingen uit het verleden en die zijn ook niet te reconstrueren omdat er teveel onbekenden zijn.
Als er dit jaar een grote meteoriet inslaat of wat extra grote vulkaanuitbarstingen zijn, gaan we zomaar een nieuwe (kleine) ijstijd in.

benjeallanggek | 27-01-19 | 01:20

@ litebyte Je praat poep ; ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/arch... Het is al veel vaker voorgekomen. En dat de mens de grootste veroorzaker is van de huidige klimaatverandering, is absoluut onzeker !

Kim-Jung-Un | 27-01-19 | 01:32

@litebyte | 27-01-19 | 01:05
Nonsens. In elke curve van een oscillerend systeem kun je elke willekeurige versnelling of afname over een periode vinden. Zelfs in een gewone sinus curve kan dat.
wattsupwiththat.com/2013/05/04/monckt...
Dus het gaat niet sneller dan ooit, het is niet uniek. In de jaren ‘30 precies hetzelfde fenomeen met dezelfde snelheid.

Stormageddon | 27-01-19 | 01:35
▼ 1 antwoord verborgen

De opwarming van de aarde is een gegeven en op basis van feiten al honderden keren aangetoond. Dat we allang in een kettingreactie zitten m.b.t. toename in opwarming - die wat de mens ook doet - niet meer kan worden teruggedraaid is wat politici en klimaatpopulisten ons niet graag vertellen. De uitstoot neemt namelijk jaarlijks fors toe - dan bij lange na niet alleen door de mens, maar ook door tal van natuurlijk processen. Om een voorbeeld te geven het vrijkomen van bijna 2 triljoen ton aan CO2 en methaan onder het permafrost wat de komende 20 jaar gaat gebeuren houdt geen mens tegen en het effect zal in geen verhouding staan op de temperatuurstijging van de afgelopen 120 jaar.

Dus het godvergeten eindeloze en oeverloze populistische gelul dat wij bijdragen aan het tegengaan van de stijging van opwarming door zonnepanelen te plaatsen of om meer electrisch te rijden is van zo'n laag niveau dat alleen de grootste naievelingen daar werkelijk waarde aan kunnen hechten.

Poltici wereldwijd zouden zich beter kunnen focussen om een plan klaar te hebben als de aarde over pakweg 50 - 100 jaar onleefbaar is - althans op de manier hoe we nu leven. En met marsmissies alleen ga je de mensheid niet redden.

litebyte | 27-01-19 | 00:48 | 11

@Mark Ja sorry daarvoor. Toch knap dat iemand met het gezicht van een koeienvlaai een vrouw zover heeft gekregen zich voort te planten vanwege reaguuren.
Schrijf er na de scheiding maar een boek over.

Ongeblustekalk | 27-01-19 | 01:39

Uiteindelijk zullen onze kadavers ook weer vergaan tot het dissociëren van moleculen en bijbehorende methaangas uitstoot en is de circle of life weer rond.
Dingen komen en gaan...

steekmug | 27-01-19 | 06:05

Het is kansloos. Politici kunnen niks doen tegen de opwarming van de aarde. Laat de natuur zijn ding doen. Zoals George Carlin al zei: the planet will be fine. Just without us.

RotterdamCentrum | 27-01-19 | 07:31
▼ 8 antwoorden verborgen

Ik snap die hele klimaatdiscussie niet. De energietransitie is al in volle gang, van ontwikkeling en toepassing. Van fossiel naar solar, wind en getijdenbeweging, aardwarmte, stuwdammen, waterstof etc. Waarom ineens dat agenderen en sanctiegedoe. De bezinning is er al, laat het zijn vaart lopen.

OR-lid | 27-01-19 | 00:46

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:29

Begint? Dat was het al sinds de jaren 70? In mijn basisschooltijd was het zure regen. Toen het broeikaseffect, toen opwarming en nu is het "klimaatverandering". WTF ever, dickheads......

Fok al die knakenzooi. Ik hou van diertjes en probeer energiezuinig te zijn terwijl ik verspilling probeer tegen te gaan.

Maar die gestoorde millieugekkies met hun hysterie en vega-fascisme........

Rot op... genoeg is genoeg. Ik wil ook nog een beetje leuk leven en die linkse knakenbende is hypocriet tot op het bot.

Er is ook niks mis met een goed stuk vlees op zijn tijd.

Kop Kaaz | 27-01-19 | 00:34 | 5

I hear you, Kop Kaaz!

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:55

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:55

Hoge 5, brother/sister!

Kop Kaaz | 27-01-19 | 00:56

Thnx! (De sister geef ik door aan mevrouw benjeallanggek, die er net zo in zit als meneer. ;) )

benjeallanggek | 27-01-19 | 01:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Klopt m.i. als sekte en religie ongeveer hetzelfde is. Zoek de tien verschillen tussen klimaatgekte en geloof. Beide zijn gebaseerd op angst, beide kennen hogepriesters, beide kennen aanhangers, beide kennen dogma's, beide kennen... ga zo maar door.

ugur | 27-01-19 | 06:49

En die climaatkriticasters niet? Get real man. Daar valt ook geen normaal gesprek mee te voeren. Let maar eens op hoeveel er bij criticasters wordt nagepraat. Beetje dijken ophogen? Alleen de waterwerken updaten kost netzo veel als de huige klimaat transitie. En dan heb ik nog niet over Amerikaanse thinktanks die de discussie probeert te manipuleren omdat er heeeeeel veel geld gemoeid is bij fossiele brandstoffen. Leer nou eens dat mensen in groepen gewoon zich als mongolen gedragen. De enige soort mensen die het wel snappen zijn de echte vrijdenkers.

RotterdamCentrum | 27-01-19 | 07:39

@RotterdamCentrum | 27-01-19 | 07:39
Kom eens met een onderbouwing van die gigantische bedragen die de fossiele brandstof industrie steekt in denktanks? En zet daar dan even de wereldwijde onderzoeksgelden van overheden tegenover...
Ben jij nog zo’n sukkel die gelooft dat de overheidsfondsen voor wetenschappelijk onderzoek zonder belangen zijn? Wie denk je dat onderzoeksvoorstellen keurt? Wie stelt de voorwaarden? Wie bepaalt de agenda?
De olieboeren van de wereld steken amper geld in klimaatonderzoek en denktanks. Want mensen rijden toch wel in auto’s, die moeten toch wel naar de benzinepomp. En de transportsector van schepen tot vliegtuigen, van vrachtwagens tot treinen moeten allemaal brandstof. Er is geen enkele reden om zich in die discussie te mengen, zij verkopen wel en blijven verkopen en vraag stijgt nog elk jaar.
Ze sponsoren liever leuke dingen. Sport en cultuur, bijvoorbeeld. Daar gaat veel meel oliegeld naar toe dan die paar armlastige denktankjes. Kun je allemaal nakijken in hun jaarverslagen, overigens.

Stormageddon | 27-01-19 | 12:53
▼ 3 antwoorden verborgen

Of we nou hoog of laag springen: het klimaat verandert. Zoals het altijd al gedaan heeft. Daar zal ook die enorme zak met Euries niks aan veranderen.De mens is nietiger dan je denkt. IJstijden komen en gaan. Eén stevige zonnevlam en elektriciteit historie - terug naar de Victoriaanse tijd. Eén flinke vulkaanuitbarsting en we krijgen het koud. Stevige meteoriet en over met de pret. Flinke gamma burst in de buurt en doei.
Wen er maar aan. De aarde is maar een heel klein beetje maakbaar.

Rest In Privacy | 27-01-19 | 00:28 | 6

zo waar....

zoefff3 | 27-01-19 | 01:13

Vroeger had je nog rondtrekkende volkeren nu het je afgebakende landen dus als hier de belastinginkomsten dalen door klimaatrampen kan je niet ff Groenland bezetten als land om de misoogsten in te halen.
Immigrant zijn word nog eens spannend...

steekmug | 27-01-19 | 07:41

Prima maar het gaat niet om maakbaar maar over hoe desastreus de mens is. En dat ontkennen is gewoon je kop in het zand steken. En nee ik geloof ook zeker niet dat we het gaan redden. Maar eenzijdig allemaal whataboutismes naratelen is netzo kansloos als al die euro’s die GL er plompverloren er tegenaan wil gooien.

RotterdamCentrum | 27-01-19 | 07:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Nou van mij mag het doorbreken. En klinkt vervelend, maar het is goed voor nieuwe opbouw en we reduceren dan direct een hoop ellende. Want alle aandacht gaat dan uit naar de opbouw. En dan vergeten we al die "vluchtelingen" met een Geneeskunde en Ingenieurs diploma's , die gaan dan gewoon weg of verzuipen. Dus..

AMX pri | 27-01-19 | 00:23 | 1

Begin bij jezelf zou ik zeggen.

marjen | 27-01-19 | 00:35

De natuur weet zichzelf prima te redden maar door de bemoeienissen van de mens ligt de boel nu volledig op z'n gat. We moeten eens leren ons niet meer te bemoeien met de al eeuwen evolueerde natuur op aarde.

Muuke | 27-01-19 | 00:20 | 6

Je hebt mn plempsel niet geheel begrepen. Het (ik) heeft niéts met greenpeace te maken. De aarde, zoals wij die nu kennen, zag er eeuwen geleden heel anders uit. We hebben droogte gehad, en de ijstijd. Dat zijn dingen waar je niets over te zeggen hebt. Natuurlijk vind ik dat je je ertegen moet beschermen, maar ik denk dat je het niet kunt veranderen door dure maatregelen te nemen. Er spelen meerdere factoren mee dan alleen het menselijke.

Muuke | 27-01-19 | 10:11

MacMiep.nl, Als je landen vol bouwt met woningen, windmolenparken, etc. zul je eerst moeten zorgen voor andere gebieden waar wel landbouw migelijk is om iedereen te voeden.

Muuke | 27-01-19 | 10:16

Mogelijk. Sorry.

Muuke | 27-01-19 | 10:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Het zou fijn zijn als wetenschappers met elkaar in discussie gaan over hun bevindingen en interpretaties (en feiten!), en dat het gepeupel deze in Jip en Janneke taal vertaalde discussie dan een beetje kan volgen.

Wat ik best erg vind, is dat ik tot voor kort niet eens van het bestaan wist van de vele 'andersdenkende' wetenschappers. Waarom mag ik maar 1 geluid horen?

letopuwzaak | 27-01-19 | 00:18 | 1

It's all about the money. Angst zaaien verkoopt best. Zelfs de meeste politici trappen er in.

SlimmeBelg | 27-01-19 | 03:22

Zijn veel te veel mensen op deze wonderschone planeet. Maar ja hoe krijg je er een paar miljard op humane wijze weg,

AntonJensen | 27-01-19 | 00:16 | 13

ugur | 27-01-19 | 07:25
En waarmee zouden we dan meer in harmonie met de (andere) natuur kunnen zijn?

RozemarijnLucassen | 27-01-19 | 08:41

@ugur | 27-01-19 | 07:25
De verborgen aannames in je stukje zijn verbijsterend. Je begint goed, maar het ontspoort vrij snel. Blijkbaar denk je dat “harmonie”, het equilibrium is in de natuur, de ideale situatie, zowel binnen populaties van dezelfde soort als tussen verschillende soorten, maar zo werkt het niet. Natuur, evolutie en natuurlijke selectie is een ordinaire concurrentiestrijd. Ook binnen soorten en samenwerking is hooguit een middel in de concurrentie. “Harmonie”, rust, vrede, is een tijdelijke staat.
Er zitten nog wel meer absurde aannames in, maar voor een zondagochtend vind ik dit wel even genoeg.

Stormageddon | 27-01-19 | 12:42

@Jammer he, die medische wetenschap, de vooruitgang van de techniek, de verbetering van de voedselproductie.
marjen | 27-01-19 | 01:28

Nee hoor, ik ben er blij mee. Je veronderstelling toont vooral aan hoe vast je zit in je eigen vooroordelen. Vraag je gewoon eens af wat het voor de toekomst betekent wanneer ik gelijk zou hebben en wat als jij gelijk hebt. Een eenvoudig stukje risico management. Maar als je van de dogmatische (Linkse) Kerk bent, is het blijkbaar nog net als vroeger; de pastoor wil er gewoon zoveel mogelijk zieltjes bij....
Facts before feelings, mevrouw.

benjeallanggek | 27-01-19 | 13:12
▼ 10 antwoorden verborgen

Links gaat zich uiteindelijk ongelofelijk in eigen voet schieten. Aldus onderstaande linkse wetenschapper. Intussen wordt er weer een kleine groep, enorm rijk van deze opgetrommelde onzin. En lopen veel kuddedieren mak achter de MSM aan. What’s new?
m.youtube.com/watch?v=Zu-Cy2eeGkg

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:14 | 2

@ugur
Dank je. Deze kende ik nog niet, maar is ook tekenend. En zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor iedereen die een stembewijs ontvangt.

benjeallanggek | 27-01-19 | 14:49

Ik lees de reaguursels en glimlach, gelukkig vertegenwoordigen reaguurders niet de publieke opinie in Nederland.
Zoveel domheid en kortzichtigheid in een draad. Ongelooflijk.
De discussie aangaan met Zeloten, antivaxers en klimaatontkenners heeft geen enkele zin. Ik waag me er dan ook niet aan.

lieverdeauddanreaud | 27-01-19 | 00:06 | 8

Gewoon €40k lenen en je doorzon woning aanpakken en de ‘ontkenners’ voor zeloten blijven uitmaken.

Trumme | 27-01-19 | 00:33

Ik daarentegen lach weer om die klimaatgekkies. Die de burgers een oor aan willen naaien en laten dokken voor vervuiling door de zware industrie en de burger die daar maar voor een klein deel verantwoordelijk voor is het laten dokken.En mensen zoals lieverdeaud die alles wat dit kabinet zegt klakkeloos gelooft. Of hij heeft aandelen in warmtepompen of zo. Zeg maar zo'n eng kudtventje met eigenbelang.Reeel gezien zal die 000.07 procent niks nada verbeteren. Het is enkel een manier om ons geld uit de zakken te kloppen.

tweetybird | 27-01-19 | 01:11

medusa324 | 27-01-19 | 00:12
Ik denk juist niet dat ik de wijsheid in pacht heb, daar hebben we wetenschappers voor. Het probleem onstaat juist wanneer mensen het beter denken te weten dan de wetenschap. Mensen kennen de grenzen van hun eigen begrip niet. Dat is het Dunning-Kruger effect: pdfs.semanticscholar.org/8226/22ed711...

lieverdeauddanreaud | 27-01-19 | 01:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik zoek me rot naar een thermometer die een nauwkeurigheid heeft van 0,0001 graad Celcius. Ik wil immers zelf meten of het al een beetje opschiet met de winst van 0,0003 graad Celcius

EvertsNL | 26-01-19 | 23:56 | 1

Hoe hoog is je huis? Misschien werkt het met een waterthermometer?

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:59

Feynman stelt mij teleur met de vele foute aannames in dit stuk.

omineuze omnipotent | 26-01-19 | 23:53 | 2

Ik had ook een kritischer benadering verwacht van een natuurkundige.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:55

@oo
Enlighten us. Of is dit gewoon je mening/gevoel?

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:00

nos .
Deze video is alleen afspeelbaar voor abonnementhouders .
whut ??

newray | 26-01-19 | 23:45 | 1

en daar betaal je dan belasting voor...

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:54

@ nr 1234etc
De Lemmingen pleegden heen zelfmoord maar werden door de documentaire makers daartoe gedreven
www.bbc.com/earth/story/20141122-the-t...
Maar dan nog klopt het wel wat je schrijft. Wij worden collectief tot wanhoop gedwongen waardoor we gekke dingen gaan doen. Namelijk, of collectieve zelfmoord door de huidige beleidsmakers alles te laten doordrukken, of in opstand komen en de boel eens op te schudden. NL is een voorbeeld van lemmingen, frankrijk is een voorbeeld van opschudden

Olleke | 26-01-19 | 23:37 | 1

@Ongeblustekalk | 26-01-19 | 23:34: U heeft gelijk denk ik. Kijk naar de Groningers. In de VS was er allang iemand met een M16 geweer gaan schieten ofzo. Want er is veel wanhoop: huis niks meer waard, baan kwijt (gelukkig draait de aluminium fabriek weer), alles wat opgebouwd is, in 1 klap weg. Zou maar zo kunnen gebeuren. De anti-windmolen kliek hier bedient zich al van terrorisme...

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:49

Klimaatbeleid dat niet begint met als eerste stap een afgedwongen éénkindpolitiek in Afrika en grote delen van Azië, valt niet serieus te nemen.

Schulzie | 26-01-19 | 23:35 | 9

@diewijf
Als je niets produceert, stoot je ook niets uit. Dus óf je wilt dat daar in Afrika gewoon zo houden, óf het is toch een probleem dat daar straks 4 miljard mensen rondlopen die toch net iets meer willen dan ze nu hebben.

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:06

@Diewijfvandielange | 26-01-19 | 23:52
Weet je hoeveel CO2 een mens in zijn leven aan CO2 uitademt? En hoeveel dat is als je het over 1 miljard hebt? En dat de schatting is dat bij gelijke omstandigheden er 4 miljard bijkomen in deze eeuwse op dat continent? En dat de projecties van Rosling en Lomborg er van uitgaan dat die landen over 50 jaar tot 100 dezelfde levenstandaard hebben met dezelfde vervuiling en energieverbruik als Europa 1980-2020?
Dus hoe kan je dan nu beweren dat het geen goed idee om althans de numerieke kant van het volume van mensen in de toekomst, nu alvast pogen te verminderen?

Ik heb al veel stompzinnigs van je hand gelezen in dit topic, maar deze is wel heel erg.

Stormageddon | 27-01-19 | 01:23

Precies. Met de kraan wijd open gaan dweilen.

suscrofa | 27-01-19 | 10:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Het enige verband tussen CO2 en opwarming is niet eens causaal. In de 70er jaren had iedere zich zelf respecterend klimatoloog het over de komende ijstijd, want het werd gemiddeld kouder. De kinderen van deze hysterici hebben eind vorige eeuw wat opwarming gezien en denken nu dat de wereld zal smelten.
Het klimaat golft al sinds het ontstaan van de planeet een beetje heen en weer.
Al bijna 20 jaar is er geen gemiddelde opwarming gemeten. Dit in strijd met de heilig verklaarde klimaatmodellen. De afgelopen 20 jaar heeft geen enkel klimaatmodel een zelfs maar enigszins kloppende voorspelling gedaan. Elk model liet stijgende lijnen zien, terwijl de waarneming ongeveer vlak is.
Om op basis van modellen zonder voorspellende waarde dan maar 1000 miljard te verbranden (Hoeveel CO2 zou dat geven?) is waanzin. De deltawerken hebben minder dan 10 miljard gekost. Voor 1% van die duizend miljard kunnen we die wel een keer opleuken om die zeespiegelstijging volgens de modellen zonder voorspellende waarde op te vangen. Van die andere 990 miljard kunnen we dan in de landen waar ze echt last hebben van overstromingen e.d. de waterhuishouding regelen. Dan doen we wel iets zinnigs met dat geld en houden we nog over ook. Kan Rutte eindelijk over de brug komen met zijn 1000 Euro's.
Als we dan ook nog allemaal even flink CO2 uitstoten dan zullen we zien dat daardoor de voedselopbrengst per hectare flink omhoog gaat, terwijl er dan minder water nodig is voor landbouw. Een win-win situatie voor de gebieden op onze planeet waar het moeilijk is de monden te voeden.
De CO2 uitstoot van Nederland is minder dan een half procent van de wereldwijde uitstoot. Vorig jaar nam de wereldwijde uitstoot met 1.6% toe en dit jaat met circa 2,7%. Dus als wij compleet stoppen dan wordt dat jaarlijks vijf keer teniet gedaan door de rest van de wereld (Die dus wel lekker uitstoten voor de voedselproctie in de Sahel e.d.). Lekker handig om 1000 miljard uit te geven terwijl de rest van de wereld dat 5 keer ongedaan maakt.

HoudHetSimpel | 26-01-19 | 23:30 | 10

Laten we eens beginnen bij het begin van je post. Dit is dus nog ongeacht al die vermeende verbanden of het gebrek er aan.

De vraag is enkel: Absorbeert CO2 warmtestraling en zend het deze straling daarna weer uit in alle richtingen? Want als dat zo is, dan absorbeert het straling die van het aardoppervlakte komt en straalt het een gedeelte hiervan terug, waardoor dit aardoppervlakte warmer wordt dan als er geen CO2 in de atmosfeer had gezeten.

Dit effect wordt het broeikaseffect genoemd.

Je kan dit effect zelf eenvoudig testen. Maar ben benieuwd wat je hiervan denkt.

PS. Nederlandse normen en waarden zijn juist erg gestaafd om de zgn. "tragedy of the commons" te voorkomen. Daarom leren wij kinderen juist wel om hun afval op te ruimen. En op zijn minst maak dat Nederland prettiger voor de ogen. Toegeven, de migratiestroom zorgt voor een boel nieuwe mensen hier die dit anders doen, en dat maakt het werk oneindig en frustrerend.

minderweter | 27-01-19 | 00:38

@diewijf
Die weddenschap gaat niet over modellen mevrouw. Klimaatveranderingen (die er altijd zijn geweest en er altijd zullen zijn) gaan over periode’s van (zeer) lange tijd, niet over 5 jaar. Die twee hadden net zo goed ‘kop of munt’ kunnen spelen. Het is bijna lachwekkend dat de wetenschap denkt dat we over meetgegevens van nog geen 100 jaar kunnen extrapoleren wat er met het klimaat gaat gebeuren in de toekomst. Maar het is triest. Kijk even naar dit linkje en steek er misschien wat van op.
m.youtube.com/watch?v=Zu-Cy2eeGkg

benjeallanggek | 27-01-19 | 00:47

@Diewijfvandielange

Ja je leert je kinderen opruimen, maar denk je zelf niet dat je zou gaan zoeken naar een andere oplossing als elke keer dat je kind een propje in de vuilnisbak gooit er een blauwe man aankomt die met een koevoet zijn borst openkraakt en een rib (van 1000 miljard) uit pakt??

Laat jij je kinderen dan nog steeds papier in de vuilnisbak gooien? Of ga je dan op zoek naar een andere manier om het huis schoon te houden zonder dat je kind dood bloed?

peterdh | 27-01-19 | 01:23
▼ 7 antwoorden verborgen

Ach: over vijf miljard jaar is onze zon door haar waterstof heen. Ze zal opzwellen en de aarde zal verdampen. Dan krijgen we het pas heet.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:28

Helderheid voor alles, al is dit een aardig artikel. De aanname klopt niet, de dijken breken namelijk niet. En als de zeespiegel stijgt gaat dat langzaam genoeg om de dijken op te hogen. Kortom, onnodige code oranje. Trap er niet in.

Willem_Oltmans | 26-01-19 | 23:27 | 1

3 kwart van dat poolijs zit al onder water en als de pool in het westen smelt groeit hij in het oosten weer aan. Dus het is een verplaatsing van het ijs. Dat veroorzaakt nauwelijks zeespiegel stijging.

Trumme | 27-01-19 | 00:40

Hulde. Met een vlijmscherpe pen en benijdenswaardige dosis gezond verstand wordt de dwaasheid van het huidige klimaatbeleid van deze regering hier gefileerd tot dunne plakjes onzin. Ik wil wel driedubbel glas in onze woning, als compromis voor zaken die we toch niet kunnen keren.

suscrofa | 26-01-19 | 23:20 | 2

Het klimaatbeleid gaat niet over opwarming, CO2 en klimaat. Het gaat om economische maatregelen mbt gas en olie import, milieuheffing als importtarieven en kwaliteitsnormen.

Epistulae_Morales | 26-01-19 | 23:56

@Epistulae_Morales
Exact. In plaats van gas heel veel geld rondpompen.

suscrofa | 27-01-19 | 10:30

@Feynman: dat het CO2 gehalte stijgt is onmiskenbaar. Ik vraag mij echter af of je dat 1-op-1 kunt koppelen aan stijging van de temperatuur. Je zou gelijk hebben als de energie instraling door de zon gelijk zou blijven, dat doet die echter niet. Door de huidige maunder minimum is de zon in een rust toestand gekomen die vergaande consequenties kan hebben, hoe die 2 krachten zich gaan uitwerken weet niemand (en de zonnestatus wordt angstvallig door alle wetenschappers verstopt, dat alleen al vind ik zorgwekkend).
Hier kun je zien hoe de huidige zonneinstraling is: www.spaceweather.com
De data komt van Nasa, en niet van een complotgekkie website...

ZwarteDag | 26-01-19 | 23:12 | 10

@Diewijfvandielange: dat knmi stukje is nou precies wat ik bedoel! Een stukje zo geschreven om alles onder de tafel te vegen.
De realiteit is dat de zon momenteel zich ZEER ongewoon gedraagt en dat eigenlijk niemand weet wat er gebeurt (vandaar ook dat er nu meer sat’s naar de zon worden gestuurd voor nadere studie).
Ik hoop van harte dat Zharkova ongelijk gaat krijgen, want een super minimum van 400 jaar lang gaat onze beschaving tot op het randje brengen... :-(
www.sott.net/article/400195-Professor...
Nogmaals, ik weet niet hoe het klimaat zich gaat uitspelen de komenden 100 jaar. Ik erger mij wel aan degene die menen de ‘waarheid’ te vertegenwoordigen, alsof het klimaat een simpele optel som is van alles wat we kennen en negeren dat we eigenlijk nog meer niet dan wel weten...

ZwarteDag | 27-01-19 | 03:21

ZwarteDag | 26-01-19 | 23:12
Ik trek uit jouw vraag twee compleet andere conclusies. Stel de CO2 stijging veroorzaakt de temperatuur verandering niet, dan helpt een CO2 verlaging ook niet, en werkt dit klimaatplan dus ook al niet.

Dan is er een andere reden waarom de temperatuur veranderd. En de ijskappen smelten. edition.cnn.com/2018/02/12/world/sea-...

Dat geeft dus ruis over de tussenstappen. Net zoals de discussie over menselijke of natuurlijke opwarming van de aarde. Het is goed die discussies even te laten, en te kijken naar de gezamenlijke conclusies. Waar partijen het wel over eens zijn.

Dat is dat de stijging van de zeespiegel minimaal 2 mm per jaar is en kan versnellen als het landijs van Antartica en Groenland het systeem in komt.

Dan wordt het tijd niet alleen aan indirecte oplossingen te denken die wereldwijde medewerking eisen, maar ook aan oplossingen waar meer controle en zekerheid over is.

Niet alleen discussie over vloerverwarming en een warmtepomp als preventie, maar ook een meter hogere extra dijk over 18 duizend kilometer. De oosterscheldekering werd 35 jaar na de watersnoodramp voltooid, en ik ben bang dat in de huidige politiek het besluitvormingsproces al langer gaat duren, daarna komt pas de zoektocht naar geld en arbeiders.

Feynman | 27-01-19 | 05:05

Als de temperatuur van de atmosfeer stijgt, stijg ook de temperatuur van de zeespiegel. Er zal meer water verdampen en hoe warmer de lucht, hoe meer vocht ze kan bevatten, het dauwpunt stijgt. De, door weinigen gekende, uitwisseling van warmte naar het heelal zal hierdoor toenemen en daarmee is één van de regelmechanismen verklaard. Maar er zijn er nog een aantal.

ugur | 27-01-19 | 09:05
▼ 7 antwoorden verborgen

Globalist warming!

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:08

Immigratie heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid antropogeen methaan alleen maar is gestegen in NL. En dus ondertekent men het Marrakesh verdrag, dat de immigratie moet faciliteren? Dit staat haaks op het klimaatakkoord.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:03 | 1

Ah! Dat is het! We eten geen stamppot meer, las ik nog op de Televaag vandaag. Al dat boetnlaandse vreten! Allemaal verplicht terug naar de stampot en klaar is het!

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:08

Bij de weg, wat is dat toch met die belachelijke die ik/men nooit heeft aangebracht-spaties in plempsels soms?

Wat ik dan wel weer fijn vind is dat er een nieuw knopje bij iedere gebruiker staat waar het aantal reacties wordt weergegeven en het vervolgens openvouwt, mocht men besluiten erop te klikken.

Goe gedoan en et giet oan! Godvergeemje(pardon my frysian-attempt)

Kop Kaaz | 26-01-19 | 23:03 | 3

Tekst wordt automatisch uitgevuld over de breedte.

Crusher | 26-01-19 | 23:07

Godvergeefmie en gen èènd, ie drietbuul (wat is deze)

Oprisp | 26-01-19 | 23:16

Oprisp | 26-01-19 | 23:16

Zoals ik al zei, mijn fries is erg roestig. Ik hoor graag hoe het beter moet.

Kop Kaaz | 27-01-19 | 00:29

Nu.nl als bronvermelding, is dat fakenews of is er een nieuwe klant binnengehaald of een combi.

Ongeblustekalk | 26-01-19 | 23:02

Zimbabwe is de volgende leveranciers aan Europa. Het gaat daar ook al niet echt lekker

Olleke | 26-01-19 | 22:52 | 2

Ooit de graanschuur van Afrika... en nu moeten ze hun vreten importeren... dom volk.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:10

Zelfs onze hond eet al hier.

Muuke | 26-01-19 | 23:30

Als de EU straks de Europese Umma, een moslimstaat is, zou zich dan nog iemand voor klimaatdoelen interesseren? Waarschijnlijk wil men het bewust warmer krijgen hier om ook hier het thuisgevoel van een woestijn te verkrijgen.

lulleficatie | 26-01-19 | 22:49 | 5

Rare jongens die regering. (Vrij naar asteriks en obeliks).

Muuke | 26-01-19 | 23:32

Ach, met een x op het eind die namen, vond het al zo raar staan.

Muuke | 26-01-19 | 23:37

Nou, Muuke, een hoofdletter aan het begin van een naam staat al een stuk minder raar.

ugur | 27-01-19 | 09:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Klimaatsceptici zijn net creationisten.
Ook zij zien zich geconfronteerd met de wetenschappelijke consensus, in hun geval dat de aarde niet 6000 jaar geleden in 6*24 uur gemaakt is.
Ook zij hebben er belang bij dat dat niet klopt, in hun geval omdat hun Bijbel dan niet klopt.
Ook zij zoeken naarstig naar professoren die bereid zijn te roepen wat zij willen horen, en die vinden ze altijd: in vakgebieden die geen zak met geologie te maken hebben bijvoorbeeld, of een paar seniele emeritus-hoogleraren, of mensen die helemaal geen hoogleraar zijn maar wel een witte jas hebben.
Die mensen hebben dan ontzettend lijvige artikelen geschreven die er ontzettend ingewikkeld uitzien.
De creationisten gaan dat dan heel precies lezen.
Vervolgens zijn zij een stuk deskundiger dan hun niet-creationistische buurman/collega/zwager die ze tegenkomen, en dan slaan ze die met hun kennis om de horen. Die buurman/collega/zwager heeft zich nooit in de materie verdiept, vertrouwt gewoon op de consensus, maar legt het in de discussie altijd af.
De creationist concludeert dat weer bewezen heeft dat hij gelijk heeft, en graaft zich zo steeds dieper in.
Je moest eens weten wat voor pseudowetenschappelijk parallel universum er bestaat om het creationisme te staven. Vaak met veel geld van Amerikaanse evangelicals gefinancierd.
Precies datzelfde zie je gebeuren in de klimaatdiscussie.

Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:48 | 29

Oh en verder, er is geen wetenschappelijke consensus. Het getalletje van 97% is volkomen kul, gebaseerd op een nonsens onderzoekje van Cook et al., dat inhoudelijk al niks voorstelde maar statistisch ook niet. Richard Tol was de eerste die het al ontmaskerde als nonsens. Legaties et al. deden daar nog een schepje bovenop door met de door Cook et al. gebruikte dataset en definities tot een consensus van 0,3% te komen.
link.springer.com/article/10.1007/s11...

Consensus is in de wetenschap ook betekenisloos als het gaat complexe vraagstukken. Over de natuurwetten en binas-tabellen is vrijwel 100% consensus, voor het overige is wetenschap geen democratie. Een theorie is niet waar als de meeste stemmen gelden. Een hypothese moet worden getest in repliceerbare experimenten en met waarneming geverifieerde of gefalsifieerde voorspellingen uit de theorie toetsen. Al het andere is sofisme.
In de wetenschap is er geen absolute waarheid. Absolute waarheden zijn iets voor religies en ideologieën. Daar heet het dogma. Wetenschap is per definitie sceptisch. Zodra het die scepsis verliest door een steeds kleinere circle jerk van aanhangers van een idee, die elkaar de onderzoeksgelden toeschuift en elkaars artikelen peer-reviewed en kritische geluiden in dat proces smoren, dan is er geen wetenschap meer, dan is er sprake van een kerk. Dus... in je eerste post spreek je jezelf meteen al tegen. De consensus al dogmatisch als uitgangspunt nemen is in wezen een clericale uitspraak, een absolute maatstaf aanhalen volr het gelijk en dan van criticasters het tegendeel beweren.

Och mevrouwtje toch... neuropsychologen en zouden een field-day met u hebben. Ik zou ze zelfs persoonlijk een zaagje overhandigen om uw schedel open te maken om te kijken wat daar allemaal voor troep in zit.

Stormageddon | 27-01-19 | 00:32

@Stormageddon
Altijd bizar, hoogintelligente mensen die gajes de kans geven zich voort te planten en eerzame mensen uitlachen.

Ongeblustekalk | 27-01-19 | 00:49

De wetenschap weet nog steeds niet hoe een mens exact werkt dus laat staan de aarde en het klimaat.

steekmug | 27-01-19 | 06:44
▼ 26 antwoorden verborgen

0,0003 graden in 2100 betekent dat al onze inspanningen er op gericht zijn dat over 80 jaar, één willekeurige dag per jaar, zeg 17 mei, die dag geen 21 graden wordt, maar 20,9. Dat heb je 0.1 / 365 = 0,0003 graden gemiddeld. Scheelt dat een slok op een borrel of niet?

lulleficatie | 26-01-19 | 22:47

Feynman: verkeerd bezig om de NU.NL / NYT scare stories te promoten terwijl de BS al dagen geleden onderuit is gehaald. o.a. hier door Tony Heller:

realclimatescience.com/2018/12/greenl...

Zwizalletju | 26-01-19 | 22:45 | 3

Ah! Een WordPressblogje dat 'RealClimateScience' heet! Met echte grafiekjes enzo! En een man met een stropdas! En waar je niet kunt lezen wie erachter zit, en wat voor expertise hij heeft! Nee, daar neem ik natuurlijk echt voetstoots alles van aan!

Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:51

@Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:51 | dat kun je wel. Kijk maar wat hij over zich zelf vertelt, deze groene figuur. En ja hij is meer te vertrouwen dan anderen, en het grafiekje komt van de Denen in dit geval, en al het andere dat hij laat zien komt ook uit bijvoorbeeld US govt bronnen.

Zwizalletju | 26-01-19 | 22:54

@Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:51 ik zie dat hij op zijn nieuwe blog iets minder heeft staan over zich zelf, kan het niet meer vinden. twitter account: twitter.com/SteveSGoddard YT : www.youtube.com/c/TonyHeller behoorlijk invloedrijk, pain in the ass van velen.

Zwizalletju | 26-01-19 | 23:00

Wanneer ik een GrLinkser of ander mentaal dolend schepsel een blikje fris met prik zie nuttigen maak ik hem/haar/het attent op het feit dat hij/zij/het doende is met nutteloos toegevoegde kooldioxide het klimaat ongunstig te beïnvloeden. Want wie 'a' zegt, moet consequent zijn en doorgaan tot 'z' en dus: verbiedt om te beginnen alle koolzuurhoudende dranken. No pain no gain.

isitsoornot | 26-01-19 | 22:43 | 3

*klapklapklap* en ze mogen ook geen scheet meer laten, dat is ook veel CO2 en ook nog CH4: helemaal een sterk broeikasgas!

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:47

MacMiep.nl / Ja, en degenen die dat advies ter harte hebben genomen zijn te herkennen aan hun samengeknepen billen, neem ik aan.

isitsoornot | 26-01-19 | 22:57

Als een linkse klimaatfascist weer loopt te janken dat we niet genoeg floegteliengen binnen halen dan attendeer ik hem (m/v/x) er altijd fijntjes op dat die floegteliengen ook allemaal vervuilend werken; immers die willen ook koken, wonen, schijten, verwarming, douchen, autorijden, enz.
De reactie is dan altijd een glazige afgewende blik

telelezer | 26-01-19 | 23:07

Het is allemaal niet relevant. Rond 2100 zijn grote delen van Nederland onbewoonbaar. Zonnepanelen, warmtepompen en driedubbel glas ten spijt.

zeeman73 | 26-01-19 | 22:41 | 3

U doelt op de dan allang ingevoerde Sharia, alle dames in een tent en alleen uit onder leiding van hun vent?

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:48

Ik hoop het jaar 2070 A.D. te halen met een goede mentale en fysieke gezondheid. We zullen zien.

sjef-van-iekel | 26-01-19 | 22:51

@sjef-van-iekel | 26-01-19 | 22:51: Dan hoopt deze jonge blom van 99 met u te kunnen proosten op het mooie weer!

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:03

Nog mensen hier die zich het Zure Regen debacle van de jaren 80 herinneren? Hele Duitse bossen zouden doodgaan door teveel zwavelzuur in de regen. Op vakantie nooit wat van gezien. En op de plaatjes leek het toch echt ernstig....
Bleek een hoax van Greenpeace en consorten. Sindsdien ben ik erg kritisch op dit soort doemverhalen. CO2 een broeikasgas? Ja, kijk maar naar de planeet Venus. Maar zonder broeikaseffect zou de aarde zo goed als onleefbaar zijn wegens te koud. Het zou aan de mens liggen en de uitstoot van fossiele brandstoffen, maar is dat wel echt aangetoond? In het verleden is het immers al veel warmer - en kouder - geweest dan nu. Het klimaat heeft altijd gefluctueerd, dat staat wèl vast. En 800 jaar geleden woonden er veel minder mensen op de aarde en was er geen grootschalige fossiele uitstoot. Wel veel meer bos en geen vervuiling van de zee - grote CO2 opnemer. Je hebt leugens en je hebt statistiek...

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:40 | 6

@botbot | 26-01-19 | 22:54: vanwege de giftigheid van lood en zwavelzuur. Maar SO2 alleen was niet de oorzaak van dooie bossen. En zo werd dat wel gecommuniceerd naar het publiek.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:58

@ MacMiep.nl | 26-01-19 | 22:58 |
Niet alleen maar het nam wel drastisch af.
Verder was er weinig aan te doen of te verdienen.

botbot | 26-01-19 | 23:08

Water in de vorm van waterdamp (70%) en waterdruppels (20%) is voor ongeveer 90% verantwoordelijk voor het totale broeikaseffect; de resterende 10% komen voor rekening van de andere broeikasgassen, waarvan CO2 het belangrijkste is. Bij een menselijk aandeel van 25% van de totale geaccumuleerde hoeveelheid CO2 betekent dit dat minder dan 2,5% van de totale hoeveelheid broeikasgassen op ons conto komt. Hoe kan het dat die minieme bijdrage in staat is om het atmosferische CO2-gehalte zo op te drijven? De vraag stellen is hem beantwoorden. De CO2 toename is het gevolg van klimaatverandering, niet de oorzaak. Laat die verbluffende conclusie tot je doordringen en je beseft dat al die maatregelen niets zullen uithalen. Leer er mee leven, ooit wordt het gewoon weer kouder.

Buerman | 26-01-19 | 23:31
▼ 3 antwoorden verborgen

Het meest onzinnige argument is nog wel:
"Nederland is een gidsland".
Waarom dan?
Wie volgt is voorbeeld? India? China? Amerika? Togo?
Onzin.

Is dit nog nieuws? | 26-01-19 | 22:39 | 1

Gidsland? Zodra de regeringen in die landen zien hoe makkelijk de naieve NL bevolking zich financieel laat uitzuigen zullen hun regeringen "Gidsland Nederland" als de kippen volgen, want er is groot geld te verdienen met de klimaatpsychose bangmakerij.

telelezer | 26-01-19 | 23:13

Klimaatakkoord is zo drastisch, dat het aankomt als een mokerslag bij de bevolking. Vooralsnog heerst verontwaardiging en ongeloof, maar wanneer puntje bij paaltje komt gaan we hier zeker Franse toestanden krijgen. Want dit is niet niks allemaal. Dit klimaatakkoord is voor een groot deel van de bevolking een regelrechte bedreiging van hun voortbestaan. Dit kunnen ze niet betalen!

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:37 | 3

Het klimaat"akkoord", dat niet het akkoord heeft van degenen die moeten betalen, is een opsomming van honderden, niet op elkaar afgestemde voorstelletjes. Het woord "kernenergie" wordt éénmaal genoemd. Kan zo de prullenbak in. Graag een nieuwe poging, maar dan wel goed aub.

jacobh-59 | 26-01-19 | 23:06

""wanneer puntje bij paaltje komt gaan we hier zeker Franse toestanden krijgen""
@ Van Duyvenbode
Daar zijn we te lamlendig voor gemaakt door ons onderwijs en de MSM

telelezer | 26-01-19 | 23:16

Klopt en niemand van die club die durft te praten over de economische impact. Binnenlandse bestedingen zullen instorten en onze productiekosten (en dus export) ook. Dit plan uitvoeren betekent het faillissement van Nederland.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:55

Nog een andere naieve observatie. Ten tijde van Sjuul de Keizer had Engeland wijngaarden. Toen geen hoge CO2. Bestaat er een kans dat de CO2 geen dominante driver is van klimaatvariatie?

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:34 | 5

@Van Duyvenbode | 26-01-19 | 22:46: Yep. Gaat net zo als met die groene stroom certificaten: gebakken lucht en de consument maar betalen. De intensieve veehouderij is intussen al bezig, al is dat meer ammoniak gericht.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:05

""Nog ff en er komt een methaanbelasting, en krijgt u uw jaarlijkse methaan uitstoot belasting. Letterlijk windhandel.""
@ Van Duyvenbode
U vergeet dat we in NL overal maar dan ook overal belastingen voor hebben: Die hebben we dus allang: Rioolbelasting

telelezer | 26-01-19 | 23:18

@telelezer | 26-01-19 | 23:18: Niet correct. Of verdwijnen jouw scheten soms in het afvoerputje.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 23:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Juist voor het aanleggen en verhogen van dijken kan je met vrij weinig mensen toe. De logistiek is een veel groter probleem en het gebrek aan kennis bij de overheid is pas echt een bedreiging voor de succesvolle uitvoering van dit soort projecten.

JeanDragage | 26-01-19 | 22:32

Klimaatleugens en sprookjesboek, de hele meuk al talloze malen gedebunkt maar onaantastbaar wegens "wetenschap is ook maar een mening" geloof.

Maarre, als ze in de (hoop ik verre) toekomst bij mij aan de deur komen om m'n gastoevoer af te sluiten steek ik m'n hut jankend in de fik want dan ben ik er echt klaar mee. Tientallen jaren stress en ellende door klimaatmafketels en hordes Mohammedanen, te danken aan hele meutes van de bevolking die te lam of te ver geindoctrineerd zijn om zelf te denken.

Ik denk trouwens dat ik niet de enige ben die van plan is het "probleem" zo op te lossen, Pinokkio!

Kinkfactor | 26-01-19 | 22:31

"De praktijk is duidelijker: in 2017 steeg de wereldwijde CO2 uitstoot met 1,6% en de schatting over 2018 is zelfs 2,7%. " De CO2 concentratie is om en nabij de 0.04% in de Atmosfeer. Over 2018 zou de CO2 concentratie gestegen zijn tot : 0.04 + (2.7/100)*0.04 = 0.04 + 0.00108 = 0.04108% . Nog steeds behoorlijk laag dus. Deze CO2 percentages zijn veel te laag voor flora, fauna, landbouw en veeteelt om goed te kunnen gedijen. Maar de trend die is ingezet in 2016 met de verkiezing van Donald Trump tot President is de juiste.

rmstock | 26-01-19 | 22:22 | 5

Is dit nog nieuws? | 26-01-19 | 22:28, Jezus, is het nou zo moeilijk? Als het over daling in 2017 gaat dan gaat het over het niveau van begin van dat haat tot eind van dat jaar. Lastig hé nadenken.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:52

Nou en? Als de CO2 uitstoot de afgelopen 50.000 jaar gedaald is en dan stijgt deze een aantal 1000 jaar, is dat dan erg?

Is dit nog nieuws? | 27-01-19 | 12:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Fuck dat klimaat, ons [sociale] 'klimaat' is zo fucked up dat het me allemaal niets meer kan schelen, ik ben zo boos over "'De Holocaust gaat niet alleen over joden, maar gaat ook over het recht voor jou als moslima om die hoofddoek te kunnen dragen,’" dat wat mij betreft het klimaat morgen nog de hele wereld mag bombarderen met sneeuwlawines en horrorbranden, stomme mensen met hun stomme gewauwel. Sterf maar uit.

severalminutes | 26-01-19 | 22:21 | 2

Het werkelijke probleem durft bijna geen politicus te benoemen: overbevolking.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:24

MacMiep
Precies. Want dat houdt in dat de schuld niet bij de blanken ligt maar bij bijvoorbeeld de Afrikanen. Dat moet voorkomen worden. Daarom staan er meer en meer artikelen in de Volkskrant dat bevolkingsafname geen oplossing is voor het klimaatprobleem. De klimaatdiscussie moet wel de linkse kant op blijven gaan.

metdedag | 26-01-19 | 23:58

Aha. Nu ben ik:
Olie tanker verliest 200 ton olie in Rotterdamse havens (6 maanden geleden): www.nu.nl/binnenland/5327300/tanker-l....

deze maand: Mexicaanse benzine pijpleiding gexplodeerd: inmiddels meer dan 90 doden en honderden gewonden: nos.nl/artikel/2268118-dodental-explo...

Daarbij dankzij 6 Tesla PowerWalls is onze energie rekening 49 dollar op jaar basis. Dit zijn alleen vastrecht kosten, wij wekken 100% van onze energie op, inclusief die voor de bijna 6 jaar oude Tesla. Overigens hebben wij wel een elektrische CV ketel. Wij hebben geen gas aansluiting (daarvoor zitten wij teveel in het buitengebied in Virginia) en een warmtepomp is onhaalbaar..

TuurlijkNiet | 26-01-19 | 22:50

Wat ik nooit begrepen heb is die Ötzi mummie in de Alpen. 5.000 jaar geleden was het kouder. Toen liep de beste man over een alp zonder dikke ijslaag. Daarna raakte hij 5.000 jaar ondergesneeuwd.
Was het dan 5.000 jaar geleden net zo warm/koud als nu?

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:17 | 4

Nee, waarschijnlijk niet. Kunnen ze zien aan de ijslagen in gletsjers en ringen van bomen. Ons klimaat is niet constant en is dat nooit geweest.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:22

Er zijn kennelijk warmere en koudere perioden op aarde. Op groenland woonden ook een paar honderd jaar lang vikingen totdat het kouder werd en ze er niet meer konden wonen. Dat las ik net op de smithsonianmag website.

sjef-van-iekel | 26-01-19 | 22:34

Ik heb er een docu over gezien, waar je echt laagjes ijs afwisselend met zand zag. En dan was echt over super lange periode. Eigenlijk vrij constant. Het enige wat er naar mijn mening kan veranderen is dat de laagjes andere diktes krijgen, maar de actie en reactie blijft gelijk.
Maar linkse mensen willen gewoon geen tegengeluid. Dan worden ze lastig en gaan ze schoppen. Gewoon mentaal kleine kinderen, die nu zover gaan dat ze de echte kinderen tegen hun ouders willen opzetten.
Als ik erachter kom dat 1 leraar mijn kind opzet om te gaan staken, dan is de hel los.

ET007 | 26-01-19 | 22:59
▼ 1 antwoord verborgen

Als een mierenkolonie aan hun water voelt dat ze lang natte pootjes gaan krijgen zoeken ze hoger gelegen regionen op en er zijn zelfs beestjes die een dammetje bouwen of in bomen gaan wonen. De mens echter niet, die laat zich liever uitzuigen door een zooitje ratten.

Breinbrouwsels | 26-01-19 | 22:16

Het is paniekpolitiek. Door de Groningse aardbevingen en hevige protesten van de getroffen bewoners, zag de staat zich gedwongen de gasproductie 15 jaar eerder af te bouwen dan was voorgenomen. NL gasproductie zou normaal gesproken eerst (abrupt) eindigen omstreeks 2030-35. Dat was echter te optimistisch gedacht. En nu is er dan sprake van ad hoc beleid, mooi opgetuigd met de term "klimaatakkoord", terwijl iedereen weet dat het klimaat er niets mee te maken heeft. Het is de vroege dood van het Groningse gas dat de regering heeft gebracht tot deze draconische "klimaat"maatregelen.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:13 | 4

Amen.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:15

*Zoek wil

Is dit nog nieuws? | 26-01-19 | 22:15

+1 dear 'Bode

Engelandspieler | 26-01-19 | 23:49
▼ 1 antwoord verborgen

Aan de basis van de 97% concensus staan vragen als: Is CO2 een broeikasgas? en Warmen broeikasgassen de atmosfeer op?" Klimaatsceptische wetenschappers als Richard Linzen, Freeman Dyson, Judith Curry zeggen ook ja op deze vragen en zijn onderdeel van de concensus. Ik kwam het consensus argument net weer tegen in de reaguursels.

Sjoerdhendrik | 26-01-19 | 22:13 | 4

Consensus = politiek
Falsificatie = wetenschap
Iedereen die wetenschap en consensus in één zin verkoopt snapt het niet.

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:19

Curry beweert absoluut niet dat er sprake is van catastrophale door mensen veroorzaakte opwarming. Het tegendeel, ze is opgeschoven naar de skeptische kant en zeer realistisch. De 97% is al -tig keer onderuit gehaald, en volgens mij zit Lindzen ook op een normale manier in dit verhaal, niet klimaat doem shit verhalen maar vertellen wat er mogelijk echt gebeurt.
En consensus is de dood in de pot. Een man of vrouw kan alles onderuit halen, zo zou wetenschap moeten werken, niet het belemmeren en belachelijk maken van andere zienswijzen.

Zwizalletju | 26-01-19 | 22:24

Dyson , een van de slimste figuren op deze aardbol , zit trouwens in de Academic Advisory Council van the GWPF, ( The Global Warming Policy Foundation ), een clubje van hoge heren en wetenschappers dat alleen maar de feiten benoemd en niet met stompzinnige alarmistische BS komt.

www.thegwpf.org/who-we-are/academic-a...

GWPF newsletter van 25 jan 2019 : mailchi.mp/b0acd2db147a/russia-saudi-...

Zwizalletju | 26-01-19 | 22:30
▼ 1 antwoord verborgen

Wat dachten we van een fikse epidemie om pakweg de helft van de mensheid uit te roeien? Gewoon, de balans weer een beetje herstellen.

Eduardo- | 26-01-19 | 22:12 | 5

Moet je wel bereid zijn om iedere vorm van welvaart de rug toe te keren, want de economie draait op mensen, zelfs de losers.

sarcastro | 26-01-19 | 22:33

Is dit nog nieuws, bij het eerste beste ebola geval holt iedereen daar heen om de boel te redden. Mooi hoor, maar dat helpt de normale natuurlijke instandhouding van de wereldbevolking niet.

Muuke | 26-01-19 | 23:55

De groene griep pandemie.

suscrofa | 27-01-19 | 10:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Leuk gegeven: 1 kg cement/beton levert 1 kg CO2
Gewoon scheikunde!

Het gewicht van elke beton-kilogram woningbouw/deltawerken/bestrating komt aan CO2 vrij in het productieproces!

Bolhoed | 26-01-19 | 22:12 | 4

Hou eens op met die logica, daar houden we niet meer van tegenwoordig.

sarcastro | 26-01-19 | 22:31

Weet je hoeveel beton je nodig hebt om een windmolenpark aan te leggen?

Harkstede! | 26-01-19 | 22:34

Ik wil wel bubbels in mijn bier! Zolang daar nog geen CO2 belasting op wordt geheven hou ik me koest.

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:42
▼ 1 antwoord verborgen

"Deze getrapte opwarming van de aarde maakt de discussie over menselijke opwarming overbodig"
Feynman: leg jij nou als uber-beta eens even aan ons uit hoe het kan dat in de Middeleeuwen het veel warmer was dan nu.
Een tijd met veel minder mensen, veel meer bos en stoken op hout. En waarom er daarna de 'Kleine IJstijd' is gekomen.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:10 | 6

Niet doen, niet kapotnuanceren. 0,000007 graden in 2050 was al veel opwarming wat ze toch al mooi terug hebben gebracht naar de doelstelling van 0,000003 graden.

Breinbrouwsels | 26-01-19 | 22:20

En MacMiep, leg jij eens uit hoe het zat met die witte pakken na de Bijlmerramp! En die lijken in Auschwitz die eigenlijk van slachtoffers van de bombardementen op Dresden waren! En van de fossielen van dino's die in de grond zijn gestopt door God om ons geloof op de proef te stellen!

Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:35

Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:35, ma miep heeft gewoon gelijk. New York ligt op, dezelfde. Breedtegraad als Madrid maar daar kan het makkelijk 20 tot 25 graden vriezen. De golfstroom houdt West Europa warm en zuid Engeland zelfs subtropisch. Als die stroom veranderd wordt het hier niet 2 graden warmer maar 10 kouder

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben benieuwd hoeveel meer voetafdruk (gas/elektriciteit/grondstoffen-verbruik) ik heb dan een mens zich tegenwoordig zou kunnen permitteren als het mondiaal gelijk verdeeld zou zijn over alle mensen. Ik vermoed dat ik er als baby al overheen ging, door alle luiers en wegwerpdoekjes. Als westerling leef je geloof ik sowieso al in de negatieve cijfers. Dat zit me niet lekker, maar omdat ik het echte overzicht niet heb en me te machteloos voel, heb ik me een laconieke houding aangemeten. Bij zo'n bericht denk ik kortstondig 'Oja, het is allemaal heel erg,', en dan zet ik het weer van me af. Maar ergens in mij schuilt het schuldgevoel, wachtend op een concreet plan.
De kans is echter groot dat mijn twijfel, die met de jaren toeneemt, over wat een juist plan is, tegen die tijd alle daadkracht in de kiem zal smoren.

RozemarijnLucassen | 26-01-19 | 22:09 | 2

Blabla
Afrika
Sinds de ijstijd warmt de aarde al op.

Is dit nog nieuws? | 26-01-19 | 22:11

Jij kunt er toch niks aan doen dat je hier geboren bent? Of had je liever een paar graspollen met boombast als luier gehad?

Rest In Privacy | 26-01-19 | 22:27

Een Dijkgraaf die Plas als achternaam heeft...je verzint 'niet.
Zou de goeierd al een overtreffend plan klaar hebben liggen,dan zou koning watermanagement er toch wel wat munten met zijn trademark in kunnen steken?
Een paar kunstschatten verkopen,en alvast een voorschotje van de Koninklijke Oil aandelen erfenis,zou een mooie geste van vaderlandsliefde zijn aan het Nederlandse volk en zijn nieuwbakken onderdanen die nog niet kunnen zwemmen....toch?...toch?

Welles! Nietes! | 26-01-19 | 22:07

Mooie foto.
Heeft Rotterdam plannen zijn oude haven weer te openen?
Het ziet er zo wel gaaf uit.

nr123456789 | 26-01-19 | 22:03

Als het zo doorgaat dan moeten wij met zijn allen binnen 200 jaren naar Sauerland verhuizen.
Snel Duits leren doet.

ProAsfalt | 26-01-19 | 22:02 | 2

In ieder gevallen snappen de Duitsers dat deze keer wij wat 'Lebensraum' claimen

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:08

Echt, rot op met dat gelul dat het allemaal geen zin heeft omdat de rest van de wereld het ook niet doet. Laat dat nou precies zijn wat álle landen elkaar verwijten en wat één van de belangrijkste redenen is waarom er geen zak gebeurt, en de boel dus naar de kloten gaat. De voornaamste reden voor landen om niet met het klimaat aan de slag te gaan, is de angst om aan concurrentiekracht in te boeten ten opzichte van buurlanden. Zodra er één land begint, verliest dat argument in hoog tempo aan kracht. Het lijkt op het schoolfeest waarvoor ik deze week kaartjes moest verkopen aan mijn derdeklasleerlingen: van de meisjes ging niemand omdat er niemand ging. Toen ik één van die meisjes stilletjes een gratis kaartje gaf onder voorwaarde dat ze tegen alle meisjes zou vertellen dat zij wel ging, waren de kaartjes in geen tijd uitverkocht.

Diewijfvandielange | 26-01-19 | 21:59 | 7

Afrika en het Midden-Oosten zijn op dit moment nog peanuts in vergelijking met VS, Europa en de grote landen in Azië www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emiss.... En bovendien: dijken ophogen kan ook niet eindeloos, en woonarken voor 20 miljoen lijkt me ok wat optimistisch.

Diewijfvandielange | 26-01-19 | 22:25

Diewijfvandielange
Rustig aan joh. Er gaat helemaal niets door een eventuele opwarming naar de Klote. Zelfs de ijsberen niet. En om de wereld nu te vergelijken met een feestje voor wat bakvissen getuigt van enige naïviteit. Ik begrijp dat u in het onderwijs zit?

metdedag | 27-01-19 | 00:11

Ik laat in het midden of je die maatregelen van het IPCC wel of niet moet nemen.

Ik zeg alleen dat je ook een plan B moet hebben om dijken te bouwen mocht het misgaan, en dat je voor beide plannen nog 1 of 2 arbeiders mist.

Feynman | 27-01-19 | 05:08
▼ 4 antwoorden verborgen

De windturbines in en rondom Nederland zullen het klimaat in Nederland duizenden malen meer beinvloeden dan de klimaat verandering door de co2 reductie die ze opleveren.

watazooi | 26-01-19 | 21:54 | 3

Vertel...

Runderknak | 26-01-19 | 22:12

watazooi | 26-01-19 | 21:54
het klimaat in Nederland duizenden malen meer beinvloeden

Het klimaat in nederland houdt zich aan landsgrenzen? wow.

Is dit nog nieuws? | 26-01-19 | 22:22

Nooit van microklimaat gehoord? Bekijk dit maar eens in Google. Kan heel goed door menselijk ingrijpen worden beinvloed.

watazooi | 26-01-19 | 23:48

Woningmarkt is totaal verziekt in Nederland. Op alle vlakken. Van financiering, subsidie, vraag en aanbod, regels...

azijnseikerT | 26-01-19 | 21:52

Een mens ademt ongeveer 900 gram co2 per dag uit.

Neuth | 26-01-19 | 21:50 | 6

Als ik nu 5 x 3150 euro/dollar neer leg, mag ik met mijn gezin dan uit de klimaat molen? Ik wordt een beetje misselijk..

TuurlijkNiet | 26-01-19 | 22:57
▼ 3 antwoorden verborgen

Vernomen van RWS: over 2018 is voor geheel de Nederlandse kust gemeten een zeespiegel..... DALING van 4 cm!!!!

Loevestein | 26-01-19 | 21:46 | 6

Als al het ijs op de polen smelt..... is het in Antarctica 50 graden warmer. In dat geval is de zeespiegelstijging wel onze minste zorg.

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:15

Linkje?

smurfige_smurf | 26-01-19 | 22:20

Heldheino ik neem aan dat dit sarcastisch bedoeld is anders....... Wow.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Gelukkig zitten er veel goed geïnformeerde reaguurders hier, die het verhaal van Feynman relativeren.
Die CO2-gekte wordt onze ondergang, als redelijk intelligente mensen zich zo gemakkelijk laten meesleuren. De zeespiegel stijgt 15 cm per eeuw en dat is al eeuwen zo. Straks zakt hij weer en kunnen we naar Engeland lopen, net als 20.000 jaar geleden. Gelukkig krijgen echte wetenschappers steeds meer voet aan de grond.

bolletje kaas. | 26-01-19 | 21:44 | 9

Wetenschapper horen niet naar bevestiging van andermans conclusies te zoeken maar juist naar fouten in bestaande onderzoeken en vooral conclusies

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:31

Feynman, je bent je bewust dat je je "bewijs" van CNN hebt?

Ben Hetzat | 27-01-19 | 14:02
▼ 6 antwoorden verborgen

Het is heel simpel: Eerst adaptatie. Geld over? Kernenergie.

TheBigKirth | 26-01-19 | 21:43

Op de universiteit heb ik ooit geleerd dat het uitsterven van de pinguïn bepalend wordt. Valt de pinguïn op de witte buik dan werkt de albedo ongunstig, valt de pinguïn op zijn zwarte rug dan werkt de albedo juist gunstig. Laten wij er het beste van hopen, al maakt het me verder geen ene zak uit (en de aarde ook niet).

JohnJames_001 | 26-01-19 | 21:42 | 5

De ene helft valt op z'n buik en de andere op z'n rug, dan zijn we nog nergens.

sarcastro | 26-01-19 | 22:24

Het sterven van de ijsbeer heeft dan geen bepalende impact op het albedo van de poolkap. En sinds het verbod op het uitroeien van die grijze zeehonden begin jaren '80 met als gevolg een grote populatie grijze warmteabsorberende vlekken op de Noordpool is de temperatuur op de Noordpool gaan stijgen.

Winter_is_coming | 26-01-19 | 22:26

@nieuwebdeen. Denk eerder uva

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:28
▼ 2 antwoorden verborgen

In diep gelegen gebieden moet maar beter niet meer gebouwd worden. Het KNMI publiceerde vorig jaar nog een bericht dat de zeespiegelstijging stabiel op ca. 23 cm per eeuw ligt. Dat komt mogelijk mede doordat er meer landijs op Groenland smelt dan er door sneeuw bijkomt, het moet toch ergens vandaan komen en de overige gletschers kunnen steeds minder bijdragen aan die stijging omdat ze steeds kleiner worden. Voor Nederland is het zakken van de bodem overigens een veel groter probleem met tot meer dan 50 cm per halve eeuw. En ook als de zee maar 23 cm per eeuw stijgt moeten de dijken er eens aan geloven. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om een "oplossing" voor Nederland te implementeren als er geen oplossing voor de wereld wordt gevonden en die is op dit moment ver te zoeken.

AlexanderVissers | 26-01-19 | 21:40 | 1

Heb het eerder in deze draad al geplempt. De ijslaag op Groenland is de laatste jaren aanzienlijk dikker geworden. Alleen door een wijziging van de zeestromen is het aan de kust warmer en dus minder ijs.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 01:27

Zoveel conflicterende informatie en meningen. Tussen alle knappe koppen op deze wereld moet er toch wel één zijn die deze materie feitelijk onweerlegbaar en definitief in kaart kan brengen? Dat praat een stuk makkelijker.

MickeyGouda | 26-01-19 | 21:39 | 4

De klimaatwetenschapper die het er niet mee eens was is geen klimaatwetenschapper meer.

skoftig | 26-01-19 | 22:26

botbot | 26-01-19 | 21:45

Het domste argument!

Vroger was ook iedereen het eens dat de aarde plat was.

Je gel*l in dit topic, laat goed zijn wat voor wereldvreemd persoon jij bent.

Engelandspieler | 26-01-19 | 23:45

@botpot
Over het algemeen is zo'n ruim begrip. Waar zijn ze het over het algemeen eens
Dat de zeespiegel 4 m stijgt of 20 cm
Dat het 20 graden warmer wordt of 2 graden
Dat co2 en opwarming iets met elkaar van doen hebben.
Waar zijn ze het met elkaar over eens. In het algemeen dan he.

metdedag | 27-01-19 | 00:20
▼ 1 antwoord verborgen

Ik heb toch uit diverse bronnen vernomen dat de ijskap van Antarctica groeit als een dolle omdat het daar kouder wordt. Bovendien zou de temperatuur de afgelopen 20 nauwelijks zijn gestegen. Ze hebben het ook niet meer over opwarming van de aarde maar over klimaatverandering

metdedag | 26-01-19 | 21:35 | 8

@nieuwe_Deen
Die 400.000 jaar lijken natuurlijk heel lang voor ons sterfelijken die nog geen 100 worden. Maar vergeet niet dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is. En dan stellen die 400.000 jaar natuurlijk niet zoveel voor. En dat is ook precies het probleem met deze discussie. Ons referentiekader is veel te beperkt om hier echt zinnige dingen over te kunnen zeggen.

medusa324 | 26-01-19 | 22:42

@ metdedag: je eerste link verwijst naar een bron die heel oud is, van 2002. Er is inmiddels ook nieuwere data, maar die noem je niet. Dat zal wel een reden hebben.
Je tweede link heeft het over een korte daling van de temperatuur. Dat kan natuurlijk best, de temperatuurverandering is grillig, maar als je naar een langere periode kijkt zal je zien dat de temperatuur echt toeneemt.

nieuwe_Deen | 27-01-19 | 08:43

@medusa324: ja de aarde overleeft het wel, maar we zijn meer geïnteresseerd in de vraag hoe het de mensheid vergaat in de komende pakweg 1000 jaar...

nieuwe_Deen | 27-01-19 | 08:52
▼ 5 antwoorden verborgen

En terwijl het ene na het andere kooldioxyde-gerelateerde doemscenario de revue passeert ligt het methaan-monster in de diepzee grinnikend te wachten op het kantelpunt. Ok, het is een iets andere koolstofverbinding, maar het wordt minstens zo spannend en leuk.

isitsoornot | 26-01-19 | 21:34 | 2

Heb je dat boek ook gelezen? John Barnes - Mother of Storms (Moeder der Stormen).

Mubbenschonster | 26-01-19 | 21:48

Mubbenschonster/ Nee, ik dacht meer in de richting van de film 'The Day after Tomorrow'.

isitsoornot | 26-01-19 | 21:58

In Nederland neemt bij Klimaatkolder, voetbakgekte en oranjegejuich en geloof het over van de ratio. De Klimaatkolder is helaas de meest kostbare domheid. Gelukkig dringt het iets door dat 6 in plaats van 4 graden in de winter best fijn is, Het scheelt veel gas, de koeien kunnen langer de wei in en met 0,8 in plaats van 0,4 procent broeikasgas ( Hoeveel? ja nul komma,,,%)groeit het gewas 20 procent harder:)
Verhoog de zeedijken en en stoken die kolencentrales!

maarten1959 | 26-01-19 | 21:32 | 1

juist

ET007 | 26-01-19 | 23:10
-weggejorist-
Rest In Privacy | 26-01-19 | 21:28 | 2

We hebben nog tweehonderd jaar de tijd voor het water echt problemen kan opleveren. Dat is technologisch gezien heel lang (vergelijk 1819 met 2019). Robotjes die traag werken op hernieuwbare energie zouden best wel eens waterwerken kunnen uitvoeren. Ik geloof niet in het tegenhouden van de temperatuurstijging. We gaan naar 10 miljard mensen, vooral in India en Afrika. Dat kan Nederland niet tegenhouden, al is de technologie op zich wel interessant. Hoe dan ook is de temperatuurstijging handig tegen de volgende glaciale periode die er over enkele duizenden jaren aankomt. Water is makkelijker tegen te houden dan een ijslaag van 100 meter dik die neersneeuwt.

Zyprexa20mg | 26-01-19 | 21:24 | 1

En na de 10 miljard gaat het weer naar beneden. Komt allemaal wel goed. Als er teveel mensen komen sterven er vanzelf een paar aan een epidemie. Als te weinig te eten is stopt het doorfokken vanzelf. Alle hulp daarheen verergert het probleem.

Frau Merkel | 26-01-19 | 21:33

Gelul, de poolkappen smelten helemaal niet. Je moet niet naar de krantekoppen kijken maar naar de data! De poolkappen winnen juist heel veel ijs de afgelopen 10 jaar. Al dat gelul over CO2 is niet meer dan dat... Gelul... Global warming is de grootste wetenschapplijke fraude ooit.

Harkstede! | 26-01-19 | 21:22 | 4

Tony Heller is een pseudoniem van Steve Goddard by the way...

Harkstede! | 26-01-19 | 21:41

The North Atlantic Oscillation schijnt een grote invloed te hebben op het weer en ijsvorming op de noordelijke helft van de aarde. Deze NOA zou een cyclus van ongeveer 40-50 jaar doormaken. Herinneren we ons nog de relatief koude jaren '70?

Winter_is_coming | 26-01-19 | 21:48
▼ 1 antwoord verborgen

Twee vliegen in één klap: al die nieuwkomers bij binnenkomst gewoon een schep in hun handen duwen.

bisbisbis | 26-01-19 | 21:22 | 1

Voor dit revolutionaire idee deinzen ze denk ik een beetje terug. Gratis geld, weet u nog?

MickeyGouda | 26-01-19 | 21:29

Deep State heeft allang zero-point energie technologie, nul co2 emissie, maar houden die geheim om het huidige verdienmodel te kunnen blijven uitmelken.

negorij | 26-01-19 | 21:21 | 1

Proost!

Oepsie1234 | 26-01-19 | 21:27

@ De Droit | 26-01-19 | 21:15 |
Ze zouden u hoogleraar moeten maken tegen zulk gel*l kan niemand tegen op.

botbot | 26-01-19 | 21:18 | 2

Tegen uw gezwets kunnen inderdaad weinigen op.

Ommezwaai | 26-01-19 | 23:41

Check de spiegel botbot.

Engelandspieler | 27-01-19 | 01:10

Ik moet zeggen dat Rotterdam flink opknapt van die klimaatverandering. Ik zet meteen de kachel wat hoger!

medusa324 | 26-01-19 | 21:18

"De concentratie CO2 is sinds 1960 met de helft gestegen.".

Sorry Feynman, maar dat is onzin. Het CO2-gehalte in de atmosfeer was 500 ppm voor de industriële revolutie en nu 550 ppm.

Gemiddeld -op de zg. Geologische tijdslijn- is het CO2-gehalte zelfs 1000 ppm.

Als broeikasgas speelt CO2 een verwaarloosbare rol. CO2 is ook geen vervuilde stof, maar een noodzakelijkheid voor leven op aarde. Zonder CO2 gaan we er allemaal aan...

De Droit | 26-01-19 | 21:15 | 4

CO2 concentratie pre industrieel (1800, 1850): 260/270 ppm; 1960: 310 ppm; 2018: 410 ppm.
Van 260 naar 410 is inderdaad ruim de helft meer.

Winter_is_coming | 26-01-19 | 21:25

Vertel er dan ook even bj dat er met 1000+ ppm CO2 ijstijden geweest zijn.

Max Headroom | 26-01-19 | 21:32

Droit, volgens mij zitten we nu ergens tussen de 400-420 ppm. Die 350.org moet haar naam sowieso wijzigen.

spinselsinjehoofd | 27-01-19 | 14:40
▼ 1 antwoord verborgen

Klimaat was er een miljoen jaar geleden en zal er over een miljoen jaar ook wel zijn. Dat paniekerige gelul over klimaatsoelstellingen in 0031 is zo over de top dat het lachwekkend is. 50 kilometer over de grens worden bruinkoolcentrales gevoed door van die "dagbouw" graafmachines. Denk je nou werkelijk dat de druppel die wij hier in de zee pissen ook maar het geringste verschil zal maken? Laten we nou toch eens gewoon onze ogen opendoen en over de grens kijken wat daar gebeurt.

Verder kan dat hele gelul van de klimaatnazis me gestolen worden. Ik betreur het dat ik geen diesel meer heb... Dat gaf als je gas gaf een mooie zwarte wolk...

6ecolone | 26-01-19 | 21:14 | 3

ja maar, ja maar, ja maar we moeten een boodschap afgeven! Kost ons wel 1000 miljard en niemand maalt erom, maar dan hebben we wel ons beste kunstje laten zien en zijn we weer het braafste jongetje van de klas. (Wiens lunchgeld wordt afgepakt in het uur erna.)

peterdh | 26-01-19 | 21:20

Daarbovenop nog eens 1000 miljard voor megafalen, klimaatfraudeurs, windmolenspeculanten en gewoon ordinaire dieven.

jacobh-59 | 26-01-19 | 23:20

En daar bovenop nog eens miljarden aan steun voor andere landen om ze te stimuleren ook iets voor het milieu te doen.

DKP | 27-01-19 | 09:14

De overheid investeert niet anti-cyclisch, de woningbouwcorporaties worden gehinderd door een onbetrouwbare overheid die hen op willekeurige wijze plukt en de prijsafspraken in de bouw zijn verboden. Gevolg: discontinuïteit en het aanbod loopt sinds 2012 achter op de vraag.
n
Conclusie: maak dan de woningbouwmarkt weer een vrije markt en laat de overheid er niet mee bemoeien, zodat ze niet in de weg lopen.

tipo | 26-01-19 | 21:11

Zolang de wereldbevolking groeit zal dit NOOIT opgelost worden.
Hoe lager het IQ hoe meer ze in luxe en bling bling willen leven.
Er zijn maar 2 oplossingen.
1 we slaan mekaar massaal de harsens in en gaan terug naar 1 miljard mensen
2 we bouwen dijken op de Utrechtse heuvelrug en een muur om het verhoogde deel van Nederland.

captain-caveman | 26-01-19 | 21:11 | 1

Ik dacht meer aan de Hondsrug. De trechterbekercultuur nieuw leven inblazen. Op tijd reserveren, want beperkt plaats.

suscrofa | 27-01-19 | 10:41

Gelul over dijken. Immigratie!

Is dit nog nieuws? | 26-01-19 | 21:10

Is in mijn leven het zeeniveau nou gewoon een centimeter gestegen? Ik lees dit in het door GS aangehaalde artikel. Via de zuidpool hyperlink: Antarctica experienced a sixfold increase in yearly ice mass loss between 1979 and 2017, according to a new study. Glaciologists additionally found that the accelerated melting caused global sea levels to rise more than half an inch during that time.

sjef-van-iekel | 26-01-19 | 21:07 | 9

Er zijn gebieden op antarctica waar de hoeveelheid ijs toeneemt. Deze worden echter ruimschoots gecompenseerd door het smelten van het ijs bij de Amundsenzee.

nieuwe_Deen | 26-01-19 | 22:26

Schijnt dat de ijslaag op Groenland ook al wat jaren dikker wordt. Alleen langs de kust is door een stroomverandering minder ijs.

Ben Hetzat | 27-01-19 | 00:23

@Ben Hetzat: De ijslaag in Groenland ontstaat door sneeuwval, de sneeuw wordt samengedrukt. Zo onstaat een gigantische gletsjer. De gletsjer beweegt zich langzaam van het binnenlang naar de kust. Het ijs smelt aan de kust. Dus ja: in het binnenland komt er nog altijd sneeuw bij, maar niet genoeg om de afname te compenseren.
Verder zou ik zeggen zoek eens een fatsoenlijke bron. Als us zegt "het schijnt dat" er iets gaat gebeuren zou ik graag meer willen weten.

nieuwe_Deen | 27-01-19 | 08:47
▼ 6 antwoorden verborgen

"Praktische mensen" word de nieuwe schaarste.

steekmug | 26-01-19 | 21:05 | 1

Wensdenken is het nieuwe realisme.

medusa324 | 26-01-19 | 21:40

Je kan ook emigreren. Dat is een betere lange termijnplanning. Iedereen klampt zich maar vast aan het zinkende schip. Heel apart.

Pedronegro | 26-01-19 | 21:02 | 1

Je kan ook een ruggegraat hebben, dat is evolutionair gezien het beste. Vluchtende weekdieren houden het meestal niet lang uit in een maatschappij.

peterdh | 26-01-19 | 21:15

Ondanks alle paniekverhalen is de zeespiegelstijging nog steeds zo'n 20cm/eeuw, net zoals vóór de industriele revolutie.

Er is nog steeds GEEN reëele versnelling gemeten. Dat zijn dus de meetbare feiten.

Al het andere komt uit de koker van onbetrouwbare u-vraagt-wij-draaien modellen.

Feynman, doe je nick eer aan!

echt_links | 26-01-19 | 21:01 | 3

Misschien zakt de bodem ? Eigenlijk nooit goed begrepen hoe e.e.a. vanuit de wet van de communistische vaten natuurkundig te verklaren is.

Baron Clappique | 26-01-19 | 21:06

Van de 20cm/eeuw zeespiegelstijging gemeten bij NL is 5cm/eeuw het gevolg van bodemdaling. (NL gaat naar beneden, Noorwegen veert op, sinds de laatste ijstijd).
15cm/eeuw is dus échte zeespiegelstijging, óók als naijleffect van laatste ijstijd.

echt_links | 26-01-19 | 21:20

Precies. 10.000 jaar geleden kon je te voet naar Engeland. 20.000 jaar jeleden was de zeespiegel 120 meter lager dan nu. Die snelle stijging is zo'n 6000 jaar geleden opgehouden, sindsdien stijgt het zeeniveau 10-20 cm per eeuw en daar is sinds de klimaathysterie niets aan veranderd.

Max Headroom | 26-01-19 | 21:24

Raketgeleerden en neurochirurgen via het UWV snel omscholen tot basismonteur. Minder moeilijk doen over bouwvergunningen. Probleem opgelost.

Baron Clappique | 26-01-19 | 20:56

Neo-marksisme at work.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 20:55

Net weer het bericht dat er 65.000 studenten de straat op gaan in België om 'strengere' klimaatmaatregelen te eisen. Dat die maatregelen hun rechtsstreeks in de eigen portomonnee gaan raken, daar denken ze nog niet aan. De propaganda sorteert haar effect.

JJMS | 26-01-19 | 20:53 | 3

Onze toekomstige artsen, advocaten , rechters en leiders.

Baron Clappique | 26-01-19 | 21:03

Totaal gehersenspoeld door de vrienden va de media. Net zoals het vroeger over kernwapens en kernenergie ging. Hadfen we maar een paar goede centrales staan...

Rest In Privacy | 26-01-19 | 21:09

Leuke met die belgen is altijd. Rn als ze het dan zelf geld blijkt te kosten staan er daar weer 65000 te demonstreren. Belgen en iets met slim ,zeg maar. Dat hebben ze nog niet helemaal uitgevonden.

tweetybird | 26-01-19 | 21:34

Je moet daarbij tussen de regels doorlezen, als je als deltacommissaris gaat zeggen dat dat klimaatakkoord lariekoek is dan kun je je leuke baantje wel vergeten (en installeren ze wel een jaknikker). Nu zegt hij in feite het zelfde door aan te geven dat we gewoon keihard moeten werken aan versterken van onze waterlinie - en daaruit is dus af te leiden dat die maatregelen niets (of te weinig) uithalen.

Blasfemie | 26-01-19 | 20:52

Klimaatreligie zorgt alleen voor verplaatsing van de co2 uitstoot, de totale uitstoot zal blijven groeien op de wereld met de huidige klimaatplannen.

Het antwoord is vrij simpel. Willen we de co2 uitstoot verminderen moet er wereldwijd minder energie worden gebruikt. Dat betekent minder productie en minder consumptie.

Belastingen en transitie zijn slechts schijnoplossingen.

Tee Of Cup | 26-01-19 | 20:51 | 2

""Dat betekent minder productie en minder consumptie.""
@ Tee Of Cup
Ergo: minder immigranten

telelezer | 26-01-19 | 20:56

Minder mensen in het algemeen.

Andersdenkend | 26-01-19 | 23:34

Door de oneindige instroom van migranten uit Afrika en moslimlanden loopt het tekort aan woningen en woonruimten snel op.
Via het kinderpardon en de verplichting via Marrakesh om illegalen (ongedocumenteerden) nu opvang en huisvesting te geven.... raken we steeds verder in de knel.
De vraag is... hoe lang wil Rutte III blijven doorgaan met dit migratiesysteem?
Naast meer inwoners en een woningtekort worden de uitgaven voor opvang, huisvesting, zorg en uitkeringen dadelijk onbetaalbaar.
Rutte III maakt zich zorgen over het klimaat... denk dat dit voor Nederland een veel groter probleem is - hetgeen we ons zelf opleggen.

sociaal_econoom | 26-01-19 | 20:50

Ach dat eeuwige gezeur over onheilstijdingen en zondvloed. Het is het middel om het volk monddood te maken: ‘Project Fear’. Bij de Brexit hebben ze er ook een handje van.

medusa324 | 26-01-19 | 20:49 | 3

Naja , toen men bij de vorige verkiezingen zag dat men het immigratiebeleid een beetje zat was, hebben ze er snel een ander topic aan de haren bijgesleept, omdat alle gezetelde partijen niet met de immigratie uit de voeten kunnen. Die kunnen nu lekker de focus op milieu houden tijdens de campagne. Totaal nutteloos klimaatakkoord. Lekker NPO zendtijd om te vullen, linkse gooische brugklaskindertjes de straat op laten gaan (betalen geen belasting, wonen in roomblanke wijkjes etc) ... Lekker makkelijk, op twee fronten PVV / FvD bestrijden is makkelijker dan op 1 front. Op dat ene front hebben ze namelijk totaal geen grip. Dus gooien ze het op "ja maar wij zijn ook voor een beter milieu" want paniek we verzuipen, het klimaat!11!11, etc....

peterdh | 26-01-19 | 21:26

Als er iets slecht is voor het milieu dan is het wel immigratie. Nog meer mensen = nog meer CO2 uitstoot. Maar dat past niet in het wensdenk-plaatje, dus daar hoor je de GL sprookjesvertellers niet over.

medusa324 | 26-01-19 | 21:30

medusa324 | 26-01-19 | 21:30
Inderdaad. Allemaal niet opgeleide en ongeletterden die het ook warm willen hebben en een automobiel willen rijden. Die rekent men maar niet mee.

Ommezwaai | 26-01-19 | 23:35

Wil je iets tegen klimaat verandering doen:
1) Geen handel meer met vervuilende landen.
2) Geen ontwikkelingshulp naar Afrika, want de bevolkingsgroei is daar losgeslagen.
3) Totale migratieverbod van landen met weinig uitstoot, naar landen met veel uitstoot per persoon.

heldheino | 26-01-19 | 20:44 | 2

Ik denk dat je van links al die extra mensen door bevolkingsgroei als CO2-opslag moet zien. Extra CO2-opslag.

Sitting_targets | 26-01-19 | 20:49

Vooral (3): wetende wat de gemiddelde ecologische voetafdruk van "de Nederlander" is is het totaal onverantwoord om de bevolking te laten toenemen.
Maar ja, dan moet je een beslissing nemen, dat standpunt verdedigen en handhaven. Drie zaken waarin Nederlandse regeringen niet uitblinken.

Monkey Cabbage | 26-01-19 | 20:52

Duidelijk. Elk land dat zich niet aan het klimaatakkoord houdt verklaren we de oorlog. Dan zeilen we erheen en jagen ze over de kling. Dat zal ze leren, die schobbejakken.

Sitting_targets | 26-01-19 | 20:44 | 1

Ah, een klimaatvriendelijke zeilboot voor gidsland Nederland. Nu nog kanonnen erop en we kunnen Europa bevrijden van Brussel.

Nivelleermarionet | 27-01-19 | 09:10

Nou ja, nieuwe piek van daklozen.... De Nederlander woont als individu ruimer dan ooit tevoren. Dus als je geen huis of appartement kunt vinden, moet je misschien bij familie of kennissen aankloppen.

Rest In Privacy | 26-01-19 | 20:42 | 2

@Kuije
Of misschien stoppen met het binnenhalen van nog meer (milieuvervuilende) klaplopers, en onze huizen aan Nederlanders te geven en de klaplopers met slechts bed, bad en brood (met kaas want dat lusten ze niet) in gesloten kazernes te zetten tot ze vrijwillig uit NL opdonderen en wij ze niet meer hoeven te onderhouden, waardoor er miljarden vrij komen voor onze armen en oudjes en om de zorg goedkoper te maken en zodat iedereen weer met pensieon kan bij 65 of wellicht 57 zoals vroeger ten tijde van de ATV dagen

telelezer | 26-01-19 | 20:50

Waar haal je dat vandaan dat we als individu ruimer leven?

azijnseikerT | 26-01-19 | 20:56

Het dichts bevolkt landje van Europa wil voorop lopen.
Ik pleit voor een Nexit dan halen we de doelstellingen binnen één jaar en mogen we 130 blijven rijden.

botbot | 26-01-19 | 20:41 | 4

@telelezer | 26-01-19 | 20:53
Bij en Nexit krimpt de economie en zo halen we met gemak de klimaat doelstellingen.

botbot | 26-01-19 | 21:08

met Flitsmeister rijd je iedere dag 160 op die heerlijk NLse snelwegen. Check het op bestwelsnel.nl

Sgt. Pepper Spray | 26-01-19 | 21:30

Totale bullshit as usual botbot. Triest figuur.

Engelandspieler | 26-01-19 | 23:36
▼ 1 antwoord verborgen

Alle asielzoekers zullen terugkeren naar hun land van herkomst op het moment dat het water serieus begint te stijgen.
De autotochtone Nederlander zal dan nergens, ook niet als vluchteling , opgevangen worden...

paost712 | 26-01-19 | 20:41 | 4

Zal wel meevallen. In Canada en Rusland is nog zat plaats en over het algemeen is de Nederlander best wel productief.

heldheino | 26-01-19 | 20:46

De asielzoekers zullen ons in eerste instantie bevechten voor een droog stukje land en wat eten, als je dat overleeft kan je misschien nog vluchten.

sarcastro | 26-01-19 | 22:15

Die asielzoekers krijgen een gratis woonboot.

HogeNood | 26-01-19 | 22:59
▼ 1 antwoord verborgen

Zeker de enige die de woorden co2 en klimaat niet meer kan horen ?

kat-de-kat | 26-01-19 | 20:41 | 1

Volgens mij is ook dat onderdeel van de klimaat-agenda, je gewoon helemaal murw slaan met die termen, totdat je van narigheid je portemonnee geeft om er maar vanaf te zijn, beetje zoals ze paarden ook breken bij het temmen.

sarcastro | 26-01-19 | 22:13

A: De bevolkingsgroei zal het effect van IEDERE denkbare maatregel tot nul reduceren. Voor die duizend miljard (of zoiets) Euro kun je hooguit nog heel veel Afrikaniërs zodanig omturnen naar condoomgebruik, dat die bevolkingsgroei nog een heel klein beetje vertraagd wordt, en
-
B: Nederland heeft straks geen geld meer, omdat de Fransen met 57 jaar met pensioen moeten kunnen blijven gaan.

bisbisbis | 26-01-19 | 20:41 | 1

Ja dat eisen de gele hesjes ook.

miko | 26-01-19 | 21:06

Ik ga een opblaasbootje kopen.

Kets22 | 26-01-19 | 20:41 | 1

Overweeg ook een duikbrevet/uitrusting.

keestelpro | 27-01-19 | 07:45

Maar wel plek voor asielzoekers toch?

ZZP-er | 26-01-19 | 20:36 | 2

Jahoor, die gaan al dat werk voor ons opknappen

Mark de Grootte | 26-01-19 | 20:42

Mark de Grootte | 26-01-19 | 20:42
Nee hoor. Die gaan voor alles en iedereen.

Ommezwaai | 26-01-19 | 23:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino