Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten – Donor-registratie is nog geen donor-donatie

Het idee achter ADR zou donoren kunnen opleveren. Dat is een wensgedachte waar je wel of niet in kunt geloven. Je kan er ook een ethische discussie over voeren. Dat laat ik vanavond graag aan jullie over. Kijk echter eerst even welke averij deze wet heeft opgelopen op weg naar de finish.

Het eerste compromis was in plaats van een transitie van een opt-in naar een opt-out systeem, een cosmetische aanpassing van "niet geregistreerd" naar "geen bezwaar geuit". Deels om de familie niet scheef voor te lichten dat er een "ja" geregistreerd zou staan, maar vooral om de wet ooit te kunnen herroepen. Beide geëist door oppositie. Deze cruciale verandering vond kort voor de stemming plaats, er is geen onderzoek gedaan naar het effect van deze wijziging in de kern van het ADR systeem. Het originele idee van Pia Dijkstra heeft een behoorlijke knauw gekregen in de Tweede Kamer.

Binnen de Eerste Kamer ontstond een stevige ethische discussie. De originele ADR-wet kende dwang ten opzichte van de donatie. Alleen als de familie in ernstige psychische nood kwam, kon worden afgeweken van de registratie. Dit is om de conversie van toestemming of geen bezwaar in het register, naar toestemming voor de arts en dus donatie in de praktijk te verhogen. Niet de wens van de familie zou centraal staan, maar die van de overledene.

Er volgde in de senaat een tweede compromis, door een toezegging van Pia Dijkstra, dat de familie altijd het laatste woord zou hebben. Het uitvoeringsdeel van de ADR-wet is een dode letter geworden. Erger nog, er moet altijd op de familie gewacht worden, wat de kwaliteit van organen niet ten goede komt. De tweede knauw in de nieuwe wet. Ook deze wijziging heeft niet geleid tot onderzoek of debat in onze samenleving.

Het effect van deze twee wijzigingen versterken elkaar, zijn in beide Kamers nauwelijks besproken en onderzocht. Alle uitspraken over stijgende donaties zijn even betrouwbaar als de weersvoorspelling of beursberichten. Je hebt er niets aan.

Als we kijken naar de eerste maanden: Nee registraties stijgen nu al, omdat mensen niet beseffen dat de wet hooguit per juni 2020 wijzigt. Ja-registraties blijven om dezelfde reden uit. Omdat donatie verschuift van barmhartig geven naar van rechtswege ingenomen zijn er ook duizenden mensen die hun toestemming intrekken. Op korte termijn is een forse daling te zien.

Op de lange termijn verwacht ik hetzelfde. Iemand die overlijdt, medisch geschikt is en volgens het register een donor, doneert in 86% van de gevallen. In 14% is er een veto van de familie. Alleen zullen mensen zich minder als "ja"-donor registreren, omdat ze denken dat het automatische "geen bezwaar" voldoende is.

Ik verwacht dat families in de rouw makkelijker een "geen bezwaar" overrulen, dan de laatste duidelijk uitgesproken wens van de overledene. Iets wat we hadden geweten als er netjes en zorgvuldig pas op de plaats was gemaakt en onderzoek was gedaan. 

De vraag is wat de conversie zal zijn van de "geen bezwaar" categorie. Ik kan dat niet inschatten, maar het gemak waarmee voor politiek gewin gedaan wordt dat het dezelfde 86% zal halen, is totalitaire onzin. Dat is een vreugdedansje om politiek te cashen op een doorgedrukte wet. Een wet die na alle averij heel anders zal uitwerken dan die bedacht was.

Spanje is al een kwart eeuw kampioen orgaandonatie, maar dat komt volgens hun artsen niet vanwege een ADR-systeem. Ieder aspect moet worden aangepakt volgens de nieuwe directrice van de Spaanse transplantatie-organisatie: “betere coördinatie, infrastructuur, financiering, publiekscampagne en trainingen donatiegesprek”.

Ze verwacht dat puur het invoeren van een ADR-systeem “geen effect” zal hebben. Haar voorganger met 26 jaar ervaring is nog duidelijker, niet de wet maar het gesprek bepaalt orgaandonatie. “Het veranderen van de wet heeft geen zin.” Spanje behandelt ook ouderen met een hersenbloeding langer door op de intensive care, wat hun organen beschikbaar houdt.

Orgaandonatie bestaat uit een aantal stappen. Eerst zal iemand in de stervensfase van het leven moeten komen en medisch geschikt zijn. Hopelijk heeft de overledene gekozen voor donatie. Dat is de belangrijke keuze vooraf. De keuze achteraf, of de familie die keuze respecteert, is de belangrijke tweede. 

De werkelijkheid van de familie op de gang van het ziekenhuis verandert niet door proza uit de Haagse kaasstolp. De Spaanse en Franse Transplantatie-organisaties zeggen dat goede educatie en communicatie families beweegt in te stemmen met donatie. Dat de politiek die route niet kiest, betekent dat de burger niet als voor rede vatbaar wordt gezien. 

Ik vind dat Nederland een breed gedragen, zorgvuldige donorwet verdient. Hoe meer er algemeen bekend is over orgaandonatie, hoe duidelijker de familie op de hoogte is over de donatie wens, hoe makkelijker het voor de familie is het overlijden en een eventuele donatie te verwerken. 

Dus, voor de rust bij je nabestaanden, wees zo duidelijk mogelijk over je laatste wens. Geef die niet alleen aan in registers, maar bespreek het ook. Prik door deze wet heen, zie welke restanten het staatsblad gehaald hebben en stuur 'm terug naar de tekentafel. 

De huidige donorwet stamt uit 1996, als dit brakke compromis in 2020 geruisloos doorgang vindt, blokkeert dat een echte oplossing.

Social

Reaguursels

Inloggen

Raider Twix | 21-05-18 | 15:50
"De Nederlander is zo totaal niet geïnteresseerd in donorschap" Dat is PRECIES het probleem. Zo lang je dat niet oplost...

Laat ik even een rekenvoorbeeld geven. Nederland heeft volgens jouw bron 3,6 miljoen mensen die aangegeven hebben donor te willen zijn. Echter weigert de familie in 14% van de gevallen. Dan hou je 3,1 miljoen potentiële donoren over. Die categorie gaat dalen, want voorstanders van donatie is verteld dat registratie zinloos is. Deze top categorie zal langzaam verdwijnen in de geen bezwaar categorie, waarin mensen minder duidelijk aangeven donor te zijn en dus minder hun familie sturen. We verbranden het huidige schip, zonder een nieuwe te hebben, zonder de tekeningen van de nieuwe te hebben.

Als vandaag iemand niet geregistreerd staat, zal toch de familie benaderd worden. www.transplantatiestichting.nl/medisc... Daarom is de keuze de familie mag beslissen een overbodige, aangezien dat ook de keuze is bij geen registratie. Om heel precies te zijn, de overledene die geen registratie heeft komt NU al in aanmerking voor donatie.

Alleen geeft de familie daar veel vaker een veto. Even for the sake of argument, stel het zijn er 8 miljoen. Wat blijkt, deze categorie doneer al in de HELFT van de gevallen!!! www.rijksoverheid.nl/documenten/rappo... Zonder deze nieuwe wet!

Drie miljoen vanuit de registranten, samen met de vier miljoen ongeregistreerden geeft Samen 7 miljoen potentiële donoren als je de keuze van de familie meeweegt.

Onder de ADR wet zullen Ja-registraties dalen. Immers, geen bezwaar zou genoeg zijn en luiheid alom. Dan is er uiteindelijk een homogene groep van 3,6 plus de miljoenen geen bezwaar. Die groep stijgt. Juichen! Juichen! Juichen! Maar wat wordt de conversie?!? Dat is dus mijn punt, men juicht te vroeg.

Ten eerste blijken veel niet geregistreerden toch tegenstanders als je kijkt naar de nieuwe registratiecijfers. Van de 8 miljoen zonder keuze, zullen miljoenen in de komende twee jaar een keuze maken.

Dan hou je misschien 5 miljoen nieuwelingen in de geen bezwaar groep over. Zelfs als die vaker dan de huidige 50% gaan doneren eindig je met drie miljoen potentiële donoren. Daar ben je dus de eerste miljoen KWIJT.

Alleen er is ook een kostprijs. De jeugd die nu nog netjes ieder jaar aangeeft donor te zijn, zal geen bezwaar genoeg vinden, erger nog, dat wordt hun verteld. Die 3,6 miljoen met een conversie van 86% zal opsplitsen in een groep die zich principieel aanmeldt in een register en een groep die het op zijn beloop laat.

Stel het is na jaren een miljoen die niet reageert op de brief, die zich vroeger inschreef. Dan heb je een miljoen maal (86% - 50%), honderdduizenden donoren MINDER.

Deze berekening is vrij ruw en daarom publiceer ik het liever niet, maar het is precies de berekening die het kabinet, kamer en senaat hadden moeten maken, of laten onderzoeken, voor een keuze te maken.

Lees ook bijlage 10 van deze: www.nivel.nl/sites/default/files/best...

De vraag is niet hoe we iedereen in een register krijgen. De vraag is hoe we donatie zo levend en zo normaal krijgen dat mensen met of zonder registratie in ruim 90% van de gevallen doneren. Want dat is wat in die landen pas echt het verschil maakt.

Feynman | 21-05-18 | 19:33 | 1

Ik ben het met je eens dat een geen bezwaar, eventueel na het sturen van een donorregistratie (ja/nee) formulier, onherroepelijk voor de familie moet zijn. Als je dat bedoeld.
De staat wilde meer informatie over doneren verstrekken. Dat is inderdaad nodig en gaan we zien. Zou de bedoeling zijn.
Het bij de huidige opzet verder zo laten en niks doen is inderdaad een slecht plan, maar er zou meer info komen. Dat moet ja.

Raider Twix | 21-05-18 | 21:14

Raider Twix | 21-05-18 | 14:57
"Gemiddeld 15 procent weigert dan een donatie. Als de overledene zichzelf registreerde als donor, kan er zelfs _NIET_ geweigerd worden."
Uit je EIGEN bron!!! Precies dat punt is door de senaat uit onze Nederlandse versie gesloopt.

OOK uit je EIGEN bron: "De communicatie verloopt vlotter. Ze moeten _NIETS_ vragen. Artsen informeren de nabestaanden als de overledene in aanmerking komt voor orgaandonatie." OOK dat is uit de Nederlandse versie gesloopt, door Pia Dijkstra, als toezegging aan de Senaat.

Nogmaals je eigen bron: "In de Belgische wet is er een 'opting out'-systeem ingebouwd, wat betekent dat iedereen wettelijk een orgaandonor is" In België weet de familie niet beter dan dat hun overledene volledig donor is. Nederlandse families krijgen te horen dat iemand zichzelf actief als donor heeft geregistreerd OF dat de overledene geen bezwaar heeft geuit. Dat sigma is een hakbijl in het voorhoofd van het ADR systeem.

Wij hebben het Belgisch systeem al niet, en mogen alleen daarom al niet verwachtingen hebben gebaseerd op andermans systeem. We hebben iets anders gemaakt, en krijgen andere resultaten. Het is echt ZO simpel. Spanje voerde eerst opt-out in, maar de grote stijging in donoren kwam veel later.

Correlatie is nog geen causatie. Dat die landen het beter doen, leunt op andere oorzaken.

Wat een heel groot verschil is in België, Spanje en Frankrijk, is dat het de snijdende specialisten zelf zijn, die met de familie gaan zitten om rustig de orgaandonatie te bespreken. Dat staat in je eigen bron en mijn bronnen hierboven.

Een gesprek dat al veel beter loopt, omdat mensen zich serieus behandeld voelen. Een wereld van verschil tov van een familie die eerst een "handtekeningenjager" spreekt en specialisten die de transplantatie na een volle werkdag erbij moeten doen als ondergeschoven kindje.

Een gesprek dat ook veel beter loopt omdat lang voor het overlijden al de moeite is genomen om mensen veel beter te informeren. Dan krijg je minder weigeraars op basis van vooroordelen of spookbeelden. Komt het ook veel minder rouw op je dak.

Dan pas kom je in de situatie dat doneren gewoon bij een overlijden hoort. Dat eindstation zijn we nog lang niet. Erger nog, we zijn er niet naar onderweg.

Zolang deze ADR-wet er is, zonder de rest van de noodzakelijke veranderingen, blijven we hangen in een impasse. Aan de ene kant ijdele hoop bij voorstanders, aan de andere kant een stervende wachtlijst en moeten we wachten op evaluaties en compleet nieuw politiek momentum om het WEL goed te gaan regelen.

Om ook de rest van het Spaanse, Franse of Belgische systeem te importeren. Dan pas krijg je ook hun resultaten.

Feynman | 21-05-18 | 15:26 | 1

De Nederlander is zo totaal niet geïnteresseerd in donorschap, dat bewijzen de donorwervingsacties tot nu toe, dat het slecht voorstelbaar is dat als er straks een paar miljoen mogelijke donoren bij komen, er per saldo minder mogelijke donoren over blijven.
-
www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bi...
-
05 januari 2016
www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bi...
-
40 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder staat ingeschreven in het donorregister. 24 procent geeft daadwerkelijk toestemming voor het gebruik van zijn of haar organen na overlijden.
-
Nee zal nu wat meer hoger zijn.
Dus 16% heeft geen ja of nee geregistreerd. Ik zie het niet gebeuren dat het aantal donaties nu afneemt. Dat het verhaal er omheen goed moet bij de vraag om donatie op dat moment is ook in Nederland bekend.

Raider Twix | 21-05-18 | 15:50

Pia Lijkstra.

bisbisbis | 21-05-18 | 00:28

Het slagerswetje van Pia Dijkstra heeft vooral het idee van een bedil- en roofzuchtige overheid gevoed.

Takki Yah | 21-05-18 | 00:05 | 1

Zet de overheid de donororganen op marktplaats om de opbrengst in de schatkist te deponeren?

Raider Twix | 21-05-18 | 15:00

Transparatie is hier nodig. Vrees dat hier geldt: iedereen heeft gelijke kans op een orgaan, maar de een wat meer kans dan de andere. Verder zou men moeten kunnen uitsluiten dat b.v. een crimineel dankzij jou organen verder leeft.

watazooi | 20-05-18 | 18:38 | 1

Hoeveel criminelen hebben een donor orgaan gekregen?
Bekende Nederlanders krijgen voorrang, mag opgedoekt want het betreft niet mij.

Raider Twix | 20-05-18 | 19:59

De donorhaat van GS via standaard geen bezwaar druipt echt van de burelen af.
Werkelijk om van te kotsen.
Ik krijg zo spijt van mijn generieke donaties aan GS.
Standaard geen bezwaar werkt. Dat is bewezen in landen.
Als er ook maar één land op deze planeet is waar dat niet zo is, gaat GS die vinden.

Raider Twix | 20-05-18 | 17:03 | 3

De essentie van het betoog is dat de nieuwe wet er waarschijnlijk toe leidt dat het slechter gaat uitpakken. Standaard geen bezwaar werkt volgens de Spaanse deskundigen niet. Het is nuttig en leerzaam toch even de link naar Rafael Matesanz te klikken en deze ervaringsdeskundige aan het woord te laten.

Buerman | 20-05-18 | 21:10

In België levert werkt het wel en levert het een veelvoud aan donoren op.
www.demorgen.be/wetenschap/belgie-wer...
-
Met 29,7 orgaandonoren per miljoen inwoners heeft België in verhouding het hoogste aantal donoren wereldwijd.
"In de Belgische wet is er een 'opting out'-systeem ingebouwd, wat betekent dat iedereen wettelijk een orgaandonor is", [...] "Weigeraars kunnen zich laten registreren en nabestaanden mogen donatie afwijzen.
-
Waarom niet leren van hoe je MEER donoren krijgt i.p.v. blijven zeiken en met negatief nieuws blijven komen?

Raider Twix | 21-05-18 | 14:57

Raider Twix | 21-05-18 | 14:57
Is niet de primaire oorzaak. Lees vooral even de rest van je EIGEN bron:

"De tweede reden voor het hoge aantal orgaandonoren in België is de uitgebreide sensibilisering. Zowel de overheid, de gemeentebesturen als tientallen vzw's voeren geregeld actie om zoveel mogelijk mensen op de donorlijst te krijgen."

Feynman | 21-05-18 | 15:29

Lees 's aandachtig op www.OrgaandonatieNadedood.nl en dan ook alle linken, dan weet je SNEL MEER over waarom wel niet en wel.

Joepie193 | 20-05-18 | 15:02 | 1

Dat zouden inderdaad meer mensen moeten doen.

Buerman | 20-05-18 | 21:00

Toch mooi, dit is topic nr.20 over deze wet en 176 reacties bewijzen dat de discussie na zoveel eerdere tegels nog steeds springlevend is.
Besef goed dat we in deze panelen het er langer over gehad hebben dan heel de 2e kamer bij elkaar.
*𝘴𝘤𝘩𝘦𝘯𝘬𝘵 𝘵𝘦𝘷𝘳𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘯𝘰𝘨 𝘦𝘦𝘯 𝘬𝘰𝘱 𝘬𝘰𝘧𝘧𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵 𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘬𝘢𝘢𝘳𝘵𝘫𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘣𝘳𝘪𝘦𝘷𝘦𝘯𝘣𝘶𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘰𝘱𝘵 𝘮𝘰𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯*

LuckyGirl | 20-05-18 | 13:10

Waarom niet iedereen bij het verlengen van je ID kaart of paspoort vragen donor te worden voor de geldigheid periode van de pas. En als tegendienst 2 tientjes korting op de pas. Of bij donorschap 1500,- tegoed op je begrafenis. Dan heb je zó 10x zoveel donoren als nu het geval. Iedereen blij.

Oepsie1234 | 20-05-18 | 11:34 | 5

Trouwens, 10x zoveel is niet mogelijk, er zijn er al 3.6 miljoen van de 19 miljoen.

Knufter | 20-05-18 | 11:59

@Knufter, verkoop van organen schijnt 'onethisch' te zijn. Behalve natuurlijk wanneer het over uw voorbeelden gaat en dat is dus hypocriet. Ik weet zeker dat als men zijn eigen 'onderdelen' zou mogen verkopen, daar zeer zeker gebruik van zou worden gemaakt. Niet door mij, laat dat duidelijk zijn. Maar iemand met veel schulden die een van zijn nieren wil verkopen voor laten we zeggen 50.000€ zou dat moeten kunnen en is daarmee financieel geholpen.
Probleempje: wat als de overgebleven nier van de 'verkoper' op termijn kuren gaat vertonen en hij zelf een donor-nier nodig heeft? Dat lijkt mij een groot risico èn probleem.

Lupuslupus | 20-05-18 | 12:16

Dat noemt men toch marktwerking? En dat is een buitengewoon liberaal standpunt? Deed Henny Keizer van de Lucratieve al niet zoiets?

Een vrije paling | 20-05-18 | 19:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Mijn lijf, mijn organen. Niet van de overheid! Daar hebben ze gewoon af te blijven, en mijns inziens hoort daar dan ook nooit een wet voor te komen.
Heb best een positief idee bij doneren, maar dan wel vrijwillig en uit eigen vrije keuze wanneer ik het blief! Onder deze belabberde wet -en de graagte waarmee de Roverheid ons verplicht wil oogsten- heb ik alvast NEE geregistreerd.

Het tekenen inmiddels ook gedaan, en het hoeft denk ik geen verdere uitleg wat mijn stem straks zal zijn.

slipsniffer | 20-05-18 | 11:05 | 2

Door alle ontstane heisa die is ontstaan m.b.t. het doneren van organen, vraag ik mij af of de kunde om organen te transplanteren wel zo'n goed idee is geweest en ik meen nee. Niet alles wat technisch mogelijk is, moet je "dus" ook doen. Laten we eerst eens om ons heen kijken:

1. Honderdduizenden babies worden in het moederlichaam vermoord.
2. Ouderen wordt eten en drinken onthouden (versterving).
3. Landen worden gebombardeerd waardoor duizenden mensen sterven en Nederland doet daar volop aan mee.
4. Ouderen liggen soms weken lang dood in huis omdat niemand ze miste.
En zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen.

Orgaandonatie is in dat opzicht hypocriet. Zorg tijdens je leven goed voor jezelf, je familie en je medemens - ver weg en dichtbij -. Dan hoef je als 'boetedoening' omdat je dat verzuimd hebt, je organen niet te doneren.
Dit is wellicht een beetje zwart-wit maar wel zoals ik het zie.

Lupuslupus | 20-05-18 | 12:32

Lupuslupus | 20-05-18 | 12:32 |:
Op dit onderwerp voel ik veel bij wat je schrijft.
Soms is het leven gewoon op en klaar.
Ook ik denk vaak: als het leven dan zo heilig is dan kunnen we zat doen om leed te voorkomen en er minder onzorgvuldig mee om te springen.
Donatie is plan 68 maar wordt nu gepresenteerd als plan 1, de belangrijkste factor in de strijd om een beter leven.
Doneren is geven, niet laten nemen.
Ik zou nooit een orgaan kunnen accepteren dat ongevraagd is weggenomen.
Pia wil gewoon haar naam verbinden aan een wet ter meerdere glorie van zichzelf.
De wet is slecht, de informatie is flinterdun en het is dan ook niet voor niks dat zelfs 50% van de 2e kamer tegen deze wet is.
Ik vermoed dat deze wet wisselgeld was voor het kapotmaken van het referendum en Ollongren haar ministerschap.

LuckyGirl | 20-05-18 | 13:01

Steekhoudende argumenten van Feynman. Dit zijn argumenten tegen de wet zoals deze nu geïmplementeerd is. De wet heeft dus zo z'n mindere kanten. Klopt. Maar deze wet kan er per saldo nog steeds voor zorgen dat er uiteindelijk meer organen gedoneerd worden.
Met een referendum deze wet herroepen betekent dat we weer terug bij af zijn, oftewel onnodig mensen dood laten gaan, omdat er een tekort aan orgaandonoren is.
De wet moet inderdaad herzien worden, maar dan na een (wets)voorstel om de wet te wijzigen. En aan het voorstel liggen hele andere argumenten ten grondslag, dan de meest gehoorde (totaal niet steekhoudende) argumenten die ik hier op GeenStijl voorbij zie komen.

ChupaChupa | 20-05-18 | 10:23 | 1

Huiliehuilie "dan zijn we weer terug bij af". Want in het artikel hierboven worden geen andere landen als voorbeeld gegeven waar er WEL een sociaal maatschappelijke discussie leid tot meer Ja registraties van orgaandonaties?

Anlail | 20-05-18 | 12:08

Een overheid heeft 1 taak... een paar services goed regelen. Daar krijgen ze ruim geld voor. En verder hebben zij zich niet te bemoeien met mij. Doei!

Mark_D_NL | 20-05-18 | 10:10

Orgaandonatie is niet zaligmakend. Enkele feiten:
1) hersendood is niet dood. De "overledene" komt soms terug. Deze ervaring is soms ook persoonlijk opgetekend bv in het boek "Eindeloos bewustzijn" van Pim van Lommel
2) overlijden is een proces wat uren en dagen kan duren. In de periode voor en na de laatste ademtocht is er sprake van een loslaten van een lichaam van de "ziel" iets wat in genoemd boek ook diverse malen is bevestigd. Organen snijden uit een stervend lichaam is niet plezierig voor diegene die in dat proces zit
3) de ontvanger van een orgaan heeft weliswaar een nieuw onderdeel in zijn lichaam maar dat functiuoneert alleen maar als er levenslang medicijnen worden ingenomen die afstoting van het orgaan voorkomen. Deze medicijnen hebben bijwerkingen die de kwaliteit van leven sterk negatief beinvloeden
4) de ontvanger van een organaa krijgt (bewust of onbewust) te maken met het karakter van de donor. Dat is ook beschreven in genoemd boek.
5) de ontvanger van een orgaan kan in veel gevallen de noodzaak voor donatie voorkomen door zijn lichaam gezond te houden. Roken, drinken etc. maakt dat het lichaam c.q. organen voortijdig verouderd. Door goede voorlichting te geven aan kinderen redden we meer levens dan door het transplanteren van organen naar lichamen die zijn verouderd.
6) orgaantransplantatie houdt een business model ins tand wat de maatschappij vele miljarden kost. In plaats van preventie - wat heel goedkoop kan zijn - wordt ingezet op curatief ingrijpen wat heel veel kosten heeft.
7) de wet van Pia Dijkstra maakt inderdaad geen enkel verschil. Wel verwacht ik dat meer mensen bewust een keuze maken en als die Nee is dan besparen ze een probleem voor de familie. Het mag duidelijk zijn wat mijn keuze is.
Mensen, denk na en neem zelf besluiten. Een referendum is niet nodig als we zelf kenbaar maken in het register wat we willen met onze organen.

Theo T. | 20-05-18 | 10:09 | 10

Ja, en bomen kunnen ook gewoon praten als je maar lief voor ze bent.

0112358 | 20-05-18 | 11:00

Ik ben na 'feit' nummertje 1 maar gestopt met lezen.

Wasbakplasser | 20-05-18 | 11:20

En nu de ontleding door een deskundige. 25 geestelijk wetenschappelijke werken doorgeworsteld, dus redelijk in staat om zin van onzin te kunnen scheiden.
Punt 1 is zonder meer waar. Sterker, er zijn er al terug in hun lichaam gekomen die veel langer weg geweest zijn. Al veel betrouwbare literatuur over beschikbaar.
Punt 2 deels waar. Niet plezierig zacht uitgedrukt. Voor degene die toch nog een tijdje in zijn 'stofjas' door moest brengen, wordt de weg terug letterlijk afgesneden.
Punt 3 lijkt me voor de ontvanger minder doorslaggevend.
Punt 4 is niet waar. Maar andersom voor de donor : als de gedoneerde in het ergste geval moord en doodslag gaat plegen, zal de donor vastzitten aan dit karma.
Punt 5 Gezond leven is altijd goed maar ongezond ook wel hoor. Het is heel vaak niet medisch aantoonbaar het gevolg van een levensstijl. Maar soms ook wel. Persoonlijk ben ik voor vrije keuze van soft tot hard drugs mits goede voorlichting en eventuele consequenties.
Punt 6 vind ik geen argument, maar het mag zeker genoemd worden.
Punt 7 ben ik het niet mee eens.

U ziet dat deze reactie toch een aantal argumenten noemt om te overwegen. En aan degenen die vind ik van hun eigen onwetendheid blijk geven door deze reactie zo af te kraken : wel eens van hypnose gehoord? Verdiep je daar eens in, dan zul je wellicht anders gaan denken over wie en wat jezelf bent. Kan geen kwaad en zou kunnen helpen om mensen die wel de moeite doen om zich ergens in te verdiepen voor dom en weet ik wat weg te zetten.

SlimmeBelg | 20-05-18 | 12:40
▼ 7 antwoorden verborgen

www.rd.nl/zondag

Mooi hoor, past helemaal binnen de zienswijze van de reli-gekkies. Wij vinden dat jij op zondag geen nieuws mag lezen.
Dan heb je er toch echt helemaal niets van begrepen

Joost Maghetweten | 20-05-18 | 09:57 | 8

@Lupus : Wat was hij zijn tijd ver vooruit ha ha. En dat hardnekkig vasthouden aan die vaak door mensen gemaakte regeltjes, dat is vandaag de dag niet anders. Waar kunnen we iemand op pakken om zijn beurs weer wat lichter te kunnen maken. Die Farizeeërs leven volop onder ons. En zo iemand sloegen ze toen aan het kruis. Goed dat hij snel heeft bewezen dat ze hem niet konden doden. En dan zijn er legio die nu weer om bewijzen vragen. Maar Jezus hoeft niet meer terug te komen. Die heeft alles al bewezen.

SlimmeBelg | 20-05-18 | 12:54

@Lupuslupus | 20-05-18 | 12:07, Het probleem is natuurlijk dat jij nu de discussie baseert op 'het gegeven' dat wat in de bijbel staat waar is, en dat het daarom een wet zou moeten zijn voor iedereen. Maar de enige wet die ik in Nederland wil erkennen is die van de Nederlandse staat. Want als ik jouw redenatie hier moet volgen is het dus ook goed wanneer er in Nederland in een Islamitische winkel een jongen een appel steelt en de winkeleigenaar hem vervolgens een vinger afhakt want volgens de sharia is dat de geldende straf.
In de bijbel staat overigens ook geschreven: Als een man naar bed gaat met een andere man, zoals een man naar bed gaat met een vrouw, dan hebben die twee mannen iets walgelijks gedaan. Ze moeten worden gedood. Ze verdienen de doodstraf. (leviticus 20:13).
Hoeveel vrienden ik nu eigenlijk precies zou moeten vermoorden weet ik niet, maar op het moment dat andere mensen een boek, waarvan de echtheid al eeuwenlang een onderwerp van discussie is (om maar even een eufinisme te gebruiken), gebruiken om anderen te vertellen wat zij vinden dat anderen wel of niet mogen, dan gaat dat mij dus te ver.

Joost Maghetweten | 20-05-18 | 15:10

Het oude testament is gemaakt ter voorbereiding op de komst van de Messias. Ik ben er zeker van dat de meeste christenen het soort voorbeelden dat Joost aanhaalt reeds lang hebben verworpen, getuige bijvoorbeeld het aannemen van leerkrachten van verschillende geaardheid op christelijke scholen. Maar waarom toch altijd van die extreme voorbeelden erbij halen om juist de goede zaken af te kraken? Op mij komt het zo over dat mensen die hardnekkig aan dit soort teksten vasthouden, geen snars snappen of willen snappen van het nieuwe testament, in ieder geval van wat de Messias heeft bedoeld, daar gaat het tenslotte allemaal om.

SlimmeBelg | 21-05-18 | 06:14
▼ 5 antwoorden verborgen

Goed stukje van Feynman, het kan dus wel.
Het grote probleem in Nederland is simpelweg de ontstellend kortzichtige overheid.
Aleen al het feit dat (vast wel lieve) lichtgewicht als Pia Dijkstra dit er door weet te drammen zou alle bevoegdheid bij onze overheid moeten weghalen.

Mather | 20-05-18 | 09:31 | 1

Voor zover ik begrepen heb heeft Pia er helemaal niets door weten te drammen. Als de NS niet alweer had gefaald dan zou er geen meerderheid van stemmen zijn geweest. Los daarvan klopt uw redenering wel. De overheid als totaal heeft geen enkele voeling met dat krioelende gepeupel daar buiten op straat.

Nivelleermarionet | 20-05-18 | 09:59

Het is inmiddels een epidemisch verschijnsel geworden binnen de Nederlandse politiek, die zich steeds meer gedraagt als de EU schandknaapjes, dat de eigen bevolking als niet in staat om zelf te beslissen wordt weggezet.

De luis | 20-05-18 | 09:26 | 2

Grappig. Dat is tevens een argument van de organisatoren van dit referendum. Blijkbaar is er consensus over het feit dat een aanzienlijk deel van onze bevolking niet in staat kan worden geacht zelf in te loggen met DigiD, om daarna de gewenste keuze aan te vinken. Ook grappig is dat beide partijen dezelfde uitkomst nastreven: meer orgaandonoren.

atheïstisch stemvee | 20-05-18 | 09:35

@atheïstisch stemvee: Inderdaad, helemaal mee eens. Grappig (en triest).

ChupaChupa | 20-05-18 | 11:17

Na lang nadenken heb ik besloten donor te blijven en me dus niet uit te schrijven. Toch heb ik getekend voor het referendum en ik zal tegen de wet stemmen. Gewoon omdat *ik* deze beslissing wil nemen, en niet dat verlepte ex-nieuwslezeresje dat zich gedraagt als een dominatrix. Mijn leven Pia, en dat ga jij me niet afnemen. Dit is dus wat je krijgt. Ik kan, en zal jou en je baasje politiek treffen zónder dat het ten koste gaat van mijn medemens. Naïeve zure kut.

Nivelleermarionet | 20-05-18 | 08:58

Kunnen we een spiegeltje krijgen van die refdag-link? We mogen kennelijk ook al niet meer lezen op zondag en ik was net zo benieuwd naar hun motivatie om af te wijken van hun oeroude principes.

Robin Hood | 20-05-18 | 08:56 | 2

Je systeemklok even terugzetten. Het is een client-side scriptje dus je moet je browser even voor de gek houden. Dan kun je 't lezen.

Knufter | 20-05-18 | 09:21

Zo simpel, damn. Thnx. Lukte zelfs op mn foon. Inhoudsloos artikel op RefDag, jammer.

Robin Hood | 20-05-18 | 09:39

Als je lichaam je in de steek laat, al dan niet door eigen toedoen, moet je niet zeuren. Als er wat is dan is er wat en anders maar niet. Aanstaande nabestaanden moeten niet zo jammeren. Het leven is nu eenmaal zo. Ga maar naar Syrië of een willekeurig slachthuis, dan heb je tenminste wat om te janken.
Niemand wil dood, dat snap ik ook wel, maar er zijn meer mensen in het 'rijk der ongeborenen en doden' dan op de wereld, dus zo slecht kan het daar niet zijn. En zolang jij er bent, is de dood er niet, en als de dood er is ben jij er niet.

Go_Vegan2.0 | 20-05-18 | 08:55 | 1

+ veel

SlimmeBelg | 20-05-18 | 12:56

Na uw dood komt de Overheid uw huis leegroven.
O nee, sorry. Niet uw huis maar uw lichaam !!

euroka | 20-05-18 | 08:53 | 1

Ook uw bankrekening krijgt bezoek van de overheidsdienaar met de zeis hoor. Maar daar krijgen uw nabestaanden last van.

Nivelleermarionet | 20-05-18 | 09:06

Ik ga van ja naar een stellig neen.
De zoveelste keer dat de maffiale criminele, de te grote en te hard ”leunende” publiekgeldverslaafden overheid in mijn grondrecht op zelfbeschikking en mijn grondrecht tot zelfontplooiing graait en vernietigd.
Mij tot belastingslaaf in buitenproporties heeft gedegradeerd in honderden vormen.
Met hun subsidietrekkende (mijngeld) bullshit (klimaat) fake zelfgecreerde problemen?
Oplossing: van 7,5 miljard mensen op deze planeet zijn er 3 miljard TEVEEL, en dan ga ik doneren om leven te rekken???
Het “spelletje” gebied dat het net zo “erg” is om iemand geboren te laten worden tegen zijn of haar zin of wens, als het dood gaan.
Het laten geboren worden van een mens is DAN al een keuze van het te laten sterven.
Je stelt een entiteit bloot aan tijdelijk cyclisch ademhalen tot het weer stopt.
Gewoon minder kinderen.... minder minder minder
Waar politici zelfs mensen als kanonnenvlees voor HUN “wereldverbeterend” vals imago, gebruiken in idioterie- en shitholelanden?
Ik heb NIETS met de meeste mensen, zeker niet als ze gedrapeerd zijn in publiekgeld-gedeclareerde krijtstreeppakken.
Ik zal doneren voor mijn kinderen als nodig blijkt.... mischien voor iemand die ik ken...
zal geen bijdrage leveren aan toekomstige orgaanhandel.... want dat is de volgende stap.
In Azie: doden en in onderdelen verpatsen aan de rijksten...
en D66 kan me rug op.... tijdelijke donatie....

Katoentje | 20-05-18 | 08:35 | 2

@Katoentje: Zomaar een zin: "De zoveelste keer dat de maffiale criminele, de te grote en te hard ”leunende” publiekgeldverslaafden overheid in mijn grondrecht op zelfbeschikking en mijn grondrecht tot zelfontplooiing graait en vernietigd. "
Meer dan 5 taalfouten in één zin. U bent af.

ChupaChupa | 20-05-18 | 11:22

Het gaat om de intentie van Katoentje's bijdrage. Taalnazi spelen kunnen we allemaal hoor.

Lupuslupus | 20-05-18 | 12:36

Het grootste probleem in deze discussie. Er blijken hele smaldelen van de Nederlandse bevolking te zijn die het volstrekt normaal vinden dat zij, en bij extensie de overheid, zich mogen bemoeien met de levenkeuzes van anderen. Immers hun levenkeuze is de juiste, een directe afgeleide van het grote gelijk, en die mag dientengevolge dus gewoon opgelegd worden. Een bijzonder misselijk mentaliteitje dat, zoals we ook zien in de discussie, leidt tot zeer onfatsoenlijk en onbehoorlijk gedrag en dwingende houding. Hoeveel van dat bemoeizuchtige, dwingelanderige uitschot zullen we nog zien aanheffen in de discussie met “als je niet eens ben ben je een aso, maak je mensen dood” en meer van dat minderwaardige geschreeuw.
.
Ik kan de voorschreeuwers in ieder geval een ding bevestigen. U bent in ieder geval voor mijn donatie de doodssteek geweest. Uw grote gelijk leidde tot 100% zeker 1 donateur minder. Ik denk echter dat dit er veel minder, minder, minder zullen zijn.
.
Voorts verwerp ik iedere inmenging van overheid en medeburger in onderwerpen van deze diep persoonlijke signatuur. Wat wet of referendumuitslag ook wordt, ik zal me verzetten.
.
Ik wens alle voorschreeuwers een spoedige daad bij woord. Dat uw organen maar snel in een ander mens moge verblijven. Wellicht dat ze dan een bescheidener en meer ontwikkeld brein moge ondersteunen.
.
Tot hier en niet verder.

Parel van het Zuiden | 20-05-18 | 08:02 | 8

@GMarty | 20-05-18 | 08:55

Sorry, i’ll be taking the moral highground here. Ik zit niet in uw levenskeuzes te rommelen, ik schend niet de grondvestende principes voor vrije samenlevingen, zoals zelfsbeschikkings, respect voor andermans levenskeuzes, en vrijheid tot afwijkende mening en ik eis niet de keuze over andermans lichaam op. Ik ben niet de agressor.
.
Tsk. Met uw “nivootje...” zelfs het meest basale fatsoen, uit andermans persoonlijke levenssfeer blijven kunt u niet opbrengen. Minderwaardig. Geen positie om oordeeltjes te vellen wat mij betreft en die kunt u dus gevoegelijk ergens steken.

Parel van het Zuiden | 20-05-18 | 10:16

Levenskeuze, het woord alleen al. Maar goed.. Op het moment dat je van mening bent dat de overheid deze keuzes voor jou maakt, of wilt maken dan begrijp je de discussie inhoudelijk niet. Of je wilt het gewoonweg niet begrijpen, want de overheid=kut en jij bent het eeuwige slachtoffer. Wat een mentaliteit.

GMarty | 20-05-18 | 10:51

botbot | 20-05-18 | 10:07
Mensen die een andere een warm hart toedragen bezigen helemaal geen taal meer.

Cobalt bomb | 20-05-18 | 19:20
▼ 5 antwoorden verborgen

En dan nu bezinning. Moge de Heilige Geest over u en uw organen nederdalen.
De oogst zal gigantisch zijn. Oh, en fuck Judas. Pinksteren Mubarak!

atheïstisch stemvee | 20-05-18 | 06:49 | 3

De enige heilige geest die mogelijk op termijn op ons kan nederdalen is Apophis. Is een nogal groot steentje dat in een nogal risicovolle baan door de ruimte zweeft.

Nivelleermarionet | 20-05-18 | 09:12

Laten wij dan onze organen in *vrijheid* doneren om de heilige Apophis gunstig te stemmen. Laat ons een democratische jihad ontketenen met referenda, open debat en dingen.

atheïstisch stemvee | 20-05-18 | 09:24

LOL

knutsel_ | 20-05-18 | 09:30

Goed verwoord Feynman. Zo wordt er door ons ook over deze wet gedacht. Daarom zijn wij ook actief met het referendum bezig en zullen bij doorgang "tegen" stemmen.

Een vrije paling | 20-05-18 | 06:09 | 3

Ik stem voor.

houtrookiskut | 20-05-18 | 07:30

houtrookiskut | 20-05-18 | 07:30 Beste Kut, men kan tegen een slechte wet zijn en voor donatie. Misschien iets om deze dag over na te denken. Fijne dag!

Een vrije paling | 20-05-18 | 07:45

@beste kut. Blijkbaar heeft de regering in uw geval toch gelijk, dat de gemiddelde burger te dom is om over wetten mee te mogen beslissen...

number668 | 20-05-18 | 09:39

Het grootste probleem is dat wij allemaal min of meer zijn opgevoed in de "wetenschap" dat we er na onze dood nog toe doen, voor ons zelf en naasten dan, niet voor anderen. De aanstaande dode en zijn familie zijn er van overtuigd dat er nog een klein kansje is dat het toch niet waar is en dat lazarus opstaat uit zijn graf. Verder weten we natuurlijk ook zeker dat we zo compleet mogelijk de oven in moeten, want dan branden we langer.

Van mij mogen ze de rotzooi hebben. Na mijn dood mogen ze me opensnijden of een op een body farm neerleggen, het zal me worst zijn en in gegeven geval vlak voor mijn dood de stukjes aan anderen geven die het beter kunnen gebruiken als ik. MAAR NIET AAN PIA DIJKSTRA! Als zijnde de staat dan, als mens, nou ja, als er echt niemand anders is die het kan gebruiken.

De staat heeft me bij het leven al genoeg afgepakt om dingen te doen waar ik helemaal niet achter sta: Klimaat, immigratie, OWS, EU en mijn geld niet gebruikt voor dingen die de staat in mijn ogen zou moeten verzorgen: ruimhartige zorg voor veiligheid, educatie, gezondheid. Van mijn lijf blijft de staat af.

bergsbeklimmer | 20-05-18 | 06:05

Ben fel voor doneren, heb ik al 20 jaar geleden voor getekend. Ben fel tegen overheid die bepaalt wat ik moet doen, daarom dus, stem voor referendum en stem tegen.
Maak zelf je keuze, laat het niet van mew Dijkstra afhangen...

deus u vult | 20-05-18 | 04:42

Off topic, het is nacht dus fuck it, ik heb voor mensen met tijd en interesse een goed debat over political correctnes:
www.youtube.com/watch?v=GxYimeaoea0
Vooral Stephen Fry is steengoed.

LuckyGirl | 20-05-18 | 01:38

Het ergste is dat de overheid met de ADR de Grondwet opzij schuift omdat het haar goed dunkt. Een overheid die de Grondwet niet respecteert is een onbetrouwbare overheid. Enkel en alleen vanwege het opzij schuiven van de Grondwet is reden genoeg om de ADR niet in te laten gaan. Als we dit gaan toestaan, met het excuus dat er donoren nodig zijn, dan is het eind zoek en zal de overheid straks vaker de Grondwet negeren. Trap.op.die.rem.

Rest In Privacy | 20-05-18 | 01:36 | 1

De Grondwet wordt in Nederland al jaren genegeerd door de overheid. Veel liever is men onderdanig aan Europese (mensenrechten)verdragen.

Irnerius | 20-05-18 | 08:29

Donorregister werd tot en met maart netjes bijgehouden qua registraties. April staat er nog niet op... zijn ze gestopt met publiceren...?

Quichegerechtigde | 20-05-18 | 01:27 | 1

Google even hoe het precies zit met hoeveelheden handtekeningen en referenda: twee rondes.

kleurdoosje | 20-05-18 | 10:57

Deze overheid heeft zichzelf niet alleen ongeloofwaardig gemaakt maar het gaat veel verder. De hele samenleving weet van de standaard onbetrouwbaarheid van welke overheid dan ook. Ze hebben hun onderdanen nu zo gedresseerd dat die al schamper beginnen te lachen als er woorden als referendum, verkiezingen, democratie, windmolens, commissies voor tegen de bezwaarschriften, voedselveiligheid, Groningen, mondkapjes, MH17, bonnetjes, ambtenaar, OM, #Penthouse, overheid en nog zo'n stapel vallen.

Het vertrouwen is weg dus op een onderzoek of debat in onze samenleving over dit thema valt niet meer te rekenen. Er is nog slechts 10 jaar nodig voordat de burger, als gehoorzaam robotje met een groen overalletje aan en een dito petje op de kop, door de Heersers weer als voor rede vatbaar wordt gezien. En die zal zich dan niet meer tegen de staatsslacht weren.

Breinbrouwsels | 19-05-18 | 23:53 | 4

Ichneumonidae | 20-05-18 | 00:04 |
Niet bij stil gestaan. Dank. We are Legion!
Wij zijn met z'n 17 miljoen en hullie van de Heerserij maar met een paar duizend dus dat moet lukken. Tijd voor een nieuwe partij De Lachende Derde of De Derde Hond, je weet wel, die van dat been.

Breinbrouwsels | 20-05-18 | 00:51

Breinbrouwsels | 20-05-18 | 00:51
Vrees dat ik je niet helemaal kan volgen. Iets van Brusselmans?

Ichneumonidae | 20-05-18 | 01:01

Breinbrouwsels | 20-05-18 | 00:51
Nee, geen zorgen, zo erg is het ook weer niet. Ik wou de macht hier grijpen als lachende derde tussen Sjerrie en Greet en er dan als die 3e hond met het been vandoor gaan. Vandaar die mooie namen.

Breinbrouwsels | 20-05-18 | 20:38
▼ 1 antwoord verborgen

Het wachten is op een dierendonorenwet van de PvdD.
Gelukkig is er dan geen gezeur van nabestaanden.

Jan Dribbel | 19-05-18 | 23:41 | 2

Die hond van ons, een Berner Laufhund was ooit de held bij de jacht. Maar toen hij eens een prikje kreeg van een bevriende dierenarts liep hij voortaan met een boog om zijn praktijk.
En als de dokter dan bij ons op bezoek kwam schoot hij alle kanten op, werd het een schuw Calimerootje en hoorden we iets met een geroffel achter de bank te vertellen dat die rotzak moest opdonderen.
Achilles zou geen voorstander zijn geweest van een donorwet.

Oprisp | 20-05-18 | 00:53

Voer nu gewoon eens in dat je alleen ontvanger kan zijn als je de 5 of 10 jaar er voor donor bent geweest. Dat beperkt het aantal ontvangers (tekort wordt dus minder), en het dwingt mensen om er serieus over na te denken.
Want solidariteit is geen éénrichtingsweg, het moet van 2 kanten komen.
En ja, misschien dat die ene bevolkingsgroep (je weet wel welke) dan hoger scoort dan de 1 % donoren.

FW Ta-183 Huckebein | 19-05-18 | 23:32 | 5

Nierpatienten hebben vaak een erfelijke ziekte waardoor ze niet voor donatie in aanmerking komen. Moeten die dan ook van transplantatie worden uitgesloten?

Rest In Privacy | 19-05-18 | 23:57

Doneer jij wel aan de KNRM? Zo niet, dan laat ik verzuipen..... domoor.

Oepsie1234 | 20-05-18 | 00:05

@Gulliver: een niepatiënt kan perfect zijn hoornvlies doneren.
@Oepsie9876: Ja, dat doe ik. ps niet te vaak in de spiegel kijken als je domoor zegt. Dat jij symphatie hebt voor mensen die wel willen nemen maar niet willen geven is jouw probleem, niet het mijne.

FW Ta-183 Huckebein | 20-05-18 | 17:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit wist ik niet. Bedankt voor de heldere uitleg Feynman.

Zongenieter | 19-05-18 | 23:13 | 1

Inderdaad een goede aanvulling op de discussie. Met name de reactie van de Spaanse specialisten spreekt boekdelen. Dus... terug baar een grotere bredere tekentafel

Winter_is_coming | 20-05-18 | 00:01

Of ik WIL doneren ja of nee, of ik een orgaan graag WIL ontvangen ja of nee. Het doet er allemaal niet toe. IK beslis.
Waar het om gaat is dat een al te grillige overheid voor MIJ gaat beslissen. IK maak de beslissing en niet door een gepromoveerde tv juf afgedwongen wet.
Mij dwingen in een systeem zaken vast te leggen die alleen MIJ aangaan dat is pure Kafka en Orwel tesamen.

Argwanus | 19-05-18 | 22:57 | 7
-weggejorist-
knutsel_ | 20-05-18 | 09:46

𝘋𝘦𝘻𝘦 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘤
Hee, dank je wel Knutsel, je doet je nick eer aan!

LuckyGirl | 20-05-18 | 12:34
▼ 4 antwoorden verborgen

Doneren lijkt mij een duivels dilemma. Waar houdt dat op? Moet het leven eeuwig worden? Dan kunnen er geen nieuwe geboortes plaatsvinden, dus eeuwig leven is ultiem egoïstisch, lijkt mij.
Het is te vergelijken met iemand die kan kiezen bij een spoorwegkruising zodat die een wissel kan omzetten. Naar links kost zeker 200 levens, naar rechts zeker 20. Welke kant zet je hem uit?
Dat dilemma is niet op te lossen, zonder dobbelen, lijkt mij. Daarom heb ik een hekel aan 'wetenschap'. Het brengt meer de hel dan het paradijs.
Daarom denk ik dat je het dilemma beter niet kweekt. Onwetendheid is zo bezien een zegen. Het is net zoiets walgelijks als reageerbuis bevruchting. Jakkes vind ik dat. Maar ja, je kunt daar beter geen mening over hebben, want dat geeft alleen maar meer ruzie.
Dus ik zou zeggen doet u maar niet. De wereld is perfect zoals die is, als de mensen er soms maar met zijn pootjes af kunnen blijven. Dat denk ik wel eens.
Maar je, ieder kwaakt naar wat ie weet hé?

AntiSoof | 19-05-18 | 22:51 | 16

Mooi hoor Ichneumonidae
Maar vertel eens even hoe je op die 180 komt?

photto | 20-05-18 | 00:31

photto | 20-05-18 | 00:31
Geen idee. Mss 200 - 20?
Enfin, jouw gelul ga ik niet meer lezen. Denk dat je als vervelio, herhalio of imbeciele trol morgen bent weggejorist.
Van mij hoeft dat niet, ik doe hier niet de moderatie. Als gezegd, succes met je leven en probeer het zelf eens op te bouwen. Iets constructiever dan maar aan te haken bij andere reaguurders - die Antisoof en ik lopen hier al een jaar of tien rond. Ga jij maar je bonen tellen.

Ichneumonidae | 20-05-18 | 00:44

Wow, dus jij reaguurt hier al tíén jaar? Wow, dat is toch mooi man, mocht dit een maatstaaf zijn; ik zit hier al wat langer. Maar daar ging het niet om, het ging om de stelling, en die rekensom van jouw snijdt geen hout.
Narcisme is een ziekte, wist je dat?

photto | 20-05-18 | 01:31
▼ 13 antwoorden verborgen

Dus voor een nieuwe lever moet ik op vakantie naar Spanje.

HoerieHarry | 19-05-18 | 22:49 | 1

HoerieHarry | 19-05-18 | 22:49 |
Ja. Kun je je daar doodzuipen;).

Ichneumonidae | 19-05-18 | 22:54

De reaguursels eventjes doorlezen en je ziet meteen dat men vrijwel unaniem geen bal van de wet snapt.

Zelfs allerlei volk dat geen donor (meer) wil zijn omdat ze de regering haten. Tsja... En dan zijn er nog steeds mensen die voor referenda zijn.

Ja juist de mensen die er geen fuck van snappen.

Als je niet snapt dat je met deze wet na je dood misschien een leven gaat redden (of niet) juist door deze wet, of gezien de gemiddelde leeftijd hier straks zelf nog tien jaar aan je leven kan plakken, of die van een geliefde (gniffel) verdien je dat eigenlijk niet.

Het leven is helaas oneerlijk dus je krijgt het toch. Zelfs als het referendum er komt en zelfs als de nee stemmers de meerderheid halen, wat heel goed kan, denk ik niet dat de wet wordt teruggedraaid. En terecht. Je gaat maar met je luie flikker twee minuten het internet op als je echt niet wil doneren.

De Koreaanse Slet | 19-05-18 | 22:39 | 20

Misschien een leven gaat redden. Inderdaad. De kans dat je organen passen is zoooo klein... en wanneer ze passen heb je ook nog kans op afstoting. Maar uiteindelijk gaat het om het principe, de overheid beslist niet over mijn lichaam.

salonsocialist | 20-05-18 | 08:00

KDS.
Als je niet snapt dat je met deze wet na je dood misschien een leven gaat redden;
DKS na je dood hebben ze niks aan jou organen ze moeten levende organen hebben,maar ja als jij het maar snapt.

Rest In Privacy | 20-05-18 | 11:40

@schijtzat : Ik hoop dat u weer nuchter bent ha ha. Zeker komen de misdaden op het conto van de pleger, maar door uw organen te doneren heeft u het mede mogelijk gemaakt dat er misschien wel slachtoffers gevallen zijn en daar zit u dan mede aan vast. Dat bedoel ik. En, zeker weten doe ik ook niet alles maar ik heb er moeite voor gedaan om iets meer te weten te komen en voor mij is het plausibel zijn van informatie doorslaggevend. Gr

SlimmeBelg | 20-05-18 | 13:10
▼ 17 antwoorden verborgen

Ruim 30 jaar heb ik rondgelopen met een codicil want goede gedachte nietwaar? Na je dood bruikbare onderdelen delen met iemand die daar blij van wordt. Door deze wet heb ik alles ingetrokken, geen koehandel met mijn organen, het zijn mijn organen en geen regering heeft zich daar mee te bemoeien. De bloedbank loop ik al jaren voorbij, beetje een ton+ cashen als directeur zijnde.

photto | 19-05-18 | 22:23 | 1

Ja en zo heeft het directeurtje ooit bedacht dat ook stroopwafels 'fair trade' kunnen zijn. www.compliment.nl/fair-trade-original... Alles voor het geld en D'66 voorop!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 19-05-18 | 22:40

Stel een persoon krijgt een donorhart, donorl;ongen etc.
Ten eerste kost deze operatie tienduizenden Euro's, en de nabehandeling nogmaals.
En de orgaan-ontvanger zal zeker niet meer in staat zijn om een productief leven te lijden, en zal waarschijnlijk tot aan zijn dood aan een uitkering vastzitten.
Dus het is gewoon trekken aan een dood paard met een donorhart...

King of the Oneliner | 19-05-18 | 22:12 | 3

King of the Oneliner | 19-05-18 | 22:12 |
Nah, je lijkt zo wel een echte Hollandse centenneukerT.
Zat zelf al jaren te wachten op een kut (dat kan) en nu ik er eenmaal een heb is m'n kostje gekocht. Beetje op je rug liggen, alles zwart natuurlijk, en een oetkering - niet nodig.
Erger nog, in jouw ogen - ik rij gewoon in een Maserati.

Kijk, niet alles over 1 kut, herstel: kam, scheren.

Ichneumonidae | 19-05-18 | 22:30

Zolang je maar niet in zijn bek kijkt naar dat kunstgebit.
hmmm wellicht moeten ze in afrika gestolen ivoor ook weer op olifanten transplanteren waar bijvoorbeeld slagtanden zijn weggerot door te veel toeristensnoepjes of afgebroken wegens LaRo powerliften.

Cobalt bomb | 19-05-18 | 22:33

Je mag ook gewoon dood gaan hoor, je bent niet verplicht donororganen te accepteren hoor. Maar nee, als het jullie uitkomt, nemen jullie met beide handen zo’n setje organen aan. Beetje hypocriet dus om hier zulke dommigheid neer te pennen. Bekijk het niet alleen vanuit de donor maar ook vanuit de ontvanger, dat Kun jij net zo goed een keer zijn.

Bakkeleures | 20-05-18 | 08:45

Persoonlijk vind ik dat elke dooie even nagekeken moet worden op bruikbare onderdelen. Zowel die van vlees als de kunstmatige. de rest moet dan maar gewoon gevoerd worden aan de tilapia's en ander soort vissen.
het is en blijft gewoon zonde zoveel eiwit weg te knikkeren.
En ach, ik snap wel dat een hoop mensen zich hier druk maken over dat hersendood zijn, toch al gauw 80% neem ik aan.
Zo een aanpak zorgt er voor dat de sprookjes mensen meteen de eerste reis naar huis pakken.
Nou ,toedels.

miko | 19-05-18 | 22:12 | 8

Nee, het menselijk lichaam is niet geschikt voor consumptie. Teveel verontreinigingen.

Zongenieter | 19-05-18 | 23:22

Zongenieter | 19-05-18 | 23:22Leg het lichaam maar eens in de zon,in een paar dagen alles op!!
Gewoon door de shredder en dan de vistank in. menig paling die vroeger zich dik had gegeten aan een dronken boer die in de sloot gelazerd was of een vecht'sporter' die betonnen sokken had gekregen in een kanaaltje.

miko | 20-05-18 | 00:27

miko | 20-05-18 | 00:27
Wat je zegt, niks mis met een lekkere vette paling. Mijn gewoonte is om na de vangst van zo'n beest die kop er met een machete af te hakken en kijken of ik m'n haakje nog kan vinden.
Altijd weer geestig om te zien hoe die malle beesten zich om je onderarm kronkelen en opeens, knal, die machete in hun nek krijgen. Gewoon top,, plus, ze zijn nog lekker ook- dioxine, kun je me voor wakker maken.

Ichneumonidae | 20-05-18 | 01:08
▼ 5 antwoorden verborgen

Wel fijn dat de medische wetenschap zulke grote sprongen maakt. Verkoudheid is niks aan te doen, aan chronische pijn in feite ook niet, maar... zeker verbeteringen. Ze kunnen een halve dooie een paar jaar langer laten lijden (wat in de kankerindustrie nogal eens voor komt) en da's duidelijk een vooruitgang. Voor de morfineboeren dat is.

Verder geweldig allemaal. Ik wil wel graag m'n lul doneren, maar ja, dat schijnt dan weer niet te kunnen. Raar eigenlijk dat je niet kunt aangeven (als je al zo gek wilt zijn om donor te zijn) welke organen of aanhangels je precies aan wie wilt geven.

Ik zou er bijvoorbeeld niet over peinzen om (mocht ik donor zijn, quod non) m'n dierbare dingetjes af te staan aan religieuze mensen, homo's, vrouwen en andere mentaal uitgedaagden, SJW's voorop;).

Ichneumonidae | 19-05-18 | 22:03 | 3

Ik wil graag gelijk aan kunnen geven dat ik ipv aspirine gegoochel weer gewoon een vertrouwde aderlating wil.

Cobalt bomb | 19-05-18 | 22:26

Cobalt bomb | 19-05-18 | 22:26
Lobotomie wordt nog eens heel groot... Je hebt overigens wel een punt hoor. Aan aspirine heb je heel veel als je verkouden bent, chronische pijn hebt of K.

W.F. Hermans schreef ooit, terecht, dat de levensverwachting van mensen er vooral op vooruit is gegaan door een fatsoenlijk rioleringssysteem. Loodgieterswerk dus.
Overigens nogal een lulverhaal, beetje terzijde, over die levensverwachting. Die was in de 19e eeuw vrij laag vanwege de kindersterfte. Genoeg mensen die de 80 haalden en in absolute zin is de levensverwachting niet gek veel hoger geworden. Nog steeds weinig 120-plussers. Wel meer 80-plussers en erger - die willen doorgaans gewoon liever dood, maar dat mag dan weer niet van de dokter. Heel raar, want de erfgenamen staan daar dan mooi een potje in de kou.

Da's ook lijden...

Ichneumonidae | 19-05-18 | 22:39

Ichneumonidae | 19-05-18 | 22:39
Volgens de meisjes van de EU oplichting, uche voorlichting is dat precies wat we willen.

Cobalt bomb | 19-05-18 | 22:47

Zoals Nijman in de podcast al prachtig aangaf, het is een Excel sheet werkelijkheid.
Een haastig, slecht uitgewerkte wet met onbekend effect maar grote impact op de lichamelijke integriteit.
Geen wonder dat er geen meerderheid voor was en het door stom geluk toch gehaald heeft.
Maar het zal een vals-emotionele discussie worden ben ik bang, merk het nu al, tegen de wet? Egoïst!
Nee, voor donatie, tegen dit gedrocht van een wet.

Harry Turtle | 19-05-18 | 22:02

news.bbc.co.uk/2/hi/health/7183798.stm...
www.aljazeera.com/indepth/features/20...
Citaat uit het Al Jazeera artikel: "On the other hand, Sweden, Finland, and Denmark may top the rankings for organ donation awareness in Europe, but their actual donor rates are below 20 donors per million people." Ook uit ditzelfde artikel een citaat i.v.m. de islam: ""Islam promotes organ donation," says Dr Del Rio. "But many Muslims need to hear it from a religious leader - it's like a delegated decision. So we bring in the imam. We have never had a problem"."
Een mogelijk verschil van NL met Spanje is de pragmatische aanpak waarmee en de betrokken vertrouwelijkheid, waarin met de naaste nabestaanden gesproken wordt, soms zelfs 18 uur, door de chirurgen die het werk doen. In NL prevaleert nu helemaal de dogmatische insteek, waarbij politici voor hun politieke gewin strijden en waarbij de stem van de chirurgen (die het werk doen) wordt overschreeuwd.

Eeuwig..Op..Vakantie | 19-05-18 | 21:58

Well spoken! Er is in al die jaren geen behoorlijke campagne gevoerd. Dit had zoveel beter gedragen kunnen worden. Maar helaas door dit soort acties stijgt de aversie tegen het donorschap. Alles idd voor politiek gewin. Straks is '66 gedecimeerd en zitten we met al hun puin.

denhaagvandaag | 19-05-18 | 21:58

Deze wet gaat mij niet ver genoeg. Ik vind dat alle mensen die een uitkering krijgen of op een andere manier van de overheid afhankelijk zijn zorgtoeslag, huurtoeslag etc sowieso donor blijven en het niet af kunnen zeggen.
Alleen als je voor je zelf kan zorgen heb je dan de mogelijkheid om geen donor te zijn. zo hebben de mensen die netto overal voor betalen toch nog een klein voordeel tov de rest van alle onrendabele mensen.
Als je het niet bevalt: ga werken of rot op.
Helaas zal hier wel geen meerderheid voor zijn...

van Hil | 19-05-18 | 21:56 | 7

@ van Hill Dus iemand die altijd gezond geleefd heeft, op een dag een zeer ernstige hartaandoening krijgt,hersenschade oploopt door een hartstilstand,daardoor niet meer kan werken, afhankelijk wordt van huur en zorgtoeslag omdat zijn inkomsten gruwelijk gekelderd zijn.... ja het is me helemaal duidelijk van Hill.

AlexMM50 | 19-05-18 | 23:53

Alsof mensen met een uitkering per definitie voor die status gekozen hebben.....

Sinclair | 20-05-18 | 00:00

Waar is er liefde en genade in uw denkwijze? Geldt er alleen het recht van de sterksten? Kinderen en bejaarden, gehandicapten zijn dus allemaal ook onrendabelen als je deze denkwijze volgt, want ze kosten geld. U vergeet dat er ook veel verdiend wordt aan zogenaamde 'onrendabelen'? Alles wat weerloos is verdiend onze bescherming, De mate van beschaving is af te lezen aan de omgang met de zwakkeren in de samenleving.

kleurdoosje | 20-05-18 | 10:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Potdomme wat goed verwoord feynman.

Probleem van de wet is dat luiheid, domheid, uitstelgedrag, vermijding en wispelturigheid leiden tot ongewenste donatie. De wet veronderstelt robotgedrag. Het plaatst menselijk falen in de doos "organen mogen er uit". En dan te bedenken dat de familie er in eerste aanleg niet eens aan te pas kwam.

Knufter | 19-05-18 | 21:38 | 1

Dus heeft de familie nu dan weer het vetorecht, dat eerst aan de heren doktoren gegeven zou worden door Pia?
By the way, er is gisteren een plat pakket door de brievenbus gekomen, de inhoud is prachtig, als u begrijpt wat ik bedoel ;-) Meteen ook reklame gemaakt bij mijn bezoek.

kleurdoosje | 20-05-18 | 10:01

Ga eens wat google-en op 'hersendood' en dan ben je gelijk donor-af.

De aasgieren staan rond het bed van de nog niet overledene. Gewoon, nooit doen.

Zelf was ik (uiteraard) niet ingeschreven, heb me nu maar afgemeld, maar ken ook genoeg ingeschreven mensen die zich hebben afgemeld omdat ze van mening zijn dat zij niet het eigendom van de staat zijn.
Terecht ook.
Het meeste boer-zoekt-vrouw kijkafval zal niet veel doen. Nou ja, ze prakken hun eten en vreten dat als varkens op.

Kijk, dat weten ze in Den Haag ook wel...

Ichneumonidae | 19-05-18 | 21:37 | 4

LuckyGirl | 19-05-18 | 21:41
Subtiliteit - my second name;).

Ichneumonidae | 19-05-18 | 21:49

Een docent verpleegkunde vertelde me ooit eens dat ze als donatie consulent familie's begeleidde bij orgaan donatie. Tot ze na ging denken over de definitie van hersendood. Bijna 2 jaar hysterisch overspannen thuis gezeten, waarna gestopt met werken.

schijtzat | 20-05-18 | 07:57

schijtzat | 20-05-18 | 07:57
Kan me daar alles bij voorstellen. Genoeg horrorverhalen te vinden en al zouden die maar voor de helft waar zijn, dan zouden heel wat meer mensen er voor kiezen om niet te worden gereduceerd tot een of ander bruikbaar orgaan.
En nee, ik hoef ook niks van een ander.

Ichneumonidae | 20-05-18 | 09:14
▼ 1 antwoord verborgen

Zijn moslims nu ook automatisch donor terwijl naar mijn weten ze "heel" begraven moeten worden? Ik wacht de uitsraak van het referendum wel af en als de regering gewoon doorzet met hun bedachte wet ga ik een NEE aangeven want als artsen mijn soort mensen nog amper willen behandelen dan vind ik mijn organen dan ook niet goed genoeg om een ander mee te helpen want met mijn overgewicht ben ik ongezond dus mijn organen ook. En de zorg is al hard bezig om dikkerds, rokers en alle andere "ongezonde" mensen te weren ondanks dat we netjes de premie betalen dat ook al die andere mensen een duidelijke nee moeten geven.

Sinclair | 19-05-18 | 21:32 | 4

Dat was ook mijn eerste gedachte, quigg.

schijtzat | 20-05-18 | 07:58

Dikke mensen en rokers zijn ook gewoon heel k*t. Dan kan je wel gewoon netjes je premies betalen maar dat is bij lange na niet genoeg om de zorgkosten van dikkerdjes en rokers te dekken. Als het aan mij ligt is het enige wat je krijgt een abo op de sportschool.

honde | 20-05-18 | 08:21

Het is algemeen bekend dat rokers meer bijdragen aan de zorg dan kosten. Ze gaan namelijk sneller dood en hebben wel altijd meer betaald. Zonder rokers mochten niet-rokers vet meer betalen denk ik. Overgewicht daarentegen kost wel veel. Mensen met overgewicht dragen geen extra geld bij en slijten langzaam weg waardoor ze veel bezoekjes bij de dokter nodig hebben voor allerlei kwaaltjes. Maargoed ik ga off-topic excuus

Halveneger | 20-05-18 | 13:07
▼ 1 antwoord verborgen

Het probleem van de Donorwet zit hem in de onbetrouwbare overheid:
Stel u bent alleenstaand zonder erfgenamen, dan is er niemand die bezwaar kan maken als uw organen geroofd worden door de overheid, en daarna mogelijk verkocht aan het buitenland. Als u dit leest dan denkt u dit kan niet waar zijn en toch is het waar.
De Rijksoverheid en Gemeenten respecteren de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) niet meer, dit is al diverse keren aan de orde gekomen. Stel u dient een bezwaar in op een beschikking, dan wordt u tegenwoordig gebeld door de Belastingdienst of de Gemeente om uw bezwaarschrift in te trekken. Volgens de AWB kan dit helemaal niet en Wiebes heeft de fiscus dan ook op zijn flikker gegeven.
Nu terug naar de Donorwet, stel u heeft geen nabestaanden en de overheid rooft toch uw organen ondanks uw neen, Wie gaat er bezwaar maken?

Beroep = Boerenlul | 19-05-18 | 21:30 | 5

Ik zie de onbetrouwbare overheid er rustig voor aan te gaan slepen met een bijna lijk. Desnoods naar het buitenland, 'geen bezwaar mogelijk' kort men af tot 'geen bezwaar'. Probleem opgelost voor de overheid en de eed van de ontvangende arts.

Beroep = Boerenlul | 19-05-18 | 22:27

Ichneumonidae | 19-05-18 | 22:24
De arts die de donor verzorgt is een andere medicus, dan die de ontvangende voor zijn rekening neemt. Vaak niet eens in hetzelfde ziekenhuis. Beetje kort door de bocht.

schijtzat | 20-05-18 | 08:01

... van Beroep=Boerenlul. Uiteraard.

schijtzat | 20-05-18 | 08:03
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland