Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Oproep Stichting Meer Democratie: Doe mee aan rechtszaak tegen de Staat en red het referendum

doen

Oproep in de mail van democratieredders Stichting Meer Democratie. Het referendum mag dan dood zijn, het is nog niet te laat voor een reanimatiepoging in de rechtszaal. DOE MEE en/of DONEER. Kan ook direct, op NL61 RABO 0175 2462 38 tav Meer Democratie.

Meer Democratie stapt opnieuw naar de rechter om de mogelijkheid te openen voor een referendum over de intrekkingswet waarmee het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Deze nieuwe zaak zal dienen voor de civiele rechter in Den Haag. “Ons doel is dat wij als Nederlanders in een referendum kunnen aangeven of wij het referendum willen behouden of afschaffen”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie. “Staatsrechtjuristen achten onze zaak kansrijk.”

“Elke Nederlandse staatsburger heeft recht op en belang bij het voortbestaan van het referendum. Het is noodzakelijk dat de echte democraten zich aaneensluiten en gezamenlijk actie ondernemen voor de goede zaak. Wij roepen daarom zoveel mogelijk Nederlanders op om medestander van de rechtszaak te worden. Mensen kunnen op www.meerdemocratie.nl hun namen als medestander toevoegen in een bijlage aan de dagvaarding”, zegt Niesco Dubbelboer.

Voltallige oppositie kraakt juridische trucs
Vanmiddag stemde de Tweede Kamer met een zeer krappe meerderheid voor afschaffing van het referendum. Dubbelboer: “De voltallige oppositie heeft grote kritiek op de juridische constructie die het kabinet toepast om een referendum over het referendum te voorkomen, zoals de truc van het met terugwerkende kracht in werking laten treden van de intrekkingswet. Zelfs de geharnaste referendumtegenstanders van de SGP steunden daarom een amendement van GroenLinks om de truc van de terugwerkende kracht uit de intrekkingswet te halen en zo een referendum over de afschaffing van het referendum mogelijk te maken.”

Vorderingen tegen de staat
Het kabinet plaatst zich boven de wet door een wet terzijde te willen schuiven die juist regelt dat dit niet zo maar kan. Daarmee ondermijnt het de rechtszekerheid uit politiek belang. De wet raadgevend referendum verbiedt de inwerkingtredingsbepaling met terugwerkende kracht.

“Onze dagvaarding bevat meerdere eisen die in een structuur zijn geplaatst van primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen. Als de rechter de primaire eis afwijst komen we aan de subsidiaire toe en daarna de meer subsidiaire. We zullen erop aansturen in ieder geval een uitspraak van de rechter te krijgen voordat de minister de wet in werking wil laten treden, desnoods  vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure. Als de rechter één van  onze eisen toewijst, dan kan de intrekkingswet niet in werking treden en blijft het referendum bestaan”,  aldus Dubbelboer.

Juristen achten zaak kansrijk
Diverse staatsrechtjuristen achten deze nieuwe zaak van Meer Democratie kansrijk. Tijdens de hoorzitting over het raadgevend referendum in de Tweede Kamer  op 13 februari j.l. noemde  hoogleraar staatsrecht Wim Voermans de constructie van de intrekkingswet “illegaal” en stelde dat een rechtszaak hiertegen kansrijk is.

Eerdere uitspraak van de rechter
Op 2 februari j.l. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de  Raad van State uitspraak in een eerste procedure van Meer Democratie tegen de afschaffing van het referendum.  Deze instantie verklaarde zich toen niet bevoegd tot het doen van een uitspraak. “Dat hadden wij wel verwacht. Maar we moesten wel eerst  naar de Raad van State gaan omdat een rechtszaak bij de civiele rechter pas mogelijk is als vaststaat dat  er geen weg openstaat naar de bestuursrechter”, aldus Dubbelboer.

Meer Democratie wordt bijgestaan door de advocaten mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans van het Amsterdamse kantoor Kennedy Van der Laan.

Reaguursels

Inloggen

Misschien al die posters van D66 op de borden van de gemeenteraadsverkiezingen onder kalken. Ik doe het in mijn gemeente. Wie volgt. Bestrijden lukt maar op een manier. Wegstemmen

prutserstentop | 23-02-18 | 16:25 | 1

Uw orgaan66 zou niet mistaan ipv onderkalken.

Implants | 23-02-18 | 20:55

Dit moet een Nationale gedenkdag worden waarop we de vlag halfstok uithangen.Inmiddels mijn facebook pagina voorzien van een vlag halfstok en een zwarte achtergrondpagina.

Maanrag | 23-02-18 | 12:46

Goed initiatief, ik heb gedoneerd. Ik schaam me de ogen uit de kop voor wat er gebeurt. Democratie is nu officieel een verdeel-en-heers spelletje geworden...

geloofdzijdeheer | 23-02-18 | 12:14

De dictatuur is nu officieel een feit. De kiezer moet gewoon voetbal kijken. Vier jaar nadat hij gestemd heeft!
Ik heb gedoneerd, het is het minste wat ik doen kan.

bolletje kaas. | 23-02-18 | 10:47

moet niet gekker worden moeten betalen voor democratie, meen mij ter herinneren dat ik al genoeg betaal voor de zogenaamde democratie van de VVD

Fedde71 | 23-02-18 | 09:57

Je moet altijd op meer paarden wedden. Dus niet alleen de juridische weg maar ...... desnoods aan AFA vragen voor wat reuring te zorgen.

gnor | 23-02-18 | 09:09

Dat wordt nog wat, stel dat we dit winnen dan zijn alle aangenomen wetten van na vandaag ongeldig. Ik voorzie vele rechtzaken.

Ben Hetzat | 23-02-18 | 02:45

Heb met een spuitbus met witte verf alle verkiezingsposters van voorheen d66 de d verwijderd. Gelukkig woon ik in een kleine gemeente.

beter-laat-dan-nooit | 23-02-18 | 01:25 | 4

Waarom niet, zij spelen het spel ook niet volgens de regels van het spel.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 02:06

Nog meer dan 300 gemeentes te gaan dan.
tweemans legertje vormen?
Heb ook nog wel wat ludieke ideetjes.
hier hebben ze de hele gemeente volgeplempt.
alsof ze de sheeple willen hersenspoelen.

pietnederwiet | 23-02-18 | 04:00

Er zijn geen spelregels dus doe wat je goed dunkt, niet te bang zijn.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 04:29
▼ 1 antwoord verborgen

Top dat deze club ruimte krijgt op GS. Gedoneerd.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:57 | 1

Ik ook.

A.Men | 23-02-18 | 08:45

Waarom is men zo pro referendum?
Volk kan immers alleen een ja/nee kiezen over kwesties die vele mitsen en maren behoren te hebben, nadat er uren en uren over gesteggeld is door onze volksvertegenwoordigers. Niet slechts een ja of nee. Een kop of munt. Dat deze volksvertegenwoordigers veelal ook niet al te bekwaam lijken in complexe zaken daargelaten..
Kortom... we doen maar wat met zn allen. Referendum klinkt leuk maar diepgang zit er niet in

Rietpieper | 22-02-18 | 22:52 | 5

@Rietpieper

Dat ze je helemaal verkeerd. De beroepspolitici hebben alle mitsen en maren afgewogen, hebben hun plasje gedaan, hebben gesteggeld en onderhandeld, zijn verbindinkjes aangegaan links en rechts. En dan hebben ze een wet gemaakt. Plop. Hier is ie.

De wet.

Wat het Raadgevend Referendum nu doet, is demense een stem geven om te zeggen: Hohoho wacht eens even, in al dat gesteggel, gekonkel, gedebateer en gemanouvreer ben je wel een beetje de weg kwijt geraakt met wat *IK* bedoelde toen ik *jou* als *volksvertegenwoordiger* koos.

Dat mechanisme hebben we nu om zeep geholpen, en we kunnen nu gewoon lekker braaf de politici op hun mooie blauwe ogen geloven dat ze het beste met ons voor hebben, nadat ze met hun zalvende stem weer wat puntjes hebben gemaakt.

Success ermee.

peterdh | 23-02-18 | 00:27

rietpieper,
dat is een redenering van lik mijn kudtje...
Hoor ik ook van tegenstanders in mijn omgeving, die kakelen ook het journaal na.
Alles.... alles in het leven is terug te brengen naar ja/nee
Als je de goede vraag maar stelt.

pietnederwiet | 23-02-18 | 04:08

Dat klopt wel. En we hebben gezien bij het Oekraïne referendum dat een kwestie die te ingewikkeld is voor een referendum er niet geschikt voor is en alleen maar tot meer ruzie leidt.
Maar je zou ook kunnen zeggen dat de gekozen volksvertegenwoordigers tot taak hebben de beleidskeuzes zo te presenteren dat de burgers er een duidelijke keus over kunnen hebben.
Bij het Oekraine referendum moest er gestemd worden over een langen ingewikkeld verdrag. Dat was eigenlijk niet te doen. Maar de regering had best daar een punt uit kunnen halen dat wel met een ja of nee te behandelen zou zijn geweest.

JoopRe | 23-02-18 | 14:04
▼ 2 antwoorden verborgen

en nog wat. ik heb niks tegen goede doelen. ik heb wel iets tegen automatische afschrijvingen. ik wel best doneren, maar op mijn tempo, niet maandelijks. fix dat

Kenneth Nietvatten | 22-02-18 | 22:40 | 1

euhm. als ik nu stop met belasting betalen (zoals de grieken dit al lang doen), en we doen dit met velen.... helaas, wordt automastich afgeschreven. wat een puke fucks. eerstvolgende partij die zegt: referdum komt er, bindend. ik teken.

Kenneth Nietvatten | 22-02-18 | 22:38

heeft het bestuur van GS een bak aandelen gekocht in Kennedy vd. Laan?

CommandeurBroekhuis | 22-02-18 | 22:15

Ik ga een voodoo poppetje maken van d66

pietnederwiet | 22-02-18 | 22:04

Zou het zo kunnen zijn dat met het oog op verder gaande Europese wet- en regelgeving in de toekomst, de Eurofiele D66 alvast het referendum instrument van de Nederlandse bevolking om zeep wil helpen? Ik zit hier nou al dagen aan te denken of dit de reden kan zijn dat D66 ineens overgaat tot het koste wat kost afschaffen van dit kroonjuweel. Ik heb er tot nu toe niemand over gehoord maar het lijkt mij heel waarschijnlijk dat er achter de schermen heel wat bekonkeld wordt door de Eurofielen. Iemand?

VictimaDelAmor | 22-02-18 | 21:34 | 3

Je zit aardig in de goede richting. Dit gaat voor de bevolking niet goed uitpakken.

ja,diedus! | 22-02-18 | 21:35

Spijker op de kop. Merkel heeft opdrachten uitgedeeld met het oog op das Vierte Reich.

Janneus | 22-02-18 | 22:24

Dit is precies wat er aan de hand is. Ook weet met dondersgoed dat het een kwestie van tijd is voordat het volk in grote getalen op partijen als FvD en PVV gaat stemmen, en voor die tijd moeten we zo diep in de EU zitten dat er geen weg meer terug is.

praat_poep | 22-02-18 | 23:54

de politiek is onbetrouwbaar. da's geen nepnieuws. da's oud nieuws

de visser | 22-02-18 | 21:25

66 is vanaf nu een gezelschap wat aantoonbaar weldegelijk een gevaar voor Nederland is. Alles weggeven,overdragen en het volk waar het omgaat monddood maken. Welvaart en zeker ook welzijn op het spel zetten. Dit kan niet goed uitpakken.

ja,diedus! | 22-02-18 | 21:01

En nu maar hopen dat het wat oplevert. Ondanks de lage opkomsten op referenda de afgelopen jaren is het wel een goed idee voor actuele inspraak in de politiek. Eens in de vier jaar stemmen op 'volksvertegenwoordigers' wil niet zeggen dat ze de vier daaropvolgende jaren maar kunnen doen wat ze willen lijkt me. Het afschaffen van deze wet is daar een voorbeeld van.

Mr. Knakworst | 22-02-18 | 20:59 | 2

Referenda? Welke referenda? We hebben er zegge en schrijve één gehad.

koeberg | 22-02-18 | 22:47

@ Koeberg En het referendum van 2005 waar we net als de Fransen met twee-derde de Europese grondwerp afschoten. Maar dat werd genegeerd, en dat laatste is de basis van alle ellende die nu over ons wordt uitgestort.

CiTy3 | 23-02-18 | 06:31

Kansloos mensen, kansloos. De rechtbanken zijn overbevolkt door D666 rechters die zojuist het raadgevend referendum om zeep geholpen hebben, het is bij voorbaat een verloren zaak dus.

Balletje Mayo | 22-02-18 | 20:57

Die site ligt plat? Teveel bezoekers? Of hebben de tegenstanders van die site (voorstanders van het afschaffen van onze democratie dus) het plat laten leggen? Want alles wat je niet bevalt schaf je gewoon af. Het volk kan beter niets zeggen of weten, dat is beter zo.

Patatter | 22-02-18 | 20:55 | 1

Het is mij zojuist gelukt, dus probeer het nog eens. In naam van de democratie!

Foolonthehill | 22-02-18 | 21:51

U̶i̶t̶v̶o̶e̶r̶b̶a̶a̶r̶ Kansloos bij voorbaat. Al zou een rechter mogelijk maken dat er een referendum komt, dan zal dit referendum genegeerd worden. Einde referendum.

Vula | 22-02-18 | 20:55 | 3

De hele oppositie wordt genegeerd, daar gaat het verder niet om..... massaal afwijzen van de intrekkingswet door de burger is een signaal aan de regering en de 4 coalitie partijen en ja, dat kunnen ze negeren..... in de peilingen staan ze nog maar op 60 zetels en de eindafrekening volgt spoedig want dit kabinet zal de rit niet vol maken. Het zou me niet verbazen dat we in 2019 2e Kamer verkiezingen hebben.

Fatwabuster | 22-02-18 | 21:16

Het maakt niet uit dat het referendum raadgevend is. Ja een correctief bindend referedum zou mooier zijn, maar raadgevend is al een goede stap. Simpelweg omdat, en dat hebben we kunnen zien, voelen, horen, ruiken en proeven bij het Oekraine referendum, het de plucheplakkers dwingt om dingen bloot te leggen. Als ze een uikomst negeren, moeten ze zich in allerlei opzichtige bochten wringen en konkelen om jouw stem in je reet te duwen. Dat maakt dingen transparant, en dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat de kans op een afrekening bij de volgende verkiezingen groter zal zijn. Dus ja, het raadgevend referendum is geen 100% dingetje, maar het heeft zeker nut.

peterdh | 22-02-18 | 22:51

@Fatwabuster | 22-02-18 | 21:16: Dat de coalitiepartijen zo laag in de peilingen staan garandeert bijna dat de regering niet voortijdig valt, of in ieder geval niet veel eerder.

praat_poep | 23-02-18 | 00:14

OT: Net zo gek als zijn voorganger, een totaal inwisselbare karteldrol :

AMSTERDAM - Waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam vindt dat de gemeente salafistische jongeren in de stad ’de hand moet reiken’. Hun orthodoxe gedachtegoed „moeten we accepteren”. Volgens de tijdelijke eerste burger is salafisme „helemaal geen stroming binnen de moslimgemeenschap”.

www.telegraaf.nl/nieuws/1709359/van-a...

Zwizalletju | 22-02-18 | 20:54 | 2

Zwizalletju | 22-02-18 | 20:54
Volledig in lijn met wat de moslim burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb zegt.
AD: "Aboutaleb is geen moment in de verdrukking geweest in het debat vanavond in de Rotterdamse gemeenteraad over zijn salafisten-uitspraak. Een motie van treurnis haalde het bij lange na niet en hij weigerde pertinent zijn woorden terug te nemen."
>en zo zal het in Amsterdam ook gaan en, als je even wacht in Arnhem.
Ook Ahmed Marcouch, burgemeester in Arnhem, zal ook de "boel" gaan oprekken ten gunste van de islam.

demaup | 22-02-18 | 21:24

ieuw! die man hoort in een instelling

de visser | 22-02-18 | 21:27

Deze snelheid van handelen zagen we ook bij het weggeven van de pensioenpot richting Brussel. Deze gang van zaken beloofd weinig goeds. Voor de burger dan.

ja,diedus! | 22-02-18 | 20:54 | 5

Ce ca! | 22-02-18 | 21:16 |
Ik ben even de weg kwijt, eerst is hij weggeven en nu lees ik ongezien getekend.
Ik ben bang dat er iets niet waar is.

botbot | 22-02-18 | 21:25

@botbot ; vertel jij anders even hoe het precies zit, met alle feitjes eraan, en dan kunnen anderen ook mierenneuken. Je weet donders goed wat ze bedoelen. En je snapt ook dat het erg lastig is iets te weten/begrijpen/verwoorden wat er precies gebeurt als ze het verdommen eerlijk te vertellen of wanneer er genoeg redenen zijn voor wantrouwen. Als het allemaal zo logisch een eerlijk is, wat is dan het probleem dat jullie het niet kunnen uitleggen aan het volk?

Promedio | 22-02-18 | 23:03

Promedio | 22-02-18 | 23:03
is het nu echt de bedoeling dat ik serieus op nepnieuws in ga?
Beide verzinnen maar wat in de hoop op bijval.
Maar ik zal u en eindje op weg helpen.
De EU wil een gezamenlijk pensioenfonds oprichten dan worden onze fondsen niet meer aangevuld zou dat de doodssteek betekenen.

botbot | 22-02-18 | 23:34
▼ 2 antwoorden verborgen

In plaats van weer(lekker makkelijk) een bankrekening vol te storten, ééns een keer de straat op te gaan, en het binnenhof plat walsen!

vluchtelingallergie | 22-02-18 | 20:53 | 5

Meer Democratie zou een goeie club zijn om dat te organiseren.
Ik kom.

Lotus15 | 22-02-18 | 21:51

Daar ben ik het helemaal mee eens! Wie gaat het regelen?

Gravin v Kippenbouth | 23-02-18 | 00:07

We zijn te veel een stelletje makke schapen geworden.Dat weten ze in Den Haag en daarom doen ze gewoon waar ze zin in hebben. We blaten wel, maar laten het uiteidelijk allemaal maar gebeuren.

Aranea | 23-02-18 | 13:39
▼ 2 antwoorden verborgen

@JanP999 | 22-02-18 | 20:17
U is een vies ventje... ruttevriendje?

tiswireswa | 22-02-18 | 20:49

Als de site plat ligt kun je ook gewoon overmaken aan Meer Democratie:
NL61 RABO 0175 2462 38

TripleJoyForever | 22-02-18 | 20:43 | 5

Rommelende Onderbuik | 22-02-18 | 20:55
Een uurtje wachten met weggejorist en opgerot weet je meer.

botbot | 22-02-18 | 20:58

Rommelende Onderbuik-Hoe weten wij dat jij geen gierige nagemaakte kloothommel ben die voor een dubbeltje op de voorste rij wil zitten?

gelukzoeker | 22-02-18 | 21:04

Voor de wantrouwigen (Rommelende Onderbuik): zoek op Google naar Meer Democratie en klik op het cache resultaat. Scroll naar beneden, voila!

Hier dus:
webcache.googleusercontent.com/search?...

TripleJoyForever | 22-02-18 | 21:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Nee hoor, prima zo
Blij dat het onzalige gedrocht dat voor een referendum moet doorgaan uit haar lijden wordt verlost.
Stop geen energie in de laatste reanimatiepogingen.

kommopman | 22-02-18 | 20:42 | 2

Enkeltje Noord-Korea is voor u gratis af te halen, bij de balie van Forum voor Democratie.

Foolonthehill | 22-02-18 | 20:55

kommopman | Tyft naar de joop onderbroek met zeikvlek kloothommel.

gelukzoeker | 22-02-18 | 21:07

Een rechtzaak organiseren is het nieuwe referendum. Ze gaan het in Den Haag nog heel lastig krijgen.

Mesmer | 22-02-18 | 20:40 | 1

In Duitsland en UK, F etc heb je wel gewoon referendumwet heb ik me laten vertellen...

ger1306 | 22-02-18 | 20:46

De site is onbereikbaar.. ik hoop door de drukte... strax maar weer even kijken

Kolkenblazer | 22-02-18 | 20:38

Zou het hier een beetje om stemmingmakerij kunnen gaan? Ik bedoel: wat voegt zo'n referendum nu eigenlijk toe aan de democratie? Het volk kiest iedere 4 jaar vertegenwoordigers, die zijn dus de woordvoerders van het volk. Is dat niet voldoende? Iedere dag komen er in de Kamer of Senaat honderd voorstellen of wetten voorbij, om goed- of af te keuren. Met een referendum erbij zijn dat 101 voorstellen i.p.v. 100. Alsof het iets uitmaakt op zo'n grote hoop.
Wat is dan de motivatie voor zo'n referendum? Een goedgekeurde wet weer doen afkeuren? Dat kan toch ook door de politici zélf? Kies gewoon andere politici als de huidige het niet goed doen en leer uw lokale vertegenwoordigers kennen. Schrijf ze aan, jaag ze op, doe ze zweten. Daar zijn ze voor.

Nonkel Frituur | 22-02-18 | 20:37 | 14

Tja, met zo'n bakje van achter de pc is het inderdaad te organiseren, maar dan sluit je nog steeds grote groepen uit, dat is ook in 2018 geen optie. En wie moet dan de onderwerpen bepalen? Kan men een vraag stellen op een neutrale manier, zonder misleiding, zonder suggestie? Ik zie het zo snel niet te gebeuren. In België bestaat er op gemeentelijk vlak een mogelijkheid tot referendum, en de schuchtere pogingen om hiervan gebruik te maken zijn telkens op een fiasco uitgedraaid. Maar misschien komt dat ook omdat wij Belgen van nature reeds wat anarchistisch zijn. Ons vertrouwen in de bestuurders is al honderden jaren verdwenen.

Nonkel Frituur | 22-02-18 | 21:13

Nonkel Frituur -Waar zit jou verstand onkel? Alle ellende die er nou is komt doordat we het steeds op jou manier gedaan hebben ,er is godverdomme een schandalig partijkartel altijd al geweest,we zijn godverdomme al jaar en dag in de goddelijke maling genomen door die vuige kartel hufters ,en als niet heel snel de pleuris uitbreekt is ons hele landje naar de islamitesche godverdommenis,kloothommel.

gelukzoeker | 22-02-18 | 21:30

Een goedgekeurde wet weer doen afkeuren? Dat kan toch ook door de politici zélf?===gezien de afstand tussen plebs en "vertegenwoordiging", mag niemand verwachten dat een groep die zich ergens aan conformeert daar zonder handreiking op terugkomt. Inderdaad er zijn nog 100 andere zaken en ze willen 101 niet.

gnor | 23-02-18 | 09:14
▼ 11 antwoorden verborgen

Maakt me niet uit of het een PVDA-initiatief is of, voor mijn part, DENK. Ik steun het. Copuleer de moeder, deze gang van zaken! Dit is een verkapte staatsgreep en ik pik dat niet. De kruisboog blijft vooralsnog gesmeerd aan de muur hangen (volledig legaal, 120-ponds) totdat ook de rechtsgang strandt.... Daarna haal ik 'em er vanaf en smeer de snaar nogmaals lekker in met vaseline om het daarna weer aan de muur te hangen (heb een baan namelijk). Enige plek waar ik vaseline op smeer, overigens. Waarom geen Geenpeil-achtige actie? Jullie hebben de infra/knowhow/connecties en gaan waarschijnlijk meer resultaat boeken... Roze leger: Priceless!

Bierdier | 22-02-18 | 20:36 | 1

Dit bedoelde ik met mijn plempsel van 20:25 u., het zijn interessante tijden. Opstand is nakend.

GKJP | 22-02-18 | 20:44

Hè, verdomme, ben ik toch opeens een boze witte man.

Mr_Natural | 22-02-18 | 20:32 | 1

Zolang je maar geen paarse broek aantrekt of een knotje in je haar doet komt het wel goed.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 20:39

Ronnie Flex, ambassadeur van de vrijheid, over zijn idool Anne Frank.

Dit land is kapot.

LinkeLotje | 22-02-18 | 20:28 | 1

Doe mij rapper Kempi maar.
Die is veel intelligenter.....

HoerieHarry | 22-02-18 | 20:32

Morgen maar proberen, volgens mij is de ServerT een beetje moe.

westcoast | 22-02-18 | 20:26

Ja logisch toch, je moet meer geld hebben om voor meer democratie te strijden in dit democratische vrije paradijs op aarde.

Luivend | 22-02-18 | 20:26

't zijn interessante tijden.

GKJP | 22-02-18 | 20:25 | 4

Niet gelogen, de deurbel ging net.

GKJP | 22-02-18 | 20:38

@ GKJP | 22-02-18 | 20:38
Een collecte of de buurvrouw met nieuwe shampoo?

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:51

Energiedirect. Had hem binnen 10 seconden van m'n erf af.

GKJP | 22-02-18 | 21:09
▼ 1 antwoord verborgen

Beste mensen, onze site www.meerdemocratie.nl ligt plat omdat zeer veel mensen nu tegelijk proberen te doneren voor onze net aangekondigde #referendum #rechtszaak tegen K. Ollongren... Onze webmasters zijn hard bezig maar ze zeggen dat er nu extreem veel bezoekers op de donatiepagina www.meerdemocratie.nl/doemee proberen te komen... Tip voor nu: stort op rek. NL61 RABO 0175 2462 38 tnv Meer Democratie ovv rechtszaak. Sorry! Pls deel dit bericht!

Maurice63 | 22-02-18 | 20:25 | 7

Mevr. Lupuslupus: u bent weer in de glazen-bol-modus, wat meestal betekent dat u uw eigen gevoel projecteert. Ik maak mij namelijk niet druk en wou dat meer mensen dat eens deden, in plaats van geld storten aan (allicht nobele doch) nodeloze projecten. Des te meer geld een actie nodig heeft, des te minder effect op affect.

Luivend | 22-02-18 | 20:46
-weggejorist-
Ovideenznvrienden | 22-02-18 | 20:47

Hoezo tegen minister Ollongren? Zij mag dan politiek verantwoordelijk zijn voor deze wet tegenover het parlement, ze is als persoon niet schuldig aan het beleid van de Staat. Ze is ook zeker geen procespartij in civiel recht. Dus ik vind het te vaag en tendentieus om hier medestander van te worden...
Interessant trouwens dat nota bene GeenStijl minder tendentieuze berichtgeving produceert dan de initiatiefnemers zelf :')

paulpils | 23-02-18 | 12:13
▼ 4 antwoorden verborgen

Website is een beetje plat, maar krijgt hoe dan ook m'n support. DIe smeerlapperij heeft nu lang genoeg geduurd, en die 'minachterlijken' daar in dat misdadige clubje niksnutten bij de VVD en D66 mogen wel eens een toontje lager gaan zingen. Als ze niet willen luisteren, dan zorgen we daar via deze weg wel voor.

kanon0503 | 22-02-18 | 20:25

Een en ander gebeurt erg snel en er zit veel haast bij, dat roept de volgende vragen bij me op, men probeert niet eens de wet te verbeteren:

Waarom?
Wat moet er zonder inspraak van de Nederlandse staatsburgers door de kamer?
Europa is een netto betaler kwijt...
Europa wil meer geld...
Meer macht naar Europa...
Minder macht bij de Nederlander...
76 mensen die elkaar angstvallig vasthouden...
En als laatste: Wat krijgt D66 hiervoor terug?

We gaan het de komende jaren zien.

The Guru | 22-02-18 | 20:24 | 1

Inderdaad... sommige wetten hebben ze letterlijk decennia nodig om tot stand te komen of te verdwijnen, dit gebeurt allemaal in een peop en een zucht (net als de tabakswet en de donorwet), het rammelt aan alle kanten.

Mastermattie | 22-02-18 | 20:43

Moeten we niet eerst de stemming in de Eerste Kamer afwachten?

TripleJoyForever | 22-02-18 | 20:18 | 2

Alles is al besproken in de verk-achterkamers.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:31

Nee, de vraag is of deze wet in de huidige vorm überhaupt wel naar dat reflecterende verlengstuk van de Tweede Kamer mag.

atheïstisch stemvee | 22-02-18 | 20:31

Servert rookt

Pierre Lebon | 22-02-18 | 20:17

De hele ganse site is down.
Doe morgen maar reminder posten.
Ik lap graag een tientje of twee voor dit goede doel.

Rommelende Onderbuik | 22-02-18 | 20:17

De hoofdelijke stemming is nog niet eens uitgewerkt of het briefje aan Willy ligt al klaar: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c3ed90be-106c-47b5-bf18-fe36bc1b72b8&title=Koninklijke%20boodschap.pdf
Nou Willy, laat eens zien dat je de koning bent en geef die randdebielen in de kamer de vinger!

Mastermattie | 22-02-18 | 20:17 | 1

Zowel Ollongren als de RvS worden rechtstreeks aangestuurd door de koning. Hij kan waarschijnlijk niet wachten om te tekenen een het volk deze stok te ontnemen.

Blasfemie | 22-02-18 | 20:56
-weggejorist-
ger1306 | 22-02-18 | 20:15 | 2

Vroegah, toen had je echte mannen die hun woord hielden. ECHTE gentlemens!
Wat zijn we toch ver afgedreven daarvan.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:13 | 8

@ Lupuslupus | 22-02-18 | 20:32 |
Zover ik het begreep is de SGP ook tegen de referendumwet. Net als de CU en het CDA geeft men niets om mening van de kiezer Zolang het geld maar vloeit.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:36

@ HoerieHarry | 22-02-18 | 20:35
Jongeren, dronken mensen EN moeders hebben altijd gelijk :)

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:37

Lupuslupus | 22-02-18 | 20:32
"Aan Zijn woord", ja... laat dat nu ook een beetje achterhaald zijn, iets met imaginaire vriendjes enzo...

Mastermattie | 22-02-18 | 20:40
▼ 5 antwoorden verborgen

Zou een stemplicht niet kunnen helpen consultancy clubjes zoals D66 te decimeren?

LinkeLotje | 22-02-18 | 20:12

Ik probeer de site te bezoeken maar die is onbereikbaar. Is onze minister Ollongren weer bezig haar tegenstanders monddood te maken of zijn het de Russen?

Linkse allergie | 22-02-18 | 20:10 | 2

Als je je in schrijft wordt je ook steun lid van de PvdA. Dubbelboer = PvdA en JOOP.nl stukjes schrijver

JanP999 | 22-02-18 | 20:21

Zelfs een kapotte klok geeft 2x per etmaal de juiste tijd aan. En dat steunlid is nonsens.

Lupuslupus | 22-02-18 | 20:24

Tyfus wat een boel woorden, je kan ook gewoon JA typen. pfffff
Wij weten allemaal waar het over gaat.

Gokmaar | 22-02-18 | 20:10

Die server is net zo dood als de democratie in NL.

priks | 22-02-18 | 20:09 | 1

LOL.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:31

Ik acht het nog kansrijker als meerdemocratie.nl weer gereanimeerd wordt. Ik wil tekenen!

Binnenbaan | 22-02-18 | 20:09 | 2

zag net man met gleufhoed met server onder zijn arm lopen

CheLives | 22-02-18 | 20:10

Ik teken niks er geen slotje op de verbinding zit.

kweethetooknietbeter | 22-02-18 | 20:18

Mooi, zo blijft de samovar pruttelen tot 21 maart, en ligt het geweten van D'66 op de pijnbank te wentelen en te creperen, net zolang de kiezer die hele partij dezelfde definitieve afgang bezorgt als de PvdA. Nu reeds zien die bonzen eruit alsof ze een spook gezien hebben: het spook van hun plotse verdwijning.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-02-18 | 20:04

Democratie kan prima via geschikte volksvertegenwoordigers. Deze bestuurders kunnen we kiezen en die maken dan de beslissingen die je niet in een gesloten vraag aan de gemiddelde kortzichtige egoïstische burger zou moeten stellen.
“Ikke hier, ikke nu!” x 17,2 miljoen. Daar komen we dus nooit uit. Een referendum is dan geen democratie maar het noteren van je mening. Niet geschikte bestuurder = oprotten.

Petskast | 22-02-18 | 20:02 | 8

Mooi man, dit is discussie!

De wet raadgevend referendum was bedoeld om weeffouten te repareren. Weeffouten die ontstaan door ons democratisch systeem dat er voor zorgt dat er een veelpartijencoalitie ontstaat met een mogelijk gevolg: een compromis dat niet de wil is van ht volk

The Guru | 22-02-18 | 20:31

Sorry hoor, maar 12,9 miljoen (aantal kiesgerechtigden) bij elkaar weten meer dan dia 150 wereldvreemden in de tweede slaapkamer!

Mastermattie | 22-02-18 | 20:36

Een raadgevend referendum wordt nooit zo geformuleerd dat het weeffouten voorkomt. Het zijn dezelfde politici die de formulering doen. Boos worden om deze referendumwet is boos worden om het gevolg. De oorzaak aanpakken, daar gaat het om. Verhoog daarbij de kiesdrempel flink, dan houden we het aantal partijen en coalitities klein. Dat is veel beter te beïnvloeden met wegstemmen dan met die huidige protesterende versplinterende kutpartijtjes.

Petskast | 22-02-18 | 21:47
▼ 5 antwoorden verborgen

Het is wij tegen hun.
Wij tegen de vijand van Nederland.

BosrandDirk | 22-02-18 | 20:01 | 4

idd

tata1981 | 22-02-18 | 20:09

"hun"?

Beste_Landgenoten | 22-02-18 | 20:13

Hullie?

BosrandDirk | 23-02-18 | 10:26
▼ 1 antwoord verborgen

Wordt hier opgeroepen achter PVDA-er Dubbelboer aan te lopen? Kansloos. Goed dat het kabinet niet is weg gedoken maar vol op het orgel dit beluit heeft door gedrukt. Leiderschap in het belang van Nederland ook al zullen vele dit pas later in gaan zien.

Op 21 maart zullen we zien aan de stemverhoudingen hoe belangrijk de burger dit referendum nu werkelijk vindt. Ook dan zal weer blijken dan de meeste er niet eens voor uit hun stoel komen. Waar hebben we het over?

JanP999 | 22-02-18 | 19:59 | 4

Kiesdrempel wordt makkelijk gehaald om dat het samenvalt met GR18.....

Fatwabuster | 22-02-18 | 20:03

Hey Penthouse, is dit je nieuwe troll account?

Mastermattie | 22-02-18 | 20:34

JanP999 | 22-02-18 | 19:59
Is JanL666 niet correcter?

BosrandDirk | 23-02-18 | 10:39
▼ 1 antwoord verborgen

Het wordt tijd voor een mooie, oranje, Hollandse lente.

Blasfemie | 22-02-18 | 19:59

Een rechtszaak is volkomen nutteloos en ineffectief. Veel beter is dat kiezers die landelijk op het FvD stemmen, wetende dat deze partij bijna nergens meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemmen op een lokale partij en niet op 1 van de kartelpartijen die hebben aangetoond dat zij een gruwelijke hekel hebben aan de demos van dit land. Dat is het enige wat echt werkt.

therealbraindump | 22-02-18 | 19:59 | 2

DIT DUS! + veul.

EefjeWentelteefje | 22-02-18 | 20:26

Hup leefbaar Almere!!

Rest In Privacy | 23-02-18 | 10:08

Appje terug gehad van D66 (app-actie Thierry), en zojuist beantwoord:
D66: “Hartelijk dank voor je berichtje over het referendum. Graag licht ik toe waarom D66 voor het afschaffen is van het raadgevend referendum. Het referendum is een middel dat gebruikt kan worden om kiezers meer te betrekken bij de politiek. Dit raadgevend referendum is echter slechts een advies aan het parlement (raadgevend). Het advies hoeft niet te worden overgenomen, terwijl dat onder andere door de kiesdrempel wel wordt gesuggereerd. Dat zorgt voor een hoop onduidelijkheid en teleurgestelde kiezers. Sterker nog, het lijkt zelfs de kloof tussen de mensen de politiek te vergroten. Dat willen wij niet. D66 is er daarom voor om dit middel niet langer in te zetten.”
NN: Eind 2018 zou de WRR geëvalueerd worden. Dat zou het moment geweest zijn om de kiesdrempel te laten vervallen, of te verhogen. Om zodoende de weeffouten te herstellen en het een nog beter instrument te maken tbv de democratie. U weet wel, dat systeem waarvoor D’66 ooit door HAFMO en collega’s is opgericht.
Helaas heeft D66 deze evaluatie niet afgewacht en heeft het voortouw genomen om de WRR in te trekken dmv een intrekkingswet. Deze intrekkingswet is met juridisch gegoochel niet-referendabel gemaakt. Over “de kloof tussen de mensen en de politiek vergroten” gesproken.
Daarnaast spreek t het verkiezingsprogramma van D66 duidelijk over het nut van de WRR, en dat D66 niet pleit voor afschaffing van de WRR, “in tegenstelling tot andere partijen”.
De nu meegemaakte draai is puur kiezersbedrog. Uw geweten is het vast met me eens.
D66:”Het huidige referendum werkt niet. In het regeerakkoord is afgesproken dat het bestaande referendum wordt afgeschaft. Het is daarom logisch dat het kabinet nu begint met de uitwerking van het regeerakkoord en hier een meerderheid voor heeft in de Tweede Kamer. Het zou een poppenkast worden om een niet bindend, raadgevend referendum te houden over het afschaffen van een niet goed werkende referendumwet. Dat zou immers wederom voor een hoop onduidelijkheid en teleurgestelde kiezers zorgen.”
NN: Dat het huidige referendum niet werkt, is een mening voorgesteld als feit. Ik ben van mening dat het referendum prima werkt, het advies aan de regering bij het Oekraine referendum was zeer duidelijk: geen associatieverdrag! Dat Rutte er een ander verhaal van maakt , is een andere kwestie.
Tevens ben ik van mening dat het geen poppenkast is om aan de regering als burger een advies uit te brengen over de WRR. De overheid is er voor de burger, dat geldt ook voor de het huidige kabinet.
Wel is al bekend dat de burgers het referendum willen houden (iedere poll wijst daar op), zodat het kabinet de bui al ziet hangen als de WRR referendabel blijft.
De intrekkingswet met blokkering referendum over de WRR is derhalve een duidelijke uiting van minachting naar de burger, en een slag in het gezicht van alles wat met democratie te maken heeft.
Dit kabinet wil simpelweg niet de wil van het volk uitoefenen, en zet de burger facto buitenspel. Wat resteert is een dictatuur.

Nuchternederland | 22-02-18 | 19:59 | 6

AMEN. oh en actief oproepen om de hiervoor verantwoordelijke partijen ook bij de GRV een flinke klap in de snuit uit te delen!

Mastermattie | 22-02-18 | 20:33

Fraaie tegel! Helaas is het enige woord dat is blijven hangen dictatuur.

brughslurph | 22-02-18 | 20:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Gelukkig gaat het staatsjournaal er ook erg veel aandacht aan geven (Natuurlijk niet!). Je moet het ze nageven... knap dat het partijkartel dit voor elkaar kan krijgen.

Mijn hooivork staat klaar in de schuur.

The Guru | 22-02-18 | 19:57 | 2

Ik neem een bats mee of mag er in den haag niet gebatst worden?

riesepies | 22-02-18 | 19:58

*koopt aandelen pek & veren*

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:58

Ik wil met alle plezier meedoen met Meer Democratie, maar ik krijg een time-out.

MAD1950 | 22-02-18 | 19:56

Server rookt, morgen opnieuw proberen! Geen initiatief van de Geenstijls trouwens?

Bierdier | 22-02-18 | 19:56 | 4

En JOOP.nl stukjes schrijver. Dus je weet waar je je mee inlaat

JanP999 | 22-02-18 | 20:11

Een van de initiatiefnemers van de referendum wet. En JanP999, wees volledig: ook ex PvdA lid. Hij is geen PvdA’er meer ivm deze koers.

ristretto | 22-02-18 | 20:12

Tsja........ je gaat nu natuurlijk overal ex-pvda-ers tegenkomen!
Binnenkort waarschijnlijk ook ex-66-ers!

demaup | 22-02-18 | 20:48
▼ 1 antwoord verborgen

Dit bevestigd het kapitalisme. Er is geld nodig om je recht te halen of onafhankelijkheid te kopen. Ik doneer.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 19:55

Helaas ligt de site eruit......

Baardvansinterklaas | 22-02-18 | 19:55 | 1

Helaas? Goed teken! Je bent dus kennelijk niet de enige die ze even een bezoekje wil brengen ;-)

stichpimpelibok | 22-02-18 | 20:08

Oproepen op de voorstanders van het referendum te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, vooral als je anders niet van plan was te gaan stemmen kan misschien ook helpen.

laatmaargaan | 22-02-18 | 19:55 | 5

Mensen die niet geïnteresseerd zijn in de gemeenteraadsverkiezingen zijn doorgaans ook niet geïnteresseerd in het referendum.

Wasbakplasser | 22-02-18 | 20:10

Dat wordt dan LINKS stemmen vrees ik. Afgezien waar PVV mee doet (maar die zijn ook links) Je moet er wel iets voor over hebben.

JanP999 | 22-02-18 | 20:17

Mijn gemeente heeft geen pvv op de lijst.
Ben enorm in dubio wat ik nu moet gaan stemmen.
Iemand een suggestie?Sp dan maar?

Lilia2 | 23-02-18 | 00:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien deel van het gedoneerde geld ook gebruiken zoveel mogelijk mensen te bereiken met papier. In kranten/tijdschriften e.d. en via radio/tv. Niet iedereen heeft internet (wel onder D66 aanhang) en niet iedereen die internet heeft gebruikt het voor eventuele meningsuiting. De meeste handtekeningen destijds voor het Ukraine referendum die ik verzamelde waren niet via internet.

LinkeLotje | 22-02-18 | 19:53

Ik snap niet dat die Christenbroeders van de SGP die gasten van de Christen Unie niet eens de maat nemen. Zeg gewoon waar het op staat, dat ze goddeloos bezig zijn. De stem van een Christen behoort altijd de waarheid te spreken, eed afleggen is al een zonde. Drijf ze in een hoek, die goddeloze verraders. Breng ze in gewetensnood. Zoek de zwakke plekken. Er zijn zo veel kansen...

hotnot | 22-02-18 | 19:53 | 4

Helemaal mee eens.

Lupuslupus | 22-02-18 | 19:57

De CU, die vind ik zo Arie Boomsma. Kek baardje, dito lange haren, tatoeages, hipster.
Alles wat Arie B doet om mee te mogen doen op teevee, doet CU om mee te mogen doen in de polletiek.

TisNieZoMoeilijk | 22-02-18 | 20:19
▼ 1 antwoord verborgen

De site is al plat..

koeberg | 22-02-18 | 19:53 | 1

Komt wel weer goed.

Lupuslupus | 22-02-18 | 19:54

Prima initiatief. Getekend, gedoneerd en premiumlid GS geworden

Baardvansinterklaas | 22-02-18 | 19:52

Zoals ik in het vorige topic al aangaf, deze man kan de sleutel zijn op het stranden van de intrekkingswet in de 1e Kamer:

d66.nl/mensen/hans-engels/

Probeer hem te laten debatteren met Wim Voermans

Fatwabuster | 22-02-18 | 19:52 | 3

En toch is het nog steeds een D66'er. Die staan er om bekend hun ziel aan de partij te verkopen (hun organen niet trouwens)

Mastermattie | 22-02-18 | 19:54

Goeie tip. Ik ga het 'm morgen voorleggen. Thnx.

Bakito | 22-02-18 | 19:56

Er zijn meer D66 leden tegen dit circus..... laat hem Wim Voermans maar duidelijk maken dat het allemaal wel legaal is..... graag in een debat bij WNL of zo.

Fatwabuster | 22-02-18 | 19:56

Een zaak aanspannen is leuk voor de publiciteit.
Het gaat uiteraard niks veranderen, zo reëel moeten we wel zijn lijkt me.

HoerieHarry | 22-02-18 | 19:50 | 1

Niets doen is geen optie. Praatjes voor de vaart evemin, daarom is de stap van GS logisch en geloofwaardig.

Geil Kippetje | 22-02-18 | 20:17

Het enigste wat je kunt doen is NIET op deze partijen stemmen. Laat ze het maar eens voelen. D’66 krijgt de rekening nog wel gepresenteerd.

Trumme | 22-02-18 | 19:49 | 22

@beau..... ik reageer niet zo gauw op ongefundeerde scheldpartijen, lekker laten gaan.... je zet jezelf onnoemelijk voor lul en dat ga ik echt niet tegenhouden.
Succes!

Fatwabuster | 22-02-18 | 21:11

Fatwabuster. Ik begrijp je gefrustreerde reacties nu beter. Tjerry doet het idd niet zo goed de laatste tijd dus dat zal het zijn. Gegroet.

beau van rtl | 22-02-18 | 21:17

Het is nog maar de vraag of kiezer D66 hier ooit op afrekent. Na het penthouse-akkefietje van Pechtold gingen ze er een zetel in de peilingen op vooruit.

praat_poep | 23-02-18 | 00:03
▼ 19 antwoorden verborgen

Waar ken ik dat kantoor Kennedy Van der Laan ook al weer van?

Mark Verheijen | 22-02-18 | 19:48 | 2

Daar zit ik ook al een paar dagen aan te denken, volgens mij was er iets mee aan de hand.

gato | 22-02-18 | 19:55

Hiervan dus:
GeenStijl heeft advocatenkantoor Kennedy Van der Laan afgestuurd op de Europese Commissie en dan specifiek de EU vs Disinfo-taakgroep die zich bezighoudt met Russische desinformatie en nepnieuws.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 19:59

Red het referendum?? Graag!! 1 + 1 = 3.
Mag Rotterdam ook gered worden?? Vanuit een andere invalshoek bekeken dan.. Of is deze havenstad op 21 maart definitief verloren aan Allah en zijn Mohammedaanse rovers??

Matlochtoon | 22-02-18 | 19:48 | 2

Stem PVV in Rotterdam op 21 maart.

Lupuslupus | 22-02-18 | 19:51

Lupuslupus, kon ik maar op Martin Bosma stemmen. Dat vindt ik nu de meest sympathieke, oprechte, kundigste politicus op het moment...

Sarcastisch varken | 22-02-18 | 20:08

Ik maak over. Iedereen die hier huilie loopt te doen maar niet bereid is daadwerkelijk (vanaf de luie stoel) iets te ondernemen is wat mij betreft af.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 19:48 | 1

En dat begon al tijdens de laatste 2de kamer verkiezingen.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 19:49

Site is ge-DDoS't nu een beetje, maar zodra het kan gaan we los!

DommeNeger | 22-02-18 | 19:48

Prima initiatief, maar na de schandalen bij Oxfam doneer ik niks meer. Ze zoeken het maar uit die idealisten.

Bakito | 22-02-18 | 19:48 | 5

Demaup. Ja erg he. Zelfs die. Wie kun je nu nog vetrouwen. Niks meer.

beau van rtl | 22-02-18 | 20:23

@beau van rtl | 22-02-18 | 20:23 |
Méér dan erg! De onderstaande maar in het achterhoofd opslaan:
"wees vertrouwd maar vertrouw niemand"

demaup | 22-02-18 | 20:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Tja, dan ga je wel uit van de premisse dat Nederland een democratische rechtsstaat is met onafhankelijke rechtsspraak. Toen ik nog jong en naïef was geloofde ik dat ook. Desalniettemin heb ik toch gedoneerd.

Tapu | 22-02-18 | 19:46

Het serverpark van meerdemocratie.nl is ook al vergaan...

Mastermattie | 22-02-18 | 19:46 | 1

Amateurs. Daar hou je toch rekening mee.

Kloede | 22-02-18 | 20:10

Ach ja, Kennedy Van der Laan. Daar was oud-burgemeester Job Cohen toch advocaat?

- edit bijna. Tip.... naam kantoor -

Rest In Privacy | 22-02-18 | 19:45 | 3

Ach ja Eberhard Cohen natuurlijk.

beau van rtl | 22-02-18 | 20:02

John F. Kennedy? Maar wanneer was die dan burgemeester van Amsterdam?

Rest In Privacy | 22-02-18 | 20:20

Hoop dat de kou nog wat kan tegenhouden , werkte 75 jaar geleden ook.

ja,diedus! | 22-02-18 | 19:45

Premium-lid geworden! Veel succes!

Geil Kippetje | 22-02-18 | 19:43

Onze staat is DDOS aanvallen aan het uitvoeren op de gelinkte sites.

smdyasc | 22-02-18 | 19:43 | 5

@Foolonthehill | 22-02-18 | 19:44
@atheïstisch stemvee | atheïstisch stemvee | 22-02-18 | 19:44
LOL!

smdyasc | 22-02-18 | 19:49

Distributed Demand-of-Service attack.

obominotie | 22-02-18 | 19:51

@obominotie | 22-02-18 - Doe Onze Stem-recht

ViagraFalls | 22-02-18 | 19:54
▼ 2 antwoorden verborgen

Gedoneerd en getekend..... pak dat gajes aan, vooral de landverraders van 66!!

Fatwabuster | 22-02-18 | 19:42

Meer meer subsidiair vorderen wij de organen van D66.
Op een zilveren schaaltje graag, dankuwel alstublieft.

atheïstisch stemvee | 22-02-18 | 19:42

Democratie kost geld tegenwoordig, maar als de server getopt is met roken (eh..) dan doneer ik ook.

Wasbakplasser | 22-02-18 | 19:40 | 1

@Metoo

Rene046 | 22-02-18 | 20:06

Het blijft een RAADGEVEND referendum. Dus dat legt dit kabinet uiteindelijk ook naast zich neer. Dus linksom of rechtsom is dit allemaal show voor de buhne en kom je heel veel kosten later op hetzelfde uit. Gewoon kappen ermee. Volgende verkiezingen gewoon niet meer op D66, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, CU, SGP stemmen aub en inzetten op invoering van bindende referenda.

Godwint | 22-02-18 | 19:40 | 4

Dit soort zaken is puur exposure om meer struisvogels in te laten zien dat ze beter niet op deze partijen stemmen.
Meer exposure dan bovenstaande tegel va u.

TisNieZoMoeilijk | 22-02-18 | 19:45

Maar je kunt wel lekker zand in de motor blijven gooien totdat er genoeg mensen bereid zijn om met fakkels en hooivorken ten strijde te trekken.

Mark de Grootte | 22-02-18 | 20:06

je maakt jezelf ongeloofwaardig als je belooft de uitslag te respecteren. door zonder dringende reden met terugwerkende kracht een wet te willen laten ingaan opereer je buiten het wettelijke mandaat. dit kabinet moet opstappen. of afgezet worden for that matter....

de visser | 22-02-18 | 20:59
▼ 1 antwoord verborgen

De dictatuur is nu officieel een feit.

marcoplarco | 22-02-18 | 19:40

Die hele truc met terugwerkende kracht mag verboden worden wat mij betreft, niet alleen voor deze wet.

Balgesjaakt | 22-02-18 | 19:38

Ja maar de rechter is bijna altijd een D66-er..

xtree | 22-02-18 | 19:38 | 3

Ik vrees dat dat helaas wel eens waar kan zijn...

Mastermattie | 22-02-18 | 19:47

Wraken dan!

DommeNeger | 22-02-18 | 19:49

Nee joh, D66 rechters zijn te druk met het vrijspreken van kansenjongeren om zich met dit soort zaken bezig te houden.

praat_poep | 23-02-18 | 00:05

Fijn dat jullie er aandacht aan schenken!
Ik heb gedoneerd.

nemoj me jebat | 22-02-18 | 19:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino