Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenPeil en de Wet raadgevend referendum: van de wieg tot het voortijdige graf, 2015 - 2018

Vanaf de dag dat we met GeenPeil begonnen aan het initiatief voor het Oekraïnereferendum, heb ik geweten wat de uitslag zou worden ('nee'), maar ook dat die genegeerd zou worden. Ik was namelijk als verstokte (of naïeve) idealist toch al wel wat langer woke, vond ik, want ik was tevens best cynisch over een "hedendaagse politiek" die ik ontzettend tekort vind schieten in haar volksvertegenwoordigende rol. Dat was toen.

Onderweg, tussen juli 2015 en vandaag, heb ik wel ontzettend veel bijgeleerd. De absolute afkeer die ons initiatief wekte bij "hogeropgeleiden", met name D'66-achtigen, heeft me bijvoorbeeld oprecht verbaasd. De haat tegen ons van de Marcel Canoys en de Rob de Wijks, om er maar lukraak een paar te noemen, was bijna fysiek te proeven. Oh, wat waren ze woedend op dit fijne weblog. Daar lachten mijn collega's luidkeels om, maar dat ging mijzelf toch wat moeilijker af soms.

De manier waarop ze hun laster bedreven en soms nog steeds bedrijven en waarvan Joshua Livestro en dinges van de PvdA de nogal impotente speerpunt vormden, was dan ook schaamteloos en niet aflatend. Daarin leerde ik ook de MSM nog wat beter kennen. Namelijk: als teringluie opportunisten, op schoot van de macht. Allemaal. OK, bijna allemaal. Her en der zijn eenlingen en bastionnetjes die het wél eerlijk probeerden te benaderen. Maar vooral de negatieve en rancuneuze rollen van NRC, NOS/NTR en Trouw zijn me bijgebleven. GeenStijl is fout, EU is goed, gewone mensen zijn enge onderbuikers, ergo: democratisch referendum = kwaadaardig populisme. De Orwelliaanse omkeringen die we onder ogen kregen waren ontelbaar.

Tezamen waren veel van die opponenten vooral als de dood voor het doorbreken van de heilige status quo in polderland, bang voor hun Brusselse droom, of geketend aan hun eigen afhankelijkheid van de staatsruif. Het was zo fel en soms zo massaal, dat het me ook ná de glorieuze zege op 6 april - opkomst gehaald, glasheldere uitslag en een dreun voor Rutte  en zijn bazen in Brussel - soms moeite heeft gekost om geen slechte winnaar te zijn. 

Zo veel mensen waren zo gretig om een oprecht democratisch initiatief te besmeuren. Want hoe rommelig ons referendum ook was, hoe ad hoc het in touw is gezet, hoe onhandig misschien ook het onderwerp van het associatieverdrag is gebleken, en hoeveel verbeterpunten er ook aan wet en uitvoering zijn te benoemen, één ding staat voor mij fundamenteel overeind: de referendumjacht van GeenPeil was, voor mij althans, een eerlijk en constructief bedoeld initiatief, geboren uit een oprechte betrokkenheid bij de democratie - en een oprechte vrees voor de sluipende teloorgang daarvan.

Ik wilde gebruik maken van een wet - dus van de bestaande spelregels - om onze 'volksvertegenwoordigers' in herinnering te roepen voor wie zij aan het werk zijn, en dat zij in dienst staan van ons, niet andersom. Ik had de hoop dat er een serieus debat zou ontstaan, over democratie in Nederland, over het democratisch tekort van de EU. Over hoe je democratische besluitvorming beter, dichter bij de burger kan brengen in een digitale tijd waarin alle middelen voorhanden zijn om de kiezer meer keus te geven.

Jongens, wat was dat naïef.

We renden, zoals iemand het intern destijds verwoordde, maandenlang met een pan kokend hete soep in onze handen door de campagne en waren, tijdens het optuigen en aansturen van vrijwilligerslegers, het rammen van honderden topics en het produceren van campagnemateriaal minstens evenveel tijd kwijt aan reageren op alle aanvallen. Zowel voor- als tegenstanders waren in een chaotische strijd verwikkeld rond een nog nooit vertoond burgerreferendum over een EU associatieverdrag dat niemand had gelezen, met een land dat we alleen kenden van postorderbruiden - en van MH17. Wij riepen 'red de democratie', hullie zeiden 'Poetinvriendjes!' en van enig democratisch debat op niveau was nauwelijks sprake. Althans, wij kwamen er niet aan toe in die maandenlange schreeuwstorm.

Maar de opkomst werd gehaald, de uitslag was glashelder en Rutte moest draaien, konkelen en vooral heel veel liegen om te kunnen veinzen "te luisteren naar de tegenstemmers". We zagen hoe de worst gemaakt werd, en moesten de wrange smaak proeven toen die vervolgens door onze strot is gepropt. Het GeenPeil verkiezingsplan dat we aansluitend aan het inlegvel lanceerden en waarmee we aan de verkiezingen wilden deelnemen, was uit overmoed geboren. Er werd niet geluisterd, maar het referendum was dankzij brede volkssteun wel zeer geslaagd, dus misschien moesten we dan maar gewoon ín de Kamer die koekenbakkers gaan controleren?

Jongens, wat was dat naïef.

Vijfduizend stemmen en de epische vergissing om te denken dat die brede coalitie van burgers die, om het even wat ze stemden, allemaal tekenden voor het referendum, zich ook wel aan zou aansluiten bij Partij GeenPeil. Epic fail (edoch geen seconde spijt van de poging).

Maar toch, maar toch. Er was een referendum geweest. Het eerste burgerreferendum ooit, en het was een succes. Er is een groot, zich ongehoord voelend deel van de burgerbevolking aangesproken en gemotiveerd om te participeren, en wij hebben met GeenPeil duizenden vrijwilligers de middelen kunnen geven om méé te doen. Ik heb er honderden ontmoet in de afgelopen jaren en daar zat alles en iedereen tussen die je kunt bedenken, van de man die al 40 jaar niet meer stemde en de rolstoeler die per se wilde flyeren (en op alle bijeenkomsten kwam), via de gekkies die je kunt verwachten bij elk collectief initiatief, tot studenten en werkende jongeren die een kans zagen om zich te mengen in iets wat tot dan toe zo ver van ze af stond. Velen van hen zijn nu lid van Thierry's FvD en dat is alleen maar prachtig, die participatie van een politieke tegenbeweging.

Ook het democratisch debat kwam, in hindsight, heus wel op gang. We gingen ons realiseren hoeveel artikelen, opinie en televisie er is gemaakt over een verdrag waar niemand daarvoor van gehoord had, en hoeveel goed dat gedaan heeft voor het bewustzijn en de kennis over (de situatie in) Oekraïne, de werking van de EU en de belangen (NAVO, VS, Rusland, energie, oorlog, lobby, corruptie en geld, geld, geld) waar zo'n verdrag op gebouwd is. Ook het referendum zelf, als middel, werd onderdeel van studie en debat. Professors als Tom van der Meer en Wim Voermans schrijven er al jaren over en ik meen dat ook een historicus als Geerten Waling er inspiratie uit haalt voor zijn boeken over democratie en particratie.

Het publieke en wetenschappelijke debat, dat is er dus echt wel. Zowel over het middel, als over het onderwerp. Nu de politieke evaluatie nog en nogmaals: die uitvoering van dat hele referendum had best wat beter gekund, dat geef ik als eerste toe. Maar juist door alles wat er piept en kraakt aan de (eerste toepassing van de) Wet raadgevend referendum, heb je genoeg te evalueren, aan te wijzen en - hopelijk - aan te passen. Iets om naar uit te kijken, dus. Want dat er nu meer referenda zouden en zullen volgen, leek me evident. GeenPeil bewees: 300.000 is veel (en het is terecht dat die drempel hoog is), maar wel haalbaar en dat geeft de democratische burger moed.

Jongens, wat was dat naïef.

Zo ver is het namelijk nooit gekomen. Er komt nog een Sleepwetreferendum, sure. Maar eentje over de orgaanwet, wat mij betreft een héél goed onderwerp voor actieve volksraadpleging, is nagenoeg kansloos. Nog vóór de in de Wrr vastgelegde wettelijke evaluatie plaats kon vinden (had in de loop van dit voorjaar moeten zijn), snijdt de nieuwe coalitie de referendumwet namelijk de strot al weer af.

Afgelopen dinsdag kwam de toelichting op het advies van de (absoluut niet objectieve) Raad van State van referendumhatend CDA-fossiel Piet Hein Donner, waarin nog eens stond dat de politiek het zelf maar uit moest zoeken. En ik wist: einde oefening, want de coalitie heeft een meerderheid voor intrekking van de Wrr - zonder referendummogelijkheid. Diezelfde avond, tijdens het vervolg van het referendumdebat, had ik een debatje over de Sleepwet en ik dacht: 'Zit je dan. Te praten over een aankomend referendum waarvan Sybrand Buma al gezegd heeft dat de uitslag toch lekker genegeerd gaat worden, terwijl D'66 in de Kamer staat te volharden in haar arrogantie dat het vorige referendum 'niet heeft gebracht wat zij er van verwacht hadden'. Alsof een referendum hun instrument is, en niet een democratisch gereedschap voor de kiezer, wat het in werkelijkheid is - of althans: behoort te zijn.

Hoe zeker ik ook wist dat de uitslag van het Oekraïnereferendum genegeerd zou worden, ik had nooit verwacht dat het uiteindelijk ook tot de dood van de gehele referendumwet zou leiden. Een dood zonder voltooid leven, een wiegedood bijna, zonder vitale organen te behouden maar ook zonder de wensen van de rouwende nabestaanden te respecteren. En zonder vetorecht voor het volk.

Volk, dat zich tussen de ongeïnteresseerde (tevreden of ontevreden) burger en de heersende politiek in genesteld had, vastgeklampt aan een béétje extra inspraak dat door de Wrr mogelijk werd gemaakt. Kiezers, zijn dat, die dankzij het referendum een ingang hadden om hun betrokkenheid bij democratie en samenleving in de praktijk te kunnen brengen. Duizenden vrijwilligers, honderdduizenden ondertekenaars, miljoenen stemmers. De brug over de kloof tussen bestuur en burger, zij zijn het. Vandaag is die brug kapot geschoten door Rutte III. Het volk dat wilde, mag niet meer meedoen. 

Hoe zal dat ooit aflopen? Gaan we naar een totalitaire bureaucratie, of eindigt dit in hooivorken en guillotines? Hoe dan ook: ik geloof nooit dat het goed af kan lopen wanneer je actief betrokken burgers, die zich keurig gedroegen volgens de regels van het democratische spel én de daarbinnen geldende omgangsvormen, eerst uitnodigt om deel te nemen aan het proces, maar vervolgens buitensluit wanneer hun inbreng de politieke kaste niet bevalt.

ik had daarom nooit verwacht dat PvdA en GroenLinks, twee initiatiefnemers van de Wet raadgevend referendum, zich van hun eigen wens tot meer burgerinspraak, correctief dan wel bindend, zouden afkeren. Nog minder had ik in de gaten dat D'66 - letterijk ooit opgericht voor democratische en bestuurlijke vernieuwing - al zo diep in het moeras van haar arrogantie en eigen gelijk was vastgezogen dat ze hun laatste restjes democratisch idealisme zouden inruilen voor een klein beetje meer macht. 

Meer macht om grondwet tartende donorwetten in te voeren, meer macht om in weerwil van alle zorgen en kritiek de EU verder op te tuigen, meer macht om de regels van het spel te wijzigen tijdens het spelen en meer macht om nog minder rekenschap aan de kiezer af te leggen. Meer macht, kortom, om meer macht te kunnen verkrijgen. Ik snap nu de vriendschap tussen Alexander Pechtold en Petro Poroshenko een stuk beter. Het zijn gelijken onder elkaar, wars van de ander, ver weg van het gewone volk.

Jongens, wat word je daar cynisch van.

Social

Reaguursels

Inloggen

Goed stuk. Ik lees tussen de regels door dezelfde wanhoop die bij mij speelt. Het kan eigenlijk niet anders dan dat er grotere machten, met een totaal andere agenda, aan het werk zijn hier. Het militair industrieel complex, grote machtige corporaties, de farmaceutische industrie, banken etc. Die hebben echt baat bij een gebrek aan democratie en het dusdanig aanpassen van de wetgeving. De ego's in de tweede kamer zullen wel net zo corrupt zijn als Claus. Iedereen heeft zijn of haar prijs. Wat dat betreft zijn het allemaal maar puppets. Langzaam maar zeker komen we in een hele enge omgeving. Een omgeving waar we hard moeten werken, veel moeten inleveren, niks mogen bepalen, geïndoctrineerd en gehersenspoeld worden door spindoctors, neuromarketeers, gesubsidieerde mediakanalen en bij voorbaat verdacht zijn omdat in potentie iedereen een gevaar voor de staat kan zijn (Fred). Het is nu afwachten op de verplichte RFID chips bij de geboorte, tracking systemen in onze auto's en het verder ontwapenen van het volk. We leven in een schijndemocratie maar gelukkig hebben we allemaal nét genoeg om "gelukkig" te zijn met wat we hebben. Echter, een maandje niet werken brengt ons gevaarlijk op de afgrond. Dus in opstand komen zal direct effect hebben op onze situatie. Daarnaast zijn we door de immigratie, technologische "innovaties" en het totale gebrek aan saamhorigheid, ontzettend vervreemd van elkaar. We behoren niet meer tot een groep, en staan eerder lijnrecht tegenover anderen.

Tribion | 23-02-18 | 21:00

Iedereen wéét, dat 't referendum in de ogen van de politici eigenlijk té succesvol is geweest.
Kijk nou, die Nederlanders blijken zomaar geïnteresseerd te zijn in 't politieke bedrijf.
en dat die eigenwijze Nederlanders nog 'n mening hebben ook.
En dat die Nederlanders nog willen meedenken, en meebeslissen ook.
Eh, dat gaat zomaar niet.
Politiek is voor de politici, en verder moet iedereen alleen maar toekijken, hoe de hazen lopen (balletje-balletje-coalitie-formatie-bedrog). Met toverbal-regeerakkoorden.
En met gecontroleerd tot zwijgen gechanteerde pers (zoals Willem-Alexander ook al succesvol heeft afgedwongen, dat als de pers buiten de verplichte sessies om toch foto's maken van 't koningshuis, dat dan die pers wordt buitengesloten).
Kan het nog erger (?), ja natuurlijk.
Want weet je wat ook zo funest is voor de politieke aandacht voor politiek handjeklap en politiek geritsel en wandelgangen-geheimzinnigheid (?), de televisie.
Er zal in de nabije toekomst een verbod komen op directe verslaggeving van vergaderingen in het parlement.
Want dan 'zien' de Nederlanders bewegende beelden (!) van gewone mensen!!!
Dat kan alleen maar encanaillerend werken.
Zoals er ook 'n verbod moet komen op directe verslaggeving vanuit de rechtszalen waar rechters de verdachten moeten veroordelen.
Telkens krijgen de mensen dan de indruk, dat rechters zomaar gewone mensen zijn!!!
Dat moet beter, lees, door bescherming van het vrije woord; door bescherming van de privacy van verdachten en rechters.
Dat het de besloten veiligheid van 't vrije debat ten goede komt, als er geen pottenkijkers zijn.
Dat het de kwaliteit van de integere rechtspleging ten goede komt of zo.
En fin, ze verzinnen er wel 'n geitenpadjes-smoesje bij.
En dan treedt de zo te waarderen rust weer in.
Nederland als vroeger; onwetend, en murw, en cynisch.
En hé, dan is er ineens geen Nederland meer, en geen nationalisme, maar alleen nog maar 'Europa', en de logica van 'alle mensen hebben overal recht op; ook als ze als ongewenste gelukszoekers met zielige kindjes komen binnenvallen, 'dus als je daar tegen bent, tja, dan ben je 'n racist, fascist, en nog veel ergere dingen, snap je?'
En 'hullie' hebben 't gedaan, de door-en-door-corrupte politici.
Maar 'wij' krijgen de schuld, want wij hebben op die politici gestemd.
Moraal: stem dan ook niét, dommie, want dan legitimeer je 'n corrupt kabouter-systeem. Zeg, dat je alleen maar wilt stemmen bij 'n volwassen democratie, mét corrigerend referendum.

Der Paulie | 23-02-18 | 19:39

De geest is dan in zijn fles blijven zitten, maar je hebt flink gepoetst. We gaan hopelijk nog twee keer poetsen en vele krassen maken in het juridische gevecht. Nog even doorslapen.

Alquest | 23-02-18 | 17:37

Na het afschaffen van zelfs dit raadgevend referendum, een instrument waarmee je alleen maar een signaal kon afgeven (het had totaal geen macht, dus ze hadden hier helemaal niet bang voor hoeven zijn), hoor ik verschillende mensen om me heen (die voorheen Pechtold hoog hadden zitten) dat ze ook helemaal klaar zijn met die lui in Den Haag en Brussel. Dit is de volgende stap in de afbraak van een systeem dat blijkbaar afgebroken moet worden om tot een EU-eenheid te kunnen komen. Waardeloze lui, bang voor de mening van miljoenen mensen. Heb me zelf met name geergerd aan de leugens van Pechtold en Rutte die steeds zeiden dat de stemmer niet zouden hebben geweten waar het over ging. Pechtold heeft zelf toegegeven het verdrag niet te hebben gelezen, wat een ongelofelijke fluim die man. Ik was tegen door het schijnheilige van Den Haag en Brussel, in het handelsverdrag had men bewust defensiesamenwerking met Oekraine opgenomen zonder daar eerlijk over te zijn naar de bevolking. Het is tuig.

Watching the Wheels | 23-02-18 | 15:52

Een vreemd fenomeen het referendum leeft terwijl de politiek op sterven na dood is bij de mensen. Tussen de 3 a 4% van de stemgerechtigde is nog lid van een partij naar keuze. Dat maakt de doorgaans als het goed gaat de vierjaarlijkse stemronde niet meer dan een mandaat. Een stem word gegund aan het mooiste poppetje of het mooiste verhaaltje wat rond de verkiezingen circuleert. Wat uiteraard geen garantie bied voor toekomstige ontwikkelingen. Mensen geloven niet meer in de politiek, zijn schijnbaar zo gedesillusioneerd dat ze er ook geen zin meer in hebben er actief aan deel te nemen. Dus misschien is het vanuit dat perspectief toch niet zo vreemd dat het referendum leeft. De laatste strohalm om gehoord te worden in een land waar elke politicus meent te weten wat het volk denkt en wilt zonder dat ze het van u of mij gehoord te hebben.

Kennethhagers | 23-02-18 | 15:04 | 1

Het is een corrupte bende. Alleen geven ze niet rechtstreeks geld, maar een leuk baantje na bewezen diensten of wat opdrachten aan vriendjes uit het netwerk, liefst indirect via weer andere mensen uit het netwerk, want dan heet het integer te zijn.

Watching the Wheels | 23-02-18 | 15:45

Amen!

Spiderman1 | 23-02-18 | 14:04

Dhr. Kinkel | 22-02-18 | 21:20
Hoppa. Weg met dat ondemocratische gedrocht van een partij politik. Wat ontzettend jammer voor al die regenten en ambtenaren die hierdoor zoals jullie terecht stellen wat macht verliezen.

Cobalt bomb | 23-02-18 | 14:02

Heel mooi stuk Bart. Dank voor al jullie inzet!

Mickdestok | 23-02-18 | 13:57

Ollongren: onze eigen Storasyster (Big Sister) (och lillebror Rütte)

HeelStijl | 23-02-18 | 13:54

Uit het hart gegrepen. Fantastisch stuk! Maar Bart er komen veranderingen, want dit kan nooit goed gaan. Den Haag voert geen crisismanagement, dit zijn de beginselen van paniek, gevoed door angst en dat is weer een slechte raadgever. Het Verenigd Koninkrijk heeft een moeilijke maar moedige en juiste beslissing genomen.

Een vrije paling | 23-02-18 | 13:14


Er zou een referendumpartij moeten meedoen bij de volgende landelijke verkiezingen, die één onderwerp, namelijk het invoeren van een bindend referendum, tot doel heeft.
En die, als dat doel bereikt is, zichzelf weer opheft want dan is het volk weer 'van de partij'.
Alle politieke partijen zullen dan veel meer rekening moeten houden met wat de burger wil waardoor ze geen 'gekke dingen' meer kunnen doen.

Kijkeensaan | 23-02-18 | 12:49

Het zou toch wel eens mooi zijn om de kieswijzer er nog eens bij te pakken en de standpunten, afgezet tegen de huidige zetelverdeling, langs het regeerakkoord te leggen.
Ik gok zo ergens dat dit niet overeen gaat komen met de huidige koers.

GOEM | 23-02-18 | 12:34

Ik hoor Pechtold nog zeggen tegen de interviewer: “ ‘volk’, ‘volk’, hou daar es mee op!”

koperbij | 23-02-18 | 12:28

Het referendum heeft de koude oorlog tussen welgestelden en laagopgeleiden blootgelegd. All is fair in love and war. We beseffen niet dat er een sluimerende burgeroorlog is.

van heinde en verre | 23-02-18 | 12:27

Mooi stuk, Bart. Aan jou/jullie heeft t niet gelegen. Ik/mijn generatie laat t ernstig afweten.

Magdatkandat | 23-02-18 | 12:08

Komende verkiezingen kan iedere politicus van mij een rood bolletje achter zijn naam krijgen, het is duidelijk dat politici allemaal inwisselbaar zijn geworden.
Het is inmiddels ook duidelijk dat de belangen van het Nederlandse Volk niet meer voorop staan, dat politici schijt hebben aan en bang zijn voor de mening van de kiezer, en deze daarom uitsluiten.
Deze combinatie van uitsluiten van de kiezer en het dienen van andere broodheren dan het Nederlandse Volk is een gevaarlijke combinatie, die welhaast neerkomt op een staats- en machtsgreep.
Plusminus 2% van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij, en maakt deel uit van de bestuursklasse. Deze 2% zet momenteel de resterende 98% in de hoek als onmondige en rechteloze burgers als het op de besluitvorming aankomt.
Dat mag dan de realiteit zijn, maar ik heb er geen behoefte meer aan die situatie nog langer te legitimeren, ik haak af, veel plezier er mee.

De Briemusketier | 23-02-18 | 11:54 | 1

Verstandige keuze. Meedoen aan de stemming is het legitimeren van een voorafvastgestelde uitkomst. Ik heb al heel lang geen illusies meer.

Cobalt bomb | 23-02-18 | 14:05

Fraai stuk tekst, chapeau!

Ik lees hier vele commentaren dat het volk het nu ècht zat zou zijn en dergelijke. Ik geloof er - helaas - niks van. De gemiddelde NL'er interesseert het geen moer, labbekak dat-ie er is. Boer-zoekt-vrouw, Heel Holland Snurkt, of de buurman een grotere oto voor de deur heeft staan en of de hypotheek nog te betalen is, dàt is waar-ie zich druk om maakt.

Positief denkend en zodoende aannemende dat die truc met die "€ 1000,= voor iedere werknemer" nu ècht niet meer werkt, hoeft Rutte straks alleen maar wéér stiekem een Erdosnor-hotemetoot uit te nodigen en dan vervolgens met veel pandoer het land uit te wijzen.
Heel het volluk zal er weer intrappen, reken maar.

EefjeWentelteefje | 23-02-18 | 11:48 | 4

Ik vind het prima, maar ik doe er niet meer aan mee.

De Briemusketier | 23-02-18 | 11:56

@EefjeWentelteefje
Helaas, zo waar.

miss error | 23-02-18 | 12:18

knutsel_ | 23-02-18 | 11:56
De greep van de belastingschurken wordt steeds heviger. De lucht in NL is op.

Cobalt bomb | 23-02-18 | 14:08
▼ 1 antwoord verborgen

Met de kennis van u zou ik weer tegen stemmen bij een Oekraïnereferendum (het is nog veel erger daar).

Je moet als polletiek ook verwachten dat de meeste (al dan niet bindende) correctieve referenda een afwijzing op zullen leveren. Immers als een voorgestelde wet niet controversieel is, zal het mobiliseren van tegenstanders niet eenvoudig zijn. Hoe groter de maatschappelijke ophef hoe belangrijker een referendum wordt, pardon, zou moeten worden.

Juist als een maatschappelijk relevante wet met één stem meer of minder aangenomen of verworden wordt, zou een referendum vooraf de koninklijke weg zijn. Als zelfs Alexander Penthouse toegeeft dat hij het Oekraïneverdrag niet gelezen, en dus niet bestudeerd heeft, hoe kan ik verwachten dat de rest van zijn (beep) partij het wel gelezen of bestudeerd heeft? Wie in hemelsnaam heeft toentertijd in de kamer wel die moeite genomen?

De kloof tussen bestuur en burger is wat mij betreft een oceaan geworden.

Bedankt Bart voor al jouw moeite. Helaas tevergeefs.

Enrique C | 23-02-18 | 11:41

Hoe er richting aan te geven weet ik nog niet maar dit hele traject te samen met het orgaanroofcircus waarbij niet kunnen of willen kiezen gelegaliseerd als geen bezwaar wordt aangemerkt en dus de integriteit van het lichaam, beschermt door artikel 11 van de grondwet, met voeten wordt getreden en een sleepwet die er nog aan zit te komen verdient een krachtige tegenbeweging om deze ontwikkelingen tegen te gaan en terug te draaien. Nooit gedacht dat ik me tegen de Nederlandse overheid zou moeten wapenen maar dat blijkt toch noodzakelijk te zijn.

bwanabanjo | 23-02-18 | 11:40

Prima stuk, maar ook erg triest! Ik zal de laatste flyer die ik nog van het GeenPeil referendum heb goed bewaren, als aandenken aan de tijd dat er nog een klein beetje democratie bestond.

miss error | 23-02-18 | 11:32

"Iedereen weet dat het Oekraine referendum niet ging over het assosciatieverdrag met Oekraine maar over voor of tegen de EU."
Daar valt wel wat op af te dingen. Voorts overlappen beide zaken elkaar grotendeels. En iedereen wist ook vanaf het eerste begin dat het niet zomaar ging om een handelsverdragje, ook al werd dat door onze MP als nepverklaring keer op keer de wereld ingeslingerd.
Ook valt wel wat af te dingen op de stelling dat als je op een pro-EU-partij stemt je ook ondubbelzinnig vóór die EU bent. Stemmen op een politieke partij is altijd een compromis.

Schoorsteenveger | 23-02-18 | 11:21 | 4

Kamp Tegen deed alsof het over Oekraine ging maar zag er uitsluitend een opmaat in voor uitbreiding met nog een extra pauperstaat.
Kamp Voor zag er een kans in om Oekraine te helpen een normaal land te worden zonder corruptie en oude machtslijnen die democratische hervorming zouden verhinderen.
Kamp voor en kamp tegen hadden er dus een verschillende voorstelling van.

Ik houd vol dat Kamp Tegen vooral werd gedreven door sowieso aanwezig anti-EU sentiment en sowieso tegen alles had gestemd wat uit de EU koker kwam. Daar zette de Tegen campagne ook vol op in.

En nee, niet iedereen die op een pro-EU partij stemt is het met alles eens, daarin heb je gelijk, maar toch is het opvallend dat als er daadwerkelijk zoveel rancune tegen de EU was, dit in het stemgedrag wel tot uiting was gebracht. Maar integendeel dus.

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 11:47

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 11:47 |
Die rancune neemt toe, en met name D66 doet er momenteel alles aan om die te voeden. En het is niet zomaar oppervlakkige rancune, het is een steeds dieper gevoelen dat we bestuurd worden door lieden die lui zijn geworden en een zekere mate van gewetenloosheid aan de dag leggen. Dat laatste is waarschijnlijk altijd al het geval geweest, maar komt nu meer aan het licht, ondanks verwoede pogingen om het te maskeren. Ollongren is het levende bewijs van het hardnekkige bestaan van die cultuur en de daaruit voortvloeiende geesteshouding. Men denkt er nog steeds mee weg te kunnen komen.

Schoorsteenveger | 23-02-18 | 12:03

BL, 11.47
Dus ging het wel over de Oekraine, want zowel voorstanders als tegenstanders konden zich uitspreken over het verdrag en de tegenstanders kregen de meeste stemmen. Dit kennelijk in tegenstelling tot het overwegend pro EU parlement.

marjen | 23-02-18 | 12:08
▼ 1 antwoord verborgen

"Hoe zeker ik ook wist dat de uitslag van het Oekraïnereferendum genegeerd zou worden, ik had nooit verwacht dat het uiteindelijk ook tot de dood van de gehele referendumwet zou leiden."

Het is te verwachten. Als je een instrument dat bedoeld is om serieuze inspraak te geven aan de burger moedwillig misbruikt uitsluitend om de EU een hak te willen zetten, kan je op je vingers natellen dat de spelregels worden veranderd.

Iedereen weet dat het Oekraine referendum niet ging over het assosciatieverdrag met Oekraine maar over voor of tegen de EU. Iedereen weet dat en zeker de organisatoren ervan want die hamerden continu op argumenten die niets met dat verdrag te maken hadden. Dus: speelgoed expres kapot maken, dan krijg je het ook terug.

En nee dat heeft niks met de uitslag te maken, maar veel meer met de manier van campagne voeren, de lage opkomstdrempel en de lage uitslag, terwijl het gewicht van die uitslag oneveredig zwaar was: Het telde mee in een VETO waar 27 van de 28 lidstaten reeds mee akkoord waren.

Kortom: Je kunt je hand ook overspelen, zoals gebeurd is en dan nu opzichtig en dramatisch gaan lopen klagen dat je monddood gemaakt wordt en teksten als het einde van de democratie gaan bezigen, ik heb daar gewoon weinig respect voor. Het is kortom altijd de schuld van de ander, de EU dus, en de spiegel is er kennelijk niet voor om in te kijken.

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 11:03 | 12

Dus: speelgoed expres kapot maken, dan krijg je het ook terug.
.
Geldt ook voor politici, die boel stelselmatig en structureel belazeren met een verborgen agenda, en druiloren als jij die daar kritiekloos achter aan rennen. Ik ben er wel klaar mee, met dat circus van jou, en je mag mijn stemrecht hebben, ik doe er afstand van. Veel plezier er mee.

De Briemusketier | 23-02-18 | 12:02

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 11:51
Dus wat is nu de "wil van het volk"? Je kunt niet met droge ogen volhouden dat die hier in de panelen wordt vertolkt.
.
Nee, in de tweede kamer hebben ze daar voeling mee wil je zeggen ?
En anders wel in de eerste kamer, of op huis ten bosch ?
Of op de directiekamers van de shell, unilever, akzo, philips, of de banken ?
bij de zorgverzekeraars ? energiebedrijven ? de npo ?
.
Met zoveel democratievrinden hebben we als Nederlanders geen vijanden nodig.

De Briemusketier | 23-02-18 | 12:09

De Briemusketier | 23-02-18 | 12:09 |
Wat ik wil zeggen is dat de laatste TK verkiezingen in 8 van de 10 gevallen is gestemd op de "kartelpartijen". Het boeit het volk dus helemaal niet. Of positief gezegd: Men staat erachter.

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 12:11
▼ 9 antwoorden verborgen

Mooi stuk tekst, nog grotendeels waar ook. Regeren is 'het volk' net zo lang uitknijpen dat het net niet in opstand komt. Maar als het gulzige en uitdijende ambtenarenkorps niet meer goed genoeg in de gaten heeft tot hoe ver ze kunnen gaan krijg je gemor en uiteindelijk een soort reset denk ik. Een soort van circulaire economie maar dan anders. Of ondernemend Nederland moet zich in de tussentijd massaal op de drugshandel gestort hebben en daar z'n inkomen en pensioen mee veilig gesteld hebben.

DikkeLeo | 23-02-18 | 10:55

Chapeau Bart! Voor je oprechte en persoonlijke beschrijving van dit hele referendumverhaal! Chapeau voor de betrokkenheid en wil te 'vechten' voor datgene wat het juiste is!

Het was toch wel even een spannende en gekke periode. Hoop geflyerd! Samen gekomen in een eigen groepje de schouders er onder. Blij met het resultaat; behalen van het referendum, de nee-stem.
Daar waar het nu geëindigd is, daar word je inderdaad enorm cynisch van. Ofja, ik was het al... wordt alleen maar erger.. ik vraag me dan ook af waar het uiteindelijk naar toe gaat. Het gevoel dat je behoefte hebt aan een soort van bijltjesdag neemt enkel maar toe.
Is het raar dat ik dit zeg? Ergens vind ik zelf van wel..

iustus | 23-02-18 | 10:48

Jacques Wallage omschrijft het als volgt in zn nieuwe boek het land achter de heuvels. Staan een paar rake quotes in die betrekking hebben op wat er zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld in Den Haag:

‘Als staatsburger blijft je rol beperkt tot het eens in de vier jaar uitbrengen van je stem. Terwijl politici verbaal eigen verantwoordelijkheid, eigen bijdrage, de participatiemaatschappij centraal plaatsten, blijft het staatsburgerschap passief gedefinieerd. Politici verzamelen macht, maar delen nauwelijks zeggenschap. Mensen hebben meer invloed op het onderhoudsniveau van hun auto dan op de toestand waarin hun straat verkeert.’

‘Uit het feitelijk gedrag van politici blijkt zelden dat ze beseffen dat politieke macht geleende macht is, en dat ze die macht via een betekenisvolle dialoog en verantwoording steeds opnieuw aan burgers moeten teruggeven. Dat lijkt niet door te dringen. Bij besluiten beroepen politici zich nog steeds op het mandaat dat ze bij verkiezingen zouden hebben verkregen, terwijl ze de legitimiteit van hun beslissingen in het bestuurlijk proces moeten verdienen. Dat is de eenduidige consequentie van de verschuiving van de macht van politieke partijen naar de publieke ruimte. De oude rekensommen binnen de representatieve democratie gaan simpelweg niet meer op.’

Amen.

wattan!! | 23-02-18 | 10:44

Er zit een onbeschrijfelijke, enorme woede in de samenleving.
Na de show die is opgevoerd met die referendumwet, is die alleen maar groter geworden. De eerste de beste die thans kans ziet deze blinde woede te bundelen en richting te geven, die brengt iets onvoorstelbaars tot stand. Iets dat zelfs Pim Fortuyn nog nooit heeft meegemaakt. Het is misschien wel goed dat Baudet zoveel beginnersfouten maakt, anders had hij zich helemaal geen raad geweten met de groei van zijn partij. Dan had hij een explosief mengsel gecreëerd. Verdomme, zou een kerel als Wilders wel beseffen wat hij te weeg zou brengen, wanneer hij die Islam eens even naar plan twee zou schuiven en herstel van de democratie naar een? Kerels als hij, Bosma en Omtzicht kunnen hun talenten zoveel beter benutten voor Nederland, voor ons nageslacht, dan zij nu al doen! Ze kunnen geschiedenis schrijven! Godverdomme, moet je die laffelingen bezig zien binnen dat coalitiekartel. Wat een slappe en slaafse knechtjes binnen een bijna dictatoriale atmosfeer.
"Stemmen tegen de partijlijn in doe je hier maar één keer", zei Pechtold tegen zijn adspirantjes. Laat het eens tot je doordringen!
Nu barst de bom op 21 maart waarschijnlijk. Die woede-energie van ons moet ergens heen. Overal hoor je het; 'Ik stem op een plaatselijke partij, ze kunnen me wat! VVD, CDA, D66, CU? Never! Over mijn lijk!'
Bedankt voor jouw stuk Bart. Alleen.., mijn woede neemt nog toe!

Rest In Privacy | 23-02-18 | 10:21 | 4

De woede binnen D66 over de gang van zaken neemt ook toe: afdelingen en lokale lijsttrekkers zien met angst en beven hoe "Den Haag" 4 jaar hard werken op lokaal niveau met 1 pennenstreek in de prullenbak sodemietert. Je hebt dan als lid van die partij 2 opties:
- Je lidmaatschap opzeggen
- Van binnenuit de boel veranderen
De tweede optie staat mij nog het meeste aan omdat afgezien van het feit dat het referendum in de huidige vorm een gedrocht is wat je niet zou moeten willen hebben, de hele D66 top , minister en kamerfractie incluis hier een prachtige kans op electoraal gewin hebben laten liggen: Als Ollongren handig was geweest had ze het raadgevend referendum niet met een intrekkingswet afgeschaft, maar alleen een wetswijziging gemaakt waarin het raadgevend referendum omgebouwd zou worden tot een correctief referendum naar Zwitsers model.
Voor een dergelijk wetsontwerp had de voltallige D66 Fractie steun kunnen verlenen, samen met de oppositie. Het was een kabinetscrisis waard geweest, maar D66 had dan samen met de oppositie de bal bij CDA VVD en CU kunnen leggen en daar enig electoraal gewin uit kunnen halen. Ik heb zo het vermoeden dat de verkwisting van de kroonjuwelen een heter hangijzer is dan menig D66 kamerlid en D66 bestuurder zich kan voorstellen. Zeker in de wetenschap dat ze twee grote D66 iconen (Terlouw, van der Ham), gesteund door een groot aantal lokale bestuurders tegen zich in het harnas gejaagd hebben.

Brulboei_61SB | 23-02-18 | 10:59

Misschien dat die helden dan eens kunnen beginnen met herstel van de democratie binnen hun eigen partijen? Want daarmee is het dramatisch gesteld. Wilders is de dictator die geen enkele inspraak duldt, mensen negeert en tegen elkaar uitspeelt en wie te dichtbij komt mag ophoepelen. Tot zover het "practice what you preach" gedeelte.

En met die enorme woede valt het wel mee, want de meeste mensen hebben gewoon op de zo gehate andere partijen gestemd, die vooral ook pro-EU waren en onlangs is geheel democratisch het referendum weggestemd. Dan kan je al la Clinton gaan klagen over dat proces maar dan ben je "een slecht verliezer" zoals de Trump fans dan altijd riposteren. ;-)

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 11:59

@Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 11:59
Als je denkt dat welke willekeurige partij dan ook daadwerkelijk interne democratie voert, dan ben je simpelweg naïef. Het bestuur en diens vrinden bepalen de koers, voor de bühne der leden is er een toneelspel.
"De leden hebben bepaald dat we X gaan doen". Maar wie bepaalt welke keuzes de leden krijgen? Exact.

In de TK hebben we fractiediscipline en kiezen partijen voor ja-knikkend stemvee in plaats van kwaliteit. Omtzigt stemde ook al weer netjes mee met het CDA. Bukken en bek houden.

En dan dat gelul over "democratisch weggestemd". De kiezer moet stemmen op basis van wat partijen zeggen, schrijven en beloven. Vervolgens draaien die partijen 180 graden omdat het qua macht net even lekker uit komt. Ik kan er dus NOOIT op vertrouwen dat een partij een voor mij belangrijke kies-reden niet overboord gooit.
Democratisch kiezersbedrog, mooie nieuwe term.

Het enige waar ik me nog mee bezig ga houden is het geluk en toekomst van mijn familie. Nederland en haar politici kunnen de boom in.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 13:32
▼ 1 antwoord verborgen

N.a.w. heeft Rutte vanuit Brussel consignes gekregen om het raadgevend referendum met spoed de nek om te draaien. Juncker en consorten hadden geen zin om bij iedere volgende uitbreiding van de EU opnieuw tegen een Nederlands "Nee-referendum" aan te lopen; zoiets werkt enkel besmettelijk. De opmerkelijke spoed, waarmee dit is afgehandeld, duidt daarop. Normaliter is wetgeving in Nederland een zaak van lange adem. En Rutte: Rutte springt door iedere Europese hoepel die hem wordt voorgehouden.

oliebolletje123 | 23-02-18 | 10:20 | 1

Zit vast een kern van waarheid in, dat Rutte het vol voor de kiezen heeft gekregen van de EU top. Er is vast met veel wenkbrauw optrekken gereageerd op dat Oekraine referendum.

Beste_Landgenoten | 23-02-18 | 12:04

Nausicaa Marbe in de Telebelg van vandaag met een gedicht van J. Ceres jr. over Ollongren: Gehuld in haar cape/Van gevulde lulkoek/Wenst ze het voetvolk/Een zwijgend moeras. Waarbij wij niet moeten vergeten dat Ollongren "Just the piano player" is, alleen denkt zijzelf van niet. Gebrek aan zelfreflectie noemt men dat. Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen

Een vrije paling | 23-02-18 | 10:16

Wat een mooie, zelfkritische, doordachte en ook een Martin Luther waardig stuk is dit. Ik heb alleen een camaraman nodig die filmt wat ik mee maak op stemdag. Ik ga voor het lokale stembureau staan en informeer mensen over wat ze minder hebben om te stemmen. Ik zal niet zeggen op welke partij ze moeten stemmen. Dat is illegaal. Ik zal zeggen in wat voor situatie ze zitten. Voor de redactie: Geenpeil heeft het tegenovergestelde bereikt wat jullie hoopten. Het toont alleen de armetierigheid aan in dit land. Het is nu tijd voor de spreekwoordelijke rieken. Ik neem vrij die dag, van mijn kleine bedrijfje waar ik hard moet voor werken. Ik begrijp jullie pijn. Ik moet opstaan, een Catalonie, ik moet van mijn 'zolderkamer' afkomen. Teveel ik's ? Was mij ook opgevallen. Het geeft alleen maar aan dat ik tot nu toe gewoon een lapzwans was. IK ga wat doen tegen dit.

Smarties | 23-02-18 | 10:08

Wat er gebeurd is met het referendum is een van de grootste schandalen van Nederland en in Europa.
Toch zal het tij eens keren, de geschiedenis leert het, de macht van het volk wordt hier gruwelijk onderschat.
We weten nu al wie er voor het tribunaal moeten komen verschijnen, want we gaan naar het voorbeeld DDR-staat.
Mielke van de DDR stond ook te huilen voor het tribunaal, met de bekende woorden, dat had ik niet gewild en dat heb ik niet geweten.
De zogenaamde leiders van de coalitie zitten zwijgend in hun bankje of ze verschijnen niet en laten hun vazallen het opknappen.

rexm | 23-02-18 | 09:46 | 1

Het gebouw van de tweede kamer kijkt uit op de Gevangenpoort; misschien heeft het zin onze politici eens te herinneren aan wat daar ooit is gebeurd?

oliebolletje123 | 23-02-18 | 10:24

De democratie is dood. Misschien schrijf ik dat komende maand wel met dikke rode letters op mijn stembiljet.
#DDiD

Elli | 23-02-18 | 09:39 | 2

Stem lokaal.

O2Neutraal | 23-02-18 | 09:55

Door op uw stembiljet te schrijven maakt u het ongeldig en er is werkelijk niemand die dat interesseert. Ga op een lokale partij stemmen of blijf thuis. Op een stembiljet schrijven is zó kleuterachtig, u bezorgt alleen de stemmentellers een seconde lol èn verbazing omdat er wéér iemand zo dom is geweest om wel naar het stembureau te komen maar het stembiljet ongeldig te maken.

Lupuslupus | 23-02-18 | 10:07

Niets is voor niets. Allemaal ondedeel van het proces. Veel respect voor de heer Nijman& co.

Bat-Adam | 23-02-18 | 09:36
-weggejorist en opgerot-
MEDIACRATIE | 23-02-18 | 09:35 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

1 + 1 = 2 .... de reden dat het referendum is afgeshaft is omdat ze in Den Haag (en vooral Europa) doodsbenauwd zijn voor een referendum der referendums: NEXIT! Aangezien NL als kikkerlandje medehoofdsponser is voor al dat flauwekul en idiote circus. Brussel aast vanaf dag 1 op onze ruim 1800 miljard euro pensioentegoegden om dat in beheer te mogen nemen (wtf waarom?) De DNB is de enige die nu nog nee (of ja) kan zeggen.

Kris | 23-02-18 | 09:33 | 1

Een referendum kan enkel worden aangevraagd naar aanleiding van een recent aangenomen wet. De burger kan niet zelf een onderwerp aandragen.

koeberg | 23-02-18 | 09:52

Geen enkele zelfreflectie over hoe GS het Oekraïnereferendum misbruikte om de middelvinger op te steken naar Brussel. Jongens, jullie zijn zelf medeverantwoordelijk voor de afschaffing. Om dan nu huilie huilie te gaan doen is op zijn zachts gezegd hypocriet. Sneue gasten...

* Il Principe * | 23-02-18 | 09:31 | 3
-weggejorist-
MEDIACRATIE | 23-02-18 | 09:42

Wat nou .... misbruikt. Dat verdrag had alles met de EU te maken! Opstapje naar warme banden met de EU en mogelijk uitmondend is een lidmaatschap. GS had de beelden nog.
@Mediacratie,
Hallo ..., GS is geen politieke subsidieslurper met 'professionele' krachten.
Maar wellicht kunt u uw expertise aanbieden als vrijwilliger?

marjen | 23-02-18 | 10:04

@* Il Principe * | 23-02-18 | 09:31
"misbruikt"

Netjes de MSM nablaten, knap hoor.

Maar het komt er gewoon op neer dat de politiek ineens geconfronteerd werd met de resultaten van een wet waarvan ze dachten dat die toch niet gebruikt zou worden. Met een legale uitslag die ze niet goed uit kwam.

En nu krijg je het resultaat in de vorm van een dikke vinger naar het volk.
De politiek is verantwoordelijk, niemand anders. Punt.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 13:45

Stemmen in deze politiek verrotte arena heeft dus vanaf heden werkelijk geen zin meer. Het heeft domweg geen enkel nut meer. Áls ik nog eens de moeite ga nemen om aan die poppenkast mee te doen dan stem ik protest. Maakt me geen flikker uit of dat op de SP, de PVV, FvD of van mijn part DENK moet zijn. Ik pleur gewoon mn stem ergens op wie de grootste bek heeft en de meeste kans maakt op de meeste zetels in de peilingen. Het maakt toch geen hol meer uit wat je stemt, werkelijk niets. Klaar ermee. Politiek Nederland heeft eindelijk haar ware gezicht laten zien en my god wat is dát een lelijk verwrongen smoelwerk. Om van te kotsen.

Dutchbeaurouge | 23-02-18 | 09:28 | 1

Nou zoals je kan zien hebben de partijen met de meeste stemmen alsnog zeggenschap voor een "nee"
lijkt me kapot ironisch als straks de PVV,DENK,FvD enorm groot zijn dat er geen onzin motie meer door de kamer komt, Blijven we wellicht in een loop.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:34

Nijman en vd Meer hadden er veel meer uit kunnen halen dan ze doen en daarom niet professioneel genoeg om zich met deze materie bezig te houden.

MEDIACRATIE | 23-02-18 | 09:27

Nu de democratie door D66 verkracht is, is het toch een vorm van nep nieuws en desinformatie om nog steeds die 'D' in de partijnaam te voeren? Waarom doet de EU daar niets aan?

ParanoidAndroid | 23-02-18 | 09:25 | 3
-weggejorist-
Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:32

D18. Maar nu staat de D voor Dictatuur.

MAD1950 | 23-02-18 | 09:40

@ qadroon: NDR 18 = 'nord Deutche rundfunk 18' ? Of bedoel je DDR 18?
Qestions , Qestions...

MEDIACRATIE | 23-02-18 | 11:28

Ik had stiekem gehoopt dat het gezeik over dat kansloze referendum voorbij zou zijn. Maar helaas. We onderbuiken nog even lekker door over "ons", "de hoogopgeleiden", pek, veren, hooivorken en guillotines. Lekker dan.

Kijk eens vooruit i.p.v. steeds verongelijkt achterom.

MagIkAlWeer | 23-02-18 | 09:19 | 2
-weggejorist en opgerot-
Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:22

Geen toekomst zonder verleden.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:58

Lang maar geen woord te veel. Opvallend ook hoe er nu precies nul rekening gehouden wordt met de voorstanders van een referendum. Nog geen flinterdun inlegvelletje. Hypocriete hooghartigheid zag je zelden zo schaamteloos in bedrijf.

norocketscience | 23-02-18 | 09:18

Even kijken,
- flatje van een buitenlandse diplomaat ontvangen,
- iedereen zijn/haar lijk is staatsbezit,
- liegende minbuza,
- mh-17 klucht Omtzigt,
- geen referendum meer, met terugwerkende kracht verboden,
- iets met pensioen potten naar Europa (was dat dit kabinet?)
- sleepnetwet die de burgers in de gaten houdt,
Nog meer leuke dingetjes die onze regering in 1 jaar voorelkaar gekregen heeft?
Wat staat ons de komende 3 jaar te wachten?
En de periode daarna?
Doom and gloom. Maar gelukkig is er morgen de slotceremonie van de olympische spelen en dan kunnen we weer trots zijn op de Nederlandse prestaties.
Pronken met andermans veren.

Is dit nog nieuws? | 23-02-18 | 09:16 | 3

Dat van die pensioenpotten was nog van het vorige kabinet. Jetta Klijnsma was daarvoor verantwoordelijk. Die is daarvoor beloond met een commissariaat van de koning in Drenthe. Daar zit ik dus nu mee opgescheept, want ik woon in die provincie.

MAD1950 | 23-02-18 | 09:44

MAD1950 | 23-02-18 | 09:44
Ah, ik wist het niet zeker meer, tijd gaat snel en ik had even niet de mogelijkheid om het op te zoeken. Maar succes met de VW Jetta. ;)

Is dit nog nieuws? | 23-02-18 | 10:02

Al deze feiten, die de burger letterlijk voor zijn ogen kan zien gebeuren, is toch de beste kieswijzer die er is. Tenzij je het ermee eens bent dat de burger monddood wordt gemaakt, we in een oligarchie komen te leven en min of meer slaven worden, zou je toch nooit meer op D66, VVD, CDA, PvdA en CU moeten stemmen. Ben benieuwd of heel Holland zich als lemmingen naar beneden stort bij de komende verkiezingen door maar steeds weer op deze partijen te blijven stemmen.

miss error | 23-02-18 | 11:23

Geen stijl begint zich steeds meer te ontwikkelen tot een verzetskrant - met het Roze Leger als de Maquis. Voormalig verzetskrant Trouw collaboreert volop met Brussel en is inmiddels onderdeel van Vichy-Europa (=EU).

Boer Kini | 23-02-18 | 09:11 | 1

Ik moet denken aan de Geuzenvloot. Daarop bevonden zich ook Calvinisten en Hugenoten.

marjen | 23-02-18 | 09:25

Catalanen laten zich niet weerhouden door de wetgeving als het om het houden van een referendum gaat. Dus gewoon een referendum over het referendum organiseren.

youwish | 23-02-18 | 09:10
-weggejorist en opgerot-
Hawk08 | 23-02-18 | 09:10 | 3

Geenpijl tja, mensen hier zijn wat dwarser dan jullie dachten, moet je blij mee zijn

Bokito ergo sum | 23-02-18 | 09:04

Een pracht stuk! Bart, Wij zijn straks de "Stijl-lozen"
Het verzet zal nog veel meer gevarieerder worden dan voorheen
Ik ben wel hartstikke verrast dat er op een bepaald front word samengewerkt
in de tweede kamer door de oppositie! Natuurlijk draaien hun weer tegenelkaar zodra we zijn "gewend" aan dit soort 1984 praktijken, Maar ik hoop dat dit soort "verzet' toch uiteindelijk een koers vaart waar we allemaal wat aan hebben, Nu vind ik het enorm moeilijk om onderscheid te maken, Nog erger als voorheen dat mensen die ik dagelijks spreek in principe een soort "NSB`r" achtige types geworden zijn langzamerhand, Steeds meer dat "Geunificeert Europa" waar ik ontzettend hard van moet kotsen! We zijn monddood gemaakt, Niemand luistert er naar de normale Nederlander (ongeacht Ras en Afkomst) Maar zijn het straks de SJW types die de dienst uitmaken, De gepeste, De genegeerde, De aanstellers..

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:01

Het goede nieuws is .... Ze hebben maar 76 zeteltjes. Is een kwestie van korte tijd totdat er een paar gewetensbezwaar gaan krijgen.

Oepsie1234 | 23-02-18 | 09:00 | 1

Maar hoeveel geweldige mooie wetgeving staat ons nog te wachten, dit kabinet heeft in de korte tijd dat het zit al zo veel slechts gebracht...

O2Neutraal | 23-02-18 | 09:58

Heeft er eigenlijk al iemand het telefoonnummer gebeld van Pechtold ? Het nummer wat Baudet op zijn twitter zette. Als ik dadelijk 24 flesjes bier op heb ga ik het nummer bellen. Dan durf ik het pas.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 08:59 | 2

lol

Nalek | 23-02-18 | 09:00

tring tring tring : "Pechtold"
"ja hoi met het volk"
P; " wie !?"
"het volk, wil het graag met je hebben over hoe we de democratie kunnen" tuut tuut tuut.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 09:12

Geen wonder dat Ollongren het niet zo een goed idee vond de Raad van State erbij te betrekken, dan had die rat Donner naar voren moeten komen.
De Raad van State is niet onafhankelijk, is gewoon een handjeklap met de overheid.

lanexx | 23-02-18 | 08:56

Prioriteit 1 voor de zittende macht is wereldwijd internetfilters toepassen zodat het volk onwetend blijft en slechts het goedgekeurde nieuws ontvangt. Want 1 ding is nu wel duidelijk, als je het volk niet dom kan houden dan gaat alles langzaam de andere kant op kantelen. Nu winnen we nog niet.... maar het duurt niet lang meer.

Oepsie1234 | 23-02-18 | 08:51

Ik weet vrij zeker dat de heren in Den Haag, toen ze de drempel op 300.000 legden zoiets hadden van: ach, dat haal je toch niet. Die analoge sukkeltjes in de tweede kamer snappen namelijk nauwelijks iets van internet en digitalisering. Nooit zal iemand bij het ambtenaren apparaat bij het ontwerpen en inrichten van deze wet geopperd hebben: en wat nu als de handtekeningen via het internet kunnen komen? En als iemand het heeft gezegd, dan was hij uitgelachen. Dus het was nooit de bedoeling dat de WRR gebruikt zou worden, laat staan voor de EU, het favoriete speeltje van de regering.

Daarna is het geniaal gespind door de regering. Geen inhoudelijk debat, dat was gedoemd te mislukken, maar een vorm van demonisering van de organisatoren. Mensen waren niet zo geinteresseerd in de inhoud van het verdrag. Dat blijkt ook uit de uitslag analyse. De opmaat naar EU lidmaatschap ende corruptie. Twee valide, maar niet perse inhoudelijke redenen. Die twee punten kun je als voorstander niet ontkrachten...

BBRDWR | 23-02-18 | 08:45

Samenvatting: men was naïef. Men is dat nog steeds.
Men = zo goed als iedereen.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 08:44

Raar mechanisme is dat. Eenmaal in het middelpunt van de macht kom je blijkbaar los van de realiteit en de werkelijkheid, je gaat jezelf te serieus gaat nemen, meent dat je verheven bent van de goegemeente. Zo ook met Dijkstra, zo ook met D66, zo ook met lolo ollongren? Ik betrap er zelfs vrind Gijp op die - eenmaal blootgesteld aan een overkill aan aandacht - alles wat niet met voetbal te maken heeft 'kaltstellt'. Raar mechanisme is dat toch.

FPTravel | 23-02-18 | 08:42 | 1

Interessant punt.

O2Neutraal | 23-02-18 | 09:58

Één op de vijf bijstandstrekkende Nederturken fraudeert, vervolgens worden de gemeenten door de rechter beschuldigt van discriminatie omdat ze deze groep standaard onder de loep nemen en zijn onze handen ook nog eens definitief gebonden als de EU ons Turkije als nieuwe lidstaat door de strot gaat rammen. Het is om je verstand bij te verliezen.

MickeyGouda | 23-02-18 | 08:39

Van mij mogen alle afschaffers in de Tweede Kamer een nooit meer overgaande jeuk in hun sterretje krijgen.

MyCatIsDoingThis | 23-02-18 | 08:34

Zou graag een staatje zien van opleidingsniveau van Geenstpijeilers.
Ikzelf ben bv in ieder geval echt extreem hoog opgeleid.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 08:28 | 13

MickeyGouda | 23-02-18 | 09:02
Ook u heeft mijn knipoog niet gezien.
Een van de vermakelijke dingen van Nederlanders is dat je nooit never nooit mag refereren aan je extreem hoge opleidingsniveau. Verboten! Nivelleren is een feest. Zeggen dat je een extreem hoog IQ hebt is er ook zo eentje.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:09

@Langshetrandje

Met een tweede kop koffie erin pak ik uw knipoog wel op. Mijn vraag was overigens oprecht. Misschien moet ik mijn bul maar terugsturen naar Utrecht, gna.

MickeyGouda | 23-02-18 | 09:28

MickeyGouda | 23-02-18 | 09:28 |
Lekker houden dat papiertje. En qua opleidingsniveau. Er is natuurlijk wel wat onderscheid te maken tussen de verschillende academische opleidingen. Zo is geneeskunde een (weliswaar zware) beroepsopleiding in een pseudoacademisch jasje.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:56
▼ 10 antwoorden verborgen

Bart, je hebt een grote bijdrage geleverd aan de bewustwording van het Volk en duidelijk gemaakt dat men in Den Haag bang is voor de stem van het Volk.
Het schrappen van het referendum op deze wijze zal een Pyrrus overwinning blijken en als een boemerang terugkeren naar diezelfde "machthebbers."
Dank voor je enorme inzet en laat de moed niet zakken!

Baardvansinterklaas | 23-02-18 | 08:25 | 1

Cynisme is de natuurlijke backlash van idealisme. Probeer er niet in te blijven hangen, Bart. Hoe begrijpelijk ook. Geweldige tekst. Respect.

kaasfondue | 23-02-18 | 08:39

Samenvatting? Van een referendum om t referendum waar het verdrag een aardig (bedacht) vehikel was en niets meer. Meeste stemgerechtigden kwamen niet opdagen, dus die infogram is nogal vals. Referendum is een prima middel en jammer dat t niet meer beschikbaar is, maar deze emo quatsch is niet helegaar op zn plaats. Grow-a-pair, zou de reactie normaal gesproken op dit favo blog zijn.

G. Temmes | 23-02-18 | 08:24 | 5

An sich eens, maar je ziet wel in welke problemen de politiek is gekomen omdat ze plots aangesproken werden als volksvertegenwoordiger in plaats van een spelletje partijpolitiek dat 4 jaar duurt. Ik zeg het niet graag, maar vroeger kon je tenminste altijd rekenen op een dissidentje of iemand met principes. Het zijn nu echt allemaal slappe backbenchers.

BBRDWR | 23-02-18 | 08:54

BBRDWR | 23-02-18 | 08:54
Dissidenten komen er ook nu weer. Is wat lastiger nu, want als je je verzet tegen het coalitieregime krijg je Eucalypta en haar deugapparaat achter je aan.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:01

Moet je nagaan hoelang het volk het tolereerde voordat er uberhaupt een referendum kwam! Maar toen we eenmaal flyerde (ja de zwitsal i know) bijna 3 jaar terug waren de discussies bijzonder prettig, Ik kwam mensen tegen die PVV stemde, D66, En PvdD, Het ging alleen maar over de "Demoncractie" en hoe goed het is dat er vanuit verschillende blikken naar de toekomst word gekeken, Gezamelijk.. Bah.. Sorry mensen maar ik ben met dit nieuws gaan slapen en ook wakker geworden.. Maar het heeft me op een bepaalde manier toch meer van mijn land gaan houden, WETENDE dat er straks op zijn minst gelijkgestemden zijn, En je er niet helemaal alleen voor staat als de pleuris uitbreekt.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Bedankt Bart.

superjan | 23-02-18 | 08:13

"ik geloof nooit dat het goed af kan lopen wanneer je actief betrokken burgers ... eerst uitnodigt om deel te nemen aan het proces, maar vervolgens buitensluit wanneer hun inbreng de politieke kaste niet bevalt".

Om nu alle FvD perikelen erbij te slepen gaat wat ver natuurlijk... :-p

Maar ik ben wel bang dat je niet het probleem van deze regering beschrijft maar een probleem hoe macht zich organiseert in een democratie, ongeacht de kleur, ideologie of partijprogramma. Het is juist altijd de tragische vergissing om echt te gaan geloven dat het probleem uitsluitend bij de ander zit, bij de "heersers", elites, kliekjes, "they" (who, you know "they"), bij het establishment. Altijd schaamteloos beweerd door een nieuw of oud .... establishment, kliekje of met harde hand bijeenhouden kadertje.

En toch legde dat M17 referendum iets bloot wat niet naakt gezien wil worden. Iets dat gewoon beter werkt zonder benoeming.

GeenAccount | 23-02-18 | 08:11 | 5

Heb ik een referendum gemist?

Oepsie1234 | 23-02-18 | 08:22

Dit was geen bijdrage die de wereld veranderde, niet erg nuttig.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 08:27

@ Roze_bril_drager | 23-02-18 | 08:27 |

Ik had het over mijn bijdrage dus. De 5 minuten vliegen voorbij.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 08:34
▼ 2 antwoorden verborgen

@Bart Nijman, je moet wel een paar nieuwe/echte wijnglazen kopen. Dan istie nog goeder.

Normpje | 23-02-18 | 08:11

Wat er gebeurd is heel envoudig te verklaren door de ijzeren wet van de oligarchie van Robert Michels en de elitetheorie van Parelo. Het referendum doorbrak de passiviteit van het volk en bracht zodoende de democratie voor zover die er was op een hoger peil. Dit betekende dat de partij elite macht moest inleveren. Dat accepteerde de partij elite niet en daarom moest het referendum afgeschaft worden om het volk zo te dwingen tot passiviteit en daarmee terug te keren naar de staat van oligarchie. Vooral voor onze partij elite geld: Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral. Voor zover je ze nog kan verdenken van een moraal of geweten.

Zapata10 | 23-02-18 | 08:09 | 1

Ik denk dat de geest al uit de fles is.........

Oepsie1234 | 23-02-18 | 08:25

Was getekend, Bart Nijman. Het heldere licht dat de viesbruine politieke brij toch af en toe wat roze weet te kleuren!
#dieopstandkomter

Lood om oud ijzer | 23-02-18 | 08:08

76 stemmen voor. Laten we ook niet vergeten dat de hier, ook door ondergetekende, bewierookte P. Omtzigt gewoon voor heeft gestemt. Dus ook Omtzigt heeft schijt aan de nederlandse burger. Waarvan akte.

zwartzondersuiker | 23-02-18 | 08:07 | 3

Omtzigt is een gezagsgetrouwe gristengehoorzamer. Tamelijk naïef als ik zo vrij mag zijn om anders te veronderstellen.

HaatbaardKnipper | 23-02-18 | 08:37

Omtzigt heeft hier zijn ware volgzame aard laten zien.

kaasfondue | 23-02-18 | 08:41

Nou dat wist ik al lang vóórdat Omtzigt hier op het schild werd gehesen. Hij stemt altijd met het CDA mee en als klap op de vuurpijl liet hij zich zonder slag of stoot door Buma van het MH17 dossier afhalen. Sommigen verkeerden zelfs in de veronderstelling dat hij zich bij FvD zou aansluiten of uit het CDA zou stappen... haha. Het is een CDA-er in hart en nieren en dat hij vasthoudend was op het MH17 dossier verandert daar niets aan.

Lupuslupus | 23-02-18 | 08:43
-weggejorist-
wybert | 23-02-18 | 08:07 | 1

Heel cynisch wordt je ervan. Maar dat was ik al een tijdje als beroepsmilitair. Omdat ik van heel dichtbij het populisme van de politiek meemaakte. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen was wat de klok sloeg. Zelfs toen de ondergrens was bereikt, er al jaren binnen de NAVO door bondgenoten werd gewezen op 2% bbp. Defensie is de ideale snijpost, militairen mogen niet staken en ook demonstreren ligt gevoelig, officieren wordt met de paplepel ingegoten een politiek instrument te zijn en zo min mogelijk hun mening te geven, ook al heeft de regering geen flauw benul waar het over gaat. Breed inzetbaar in het gehele geweldspectrum, daarvoor heeft de regering destijds gekozen. Maar in plaats van vast te stellen welk financieel plaatje daarbij hoort en de nodige gelden daarvoor te reserveren, is er allern op papier voor gekozen. Politiek is vooral zeggen wat mensen willen horen, en maatregelen nemen die je eigen partij in het zadel houden. Zelfs als je daar elk basisprincipe mee moet verliochenen. Mijn partij de VVD die veiligheid en defensie hoog in het vaandel hebben, bezuinigden zonder te knipperen of blozen nog eens 1 miljard, nadat Uruzagan was afgelopen. Er waren daardoor collega’s die na hun uitzending hun medaille konden ophalen en vervolgens met ontslag werden gestuurd. Hun eenheid was opgeheven.....
Defensie met het vallen van de muur was een leger niet meer nodig.
Hoe. Fokking. Naief kun je zijn? De geschiedenis laat een heel ander beeld zien. Namelijk; veel conflicten en oorlog, weinig korte periodes met vrede. Ergo, waarom zou het nu anders zijn? Arrogantie ten top. Trouwens precies wat al-qaida en is zegt over het westen, net als Rusland. Maar ja dat is de vijand en critici moet je vooral níet naar luisteren.
Tenslotte wil ik nog een laatste anekdote delen. Onlangs was ik aanwezig bij een verkiezingsdebat voor de aanstaande gemeenteraden. Het publiek mocht ook vragen stellen. En uiteraard vond iedereen dat de burger zich meer moest laten horen. Dan vonden alle partijen. Een cynisch lachje kon ik niet onderdrukken. Want de politiek wil alleen contact met de burger als ze iets van je nodig heeft, stemmen, geld of organen.
Verder kan het niemand in de hele politiek schelen wat er leeft. Zij weten namelijk wat wij nodig hebben.
Kortom, doei referendum en op naar de geveinsde verbazing als bijna niemand meer komt op dagen bij de verkiezing. En als zeal komen waarom er dan voor de nieuwe partijen wordt gekozen. In Haags jargon ook wel populisten genoemd.

ratelaar | 23-02-18 | 08:05 | 4

Het hele idee zal al jaren zijn dat het verzwakken van het NL leger niet erg is: er komt toch een EU leger dat ons beetje bij beetje de strot in geduwd wordt. Dan zijn we helemaal overgeleverd aan Brussel want dan is er niets meer om de eigen autonomie mee te verdedigen.

HaatbaardKnipper | 23-02-18 | 08:43

Mijn man was 36 jaar lang beroepsmilitair en stemde altijd VVD, juist omdat die partij "destijds" goed was voor Defensie. Hij zou zijn ogen niet geloven als hij zou zien hoe diep de VVD èn Defensie gezonken zijn maar dat heeft hij gelukkig niet meer hoeven meemaken.

Lupuslupus | 23-02-18 | 08:48

Wat je beschrijft is hoe er nu word gedenkt, "Wat gebeurde vorige week doet er toch niet meer toe"

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:15
▼ 1 antwoord verborgen

Referendums zijn kudt, maar principeloze partijen nog veel kutter.

Ardbeg | 23-02-18 | 08:05 | 3

Referenda hoeven niet noodzakelijkerwijs waardeloos te zijn. Kijk naar Zwitserland. Het kan dus wel.

HaatbaardKnipper | 23-02-18 | 08:52

Gelukkig het orakel spreekt. Poep. Maar dat mag gelukkig. De Zwitsers hebben Nederland gekverklaard. Terecht.

ristretto | 23-02-18 | 09:19

Referenda zijn absoluut niet waardeloos in een democratie. Zij helpen de regering te weten te komen wat er leeft bij de burgers. Burgers die hen betalen, en verwachten dat de regering het beste doet voor het land. Dit weet de regering niet, dit weten de burgers die in het land leven wel.

onnosel | 23-02-18 | 11:23

Laten we wel wezen, dit is een geweldige kans.

Elke keer als ik een parkeerboete krijg betaal ik met terugwerkende kracht mijn bonnetje.
Van Ollongren mag het.

ristretto | 23-02-18 | 07:24 | 1

Sure, succes. Groeten aan de deurwaarder.

HaatbaardKnipper | 23-02-18 | 08:45

Helaas zijn er nog steeds meer mensen in Nederland die voor de coalitie hebben gekozen, dan voor de oppositie. Kennelijk zijn we als volk masochistisch aangelegd.

010_capelle | 23-02-18 | 07:19 | 8

Het is natuurlijk al gek dat je een partij altijd uitsluit, ook in de Tweede kamer, hij mag zijn zegje doen, penthouse mag hem afbranden en dat is het.
Maar ze zetten zo wel al 1 miljoen kiezers uit.

gato | 23-02-18 | 08:31

Het zou gewoon zo moeten zijn dat de regering gevormd wordt door de partijen die de meeste stemmen hebben gekregen tot b.v. 80 zetels. Partij 1, 2 en als de 80 nog niet bereikt zijn, dan nr. 3 erbij en desnoods nog nr. 4. Net zolang totdat er 80 zetels zijn. Dàn heb je het mandaat van de kiezer en je rooit het maar met elkaar.

Lupuslupus | 23-02-18 | 08:53

@lupus
Helemaal met je eens Wat er nu gebeurt is, een miljoen Nederlanders uitsluiten, heeft niets met democratie te maken. Is willekeurig uitzoeken, wat je het beste past, van partijen die, in dit geval, de democratie de nek om willen draaien.

onnosel | 23-02-18 | 11:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Hulde, Bart, voor de poging (heeft misschien ook met culturele achtergrond te maken: protestanten die van hun geloof zijn gevallen, behouden vaak hun morele fanatisme en virtue-signalling; ex-katholieken behouden meestal hun streven naar gezelligheid en hun kritische houding jegens de macht - althans voor een tijdje).
Het is verschrikkelijk dat de democratie zo de nek wordt omgedraaid: maar vergeet niet dat democratie leeft van krachten die ze zelf niet weet te genereren (daarom is het voortdurende 'gedraai' van D66 ook zo inherent logisch)

de drijfsijs | 23-02-18 | 07:19

Niemand die dit wil, maar dit krijg je elke 4 jaar als mensen niet durven te stemmen op de alternatieven (PVV/FvD/PvdP/50+enz...)
Strategisch stemmen noemen ze dat in de volksmond.

verlegenmaarlief | 23-02-18 | 07:10 | 11

@Gato. En wat dan, dan weten 'ze' dat velen het er niet mee eens zijn. Nou èn? Rutte zou zeggen 'mooi' en dat was het dan.

Stemmen is een "recht" waar keihard voor gevochten is. Gebruik dat recht dan ook! (Zou ik tegen al die blanco- en niet-stemmers willen zeggen). Hoeveel partijen hebben we in Nederland, er zit altijd wel iets bij waarop gestemd kan worden. Ik ben ook niet 100% tevreden met de partij van mijn keuze, zéker niet. Maar het grootste gevaar, de islam, staat bij hen bovenaan de lijst, heeft topprioriteit en dat is voor mij voldoende. De rest neem ik op de koop toe al doe ik dat onder protest, zoals toen de PVV stemde tégen de gewetensbezwaarde ambtenaren. Dat de Staat denkt recht te hebben op het geweten van haar onderdanen is al een gotspe en de regels tijdens het spel veranderen een schande. En dat heb ik Wilders dan ook in een echt boze email laten weten. Natuurlijk veranderde dat niets maar ik vond dat hij van mijn mening als PVV-stemmer op de hoogte moest zijn.

Lupuslupus | 23-02-18 | 09:08

kaasfondue | 23-02-18 | 09:03
Naast moed is er een zeker vertrouwen nodig dat die club de luxe ook kan dragen. Dat vertrouwen mis ik totaal bij FvD en vrijwel geheel bij PVV. Baudet mis gewoonweg de capaciteiten van bv een Fortuyn om benodigde slag te maken. Met zijn teksten in de kamer van de week heeft ie zich voor mij totaal gediskwalificeerd. Straks loopt hij de Nederlandse belangen in Brussel en elders in de wereld op dezelfde manier te verdedigen. Politiek gaat om gelijk krijgen, niet om gelijk hebben. In idealen kun je niet wonen en je kunt er niet van eten.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:23

@randje. Zit wat in, in je kritiek op het FVD maar je moet toch tamelijk masochistisch zijn om die macht te laten zien overhevelen door ook uw VVD naar een lichaam waar je uiteindelijk niets meer over te zeggen hebt.

kaasfondue | 23-02-18 | 12:43
▼ 8 antwoorden verborgen

Bent u van de SGP?

HaatbaardKnipper | 23-02-18 | 08:55

@HaatbaardKnipper | 23-02-18 | 08:55
Nee, als dat zo was was ik mogelijk allang verstoten uit een kerkelijke gemeenschap.
Ik ben niet kerkelijk. Wel geloof ik in een Opperwezen of Godheid.

steekmug | 23-02-18 | 19:33

Wat mij betreft heeft deze neoliberale uitwaspolitiek zichzelf compleet buitenspel gezet, alleen wie moet ze dat nou duidelijk gaan maken? Hebben we überhaupt wel genoeg agenten om die dwazen uit de Kamer te plukken? En zijn die nog wel over te halen, om voor een compleet scheef gegroeide beloning, dat rapaille op te pakken? Als ik agent zou zijn, wist ik het wel. Ik zou thuis gaan zitten sikkeneuren, waar de muren op me af zouden komen. Ik zou mijn op afbetaling gekochte flatscreen uit het raam pleuren bij het zien van hoe al die EU-dwazen wel uit eigen beweging hun vermeend pensioengat belastingvrij met ons gemeenschapsgeld hondsbrutaal aan mogen vullen. De wetenschap dat onze overheid daar ook nog eens actief aan meewerkt, zou mijn werkethos tot het absolute minpunt doen dalen.
En toch hebben deze volksvertegenwoordigers met hun stemgedrag zichzelf gisteren zover van hun dienstbaarheid verwijderd, dat het best wel een historisch dingetje is; dat we na al die eeuwen weer worden beknot door de hoogmoed van de adel.

Dus ja, onze democratie is een zwaar teleurstellende illusie gebleken. De tekenen aan de wand waren slechts voor een kleine minderheid helder. De Verlichting werd bewust met kleine bijna onmerkbare stapjes mondjesmaat de nek omgedraaid door een onevenwichtige import van zoveel figuren die daar niks mee op hebben; dat het einde van inspraak slechts een kwestie van tijd was. Niet de import van achterlijkheid zo zeer was het probleem. Maar die aanhoudende knievallen voor die apert onverlichte domheid van de autoriteiten leidden tot steeds verdere verwijdering tussen dat soort politiek en het volk. En eenmaal van elkaar los geouwehoerd en gediscrimineerd, was het slechts nog een kleine stap om een jonkvrouw, puur en alleen omdat het benoemde adel was met banden met het koningshuis, als beul op te voeren die het laatste zetje mocht geven. Waarmee de machtsverhoudingen niet alleen symbolisch terug in de donkere middeleeuwen werden geworpen.

Waarom de pestepidemie destijds is gestopt, daar discussieert men nog over. Maar de ratten zijn nu weer helemaal terug en dan trekken zij die kunnen zich terug in hoge torens. Zelfverrijking is weer een doel op zich geworden voor de machthebbers en het ongedifferentieerd grauw moet weer precies dat worden. Censuur en propaganda worden uit de kast gehaald en niets wordt meer geschuwd om kiezers weer tot horigen te maken. De verwachting is dat binnen luttele generaties analfabetisme weer de norm zal zijn geworden. De ideale voedingsbodem voor gestoorde geestelijken om de mensen weer met hun middeleeuwse opvattingen te vergiftigen waardoor deze timelapse gewaarborgd kan blijven.
Dus ja, nu kan het volgens mij nog. Dalijk zijn we weer te stom om voor de duvel te dansen en is het nog maar de vraag of de geschiedenis zich een tweede maal zo positief zal ontwikkelen, omdat nu deze nu aan de multicultifactor onderhevig zal zijn. En ik denk dan aan die plaatsvervangende schaamte van Halbe op Buitenlandse Zaken en hebben ze trouwens geen grotere doeken voor zo'n figuur? Niet meteen een lijkwade, maar gewoon iets dat dergelijke landverraders het beetje zicht dat ze nog hebben, ontnomen wordt. Gewoon opdat de blik weer naar het Westen gedwongen wordt. Daar waar ooit de victorie op het geestelijk juk begon en de ongedwongen ontwikkeling van de individu als het hoogst haalbare goed werd beschouwd. Aber das war einmal en toch doet het pijn, omdat we er verdomme zo dichtbij waren.

hoochee | 23-02-18 | 06:54 | 5
-weggejorist-
MEDIACRATIE | 23-02-18 | 07:32

Wees bescheiden en doe net of je gek bent maar begin niet te schreeuwen want dat toont onherroepelijk je onmacht aan.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 07:41

Beste hooche, men gaat er te vroeg vanuit dat men de smartfoneverslaafden en dom gemaakte generatie kan misbruiken en dat zij zich gewillig voor hun strontkar laten spannen.

MEDIACRATIE | 23-02-18 | 07:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Gelijk een nieuw wetsvoorstel indienen voor een bindend referendum. Dat zal die Pechtoldjes en Ollongrentjes leren

WTFNederland | 23-02-18 | 06:50 | 2

Alleen jammer dat zo'n nieuw wetsvoorstel geen meerderheid van stemmen zal halen dus nutteloos om dat te proberen. We moeten eerst een nieuwe regering hebben en dat kan nog wel een poosje duren.

Lupuslupus | 23-02-18 | 08:13

Dan zou DDR666 wel kleur moeten bekennen....

Oepsie1234 | 23-02-18 | 08:26

"Jongens, wat word je daar cynisch van."

Niet doen. Ik lees dit als een grote prestatie. Moet je eens kijken wat een weblokje als GS voor elkaar heeft gekregen. Dit gaat echt niet meer onder het tapijt.

Mooi weekend mannen en vrouwen.

Overnijd | 23-02-18 | 06:33 | 1

Precies, dat hoop ik ook: er is wel een duidelijk geluid opgestaan nu en dat is niet zomaar voorbij. Toch?

themexican | 23-02-18 | 10:20

666 duivels zijn het

WhaTsHenneping | 23-02-18 | 06:31 | 5

D'66 is erg anti-christelijk met haar voorstellen. Maar men denkt er zelf in de voorste gelederen te lopen; van de wereld zelfs.
Lupuslupus,
En denk aan de 'koningen' uit de 4 windstreken die elkaar bevechten in het Midden Oosten; het toneel lijkt klaar te staan.
Ik verbind mij dus niet met GeenStijl; het gevloek en gescheld op het christelijk geloof bevalt mij helemaal niet.

marjen | 23-02-18 | 07:31

Ja Marjen, er staat ons nog heel wat te wachten. Jammer dat de meesten niets van de Bijbel moeten hebben, ze zouden het minstens als een geschiedenisboek kunnen lezen. Dan zouden óók zij wat daarin beschreven staat over de wereldgeschiedenis, voor hun ogen zien gebeuren.

Lupuslupus | 23-02-18 | 08:33

Daarom ook waardering voor de Amerikanen, die lopen al een tijdje vooruit op ons en wisten wel hoe ze nu moesten stemmen.

gato | 23-02-18 | 08:55
▼ 2 antwoorden verborgen

Laatst zei Rutte: "Nederland heeft mij gekozen als MP" echt ? Dus als bijna 80% je niet gekozen heeft dan doe je zulke uitspraken. Trump heeft een veel breder support dan Rutte ooit zal halen. Massaleugenaar en landverrader Rutte.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 06:30 | 1

Kennelijk zit ons “democratische” kiesstelsel zo in elkaar. Daar gaat het m.i.. al mis.

Marvin_NL | 23-02-18 | 06:49

"Young, Gifted and Black". Ik herinner deze uitstekende hit nog, jaren zestig . www.youtube.com/watch?v=ubDVUQon5BE
Maar het wordt tijd voor een nieuwe versie: "Wit, dom, links en kwaadaardig".
Wit, dom en links. Met hun lachwekkende alfa-pretstudies (waar ik als bèta zo'n pesthekel aan heb), zichzelf parmantig verslijtend voor 'hoog-opgeleid', gedoemd tot een bestaan van subsidie verbrandende parasiet, vol haat jegens hardwerkende succesvolle mensen.

Boer Kini | 23-02-18 | 06:20

Ik voel mij verkracht door D`66.
Wat een klootzakken, allemaal.
Ik kan die arrogantie grijns van ze niet meer zien, zo walg ik ervan.
Ik hoop dat het eerste teken aan de wand zal zijn dat ze bij de verkiezingen weggevaagd gaan worden in Amsterdam.

Wie nu nog stemt op D`66 is volkomen achterlijk.

Maya de Blij | 23-02-18 | 06:08

Zwitserse radio SRF over afschaffing v/h NLse referendum:
Elsbeth Gugger: Die Regierung hat wohl etwas Angst vor dem Volk -
Mark Rutte will einen solchen Gesichtsverlust nie mehr erleben www.srf.ch/news/international/referen...
Zelden een beter radioverslag gehoord, kernachtig&toch compleet. Alles zit erin. Iemand zou dit moeten ondertitelen en als video met geluid op dumpert zetten.

seven | 23-02-18 | 05:37 | 6

Natuurlijk snappen de Zwitsers daar niks van.
Maximaal tarief inkomstenbelasting Zwitserland is 26%.
I rest my case.

Rest In Privacy | 23-02-18 | 07:52

In Zwitserland kun je het volk ook lastig onderdrukken..... ze zijn allemaal zwaar bewapend.

Oepsie1234 | 23-02-18 | 08:34

Oepsie1234 | 23-02-18 | 08:34
Mwah. Dat zijn de Amerikanen ook.
Land of the free?

Rest In Privacy | 23-02-18 | 08:42
▼ 3 antwoorden verborgen

Niet zeuren want zojuist kwamen de officiële cijfers uit:

Criminaliteit : 0
Rijkdom : 10
Gezondheid: 10
Werkeloosheid: 0
Geluk: 10+

Dus alle azijnzeikers niet zeuren we hebben het nog nooit zo goed gehad. De cijfers liegen toch niet.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 04:57
-weggejorist-
Chow | 23-02-18 | 04:35 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik zou zeggen, net als met het gebeuren omtrent ‘met terugwerkende kracht’ en door de RvS ‘effectiviteit’ genoemde... pas dit dan ook toe bij het nog aankomende laatste referendum.

Dus voeg met met dezelfde terugwerkende kracht en als effectief middel vragen bij, die anders middels een eigen referendum hadden worden gesteld.

Dus, over get afschaffen van de Wrr en evt Nexit en weet ik veel wat.

Wat de regering kan, dat kan de opsteller van een referendum ook. Zelfde spelregels toepassen.

NakedJehuty | 23-02-18 | 03:50

Beste Bart, een goed stuk! Je zou er inderdaad cynisch van worden. Helaas heeft de meerderheid van NL bij de laatste 2e kamer verkiezingen op deze partijen gestemd. Al zijn de D66 kiezers natuurlijk ronduit misleid met allerlei filmpjes van Van Mierlo, die iets brabbelde over democratische verruwing. Persoonlijk kan ik me nauwelijks voorstellen dat je een stem uitbrengt op iemand die, als stank voor dank, jou laat weten dat jij niet bekwaam bent om bij een referendum een weloverwogen keuze te maken. Helaas is dat precies wat de meerderheid van NL gedaan heeft. Hopelijk gaat dat in de toekomst veranderen. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken, zowel bij referenda als bij verkiezingen, is toegang tot objectieve en onafhankelijke nieuwsvoorziening noodzakelijk. Helaas is dat laatste (naar mijn mening) ver te zoeken bij de huidige gevestigde media. Er is daar dus nog een lange weg te gaan. Voor partijen zoals GeenStijl is hier een belangrijke rol weggelegd. Dus: Kop op en ga zo door. Niemand heeft ooit beloofd dat het makkelijk zou zijn...

EenGoedBegin | 23-02-18 | 02:41

Zou graag willen doneren, maar mijn echtscheidingsadvocaat's declaraties geven mij geen kans daartoe. Sorry jongens!

Tikkie Terug | 23-02-18 | 02:30 | 1

De EU kost u een kopje koffie per dag en u heeft geen kopje koffie per maand over voor GS ?

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 02:34

Goed stuk Bart.

Over een paar jaar lezen Rutte, Buma en vooral Pechtold dit eens terug.

"Mark, dat wij dachten te kunnen bijten in de hand die ons voedde.
Jongens wat was dat naïef."

Ben-Bataaf | 23-02-18 | 02:10

Goed stuk, Bart! Rede doch machteloosheid. Machteloosheid juist dóór het gedrag van de zittende macht. Zo voelt een groot deel van de mensen die ik ken zich. Blijf je verzetten, er is veel steun!

MugwumpJism | 23-02-18 | 01:48

Is Kajsa wel voor bindend dildo?

Hemmenaar7 | 23-02-18 | 01:34

Het " stemmen zonder last" is een volledig dode letter geworden in de Grondwet.

daytripper | 23-02-18 | 01:19 | 1

Ruggespraak is eruit gehaald en vervangen door ruggengraat. Voorheen was het: "stemmen zonder last en ruggespraak" nu is het: "stemmen zonder last (en ruggengraat)". Nota bene heeft het schrappen van "ruggespraak" uit de grondwet wel 2/3 meerderheid opgeleverd.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 01:35

Een pluspunt, mensen zullen FvD in grote getale weten te vinden.

MaxiCosi24 | 23-02-18 | 01:19 | 1

Ik hoop het van harte!

MugwumpJism | 23-02-18 | 01:50

Stel dat je 12 jaar geleden in het meest dunbevolkte stukje Canada op 25 hectare grond een zeer groot (hout maar degelijk) huis kocht met een kelder net zo groot dit alles voor 50.000 euro. Stel dat dit stukje Canada hetzelfde klimaat heeft als Nederland. (was er destijds in september +25 graden) Stel dat je ook nog je vliegbrevet hebt gehaald en je vliegtuig staat op 5 km van je huis.

Begin mijn self-made-man oom steeds beter te begrijpen.

Voordat we overwegen om te vluchten moeten we eerst vechten en wellicht tot het bittere eind.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 01:18 | 2

5 minuten waren om, het is geen hypothese, excuus voor het woord stel. Weet alleen niet wat ik zal doen als het echt chaos wordt, run or fight, stap ik in of niet. Pas als je echt in de shit staat leer je jezelf kennen.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 01:51

Als het alleen voor de berbaartjes van de wereld was stapte ik uiteraard meteen in en stuurde een berichtje in de strekking van : "Kereltje, als het burgeroorlogje je niet bevalt ga je toch, dat hoort erbij, wen er maar aan. "

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 02:23

Ik woon in die groene enclave des noorden van dit land en ik schaam me diep voor mijn buren, collega's en dies meer zij. Ik heb tegen gestemd. Maarja, al die studenten hier, voornamelijk studentes, glijen ook weg met Jesse Klaver.

Carnage_pinata | 23-02-18 | 00:55

OT
Vrijdag verwacht ik dat dit bericht in GS voorbij komt.
Van Aartsen gaat thee drinken met salafisten.
Salafisten zijn waardevol voor Amsterdam:
www.telegraaf.nl/nieuws/1709359/van-a...

Jan Dribbel | 23-02-18 | 00:40 | 2

VVD'er van Aartsen, buigender en kruipender kun je ze niet krijgen.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 00:49

Van wie moet hij dit zeggen???

de honden blaffen... | 23-02-18 | 01:01

Ik heb mij, als driekwartzwitser, in het werkelijke holst van de kankerzooi die chemotherapie heet, naar het stemlokaal gesleept, toen, om iets *goeds* te ervaren. 'Eindelijk', dacht ik, 'wordt deze 19e eeuwse pseudodemocratie volwassen'. Het was een lichtpuntje. Van Randwijck parafraserend: nu dooft het licht.

FustViking | 23-02-18 | 00:35

Regeringen en parlementen zijn al lang geen 'volksvertegenwoordiging' meer, het zijn al lang Pappa's en Mamma's die "de kinders" (= de bevolking) wel even vertellen wat goed voor ze is, en het "gepraat uit de kinderkamer" wordt als dusdanig afgedaan als irrelevant. En nu is ook duidelijk: children are seen, not heard.

EnNouJijWeer | 23-02-18 | 00:34
-weggejorist-
Mo het varken | 23-02-18 | 00:34 | 2

'Onder kiezers bestaat nog altijd steun voor het referendum met name onder lager- en middelbaar opgeleide kiezers.'

Altijd dat gezeik over hoe hoog op laag een mens is opgeleid.
Hoogopgeleide mensen zijn in mijn ogen altijd volgzame nietszeggende types geweest. Zij zijn als blanco inhoudsloze boeken die zich kritiekloos vol laten schrijven met 'de waarheid'. Zij worden vervolgens beloond voor hun slaafse gedrag met de beste functies in de maatschappij en kijken vervolgens neer op 'het domme laaggeschoolde volk'.

Nee ik ben niet dom! Ik ben geen blanco boek maar zit vol met eigen ideeën en filosofieën en laat mijn geest niet vervuilen met lessen over 'hoe het hoort'.

Zo, dus jij kan heel goed schilderen? Dan moet jij naar de kunstacademie om het vak te leren! (?)

Zo, dus jij kan heel goed componeren? Dan moet jij naar het conservatorium, muziek leren! (Echt WTF?!?!)

D66 & VARA leden: allemaal hoogopgeleiden die zichzelf he-le-maal te gek vinden maar die in principe tot het allerdomste volk behoren dat je maar kan bedenken.

keestelpro | 23-02-18 | 00:20 | 3

Ik heb ook een lage opleiding maar compenseer dat met een groot ego, geld en een fiets met dikke banden.

Teleo | 23-02-18 | 00:38

Hoogopgeleiden hebben weinig levenservaring, aangezien zij weinig meer van het leven gezien hebben dan de schoolbank.

de honden blaffen... | 23-02-18 | 01:05

Hoogopgeleiden hebben dingen in het hoofd gestampt die andere bedacht hebben, hoe sneu is dat?

peter van dijk1186 | 23-02-18 | 05:59

Bart, alleen maar diep respect voor alle moeite en tijd die jullie er in gestoken hebben en het is niet voor niets geweest, allesbehalve. Je hebt in elk geval deze brabo de ogen geopend over hoe een aantal politieke partijen (met als triest dieptepunt D66) werkelijk denken over inspraak. Elke illusie die ik nog had over die partijen is wel weg nu.
Al hun geblaat over het volk vertegenwoordigen en democratie ten spijt, vinden ze de kiezer eigenlijk vooral een lastig obstakel voor de plannen die ze tussen 2 verkiezingen in willen uitvoeren. Dat heeft het Oekraïne-referendum in elk geval blootgelegd en ik ben blij dat ik het nu met eigen ogen heb gezien: de totale hypocrisie van de zittende partijen.

Je hebt met GeenPeil veel mensen wakker geschud en de interesse in politiek aangewakkerd. En het blijkt broodnodig te zijn dat een groot deel van de bevolking nauwlettend volgt wat er daar in Den Haag allemaal gebeurt.

Ik sluit me dan ook maar aan bij de woorden van Bosma: Wie de stille revolutie van Van Mierlo niet wil, sluit de ogen voor de mogelijkheid van een luidruchtige. En wie een politiek stelsel bouwt van gewapend schokbeton, impliceert dat dynamiet de enige manier is om dingen te veranderen.

Ons rest dus inmiddels geen andere keuze dan het dynamiet. In wat voor vorm dan ook.

Braboblanke | 23-02-18 | 00:18

Na een dappere maar ongelijke strijd is heden van ons heengegaan:
Het Referendum.
RIP.

Jan Dribbel | 23-02-18 | 00:10 | 5

74 messteken in je rug is ook een beetje veel.

LiniaalRectaal | 23-02-18 | 00:20

@Max Payne
Stem lokaal. Dat is de enige manier om de landelijke partijen aan te pakken.

Braboblanke | 23-02-18 | 00:24

Max dat is een goed idee, opkomst referendum 25% hoger dan gemeenteverkiezingen, dat zal ze leren.

peter van dijk1186 | 23-02-18 | 06:02
▼ 2 antwoorden verborgen

Gaan de papieren in het museum tentoongesteld worden?
Alexander's kunstproject.
Het kunstproject wil aantonen hoe makkelijk de Nederlander om de tuin te leiden is en dat democratie zo z'n grenzen heeft.

bodemloos | 23-02-18 | 00:05

Heb helaas ook meerdere van die mensen die gewoon niet snappen waarom ik de gedachte "de meeste mensen snapten niets van het oekraine verdrag" ontzettend elitair en arrogant vind. Dat verdrag was in 6 fuxking bulletpoints samen te vatten. Zo complex was het niet. Dat het alleen maar over de vorm is gegaan is in mijn optiek ook alleen maar de voorstanders aan te zeggen. Vanaf dag één is het alleen maar geschreeuw geweest en moesten de partijen als geenpeil in de verdediging. Elke vorm van debat werd onmogelijk gemaakt

Gregovic | 23-02-18 | 00:03 | 5

@ botbot | 23-02-18 | 00:07 |

Als je de moeite had genomen om het te lezen had je wellicht met vol vertrouwen tegen gestemd.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 00:13

Sinds wanneer is het niet goed om als bijeffect dictators dwars te zitten?

LiniaalRectaal | 23-02-18 | 00:13

Roos een faalhaas, hij heeft toch de stemmen binnen gehaald.

gato | 23-02-18 | 09:01
▼ 2 antwoorden verborgen

Beste B.Nijman,
alsjeblieft, laten we alsjeblieft vanuit GeenPeil volgende keer een negatieve campagne openen op D66 en de VVD, iets waarop ik hoopte met de afgelopen verkiezingen en tevergeefs in de tandpastafabriek wachtte tot een Machiavelliaanse meesterzet werd neergezet als aanvang daarvan. Gewoon, alle bagger van D66 en VVD van de afgelopen 4 jaar in hoofdpunten op ieder marktplein in Nederland uitdelen. Veel mooie meiden inhuren, en gretige reaguurders die willen meedoen. Vernietigen die 2 partijen, op basis van hun eigen daden.

Zoltan | 22-02-18 | 23:57 | 1

Laten zien hoe kut iemand anders is, daar zijn alle grootse oplossingen uit ontstaan.

Stompe_Loeres | 23-02-18 | 00:06

Als jullie nou verstandig zijn ga je allemaal DENK stemmen , is de enige manier om dat vieze vulles terug te pakken ,ik weet het dan gaat het hele land naar de klote ,maar die prijs moet toch ooit betaald worden ,als je weigert om je door kartel schoften te laten knechten en door b66 vullis achter je rug uitgelachen te worden. Dan maar de dood of de gladiolen ,ik stem Denk zeker weten.

gelukzoeker | 22-02-18 | 23:52 | 14

Je kan ook PVV of FvD stemmen, zelfde effect, minder moslims.

EnNouJijWeer | 23-02-18 | 00:37

DENK lacht zich de Turkse lul uit de broek, een week terug waren ze daar al foto's aan het nemen in de plenaire zaal met zo'n 14 Turken, nu weer op de publieke tribune een gezellig onderonsje. Ja dat kan allemaal hier want we hebben hier geen echte baas in het land.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 00:39

Dat is echt het domste wat ik ooit gehoord heb. De strijd is nog niet eens begonnen en je geeft het al op. De beelden op tv van een stelletje leugenaars en kontlikkertjes heeft al zo veel impact op je gemaakt, en heeft je zo radeloos en waanzinnig gemaakt dat je de strijdbijl al begraven hebt voordat je tegenstanders wisten dat je de strijd met ze wilde aangaan. Jij bent de ideale tegenstander, want je gaat de strijd nieteens aan, maar rent als een waanzinnige weg zodra je de tegenstander ziet. En dan ook nog stemmen op DENK. Waanzin. Ze zouden je moeten stenigen voordat je het stemhokje bereikt hebt.

CornelisUmmerhell | 23-02-18 | 06:36
▼ 11 antwoorden verborgen

Begin ---- Eind column Nasicaa Marbe : 22/2/2018 Rigiditeit Ollongren onbegrijpelijk

" Van alle typeringen die op Kajsa Ollongren zijn losgelaten, steekt er eentje met kop en schouders boven de rest uit. ’Gehuld in haar cape / Van gevulde lulkoek / Wenst ze het voetvolk / Een zwijgend moeras.’ Deze onovertroffen strofen zijn van Johnny Ceres jr., huisdichter van de Volkskrant."
----
Over Timmermans:" Die hautaine toon. Die kleinering. Net als bij Ollongren. Terwijl burgers zich terecht druk maken om het dna van hun democratie, doet zij in haar kille onthechting precies wat haar van hogerhand opgedragen is: het karwei van een onbeduidende ambtenaar in koloniale dienst van absolutistisch Europa."

Zwizalletju | 22-02-18 | 23:52 | 3

Ook hierom zeg ik stem Denk,of je moet het lekker vinden van achter genomen te worden door vuile bestuur s schoften van de ergste soort..

gelukzoeker | 22-02-18 | 23:57

Gewoon een blanco stem uitbrengen, maar WEL het referendum tegen de sleepwet netjes invullen. Is ook een signaal.

max_payne | 23-02-18 | 00:26

max_payne | 23-02-18 | 00:26 | ik ben vóór de Sleepwet .Ben er nog niet uit of ik uit protest tégen ga stemmen. Gemeenteraad locale partij want niks anders.

Zwizalletju | 23-02-18 | 00:49

Toch riekt dit naar illegaal handelen, de RvS begeeft zich op glad eis met "juridisch effectief"

Artikel 88 van de grondwet is erg helder . Dus Voermans heeft gelijk, de wrr kan je pas intrekken op het moment dat de wet nog geldig is op het moment dat de intrekkingswet van kracht wordt en is dus een referendum mogelijk.

Het gevolg is in die zin dat de grondwet wordt overtreden wat feitelijk strafbaar is en volgt uit artikel 60 de grondwet.

Misschien is een andere optie om massaal brieven te sturen naar Koning Alexander omdat die de wet moet bekrachtigen. Als iemand het zich niet kan permiteren om zijn aanzien kwijt te raken is het Willem Alexander.

Dus honderduizenden brieven op de post naar hem om de bekrachtiging door hem tegen te houden...

Tee Of Cup | 22-02-18 | 23:52 | 4

Natuurlijk wordt de grondwet met handen en voeten overtreden, echter blijkt wederom dat je over een rechte rug moet beschikken om tegengas te geven als staatsrechtgeleerde. Dit in vredestijd, het laat zich raden aan welke kant deze staatsrechtgeleerden zouden staan in oorlogstijd. Meelopers zijn vaak de grootste groep laffe en bange wezels.

Roze_bril_drager | 23-02-18 | 00:02

Sorry maar Willem heeft al geen aanzien.Bij de bejaarden leeft het koningshuis nog.

Lilia2 | 23-02-18 | 00:29

Het probleem is dat er geen rechter Is die aan grondwet mag toetsen. We hebben geen constitutioneel hof. Dus we hebben het juridisch te doen met de wet bekendmaking en de bepalingen van vigerende wetten, waaronder óók de wrr.
Dat zal ook de inzet zijn van Meer Domocratie, denk ik. En hopen op een onpartijdige rechter zonder D66 lidmaatschapskaart.

Stormageddon | 23-02-18 | 00:37
▼ 1 antwoord verborgen

Er zijn landen waar men een regering gewoon afzet, een leger hebben we al.

spamzuiger | 22-02-18 | 23:52 | 2

Ja maar daar hebben ze dan geen slappe vaatdoeken bevolking die niet weet waar ze op stemmen,of het ze geen moer kan schelen zolang ze maar te vreten hebben ,laten ze zich gewoon fuckken. Ik stem wel Denk voor de totale ondergang waar ze om vragen.

gelukzoeker | 23-02-18 | 00:03

Zo vind je nooit het geluk, zoeker.

Mensen die niet in Nederland zijn geboren vinden het al heel wat om elke dag te vreten te hebben.
Wil je bier of blowen?

Teleo | 23-02-18 | 00:17

Hulde aan Bart en zijn leger! Voor zoveel inzet en het wakker schudden van het volk. Dit is het einde niet!

Rest In Privacy | 22-02-18 | 23:52 | 2

Hulde ook voor Bart ,maar ik verlang nu naar het einde van de graf zooi hier,onder zo n bestuur wil je toch niet leven ,denk eens aan die gore d66 koppen ,is toch niet om te harden,dan maar liever chaos wat ze zo graag blijken te willen.

gelukzoeker | 23-02-18 | 00:07

Zeker, dikke cheers en een feestje op het einde (hopelijk snel) van deze schijnheilige, geldgraaiende, liegende, burgersverkrachtende overheid. Maar deze teleurstelling, wegstemmen wrr, is zeker niet het einde van de opstand. Hup burgers!

Rest In Privacy | 23-02-18 | 09:27

Dank Nijman, voor het heldere inzicht en al je inspanningen. En he, beter naïef dan niet te vertrouwen kerel.

Linkse allergie | 22-02-18 | 23:48

Langzaam maar zeker wordt ook elke dag duidelijker dat Oekraïne ook niet het heiligste nieuw EU lid is. De elite zal in de toekomst nog vaak denken aan al die miljoenen Nederlanders die het zonder master of bachelor feilloos aanvoelden en tegen stemden.

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 23:35

Ik gooi hem er toch nog maar een keer in:

"Een volk dat voor tirannen zwicht
zal méér dan lijf en goed verliezen;
dan dooft het licht".

En met deze woorden wens ik u allen een goede nacht en welterusten.

Lupuslupus | 22-02-18 | 23:34 | 2

Mooie gedicht.

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 23:38

die was van sir Winston Churchill, toch?

max_payne | 23-02-18 | 00:28

Thanks, Nijman cs.

En toch doet het er allemaal toe. We zien het. Iedereen ziet het. Het is gezien.

Hufterst | 22-02-18 | 23:33 | 2

Ja ik zie het ook ,maar ga wel lekker op Denk stemmen ,heb ik toch mijn gram gehaald.

gelukzoeker | 23-02-18 | 00:09

Jaha, nu weten we wel dat je op Denk gaat stemmen. Je hebt het pas 10 keer gezegd of zo.

Braboblanke | 23-02-18 | 00:29

Weekend uithuilen en dan begint de strijd pas echt:

- alle senatoren berichten sturen met de wensen vanuit de kiezers en de senatoren beroepen op het gezonde verstand.

- toch starten met handtekeningen verzamelen voor een referendum over de intrekkingswet. Als de regering met terugwerkende kracht dit wil regelen hebbe ln wij alvast met terugwerkende kracht handtekeningen verzameld

- aansluiten of ondersteunen van de initiatieven die rechtzaken tegen deze juridische effectieve maar wel onwettige en niet legitieme route opstarten.

Echter we kunnen nog lang klagen, uiteindelijk zal er toch massaal gedemonstreerd moeten worden, weliswaar op legale wijze , maar wel zo massaal dat ze het eindelijk eens gaan begrijpen in den haag en brussel

Tee Of Cup | 22-02-18 | 23:28 | 1

Wens je veel succes , maar ik stem Denk en geniet ervan.

gelukzoeker | 23-02-18 | 00:11

Posters geplakt met oproep om te stemmen (weggehaald en overplakt door d66), maar blij dat ik het gedaan heb. Zou het morgen weer doen. Later kan ik tegen mijn kleinkinderen zeggen dat ik erbij was.
"Opa, was de president toen ook al zo gemeen?"
"Ja, kinderen, eigenlijk wel."

TheseDays00 | 22-02-18 | 23:27 | 1

Ha. Mooi!

Lupuslupus | 22-02-18 | 23:29

hmmmm, referendum over de orgaanwet..... en dan meteen een foldertje van de donorstichting en aan/afmeldformulier in de envelop zou passend wezen, ze moeten toch hoe dan ook 17+ miljoen mensen aanschrijven erover...

evilbird | 22-02-18 | 23:24 | 1

Ja, ik ben wel enigszins benieuwd hoe ze dat willen gaan invullen. De nieuwe wet geldt namelijk uitsluitend voor mensen vanaf 18 jaar. Ik neem dus aan dat jong volwassenen vanaf nu een brief gaan ontvangen dat zij op het moment van hun 18e verjaardag niet meer als individu gezien zullen gaan worden maar als een zak vol onderdelen en dat als zij het daar niet mee eens zijn dat ze dan afstand kunnen nemen van iedere toekomstige medische zorg via een of ander overheidsportaal.

Pierre Tombal | 22-02-18 | 23:40

Ja, zo werkt dat. Iedereen wil inspraak, medezeggenschap, democratie etc. totdat ie zelf (DDR66) aan het roer zit. Dan wordt het alleen maar lastig en moet het afgeknepen worden. Is niets nieuws, gaat al eeuwen zo. En ook het opstaan en verworden van DDR66-en is daarin een perpetuum mobile. Voorganger was een Godwin en volgende is FvD.

marchbrown | 22-02-18 | 23:18 | 5

Ik denk dat Orwellongren, Alexander Penthouse, KeesVee en Saida Kaag met veel gejuich worden verwelkomd op het volgende partijcongres van Demofoben666. Dat volk wat er nu zit - buiten de hele oude garde - heeft dikke schijt aan HAFMO en zit er slechts voor de lekkerste belastingluwe baantjes die voor het oprapen liggen nu de PvdA zichzelf bijna heeft opgeheven.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 23:32

@lieverdeauddanreaud
De mensen die ik ken die (net als ik vroeger) D66 stemden, stemmen het niet meer. Ik sprak er van de week al drie.
I

nemoj me jebat | 22-02-18 | 23:32

Ga zelf eens in een bestuur van een (sport) clubje ofzo.

De ene helft wil het clubding doen, betalen en met rust gelaten. Een kwart wil ad-hoc wel eens helpen. En dan, gradueel afnemend, zijn er mensen die zich wat breder inzetten voor de club.

Teleo | 22-02-18 | 23:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Kopje koffie, buurvrouw ? Dat werkt niet wanneer je in een stad als Staphorst woon. De gemeenschap duld je maar het beleid is er duidelijk opgericht dat jouw rechtsbestaan, geen recht heeft. De overheid heeft hier ook een handje van en het word erg slim gespeeld. Van belastingen innen tot aan het intrekken van het referendum, de eis om zwarte piet af te schaffen. Plichten en plichtsbesef is er genoeg. Recht van bestaan daarin tegen is er bijna niet te vinden onder de bevolking. Er heerst zowat een mea culpa.
Hoe krijg je het getij gekeerd ?
Een aantal opties vallen weg. Demonstraties en of stakingen? Die hebben geen effect.
Geweld? Tegen wie, niemand weet wie de werkelijke boosdoeners zijn.
Brussel dan. Brussel en co staan sterk maar heeft ook een zwakke punt. Ze zijn gebrand op geld,heel veel gratis geld in de vorm van de euro munt. En dat is het grote zwakke punt van Brussel en co. En waar pak je de tegenstander op? Juist zijn zwakke punt. Geld kruipt waar het niet gaan kan

overcoat | 22-02-18 | 23:17 | 3

Ik zeg Urk.

ja,diedus! | 22-02-18 | 23:18

Wat misselijk om Staphorst er aan de haren bij te sleuren zeg, bah bah.

Lupuslupus | 22-02-18 | 23:19

Nou ik woon niet op Urk of in Staphorst maar al 28 jaar in een plaats van 80.000 inwoners. Als je hier ter aarde stort laten ze je gewoon liggen want je spreekt hun 'taaltje' niet maar ABN dus je hoort er niet bij. Dus hou maar op over Staphorst of Urk.

Lupuslupus | 22-02-18 | 23:24

Complimenten voor de reactie’s , Joris heeft niets te doen.

ja,diedus! | 22-02-18 | 23:16 | 1

*weggejorist*

ja,diedus! | 22-02-18 | 23:17

I have a dream... Op21 maart allemaal op een lokale partij stemmen, of PVV of FvD. In 2019 Provinciale Staten en benoeming Eerste Kamer. Dan raakt de coalitie zijn meerderheid kwijt en vertrekt Rutten naar Brussel. Nieuw Kamerverkiezingen. D66 houdt slechts 6 zetels over. FvD wordt de grootste partij en mag een zakenkabinet formeren, waabij de Tweede Kamer met wisselende meerderheden op basis van eerlijk discussies en op basis van feiten, besluiten neemt.

Janneus | 22-02-18 | 23:11

Bart, we verliezen wel misschien deze slag maar de oorlog is wat mij betreft nog niet voorbij! Misschien dat ze in Den Haag denken dat het na het afschaffen dat ze ervan af zijn, maar dat geloof ik niet. Het referendum is nu misschien dood, het idee zelf nog zeker niet! Zelf Arend-Jan Boekestijn is (bijna) om! twitter.com/ajboekestijn/status/96604...

Pierke Smulders | 22-02-18 | 23:09

Rutte III is als Rutte II. Instabiel als wat maar te bang voor de ‘populisten’ om een stembusgang te riskeren. Tegen de volgende verkiezingen vraagt Rutte Erdogan weer om Kaya te sturen zodat hij daadkrachtig over kan komen.
Triester is dat men er weer ingetuind is.

A la snackbar | 22-02-18 | 23:08

Dus indirect is GeenStijl verantwoordelijk voor het vermoorden van het referendum.
Want een referendum is niet bedoeld voor pollfucken en trollen.

En bedankt, stelletje arrogante dwazen en veel succes met je dure rechtszaken tegen de EU.

King of the Oneliner | 22-02-18 | 23:07 | 7

Het was uberhaupt niet de bedoeling dat iemand een referendum zou organiseren. Of GS en Sjerry zaten te trollen of niet dat was niet de opzet van deze fopspeen (wat uiteindelijk een buttplug zou blijken).

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 23:27

u begrijpt het!

niv01 | 22-02-18 | 23:30

Elke verkiezing en stemming is een pollfuck. Het hele idee van stemmen is dat men anderen zoveel mogelijk manipuleert om gevallig te stemmen. Wat wil je dan? Zo werkt het.

Hufterst | 22-02-18 | 23:36
▼ 4 antwoorden verborgen

We hebben een troost, dat d66 binnenkort uit vrijwel elke gemeenteraad verdwijnt.

Haloef | 22-02-18 | 23:07

Wordt een beetje eentonig geenstijl!referendum etc Weet ook meteen waar mijn premium lidmaatschap centjes heengaan advocaten! 👀 Verloren is verloren, c, est tout nada! Over tot de orde van dag

niv01 | 22-02-18 | 23:04 | 4

Ja en… heb je wat tegen freedom of speech. Mijn support krijgen ze in goede…en slechte tijden.

Datgingniegoed | 22-02-18 | 23:24

Wanneer je doneert geef je de ontvanger het recht om met het gedoneerde te doen wat hem goed dunkt en moet je niet achteraf gaan lopen mauwen.

Lupuslupus | 22-02-18 | 23:27
-weggejorist en opgerot-
max_payne | 23-02-18 | 00:35
▼ 1 antwoord verborgen

Die "intellectuelen" zijn dat niet. Het is maar een klein groepje hoger-opgeleiden die een richting gestudeerd hebben die geen geld oplevert. Wat wij die wél een echte studie deden een Pretpakket noemden. Wat vooral opvalt is het totaal afwezig zijn van individueel denken. Net als destijds in hun opleiding hoeven ze alleen maar te herhalen wat hen voorgekauwd werd en wordt. Zelfstandig denken doen ze niet, alleen wat de groep ergens van vindt telt. Het is niet waar dat gestudeerden tegenstanders van dit referendum zijn. Integendeel. Wij zien juist dat het ultieme democratie is. Wat de overheid heeft nagelaten is overal goede inlichting over te geven, alles wordt geheim gehouden. Juist daarom stemmen mensen tegen. Het is een protest tegen de kliek in Den Haag die alles bepaalt zonder aan de bevolking te denken. Openheid zou al een stuk helpen. En dan een echt open regering met veel inspraak. Niet dat we om de 4 jaren een nutteloos lijstje krijgen waarop we mensen kiezen. Maar dat we in plaats van voor politici voor politiek kiezen. Meedenken,. Meestemmen. Een echte democratie.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 23:02

Mijn "nee" tegen de sleepwet zal ook gelijk de laatste keer zijn dat ik stem. Ik ben er klaar mee.

lieverdeauddanreaud | 22-02-18 | 23:01 | 6

@Berbaar | 22-02-18 | 23:35
Er is hier vast al eens eerder een opmerking gemaakt over uw gebrekkig begrijpend lees vermogen. Dus ik doe het niet.

lieverdeauddanreaud | 22-02-18 | 23:46

Ik stem deze keer uit protest blanco, maar wel tegen die sleepwet. Met de volgende TK-verkiezingen zie ik het dan wel weer.

max_payne | 23-02-18 | 00:37

@Berbaar
Ha, die Kees Verhoeven! Tevreden met jezelf? Penthouse bijna in the pocket?

MAD1950 | 23-02-18 | 01:42
▼ 3 antwoorden verborgen

volgende keer stem ik op dierenpoes.....

de visser | 22-02-18 | 22:58 | 2

Welke poes van de dieren? Ik ben aan het twijfelen geslagen.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:59

Dierenpoes heeft het generaal pardon mogelijk gemaakt. 27000 migranten gelegaliseerd (overigens een wens van Pim). Waarvan 90%+ voor eeuwig in de uitkering zit (wat uiteraard pas 2 jaar na de stemming naar buiten kwam via de gemeente Havanna-aan-de-Waal waar een groot deel was "opgevangen").

Dierenpoes is daarnaast sektelid van een of andere ketterse club (voor hun geloof mij maakt het niets uit). En weet je wie ook vegetariër en dierenvriend was?

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 23:05

De groene gebieden op de kaart komen ook overeen met studenten steden: daar waar voorgekauwde en aangeleerde meningen sterker heersen dan zelfstandig en kritisch denken.

letters_of_cijfers | 22-02-18 | 22:58

Niks hooivorken.
Voor een miljoen dukaten kan de druk op politici zo hoog worden opgevoerd dat ze alle 225 bij Wilders intrekken. Elke nacht op een andere plek.

Krijg je wel de hele staat achter je an dus het wordt geen lolletje.

Teleo | 22-02-18 | 22:58 | 3

224 149+75

Sommige dingen zijn tegenwoordig wel goedkoop ja.

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 23:03

Een terugkeerjihadist met een keeldoorsneemes. Geef hem een mooie ingebonden Koran...

Teleo | 22-02-18 | 23:06

Dan wel 1 in het Arabisch, niet de brave vertaalde versie die mensen moet doen geloven dat islam liefde is.

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 23:13

Remember the Alamo!

Mr_Natural | 22-02-18 | 22:00 | reageer
Remember the Maine! To hell with Spain!

Helaas zijn we geen Amerikanen uit de 19e eeuw of zelfs tata's uit de 17e.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:57 | 3

@Graaf van Hogendorp,
Je voelt je Pissed off? Ik voel me als deel van het volk …Pissed on! En ik heet geeneens Patricia.

Datgingniegoed | 22-02-18 | 23:11

Ik voel me machteloos en niet vertegenwoordigd. Niet dat het mijn beteren iets kan schelen daaro in 070 maar goed.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 23:29

De afrekening door het volk volgt bij de volgende TK verkiezingen.

max_payne | 23-02-18 | 00:39

Aldus TomWGvdMeer leeft het referendum vooral bij laag/ midden opgeleiden en volk dat wantrouwen heeft tegenover de politiek. Dus de coalitie zou met deze bewering de meest hoog opgeleiden en positivoos bezitten…toch? Nou dan zijn het klaarblijkelijk allemaal positivoos want een hoogbegaafd/ hoogopgeleid besluit is uit de coalitie Rutte III nog niet tot stand gekomen. Na het debakel wat zich in de tweede kamer , vandaag heeft voltrokken ,moet toch toch op z’n minst de positivoos wat heeel wat minder positief zijn geworden over hun volksvertegenwoordigers.
Oh ja… Kajsa, Zo’n brilletje op t puntje van je neus maakt je niets intelligenter> Light travels faster than sound, That’s why some people appear bright… until they open their mouth.
Welterusten Kajsja,Alexander en Mark…ga maar schaapjes tellen ,want met zetels tellen ben je zo klaar... WHAHAHAHA!

Datgingniegoed | 22-02-18 | 22:55

@het kaartje hierboven
Je ziet ze schitteren, de Universiteitssteden: Utrecht, Groningen, Nijmegen, Leiden en Amsterdam! Dan zou je kunnen denken: "Daar zit dus het intellect!" Maar ja, intellectuelen kunnen geen riool schoonhouden, grootschalig groenten verbouwen, gebouwen metselen, bejaarden verzorgen, zelfstandig wegen aanleggen, een schroevedraaier vasthouden, kots opruimen, land drooghouden e.d. Wat ze wel kunnen is elkaar macht en waanideeën www.encyclo.nl/begrip/imperium gunnen. En toen was er opeens ook 'D66 gedevalueerd'. En dus de rest van Nederland (dat al kotsbeu was van de PvdA) heeft nu weer een nieuwe afzeikpost: www.investmenteurope.net/wp-content/up... . En daar kunnen ze in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Groningen en Utrecht nog een puntje nl.wikipedia.org/wiki/Volksraadplegin... aan zuigen! En Brussel was al af, want wat dat is een vuige kudtstad zèg!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 22-02-18 | 22:55 | 4

Daar komen ze vandaan; van de studie sociale wetenschappen zo de politiek in. Op 23 de gemeenteraad in en 4/5 jaar later naar dHaag. Zonder ooit een bedrijf van binnen gezien te hebben beslissen over de werkende en de domme.

Trumme | 22-02-18 | 23:01

Nee, dan denk ik, daar zitten de alfa studies. Steden met echte studies zoals Delft en Eindhoven zijn reaud.

lieverdeauddanreaud | 22-02-18 | 23:05

@ Datgingniegoed | 22-02-18 | 23:01:
Zet er ook maar eentje op die grijns van mannetje Rutte, ook daar komt enkel poep uit.

max_payne | 23-02-18 | 00:41
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is een eerlijk verhaal, uit het hart. 2 kenmerken die in de politiek al een tijdje geleden zijn overleden.

Toch zal de intrekking wrr niet zonder gevolgen zijn ......, uiteindelijk komt er gewoon een backfire.

Een kleine backfire zal er zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, uiteindelijk zullen de standpunten van den haag en brussel niet bestendig blijken...

Tee Of Cup | 22-02-18 | 22:53

De democratie is niet dood. Zij is slechts weggeglipt naar een kamertje hiernaast. Er is niks veranderd, alles is nog precies zoals het was. Ik ben ik, jij bent jij en de democratie is de democratie. Het democratische leven dat wij leidden is onaangeraakt en onbeschadigd. Wat de democratie voor ons heeft betekend leeft gewoon door als een vitaal hart in een jong lichaam. We kunnen de democratie nog steeds democratie noemen, op dezelfde zachte en respectvolle toon. Zonder zwaarte, zonder ernst en zonder verdriet in onze stem. We kunnen nog steeds grapjes maken over Pechtold en Ollongren of Frans Timmermans zijn moeder. Speel met de democratie, glimlach om de democratie en bid voor de democratie. Er bestaat een ononderbroken en absolute continuïteit, ondanks deze kleine tegenslag in referendum. Laten we ons niet gek maken door een fictieve schaduw over abstracte beluitvormingsprocessen. De zogenaamde dood van onze democratie is een logische stap in een allesomvattend proces.

Waarom zou de democratie zijn verdwenen uit ons bewustzijn als zij eventjes uit het zicht is?

Lieve democratie, we wachten op je, hier vlakbij, net om het hoekje.

En alles komt goed.

Alles is goed

Bakito | 22-02-18 | 22:53 | 6

Mooi hoor Bakito.

Lupuslupus | 22-02-18 | 23:04

Sentimentele lul

Mark_D_NL | 22-02-18 | 23:13

"We kunnen nog steeds grapjes maken over Pechtold en Ollongren of Frans Timmermans zijn moeder" NOG wel ja, nog wel...

Rest In Privacy | 22-02-18 | 23:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik denk dat het raadgevend referendum inderdaad wel is afgeschoten om meer macht naar de EU over te hevelen. Einde souverijn Nederland.

echtpaul | 22-02-18 | 22:46 | 3

De soevereiniteit is al sinds de jaren '80 overgedragen, het is slechts wachten op het nekschot van Mutti.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:51

Ook het overdragen van soevereiniteit is feitelijk een grondwetswijziging en zou niet mogen gebeuren met slechts een meerderheid van stemmen. Elke overdracht van soevereiniteit aan de EU zou dezelfde behandeling moeten krijgen als een grondwetswijziging, en dat is niet zomaar voor elkaar normaal.

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 22:56

Internationale verdragen staan boven de grondwet (kennelijk, zelf niet verzonnen) vandaar dat we schatplichtig zijn aan onze suzerein Mutti via haar brievenbusfirma in Brussel.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:59

Ik werd meteen lid van GP en geloofde in het concept. Vond de negatieve shit hier onder de artikelen van menig reaguurder vaak niet te harden en net zo naar als wat NRC, NOS/NTR en Trouw had te haatspuien. Had echt op meer ruggensteun gehoopt. Nu hebben we en geen referendum en geen GP in de tweede kamer. Diep zonde maar heel erg bedankt heer Nijman voor alle inzet.

kleinvrouwke | 22-02-18 | 22:43

Echt strijdbaar zijn we niet in Nederland, helemaal in slaap gesust door ogenschijnlijke rijkdom, we accepteren alles gelaten en denken het gaat toch fantastisch, wat een gaaf land.

Allemaal schone schijn, wilde een afspraak maken met een oogarts en er zijn ziekenhuizen met een jaar wachttijd, ik heb er gelukkig 1 gevonden met slechts 2 maanden wachttijd. Dit in een booming economie.

Zodra de zeepbel knapt en ook de middenklasse weer keiharde klappen krijgt zullen mensen pas beseffen dat ze niets anders zijn dan EU slaven zonder zeggenschap. Alle inspraak is 1 grote illusie maar de show gaat door.

Hooivorken en guillotines, waarom niet als de tijd rijp is ?

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 22:43 | 2

De lange mars door de instituten is als sinds de jaren '70 voltooid. Bakra's weten niet beter dan dat vadertjes staat voor ze zorgt en dat de EU een geschenk uit Allah's hemel is.

Gaat allemaal in elkaar storten zodra grootschalige raciale en religieuze onlusten in de Europese steden uitbreken. En het welvaartsniveau voor de witmang drastisch keldert. Maar bij die tijd is het al lang te laat.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:50
-weggejorist-
CornelisUmmerhell | 23-02-18 | 07:00

en nee, we gaan geen vergunning aanvragen voor een demonstratie. We doen het gewoon zonder vergunning.

echtpaul | 22-02-18 | 22:43 | 1

Met terugwerkende kracht aanvragen dat mag!!

topgozert | 22-02-18 | 22:43

Tja, met de kennis van nu was het handiger geweest om als eerste onderwerpen (meervoud!) voor een referendum aangenomen wetten te kiezen waar voorstanders van een referendum tegen waren. Dan had D66 c.s. niet kunnen zeggen dat het raadgevend referendum 'niet had gebracht wat ervan verwacht was'.

henkvaningrid | 22-02-18 | 22:42 | 3

Onze beteren hadden nooit verwacht dat het volk uberhaupt een referendum zouden kunnen organiseren. Dit middel was hoogstens bedoeld om draagvlak bij tata's te creeeren voor EU beleid (een referendum voor verdere soevereiniteit overdacht naar Brussel/Berlijn, wat ooit door het kartel georganiseerd zou worden).

Het was bedoeld als fopspeen maar het werd een nachtmerrie voor onze heersende elite toen bleek dat tegenstanders van de EU ook ermee aan de haal konden gaan. Vandaar de haast om dit instrument maar weer af te schaffen.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:45

@toen bleek dat tegenstanders van de EU ook ermee aan de haal konden gaan.
Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:45
Hartelijk dank beste Graaf.
Dat is nu precies één van de redenen dat het RR deaud gegaan is.
Het werd ingezet (althans het werd zo verkocht en U trapt er in) als een anti EU referendum.
Ergo het instrument werd ingezet voor andere doelen, tsja dan probeert men daar vanaf te komen en dat is gelukkig gelukt.

Berbaar | 22-02-18 | 23:29

@berbaar, inderdaad werd het referendum voor de verkeerde redenen ingezet.
Voor meer democratische mogelijkheden. B.v. Een verdrag met de Oekraïene dat nog niet op tafel lag tijdens de verkiezingen aan het volk voorleggen. Geloof jij maar lekker dat het tegen de EU gericht was. Ik heb tegen gestemd om drie redenen. Geen ongebreidelde uitbreiding van de EU volgens de uitspraak van de EU zelf. Dit verdrag wordt nu gezien als opmaat tot lidmaatschap. Toen werd dat ten stelligste ontkent. Ten tweede de militaire paragraaf. En ja, ik heb het verdrag gelezen itt Pechtold. Ten derde het bovennoemde ronduit vileine gedrag van de hoogopgeleide proleten. En stiekem om jou te plagen natuurlijk.

ristretto | 23-02-18 | 07:20

Woorden van oprechte verontwaardiging. Gedeeld door velen hier. De lakmoesproef zal zijn bij de verkiezingen. Wordt de coalitie afgestraft of niet? Hoe dan ook de strijd gaat door. De strijd tegen de weg met Nederland instelling.

HaatbaardKnipper | 22-02-18 | 22:41 | 1

Er is geen enkele andere keuze en het is dus zaak om vooral iedere verkiezing wél te stemmen. Laat u zich vooral niet ontmoedigen. Dat is exact waar sommige clubs het van moeten hebben.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:44

Ik denk dat het vooral de angst is voor meerderheid Nexit

frisenfruitig | 22-02-18 | 22:41 | 6

U "denkt" helemaal niet maar zwamt maar wat.
Met de nu overleden wet had er nooit een referendum over Nexit kunnen plaatsvinden tenzij die voorgenomen was in een wet.

Berbaar | 22-02-18 | 23:25

@Berbaar
Scherp!
Het is bedtijd ...

nemoj me jebat | 22-02-18 | 23:49

@nemoj me jebat | 22-02-18 | 23:49
Weltrusten!

Berbaar | 23-02-18 | 00:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben mordicus tegen de orgaanroofwet maar in de 1e Kamer zijn wel alle argumenten voor en tegen gehoord en gewogen.

Hoe zou dit gegaan zijn bij een referendum? Dan zou BNNVARA de uitslag bepaald hebben. De avond voor het referendum zouden ze de DWDD studio vol gereden hebben terminale patiënten die met hun laatste gesmeekt zouden hebben om een orgaan en zo de NL bevolking maximaal emotioneel te chanteren. Geen nuance, geen tegen argumenten. Zelfde uitslag maar kan toch beter leven met de manier zoals het nu gegaan is via het parlement.

JanP999 | 22-02-18 | 22:39

De "hogeropgeleiden" bij partijen als de D66 zijn niets anders dan (om Nassim Nicholas Taleb's woorden te gebruiken) "Intellectual Yet Idiots" (IYI's).

Zie: medium.com/incerto/the-intellectual-y...

DolfWeerwolf | 22-02-18 | 22:37 | 1

Napraters.

ja,diedus! | 22-02-18 | 22:49

Wat ik in alle strijd en geweld tijdens het referendum over de Oekraïne en het associatieverdrag gemist heb is de kundige en terzake informatie van de overheid waarom het volk wel zou moeten instemmen met het voornemen. Er is actie gevoerd door GeenStijl, er is informatie gegeven, en er is gewezen op de nadelen voor ons, de kiezers, door GeenStijl. Kortom, er is alles aan gedaan om mensen te laten kiezen tegen.

Maar wat ik erg gemist heb is goede informatie van de voorstanders. Geen enkele keer is er serieus moeite gedaan om de voordelen duidelijk uit te leggen, waardoor de indruk -uiteraard- ontstaat/ontstond dat die er niet waren. Ja, er is vaak gemopperd dat GeenStijl stemming maakte en het middel, het referendum, gebruikte om de onvrede over de politiek uit te spreken.

De afstand van de politiek is groot, was al groot voor of tijdens het referendum, maar ik heb ook niet echt kunnen ervaren dat de politiek moeite deed om die kloof te overbruggen. Er werd een beetje meesmuilend gedaan over het referendum en de uitslag zou natuurlijk wel meegenomen worden, maar het was natuurlijk wel raadgevend. Dat moesten we wel beseffen, en dat deden we ook. Ook nadat was toegezegd dat de uitslag toch wel zwaarwegend zou zijn.

Na de -voor de zittende macht negatieve- uitslag was de reactie tweeslachtig. Van de ene kant wilde men wel recht doen aan de uitslag, maar... En van de andere kant moest over de uitslag heen gestapt worden om -toch- de eigen zin te doen. Tijdrekken was de koers, en de hetze dat eigenlijk het hele referendum gekaapt is/was.

Maar dat had weinig kans gemaakt als de politiek duidelijk stelling had genomen. Het referendum niet had laten kapen ( als dat al gebeurd is ) door het zelf ook serieus te nemen en actie te voeren. Of is dat alleen nodig als er (kamer)zetels van afhangen? De voorstanders hadden de voordelen van de associatie uit moeten leggen. Of kon dat niet? De voorstanders voor een ja van het referendum hadden natuurlijk meer moeten doen dan alleen maar oproepen om het referendum te boycotten.

"Want het referendum is gekaapt" is natuurlijk geen argument. Daar had je zelf iets aan moeten doen door goede voorlichting en informatie, dan had het niet 'gekaapt' kunnen worden.

Een ander argument wat ik tijdens het referendum over Oekraïne vaak hoorde was dat het allemaal maar veel kostte.. Dan denk ik: Mag democratie dan niks kosten? We willen wel een goed en eerlijk bestuurd land, maar 'Niet te duur hoor!' Dat slaat gewoon nergens op.

En nu, als boze en/of teleurgestelde 'democraten' pakken ze het opnieuw verkeerd aan. In plaats van na te denken en te leren van fouten die ze gemaakt hebben of waar ze het beter zouden kunnen doen om de mensen wèl te bereiken, kiezen ze voor de weg van de minste weerstand: Afschaffen.

Een kreet van de 'Democraten'66 is dat het niet gebracht heeft wat er van verwacht werd. Wat hadden ze dan verwacht? Dat iedereen die mag stemmen zich uit zichzelf zou informeren? Dat alle kiesgerechtigden automagisch op de hoogte zijn van alle voors en tegens? Wat een onnozelheid.
Of moeten we het eigenlijk uitleggen zoals het door de hoofden van deze 'hoogintellectuelen' gaat: Het volk is te dom voor democratie.

Het is een aanfluiting dat uitgerekend de 'Democraten'66 nu de beulen zijn voor deze prille vorm van bestuurlijke vernieuwing, en zichzelf wijsmaken dat het zo beter is. 'Want het volk is er eigenlijk niet aan toe'.

Nee, het is niet dat het 'niet brengt wat er van verwacht wordt/werd.' De volksvertegenwoordiging vindt dat ze wel wat beters te doen hebben dan informatie te verschaffen en rekenschap af te leggen.

Het zal wel te duur zijn.

HoezoNickname | 22-02-18 | 22:36 | 5

Het scenario herhaalt zich met het referendum over de sleepwet. Vrijwel niemand die de moeite neemt om de sleepwet te verdedigen. Het partijkartel hoor je er niet over. De voorstanders roepen deze keer niet op om niet te gaan stemmen. Dat werkt averechts, dat hebben ze wel gemerkt. Ze zwijgen het referendum gewoon dood. De tactiek is dus iets anders, maar weer mikken ze erop dat de opkomst zo laag mogelijk wordt.

MAD1950 | 22-02-18 | 22:45

Het is laf van de regering om dit referendum wel te benoemen in de propaganda rondom de gemeenteraadsverkiezingen. De fractieleiders van de coalitie moeten glashard melden dat zelfs als 100 procent opkomt en 100 procent tegen de sleepwet stemt, dat ze dan nog de raad van de bevolking naast zich neer zullen leggen. Want dat is, echt, waar het op neer zou komen.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:49

@HoezoNickname | 22-02-18 | 22:36
Dat is een prima plempsel met (deels) terechte kritiek.
Men had inderdaad ook voorlichting moeten geven en campagne mogen voeren ipv van het te negeren tot het te laat was.
Hoewel net als voor GS geldt hier ook het excuus(je) dat het de eerste keer was.

Berbaar | 22-02-18 | 23:22
▼ 2 antwoorden verborgen

R.I.P. raadgevend referendum (2015-2018).
R.I.P. D66 (1966-1984).

MAD1950 | 22-02-18 | 22:34 | 1

D66 is niet dood, ze hebben slechts de betekenis veranderd. Er is een 'n' ('Nun', de Dood in de Tarot) toegevoegd tussen de 'o' en 'c' in Democraten.

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:41

Gefeliciteerd Bart, en dat zeg ik sans ironie. Je hebt geschiedenis geschreven!

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:30

Ik ben tot de conclusie gekomen: je bent pas democraat als je het kunt accepteren dat mensen het niet met je eens zijn.
Volgens mij mogen de partijen met democratie in hun naam hebben staan die term inleveren.

frank87 | 22-02-18 | 22:28 | 2

66-D dus.

ja,diedus! | 22-02-18 | 22:34

Gaat dit zo'n dingetje worden als met Micro$oft? 66-D ;)

peterdh | 22-02-18 | 23:33

Je kunt een slag of meerdere slagen verliezen. Een van de opmerkelijke punten van deze afgelopen twee weken is dat alle oppositiepartijen redelijk eensgezind konden opereren en dat er geen wig gedreven is/gevonden is tussen die oppositiegroepen. Nu moet er gewoon doorgeduwd en doorgezocht worden naar het volgende itempje. Vervolgens komt dat barstje in dat vierpartijenhuwelijk er echt wel. Dit kabinet gaat echt de rit niet uitzitten.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:27 | 1

Goede conclusie. Hopen dat het uitkomt.

ja,diedus! | 22-02-18 | 22:33

Schrale troost , op Joop zien ze 66-D ook niet meer zitten.

ja,diedus! | 22-02-18 | 22:25 | 5

Tegen het onpasselijke aan toch even gekeken. De commentaren hebben v.w.b 66-D dezelfde toon als hier op GS.

ja,diedus! | 22-02-18 | 22:32

Demoniseren666 is in de ogen van Jopisten extreem rechts vermoed ik. Het schijnt dat ene H van der Horst in de datsja van Putin was toen die nog van Stalin was.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:37

@ja,diedus! | 22-02-18 | 22:32
Extreem links en rechts zijn dus tegen D'66.
Doen ze goed want het electoraat ligt tussen die 2.

Berbaar | 22-02-18 | 23:18
▼ 2 antwoorden verborgen

Kop op en nu weer verder met d66: EU vs Disinfo van de censuurfeeks staat ter discussie in het kabinet.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 22:24

Kunnen we een debatclub oprichten op basis van het boek van Palahniuk? Ik denk dat het een uitstekend middel is tegen cynisme en defaitisme waar meneer Nijman voor vreest.

Ik kan mezelf al voorstellen in een tochtige kelder
“Welkom bij Debatclub. De eerste regel van Debatclub is: je praat niet over Debatclub. De tweede regel van Debatclub is: je praat NIET over Debatclub! Derde regel van Debatclub: als iemand roept "stop", helemaal D66 wordt, of geen weerwoord heeft is het debat voorbij. Vierde regel: slechts twee mannen in debat. Vijfde regel: een debat tegelijk, gasten. Zesde regel: de debatten zijn politiek incorrect. Geen drogredenen, geen interrupties, geen bruine schoenen. Zevende regel: debatten gaan net zo lang door als nodig is. En de achtste en laatste regel: als dit je eerste keer is bij Debatclub, moet je debatteren.”

Barre_de_k | 22-02-18 | 22:24 | 3

Als het maar geen bierkelder is.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 22:27

Ik had zo'n debatclub op de universiteit. Kwam vaak vechten van. Goede tijden.

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:29

geen bierkelder wel een straight-edge vegan kelder om je chakra's in de goede richting te balanceren zodat je in alle rust je nihilisme kan overkomen door te debatteren over de staat van de samenleving maar dan wel in het geheim.

Vechten gebeurt met dezelfde regels als je Debatclub vervangt door Fight Club.

Barre_de_k | 22-02-18 | 23:52

Mooi uit het hart gegrepen stuk Bart. Dit draait idd uiteindelijk allemaal om het EU project dat in geen enkel opzicht verstoort mag worden. Ze weten donders goed dat de EU totaal geen volksmandaat heeft en ze zien de oppositie groeien. Vandaar hun haast om het volk monddood en machteloos te maken. Repressie en veel propaganda staat ons te wachten de komende jaren en het begint al bij de scholing waar de EU nu bovenop zit met allemaal lesprogramma's bedoeld om de jeugd in een gewenste richting te vormen. Het lijkt de New World Order wel....

XaleX_2 | 22-02-18 | 22:23 | 1

Dat komt omdat het dat ook is. De natte droom van de Bilderbergers en Banksters.

Ketchupbadger | 22-02-18 | 22:36

Mooi stukkie man.
Geen woord aan toe te voegen.

Dongster | 22-02-18 | 22:20

De haat, het pessimisme, de bereidheid om voor hooivorken en guillotines te gaan die ik sinds 1975 altijd heb gevoeld tegen de oligarchie die zich vermomt als democraten in dit koninkrijkje met een grondwet, en een nep-parlementje was door Geenpeil getemperd. Voor het eerst in mijn leven ontstond er iets van hoop, verwachting, zou wat democratische beginselen dan toch mogelijk zijn in deze open inrichting. Maar nee, het mocht niet baten. De eerste de beste kut-politicus die me nu voor de voeten loopt kan een dreun voor zijn harses verwachten, dat gevoel is nu het resultaat van vandaag en van de afgelopen weken.

Pieter Breydel | 22-02-18 | 22:17

tja, welcome to the black pilled generation. Jammer alleen dat je nog denkt in hooivorken en guillotines. Will.never.happen. EU zal alleen maar groeien, en de afstand tot de burger ook. Stop gewoon met je er mee bezig houden en focus op andere (mooie of leuke) dingen in het leven. Zoals Ollongren zich deze week verraadde: We hoeven het advies van de stemmer niet uit te voeren. Aka de politiek in een notendop. Ergo: stem niet, blijf thuis, doe iets nuttigs.

Nanker Phelge | 22-02-18 | 22:13 | 2

Nee nee nee. Preek de glorie van de hooivork. Niets doen heeft geen waarde. Agiteer, motiveer, overtuig en bereid voor. Het moment van de échte patriotten is nabij.

RightWingDanceSquad | 22-02-18 | 22:19

En dat is dus precies wat het eurotuig wil.

Hetze Haatstra | 22-02-18 | 22:19

Het bezwaar dat het afschieten van het referendum een grote groep kiezers nog meer zou vervreemden is volgens mijn aluhoedje juist de kern van dit boosaardige plan. Zolang de boze burger 2x per jaar op vakantie kan, minstens 5x per week vlees op zijn bord heeft en jaarlijks 0,3 procent loonsverhoging krijgt loopt hij blijmoedig zijn eigen ondergang tegemoet.

Hetze Haatstra | 22-02-18 | 22:13

Lieve Bart,
We (zeg ik maar even voor het gemak - als oud-flyeraar voor het referendum én GeenPeil-stemmer) waren niet naïef. Vind ik.
We hebben juist keihard ons best gedaan om met de middelen die er zijn aan te geven dat het ons niet zint. Dat we inspraak willen. En dat meer dan eens in de vier jaar. En dat is gelukt.
En daar zijn ze enorm van geschrokken.
Mag ik je ontzettend bedanken? Voor het gevoel dat je/jullie mij gaven: dat mijn stem wél telt? Of in ieder geval: dat ik werd gehoord?
Ik ben ontzettend blij met je. En met GeenStijl. Dat ook.
Kusje!

nemoj me jebat | 22-02-18 | 22:12 | 2

Ze zijn geschrokken (in Brussel) van de invloed die een (relatief klein) blog op de geopolitieke situatie kan hebben.

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:27

Mooi!

Maris v.d Hof5393 | 22-02-18 | 22:29

Gelukkig zijn de regenten pure amateurs. Wat ze ook proberen te bereiken, onderweg falen ze vanzelf. ICT is een puinzooi, handhaven lukt maar niet en bovendien haten ze elkaar. Wat dat betreft doen onze politici mij aan moslims denken. De islamisering kun je als een gevaar beschouwen, maar uiteindelijk loopt het op niets uit. Alleen al de haat jegens elkaar. Nee, ik maak me geen zorgen. Maar je kunt wel proberen om de schade minder te laten oplopen. Dus stem lokaal of alternatief.

BrabantsVerzet | 22-02-18 | 22:12

ik snap nu niet dat we nog een "bindend" stemrecht hebben maar dat het "raadgevend referendum" verboden moet worden. Dan zou het toch veel logischer zijn om het stemrecht af te schaffen?

Mark Verheijen | 22-02-18 | 22:10

Ik stem geen gevestigde orde meer, ben zo klaar met deze manier van politiek bedrijven.

Rob3997 | 22-02-18 | 22:10

Ons politieke bestel is verworden tot de kraamkamer van schaamteloos verraad. Een partij die z’n diepste grondbeginsel als oud vuil door de plee trekt. Totaal schijt aan de kiezer. Kamerleden blijken anno 2018 gedepersonaliseerde marionetten. Het zijn ontbindingsverschijnselen.

Bieslander | 22-02-18 | 22:09

In ons parlement zitten 4 partijen die continue in wisselende samenstelling in de regering zitten, VVD, CDA, PVDA en D66.
Deze partijen hebben in de laatste peiling slechts 67 zetels met regeringspartij CU erbij 73 zetels ..... dus de partijen die nog nooit hebben geregeerd hebben weliswaar virtueel, in principe de meerderheid van de zetels.
Heel langzaam is er een omslag aan de gang en het zou zomaar kunnen dat in plaats van 1 partij (PVDA nu) er 2 van deze 4 in de oppositie terecht komen en worden vervangen door 'nieuwe' partijen en als die het goed doen kan het zomaar zijn dat er toch veranderingen komen...... ik hou in ieder geval hoop, het is een kwestie van lange adem

Fatwabuster | 22-02-18 | 22:08

Ongeveer een half jaar geleden werd Thierry Baudet openlijk uitgelachen, wanneer hij het had over 'kartel' en 'baantjescarrousel'. Nu, zeker nadat iedereen kon zien hoe het afwentelende kadaver van de coalitie het raadgevende referendum heeft doodgedrukt, twijfelt vrijwel niemand meer aan de juistheid van deze FvD analyse. FvD wordt autonoom opgebouwd zonder de steun van MSM. Mensen nemen rechtstreeks kennis van de FvD denkbeelden op via het internet. Zowel de doodebomenpers als de NPO probeerde Thierry Baudet an zu hauchen en te marginaliseren met ongure typetjes, maar wat gebeurt er? Het enige wat er gebeurt, is dat zij zichzelf marginaliseren. Wie trekt zich nog iets aan van het gegrom en gesis uit de NRC en Trouw-burelen? Maar ook deze aanvankelijk felle tegenstand vanuit de gevestigde bastions van de opinie vormende machten is snel aan het veranderen onder het motto: if you can't beat them, join them. 't Kan verkeren, zei Bredero. De huidige coalitie ziet er nu al uit als een uitgeleefd appartementje. Rutte herinnert zich niet meer actief. Er is een hand bezig om op de wand te schrijven.

Eeuwig..Op..Vakantie | 22-02-18 | 22:08 | 1

"Mene. Mene. Tekel. Upharsin."

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:23

Het Nederlandse regime houdt graag zelf de touwtjes in handen.

Moeki de Meeuw | 22-02-18 | 22:06 | 2

Maar wie zijn het werkelijke regime?

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:21

Brussel

Lupuslupus | 22-02-18 | 22:28

OK, het raadgevend referendum is dood maar gezien de politiek een vertrouwen uitsprak in een bindend referendum verwachti ik morgen daar een wetsvoorstel voor. Alleen daarmee kan de huidige regering zich nog redden.

Sinclair | 22-02-18 | 22:04 | 1

Dat voorstel was er al, het had zelfs de eerste lezing in aanloop naar een grondwetswijziging doorstaan, maar is in 2e aanleg afgeschoten door (d)66, maar ook door de hypocrieten van GL en de PvdA(chterbaksen)

faz | 22-02-18 | 22:11

Prima stuk Bart waarvoor dank.
Ook ik heb geen enkele twijfel aan de goede intenties van het initiatief.
Het was gedurfd, had een mooi Pietje Bel gehalte en het was voorwaar een prestatie dat die berg handtekeningen werden opgehaald.
Ook ik heb de flyers in brievenbussen gestopt (mijn e-mail en waar mijn huis woont staan in jullie database)
Helaas was de uitvoering, niet vreemd want het was een primeur, minder.
De rol van Jan Roos deed m.i. de zaak geen goed, het werd een beetje iets van "wij gaan de powers that be een poepie laten ruiken" en het onderwerp bleek achteraf ook niet al te best.
Een dubbele laag te insinueren als anti EU was ook niet handig en er lag wat mij betreft te weinig nadruk op het feit dat het slechts raadgevend was.
Ik heb me niet verbaasd over de scherpe reacties en soms dedain vanuit de politiek en de media.
Je kan als roze blog (en panelen) niet wekelijks de politiek en collega media verketteren, beledigen etc en dan verbaasd zijn dat dat enige vorm van repercussie gaat hebben.
Dat de politiek haar conclusies heeft getrokken is jammer maar verklaarbaar. Een beter onderwerp zoals de donorwet inderdaad en een andere toon had al een wereld van verschil gemaakt.
Daarnaast had het kabinet natuurlijk niet op zoek moeten gaan naar geitenpaadjes maar had Rutte jullie en de kiezers hartelijk moeten bedanken voor de moeite plus het advies en uit moeten leggen dat men op basis van dit eea voor kennisgeving aannam maar dat het verdrag toch getekend zou worden.
Dat was helder en duidelijk geweest en als jullie dan ook als een vent het "verlies" genomen hadden dan was er minder aandrang geweest het referendum af te schaffen.
Ook hadden de initiatiefnemers de naderhand uitgestoken hand om te komen overleggen m.i. beter kunnen accepteren ipv wegslaan.
Dus nu is het raadgevend referendum deaud, logisch de VVD moest er al weinig van hebben net als het CDA, D'66 ziet wat in een bindend referendum maar heeft geen medestanders en zag ook dat het afgelopen referendum haar tekortkomingen had (zoals je zelf ook al aangaf).
Er moest echter wel een coalitie gesmeed worden dus dan laat je soms een veer(tje).
Uiteindelijk ben ik happy dat we van dit raadgevend referendum af zijn, het wekte valse verwachtingen bij mensen die het allemaal niet zo best snappen, het bleek gevoelig voor stok-in-de-wiel-steek agenda's en het is uiteindelijk een wassen neus.
Liever zie ik een bindend referendum met de juiste kaders maar dat is voor een andere keer.
Neemt niet weg, respect voor de inspanningen op de roze burelen en daarbuiten.
Het was zeker een mooie prestatie, trek lering uit wat er niet goed gegaan is en blijf zeker op de bres staan voor meer of andersoortige democratische ontwikkelingen.
Dank, Uw immer kritische Berbaar.

Berbaar | 22-02-18 | 22:03 | 6

Berbaar | 22-02-18 | 22:03

Gedeeltelijk mee eens. Ook ik ben niet gelukkig met de figuur 'raadgevend referendum'. Twee uitdrukkingen schieten mij te binnen: a) retarded lovechild b) 'een kinderhand is gauw gevuld'.
'A)' omdat er eindelijk een referendum was geboren, doch zodanig afgezwakt dat hij de facto krachteloos was. De Tweede Kamer kan immers de uitslag ter kennisgeving aannemen en het naast zich neerleggen. Op dat punt ben ik het eens met jouw reactie, Rutte heeft het zich weer onnodig moeilijk gemaakt door een impopulaire uitspraak, namelijk op voorhand zeggen dat er niets met de uitslag zal worden gedaan, niet te willen doen. VVD-kwaaltje. Wat dat betreft heb ik meer respect voor Buma die in ieder geval van meet af aan eerlijk is. Better the devil you know, zullen we maar zeggen.
Dat brengt mij bij 'b)'. Doordat de uitslag slechts raadgevend is, werd de figuur van het burgerinitiatief in de hoek van het kwajongensachtige/burgerlijke ongehoorzame gedreven. Dat was ook de hele zweem die om dat hele referendum hing. Dat heeft ertoe bijgedragen dat bepaalde mensen -m.i. onterecht- hun neus ophaalden voor de uitslag. Vanwege het baldadige karakter is het raadgevend referendum eveneens een wapen voor populisten. Immers, de uitslag is de facto krachteloos, de campagne is een kermis/caranaval. Logisch dat de tegenstemmers vele malen fanatieker zijn. Die kwamen in ook op de dag der stemming in grote getale opdagen (moi incusief) en ass te kicken. Daarbij is het referendum ook voor meerdere personen gebruikt als springplank voor een politieke carriere. Allemaal ongewenste effecten, die overigens niets te maken hebben met het verwarrende karakter van het raadgevend referendum.
Het onderwerp vond ik persoonlijk uitermate geschikt voor een referendum en wel omdat de burger nooit wat gevraagd wordt als het de EU betreft. En dat terwijl de kritiek op het uiterst kostbare Europese samenwerkingsapparaat terecht en gefundeerd is. Er leeft een zeer terecht gevoel dat de burger er vooral is om te lappen en zijn bek te houden. Een Associatie-verdrag dat een opmaat is voor verdere Europese integratie is dus een prima onderwerp voor een referendum. Immers, zo gaf Arrogander zelf toe, ook de dames en heren politici weten bij God waar ze voor of tegen stemmen. Tweemaal is de Nederlandse burger iets gevraagd over de EU en tweemaal sprak zij zich negatief uit.
Is de Eurosceptische burger tegen opgelegde politieke eenwording? Ja. Is de Eurosceptische burger tegen verregaande economische samenwerking? Ik durf het te betwijfelen. Ja, behalve als je Greet heet en doet alsof je niet weet dat de koers van Gulden was gelieerd aan de D-mark en wij derhalve in economisch opzicht de facto een provincie van Duitsland zijn, maar dat terzijde.
Fuck het reizende circus met al haar regulations & directives; I'll get my own trade agreements with black jack and hookers!
Maar ik dwaal af. De manier waarop het wangedrocht raadgevend referendum ter ziele is gegaan is bij de konijnen af; helemaal des D66s, de arrogante partij die zich profileert als de stem van intellectueel Nederland. De kritiek van de oppositiepartijen daarop is meer dan terecht. Ik hoop dan ook dat D66 hier de prijs voor gaat betalen bij de komende verkiezingen. En hoe vaker Pechtold -die ver over zijn houdbaarheidsdatum heen is- en -the totally unlikeable- Ollongren in beeld komen, des te groter die kans is.

de IJsman | 22-02-18 | 22:52

@LinkeLotje | 22-02-18 | 22:08
Dat valt reuze mee mijn Beste, de deaud van het referendum heeft zich precies afgespeeld zoals ik al tijden voorspeld heb hier.
Een JA ging er nooit komen.
Vorm, toon, topic, presentatie en persoon maakten het tot een trol-poll uiteindelijk en dat is afgestraft, geholpen door het feit dat enkele partijen het toch al niet van een referendum moesten hebben.
Daar gaat het om en niet om wat-als scenarios.

Berbaar | 22-02-18 | 23:03

@de IJsman | 22-02-18 | 22:52
Dank voor Uw gedetailleerde plempsel.
Het lijkt me dat we het qua vorm, persoon en aanpak redelijk eens zijn.
Ook mbt Uw EU opvatting kan ik er best in meegaan. Is kudt, moet beter en dan liever niet zonder om het eens kort door de bocht te benoemen.
Tot slot D'66, om eerlijk te zijn ze doen maar.
Is niet mijn clubje dus ik mag wel de laatste zijn om te gaan zeiken over hun (gebrek aan) principes.
Kritiek daarop is prima en wat het hun kost of oplevert met de verkiezingen boeit me eigenlijk weinig.
Gedeeltelijk mee eens idem.
Fijne avond.

Berbaar | 22-02-18 | 23:13
▼ 3 antwoorden verborgen

Remember the Alamo!

Mr_Natural | 22-02-18 | 22:00 | 5

Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 22:06
Lees het maar zo:
'In het begin van de 21e eeuw was Nederland nog in handen van de Eurofiele dictators Rutte en Pechtold. Nadat de Nederlanders het (voormalig) Eiland van Urk hadden veroverd, zetten Rutte en Pechtold begin 2018 de tegenaanval in, om het verzet voor een onafhankelijk Nederland voor eens en voor altijd de kop in te drukken. Een vrijwilligersleger van zo'n 200 mannen verschanst zich op Urk - een verlaten missie. Onder hen de beroemde Thierry Baudet, Theo Hiddema en Martin Bosma. Gedurende onbepaalde tijd verdedigen de mannen Urk tegen een overmacht van 2000 SJW's en weten ze geschiedenis te schrijven in hun strijd voor onafhankelijkheid van Nederland.'

Mr_Natural | 22-02-18 | 22:23

the Almelo

echtpaul | 22-02-18 | 22:54

Ah, ok, dank.

Is dit nog nieuws? | 23-02-18 | 08:06
▼ 2 antwoorden verborgen

Ok, deze slag is gewonnen door de tegenpartij maar onderschat niet wat je bereikt hebt, Bart, een gedeelte van de bevolking is wakker geschud en heeft hier een thuisbasis gevonden. Het vertrouwen in de zittende macht is sterk afgenomen (met recht) en het meerendeel van de media is te kijk gezet als een laffe, luie bende huichelaars, onderschat dit niet, dit is het begin van een ommekeer, Bart met z'n rose blog en het leger van reaguurdertjes is een factor om rekening mee te houden geworden en reken maar dat "ze" daar op een gegeven moment echt zenuwachtig van worden. Je ziet nu al trol aanvallen in de reaguursels waarvan je je met recht kunt afvragen door wie en wat dat gestuurd wordt.
Gewoon even slikken en doorgaan met roeren waar het stinkt en trappen tegen de arrogantie van de macht, dit leger is groeiend, men voelt gewoon hoe we genaaid worden. Ik voorzie een goude toekomst voor GS als een maatschappelijk factor om rekening mee te houden, en zeker als die kinderachtige poep en pies artikeltjes die dit blog met enige regelmaat nog steeds "sieren" tot het verleden gaan behoren.

zwellevertje | 22-02-18 | 21:59 | 2

Het volk heeft 15-3-2017 en masse op het kartel gestemd. Dat wakker schudden gaat pas komen wanneer de sappige verhalen omtrent de "vluchtelingen" langzaam maar zeker naar buiten komen. Dat ze toch voorrang hebben gekregen op sociale huurhutjes. En uiteraard voor duizenden ruggen zijn voorzien aan inrichting. Terwijl 90%+ in de uitkering zit en voor eeuwig blijft zitten. Gecombineerd met belastingverhogingen, accijnsheffingen en afschaffingen van soepsidies waar zoveel witten nu op vertrouwen.

Maar dan is het al lang te laat en zijn we de jure horigen van Heilig Roomse keizerin, koningin der Duitsers en der Romeinen, Mutti Merel I (zonder pensioenen uiteraard).

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 22:04

Eigenlijk een reden te meer voor ieder weldenkende reaguurder, die trollen en masse te blokkeren, krijgen ze geen weerwoord meer, en houd het vanzelf op.

watmagjenogwel | 23-02-18 | 07:36

Een kijkje achter de schermen. Mooi om de mensen die zo hard gewerkt hebben te leren kennen. De gedachtes van Nijman. Vaak vraag ik me af hoe de redactie van GeenStijl werkt, hoe het er daar aan toegaat. Hoeveel idealen er worden gestopt in de projecten. Hoeveel telefoontjes er komen, hoeveel emails, hoeveel mensen aan de deur kloppen. Hoeveel er gelachen wordt of gehuild. Hoeveel pizza’s er worden besteld.
Mooi om dit schrijfsel te lezen. Alle moeilijkheden die jullie tegen gekomen zijn, kan ik hier vinden. Alle vernederingen, maar ook alle overwinningen. Al het volk dat achter jullie stond. Alle regenten die bang voor jullie waren. Zo indrukwekkend om het op deze manier te kunnen beleven. Een brief waarin het hart wordt uitgestort. Waarin wij Nijman beter leren kennen.
Jongens, wat word je daar cynisch van. Cynisch, dat word je van het leven, dat word je alleen als je idealen hebt. Cynisch blijven, dat is de bedoeling niet. Het is een levensles. Je leert te onderscheiden, situaties te herkennen, niet meer in dezelfde kuil te vallen. Je leert welke mensen je kunt vertrouwen en welke je beter links kunt laten liggen. Het is je gegeven dit traject te mogen doorlopen, met mensen die je zelf uitgekozen hebt, die je zelf kunt kiezen. Een leven dat veel voldoening geeft of nog kan geven. Een leven met een doel, iets om voor te vechten.
Cynisch, de ‘ anderen’ wensen niets anders dan dat je dat blijft. Cynische mensen hebben weinig te geven, sluiten zich af, hebben geen idealen meer. Dat zou het einde van Nijman betekenen.
De naiviteit is verdwenen, jammer, een periode is afgesloten. Op naar het volgende project. Op naar de toekomst.

onnosel | 22-02-18 | 21:58 | 2

Wat een werkelijk prachtig commentaar. Zó mooi verwoord. ! Hulde.

Lupuslupus | 22-02-18 | 22:00

Mooi man, zo voel ik het ook.

Von Mutzenbacher | 22-02-18 | 22:33

Is toch beter voor de oude partijen? Als die rare laagopgeleiden zich weer onbetrokken voelen, stemmen ze niet meer, en hebben ze dus weer een betere verkiezingsuitslag.

Hadena | 22-02-18 | 21:57

Mooi stuk Bart, dank.

Democratie in Nederland is verworden tot tweemaal stemmen per decennium. Zit jouw partij niet in het kartel dan doe je bij voorbaat niet mee (1/3de van de stemmen gaan naar een partij die kansloos is bij de regeringsvorming), zit jouw partij er wel bij, dan is het een tombola waarbij jouw partij de ene keer rechtsom kan en se andere keer linksom. Geen peil op te trekken, je krijgt geen kennis/garantie vooraf wat je koopt. Je kunt anti-PvdA stemmen door voor VVD te gaan, vervolgens gaat VVD met PvdA regeren, juist wat je niet wilde. Vervolgens komt er een regering en zijn de volksvertegenwoordigers van de coalitie makke schapen en is de Tweede Kamer een tragisch operette. Het debat na Halbe’s natte droom met Rutte was ontluisterend. Wat een belediging voor de kiezer.

Nee, democratie in Nederland werkt niet. En dan heb ik heb het niet eens over het feit dat we onze burgemeesters, CvdK’s en presidenten niet eens direct kunnen kiezen. Mocht je zelfs stemmen op een partij die bij voorbaat feitelijk kansloos is om mee te doen, dan heb je geen invloed op de wetgevende macht (de voornoemde makke schaapjes hebben de meerderheid in de kamer), uitvoerende macht (haal je dus niet) of rechtsprekende macht. En nu pakken ze het referendum ook weg.

Dit kan niet anders dan weinig fraai eindigen.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:57

Tja, het is heel erg flauw om te zeggen, maar misschien als dat domme Ukraine referendum niet openlijk was gepresenteerd als een anti EU/regering ding, en de stemmers hadden gesnapt waarop ze stemden, misschien hadden we dan nu nog een referendum gehad. Er deugt geen fuck van hoe ze dit de nek om draaien, maar geen peil heeft het wel mede veroorzaakt door misbruik te maken van die wet.

Mather | 22-02-18 | 21:55 | 17

Dat was niet voor mijn tijd hoor, toen had ik een andere nick. Dus ik herinner me nog hoe dat hier belachelijk gemaakt werd. Daar gaat uw redenering.

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:46

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:46
Ik kan niet anders dan u te adviseren een cursus geheugentraining of begrijpend lezen te volgen

botbot | 22-02-18 | 23:03

@Mather | 22-02-18 | 21:55
Dat was slechts 1 van de dingetjes Mather.
Jan Roos hielp niet mee, het frequente schoppen van dit roze blog tegen politici en de collega media ook niet.
Opgeteld hielp het allemaal mee aan de deaud van het raadgevend referendum vandaag.
Ik vind dat prima want het bleek een gedrocht.

Berbaar | 22-02-18 | 23:58
▼ 14 antwoorden verborgen

Wat een mooi stuk Bart. Je kunt trots zijn op wat je hebt bereikt: je hebt mensen zoals ik bereid gevonden om niet alleen zich te verdiepen in het Oekraine verdrag maar ook om zich sterk te maken voor meer democratie. Ok, misschien waren we te naief, hadden hoop op gezond verstand. We wilden serieus dat meer mensen zich betrokken zouden voelen. En daar heb ik ook mijn loopschoenen voor aangetrokken om te folderen en mensen te motiveren om te gaan stemmen. ik heb met verbijstering de kamerdebatten gevolgd. Bewondering voor van Raak, Bosma en ja, ook Baudet.
Wat er nu gebeurd is een drama voor de democratie. We worden langzaam maar zeker monddood gemaakt.
Hou vol roze weblog... rots in de branding. Ik ben niet voor niks premiumlid.
We kunnen niet zonder jullie.

Von Mutzenbacher | 22-02-18 | 21:53

Sorry hoor. Moest kiezen tussen GP, VNL en FVD. Van alle 3 lid. Maar FVD in het stemlokaal.

jan99 | 22-02-18 | 21:51

Er blijft hoop. Deze partijen schaften het af maar er komen ooit nieuwe verkiezingen toch? En dan stemmen we massaal op een partij die de referendum wet weer gaat invoeren

prutserstentop | 22-02-18 | 21:51 | 1

Dan stemmen we massaal op een partij die aangeeft dat te willen doen en die het vervolgens niet doet.

LinkeLotje | 22-02-18 | 21:52

De uiteindelijke vraag is Bart......... strijken we de vlag of blijven we strijdbaar?

Ik kies voor het laatste!

Fatwabuster | 22-02-18 | 21:47 | 4

De realiteit is dat het slechts achterhoedegevechten zijn. Slechts last stands waarbij de nederlaag voldongen feiten zijn. De EU trein dendert door. We will be assimilated. Resistence is futile.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 21:50

Die EU valt best te stoppen hoor. Vandaag of morgen wint er in Europa een partij die uit de EU of uit de Euro wil. Dan gaat men in Brussel wel uit een ander vaatje tappen.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:00

Natuurlijk geachte Kuifje, dat zien we nu ook met de Brexit! Die wordt nu als argument gebruikt om meer eurootjes bij de lidstaten te gaan collecteren, en dat gaat lukken, ook bij ons hoor.

J-van-de-Bontekoe | 23-02-18 | 00:52
▼ 1 antwoord verborgen

De elan die sfeer tijdens beide geen peil campagnes zal ik nooit meer vergeten.
Het leek er echt op dat er iets positiefs broeide in het land.
De desillusie die het leger des peils en ik hoop ook de gezond nadenkende burger nu heeft is groot.
We zullen het nu moeten doen met 3 vakjes (GR, PS, SG) inkleuren.
Kleur wijs, medeburgers, kleur wijs

captain-caveman | 22-02-18 | 21:47

Er is nog een oplossing voor de Nederlander, gooi de boel plat staak, ga met z'n allen met overdreven naar werk, rij morgen in plaats van naar baas. Naar binnenhof, maar nee bier chips tv, gelukkig heb ik er geen last van, enige wat ik doe is wat verder weg varen

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:44 | 5

Nee, stuurloos.

I_do_know | 22-02-18 | 21:47

De raad van Sailor is voor anderen, niet voor hemzelf.

Lupuslupus | 22-02-18 | 21:47

Lupuslupus inderdaad ik ben al weg en zeker niet van plan terug te gaan, bevalt me prima buiten Nederland

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik heb geen zin meer om dit alles te lezen!
Ik stem alleen nog maar tegen de 'sleepwet' en zet een groot kruis door de gemeente verkiezing. Het is over bij mij!!!

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:42 | 5

Dat is zeker waar. Daarom ook mijn bovenstaand commentaar; na een nachtje slapen ziet alles er toch weer anders uit.

Lupuslupus | 22-02-18 | 21:50

Ik zie het somber in maar ik bezin me op wat ik nog kan doen. Sowieso niet op kartalista's stemmen. Misschien toch doneren aan meerdemocratie (gaat waarschijnlijk gebeuren) en hell zelfs GS (al blijf ik het raar vinden dat ze nog soldij trekken van de televaag).

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 21:58

Tja ik ben wel lid van MeerDemocratie geworden maar wacht nog steeds op die twee gram poeder voor een voltooid leven. Verwarrend allemaal

Rest In Privacy | 22-02-18 | 22:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Tja, blijft ingewikkeld, zo'n democratie. Het zou toch wat zijn als het volk middels referenda in staat zou zijn om en zorgvuldig afgewogen regeerakkoord omver zou kunnen trekken. Vast de reden dat het raadgevend was? Hoe dan ook: in ons type democratie delegeren wij het bestuur aan gekozen volksvertegenwoordigers. die mensen kunnen echt hun werk niet doen als een stel slecht ingelichte halve garen met een grote mond continue lopen te janken dat het anders moet, niet gehinderd door enige vorm van kennis van zaken.
Ga er gerust vanuit dat 80% van 031 te dom is om te poepen als het gaat om (bijvoorbeeld) een land besturen. Zou wat zijn als die directe inspraak zouden hebben: We zouden geen belastingen meer betalen, niet meer hoeven werken, zo hard mogen rijden als we wilden en... de hele tent zou compleet naar de haaien gaan natuurlijk.
Best stuurlui, wal, etc. Get-a-life & get over it.

Homer P. Simpson | 22-02-18 | 21:42 | 7

maar dat stel slecht ingelichte halve garen is ineens ineens weer niet zo half gaar als het op die draak van een donorwetgeving aankomt. Want dan zijn die halve garen volgens D66 ineens in staat om zich te informeren en een weloverwogen besluit te nemen.

VictimaDelAmor | 22-02-18 | 21:58

De P in Homer P Simpson staat voor Pechtold?

Mark Verheijen | 22-02-18 | 22:00

@Kuifje-in-Afrika: Zou werkt het nou eenmaal, je kunt geen land besturen als je reageert op de waan van de dag. Oppositie doet exact hetzelfde als ze de kans krijgen. Stop met janken.
@Graaf_van_Hogendorp: 75% toch wel denk ik, SP, GL, Denk, FvD (Moet "Democratie voor dummies nog ff lezen), PVV etc.
@peterdh: Vanuit jouw perspectief: vast.
@Lupuslupus : En nog meer niet: De mensen die vóór deze regering gekozen hebben bijvoorbeeld.
@VictimaDelAmor: Totdat jij of je geliefde een nier nodig hebben. Ben je misschien bang dat ze je niet helpen als je half-dood in het ziekenhuis aankomt omdat ze je organen willen?
@Mark Verheijen: Jodokus eigenlijk, maar de "J" mocht niet meer. Pechtold is niet bepaald mijn favoriet, maar ja: choose your enemies, hé.

Homer P. Simpson | 23-02-18 | 08:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Vergat het in mijn vorige reactie nog te zeggen: prima stuk van Bart Nijman en zó waar!
Als er door dit hele referendum-gedoe één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat er weinig zaken in Den Haag zo diep gehaat worden als de democratie. In Brussel is het uiteraard niet anders.
Voor iedereen die het wil zien is nu zichtbaar geworden hoe de gevestigde orde in de politiek er over denkt: de democratie wíllen ze niet, ze willen gewoon hun eigen gang gaan en de burger kan de pot op.
Natuurlijk, er zijn hele hordes burgers die evengoed op de partijen van het kartel stemmen, domweg uit gewoonte, behoudzucht, of omdat ze denken dat hun centjes toch wel het veiligst zijn bij de jongens en meisjes van de VVD.
Het is een illusie, door deze kaste wordt er voortdurend gewerkt aan de ondermijning van de democratie. De EU is pure ondermijning van de democratie, net als de ECB, de 'reddingsacties' voor Griekenland (lees: de Franse en Duitse banken). Wie op één van de partijen stemt die vandaag het referendum ten grave gedragen hebben zou zich moeten realiseren dat hij/zijn democratisch bloed aan zijn handen heeft.

KeesBruin | 22-02-18 | 21:39 | 5

@JanP999 | 22-02-18 | 21:45 |
Er is dus niks tussen het kartel en de linkse partijen?

Mark Verheijen | 22-02-18 | 21:57

@Jan 21:45 Hoe kom je erbij dat ik PvdA zou gaan stemmen? Ik ben niet ontoerekeningsvatbaar! En over "ondoordachte wispelturigheid" gesproken, die volgens jou ten grondslag ligt aan referenda: als er ergens ondoordachte beslissingen genomen worden, dan is het wel in Den Haag. Ooit gehoord van de HSL, de JSF, de Betuwelijn, de Euro, de 'redding' van Griekenland en nog zo het één en ander? Ik bedoel maar.

KeesBruin | 22-02-18 | 22:01

@KeesBruin. Ja het was vast beter gegaan als besluiten over de HSL, JSF en betuwelijn waren genomen door mensen die er HELEMAAL geen verstand van hebben ipv mensen die zich hier op z'n minst nog in verdiept hebben. Vertegenwoordigende democratie is niet perfect en ik heb ook veel kritiek maar is altijd nog vele malen beter dan over geleverd te zijn aan de waan van de dag van het volk. Leuk als het voor je is maar wee als je zelf slachtoffer wordt van onzorgvuldige besluitvorming.

JanP999 | 22-02-18 | 22:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Lieve B. Nijman, De Wrr is niet afgeschaft, door het Oekraine-referendum. Bij voorbaat stond al vast dat het tegen zou vallen, omdat de kiesdrempel niet gehaald zou worden en er dus "geen interesse" was. Dan was het deze zomer afgeschaft, na de evaluatie. Door jullie internet-achtige constructie is de vantevoren ingebakken 'teleurstelling' een beetje lullig geformuleerd door het op het Oekraine-referendum te betrekken, maar dat is kletspraat.

De haat tegen de burger zit heel diep bij degenen die aan de knoppen zit. Waarom anders zouden ze Ollongren op ons afgestuurd hebben? Zo iets doe je niet uit liefde.

tipo | 22-02-18 | 21:39 | 2

Juiiiiist, ik denk dat je daar wel eens gelijk in kan hebben. Net zoals die experimenten met de "gekozen" burgemeester lijkt dit wel opgezet te zijn om te mislukken, zodat het voorgoed begraven kan worden. "Zie je wel: het volk wil dit niet".

Muxje | 22-02-18 | 22:07

de wrr is wel afgeschaft door het referendum. vele drempels zijn geslecht en dat zagen ze niet aankomen. bakzeil en gezichtsverlies.

de visser | 22-02-18 | 22:54

Ik ben dus geboren en opgegroeid in een van die plaatsjes die 'groen' is en voor dat verdrag waren (54,4% voor en 61,1% tegen).
Dat kan je volgens mij nog steeds merken qua 'reaguur-stijl' (al was ik bij dit specifieke referendum dus onder de mensen die op het niet halen van de kiesdrempel speelde - voorstelbaar gezien ook de kaart, ik had liever een ander onderwerp gezien).

nickolaas | 22-02-18 | 21:36 | 1

44,3% tegen trouwens (landelijk was 61,1%)

nickolaas | 22-02-18 | 21:42

Voor de grap de eerste commercial ooit van Drogreden '66 er op na gezien, Baudet zou zo lid worden van die club. www.youtube.com/watch?v=wxO2hIoScpE
Neukhuteigenaren en andere zelfvoldane en vaak ongekozen plucheklevers die de schaamte al lang voorbij zijn trekken zich ook daar niets van aan.

H. Drievuldigheid | 22-02-18 | 21:36

The pen is mightier than the sword

de visser | 22-02-18 | 21:35 | 2

than=then

de visser | 22-02-18 | 22:55

de visser | 22-02-18 | 22:55
Dat zou ik niet doen

robotpie | 23-02-18 | 06:57

@bart: je hebt wel het initiatief genomen! Dat is beter voor dan een initiatief onderuit schoffelen. Wees trots. Jij kunt jezelf aankijken in de spiegel morgenvroeg. Dat kunnen de kamerleden die het referendum kapot maakten niet zeggen.

ole guapa | 22-02-18 | 21:34

Ga stemmen. Wij zijn het volk.
En anders is dit het wat het moet zijn.
Vote or shut up.

oplichter | 22-02-18 | 21:32 | 1

Ja, kan er weinig aan toevoegen ouwe oplichter.

HoerieHarry | 23-02-18 | 00:09

Bart, kom op. Kop omhoog. Je hebt het grandioos gedaan. Er zijn door jouw acties meer mensen wakker geworden. De discussie is begonnen. Hoe mooi kan je het hebben? Dat is altijd meer dan een gemiddelde fractievergadering van pak ‘m beet D’66 oplevert.

ristretto | 22-02-18 | 21:32

2018 = 1938
Inspraak volk wordt afgenomen.
We gaan voor één groot Europees rijk met ongekozen leiders.
Joden en homo’s kunnen niet meer openlijk over straat.
MSM is niet meer onafhankelijk.
We hebben geen fatsoenlijk leger.
Structureel wegkijken is de norm.
.
D66 bedankt.

de Voorzittert | 22-02-18 | 21:31 | 3

Je kunt toch gewoon om de vier jaar stemmen op je partij? En dan kan je ook nog deelnemen aan de politiek, richt een partij op of doe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, of doe mee in de lokale politiek als partijlid. Dan draag je veel meer bij aan de democratie dan elk jaar zitten wachten op weer een pest-referendum en dan tegen stemmen.

Beste_Landgenoten | 22-02-18 | 21:35

Beste_Landgenoten | 22-02-18 | 21:35 |
Psssstt niet verder vertellen maar het is van D66 en die moet je massief afzeiken.

botbot | 22-02-18 | 21:42

Mooi opgesomd!

genoegisgenoeg | 22-02-18 | 21:55

En dit is dus precies waarom ik blij ben met een roze kroontje. We zijn niet allemaal achterlijk en dit signaal is dat er toch enig besef van dat fenomeen doorsijpelt naar Den Haag.

Tazio | 22-02-18 | 21:31 | 1

Niet alleen Den Haag, zelfs in de EU kennen ze ons maar al te goed.

W_F | 22-02-18 | 21:50

Noem het beestje toch eens bij zijn naam. De zogenaamde democratie is verworden tot een lachertje. Het is een olichargie.

Zapata10 | 22-02-18 | 21:31

Wat een geweldige column! Pet af en applaus!

toetssteen | 22-02-18 | 21:30

Wat je ook van de PVV vindt ist mir egal.
Een feit is dat Wilders nu al twee keer uitgesloten is van coalitie-onderhandelingen.
Voor een democratisch land vind ik dat ongehoord, terwijl de club erg veel stemmen kreeg.
Nu weer het gedonder met het referendum. Het wordt er niet beter op helaas.
Kortom: Het wordt hier met de dag minder democratisch. Ik stel voor iedereen uit de tweede kamer te verwijderen en met een schone lei te beginnen.

HoerieHarry | 22-02-18 | 21:30 | 5

Een besmette kippenstal wordt ook geruimd.
Waarom het Binnenhof niet?

HoerieHarry | 22-02-18 | 21:38

Jeetje nog eentje die het allemaal niet begrepen heeft.
Het was ruim voor de verkiezingen al heel duidelijk dat geen van de relevante partijen met de PVV wilde gaan samenwerken.
Dat men er dan toch op stemy helemaal prima maar het is volslagen debiel daar dan naderhand over te gaan jankeballen.
Je kan nu eenmaal de collega's niet zonder consequenties schofferen (nep parlement) en daarna verwachten dat ze weer vrolijk met je gaan samenwerken.
Actions have consequences, denk daar eens over na voordat U weer stemt.

Berbaar | 22-02-18 | 22:27

Berbaar | 22-02-18 | 22:27 |
Ik niet begrepen? Slaap lekker verder!
Je sluit nooit iemand uit in een democratie. Nooit!

HoerieHarry | 22-02-18 | 22:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Het gaat economisch voor de wind omdat er gratis geld uit het niets wordt gecreëerd door alleen wat getallen in te voeren en op enter te drukken. De grootste zeepbel ooit zijn ze nu aan het maken, iedereen weet hoe het gaat als de zeepbel knapt.

Tot die tijd slapen de meesten verder want we hebben het toch goed, never change a winning team.

Roze_bril_drager | 22-02-18 | 21:29 | 1

Precies. Maar 2015 zijn mensen alweer vergeten.
www.businessinsider.nl/zo-werkt-het-a...
Het mag geen verrassing meer heten, als president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag aankondigt dat de eurozone een geldinjectie van 500 tot 600 miljard euro krijgt.

Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 21:31

Het is dat mijn endeldarm al flink is opgerekt door Rutte CS.
Zonder vrouw en kinderen en geschiedenis van politieke verkrachting... had ik vast nog weerwoord geboden.
Nu spreek ik schande en hoop ik dat iemand anders iets doet en wil ik ook wel geld geven. Laat ik wel een traytje Schultenbrau voor staan of gaat Ingrid een maandje niet naar de kapper.
De gewone man bukt wel weer,
De SJW's hebben subsidie, tijd en energie te over om gezond verstand te demoniseren en democratische meerderheid te bagatelliseren.

Rommelende Onderbuik | 22-02-18 | 21:29

En Kees Verhoeven is tot de dag van vandaag nog steeds keihard aan het verkondigen dat keihard gelogen werd door het NEE-kamp. Het is een weerzinwekkende dramtechniek ter ere en glorie van... ja van wat eigenlijk? De eigen carrière neem ik aan.

de Voorzittert | 22-02-18 | 21:27 | 1

KeesVee's tweet over Marx Rutte's hypocrisie is dan ook ronduit ironisch te noemen. Over huichelende charlatans gesproken. KeesVee is een snake oil salesman. De enigen die nog erger zijn dan Keesie zijn Orwellongren, Saida Kaag en Penthouse Pechtold. Maar die maken het wel heel erg bont.

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 21:31

Wat grappig, in mijn gemeente voor de overeenkomst! Dat klopt dan weer...

Beste_Landgenoten | 22-02-18 | 21:27 | 1

beste landgenoten aan het slijmen moet dit markje zijn.

gsm | 22-02-18 | 22:05

Kom op, niet zo teleurgesteld. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Als je echt iets wilt veranderen in de politiek, moet je over flink veel uithoudingsvermogen beschikken. Amsterdam en Rotterdam zijn tenslotte ook niet op één dag gebouwd.
Dus hoofd omhoog en moedig voorwaarts!

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:25 | 1

Schipper ahoi!

tata1981 | 22-02-18 | 21:30

Als ik wat mag zeggen: Vanaf het begin van deze actie heb ik het Oekraïne-referendum gezien als een goed geslaagde trololol-actie van het onvolprezen roze blog. De Tijl Uilenspiegel onder de weblogs. De club die feilloos de vinger op de zere plek weet te leggen en te roeren waar het stinkt. Even het spelletje meespelen en vooral laten zien waar het mank loopt in ons democratisch besluitvormingsproces.

Proficiat, jongens en meisjes van Geenstijl. Jullie zijn er opnieuw in geslaagd om aan te tonen dat D66 een hypocriet clubje baantjesjagers is. In 2005 (?) al een keer door ze flink op stang te jagen met een zogenaamde roze invasie op het ledencongres (hihi) en nu dit. Jullie actie is deze keer volmaakt geslaagd! Hulde, hulde en nog eens hulde. Jullie hebben het bestaansrecht van Geenstijl bewezen als nooit tevoren.

Ga door met wat jullie aan het doen zijn en spaar niemand hierbij. D66 is een geliefd doelwit, maar er zijn nog vele anderen die ook een beurt verdienen van het roze monster. Dit is satire ten top waar zelfs de grote klassieken als Van Kooten en De Bie (waar jullie zeker schatplichtig aan zijn) hun hoed voor af mogen nemen.

Arnold Layne | 22-02-18 | 21:24

Ga stemmen de volgende keer.

oplichter | 22-02-18 | 21:24 | 6

De kieswijzer in ons gehucht vertelt me dat VVD de beste match is. Op de voet gevolgd door één of ander lokaal belang wat D66 bevat. De andere drie partijen zijn linkser-dan-links of refo in het kwadraat. Meer is er niet te kiezen in dit pleurisgat. Waar moet ik dan op stemmen??!?

marcoplarco | 22-02-18 | 22:45

Marco. Stem op een locale partij. Bij de gemeenteraad gaat het om locale zaken en is stemmen op een landelijke partij niet logisch.

Maytheforcebewithyou | 23-02-18 | 00:10

Berbaar | 22-02-18 | 22:18
Dat niemand met dat clubje wil regeren is luid en duidelijk vóór de verkiezingen uitgesproken.
Oh, dat is een goed argument wat de democratie ten goede komt.
*not*

Is dit nog nieuws? | 23-02-18 | 11:46
▼ 3 antwoorden verborgen

Een van de verdrietigste artikelen die ik ooit heb gelezen. Zou eigenlijk niet weten hoe ik hierop zou kunnen reageren maar ga het toch proberen. Geachte hr. Nijman, beste Bart, ik weet zeker namens heel velen te spreken wanneer ik u van harte dank voor uw grandioze inzet. Ik treur met u mee maar laten we de hoop en de moed niet verliezen.

Lupuslupus | 22-02-18 | 21:23 | 2

Vooral geen hoop en moed verliezen. Wat er nu gebeurd zou juist veel mensen hoop en moed moeten geven vanwege het simpele feit dat je als burger bescheten wordt.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 21:37

@Lupus
Sluit me geheel bij u aan.

Braboblanke | 22-02-18 | 23:26

Als de uitslag van een referendum je niet aanstaat hou je je er toch gewoon niet aan? Of je schaft gewoon maar de democratie af. Dat is wat er nu gebeurt. Het einde van de echte democratie.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:22 | 1

Kijk en dat is nu precies het soort ongeïnformeerd simplisme waarom men het referendum niet meer ziet zitten.
Het was een raadgevend referendum mijn Beste, er was dus niets waar men zich aan moest houden. Een adviesje meer was het niet.
Dat U en doorgeslagen broeders er onrealistische conclusies aan verbonden is de politiek niet aan te rekenen.

Berbaar | 22-02-18 | 22:15

Let's go for it. NSB 2.0 ze zijn weer onder ons.

Toetsiemonster | 22-02-18 | 21:21 | 1

Onder ons? Ze regeren over ons.

tata1981 | 22-02-18 | 21:32

Vandaag is de democratie begraven. Democratie is een met de mond beleden idealisme, maar wee o wee als die zich richt tegen de zittende kliek. Dan is inspraak ongewenst. De roverskliek heeft het volk weer ontwapent. Jammer dat de CU zich hiervoor heeft laten gebruiken.

zimmerschwanz | 22-02-18 | 21:21 | 1

Verder ontwapend !

A333aan | 22-02-18 | 21:23

Het schijt hebben aan de burger, met name de betrokken burger, zal het kartel de kop gaan kosten. De enige burgers die zich bezig hielden met het referendum waren betrokken de betrokken burgers. wanneer je die kwijt raakt kan het raar aflopen.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 21:20

Hoppa. Weg met dat ondemocratische gedrocht van een raadgevend referendum. Wat ontzettend jammer voor al die bloggers en Twitteraars die hierdoor zoals jullie terecht stellen wat macht verliezen.

Dhr. Kinkel | 22-02-18 | 21:20 | 3

Kinkel? Familie van boerenkinkel? Dat was ook al zo’n lul. Een boerenlul.

ristretto | 22-02-18 | 21:29

Iedereen die het referendum ondemocratisch noemt is toch wel te dom om te poepen.

J-van-de-Bontekoe | 23-02-18 | 00:36

Dhr. Kinkel | 22-02-18 | 21:20
Hoppa. Weg met dat ondemocratische gedrocht van een partij politik. Wat ontzettend jammer voor al die regenten en ambtenaren die hierdoor zoals jullie terecht stellen wat macht verliezen.

Cobalt bomb | 23-02-18 | 14:02

Ik ga er van uit dat het volk altijd wint. Zelfs als alle wegen worden afgesneden, zal het electorale verlies bij de volgende verkiezingen de zittende partijen uiteindelijk de das om doen.

Als mijn naam Bart Nijman zou zijn zou ik trots zijn op wat ik had bereikt, zelfs als de resultaten niet direct waarneembaar zijn. Maar wij, wij zijn nog niet klaar. En de Rutte's en Pechtolds van dit land moeten dat heel goed beseffen. Ik hoop dat jullie heel slecht zullen slapen.

Foolonthehill | 22-02-18 | 21:19 | 3

", zal het electorale verlies bij de volgende verkiezingen de zittende partijen uiteindelijk de das om doen."
Dan is het kwaad al geschied. Kijk naar bijvoorbeeld het beleid "gastarbeiders" en de gebakken peren waar we nu mee zitten.
In Nederland werd de werving van gastarbeiders beëindigd in 1973 tijdens het kabinet-Den Uyl (PvdA).
De KVP, ARP, PPR enzovoort bestaan niet meer. Fijn he? electoraal verlies.

Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 21:26

Het plebs wint nooit. "Ja maar de Franse revo en...". Er kwam een totalitair regime gestoeld op het ancien regime er vlak na. En daarvoor kwam een dictatoriaal schrikbewind. Maar uiteindelijk kwam Europa o.l.v. een Corsicaanse bendeleider en daarop volgde het ancien regime weer.
"Ja maar revo jaar 1848". Er veranderde niets behalve dan dat parlementen (niet gekozen door het klootjesvolk maar een smalle elite) een klein beetje meer macht kregen. "Ja maar de Bolsjewieken". Die vervingen slechts het oude elite voor hunzelf, maar uiteindelijk veranderde er niets voor het plebs. "Ja maar WOII". Het groot industrie, energie industrie, financiële sector en wapenindustrie kwamen aan de macht en die delen nog altijd de lakens uit. "Ja maar de hippies, provo's en kabouters". Zij namen het pluche over van de WOII generatie maar hanteerde dezelfde machtsstructuren.

Over de vorige millennia hoef ik het niet eens te hebben.

Face it people het is nog nooit goed afgelopen voor jan-met-pet. Er zijn slechts periodes geweest waar onze beteren, onze heersende elites, iets minder geld aftroggelde van hun horigen. En dat herinneren we als goede tijden...

Graaf_van_Hogendorp | 22-02-18 | 21:27

@graaf Ik denk niet dat de "jan-met-pet" ten tijde van de gebeurtenissen die u beschrijft de illusie had om na hun acties "jan-met-pet-af-te-zijn". Ik heb zelf in ieder geval geen illusies, geen enkele behoefte om voor anderen te bepalen hoe zij hun leven moeten leiden.

Het doel van "jan-met-pet" is om diegenen die zich wel verheven voelen om voor anderen te bepalen hoe u en ik moeten leven, de grond in te trappen (soms letterlijk) als zij te ver gaan in hun bemoeienis.

Ik denk dat men te ver is gegaan.

Foolonthehill | 22-02-18 | 21:49

Verkiezingen zijn op de keeper beschouwd óók referenda!
Allemaal niet meer aan mee doen ?
Allemaal ?

A333aan | 22-02-18 | 21:18 | 1

hallo vvd er!!!!!!!!

gsm | 22-02-18 | 22:15

De samenvatting aan het eind van het artikel geeft de situatie m.i. wel goed weer. Maar het probleem is: de representanten van het partijkartel, de Kasja Ollongren-types etc. interesseert het geen ene malle moer dat er steeds meer burgers afhaken en de politiek wantrouwen.
Die denken alleen maar: mooi zo, opgesodemieterd al die Rednecks, hoe minder er van dat soort naar de stembus gaan, des te beter. Het liefst zouden Ollongren en de haren het stemrecht afschaffen voor iedereen die niet op het partijkartel stemt. Of, pakweg, voor iedereen die lager of middelbaar opgeleid is, of een relatief laag inkomen heeft. Als het aan D66 en consorten ligt, gaan we zo snel mogelijk terug naar het midden van de 19e eeuw, waarin alleen notabelen het voor zeggen hebben en het domme volk gewoon zijn bek moet houden.
D66 anno 2018 is zo ongeveer het volslagen tegendeel van wat het ooit, in de beginjaren, was.
Het D66 van nu is een regentenpartij bij uitnemendheid, een club die de democratie háát als de ziekte, en Ollongren is werkelijk exemplarisch voor die diepe haat tegen het volk en tegen de gewone man. Dat mens en figuren als Pechtold en Verhoeven, ze vertegenwoordigen de vleesgeworden arrogantie in de politiek. Van Mierlo zou zich in zijn graf omdraaien als hij het kon zien wat er van D66 uiteindelijk terecht is gekomen.

KeesBruin | 22-02-18 | 21:18 | 3

Als we terug zouden gaan naar het census kiesrecht is het ook prima, dan zijn we meteen klaar met die verzorgingsstaat en is er geen enkele noodzaak behalve mogelijk een financiële om onderdeel te zijn van een bureaucratische geldverslinde organisatie als de EU. Maar nee, we kiezen uiteraard weer voor een middle of the road oplossing Waar niemand wat aan heeft of mee opschiet.

B0kito | 22-02-18 | 21:24

76 stemmen voor afschaffing op 150 is volgens mij meerderheid toch? Al die partijen waren voor de verkiezingen kraakhelder mbt hun standpunt over het referendum. Wat is het probleem?

JanP999 | 22-02-18 | 21:25

@Jan 21:25 Inderdaad, die partijen gaven aan dat ze het referendum wilden dumpen en de kiezers stemden er tóch op. Maar u weet helemaal niet of ze daarom op die partijen stemden, of desondanks op ze stemden. Dat is één. Een ander punt is, dat veel kiezers te dom zijn om voor de duvel te dansen, zeker kiezers die op de zittende macht stemmen. Dat doen ze veelal uit traditie, angst voor verandering en regelrechte hebzucht.
Wat we nu zien is de ontmanteling van een democratisch fenomeen: het referendum. Dat een meerderheid van de kiezers daar voor zou zijn is niet eens waar, maar zelfs áls het waar zou zijn, bewijst dat nog niets.
In Duitsland stemde de bevolking voor Hitler en de afschaffing van de democratie. In Tsjecho-Slowakije stemde de meerderheid in 1948 voor de communisten en de afschaffing van de democratie. Die meerderheid kan dus de afschaffing van de democratie op democratische wijze tot stand brengen. Wat we vandaag gezien hebben, is exact hetzelfde.

KeesBruin | 22-02-18 | 21:51

Onze EU buurlanden staan ook massaal te trappelen om Nederland te redden van deze staatsgreep. Bedankt!

LinkeLotje | 22-02-18 | 21:17

Mooi stuk, verdrietig ook. Word er stil van.

Muuke | 22-02-18 | 21:15 | 3

Behalve verdrietig voelde ik vandaag voor het eerst haat, echte pure haat. Ik wist niet dat ik dat in me had.

osolemio | 22-02-18 | 21:18

Maar waarschijnlijk 21 maart te druk met de sportschool, Netflix kijken om ff naar de stembus te gaan net als die ander 50% van de bevolking die niet eens komt opdagen. Wat moeten die met een referendum als eens in de 4 jaar al te veel is?

JanP999 | 22-02-18 | 21:29

En eigenlijk ook verbaasd, dat er zo weinig reacties zijn te lezen, horen of te zien op andere media. Heeft nou echt niemand benul wat er gebeurd?

J-van-de-Bontekoe | 23-02-18 | 00:28

Het volk krijgt waarvoor het gestemd heeft. Helaas krijgt een deel van het volk wat hier niet voor gekozen heeft (door bijvoorbeeld op een niet regerende partij gestemd) dit ook.
Mooi he "democratie".
Binnenkort maar weer denken dat we invloed hebben, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Alsof we daarmee invloed hebben. (op Denhaagistan - Brusselstan)

Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 21:15 | 1

Hier heeft een grote meerderheid van het volk dus niet op gestemd.

Ben-Bataaf | 23-02-18 | 01:08

De kloof tussen de regering en kiezer wordt steeds groter,
-
Meer ruimte dus om "ze" erin te douwen. :)

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:15 | 1

Bedankt voor de glimlach.

LiniaalRectaal | 22-02-18 | 22:06

Was er niet een EU wet ofzo die verplichtte dat lidstaten een referendum hadden? Of hebben ze die ook snel afgeschaft toen het Oekraïnereferendum kwam?

Leyrann | 22-02-18 | 21:14

I feel your pain, alleen maakt dat "me" nog steeds geen bezittelijk voornaamwoord. Wel had ik nooit gedacht het zo oneens te zijn met D66. Zelfs voor Jan Marijnissen en Paul Rosemöller heb ik meer respect dan voor haatheks Kajsa. Paul en Jan streden met open vizier voor een realiteit die niet de mijne was, dat kan je van Kajsa met gespleten tong Ollongren niet zeggen.

B0kito | 22-02-18 | 21:14

Voor de overeenkomst zie ik alleen knalrode bolwerken. De oude linkse CPN bolwerken in noordoost Nederland, en uiteraard roodvlammend Amsterdam met het roodste hersenspoelonderwijs ter wereld. Nou weet ik waarom ze voor zijn: de communistischcorrupte Kievecriminelen zien ze waarschijnlijk als hun “ideologische publiekgeld- en subsidieverslaafdenbroeders”, Wellicht hun inspiratiebron om mensen met echt werk, met echte banen in de echte economie, en het MKB dat NIET kan “ontwijken”, met rode rozen in gebalde vuisten, hamer en sikkel in de andere, de “internationale” hypocrisie zingend, de deplorable schaamteloos en scrupuleus steeds verder in hun rooie swamp van belastingslavernij te drijven.
De pro EU-Ukrainers zijn hun geloofsgenoten, om de grote pro Russische meerderheden ten oosten van de Dnjepr in hun vallen te drijven, hun taal af te pakken en te knechten onder hun linkse leegruimtegimes.... referndum in de Krim TOEN al te negeren als een DDR66...

Katoentje | 22-02-18 | 21:13

Het is ook onvoorstelbaar wat dit Kabinet in korte tijd voor ondemocratische, en vergaande beslissingen neemt.
Er lijkt heel veel haast bij te zijn. Voorziet men zelf grote problemen in de nabije toekomst?

Nuchternederland | 22-02-18 | 21:13 | 4

Leyrann | 22-02-18 | 21:19
Volgende verkiezingen gaan ze instorten, dat weten ze met het landsverraad dat ze nu plegen.

Dachten we de afgelopen regeerperiodes van Rutte ook.

Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 21:23

Als je rondkijkt in de wereld, ons land en de EU lijken me ernstige problemen niet onwaarschijnlijk. Het wordt er in ieder geval niet gezelliger op.

Maris v.d Hof5393 | 22-02-18 | 22:27

@Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 21:23: Inderdaad, eigenlijk heeft de kiezer ze nu mandaat gegeven om al het burger- en Nederland-hatende beleid door te voeren dat ze maar kunnen bedenken, want bij de volgende verkiezingen is het toch wel weer vergeten en vergeven. Men stemt in ieder geval wel weer op ze.

praat_poep | 23-02-18 | 08:13
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Vula | 22-02-18 | 21:13 | 10
▼ 10 antwoorden verborgen

Maar nu de hamvraag: als Ollongren in een zwembad wordt gegooid, blijft ze dan ook drijven?

eerstneukendanpraten | 22-02-18 | 21:11 | 2

Als het zwembad leeg is, wel.

Rest In Privacy | 22-02-18 | 21:21

Het eindigt altijd met hooivorken en guillotines. Rutte weet dat ook als historicus.

Joffri | 22-02-18 | 21:11

Mooi stuk waarheid.
En het einde van de Nederlandse lente.

Nuchternederland | 22-02-18 | 21:11

D66 moet de hit nu pakken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit dossier moet namelijk dicht omdat het allerminst zeker is dat dit kabinet blijft zitten 4 jaar lang. Dan is dit “dingetje” namelijk al benoemd en daardoor vergeten door staatspers en MSM.

Gewoon strategie en overigens was dit al uitonderhandeld ten tijde van de formatie.

Wize | 22-02-18 | 21:09 | 3

Als de Kiesraad enig fatsoen zou hebben, zou D66 komende gemeenteraadsverkiezingen niet eens meer mee mogen doen.

smdyasc | 22-02-18 | 21:12

Ach, referenda zijn vooral leuk voor de (kansloze) oppositie. One-Issue-partijen/groeperingen die in de kamer geen macht hebben kunnen zo toch nog iets bereiken. Vroegâh was D'66 zelf zo'n luis in de pels en nu beseffen ze wat voor puinhoop het word als je besluiten neemt per onderwerp en niet het geheel beschouwt.

pomtiedom | 22-02-18 | 21:15

@pomtiedom Daarom altijd CDA gestemd die hadden samen met SGP niet nodig om dit eerst uit te proberen. Het zelfde lot zal Afschaffing bordeelverbod, legalisering van drugs en de doorgeschoten euthanasie "Voltooid leven" treffen maar dan zijn we veel ellende en doden verder voor dat D66 daar proefondervindelijk achter is gekomen. NEEN ik ben niet religieus. Gewoon gezond verstand

JanP999 | 22-02-18 | 21:36
-weggejorist-
niv01 | 22-02-18 | 21:07

Dit was het eerste grote experiment van de overheid om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Samen met de "sleepwet", de "donorwet", de omvolking en de censuur.
Dat allemaal om de weg voor het vierde rijk te plaveien.

Mark Verheijen | 22-02-18 | 21:06 | 1

Ze kijken inderdaad hoe ver ze kunnen gaan. En, laten we wel wezen: ze kunnen dus héél ver gaan, zoals telkens weer blijkt. De Nederlanders zijn een zeer gezapig volkje, en zolang ze nog met een zak chips en een biertje voor de tv kunnen hangen, denken ze dat ze het goed hebben. Dus ik verwacht gouden tijden voor Rutte en de zijnen. Ieder volk krijgt de regering die het verdient, niet waar? En voor Nederland geldt dat zeer zeker.

KeesBruin | 22-02-18 | 21:26

Ondanks groeiende economie en welvaart nog steeds niet het idee dat het beter gaat met ons landje. Worden met sleepwet, EU kartel en intrekken referendumwet zo in onze vrijheden aangetast dat het er voor de toekomst en onze jeugd somber uitziet.

Trumme | 22-02-18 | 21:06

We hebben ook niet middels referendum tegen de invoering ervan kunnen stemmen dus waarom wel om er vanaf te komen?

pomtiedom | 22-02-18 | 21:05 | 4

Had er een georganiseerd toen het ingevoerd ging worden.

Is dit nog nieuws? | 22-02-18 | 22:02

@pomtiedom: ongewild, aangezien je tegenstander van referenda bent, laat jouw voorbeeld goed zien waarom de intrekking van de wet referendabel is. Inderdaad kon er geen referendum worden georganiseerd over invoering van de referendumwet. Omdat er tijdens het proces van het maken van de wet nog geen wet was die het referendum mogelijk maakte. Zo geldt andersom dat de mogelijkheid tot het organiseren van een referendum pas verdwijnt nadat de wetswijziging is afgerond en gedurende dat proces bestaat uiteraard de referendum wet nog.

Clay Regazzoni | 22-02-18 | 23:16

pomtiedom | 22-02-18 | 21:07
Alleen bij moreel/medische kwesties??
Juist, en wat voor medische en morele kwesties zullen dat zijn??
Volgens mij zijn alle zaken die de politiek beslist morele kwesties. ook dat geneuzel met Oekraine. Je zelf in een contract vastleggen met een totaal corrupt land.

miko | 22-02-18 | 23:40
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
ja hoor ! | 22-02-18 | 21:02 | 2

Hopelijk hooivorken en guillotines. Maar waarschijnlijk gedwee volgen.

zieniekus | 22-02-18 | 21:01 | 4

@ gelukszoeker; dat jij je hoofd graag in de guilletine stopt kan ik begrijpen, dan ben je van een hoop ellende af, maar anderen die zorgvuldiger met hun hersenmassa omgaan doen dat begrijpelijkerwijze niet.

MEDIACRATIE | 23-02-18 | 06:57

Ik zou nu ook best wel op DENK kunnen stemmen. Omdat die pedante Pechtold daar nog een beetje bang voor is. En ik momenteel Ozturk en Kuzu democratisch gezinder vindt dan die hele flikkerse bende in Vak K en hun pathetische achterban in de kamer.
Maar goed, we hebben ook nog de SP, de PVV, FVD, Dierenpoes, GroenLinks, Henkie Krol en zelfs de SGP en -Godbetert- de PvdA om zand in de wielen te rijden van het anti-democratische monsterverbond.

LJBrinkhorst | 23-02-18 | 08:31

Iedereen die op denk overweegt te stemmen ter bevordering van de democratie of om Rutte dwars te zitten, ga eens overwegen te emigreren naar Turkije in plaats van de rest van ons land op te zadelen met uw "proteststem".

Is dit nog nieuws? | 23-02-18 | 09:10
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl