Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ook Wilhelmus genderneutraal (Canadese remix)

zingen met je kut

Jippie, na volkslied Canada nu ook Wilhelmus genderneutraal! Zing maar mee:

Wilhelmus of Wilhelmina van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland of moederland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse of Prinsesse of LHBTGI+'er van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning of Koningin of iemand die niet kan of wil kiezen van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes of Godinnes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God of Godin of iemand die het niet weet zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God of Godin of iemand die nog niet heeft gekozen zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God of Godin of iemand van een andere sekse nacht ende dag,
dat Hij of Zij of Het mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf ende goed tezamen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders of zusters of genderneutralen, hoog van namen
hebben 't u ook vertoond
Graaf Adolf of Gravin Eva is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel of haar ziel of de ziel van iemand anders in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst of vorstin of alles ertussenin des rijks verkoren,
als een vroom christenman of vrouw of iets anders,
voor Godes of Godinnes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held of heldin of held zonder geslacht en wc zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer of Vrouw of Genderneutrale Seksevrij Keuzeobject,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God of Godin of Onzijdig Opperfiguur, wil doch bewaren
den trouwen dienaar of dienares of dienaarhet Dijn,
dat zij mij niet verrassen
in haren bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran of boosaardig wijf,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman of vrouw of vrouw met penis of man met vagina.
Maar God of Godin of een keuzepersoon heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God of Godin, mijn Heer of Dame, het zoet,
daar na zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
welk is, dat ik mag sterven
met ere in het veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held of heldin of  transpersoonheld.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings of Koningins of Transkonings landen goed.
Dat u de Spanjaards of Spaanse of Spaanse mensen die nog niet hebben gekozen krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins of prinses of bi-transprinsesmeneermevrouw opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran of vrouw die kwaad roept dat je moet stofzuigen vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters of amazones zag men draven
zeer moedig in dat veld.

Zo het den wil des Heren of Dames of Mensen die nog een Keuze Maken
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer of Dame of LHBTIGIGIGI'er van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk of prinseslijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer of Dame of Iets Anders heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij of Zij of Het mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof mijn arme schapen of ooien
die zijt in groten nood,
uw herder of herderin zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God of Godin ofzo wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan.

Voor God of Godin of iets anders wil ik belijden
en Zijner of Haarer groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning of Koningin of een hoogheid van een andere sekse heb veracht,
dan dat ik God den Heere of Godin den Vrouwe of een Persoon die het Niet Weet,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in den gerechtigheid.

Reaguursels

Inloggen

Graaf Adolf of Gravin Eva... geniaal.

Uylenspieghel | 04-02-18 | 11:08
-weggejorist-
sillybril | 04-02-18 | 10:31
-weggejorist-
sillybril | 04-02-18 | 10:28

Wordt moeder- natuur/aarde nu M/V- natuur/aarde? Ondergaan moederstaal en vaderland hetzelfde lot?

Biologische_Dildo | 04-02-18 | 10:25 | 1

Ouderlijk gezag -aarde

sparrow | 04-02-18 | 11:05

Wien Neêrlands bloed was makkelijker genderneutraal te maken. Denk toch eens aan de kosten man.

PresidenteDeConjovia | 04-02-18 | 10:07 | 2

Whoops... waar ik "man" zei, bedoelde ik natuurlijk "m/v/x"

PresidenteDeConjovia | 04-02-18 | 10:08

Nederlands of Nederlands - Marokkaans of Nederlands - Turks of Nederlands - Somalisch of Nederlands -Belgisch of Nederlands Indonesisch of Nederlands Surinaams if Nederlandse Antilliaans if Nederlands - Arubaans of Nederlands - chinees bloed

sparrow | 04-02-18 | 11:07

We zijn zo langzamerhand aangekomen in het tijdsperk waar de debielen het voor het zeggen hebben. Je bent GEK, als je Normaal gedrag vertoont. Je bent GEK, als je niet meegaat in deze optocht van zotten.

De Evangelist | 04-02-18 | 09:34

'Zingen met je kut' als mouse-over op die foto van Wimlex en Maxima vind ik wel wat respectloos. Ik zou haar in elk geval doen, en dit zeg ik puur uit respect.

De waard zijn gast | 04-02-18 | 02:42

Toch prefereer ik"
"Waar de witte top der duinen..........."enz.

Mazoeza | 04-02-18 | 02:40

Ben ik, voor een Nederlands politicus, vrij transparant.

Fokking koningsschenders.

LibertasSimplex | 04-02-18 | 00:08

We begonnen pas in 1932 't Wilhelmus te zingen. Het stamt uit 1520, het was populair onder de soldaten in de 80-jarige oorlog. Het gaat over de tweestrijd bij Willem van Oranje: dien ik de Spaanse koning of dien ik God en het Nederlandse volk. Daarna is het lied helemaal vergeten. Het werd herontdekt in de 19e eeuw.

Ikbeneenzelfbouwer | 03-02-18 | 23:54

Na één couplet had ik het grapje wel door. De rest is dan nogal vervelend.

JvanDeventer | 03-02-18 | 23:51

Vroeger op school in de Kolonie Suriname hejen ze mij onder de les van de Nederlandse Letterkunde geleerd dat het Wilhelmus een naamdicht is. Dus willu nog effe zorregen dat de eerste letters van elke zin van boven naar benejen de tekst Wilhelmus van Nassaue maken! Ja, ga d'r maar effe voor zitten, ik vat ondertussen m'n pilske!

Twee Jeetjes | 03-02-18 | 23:48

Mag ik het Wilhelmus een bombastisch kutlied vinden dan? Ja dat mag. Oh nee, van vaderlandsgetrouwe monarchisten mag dat niet en toch vind ik het een oerdom klinkend, tenenkrommend, brallerig, eentonig klinkend zangstuk. Graag samen met de monarchie op de vestvaalt a.u.b.

knerf | 03-02-18 | 22:30 | 2

vestvaalt - mestvaalt

knerf | 03-02-18 | 22:45

Knerf, dat vind ik nou precies zo en al zolang ik mij kan heugen. Inderdaad, weg ermee ipv dit te promoten. Brrr!

eastender | 04-02-18 | 00:53

Toch gek dat de vertaling van het Engelse woord motherland, vaderland is.

the Jackdawn | 03-02-18 | 22:21 | 1

Ik vind het Wilhelmus het mooiste volkslied ter wereld..... mag dat ook?

SoepKip | 03-02-18 | 21:59 | 1

Soepkip. Natuurlijk mag dat hoor, maar ik zou het niet aan iedereen vertellen. Gewoon thuis af en toe zingen. Verder gewoon goed naar de huisarts luisteren en je medicijnen blijven innemen

beau van rtl | 04-02-18 | 10:54

Dat is eigenlijk geen volkslied ,maar bijbels opsomming van allerlei flauwekul.

kzegje | 03-02-18 | 21:59 | 1

Nee dat klopt niet. Het is een Calvinistisch strijdlied tegen de absolute monarchie.

Rest In Privacy | 03-02-18 | 23:06

Mogen we nog wel 'ik' zeggen of zit dat ook al in de taboe.

BozePaarseMan | 03-02-18 | 21:54

Het Wilhelmus is daarnaast racistisch met "Duitschen bloed". Dit kan en moet inclusiever!
Wilhelmus van Nassaue ben ik van Mulatten bloed

McStuiver | 03-02-18 | 21:08 | 1

Genderneutraal? GenderNeuKtraal.

Iggy_Plop | 03-02-18 | 21:53

Ben ik vrij onvervreerd.

O nee wacht motherfucker. Dat is weer disinclusiefvol G.

LibertasSimplex | 03-02-18 | 21:08

"Een wetenschapper is erin geslaagd om de activiteiten van het kleinste deeltje: een kwantum, in een met het blote oog zichtbaar object waar te nemen. De gevolgen zijn groot, want het deeltje geeft veel van zichzelf en de mogelijkheden bloot: een parallel universum en tijdreizen: het lijkt allemaal te kunnen."

uit "Scientas"

Hier klamp ik me aan vast, want dit universum is stuk.

MickeyGouda | 03-02-18 | 21:03 | 4

@MickeyGouda | 03-02-18 | 21:03
Sterkte er mee, misschien moet U er eens met een professional over praten.
Ik heb daar weinig last van, leef in een fijn land waar mijn kinderen heerlijk hebben kunnen opgroeien, het prima ondernemen is, ik veilig over straat kan en de gezondheidszorg goed geregeld is.
Maar ik wens U en de Uwen een fijne reis naar dat andere universum.
Win -win lijkt me.

Berbaar | 03-02-18 | 21:21

@eerstneukendanpraten

Ik bedoelde het tijd-ruimtecontinuüm waarin wij bestaan in metaforische zin, maar ik begrijp dat u meer iemand bent van de feiten.

MickeyGouda | 03-02-18 | 21:26

@Berbaar

Heeft u wel eens met een professional gesproken over uw behoefte aan negatieve aandacht?

MickeyGouda | 03-02-18 | 21:40
▼ 1 antwoord verborgen

Godallemachies het is net 9 uur en de conspiracy debieltjes nu al in de panelen?
Joris!!

Berbaar | 03-02-18 | 21:04

Het slaat nergens op maar toegegeven het is entertainment

Rest In Privacy | 03-02-18 | 21:11

"There's also graves that can be proven to be there or not"
Joe

atheïstisch stemvee | 03-02-18 | 21:16

ja mooi en op buitenlands staatsbezoek in zo'n kansloos corrupt land het apeldoorns koor op laten draven met: jij bent welkom, welkom in ons land ipv dit transgender gezang.

topgozert | 03-02-18 | 20:45

Nein, nein, NEIN!

Pietje | 03-02-18 | 20:42

Prachtig dat stoere mannenkoor

Rest In Privacy | 03-02-18 | 20:42 | 1

Ging eens met een cruiseschip Cannes uit, net voor de kust vuurwerk en op de boot een prachtig Barbarenlied.

gato | 04-02-18 | 09:34

Ik heb deze post gemeld bij de UvA Diversity Officer Anne de Graaf, alle Diversity Officers van individuele faculteiten, het diversiteitsforum en de Commissie Diversiteit o.l.v. prof. dr. Gloria Wekker.
Vanwege het niet correct en volledig benoemen van de LGBTQQIP2SAA+ community. Wat neerkomt op het ontkennen van het bestaansrecht van de mensen in deze gemeenschap. Dat is geweld! Om maar te zwijgen over het racisme dat blijkt uit het niet vermelden van de slavernij van negers van kleur. En dat betekent dat jullie letterlijk Hitler zijn.

Mike_DB | 03-02-18 | 20:33 | 2

Ik weet nog steeds niet wat die nu uitspookt daar.

nikolaos | 03-02-18 | 20:42

Nou ja, Adolf en Eva worden toch ook genoemd?

Rest In Privacy | 04-02-18 | 00:19

Als alles en iedereen genderneutraal is, dan heeft ook niemand meer homo of lesbo. Emancipatie hoeft ook niet meer. Lekker toch.

Moeki de Meeuw | 03-02-18 | 20:26 | 1

Daar zit wat in lol.

botbot | 03-02-18 | 20:32

D'r staat niets over Groningen! Overigens......... zijn die grootaandeelhouders van Shell al eens op bezoek geweest bij de Groningers? Eén van de "verdiensten" van die familie, zo heb ik begrepen, is troostend optreden bij rampen in het vaderland en zonnige gebiedsdelen.

demaup | 03-02-18 | 20:23 | 1

Ze wachten op een aardbeving waarbij doden vallen.

Rest In Privacy | 04-02-18 | 00:20

Het echte politiek volkomen kapotgekookte en smakeloze nieuws zal elke vorm van nieuwswaarde ontberen.
Want 'alles' valt wel als kwetsend uit te leggen voor de ene of andere club van ouders namens hun zielige kind; of zoiets.
Want alles valt wel uit te leggen als seksisme, fascisme, racisme, islamofobie, homofobie anti-semitisme, fat-shaming, nep-nieuws of cultuur-marxisme.
Het nieuws van de toekomst zal als eindeloos herhaald opgewarmde prut zo gummi-achtig worden als niet meer van straattegels te verwijderen kauwgom.
Het kan dan 'weer' in het Duits worden rondgebazuind.
"Und jetzt wieder das gleiche wie gestern: Das Sein, und das Nicht-Sein, und auch nog Etwas dabei".
Samengevat ondertiteld naar het Nederlands: 'Er is wat; en er zal wat zijn'.
en al het andere wat u daarbij vind of veronderstelt, is wel kwetsend voor 'n ander, en 'dus' verwijtbaar.

Der Paulie | 03-02-18 | 20:04 | 2

Er is niets nieuws onder de zon.

Lupuslupus | 03-02-18 | 20:07

Ik begrijp uw gevoelens ten zeerste en hoop dat u niet te ver in de put raakt.
Als ik nu zeg dat dankzij volksverraders zoals Rutte ons land naar de klote gaat en dat de EU onder leiding van de eeuwige dronken Drunker en die vetzat met zijn op gepompte pens Timmermans genaamd er ook geen goed aan doet voelt u zich dan een stuk beter, laat het mij horen.

botbot | 03-02-18 | 20:30

Je zou bijna hopen op; UFO's, een wereldoorlog, catastrofale wereldramp, Yellowstone, meteoriet inslag van significante grote, grote solarburst, of iets uit het spel Pandemic.
Dit om ons allen bewust te maken waar het echt om gaat.

Johan_Voorhaar | 03-02-18 | 20:03 | 1

Allemaal afleiding voor de bankierfamilies die onderling beslotten hebben 1 familie te lozen. Dus met minder machtige bankiers gaat het er de vrede en stabiliteit niet beter op worden.

Stadsheks | 03-02-18 | 20:45

Waar blijft de eerste zwarte prins m/v? Een volledig wit koningshuis kan natuurlijk niet meer anno nu.

Baron Clappique | 03-02-18 | 20:03 | 3

Nou ja ik zie ook al zwarte Jeanne d'Arc's voorbijkomen en andere historische figuren in tv series. Vooral de Britten zijn dol op dergelijke rare pc casting

Gen. Maximus | 03-02-18 | 20:18

Vorig jaar ook al een zwarte Jezus in The Passion. Ik heb bewust niet gekeken. Ik zit te wachten op een docu of film met een blanke in de hoofdrol als b.v. Mandela of King.

Al met pensioen | 03-02-18 | 22:29

King Kong als blanke man?

Rest In Privacy | 04-02-18 | 00:22

Die dikke links -hoezo is de Eikenhorst niet groot genoeg om elke dag te joggen?- had mijn hart gestolen als ie in Apeldoorn van die malle bus was gesprongen en zich direct ontfermt had over zijn door Karst Tates kapot gereden onderdanen maar nee hoor, hij liet zich laf wegrijden. Kroonprins Chocoprinz met zijn Argentijnse golddigger.

Fontanarossa | 03-02-18 | 19:58 | 5

Lupuslupus | 03-02-18 | 20:02
Wat weer een belachelijk dom reaguursel. Gaat het wel goed met u?

DrumPiet | 03-02-18 | 20:47

@ Drumpiet: ik ben het zowaar een keen met u eens!
Voor de andere 2: denken jullie nu echt dat ze ook maar enigszins de kans zouden krijgen om iets te doen

Al met pensioen | 03-02-18 | 22:22

Maxima gooide inderdaad een jongetje omver op de Dam.

gato | 04-02-18 | 09:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Graaf Adolf graag zo laten. De broer van Willem van Oranje viel bij de slag bij Heiligerlee, Gravin Eva was daar niet bij. Een jonge man was het nog. Net 28 jaar.

onnosel | 03-02-18 | 19:56 | 2

Zijn gesneuvelde broer Lodewijk was ook maar 36 jaar. "Lodewijk van Nassau
(10 januari 1538 Dillenburg - Mookerheide 14 april 1574)".

Lupuslupus | 03-02-18 | 20:13

Of iemand het leuk vindt of niet, deze mannen horen bij onze geschiedenis en verdienen daarom respect. Mijn mening natuurlijk

onnosel | 03-02-18 | 20:22

Het kan altijd erger. Herinneren jullie het koningslied nog?
Genoeg gelachen en nu kappen met die inclusieviteitsonzin.

Osdorpertje | 03-02-18 | 19:54 | 1

Oh nu begrijp ik. Vrouwen moeten achter het fornuis, alle andere mensen die een beetje anders zijn moeten het maar voor zich houden of zichzelf ophangen want een beetje inclusief zijn i.p.v. een patriarchale samenleving kan natuurlijk niet. Zie die moslims die hebben pas een samenleving zoals het hoort.

De Koreaanse Slet | 03-02-18 | 19:57

Nee, dit gaat ‘m ook niet worden. Opnieuw, maar dan graag zonder koningshuis c.q. -huizen en zonder te buigen voor wezens die volgens Stephen Hawking niet eens nodig zijn. Opdoeken die zooi, we hebben al meer dan genoeg ellende met aardse boven ons gestelde entiteiten zoals Pechtold.

Nivelleermarionet | 03-02-18 | 19:53 | 2

Boven ons? Hou mij erbuiten!

Rest In Privacy | 04-02-18 | 01:16

@Berbaar. Je doet inderdaad vervelend tegen Lupulus. Hou daar eens mee op man.

gato | 04-02-18 | 09:25

Ik sla even over want er zijn gewoon grenzen.

Lupuslupus | 03-02-18 | 19:52 | 15

@DrumPiet | 03-02-18 | 20:50
Niet doen Piet!

Berbaar | 03-02-18 | 20:53

Berbaar | 03-02-18 | 20:24
Berbaar, zo blijk je toch een Nederlander te zijn.
In vele culturen zijn de ouderen de wijzen en worden daarom gerespecteerd. Ze hebben veel meegemaakt, veel geleerd, ze hebben inzicht. Ze begrijpen. In Nederland, volgens vele Nederlanders, hebben de ouderen genoeg geleefd en worden ze afgemaakt. Hun leven is voltooid, ze hebben niets meer te zeggen, te onderwijzen. Ze hoeven niet eens gerespecteerd te worden. Duidelijk.

onnosel | 03-02-18 | 20:56

@onnosel | 03-02-18 | 20:56
Iedereen krijgt van mij het respect dat men verdient.
Zo ook lupus.

Berbaar | 03-02-18 | 21:12
▼ 12 antwoorden verborgen

botbot | 03-02-18 | 19:47

Het getuigt niet bepaald van mannelijkheid als je zo onzeker bent dat je jezelf continu in kruis getast voelt als andere mensen ook mee mogen tellen. Dan heb je echt een probleempje.

De Koreaanse Slet | 03-02-18 | 19:51 | 1

We hebben een kerel tussen ons die zijn mannelijkheid tentoonstelt om een dame eens even aan te pakken.
Mocht hij bakzeil halen dan is hij absoluut geen totale lul maar zijn de D66 rechters de oorzaak.

botbot | 03-02-18 | 20:04

Dat van dat Duitse bloed kan ook echt niet meer, Sylvana zeg er eensch wat van meid!

william7055 | 03-02-18 | 19:51
-weggejorist-
dysdiadochokinese | 03-02-18 | 19:47 | 7
▼ 7 antwoorden verborgen

Nu zeuren ze -advertentie boycot!- over de transgender grap van Gijp gisteravond bij VI, maar waar waren de SJW’s toen Zalm in travestie optrad bij feestje van de ABN AMRO?

Fontanarossa | 03-02-18 | 19:43 | 1

Ach maak je niet druk dat waait allemaal wel weer over.
Heb trouwens heerlijk gelachen gisteren om Gijpie.
Lagaan!!

Berbaar | 03-02-18 | 19:47

De wereld is stuk, experiment universum mislukt, dit petrischaaltje ligt in de prullenbak, laborant God is ons allang vergeten.

mindblender | 03-02-18 | 19:43

Kunnen we die lap tekst niet gewoon samenvatten tot "Geachte Reizigers" ?
Kunnen onze voetballers ook een keer meekomen

atheïstisch stemvee | 03-02-18 | 19:43

Als die pik links op de foto op de steigers had gestaan, zat er s,avonds een dik puisterig wijf met de piepers hem op te wachten.
iets in dit plaatje klopt er dus niet, dat oooooo mondje dan weer wel, kan dat nog iets verder open, vraag ik me dan weer af.

broervandenhollander | 03-02-18 | 19:43 | 2

Het klopt als een bus.
Mensen die hun dingetjes voor elkaar hebben of zelfs de potentie hebben hun dingetjes beter voor elkaar te gaan krijgen hebben nu eenmaal een betere kans qua partnerkeuze.
Zo werken die zaken in de echte wereld.

Berbaar | 03-02-18 | 20:04

Ik ken genoeg bouwvakkers met (nog)mooiere vrouwen dan Maxima hoor.

Al met pensioen | 03-02-18 | 22:08

Culturally appropriated intersectional white supremacist music
Facist!

Angel_eyes | 03-02-18 | 19:40

Deze grap stamt nog uit de tijd van Loretta van "The life of Brian".

Fiasco | 03-02-18 | 19:35

De as van het kwaad is weer wat noordelijker opgeschoven. Canada, Zweden...

Kapitein Stijlvol | 03-02-18 | 19:35

Sowieso een lelijk -Frans soldaten- liedje met gedateerde tekst over een prins die nooit koning was maar ons land heeft afgesplitst van het dienen onder een koning in een grote Europees verband (ook toen ging ons geld naar het zuiden).

Ik zie de toepasselijkheid van de tekst niet. Misschien zingen we binnenkort een nieuw lied voor Baudet of zo, als hij ongeveer het zelfde presteert als de vermeende voorouder van de ijdele usurpator die zich nu onrechtmatig van de titel "Van Oranje" bedient.

Rommelende Onderbuik | 03-02-18 | 19:35

Dan is de muziek van het Russische volkslied toch een stuk mooier.

Rest In Privacy | 03-02-18 | 19:34 | 1

Zeker te weten. Wanneer ik het Russische volkslied hoor, dan moet ik gewoon opstaan en meezingen. Kweenie, maar het doet gewoon iets met me

Kwijldraad | 03-02-18 | 19:46

Dat "Duitschen bloed" mag er van mij ook wel uit. Iets met Joden en zo.

eerstneukendanpraten | 03-02-18 | 19:34 | 4

Infantiel figuur. Leer je vaderlandse geschiedenis.

DrumPiet | 03-02-18 | 20:52

@ DrumPiet

Wanneer tyf jij nu een keer op, ga een ander in de nek hijgen. Mafkees eersteklas.

eerstneukendanpraten | 03-02-18 | 21:00

Zeg Meeuwenstront: verklaar je eens nader!

Al met pensioen | 03-02-18 | 22:03
▼ 1 antwoord verborgen

"Canadezen zullen bij het zingen van hun volkslied niet langer zingen over 'alle zonen' van Canada, maar over 'ons allen'. "

Wat is hier nu weer mis mee?

De Koreaanse Slet | 03-02-18 | 19:32 | 1

Daar zit u goed fout.
Als reaguurders verafschuwen we een geloof en vooral de Staphorster ideologie.
Maar als het ons zo uitkomt kunnen wij ons er toch op beroepen desnoods met een linkje dat de man suprieur is.

botbot | 03-02-18 | 19:47

Nice hoe diversiteitsidioten alle kleur uit de samenleving jorissen.

oorwormpie | 03-02-18 | 19:31 | 1

Zeg dat wel ja.

Lupuslupus | 03-02-18 | 19:48

Ooit zal men met verbazing terug kijken naar deze tijd met haar gender-gekte. Met het ontkennen van de natuur-waarheid dat de mensheid voornamelijk bestaat uit twee geslachten, in verband houden met de biologische voortplanting. Het ontkennen van de natuur, levert kunstmatigheden op en kunstmatigheden zijn modes.
Zoals we nu met verbazing terug kijken naar die zeer kunstmatige mode in de pruikentijd.

marjen | 03-02-18 | 19:31

Uiteindelijk zal men ook pogen om de porno-industrie te dwingen genderneutrale meuk te produceren.

Schoorsteenveger | 03-02-18 | 19:30 | 2

Rapper Sjors is dus een trendsetter?

Berbaar | 03-02-18 | 19:32

Berbaar | 03-02-18 | 19:32
Ben me er niet van bewust dat Rapper Sjors politiek bedrijft, en al helemaal niet dat hij van bovenaf genderneutraliteit op wil leggen. Rapper Sjors doet maar wat, en als ik hem wil negeren, dan kost dat weinig of geen moeite. Rapper Sjors grijpt niet in. Als hij al een trandsetter is, hetgeen ik waag te betwijfelen, dan ben ik de laatste om hem dat te misgunnen. Trends komen en gaan, en zo lang men mij niet dwingt om in een trend mee te gaan vind ik alles best. Maar als overheid een volkslied wijzigen, dat is andere koek, dat is geen trend, dat is politiek bedrijven in het verlengde van een trend, een uiterst bedenkelijke trend als u het mij vraagt, want uit op dwang.

Schoorsteenveger | 03-02-18 | 19:51

Dit lied is niet mijn lied, vriend! (Of vriendin, of wie niet kan kiezen.)

Tikkie Terug | 03-02-18 | 19:27

Nu wordt er nog om gelachen, maar er komt een dag dat types als Anne-Fleur, Sylvana en Kajsa gaan pleiten voor het veranderen van het volkslied omdat ‘de huidige tekst niet van deze tijd is’. Wie tien jaar geleden voorspeld zou hebben dat de pitpoezen bij de Formule 1 weg moeten vanwege seksisme zou toen ook zijn uitgelachen.

Irnerius | 03-02-18 | 19:26 | 1

Er zal een tijd komen waarin Sylvana niet meer "van deze tijd" is.

Schoorsteenveger | 03-02-18 | 19:31

Die geforceerde genderneutrale shit komt me echt mijn neus uit. En daarbij zeg ik sorry tegen de mensen die geen geslachtsdeel hebben.

tata1981 | 03-02-18 | 19:26

We Are The Champions.
No Time For Losers.

Ernst Oosters8389 | 03-02-18 | 19:26 | 1

Gezien de klaarblijkelijke samenstelling van de panelen denk ik niet dat die het gaat worden ;)

Berbaar | 03-02-18 | 19:29

Opzouten met dat corrupte koningshuis. Bilderberg verraders van het volk.

Rheia | 03-02-18 | 19:24

Blief het Wilhelmus al niet, en elke andere versie kan ongezien de typhus krijgen.

Plorkface | 03-02-18 | 19:22

Die dikke is helemaal niet van oranje, kijk maar op Pateo.nl. En zij is een allochtoon uit de Fidela hoek. Als er iets gebeurd moet je eens zien hoe snel ze vertrokken zijn naar Canada. Weg oranje.

Rest In Privacy | 03-02-18 | 19:20 | 4

Wie is nu toch die "Fidela"?
Klinkt als een fideel type.

Berbaar | 03-02-18 | 19:27

W.A. is inderdaad biologisch gezien geen Oranje. Het verhaal zegt: Willem III kon geen kinderen meer krijgen vanwege een geslachtsziekte. Emma werd zwanger van iemand anders en kreeg Wilhelmina. Die echter erkend werd door haar man Willem de Derde. Dus, volgens de wet, is hij wel een Oranje.

onnosel | 03-02-18 | 20:16

Daar gaat Soldaat van Oranje over. Wilhelmina voelt zich er niet lekker bij dat ze niks kan doen en stuurt dan haar eigen soldaat over de Noordzee om Nederland te bevrijden. Die soldaat is tot vandaag de hoofdrolspeler in het langstlopende toneelstuk in Nederland.

Ikbeneenzelfbouwer | 04-02-18 | 00:04
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist en opgerot-
Dijkweld | 03-02-18 | 19:19

Dat gaat niet gebeuren aldus onze goedlachse leider.

Berbaar | 03-02-18 | 19:18 | 1

Dus volgende week is t geregeld.

Chemokar | 03-02-18 | 19:18

Wat een goed plan. Schaf maar gewoon af dat Wilhelmus, want het is niet om aan te horen. Vrijwel niemand snapt de tekst en de melodie klinkt treurig.

Vrouwtje_haram | 03-02-18 | 19:16

Het woord ik komt er wel erg veel in voor, maar *IK* ben niet gender neutraal.

Foolonthehill | 03-02-18 | 19:13

Canada prachtig land, jammer van de politiek leiders.

Opco Engering. | 03-02-18 | 19:13

Het moet niet gekker worden.

Muuke | 03-02-18 | 19:12

En dan nu graag iets over 'Waar de witte top der duinen'

obominotie | 03-02-18 | 19:11 | 1

Zo ben ik op gevoed.
Aan de blanke top de duinen.
Afgezet met prikkeldraad.
Waar op iedere honderd meter weer zo'n vieze vuile rotmof staat.
Hij komt nooit in Engeleland .
Hij verzuipt aan deze kant.

botbot | 03-02-18 | 19:29

De tyfus, kutlui. Bedoel ik niet de Canadezen die zijb liev. Koninklijke familie moet naar Argentine waar ze met hun eigen soort kunnen zijn

Bokito ergo sum | 03-02-18 | 19:10 | 1

En u naar b.v. Noord Korea? Lijkt me beter voor uw gemoedstoestand.

Al met pensioen | 03-02-18 | 21:53

T probleem is dat in deze versie de eerste letters van de coupletten geen naam vormen, in tegenstelling tot het Wilhelmus..
Ik had Silvana Simons of Frans Timmermans verwacht.
Dus dit wordt niks

Bon-sens | 03-02-18 | 19:10

De deugers van Boulevard moesten ook weer ff 10 min. lullen over geintje van vd Gijp in VI. gisteravond. Leuk hoe ze bij RTL constant moeite hebben satire van collega’s te willen begrijpen.

Trumme | 03-02-18 | 19:09 | 3

Ze begrijpen het heus wel, maar het deugt zo lekker he.

Opco Engering. | 03-02-18 | 19:11

Ik zag het VI clipje zojuist. Ik moest er hard om lachen. Die Renate toch. Hahahaha!

Basil Fawlty | 03-02-18 | 19:23

Moest er ook om lachen, echter nog meer van al die te verwachten reacties.

Al met pensioen | 03-02-18 | 21:49

Justin(e) Trudeau approves

raskol | 03-02-18 | 19:09 | 2

Leuk filmpje Jan, die kende ik nog niet, bedankt!

NasiGordon | 03-02-18 | 21:52

Een volkslied, wat populistisch! Moet zijn: een medelanderlied.

dr Rechts | 03-02-18 | 19:08

Canada, dat is momenteel het penthouse op het linkse gekkenhuis. Witte onderbroeken en potloden in den neus zijn daar de verplichte klederdracht.

Jan Passant mk2 | 03-02-18 | 19:08

Stapelgek.

poisonivy | 03-02-18 | 19:07

Ik vind dat het liedje van de luizenmoeder het nieuwe volkslied moet worden.
♬ Hallo allemaal.... ♪

keestelpro | 03-02-18 | 19:07 | 8

"Weet je wel hoe moeilijk het voor mij is om jou de schuld te geven?"

knutsel_ | 03-02-18 | 19:38

@Acar_ketimun | 03-02-18 | 19:27
Miljoenen en miljoenen Nederlanders.
Dat U zich dat moet afvragen zegt meer over Uw wereldvreemdheid.
Kom eens van die zolderkamer!!

Berbaar | 03-02-18 | 19:39

Hallo allemaal,
wat fijn dat je er bent
Ben je voor het eerst hier,
of ben je al bekend?

Stamp met je voeten
zet je handen in je zij.
Ik ben Ank
en wie ben jij?

VeelTeSteil | 03-02-18 | 19:49
▼ 5 antwoorden verborgen

Vandaag in 020 zag ik weer een stuk of 30 tüterende turken in dure auto's met turkse vlaggen op de motorkap. Uiteraard geen politie te bekennen. Ik bedacht me hoe het zou gaan als je dat met je maatjes en een Nederlandse vlag doet.
Is het de bedoeling dat je je schaamt om Nederlander te zijn?

koolteer | 03-02-18 | 19:07 | 9

@koolteer | 03-02-18 | 19:27
Ik vraag me inderdaad af waar U zich druk over maakt.
De dure auto's schijnen nogal een dingetje te zijn.
Tsja jalouzie is van alle tijden en alle gezindten.

Berbaar | 03-02-18 | 19:37

Er staat toch een fikse boete op dat onnodig toeteren? Of is dat alleen bij Nederlanders aan de orde. 30 maal een boete van ik meen € 230,- had toch leuk aangetikt. Hoe makkelijk kan het zijn??

Al met pensioen | 03-02-18 | 21:41

Men zal ooit nog gaan snakken naar die amper 2 jaar gedoogkabinet van 2010 met de PVV als gedoger... blijft jammer dat dit geklapt is en de schuld was van het CDA... volgende keer toch maar niet meer op de VVD stemmen mensen, je hebt nu de keuze uit PVV of FvD. Hadden dit soort toestanden niet voorgekomen.

Keyboardspeler | 04-02-18 | 00:58
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik ben republikein. What to do?

Accident_Prone | 03-02-18 | 19:06

Nepnieuws toch.

rein9576 | 03-02-18 | 19:04

Het is trouwens ‘van Europeeschen bloed’...

Ik heb zoiets van... | 03-02-18 | 19:04 | 2

Kleine correctie: van EUschen bloedt. Europa en EU zijn 2 dingen. U woont in Europa en bent lijfeigene van de EU. Europa is de verpakking zodat u de leugens van de EU koopt. U mag met uw EU vlaggetje langs de weg staan richting Brussel. Na Brussel gaat de route verder naar Nürenberg en zal iedereen zijn eigen vlag weer in de hand hebben. Op kar zullen Drunkers, Karin, Mark, Halve, Alexander vO en Alexander P zitten.

Frau Merkel | 04-02-18 | 14:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland