achtergrond

Geenstijl

@gendergedram

D66'er bewijst: indoctrinatie allerkleinsten zeer succesvol

Kindsoldaatjes, geen loopgraaf kan zonder.

Dit hebben wij dus altijd al geroepen. Met brainwashen en indoctrineren kún je gewoon niet vroeg genoeg beginnen. Hoe kleiner het kind, hoe ontvankelijker het is voor de gewenste propaganda. Dat werkt in religies al duizenden jaren uitstekend, in diverse dubieuze regimes nu en in het verleden is het een bewezen methode, sektes varen er wel bij en elke warlord in duister Afrika weet dat je geen oorlog wint zonder goed gedrilde kindsoldaatjes. In normale tijden maken mensen zich zorgen over hoe een kind wanneer met wat wordt geprogrammeerd. Maar dit zijn geen normale tijden. Want het is oorlog. Cultuuroorlog, identiteitsoorlog, deugoorlog, ideologische oorlog. De beste drammer met de meeste nietsvermoedende kindsoldaatjes wint. En nu vooruit!

Trouw wil kids op eerste schooldag naar genderidentiteit vragen

Did you just assume my gender?

Is dat even handig van blanke heteroseksuele cisgender mannen hatende 'kwaliteitscourant' Trouw: een opiniestuk waarvan je alleen de titel hoeft te lezen om het er niet mee eens te zijn. Ideaal. Dat scheelt toch maar weer mooi een hoop ergernis, kokende woede, headdesken, chagrijn, ophef en hoofdschuddend huilen danwel met scheermesjes in de armen snijden en zure topics op Geenstijl. Want: NEEN. GEWOON NEE. Laten we kinderen op hun eerste schooldag NIET naar hun genderidentiteit vragen,  'docenten Nederlands' Merlijn Borsboom en Nienke Draaisma! Waarom niet? Nou, wel hierom: "In klas vwo3 bogen we ons laatst over de vraag hoe je docenten aan zou kunnen spreken die geen ‘meneer’ of ‘mevrouw’ zijn. Die worden bij ons op school nu aangesproken als ‘mevreer’ of ‘menouw’." NEE! NJET! NOPE! NON! NO! NEINNEINNEIN NEINNEINNEINNEIN! Zo. Nu a.u.b. koken. Vrouw.

Griezelig realistische publicatie in Sunday Sport

Dat blaadje moet je met een korreltje zout nemen NOU NU EFFE NIET

Zo hypergrappig als Louis van Gaal Sex Dwarf zal het helaas nooit meer worden maar soms zie je tussen die malle stukjes in de Sunday Sport een pareltje voorbij komen waarvan je denkt: verdomme dit is de aarde in het jaar 2069. Want met al die kindjes (m/v/x) die tegenwoordig zelf hun gender mogen kiezen van papa en mama, ouders die hun baby vernoemen naar een of ander type pijlstormvogel en dat geleuter over roze kleertjes op jochies en blauwe kleertjes op meisjes omdat ze niet in hokjes passen. "Ja mijn zoon of dochter mag zelf kiezen of hij een zoon of dochter is want misschien is mijn zoon of dochter wel niet een zoon of dochter maar een zoon of dochter." En dan is het over een aantal jaar geen publicatie meer in de Sunday Sport, maar in de NRC, omdat een of andere groezelige gozer van een jaar of 60 inderdaad nooit zal weten of hij een kerel of een meisje is. What a time to be alive.

En dit is ook helemaal niet leuk

En dit is ook helemaal niet leuk

De tijd is rijp voor één gender

Nepal. India. Pakistan. Bangladesh. Mofrika. Nieuw-Zeeland. Australië. En nu Nederland. Het is tijd.

Voor de erkenning van een derde gender, kennelijk. Maar waar het écht een keer tijd voor is: gewoon lekker kappen met al die rare genders. Op de geboorteakte achter de vraag 'Geslacht?' gewoon één vakje kalken: 'Vast wel'. Man, vrouw, X, non-binary of genderflux. Wat boeit het nou. Alle mannen voelen zich af en toe lekker verwijfd. En alle vrouwen voelen zich af en toe best mannelijk. Als ze een spijker in de muur slaan of de olie verversen ofzo. Gaat er gelukkig ook een streep door het gespartel dat 'vrouwensport' heet. Gewoon: 'Sport'. Kijken we wel wie of wat er overblijft aan de top. Ook mag iedereen lekker met elkaar knallen en frommelen. Einde discussies over heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Dan hoeft de Hema ook geen geslachtsaanduidingen meer te schrappen. Dan heeft Francisco van Jole geen vrouw aangerand, maar gewoon een mens. Kunnen personen die nu nog 'mannen' genoemd worden straffeloos & verlekkerd rondruiken in de Hunkemöller. De tijd is rijp voor vast wel.

Ook Wilhelmus genderneutraal (Canadese remix)

Jippie, na volkslied Canada nu ook Wilhelmus genderneutraal! Zing maar mee:

Wilhelmus of Wilhelmina van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland of moederland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse of Prinsesse of LHBTGI+'er van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning of Koningin of iemand die niet kan of wil kiezen van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes of Godinnes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God of Godin of iemand die het niet weet zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God of Godin of iemand die nog niet heeft gekozen zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God of Godin of iemand van een andere sekse nacht ende dag,
dat Hij of Zij of Het mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf ende goed tezamen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders of zusters of genderneutralen, hoog van namen
hebben 't u ook vertoond
Graaf Adolf of Gravin Eva is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel of haar ziel of de ziel van iemand anders in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst of vorstin of alles ertussenin des rijks verkoren,
als een vroom christenman of vrouw of iets anders,
voor Godes of Godinnes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held of heldin of held zonder geslacht en wc zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer of Vrouw of Genderneutrale Seksevrij Keuzeobject,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God of Godin of Onzijdig Opperfiguur, wil doch bewaren
den trouwen dienaar of dienares of dienaarhet Dijn,
dat zij mij niet verrassen
in haren bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran of boosaardig wijf,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman of vrouw of vrouw met penis of man met vagina.
Maar God of Godin of een keuzepersoon heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God of Godin, mijn Heer of Dame, het zoet,
daar na zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
welk is, dat ik mag sterven
met ere in het veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held of heldin of  transpersoonheld.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings of Koningins of Transkonings landen goed.
Dat u de Spanjaards of Spaanse of Spaanse mensen die nog niet hebben gekozen krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins of prinses of bi-transprinsesmeneermevrouw opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran of vrouw die kwaad roept dat je moet stofzuigen vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters of amazones zag men draven
zeer moedig in dat veld.

Zo het den wil des Heren of Dames of Mensen die nog een Keuze Maken
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer of Dame of LHBTIGIGIGI'er van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk of prinseslijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer of Dame of Iets Anders heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij of Zij of Het mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof mijn arme schapen of ooien
die zijt in groten nood,
uw herder of herderin zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God of Godin ofzo wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,
't zal hier haast zijn gedaan.

Voor God of Godin of iets anders wil ik belijden
en Zijner of Haarer groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning of Koningin of een hoogheid van een andere sekse heb veracht,
dan dat ik God den Heere of Godin den Vrouwe of een Persoon die het Niet Weet,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in den gerechtigheid.

Dingen die we in 2018 maar gewoon moeten afschaffen zodat nergens meer heisa over is

Vuurwerk, want dat is racisme. Zeker die gillende keukenmeiden. Alsof jongens nooit in de keuken staan. Nationalistische uitingen rond voetbalwedstrijden. Kreten zoals 'hup Holland hup' en 'kom op Nederland'. Kom nou, we zijn toch geen nazi's. Schoenmaat 33. In het jaar 1933 kwam Hitler aan de macht en alles wat te maken heeft met het getal 33 is te herleiden naar het fascisme. Het nummer van Max Verstappen dus ook. Spiegels. Je zou maar in een spiegel kijken en dat een blanke je aan staat te gapen. Blatant racisme. Witte t-shirts van de Zeeman met stomme teksten erop. Zorgt voor verdeeldheid. De Zeeman. Alsof dat geen Zeevrouw kan zijn. Tape waarmee kartonnen dozen zijn dichtgeplakt. De ene keer wit, de andere keer zwart, de andere keer doorzichtig. Dichtnieten die handel in plaats van die stigmatiserende kleeftroep. Boeken met witte bladzijden. WIT! De Zwarte Pieten-discussie. Pieten insinueert ook nog eens dat het altijd mannen zijn. Seksisme. Damesfietszadels. Gewoon fietszadels, want uniseks. Bananen. Altijd wel iemand die racistisch doet met die gele (racisme voor Aziaten) apparaten. Vrouwe Justitia. Wel leuk dat die godin een vrouw was natuurlijk, maar waarom zouden mannen zich dan nog houden aan de wet als ze niet serieus worden genomen? Vrouwen met mannennamen. Zoals Tofik. En mannen met vrouwennamen. Zoals Francisco. Veel te verwarrend allemaal. Alle damesbladen. Heren mogen ze ook lezen. Gewoon: bladen. Schaakborden. Altijd maar die witten tegen die zwarten. En afhankelijk van waar je de stukken hebt gekocht: de witten tegen de bruinen. Dito dammen. R.A.C.I.S.M.E! Maandverband. Veel te wit en veel te vrouwelijk. Witte onderbroeken. Veel te wit en als er al een keer bruin in zit, is het weer vies. Blanke vla. Noemen we gewoon lichte vanillevla ofzo. Vrouwenpolder. Wonen ook mannen, hoor! Alle zitplaatsen in de bus. Zodat er nooit meer iemand achterin hoeft te zitten. Computerschermen van het merk Dell. Sletterig. Automerk Volvo. Lijkt teveel op vulva. Alle pisbakken. Niet genderneutraal genoeg. Alle spreekwoorden. Racistisch en niet inclusief genoeg. Genderstudies. Waarom zouden we praten over verschillen als die verschillen er niet zijn? Buttplugs voor mannen. Wie zegt dat transgenders die dingen niet kunnen gebruiken? Internationale betrekkingen met Turkije. Hoeven er ook geen familieministers geweigerd te worden. Heleen Mees. Vragen om iemands ballen te mogen likken is niet inclusief, het had net zo goed een vrouw kunnen zijn. En dan had ze geen ballen. Kleren. Klinkt als kolere en dat is beledigend voor mensen die lijden aan cholera. Dus dan maar iedereen naakt. Rap en hiphop. Altijd maar die teksten over niggers en bitches. Gel en wax. Het zou toch maar gebeuren dat iemand er verzorgder uit ziet dan een ander. Blanke vrouwen die bij de Volkskrant werken. Laten we dat volk nou maar gewoon wezens noemen. Radio 538. Want een grap is NOOIT grappig. Je moet vooraf maar bedenken dat de grap grappig is. 3FM Serious Request. Je haalt ergens iets weg en brengt het ergens anders naartoe, noem dat maar Pareto-optimaal. Vrouwenvoetbal. De shit heet voetbal. De haringtest. Zorgt voor ophef, gedoe, gezeik. De islam. Humorloze vrouwenonderdrukking. Dubbel twintig en triple vijftien op een dartbord. Als je die achter elkaar zet staat er '40-'45 en daar hebben mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt enorm veel last van. Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika. Altijd gedonder. De voordeur van Thierry Baudet. Dat ding lokt fucking veel agressie uit. Beeltenissen van mensen op eurobiljetten. Lullig voor mensen van het andere geslacht, laat staan voor mensen met überhaupt geen geslacht. Dagen. Maandag maandag, wat nou maandag. Op 538 is het iedere dag maandag. Bekende Nederlanders. Je status inzetten om een puntje te maken, echt totaal niet grappig. Alle kleuren. "Die smurf heeft een wit hoedje." Ja doe maar lekker lullig voor die Grote Smurf met zijn rooie pet. Fooi geven. Als je iets te veel fooi geeft aan die knappe serveerster ben je dus een seksist. Kroegen en discotheken. Kijken naar vrouwen is verboden. Meningen van witte mensen over problematiek van andere mensen. Want anders wordt Asha ten Broeke boos. Amsterdam. Er is altijd wel ergens heisa over. Mannen in het leger. Als ze stoer doen is het seksistisch. Mannen in de top van het bedrijfsleven. Laat die vrouwen maar. Peter R. de Vries. Iemand je het echt niet altijd beter hoeft te weten. Vijfsetters op Wimbledon. En dan gewoon mannen en vrouwen gemengd. Niet spelen, maar gewoon direct tossen met een muntje zonder kleur. Prijzengeld op Wimbledon. Ja evenveel, nou goed? Scheidsrechters. Alsof het volk te dom is om zelf te bepalen hoe het werkt en wat de regels zijn. Kinderen. Sommige kinderen zijn jongen, andere kinderen zijn meisje. Veel te veel nadruk op verschil. Nicknames en pseudoniemen. Iedereen moet verplicht altijd zijn eigen naam hanteren, anders is het zielig voor mensen die geen inspiratie hebben. Rolstoelen. Alsof mensen die niet in een rolstoel zitten dan niet jaloers zijn. Vrijheid van meningsuiting. Levert alleen maar gekloot op. Kranten. Is toch niks aan. Dat vogeltje van Twitter. Is dat eigenlijk een man of een vrouw? Fokke Wulf en Sukke Cock. Humorloos gevogelte dat nadruk legt op stereotypen. Schakelbakken. Zodat er geen seksistische opmerkingen gemaakt kunnen worden over die staaf. Doelpalen. Wit is racisme. Rusland. Want alles is de schuld van Rusland en Russische trollen. Wierd Duk. Helemaal klaar ermee. Bier tijdens de derde helft. Veel te mannelijk.

Weet je wat? Gewoon álles. GEWOON ALLE DINGEN WAARDOOR BEROEPSGEKWETSTEN MET HUN MOREEL VERHEVEN GEHUIL OVER DISCRIMINATIE, FASCISME, RACISME, NAZISME, INCLUSIVITEIT, BLANKHEID, WHITE PRIVILEGE EN AL DIE ANDERE CRACK CONTINU OP HUN GENDERNEUTRALE PIK OF KUT OF DAARTUSSEN GETRAPT ZIJN, HEF DAT ALLEMAAL MAAR OP. Álles. En dan wordt 2018 echt heel cool.

Gedram over gender, inclusiviteit, diversiteit & racisme. Family Guy vat 2017 samen

Bent u ook he-le-maal leeggezogen door het inclusiviteitsdebat? Door oeverloos geouwehoer over diversiteit, mansplaining en white privilege? Door het continue gendergedram over meisjes, jongetjes, transgenders alsook openbare toiletten voor mensen die zich identificeren als spaghettisliert? Dat u door een grap, satire of sarcasme dagenlang racismeroepers op uw dak hebt? Dat het omroepen van 'dames en heren' verboden is op het NS-station? Welkom in 2017 en Family Guy vat het graag samen.

Plot: Weird Dog Brian maakt een slechte grap op Twitter, de hele deugwereld gaat pocoloco met uiteindelijk een confrontatie voor zijn huis. Hele aflevering was onlangs op de Amerikaanse televee en komt dus hier ergens in 2044 op de pit, maar nu al kijken kan vast wel ergens op het internet (*).

Volkskrant: 'Gender reveal party levensgevaarlijk'

Als de Omvolkskrant een artikelkop 'Gender reveal party's worden steeds populairder, maar ze zijn minder onschuldig dan ze klinken' heeft, weet je dat je absoluut niet moet klikken. Als je koppig bent en toch klikt, weet je dat je een afgrijselijke woordendiarree in je gezicht krijgt. Dat een journaliste je ergens in het artikel bij monde van een expert genderstudies probeert uit te leggen dat je niet meer mag zeggen 'Hoera een jongen', omdat je moet zeggen 'Hoera een kind'. Je weet direct waarom die elf wijven van het Nederlands elftal zich niet geplaatst hebben voor het WK. Je krijgt medelijden met zo'n journaliste van de Omvolkskrant. Dat de genderneutrale tornado op de redactievloer aan de Jacob Bontiusplaats zo'n gigantische ravage heeft aangericht in een hoofd. Haar pijn. Van die continue steekjes, alsof een genderneutrale wesp zijn angel keer op keer in het gezond verstand rost. Ratatata. En dat allemaal omdat een blij gezinnetje na een behendige zwaai met een mes een roze of blauwe taartvulling aantreft. "Hoera, een jongen!" Je leest: "Roze en blauw zijn geen onschuldige kleuren. Roze wordt gekoppeld aan eigenschappen als schattig en zorgzaam, blauw aan stoer en professioneel. In deze wereld betekent blauw dat je beter bent voorbereid op een rol in de publieke sfeer dan roze. Zo werp je voor de helft van de wereld al bij voorbaat een obstakel op." Misschien. Héél misschien. Kunnen we gewoon een keertje NORMAAL doen met z'n allen. Dat 'blauwe taartvulling bij Sabine en Ivo uit Purmerend' niet per se in één alinea gebruikt wordt met 'obstakel voor de helft van de wereld'. Het is maar een idee, hè.

Terugkijken. De dochter van vrouwmeisje Renske de Greef heeft een mannetjeshondennaam

Vroeger werd ons nog wel eens verweten dat we mensen digitaal zouden schandpalen. Tegenwoordig klimmen ze zelf vrijwillig op het schavot, om bij Pauw knotsgekke genderanekdotes over zichzelf te vertellen.

Wederom werd er een blik B-BN'ers en has-beens opengetrokken om een lauwe Pauwtafel te vullen met borrelpraat: Anita Witzier, Dennie Christian, Ellen ten Damme, Vincent Bijlo, Anne-Mar Zwart en Renske de Greef. Want waarom zou je proberen om het écht ergens over te hebben. Of kun je als kijker gewoonweg niet meer dan dit verwachten van een redactie die onevenredig gevuld is met hippe hoofdstadmeisjes van begin 20? Dat de NPO zich louter laat leiden door de kijkcijfers is al droef genoeg, maar er zit echt *nooit* meer iemand met een leerzaam verhaal. Zie Renske de Greef, bijzonder vrouwelijk gekleed en gekapt, die trots geboortekaartjes zonder geslachtsaanduiding toonde, kirde met plaatsvervangende schaamte opwekkende trots over het feit dat ze haar dochter de naam van een mannetjesbulldog heeft gegeven (Boris), en oreerde over de genderneutrale opvoeding van een mensenkind dat uiteindelijk gewoon tieten krijgt, op ballet of paardrijden wil en een biologisch bepaalde babywens gaat ontwikkelen. Uiteraard werd er geen bioloog tegenover gezet om uit te leggen dat het natuurlijk helemaal prima is dat meisje De Greef deze keuze maakt in de opvoeding van haar kinderen, maar dat het wetenschappelijk gezien natuurlijk de grootst mogelijke sociaal geconstrueerde kolder is. Want waarom zou je proberen om je publiek iets intelligenters voor te schotelen dan het anekdotische gendergezever van een onbekend schrijfmeisje dat ooit columns over seks en wattenstaafjes tikte in NSB-Next? Ook al is de overgrote meerderheid wars van zulke genderkolder (ook aan de Pauwtafel trouwens), navelstaren is noblesse oblige in de filterbubbel van de kijkbuiswoestijn. Maar hee. Prima ergernistelevee weer.

HEMA strikes again. Kinderkleding voortaan alleen voor genderneutrale hemafrodieten

We stonden ons net te scheren en in gendergedefinieerde kleding te hijsen, toen er vanuit de keuken een ijzige gil klonk. 'HEMA gaat genderneutrale kinderkleding verkopen!', riep de schoonmaakster - een bull dyke in Levi's 501 en flanellen houthakkershemd.

Damesblaadje 'De Volkskrant' heeft uiteraard deze primeur: de winkel van Jip en Janneke gaat de getekende figuurtjes hun biologische identiteit ontkennen - en echte kinderen ook. "Vanaf eind dit jaar verdwijnen 'jongen' en 'meisje' van Hema's verpakkingen en kledinglabels." Terwijl we onder de douche ons haar wasten met anti-roos shampoo van een op mannen gemarket merk (omdat roos nou eenmaal vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen), vroegen we ons af: OK, en nu? Wat is het einddoel van deze neurotische ontkenning van de biologische wetten van Moeder Natuur? Worden we echt betere mensen als we een generatie van HEMA-frodieten kweken, of is dit de zoveelste Pyrrhus-overwinning voor een klein groepje polariserende drammers?

Worden meisjes die niet meer in een shirtje met 'Little girl, big smiles'-opdrukken gekleed gaan straks allemaal raketgeleerden die nooit meer door mannelijke bouwvakkers worden nagefloten, omdat die in hun jeugd geen 'Little man, big ideas' meer op hun shirtje mochten dragen? Is het verstandig om een hele samenleving nóg onzijdiger & zijiger op te voeden in tijden van massale instroom van weerbare patriarchale culturen? Of zal de werkelijkheid uiteindelijk toch weerbarstiger blijken, omdat onderlinge verschillen tussen mensen niet bepaald worden door de kleur, vorm of opdruk van kinderkleding? En als die werkelijkheid zich weerbarstig toont, welk wapen brengen de Ashaoïde gendergelijkheidsstrategen dan hierna in stelling op hun slagveld tegen de rationele wetenschap?

Misschien zitten de Volkskrantvrouwtjes er sowieso wel helemaal naast en is de keuze voor onzijdige kinderkleding vooral een luie kostenbesparing van een noodlijdende keten, vermomd als tegemoetkoming aan de zitplassende genderbrigades, omdat de marketingafdeling van de HEMA (net als met het afschaffen van Zwarte Piet, het invoeren van halal vreten en het schrappen van Pasen) in de verkeerde veronderstelling verkeert dat een handjevol drammers met te veel tijd en te weinig echte problemen meer marktinvloed & koopkracht heeft dan de miljoenen Nederlandse doorzonconsumenten die daadwerkelijk wel eens winkel(d)en bij de HEMA? En als deze omvorming begint bij kinderkleding, wie zegt ons dat het niet eindigt bij een rek vormeloze, eenduidige en genderneutraal gekleurde overalls voor alle volwassenen?

Enfin. Dat zijn allemaal vragen voor later. Nu eerst ff onbijten. We gaan een HEMA-worst in de genderblender gooien in de hoop dat-ie er een kutsmaak van krijgt. Wel zo eerlijk.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.