Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Man (D66) van PvdA-senator Marleen Barth kreeg geheim wachtgeld na mislukt burgemeesterschap

ja eh wel dus

Nieuws uit de swamp van bestuurlijk Nederland. Ex-burgemeester Jan Hoekema (D66) van Wassenaar kreeg 18.000 euro plus een goedkoop huis plus advocaatkosten cadeau. Uiteraard was deze afspraak geheim, tot zij onthuld werd door NRC.

"Doel was het wachtgeld van Hoekema tien maanden lang – tot aan diens AOW-leeftijd – aan te vullen van de wettelijke vastgelegde 80 procent „tot 100 procent van de bezoldiging [...] vermeerderd met het verschil in af te dragen pensioenpremie als ware de heer Hoekema nog burgemeester”." Kan iemand 'integriteit van lokaal bestuur' uit het Nederlandse woordenboek halen want het bestaat helemaal niet. Je faalt als burgemeester en dan eis je volledige doorbetaling in ruil voor nietsdoen. Hoe dan? "Daarnaast kreeg het oud-Kamerlid toestemming om bijna een jaar lang „tegen de geldende condities” in de Wassenaarse ambtswoning te blijven wonen, werden zijn advocaatkosten volledig vergoed en beloofde de gemeente „geheimhouding te betrachten” over de afspraken." Nee. Nee. Nee. Dit is toch niet hoe we prudent met de OZB-belasting van burgers als W.A. van Buren omgaan?

"NRC verkreeg informatie over de verboden uitkering met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hoekema en zijn echtgenote Marleen Barth (fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer) hebben de openbaarmaking vertraagd door naar de voorzieningenrechter te stappen, maar lieten vorige week hun bezwaren alsnog varen." Dat is hoe besturend Nederland in de praktijk met de WOB omgaat. Steen en been klagen over 'misbruik' maar als het puntje bij paaltje komt vertragen en op onheuse gronden naar de rechter stappen. "In de documenten is een opvallende rol weggelegd voor Hoekema’s echtgenoot Marleen Barth. (...) Barth probeerde vorig voorjaar via  stekelige mails aan de gemeentesecretaris een huurkorting van in totaal ruim 400 euro te  bedingen, voor de weken dat Hoekema geen werk had." Gelukkig doet heel die Marleen Barth er niet toe (oh wacht...).

Reaguursels

Inloggen

Dat werkt toch weer goed samen zo'n paarse coalitie..

MickeyWM | 31-01-18 | 08:36

Zum kotzen.

Bataaf | 30-01-18 | 22:07

Ik vermoed dat hij er zo'n zootje van heeft gemaakt dat de raad hem op hun knieën gesmeekt heeft om op te stappen. En dat deed hij natuurlijk alleen op zijn condities. Je hebt het ver geschopt, dan, betaald worden om je nergens meer mee te bemoeien. Ik ga het eens aan mijn baas voorleggen.

peterdepeter | 30-01-18 | 21:29

Doet mij weer denken aan dat oude 'sociaal democratische' woningcooperatie wijkje in de museum buurt in Amsterdam. Daar mochten ook alle sociaal democratische kanjers wonen. In de loop der decennia zijn de bewoningsrechten overerfbaar geworden. De huizen zijn inmiddels miljoenenpanden , maar de linkse kakkers die er wonen, wonen er voor een schijntje. Als er een overlijdt maakt de buurt ruzie over wie er dan mag wonen. Tzijn net 'gewone' mensen he.. ze voelen zich alleen zo enorm moreel verheven.

Europees_Aanbesteed | 30-01-18 | 20:33

Komt dat vaak voor dat mevrouw hotemetootin van de PvdA is, meneer hoge plucheplakker van de DDR66 en bijvoorbeeld de dochter chef propaganda van de VVD en de zoon dansjongetje en lid van die leuke vent van DENK? Wel opvallend dat er kennelijk ook kartellfamilies zijn die niet alle kaarten op 1 hangmat zetten.

Breinbrouwsels | 30-01-18 | 20:08

Dat afdingen op de huur. Een soort tweedehands autohandelaar, die mevrouw Barth. Sorry, dat mag ik niet zeggen. Daarmee doe ik de tweedehands autohandelaar tekort.

DebraCadabra | 30-01-18 | 19:29

Tijd voor een naamsverandering: D'66 wordt B(eerput)'66.

Zenzeo | 30-01-18 | 18:25 | 1

de penthousepartij !plucheplakkers van de ergste soort! gelegaliseerde corruptie !! en gewoon doen of het normaal is !!

geeratz8217 | 30-01-18 | 21:14

Vroeger waren het de landheren en schouten die het volk kaal plukte nu deze bestuurders cq wachtgelders

dubbelq | 30-01-18 | 18:07

Politiek en graaiers. Het is onderhand de normaalste zaak van de wereld en eigenlijk kijkt niemand er meer van op. Het vertrouwen in Nederlandse bestuurders is al lang verdwenen. Het allemaal maar het topje van de ijsberg wat boven komt drijven. De werkelijkheid stinkt nog veel meer.

Ruikbaard | 30-01-18 | 17:28 | 2

Meen eens, één corrupte bende.

Watching the Wheels | 30-01-18 | 17:30

-n (moet reaguren niet combineren met werk, sorry).

Watching the Wheels | 30-01-18 | 17:31

Nee hoor, er is geen partijkartel ...

Watching the Wheels | 30-01-18 | 17:24

Ik zou willen hoe maar ik zou graag eens uitzoeken wat deze man in functie al verdiende. Ik kom regelmatig in Wassenaar en vernam al toen hij aantrad dat hij meer vroeg en kreeg dan bij die functie hoorde betaald te worden. Regelmatig zag ik hem fietsen aldaar: op de stoep, bij de Appie. Interesseerde hem geen kloot; politiebureau zit ernaast en die lieten hem gaan want dat was hun korpschef, nietwaar? Walgelijke vent die flink met gemeenschapsgeld schoof in de kwestie van de lul van 23 cm van zijn wethouder de Greef en die al bij binnenkomst een verbouwing van de ambtswoning totaal uit de klauw liet lopen. Ze mogen blij zijn dat ze dat duo kwijt zijn.
www.geenstijl.nl/3768351/seksrelster_...
www.ad.nl/den-haag/de-val-van-de-wass...

langzullenweleven | 30-01-18 | 16:34

Kijk dit komt dan bovendrijven... maar kan je eens voorstellen wat er allemaal nog wel niet ettert in de strontton die de politiek is.... Ik denk dat we het met zijn allen nog niet eens kunnen verzinnen wat er gebeurt. Uiteraard met andermans geld.

MeneerGuggenheimer | 30-01-18 | 16:21

Ha ha en dan te bedenken dat zij toch elke dag weer naar de bakker, de slager of de ah moet. En dan die meewarige blikken van die bakker, die slager of de mensen in de rij bij de kassa.

Rest In Privacy | 30-01-18 | 16:14

Dit is peanuts natuurlijk. Eergisteren was nog in het nieuws dat er een oud VVD burgemeester is die 10 jaar wachtgeld krijgt.

XaleX_2 | 30-01-18 | 16:00

Ik het dossier over scheefwonen nog in m'n hoofd in verband met mevrouw Barth. Dat als mensen ooit via 'n laag inkomen gekomen zijn in 'n door de overheid gesubsidiëerde woning, en nadien met 'n veel hoger inkomen weigeren door te schuiven naar 'n zelf te betalen woning; en ook, dat die mensen weigeren hun inkomensgegevens ter beschikking te stellen voor controle, of zij niet veel te veel verdienen voor aanspraak op die goedkope huurwoning. Vanaf toen wist ik; 'eens 'n loeder, altijd 'n loeder'.
En dat 't toevallig PvdA is/was/blijft, ach, zoals de wind waait, waait d'r jasje.
Die politieke tijgers blijven in hun netwerkje hangen, want daar kennen ze hun oliemannetjes en olievrouwtjes. De ene hand die de andere wast.
Hoeveel wil je weten van politieke konkelarijen?
De politici doen 't erom; zo saai mogelijk zijn. Want dan haken veel mensen af, en hoe minder pottekijkers, hoe beter. Bij saaiheid ritselt het ritselen veel beter.

Der Paulie | 30-01-18 | 15:47

Integriteit is (o)verleden tijd.

Cor Netto | 30-01-18 | 15:45

Ah D66, dat is die partij die vooral goed voor zichzelf zorgt met burgermeesterhuisje, penthousjes en andere trakties, maar de burger wel even vertelt wat democratie is. Pechtold is eigenlijk de perfecte karikatuur voor deze partij. Hulde!

salsaparilla | 30-01-18 | 15:00

d666 en de pvdallesgraaiers op één kussen.
Daar ligt de goedgevulde portemonnee tussen........
Landverraad en ambtelijk graaien gaan blijkbaar ook hand-in-hand.

pennestront | 30-01-18 | 14:57

Voordat het in de krant stond of daarna? Maakt nogal verschil vind ik. Je bent netjes opgevoed en je geeft meteen terug wat je teveel krijgt. Of je bent niet netjes opgevoed en je geeft pas terug als de vogeltjes fluiten. Dus als de vogeltjes niet fluiten geef je het niet terug.

HebpermabanvanPvdA | 30-01-18 | 16:11

Nadat de NRC publiceerde. Een nagemaakte dus. En het feit dat ie die 18k zo eventjes terugstort betekent dat ie ze kennelijk gewoon gespaard heeft en dus niet nodig had. Kwal.

BlowingBubbles | 30-01-18 | 16:34

Die Hillary-Clinton-look blouse heeft ze gekocht van mijn belastingcenten. Die wil ik nou terug!

Ikbeneenzelfbouwer | 30-01-18 | 14:32

Dit krijg je met mensen die zich beter achten en "zich voor de "publieke zaak" inzetten. Lees zichzelf in een positie manoeuvreren waar het prima toeven / verdienen is en je de boel kan manipuleren op een wijze waarbij jezelf prima vaart. Ook een vorm van kartelpolitiek. Zaken trachten te regelen zodat jezelf goed af bent Is overigens een algemeen menselijk trekje. Kwalijk wordt het als je het doet onder het mom van een zgnd. verheven ideaal, veelal te vinden in het "progressieve spectrum" met als blaartrekkend voorbeeld de gemiddelde "prominent"van de arbeiderspartij die tegen een riant salaris erg solidair zijn met de verdrukten. Rupsjes nooitgenoeg die alle schaamte voorbij zijn getuige de "stekelige mails om huurkorting te bedingen" en het Doel was het wachtgeld van Hoekema tien maanden lang – tot aan diens AOW-leeftijd – aan te vullen van de wettelijke vastgelegde 80 procent „tot 100 procent van de bezoldiging [...] vermeerderd met het verschil in af te dragen pensioenpremie als ware de heer Hoekema nog burgemeester”." Het ware socialisme, Drees sr. zou er een acute wegtrekker van krijgen.

bwanabanjo | 30-01-18 | 14:14

D66... dat was toch die partij van de gekozen burgemeester?

Flipside | 30-01-18 | 14:13

Het aanzien van het ambt.

bisbisbis | 30-01-18 | 14:10

Wie riep er ook al weer dat vrouwen het minder goed deden dan mannen?

Steinway | 30-01-18 | 14:07

Die fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer is zeker op eigen goed getrouwd met haar echtgenoot, dus dan treft haar geen blaam. Mijn geloof in de integriteit van de Nederlandse politici zakt tot een nieuw dieptepunt. Het is niet anders dan zakken vullen met ons geld en dan ook nog eens geheim houden. Natuurlijk wist de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer dat niet van haar eigen echtgenoot, ze kan toch ook niet alles bijhouden! Ik hoef geen politici die zo doen, weg ermee! En geef ze een Perpetuum Silencium!

HebpermabanvanPvdA | 30-01-18 | 14:03

Moraal van D66, als je, à la Marcos op de Filippijnen, geen gouden kranen hebt, dan ben je niet rijk. Dan mag je graaien wat je wil.

ChacarronMacarron | 30-01-18 | 14:01

Necrosos had die twee graag van elkaar losgeweekt.

bodemloos | 30-01-18 | 14:00

Politieke maffia. (net als de EU)

maar toch | 30-01-18 | 13:56 | 1

Provinciale staten volgend jaar, belangrijk moment dit om te gooien

MoltisantiBeer | 30-01-18 | 14:10

Ik zou Hoekema behalve graaiburgemeester zeker ook faalburgemeester noemen. Onder zijn bezielend bestuur is er ook ruim anderhalve ton taxpecunia uitgegeven in een poging om een lul van 23 centimeter, plaatselijk bekend als Henk de Greef aka de Wassenaarse lustkapper/wethouder, uit de publiciteit te houden.

JanvandeBiertent | 30-01-18 | 13:56

Dit is pure machtsmisbruik,maar we zijn te laat.. Crisis is gemaakt om mensen psychologisch op te leiden als zaken mensen, alles draait om geld, want er is geen geld.. Dus pakken ze wat ze pakken kunnen, de echte zie je niet meer, het zijn allemaal welgestelde dubieuze personen die denken dat ze rijk zijn geworden door slim te zijn, maar het is geluk pure geluk waar je vandaan komt je herkomst. Ze zouden een gevangenis moeten bouwen alleen voor ambtenaren.. Dat ze het zich maar uitzoeken..

simonsniep | 30-01-18 | 13:52

et Eerste Kamerlidmaatschap wordt niet beschouwd als een voltijdfunctie. De maandelijkse vergoeding voor Eerste Kamerleden is daarom lager dan de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden i, namelijk € 2.135,36 per maand (per 1 januari 2018).

De bruto jaarvergoeding voor Eerste Kamerleden bedraagt per 1 januari 2018 dus € 29.801,09 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Eerste Kamerleden ontvangen een eindejaarsuitkering conform de regeling voor rijksambtenaren.

lasttango2016 | 30-01-18 | 13:47 | 1

En al die bijbaantjes die ze daardoor heeft dan?

Ikbeneenzelfbouwer | 30-01-18 | 14:30

Doet een beetje denken aan "het moet eerlijker" Job Cohen. Werd lijsttrekker bij de PvdA, verliet zijn burgermeesters post in Amsterdam, maar bleef (gratis) nog een tijd in de ambtswoning zitten. Meneer zat niet zonder privé woning, maar zijn nieuwe optrekje in Graft de Rijp (7 ton cash betaald) moest nog even verbouwd worden.
PvdA: het moet eerlijker jawel!

Memek | 30-01-18 | 13:35 | 4

Maar voor zijn zwaar invalide vrouw moest dan ook een enorme installatie gebouwd worden om haar heel in en uit huis te krijgen.

gestoptmetroken | 30-01-18 | 14:16

Gestoptmetroken---via het dak?

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 14:44

Vergeet marcel van dam niet...

ger1306 | 30-01-18 | 20:39
▼ 1 antwoord verborgen

Het partijkartel doet wat het belieft.... helaas - wat een schoften ...

lasttango2016 | 30-01-18 | 13:32 | 1

Daarom: drain the swamp.

HaatbaardKnipper | 30-01-18 | 13:47

Wanneer de vijanden van de westerse samenleving spreken over "De Rijken", dan is de kans groot dat de woordvoerder in werkelijkheid een rijke linkse stinkerd is die zijn/haar/hets vermogen te danken heeft aan het op sluwe wijze plunderen van de staatsruif. Totaal schaamteloos en onbewust van de ironie, want belastinggeld is het eigendom van de baronnen van de PvdA. Een partij die weliswaar volkomen ontdaan is van democratisch mandaat, maar dat is een dingetje waar genoemde baronnen ook al hun rijke poepgat mee afvegen.

Overigens geldt ditzelfde voor de 2 procenters van extreemGroenlinks en D66.

Jan Passant mk2 | 30-01-18 | 13:28 | 2

oh - en hun inmiddels socialistische kameraden van de VVD. Socialisme is immers het beste verdienmodel voor beroepspolitici.

Jan Passant mk2 | 30-01-18 | 13:29

M. van Dam?

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 14:44

Je zou toch verwachten dat zo'n Barth voldoende 'verdient'/'verdiende' om dat gezinnetje die maanden te laten overbruggen zonder dat ze hoefden te sjoemelen? Wat is dat toch met dat graaien uit gemeenschapspotten. Salon Socialisme, bah. *spuugt*

BlowingBubbles | 30-01-18 | 13:26 | 1

Hoe dacht je dat rijken rijk worden?

Roadblock | 30-01-18 | 13:56

De kartelachtige rupsjes nooitgenoeg...

Eucalyppta | 30-01-18 | 13:25

Alexander, hoe deed je dat ook alweer met zo'n woning? Marleen dacht dat jij me misschien verder kon helpen. Groeten, Jan (ja, die Jan van die borrel in 2014 ;-) ).

Tjajaja | 30-01-18 | 13:22

Ach kom jongens, dit is gewoon een prive kwestie.

BlowingBubbles | 30-01-18 | 13:19 | 1

Idd een privékwestie. Van gemeenschapsgeld. Wil ook wel z’on privekwestie.

HaatbaardKnipper | 30-01-18 | 13:50

Bestuurders krijgen geen WW nadat ze overbodig zijn geworden, nee, ze hebben recht op wachtgeld.
Waarom is er dat verschil, hebben ze zo iets uitzonderlijks gepresteerd?
Zelden.
Alle mensen zijn belangrijk en noodzakelijk in onze maatschappij, het verschil waarom de ene werker slechts WW krijgt en de ander het veel hogere Wachtgeld is een grote oneerlijkheid.

BosrandDirk | 30-01-18 | 13:04 | 2

Nee, de arrogante gezagsdrager of de gemiddelde burgemeester waar je (ook) niets aan hebt, voelt zich ver verheven boven het plebs. Die mogen alleen maar dokken, en word voorgehouden middels een waardeloos papiertje en 1 potlood 1x in 4 jaar dat ie wat te zeggen heeft, maar simpelweg machteloos staat.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:11

Vroegah werd soms een gedreven landeigenaar of directeur van een fabriek "politicus", omdat betrokkene het land wilde dienen of gewoon op die manier aan contracten en contacten wilde komen. Er zat in ieder geval een basis van "dienen" in. De theorie was dat betrokkene uit de eigen goede verdiensfeer trad en voor het schamele inkomen van politicus zijn "goed" deed. Om te voorkomen dat meneer (het waren in die tijd allemaal meneren) na het dienen van de samenleving in de armoede zou vervallen was dat wachtgeld er als overbrugging. Tegenwoordig zijn politici dat van beroep, meestal al begonnen als redacteur van het schoolkrantje en daarna doorgestroomd tot Minister President. Van armoedeval in dat baantjescircuit is uiteraard geen enkele sprake meer.
Tenzij mogelijk de politicus van de PVV of FvD is, want daartegen heerst een sfeer van berufsverbot na ontslag.

Jan Passant mk2 | 30-01-18 | 13:41

Kan Dijkhof de kartelvorming wel wegwuiven maar de onderbuik van Baudet had het wel mooi bij het juiste eind.

BozePaarseMan | 30-01-18 | 13:04

"Wij hebben geen gouden kranen". Nee maar blijkbaar wel al ons geld omgezet in rooie wijn. zie het plaatje; d'een heeft 'n rooiewijn neus en d'n ander 'n rooie wijnneus.

Van Zessen Klaar. | 30-01-18 | 13:02

Nou, het enige goede aan bovenstaand bericht is dat dat WOB-verzoek van de NRC überhaupt gehonoreerd werd. Meestal probeert onze 'overheid' namelijk WOB-verzoeken af te poeieren, onmogelijk te maken of ze maken alle essentiële passages in de tekst zwart, zodat je nog niets te weten komt.
Voor het overige is het meer van het zelfde: gisteren een bezopen, in borsten en billen knijpende burgemeester die een miljoen belastinggeld cadeau krijgt voor zijn buitengewone verdiensten, vandaag een disfunctionerende burgemeester die ook weer in de watten gelegd wordt.
Dat er nog iemand in Nederland is die zich verbaast over het feit dat de elite er bij de gewone burger zo slecht op staat, is niet te volgen.

KeesBruin | 30-01-18 | 13:01

Deze mensen zijn de zelfgeprogrammeerde 'goeden'. Zij horen bij de juiste partijen, hebben de juiste vrienden, zij hebben de juiste denkbeelden. Waar halen de plebs, de door populisme geïnfecteerde menigte, het recht vandaan, om deze verheerlijkten, de maat te nemen?

D66 en PVDA. Partijen van de gerechtigden.

Statler en Waldorf | 30-01-18 | 12:59 | 1

Niets dan de waarheid. Komen binnekort hun zegje doen bij de DWDD, want ze zijn "correct".

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:12

When I'm King you will be first against the Wall (Radiohead - Ok computer).

Willemdrie33 | 30-01-18 | 12:55

Hee,
die NRC
wordt wel eens afgekraakt maar doet
hier toch wat goed.

BommelMarwijkROOD | 30-01-18 | 12:55 | 1

Inderdaad. Ere wie ere toekomt.

Basil Fawlty | 30-01-18 | 13:07

Dit land is failliet, anarchie, zakken vullen, en de andere een trap verkopen. Sicilie aan de Noordzee. Maar het is "zo gaaf" man.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 12:54 | 3

Ook de burgemeester van Oosterhout opstappen na seksuele intimidaties krijgt nog 10 jaar wachtgeld. In wat voor Nederland leven wij eigenlijk

Promeush2 | 30-01-18 | 12:55

Ja, maar wat wil je verwachten in een land waar een eeuwig lachebekkende leugenaar al voor de derde keer op rij premier mag spelen?

KeesBruin | 30-01-18 | 13:04

Promeush 2-- Nou, zoals ik zeg: in een heel "gaaf" land, althans dat vind de oberleugenaar hier.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:06

Zielig pathetisch verachtelijk.

dr Rechts | 30-01-18 | 12:53 | 1

Schuld van de Russen

IkwilJinekwel | 30-01-18 | 13:00

Ho, ho. Burgemeester misschien al jaren bekend met diabetes. Kan zijn organen dan niet meer verkopen. Mogelijk daarbij regelmatig last van hypo's tijdens het invullen van formulieren en verklaringen e.d. . Straks misschien ook nog rijbewijs kwijt. Dan naar armoedig flatje moeten verhuizen. Er valt hem misschien niets te verwijten.

Baron Clappique | 30-01-18 | 12:52

T is @#$%!^&%$! teh bloody limit !
Mogen we misschien ook weten hoe hard ze dit tuig aan gaan pakken.
Als er nu nog 1 NL-er is die nog enig geloof in de politiek heeft dan mag dat een wonder heten, wat een smerige bende a sociale nutteloze uitvreters.

Uw Verzekeringsadvis | 30-01-18 | 12:52

Zo kennen we die 2 partijen weer.

Ko Ranzig | 30-01-18 | 12:51 | 1

Uhh... kartelpartijen dus.

Musset | 30-01-18 | 13:00

Ordinaire zakkenvullers.
Twee weggooiers.

BosrandDirk | 30-01-18 | 12:51 | 1

En zo afschuwelijk (lijk)wit.

Musset | 30-01-18 | 13:03

Het zijn toch ook een stel kruimel Berlusconi's. Gaan zeiken in e-mails over "gefundenes Fressen" niet door hebbende dat ze betaald worden door gemeenschapsgeld. Van god los deze types.

Basil Fawlty | 30-01-18 | 12:51

Ongelooflijk verhaal. Wel boeiend dat GS in dit geval NRC totaal niet kritisch bejegend en het stuk alleen herkauwt

Theo Reet | 30-01-18 | 12:47 | 2

Inderdaad, zolang NRC niet openlijk door het stof gegaan is in de affaire Omtzigt/MH17 kan alle inhoud van dit krantje als Nepnieuws betiteld worden.

Brulboei_61SB | 30-01-18 | 12:49

Gebaseerd op WOB. Hoe feitelijk wilt u het hebben?

dr Rechts | 30-01-18 | 12:51

Socialisten zijn nu eenmaal heel goed in het herverdelen van wat niet van hen is.

Lt-Kol Kilgore | 30-01-18 | 12:46 | 1

Dat is de kern van socialisten: alles is voor mij, de rest mag verdeeld worden onder het plebs

InAnumPerRegimine | 30-01-18 | 12:57

Pek en veren de Europese buitengrens over. Welke maakt niet uit. Schijnt dat Khalid de Suikerspiegelchauffeur voor een appel en een ei (voor tegen de hypo) te charteren is voor dit klusje. Is ie voorlopig nog wel even zoet, oh nee niet zoet, niet zoet!

VeelTeSteil | 30-01-18 | 12:46

En al die naïeve Nederlanders maar braafjes torenhoge belastingen ("voor de zwakkeren in de samenleving"), boetes ("voor de verkeersveiligheid") ecotaksen ("voor het milieu") betalen.

En NOG STEEDS hebben de meeste mensen (waaronder helaas ook veel reaguurders) het NIET door... Nog steeds blijft men dromen over een Digitale Maakbare Samenleving vol met e-cars, camera's, overheidsbewaking, digitale patiëntendossiers (met/zonder donorcodicil), een steeds verder uitdijende (r)Overheid met steeds meer micromanagement.

Men vindt het gewoon prachtig in Nederland en tegen die collectieve gekte (door decennia van brainwashing) kun je nauwelijks nog aan.

Klassenfeind | 30-01-18 | 12:45

Lokale politiek is het borderline broertje van de landelijke politiek die evengoed ruft aan alle kanten. En dit keer is zijn de hoofdrolspelers van D66 en PvdA signatuur. Compleet onwettige deal en fijn afgesproken & bekokstoofd om de zaak geheim te houden. Ook hier blijk weer willen en wetens de intentie om de burger regentesk recht in de bakkes te pissen. Een deal waarvan je als gemeentebestuur gewoon kunt WETEN dat dat ooit een keer uitkomt (want WOB). Maar nu de zaak dan toch het daglicht ziet: er wordt natuurlijk onderzoek naar strafbaar handelen gedaan, toch ? Er komt een verklaring waarin men de handelswijze betreurt, deze "met de kennis van nu" afkeurt en spijt betuigd voor de afbreuk van het bestuurlijk imago, toch ? En de ex-burgemeester gaat natuurlijk heel integer het teveel aan ontvangen taxpoet terugbetalen, toch ? Normaal gesproken een paar kudo's richting de pers maar NRC, ook niet geheel van kwalijke smetten vrij.

Grijskijkert | 30-01-18 | 12:44

Institutionele corruptie en landverraad gaan blijkbaar hand-in-hand.
Deze 2 onintegere policorruptici horen nergens anders thuis dan achter gaas en ze moeten periodiek aan de schandpaal die er op het binnenhof zou horen te staan.
Direct nadat opperlandverrader mprutte het hout voor ze heeft opgewarmd.

pennestront | 30-01-18 | 12:43 | 1

Nee hoor, krijgen vast een lintje van de "koningin", zijn nou eenmaal clubmember.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 12:56

Nee hoor, er is geen kartel, alleen een 'old boys network'. De taalcommissie van de NOS krijgt het nog druk. Nu snap ik pas waarom 'het dictee..' is afgeschaft.

bolletje kaas. | 30-01-18 | 12:42 | 1

Old BOYS netwerk? Vrouw - en halfvrouw onvriendelijk blanke fascist.

HaatbaardKnipper | 30-01-18 | 13:55

"Fractievoorzitter van de PvdA in de eerste kamer" Godbetert. De ff-ing "sociaal-democratie" anno 2018 in haar meest smerige en ranzigste vorm. Stelletje Orwelliaanse volgevreten varkens. Ik kan hier alleen maar een zeer welgemeende GVD naar mijn scherm spúgen. Walgelijk.

Dutchbeaurouge | 30-01-18 | 12:41 | 3

Als die ouwe Drees nog eens kon zien wat voor godvergeten, graaiende regentenclub die PvdA van hem geworden is, zou hij zich in zijn graf omdraaien. Het hele partijkartel is zo ziek als de neten, wat een tuig, wat een door en door waardeloze figuren.

KeesBruin | 30-01-18 | 13:08

Keesbruin- idd.---- zag een docu over die maffe Ellen Vogelaar, die vd krachtwijken en dat soort onzin. Woont in een kasteel in Frankrijk. Niets kunnen, betekenen, nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Heb 1000x meer respect voor de gem. stratenmaker.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:16

Kees: dat had Drees allang door. Vandaar dat hij na bijna 70 jaar lidmaatschap de partij de welverdiende middelvinger gaf.

HaatbaardKnipper | 30-01-18 | 14:01

Maar goed, tien maanden, tien jaar.
www.ad.nl/binnenland/tien-jaar-wachtg...
Wat je als burgemeester moet doen is zo rond je vijfenvijftigste je te buiten gaan aan liederlijk gedrag ZELF opstappen en het volle pond vangen .
Stratenmakers en metselaars van Nederland ga maar stinkend jaloers zijn want dit is de beste wachtgeld regeling van Nederland!
(vrij naar de amstel ongefilterd reclame)

miko | 30-01-18 | 12:40 | 1

Deze man doet namens de VVD een duit in het zakje. Zo blauw als een tientje hier en daar even in wat tietjes en billetjes knijpen en alsjeblieft , nog 10 jaar salaris als beloning. 0 Euro en een celstraf voor aanranding had deze flapdrol beter gestaan en zou elke Jan de boerenlul die niet in de politiek zit hebben gekregen.

bull shit | 30-01-18 | 15:46

Dit is waar Nederlandse Bestuurders mee bezig zijn terwijl noord afrikanen als sprinkhanen met een ak47 de straten in nederland terroriseren.

De Briemusketier | 30-01-18 | 12:40

Tot op de laatste cent geld uit het systeem zuigen, de kutparasieten. Alsof meneer en mevrouw niet alsnog minimaal 10k pensioen per maand gaan ontvangen.

RandomAct | 30-01-18 | 12:40 | 1

Lijken de "oranjes" wel gvd....

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 12:58

Gezien het voorbeeld van zijn geestelijk leider verbaast het me allerminst dat deze faallul een financieel voordeeltje uit zijn slechte functioneren haalt.

Linkse allergie | 30-01-18 | 12:39

Ik moet bij dit soort berichten toch altijd denken aan de eerste pagina van het briljante verhaal “de Herenopstand” van Marten Toonder: “Zoals de oplettende lezertjes op school geleerd zullen hebben is de revolutie voorbij; het grauw heeft gewonnen. Niet langer wordt een heer in een draagstoel voortbewogen door het gewone volk. Zelfs rijdt hij niet meer in een koets als een juweel in een gewatteerd glazen doosje. Voorbij is de tijd, dat het gemeen zich in de modder naast de weg schaarde, de morsige hoeden lichtend wanneer hij in zijn heerlijkheid passeerde.
Vandaag de dag rijdt het janhagel zelf in flodderige blikken voertuigen rond; het bouwt zijn winderig gemetselde stulpen hoger dan de kastelen en het is in rechten zelfs gelijkgesteld aan hooggeborenen.
Zoiets gebeurt natuurlijk niet ongestraft en het zal niemand verbazen dat er in het diepste geheim een genootschap opgericht is, dat de naam Beweging der Opstandige Heren (B.O.H.) draagt”.

Ik denk dat deze beweging onder verschillende benamingen bestaat: D66, VVD, PvdA….

El Rico Grande | 30-01-18 | 12:39 | 2

Bommel altijd +1

dr Rechts | 30-01-18 | 12:52

B. O. H. !!!!! Grote rijkaard, ik hoop dat je vaker Bommel citeert.

BommelMarwijkROOD | 30-01-18 | 13:00

Je verwacht het niet.

Baron Clappique | 30-01-18 | 12:38

Ze zijn voor het grootste deel corrupt, het kartel is echt en er veranderd niks met een verkiezing links of rechts. De middenklasse dient verder uitgedund te worden en de discussie moet binnen een zo nauw mogelijk spectrum zo uitvoerig mogelijk zijn.
 
De overgrote hoeveelheid vindt het goed zolang de propaganda op de scholen, TV en Internet zijn werk doet. Betaal nog wat meer belasting, kijk hoe goed onze wegen en gezondheidszorg zijn. Niet zo klagen, kijk hoe goed we het hier hebben. Je hebt toch een baan wat zeur je eigenlijk?
 
"Until they became conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious."

HaatAth3ist | 30-01-18 | 12:37

Bah, foute lui.
Geen haar beter dan een crimineel.

Rest In Privacy | 30-01-18 | 12:37 | 1

Het zijn criminelen

BosrandDirk | 30-01-18 | 12:44

Deze PVDA er gaat met D66 meestemmen weet je nu al, past nauwkeurig in het nepparlement, waar je een gekregen penthouse appartement niet hoeft in te vullen in register.

gebrokenvleugel | 30-01-18 | 12:36

Maar goed, nog heel eventjes wachten en dan zal het de collega D66-ers lukken om dit nieuws al op voorhand te censureren wegens fake news. Met dank aan de useful idiots die maar op dit soort partijen blijven stemmen.

spanarchist | 30-01-18 | 12:34

Boeven zijn het, dieven tuig!!!!

vanrechteren | 30-01-18 | 12:33

Legale maffia praktijken, kan allemaal in dit verrotte land. Maar o wee als een simpele burger iets fout doet. 2 zakken stront zijn het die barth en hoekema.

Vout | 30-01-18 | 12:33

... en dit is iets wel boven water komt. Topje van vriendjespolitiekijsberg.

Earl_of_Doncaster | 30-01-18 | 12:32 | 1

Ja, ook dat ja.

Linkse allergie | 30-01-18 | 12:39

En dan willen ze orgaandonatie verplicht stellen? whoehahaha over mijn "poison riddled" lijk.
Als de overheid nog steeds niet wil snappen wat er mis is met de eigen integriteit. Dan gaan ze maar ten onder.

Cobalt bomb | 30-01-18 | 12:32

Waar mensen met een minimum aan fatsoen grote vraagtekens zetten bij het gratis penthouse van het kereltje, kijkt dit soort mensen daar met grote bewondering en afgunst naar.
"Dat heeft Alexander goed gedaan, jammer dat dat ons niet gelukt is".

spanarchist | 30-01-18 | 12:31

Maar nu? Aangezien het om een 'verboden uitkering' gaat is er dus een grond voor een strafrechterlijk onderzoek. Gaat het OM hier nu actie in ondernemen? Moet iemand anders daar stappen in ondernemen?
Leuk dat GeenStijl dit zo neerplempt maar wat kan ik er mee anders dan nog gefrustreerder worden over bewindslieden die wegkomen met vanalles?

Johanvb | 30-01-18 | 12:31 | 4

Deze aso's gaan toch vrijuit, zoniet de bijstandsmoeder die met zwart poetsen 20 euro bijverdiend, die gaat hangen.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:02

Tien tegen één dat het OM niets gaat doen. Zie het bericht van de 'suikerspiegelchauffeur' van vandaag. De overheid faalt over de volle linie, het is één grote klerezooi.

KeesBruin | 30-01-18 | 13:14

Kun je van de us of a zeggen wat je wilt maar als een overheidsfunctionaris daar in de fout gaat heeft ie echt een probleem.

Ben Hetzat | 30-01-18 | 19:47
▼ 1 antwoord verborgen

Maar dit is toch gewoon een privékwestie?

Mr_Natural | 30-01-18 | 12:30

Een D66-er en een Pvda-er. Zo veel integriteit tezamen, dus dit moet haast wel een ongelukkig misverstand zijn, bewust zouden ze nooit aan zo veel onterechte zelfverrijking willen doen.

spanarchist | 30-01-18 | 12:29

Tsja, het is al langer bekend dat neoliberale PvdA en D66 bij rechtse graaiers horen. Niet echt nieuws.

Bakito | 30-01-18 | 12:28

"Wij hebben echt geen gouden kranen" Dat zegt alles.

Rest In Privacy | 30-01-18 | 12:28 | 6

Wel een gouden bad

BosrandDirk | 30-01-18 | 12:41

Wat ze verdienen is, dat met een gouden kraan al hun tanden uit hun bek geslagen worden.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:03

Wienerschnitzel
lol

BosrandDirk | 30-01-18 | 14:26
▼ 3 antwoorden verborgen

Standaard gedrag van babyboomers. Niets nieuws onder de zon.

Luna71 | 30-01-18 | 12:26 | 1

Als standaard-babyboomer kan ik u verklappen, dat de kranen in huize Bis verchroomd zijn.

bisbisbis | 30-01-18 | 14:14

D66, PvdA, GroenLinks, VVD Het is allemaal een pot nat. Benieuwd hoe lang het gaat duren voor D66 en consorten tegen de Wet openbaarheid van Bestuur aan gaan trappen, om er dusdanige wijzigingen in aan te brengen dat ze dit soort informatie voortaan lekker voor hunzelf kunnen houden. Al die gekke bemoeierige pers ook altijd! bah!

FirmaLenB | 30-01-18 | 12:26 | 2

Inderdaad, de WOB moet weg! Dat is de oplossing. Dat kan mevr. Ollongren vast wel even in één moeite door met de VVMU om zeep helpen. D66, al net als de PvdA een partij die in de loop der jaren mijlen ver verwijderd is van de nobele idealen uit haar begintijd. Eén krioelende hoop vraatzuchtige, egoïstische maden, dat is het geworden.

KeesBruin | 30-01-18 | 13:17

Zou mij helemaal niets verbazen wanneer de WOB nog eens ingeperkt / afgeschaft gaat worden vanwege een of andere al dan niet EU drogreden. Wij, het platte volk is immers te dom om dit soort verheven staatszaken te doorgronden.

HaatbaardKnipper | 30-01-18 | 15:06

"echtgenoot Marleen Barth"??? doet NRC ook al mee aan genderneutrale taalzuivering? Schrik nog steeds van de metamorfose van de ooit rechts-liberale kwaliteitskrant tot SJW vodje.

geenspam | 30-01-18 | 12:24 | 4

NRC is een kwaliteitskrant want ze hebben een ingewikkeld logo en de hoofdredacteur heeft een buitengewoon moeilijke bril. Need I say more?

Pedronegro | 30-01-18 | 12:40

@L. Vis | 30-01-18 | 12:29
Misschien gaat je herinnering niet zover terug

geenspam | 30-01-18 | 17:01

Echtgenoot kan best juist zijn. Weet jij veel wat Marleen tussen de benen heeft hangen.

PresidenteDeConjovia | 31-01-18 | 07:41
▼ 1 antwoord verborgen

Tja je pakt wat je pakken kunt natuurlijk. Integriteit is voor losers. Maar hij stort die 18K terug tenminste. Kleine overwinning voor de WOB. Zeg het niet graag maar goed gedaan NRC!

WatZalIkErvanZeggen | 30-01-18 | 12:23

Integriteit.
Het woord waarbij de ruimte tussen theorie en uitvoering het allergrootst is.
Integriteit.
Het woord waar bestuurders pas over na gaan denken als ze het vergeten zijn.

Koos Knak | 30-01-18 | 12:23

NRC? Dan wacht ik even het oordeel van de ombudsman af, want voor je het weet zitten ze er wéér naast.

John McClane | 30-01-18 | 12:22 | 1

Laat dat "even" maar weg. De beste man heeft geloof ik miljoenmiljard vakantiedagen per jaar.
Luizenbaan.

PresidenteDeConjovia | 31-01-18 | 07:40

Overigens, die gouden kranen kan ik ook kopen, maar wie zit daar op te wachten?
Leertje kapot, cartouche kapot, moet je de kraan weg gooien.

kaolookchang | 30-01-18 | 12:22 | 2

Hoezo? Als het geld tegen de plinten op klotst dan maak je jezelf toch niet druk over een lekkende kraan?

miko | 30-01-18 | 12:35

Gaat bij mij ook wel eens een onderdeeltje stuk. Dan vervang je die toch gewoon?

PresidenteDeConjovia | 31-01-18 | 07:39

WA van Buren hoeft geen OZB te betalen. Omdat hij een uitkering heeft krijgt hij kwijtschelding.

InAnumPerRegimine | 30-01-18 | 12:22 | 1

Hij is geen eigenaar. Woont in een ambtswoning, zonder huur want hoort bij zijn baan. En omdat zijn salaris belastingvrij is heeft hij ook geen bijtelling. Eigenlijk heel simpel. Waarom heb ik niet zo'n baan?

Synecdoche | 30-01-18 | 15:21

Het zijn eigenlijk allemaal WC-eendjes, en we houden mekaar de hand boven het hoofd, (gevuld met shit)

kaolookchang | 30-01-18 | 12:21

PvdA'rs en D66-ers graaien net zo hard als de rest van de mensheid. Je verwacht het niet. Of eigenlijk wel. Roep ik al jaren. Het is gewoon een baan voor velen er is geen ideolgie meer. Ging m.i. fout toen Wim Kok commissaris werd bij een chineese bank.

GoedenMorgenDezeMorg | 30-01-18 | 12:21 | 2

en mij maakt het echt niet uit of ze wel of niet (proberen te) graaien. Maar waar ik niet tegen kan, is dat morele gelijk claimen omdat ze nu immers links zijn en voor de zwakkeren opkomen. Die mensen deugen net zo veel of weinig als de rest, maar dat morele gelijk claimen... nare clubs van narcistische mensen.

GoedenMorgenDezeMorg | 30-01-18 | 12:23

Eerder al: toen van Agt premier werd is het fout gegaan met de PvdA

InAnumPerRegimine | 30-01-18 | 12:23

D66 en PvdA op 1 kussen
Daar slaapt de duivel tussen

Ben-Bataaf | 30-01-18 | 12:21 | 1

Twee duivels

BosrandDirk | 30-01-18 | 12:40

Kunnen ze eindelijk gouden kranen kopen.
Eind goed, al goed.

Lewis Lewinsky | 30-01-18 | 12:19

Ik wil ook nou wel eens een keer gratis geld.

Nacho_Vidal | 30-01-18 | 12:19

Wat is pVDa?

Rest In Privacy | 30-01-18 | 12:18 | 2

Partij van de Achterbaksheid.

Lewis Lewinsky | 30-01-18 | 12:21

Partij van de Asocialen

VeelTeSteil | 30-01-18 | 12:26

Jan Hoekema is D66. Als D66-er heb je recht op een gratis appartement. Die burgemeesterswoning hoort er dus gewoon bij. En laat het gepeupel maar betalen. Waar is de tijd gebleven dat die lieden aan de rand van de weg, gekleed in morsige kleding, moest buigen voor de boven hen gestelden? Een beetje klagen en wobben?! Bah!

El Rico Grande | 30-01-18 | 12:17

Pek, veren en een platte wagen!

Rest In Privacy | 30-01-18 | 12:17 | 1

En kaalscheren dan?

HaatbaardKnipper | 30-01-18 | 14:59

Lekker kartelletje samen

Non_Smoking_Gun | 30-01-18 | 12:17

Volgens Femke Halsema (gisteren in gesprek met Thierry baudet), bestaat er helemaal niet zoiets als een partijkartel. En volgens deze mensen natuurlijk ook niet. Anderen moeten deugen en zelf het plebs besodemieteren. Ik hoop zo dat FvD die hele bestuurlijke elite gaat slopen!

benjeallanggek | 30-01-18 | 12:17 | 2
-weggejorist-
Rest In Privacy | 30-01-18 | 12:21

Volgens mij is er wel zeker een kartel. Hoe komt deze pisvlek anders opeens burgemeester van de gemeente Langedijk? Niemand heeft hem gevraagd en opeens was hij er.

Haberdoebas | 30-01-18 | 12:40

Partij van de Ambstwoningen.

Nikao_Ouranos | 30-01-18 | 12:16 | 1

LOL

Lewis Lewinsky | 30-01-18 | 12:25

Interesseert de Nederlandse kiezer toch niets. Die loopt op 21 maart weer massaal uit om PvdA, D66 en VVD te stemmen. Ik weet niet wat er nodig is om het tot een werkelijke electorale afrekeningen te laten komen...

HetDerdeOog | 30-01-18 | 12:16 | 4

Klopt, ik ben van mening dat de brainwashing van de afgelopen decennia (zeg maar gerust sinds de 2e wereldoorlog sinds de komst van radio en TV) de oorzaak is.

Mensen zijn gewoon lui, gemakzuchtig en ondanks het relatief (!) hoge opleidingsniveau makkelijk te manipuleren.

p.s. het hoge opleidingsniveau (universiteiten en hogescholen) wil ook al decennia niks meer zeggen. Het zijn allemaal PoliCor brainwashinstituten waar vrij denken taboe is. Je leert daar allang meer denken, maar je leert er gewoon braafjes "ja en amen" te zeggen op alles wat de linkse professoren je inprenten.

Klassenfeind | 30-01-18 | 12:49

@ mezelf: "Je leert daar allang NIET meer denken..."

Klassenfeind | 30-01-18 | 12:50

Die gaat er niet komen die afrekening, simpel: Fortuyn vermoord door DH, Wilders monddood, Baudet krijgt ook 1 vd 2.

Wienerschnitzel mit | 30-01-18 | 13:08
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino