Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - VVD Beeldenstorm

Bonk Bonk Bonk

Het WODC kwam met zwaarlijvig onderzoek dat wietteelt niet te legaliseren zou zijn. Iets wat geslikt werd, terwijl het tegenbewijs gevormd wordt door Chili, Colombia, Iran, Colorado, Jamaica, Maine, Washington en Uruguay. Er zijn complete landen en staten die aantonen dat legale productie kán.

Een ander onderzoek ging over de effectiviteit van het drugsbeleid. Terwijl in rapporten het beleid en de mislukte vastgelopen reorganisatie van de politie bejubeld wordt, zijn er al twintig jaar berichten dat politie & justitie geen grip hebben op drugsdealers.

Dat is ook niet verwonderlijk aangezien gebruikers meer verslaafd de gevangenis uitkomen dan ze binnenkwamen, drugs beter verkrijgbaar zijn achter de muren dan op straat en de criminele sector kansarme jongeren goed betaald. Zelfs straatdealers die regelmatig gepakt worden, verdienen meer dan modaal, belastingvrij naast de uitkering.

Om de oorzaak van deze foponderzoeken bloot te leggen, was niet alleen een interne klokkenluider nodig, maar ook een tweede klokkenluider die de rapportage van de eerste aan journalist Bas Haan gaf. Het klokkenluiderssysteem functioneert nog steeds niet, wat corruptie, nepotisme en volksverlakkerij in de hand werkt.

Bas Haan had al een hattrick bij dit ministerie. Eerst struikelde minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven over de bonnetjesaffaire van de Teeven-deal na de uitzending van Nieuwsuur door Bas Haan. Later struikelde ook Ard van der Steur vanwege zijn medeplichtigheid als Kamerlid op dit dossier, na de onthulling van een email door diezelfde Bas Haan.

De klok werd geluid op 10 maart 2014, er is ruim drie jaar niets mee gedaan. Deze casus was volledig voor de Tweede Kamer-verkiezingen bekend, en had de VVD de kop kunnen kosten. De interne commissies hebben het in de doofpot gehouden, evenals de SG. Maar zelfs nu alles op straat ligt, komt er alleen een klein foponderzoek naar een irrelevant detail.

Ferdinand Grapperhaus (foto) laat namelijk alleen een extern onderzoek laten doen of in de afgelopen anderhalf jaar de nieuwe gedragscode gevolgd wordt. Dat is volstrekt onvoldoende. Op deze manier ontstaat helemaal geen inzicht in de omvang van de fraude, of welk effect het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Veiligheid heeft. 

Ferdinand G. wordt momenteel voor de tuchtrechter gedaagd, omdat hij als advocaat een verkeerde voorstelling van zaken aan de rechtbank gaf. De persoon die onderzoek heeft beloofd, is punt van onderzoek. 

Er moet een extern onderzoek komen welke onderzoeken zijn beïnvloed in de afgelopen jaren. Benader de auteurs in vertrouwen en vraag om de eerdere authentieke versies. Sommige van die besmette onderzoeken moeten integraal herhaald worden om te kijken of de conclusies in stand kunnen blijven, of dat het teruggetrokken moet worden. 

Op dezelfde wijze is het valse onderzoek autisme en vaccinatie door in volledigheid ontkracht en teruggetrokken. Op dezelfde wijze is het halve oeuvre van Diederik Stapel teruggetrokken. Er zijn namelijk nu niet alleen vragen over de integriteit, maar ook over de gemanipuleerde inhoud. Met die besmette inhoud probeert het Kabinet nu te regeren, en de Kamer te controleren.

Alleen zijn dat kansloze missies. Wanneer nieuw beleid gebaseerd op gemanipuleerd onderzoek in praktijk gebracht wordt, komen de hiaten onherroepelijk naar boven. Controles op basis van gemanipuleerde nulmetingen opgevolgd door mooi-weer-verhalen, leveren altijd een goedkeurend en betekenisloos knikje.

Grappenhuis beroept zich ook op de visitatiecommissie die het WODC in 2014 nog goedgekeurd heeft. De sociaalwetenschappelijke gemeenschap heeft de handel en wandel van Diederik Stapel een kwart eeuw cum laude beoordeeld. Als een visitatiecommissie zonder deze onthullingen een controle moet doen, komt het uiteraard op een positief oordeel. 

Dat zegt iets over de beperkte mogelijkheden en opsporingsbevoegdheid van een visitatiecommissie, niet over hun inzet, of de integriteit van het ministerie om het WODC de ruimte te laten fatsoenlijk onderzoek te doen. Een visitatiecommissie herhaalt niet steekproefsgewijs onderzoek, en peerreview wordt ook lastig als maar 1 (interne) partij de gegevens en geld krijgt het onderzoek te doen. 

Gezien hoe de beïnvloeding ging, gewoon open en bloot via de email, zwart op wit, zonder enige gêne, dan is dit een cultureel probleem. Zelfs de minister deed mee aan de manipulatie. De beleidsmedewerkers van het ministerie denken dat dit kan, en zijn zich van geen kwaad bewust. Dan heb je geen externe consultants nodig voor een onderzoek, maar een cultuurverandering.

Social

Het WODC dient de veertiende etage van het ministerie te verlaten en een eigen onderkomen te zoeken. De minister moet uitsluitend samen met de vaste Kamercommissie onderzoeksvragen formuleren en onderzoeken financieren. Aansturing van onderzoekers door het ministerie dient alleen te gebeuren in het bijzijn van medewerkers van Kamerleden.

De greep die het Kabinet nu heeft op de beeldvorming, is een openlijke aanval op de realiteit geworden. Als beleidsmedewerkers een onderzoeksvraag formuleren en die uitzetten bij wetenschappers, en daarna gaan mailen met gewenste werkwijze en conclusies, ontstaat de situatie dat de wetenschapper gedegradeerd wordt tot een typiste, een dure nutteloze tussenstap.  

Deze problemen beperken zich ook niet tot het ministerie van Veiligheid en Justitie. Neem bijvoorbeeld het CBS die binnen onze inkomenspolitiek het overzicht kwijt is, geen beeld heeft op inkomen vanuit vermogen of effecten door samenloop van vele regelingen en daarom een simpel onderzoek over ongelijkheid al niet kan uitvoeren. 

Er is al jaren geen betrouwbare rapportage. Wetenschappers zullen in het ene onderzoek leunen en voortbouwen op eerdere onderzoeken. Deze fraude zal zijn eigen leven gaan leiden. Beleidsmedewerkers, oppositie-partijen, journalisten en kiezers blijven blind hoe het er echt voorstaat. Hun beelden zijn gesloopt.

Regeren is vooruit zien, onze politici zijn verblind door hun eigen manipulaties en illusies.

Reaguursels

Inloggen

Wetenschap is waardevrij en objectief, maar wetenschappers en de mensen die hen financieren en aansturen zijn dat niet. Helaas wordt "wetenschap" tegenwoordig maar al te vaak misbruikt om een politieke of persoonlijke agenda door te drukken. Een soort vervanging van de kerkelijke zegen: we hebben onderzoek gedaan en zagen dat het goed was. Dat de conclusie al vaststond voor het onderzoek begon doet niet ter zake.

Neem bijvoorbeeld klimaatverandering. Ik ben geen wetenschapper en geen expert op dat gebied, dus ben afhankelijk van wat "de wetenschap" rapporteert. Toch is het onmogelijk me aan de indruk te onttrekken dat beide zijden in de discussie elkaar beschuldigen van fraude of misbruiken van wetenschap voor politieke doelen. En er is overduidelijk een tweedeling in politiek wat dat betreft.

Als liberaal heb ik liefst zo min mogelijk (micro)regulering en schuiven met subsidies naar lobbyclubs (als echte liberaal dan, niet VVD\D66), dus ik bekijk het nogal met wantrouwen. En als de conclusie is dat klimaatverandering door de mens komt en overwegend negatief uitpakt, ben ik voor macromaatregelen door het afschaffen van bestaande belastingen en die voortaan op C02 en methaaninhoud van fossiele brandstof te heffen, met teruggave voor het uit de lucht halen, ongeacht hoe. Socialisten en Groenen (meestal idem) zien het als een gouden kans om nog meer belasting te heffen, hun hekel aan industrie en fossiele brandstof en (intensieve) landbouw of eten van vlees bij anderen door de strot te duwen. En puur opportunistische politici en bedrijven zien het als een kans om subsidie binnen te harken voor hun anders onrendabele product.

Een wetenschapper zou moeten zeggen A veroorzaakt B, met een waarschijnlijkheid van X%, punt. Zodra hij of zij gaat zeggen A veroorzaakt B, en dat is "slecht" en "dus" moet de politiek maatregelen nemen, begeeft hij zich op het gebied van ethiek en politiek, niet wetenschap. Die discussie is aan een onafhankelijke rechter of aan ethici, politici en in een democratie ook ter oordeel van de bevolking. Die allen helaas lang niet altijd logisch consequent of objectief zullen handelen, maar dat terzijde.

Grappig genoeg kunnen beide zijden van elkaar wel zien dat er mogelijk belangverstrengeling optreedt ("de fossiele industrie heeft die onderzoeker betaald" of "het zijn allemaal socialisten en windmolenboeren die proberen geld binnen te harken"), maar van zichzelf zullen ze meestal glashard ontkennen zulke belangen of voorkeuren te hebben die hun oordeel vertroebelen. Waardoor het dus vrijwel onmogelijk wordt om door alle flutonderzoeken, vervalsingen of verdraaien of selectief weglaten van data, ondeugdelijke (computer)modellen en modderslingeren heen te zien. Met als grootste slachtoffer de reputatie van wetenschap als de juiste methode om te realiteit te ontdekken, die het ook werkelijk is.

Een hapklare oplossing heb ik niet. Misschien dat bij het uitdelen van onderzoeksgeld ook de helft naar de tegenstander van je gewenste standpunt moet gaan (die je dan niet zelf mag aanwijzen uiteraard). Private partijen daartoe dwingen gaat misschien wat ver, maar de overheid is het als "neutrale" partij haast verplicht om een objectieve uitkomst te krijgen bij uitdelen van onderzoeksgeld. Zodat beide zijden openlijk uitkomen voor hun partijdigheid en via een adversarieel systeem werken i.p.v. de schijn van neutraliteit. Waarbij je dan eventueel een andere "neutrale" partij of jury de knoop laat doorhakken mits er niet een duidelijk beeld uitkomt en één van beide wetenschappers er niet in slaagt zijn theorie afdoende te onderbouwen of die van de tegenstander onderuit te halen.

En wat men nu al doet natuurlijk: peer review en onderzoek blijven herhalen en hertesten om te zien of het dezelfde uitkomst oplevert. Niet een conclusie trekken en die tot dogma verheffen dat nooit meer in twijfel mag worden getrokken.

Wol | 10-12-17 | 12:10

Die "foto" van die Gabberhuis ... je zou toch zo met je aai pet op de foto gaan, camera richting "tze piepel" om ze in de gaten te houden, toch weer een ijdele fluim.

Watching the Wheels | 10-12-17 | 11:27 | 2

En dan die witte Apple ears op de tafel erachter met een snoertje (anders wordt hij afgeluisterd), die gaat direct na de foto weer een uurtje Bach luisteren.

Watching the Wheels | 10-12-17 | 11:31

Ook hier al weer meer dan 200 reacties. Toch gaat de manipulatie vanuit de overheid maar door. Er wordt driftig gestrooid met hele en halve waarheden. De gewone Nederland wordt in de maling genomen door een relatief kleine kliek. Genoeg is genoeg.

double punch | 10-12-17 | 09:31 | 1

Och, dat het hier leeft wil niet per we zeggen dat dat in de samenleving ook zo is.
Kijk maar naar de afgelopen verkiezingen.

Is dit nog nieuws? | 10-12-17 | 09:44

Eens, echter een kanttekening. Causaliteit: doordat corruptie, nepotisme en volksverlakkerij eerder regel dan uitzondering zijn binnen het openbaar bestuur, maken klokkenluiders weinig kans. Een gebrek aan klokkenluiders is niet de oorzaak van voornoemde drie. Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden in de ambtenarij, als in gelijk trekken met "gewone" werknemers zou als politicus een van mijn voornaamste speerpunten zijn. Dan heeft de samenleving eindelijk een handvat om die collectieve beerput eens gericht te saneren.

Rest In Privacy | 10-12-17 | 09:29 | 1

Het punt over de causaliteit maakte ik ook al; maar of gelijk trekken van de arbeidsvoorwaarden op dit punt zou helpen betwijfel ik. Waarom zou dat volgens u helpen?

OverdaanDerOnderheid | 10-12-17 | 16:03

Het incident met de WODC past in een trend die al jaren geleden is ingezet. De regering probeert externe onderzoeken te sturen en als dat niet mogelijk is worden de uitkomsten gewoon genegeerd. Het is aan het parlement om de regering hier op aan te spreken. Maar ja, het kabinet mag natuurlijk ook niet in de problemen komen.

Irnerius | 10-12-17 | 08:27 | 1

Waarom zou het parlement ook.
Het bestaat voor meer dan de helft uit poppetjes die gelieerd zijn aan regeringspartijen.

jemagookniksmeer | 10-12-17 | 09:10

En dan te bedenken dat dit soort mensen middels de sleepnet-wetgeving ook nog eens toegang gaat krijgen tot je internetgebruik, emails etc.

Nazi-Duitsland all over!

Tollebol | 10-12-17 | 08:08

Ik vaar al jaren mijn eigen koers. Een koers uitgezet gebaseerd op een aantal basale axioma's. Ik ben inmiddels schuldenvrij en financieel onafhankelijk. Ik laat me niet piepelen door een stel prutsers uit Den Haag.

Yeohan | 10-12-17 | 07:56

Het piept, het knarst, en het kabinet kreunt al, maar helaas, krakende wagens rijden 't langst.
Rutte wacht op 't moment z'n kans schoon te zien voor lancering naar 'n Europees functie. Het is dus geen binnenlandse oorzaak, waardoor zijn laatste Nederlandse baantje valt; maar 'n buitenlandse vacature, die nog vrij moet komen. Pas na één jaar kan Rutte III vallen, zonder dat 't als mislukking te boek komt te staan. Tweede helft 2018 dus.

Der Paulie | 10-12-17 | 07:22

Ja maar.... is allemaal toch goed geregeld?
Iedereen die bij de overheid werkt heeft toch de verplichte cursus "integriteit" met goed gevolg afgerond zodat zij ANDEREN de maat kunnen nemen?

Wering | 10-12-17 | 04:20

Regeren is dansen naar de pijpen van anderen Feynman, heeft niets te maken met vooruitzien. mensen die echt vooruitzien worden voornamelijk uitgekotst maar zij zijn het die het bij het rechte eind hebben.

INH.30CL | 10-12-17 | 03:06

of hij is grappig.. of houdt van gabberhaus.. of allebei..... impeachment

de-kemphaan | 10-12-17 | 02:56 | 3

Was er maar een impeachment procedure om de baas, Rutte die sneller liegt dan zijn schaduw, voortijdig uit zijn ambt te flikkeren.

Roze_bril_drager | 10-12-17 | 03:07

Samenzwering met het fascistische EU, zouden we dat maar kunnen bewijzen als het gaat om Rutte.

Roze_bril_drager | 10-12-17 | 03:11

Excuses ik vertaalde collusion verkeerd: Ik bedoelde natuurlijk niet samenzwering maar "geheime verstandhouding" (aldus google translate) kon dat maar bewezen worden dan zouden we in een echte democratie onze vijandige premier afzetten. Het zou tijd worden, in de USA was zo'n massa leugenaar al lang afgezet.

Roze_bril_drager | 10-12-17 | 03:21

We wonen in het gelukkigste, veiligste, gezondste, slimste en meest welvarende land van de wereld. Aldus het CBS die dit moest zeggen van de baas.

Roze_bril_drager | 10-12-17 | 02:40

Dat komt omdat de roverheid een monopolie wil met Bedocran voor legale wietteelt daarnaast creëert illegaliteit een hoop misbruik en de overheid houdt ervan de bevolking te misbruiken en te naaien waar het kan.

Ik stel voor dat aankomende lente elke groenstrook volgeplant wordt en geen enkele plantsoenmedewerker of verplicht aan het werk gestelde inwoner of loonslaaf dit verwijderd. Maak er een soepje van, trek er een thee van of maak zelf een olie van en laat de overheid zelf kanker krijgen en afsterven in deze vorm.

Wiet reinigt de lucht en ontgiftigd verontreinigende grond los van vele vitaminen, mineralen en positieve effecten op mens en dier. Daarom is het zelf kweken van een kruid / plant ook verboden door uw al liefhebbende roverheid. Dat heeft vast helemaal niets met de farmaceutische industrie en de baantjes carrousel van de politici te maken als ze afgeserveerd zijn.

Meneer_de_uil_13 | 10-12-17 | 02:34

Zoek maar eens op endocannabinoïde systeem.
Of op Rick Simpson, Run From the Cure.
Of over die grote plantage in Engeland voor anti MS spray.
Of op Stichting Mediwiet, bij geschiedenis van het verbod. (Pas na het einde van de drooglegging begon er een haatcampagne met nepnieuws)
Deze Goddelijke plant laat zich niet in patenten vangen dus de farmacie (hoi VVD) moet er van af.

Ben-Bataaf | 10-12-17 | 01:50 | 1

Klopt al zou een al liefhebbende god geen misbruik toestaan daarom bestaat deze energie ook niet meer en de plant wel. Helaas zijn er nog veel bewuste energieën in lichaam die het voor iedereen verzieken maar dat duurt ook niet lang meer.

Meneer_de_uil_13 | 10-12-17 | 02:40

Die affaire waar de biljartbal als advocaat bij betrokken was kan men beschouwen als zijn open sollicitatie bij de VVD.

Rutte dacht: dit is een man met potentie, die moeten we er bij hebben!

Stuitend..

Lionfromzion | 10-12-17 | 01:45 | 1

Zowiezo, ook al zeggen de experts en wetenschappers dat bijvoorbeeld paddo's geen risico vormen etc etc en dus niet op de opiumlijst thuis horen legt de Minister het rapport gewoon in de openhaard en duwt alsnog zijn eigen wil door.

Natuurlijk gesteund door een media storm aan spookverhalen, doden, gevilde honden, wat niet eigenlijk, zonder ook maar 1x sectie te verrichten..

Fuck alle wetenschap, journalistieke regels, we gaan het gewoon verbieden!
Ze zijn wel bereid een rectificatie te plaatsen op pagina 14 wanneer het verbod eenmaal van kracht is..

Lionfromzion | 10-12-17 | 01:52

De vraag is: Wie heeft er belang bij het feit dat softdrugs in het criminele circuit blijven zitten. En daarom veel duurder blijven En dat daarom er veel meer geld mee te verdienen valt?
Politici zijn criminelen. Dat mag zo langzamerhand wel genoeg aangetoond zijn. Criminelen hebben belang bij het niet legaliseren van softdrugs want dat betekent dat er een verdien model in zit. En dus is de VVD tegen legaliseren. Politici zijn crimineel... en al helemaal VVD politici.

Zapata10 | 10-12-17 | 01:06

Ik heb al heel lang de overtuiging dat de misdaadcijfers zoals we die bij het CBS kunnen vinden zijn gemanipuleerd. Maar echt bewijs heb ik niet.

Orakel1958 | 10-12-17 | 01:00 | 3

Er was toch een directe correlatie gevonden tussen de daling in woninginbraken, en de stijging in inbraken in schuren?

De politie goochelt in elk geval met cijfers dus die lijn moet je dan doortrekken lijkt me?

Lionfromzion | 10-12-17 | 01:17

Klopt het CBS, NOS, keuringdienst, nieuws, tv-programmering (conditioneren), de belastingdienst dienen maar één doel het volk manipuleren (mind-control) en naaien waar het kan. Het is verkapte slavernij, vergiftiging van lichaam en geest en creativiteit.

Zodra men vrij is en zijn/haar passie kan volgen zonder verplichtingen verliest men controle en dus macht vandaar dat ze schulden creëeren in een monetaire systeem met centrale banken. Zoals de mensen dieren behandelen en in hokken stoppen zo doen de machthebbenden dat met mensen. Uit stress en frustratie zien velen het niet door hun zogenaamde plezier met nieuwe materialistische zaken, second love(lust geen liefde), drugs al dan niet voorgeschreven vaak zitten hier ook opiaten in vervoerd door en gefinancierd door uw tax-geld, drugsvluchten en het soldaten die hun leven geven voor gecreëerde vijanden zoals ISIS wat gewoon de CIA/MOSSAD is.

Meneer_de_uil_13 | 10-12-17 | 02:52

Lion
Er is ook een directe correlatie tussen afnemend aantal aangiftes en daling van de criminaliteit.
Dat die daling van aangiftes komt doordat de politie er niks mee (mag) kan doen door geen mankracht/budget/politieke steun, dat is niet af te lezen uit de "misdaadcijfers".

Is dit nog nieuws? | 10-12-17 | 03:28

Het fijne van deze affaire is natuurlijk dat helder is geworden dat de overheid ook een reputatie heeft in het verspreiden van nepnieuws in de vorm van neprapporten. Maar Feynman laten we wel wezen, het is niet nieuw en eigenlijk van alle tijden. En het fenomeen heeft zich verspreid over alle onderzoeksinstituten van de overheden, maar ook al - via de band van derdenfinanciering - over wetenschappelijke publicaties van onze universiteiten. De waarheid is gewoon te koop tegenwoordig.

Buerman | 10-12-17 | 00:40 | 2

Instituten die op onderzoeksfraude worden betrapt moeten gesloten worden.

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 00:42

@Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 00:42
Het tegenovergestelde is de wat er echt gebeurd.

Orakel1958 | 10-12-17 | 01:01

Je noemt t zijdelings, maar even voor de duidelijkheid, is er gerommeld met het onderzoek autisme en vaccinatie? Graag reactie. Volgende week nl vaccineren.

mozaard | 10-12-17 | 00:34 | 4

Ghandi
Dat was toch die Britse recruiter in het leger?

Is dit nog nieuws? | 10-12-17 | 03:24

Ja absoluut niet doen! Dit beschadigd het immuunsysteem en autisme is inderdaad een bijwerking. Bij een hoge weerstand maak je automatisch antistoffen aan vandaar dat de voeding tegenwoordig bewerkt is en men een lege weerstand heeft. Daarnaast heeft men vitamine D nodig dit wordt o.a. geblokkeerd door chemtrails en zonnebrand wat gif is. Kokosolie werkt beschermend en is factor 15 maar zou niet nodig zijn bij regelmatige blootstelling aan zonlicht vandaar dat iedereen tegenwoordig binnen werkt en een lagere weerstand en weinig beweging/fysieke inspanning heeft. Zuivel is ook gif en verslavend. Eigenlijk bijna alles wat aangeleerd is is het tegenovergestelde.

Meneer_de_uil_13 | 10-12-17 | 03:32

Als je echt wil weten hoeveel moeite gedaan is om de fraude van Andrew Wakefield te weerleggen... www.healthcare-management-degree.net/a... Die Andrew Wakefield bleek het trouwens voor het geld te doen, het ene vaccin de grond in schrijven, om zijn eigen te verkopen. Daarom wilde hij losse vaccinatie, kan je vaker cashen. Hij kreeg alleen al vier ton in Britse ponden om als deskundigen een setje letselschade advocaten bij te staan. Normaal worden dit soort deskundigen per uur betaald, niet een lumpsum aan smeergeld. en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefiel... Hij is geen arts meer, zijn onderzoek is ook teruggetrokken door de tien betrokken co-auteurs, en het medisch vakblad van de originele publicatie. Zoiets gebeurd alleen als het echte stront is. Het kwik-ion kan niet door de bloed-hersenbarrière heen, en is daarom een voor mensen onschadelijk conserveringsmiddel. Alleen omdat er ook andere middelen zijn, en het de discussie niet waard is, is het eruit gehaald. Leuk dat nog steeds mensen waarschuwen, voor iets wat al anderhalf decennium niet meer in vaccins voor kinderen zit. en.wikipedia.org/wiki/Thiomersal_cont... Als dat Thiomersal daadwerkelijk autisme had veroorzaakt, en het is al 17 jaar verwijderd, dan had inmiddels een daling zichtbaar moeten zijn. Dat is ook nog niet het geval. Vooral omdat autisme langzaam uit de taboesfeer komt, en alleen al daarom steeds vaker wordt vastgesteld. Net zoals we geen stijging van ADHD-ers hebben, maar een stijging van ADHD-ers met een diagnose.

Feynman | 10-12-17 | 12:24
▼ 1 antwoord verborgen

Hey, GS, doe eindelijk de stukjes van Feyman eens fatsoenlijk eind-redigeren! Het is zó doodzonde dat zijn stukken zo onnodig te lijden hebben van die rammelende grammatica en daardoor inboeten aan gezag.
Er ontbreken hele (soms cruciale) woorden, zinnen ontsporen soms, vaak ontbreekt interpunctie en er staan d’s waar t’s horen te staan of omgekeerd.
Desnoods wil ik best een uurtje per week bij jullie ten burele langs komen om de stofkam door Feynman’s wekelijkse stukkie te halen in ruil voor 1 bak koffie & 1 gevulde koek; ik woon bij de Zuidas om de hoek en heb vele jaren ervaring als eindredacteur bij een landelijke dooie boom, voordat ik met 22 ook oudere collega’s door meneer Van Thillo uit Belgistan werd weggesaneerd.
Jullie hebben mijn e-mailadres toch??

Peter Emile | 10-12-17 | 00:27 | 6

Peter Emile
Je hebt tegenwoordig een geweldige high-tech it applicatie waardoor het zelfs niet eens nodig is om daarvoor langs te komen.
Google maar eens op: e-mail.

jemagookniksmeer | 10-12-17 | 09:05

Hij zit toch thuis en woont vlakbij, daarnaast, koffie en gevulde koeken kunnen nog altijd niet via e-mail, past niet door de floppy drive.

me,myself and IK | 10-12-17 | 10:17

Meteen gebruik van maken GS!

Basil Fawlty | 10-12-17 | 10:25
▼ 3 antwoorden verborgen

www.telegraaf.nl/nieuws/1412902/zweeds...

In Zweden is vanavond een synagoge aangevallen door ca 20 gemaskerde mannen.
Naar goed gebruik in Zweden weten ze niet uit welke hoek de aanval komt.

Jan Dribbel | 10-12-17 | 00:18 | 11

@Lionfromzion | 10-12-17 | 01:21
Een paar twitteraars gebruiken hem.

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 01:27

Geen arrestaties. De Zweedse politie zal morgen vertellen dat het vandalisme erg meeviel en dat Zweden net zo veilig is als Amsterdam.
Er is voorhands geen enkele reden om ongerust te zijn.

Lewis Lewinsky | 10-12-17 | 01:50
▼ 8 antwoorden verborgen

Goed! En nou die andere kudtmarokkaan alweer, bekend van het neuken van Estelle en het verrot schoppen van de blaaskaak die een tenniscoach binnenliet.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 10-12-17 | 00:54

Rico Verhoeven heeft die Belgische beul geloopt.
Prachtige wedstrijd.

Kruisruiker | 10-12-17 | 00:10 | 2

Was idd een mooie wedstrijd. Je zag de kentering na de 1e ronde, precies zo gegaan als rico voorspelde

Dulacs | 10-12-17 | 00:18

Mooi, ik heb het niet kunnen kijken jammergenoeg. Buitenland enzo...

Tuborg øl | 10-12-17 | 00:18

De Britten weten waar de prioriteiten liggen.
Reaguurders zijn gevaarlijker dan ploflims, dat weet iedereen.

Jan Dribbel | 10-12-17 | 00:08

Wat ik niet begrijp is dat niemand (oppositie) gewoon aangifte doet, dit is toch gewoon valsheid in geschrifte in zin van art 225 WvS.
Als je het aan de politiek overlaat komt er sorry etc..

Kan Feynman dat even uitleggen waarom er geen aangifte wordt gedaan of mogelijk is?

2_amazing | 09-12-17 | 23:45 | 1

Banenwaterval?
Als in "metoo" iemand moet de ballen hebben om het te starten en gesteund worden door honderden..
In de politiek,... zwakke lammetjes,.. Forget it!

Tuborg øl | 09-12-17 | 23:52

Lupuslupus | 09-12-17 | 23:38
Genau. Het is dat ik geen architecten ken anders had ik zijn bizz kaartje gevraagd. Ik ben nml altijd bereid om jonge getalenteerde mensen te helpen. Daarom ben ik ook investeerder in startups.

Basil Fawlty | 09-12-17 | 23:42 | 10

Kan me nog herinneren. Jaren geleden kwam ik toevallig een Nederlandse ex vriendin tegen in een restaurant. Zij zag/ziet eruit als Grace Kelly en heeft twee kinderen. Geboren getogen Antwerpen. En ik kwam haar dus toevallig tegen in het restaurant. Kusjes op de wangen en hoe gaat het etc. En die smurfjes. op z'n Vlaams. "Allez mama wie is da?" Waarop mama zei. "Basil is een van mijn oudste vrienden." En dat zei ze op z'n onvervalst Vlaams. Mooi.

Basil Fawlty | 10-12-17 | 00:20

Lupuslupus | 09-12-17 | 23:56
Accent ben ik niet in geinteresseerd. Ik wil dat hij graamticall Nederlands spreekt zonder fouten. Al je vertellen. Ik had een TCA richting Utrechtsestraat en de dreadlock zwarte chauffeur had2pac opstaan. Waarop ik zei. "Wet je datr zijn producent Dr. Dre een miljard heeft verdient door Beats hoofdtelefoons te verkopen aan Apple." Wist hij dus niet maar hij vond dat mooi.
www.businessinsider.com/beats-by-dre-a...

Basil Fawlty | 10-12-17 | 00:43

"Grammaticaal" dus... Muwahaha, Stupid Basil

Basil Fawlty | 10-12-17 | 00:47
▼ 7 antwoorden verborgen

Effe off topic. Joris als je het niet leuk vindt. Joris 't
D'r is hoop maar ook exception to the rule. Werd zojuist naar huis gereden door een TCS taxi hier in Amsterdam en ik vroeg de chauffeur of dit zijn echte beroep was. zijn antwoord: "Nee mijnheer ik doe opleiding architectuur. Ben nu bezig met bouwkundig architect maar ik wil echte architect worden zodat ik mooie gebouwen kan ontwerpen." U da man! dacht ik. Hij is Marokkaans maar wil dus slagen. Hij zei mij tegen mij aankijkend via achteruitkijkspiegel. "Ik weet dat 70%+ van de Marokkanen heel fout is maar dat zo ben ik dus niet. Las van de week dat in de westhavens een nieuwe wijk komt en ik wil daar aan mee doen." WTF? You da man.

Basil Fawlty | 09-12-17 | 23:34 | 9

Ook mooi van hem "Als ik bouwkundig architect ben dan weet ik technisch alles en kan dan gemakkelijk iets ontwerpen zonder bouwkundige fouten." Ik dacht, dude je hebt de toekomst in je handen.

Basil Fawlty | 09-12-17 | 23:59

For fander! :-))

Basil Fawlty | 10-12-17 | 00:05

Basil Fawlty | 10-12-17 | 00:05
Ghé ;)

Tuborg øl | 10-12-17 | 00:17
▼ 6 antwoorden verborgen

De overheid hoeft geen brood te bakken, geen koeien te melken en geen varkens te slachten. De overheid hoeft ook geen bier te brouwen, jenever te stoken of sigaretten te draaien.
Het produceren en verstrekken van genotmiddelen is geen overheidstaak. Als ze legaal waren zou het produceren van cocaïne, heroïne en wiet nog steeds geen overheidstaak zijn. Maar ik vind het een goede zaak dat die middelen verboden zijn. Laten de cokesnuivers maar overstappen op Vim of Bison Kit. De alcoholisten kunnen ook veel goedkoper aan de spiritus, de rokers kunnen gaan werken bij een asfalteerbedrijf voor hun gerief en de junkies mogen wat mij betreft Chlorix injecteren.

JvanDeventer | 09-12-17 | 23:28 | 3

Het verstrekken van genotsmiddelen is geen overheidstaak
Klopt
Maar dan kan de NPO met sport en spel ook afgeschaft worden.
Het gaat de overheid ook niet om het verstrekken van, maar op het belasten van: accijns.
Legaal wiet: accijns erop.
Per slot van rekening gaat zelfs de zon niet meer voor niks op.

Is dit nog nieuws? | 09-12-17 | 23:35

En criminelen hun inkomsten afnemen, liquidaties stoppen

hustler01 | 10-12-17 | 00:39

JvanDeventer: onvervalste humor " werken bij een asfalteerbedrif",geweldig!

Eendragtmaaktmagt | 10-12-17 | 12:52

Gotsamme, Feynman... word je deze week per woord betaald ofzo?

DeDenkerT | 09-12-17 | 23:17 | 1

Het was aardig doorbijten dit keer, in ben het met je eens. Desalniettemin, Feynman's stukjes...

Tuborg øl | 09-12-17 | 23:27

Docu over gevaar van radicaal links in duitsland, ooit maakt hilversum ook zo een repo, echt waar. www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku...
Linkse ideologie is een gevaar voor NL en europa, ze nemen alleen zichzelf aan en zijn onderdeel van het probleem dat ze wegkijken, zie ook de vermenging groen links met onderwereld rara, zaten bij elkaar aan keukentafel, in kantoor bleek nepbom te liggen.

28 | 09-12-17 | 23:13

Gha, zonder drugs kan je blijkbaar ook op de trein naar nergens gaan.

Ongeblustekalk | 09-12-17 | 23:04 | 1

Godwin alarm.. WWII?

Tuborg øl | 09-12-17 | 23:25

Grapperhaus heeft al maatregelen aangekondigd; hij gaat het protocol aanscherpen.
Dat is de oplossing voor alle problemen.
Niet de corruptie en vriendjespolitiek wordt aangepakt maar het prototocol.
Niet de secretaris-generaal Riedstra, die de zaak bagatalliseerde wordt aangepakt maar het protocol.

Jan Dribbel | 09-12-17 | 23:01

"Het klokkenluiderssysteem functioneert nog steeds niet, wat corruptie, nepotisme en volksverlakkerij in de hand werkt."

Feynman, je miskent hier dat het niet-functionerend klokkenluiderssysteem in casu juist een direct gevolg is van corruptie, nepotisme en volksverlakkerij. Het is echt geen kwestie van wat ontwerpfoutjes die er per ongeluk zijn ingeslopen (vgl. ook het falende systeem van de WOB). Wat deed die AIVD-er anders eigenlijk bij het Huis voor Klokkenluiders?

"Er moet een extern onderzoek komen welke onderzoeken zijn beïnvloed in de afgelopen jaren. Benader de auteurs in vertrouwen en vraag om de eerdere authentieke versies."

Daarmee mis je dan nog steeds alle onderzoeken waarvan de onderzoeksopdracht door politiek en beleid zijn beïnvloed om daarmee de uitkomsten te 'sturen' om politiek / beleidsmatig onwenselijke uitkomsten te vermijden - men wil vooral géén keiharde conclusies die expliciet met een beschuldigende vinger naar de staat / politiek / beleid wijzen. En hetzelfde geldt ook voor de selectie en de inhoudelijke werkzaamheden van de wetenschappelijke begeleidingscommissies. Binnen een bepaald (pseudo-)wetenschappelijk gebied kan men best een beetje inschatten welke professor zich meer of minder kritisch opstelt jegens de staat - met name wanneer commissieleden bijvoorbeeld ook zeer regelmatig als advocaat namens de staat en staatsbedrijven hebben opgetreden, maar zelden of nooit burgers of bedrijven hebben vertegenwoordigd in conflicten met de staat). Ik kan hierover uit eigen ervaring meepraten, want ook ik heb ooit een onderzoek uitgevoerd voor het WODC (dat destijds overigens op een andere locatie was gevestigd dan het ministerie - maak je geen illusies over het effect van verplaatsing naar een ander gebouw), alsmede voor andere onderdelen van de staat (zoals ministeries of zogenaamd 'onafhankelijke' toezichthouders). Het WODC is zeker geen uitzondering; de cultuur van corruptie zit daarvoor veel te diep.

OverdaanDerOnderheid | 09-12-17 | 22:45 | 2

Ik heb ooit een onderzoek gedaan naar een rechts populistische partij en mijn bevindingen aan de minister president met een kopie aan hare majesteit.
Gelukkig zijn mijn adviezen niet in de wind geslagen.

botbot | 09-12-17 | 23:01

@botbot LPF?! nou gefeliciteerd met de afloop dan maar he?

A.I. van Dee | 10-12-17 | 00:25

Canada kan aan het lijstje met landen toegevoegd worden dat drugs legaliseert.
De relevantie van het vermelden van een onderzoek naar autisme en vaccinatie in deze context ontgaat mij volledig. Los van de verschillende soorten onderzoek, onderzoeksgroepen en wat dies meer zij, is de stelling omstreden. Er is wel degelijk een link tussen vaccinatie en autisme. Als conserveringsmiddel werd vroeger kwik gebruikt, niet bepaald een stofje dat je een jong kind inspuit. Pia Dijkstra, Els Borst of een van de andere Death66 lijkenpikker zou ik het echter nog wel toevertrouwen, maar daar houdt het wel mee op. Autisme heeft in de huidige diagnostiek als gedeelde noemer een gebrek aan "Theory of Mind". Als je daar de bron van naleest, blijkt al snel dat dit volledige stierenpoep is. Autisme wordt gediagnosticeerd op basis van gedrag en in hoeverre dit gedrag afwijkt van "normaal". "Normaal" hangt dus af van de mate van inlevingsvermogen van degene die observeert en de mogelijke redenen die de observerende kan verzinnen voor gedrag. In de praktijk zijn dat er vrij weinig. Er zijn heel veel redenen die tot gedrag kunnen leiden wat er uitziet als autistisch. Vaccinatie is daar een van. Ergo, ofwel ophouden met indirect bashen van mensen die (met reden!' hun kinderen niet vaccineren, ofwel met fatsoenlijk bewijs komen. Dat bewijs kunnen we daarna tegen het licht houden en wegen. Daarmee stel ik niet dat vaccinatie onzin is, maar dit verhaal klopt niet.

Frau Merkel | 09-12-17 | 22:25 | 15

Ce ca! | 09-12-17 | 23:47
Sove godt.

Tuborg øl | 09-12-17 | 23:59

Ce ca! | 09-12-17 | 23:47
.
Goedenacht hoor. Welterusten.

Lupuslupus | 09-12-17 | 23:59

U mist mijn voornaamste punt. Kwik (onder de naam thimerosal) heeft schadelijke uitwerkingen op een iets andere manier dan u schetst. De vaccins voor Afrika bevat nog steeds kwik.
Er zijn wel degelijk goede redenen om kinderen niet in te enten. Uw vergelijking tussen autisme en inenten en het onderzoek dat u bekritiseerd slaat als een tang op een varken en laat zich weinig anders lezen dan een karige vorm van onder de gordel trappen van ouders die met goede redenen hun kinderen niet blootstellen aan big-pharma. Daar komt nog eens bij dat autisme, zoals dat heden ten dage gediagnosticeerd wordt, eigenlijk niet bestaat in zuivere vorm. Er zijn vele oorzaken te vinden die tot hetzelfde gedrag leiden. Het is slechts het gedrag wat beoordeeld wordt en tot een diagnose voert. Hiermee is het dus onmogelijk geworden een onderzoek op te tuigen om te achterhalen of inenten tot autisme leidt. Het is een vergaarbak van allerlei problemen op neurologisch, sociaal en emotioneel niveau en wat er verder nog meer te verzinnen is (immunologie hoort daar ook bij). Dat flikkeren we bij elkaar en dat noemen we autisme. Vervolgens vinden we het gek dat er geen oorzaak voor gevonden kan worden.

Frau Merkel | 10-12-17 | 02:11
▼ 12 antwoorden verborgen

Misschien wordt het tijd om de omgekeerde weg te bewandelen en aan te wijzen waar iets of iemand nog wel deugt. Er moet toch in die ministeries iemand zijn die prima werk levert? Of is het een afspiegeling van wat er in de Eerste en Tweede Kamer gebeurt? (Kamerlid Pieter Omtzigt en een paar van FvD doen het werk wat van een volksvertegenwoordiger verwacht mag worden).

Eeuwig..Op..Vakantie | 09-12-17 | 22:11 | 1

Er zou eens een website op poten gezet kunnen worden met een puntensysteem. Maar ik wil graag leven dus, pas.
Mocht u, gezien uw naam reaguren vanuit Valhalla... feel free to do..

Tuborg øl | 09-12-17 | 22:18

De belastingbetaler, wij dus, betalen voor deze onderzoeken, wat krijgen we uiteindelijk? een door de politiek ingekleurde en aangepaste versie van de rapporten, verdraait naar de politiek gewenste uitslag, pure valsheid in geschrifte.
De zoveelste leugens die de politiek zich denkt te kunnen veroorloven, het zoveelste verraad naar de burger toe.
De onderzoeken van WODC worden hiermee gedegradeerd tot foponderzoeken, politici zitten kennelijk overal met hun tengels in te friemelen, het maakt ook andere onderzoeken van bijv. het CBS verdacht.
Het doet me allemaal sterk denken aan de nepperij van Volkswagen met de dieselmotoren.
Bij Volkswagen zijn flinke straffen uitgedeeld, ik verwacht dat de schuldigen van dit politieke schandaal zonder uitzondering ook streng zullen worden gestraft.

BosrandDirk | 09-12-17 | 22:09

Een artikel van Feynman wordt bijna saai als het maar over één onderwerp gaat. Als deze man over iets betere taalvaardigheden zou beschikken zou het een prima columnist zijn. Complimenten voor het spitten weer.

hustler01 | 09-12-17 | 22:00 | 1

Mee eens, de verschillende bites in één topic vind ik persoonlijk heerlijk leesvoer. De tegels eronder gaan alle kanten tegelijk uit.

Tuborg øl | 09-12-17 | 22:13

Volgens overleveringen had Caesar had een slaafje rondlopen die met 1 taak: hem regelmatig influisteren "jij bent geen god", zodat hij niet buiten zijn sandalen ging lopen.

Ik stel voor dat we een paar werkweigeraars nu de taak van die slaaf geven: achter een toegewezen politicus aan lopen en elke uur een keertje roepen "jij bent geen god". Tegen geringe bijbetaling kunt u daar vast een lobby/haat tekst naar keuze aan toevoegen.

ScumbaggusMaximus | 09-12-17 | 21:59 | 1

Caecar was een man met praktijkervaring. Ik heb altijd gevonden dat men daarmee een betere verhouding kan vinden tussen ego en het onderdeel zijn van het grote geheel.

bodemloos | 09-12-17 | 22:09

betaalt met een t, maar verder lijkt er weer een prima buschauffeur opgeleid te worden bij het ministerie van Veilig Verkeer Nederland.

Watching the Wheels | 09-12-17 | 21:46

@Bozepanda Deo klopt, het hoedje heeft al vaker gelijk gekregen de laatste tijd.
@Feynman Misschien de kinderen wat vaker in de modder laten spelen of gevallen snoepjes laten eten? Toename van ziekten, daar weten Freud, dsm en de farmaceutische industrie alles van.

am*dam | 09-12-17 | 22:45

Wat een onzin. Aluminiumhydroxide wordt niet als vast zout opgenomen. Opgelost in water heb je alleen het aluminium-ion en het OH- ionen. Daar zit al een stukje basaal stukje scheikunde die niet klopt.

Aluminium is ook een metaal dat ruim voorkomt. Je telefoon, je laptop, je auto en vele andere objecten. Koken in aluminium pannen is daarom ook niet meer toegestaan.

Daarna de correlatie is geen causatie denkfout. Zelfs al zouden mensen met autisme meer aluminium vasthouden, hoeft dat geen gevolg of oorzaak van hun ziekte te zijn.

Het funshoppen in de onderzoeken die Wakefields canard ontmaskerd hebben is pas echt stuitend. Dat is een van de weinige medische onderzoeken waar geen steekproef gedaan is, maar echt alles bekeken is.

Die Andrew Wakefield is een massamoordenaar en vele professionele anti-vaccers doen het puur om brood op de plank.

Vaccins zijn in de middeleeuwen al voorspeld toen men doorhad dat sommige ziekten maar 1 keer in een mens konden toeslaan. Toen leerde men dat het afweersysteem een lerend systeem is. Daarna was het de kunst mensen te infecteren met een afgezwakte variant, zodat ze wel een afweerreactie kregen, maar niet overleden.

Toename van autisme is veel makkelijker te verklaren door betere diagnose en een maatschappij die door veel prikkels en diigtalisering steeds moeilijker wordt voor mensen met andere talenten. Daar zie je geen woord over.

En het wat vaker in de modder laten spelen is nog het domste argument van de antroposofische levensstijl. Een kind in aanraking laten komen met ziektes is inderdaad een goede manier om het afweersysteem te trainen. Met sommige ziektes kan je om sterfgevallen en zware handicaps te voorkomen dat beter NIET ongecontroleerd doen. Net zoals we kinderen eerst het verkeer in een woonerf leren, dan langzaam opbouwen en nooit de snelweg oversteken. Net zoals zwemmen, eerst douchen, dan een kikkerbadje, ooit met kleding aan in het zwembad, maar nooit met Poch mee een stukje vliegen en dan boven de oceaan het vliegtuig uit gooien.

Feynman | 09-12-17 | 23:08

Al zou het zo zijn liever een paar autisten er bij dan weer terug naar kinderpolio en zo.

miko | 09-12-17 | 23:45
▼ 3 antwoorden verborgen

“... kansarme jongeren goed betaalTTTTT”
De eenvoudigste regels niet kunnen toepassen maakt het intelligentste betoog dommig.

orca | 09-12-17 | 21:35 | 6

En ik maar menen dat het om de discussie gaat en niet om een dictee.
Me weer vergisd.

botbot | 09-12-17 | 21:53

mensen hebben de neiging "zijn" weg te laten vallen in zo'n bovenstaande zin. En dan is het weer correcDDD

bodemloos | 09-12-17 | 22:01

MogeWijEveOvergeve | 09-12-17 | 21:45
Ik val hier niesende, lachende, en bijna spugende van m'n bankje in de kroeg!

Tuborg øl | 09-12-17 | 22:09
▼ 3 antwoorden verborgen

Ja, zag het gelijk. De kale knikker van Grapperhaus. De man spoort niet. Kan echt niet.
Meest verheven carrière perspectief dat ik voor hem zie weggelegd is de rol van een Gestapo-officier in een oorlogsfilm. Zo'n hele smerige en foute.
Heeft hij echt een uitstekende kop voor.
Wel twijfel of hij genoeg intelligentie en acteertalent heeft om het ook echt te kunnen.

Rommelende Onderbuik | 09-12-17 | 21:32 | 3

Gelukkig is er met uw intelligentie niets mis als ik uw plempsel zo lees.
Nee, het is meer dan bedroevend.

botbot | 09-12-17 | 21:47

Dat hoofd doet denken aan een rommelende bovenbuik.

Eeuwig..Op..Vakantie | 09-12-17 | 21:48

Maak je niet drun Rommelende Onderbuik, hij zal ook geofferd worden.

Tuborg øl | 09-12-17 | 22:07

Ja het loopt vast. 1 eerlijke kartelparlementarier en het mechanisme is kapotstuk.

kaasfondue | 09-12-17 | 21:30

Als bewindspersoon, onderzoekscommissie of hoge ambtenaar heb je de keuze om mee te bewegen met uw broodheren of kaltgestellt te worden, hetgeen betekent dat uw carrière definitief voorbij is en uw onwelgevallige bevindingen professioneel worden weggemoffeld, zonder dat er vragen worden gesteld, zonder dat er koppen rollen.
Eigenlijk geen keuze dus.
Dit zelfreinigende systeem bestaat overal ter wereld, maar Nederland is wel een van de landen waar het het best geregisseerd wordt.

jemagookniksmeer | 09-12-17 | 21:29 | 1

Hasjtak metoo?
Geregistreerd en weggemoffeld word bedoeld u. Andere landen doen er gewoon geen onderzoek naar en leven ermee, Nederland doet onderzoek en leeft ermee.

Tuborg øl | 09-12-17 | 22:06

Ik vraag mij af of dit het enige onderzoek is wat valt binnen de categorie u vraagt wij draaien. Wanneer beleidsambtenaren zonder scrupules en in alle openheid e-mails sturen naar de opdrachtnemer dat de uitkomst van het onderzoek moet worden aangepast kan dit een signaal zijn dat er sprake is van een cultuur waar dit heel gewoon is. Wanneer de ministeries nog enige geloofwaardigheid willen overhouden rest Grapperhaus maar 1 ding, keihard ingrijpen.

therealbraindump | 09-12-17 | 21:28 | 2

Elke politicus en ambtenaar kan naar pRutte kijken en ziet hoe de Briljante Kameraad en de Geweldige Leider met nukubus omgaat. Die geloofwaardigheid is enkel voor de buhne, en er mogen vooral geen vriendjes vallen. Mogelijk heeft den Tjerry hier al iets over geroepen...

h3* | 09-12-17 | 21:38

@ therealbraindump | 09-12-17 | 21:28
Ja, dit doet inderdaad vrezen en vermoeden dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.

duh! | 09-12-17 | 21:50

Rot als een mispel en Demmink in de hoogste boom.

bodypoppin | 09-12-17 | 21:28

Ons politiek bestel ziet er steeds verrotter uit. Bijna wekelijks lees je over niet-functionerende gemeenten, provincies en aanverwante percelen. Dat de Haagse stolp mispelrot is (hallo partijkartel), wordt dagelijks bewezen.

DenkenDanDoen | 09-12-17 | 21:24

Hoewel Feynman een helder en juist stuk schrijft over JenV/VenJ is dit probleem veel groter. Het 'sturen' van 'onafhankelijk wetenschappelijk' onderzoek is op veel plaatsen aan de orde, niet alleen in de politiek (hoi schiphol) maar ook op universiteiten (hoi kub) en in het bedrijfsleven (hoi shell).
Wijze les: integriteit moet altijd afgedwongen en gecontroleerd worden, dat kan je echt niet aan de markt (hoi vvd) overlaten.

Koos Knak | 09-12-17 | 21:21 | 1

Volgens mij moet "hoi politici" staan ipv "hoi vvd".

h3* | 09-12-17 | 21:34

Als de EU al beslist hoe krom bananen mogen zijn,kunnen ze ook niet aangeven hoe krom onze rechtspraak mag zijn?
Zo maar,... voor de duidelijkheid.

Rest In Privacy | 09-12-17 | 21:15 | 31

Ce ca! | 09-12-17 | 23:33
En hij is inderdaad gestorven nabij z'n (hoe hij het zag) familie. Droevig maar voor eeuwig herinnert en aangehaald, zolang wij (mede reaguurders) leven.

Tuborg øl | 09-12-17 | 23:45

@ Tuborg øl | 09-12-17 | 23:45
Mooi hoe jij ook je familie geschiedenis kent. De mijne gaat terug tot het jaar1008.Ik heb zelfs blauw bloed. (mocht je in die onzin geloven). Laten wij verder genecrosist worden HET woord van 2018 worden! Iets met spelling of rijpe vrouwen?
*plop* @ allemaal.
PS, Wat is je standpunt aangaande religie ;) Have fun u2.

Rest In Privacy | 09-12-17 | 23:55

Ce ca! | 09-12-17 | 23:55
1370, verder kwam ik niet. Mijn bloed is bruin denk ik. Op een paar burgemeesters na allemaal boeren. :')
Geenstijl, joris joris.. (sorry joris) ultime eerbetoon is genecrood wat ik ervan mag denken.
Religie, hmm... Helemaal kapot stuk! Zwaar opgevoed, nu een zwart schaapje naar wat blijkt. :)

Tuborg øl | 10-12-17 | 00:05
▼ 28 antwoorden verborgen

Mijn conclusie is dus dat de overheid NIET meer te vertrouwen is. In geen enkel opzicht. Want 'wie eens steelt is altijd een dief'. Dat is zeer, zeer ernstig.

De overheid, in de Bijbel genoemd 'de dienares van God', belazert - om het maar heel mild te zeggen - haar bevolking op allerlei terreinen.

Dan rijst de vraag of Christenen zo'n overheid nog wel zouden moeten gehoorzamen. Mijn verstand/gevoel zegt nee maar de bijbel zegt: 'ja, toch gehoorzamen'. Zoals onder het oude Israel men soms een koning kreeg die 'deed dat kwaad was in de ogen des Heren'. God Zelf rekent af met zo'n overheid. Amen.

Lupuslupus | 09-12-17 | 21:06 | 16

@ Lupuslupus | 09-12-17 | 22:21
In uw "automatische "lees ik eerder een soort luiheid om niet verder te kijken dan....
Hans Janmaat vond ik te rechts,(of ik geloofde de MSM toen nog) Na Pim en nu Wilders zijn de ogen allang open. Ik heb verder niets met extremen aan welke zijde dan ook maar ik ben een groot voorstander van duidelijke taal. Zo inderdaad is ook de Islam een probleem. Maar dat er anno 2017 nog zoveel religie in de politiek is te vinden vind ik schokkender. Zonder hen was de islam ook niet zo een groot probleem geworden,

Rest In Privacy | 09-12-17 | 22:43

Ce ca! | 09-12-17 | 22:43
.
Nou nee het was geen luiheid, ik interesseerde mij gewoon niet voor politiek. Had het veel te druk met mijn persoonlijke leven w.o. werken en studie. (Voor die flower power blowers op de Dam een onbekend begrip). En we waren net aan t opkrabbelen na de oorlog. Heel af en toe keek ik naar een debat in de 2e kamer en toen ik een keer opmerkte dat ik den Uyl wel leuk vond omdat hij altijd naar de interruptie microfoon rende keek mijn vader mij aan alsof ik volslagen waanzinnig was geworden. Kan er nog hartelijk om lachen want ik bedoelde niets meer dan dat ik het fanatisme van den Uyl leuk vond maar natúúrlijk niet zijn gedachtengoed.

Lupuslupus | 09-12-17 | 23:04

Is dit nog nieuws? | 09-12-17 | 23:08
Wodan ben ik afgevallen, odin hoop ik ooit te zien. Niet te snel, want er moet eerst nog op de ark gevaren worden met Lupuslupus, bier en de bijbel.
Ik zag hier een mooie deens groen tegeltje...
Men du kan ikke pisse mere, sede din ned mig en pige!

Tuborg øl | 09-12-17 | 23:17
▼ 13 antwoorden verborgen

Ik ken nog een kandidaat die snel voor de rechter dient te verschijnen wegens het verspreiden van valse voorstellingen. Hij komt er overigens al jaren mee weg, net als zijn vriendjes! Een schande is het!

Tikkie Terug | 09-12-17 | 21:04 | 4

Rutte?
Freek de Jonge?
Balkenende?
Timmermans
Tjeemig teveel keuze, wie is het?

Rest In Privacy | 09-12-17 | 21:23

Das makkelijk: Onderbroek van Jolo

kaasfondue | 09-12-17 | 21:28

Ik weet het!
Sinterklaas en zijn vriendjes Zwarte Pieten natuurlijk.

Rest In Privacy | 09-12-17 | 21:41
▼ 1 antwoord verborgen

Justitie is kapotstuk. Dat blijkt ook uit het feit dat de Palestijnse moslimterrorist die joden terroriseert zojuist is vrijgelaten.
Aanbevelingen:
1) WODC direct opheffen
2) Gehele top van het ministerie direct ontslaan
3) Hoge Raad en Raad van State: allemaal uit hun ambt zetten

Lewis Lewinsky | 09-12-17 | 21:04 | 2

Helemaal mee eens.

Lupuslupus | 09-12-17 | 21:09

Och och och. Terrorist...

DrumPiet | 09-12-17 | 22:27

Hier is dringend een gedegen onderzoek nodig. Zodat de politici weer naar hun wens aan kunnen passen.

Rest In Privacy | 09-12-17 | 21:00 | 3

We kunnen een poll starten op de uitkomst?

-bonnetjes kwijt
-bonnetjes weggegooid want niet belangrijk
-Rusland
-Thierry boudet
-Wilders
-Trump
-populisten
-Geenstijl

Tuborg øl | 09-12-17 | 21:04

-Niets te zien hier, wilt u aub doorlopen
-Geen enkele misstand gezien
-Wij van de onderzoeksgroep A stellen voor dat er onderzoek naar (willekeurig ander onderwerp) gestart dient te worden
-We zien dat er veel mis is , maar met de conclusies van dit rapport wordt alles beter. Erewoord.
-Glas-plas-was
-Geitenpaadje
-Leeg A4tje

h3* | 09-12-17 | 21:42

@ h3* | 09-12-17 | 21:42
Met de kennis van nu.
Een kwartje van Kok.
1000 Euro.

Rest In Privacy | 09-12-17 | 21:57

Leuk maar ik mis Turkije in het lijstje. Niet geheel onbelangrijk.

basweetutwel | 09-12-17 | 20:56

Ha, ha, het THC gehalte zal door de overheid verstrekte drug zal zo laag zijn dat je als verslaafde gelijk een kettingroker moet worden wil men zijn gerief halen.

botbot | 09-12-17 | 20:52

Overigens vind ik dat het WODC per direct opgeheven moet worden. Dat zal ze leren.

Lewis Lewinsky | 09-12-17 | 20:49

Prima stuk, Feynman. Al ben ik wel verbijsterd dat je je beperkt tot één onderwerp.

Lewis Lewinsky | 09-12-17 | 20:47 | 3

Ik moest even nadenken - ja dat doe ik soms ^^ - maar u doelt waarschijnlijk op het vorige epistel van Feynman... 1 onderwerp is wel zo overzichtelijk, toch? Dus goed gedaan hr. Feynman.

Lupuslupus | 09-12-17 | 20:52

Vorige week beperkte ik me tot de effecten van mensen monddood maken. Maar dat werd door velen anders opgeteld.

Feynman | 09-12-17 | 20:52

Het stuk van vorige week vond ik ook prima, waarde Feynman.

Lewis Lewinsky | 09-12-17 | 20:58

Verwacht vooral niet dat dit alleen gangbare praktijk is bij het WODC. Maakbaar onderzoek dient al jaren de politieke elite. Want macht en invloed moet exclusief blijven.

ad melkert | 09-12-17 | 20:45

Als zn baan mislukt kan Grapperhaus alltijd nog de hoofdrol gaan spelen in een film waarin aliens de wereld aanvallen.
Wat een hoofd, ET is er niks bij.

Kruisruiker | 09-12-17 | 20:42

Hahaha! Ferdinand staat er fraai op! Vooral zijn schedeldak.

Lewis Lewinsky | 09-12-17 | 20:39 | 3

Het is wel de mooiste helft van zijn hoofd. Niets er aan irriteert me.

keestelpro | 09-12-17 | 20:44

@keestelpro
LOL

Lewis Lewinsky | 09-12-17 | 20:45

keestelpro | 09-12-17 | 20:44
Moet je een naar kijken als je voldoende stimulerende middelen hebt genuttigd.

Tuborg øl | 09-12-17 | 20:54

Lang leve het partijkartel.... verrot tot diep in de ministeries, provincies en gemeentelijke diensten

Fatwabuster | 09-12-17 | 20:36 | 2

Ja dat kun je zeker wel zeggen. Daar dacht ik vanmiddag nog aan - vergeef mijn zijsprong a.u.b., redactie) - bij het topic over die gemeenteraads turk. Heb in mijn woonplaats ook een paar jaar meegedraaid in de gemeenteraad en je wilt echt niet weten wat een gesjoemel/vriendjespolitiek daar heerst, b.v. tussen gemeenteraadsleden en bouwbedrijven. Iedereen weet het maar niemand doet iets want de ene hand wast de andere. En de beste brave burger maar tussen de lijntjes lopen. (Zoals het hoort natuurlijk maar bitter is het wel om al die witteboorden criminelen aan te moeten zien).

Lupuslupus | 09-12-17 | 20:46

Een ander soort metoo geneuzel dus, maar dan de burgers die verkracht worden.

Tuborg øl | 09-12-17 | 20:56

Onze politici zijn verblind door hun eigen manipulaties en illusies??
Ik zou het meer de kluit beduvelen noemen!

BosrandDirk | 09-12-17 | 20:35

@drugs beter verkrijgbaar zijn achter de muren dan op straat"

Daar ben ik het pertinent mee oneens want in elke stad (elk stadje) is wel een koffieshop waar men wiet kan kopen, geheel legaal. En ik vermoed zomaar dat daar ook wel iets 'sterkers' te koop is (onder de toonbank vandaan).

Lupuslupus | 09-12-17 | 20:34 | 7

Je hebt geen benul.
Weet je wat. Pak die ex-burgemeester van Maastreech er eens bij, die homo die er nogal stennis schopte over al die wietjes . Weet je meteen wat een zooi hij heeft gemaakt van het verbieden van de verkoop van mariuana.Uit 2015: artikel:
'Op kleine schaal reguleren'
Ze wil het buitenlandersverbod enkel loslaten als er nationaal en internationaal beweging komt in de softdrugsproblematiek. "Want het liefst heet ik elke toerist welkom in deze stad. Maar als we nu het ingezetenencriterium loslaten, zijn we weer terug bij af." Penn-te Strake zou bijvoorbeeld graag cannabisteelt op kleine schaal reguleren. De burgemeester denkt aan teelt in en voor eigen coffeeshops die zo 'Social Cannabis Clubs' worden. "Maar dat is nu nog in strijd met internationale verdragen."


Zo liggen de zaken nog altijd. En de zaken liggen als zware zakken op je zolder die naar beneden moeten.

chicago river | 09-12-17 | 21:09

@chicago river | 09-12-17 | 21:09
En dat is ook een VVD-er.

watergeus | 09-12-17 | 22:37

Lupuslupus | 09-12-17 | 20:34
Iets 'sterkers' te koop onder de toonbank vandaan?
Die shops kijken wel uit!

BosrandDirk | 10-12-17 | 11:36
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl