Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Grappig. Cultuurmarxisten ontkennen het bestaan van cultureel marxisme

In de krant van cultuurmarxistisch Nederland is per ongeluk een opiniestuk geplaatst waarin staat dat cultuurmarxisme intellectuele MOORD is. Dus nu is iedere linksmens en z'n kwetsmillennial in de war.

De term cultuurmarxisme (de identiteitspolitieke strijd tegen "maatschappelijke constructies" die verantwoordelijk zouden zijn voor de "onderdrukking" van minderheden, oftewel de bekende 'witte mannen zijn patriarchaatnazi's'-retoriek) werd deze week ineens veelbesproken onder mainstreamers in de media, omdat hij op nogal ongelukkige wijze tot hun safe spaces doordrong via Filterbubbelhof. Namelijk dankzij de ietwat incoherente thuiswoner Sip Lukassen. Online zingt de term al jaren rond (kijk hier maar, Sid in januari 2016 al over z'n boek Avondland & Identiteit via Café Weltschmerz op GeenStijl), dus wij waren op onze beurt weer verbaasd dat regressief links zich zo fel tegen Lukassen keerde. Zonder te (willen) luisteren, uiteraard, maar meteen op de man. Zomaarvoorbeeldje:

Social

Twee dagen later kregen de deugneuzen nog eens een schok, toen het cultureelmarxistische NRC per ongeluk een opinie van Eric Hendriks over de gevaren van hun eigen morele hobbypaard afdrukte. 'Er waart een cultuurmarxistisch spook door ons diversiteitsdebat', zo heet het stuk en daar zijn allemaal cultuurmarxisten het natuurlijk niet mee eens. Sterker nog, het bestáát helemaal niet, dat hele culturele marxisme. De Ongelezen Amsterdammer noemt het "een complottheorie voor paranoïde rechts", zoals ze alles wat hen niet bevalt afdoen als een complot tegen hun eigen weldenkendheid. Het stuk trapt af met een Godwin, want weet je wie ook tegen 'cultuur-bolsjewisme' streed? Juist. De NSB. Prima. Mensen die iets niet willen horen, vinden altijd wel een zin of een woord om het te kunnen negeren. Of een Godwin dus. En dat ze Thierry (en GeenStijlreaguurders) in één hoek schilderen met Amerikaanse puntmutsnazi's, daarop mag Baudet niet reageren in het haatzaaiblaadje voor blanklinkse reservaatbejaarden.

Social

Maar terug naar het artikel van Eric Hendriks, want die zet wel degelijk een goed verhaal neer. Hoewel het een boel gemauw over Mao en gezemel over Stalin bevat, is het tenminste een keer iemand die context geeft in plaats van lui links begint te gillen dat Baudet en Cliteur fascistoïde theorieën opstoken. Cultuurmarxisme is namelijk echt wel een bestaand fenomeen, en sowieso meer dan een hysterische angst van alt-rechts over de culturele ondergang van het Avondland via homeopathische omvolking. Cultuurmarxisme als theoretisch kader is een prima beginpunt van een maatschappelijke discussie, al was het alleen al omdat het laten vallen van die term vanaf de start de sukkels uitfiltert die in al hun geestelijke armoede onmiddellijk beweren dat het niet bestaat. Prima Tom-Jan, jij bent af, kunnen we verder met de mensen die wél mee willen denken.

Niet veel mensen, misschien wel helemaal geen, zullen zichzelf cultuurmarxist noemen, maar dat wil dus niet zeggen dat ze niet bestaan. Cultureel marxisme is geen ledenvereniging met abonnees, het is een paraplubegrip waaronder gedeelde aspecten van diverse sociale en identitaire strijdgroepjes samenkomen. Zie het als een Venn-diagram voor sociale dogma's. 

Venndiagram van de WAANZIN

Waar er vanuit conservatief rechtse tot rechterarmrechtse groepen voor een behoud van hogere cultuur en culturele waarden van een identitaire meerderheid wordt gestreden met gezwollen termen als 'omvolking', 'Avondland' en 'islamisering', voeren de cultuurmarxisten een strijd om de middelmaat van specifieke minderheden tot maatschappelijke norm te verhe.. verlagen.

Diverse activistische stromingen - die zelf constant ruzie met en over elkaar maken - delen cultuurmarxistische trekjes. We noemen bijvoorbeeld de feministen, postmodernisten, SJW’s, gendergelijkheidsjagers, huidskleurhuilies en beroepsmoslims. Van elke groep vertoont hun strijd overkoepelende trekken waarin ze op vaak agressieve of zelfs extremistische wijze hun eigen uitzonderingspositie opeisen op basis van secundaire (en intellectueel inferieure) schijnargumenten zoals huidskleur, geloofsovertuiging of het hebben van een kut (al dan niet na een verbouwing). Dat verpakken ze bovendien als een strijd voor gelijkheid en gelijke behandeling, maar in wezen komt het er op neer dat anderen (meestal de blanke en/of autochtone en/of mannelijke bevolking) vooral hun kop moeten houden en/of plaats moeten maken voor de zelfverklaarde slachtoffers van onderdrukkende sociale constructen. 

Op basis van dat armoedige simplisme wijzen deze koepelcultuurmarxisten naar mensen die geen afwijkende huidskleur hebben, of geen kut, en roepen dan: daar zit de vijand, pakt ‘em! 'Alle blanken zijn racisten', zeggen de Gloriawekkers en Sylvanoïden. 'Vrouwen gaan gebukt onder het patriarchaat', jengelen de Stellingdametjes. 'Wij zijn altijd het slachtoffer van iedereen, wij worden onderdrukt, we zijn de nieuwe joden', prevelen de beroepsmoslims. En natuurlijk: 'Vrijheid van meningsuiting is een sociaal mechanisme van de meerderheid om minderheden mee te onderdrukken', huilen SJW's. Stuk voor stellingen met de diepgang van een soepbord die niet worden ingebracht om zelf hogerop te komen, maar om de vijand omlaag te trekken, naar een niveau van gedeelde (intellectuele en culturele) armoede.  De vijand, ja, want van debat is bijna geen sprake meer bij de cultuurmarxisten.

Dit omlaag trekken gebeurt op min of meer dezelfde manier waarop het sociaal-economische marxisme ook tot gedeelde armoede leidt, en niet tot collectieve verrijking. Weerwoord tegen deze giftige denktrant wordt namelijk al snel in de hoek van racisme, fascisme en seksisme gedrukt. De MSM en haar telefoonklapperparade van ketelmuzikanten gaat daar bovendien te vaak te klakkeloos in mee, omdat het allemaal zo lekker aansluit op hun eigen doel om te deugen in diversiteit (nietwaar, Shula Rijxman?), maar ook omdat het bijna als natuurlijk aansluit op de Nederlandse maaiveldmentaliteit om elkaar klein te houden en de ene groep niet te veel kans te geven zich sneller of verder te ontwikkelen dan een andere groep. De achterblijver bepaalt de norm.

Mede vanwege de gretige mediaverspreiding van slechte ideeën is er in hoog tempo een knellende vorm van sociaal toezicht ontstaan. Sylvana krijgt om de haverklap een platform voor haar waanzinnige racismeverwijten, die bovendien zo nadrukkelijk onweersproken blijven dat iedereen die ageert tegen de onzin van La Simons al snel als racist wordt afgeschilderd. De islam wordt al jarenlang door NPO, MSM & politiek opgedrongen als een verrijking van heilzame diversiteit, gewenste multiculturaliteit en lekker dineren, zonder dat de zwarte bladzijden uit de Koran daarbij eerlijk benoemd en besproken worden. Gevolg is dat al wie zich kritisch uitlaten over de islam, al snel als islamofoob worden gebrandmerkt. Zelfs de vrijheid van meningsuiting wordt steeds vaker synoniem gesteld aan oprukkend fascisme, zeker als die vrijheid gebruikt wordt om tegendraadse meningen te deponeren, omdat het adagium 'je mág het wel zeggen, maar je hóeft het niet te zeggen' de norm is geworden bij "fatsoenlijke" mensen. Steekhoudende, intellectueel uitdagende argumenten of überhaupt een drift voor debat worden bij dit alles effectief gesmoord. Het wapen van de cultuurmarxisten is sociale controle: zorgen dat afwijkende geluiden als verdacht, gevaarlijk en verraderlijk worden gezien. Wat de Groene doet, dus: noem mensen "paranoïde rechts" en je hoeft al niet meer op hun betoog in te gaan.

Cultuurmarxisme is uiteindelijk een beetje een blasé synoniem voor doorgeslagen gelijkheidsdenken (of -waanzin) en het sociale streven naar eenheidsworst waarin iedereen evenveel gelijk is en geen enkel idee beter of slechter is (of mag zijn) dan ieder en elk ander idee. Dat streven wordt gepropageerd door lieden die daarover de morele boventoon voeren en autoritair totalitarisme claimen op een manier die doet denken aan hoe in het toegepaste marxisme (beter bekend als communisme) ook een handjevol better animals de dienst uitmaken, maar dan op het sociaalculturele vlak van de samenleving. Cultuurmarxisme, het bestaat. Het zit overal. En het moet dood.

Social

Reaguursels

Inloggen

Isaiah Berlin in een brief aan Mark Lilla uit "Three Critics of the Enligtenment", second edition uitgever Pimlico, pagina 510 - 511. "The point you make about the confusion of the costs and limits of enlightenment with 'its impossibility or illegitimacy' seems to me entirely valid - the artillery of the 'critical' school against liberal civilisation and its fruits, against its basic oppressiveness, its opposition to true freedom - seems to me fearful rubbish. And I agree with you even more about the Frankfurters - the Adornos, Horkheimers, and indeed Foucault, and their follower; they really do give 'succour' to the forces of darkness, by discrediting enlightened liberalism. (...) Oh dear - I hope that this period of the obfuscation of the intellect will pass, and be succeeded by seriuos thinking (...). Isaiah Berlin 18 February 1994
.
Karl Popper in "the Myth of the Framework", Uitgever Routledge, pagina 80. "Let the present generation suffer and perish -for all we can do is to expose the ugliness of the world we live in, and to heap insults on our oppressors, the 'bourgeoisie'. This is the total content of the so-called Critical Theory of the Frankfurter School. (...) To sum up with a phrase of Raymond Aron, I regard the writings of the Frankfurter School as 'opium of the intellectuals'. Popper 1974
.
Popper en Berlin waren in deze tijd weggezet als extreem rechts en hadden nooit het succes kunnen hebben die ze hebben gehad. Hoeveel Poppers en Berlins lopen er wel niet rond die in de knop worden afgebroken door intellectuele beulen zoals er rondlopen bij de Groene Amsterdammer bv.

Zijl5824 | 08-09-17 | 00:02

Hehe dat filmpje is van Thorium, geloof ik.

nikolaos | 07-09-17 | 14:48

Dit heette toch gewoon "wegnetons"? Gaan we nou ineens semi-intelectueel doen door wegmetons te linken aan een totaal andere ideologie? Ik blijf het gewoon "wegmetons" noemen en ik blijf het ziekelijk vinden, maar zolang wij hier niet verder komen dan complotten, geschiedenisvervalsing en alles op hopen gooien, ben ik bang dat de wegmetonsers voorlopig ruim baan krijgt. Bij Joop zullen ze dankbaar zijn.

MultiPlex | 07-09-17 | 12:25

Welke boer heeft nog een stel oude ossen, die we getooid met de benaming cultuurmarxist even het rijksmuseum in kunnen sturen na een shot adrenaline en een paar goede petsen op de billen. Dat levert toch mooie beelden, leefde Theo van Gogh nog maar, die kon dat goed gebruiken voor zijn films.

Cobalt bomb | 07-09-17 | 11:37

Wauw.. wat een goed stuk wederom!

HiddenAgenda | 07-09-17 | 11:04

groepsdenken, oorzaak van iedere oorlog sinds het ontstaan van de mensheid. en de eerste slachtoffers zijn altijd diegenen die niet mee wilden doen met het groepsdenken.

Ballenman | 07-09-17 | 10:08

Bij Buitenhof afgelopen zondag hoorde je een stereotype van de cultuurmarxist, zonder op enig moment te luisteren naar wat zijn opponent te zeggen had, raaskallen dat cultuurmarxisme niet kon bestaan, omdat niemand zich cultuurmarxist noemt. Het is geen stroming, dus is het er niet, zo redeneerde hij.
Nou, dan bestaat dus institutioneel racisme ook helemaal niet, want niemand noemt zich institutioneel racist, en het is geen stroming met een hoofdkwartier, en met vlaggen, fakkels, uniformen en laarzen en zo.
Zoals je 'institutiioneel racisme' als containerbegrip kunt hanteren, en 'neo-kolonialisme', en 'white supremacism', zo kun je ook 'cultuurmarxisme' als begrip in de discussie invoeren. Als je maar genoeg argument hebt om aannemelijk te maken dat het hanteren van dat begrip binnen de discussie zinvol is. En als dat het geval is, dan maakt het geen donder uit of anderen diezelfde begrippen misbruiken door er bijvoorbeeld een hele conspiracy-theorie aan te koppelen.
De felheid waarmee die halve zool zat te ontkennen dat cultuurmarxisme bestaat was veelbetekenend, als je het mij vraagt. Klonk alsof hij vond dat de term niet gebezigd mag worden en uit de lijst van toegestane begrippen geschrapt moet worden. Typische cultuurmarxistische houding. De Joop gooide er op potsierlijke wijze nog een schepje bovenop, door in één zin met een dubbele framing cultuurmarxime tot framing te verklaren: "Extreemrechtse complottheorie ‘cultuurmarxisme’ volledig afgeserveerd in Buitenhof". Over complottheorieën gesproken...

Schoorsteenveger | 07-09-17 | 09:47 | 1

Probeer deze reactie eens bij Joop geplaatst te krijgen. Ik garandeer u uit eigen ervaring dat die binnen het uur verwijderd, en uw account geblokkeerd is. Cultuurmarxisten zijn niet gediend van nuancerende reacties op hun dogma's. De hysterische, volslagen ongenuanceerde aanval van die 'journalist' bij Buitenhof sprak boekdelen, die man voelt zich betrapt en ziet het einde van zijn politiek correcte dictatuur naderen. En dat is volkomen juist gezien want vergeleken bij omvang van de druk en methoden die deze club hanteert in het van bovenaf opleggen van 'normen en waarden' is de reformatorische kerk nog een vrijzinnig instituut te noemen.

HertoginHoezoda | 07-09-17 | 10:29

En bedankt hé, ...... nog meer verwarde personen in Nederland.

Rest In Privacy | 07-09-17 | 09:45

Of het met dit prachtstuk van Van Rossem te maken heeft weet ik niet, maar cultureel marxisten hebben vannacht een vandalistische aanslag gepleegd op de voordeur van bekende anti-cultuurmarxist.
Het wordt hoog tijd dat van hogerhand wordt ingegrepen bij extreem linkse groepjes.

Heinz-Spitfire | 07-09-17 | 09:40

Cultuurmarxisme betekent dat de burger door de overheid en media 'westerse waarden' door de strot gestouwd krijgt waar geen hond zich in herkent. Een staatsjournaal dat dagelijks propagandistische 'nieuws'berichten plaatst over LHBTQIMNOP in de verste uithoeken van de wereld maar echt nieuws uit eigen land (een politicus die hoogstpersoonlijk in een vliegtuigje stapt om ex-politicus te verwelkomen in zijn geritselde baantje bij de staatsomroep) doodzwijgt omdat het hen niet welgevallig is. Landelijke dagbladen die keurige, van steekhoudende argumenten voorziene reacties die wijzen op blinde vlekken/ regelrechte onjuistheden in hun berichtgeving afdoen als afkomstig van 'Russische trollen' en, omdat de discrepantie tussen de inhoud van de artikelen en de reacties van de lezers eronder toch wel pijnlijk toeneemt, de mogelijkheid tot reageren op hun websites maar helemaal weghalen. Zodat de enige mogelijkheid om nog rechtstreeks te reageren via Big Brothers Facebook loopt, wat iedereen die in overheidsdienst werkt sowieso wel uit zijn hoofd laat uit angst zijn baan kwijt te raken. Cultuurmarxisme is een verbijsterende hoeveelheid macht bij een niet-democratisch gekozen lobbyclubje dat het voor elkaar kreeg een bij uitstek vrijheid-garanderende wet als die op gewetensbezwaren ijskoud buiten werking te stellen om welgeteld 1 weigerambtenaar te kunnen ontslaan. Een heel gevaarlijk verschijnsel, een directe bedreiging van onze vrijheid die snoeihard bestreden dient te worden.

HertoginHoezoda | 07-09-17 | 09:28

Jee, Van Rossem, als ik een hoed op had, nam ik hem nu voor je af. Uitstekend geschreven en helder stuk. Men moet beseffen in wat voor een gevaarlijke periode we nu zijn aanbeland nu bij links de aloude argumenten niet meer werken. Vandaar het creëren van tegenstellingen, een vijandbeeld, Hitler had het niet 'beter 'kunnen doen. Al vind ik de huidige links-radicale stroming meer hebben van aanhangers van Mussolini, compleet met hun zwarthemden erbij.

Rest In Privacy | 07-09-17 | 09:21

@vanrossem msm bepalen de acteurs op hun podium. Bouw een ongekleurd eigen podium en kijk wat er gebeurt. Gun me nou 's ff 15 minuten van je tijd. Groeten

Franque | 07-09-17 | 09:20

Verhelderend filmpje onderaan, en zo waar!
"christianity is considered oppressive.
therefore we must promote islam."
... the most oppressive religion of all...
het zou verdomde grappig zijn geweest als het niet ook zo gevaarlijk was.

Bert Konterman | 07-09-17 | 09:16 | 2

Ditzelfde sentiment vind je tegenwoordig ook in de volgende refenering; "The EU is considered oppressive,therefore we must promote Russia"

Een gevaarlijk sentiment maar wel eentje waar Tsaar Vladimir Calimero gretig op inspeelt.

Haatejaculaat | 07-09-17 | 10:05

Haatejaculaat | 07-09-17 | 10:05
DKS, ben jij het?

Cobalt bomb | 07-09-17 | 11:33

Niets ten nadele van het artikel of tegen van Rossem, integendeel. Maar het kostte me enorm veel uithoudingsvermogen om dit stuk te lezen. Vooral omdat ik acuut wil afhaken als ik iets over SJW's of Glibberige Linksmenschen lees.

Nivelleermarionet | 07-09-17 | 09:03

Cultuurmarxisme is salonsocialisme, maar dan beperkt tot de cultureel-intellektuele sector. En ze haten tegenspraak.

dr Rechts | 07-09-17 | 08:50 | 1

Salonsocialisme is een uitstervend ras. En volgens jou is cultureelmaxisme daar een zijtak van. Hoe moeten we dat ruimen met van Rossem die beweerd dat cultureelmaxisme overal is? Dat wil ik ook kunnen: subgroep zijn van een uitstervend clubje en dat toch overal zijn!

MultiPlex | 07-09-17 | 12:52

Cultuureel marxisme en economisch kapitalisme: een onheilige alliantie!

dr Rechts | 07-09-17 | 08:49

G*dT, de geest is uit de fles als ik de titel van het prachtboek inmiddels derde druk van Ger Groot mag aanhalen!
Opheffer alias ome Holman raadt de ironiserende kijk van Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel aan;-)
Kutluur marxisme en haar apologeten zal nog voor veel valse tonen zorgen in de wereld van de uitvreters...
*CcMed*

kapitein oosterlng | 07-09-17 | 08:22

Hoe gaat de Islam om met progressieve kafirs?

ChatBot | 07-09-17 | 08:15

En ik maar denken dat niemand gelijk is. Iedereen is uniek, met zijn eigen kwaliteiten, sterke en zwakke punten.
De een is slimmer dan de ander, terwijl de ander handiger is dan die ene, weer een ander kan goed sporten, of is juist erg goed met cijfers.
Iedereen kan excelleren in datgene waarin zij goed zijn, mits je de moeite neemt om uit te zoeken waarin je goed bent.

Grmblbarf | 07-09-17 | 08:15 | 1

Dat klopt idd. In een samenleving als de onze is dat positieve verschil uit te baten en om te zetten in een materieel voordeel als je een beetje beter in je vak bent dan het gemiddelde.

De cultuurmarxist zoekt de makkelijkste en kortste route naar dat materiele voordeel voordeel door omstandigheden te bedenken die zouden moeten verklaren waarom zij een specifiek talent ontberen, zoals de slavernij van 2 eeuwen terug, de intrinsiek ongelijke behandeling die vrouwen ondergaan, de islamafobie etc. etc.

De cultuurmarxist is een beetje te vergelijken met mensen die in een trein met slachtoffers springen nadat er een ongeluk heeft plaatsgevonden en vervolgens luidkeels compensatie eisen.

Beefbus | 07-09-17 | 08:31

Kameraden... het gaat erom dat na de oorlog, naast het nationaal-socialisme, het marxisme ook als onwenselijke ideologie bestempeld had moeten worden, daar dit klaarblijkelijk om de een of andere merkwaardige reden niet is gebeurt...

Sarcastisch varken | 07-09-17 | 07:51 | 1

Even de ideen van Marx kort samengevat:
Degene die werken moeten meer te zeggen krijgen.
Onder goede omstandigheden kunnen mensen zich beter ontwikkelen.
De staat is een onderdrukkingsmiddel van de elite en zou moeten afsterven.

Ja echt schandalig om zulke dingen te denken. Het zou verboden moeten worden!

MultiPlex | 07-09-17 | 12:48

Die Lukassen, hard van de commode gevallen toen hij klein was. Wat een gewauwel. Hij zat er alleen om zn boek te promoten. Veel "dure" woorden gebruiken, dan lijkt t nog wat. Pffff wat een nare mensen

ITEACHYOU | 07-09-17 | 07:35

Mensen zijn gelijkwaardig. Mensen zijn niet gelijk. Ik kan mij dan ook blijven verbazen welke enorme diversiteit en variëteit er bestaat binnen het concept mens. Vaak gezeten op een terras met een consumptie in de hand.

ristretto | 07-09-17 | 07:14 | 2

SJW-er.
Waarom zijn mensen gelijkwaardig? Ik zie dat niet.

Teleo | 07-09-17 | 08:44

Er zit ook iets van een contradictie in het combineren van de stelling dat iedereen gelijk is en de stelling dat diversiteit zo veel mogelijk bevorderd moet worden. Het gelijkheidsdenken heeft een rare relatie met de idee dat iedereen uniek is en zijn unieke kwaliteiten maximaal moet kunnen profileren ten opzichte van al die andere unieke kwaliteiten van al die andere unieke mensjes.
Ik vermoed dat het diversiteitsdenken in dienst staat van het gelijkheidsdenken, in die zin dat het thema diversiteit enkel een issue is als het gebruikt kan worden om de zwakke profiel te geven en tot slachtoffer te bombarderen. "Zij heeft unieke kwaliteiten, maar die worden systematisch onderdrukt door degenen die de dienst uitmaken."

Schoorsteenveger | 07-09-17 | 11:16

Verdorie Van Rossem, de helft van m'n nickname ontmaskert. Nu de andere helft nog.
Goed stuk en dat tekeningetje ga ik inlijsten.

Rest In Privacy | 07-09-17 | 07:02 | 1

McDonalds? Marxisme als fastfood?

Cobalt bomb | 07-09-17 | 11:41

Kortom: Links begint steeds harder te piepen, ze zakken elke dag nog in de peilingen en dat doet AU.
Dan rest- leert de ervaring- alleen nog hard schreeuwen en schelden.
Waarvan akte.
Baudet kan er trots op zijn, hij krijgt al een zwaardere behandeling dan Wilders ooit.

mallekater | 07-09-17 | 06:24

Als blanke van boven de zeventig heb ik inmiddels begrepen dat ik tegen cultureel marxisme moet zijn. Ik kom er wel!

Rest In Privacy | 07-09-17 | 06:22 | 1

Dat u 70+ bent is natuurlijk op zich al behoorlijk kut. Maar uw grootste minpunt is natuurlijk uw roomblanke omhulling.

Nivelleermarionet | 07-09-17 | 09:10

Wie heeft er ooit gehoord van Eric Hendriks en Sid Lucassen? Ik ken ze niet en ik denk de rest van NL ook niet.

Chow | 07-09-17 | 06:16 | 2

Dus?

Sceptische_autist | 07-09-17 | 06:47

Sceptische_autist | 07-09-17 | 06:47

Wat "dus?"

Wat voor een totaal onnozele wedervraag is dit? Ben je te simpel (of te lui) om er een vraag omheen te verpakken die voor iedereen te begrijpen is ipv alleen jezelf? Veel plezier in je bubble autist!

Sarcastisch varken | 07-09-17 | 07:56

Wie kan er nou zijn tegen:
Verrijking van onze cultuur
Herinvoeren van een krankzinnige godsdienst in het dagelijks leven
Een beetje haat tegen homo's
Onderdrukking van vrouwen?
En het afslachten van andersdenkenden?
Dat is geen cultuurmarxisme, hoor, maar een annexatie en een niet al te vriendelijke.

mallekater | 07-09-17 | 06:13 | 2

En volgens de Groene : Islam=vrede.
Gompie, daar was ikzelf nou niet direct opgekomen.
In alle landen waar de Islam de belangrijkste godsdienst is is het om de haverklap - vbrijwel continu - oorlog, of burgeroorlog.
Dus dat met die vrede laten we maar even in het midden.
Goh, de Groene die ook al liegt.
Hebben ze daar soms ook mosselmannen in de redactie gediverteerd??

mallekater | 07-09-17 | 06:16

@mallekater
Die vraag heeft mij ook geruime tijd bezig gehouden. Ik vermoed dat er zoveel onvrede is in landen met een Islamitische meerderheid omdat ook de niet-religieuze machthebbers (vaak militairen) door steeds sterker wordende Islamitische krachten worden bedreigd in hun machtsmonopolie: de sharia gaat ook voor hun gelden. Eén misstap kan het einde betekenen; een simpele fatwah uitgesproken door een voldoende gerespecteerd geestelijk leider kan 1.7 miljard volgelingen wereldwijd inspireren tot het voltrekken van een onbezoldigde executie. Valse aangiftes van godslasterlijke aard kunnen je het leven kosten.

Een beetje politicus kan nog eens even diep nadenken of tot het absurde doorgevoerde religieuze vrijheid het verbeuren van je bestaansrecht bij de minste of geringste religieus geïnsprieerde aanleiding wel waard is.

kindapaas | 07-09-17 | 07:22

Wat een heerlijk genuanceerd stuk! Cultuurmarxisme is geen sinister complot, zoals een luchtweginfectie geen complot is. Maar indien verwaarloosd kan het zeer vervelende gevolgen hebben op langere termijn. Gezonde longen voor voldoende frisse lucht. Essentieel voor een gezond lichaam en een gezonde maatschappij. Hoogste tijd dus voor penicillin on wax. We got to fight the powers that be! cultural appropriation in je broekje.

Law of the Land | 07-09-17 | 05:49

CM staat in de dienst van islam en niet andersom.

Kudzak | 07-09-17 | 03:18

Cultuur marxisme moet dood. Een boude stelling. Want hoe wil je dat doen, aangezien de cultuurmarxisten alle belangrijke posities in de maatschappij al hebben ingenomen?
En dat cultuurmarxisme dood moet, daar bedoel ik dan mee als idee. Niet dat we de aanhangers daarvan over de kling jagen. Heropvoedingskampen naar goed communistisch gebruik?

Graaf van Egmont | 07-09-17 | 02:19

"this video is not available in your country" (duitsland)
ook deze cencuur is cultuur-marxisme

Tohuwabohu | 07-09-17 | 01:48 | 3

Klopt , God mag weten waarom de Eurofielen en euro-addicts bij de Nl propaganda Omroep voor al hun gesubsidieerde handel de grens hebben dichtgespijkerd bij Nieuweschans en Roosendaal ...

daytripper | 07-09-17 | 02:04

Gebruik Opera (vanaf versie 40) als browser, schakel VPN in in de settings en klik daarna in de adreslijst op VPN. klik op Nederland. Je krijgt nu een Nederlands IP nummer en kan al het verstopte bekijken.

bergsbeklimmer | 07-09-17 | 05:41

Als je 'm zoekt via duckduckgo kan je 'm inbedded daar wel kijken!

Sandronique | 07-09-17 | 09:17

Waarom GS de discussie (wederom) lijkt te willen beperken tot wat onnozele media-mensen (zie diagram) is me een raadsel. Wederom lijkt het bij GS om een incrowd-fittie in een mediawereldje te gaan - met mensen die niemand in NL ook maar iets interesseert. @GS, ik zou hier graag een reactie op zien

En omdat het commentsysteem nog steeds ruk is en ik geen link kan plaatsen raad ik iedereen aan te zoeken op How American Anarchy Parallels China's Cultural Revolution van Helen Raleigh

Tohuwabohu | 07-09-17 | 01:46

Het is de NOS hun eigen schuld. Als Witteman bij Buitenhof Sid Lukassen het had toegestaan om de cover van z'n boek te tonen op TV, had de bestaans ontkenning van deze week in de MSM ook niet plaatsgevonden. bekijk ook www.geenstijl.nl/5138383/we-gaan-sid-... en m'n reaguursel aldaar.

rmstock | 07-09-17 | 01:22

Maar wat is dat dan, een cultuurmarxist?
Iemand die vraagt: maar wat is dat dan, die Nederlandse cultuur?

de honden blaffen... | 07-09-17 | 01:12 | 1

Het is een kleine stap tussen Marxisme en Maxima(o)isme.

chicago river | 07-09-17 | 01:16

Voor mensen die alles willen weten over 'cultureel marxisme'... Ik stuit net op Scribd dot com op het boekje: A Brief History of Cultural Marxism and Political Correctness van Jefrey D. Breshears. Na het lezen daarvan heb je geen vragen meer want hij voert het concept 'political correctness' bijvoorbeeld al terug op een gerechtelijke uitspraak uit 1793 hoewel het daar een andere betekenis had.

Aristotalloss | 07-09-17 | 00:59 | 1

Interessant boekje zeg! Theodor Adorno wordt ook nog vermeld. Zou die echt die mooi Beatles-nummers geschreven hebben?
Linkje van het boekje: www.scribd.com/document/329382048/A-B...

AntiSoof | 07-09-17 | 01:37

Cultuurmarxisme:
Als cultuur de hoogste intellectuele uiting is, wat doet het marxisme daar dan mee? Paarlen voor de zwijnen werpen?
Sofismes, dat zijn de venijnige antisofisme's maar dan omgedraaid.
Stelletje fantasten.
Voor meer info: lees je bijbel toch wat vaker.

AntiSoof | 07-09-17 | 00:59 | 2

De bijbel lezen zonder het bovennatuurlijke trachten te ontvangen, een universeel atoom is platitude. De heilige geest is het derde oog. Laat zich niet dwingen of sturen. Het is een zienswijze op basis van Liefde. Realiteit is basaliteit op egoïsme gestut.
Zo zitten aardse atomen aan elkaar verbonden.
Wat betekent: de Zaligmaker? Voor u?
En dat was in een beperkt gebied, laat staan de grootheid van zijn Eer.
Cultuur Marxisme is in het dierenrijk gezien jager en prooi een overlevingsmechanisme op de aardbol. (Platitude?)

Dr. Frambozenjam | 07-09-17 | 02:05

Dr. Frambozenjam,
De Zaligmaker. Weet u, zonder kennis over Hem zou het leven nogal 'leeg' zijn qua bewustzijn en dingen die ik te teer vind om nu aan te raken met woorden, beste Frambozenjam.
Jij schreef het al. De liefdevolle blik.

AntiSoof | 07-09-17 | 02:17
-weggejorist en opgerot-
dezenicknameisbezet | 07-09-17 | 00:45 | 2

ALs je iemand aanspreekt, moet je wel iemand op z'n schouder tikken, want anders sta je zomaar in jezelf te praten. En dat is ook niet leuk.

chicago river | 07-09-17 | 01:08

Touché, Chicago. Nou kom op, beste bezetter, we wachten in spanning...

VP732 | 07-09-17 | 02:35

Marxisme, het zou de heel foute man z'n geuzennaam niet mogen dragen: zeg dan gewoon meteen waar het op staat als je wilt dat iedereen gelijk heeft/krijgt/is maar jij een beetje meer hebt/bent/krijgt. Gelijkheidssisme bv.
Maar zoals met alle isme's is het kwaad kersen eten en denk maar niet dat je ervan af komt. Tenzij je op Tula of Samoa ofzo gaat bivakkeren.

chicago river | 07-09-17 | 00:35

Alles wat je anderen wenst te verwijten in je eigen retoriek. Best knap als het niet zo saai was je verbaal uit te laten over de ander zn oersaaie whatever. FLUSH... is voldoende. Net als oorzaak van scheiding. Fucking belangerijk voor hullie... voor mij... LALALALALA. Klaar? Mooi.

Denkhetnjet | 07-09-17 | 00:13 | 2

Flush? Zie poker!

Dr. Frambozenjam | 07-09-17 | 00:18

Lalala deed ik gister op de werkvloer. Vingers in de oren, lalala, ik hoor je niet, en een lol dat we hadden (ja, Sylvana, met 3 collega's met een koeleurtje hoor). Dit comment had ik willen commenten onder het Kempi klap-pistoolswaaiwaaitopic maar toen was ik, in tegenstelling tot Kempi, gewoon werken...-erken... rken... ken... en... n....

chicago river | 07-09-17 | 00:39

Anarchisme vs Collectivisme (in welke vorm dan ook). Anarchisme brengt een individu tot volle wasdom. Plan B: een stok steken tussen de spaken van het collectieve richtingsdenken van welke vorm van religieuze/politieke/maatschappelijke groepering is altijd hahahaha...
Goed stuk van Rossum!
Dus culturele marxisme is: hahaha.
Is dit nuttig?

Dr. Frambozenjam | 07-09-17 | 00:04

Mooi stuk, dank!

van heinde en verre | 07-09-17 | 00:02

Over Godwins gesproken. Dit is de eerste zin uit het stukje over de tv uitzending met Sid Lukassen:

In een omstreden uitzending van Buitenhof werd gediscussieerd over ‘cultuurmarxisme’, de extreemrechtse complottheorie met wortels in Nazi-Duitsland en rechtsextremistische terreur die onder andere door Thierry Baudet wordt aangehangen

Andreas B. | 07-09-17 | 00:02 | 1

Terwijl Baudet die terreur natuurlijk helemaal niet aanhangt, maar ja, links komt in de peilings met pijn en knellen op ongeveer 30 zeteltjes, de rest is - alweer volgens links- extreem rechts.

mallekater | 07-09-17 | 06:20

Buiten dat het een goed stuk is mag de 'lees verder' wel iets eerder. Met name op een mobiele telefoon scroll ik mij een zere duim eer ik bij de comments ben.

Eshek | 07-09-17 | 00:00

Grandioos artikel. Vier vingers en een duim als een gebalde vuist op de zere plek.

Makro777 | 06-09-17 | 23:53

Ach heden, Hans Laroes is bezorgd, kan wel kloppen, want hij wordt uit zijn roes van gelijkhebberij gewekt. Maar goed de voortdurende verkrachting van het NOSjournaal als fatsoenlijke verrekijk op de wereld wordt prima voortgezet door Marcel Gelauff.
Salut! Evocatus

Evocatus | 06-09-17 | 23:43

Op Joop en de NPO wordt dit nu al een tijdje herhaald. En ze passen een foefje toe: in plaats van het fenomeen ontkennen, herdefiniëren ze het eerst naar iets dat inderdaad niet bestaat. Er is inderdaad geen cultureel marxisme volgens hun definitie, niet die van een fenomeen, maar van een samenzwering.

Muxje | 06-09-17 | 23:40 | 2

@Muxje
U kent plato's grot? Ze interpreteren wat ze in projectie zien en begrijpen niet dat het niet de realiteit is. Zelfs al zal men hen naar buiten begeleiden, zullen ze ontkennen. Dát kan niet waar zijn!!! Soort van: achter u staat een olifant! Neeneee, u zaait angst en als die poot neerkomt: waarom waarschuwde u niet???

toetssteen | 07-09-17 | 01:42

Toonbeeld stroman. Dit was misschien het meest ergelijke nog wel aan Sid's betoog bij Buitenhof. Bij zijn oorspronkelijke uitleg zegt hij meteen al dat het NIET over een paar mannen gaat die wat bekokstoven in een schuurtje. En die flapdrop dan maar vragen wie er op de knop drukt.

earrebarre66 | 07-09-17 | 03:15

Let ook even op hoe men massaal met gestrekt been op de man inkomt. Het was blijkbaar erg confronterend.

Panos88 | 06-09-17 | 23:38

Op DDS zit ook zo'n trol die niet ophoudt te beweren dat cultureel marxisme niet zou bestaan. Zo'n artikel in zijn lijfblad (kwaliteitskrant, meneer!) moet bij hem wel tot een ernstige cognitieve dissonantie leiden.

Argyronauta | 06-09-17 | 23:35

"De Nederlander bestaat niet."
Need i say more?

de honden blaffen... | 06-09-17 | 23:29

Compenserende neutraliteit, voorkeursbeleid en positieve discriminatie worden gebruikt door bestuurlijke technocraten om gelijke uitkomsten te genereren in het maatschappelijke veld, lees: Om de blanke, kapitalistische, heteroseksuele, christelijke gezinsman met een baan buiten de orde te kunnen plaatsen. Maar als je daarop wijst, dan heb je een fobie en waanbeeld bovendien.

Toen ik jaren geleden de term "compenserende neutraliteit" van Job Cohen hoorde, was ik serieus verbaasd dat iemand weg dacht te kunnen komen met zulke opzichtige Orwelliaanse newspeak. Het heeft daarna nog jaren geduurd voordat de PvdA electoraal gemarginaliseerd is, maar als een soort veelkoppige kakkerlakkenmonsters komen er alleen maar meer PvdA-ers met een mars door de instituties.

tipo | 06-09-17 | 23:26 | 1

@tipo
Mooie tegel!

toetssteen | 07-09-17 | 01:36

Helicopter rides for free

Agent 43 | 06-09-17 | 23:23

DIe google-search met 'islam is' gaat dus echt zo!!!
Als ik 'islam is' intik lees ik
Islam is vrede
islam is mooi
islam is peace
islam is isimleri??

du Roi Soleil | 06-09-17 | 23:10 | 1

Dan heb ik toch een verrassing,islam is zwaar kudt.

gelukzoeker | 07-09-17 | 00:13

Prima epistel. Belangrijk ook. Cultuurmarxisme mag dan wat een complottheorie lijken (niet in het minst vanwege emotioneel adolescenten als Sid Lukkassen), maar het is wel degelijk de gravitational core van alles wat tegenwoordig linksch en relativerend is. BLM, 3e generatie-feministen, islam-apologeten, transgender-wappies en bakfietsmoeders van Groenlinks: allemaal opgevoed met de neo-communistische idealen van lectoren en hoogleraren die als hippie's en Provo's hun sporen verdienden in de jaren 1960.

His Lordship | 06-09-17 | 23:05

Goed stuk.

Cultureel marxisme is een ander woord voor het communisme!!!
Stalin en Mao juichen in hel.
En ja atheïsme is een religie, een zeer giftige. Lijkt wel islam.

Jesaja | 06-09-17 | 23:03 | 3

Zucht... atheïsme is geen religie en ook geen ideologie. Maar helaas moet ik wel toegeven dat het cultuurmarxisme is voortgekomen uit het atheïsme (maar eerder het atheïsme voor een deel gekaapt heeft). De grootste tegenstanders van cultuurmarxisme op dit moment zijn zelf liberale atheïsten.

IslamPislam | 06-09-17 | 23:32

De voornamelijk atheistische links-gekkies staan aan de kant van de godsdienstwaanzinnigen.
Het is de omgekeerde wereld.
En die zelfde islamitische godsdienstwaanzinnigen kotsen juist op degenen die hen verdedigen. Hoe dom kan je zijn.
Ik ben een atheist van het zuiverste water. Geloof helemaal nergens in.
Geen spiritualiteit, astrologie of koffiedik kijken is aan mij besteed.
Schaar mij niet onder die kortzichtige imbecielen.
Ik ben een realist.

klinkklaar | 07-09-17 | 03:21

Zou je niet eerst even proberen te begrijpen waar je het eigenlijk over hebt??

mallekater | 07-09-17 | 06:21

Goed geschreven Van Rossum. Hulde.

drs. KJ | 06-09-17 | 22:43

Marxisme staat voor gelijkschakeling; gelijkschakeling door geen onderscheid toe te staan.
Zeg maar de zeis over alles wat groeit, zodat overal op gelijke hoogte omhoog staan.
Cultuur staat voor alles waarmee mensen elkaars verschillen prima vinden, en zelfs graag overdrijven.
Cultuurmarxisme is dan ook de zeis over iedereen en alles; zelfhaat ten top; iedereen even arm is ook gelijk. En gelijk, oja, 'gelijk' is de enige vorm van eerlijk. (wat moeten de cultuurmarxisten de natuur trouwens haten, want daar komen al die vervloekte verschillen vandaan; in de natuur zie je ook al zoveel verschillen; dat zich op de 'natuur met diversiteit beroept, heet in dat wereldje van de geestelijke engerdjes; 'een biologische essentialist'. Dan ben je dus 'n vogelvrije, te bestrijden Nazi.
Zo, dan bent u weer even bijgepraat over 't logica-taaltje van de cultuurmarxisten; dan 'snapt' u de redenaties van die geestelijke stoppels.

Der Paulie | 06-09-17 | 22:34 | 3

Er zitten allerlei taalfouten in dit tegeltje. Sorry. Maar de bedoeling is toch wel duidelijk, hoop ik.

Der Paulie | 06-09-17 | 22:41

Is het niet een natuurlijk fenomeen dat wanneer de superrijken multimiljardair worden, aan de andere kant de roep om gelijkschakeling groter wordt?

bodemloos | 06-09-17 | 23:11

Nog wat anders uitgelegd: marxisme en liberalisme streven beide gelijkheid na alleen doet het liberalisme dit door "gelijkheid van kansen" te genereren en marxisme door "gelijkheid van uitkomst". Het eerste is eerlijk, het tweede niet. Het enige wat Cultuurmarxisten hebben gedaan is het hele klassensysteem vervangen door een "opressiesysteem" waarbij je kleurtje, handicap, geaardheid etc. bepaalt waar je staat op de "privilegeladder". Hoe hoger je subjectief waargenomen privilege is, hoe meer je onderdrukt dient te worden terwijl mensen die laag op de privilegeladder staan allerlei voordelen te dienen ontvangen zoals o.a.: banen waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn, subsidies, kritiekloos niet onderbouwde argumenten verspreiden, andere mensen houden aan regels die niet voor hun gelden (zoals bijvoorbeeld racisme zijn tegenover blanken goedkeuren en zelfs aanmoedigen terwijl ze racisme tegenover iedereen met een kleurtje resoluut afkeuren). Sylvana met haar huis van 7 ton en godsvermogen aan alimentatie die ze van haar blanke exen vangt heeft altijd nog minder privilege dan een blanke bijstandsmoeder. Het is daarom ook onmogelijk erop te vertrouwen dat deze mensen wel zulke voorvechters van diversiteit zijn als ze zelf beweren aangezien Sylvana door haar vermogen niet automatisch ingedeeld is in het hokje met de geprivilegieerde mensen en de blanke bijstandsmoeder schijnbaar ook voor altijd vastzit aan haar geërfd privilege. Er is dus maar één uitkomst die deze ideologie kan hebben, en dat is eeuwige onderdrukking op basis van huidskleur, seksuele voorkeur, religie, politieke voorkeur etc. (sound familiar? *kuch* '40-'45 *kuch*).

IslamPislam | 06-09-17 | 23:27

Het feit dat een strontvlieg zichzelf geen strontvlieg noemt, betekent nog niet dat ze niet bestaan.

IslamPislam | 06-09-17 | 22:33

Soros is een cultuurmarxistische kapitalist.
Bankiers met exorbitante salarissen plus bonussen zijn extremisten.
Is het vreemd dat de mens exponentieel de weg kwijt is op basis van tientallen vormen van staatsinrichting, samenzweringstheorien, bijeenkomsten achter gesloten deuren, elkaar tegensprekende feiten, rijken rijker de armen armer, verzet daartegen, oneigenlijke subsidiering, oliedollars die terechtkomen bij moslims, werelburgers in global villages, vingers in de buurt van kernkoppen....
Gelukkig weten we nu dat het cultuurmarxisme de boosdoener is.
* inclusief censuurstikker op mijn naam

bodemloos | 06-09-17 | 22:22 | 2

@bodemloos. Ja, dit stukkie gaat alleen nog over het cultuur-marxisme. Van Rossem moet in deel 2 en 3 nog toelichten hoe de cultuur-marxisten hand in hand met de globalisten àlle grenzen willen opheffen. En hoe de islam in het kielzog van cultureel marxisten en globalisten de wereld wil veroveren (de islam zèlf gebruikt hiervoor al islamitische terreur en de islamitische 'vluchtelingen' die voor de islamitische terreur op de loop gaan en zich in de nu nog veilige gebieden op de planeet vestigen).
Maar laat Van Rossem na dit doorwrochte stuk eerst even op adem komen.

Aristotalloss | 06-09-17 | 22:32

Aristotalloss | 06-09-17 | 22:32
Dank voor de tip betreffende de rust.

bodemloos | 06-09-17 | 22:55

Wil men Han van der Horst voorbijstreven qua lengte van stukken?

zjuul | 06-09-17 | 22:19 | 1

Han van der Horst heeft dan ook heel wat uit te leggen.

ChatBot | 06-09-17 | 22:42

Dus tot twee weken geleden hadden hoogstens 10k mensen in Nederland van de term cultureel marxisme gehoord. Vervolgens schrijft Cliteur columpje op The Post Online en Twittert Baudet iets over dat de EU een cultuur marxistisch project is en ja hoor! De hele linkse goegemeente, die sowieso al 6 maanden in een Baudet stuip zit is triggggered!
VK en NRC gaan plots stukjes schrijven over hoe belachelijk het wel niet is dat zomaar over cultureel marxisme gesproken wordt. Dan wordt Sid Vicious van stal gehaald om voor de 'weldenkende mensen' duidelijkheid te scheppen bij Buitenhof in een gesprek waar de gespreksleider, Paul Witteman, overduidelijk geen zin in heeft. En om de verwarring te vergroten blijkt Sid een geniale gek te zijn die met geen mogelijkheid bij te benen valt als gesprek met hem niet rustig wordt begeleid door iemand die behoorlijk belezen is. De Linkse Kerk gaat middels Groene Amsterdammer vol op Nazi-jacht en ondertussen zit dus het halve land nu met een cultuur-marxisme complex opgescheept, Iedereen ter linkerzijde van FvD vraagt zich nu af: ben ik er ook een? Of ben ik er geeneen? En zo kabbelt een weekje FvD nieuws via cultuurmarxisme, rassenvermenging, met een vliegtuigje boven Martijn van Dam vliegen naar afwezigheid bij MH-17 debat weer naar het weekend toe.
Het is waarschijnlijk zelden voorgekomen dat een partijtje met 2 zetels zo totaal aanwezig is in het nieuws. Ben benieuwd naar volgende week!

Heinz-Spitfire | 06-09-17 | 22:15 | 1

als ik zo de reakties lees weet iedereen hier al veel langer wat cultureel-marxisme is, en is iedereen verdomd goed op de hoogte. De linkse kerk en journalisten hebben weer eens een trend gemist omdat ze al jarenlang alleen maar bezig zijn met elkaar na-praten in hun filterbubbel, en nu proberen ze wanhopig het nieuws na te jagen.

Tohuwabohu | 07-09-17 | 02:00

Emancipatie van de burger (àlle burgers): JA!
Vernietiging van onze samenleving door links fascistische, stompzinnige utopisten: over my dead body; NEE dus!
Lang leve het politiek liberalisme en de universele rechten van het individu!

Aristotalloss | 06-09-17 | 22:15

Goed stuk Van Rossem, hulde!

saintinel | 06-09-17 | 22:06

Van R: "cultuurmarxisme, ... het moet dood." -- Dat zinnetje zegt eigenlijk veel meer over het verschil in aanpak, nog buiten wat cultuurmarxisme zou betekenen en in welke context. Waar de moderne verschrikking ligt juist bij die angst om een ander idee, een "minderwaardig" (lees: slecht) idee of ideologie niet gewoon af te wijzen of te negeren, maar UIT TE MOORDEN. Omdat zeer slechte ideeën nu eenmaal zelden onschuldig zijn. De rampzalige gevolgen die men inschat is onderdeel van de reden dat je ze als "slecht" beschouwt uiteraard.

Het is als de RK kerk die allerlei krankzinnige (en wellicht een paar onschuldige or progressieve) cults uitroeiden om het eigen christelijke lichaam op aarde in stand te houden en beschaving erin te hameren met vuur en lood. Je kunt je afvragen of we ons echt wholesale tegen deze geschiedenis moeten keren door het te versimpelen als middeleeuwse "onderdrukking".

Niet alle ideeën zijn gelijk of gelijkwaardig. Sommigen moeten dood. Maar hoe roei je een daadwerkelijk onheilzaam idee uit zonder de mensen er achter onmenselijk te behandelen? Dat is een uitdaging. Maar roeien zul je moeten, en zo'n beetje met z'n allen in dezelfde richting als je niet eeuwig in een cirkel wilt blijven varen (forever 1999)..

GeenAccount | 06-09-17 | 22:05

Dit is geen artikel, dit is potdomme een boek! Wel een goed boek, dat dan weer wel.

MarcS | 06-09-17 | 21:58

"De achterblijver bepaalt de norm."
Zoonlief op de lagere school ging harder dan de rest. Er waren 8 (acht!) programma's voor achterblijvers. Geen lesmateriaal of programma voor voorlopers.
Slechts lesboeken met 'Fatima gaat naar de bakker...'
Daar is nederigland op ingericht. Willen presteren is een white privilige en verfoeibaar. Er komt een generatie van waaibomenhout aan. Met her en der een uitzondering die het wel begrijpt.

koolteer | 06-09-17 | 21:55

Onlangs las ik weer eens van zo'n doorgedraaide deugmens dat "asielzoekers" de nieuwe joden zijn. Hoor je ook wel eens zo'n gekkie zeggen over de moslims.

Ik heb het niet zo op dat soort Godwinachtige vergelijkingen. Maar als het dan toch moet, dan lijkt mij dat, in het huidige tijdsgewricht met alle beschuldigingen richting witman, de blanke autochtoon zo langzamerhand de rol van "nieuwe jood" krijgt toebedeelt. Overal krijgt de witman de schuld van en hij moet diep door het stof. Daarbij speelt de blanke policor elite zo langzamerhand de rol van Joodse Raad. Tot zover deze Godwin dan maar.

knerf | 06-09-17 | 21:54 | 6

Ware het niet dat de Frankfurter Schule dateert uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, volgens mijn jaartelling voor de Shoa.

Glasgow Argus | 06-09-17 | 22:32

Horkheimer en Adorno publiceerden hun Dialectiek van de Verlichting in 1947, en Marcuse's Eendimensionale Mens is van 1964, om maar eens twee hoofdwerken te noemen.

JTKDM | 06-09-17 | 22:46

JTKDM lijkt te insinueren dat alleen blanken in staat zijn tot genocide en derhalve hun recht tot leven hebben verspeeld, beiden zijn wat mij betreft onwaar.

sarcastro | 07-09-17 | 00:41
▼ 3 antwoorden verborgen

En dan heb je ook nog Sander Philipse. Wit, man en ik geloof ook hetero, maar de ultieme cultuurmarxist. Neemt iedereen de maat, het liefst lekker laf subtweetend. twitter.com/sanderphilipse

fredflange | 06-09-17 | 21:53

De rooien kunnen die op rechts wel dooien.

puntjeopdei | 06-09-17 | 21:48

#Teamsid

Mark_D_NL | 06-09-17 | 21:46

"The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist. And like that... he is gone."

Uit: The Usual Suspects

Poekieman | 06-09-17 | 21:46

Lekker stukkie!! Ik heb NRC stuk gelezen en dat van Groene Amsterdammer ook al.
Dat laatste daar kwam ik niet door heen. Precies zoals nu hier vermeld wederom de vuile verwijzingen naar bruine hemden in jaren 30, gelijkstellen van Baudet aan een gekkie zoals Breivik. Termen als paranoide rechts... man man het onbeert elke vorm van inhoudelijk objectiviteit.

Heb dat op FB van Groene Amsterdammer netjes laten blijken. Werd me uiteraard niet in dank afgenomen.

iustus | 06-09-17 | 21:45

Wil graag een bijdrage leveren aan deze uitermate boeiende discussie. Kan iemand mij uitleggen waar dit over gaat?

pissebed | 06-09-17 | 21:44 | 4

Blijf met je poten van onze verlosser Baudet af, daar gaat het om.

botbot | 06-09-17 | 21:52

Lees/ kijk Jordan B Peterson of Gad Saad eens, of denk eens aan Mao en zijn culturele revolutie plus 60 miljoen doden.

bijna_raak | 06-09-17 | 22:44

Uitleg 1: Rechtsen zijn zoals het rechtsen betaamd boos op dingen. Nu weten ze niet zo goed op wie ze boos moeten zijn, dus zijn ze boos op iedereen en de reden daarvoor is het door Breivik gepopulariseerde Cultuurmarxisme. Wat het is? Een of ander niet bestand gek complot waarin alleen rechtse gekkies geloven.
.
Uitleg 2: Benoeming voor het pogen Marxistische idealen door een culturele strijd (Als vervanger voor de gefaalde economische strijd). Niet arm of rijk, maar man vs vrouw. Wit vs blank. Transgender vs cis.

earrebarre66 | 06-09-17 | 23:26
▼ 1 antwoord verborgen

En dat terwijl cultureel marxisten juist een afrekening plegen met de klassenstrijd die de basis vormt van de marxistische waarheid.
Gramsci had door dat klassenstrijd verloren is wanneer de massa's van verworpen arbeiders in consumenten veranderen. De maatschappelijke ordening van de postmodernen is juist gebaseerd op een doorgeschoten onderdrukkingsgeloof, waarbij de werkelijke macht ligt bij degenen die de sluis van de subsidiestroom beheersen. En daar hebben de intersectionelen van feminisme 2.0 weer het hunne aan bijgedragen door een oneindige granulariteit aan de kaleidoscoop van onderdrukten toe te voegen. Het loopt alleen stuk op de prioriteitenladder. De burgerlijke blanke homo van nu is eindeloos minder interessant oo de schaal van onderdrukking als de vrouwenhatende asieleiser uit eritrea. Totdat de volgende onderdrukte zich aandient. Als maatschappelijk ordeningsmodel, derhalve, ongeschikt. Weg ermee.

Glasgow Argus | 06-09-17 | 21:42 | 1

Hear hear

Kladderadatsch | 06-09-17 | 21:59

Goed verhaal hoor. Al het linkse spul zoals de aangehaalde Van den Brink en Laroes en al die andere hoog intellectuele Twitteraars schieten meteen in hun regressieve reflex als er een keer op en in de MSM berichten verschijnen waar ze het niet mee eens zijn.
Vrijheid van meningsuiting geldt op die fora alleen voor hén, zij die het licht gezien hebben van hun religie.

Zitten compleet vastgeroest, niet bereid om écht open na te denken over de problemen van het land en de wereld, volgestouwd met allerlei dogma's, geen beweging in te krijgen.

Terwijl de andere kant juist wél in beweging is om het land en zijn mensen te beschermen tegen de doorgedraaide waanzin van links , van de EU, en van wat er momenteel allemaal aan aktivistische shit uit Amerika komt , om een paar dingen te noemen.

Als je dat doet ben je een racist een fascist en een nazi afhankelijk van het onderwerp.
Als hetero blanke man van boven de vijftig ben je sowieso niks meer waard, je kan beter zelf alvast in het graf gaan liggen.

Zwizalletju | 06-09-17 | 21:41 | 2

Hoho, eerst uw organen afstaan voordat u vrijwillig in uw graf gaat liggen.

Labtechnieker | 07-09-17 | 00:12

Wat zou ik meneer/mevrouw/het Labtechniker graag +10 geven voor deze rake opmerking

daytripper | 07-09-17 | 02:01

Amen, ik krijg spontaan zin om de bijbel te lezen omdat ik denk dat het individualisme hierin wordt verwoord en dit boek hiervoor het fundament is geweest door alle eeuwen heen in de Westerse wereld. Een goed voorbeeld is de toren van Babel dat sterk vergelijkingen vertoont met de huidige EU en hopelijk op dezelfde manier afloopt...

ProFail | 06-09-17 | 21:39

Vandaag werd bekend dat het Rijksmuseum onvoldoende diversiteit biedt. U weet wel, een museum dat kunst en geschiedenis toont van het Rijk der Nederlanden, van vóór de tijd dat SJW's het land naar de kleauten hielpen met hun multikul-gender-gedram. Wat te doen? Maken we er het 'We-horen-er-allemaal-bij-museum' van of zo?

marcoplarco | 06-09-17 | 21:36 | 2

Overigens was mijn tekst iets sterker dan dit, maar de auto-Joris ging niet akkoord. Waar kan ik klagen?

marcoplarco | 06-09-17 | 21:37

Oh ja, er was laatst ook een Engelstalige Quinsy in Schotland, die liep te mekkeren dat de Schotse geschiedenis te blank was: www.youtube.com/watch?v=lt1umirFdY4

Zou bijna denken dat er een agenda achter zit...

sarcastro | 07-09-17 | 00:34

Hear fucking hear!

blikjegrolsch | 06-09-17 | 21:36

Is nou een nazi gelijk aan een communist volgens de cultuurmarxisten?

Progresievelng | 06-09-17 | 21:34

Goed verhaal. Ik kom ook uit zo'n marxistisch gezin. Weerwoord werd met socialistische strijdliederen bestreden. Vreselijke kortzichtige mensen. Zo zijn zo overtuigd van hun gelijk. Ze noemen zichzelf progressief.
Progressief
Toenemend, uitbreidend, progressief verloop (= erger worden van een ziekte)

metdedag | 06-09-17 | 21:34

Cultuurmarxisme komt niet slechts vanuit marginale culturelen
het is inmiddels beleid van de meeste Westerse regeringen/overheden
met als top van de pyramide de EUSSR
Veranderinge, vernietiging van de (West)Europese cultuur en al haar waarden
wordt opgelegd vanuit Brussel, en haar vazallen in (nu nog) nationale regeringen en lagere, gewillige, handlangers op universiteiten en in de media

Tobi | 06-09-17 | 21:34 | 3

*marginale intellectuelen, niet culturelen
sorry, iets te veel zitten schuiven in m'n plempsel

Tobi | 06-09-17 | 21:38

Cultureel marxisme gaat om macht. Niet om minderheden. Die doen er helemaal niet toe, tenzij het versteviging van de macht voor de machthebbers oplevert. Daarna wordt de betrokken minderheid gewoon voor de volgende bus gegooid.

Glasgow Argus | 06-09-17 | 21:55

Elke ideologie cq religie draait om macht
en over 'wij' en 'de anderen' waarbij die anderen altijd op de tweede plaats (dien te ) komen
en maar te vaak onder de groene zoden

Tobi | 07-09-17 | 00:24

Mooi stuk, wisten wij reaguurders al 15 jaar + blessuretijd

Kaas de Vies | 06-09-17 | 21:32

Typerend kenmerk van cultuurmarxisten is het repressief de mond snoeren van een ieder die niet met hun eens is. Afwijkende geluiden worden simpelweg niet getolereerd. Het bestrijden van tegenstanders gebeurt niet inhoudelijk, maar door ze te etiketteren als racist, extreemrechts, sexist, Wilderiaan en, last but not least: fascist.

nick.name | 06-09-17 | 21:32

Juist. Dankzij het cultureel Marxisme hebben we geen vrijheid van meningsuiting, maar vrijheid van deugende meningen. Bah, bah, bah.

Kiwi45 | 06-09-17 | 21:28

Hmmm... daar ging het deksel van de ark des verbonds even open en gelijk weer dicht. Blijkbaar een open zenuw geraakt daar *lol

Sarcastisch varken | 06-09-17 | 21:25

Ik ben een (ultra) hoogopgeleide blank-blond-witte patriarchaatnazi and proud of it. Ik geniet dagelijks van het slachtoffergejank van de zieken, de zieligen, de nooddruftigen en de inferieuren. Wellicht sta ik dezen op een zonnige dag, wanneer mijn humeur het toe staat, het toe om mijn ruiterlaarzen eens te poetsen!

echt_links | 06-09-17 | 21:24 | 4

Ja, mijnheer rattenvanger XL heeft de prijs gewonnen en mag mijn Stiefel eens goed oppoetsen. Succes ermee!

echt_links | 06-09-17 | 21:57

... ... en u dacht echt leuk/lollig te zijn met deze reactie.
Ga in een hoekje zitten huilen, doet u nog iets goeds vandaag.
Sneuneus. Evocatus

Evocatus | 06-09-17 | 23:32

Zeg evocatus: je reactie is weer ns sub omni canone! Dat kan beter, prutsertje!

echt_links | 07-09-17 | 00:35
▼ 1 antwoord verborgen

Liever een cultuurmarxist dan types als Afolf Hitler of Stalin. Eerlijk is eerlijk.

Bakito | 06-09-17 | 21:23 | 6

@Bakito Vervang in de gemiddelde vooroorlogse Sovjet tekst het woord "koelak" door "PVV'er", en je leest de gedachtespinsels van onze cultuurmarxisten.

nick.name | 06-09-17 | 22:10

Stalin zou de uitwerking van cultureel marxisme we mooi hebben gevonden. Deconstructie die de westerse samenleving ontregelt in plaats van het goede oude Marx-Engels begrip van de "Verelendung". Maar dat zou voor de bloeddorstige dictator in Josef Stalin toch weer te verweekt zijn geweest. Verder kan je van de Georgische priesterstudent Dzjoegashvili veel zeggen, maar een nationalist is hij nooit geweest. Dat is wat hem van Adolf Schickelgruber onderscheidt. Plus het feit dat Stalin meer doden op zijn geweten heeft. Maar nog steeds minder dan Mao, dat dan weer wel.

Glasgow Argus | 06-09-17 | 22:17

Zoals Mao en zijn culturele revolutie met 60 miljoen doden zeker?

bijna_raak | 06-09-17 | 22:47
▼ 3 antwoorden verborgen

Hoef het niet eens te lezen, hooglinksche menschen zullen nooit begrijpen dat ze diep religieus zijn en dingen gewoon niet rationeel benaderen. Gewoon onder zachte dwang naar hun kamer begelejden.

Bokito ergo sum | 06-09-17 | 21:19

En dit zou ook op de NPO moeten komen. Maar zoals Sven Hulleman al zei in een Weltschmerz-aflevering: dit soort onderwerpen worden niet besproken, want het is te moeilijk voor Matthijs van Nieuwkerk.

zwarte_weduwe | 06-09-17 | 21:19

Bij de islamofascisten van de Joop gaat het over niets anders. En die hebben de waarheid in pacht.

eerstneukendanpraten | 06-09-17 | 21:16

Zo is het.

Alexis de T. | 06-09-17 | 21:15

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl