Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europese Patriotten - 'Onze cultuur is de beste', een interview met Jaffe Vink

In letter & geest, gelardeerd met herinneringen en gedichten en dergelijke

Jaffe Vink (Scheemda, 15 juni 1951) studeerde filosofie in Amsterdam. Hij werkte voor het Studium Generale van de Universiteit van Amsterdam, was bedenker en chef van de bijlage Letter & Geest van dagblad Trouw en oprichter en hoofdredacteur van het weekblad Opinio.

Vink: We hadden een debat in de Balie georganiseerd over de multiculturele samenleving. Een gewichtig gezelschap op het podium. Aan het woord was een filosofe die de lof zong van de stad met 187 soorten immigranten. Het was in het najaar van 2001. Plotseling stond er in de zaal een jonge zwarte vrouw op, die met felle kritiek kwam. Het werd doodstil. De toehoorders wisten niet wat ze overkwam. Ayaan Hirsi Ali werkte toen nog bij de Wiardi Beckman stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Mijn compaan Chris Rutenfrans sprak haar aan de bar van De Balie: schrijf! Ze schreef ‘Gun ons een Voltaire’.

Dat was het begin. Haar eerste artikel. Het staat nu geafficheerd als haar beroemde pleidooi na 9/11: ‘Laat ons niet in de steek. Gun ons een Voltaire’.

Na de moord op Theo van Gogh in 2004 organiseerde ik een jaar lang bijeenkomsten in mijn huis in de Van Miereveldstraat in Amsterdam. De groep bestond uit Ayaan, Paul Scheffer, Sylvain Ephimenco, Paul Cliteur, Herman Philipse, Hans Jansen, Afshin Ellian en Leon de Winter. Op zo’n avond waren er zes man beveiliging in huis en vier op straat. Ayaan was het belangrijkste doelwit van de moslimterroristen, vanwege de film Submission die ze met Van Gogh had gemaakt. Maar tussentijds werd Ayaan met een vliegtuig naar de Verenigde Staten gebracht. Ontvoerd voor haar veiligheid. Vier dagen na de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001 publiceerden we een artikel van de Amerikaanse journalist Robert Kaplan: ‘De terugkeer van de geschiedenis’: “Het tijdperk na de Koude Oorlog zal in de toekomst beschouwd worden als een twaalfjarig bestand.” 

Het was een reactie op de visie van de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama die na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ineenstorting van het communisme, de overwinning van de westerse liberale democratie en daarmee 'het einde van de geschiedenis' proclameerde. We leven in een historische tijd. 

In 1988 begon ik bij Trouw. Ik had tien jaar filosofie gestudeerd. Daarna heb ik bij het Studium Generale een literatuurafdeling opgezet. Werkgroepen over literatuur en filosofie en een reeks lezingen over poëzie, in het Splendide Hotel. Johan Polak,  uitgever, essayist, bibliofiel, vertaler en mecenas, citeerde bij een lezing over Leopold hele gedichten uit zijn hoofd, tot hij het een seconde niet wist. Neerlandicus Enno Endt, de vader van David, zat in de zaal en ging feilloos door met de volgende zinnen. Uit die tijd heb ik veel contacten overgehouden. 

Wantrouwen, bakkeleien, de poot stijf
Van een vriend hoorde ik dat de hoofdredactie van Trouw het plan had voor een nieuwe bijlage maar het plan vorderde niet. De krant had één bijlage, op zaterdag, bijgenaamd de luxe. De nieuwe bijlage moest een ‘levensbeschouwelijke’ bijlage worden. Het leek me prachtig, zo’n bijlage. Ik schreef een plan. Ik maakte een ontwerp voor zes edities. En ik had een naam: Letter & Geest.

De naam had ik gejat van de schrijver Frans Kellendonk, van zijn spookverhaal Letter en geest. Ik vroeg hem om toestemming. Hij schreef terug: ‘De naam Letter & Geest kun je gerust gebruiken – tenslotte heb ik die titel ook zelf weer gejat van Paulus’. 

De hoofdredactie was enthousiast, de redactie niet. Ik was zo naïef om te denken dat een open discussie met de redactie mogelijk was, maar in die kantoortuin heerste wantrouwen tegen de hoofdredactie, wantrouwen tegen vage dingen als levensbeschouwing, wantrouwen tegen iemand van buiten. Dat kon die redactie: wantrouwen, bakkeleien, de poot stijf.

Buiten mij om werden door een slimme adjunct vier werkgroepen opgericht om te debatteren over het nut van Letter & Geest. Er was veel weerstand: ik was ‘een omgevallen boekenkast en had geen journalistieke ervaring’. Daarom moest ik begeleid worden  - dat wilde de redactie -  door een werkgroep die ging brainstormen. De brainstorm kwam met embryo’s en aids, zorgelijke toestanden en ethisch slijm. Ik zei dat ik geen zin had in een zwakzinnigenkrant. Ik wilde chef worden, met een goed budget zodat ik mensen van buiten kon aantrekken. Mijn geluk was dat Letter & Geest vanaf het begin gewaardeerd werd door een goed deel van de lezers. En de hoofdredactie beschermde me. Ik veroverde een grote vrijheid. Ik kreeg een grote vrijheid. 

Rouwzang zonder muziek
Op zondagavond 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. Eén ding was zeker: dit was kopij voor een week, voor een maand en langer, voor alle kranten, voor radio en televisie. 

Wat kun je ’s maandags doen voor een vrijdagse bijlage die op woensdag klaar moet zijn? Ik belde de dichteres Judith Herzberg: ‘Zou jij …’

‘Ik ga op reis. Ik sta op punt van vertrek. Neem Dirge without music van Edna St. Vincent Millay. Rouwzang zonder muziek. Dat is een prachtig gedicht.’ Ik kende Edna St. Vincent Millay niet, ik zocht haar Rouwzang op: I am not resigned to the shutting away of loving hearts in the hard ground. ‘Ik leg mij niet neer bij het wegbergen van liefhebbende harten in de harde grond.’

Ik belde Jan Eijkelboom, de dichter van de regel die staat gebeiteld in een kademuur op het mooiste punt van Dordrecht, het Drierivierenpunt, met uitzicht op de Beneden Merwede, de Noord en de Oude Maas: Wat blijft komt nooit terug.  Eijkelboom vertaalde de Dirge

Een gedicht van vier kwatrijnen. Zestien regels. In het midden van zo’n grote witte pagina – formaat: 60 x 75 cm – stond pontificaal het gedicht met zijn vertaling. Dat dat mocht: wat een vrijheid:

I am not resigned to the shutting away of loving hearts in the hard ground.
So it is, and so it will be, for so it has been, time out of mind:
Into the darkness they go, the wise and the lovely.
 Crowned
With lilies and with laurel they go; but I am not resigned.

Lovers and thinkers, into the earth with you.
Be one with the dull, the indiscriminate dust.
A fragment of what you felt, of what you knew,
A formula, a phrase remains,—but the best is lost.

The answers quick and keen, the honest look, the laughter, the love,—
They are gone.
 They are gone to feed the roses.  Elegant and curled
Is the blossom.
 Fragrant is the blossom.  I know.  But I do not approve.
More precious was the light in your eyes than all the roses in the world.

Down, down, down into the darkness of the grave
Gently they go, the beautiful, the tender, the kind;
Quietly they go, the intelligent, the witty, the brave.
I know.
 But I do not approve.  And I am not resigned.

En de vertaling, zoals die in Trouw kwam: 

Ik leg mij niet neer bij het wegbergen van liefhebbende harten in de harde grond.
Zo is het en zo zal het zijn, want zo is het geweest, tussen nu en weleer.
Zij betreden het duister, de lieflijken en de wijzen. Bekroond
met lelies en gelauwerd gaan zij heen, maar ik leg me er niet bij neer.

Minnaars en denkers, in de aarde met jullie, in de kist.
Wees een met het doffe stof dat van geen onderscheid weet.
Een brokstuk van wat je voelde, van wat je wist,
een formule, een zinsnede blijft - maar het beste is heen.

Het gevatte antwoord, de eerlijke blik, het lachen, de liefde,
het is er niet meer. Ze zijn de rozen gaan voeden, Gekruld, elegant
is de bloesem, welriekend de bloesem. Ik weet het. Maar ik keur het niet goed.
Kostbaarder was het licht in je ogen dan alle rozen van het land.

Neer, neer, neer, de duisternis in van het graf
gaan zij zachtjes, de mooie, de tedere vrouw, de vriendelijke man gaan heen;
rustig gaan zij, de intelligente, geestige mensen.
Ik weet het. Maar ik keur het niet goed. En ik leg me er niet bij neer.

Een monomane terrorist
Wat ook mocht: een artikel van 23.197 woorden. In de krant waren het twee achtereenvolgende bijlagen van Letter & Geest. Acht pagina’s: wat een vrijheid. Het was een artikel van de Oostenrijkse schrijver Peter Handke, dat in januari 1996 in de Süddeutsche Zeitung was verschenen: Een winterreis naar de rivieren de Donau, de Sava, de Morawa en de Drina of Gerechtigheid voor Servië. 

In november 1995, kort voor het tot stand komen van een vredesakkoord op de Balkan, reisde Handke door Servië. Vier jaar lang volgde hij de berichtgeving over de oorlog en geloofde niet wat hij las en zag: het eenstemmige koor waarin Serviërs tot booswichten en agressors werden gebrandmerkt. Hij beschrijft het dagelijks leven en bekritiseert de vastgeschreven taal en de verstarde beelden van de media, hij hekelt de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel en Le Monde, en de Franse filosofen Alain Finkielkraut, André Glucksmann en Bernard-Henri Lévy. Zijn literaire verslag gaat de strijd aan met de journalistiek.

De publicatie in de Süddeutsche Zeitung ontketende een golf van reacties in Duitsland, maar ook in Italië, Frankrijk en Spanje. De welgezinde reacties waren in de minderheid. Een dag na publicatie van de eerste aflevering in de Duitse krant reageerde de Franse filosoof André Glucksmann al in de Italiaanse krant Corriere della Sera: Handke is een ‘monomane terrorist’. 

In Nederland kwam een ingezonden artikel op de opiniepagina van Trouw van Arie Oostlander, voormalig directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA en europarlementariër met ‘cultuur’ in zijn koffer. Balkenende noemde hem zijn geestelijk vader. Kop van het artikel: ‘Racisme in literaire verpakking’. Eerste zin: ‘Katernen lang kreeg de, mij onbekende, schrijver Peter Handke de kans om in deze krant zijn dubieuze verhaal over de oorlogen in ex-Joegoslavië te brengen’. 

Had ik een artikel geplaatst van een racist en monomane terrorist? Over Handke is veel te zeggen maar een racist en monomane terrorist? Het artikel van Handke verscheen later als boek bij Meulenhoff. In 2019 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur. 

In 1993 schreef ik een artikel met als titel: Ik schuif het gordijn opzij en ik zie een man met een pistool

's Avonds kijk ik naar de televisie. Er is veel rumoer op straat. Stationair draaiende auto's, geschreeuw en getoeter. Ik schuif het gordijn opzij, er komen zo'n acht mannen uit de kroeg aan de overkant gerend, ik hoor een schot, ik zie een man met een pistool. Er valt geen lijk te bekennen, maar ik bel toch maar de politie. In de straat waar wij wonen, middenin de Amsterdamse Pijp, zijn in een cirkel van dertig meter drie etablissementen: een Surinaams café, een Marokkaans koffiehuis, en nog een coffeeshop waar alles door elkaar heen loopt, inclusief Algerijnen en Turken.

En er kwam meer. Zes jaar later schreef Chris Rutenfrans, criminoloog van beroep, die ik had binnengehaald als redacteur voor Letter & Geest, een artikel over de hoge criminaliteit onder Antillianen en Marokkanen, onder de kop: ‘Onze cultuur is de beste’. Het veroorzaakte consternatie op de redactie. Hier een fragment: 

“Onze cultuur is de beste. Het bewijs daarvoor leveren de grote aantallen mensen uit andere culturen, die hier naartoe komen om te ontvluchten aan de honger, armoede en onderdrukking in hun eigen land. Het omgekeerde komt veel minder voor. Alle economische en politieke vluchtelingen die naar het Westen trekken, stemmen met hun voeten voor de Westerse cultuur en tegen hun eigen cultuur. Zij vinden onze cultuur beter omdat ze meer kansen biedt op welvaart en omdat ze de mensenrechten niet alleen met de mond belijdt maar ook in de praktijk brengt. De kern van de westerse cultuur is dat aan het individu een autonome waarde wordt toegekend, een waarde onafhankelijk van afkomst, bezit, sekse, of politieke voorkeur. Die autonome waarde van het individu ligt niet alleen ten grondslag aan de vrijheid die politieke vluchtelingen, maar ook aan de welvaart die economische vluchtelingen hier zoeken. Van mensen die hun eigen cultuur hebben opgegeven om toe te treden tot de onze, mag je verwachten dat zij zich die cultuur ook eigen maken en voor hun kinderen de voorwaarden creëren om er deel aan te hebben. Kort gezegd: ze moeten met ons meedoen.”

Dertig jaar dooddoeners
In januari 2000 publiceerde Paul Scheffer zijn essay ‘Het multiculturele drama’ in NRC Handelsblad. Ik kende hem nauwelijks maar belde hem op: ‘Ik vind het een fantastisch stuk. Mag ik het ook in Letter & Geest publiceren?’

Ja, natuurlijk, zei hij, maar gaat je dat lukken? Het lukte niet. Voor bijzondere gevallen is de afspraak om even met de hoofdredactie te overleggen. De toeschietelijke adjunct-hoofdredacteur die ik hierover belde was deze keer niet toeschietelijk. Dat kon echt niet, een stuk dat al in de NRC had gestaan. Ik vond het geen enkel bezwaar, maar dat hielp niet. 

‘Het multiculturele drama’ is het meest geciteerde artikel van de afgelopen decennia. Het heeft op ongekende wijze de ruimte geschapen voor het debat. Dat was ook te merken aan Letter & Geest. Trouw-redacteur Gerbert van Loenen kwam in maart met een stuk met een panklare titel: ‘Hoeveel immigratie willen we?’

Zijn aanleiding was de prognose van het Sociaal Cultureel Planbureau dat in 2015 in de vier grote steden de meerderheid van de inwoners allochtoon zou zijn. ‘Over de wenselijkheid van deze ingrijpende maatschappelijke verandering is in Nederland nooit een debat gevoerd. Dat werd gesmoord in een reeks van argumenten, kreten, oprispingen, dooddoeners, bezweringsformules en drogredenen.’ Van Loenen gaf in dit artikel een overzicht van dertig jaar dooddoeners. 

Laat ik een paar noemen:
Winst voor allen – Het is een verrijking, de multiculturele samenleving.

Berusting – We zijn nu eenmaal immigratieland. 

Verdragsverplichtingen – We hebben nu eenmaal het vluchtelingenverdrag ondertekend.

Personificatie – Heb je dan wat tegen Karim?

Verbod om op te tellen – Je weet niet eens het verschil tussen een asielzoeker en een Surinamer.

Economische noodzaak – We hebben de immigranten nodig om straks onze AOW te helpen betalen.

Geduld – Het komt vanzelf goed als de tijd verstrijkt.

Kosmopolitisme – Ach ja, voor jullie is het natuurlijk nog erg wennen.

Sociaal-economische, niet-culturele verschillen tellen – Het ligt aan de huizen.

Verwijzing naar de holocaust – In de jaren dertig hebben we ook de grens gesloten voor joden die uit Duitsland wilden vluchten, en we weten wat er met hen is gebeurd.

Angst voor sentiment – Je lijkt wel xenofoob!

Verdachtmaking – Je lijkt op Haider.

Woordverboden – Dat woord wil ik hier niet horen.

Universalisme – Je mag geen mensen uitsluiten.

Angst om te kwetsen – een discussie over immigratie is kwetsend voor allochtonen die hier al wonen. 

Elke generalisatie is een vooroordeel – Het doet er niet toe of het een Turk was die schoot.

Tot besluit schrijft Van Loenen: “Hoogste tijd dus om een fatsoenlijk immigratiedebat te gaan voeren, om te beginnen op de plaats waar het thuishoort: in de volksvertegenwoordiging. Voordat zo'n debat op gang kan komen, moet er eerst open en eerlijke informatie zijn. De Kamer zou van de regering een jaarlijks rapport kunnen eisen waarin precies wordt aangegeven hoeveel immigranten er het laatste jaar zijn bijgekomen, uit welke landen, op grond van welke reden. Ook zouden eerdere jaargangen immigranten kunnen worden gemonitord: hoeveel jaar duurt het voor zij werk vinden, hoe vaak halen zij op hun beurt een partner uit hun land van herkomst, hoe vaak slagen zij, hoe vaak falen zij, hoeveel criminaliteit komt er onder hen voor, hoe vergaat het hun kinderen?”

Twee weken later schrijft Chris Rutenfrans het artikel ‘Hoeveel immigratie willen we (2)’ Hij heeft een artikel opgeduikeld, ver weggestopt in een klein wetenschappelijk tijdschrift, geschreven door de Leidse politicologe Margo Trappenburg. Zij gaat, met behulp van de politiek-filosofische theorieën van de Amerikanen Bruce Ackerman en Michael Walzer, op zoek naar criteria voor een rechtvaardig immigratiebeleid. Het gaat daarbij om de instanties waarmee nieuwkomers worden geconfronteerd, wanneer zij nog werkelijk nieuwkomers zijn: de woningbouwvereniging, de buurt, de school, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, de bijstand. Het is volgens Trappenburg de opnamecapaciteit van dit soort instanties, die een grens stelt aan het aantal nieuwkomers dat toegelaten kan worden. Trappenburg laat zien hoe dat in zijn werk gaat op de basisschool, in de buurt en op de arbeidsmarkt. Bij de basisschool merkt zij, dat als er een groot aantal kinderen van immigranten op school komt, het gewone lesprogramma ernstig wordt aangetast. Haar conclusie: ‘De basisschool is niet langer een school, maar een doorgangsinstantie voor nieuwkomers geworden, vergelijkbaar met een asielzoekerscentrum.’ Het artikel is een aanrader voor de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050. 

In 2005 verscheen een bundeling van 39 artikelen uit Letter & Geest onder de titel: ‘De terugkeer van de geschiedenis’. Van Bernard-Henri Lévy tot Wouter van Dieren, van Theodore Dalrymple tot Luuk van Middelaar en van Betsy Udink tot Norman Podhoretz. En ik kan moeilijk ontkennen, Arthur, dat Letter & Geest aandacht heeft besteed aan het neoconservatisme. 

Let's start a magazine
In 2006 heb ik het pand verlaten. Ik heb er achttien jaar gewerkt. Ik was het zat, al die agressie en haat tegen mijn katern. Vanuit de kantoortuin van Trouw vooral, maar ook vanuit andere media. Die kantoortuin – de kolchose noemde ik het en dat was ook niet aardig. En een smaldeel van de redactie heeft me wel gesteund. Ik wil nog altijd een keer naar Feyenoord met de Rotterdamse journalist Adri Vermaat, die net een boek heeft gepubliceerd over zijn club: Onderweg naar Feyenoord. 

Op 4 juni werd het katern Letter & Geest door de al lang veranderde hoofdredactie opgeheven. In de allerlaatste editie schreef Henri Beunders, hoogleraar in Ontwikkelingen in de Publieke Opinie: 

“Zo kreeg de geschiedenis van het katern L&G in de eerste helft van zijn bestaan de trekken van ‘een spookverhaal’, om met Kellendonk te spreken, waarin soms huizenhoge golven rolden tussen het eiland dat L&G binnen de krant was geworden, en het vasteland van de redactie. Op die redactie reageerde men met steeds groter afgrijzen op die wekelijkse apostolische brieven over ‘de verderfelijke aard’ van achtereenvolgens ‘euthanasie’, ‘de multiculturele samenleving’, ‘de islam’, ‘de teloorgang van de natiestaat’ en ‘ ‘klimaatverandering door menselijk toedoen’ gesteund door eer een legertje scribenten met opvattingen als houwelen.”

Houwelen, Henri?

Ik heb daarna het weekblad Opinio opgericht, geïnspireerd door een gedicht van E. E. Cummings: “Let's start a magazine". 

let's start a magazine
to hell with literature
we want something redblooded
lousy with pure

reeking with stark
and fearlessly obscene
but really clean
get what I mean

let’s not spoil it
let’s make it serious
something authentic and delirious
you know something genuine like a mark

in a toilet
graced with guts and gutted
with grace

De eerste Opinio verscheen op 18 januari 2007, in een oplage van 350.000 exemplaren.  Zakelijke directeur van Opinio was Huib Schreurs, voormalig directeur van Paradiso en van De Groene Amsterdammer.

De redactie bestond uit Diederik Boomsma, Jan Stassen, en Jan Wynsen. Tot de medewerkers behoorden Ayaan Hirsi Ali, Anne Applebaum, Benno Barnard, Antoine Bodar, Frits Bolkestein, Paul Cliteur, Theodore Dalrymple, Afshin Ellian, Sylvain Ephimenco, Derk Jan Eppink, Piet Gerbrandy, Hans Jansen, Andreas Kinneging, Xandra Schutte, Roger Scruton, Bart Jan Spruyt, Yoram Stein, Henny Vrienten en Elly de Waard. Opvallend was dat het naar eigen zeggen 'links-conservatieve' tijdschrift geen foto's, cartoons of advertenties bevatte. Voormalig Philips-bestuurslid en ICT-ondernemer Roel Pieper nam een groot deel van de investering voor zijn rekening. 

Ik liep al lang met plannen voor een tijdschrift. Tijdens de presentatie van zijn God’s Gym,  besloten Leon de Winter ik Opinio te beginnen. De Winter had al veel stukken voor mij geschreven na 9/11. 

Het proces dat ik aan mijn broek kreeg van premier Balkenende, luidde de ondergang van Opinio in. Ik verzon een pastiche, getiteld De geheime rede van Balkenende. Het was een pastiche. Ik had zogenaamd de hand gelegd op een geheime rede van Balkenende, na het uitkomen van de film Fitna van Geert Wilders. Mijn pastiche viel niet zo goed. De strekking: Balkenende riep op een zondagavond 30 getrouwen bij zich. Hij wilde een paar zaken duidelijk maken: ik heb niet deelgenomen aan het debat over islam, en laat mij ook niet gijzelen door Geert Wilders.  Die hele islam, ik vind er niet veel aan, en we moeten trots zijn op ons christendom. 

Het kort geding verloor Balkende grandioos. De rechter oordeelde dat het overduidelijk een verzinsel is dat op karikaturale wijze het gebrek aan polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt. Toen begon de staat een bodemprocedure en zei Roel Pieper, mijn financier, dat hij om allerlei redenen geen ruzie wilde met een minister-president. Hij stopte de financiering. Einde oefening.

Ik reageerde nog één keer op Balkenende, in de open brief Ammehoela.

Mijn vraag aan u is: waarom vindt u het zo lastig om over de islam te praten? Waarom kunnen we niet komen tot een normalisering van het debat? Waarom reageert u zo krampachtig? Waarom dramatiseert u de hele boel? Waarom heeft Wilders het debat maandenlang beheerst? Waarom zegt u niets? 

In 2019 heb ik de Bende van de Vooruitgang opgericht, omdat ik tegenwicht wil bieden aan de doemdenkers, cultuurpessimisten en vooruitgangsloochenaars allerwegen die vandaag de tijdsgeest domineren. Optimisme is een plicht, zei Karl Popper. Dat is ons nog te zuinig, alsof je optimistisch moeten blijven tegen beter weten in, in weerwil van alle rampspoed en ellende. In werkelijkheid wordt optimisme ondersteund door harde feiten. We treden op met een revu. Vijf schrijvers op het podium. We prijzen de overwinning op armoede, ziekte, onwetendheid en onderdrukking. Ze betogen: met ambitie, innovatie en creativiteit pakken we ook nieuwe problemen aan. Een duizelingwekkende voorstelling met inhoud en inspiratie. Met: de waarheid achter de Aardappeleters, muziek van de onfortuinlijke Bach, de beste uitvinding uit de geschiedenis (die wel een beetje stinkt), filmpjes met humor om te lachen, een rondgang door het paradijs dat we “supermarkt” noemen, het wonder van het broodrooster – en nog veel meer. Zoals onze artistiek leider zegt: “Korte sketches, paar monologen, een dansje. Niet van dat zwaarmoedige. Helemaal goed.

Naschrift van de interviewer
Ik wil deze aflevering van Europese Patriotten graag afsluiten met een fragment van Jaffe Vink dat mij zeer aanspreekt. Het komt uit Hollandse stellingen

"We kunnen niet met geweld omgaan. Niet met crimineel geweld en niet met terroristisch geweld. Niet met messen en niet met clusterbommen. Democratie en geweld - dat is een probleem. We hebben de kunst van de zelfverdediging verwaarloosd. We denken dat het vrede is, maar we leven in een uitgewoond idee van vrede. We zijn allemaal, links en rechts, doorgefourneerde democraten geworden, die niet altijd beseffen dat er buiten de democratie ook nog een wereld is. Het lijkt erop dat we een besef van onheil, dat nodig is om gevaar te signaleren, hebben verloren. 'Ik heb een schuilhut in het bos. Daar hurk ik, / een gedeserteerd soldaat, laag aan de grond. / Een geur van aarde en gevaar. De wind / brengt flarden van een onrustbarende muziek.' (Anna Enquist: Soldatenliederen)

We denken dat we aardige en vriendelijke mensen zijn in een klein en vredig land, we lopen te koop met onze mensenrechten, we nemen de tijd om de vorige oorlog te verwerken, we zien in elke vreemdeling - déjà vu - een vluchtende jood, we noemen ons land een polder en hebben een Stofjas als minister-president, we voeren een dialoog met de islam, we gaan met het geweer op de schouder de wereld in om vrede te stichten, maar keren teleurgesteld terug uit een Balkandorp dat niet veel groter is dan Broek in Waterland, en we nemen de tijd om die teleurstelling te verwerken, we hadden er niet op gerekend dat de strijd daar anders wordt gevoerd, niet een beetje anders, maar echt anders, en wanneer sommige van die strijders ineens in ons kleine, vredige land opduiken, dan blijken die ook echt anders te zijn, die gebruiken hard geweld. 'Dat heeft te maken met hun volksaard', zegt de Amsterdamse politiecommissaris Joop van Riessen. 'Dat hoef ik niet uit te leggen. Als je kijkt naar de oorlog in voormalig Joegoslavië, dan zou je bijna zeggen: het geweld zit in hun genen. Het gemak waarmee jij je pen vasthoudt, daarmee schieten zij hun Uzi-pistool leeg.' Hard geweld - daar zijn we helemaal niet op bedacht, omdat we in beslag worden genomen door onze goede bedoelingen en onze humanitaire zoetsappigheid, omdat we vervuld zijn van het idee dat de wereld zich voegt naar onze parmantige denkbeelden over tolerantie en vrijheid. Zo gaat dat in onze polder. Alles verwatert en de minister spreekt de taal van de eend. Maar het is de vraag of onze consensus-mentaliteit in alle gevallen het hoogste goed is. De Amerikaanse journalist Robert Kaplan noemt - in zijn opstel 'De gevaren van vrede' - consensus de dienaar van het kwaad. 'Het vermogen om het kwaad te bestrijden vereist het vermogen om doortastend, meedogenloos en zonder consensus op te treden.' Het lijkt wel of het nooit waait in onze democratische polder. En als het waait, dan is het zelden een wind die flarden brengt van een onrustbarende muziek.

Jaffe Vink publiceerde onder andere:

Holy Shit!

De uitvinding van patatfriet

Wie is er bang voor de vooruitgang?

Het gifschip

Brief aan mijn Dochter

Reaguursels

Inloggen

Drukpers van De Andere Krant kapot?

blikjegrolsch | 04-06-23 | 08:51

Help yourself, then everyone will help you. - Nietzsche

Ezekiel - help_urself
https://www.youtube.com/watch?v=Fotv819llvQ

Hevvlan Demuru | 04-06-23 | 08:51

Definiëer "de beste", voor een andere cultuur is dat "de sterkste" en dat is een beetje jammer voor "de beste".

Sneerpoets | 04-06-23 | 08:51

Geweldig, Arthur. Om deze persoon nog even uit het stof te halen . In het begin van deze eeuw liet niet alleen GeenStijl van zich horen; Opinio en wat later : The Post off line kondigden zich aan. Ik voelde me meteen thuis en wilde alles er van lezen en weten. Zo ook met het boek van Jaffe Vink: Hollandse Stellingen. Ik lees het opnieuw. Wat opvoeding niet kan doen; ik merk aan mijn opgroeiende kleinkinderen dat er nog steeds een vrije geest aanwezig is en in hen wordt doorgegeven.

antonconstandse | 04-06-23 | 08:28 | 1

Dat laatste ben ik wel met je eens, opvoeding is key. Mijn zoon (15) moet ook niks van die onzin weten en met hem vele klasgenoten (zit op zogeheten 'blanke school').

Ichneumonidae | 04-06-23 | 08:37

Kandidaat Trump blijft feitenvrij roepen dat hij de vorige verkiezingen won, en YouTube/Google besluit na 2 jaar onzinclaims hierover niet langer te verwijderen. Moraal: als nonsens populair is maakt Big Tech er altijd ruimte voor
twitter.com/tomjanmeeus/status/166491...
Let that sink in.

cugel | 04-06-23 | 08:24 | 7

@Duwbak_Linda | 04-06-23 | 08:35: Aan dat eerste ('In principe valt het verkondigen van lulkoek, quatsch en onzin onder de VvMU') heb ik wel mooi te danken dat ik nog op GS terecht kan;).
Niet als enige trouwens.

Ichneumonidae | 04-06-23 | 08:43

@Ichneumonidae | 04-06-23 | 08:43:
Ja als je dat gaat verbieden dan stopt alles. En soms blijkt later dat er tussen de onophoudelijke stroom lulkoek, quatsch en onzin toch een kern van waarheid te zitten. Rare zin, koffie.

Duwbak_Linda | 04-06-23 | 08:48

Dat is inderdaad wel iets om eens goed op je in te laten werken:” als nonsens populair is maakt Big Tech er altijd ruimte voor”.

ratelaar | 04-06-23 | 08:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Gedeeltelijk on topic:
Mark Harrison schrijft op Quora, als antwoord op de vraag Waarom Brexiteers geloven dat de UK buiten de EU economisch sterker zal zijn:
"I voted Remain, but I’m going to try to answer the question honestly.

The economic argument for Brexit is that European legislation / regulation is determined by what’s best “on average” for Europe, from the industrial heartland of the Rhine Valley through to rural areas of Greece.

There is no particular reason to believe that this average will happen to be the same as what’s best for the average in the UK.

So the UK setting financial and fiscal policy for itself based on what’s best for the UK might end up with a different set of rules and regulations…

… whether that’s higher environmental standards than the rest of Europe is willing to agree to, or different interest rates or different sales tax rates (outside the European bands), the decision will remain with the UK.

In addition many of the trading regulations at the European level have been negotiated, picking food production as an example, to protect European farmers in warmer climates.

The UK may prove better off by being allowed to reduce tariffs on pak choi because there are no UK growers to protect.

I voted remain because I believed it would take decades for the net benefits of these arguments to outweigh the losses caused by leaving the free market. however I am willing to accept that there are benefits to Brexit."
www.quora.com/Why-do-Brexiteers-think...

cugel | 04-06-23 | 08:06 | 11

@cugel | 04-06-23 | 08:50: Toen Terphuis naar Nederland kwam stonden de grenzen, net als nu, wagenwijd open. Uw punt is?
Probeert u landen als China, India of Australië eens zo binnen te komen. Gaat niet lukken. Ook niet als betalende toerist.

goedverstaander | 04-06-23 | 08:55

@goedverstaander | 04-06-23 | 08:55:
Wel eens gekeken wat Australië moet doen om moslims buiten te houden? Inhumaan. En India en China zijn ook niet moslimvrij toch? En bovendien komen mensen daar ook wel binnen, alleen is India geen wellfare state.

cugel | 04-06-23 | 08:59
▼ 8 antwoorden verborgen

Begin jaren vijftig was Nl maar een armoedig zompige landbouwstaatje
Veel NL ers emigreerden naar USA,Canada etc the land van the free , grote auto’s en ijskasten
Gisteren kwam zo’n familie weer eens terug op bezoek en verbijsterd zijn ze over de welvaart, ook in sociale termen.

Rene strijland260746 | 04-06-23 | 08:00 | 7

@Rene strijland260746 | 04-06-23 | 08:38: Goede en feitelijke onderbouwing. Dank daarvoor.

goedverstaander | 04-06-23 | 08:45

@Rene strijland260746 | 04-06-23 | 08:38: Zo bang ben ik niet uitgevallen, maar wat jij doet (of die familie) is niet meer dan wegkijken.
Het woord 'verbijsterd' in jouw comment zegt eigenlijk al genoeg - dat heeft alleen maar een negatieve connotatie. Enfin, mogelijk een typo.

Ichneumonidae | 04-06-23 | 08:48
▼ 4 antwoorden verborgen

De conclusie van dit mooie artikel kan ook prozaïscher: analyseer en beschrijf 30 jaar 'Opsporing Verzocht'. Afstudeerscriptie waardig.

NotWoke | 04-06-23 | 07:58 | 1

Lol

Tiscali-2 | 04-06-23 | 08:14

Wat een schitterend rouw gedicht Dirge. Normaal begrijp ik er geen woord van maar dit kon ik helemaal voelen zelfs.

Tiscali-2 | 04-06-23 | 07:48

Annedieke Kuchler in Reporters Online:

"Het viel me op hoeveel kinderen uit relikringen (soms na een tijdje afvallig te zijn geweest) terugkeerden in de schoot van de kerken uit hun jeugd. Hoe orthodoxer, hoe sterker dat effect. Het gevolg: terwijl liberale vrouwen zich bevrijdden en kozen voor 2, hoogstens 3 kinderen, veranderde de demografie van Nederland geleidelijk aan. En die van grote delen van de wereld eveneens. Dat Donald Trump in 2016 gekozen werd tot president van de USA was een rechtstreeks gevolg van de anticonceptie. Als hij niet de steun had gekregen van de gelovige zuidelijke staten, waar de bevolking nog steeds groeit en dominees vanaf de kansel de toehoorders inprenten toch vooral op de Republikeinse Partij te stemmen, was het opgewonden, roodharige standje nooit op één van de invloedrijkste posities ter wereld gekomen. Anticonceptie heeft gezorgd voor een ferme ruk naar rechts in wereldwijd.
Ook in Nederland zien we vrijages tussen ultrarechts en religieus rechts. Thierry Baudet werd als een held onthaald in Urk en Geert Wilders is stabiel zeker van zijn katholieke kiezers in het zuiden van ons land. Bewegingen als Gezin in Gevaar (orthodox protestant), Civitas Christiana (oerkatholiek, over komen waaien uit Brazilië), Vrouwen voor Vrijheid en Moederhart (beide moedermaffia uit spiriwiri-kringen) vonden elkaar o.a. in hun afschuw voor de schrijver die door CPNB was aangezocht het gedicht te schrijven voor de Kinderboekenweek. Ook voorlezende dragqueens in bibliotheken stuitten op verzet van dit samenklonterende ultrarechtse deel van onze natie. Daarbij wordt met name de pedofiliekaart getrokken, zoals ook het geval was bij Hillary Clinton tijdens haar verloren presidentsverkiezingen. De werkelijkheid is echter dat kinderen worden gebruikt en misbruikt om verrechtsing aan te moedigen en uit te breiden.
Israel is een land dat onder een vergrootglas ligt. Alles is er zichtbaarder en tevens brandbaarder. In 1948 begon het na de holocaust als een veilige haven voor overlevenden. Idealistisch en socialistisch. Met elkaar bouwen aan een prettige, moderne samenleving. Uitzondering was een klein clubje ultra-orthoxen dat ook niet in militaire dienst hoefde, maar de Talmoed mocht bestuderen. Driekwart eeuw later liggen de verhoudingen totaal anders. Orthodox Joodse gezinnen hebben gemiddeld 9 kinderen. Russen, joden uit klassieke landen als Marokko, Tunesie en kolonisten hebben eveneens meer bijgedragen aan de bevolkingsgroei dan de moderne Israli‘s. De kleine religieuze partijen waren altijd doorslaggevend in coalitieregeringen, maar samengeklonterd met ander ultrarechts, worden momenteel veel vruchten van de democratie naar de ratsmodee geholpen.
Premier Netanyahu is een vertegenwoordiger van wat Financial Times-journalist Gideon Rachman noemt ‘Het tijdperk van de sterke man‘ in zijn gelijknamige boek. Vanaf het begin van het nieuwe millennium, toen Vladimir Poetin de macht overnam in Rusland, zijn autoritaire mannelijke leiders geleidelijk de wereldpolitiek weer gaan domineren. Zelfverklaarde sterke mannen zijn aan de macht gekomen in Moskou, Peking, Delhi, Boedapest, Ankara en Washington. Het zijn nationalisten en conservatieven, met weinig tolerantie voor afwijkende meningen, minderheden en wat zij noemen ‘moderniteiten‘.
Tegenover hun volgers beweren ze op te komen voor de gewone man en zijn (grote) gezin en in het buitenland presenteren ze zich als de belichamingen van hun naties. Inmiddels opereren ze niet alleen in autoritaire politieke systemen, maar infiltreren ze het hart van de liberale democratie. Ook vrouwen profileren zich op de rechterflanken, maar dan wel in het mannelijke narratief: uiterlijke schoonheid, vrouwelijkheid en moederschap zijn daarbij belangrijke begrippen. In feite staat alles in het teken van de menselijke, met name masculiene suprematie. Ergo: ze verklaren de oorlog aan maatschappelijk succesvolle linkse vrouwen, mensen van kleur, homo’s, lesbienes en alle andere niet traditionele gender- & gezinsvormen en tevens aan vegetariërs en klimaatactivisten. Want zorg voor het milieu hoort een echte man niet te hebben. Wapens, jagen, barbecueën en veel vlees eten wel. Het is tevens een van de redenen dat de partij BBB met Caroline van der Plas wel populair is in conservatieve kringen van ons eigen Nederland."

Annedieke Kuchler is KOMPLEET gestoord ! Wat een gek.

Asteroid-B612 | 04-06-23 | 06:29 | 12

Annedieke Kuchler lijdt aan de ziekte van Nuance is Dood, die in westerse landen pandemische vormen begint aan te nemen.

MickeyGouda | 04-06-23 | 08:18

@goedverstaander | 04-06-23 | 08:10: Ja de beste cugel is ook zo'n spijkers op laag water zoekerT, die de neiging heeft om de grootst mogelijke onzin die kant noch wal raakt, en werkelijk nergens iets mee te maken heeft aan te vatten als argument waarom "rechts" slecht is. vooral de grote boeman Trump natuurlijk. De obsessieve drang om alles en iedereen voortdurend te moeten indelen in "links" en "rechts" vind ik persoonlijk wel een beetje vreemd.

Asteroid-B612 | 04-06-23 | 08:18
▼ 9 antwoorden verborgen

Unkle - The Knock (Drums Of Death Pt. 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BrU3iiNyYhE&list=RDBrU3iiNyYhE&start_radio=1

Hevvlan Demuru | 04-06-23 | 05:44

Trust allen.
Lezeres en Miss_Pinky dank!
Later!

TheOne48 | 04-06-23 | 05:04 | 1

Sorry dat ik verder niks meer heb gezegd. Jij en lezeres hadden elkaar blijkbaar weer gevonden na lange tijd dus vond ik het niet nodig om er verder doorheen te gaan zitten kwekken. Fijne dag, ook voor lezeres. Xx

Miss_Pinky | 04-06-23 | 08:17

Voor de intrede van PC Internet, en Smartphones, leefden de mensen in een gezonde illusie.
Nu worden we geleefd...
Deze muziek komt uit een tijd dat je de deur uitging, en alles op je af liet komen.
Cheryl Lynn - Got To Be Real
www.youtube.com/watch?v=jDGIFKU2JP4

Torquemada | 04-06-23 | 04:26

En soms als ze er dan is, is het best ok...

Ik zeg, hier heb de sleutels, ik moet de deur uit, zie je later wel weer een keer....

Kan ze toch wel even het koffiekopje afwassen...??? Zo moeilijk is dat toch niet....!!! Heb verdomme die koffie voor je gemaakt...!!!! En dan laat je dat kopje gewoon half vol, ( we blijven positief ), staan...!!?? Zo van, doet neon wel...!!!Neenee mevrouw..... Daar trappen we niet meer in...!!

Sleutels terug, nu....!!!!!

neonreclame | 04-06-23 | 04:18 | 5

Heeft u al overwogen een boek uit te brengen over alles wat u meemaakt?

EEnzame SchizofrEEN | 04-06-23 | 06:42

De woordkeuze 'niet meer' valt op. Inderdaad, emancipeer je, neon! Laat je niet misbruiken.

anja | 04-06-23 | 08:12

Je bent liev

Roos | 04-06-23 | 08:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Tja mijn Moeder zei vroeger al, wij vrouwen hebben gevochten voor GELIJKE rechten, en nu halen we Volk binnen, waar het normaal is dat vrouwen ONDERDANIG achter hun man aan lopen..
En vervolgens word je om welke ANDERE mening afgestraft door VARA/BNN zakkenvullers

Torquemada | 04-06-23 | 03:31 | 3

Dus het is allemaal de schuld van uw moeder en de andere vrouwen?

kleybeuker | 04-06-23 | 07:19
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 04-06-23 | 03:26 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 04-06-23 | 03:26 | 21
▼ 21 antwoorden verborgen

Als je naar het landoppervlak v.d. Aarde kijkt, is er voor elke mens ca. 21.000 vierkante meter beschikbaar. Waar kan ik mijn land claimen?

Unsinkable-Sam | 04-06-23 | 03:19 | 1

Atlantische Oceaan?

wilderst | 04-06-23 | 03:45

Ik ga richting bed amigo's
En deze keer iets klassieks.
3e symfonie van Ludwig van Beethoven. Voor mij de mooiste.
Beethoven: Symphony No. 3 In E Flat, Op. 55 -"Eroica" - 1. Allegro con brio (brio is dus niet die bakboter stelletje bij de hande reaguurders. lol)
www.youtube.com/watch?v=jrlAyokyKGU
In ieder geval. Versie is van een van de grootste maestro's ooit, Herbert von Karajan, maar hem werd ook nagedragen dat hij bleef dirigeren tijdens wo2 tot aan het einde. Zelf heeft hij altijd gezegd dat hij geen nazi was maar hij was wel de favoriete dirigent van Hitler. Daarnaast was hij wel de 1e dirigent die vrouwen aannam bij mannenbolwerk de Berliner Philharmoniker (samen met concertgebouw orkest en Boston de beste ter wereld volgens een maat van mij die bij een van die orkesten speelt) en dat was toen te modern voor dat conservatieve bolwerk. Inmiddels overleden maar interessante en omstreden heerschap.
Over de symphonie. Van Beethoven schreef die toen hij fan was van Napoleon en was ook de bedoeling dat het die naam kreeg maar toen Napoleon zichzelf uitriep tot keizer was van Beethoven zo teleurgesteld in hem dat hij, volgens legende, de voorpagina verscheurde en hem hernoemde naar: Eroica
Deel 2,3 en 4 volgen op youtube als het goed is.

Slaap ze, geniet van de zondag en zoals altijd: stay safe friends, stay safe!

Basil Fawlty | 04-06-23 | 03:12 | 3

222/137 is niet echt goed:-)

Theodorik1 | 04-06-23 | 03:16

Stay safe.
Je Geloisia jazz en funk nummertje was goed!

TheOne48 | 04-06-23 | 03:18

Friet met citroenmayo DL en satesaus.

Ik zit duidelijk in een dipje

wilderst | 04-06-23 | 03:12 | 3

Wel van AH toch?

Theodorik1 | 04-06-23 | 03:13

@Theodorik1 | 04-06-23 | 03:13: Friet frans toevallig wel, rest van Jumbo.

Net zoals de augurken, mayo, mosterd en gekookte ham van eergisteren voor de fleisch-salat.

Doel je ergens op?

wilderst | 04-06-23 | 03:24

Een van hun eerste hits was Get It On, deze is een goede tweede:
youtu.be/G3PznrYmWzc

Theodorik1 | 04-06-23 | 02:52

Lol, het VVD congres. Nog nooit zo'n anti democratisch gedrocht gezien. Fuck you VVD leden, wij.doen.wat.we.willen. Wat een gore kutpartij is de VVD geworden onder Rutte.

pink floyd - another brick in the wall
www.youtube.com/watch?v=5IpYOF4Hi6Q

Wattman | 04-06-23 | 02:39 | 13
▼ 10 antwoorden verborgen

Nouuuu, tijd voor een beetje humor voor de aanwezige dames alhier. YT

Bert Klunder over vrouwen interview met Jacques D’Ancona.

TheOne48 | 04-06-23 | 02:17 | 28
▼ 25 antwoorden verborgen

Ook de cultuursector van Limbabwe blijft corruptieschandalen niet bespaard: opperhoofd subsidieclub leent van door het Rijk verstrekt geld uit aan eigen BV om winstgevende productie op te zetten, subsidieclub mag niet meedelen in winst.

Hoe kunnen die mensen 's nachts slapen.

www.nrc.nl/nieuws/2023/06/02/toneelgr...

de IJsman | 04-06-23 | 02:04 | 3

Om op uw laatste zin terug te komen:
Midnight Oil-Beds Are Burning
youtu.be/IyCw0DabDsk

Theodorik1 | 04-06-23 | 02:16

Kaart je nu echt een probleem aan, of ben je gewoon zo'n Randstedelijke Vingerwijzer ?

LD69 | 04-06-23 | 02:22

#teamlindemann.

Theodorik1 | 04-06-23 | 02:05

Wat ik nou zo fantasieloos vind is dat vrijwel ieder stukje van AvA gaat over de angst voor migratie. Elke Patriot uit de serie is daar uitermate druk mee. Alsof er niets anders bestaat dan de preoccupatie met dat onderwerp. Wat is dat voor kortzichtige visie? Ja, het is een probleem, maar volgens mij valt het volledig in het niet bij veel grotere bedreigingen zoals door klimaat en oorlog. Daar maken deze patriotten zich totaal niet druk over. Een agressief Rusland met vierduizend kernwapens, tipping points in het klimaat, waarmee opeens grote sprongen in de opwarming gaan plaatsvinden, het neemt allemaal geen enkele ruimte in. Komt dat navelstaren met de leeftijd van iedere schrijver of is het toch een kwestie van dat lonkende konijnenhol?

Beste_Landgenoten | 04-06-23 | 01:54 | 6

Heb ook medelijden met de komende generaties.
Echt, ze krijgen te maken met problemen die haast onoplosbaar lijken.
Wens ze veel wijsheid en sterkte toe.
Jammer dat alle problemen door de mens zijn veroorzaakt, dus zelf ook oplossen.
Snap je nou waarom ik die Putin zo n klootzak vind?
Die dwerg komt er ook nog eens een keer bij, hij had beter moeten weten, hij weet ook beter, helaas zijn er overal nietsontziende criminelen.

snapal | 04-06-23 | 03:11

B_L, waar woont jou huis? Dan komen we binnenkort even met 30 man bij jou logeren voor onbepaalde tijd. Deze loge’s nemen ook al hun familie mee. Als je er wat van zegt dan ben je ‘n navelstarende populist en leef je in een konijnenhol. Je tegel is niet alleen dom maar ook nog eens kwaadaardig qua schuld omdraaiing. Typisch gedrag.

nb. alle kosten zijn voor jou rekening.

Unsinkable-Sam | 04-06-23 | 03:29
▼ 3 antwoorden verborgen

Als in Rotterdam bijvoorbeeld meer dan de helft islamitisch is, dan is er geen enkele reden om de sharia niet in te voeren.
De inwoners hebben langs democratische weg (verkiezingen) dan (mogelijk) voor gestemd.
Niet gaan huilen later, hier staat het, je had het kunnen weten.

snapal | 04-06-23 | 01:52 | 13

@snapal | 04-06-23 | 02:53: Dat is absoluut waar, maar waarom zie ik steeds meer een scheiding van culturen? Ik woon in Rotterdam zuid. Ik zie teveel bullshit. Wat je als stad of land nooit hoort te accepteren.

Zalwelweer | 04-06-23 | 02:59

@Zalwelweer | 04-06-23 | 02:59: Daarom moet je andere culturen ook in hun eigen land houden :)
Turken en Marokkanen functioneren prima in hun eigen land.

snapal | 04-06-23 | 03:20

@Zalwelweer | 04-06-23 | 02:59: Ik heb op de prinsendijk gewoond.
In een piepkleine flat, gebouwd in de jaren zestig, nu allemaal gesloopt.
Toen kochten mijn ouders een huis in het groene hart.
Dat was een goeie beslissing.

snapal | 04-06-23 | 03:28
▼ 10 antwoorden verborgen

Bijna niemand kent deze serie blijkbaar, gezien de beperkte reactie op uw vraag. Ook ik ben niet bekend met deze serie, maar vind het deuntje dan wel weer aangenaam.

Verbandmeester | 04-06-23 | 07:55

Motorola brengt maandag een vouwbare smartphone op de markt voor €1199,- waar een chemische geur vanaf komt. Het idee is dat er een vloeistof of gel naar de juiste temperatuur wordt gebracht zodat er een geur vrijkomt, de temperatuur wordt met de accu behaald. Niet bekend is welke giftige 'fragrance' het betreft.

drs.Nee | 04-06-23 | 01:47 | 8

Ik zie serieus mogelijkheden hiervoor. *Op Moskou vliegveld telefoon unlocked*.

Zalwelweer | 04-06-23 | 02:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Toch een mooi lied, vind ik

anja | 04-06-23 | 08:38

De topics zijn wel vaker wat zorgwekkend, wel goed trouwens, maar de staat van het land is echt zorgelijk en vooral ten aanzien van de toekomst.

Enig pessimisme is op zijn plaats, maar wil er toch nog wat vrolijkheid ingooien.
Wat heb ik hier veel op gehost, en live paar keer gezien. Was een keer helemaal groen in de Jaap Edenhal waar de drank en de sportvloer (groen) lekker gemixt werden. Gespat, hele rijden onderuit en na afloop ontdekt iedereen groen te zijn.

The Pogues - Fiesta
www.youtube.com/watch?v=6pYI9t-I6qo

Nuuk | 04-06-23 | 01:26 | 4

@Nuuk | 04-06-23 | 01:49: Ha die is ook weer leuk om te horen! Die bananen ontwijken we gewoon. Dat is nu juist de kunst. Wij kunnen dat gewoon! Oeps....... okay dat ging even fout. Nu hangt er een banaan aan mijn naaldhak. Net doen alsof je het niet ziet, en als iemand er iets van zegt dan zeggen wij gewoon dat het bij onze dans hoort ;-))

lezeres | 04-06-23 | 02:13

@lezeres | 04-06-23 | 02:13: hey, doen jullie wat rustiger aan met die bananen? *Plukt schil van eigen hoofd*

anja | 04-06-23 | 08:40
▼ 1 antwoord verborgen

Zijn hier ook Grappa liefhebbers?
Mijn broer kwam gisteren aan met zes flessen uit Sirmione.
Een was een grappa Amarone Valpolicella bij.
Zojuist geopend en ik ben al drie glaasjes verder. Als er een godendrank zou bestaan, man man wat een goddelijkheid.

J.Cash | 04-06-23 | 01:24 | 8

@J.Cash | 04-06-23 | 02:32:
Oei Port! Klopt. Zelfde verhaal hier. Heerlijk als ik het drink maar de dag erna. Maakt niet uit hoe mooi die is dan ben ik toch zo brak (tannine). Daarom drink ik dat ook niet meer.
Whisky ben ik nooit fan geweest dus weinig ervaring mee. Vroeger wel calvados en cognac maar ook daar door schade en schande wijs geworden

Basil Fawlty | 04-06-23 | 02:49

@Basil Fawlty | 04-06-23 | 01:57:
Je kunt niet eeuwig pech hebben, ook niet op het gebied van Grappa.
Het is weliswaar een (edele) vorm van bocht want wie komt op het idee om nog iets met tweedehands druivenschillen te doen, terwijl de beste wijnen daaraan onttrokken zijn ?
Het moet welhaast een idee van Trans-Alpinese herkomst zijn. De Wraak Van De Overwonnen Galliër.

Maar er zijn Grappa's zonder hoofdpijn. Vraag Italianen aan de zuid-zijde van het Lago Maggiore, zij weten.

LD69 | 04-06-23 | 02:50

@LD69 | 04-06-23 | 02:50:
Ghehehe! Mooie is, ik heb heb nooit hoofdpijn maar ik kan brak (rot) zijn. Pfoaw. Wil je niet weten en dan wil ik ook niemand om mij heen hebben. Uitbrakken is dan het motto. Zelfs Sybil weet dat ook na 24 jaar. Tuurlijk is ze dan zwaar pissig maar interesseert mij niet. Geeft ze mij een knal op mijn kop 's ochtends en gaat dan heel veel geluid maken. LOL! Gotta love her! Hahaha!

Basil Fawlty | 04-06-23 | 03:30
▼ 5 antwoorden verborgen

Niet teveel somberen lijkt me.
Het meeste risico op doodslag komt nog steeds van je partner en niet van de vreemdeling
NL is een bankbiljetten pers geworden die steeds harder draait, werkelijk iedereen consumeert erop los en dus draait de bankbiljetten pers nog harder
Geloof is altijd lastig geweest, in elke samenleving, maar probeer geloof maar eens af te schaffen.
Grosso modo ben ik positief, zelfs over de crisis bij de vvd

Rene strijland260746 | 04-06-23 | 01:23 | 5

@wilderst | 04-06-23 | 01:33: niet te somber hè
Een vriend van mij zat veertig jaar in de bijstand, nu in de aow, Amsterdammer natuurlijk, had de indruk dat er daar meer hosselaars zijn, ach niet echt eennprobleem lijkt me

Rene strijland260746 | 04-06-23 | 01:38

Met de partners die ik doorgaans uitzoek niet echt hoor :-)) Maar ik begrijp wat u bedoelt hier.

lezeres | 04-06-23 | 01:46
▼ 2 antwoorden verborgen

@Kees
En die dame komt altijd zo nerveus over dat je denkt, doe eens rustig aan, je hoeft niet steeds met je handen te zwaaien. Een teken dat ze hyper nerveus is, zwaar onzeker en niet geschikt voor de taak maar door papa in dat beroep geduwd. Ik kan niks anders dan medelijden met haar hebben. [x] Ongeschikt.

Basil Fawlty | 04-06-23 | 01:43

Treffende vergelijking Kees, zou wel eens een eigen leven kunnen gaan leiden.

LD69 | 04-06-23 | 02:53

@Basil Fawlty | 04-06-23 | 01:43:
Ik deel je observatie. Papa Loek (ook een Hermans) heeft tot op heden teveel van zijn lieve dochter verwacht, en gevraagd. Denk ik.

LD69 | 04-06-23 | 02:55
▼ 7 antwoorden verborgen

Er zijn hier ook nogal wat fans van Rammstein niet? Hoe denken die nu over die geweldige ‘zanger’? Die griezel, die opgemaakte, die engerd?
Gestoorden.

Normpje | 04-06-23 | 01:00 | 13

@Normpje | 04-06-23 | 01:19:
Het zal,allemaal wel, maar dit is iets van de scène laten we maar zeggen. Hoe zou het toch zijn gegaan met the Stones, U2, Oasis, Doors en moe ze maar op.
Ik denk dat je een hoop gedoe zal tegenkomen.

Nuuk | 04-06-23 | 01:33

@Nuuk | 04-06-23 | 01:33: Je weet (als fan) dat je uitgewoond wordt door Lindemann.
Niet het type voor tedere sex.

snapal | 04-06-23 | 01:44
▼ 10 antwoorden verborgen

Flash and the Pan - Waiting For A Train
https://m.youtube.com/watch?v=Xuy_jIKN7Lw

Montgomery Burns | 04-06-23 | 00:57 | 4

Met Nederlandert, datzelfde ventje van de EASYBEATS.

Asteroid-B612 | 04-06-23 | 06:41
▼ 1 antwoord verborgen

Studeerde 10 jaar filosofie? Wel een schat aan wie is wie in opinieland. Gaan we over een paar uurtjes gewoon nog eens proberen.

Maar Trouw een walgelijke kudtkrant? Die zag ik niet aan komen uiteraard.

Hetkanverkeren | 04-06-23 | 00:53 | 17

@Nuuk | 04-06-23 | 01:28:
"Dat zag je ook pas 2 minuten later :)"
Ha, ja;) , op dit uur neemt de scherpte af met de minuut dus het kost wel enige tijd..
Maar beste vriend, het vilein neemt daarentegen toe en ik kan het niet nalaten om een mede-tijdgenoot zo op z'n tijd bij te vijlen ;-)

LD69 | 04-06-23 | 01:42

@LD69 | 04-06-23 | 01:38:
Oh zekers. 2e oudste beroep naast hoeren waren de geldwisselaars want die jongens met de handelskaravanen die winst wilden maken (kapitalistisch) wilden na maanden in de woestijn rapkes van bil gaan bij de eindbestemming maar moesten dan wel lokale centjes hebben dus geld/goud/zilver/brons wisselaars waren van belang.
Of zoals wij vroeger altijd zeiden: Als de kroeg de deur sluit wie mogen er nog aan de bar hangen? Hoeren en (financiële) handelaren. Lol!

Basil Fawlty | 04-06-23 | 02:31

@Basil Fawlty | 04-06-23 | 02:31: Grappige en verhelderende animatie over hoe banken werken.. Duurt een half uurtje maar de moeite waard !
www.youtube.com/watch?v=H4XL8s1BEdk

Asteroid-B612 | 04-06-23 | 07:48
▼ 14 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Wattman | 04-06-23 | 00:51 | 21
▼ 21 antwoorden verborgen

Italiaanse acid jazz and funk:
Gelosia - Diretto su Cuba (versione originale cassetta) 1995
www.youtube.com/watch?v=0hADdh53Z0c
Dagen dat The Brand new heavies ook hun grootste hits hadden. Klopt perfect qua tijd en ook genre.

Basil Fawlty | 04-06-23 | 00:45

Mooi liedje, heeft Rutte eigenlijk niet verdiend, zoveel moois, maar qua tekst klopt het inderdaad.. goedemorgen, beste MG, en een fijne dag gewenst!

anja | 04-06-23 | 08:51

@anja | 04-06-23 | 08:51:
Jij ook, anja! Ik zat me net nog boos te maken over een kortzichtige, lompe reactie van een slap excuus voor een man. Zonde van het mooie weer.

MickeyGouda | 04-06-23 | 08:59

Er is maar één redding en dat is massaal PVV stemmen. Al het andere is nutteloos. Rigoureus en duidelijk maken, we zijn er klaar mee. 80% van de Oekraïense vluchtelingen (vrouwen met kinderen) hebben werk gevonden hier. De rest van de ‘vluchtelingen’/asielzoekers nog geen 35%!!!!!!
Wie is hier nu blind en achterlijk?

Normpje | 04-06-23 | 00:41 | 10

@MickeyGouda | 04-06-23 | 01:05: Ik onderschrijf je zorgen, maar het word er niet beter op. Sterker nog, ik voorzie een exodus naar andere landen. Hey, UN, EU, missie gelukt. Land naar de klote geholpen. Sorry voor het taalgebruik want kan dit niet allemaal zomaar goedvinden.

Zalwelweer | 04-06-23 | 01:16

@Roos | 04-06-23 | 00:56:
Dat snap ik wel. De overheid dringt zich op achter de voordeur, maar trekt zich terug uit delen van het openbare leven. Het OV, de winkelstraten worden wild west.

Waren dit allemaal oostblokkers? Nu zitten daar nog wel de harde werkers tussen, maar ja alcohol is wel een dingetje en dan gaan ze los. Ik heb er zo veel gezien in de crisisdienst. Kreeg je een melding en wist je het verloop verse wel :)
Jonge gast, dronken, drugs, ruzie gemaakt met vriendin, slaan de kop kapot tegen de celmuur, en er helemaal doorheen. Zit je daar in de nacht en ze moeten de volgende dag weer werken en dat doen ze ook! Bijzonder.

Nuuk | 04-06-23 | 01:19
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik was vandaag in het hart van 030-Gaza: Het kanalen-eiland.
Het winkelcentrum heeft een nieuwe naam gekregen NOVA
De winkelstand is 'een beetje' ge-upgrade.

Maar verder werd ik er een beetje verdrietig van. Vooral de mensen stralen uit de weg naar beneden in plaats van omhoog. Het lijkt daar wel een beetje een nieuwe wereld, maar dan wel de derde wereld.

Ervaringsdeskundige | 04-06-23 | 00:39 | 1

Staren omhoog gooit...

Zalwelweer | 04-06-23 | 00:50

Neem wat te drinken beste mensen het stamcafe is open,

Weten jullie deze nog nog nog. youtu.be/NFutge4xn3w?t=173

pegaje | 04-06-23 | 00:31 | 2

Hie-haa!
*Inhaakt en dansje doet*

Dank voor de gin tonic met dat schijfje citroen ... hier, neem een bitterbal

Roos | 04-06-23 | 00:34

@Roos | 04-06-23 | 00:34: Hier heb je nog een gin tonic met citroen. En dansen hé? Kan ik even zitten.

Zalwelweer | 04-06-23 | 01:09

Arthur, jouw licht-gecoördineerde omzwervingen rond de Europese Patriotten volg ik met grote interesse, de ontmoetingen met de diverse, nationale denkers en opiniemakers en daarmee de Europese invalshoek zijn (is) van ongekend belang.
En uitgerekend in het kleinere NL vind je een diamant.

Dit, vandaag, is naar mijn mening je tot nu toe belangrijkste bijdrage.
En wellicht ook omdat ik zelf NL ben, de meest begrijpelijke bijdrage.
En je 'Naschrift van de interviewer' onderschrijf ik helemaal, en grotendeels ook uit eigen ervaring.

LD69 | 04-06-23 | 00:22

Immigratieproblematiek?
Nou al? Het gros moet nog komen.

snapal | 04-06-23 | 00:21

Het lijkt alsof Balkenende opdracht heeft gegeven een paardenhoofd in het bed van Roel Pieter te leggen. Nederland, sloopstaat.

Deflatiemonster | 04-06-23 | 00:19

We liggen op schema zeggen de "boven ons gestelden", tevreden...
Twee moslimburgermeesters en de grote steden in dit land hebben een allochtone meerderheid.

meneer Q | 04-06-23 | 00:16 | 2

Klopt. Grote steden liggen prima op schema voor overheersing.

Sliptong | 04-06-23 | 00:33

Cultuur kan nooit "de beste" zijn.
Die eigendunk komt voort uit onze welvaart.

snapal | 04-06-23 | 00:15 | 1

Ik zoek het toch eerder in ons beschavingsniveau.

MickeyGouda | 04-06-23 | 00:29

Morgenavond in College tour Jutta Leerdam. Weer eens wat anders dan een Kaag of Holleeder. Man man man

Cornelis12 | 04-06-23 | 00:05 | 15

@letopuwzaak | 04-06-23 | 00:31:
Ik wordt altijd wat nerveus van die wimpers van Jutta, al kan je niet uitsluiten dat het gewoon spoilers zijn en dat ze daardoor zo hard kan schaatsen.

Nuuk | 04-06-23 | 00:53

@letopuwzaak | 04-06-23 | 00:31: Elvis Presley was charismatisch, Prince, David Bowie, Bryan Ferry en nog veel meer, maar die weet ik niet zo gauw.
O ja, Peter Gabriel.

snapal | 04-06-23 | 00:54
▼ 12 antwoorden verborgen

.. een overzicht van dertig jaar dooddoeners:
Winst voor allen – Het is een verrijking, de multiculturele samenleving.

Berusting – We zijn nu eenmaal immigratieland.

Verdragsverplichtingen – We hebben nu eenmaal het vluchtelingenverdrag ondertekend.

Personificatie – Heb je dan wat tegen Karim?

Verbod om op te tellen – Je weet niet eens het verschil tussen een asielzoeker en een Surinamer.

Economische noodzaak – We hebben de immigranten nodig om straks onze AOW te helpen betalen.

Geduld – Het komt vanzelf goed als de tijd verstrijkt.

Kosmopolitisme – Ach ja, voor jullie is het natuurlijk nog erg wennen.

Sociaal-economische, niet-culturele verschillen tellen – Het ligt aan de huizen.

Verwijzing naar de holocaust – In de jaren dertig hebben we ook de grens gesloten voor joden die uit Duitsland wilden vluchten, en we weten wat er met hen is gebeurd.

Angst voor sentiment – Je lijkt wel xenofoob!

Verdachtmaking – Je lijkt op Haider.

Woordverboden – Dat woord wil ik hier niet horen.

Universalisme – Je mag geen mensen uitsluiten.

Angst om te kwetsen – een discussie over immigratie is kwetsend voor allochtonen die hier al wonen.

Elke generalisatie is een vooroordeel – Het doet er niet toe of het een Turk was die schoot.

30 jaar lang wordt elke poging tot discussie ondermijnd door bovenstaande opsommingen.
30 jaar lang is er ook nooit maar iets van een begin gemaakt het debat open te breken door bovenstaande opsommingen. 30 jaar.

Miss_Pinky | 04-06-23 | 00:01 | 42

@Zalwelweer | 04-06-23 | 03:05: Zou jij mij een keer over jouw situatie willen vertellen? Hoeft niet nu Maar zou het graag willen horen.

Miss_Pinky | 04-06-23 | 03:28
▼ 39 antwoorden verborgen

Ik ben het juist niet helemaal eens met de afsluitende zin.
Ik vind consensus heel prima, ik denk dat het heel goed is om daarnaar te streven.
Maar wel met de voorwaarde dat je daadwerkelijk luistert als er geen consensus meer is; dus als mensen -veelal in wijken met wat lagere inkomens- gaan pruttelen omdat hun scholen islamitisch worden, hun wijken, hun omgeving, dan moet je dat niet zolang negeren tot mensen zich genoodzaakt voelen op een uitgesproken anti-immigratie partij te stemmen. Als je streeft naar consensus moet je een eerlijke discussie voeren; waarin je mag benoemen dat de niet-westerse immigratie problemen geeft waar het zich concentreert. (Of welk onderwerp dan ook).

letopuwzaak | 03-06-23 | 23:41 | 12

@letopuwzaak | 04-06-23 | 00:09:
Nu ik je tegel teruglees weet ik dat ik te snel gereageerd heb.

Op jouw eerste regel: "Ik ben het juist niet helemaal eens met de afsluitende zin." sprong ik direct naar "En als het waait, dan is het zelden een wind die flarden brengt van een onrustbarende muziek."

Mijn interpretatie was dat je de 'onrustbarende muziek' wel hoorde maar vanuit jouw overtuiging probeerde te stroomlijnen, of zelfs te negeren. Omdat je nog steeds naar consensus streeft. Omdat je daar in gelooft.

Maar nu ik beter lees blijkt dat ik me heb vergist. Mijn reactie was te snel, te kort door de bocht, iets wat ik liever wens te voorkomen. En dat dat is best wel een omissie. Het spijt me want ik schiep verwarring.

Beste louz, we zijn het gewoon eens: Als je streeft naar consensus moet je een eerlijke discussie voeren; waarin je mag benoemen dat de niet-westerse immigratie problemen geeft waar het zich concentreert.

Mijn overtuiging is echter nog steeds dat we vrijwel te laat zijn en onze overtuigingen mss met geweld moeten verdedigen. Oorlog dus.

LD69 | 04-06-23 | 00:34

Hele mooie tegel(s) Louz. Helemaal mee eens ook. Ben vast te laat om nog een virtueel wijntje met je te drinken. Zo niet.... een heerlijk zoet rood wijntje voor jou en proost! :-))

lezeres | 04-06-23 | 01:10

@LD69 | 04-06-23 | 00:34:
Ah, ik dacht al dat we het eens waren, maar bedankt voor je tegel. Ik ben ook geregeld onduidelijk, dus het kan ook aan mij liggen:)
Ik vrees overigens ook dat we op een punt zijn beland waarop eea minder vreedzaam zal zijn. En ook voor @Lezeres; ik schenk er eentje in voor jullie, proost!

letopuwzaak | 04-06-23 | 02:24
▼ 9 antwoorden verborgen

Mooi mens, Jaffe Vink. Het was en is eervol om met hem van mening te verschillen.

poepaanmijngaatsie | 03-06-23 | 23:40

Ik kijk nog even naar nieuwsuur dat aandacht besteed aan het VVD-congres. Rutte gestresst omdat er wordt gesproken over 'de immigratieproblematiek' en wanneer hij dat nu eens gaat 'oplossen'. Niet over Groningen, het toeslagenschandaal, een huizentekort, het stikstofprobleem, de opvolging van Rutte zelf of die andere dossiers die onder Rutte zijn opgestapeld. Zo kennen we die egoïstische rechtse rakkers weer. De opvang van asielzoekers is het grootste probleem. Schuif de biefstuk maar onder de deur door. Heerlijk sneu zijn die VVDers toch altijd weer.

Red shirt | 03-06-23 | 23:29 | 39

@MickeyGouda | 04-06-23 | 00:38: Beetje late reactie maar jij hebt helemaal gelijk. En met louz en lezeres ben ik het ook helemaal eens.

Miss_Pinky | 04-06-23 | 02:09

Rutte wil de immigratieproblematiek "oplossen" door het af te schuiven op de EU, en door in EU verband "afspraken te maken" met landen als Tunesie. Want dan weet je tenminste zeker dat het over 3 jaar BAKKEN geld heeft gekost en we er geen ene moer mee zijn opgeschoten.

Asteroid-B612 | 04-06-23 | 07:54
▼ 36 antwoorden verborgen

Wat een geweldig interview is dit! Met bewondering gelezen. Hartelijk dank Arthur voor het plaatsen van dit stuk. Zeer interessant.

lezeres | 03-06-23 | 23:28 | 15

@Nicola-D-Dex | 04-06-23 | 01:35: Wat enorm fijn Nicola. Poeh hee. Twee operaties in een half jaar tijd. En dan zit ik hier een beetje te miepen. Heerlijk dat je nu weer wat mobieler bent. Een groot glas rode wijn voor jou en nogmaals proost.
Vind je echt een lieverd! Had laatst ook een berichtje van jou gezien voor mij maar toen was ik te laat.

lezeres | 04-06-23 | 02:06

@lezeres | 04-06-23 | 02:06: nee hoor je zit helemaal niet te miepen! Ik vind jou ook een lieverd. Is alles goed gegaan met je moeder? Als je om wat voor reden dan ook niet wilt antwoorden is dat ook oké hoor, maar dat was de vraag die ik je stelde zoals je weet. Ik ga nu slapen en zie morgen je eventuele antwoord wel.

Nicola-D-Dex | 04-06-23 | 02:27

@Nicola-D-Dex | 04-06-23 | 02:27: Slaap lekker Nicola, ga je voorbeeld zo volgen. Mijn moeder heeft haar eerste gesprek in het ziekenhuis gehad. 13 juni worden er foto's gemaakt. Daarop kan de arts dan beoordelen of hij haar kan opereren. Is dus nog even spannend. Jij hebt echt een goed geheugen zeg :-)) Enorm attent. Tot gauw weer.

lezeres | 04-06-23 | 02:48
▼ 12 antwoorden verborgen

Zou je de teloorgang van een land kunnen afmeten aan de halsstarrigheid, waarmee de waarheid wordt genegeerd?

vladimirows | 03-06-23 | 23:22 | 2

In je eentje valt er niets aan te veranderen. Met 10.000 ook niet. En de waarheid word niet genegeerd, je kan er weinig mee.

Zalwelweer | 03-06-23 | 23:24

@vladimrows “de” waarheid misschien niet, want daar zijn doorgaans meerdere versies van, het verhaal van rood kapje is heel anders als de wolf het vertelt maar “de feiten” negeren wel denk ik

Whisky | 03-06-23 | 23:27

Nederland is een soort van meneer Foppe. Vanuit beschaving zijn de sociale grenzen collectief opgerekt ('kom erbij, wij zorgen voor je') om nu weer misbruikt te worden. Al te goed is buurmans gek.

TanteJuut | 03-06-23 | 23:20 | 1

Dat dus.

Zalwelweer | 03-06-23 | 23:23

Iedereen is enthousiast over het topic.
Mij raakt het niet... kweenie waar het aan ligt.

Roos | 03-06-23 | 23:18 | 16

@letopuwzaak | 04-06-23 | 00:13:
Oh zekers. Was overigens mooi om te zien. Ik zat dus bij cafe Nassa en naast mij 3 smurfjes van een jaar of 12 met kleding van Istituto Leonardo da Vinci (kom op, zo'n coole naam voor een school!) en buren van cafe, 5 borden met tosti's aan het eten, mijn god wat dat spul weg kan zetten qua eten. Lol! Bleek overigens de kindertafel te zijn en ouders aan andere tafel maar en dat vond ik interessant. Ik dus informeren waarom ze op zaterdag les hadden? Bleken dus bijlessen te zijn want binnenkort examen. Sybil kent dat want ook normaal in Istanbul bij prive scholen en zij gaf daar als universitair student les om bij te verdienen. Niks geen 6-jes cultuur. Vol aan de bak en presteren.

Basil Fawlty | 04-06-23 | 00:27
▼ 13 antwoorden verborgen

Dit nummer past wel bij het artikel:
Marco Masini - Vaffanculo (1993)
www.youtube.com/watch?v=oya7h1R8a88
Was toen een aanklacht tegen de staat en mafia.

Basil Fawlty | 03-06-23 | 23:18

Dank, al jarenlang fan van Huizinga, wist niet dat hij zoveel meer geschreven had.. na 2 jaar betaald lid toch maar eens een reactie plaatsen ;)

RJXM | 03-06-23 | 23:04 | 1

Goed en juist.

anja | 03-06-23 | 23:10

Laatste alinea raakt de spijker op de kop. Helemaal waar.

Asteroid-B612 | 03-06-23 | 23:02 | 5

@Asteroid
Zeker!

Basil Fawlty | 03-06-23 | 23:11

We zijn hier verwekt en verweekt..

Whisky | 03-06-23 | 23:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Als je 2+ decennia later die artikelen weer eens leest. Pijnlijk om te zien hoeveel er van uit is gekomen en nog pijnlijker dat men er geen lessen van heeft geleerd en het zelfs een versnelling hoger is gegaan.

Basil Fawlty | 03-06-23 | 23:01

“Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van verouderde, en voor ons gevaarlijke, immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?”

Anton Constandse, SP brochure Gastarbeid en Kapitaal,
sptransparant.wordpress.com/gastarbei...

Cornelis12 | 03-06-23 | 22:55 | 4

@Zalwelweer | 03-06-23 | 23:28:
Nadat de SP ca. 40 jaar geleden hierom als racistisch werd bestempeld nam het afscheid van bovenstaand pamflet.

drs.Nee | 03-06-23 | 23:31

Toen was geluk nog heel gewoon.

aflaatverkoper | 04-06-23 | 01:39
▼ 1 antwoord verborgen

Wat is dit weer een steengoed artikel zeer veel dank! En het laatste deel kan ik zeker alleen maar onderschrijven.

Whisky | 03-06-23 | 22:51

De Naschrift doet mij denken aan de monoloog van Kurtz: “because it’s judgement that defeats us”

BASinnic | 03-06-23 | 22:39

Mooi stuk. Balkan, Servië (jaren gewoond). Scheemda, waar één van mijn beste klanten woonde (veel voetstappen). Dan de waarheidsvinding, die doorgaans geblokkeerd werd. Moet het nog een keer lezen.

vanvandaag | 03-06-23 | 22:34 | 3

Wapenhandelaar?

aflaatverkoper | 03-06-23 | 22:45

Eigenlijk heeft een cultuur haar hoogtepunt bereikt als je de Do Nothing Machine hebt uitgevonden, dan wordt al het andere overbodig;) We found him , de do nothing grinder!! www.youtube.com/shorts/EMVNMGVLUec

Smoelensmid | 03-06-23 | 22:30 | 23

@Zalwelweer | 03-06-23 | 23:40: En niet bedoeld om lullig te doen. Denk wel degelijk dat je er een mooi programma mee kan vullen.

Zalwelweer | 03-06-23 | 23:53

@Zalwelweer | 03-06-23 | 23:40: Resideer nu al op Chateau Weiland. me dunkt voor mij het voorlopige eindstation. Er komt geen sbs6 in hier! Ik heb hem voor jou even op de narrowcast staan..

Smoelensmid | 03-06-23 | 23:56
▼ 20 antwoorden verborgen

Immigratie ( lachwekkend genoeg van personen die behoorlijk anti-westers zijn ) is niet meer het grootste probleem in NL. We hadden het heel aardig voor elkaar maar de ongelijkheid die onder historicus (!) Rutte is ontstaan heeft dit landje weer terug bij af gebracht.

Ambiorix | 03-06-23 | 22:20 | 4

Welke ongelijkheid? Nee, niet iedereen is gelijk, maar met de ongelijkheid valt het wel mee. Er is toenemende armoede, maar dat is geen direct gevolg van ongelijkheid, of van het feit dat bepaalde mensen "te veel" zouden hebben. Je kan ongelijkheid hebben, zelfs een forse ongelijkheid, zonder armoede of andere ernstige problemen.

Sommigen zien ongelijkheid zélf als probleem. Tja, daar is geen helpen meer aan.

Muxje | 04-06-23 | 00:30
▼ 1 antwoord verborgen

Bedankt Arthur. Ben nog steeds trots op 't feit dat ik op Ayaan gestemd heb, en haar vele boeken in de kast heb staan. Idem vwb Hans Jansen etc en natuurlijk ook een Van Amerongen

Jammer genoeg is Ayaa uitgekotst door de f*cking vvd. Veel te briljant voor allerlei wegkijkende Nitwits zoals Rutte, maar zij zou een fantastische premier zijn geweest .

Zwizalletju | 03-06-23 | 22:19 | 2

Degenen die de situatie het scherpst op hun netvlies hebben, zijn de vrouwen die zijn ontsnapt aan het keurslijf van de cultuur van hun geboorteland: Ayaan Hirsi Ali, Ebru Umar, Nausica Marbe, Lale Gül... Hoe wrang dat zij roepende in de woestijn zijn.

MickeyGouda | 03-06-23 | 22:32

Dat was voor mij ook de enige keer dat ik VVD stemde.

bitterpete | 03-06-23 | 23:09

Prachtig. Jaffe Vinks Opinio was wel iets waar je elke week naar uitkeek, ik heb alle edities bewaard. Ik kan er maar niet aan wennen dat er in deze spirituele en culturele moerasdelta geen vraag naar zo’n conservatief medium zou zijn. Zou Arthur daar geen zin hebben, zoiets opnieuw op te starten? Zijn bundel Europese patriotten is een hoopgevend begin!

Zeno020 | 03-06-23 | 22:08 | 2

Das war einmal.
We zijn nu woke.

aflaatverkoper | 03-06-23 | 22:21

Jaffe zegt zinnige dingen, alleen lijkt mij dat er inmiddels geen tijd meer is om te debatteren. Willen we straks nog iets te zeggen hebben in eigen land, dan moeten we nú handelen. Dus: verdragen opzeggen, immigratiestop, veiligelandiërs eruit, alleen vluchtelingen opnemen onder strikte voorwaarden (meedoen is niet optioneel, meebetalen ook niet, bij het sein 'veilig' terug naar eigen land, ook al zijn er tussentijds kinderen geboren), etc.

MickeyGouda | 03-06-23 | 22:02 | 14

@anja | 03-06-23 | 23:17: Er blijft zowat geen partij meer over onderhand, dus de VVD wint alweer.

Zalwelweer | 03-06-23 | 23:31

@anja | 03-06-23 | 23:52: Het is ook frustratie. Ik zie de boel achteruit hollen, veel van mijn vrienden zijn tegenwoordig geëmigreerd. Dat holt de boel nog sneller uit als ik kan bijhouden.

Zalwelweer | 04-06-23 | 00:14
▼ 11 antwoorden verborgen

Onze cultuur, met een grote nadruk op individuele vrijheid, is de beste cultuur... omdat ze alle andere culturen in zich kan herbergen, zolang de aanhangers die individuele vrijheid ook respecteren, en andere culturen op z'n minst tolereren.

Het is wel (opnieuw) gebleken dat die vrijheid voortdurend verdedigd moet worden. Dit keer met name tegen andere culturen die hier inmiddels een flink deel van de bevolking omvatten, maar die maar weinig op hebben met dezelfde vrijheid die hun cultuur hier mogelijk maakt.

Muxje | 03-06-23 | 21:59 | 3

Tuurlijk. Dezelde cultuur die vrouwen geen zin meer geeft om kindreren op de wereld te zetten en daarmee de uitfasering van ons de zo geweldige mensen en cultuur in gang zet.

aflaatverkoper | 03-06-23 | 22:04

@aflaatverkoper | 03-06-23 | 22:04: Een goede cultuur is er niet een die de aarde zo vol mogelijk plempt met kroost... ook al zou die cultuur daardoor uiteindelijk "winnen". Een rem om de bevolkingsgroei zie ik juist als iets positiefs.

Muxje | 03-06-23 | 23:43

@Muxje | 03-06-23 | 23:43:
Ja. Maar, de rem blijkt aan de verkeerde kant te zitten. Tel uit je winst.

aflaatverkoper | 03-06-23 | 23:48

"In 2005 verscheen een bundeling van 39 artikelen uit Letter & Geest onder de titel: ‘De terugkeer van de geschiedenis’.''

Ja, dat staat in mijn boekenkast, dus ik moet het gelezen hebben. Maar ik herinner me weinig van de artikelen, die allemaal van zo'n 20 jaar geleden zijn. Misschien moet ik het maar eens herlezen, en kijken in hoeverre eea nog steeds actueel of achterhaald is.

Opmerkelijk is wel weer dat men 20 jaar geleden pleitte voor een 'breed maatschappelijk debat' over de vraag hoeveel immigratie dit overbevolkte, kleine kutlandje aankan:

"Trouw-redacteur Gerbert van Loenen kwam in maart met een stuk met een panklare titel: ‘Hoeveel immigratie willen we?’'

En hoe het in de 30 jaar daarvoor al min of meer taboe was om het over het 'beperken van de instroom' te hebben:

'‘Over de wenselijkheid van deze ingrijpende maatschappelijke verandering is in Nederland nooit een debat gevoerd. Dat werd gesmoord in een reeks van argumenten, kreten, oprispingen, dooddoeners, bezweringsformules en drogredenen.’ Van Loenen gaf in dit artikel een overzicht van dertig jaar dooddoeners.''

En niets, maar dan ook niets is sindsdien veranderd. Ik lees dat Rutte vandaag op een VVD congres weer de tijd tot de zomer krijgt om met ''een maatregelenpakket om de asielinstroom te verlagen'' te komen, en dat met de nieuwe fractieleider van de CU, Mirjam Bikker, te praten valt over het beperken van de instroom:

"Op de lange termijn is een instroom van 70.000 asielzoekers volgens Bikker ook niet houdbaar. Voor hoeveel er dan wel plek is, wilde ze niet zeggen.''

Nee, op dat laatste kun je de Gutmenschen werkelijk nooit betrappen. Maar Bikker komt met zoveel mitsen en maren, dat het uiteindelijk weer totaal niets zal veranderen:

"maar dan moeten die plannen wel “juridisch houdbaar en uitvoerbaar” zijn''
"Bikker maakte wel duidelijk dat er altijd plaats zal zijn voor vluchtelingen.''
''In deze discussie helpt het niet om maar “stoere plannetjes” in de lucht te gooien, zei Bikker die sinds februari de ChristenUnie-leider is. Zoals het idee van VVD-prominent Henk Kamp om desnoods uit het VN-vluchtelingenverdrag te stappen.''

Maar uit het Vluchtelingenverdrag stappen zou nou juist een heel krachtig signaal aan de wereld zijn van: wij trekken dit niet meer, we worden nu al ca een halve eeuw overspoeld door onaangepaste derdewereldlanders op zoek naar een beter leven, ze veroorzaken bovengemiddelde criminaliteit, zijn bovengemiddeld uitkeringsafhankelijk, leggen beslag op woningen die we feitelijk niet hebben, etc, etc.

Nee, van de Mirjam Bikkers moeten we het niet hebben. En Rutte? Is die nou al met zijn cute Italiaanse vriendinnetje Giorgia naar Afrikaanse landen gereisd om dealtjes te maken mbt het tegenhouden van gelukszoekers? Daar had hij het toch over een paar maanden geleden? Maar toen moesten de PS verkiezingen nog plaatsvinden. Uiteraard.

Dr_Johnson | 03-06-23 | 21:37 | 6

@Nuuk | 03-06-23 | 22:00:
Op weg naar de uitgang, richting nieuwe horizonten. Een man die alleen schatplichtig is aan zichzelf en die zich niet hoeft druk hoeft te maken om wat hij achterlaat: rokende puinhopen.

MickeyGouda | 03-06-23 | 22:46

@Nuuk | 03-06-23 | 22:00: "Een probleem is dat de Haagse politiek volledig gevangen zit in een geloof dat de wereld te vatten is in protocollen, richtlijnen, bestuurlijke memo’s, geleid door hedendaagse kerkenraden en curie’s alleen nu met de naam “ambtelijke werkgroep, task force” enzovoorts." ---》》 Ja dat is zo. Bestuurlijk , politiek autisme, zo noem ik het maar iedere keer.

Zwizalletju | 03-06-23 | 22:56
▼ 3 antwoorden verborgen

Scheemda, Oost-Groningen, als je daar vandaan komt, begrijp je het leven sowieso een stuk beter dan de rest van het land.

smdyasc | 03-06-23 | 21:33

Ik ben cultuurontkenner, de eerste denk ik.

Mr_Natural | 03-06-23 | 21:24 | 1

Van drie tot vier des nachts is het cult uur.
U is te vroeg om dat te ontkennen.

Kapitein Sjaak Mus | 03-06-23 | 21:30

Cultuurbarbaren bestaan niet. Het zijn de barbaren die de cultuur maken.

Plukkieplukkie | 03-06-23 | 21:20

45 jaar geleden. Postkantoor in mijn woonplaats. Sta als jongeman verbaasd te kijken bij zo'n postbus 51 folder molen. Folders in meerdere talen waaronder Turks en Arabisch. Dacht toen das toch niet goed voor integratie.

Cornelis12 | 03-06-23 | 21:18 | 5

@Piggelmee | 03-06-23 | 21:23: Neen, integratie betekend Je aanpassen aan het andere land.. Niet dat het land zich hoeft aan te passen.. Knetter gek zijn we geworden ..

Crematorium-de-Asbak | 03-06-23 | 21:27

Dacht ik toen ook al. Wtf gaan we Turk en Marokkaantje spelen in Nederland? Ja dus... van alles en voetbal en Erdogan gezeik van die gasten, en nu nog steeds....

Zwizalletju | 03-06-23 | 22:25
▼ 2 antwoorden verborgen

We moeten wel respect hebben voor mensen uit culturen die hun eigen cultuur ontvlucht zijn.

Mr_Natural | 03-06-23 | 21:14 | 3

Die hun eigenland niet willen verdedigen of opbouwen! Welkom allemaal

Crematorium-de-Asbak | 03-06-23 | 21:24

Zal aan mijn beperkte geest liggen maar een studie filosofie aan de UvA en een baantje hij Trouw is nou niet bepaald een aanbeveling.

_pacman_ | 03-06-23 | 21:13 | 8

@anja | 03-06-23 | 23:58: Nee Whisky doet het er voor erbij, die heeft zijn strepen al verdiend.. We hebben vorige week samen Indonesisch gegeten en hij maakte geen onbemiddelde indruk ;)

Smoelensmid | 04-06-23 | 00:13

@smoelensmid ja dat was zeer gezellig, ook nog wat met elkaar gefilosofeerd en natuurlijk ik ben altijd bereid een vriend uit de brand te helpen :)

Whisky | 04-06-23 | 00:31

@anja dat geldt grotendeels ook voor docenten.. toch vind ik dat die dan wel weer wel een huis in Adam zouden moeten kunnen betalen maar ja wat ik vind doet er niet zoveel toe.. kijk mij eens filosoferen zo gaat dat dus ;)

Whisky | 04-06-23 | 00:37
▼ 5 antwoorden verborgen

Ja, lullig voor Arthur.....

Eigenlijk ook een beetje lullig voor mij...... Feestje in de buurt....

Boem boem boem boem boem boem boem boem....

neonreclame | 03-06-23 | 21:10 | 1

Aankloppen!

Vriendjes en vriendinnetjes maken!

Kapitein Sjaak Mus | 03-06-23 | 21:32

Wees maar blij dat Nederland een saai braaf land is.

thanseeuwen | 03-06-23 | 21:09

Dat behang verschrikkelijk.....

Piggelmee | 03-06-23 | 21:08 | 2

Die lampenkap past ook helemaal niet…..

Miss_Pinky | 03-06-23 | 22:25

Mooie chronologische verhandeling die ik met plezier heb gelezen , waarvoor dank Arthur!

Smoelensmid | 03-06-23 | 21:07

Op de top van de piramide zit eigenlijk elke cultuur die verlicht is. En hiermee bedoel ik simpelweg de souvereiniteit van het individu. Als je dat niet hebt als cultuur dan krijg je gratis slavernij, martelingen, kastenstelsels en gedoogde verkrachtingen (vnml. in het huwelijk, maar laat ik deze keer eens volledig zijn).

zhirek | 03-06-23 | 21:05

Zo, wat een stuk. Goedenavond. En compliment.

anja | 03-06-23 | 21:04

Gordon ziet er met de dag slechter uit

kanookmorgen | 03-06-23 | 21:03 | 9

@RJXM | 03-06-23 | 23:30:
Geweldige boeken.
Het was in het holst van de nacht, 2 grote volle manen stonden met verwijtende ogen aan de hemel.
Hoe hard rijden we nu?
96 zei Adriaan en draaide achteloos 3x het stuur rond.
Waar rijden we nu vroeg ik.
Om de Markt bij Rittenburg.
Ik begon; Rittenburg bezit een prachtig stadshuis met een monumentale trap. Bezat zei Adriaan.
Is deze auto van u, vroeg de agent.
Geweest zeiden wij en schudden de overblijfselen van ons af.

Mooier kan een boek niet beginnen, toch?

Andersdenkend | 03-06-23 | 23:50

@RJXM | 03-06-23 | 23:30: Dit komt overigens uit 1 van de delen van Adriaan & Olivier.

Andersdenkend | 03-06-23 | 23:52

"Gordon ziet er met de dag slechter uit"
-is wel zo!

Hevvlan Demuru | 04-06-23 | 08:48
▼ 6 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland