Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Safari Eurabia - Op audiëntie bij historicus, islamcriticus en orateur Wim van Rooy

Wederom de drank en het spel geparkeerd voor een lezing bij de erudiete schrijver-historicus Wim van Rooy

Volgens de islam- en moslimknuffelende Vlaamse dagbladen is Wim van Rooy de gevaarlijkste man van het land maar ik vind nonkel Wim de aardigste man van België. Zijn schitterende en vooral snoeiharde meesterwerk Waarover men niet spreekt werd, zoals de titel al voorspelde, angstvallig kapot gezwegen maar is al jaren een bestseller. Van Rooy geeft zo'n tweehonderd lezingen per jaar dus het cordon sanitair (schutkring is een mooier woord) van de Belgische media werkt niet, net zomin als dat niet werkte bij het Vlaams Belang van Wims zoon Sam. 

Een paar jaar geleden was ik met het montere tweetal en mijn mattie Pieter Waterdrinker op studiereis door het Heilige Land. Deze geheel verzorgde vakantie werd verzorgd door reisbureau CIDI en mijn dankbare tweets werkten als een rode lap op een stier. Het digitale riool barstte open. De usual suspects -  Sybrenkooistraoïden en andere hysterische bipolaire Wajongers en RIAGG-habitués - reageerden net zo fel als het handjevol useful idiots van een Ander Joods Geluid. 

Een wappie noemde mij opperracist en een anonieme mesjoggene schreef schuimbekkend dat ik mij acht dagen aan de rand van een zwembad in een vijfsterrenhotel in Tel Aviv liet vollopen met champagne, omringd door Russische kommersjele sekswerksters en op kosten van het het Internationale Zionisme, terwijl nonkel Wim van Rooy mij voorlas uit Mein Kampf. Uiteraard klopt dat, met de kanttekening dat nonkel Wim mij voorlas uit de Hebreeuwse vertaling van Mein Kampf

Genoeg gezeverd! Met mijn maat Teun Voeten ga ik op bezoek bij Van Rooy in zijn woonst Antwerpen voor een masterclass islamofobie.  Ik ben zijn ned'rige discipel en het dientengevolge altijd roerend eens met Van Rooy, die ik qua geleerdheid veel hoger aanschrijf dan mijzelf. 

Teun fluistert in de lift: "Tuurke, ik vind het altijd heerlijk bij ome Wim op bezoek te gaan. Volgens mij is nonkel Wim de meest belezen man van Vlaanderen en misschien wel van de Lage Landen. Wist je trouwens dat zijn boeken dubbel achter elkaar in zijn boekenkasten staan? Laatst kwam ik daar op mijn racefiets en hij was helemaal weg van mijn Raleigh model Joop Zoetemelk. Zelf fietst hij een paar keer per week 100 kilometer. Niet gek van een grijsaard van 75. Het leuke van Ome Wim is dat hij graag volzinnen formuleert alsof er een Franse boekenkast over je heen valt. Hij zal nooit zeggen: ‘Het zijn rare tijden, jongens.’ Liever zegt hij: ‘Zoals madame de Pompadour zich nooit had durven voorstellen in haar meest Danteske Dromen, leven we in een Convergentie van Catastrophes die zo mooi beschreven is door Guillaume Faye en die Raspaliaanse trekken aanneemt, onderwijl doordrenkt met een diep Houellebecqiaans pathos.’ Heerlijk, dat mensen zo nog praten!"

Het is een zwoele zomeravond, van Rooy trekt een mooie fles Schotse whisky open op zijn riante balkon en Teuntje en ik luisteren met open mond naar de vlammende monoloog van het Antwerps orakel.

"Jongens, iemand die kritische vragen stelt bij de islam is een islamofoob, iemand die de islam analytisch fileert, doet aan hate speech bijvoorbeeld. Het is bizar: nog liever vergoelijken of omhelzen Gutmenschen de radicale islam dan dat ze als xenofoob worden beschouwd. Linkse journalisten, vaak oud-trotskisten of maoïsten, hun aangetrouwde neven en nichten, groene utopisten en progressieve yuppies en gepokt en gemazeld in de krant als reclamedrukwerk en dus in het vanzelfsprekend hanteren van Newspeak, verhullen en incrimineren dat het een lieve lust is. Ooit merkte Orwell op dat het vertellen van de waarheid in tijden van bedrog een revolutionaire act is. Vandaag is dat het doorbreken van het irenische discours over de islam, alsmede het vertellen van de waarheid over zaken als criminaliteit en de kosten van immigratie: zaken die men lang onder het politiek-correct geweven tapijt heeft geschoven. Daarbij werden alle door Orwell verfoeide technieken gehanteerd: van propaganda, regelrechte leugens en het verdacht maken van de tegenstander tot Berufsverbot en politieke processen.

De Verlichting is bij het journaille en bij de hele cultureel politiek-correcte elite erg ver weg. Dat een cultuur van 1400 jaar totalitarisme, jihadisme en anti-wetenschappelijkheid weleens aan de basis zou kunnen liggen van de niet-integratie van de moslim, komt niet op in het hoofd van de doorgestudeerde elite."

Ik onderbreek Wim voor een toast op zijn door iedereen in de steek gelaten vriend en kunstbroeder, de Nederlandse schrijver Benno Barnard. Barnard studeerde en woonde in België en staat net als Wim van Rooy te boek als islamcriticus. De beminnelijke Amsterdammer zou in 2010 een lezing geven over het gevoelige onderwerp aan de Universiteit Antwerpen en werd in de aula bijna gemolesteerd door de aanhangers van Sharia4Belgium, onder aanvoering van Fouad Belkacem. Van te voren had Barnard bescherming gevraagd bij de universiteit, maar dat werd geweigerd. In de media kreeg hij de volgende dag de schuld van het incident, dat hij zelf zou hebben uitgelokt met zijn islamkritiek. De kranten schreven dat de knapen van Sharia4Belgium – die later vrijwel allemaal naar Syrië vertrokken -  ongevaarlijke clowns waren. Barnard werd gecanceld door de literaire mandarijnenkongsi vanwege zijn islamkritiek en woont nu in het Verenigd Koninkrijk. Fouad Belkacem kreeg in 2015 twaalf jaar gevangenisstraf aan zijn jurk. 

In 2015 werd van Van Rooy zowaar uitgenodigd voor een debat in Buitenhof met ‘immigratiedeskundige’ Leo Lucassen en de door Oman betaalde Arabist Maurits Berger. Berger predikt altoos dat de sharia voor 95 procent overeenkomt met het Nederlandse recht. Ik citeer: "De kracht van Wim van Rooy was dat hij de manipulatieve cijferbrij van Lucassen liet voor wat hij was, net als het zieligheidverhaal over de verzonnen ‘gematigde moslims’ van Berger, die beweerde dat de moslims niets zo graag willen als zich aanpassen aan de Nederlandse rechtsstaat. En dat ze zich niet kunnen uiten. Van Rooy kwam met zijn eigen praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Hoe de Holocaust niet besproken kon worden in de klas bijvoorbeeld. Een pijnlijk punt, waarop Berger natuurlijk niets terug te zeggen had."

Wim doceert ons over islamisering: "Islamisering betekent in het westen niet, althans voorlopig nog niet, dat men je naar de moskee sleept en dat je de kreet van de profeet voortdurend moet schreeuwen. Het zit in kleine en grotere dingen die het westen aanvaardt, en die Houellebecq in zijn Soumission beschrijft, en die plausibel lijken in het grote westerse kader van oecumene en tolerantie. Halal eten in de scholen en in de bedrijven, geen afbeeldingen van de profeet, de moslim sparen waar mogelijk, segregatie mogelijk maken in zwembaden, enfin de hele reutemeteut van toegevingen, vervalsing van de cijfers over criminaliteit, altijd spreken over jongeren, nooit over Marokkaanse jongeren (staat in het grote pers logboek), allemaal kleine en grote toegevingen: dat is islamisering. Sam geeft er in zijn boek tientallen zoniet honderden voorbeelden van. Het leven verandert daardoor kwalitatief en dat voelen mensen zeer goed aan: 'ik ben geen racist, maar...' - en dan volgt de terechte klaagzang over wat er in de school gebeurt, op straat, in het bedrijf. En dan heb je nu woke erbij, waardoor het erop lijkt dat in tv-reclames alleen nog maar negers figureren... We leven op een narrenschip en de gekken hebben het roer overgenomen."

Over het narrenschip van de Europese Unie gesproken, hoe zit het nou precies met de omvolking, nonkel Wim? 

"Het begrip 'omvolking', lang geleden gemunt door de Franse rechtse denker Renaud Camus, is een term die meer in zich draagt dan de letterlijke betekenis ervan. Hitler wilde omvolken, onder meer door Lebensraum te zoeken en bijvoorbeeld het Slavische volk te overspoelen met Germanen en ze als minderwaardig volk te knechten; hij schreef dat ook expressis verbis neer. Omvolking heeft dus gaande de tijd een erg negatieve connotatie gekregen, wat eens te meer betekent dat Hitler ultiem de oorlog gewonnen heeft, want de term gebruiken, ook anderszins, leidt tot hel en verdoemenis. De meeste mensen echter die het begrip aanwenden, in navolging van Renaud Camus, gebruiken het nu juist op een tegenovergestelde manier, dus niet op de manier die Hitler voor ogen had! Zij zien dat andere volkeren en religie het eigen land, in casu landen in Europa, beginnen te overheersen ze verzetten zich daartegen, ze zijn dus tégen omvolking."

"Omvolking gebeurt in bepaalde steden soms kwantitatief, bijvoorbeeld wanneer in stedelijke klassen meer allochtonen les volgen dan autochtonen en daardoor de sfeer en de mores veranderen, maar vooral kwalitatief: de 'anderen' dringen hun mores op, en dat is vooral het geval bij moslims en hun islam, waarvan de oorsprongsbronnen dat ook bijna letterlijk eisen. Daarover kan geen misverstand bestaan. Als het progressivistische rood-groene heir dus stelt dat er van heuse omvolking geen sprake is, dan redeneren ze 'stricto sensu', zeer beperkend dus. Ze verlaten op die manier alle logica: niet alleen kan men voor bepaalde steden en regio's immers extrapoleren en nagaan wanneer er meer allochtonen - vooral moslims dus - zullen zijn dan autochtonen, maar nog meer begrijpen ze de kwalitatieve omslag niet, en die is al decennia aan de gang. 

In de jaren tachtig bijvoorbeeld zag men nu en dan een hoofddoekje in de straten, vandaag bepaalt de hoofddoek vaak de openbare ruimte. Het betekent noch min noch meer dat de politiek van de Moslimbroeders geslaagd is: een soort symbolische bezetting van de openbare ruimte - daarvan zijn legio voorbeelden. De symboliek van die bezetting is duidelijk en komt erop neer dat onze samenleving kwalitatief verandert: ook dat is omvolking omdat de minderheid dan bepaalt wat de (voorlopige) meerderheid moet denken of doen. Zo is er sinds Rushdie geen écht vrije meningsuiting meer... De islam krijgt daarbij de hulp van collaborerende westerse nuttige idioten, die op hun manier Lenin redivivus incarneren. Omvolking is dus méér dan wat getallen: het komt vaak neer op de totale verandering van de samenleving.

In die zin is eurabia een dreiging, maar zeker ook via de EU die een grote economisch-culturele ruimte wil scheppen: Europa plus Noord-Afrika, wat die gek van een Timmermans doet zeggen dat de islam tot Europa behoort! Dat is een kleine voorbode. Plus nog meer immigratie van vooral moslims die de boel dan komen versjteren. De werkloosheidsgraad bij die uitzuigers tussen 24 en 35 is enorm! Het is dus een dreiging van jewelste, temeer omdat de moslimbroeders spreken over die overname, en ze hebben tijd en geduld. Anjem Choudary zei het: werkloosheidsgeld is gewoon jizya. De overname gebeurt dus niet militair maar via hun gedram en onze gewilde weerloosheid en een soort perverse planning. Historisch gesproken wint de islam altijd. 

Mijn motto is dat van de filosoof Karl Popper: men kan nooit tolerant zijn tegen intolerantie, want dan gaat de tolerantie kapot. En om spindoctor James Carville maar weer eens te parafraseren: It’s The Islam, Stupid!"

Foto's: dr. Teun Voeten

Amai, hadden we al om schoolgeld gevraagd?

Arthur van Amerongen maakt voor GeenStijl een rondreis door Europa, door de achterwijken van de omvolking en langs de zonsondergang van het Avondland. Als volleerd wereldreiziger trotseert hij daarvoor met een klein budget menig beschimmeld hostel, karige koffietentje en als het moet: een stenen bankje in een stadspark. Desalniettemin is deze reis een kostbare aangelegenheid dus uw gulheid om Ome Tuur gevoed, verwarmd en gemotiveerd te houden op zijn barre bedevaart langs de historische artefacten van de Europese islam en ideologische boobytraps van de stille burgeroorlog, wordt hogelijk gewaardeerd:

Reaguursels

Inloggen

Historisch gesproken wint de islam altijd.

Niet altijd. Het kostte wat moeite maar de Katholieke Koningen hebben uiteindelijk de Reconquista volbracht, en de mosselen het land uitgebonjourd.

Er is nog hoop. Als we nou eens nu alvast beginnen met het stoppen met de andere wang toekeren en toegeven.

Louter Leuter | 23-06-22 | 07:45

En als de islam overheerst dan maken ze onderling zichzelf stuk... de evolutie gaat z'n gang, soorten komen en gaan...

BL!ZZ | 23-06-22 | 04:55

Arthur wat kan jij lekker schrijven pik.

OuweOuweLekkerMauwe | 23-06-22 | 01:14

Mooi stuk weer en netjes Tuur, ben trots op je. Zwarte schoenen en zwarte sokken en ook een zwarte riem aub. You can't buy style. Lol!

Basil Fawlty | 23-06-22 | 00:12

Geweldig stuk weer, dit.
En bij topics als dit, begint mijn bloed altijd weer te koken en voel ik de behoefte om weer een rant over die achterljke, voor-middeleeuwse, fascistoïde macho-religie te plempen hier.
Maar ach, ik verval in herhalingen.
En preken voor eigen parochie is sowieso niet zo vruchtbaar.
Mijn woede over de waanzin van de West-Europese immigratie-politiek en de valshartige aanstichters ervan, groeit net zo hard als mijn overtuiging dat dit niet meer goed komt.

Peter Emile | 22-06-22 | 23:44 | 3

En wie zijn de valshartige aanstichters.

Beste_Landgenoten | 23-06-22 | 07:08

Ik zit er net zo in. Wat helpt is zo nu en dan een pauze. Gewoon de natuur in. Simpel genieten van de flora en fauna.

Tiscali-2 | 23-06-22 | 07:44

Opmerkelijk dat feministen hun seksegenoten die in onvrijheid onder het juk van de islam leven compleet in de steek laten of negeren. Geen protesten van feministen tegen verplichte hoofddoek, verplicht moeten trouwen, boerkini, uithuwelijking, taboe van homosexualiteit etc..

Jhkq | 22-06-22 | 23:41 | 1

Het is heel simpel: de blanke hetero man is de schuld van alle ellende op de hele wereld en islam = vrede. Jeweettoch.

Ride_On | 23-06-22 | 07:55

Ik kom veel in Polen en als het maar effe kan waarschuw ik ze voor de islam.Op een enkeling na zien de meeste het gevaar wel en zijn dan ook uitermate verbaasd hoe makkelijk wij onze cultuur om zeep helpen.

Kowalski11 | 22-06-22 | 22:02

"In 2020 zal dat volgens Ipsos zijn gestegen naar 7,5%. Dit betekent dat van de nu ruim 11,2 miljoen Belgen er ongeveer 784.000 moslim zijn.''

En in Nederland zitten er 1,2 miljoen, volgens Pew Research (maar die schatting is ook alweer van 4 jaar geleden, dacht ik).

Het zijn er gewoon veel te veel, en ze blijven maar binnenstromen.

En ook België haalt de allerergsten, de allergevaarlijksten, de meest met haat tegen ''ons'' vervulde moslims, de ISers, 'gewoon' weer op. Dit was vandaag in de Volkskrant een piepklein berichtje:

"België haalt opnieuw groep IS-vrouwen en kinderen op uit Syrië
België heeft zes IS-vrouwen en hun kinderen opgehaald uit het Koerdische detentiekamp al-Roj in Syrië. De moeders werden samen met hun zestien kinderen en een grootmoeder overgevlogen, meldt het Openbaar Ministerie. Afgelopen zomer werden zes moeders en hun tien kinderen naar België gehaald, nadat de regering had besloten dat kinderen van de Syriëgangers niet gestraft mogen worden voor de keuzes van hun ouders. Ook is er volgens de regering een groot risico dat de kinderen in de Syrische kampen worden blootgesteld aan extremisme.''

We organiseren onze eigen ondergang.

Dr_Johnson | 22-06-22 | 21:56 | 4

Ik verzet mij er nog 10 jaar tegen, dan word ik ook moslim..

Geilbaard | 22-06-22 | 23:32

Och, dat van die kinderen begrijp ik dan ook wel weer. En dat die vrouwen zich hier zouden opblazen lijkt me ook onwaarschijnlijk al heb ik daar minder sympathie voor.

Beste_Landgenoten | 23-06-22 | 07:03
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
Ichneumonidae | 22-06-22 | 21:52

Lekker stukje deze x Arthur, bedankt!

rifraf | 22-06-22 | 21:50 | 1

Hij heeft vaker krakertjes ja. Deze is ook weer mooi.

sjef-van-iekel | 22-06-22 | 22:06

Ik heb het boek al jaren in de kast staan , grotendeels gelezen, zoveel waarheden, goed onderbouwd, duidelijk verwoord, veel verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken en onweersprekelijke statistieken.
Maar het mag niet gezegd worden, zoals de titel zegt.
Dat is juist het grote gevaar.
‘Waarover men niet spreekt’
Allemaal lezen! En erover spreken!

laurentius | 22-06-22 | 21:49 | 4

@Beste_Landgenoten | 23-06-22 | 00:38: je mag het niet zeggen zonder bedreigd te worden, gecanceld te worden of voor racist uitgemaakt.
En dat weet je donders goed.

Ride_On | 23-06-22 | 08:00

@Beste_Landgenoten | 23-06-22 | 00:38: Als ik het zou zeggen op mijn werk dan volgt een "gesprek" en als ik het blijf zeggen uiteindelijk ontslag. Onderwijs. Je-weet-tog ...

doitdoit | 23-06-22 | 08:21
▼ 1 antwoord verborgen

Tuurtje, nomdjeu wa kunde gij schrijven eigenlijk

The-loopy-cowboy | 22-06-22 | 21:48

"hij graag volzinnen formuleert alsof er een Franse boekenkast over je heen valt"

En dus niets van taal begrijpt maar er verliefd op is. Oreert en niet uitlegt. Alternatieve feiten weeft maar geen analyse doet. Een voorbeeld van spielerij met taal (even ongeacht wie het bedacht of schreef: "altijd spreken over jongeren, nooit over Marokkaanse jongeren". Het expliciet benoemen van de land van originele afkomst is ook gewoon verboden als het geen functie heeft en ook nog eens een stigma oproept. Want het probleem met de islam is iets anders dan problemen met Marokko en al helemaal niet het specifiek probleem van Marokkaanse jongeren in Nederland t.ov. zeg Antillianen of Turken. Er zijn wel verbanden maar dat zijn geen oorzakelijkheden. Er zijn boekenkasten met analyses die niet bij Wim staan.

Er is veel kritiek mogelijk op de islamitische werelden maar ook op de auteurs die vaak een soort pseudo-intellectualisme lijken uit te ademen, een belegen walm, dronken op een bescheiden sub-set van feiten en een neiging hebben tot het al-te-menselijke eindeloze naam en fotodropping om te verhullen, als een gewaad dat moet verhullen dat er helemaal niet zoveel onderkleding is.

GeenAccount | 22-06-22 | 21:46 | 4

"Het expliciet benoemen van de land van originele afkomst is ook gewoon verboden als het geen functie heeft en ook nog eens een stigma oproept."

Op grond waarvan? En wanneer heeft iets "geen functie" en "roept het een stigma op"? Daar kun je alle kanten mee op en daar ligt ook meteen het risico van selectiviteit op de loer.

countus | 22-06-22 | 22:33

"Er is veel kritiek mogelijk op de islamitische werelden, maar..."

De verholen boodschap van je tegel is evenwel duidelijk. De islam treft geen blaam, althans lang niet zoveel als Wim van Rooy.

Ik zeg je dat de gemiddelde PVV-stemmer nog nooit een boek van Wim van Rooy heeft gelezen. Die haalt zijn of haar motivatie uit de eigen incidentele slechte ervaringen, geschraagd door dagelijkse nieuwsberichten over misdaden begaan door lieden van de mohammedaanse persuasie tegen steevast niet-moslims, aangevuld met wekelijkse beelden van signalementiërs - daders, geen verdachten - in Opsporing verzocht. De modus operandi van het islamitische smaldeel in onze westerse samenlevingen begint steeds meer te lijken op het plundergedrag van de bezettingsmacht na een succesvolle invasie, dat we uit zoveel geschiedenisboeken kennen.

Hoe dit allemaal kan gebeuren en voortduren? Welnu, mede door mensen die elk debat, elke observatie hieromtrent proberen te smoren met teksten als: "Op de islam kun je kritiek hebben, MAAR Wim van Rooy/Wilders/Baudet..."

Daaronder kunnen we jouw tegel ook scharen, zo lijkt het.

Professor Superhirn | 22-06-22 | 23:40
▼ 1 antwoord verborgen

Mijn complimenten, Tuur. Ondanks de drank en al dat gereis, je zult toch ook wel eens in de file staan, lever je zeer punctueel de verslagen in. Ik mag het graag lezen.
Ome Wim slaat de spijker op z'n kop, hij zegt precies wat een heleboel mensen denken. Kon Wilders het maar op deze manier zeggen! Meteen het boek van Ome Wim besteld, trouwens.

quigg | 22-06-22 | 21:32

Dat meneer Van Rooy zijn visie maar breed mag blijven uitdragen, in goede gezondheid. Die fotoserie doet letterlijk pijn aan mijn ogen, zo groot is inmiddels de aversie.

MickeyGouda | 22-06-22 | 21:32 | 3

Yep. He hebt een hekel aan bejaarden in djellaba of met een hoofddoek om. Smiecht.

Cobarde | 22-06-22 | 21:52

Ik onderschrijf dat. Bezopen gewoon.

Louter Leuter | 23-06-22 | 07:50

Het engste is dat er eigenlijk ook geen debat meer over is in de Kamer. 120 van de 150 zetels, dus de standaard machtspartijen + gelegenheidsgedoogconstructen vinden het allemaal wel best. Geen kritische Samsom of Oudkerk meer, geen Bolkestein of Hirschi Ali, eigenlijk helemaal niets.
En daar sta je dan als burger die ziet wat er gaande is, wat er allemaal niet klopt, met welke verschillende maten er wordt gemeten als het de overheid zo uitkomt hoe de samenleving in gierende vaart onvrijer, beperkter en gesegregeerder wordt. En anders dan eens in de 4 jaar een stem uitbrengen op een partij die in ieder geval niet nog veel meer Islam wil importeren en faciliteren dan nu al het geval is kun je er niet tegen doen. En echt, dan kunnen we wel wijzen naar Brussel maar het is toch echt Den Haag die koploper immigratie en naturalisatie is. Die 5-jaar status is automatisch permastay + na dat fopexamen ook nog eens Nederlander-regel, dat is geen EU. Dat is Den Haag. Echt puur en alleen Den Haag. En ook de VVD wil daar niet vanaf. Geen enkel ander EU-land is zo knotsgek als Vak K + die 120 zetels aan het Binnenhof.

Graaisnaaiert | 22-06-22 | 21:32 | 2

Precies dit

Tiscali-2 | 23-06-22 | 07:48

Het is dat calvinistisch gedeug en het wijzen met het vingertje. Die stikstof nonsens is precies eender.

Louter Leuter | 23-06-22 | 07:54

Overigens, en dan hou ik op te zeveren vandaag, dit is de tweede Safari die gekuist is van alle drank en drugs. Fijn dat al die mensen die daar zo ontzettend aanstoot aan namen, nu weer inhoudelijk kunnen reageren en dat dus ook massaal doen. Millennials.

Duwbak_Linda | 22-06-22 | 21:27 | 7

Is ook kwestie van wennen. Als je er woont, zoals ik tien jaar heb gedaan, valt het nauwelijks meer op en stoort het ook niet. Heb ook nooit ellende gehad, behalve in Utrecht, toen zwervers in mijn auto hadden overnacht, met een ingeslagen ruit als bonus.

Beste_Landgenoten | 23-06-22 | 07:07

@Beste_Landgenoten | 23-06-22 | 07:07: Wij zijn vanuit zo'n wijk met veelal moslims en anderssoortige buitenlanders naar een streng gereformeerd dorp gevlucht. Wat een opluchting was dat.

wakker worden | 23-06-22 | 08:03
▼ 4 antwoorden verborgen

Het Grote Licht Kaddafi zei het al: Wij zullen met onze baarmoeders Europa veroveren.
Dat is precies wat je ziet gebeuren.

Ichneumonidae | 22-06-22 | 21:26 | 2

Dat was Erdo toch? 'Geen 3 kinderen, maar 5'

sjef-van-iekel | 22-06-22 | 22:09

Voila: je hebt wijken waar de uitkeringsdichtheid hoog is.
Dat noemen de nuttige idioten: een verrijking van de wijk..

Jan Dribbel | 22-06-22 | 21:24

Deprimerend boek.
Dit boek, i.c.m. met andere stressfactoren, bezorgde mij een paniekaanval.

Eduardo- | 22-06-22 | 21:24 | 2

Daar ben ik ook zo bang voor. Ik dacht: ik moet het toch maar eens bestellen en gaan lezen, maar ik word er denk ik totaal mismoedig van. Ik moet er nog even goed over nadenken.

Dr_Johnson | 22-06-22 | 21:34

@Dr_Johnson | 22-06-22 | 21:34: klopt, heb de helft gelezen, maar werd er zo somber van dat ik het weggelegd heb.

Fra Lippo Lippi | 23-06-22 | 07:53

Om maar met een gristenterm te starten; OMG, wat een ellende is er op ons afgegooid, wetende dat het niet de incompetente corrupte overheden zijn, maar juist de onzichtbare figuren die zich boven alles en iedereen stellen.

davidhasseltoff | 22-06-22 | 21:23

Waarover men niet spreekt

Als ik zo de recensies lees dan klagen wel heel veel mensen over dat het moeiluk leesbaar is vanwege de vele moeilukke woorden. U begrijpt, ik heb besteld. Voor slechts 14 liter E5 is ie van mij.

Duwbak_Linda | 22-06-22 | 21:15

Het voordeel is dan weer dat die lui zich niet om natuur, milieu en klimaat bekommeren, en we weer 120 mogen gaan rijden met benzineauto's. En dat al die andere ekowaanzin verdwijnt. Maar dan wordt het hier wel ook een soort grplunderde woestijn.

Hadena | 22-06-22 | 21:08 | 1

Is wel zo. In 2070 zijn Denk en Bij1 achtige partijen groot. En dan gaat de gaskraan open wegens kolonialisme ofzo.

sjef-van-iekel | 22-06-22 | 22:13

Bedankt weer. Ik heb zijn meesterwerk nog staan in mijn rij boeken vanaf eind jaren negentig over de ondergang van Europa. Moet het nog lezen. De reden dat ik daar nooit aan toe gekomen ben is dat mijn omgeving dit soort duivelse werken liever op de brandstapel ziet dan in mijn handen. Eerlijkheidshalve geef ik toe dat mijn tirades in huis, ingegeven door mijn grote zorg voor de toekomst van mijn nageslacht, niet bevordelijk zijn geweest voor de acceptatie van mijn boeken keuze. Ik moet maar eens een onschuldige kaft er omheen maken.

Tiscali-2 | 22-06-22 | 21:01 | 1

Herkenbaar en dieptriest.

Kukooo1 | 22-06-22 | 21:53

Misschien moeten we maar allemaal moslim worden en een schisma forceren. Een verlichte islam afdwingen door de miljoenen aanhangers van de nog op te richten Moskee van de Laatste Dagen van Mo. Continu buiten zinnen reageren als ergens iets aanstootgevend zou kunnen zijn. En dan het Midden-Oosten veroveren met peace, love and Allah. Two can play that game.

Duwbak_Linda | 22-06-22 | 20:55

Heb welgeteld 1 naffervriend.
En die is homo. Woont in Spanje.
Werd door familie in Rabat met de dood bedreigd.
.
Maar onlangs werd het me te gek. K zit daar ergens relaxt op een bankje met Dog en 'dinnetje, lopen er 3 moslimas (lange jurken, koovodden) langs.
Krijst de voorste; "nou ja zeg, die man heeft alcohól in zn waterflesje!!"
K kijk haar aan, en zeg: "dat weet jij anders verdomd snel te detecteren mohammedaans mevrouwtje."
[er volgt wat gekrijs en visgraten-in-keel-taal in het Arabisch/ Berbers] en k zeg: beter bemoei jij je met je eigen besognes weet je, Umma bemoeial." Stomend van haat liep ze weg met d'r 2 volgelingen. Achteromkijkend, achteromkijkend, achteromkijkend.
.
En het is dít type volk waar k zó de pest aan heb. De bitch.

chicago river | 22-06-22 | 20:53 | 6

-Hij is een homo dus hij is lief.
-Ook de Joden zijn allemaal lief, want de Holocaust. Voor de Holocaust waren de Joden niet allemaal lief.

HogeNood | 22-06-22 | 21:13

@HogeNood | 22-06-22 | 21:13:
Wat ouwehoer je nou.
K ken via 3 homovrienden een aantal valse nichten van heb k jou daar, en daar moet k niks mee te maken hebben.
Ben jij ook al zo"n bemoeial, HogeNood?
Kak dan lekker in je witte pantalon als mijn verhaal je zo hoog zit.
En laat Joden er ook maar gewoon buiten, naarling.

chicago river | 22-06-22 | 21:28

@chicago river | 22-06-22 | 21:28:
"En laat Joden er ook maar gewoon buiten, naarling."
.
Ik wilde het eens een keertje niet zeggen maar volledig met je eens.

Graaisnaaiert | 22-06-22 | 21:40
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik zal altijd het recht verdedigen van imams om te zeggen dat homo’s minder zijn dan varkens,’ zei Van Gogh. ‘Als je mensen wilt beschermen, moet je het gif juist boven laten komen.’

Citaat Theo van Gogh, Parool (2019)

theo-is-dood | 22-06-22 | 20:45 | 1

Duidelijker kan het niet. Theo was een visionair.
Het wordt met de dag erger.

laurentius | 22-06-22 | 21:39

Zie hier onze toekomst. Schrikbeeld.

pete1023 | 22-06-22 | 20:42 | 1

Toekomst? U doelt op de folkloristisch dames op de foto’s? Dat is gewoon Antwerpen, Rotterdam, Dortmund en Parijs

theo-is-dood | 22-06-22 | 20:47

Het lijkt er soms op dat je steeds meer hoofddoekjes ziet. Ik bedoel daarmee dat vrouwen die eerst zonder hoofddoek liepen die toch zijn gaan dragen.
Op mijn werk viel dat al op. Academisch geschoolde jonge vrouwen die jarenlang zonder doekje lopen, en dan opeens gesluierd op dezaak verschijnen. Gaat er een conservatieve golf door de groep volgelingen van de Profeet (VZmH)?

theo-is-dood | 22-06-22 | 20:41 | 4

Dat is al sinds de twin towers zo.

Hadena | 22-06-22 | 21:05

Meer een soort van sociale dwang. Van de vrouwen die geen hoofddoek dragen gaan op sociale media foto's rond met opmerkingen als 'kijk eens wat een hoer'. Dan moet je behoorlijk sterk in je schoenen staan om toch zonder hoofddoek rond te blijven lopen.

Leon Tosti | 22-06-22 | 22:19

Is Noord Afrika is het toch ook al weer een paar jaar dat er meer conservatisme is. Dacht ik gelezen te hebben.

Dus in dorpjes waar voorheen de mensen 'modern' waren. En nu lopen de dames er vaker ingepakt bij dan 15 jaar geleden.

sjef-van-iekel | 22-06-22 | 22:25
▼ 1 antwoord verborgen

Het gedram en gedrein tolereren tot het te laat is. Europa gaat dit verliezen.

Duwbak_Linda | 22-06-22 | 20:38

Ik haat dit zo. Mijn continent is stuk, en ik ben bang dat het stuk zal blijven.

Icewallowkum | 22-06-22 | 20:34

Een -zwartgelakt- lijkt wel op een -zwartgelakt- en het is -zwartgelakt-.
Zomaar dit soort -zwartgelakt- niet zomaar -zwartgelakt- is -zwartgelakt-.
Nou ja, -zwartgelakt-.

UnderTheDevil | 22-06-22 | 20:34 | 1

Hé Mark!

* Il Principe * | 22-06-22 | 21:56

Mijn neef AboutaLeptob vindt er ook van alles van.

Leptob | 22-06-22 | 20:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl