Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Het echte slot op Nederland heet Mark Rutte

En de sleutel heet: Functie Elders

Bij de laatste verkiezingen mocht een lichting kiezers hun stem uitbrengen, die zich geen Nederland zonder premier Rutte kan herinneren. Ook als Rutte alles goed gedaan had, kun je het argument maken dat zoiets onwenselijk is. Zelfs de meest politiek gepolitiseerde democratie op aarde, de Verenigde Staten, hebben een houdbaarheid van twee termijnen voor hun president. Ingevoerd na Franklin D. Roosevelt, die na ruim 12 jaar presidentschap overleed in zijn vierde termijn. Waarom die limiet? Om benoemingen en positiebezettingen naast en rond het hoogste ambt in gelijke(re) tred te houden met de democratische balans, zodat de president geen al te lange schaduw over het bestuur van een land kan werpen.

In Nederland is Mark Rutte zodanig vergroeid met zijn "gave baan" dat zijn premierschap en "het belang van de BV Nederland" dat hij zegt te vertegenwoordigen, van tweeën een zijn geworden. Dat vindt nog steeds een vrij groot deel van de kiezers prima, maar het leidt óók tot de ongezonde situatie dat bepaalde geluiden en zienswijzen uit de samenleving steeds ondergeschikter zijn geraakt aan een eenkennig dominante politieke cultuur, of doctrine, zoals het onder Rutte is gaan heten. Erger nog is dat specifieke groepen burgers in de zwarte gaten in het politieke wereldbeeld van de vvd verdwijnen. Ter vergelijk: Als we twaalf jaar lang een SP-premier zouden hebben, hadden miljonairs en bankiers het lastiger gehad maar waren de gedupeerden in Groningen en zeker de Toeslagenouders misschien niet zo slecht af geweest als nu, en waren de zorg en arbeidsomstandigheden voor mensen die échte arbeid verrichten (dus niet de consultantsklasse of laptopkaste) zwaarwegender speerpunten geweest dan onder de kabinetten-Rutte. Als metafoor: Iedere partij heeft zijn eigen ideologische stokpaardjes en die dragen op hun beurt allemaal hun onvermijdelijke oogkleppen. Dat is niet erg, zolang de politieke draaimolen zich maar met vele paardjes blijft vullen - en dat is al heel lang niet het geval.

Gezonde democratieën bewaken hun balans, vooral wanneer het principe van een meerpartijenstelsel een papieren werkelijk is omdat Kamerleden (en zelfs bewindslieden) steeds minder op hun meritocratische meerwaarde worden geselecteerd, maar op hun dociele bereidheid of carrière-opportunistische neiging om te doen wat de politieke bazen hen opdragen. Zeg maar datgene waar de Rutte Doctrine de mosterd haalt: het is (te) vanzelfsprekend geworden dat beleidsmatige koersbepalingen en politieke marsorders worden onttrokken aan het publieke zicht en dus aan bredere toetsing, primair door de Tweede Kamer maar zeker ook door de media (die bijna louter publiceren wat persvoorlichters hen voeren) en het bredere publiek, dat op WOO-verzoeken moet terugvallen. Ook daarmee kan zelden een compleet beeld van de besluitvorming worden gereconstrueerd omdat ambtelijke juristen meer afwijking hebben richting redenaties waarom het niet opportuun wordt geacht om bepaalde informatie te openbaren, dan richting het democratische recht op openbaarheid van bestuur. 

Nog nijpender wordt die situatie wanneer de marsorders in toenemende mate afkomstig zijn van supranationale (semi-) overheden zoals de EU of de VN, technocratieën die nauwelijks democratisch te controleren zijn, of nog erger: multinationals als Shell en Unilever en ngo's zoals die van Soros en Gates die miljarden in de  financiering van hun eigen belangen steken - om nog te zwijgen over quasi-sektarische cross-overs van politiek, bedrijfsleven en filantropen zoals die zijn verenigd in het World Economic Forum. Iedere verkiezing opnieuw blijken kiezers zich daar meer zorgen over te maken. Is Wilders al bijna twee decennia een vaste waarde voor geluiden van onvrede, de meer recente overwinningen van FVD (RIP) en BBB, of de consequent torenhoge peilingen van een potentiële Partij Pieter Omtzigt onderschrijven dat ook. Dat zijn niet alleen "populistische tegenstemmers", dat zijn óók kiezers die weggelopen zijn bij oude grootmachten als PvdA en CDA, plus de altijd grote groep mensen die na een stem op D66 toch weer spijt heeft: zij zijn de enige partij die Mark Rutte niet nodig heeft om zichzelf te halveren na een regeringsdeelname.

Het is natuurlijk niet verplicht om met de BoerBurgerBeweging samen te werken, of hun agenda te kopiëren. Maar wat steeds opstijgt uit iedere politieke crisis, die in de afgelopen jaren een permanente grondtoon is gaan vormen en waaruit een toeslagencrisis, een gaswinningscrisis, een woningcrisis, een asielcrisis, een zorgcrisis en een vermeende stikstofcrisis zijn ontstaan (niet andersom!), is dat de oude, zelfverklaarde middenpartijen maar bij elkaar blijven klitten en - geholpen door de sociaal-economisch vergelijkbare media- & deugkaste - een doctrine van uitsluiting en als het even kan verkettering hanteren waarmee buitenstaanders, nieuwkomers en andere uitdagers iedere kans op bestuurlijke macht wordt ontnomen. Onderzoeken wijzen keer op keer uit: kiezers zijn goede verliezers, ze willen vooral het gevoel hebben dat hun stem gehóórd wordt in een eerlijk verlopen democratisch proces. Omdat ze dan weten dat ook de verliezende stem even veel waard is als iedere andere stem. Die wens is deze eeuw nog nauwelijks vervuld - en niet alleen in die drie referenda waarvan de uitslag ongezien uit het raam ging omdat 'domme kiezers' de 'verkeerde keuze' maakten.

Vanmiddag is het debat dat zich vermomt als vraagstuk over noodzakelijke "verbeteringen op grote dossiers" en vragen over "de afstand van de burger tot Den Haag" in het licht van de recente verkiezingsuitslag. In werkelijkheid wordt het alwéér een robbertje bekvechten over het disfunctioneren van de politiek zelve, waarin de coalitie zichzelf als sleutel voor allerlei muurvaste dossiers zal bepleiten, gewapend met onwrikbare dictaten uit Brussel, gedekt door via professionele agitators afgedwongen juridische uitspraken en met ruggesteun van een Kamermeerderheid die precies doet wat de baas beveelt - en daarmee iedere voorspelbare motie van wantrouwen via hun meerderheid ontmantelt. 

Ze kunnen pleiten zo veel ze willen, maar de nu nog zittende coalitie heeft niet de sleutel voor het echte slot op de BV Nederland: Mark Rutte.

Debat? In een democratie? Hoezo?

Social

(UPDATE - Ze komen wel, als iedereen al slaapt)

Welke kabinetscrisis?

Valt Rutte IV tussen nu en pak 'm beet Pinksteren?


Poll is Verlopen.

Welke kabinetscrisis?

Valt Rutte IV tussen nu en pak 'm beet Pinksteren?

Reaguursels

Inloggen

Klopt geen zak van. Na de 2e kamer verkiezingen heeft men gekozen voor een nieuwe bestuurscultuur…toch

Southpark | 04-04-23 | 13:14

Volgens mij heeft Rutte een meesterzet gedaan door even niks te doen. Laten de provincies het eerst maar eens worden over coalitievorming met deelname van de relatief onervaren BBB én stikstofbeleid dat alleen maar kan afwijken van hetgeen afgesproken is in de regeringscoalitie en Brussel. Als het al lukt om die provinciale coalities te vormen, dan krijgen die de schuld van het tot stilstand komen van praktisch alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het volk zal dan zeker gaan morren want dat was nou ook weer niet de bedoeling van die stem op BBB. Ik zie de BBB het nog erg lastig krijgen in die situatie en een BBB in het nauw is koren op de molen van Rutte en zijn coalitie. Ik zie het ook graag anders maar Rutte is nog lang niet weg. In ieder geval niet vanwege de verkiezingsuitslag van 15 maart.

Amsterdamsko | 04-04-23 | 13:10 | 1

De stikstofwet van de coalitie is nog niet door de eerste kamer en zal dat ook niet komen. Dus 2035 kan door provincies gewoon worden aangehouden, dat brengt juist het kabinet in de problemen. Brussel heeft niets over stikstof gezegd, die spreken alleen van natuur die niet mag verslechteren. Daarbij is de pragmatische, open en eerlijke insteek van BBB voor veel partijen reden met hen samen te werken. De eerste coalities zijn er eigenlijk al. Rutte kan tijd rekken wat hij wil, ik denk niet dat dat een meesterzet is, iedereen heeft inmiddels gewoon wel door dat de reden voor stilstand Den Haag zelf is.

Het brein erachter | 04-04-23 | 19:21

De democratie is alleen nog maar een bordkartonnen facade. In werkelijkheid hebben supranationale organisaties als de EU en in mindere mate de VN het voor het zeggen in natiestaten zoals Nederland.
Voeg daar nog de multinationals, de banken en een rijtjs NGO's aan toe, en je hebt de spelers in het machtsspel wel zo'n beetje benoemd.
De burger heeft vrijwel niets meer in te brengen, de democratie is op sterven na dood.
Met dank aan de politiek.

KeesBruin | 04-04-23 | 13:07

Als rutte nog eens aftreedt, kunnen we hem dan niet een bosje narcissen geven?

brie-de-penis | 04-04-23 | 12:56

Je ziet het goed @Van Rossem. Vooral dat deel dat onze macht inmiddels uitbesteed is aan supra-nationale organisaties en multinationals. De uitkomt van neoliberalisme of laat-kapitalisme in het kort.

Het probleem is dat we geen radicale weldenkende bewegingen hebben die daar een antwoord op hebben. In de hele Westerse wereld amper. De quasi-linke partijen zitten juist vuistdiep in deze machstructuur. En de populistisch rechtse partijen missen de intellectuele bagage om in te zien hoe deze macht tot stand komt: het economische systeem. De status quo is economisch rechts en cultureel postmodern links. Zoals Fredric Jameson zei: postmodernism is the cultural logic of late capitalism. De bevolking wil min of meer het omgekeerde: een eind aan het neoliberalisme en een eind aan de politiek correcte religie en culturele verwarring. Rechts-populistische partijen die dat enigszins zeggen te bieden snappen te weinig van politieke filosofie en economie zoals de oude sociaal democraten en andere radicale groepen dat de vorige eeuw wel deden. Ze slaan daarom geen deuk in een pak boter. Links-populistische partijen zijn meestal niet bereid andere typisch neoliberale verschijnselen zoals de massa-immigratie te bekritiseren. En de bevolking zelf mist ook het radicale intellect die de arbeidersklasse vorige eeuw wel had waardoor ze, als het erop aankomt, in onwetendheid en verwarring uiteindelijk dit systeem verdedigen.

Mckenna | 04-04-23 | 12:31

Met die opmerkingen over Soros, Gates, WEF en VN verwachtte ik hier eigenlijk wel een aantal wappieroepers tegen te zullen komen. Zijn de tijden aan het veranderen?

lekgoot | 04-04-23 | 12:22 | 3

Weet je, het is hetzelfde als met die racismeroepers, op een gegeven moment lees je eroverheen of wordt je er Oostindisch doof voor. Holle kreten, iederen vult het op zijn eigen manier in, als je dan te beroerd bent om te verklaren waarom jijd enkt dat dit Soros, Schwab WEF, Kartel, EU of wat dan ook is mag je van mij lekker blijven roepen, ik kan er helemaal niks mee.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 12:25

@Graaisnaaiert | 04-04-23 | 12:25: als je nu nog doorziet dat de EU de grote lijnen uitzet en Den Haag uitvoert dan ben je of kinderlijk naïef of gewoon heel dom.

Mr Moore | 04-04-23 | 12:41

@Mr Moore | 04-04-23 | 12:41:
Ik weet dat we over bepaalde zaken de besluitvorming naar Brussel hebben overgeheveld - waar ik het niet mee eens ben - maar gratuite kreten als voornoemd, daar kan ik niks mee. Da's leuk voor in de kroeg en op verjaardagen, niet tijdens zinnige diiscussies op niveau.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 13:21

Legion2000 | 04-04-23 | 10:09 | Catshuis-overleg mislukte door CDA.
Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht.
Artikel uit de Volkskrant van 22 feb 2014. Terwijl menigeen denkt dat de PVV schuldig is aan het mislukken van het Catshuis-overleg, bleek het CDA de schuldige.

gebochelde | 04-04-23 | 12:13

@Van Rossem | 04-04-23 | 09:20 Goed stuk, waarbij ik hoop dat de sprekers vanmiddag hun aandacht richten op de "backbenchers" binnen de coalitiepartijen. Die hebben het nu voor het zeggen. Zij zullen door het decimeren van hun partijen bij de volgende verkiezingen toch nooit meer terugkeren in de Tweede Kamer. Daarom zijn zij m.i. vrij zich niet aan de fractiediscipline te houden en in het landsbelang zich te houden aan de eed die zij allen afgelegd hebben. Het Kabinet valt toch, de vraag is alleen wanneer? Het zijn de "backbenchers" van VVD, D66, CDA en CU die zich nu moeten laten horen bij een stemming. Dus hoofdelijk stemmen!

Een vrije paling | 04-04-23 | 11:57 | 4

@-PR- | 04-04-23 | 12:11:
Daarom is de huidige versplintering van het politieke landschap een goede zaak. Dat zorgt voor meer pluriformiteit in onze democratie.

lekgoot | 04-04-23 | 12:24

@-PR- | 04-04-23 | 12:11: fractie discipline een zelf bedachte knieling en buiging , een anti volksvertegenwoordigende bezigheid. Een dictatuur binnen een bestel wat men democratie placht te noemen, gelul

Henkie | 04-04-23 | 12:54

Backbenchers zijn geconditioneerd hun mond te houden. Breek de fractiediscipline en ze liggen eruit, en tenzij je Omtzigt bent gaan andere partijen je niet met open armen ontvangen en je bij de volgende verkiezingen een plek op de lijst geven die Kamerlidmaatschap garandeert. En als hun geweten nu nog niet aan hun knaagt kan ik me niet voorstellen dat dat in de toekomst gaat veranderen. Beter niet op te vallen, je riante salaris te innen en in het ergste geval na mislukte verkiezingen opgaan in de grijze menigte.

We hebben geen volksvertegenwoordigers; we hebben partijvertegenwoordigers.

Battery!!! | 04-04-23 | 13:16
▼ 1 antwoord verborgen

@Van Rossem | 04-04-23 | 09:20 Goed stuk, waarbij ik hoop dat de sprekers vanmiddag hun aandacht richten op de back "benchers" binnen de coalitiepartijen. Die hebben het nu voor het zeggen. Zij zullen door het decimeren van hun partijen bij de volgende verkiezingen toch nooit meer terugkeren in de Tweede Kamer. Daarom zijn zij m.i. vrij zich niet aan de fractiediscipline te houden en in het landsbelang zich te houden aan de eed die zij allen afgelegd hebben. Het Kabinet valt toch, de vraag is alleen wanneer? Het zijn de "backbenchers" van VVD, D66, CDA en CU die zich nu moeten laten horen bij een stemming. Dus hoofdelijk stemmen!

Een vrije paling | 04-04-23 | 11:54

Er zijn prachtig democratische landen met vergelijkbare termijnen voor hun leiders als wij hier met Rutte hebben.
Noord Korea, Rusland... Zijn ook net zo democratisch. Wat je ook stemt, dezelfde persoon wint.

DanskeRob | 04-04-23 | 11:50 | 2

Alleen lacht Rutte veel meer dan Poetin. Ik zou hem dus eerder met Kim Jong-Un vergelijken.

lekgoot | 04-04-23 | 12:27

“ Kiezers zijn vaak wandelende tegenstrijdigheden. Ze vinden het normaal en beschouwen het zelfs als een recht om drie keer per jaar vanaf Schiphol met vakantie te kunnen vertrekken. Ondertussen klagen ze steen en been over de geluidsoverlast, de drukte en de belasting van het milieu. Of de politiek dat ook maar wil regelen.”

“ Kiezers versmallen de politiek tot hun eigen individuele behoeften. Ze zijn consumentistisch ingesteld en als ze iets willen dan zullen ze het krijgen ook.”

Bron: Dagblad Trouw.

theo-is-dood | 04-04-23 | 11:47 | 4

Als ik om me heen kijk herken ik dat door Trouw geschetste beeld vooral bij de kartelpolitici en hun juichaapjes. Zeker waar het Schiphol betreft staat "klimaatdrammen" synoniem voor "minimaal 16 vliegreizen per jaar". Maar goed, die vliegtuigen vlogen toch al, aldus Schiphol-hater Schimmelpenninck.

Normale mensen met normale, nuttige banen zijn gewend dat je de cake altijd moet delen. Die snappen ook dat ruimte voor woningen ten koste gaat van natuur of andersom.

Het is de elitaire subsidiekaste die èn overbevolking èn prehistorische oerbossen *eist*. Niet eens aanbeveelt, maar echt *eist*.

En bovendien *eist* dat die onverenigbare doelstellingen door *anderen* gerealiseerd worden. Op straffe van boetes, waar de belastingbetalers (dus weer de *anderen*) voor opdraaien.

Dandruff | 04-04-23 | 12:24

@Dandruff | 04-04-23 | 12:24: mooi gezegd, dezelfde kern als Kocku met een one love band. En niet begrijpen waarom dat voor die jongen niet verenigbaar is, maar ondertussen wel de mond overlopen van gelijke behandeling enzo. Wie zijn toch die mensen die zulke domme onverenigbare onzin aan elkaar proberen te koppelen?

StijllozeBurger | 04-04-23 | 15:50
▼ 1 antwoord verborgen

De kiezer is niet gek. De bestuurders niet democratisch. Meer is het niet.

Paty | 04-04-23 | 11:38

Rutte en Kaag horen niet thuis in Den Haag maar in Scheveningen. 10 minuten rijden, wereld van verschil.

MarkiesDeBalzaque | 04-04-23 | 11:38 | 2

Beter nog een paar kilometer naar het westen.

lekgoot | 04-04-23 | 12:30

Maakt niet meer uit wat de politiek wil laat staan het volk, eu, rechters en ambtenaren bepalen.

Pensionista | 04-04-23 | 11:28

Hoe je het ook draait of keert, uiteindelijk komen we toch bij die ene vraag uit, die ene vraag die alle andere vragen overbodig maakt..... houd dit kabinet dan nooit op?

Karel Kruizenruiker | 04-04-23 | 11:28

Maar Lelystad Airport gaat gewoon open, nu Schiphol nachtvluchten cancelt. Let maar op. Geitenpaadje nummer zoveel.
Is er al bekend hoe laat dat fopdebat komt met nog even een paar krullenjongens van dienst van de coalitiepartijen op het laatst?
Sorry, maar dit is geen democratie meer, dit is democratuur.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 11:24

Kaag zat weer minbuza te spelen in Kiev. Seiluge kindjes steunen in een schoolklas en zich door npo laten filmen.

Dat mens hoort hier niet thuis.

Rutte is uitgemarcheerd en gaat proberen zijn knikkers terug te stampvoeten.

Niet intrappen mensen.

Jos Tiebent | 04-04-23 | 11:19

Zo tikt dus de politiek... VVV,D66,CDA en CU niet bij discussie in de kamer. Voor CDA is het duidelijk. Ze blijven Rutte steunen zodat er toch niets verandert. Wel gaan ze nu hun "stinkende best" doen en het nog "een keer uitleggen"......... zum kotsen....

Blonde Nel | 04-04-23 | 11:01 | 4

@osolemio | 04-04-23 | 11:16:
Zijn de interrupties al geweest he, dus hebben zij vrij spel om hun meegegeven boodschap voor te lezen.
Als ik de oppositie - zo die er nog is - was had ik collectief afgesproken elkaar niet te interrumperen, ook een verhaal op te hangen en het vuurwerk voor die laatste 4 te bewaren.
Tenenkrommend dat dit zo geregeld kan worden maar ja, puur toeval he...
Parlementaire democratie? My ass.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 11:26

@Graaisnaaiert | 04-04-23 | 11:26: Ik zit me hier zo kwaad om te maken. De hele oppositie zou zich terug moeten trekken en daarna weer aan moeten melden. Deze spelletjes zijn hemeltergend.

osolemio | 04-04-23 | 11:36

@osolemio | 04-04-23 | 11:36:
Eens. Dit is schofferen en treiteren van de oppositie. Maar er is nog een 2e termijn gelukkig maar echt.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 12:34
▼ 1 antwoord verborgen

Zelfs bij Vandaag Inside zorgt de aanwezigheid van Rutte nog voor spanning.

Schriever | 04-04-23 | 10:57 | 1

Terwijl Rutte vanmiddag beter afwezig kan zijn omdat hij het probleem dan 'alleen maar over zichzelf' zou gaan en dat schijnt ie liever niet te willen.

Joris Beltsin | 04-04-23 | 11:05

Het enige wat Rutte wil, is controle. En controle is macht. Tot liefde is hij niet in staat, want daardoor verlies je controle. Politieke ideologie interesseert hem niet, behalve machtsideologie. En hij zal alles doen wat hij kan om aan de macht te blijven, ook de grenzen van de democratie opzoeken en misschien zelfs overschrijden. Hij zal ongetwijfeld de BBB proberen te lijmen, blind als hij is voor de BBB-stemmers die vooral tegen Rutte stemden en niet zozeer voor boerin Koekoek van de agromultimiljonairs. En als boerin Koekoek tegenpruttelt, zal Rutte de jezusmalloten graag de plaats gunnen om de boerenzieltjes terug te winnen. Misschien moeten de jezusmalloten en boerin Koekoek samenspannen tegen Rutte, maar dan moeten ze ook een linkse partij meekrijgen. Misschien de PvdA, die de Henk en Ingrid onder de BBB-stemmers willen aanspreken? Hoe dan ook, de laatste die zal beseffen dat Rutte weg moet, is Rutte zelf en zijn strategieën voor machtsbehoud mogen niet onderschat worden.

Zyprexa20mg | 04-04-23 | 10:54 | 3

Geeft Ruttie niet 1 uur per week Economie aan een Havo ofzo? Rutte, stuck in a rut, is een Engelse uitdrukking, dat men VASTzit ... hoe toepasselijk!

Hevvlan Demuru | 04-04-23 | 10:59

Waar gaat dit nu weer over?

Cojan | 04-04-23 | 11:22

Is wel zo. Minister-President zijn is voor Rutte het doel. Niet het belang van het volk, het land of zelfs de EU. Aan de macht zijn is het enige dat er voor hem toe doet. Dat mensen vallen voor zo'n narcistische, cynische leegte is eigenlijk hun eigen schuld, maar de gevolgen zijn inmiddels niet meer te overzien.

Trekhaas | 04-04-23 | 12:08

Misschien ook eens denken aan termijnen voor ambtenaren.

Battery!!! | 04-04-23 | 10:45 | 4

Prima. En dat ze daarna gewoon eens echt aan het werk gaan. Overigens in België mag de ambtenarentop gewoon mee opstappen. Niet dat België een lichtend voorbeeld is maar dat heeft weer genoeg andere redenen.

Joris Beltsin | 04-04-23 | 10:58

@Joris Beltsin | 04-04-23 | 10:58: ambtenaren zijn het bewijs dat je niks hoeft te doen als je een bepaalde positie hebt bereikt. Ambtenaren aan een balie voeren btw wel een klap uit...

Hevvlan Demuru | 04-04-23 | 11:01

Voor top ambtenaren zou dat zeker goed zijn.

Jan van Haerlem | 04-04-23 | 12:25
▼ 1 antwoord verborgen

Rutte is een hardnekkige schimmelinfectie; een donkergeel uitgeslagen lachende teennagel. Daar, ik heb gezegd.

Overigens wantrouw ik het CDA nog meer dan VVD. Die Jezuïetenkliek toont nu berouw en zegt lessen te willen trekken, te willen luisteren. Maar ze gaan de rit gewoon uitzitten in de hoop dat BBB fouten maakt.

Duwbak_Linda | 04-04-23 | 10:36 | 4

@Kowalski11 | 04-04-23 | 10:43:
En heeft Rutte je gave nagel eenmaal breekbaar gemaakt, dan kun je vijlen en lakken wat je wil, wel 12 jaar lang. Het enige wat dan nog helpt is een motie van wantrouwen in de vorm van een zware antibioticakuur.

Duwbak_Linda | 04-04-23 | 10:48

* Schimmelkuur

Analia von Solmsch | 04-04-23 | 10:59
▼ 1 antwoord verborgen

Uit onderzoek blijkt narcisten en psychopaten vaak voor politiek, recht en economie studies kiezen, stond vandaag in de krant. Nou, hier het levende bewijs...

nutsniet | 04-04-23 | 10:33

Rutte blijft zitten omdat ie geen gezin heeft om meer tijd aan te besteden. Zo zit alles muurvast en toch in de versnelling.

Joris Beltsin | 04-04-23 | 10:31 | 6

@Joris Beltsin | 04-04-23 | 10:39: Een compliment aangaande een goede analyse van BL zou ik persoonlijk niet als aanbeveling nemen.

_pacman_ | 04-04-23 | 10:41

@Joris Beltsin | 04-04-23 | 10:44: lol

NLgaatnaardeklote | 04-04-23 | 10:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed stuk Van Rossem, ik ben ook al tijden van mening dat Rutte onderdeel is van het probleem, er moet gewoon een andere wind gaan waaien en het maakt zelfs niet uit waar deze vandaan komt in 1e instantie. De dynamiek van een gezonde democratie lost grote verschuivingen vanzelf wel weer op. Nu gebeurt er niks meer en zelfs als het kabinet valt meent Rutte juist meer vrijheid te krijgen. De man moet stoppen, lintje erom en Adieu.

Jan van Haerlem | 04-04-23 | 10:30 | 2

Eens, echter de enorme politieke versnippering is wel een zorg wat betreft de bestuurbaarheid van het land.

Bij de volgende verkiezing zouden we eigenlijk een "coalitie van nationale eenheid" of desnoods een zakenkabinet moeten krijgen om 12 jaar Rutte enigszins recht te trekken.

Wat betreft de "coalitie van nationale eenheid", laten we die vooral doen zonder D66, PvdA-GL, Volt, en PvdD. Die partijen willen NL liever afbreken dan nog als een welvarend land doorgeven aan toekomstige generaties. En nee, het betekent niet dat de andere partijen niets willen doen om de aardbol enigszins leefbaarder te maken en te houden.

Wellicht dat een bijzonder vreemde coalitie van BBB, PVV, JA21, SP, CDA* en VVD* nog de beste zou kunnen zijn. Dan heb je eigenlijk partijen die het hele politieke spectrum vertegenwoordigen, maar elkaar wel regelmatig weten te vinden op belangrijke onderwerpen als de klimaatidioterie, stikstofellende, Groningen, en asielinstroom.
Voordeel is dat deze coalitie dan ook meters zou kunnen maken gezien de vertegenwoordiging van deze partijen in de provincies en de Eerste Kamer.

Uiteraard, moeten er alleen wat hoofdlijnen op papier gezet worden als coalitie akkoord en dus niet zoals onder Rutte gebruikelijk is in steen gegraveerde details.

*) Waarom ik de CDA en VVD bij deze coalitie zie? Eigenlijk vooral om de bestuurlijke ervaring binnen deze partijen. Die kan nuttig zijn. Ze moeten alleen wel bereid zijn om een toontje lager te zingen dan de afgelopen jaren EN de top van beide partijen moeten het veld ruimen (dus geen Rutte, Hermans, Hoekstra, de Jonge etc meer).

oh no | 04-04-23 | 11:40

@oh no | 04-04-23 | 11:40: lijkt me een goed plan

Jan van Haerlem | 04-04-23 | 12:11

Het is toch heel simpel. De coalitie legt de bal bij de provincies, waar BBB zal moeten inbinden om een coalitie te vormen. Doen ze dat is de achterban boos op BBB, en is het gevaar BBB bezworen.
Doet BBB geen water bij de wijn, komt er een andere coalitie die het regeringsbeleid kan gaan uitvoeren.
Het is gewoon een kwestie van even geduld hebben voor de coalitie.

Nuchternederland | 04-04-23 | 10:27 | 3

Alleen maar koren op de molen van de BBB.
Op naar de 50 zetels en PO als premier

parterretrap | 04-04-23 | 10:32

Met inbinden zul je water bij de wijn bedoelen, dat zal iedere kiezer begrijpen tenminste als je geen D66er bent. Hé D66 gaat waarschijnlijk nergens mee doen in de provincie's.

NLgaatnaardeklote | 04-04-23 | 10:53

De 1e Kamer kan ook wel afgeschaft worden.

Is dit nog nieuws? | 04-04-23 | 10:26 | 2

Klopt! Vooral nu.
Het werkt onze machthebbers alleen maar tegen.

Regentenstijl | 04-04-23 | 10:40

Nee, hij moet hervormd worden naar een republikeins model. Iedere provincie een vast aantal senatoren.

Battery!!! | 04-04-23 | 10:49

Vraag: Wat moet je doen als je achtervolgd wordt door een volle dubbeldekker, in je achteruitkijkspiegel zie je ook een racende taxi en een takelwagen en vlak voor je rijden een loeiende brandweerwagen en rechts een ambulance..?
.
Antw:˙ ʇǝz doʇs uǝןoɯıɐɐɹp ǝp ɾıɥ ɟo ɹǝǝuǝɯ ǝıp ƃɐɐɹʌ

Piet Karbiet | 04-04-23 | 10:23 | 2

Hoe krijg je dat nu voorelkaar?

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:37

Rutte heeft het politieke spel uitgespeeld. Zijn communicatieve vaardigheden, de beheersing van het spel heeft hij zo gepolijst, dat hij overal mee wegkomt. Hij werd altijd gezien als iemand die je prima de leiding van het land kon toevertrouwen. Dat beeld kantelt nu iets. Ook op GS wordt 'links' van alles verweten, terwijl het Rutte is die al jaren aan de touwtjes trekt. Wat Rutte nu precies wil en waar hij voor staat, dat is allemaal niet zo duidelijk. Kiezers zijn gaan denken dat er geen alternatief is voor Rutte, dat is voor hem een zeer prettige positie.

De persoon Rutte blijft een raadsel. Af en toe zie je scheurtjes, b.v. zijn roepen om "Caroline" of laatst "Ik wens jullie een fijn weekend", gevolgd door "Siiigriiid?" of de totale warboel omtrent het "versnellen" inzake het stikstofdossier. Ik denk (en vrees) dat Rutte behalve dit ambt weinig heeft. Meer tijd willen besteden aan partner/kinderen zit er niet in. Hij is denk ik teveel 'getrouwd' met de baan van minister-president, wat altijd een risico is voor alle partijen.

StiekemeBunzing | 04-04-23 | 10:23 | 3

Hoeft het niet te zijn. Hij kan weggestuurd worden. Als de partijen niet te bang zijn.
Hallo CDA!

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:39

Rutte heeft zijn ziel al jaren geleden verpatst aan de linkse hobbies van vooral D66, alles om maar aan de macht te blijven. In verkiezingstijd laat hij even een "rechtsig" geluid horen en kennelijk is dat genoeg voor veel VVD'ers om dan toch nog maar door te gaan met hem. Onbegrijpelijk.
Hiernaast omringt hij zich altijd wel met een aantal die heel veel minder vaardig zijn in het laten afglijden van de kritiek en slachtoffert hij deze bewindspersonen redelijk aan de lopende gedurende zijn 12 jaar in het torentje.

oh no | 04-04-23 | 11:46

@ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:39: CDA heeft, samen de CU, eigenlijk een goede kaart in handen om weer wat aan aanzien (en wellicht stemmen) terug te winnen als ze de ballen zouden hebben om de stekker uit het kabinet te trekken. Het zou ze gelijk een stuk geloofwaardiger maken met hun uitspraken dat 2030 hen niet heilig is.

oh no | 04-04-23 | 11:48

vooral niet vergeten bij je vooraf ingestudeerde riedel je medeleven te betuigen met dat gebeuren in Voorschoten. De boel belazeren mag in dit land, liegen mag, bedriegen mag, maar je mag vooral niet vergeten te deugen.

dathoujetoch | 04-04-23 | 10:22

Kortom een paar uur lullen voor de k zijn k, resultaat nul, en Rut lacht en liegt gewoon weer verder, kijk zo kennen wij Nederland weer.

deja_view | 04-04-23 | 10:19

De meeste aandacht gaat naar het verschrikkelijke treinongeluk van vanmorgen. De coalitie sprekers komen pas laat aan het woord. We horen morgen pas wat one-liners en dat een motie van wantrouwen is weggestemd. En doorrrrrr.

Tiscali-2 | 04-04-23 | 10:13 | 2

Je zult bijna denken dat het ongeluk georkestreerd is.

Haberdoebas | 04-04-23 | 10:29

Met deze regering ga je zelfs twijfelen of een ongeluk wel een ongeluk is en geen geluk bij een ongeluk. Beetje ongelukkig geformuleerd, maar je snapt me gelukkig wel.

Dubbelepunthoofd | 04-04-23 | 10:29

2030 (D66) 2035 (CDA) 2025 (vd Wal VVD) ?? Gelukkig is het debat laat in de middag/ avond, ben ik verhinderd. Lees in de nacht de highlights wel.

Kaitseliit | 04-04-23 | 10:12 | 3

Wat een opzichtelijke move weer, 10 jaar naar voren halen (2025) zodat 2030 dadelijk als compromis aantrekkelijk klinkt. De politieke trucjes worden steeds doorzichtiger bij de VVD.

Wattman | 04-04-23 | 10:41

IK doe mezelf het niet eens aan om te kijken.

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:42

@Wattman | 04-04-23 | 10:41: yup - best hatelijk die tactiek, zeker omdat de msm het vervolgens ook zonder toelichting in de koppen zal zetten.

oh no | 04-04-23 | 11:49

Stikstofdebat in een notendop:

Oppositie ter linkerzijde: we moeten doorpakken en versnellen voordat het te laat is. BBB-winst / burgerlijke onvrede nemen we voor lief.

Oppositie ter rechterzijde: stifstof wetgeving / beleid is onzin. Schaf Natura2000 gebieden af en stel normering bij naar Duitse maat.

Kabinet: we luisteren naar de kiezer. De provincie is nu aan zet. Ondertussen gaan we landelijk gewoon door met het ingezette beleid want een kabinetsbreuk kunnen we ons geen van 4-en permitteren.

U hoeft niet meer te kijken.

_pacman_ | 04-04-23 | 10:10 | 2

Kijken? Jawel voor de vermaak.

NLgaatnaardeklote | 04-04-23 | 10:16

Werken richting een schonere wereld is prima, en dat vind iedereen ook prima, van links tot rechts.

Het is alleen zo extreem jammer dat we onszelf zo extreem in de voeten weten te schieten, keer op keer.

Laten we de hele Natura2000 inrichting opnieuw doen, maar dan net als eigenlijk alle landen, het gros van de richtlijn in een paar grotere gebieden stoppen ipv 162 gebieden waarvan vele gewoon kleine postzegeltjes zijn. Daar zit het werkelijke pijnpunt in het kleine Nederland.

En inderdaad, laten we als eerste de normering weer naar normale Europese waarden bijstellen ipv op het uiterste bereik van de meet apparatuur te gaan zitten, waarvan je weet dat de resultaten dan sowieso al minder betrouwbaar zijn.

oh no | 04-04-23 | 11:57

De twee grootste problemen in de politiek is de invloed van lobbyisten (Shell c.s, gemeenteclubjes, boeren, whatever) die zich een compromis in vechten met de overheid/ambtenaren. Waar geen zicht op is. Het andere is de gewoonte door de regering aan heel veel kleine kraantjes te draaien maar het effect is nihil. Zelfs crisis op crisis. Mijn hart sprong op over die nieuwe ZZP wet. Wat een daadkracht! O wacht even, 2025.....

Risingson | 04-04-23 | 10:09 | 2

Wanneer de ZZP-ers de verbouw van het Binnenhof gaan boycotten is dit voornemen zo van de baan.

Haberdoebas | 04-04-23 | 10:33

Vergeet de zgn. onwrikbare dictaten uit Brussel niet.

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:43

Nieuwkomers de kans op besturen ontnomen? Valt mee, Wilders die wegliep toen ie de kans had, zelfde met Fortuyn, LPF die zich opblies, Jesse die niet wil regeren als ie de kans heeft. Forum reageer ik niet eens op, JA21 dat zich niet goed kan profileren. Van de zijkant roepen blijkt toch wat makkelijker...

Legion2000 | 04-04-23 | 10:09 | 9

@Gaat het niet dan? | 04-04-23 | 10:18: Inderdaad. Mee eens.

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:44
▼ 6 antwoorden verborgen

14.00 vandaag?

NotWoke | 04-04-23 | 10:07 | 1

16.30-23.58 volgens Debat Direct app van de Tweede Kamer

Kaitseliit | 04-04-23 | 10:14

Vandaag zal het wederom een grote klucht worden, waarbij zoals altijd, niks maar dan ook niks uitkomt. Alles is alweer dik voor mekaar en vol op in de achterkamertjes bekonkeld. Dit land is helemaal stuk. Het is de stroom van de kijkbuis niet waard.

Paaldanseres | 04-04-23 | 10:04 | 5

Bij gebrek aan dualisme zullen de coalitiepartijen in de TK gewoon voor het kabinet stemmen. Al praten ze in de TK 3 weken, allemaal verspilde moeite.

Janlul | 04-04-23 | 10:25

@Janlul | 04-04-23 | 10:25: Ze moeten niet zeuren bij de volgende verkiezingen wanneer ze zelf (een deel van hen) in cordon sanitaire geplaatst worden.

Adriel | 04-04-23 | 10:26

@Adriel | 04-04-23 | 10:26: Mijn voorstellen zijn MP max 2 termijnen en een minderheidskabinet. Dus verplicht shoppen bij de oppositie voor elk wetsvoorstel, om zo de democratie te verhogen.

Janlul | 04-04-23 | 10:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is voor zowat niemand goed als je langer dan 8 jaar een publieke functie bekleedt.

Maar er zijn belangrijkere zaken vandaag. Spakenburg-PSV bijvoorbeeld. Kan niet wachten om naar de Westmaat te gaan maar eerst voorpret in een nabijgelegen plaats ivm alcoholverbod des doods.

overVecht | 04-04-23 | 10:00

Alleen BBB heeft baat bij verkiezingen momenteel dus we zitten nog wel twee jaar naar die grijnzende tronie te kijken. Dan kan de stemming wel weer heel anders zijn en BBB uit de gratie. Ondertussen hebben ze twee jaar de tijd om weer een nieuwe held/heldin op het schild te hijsen voor de kartel partijen. Met medewerking van de zo neutrale media. Er is al decennia lang veel politiek gekrakeel maar al decennia lang zijn de veranderingen in beleid klein. Er is versplintering gekomen, volkspartijen zijn klein geworden maar die kleinere partijen verschillen inhoudelijk heel weinig en klitten aan elkaar vast. PvdA en GL zijn de nieuwe gedogers en zo kan er over twee jaar wel een Rutte 5 komen.

Zapata10 | 04-04-23 | 09:59 | 5

@Beste_Landgenoten | 04-04-23 | 10:31: Voorlopig zit D66 op de blaren en die moeten wat gaan verzinnen de aankomende twee jaar. Hare majesteit de weledelgeleerde hoogbegaafde zeer beschaafde en erudiete buitengewoon aardige en behept met sprankelende humor mevrouw Kaag gaat hem niet meer worden.

Zapata10 | 04-04-23 | 10:48

@Janlul | 04-04-23 | 11:01: Dat nieuwe leiderschap is ´my way or de highway´. Ik zou het doorzetten als ik d66 was.

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Rutte is de boa constrictor die gaandeweg alle lucht uit de ribbenkast van Nederland geperst heeft.

Conan de Rabarber | 04-04-23 | 09:58 | 1

Mooie omschrijving!

oh no | 04-04-23 | 11:59

teruggefloten?

De_fluitlokker | 04-04-23 | 09:59

@De_fluitlokker | 04-04-23 | 09:59: Ja , daar lijkt het wel op. Ze moeten kennelijk als één blok de ommezwaai die momenteel gaande is blijven negeren , ze laten het aan Rutte over om het te duiden.

Zwizalletju | 04-04-23 | 10:01

Kun je nagaan wat het kleffe coalitie kliekje elkaar vasthoudt om maar geen nieuwe verkiezingen te willen.

Wattman | 04-04-23 | 10:03

De kiezer heeft denk ik niet zozeer genoeg van Rutte maar van zijn beleid. Dat er crisissen ontstaan en dat die niet opgelost worden. Het kabinet Rutte Samsom is toch een andere politiek dan Rutte-Kaag.

De kiezer voelt zich niet meer gehoord en brengt proteststemmen uit op Pim, Geert of Thierry om dan als rechts-populist te worden uitgemaakt door linksistische kerkiërs. Door de cordon sanitaires werd een hele groeo achterban-kiezers genegeerd en gecanceld. Eindelijk met de BBB vonden ze een partij waarbij dat niet gezegd kon worden en stemmen ze er massaal op. Het CDA begint nu eindelijk te buigen, maar de kiezer had dat veel eerder gewild. Het CDA gaat zo blijven.

DitjaarkrijgikAOW | 04-04-23 | 09:56 | 3

Ik denk ook Rutte zelf. De man is onzichtbaar tijdens de debatten omdat die het druk heeft met buitenlandse zaken. Meneer is premier van Nederland en nit van het buitenland, en zeker nu nadat de BBB groot geworden is komen ze tot de conclusie dat er misschien wel eens een ontevredenheid in het land kan zijn. Hoe kom je erbij, ze hebben er jaren met de neus bovenop gezeten!

Sinclair | 04-04-23 | 10:13

@Sinclair | 04-04-23 | 10:13: Geen probleem dat Rutte er niet is. Hoe meer van der Plas aanwezig is, des te beter.

Adriel | 04-04-23 | 10:15

Als het cda wil blijven zullen ze heel diep moeten buigen.

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:55

Als de rot heeft toegeslagen,moet je eerst slopen voordat je weer kan opbouwen.

Jimmy Mc Clure | 04-04-23 | 09:56 | 2

Zo denkt Klaus Schab er ook over maar die gek snijdt alleen gezond vlees weg.

Conan de Rabarber | 04-04-23 | 09:59

@Conan de Rabarber | 04-04-23 | 09:59: Je zou bijna Trump als president willen omdat hij gezegd heeft het WEF te willen uitroeien.

ChalinaRosa | 04-04-23 | 11:57

Ja

Wattman | 04-04-23 | 09:56

@Adriel | 04-04-23 | 09:56:

Zelfs in de ochtendjournaals werd het opmerkelijk genoemd dat de coalitiepartijen ontbraken op de sprekerslijst. Niet spreken werd als arrogant geacht, terwijl aan alsnog op de lijst toevoegen duistere en onduidelijke tactische en strategische motieven werden toegedicht.

Milton_Styx | 04-04-23 | 10:17

Wat een lafbekken als alle 4 de coalitiepartijen niet komen opdagen.

Beetje bang voor de zoveelste motie, dat er een CDAer voor stemt.

KlaagGraag | 04-04-23 | 10:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik denk dat er maar één reden is dat mark geen afscheid van het pluche wil nemen; er komt ineens zo ontiegelijk veel shit boven drijven dat Trump een brave schooljongen lijkt, want geloof maar dat er nog heel wat dossiers op slot zitten met het dreigement dat de ambtenaar die ze openbaart zijn baan kwijt is.

me163komet | 04-04-23 | 09:53
-weggejorist-
Wechselwirkung | 04-04-23 | 09:53

Foute conclusie. Het slot op de deur heet Kaag. Rutte heeft alleen de sleutel weggemoffeld.

_pacman_ | 04-04-23 | 09:52

We worden steeds meer bestuurd door EU (wie of wat is de EU eigenlijk), financiële sector, multinationals maar dat hebben we niet door, we laten dat maar een beetje gaan, tot er opeens besluiten worden genomen conform overeenkomsten en eerdere afspraken die hoog boven onze hoofden genomen zijn, boven-nationaal, maar die we niet willen.
Of niet meer begrijpen.
En dan opeens zijn we verrast.
Is het gewoon te ingewikkeld geworden? En is dat ook de bedoeling?

De media komen toch ook niet meer verder dan een beetje aan de oppervlakte kijken wat er gebeurd, maar informatiebronnen over achtergronden en drijvende krachten en onderzoeksjournalistiek zijn zowat wegbezuinigd, want de mensen willen zogenaamd alleen maar haha en hihi, of zich lekker boos maken over hunnie.
Not.

AdvocatusDiaboli | 04-04-23 | 09:50 | 2

Ik ben het met u eens. Hadden we ECHTE onderzoeksjournalistiek dan schreef het AD niet elk persbericht van de “Toeslagslachtoffers” over.

theo-is-dood | 04-04-23 | 11:00

Dat is idd de bedoeling.
Extra lagen creëren zodat het onoverzichtelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is of waar het mandaat vandaan komt om te mogen beslissen.

Zo kan Rutte heel makkelijk lastige beslissingen afwimpelen op 'verdragen' of 'EU' zonder te specificeren WELKE passages of personen dat dan stellen, niemand kan ergens verhaal halen, niemand is hoofdelijk verantwoordelijk en de beleidstrein dendert door....

ReyNemaattori | 04-04-23 | 11:20

Of de politiek kort of lang op een stoel blijft plakken.... vergeet niet de ambtenarij, die hebben ook een heeeuuuule grote vinger in de pap hoe het er in NL aan toegaat.

Fark Mutte | 04-04-23 | 09:47 | 1

Helemaal waar. Zie de regering als boom en de ambtenaren als wortels diep in de grond. Voordat je dat allemaal gerooid hebt....

Graeme Reaper3779 | 04-04-23 | 10:08

Wat u oogst zult u zaaien.

Adriel | 04-04-23 | 09:47

Daarom ook max 8 jaar premier. Dan kun je als de boel een keer valt nog een rondje extra proberen maar dan is het ook wel klaar.

SailingDuck | 04-04-23 | 09:47 | 2

Nee, niet nog eens extra proberen.

Adriel | 04-04-23 | 09:48

Niet alleen max 8 jaar, ook gewoon max 2x achtereen ;)

oh no | 04-04-23 | 12:00

Lol, humor. natuurlijk hoeven de regeringspartijen niet deel te nemen aan het stikstofdebat.
De andere partijen mogen rustig hun verhaaltje doen want ze hebben totaal geen inbreng.
Over 2 jaar mogen ze weer eens proberen mee te doen met de grote mensen.

Regentenstijl | 04-04-23 | 09:45

De vvd66 stemmers en steuners hebben geen idee wat ze termijn aanrichten.

van stampij | 04-04-23 | 09:44 | 1

Die zijn veelal zelf geen slachtoffer van dit faalbeleid, dan is het makkelijk deugen.

Ommezwaai | 04-04-23 | 09:50

Ik geloof niet dat de regeringspartijen niet aanwezig zullen zijn. Is dat echt zo???

thesmul | 04-04-23 | 09:44 | 5

Gewoon even pesten, een motie van wantrouwen met hoofdelijke stemming.

NLgaatnaardeklote | 04-04-23 | 09:51
▼ 2 antwoorden verborgen

Maar als die brij aan ambtenaren, toeslagen, heffingen, subsidies en belastingen niet gaat worden aangepakt, gaat het ook nooit meer beter worden, wie er ook zit.

John McClane | 04-04-23 | 09:43 | 4

@theo-is-dood | 04-04-23 | 11:07: Neen, de zwakke burger wil dat.
Te zwak om z'n eigen zaakjes te rooien, te zwak om de consequenties te dragen voor zijn/haar eigen handelen, te zwak om een leven te lijden dat past bij 't inkomen dat overblijft na belastingen.

En dan maar klagen bij de staat, die er vervolgens wat aan gaat doen, met een miljoenmiljard kanttekeningen, regeltjes en een blik ambtenaren die het moeten overzien... op de kosten van dezelfde belastingbetaler. Waardoor er nog meer mensen hun eigen broek niet kunnen ophouden en weer moete aankloppen bij de staat.
En dat al bijna 80 jaar.

Tuurlijk zijn er schrijnende gevallen waar het vangnet het verschil is tussen bestaanszekerheid en op straat leven, maar dan helpt het niet om jaarlijks 75k schrijnende gevallen binnen te hengelen.

ReyNemaattori | 04-04-23 | 11:27
▼ 1 antwoord verborgen

"het is (te) vanzelfsprekend geworden dat beleidsmatige koersbepalingen en politieke marsorders worden onttrokken aan het publieke zicht en dus aan bredere toetsing, primair door de Tweede Kamer maar zeker ook door de media (die bijna louter publiceren wat persvoorlichters hen voeren) en het bredere publiek, dat op WOO-verzoeken moet terugvallen"

Beetje gekke redenering. De media en de regering houdt dus zaken geheim of onduidelijk? Uhuh. Heeft de TK niet de taak tot controle? Die zit dan te slapen. WOB verzoeken zijn gewoon mogelijk, dus wat is het probleem nu echt? Dat de coalitie (en vooral Rutte) te lang blijft zitten?

Nu weet ik dat de PVV een zekere voorkeur geniet hier, en dan zeg ik: Zou het met de PVV dan allemaal beter worden qua openheid? Een partij die bekend staat om interne top-down hiërarchie (Geert is de alleenheerser), die geen inspraak of leden heeft, die niet bepaald democratisch te werk gaat. Moet zo'n partij dan maar aan het stuur en verwachten we dat die partij opeens een lichtbaken van openbaar bestuur gaat zijn? Natuurlijk niet!

Maar inmiddels ben ik zo ver dat een coalitie BBB-PVV mijn voorkeur heeft. Niet omdat ik het met ze eens ben, maar om voor altijd een einde te maken aan die pretenties. Besturen is lastiger dan wat roepen. De PVV eenmansleiding volstaat niet. Kan Wilders samenwerken? Nee natuurlijk. Graag zie ik de PVV falen, en ik het kielzog haar fans.

Beste_Landgenoten | 04-04-23 | 09:42 | 8

@DitjaarkrijgikAOW | 04-04-23 | 10:05:
"De kiezer heeft liever dat er iets waargemaakt wordt dan dat eindeloze geblèr."

Tuurlijk. Laat het dan maar zien, blaters. Kijken of Geertje en Carolientje alle problemen in dit land opeens kunnen wegtoveren.

Beste_Landgenoten | 04-04-23 | 10:29

@Beste_Landgenoten | 04-04-23 | 10:29: 't feit dat je hoopt dat ze falen, geeft al aan dan je de huidige puinhopen niet als puinhopen ziet: Het logische gevolg van een PVV en/of BBB coalitieklapper, is dat we wéér VVD & D66 krijgen.

En die gaan die puinhopen SOWIESO niet oplossen, immers, dan waren ze daar al wel mee bezig cq. was het nooit zover gekomen...

ReyNemaattori | 04-04-23 | 11:32
▼ 5 antwoorden verborgen

De oppositie is vanmiddag aan zet: tijd om de bokken van de geiten te scheiden. Maar laat dat maar aan Vera Bergkamp over.

Hetkanverkeren | 04-04-23 | 09:41

En in de Eerste Kamer vandaag een stemming over de Wet Verplaatsing Bevolking. U weet wel, de wet die mogelijk maakt dat U een Somalische familie op zolder mag huisvesten.

Glasgow Argus | 04-04-23 | 09:41

Als je maar twee keer MP mag worden, moeten partijen zich wel gaan voorbereiden op een opvolger.
Nu blijft het doorrommelen tot het toevallig een keer anders gaat.

AdvocatusDiaboli | 04-04-23 | 09:40

Net gestemd (hoop van wel). Kijk naar de vlaaigrafiek en zie "hoop van niet"66 stemmen. Alsof de duvel er mee speelt.

Andersdenkend | 04-04-23 | 09:40

Wat een sterk en goed stuk, Van Rossem. Hulde! Dit is Geenstijl.

VP732 | 04-04-23 | 09:38

Ik heb me dat al meer afgevraagd waarom iemand zo lang kan blijven zitten. In Finland was er een president die 26 jaar lang president was. Nu is dat verkort naar twee termijnen van zes jaar. Nu Rutte het land het land naar de afgeond helpt zou zo'n systeem ook in Nederland ingevoerd moeten worden. Twee keer vier jaar?

halfvolle glas | 04-04-23 | 09:35 | 4

En een wissleling van de ambtelijke top.

Andersdenkend | 04-04-23 | 09:41

Hahahaha
En nog 10 jaar demissionair regeren....
Mooie manier om dit te omzeilen.

Is dit nog nieuws? | 04-04-23 | 10:25

@BobDobalina | 04-04-23 | 09:37: vond De Jonge 1x ook wel voldoende, dook die vervolgens op op een andere post... om zijn onkunde vrolijk verder te kunnen voortzetten.

oh no | 04-04-23 | 12:02
▼ 1 antwoord verborgen

Kom nu eens een keertje met iets beters! Ik ben zo Rutte-moe maar wie wordt dan wel een nieuwe premier? Of blijven een beetje mokken en onze koffiekopjes omver slaan?

Ik wil nieuw ELAN! Is dat teveel gevraagd?

KingOfTheLoonyBin | 04-04-23 | 09:34 | 2

Je kan het land zonder een kabinet of premier besturen. Misschien uitproberen?

Adriel | 04-04-23 | 09:41

Kaag, Woppert, Schouten, jankert Hermans. Het nieuwe elan wordt dan CBDC en social credit score. Hé, democratisch gekozen dus bek houden en doen wat zij zeggen.

Snertjong | 04-04-23 | 09:45

Rutte kan ieder commentaar pareren met: 'Wees blij dat je niet in die trein zat!'

gestoptmetroken | 04-04-23 | 09:33

Nederland is geen functionele democratie meer. Het is een proces van verrotting geweest dat enkele decennia geleden al is ingezet, maar onder Rutte is afgemaakt.

Van alle kabinetten Rutte was dat met de PvdA wel de meest illustratieve. Voor de verkiezingen sloten Rutte en Samsom elkaar uit om erna hun principes in een door Wouter Bos verzonnen kwartetspel tegen elkaar uit te ruilen. Iedere kiezer kreeg zo exact waar hij of zij tégen had gestemd.

Tel daarbij op de fractieknevel en de coalitiedwang, de politisering van de rechterlijke macht en de achterkamers van de klimaattafels. Met de schaduwmacht van de ongekozen landvoogden Timmermans en zijn hofnar Diederik Samsom, alweer hij.

Van de week zag ik Diederik nog in een twitterfilmpje verschijnen, waarin hij liet weten erg blij te zijn dat allerlei verplichtingen aan burgers kunnen worden opgelegd zonder dat burgerrechten (het ging over de eigen woning) verder nog enige rol zouden spelen.

In dat denken ligt ook de kern van de zaak: we hebben ons door een kongsi van Large Corporate en Big Government de kaas van het brood laten vreten en de vraag is hoe we - liefst goedschiks - daar weer tegenwicht tegen kunnen geven en kunnen terughalen wat van òns is.

Glasgow Argus | 04-04-23 | 09:33 | 1

Mooie analyse. En die Samson is een ontiegelijke smiecht met een heel dubbele en onoprechte obsessieve agenda. Nagenoeg dezelfde karaktertrekken als Rutte.

Phantomas | 04-04-23 | 09:41

Twee termijnen maximaal lijkt mij een redelijke 'noodrem'
om te voorkomen dat een maniak het hele land het ravijn in kan storten.

Motorkater | 04-04-23 | 09:32

Ik hoop dat Rutte blijft zitten. Het moet eerst echt fout gaan voordat er verbetering komt. Nu gauw opstappen zodat BBB dadelijk in het kabinet zit als het klapt is precies wat het CDA ook geflikt heeft met PVV. Om daarna terug te vallen op de huidige regentenkliek. Dat moet echt voorkomen worden. Die klapper moet er onder Rutte komen.

TheEgg | 04-04-23 | 09:29 | 1

Het risico dat BBB klem komt te zitten in de rotzooi van het Rutte tijdperk dient tat voorkomen te worden idd.

D-Fens_1963 | 04-04-23 | 09:33

Dinsdag, met de D van D-day

laurentius | 04-04-23 | 09:27

Geen zorgen, rond september volgt hij Stoltenberg op als secretaris-generaal van de NAVO. Dat is voor Oost- en Zuid-Europa acceptabel en hij is voor de VS absoluut een droomkandidaat: leider van een klein onbetekenend landje, geen probleem met een leugentje hier en daar, snapt dat de VS de baas is, vijandige houding tegenover Poetin.

drs. Levi Samsonov | 04-04-23 | 09:26 | 5

laat hij vooral in NL blijven op een rustig baantje bij een bibliotheken vereniging voor gescheidenisboeken. De man is een te ernstige blamage wanneer hij bij EU of NATO zou komen. Wellicht kan hij Hennis opvolgen in Irak of IS gebied.

AntiZanicz | 04-04-23 | 09:41

Rutte heeft toch gezegd dat hij na zijn premierschap full time het onderwijs in wil gaan?
En als Rutte iets zegt, dan doet hij dat. Het is immers een man van zijn woord.

spanarchist | 04-04-23 | 09:47

@Hetkanverkeren | 04-04-23 | 09:38: Dat is meer een voorzittersfunctie hoor, de belangrijke generaals zijn toch wel met name Amerikaans. Ook: Bauer heeft minder dan een jaar te gaan.

drs. Levi Samsonov | 04-04-23 | 09:52
▼ 2 antwoorden verborgen

Er komt pas een verandering in als de coalitiepartijen stoppen met stemmen langs partijlijnen en hun geweten en gezonde verstand laten spreken. Vandaag is een kans!

smdyasc | 04-04-23 | 09:26 | 2

Die kansen hebben ze al zo vaak gekregen. Nooit aangepakt. En bovendien.. yasar Klaver staat altijd klaar om deze coalitie te redden.

deministerpresident | 04-04-23 | 09:33

De coalitiepartijen doen vandaag niet mee.

CLoVis | 04-04-23 | 09:55

Heel goed! OpRutte! Op naar het kabinet Kaag 1!

* Il Principe * | 04-04-23 | 09:24 | 4

@Barkruk2 | 04-04-23 | 09:47:
De zorgkosten stijgen elk jaar met acht procent! Er wordt dus niet bezuinigd op de zorg. Sterker nog, WERD er maar bezuinigd op de zorg. Bijvoorbeeld door het niet meer vergoeden van maagverkleiningen voor totaal vette obese donut-monsters.

theo-is-dood | 04-04-23 | 11:16

@theo-is-dood | 04-04-23 | 11:16:
Helemaal mee eens niemand is dol op vette obese donut-monsters en waarschijnlijk hebben ze daar ook last van het manager syndroom maar aan de andere kant is de zorgpremie 75% gestegen in 13 jaar en als ik een keer een iets heb moet ik als nog bij betalen.
Mij een landelijk zorgfonds wel een oplossing.

Barkruk2 | 04-04-23 | 11:28

Ik snap het sarcasme, maar zie dan toch liever Premier Renske Leyten... maar ja, die staan de laatste tijd ook nog maar op of rond de 9 zetels.
Maar samen met de BBB (met Omtzigt), de PVV en nog wat klein rechts grut, moet dat lukken, toch?

Keyboardspeler | 04-04-23 | 12:09
▼ 1 antwoord verborgen

"democratie".
Has men maar niet moeten stemmen op de partij die het stikstof probleem geschapen heeft....
Aangezien de meeste kiezers het prima vinden: Hup Mark, ga zo door....

Is dit nog nieuws? | 04-04-23 | 09:22 | 3

Jaa prima, laat het land naar de klote gaan. Misschien stemmen dan een keer niet op het kartel.

Cadaver | 04-04-23 | 10:37

@Is dit nog nieuws? | 04-04-23 | 10:46:
En nog hebben de kiezers het niet door.
Alhoewel, bbb deed het goed, maar of dat ook kan regeren...

Cadaver | 04-04-23 | 15:55

Alsof Caroline het beter gaat doen, hahaha.

Après toi | 04-04-23 | 09:21 | 23

In een democratie heeft diegene die de meeste stemmen krijgt het recht om als eerste te gaan formeren he. Ook als dat Lientje van de BBB is.
Niet sjiek trouwens, zoals de coalitie dat debat straks tegemoet treedt. Maar dat zijn we inmiddels wel van ze gewend. Democratie zolang het ze uitkomt, traineren, blokkeren, frustreren, verduisteren, niet op tafel en geitenpaadjes in alle andere gevallen. Dat noem ik schofferen van de Democratie, A-t.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 12:23

@Graaisnaaiert | 04-04-23 | 12:23: Lientje heeft na de middelbare school een paar deeltijd banen gehad als lobbyist en als redacteur bij wat agrarische blaadjes. Lijkt me sterk dat die de kar kan trekken, ze is nu al hypernerveus.

Après toi | 04-04-23 | 14:15

@Après toi | 04-04-23 | 14:15:
Maakt niet uit, democratie is democratie. Als ze het verkloot stemt geen hond meer op haar de volgende keer.

Graaisnaaiert | 04-04-23 | 17:32
▼ 20 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl