Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Doorrijden! Boerenprotesten van de baan

Nou ja, voorlopig dan

Geniet nog even van de relatieve rust op de snelwegen. Ja, u staat wel in uw dagelijkse filesleur met de andere opgebrande forenzen, maar u treft in ieder geval geen trekkers of brandende hooibalen. Geen zwaailichten, omgekeerde vlaggen en protestborden, geen 'oprutte' en 'zonder de boer geen voer' en ander rijmelarij. De boerenprotesten zijn voorlopig van de baan, omdat Farmers Defence Force (FDF) minister Van der Wal gaat verleiden met een eigen plan voor de stikstofcrisis. Een plan dat uiteraard veel meer stikstofuitstoot toelaat, gedwongen uitkoop geen optie vindt en een scheiding aanbrengt tussen verschillende sectoren, waardoor de boeren bijvoorbeeld geen rekening hoeven te houden met de bouw. Een plan dat niet zal groeien in de gortdroge Haagse bureaucratie en zeker geen vruchtbare grond vindt bij een kabinet dat zich met het Remkes-rapport in de hand vasthoudt aan de ingezette koers. Als het FDF-plan in de ministeriële shredder verdwijnt, maken de tractoren ongetwijfeld een comeback in u ochtendspits, maar voor nu blijft het rustig. Enjoy. 

Reaguursels

Inloggen

De boeren geven ruim baan maar gezien de extreme prijsverhoging in het OV per 1 januari 2023 zullen we nog meer in de file staan.
Nutteloos, tijdverslindend en chagrijn opwekkend.

MK27 | 25-10-22 | 18:18

*uw ochtendspits

vrtx | 25-10-22 | 17:18

Op zich kun je, gezien recente ontwikkelingen, ook wel zeggen dat het een schande zou zijn als wij (as een van de grootste exporteurs) met een mondiale hongerwinter voor de deur onze productie gaan terugschroeven. Dat leidt onherroepelijk tot (nog) hogere prijzen op de markt, waar de miljoenen armen het meeste last van zullen hebben. (en dus alle dieren uit de natuur gaan eten en iedere boom gaan omhakken om maar te kunnen koken.

Alquest | 25-10-22 | 17:17

Het is niet zozeer belangrijk wat het kabinet er van vindt, maar de rechter. Het kabinet geeft geen moer om of er stikstofminnende of stikstofhatende plantjes in het bos staan. Het kabinet wil gewoon bouwen zonder teruggefloten te worden. Dus als de rechter akkoord gaat met waar het FDF mee komt dan vindt het kabinet het al snel best.

koeberg | 25-10-22 | 17:16 | 1

Dus dit hele debacle had kunnen worden voorkomen als ze gewoon hadden gezegd: "Mensen, we willen bouwen. We moeten bouwen. We hebben ruimte tekort. We wijzen 100 boerderijen aan rondom plekken waar we willen bouwen en we geven ze de mogelijkheid om hun landbouwgrond voor woningbouwgrond te verkopen".

peterdh | 25-10-22 | 18:27

De Kleine IJstijd eindigde in 1850. Bij uw oma hangt vast nog een schilderij van schaatsende kindertjes in een bevroren land.

Piet Karbiet | 25-10-22 | 17:08 | 2

In 1750 had Europa 163 miljoen inwoners en een eeuw later, in 1850, waren dit er 276 miljoen, al die menses met hun industrieéle revolutie en de uitvinding van hun nl.wikipedia.org/wiki/Verbrandingsmot... zijn toen hun tol gaan eisen.. kouder kunnen we het niet maken wel warmer;)

Smoelensmid | 25-10-22 | 17:54

Nee dan de elektrische auto, die gaat de wereld redden.

Drembil | 25-10-22 | 23:56

Ik kom regelmatig in Heemskerk , wat model staat voor het gemiddelde stemgedrag van Nederland.
De omgekeerde vlaggen verwelkomen je als je Heemskerk binnenrijdt bij alle toegangswegen, en het worden er alleen maar meer !
Wilders wordt al 15 + zwaar beveiligd, PVV aanhangers krijgen soms ontslag, of worden niet aangenomen, en worden door Op1 geboycot, alle main stream media negeert dit..

Torquemada | 25-10-22 | 17:03

Kansloos dat plan van de doldrieste FDF. Van boeren wordt alles gedoogd terwijl de cultuursector hier wordt weggehoond. Stelletje cultuurbarbaren.

thanseeuwen | 25-10-22 | 16:45 | 2

U snapt wel vaker zaken niet?

Piet Karbiet | 25-10-22 | 17:11

@Piet Karbiet | 25-10-22 | 17:11: Piet, Thans trolt de helft van de tijd.
In werkelijkheid is hij nog rechtser dan de complotmarmot.

Nuchternederland | 25-10-22 | 17:17
-weggejorist-
stamcel | 25-10-22 | 16:37 | 2

Hoe dan ook gaat onze voedselproductie kelderen. Boerenbedrijven stoppen of vertrekken naar het buitenland door de unieke Nederlandse stikstofregels, tuinbouwkassen en bakkerijen worden gesloten vanwege de hoogste gasprijs van Europa hier, vervoer van het voedsel stopt vanwege dieseltekort, elektrisch vervoer kan niet vanwege het beperkte stroomnet en kosten etc.
Maar dat is nog niet alles. Huizen bouwen stopt want ook de baksteenfabrieken sluiten vanwege gasprijs, en bouwvakkers hebben we niet, alleen coaches, consultants en managers. En het hout is allemaal nodig om te verbranden als biomassa.
Maar misschien is er een eenvoudige oplossing: we kunnen weer plaggenhutten gaan bouwen. Mooie tiny hutjes, direct allemaal van het gas af ook nog. En ook geen drinkwateraansluiting want dat wordt ook schaars.
Bovendien levert het afsteken van plaggen heel veel van de zo vurig gewenste arme grond waar allemaal zeldzame mooie nutteloze plantjes gaan groeien. Ja, we worden allemaal een beetje armer, moet kunnen.
Voor de hongersnood heb ik nog geen oplossing, maar ik begin ook pas met nadenken hierover.

Schmalz | 25-10-22 | 16:30 | 5

Veel grote agrarische bedrijven en tuinders hebben al buitenlandse vestigingen.

MargauxGrandCru | 25-10-22 | 16:44

@De Maagd Maria | 25-10-22 | 16:40:
Op welke planeet is dat "troost"?

NiCeY | 25-10-22 | 16:44

Plaggenhutten met een waterput en wasbord stopt ook gelijk de instroom een win win

Toedels | 25-10-22 | 23:59
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik snap wel dat de boeren willen dat het kabinet elders start. De grootste vervuiler blijft tot heden buiten schot.

I. Omrekenen uitstoot naar mol stikstof

Aan de bronkant wordt de uitstoot benoemd in kilogrammen stikstofoxiden (NO en NO2) en ammoniak (NH3). Aan de depositiekant gaat het om stikstof uitgedrukt in mol. Aan de depositiekant gebeurt er nog van alles met de stikstof verbindingen (ammonia, nitrieten, nitraten) oa door planten, bacterien en water.

Eén kg ammoniak bevat 58,71 mol atomen. Het omrekenen van NOx is wat lastig omdat 1 kg NO 33,33 mol N atomen bevat en één kg NO2 21,73 mol N atomen bevat. Hieronder is gerekend met 1kg NOx is 21,73 mol atomen (het meest gunstige gezien vanuit de uitstoter).

De top vijf van NOx uitstoters:
- Tata Steel (IJmuiden)
6.03 miljoen kg NOx
131 miljoen mol N
- Schiphol
3.63 miljoen kg NOx
78 miljoen mol N
- Dow Benelux BV (Terneuzen)
2.13 miljoen kg NOx
46 miljoen mol N
- Chemelot Site Permit BV (Sittard-Geleen)
2.12 miljoen kg NOx
46 miljoen mol N
- Shell Nederland Raffinaderij BV (Rotterdam)
1.99 miljoen kg NOx
43 miljoen mol N

De top vijf van NH3 uitstoters:
- Rockwool B.V. (Roermond)
0.259 miljoen kg NH3
15.2 miljoen mol N
- YARA Sluiskil BV (Terneuzen) (produceert kunstmest op basis van aardgas)
0.254 miljoen kg NH3
14.9 miljoen mol N
- Chemelot Site Permit BV (Sittard-Geleen)
0.113 miljoen kg NH3
6.6 miljoen mol N
- Veehouderij (Venray)
0.100 miljoen kg NH3
5.8 miljoen mol N
- Veehouderij (Boxmeer)
0.091 miljoen kg NH3
5.3 miljoen mol N

II Ammoniakuitstoot vs stikstofoxiden uitstoot

De eerste veehouderij op de NH3 lijst stoot ongeveer net zoveel stikstof uit als de nummer 39 van de NOx uitstoters (gerekend met NO2). De 65 grootste veehouderijen stoten net zo veel stikstof uit als Tata Steel in haar eentje op basis van een berekening dat de verhouding NO en NO2 gelijk staat aan 0% tot 100%. Als de verhouding verandert in 43% NO en 57% NO2 dan stoot Tata Steel dezelfde hoeveelheid stikstof uit als de 90 veehouderijen in de top 100 van ammoniakuitstoters.

Waarom beginnen met de boeren, waarom niet met Tata Steel?

Bronnen:
www.stikstofdatabase.nl/analyse-stiks...
www.rijksoverheid.nl/ministeries/mini...

III Business case voor Tata Steel?

Wat is voor het kabinet de "business case" om Tata Steel te laten voortbestaan? Hoe verhouden zich de kosten en baten?

A Kosten

Aan de kosten kant hebben we in ieder geval de belasting van ons milieu/leefklimaat.

Tata Steel stoot niet alleen maar NOx uit. Natuurlijk ook de CO2 die bij verbranding vrijkomt. De provincie die te lang wacht op maatregelen tegen gifuitstoot. Volgens rapport van RIVM (van begin dit jaar) is de uitstoot van kankerverwekkende stoffen veel hoger dan het bedrijf zelf beweerd. Op de site van Tata Steel staat hun waterverbruik. In 2020 gebruikten ze 0,5 miljard liter drinkwater, 32,5 miljard liter water uit Lek en IJsselmeer. Eenvandaag (aug 2022) stelt dat TataSteel 12,3 miljard liter water per jaar oppompt. Greenpeace uit beschuldigingen richting Tata Steel dat schepen ladingresten overboord gooien.

Naast de impact op het leefklimaat, zijn er kosten voor de belastingbetaler. Op korte termijn voor de energiesubsidie. Op langere termijn voor subsidies voor de "vergroening" en het op van basis van waterstof produceren van staal.

B Baten

Wat zijn de baten voor de BV Nederland?

Tata Steel IJmuiden heeft ongeveer 8.000 medewerkers. Werkgelegenheid ontstaat door Tata Steel ook bij transporteurs (extra bijdrage aan de uitstoot) en in het onderzoek/de innovaties naar schonere/betere/goedkopere productie processen.

Het geintegreerde jaarverslag van Tata Steel geeft wat zicht op de financiën. In Nederland vallen 14 bedrijven onder de Tata Steel paraplu. In het verslag staat niet de betaalde belasting, maar de reservering die is gemaakt om aan de belastingverplichting te kunnen voldoen. Voor Tata Steel IJmuiden is reservering 217 miljoen Euro, voor Tata Steel Netherlands Holdings is de reservering 209 miljoen negatief. Voor de 14 bedrijven te samen is de som van de reserveringen 9.5 miljoen.

Volgens RTL: In Nederland heeft Tata Steel dit jaar alle 8.000 medewerkers een bonus van 26% van hun jaarsalaris uitgekeerd (mei 2022). De jaarwinst in Nederland was bijna 1 miljard Euro. Volgens het jaarverslag hebben de 14 bedrijven in Nederland gezamelijk een winst gemaakt van 746 miljoen Euro. Daarvan komt 662 miljard van Tata Steel IJmuiden.

De winst gemaakt in Nederland komt deels ten goede aan de aandeelhouders. Tata Steel heeft in mei 2022 51 rupees per aandeel uitgekeerd. Het aantal aandelen (outstanding shares) was in mei 1.22 miljard (is nu 12.21 miljard door splitsing). In totaal heeft Tata Steel 770 miljoen Euro uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Tata Steel zadelt Nederland op met een enorme belasting op ons milieu en leefklimaat, terwijl het bijna 1 miljard Euro uit onze economie naar het buitenland (India en via aandelen verder wereldwijd) toe sluist.

C Conclusie

Kijkend naar de kosten en baten voor de BV Nederland zegt mijn boerenverstand dat Tata Steel zijn productie naar elders moet verplaatsen.


Bronnen:
www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20...
omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2020/fei...
eenvandaag.avrotros.nl/item/grondwate...
www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf2022012...
www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/202...
www.tatasteel.com/investors/integrate...
www.nhnieuws.nl/nieuws/304178/ongeken...

IV Vervuiling versus de opbrengsten voor BV Nederland

Kabinet omarmt advies Remkes: grootste natuurbedervers eerst aanpakken.

Het kortzichtig om alleen naar de vervuiling te kijken. Het gaat niet alleen om de vervuiling, maar ook om de opbrengsten voor de BV Nederland. Van Tata Steel IJmuiden heeft BV Nederland vooral de lasten (de achterblijvende vervuiling) en een klein beetje van de baten aangezien ieder jaar ongeveer driekwart miljard Euro aan winst naar het buitenland kan vloeien. Bij de Nederlandse boeren waar het bedrijf in handen is van de Nederlandse boer komen de baten ten goede aan de Nederlandse economie.

Waarom maakt het kabinet geen lijst van de bedrijven die veel milieuschade veroorzaken maar slechts een kleine bijdrage leveren aan de Nederlandse economie? Ga met die lijst aan de slag.

Gebakschep | 25-10-22 | 16:23 | 16

Chapeau! Feiten en Logica, de giftige cocktail voor de huidige politieke elite. Je tegel klopt als een bus, gaan ze niets mee doen, want het is een oplossing en als ze dit openlijk toegeven lijden ze ongelooflijk gezichtsverlies, of ze moeten hun echte beweegredenen openbaren en dan breekt de pleuris uit.

E.Colli | 25-10-22 | 18:29

@Het Licht | 25-10-22 | 17:53: Ik heb het argument grond niet opgenomen omdat volgens het kabinet de uitkoop van boeren stikstofruimte oplevert. Ik heb het argument grond niet opgenomen omdat volgens het kabinet de uitkoop van boeren stikstofruimte oplevert. Wat al aangeeft dat ze de vermindering van de uitstoot van stikstof via woningbouw en wegen weer te niet gaan doen. Ze stellen niet expliciet dat ze op de grond van die boeren gaan bouwen.
Ook bij de boeren is een onderscheid tussen degene met veel en weinig grond. Kalvervetmestbedrijven en varkensschuren die veel vlees produceren op een kleine oppervlakte leveren nauwelijks grond voor woningbouw. Een boer met 100 koeien op 50 hectare heeft wel de grond. Wie moet het veld ruimen?
"Het bedrijventerrein van Tata Steel in IJmuiden is ca. 750 ha groot. Bijna 1.500 aaneengesloten voetbalvelden, een oppervlakte die te vergelijken met bijvoorbeeld de Gemeente Bussum...."

Gebakschep | 25-10-22 | 18:30
▼ 13 antwoorden verborgen

Er schijnt een nieuw ambtenarenpensioenfonds op stapel te liggen die de boeren volgend jaar dwingt om bepaalde gewassen niet meer te mogen telen en waar de boeren nogal pissed over zijn. Iemand die hier meer van weet?

Kwakjeszalver | 25-10-22 | 16:21 | 2

We worden toch wel tot een arm land geleid door de "stuurlui" in Den Haag. De laaggeletterdheid mede veroorzaakt door de socials versterken dit nog even. Was er nou nog een dingetje wat met hele hebbe en houwe aan het niveau hangt?

NiCeY | 25-10-22 | 16:20

Is rode diesel net zoveel duurder geworden als "gewone" diesel?

Kapitein Sjaak Mus | 25-10-22 | 16:20

Weg met de boeren!
Ik koop mijn vlees wel uit Zuid Amerika. Waarvoor het regenwoud gekapt is. En indianen zijn weggejaagd. En wat vol hormonen zit want daar zijn ze niet zo efficiënt in vee houden. En wat heel veel diesel kost om het hierheen te halen. Gelukkig zijn we dan wel hier op eigen bodem van het stikstofprobleem af. De poep van ondergescheten dixies tellen we lekker niet mee.

Deflatiemonster | 25-10-22 | 16:20 | 3

U bent /sarcasme vergeten, dit leidt tot ophef.

marcoplarco | 25-10-22 | 16:21

Ach, veel vee word in Argentinië, Brazilië en Colombia op de daar aanwezige graslanden gehouden (pampas los lanos) Extensieve veehouderij.

miko | 25-10-22 | 17:00

God, wat een hel...
Mogen wij een nieuw land, dit is stuk

Motorkater | 25-10-22 | 17:04

Ach, ik dacht dat het Joego's waren.

drs. Levi Samsonov | 25-10-22 | 16:19

Kerstblokkade lijkt me wel wat. Lekker rustig.

Dubbelepunthoofd | 25-10-22 | 16:18

Als die Van der Wal wilt verleiden, dan heb je aan een zakje chips en een blikje cola wel genoeg.
Een kinderhand is gauw gevuld.

SNAFU | 25-10-22 | 16:14

Ik heb die hooibalenmeneer gezien, ergens in Zeeland geloof ik.

Mr_Natural | 25-10-22 | 16:10 | 2

Langs de A1, afslag Soest

marcoplarco | 25-10-22 | 16:19

Pak nou een keer de metro...!!!

Had het niet verwacht van FDF maar ok.. Inderdaad maar even zien...

neonreclame | 25-10-22 | 16:03

Misschien kunnen ze helpen protesteren in Zoutkamp en de rest van Groningen waar de asielindustrie de bewoners het leven onmogelijk maakt.

vanBarchum | 25-10-22 | 16:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland