Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — Alles moet kapot

Sassen ziet het somber in

Een grote groep politici, zowel in Nederland als in de rest van de EU, lijken bezeten te zijn om beleidsmaatregelen in te voeren die alleen maar tot afbraak leiden. Medisch gezien, zijn deze politici een soort auto-immuunziekte van Nederland, die bij het minste gevaar zo ver doorschiet, dat het juist het (grotere) probleem wordt in plaats van de oplossing. Of wellicht hebben deze politici alleen oog voor hun heilige doel en zien ze de destructieve werking van hun beleid en beleidsvoorstellen als noodzakelijk. Zal niet de eerste keer zijn dat in naam van het “algemeen belang” de burgerij wordt vertrapt.

Neem de EU Green Deal die onze overheid en coalitiepartijen (en nog wat grut ter linker zijde) volledig onderschrijven. Sterker nog, Minister Jetten wilde juist dat we nog meer en nog sneller moeten doen op dit vlak. Hele industrieën, aanvoerlijnen, bedrijfsecosystemen, infrastructuren, dienen zo snel te veranderen dat dit verre van een glad en geleidelijk proces zal zijn. De gevolgen van deze overhaaste transitie beginnen zich nu al af te tekenen: hogere prijzen, tekorten aan goederen en diensten, en economische neergang. En dit is nog maar het begin. Ondanks dat de seinen op rood staan, zet deze groep politici hun destructieve beleid voort. De economie, die moet dus kapot.

Dat Rusland de Oekraïne is binnengevallen is zeer betreurenswaardig, maar heeft wel deze politici de wind in de zeilen gegeven. Het laat zien dat afhankelijk zijn van een despoot voor de energievoorziening geen goed idee is. Om dit wat kracht bij te zetten hebben de voornoemde groep politici al vele sancties afgekondigd op Russische personen, diensten en goederen, waaronder dus gas, steenkool en olie. Hierdoor zijn de prijzen nog verder gestegen van deze fossiele energiebronnen, wat handig gebruikt wordt in de propaganda om de groene transitie te versnellen. Immers, fossiel is nu zo duur, dat groene energie nu wel erg aantrekkelijk is. Nog even los van het feit dat onze huidige groene energie commercieel technisch niet in staat is om zware industrie van de juiste energiedichtheid en leverconsistentie te voorzien, blijken alle sancties niets uit te halen. De Russen verdienen nu zelfs meer dan voorheen en verkopen de energiebronnen aan het Midden Oosten en India (en onze daadwerkelijke vijand China), die het daarna weer doodleuk aan ons verkopen! Intussen glijden steeds meer mensen af in de armoede door de gestegen (energie)prijzen. En dit zijn niet alleen mensen uit de lagere inkomensklasse, maar ook uit de middenklasse. Alle mensen behalve die tot de elite behoren, moeten dus ook kapot. 

Social

Dan hebben we het stikstofbeleid, waar wederom Nederland meer haast wil maken dan nodig, verkeerde metingen doet en gekozen heeft voor een verkeerde benaderingswijze. Waar onze boeren tot de meest efficiënte boeren horen ter wereld, geldt dat ook voor de stikstofuitstoot per kilo vlees/ei/groente. Juist omdat we een klein land zijn, behoren onze boeren tot de meest innovatieve boeren. Maar Nederland meet stikstofdepositie per m2 wat dan, surprise surprise, er toe leidt dat Nederlandse boeren bovenaan de  lijst staan, omdat ze zo efficiënt zijn!. Verder kan je kanttekeningen zetten bij hoe de Natura2000 gebieden tot stand zijn gekomen en of het niet beter is om het totaalplaatje van de Nederlandse natuur te bekijken. Daarmee samenhangend, zouden ook de positieve effecten van stikstof bekeken moeten worden. Desondanks blijken boeren meer dan bereid om (nog meer!) slagen te maken, maar dat groepje politici wil er niks van weten. Alles is al besloten en beklonken. Die boeren, die moeten dus kapot. Zo ook onze voedselveiligheid.

Dan de asielinstroom. We hebben een huizentekort, hebben geen opvangruimte en toch laten ze er elke week 1000 binnen. Wat een staatsgevaarlijk sujet omschreef als: “[de] obsessie met het binnenhalen en over heel Nederland uitsmeren van meer meer meer voornamelijk sociaal kansarme, economisch nutteloze en cultureel riskante jonge Afrikaanse en Arabische mannen”. Kleine dorpjes met 1400 inwoners krijgen dan een opvangplek voor 700 asielzoekers. Die dorpen en Nederlandse cultuur, die moeten dus kapot.

Nederland heeft  ook problemen op de huizenmarkt. Het asielbeleid dat deze groep politici uitvoert, leidt tot nog meer spanningen op de vastgoedmarkt. In Utrecht gaan ze de komende maanden alle sociale huurwoningen toewijzen aan statushouders, bijvoorbeeld. Maar of dat niet genoeg is, heeft voornoemde groep een pakket daadwerkelijk populistische maatregelen genomen om de huizenmarkt vlot te trekken. Investeerders, en dan vooral de private investeerders, kregen de Zwarte Piet toegeschoven. Dit terwijl de overheid en de ECB voor zowat 100% verantwoordelijk zijn voor de toestand op de huizenmarkt!  Gelukkig is het deze week voor iedereen duidelijk wat het ware verhaal is, want de Telegraaf kopte: “Investeringen in huurhuizen ingestort. Woningbouw stil door plannen minister”. Die minister is Hugo de Jonge, de man die al verantwoordelijk was voor het kapot maken van zoveel. Maar zullen Hugo, de regering en het groepje politici dat haar steunt van koers wijzigen? Nee, want de Nederlandse huizenzoekers moeten ook kapot.

Nu is het bovenstaande nog gunstig voor de huidige huizenbezitter, maar zoals een ekster op kilometers afstand iets glinsterends kan zien, zo ook dit groepje politici. Huizenbezit zal namelijk flink zwaarder belast gaan worden. Nadat de trekpoppen van deze groep (hallo DNB en Klaas Knot!) het idee al hebben ingemasseerd, zijn er plannen om het bezit en de vermogens- dan wel overwaarde van het huis te gaan belasten. En mocht de situatie zich daarvoor lenen (lees: mocht het voor deze groep politici goed uitkomen) dan mogen huizenbezitters gewoon uit hun huis worden gezet. Want bezit, dat moet ook kapot.

Verder is deze groep politici ook verantwoordelijk dat iedere nieuwe, en binnenkort zelfs bestaande auto, een zwarte doos moet hebben, waarin uw bestemming, snelheid, remgedrag, verbruik, en zo verder kan worden bijgehouden. Privacy moet namelijk ook kapot.

Ook de ECB, een verlengstuk van deze politieke groep, doet flink mee met de zelfdestructie. Bij de introductie van de euro, zou de euro en harde munt zijn en blijven door solide monetair beleid wat omkaderd werd door het Verdrag van Maastricht. Sindsdien zijn er besluiten genomen die haaks op deze regels staan. Het gevolg was bubbels in aandelen, obligaties, vastgoed, bitcoin, etc., die nu allemaal beginnen leeg te lopen, terwijl inflatie in de werkelijke economie nu juist toeneemt. De ECB zou de rente dus eigenlijk flink moeten verhogen, maar dan valt Italië (en Frankrijk!) van de wagen, dus de ECB kan de rente niet genoeg verhogen. Dat zorgt weer voor een zwakke euro. Beide zorgen weer voor nog hogere inflatie, en zo verder. Kortom, ook het geld moet kapot.

Social

Het treurige is nog dat ik zo wel even door kan gaan (CETA die de democratie kapot maakt, etc.); de lijst lijkt eindeloos. En je zou denken dat deze groep politici wat zou inbinden, maar niks is minder waar. Zo werd Minister Kaag op pad gestuurd om het volk wat te preppen: we worden allemaal wat armer… Hoewel ik het onderschrijf dat de staat niet alles een iedereen dient te compenseren, verzwijgt mevrouw Kaag dat zij en haar groep politici verantwoordelijk zijn voor deze gehele afbraak van Nederland. Nu maar hopen dat de kiezer afrekent met deze groep politici bij de volgende verkiezingen. Maar, zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen, “hope for the best, plan for the worst”. Overigens hebben de Rotterdammers een iets andere benadering.      

Reaguursels

Inloggen

Oekraïne is zonder 'de' ervoor. Na maanden na de inval nog deze fout maken kan echt niet!

En verder, wat verwacht je dan met een kabinet dat een moetje is? Er zit nul liefde bij de partijen. Rutte wil langstzittende premier worden en vind zelf dat ie pas halverwege is. De rest van Nederland vindt dat zijn uiterste houdbaarheidsdatum al ver overschreden is.
En om zijn doel te bereiken vind ie alles best in de coalitie. En dus krijgt met name Kaag haar zin, want CU zit er voor spek en bonen bij, die zijn letterlijk opvulling.

En zie hier het recept voor wanbeleid voor alle bovenstaande punten en verder niet genoemde crises waarin dit land verkeerd.
Ik kan mij niet heugen een kabinet te hebben gehad dat met zoveel crises te maken heeft, of heeft gehad.

Harvey2Face | 18-07-22 | 03:37

De huidige slopers in Rutten & Co zullen de Marcel van Dam's van morgen zijn.

Genietend van een goed pensioen, neerkijkend op de rokende puinhopen die ze achter zich gelaten hebben zonder zich daar enigzins verantwoordelijk voor te voelen.

Ervaringsdeskundige | 17-07-22 | 23:35 | 2

Waarom Marcel van Dam? Wanneer was hij premier?

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 23:50

Eh, die zwarte doos in de auto, registreert die ook wat je stemt? Kan me zo voorstellen dat als die bende daar in Den Haag vindt dat je verkeerd stemt, je dan ook een poosje niet meer mag rijden of zo. Of is dit te zwart gedacht?

zoute_drop | 17-07-22 | 22:43 | 3

Ja zeker, al jaren. Niet alleen dat. Daarom zit het tegen in je leven. Je weet tog. Het ligt nooit aan jou, altijd aan de ander, met name de overheid.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 23:43
-weggejorist-
J.Cash | 18-07-22 | 00:38

Verander 'zwarte doos' voor je smartphone en het antwoord is ja, zonder enige twijfel dat Google, Apple of Facebook dat weet.

Maar geen zorgen, je hebt toch niets te verbergen? En het is toch 'alleen maar' metadata wat ze verzamelen?

Oh PS, om nog maar te zwijgen over TikTok!

Harvey2Face | 18-07-22 | 03:41

Mark Rutte; zo gewoon gebleven. Stel je voor een MP die op de fiets naar z'n werk gaat. Waar zie je dat nog deze dagen?
Het is niet onopgemerkt gebleven: www.youtube.com/watch?v=383pLKCVgww

fokkewoelf | 17-07-22 | 22:27

Ik ben gezegend in Bulgarije. Geen Euro, een gezonde begroting, geen asielzoekers (behalve Nederlanders, Joden, Armenen, Belgen en Britten) en dan ook nog maar 10% belasting.
De ultieme hel voor zich overal mee bemoeiende technocraten.

Haberdoebas | 17-07-22 | 22:25

Júllie moeten beseffen dat júllie een stukje armer worden. Begrepen?
Ik heb het al moeilijk genoeg om te zorgen dat ik niks tekort kom.

NPOlitiekgekleurd | 17-07-22 | 22:19

Als je van mening bent dat er een grote reset nodig is – een reset is iets radicaals, een knop om – is het creëren van chaos best een goede manier. Nu weet ik niet of Rutte uit is op chaos maar het is een feit dat hij de reset noodzakelijk en onvermijdelijk acht. Dat heppie immers heel vaak gezegd. Weliswaar niet in Nederland, in het Nederlands, aan het adres van de ingezetenen van zijn land, die mensen die hem in het zadel hebben geholpen en aan wie hij verantwoording dient af te leggen en die hem uiteindelijk ook betalen, maar in het Engels in filmpjes als een soort oproep aan de wereldbevolking.
Ikvinnienormaal.

fokkewoelf | 17-07-22 | 22:05

Ook de kapotmakers zijn gekozen in het stemhokje. Dus nu niet zeuren als u op de kartellista's heeft gestemd.

Lopendbuffet | 17-07-22 | 21:55 | 1

De komende tientallen jaren zal Rusland een bedreiging zijn voor Europa. Misschien niet qua landmacht, naar wel qua kernwapens, het doorsnijden van onderzeekabels, het chanteren via energie en voedsel en inflatie En anders China wel. Hoe we daarmee gaan leven? Geen idee eigenlijk. Verzinken we tot armzalig gebied (zoals de rest van de wereld)? Wordt de EU ook een agressief militaire staat? Of geven we ons gewoon helemaal over aan Rusland, ook een optie natuurlijk. Of vechten we ons tot vernietiging toe? Uiteindelijk weten we niet wat de toekomst brengt. Dat betekent ook dat we nu niet weten wat het juiste beleid zou kunnen zijn.

Hadena | 17-07-22 | 21:44

Ja jongens gaat veel kosten, maar onvermijdelijk anders moet het later en wordt het nog duurder.

Beste_Landgenoten | 17-07-22 | 21:27 | 3

Gelukkig dat India en China ook volop meedoen BL.

therealbraindump | 17-07-22 | 21:40

Het moet anders, dus eerst de privejets en jachten afschaffen? Of moet het 'volk' insecten gaan eten?

Stonecity | 17-07-22 | 21:50

ALS er al een klimaatprobleem is, dan moeten we ons aanpassen aan het klimaat en niet een al bij voorbaat kansloze en bovendien onbetaalbare strijd aangaan om het klimaat aan te passen. Het huidige klimaatbeleid gaat zwaar ten koste van onze welvaart en positie in de wereld, terwijl de rest van die wereld vrolijk verder fokt en verder industrialiseert.

Lefty-Messup | 17-07-22 | 21:56

Zelfs Omtzigt kan dit niet oplossen. We gaan naar de verdoemenis, allemaal. Eigen schuld, dikke vinger. Stem dan ook niet op dat gespuis. Of ga gewoon eens een keer stemmen. Klinkt raar, maar, ja we zijn nog steeds een democratie.

ParaPiet | 17-07-22 | 21:09 | 2

Dat vinden ze in Rusland ook met hun Duma.

Hadena | 17-07-22 | 21:22

De hamvraag blijft, op wie of op wat..
Het Haagse sloopgeweld is een splinter cluster, waarvanuit een magnetische werking uitgaat om alle ideologie te laten varen in de hoop mee te mogen beslissen..

T' is triest zat allemaal, maar we zijn al naar de kloten

NuchtereHenkie | 17-07-22 | 22:29

Het klapt pas als de euro klapt. Misschien even kijken naar de inflatie in Duitsland vroeger. Hoe begon dat?

Hadena | 17-07-22 | 20:34 | 2

Inmiddels heeft Mario ¨Whatever it takes¨ de kuierlatten genomen. Het gaat spannend worden. Ik zeg: 1,1267 guldens voor een D-Mark.

squadra | 17-07-22 | 21:09

Vreemd ik schrijf het eens te zijn met de inhoud, en word beloond met een Joris.
Warm in z'n hok zeker

deathchant | 17-07-22 | 20:22 | 2

Click de la Tourette

Monkey Cabbage | 17-07-22 | 21:09

Laat je niet beperken...

onbekend | 17-07-22 | 21:18

Rutte en Kaag kunnen hun ongelijk niet erkennen, dus gaan ze door met fout beleid wat alles kapot maakt. Kapot maken is dus niet het doel zelf maar een gevolg.

johndeer | 17-07-22 | 20:16 | 1

Beste tractor, zoals u het formuleert lijkt het alsof Mark & Sigrid het ook maar overkomt. Lijkt me niet, ze hebben immers zelf de omstandigheden gecreëerd. Volgens mij ligt (i.i.g. een begin van ) de oplossing bij hun. En daar komt dus onwil om de hoek kijken: de oplossing komt niet, want andere agenda: EU, eigen agenda ofzo. Dit kabinet, met Rutte, Kaag, Jetten, Van der Wal en Wopke voorop is er niet voor ons. Wen er maar aan.

Buurman | 17-07-22 | 21:02

Goed verhaal S. van E.
To the point: Den Haag faalt in politieke, financiële en monetaire zin. Moreel gezien is het wat dubbel, ik geloof niet dat er echt slechte bedoelingen achter hun keuzes zitten, maar deze generatie politici is te veel met zichzelf bezig en niet met hun primaire taak.

donkieshot | 17-07-22 | 20:11 | 1

Spreekwoord luidt niet voor niets,"de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen".

roberto9715 | 17-07-22 | 21:36

Een Premier welke 10! jaar over zijn studie geschiedenis heeft gedaan (uiteraard op onze kosten), en daarna is gerekruteerd door Unilever als chef personeelszaken van een pindakaas-fabriek. What Could Possibly go Wrong? Het hele land heeft hij inmiddels vergiftigd met die Unilever-visie. De Zuidas is inmiddels verworden tot klapperbomen-paradijs voor multinationals, de minima zijn de lul, en de boeren en de middenklasse worden actief uitgeroeid. Weg met die motherfucker!

Frilek | 17-07-22 | 19:45 | 8

@Frilek | 17-07-22 | 20:33: Kaag gaat is geen goede vervanger, ze is inmiddels omstreden, en met reden.

donkieshot | 17-07-22 | 20:41

@donkieshot | 17-07-22 | 20:41: Natuurlijk niet. Ik knoop mezelf nog liever op dan dat ik D66 stem. Maar Kaag -en D66- zijn wie ze zijn. Een arrogante kutpartij, en dat zullen ze uitdragen ook. Liever dat -en ze daar actief op afrekenen- dan deze gestoorde illusionist met al zijn leugens, gimmicks en trucjes. Die vent hoort in een gesticht!

Frilek | 17-07-22 | 20:43
▼ 5 antwoorden verborgen

Een schijndemocratisch polderkartel. In Davos is de macht. Eerst alles stukmaken. Dan opnieuw inrichten. Geen bezit meer. Dat vormt immers de grondslag voor rente, huur, pacht, dividend enz. Dat is macht en die komt niet de massa maar de elite toe. Daarna alles opnieuw inrichten. Volgens een totaal infantiel schema. Alsof je in een film zit. Hitchcock zag het al eerder. Gaan we er weer intrappen?
www.youtube.com/watch?v=_Wvu6TlS0_c

squadra | 17-07-22 | 19:22 | 4

Stierenmest.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 19:29

Zwak verhaal. Net als de redenering van de verelendung.
Die Schwab is een ordinaire managementgoeroe met zijn WEF, alleen gewiekster en dus financieel succesvoller dan veel van die andere praatjesmakers. Dat types als Rutte, en vele politici en non-politici met hem, zwelgen in dat sfeertje in Davos is kwalijk en moreel corrupt, maar niet meer dan dat.
Uiteindelijk moet toch stembusuitslagen bepalen wat de koers her en der moet zijn.

Heurtebise | 17-07-22 | 20:12

@Heurtebise | 17-07-22 | 20:12: We zijn al op een punt waar ook stembusuitslagen een betrekkelijke waarde hebben. Coalitie akkoorden, cordon sanitair, inlegvelletjes. als de uitslag niet zint dan verzint men wel wat.

Pensionista | 18-07-22 | 00:05
▼ 1 antwoord verborgen
-weggejorist-
deathchant | 17-07-22 | 19:00 | 2

Welke Nederlandse machthebbers hebben een zwembad in de tuin ?

van Dam | 17-07-22 | 18:47 | 1

Rob Jetten.

Cunts-en-kitsch | 17-07-22 | 21:40
-weggejorist-
bdn01 | 17-07-22 | 18:41 | 22
▼ 22 antwoorden verborgen

Het is net of ik een column lees uit de jaren '70 tijdens de oliecrisis.. en dasr zijn we ook weer boven op gekomen. De mensheid is flexibel en inventief genoeg om problemen het hoofd te bieden en te blijven denken in kansen ipv doemdenken dat alles naar de klote gaat.

johnyl | 17-07-22 | 18:34 | 8

@Zapata10 | 17-07-22 | 20:43:

"Weet je wel hoeveel van de oudheid in Noord Afrika afgebroken is tijdens de expansie van islam?"

Vertel.

Oh en als je dacht dat islam barbaars was, wij waren velen malen erger. Echt. Heel veel erger. Toen. Gelukkig zijn we ze inmiddels ruimschoots ingehaald. Nou ja, niet iedereen. Er zijn ook nog steeds christenen onder ons die normale moslims liberaal doen lijken.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:48

@Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:48: Van Jeruzalem tot aan Gibraltar stond de Noord-Afrikaanse kust vol met Griekse en Romeinse bouwwerken waarvan er veel gesloopt zijn gedurende de expansie van de islam. Aangezien ik vanwege enorme begane zondes waar geen vergiffenis voor kan bestaan hier voor de eerste keer een ui heb gekregen in 16 jaar kan ik niet ondersteunen met linkjes.
Zekers waren wij barbaarser dat zeg ik ook. Maar tijdens de renaissance en daarna liepen we ver op op islam voor. Technisch en qua wetenschap. Toch kostte het ook toen nog twee eeuwen om islam terug te dringen. We waren verder geweest als we die energie elders hadden kunnen aanwenden. Zo en nu weer verder domme film kijken.

Zapata10 | 17-07-22 | 21:06

@Zapata10 | 17-07-22 | 21:06:

Ja, kan ik ook Scipio erbij halen die de Phoeniciërs praktisch van de aardbodem heeft doen verdwijnen. En dan echt bijna alles. Ook daar bij vergeleken waren de moslims nogal mild. Komt ook omdat de moslims vooral geïnteresseerd waren in handel, kennis en macht maar niet absolute macht, er was ruimte voor andersdenkenden. Waar de meeste mensen fulmineren op islam als achterlijk geloof zie ik het meer als jodendom 3.0 en vraag me vooral af waarom het zo schizofreen is. De Mekka tijd was een verlichting in die tijd. De Medina tijd was wat militanter. Wat elke moslim zijn/haar 'menselijke' interpretatie gunt. Wat natuurlijk ook zo is met christendom maar dan andersom. Het oude Testament is nog veel gewelddadiger dan de Koran en Hadith tezamen. Maar het nieuwe Testament is meer een soort van handboek voor socialisten. Alhoewel ook daar stukjes in staan die nogal 'dubieus' zijn. Voorbeeldje. SGP, toch best wel wat aanhang in Nederland is voor de doodstraf (voor God spelen), anti-homo, anti-vrouwen (of anti-feminisme zo je wilt) en ja best wel antisemitisch. etc. etc.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 22:24
▼ 5 antwoorden verborgen
-weggejorist-
g[E]ulden | 17-07-22 | 18:31 | 1

"We" worden een stukje armer. Yeah right. Holle bomen.

Kameraansteker | 17-07-22 | 18:23 | 22

@ZonderNaam | 17-07-22 | 20:52:

Dus is het kut wat Poetin aan het flikken is. Begin je het door te krijgen.

Dit even afgezien van de Live-Aid en vluchtelingen.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:59

@Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:59:
Tuurlijk is het kut wat Poetin nu aan het flikken is, maar wat Nederland van plan is zal een zelfde effect hebben op de wereldvoedselmarkt.

Je kan niet zomaar aanbod van een eerste levensbehoefte beperken bij gelijkblijvende vraag zonder dat er slachtoffers gaan vallen.

Als je het aanbod hier wil beperken moet je eerst voor vervangend aanbod elders zorgen anders ben je gewetenloos bezig.

ZonderNaam | 17-07-22 | 21:07

@ZonderNaam | 17-07-22 | 21:07:

"maar wat Nederland van plan is zal een zelfde effect hebben op de wereldvoedselmarkt."

De veestapel (misschien) reduceren met 30%? Denk niet dat de wereld of Nederland daar heel veel hinder van zal ondervinden. Het is ook absoluut niet zo dat die productie van melk en vlees niet met gemak elders opgevangen kan worden. Een slimme boer pakt nu zijn miljoentjes en begint in Polen een mega-varkensboerderij, koopt een mooi huis in de buurt van familie en vrienden en gaat een aantal keer per jaar naar Polen om een oogje in het zeil te houden.

Enig idee trouwens hoeveel eten we weggooien, en dan bedoel ik niet jij of ik, nee dan bedoel ik de leveranciers.

Ik heb zelf boer Stienstra met enige regelmaat melk zien lozen in de vaart. Waren de vissen niet zo blij mee, maar vraag en aanbod he. Aanbod lager, vraag hoger = prijs hoger.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 22:09
▼ 19 antwoorden verborgen

Blablabla. Het is een kwestie van tijd voor het Klimaatfonds terecht wordt geplunderd, want de omstandigheden zijn nu eenmaal veranderd en het moment nadert dat we eindelijk weer een keer normaal met onze financiën omgaan in dit land.

Compensatieregeling hier, ondoorzichtig fonds daar, belastingkorting zus en uitstel van betaling zo. Ik ben helemaal klaar met dat gelul. Er staat een recessie voor de deur en we moeten vrezen voor Eurocrisis, dus geen gemekker en bezuinigen.

Overigens is het hoog tijd dat de hypotheekrenteaftrek nu eindelijk de nek wordt omgedraaid. Rutte III heeft daar een prachtige kans voor laten liggen, want bij een rente van 1% hoor je daar niemand over. Maar goed, dat kan altijd nog. Kaag is toch al niet populair.

de IJsman | 17-07-22 | 18:22 | 4

"Never waste a good crisis" zegt men.

En er valt inderdaad een hoop binnen Nederland 'de nek om te draaien' zonder te spugen op de mensen die het zwakst staan in de maatschappij. Ja ik weet, heel erg on-Theo van mij om het op te nemen voor de zwakkeren. Maar laten we eerlijk zijn. Er zijn veel regelingen die de beter gestelde onder ons niet nodig hebben.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 18:33

@LonelyWanker | 17-07-22 | 18:25: Iedere weldenkende huizenbezitter (ook ondergetekende) wil graag een einde zien aan de idioterie op de huizenmarkt. HRA hoort daar bij; geef starters de eerste 3-5 jaar een aftrek (eenmalig in je leven voor je woonhuis) en dan is het OK.
Huis in box 1 houden is wel noodzakelijk, anders wordt huizenbezit en loden last en dat is maatschappelijk ontwrichtend.

Monkey Cabbage | 17-07-22 | 21:14
▼ 1 antwoord verborgen

Er zijn wel meer dingen "die zo niet door kunnen gaan", zoals het binnen laten lopen van 1000 aspirant uitkeringstrekkers/AOW-spaarders per week.

Sneerpoets | 17-07-22 | 18:17 | 2

Wordt ook nog hier even aangestipt.

Papa Jones | 17-07-22 | 18:20

Begreep dat er per dag 350 lieden bij Ter Apel voor de deur staan.
100.000 per jaar.
Kosten een miljard of 3 per jaar.

Uw Verzekeringsadvis | 17-07-22 | 18:30

Wel eens opgevallen dat klimaatbeleid gericht is op doelen waarvan de haalbaarheid of resultaat totaal niet te controleren valt? Ofwel, draconische maatregelen die CO2 uitstoot moeten reduceren terwijl het totaal onduidelijk is wat dat nu eigenlijk voor effect gaat hebben. Sterker nog, er zijn zat klimaatzeloten die al claimen dat het nu al te laat is. Hoe het ook zij, als het weer 'normaal' is moeten we dat vooral niet gebruiken als bewijs tegen klimaatverandering. Als het weer heftig is is het echter wel bewijs daarvoor. Als we geen maatregelen nemen is slecht weer schuld van degenen die geen maatregelen nemen, als we wel maatregelen nemen is slecht weer de schuld van degenen die niet genoeg maatregelen genomen hebben.

Met andere woorden, klimaatbeleid wordt gevoerd als een black box waar je geld in moet storten maar waar je geen duidelijkheid moet verwachten over wat we nu echt bereiken met onze offers.

Dit is geen beleid. Dit is religie. En Timmermans en co zijn de hoogpriesters die eisen dat we onszelf geselen als boete voor onze zonden en onze oogst verbranden om de weergoden goed te stemmen.

Zeker in Nederland hebben we altijd de ratio gehad om praktisch te zijn. Overstromingen? Bouw dijken. Tekort aan landbouwgrond? Inpolderen. Droogte? irrigatie.

Maar nu wordt elk symptoom van klimaatverandering gepresenteerd als een goddelijke staf die we moeten ondergaan, en offers voor moeten brengen, en we vooral geen praktische oplossingen moeten aandragen of een pas op de plaats moeten maken.

Immers, waarom anders worden geen reservoirs gegraven? Cisternen gebouwd? Andere waterwerken? Alles wordt ingezet op CO2, waar we in Nederland maar erg beperkte invloed op hebben en waarvan we een uikomst verwachten die gebaseerd is op modellen. En model en praktijk kunnen nogal eens verschillen.

quantumcollider | 17-07-22 | 18:16 | 23

@ZonderNaam | 17-07-22 | 21:12:

Ik bedoel dat iedereen die roept "zure regen, hoor je ook niets meer over" maar eens eventjes gaat uitzoeken waarom.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 22:28
▼ 20 antwoorden verborgen

Ik heb best een beetje leed over om de EU te laten verdwijnen. Afgezien van de oorlog is Putin goed bezig met de ondermijning, evenals de VS. Voor beide is de EU een machtsblok waar ze liever vanaf willen; ga door mannen, dan krijgen we misschien eindelijk weer iets aan soevereiniteit terug. Als China helpt met de sloop, krijgt die ook twee duimpjes.

Zoelense Hobbyboer | 17-07-22 | 18:16 | 2

Tegen deze machtsblokken is het juist handig om een EU te hebben. Dat is een van de weinige voordelen. Andere zaken, zoals een maximum aan het stofzuigervermogen, mogen van mij de prullenbak in.

lekgoot | 17-07-22 | 18:35

De EU is binnen de eerste 150 jaar niet zo'n eenheid als de VS of India of China. Dus daarop hopen heeft weinig zin. Iedereen gaat voor eigen gewin. Zie het vergaderen in Straatsburg (kost veel geld en CO2 uitstoot) dat nooit zal worden afgeschaft, of het pulsvissen dat landen wegstemmen omdat hun eigen vissers het niet aankunnen. Terug naar samenwerking op hoofdlijnen, veiligheid en handel, iedereen blij.

Het brein erachter | 17-07-22 | 20:36

Mooi stuk Sassen, maar echt vrolijk word ik er niet van...
Ik mag toch hopen dat het kabinet na het reces snel valt over één van de vele crises die we inmiddels hebben. Tijd voor verandering.

Timide_Aso | 17-07-22 | 18:13 | 2

Dan staat hetzelfde kabinet na 9 maanden even zo vrolijk weer op en gaat verder waar het gebleven was. Of ben je het vergeten, het afgelopen jaar?

TonAlias | 17-07-22 | 18:14

@TonAlias | 17-07-22 | 18:14: Nee, ik ben dat niet vergeten. Ik hoop de rest van de mensen ook niet. Ik heb wel het idee dat steeds meer mensen er wel echt klaar mee zijn.

Timide_Aso | 17-07-22 | 22:07

IJver en domheid is een gevaarlijke combinatie. Verlaat het zinkende schip nu het nog kan.

Gummibrösel | 17-07-22 | 18:08

Erg goedkoop als politici iets doen waar je het niet mee eens bent, om dan maar te roepen dat ze alles kapot wille maken. Er is natuurlijk niemand die de economie of wat anders 'kapot wil maken ' maar het is wel lekker goedkoop scoren om zo ' n dooddoener maar blijven te herhalen.

johnyl | 17-07-22 | 18:07 | 1

Onderschat de zelfdestructieve macht van het niet willen erkennen van je eigen ongelijk niet. Dat is precies waarom het huidige faalbeleid met verve wordt doorgezet.

tectonicos | 17-07-22 | 18:11

Volledig juist artikel. Maar waarom wachten tot de volgende verkiezing? Het kabinet zal moeten vallen, dat is de enige hoop op een koerswijziging. Een strenge winter dit jaar zal een godsgeschenk blijken. Een great reset... van de politiek.

tectonicos | 17-07-22 | 18:07

Jetten, Hugo de Schoenen en Kaag. What could possibly go wrong, zullen we maar zeggen.
Hoe is het toch Godsmogelijk dat zulke nitwits, die werkelijk van toeten noch blazen weten inzake de ministeries waar ze op zijn gezet, boven komen drijven?

KeesBruin | 17-07-22 | 18:01 | 5

Niets let je om je verkiesbaar te stellen als je denkt dat je het beter kan.

de IJsman | 17-07-22 | 18:24

@de IJsman | 17-07-22 | 18:24: Al ben ik verkiesbaar, het cordon sanitaire zal mij niet accepteren.

TonAlias | 17-07-22 | 19:14

Beleid van Rutte. Niet te sterke figuren aanstellen, anders komt z'n eigen positie in gevaar. Vandaar ook de zwakke VVD-fractie.

UpdateAvailable | 17-07-22 | 21:12
▼ 2 antwoorden verborgen

De AFM keurde de begroting 23 van Stedin af, want die ging uit van een prijsverhoging van een paar procent. Fout. U gaat volgend jaar bijna 20% meer betalen voor uw energieteansport, En het overbodige regio systeem waarin nl in afstand van Groningen naar rato in 5 regio’s verdeelt meer betaalt als dan verder van Slochteren gast, dat blijft gewoon bestaan, ook al komt dat gas niet daar meer het leidingnet in...

F. von Zeikhoven | 17-07-22 | 17:57

Ok, de politiek is toxisch. Ben zelf een toxicoloog.

RickTheDick | 17-07-22 | 17:50

Interessant stuk.Die zwarte doos kan uiteraard gemanipuleerd worden.De huizenprijzen zullen wegens teveel binnenkomende grotendeels nooit gaan werkende mensen nog meer stijgen.
Dus binnen 3/5 jaartjes oogsten en lekker dit zinkende schip verlaten naar heel ver weg.
Als de boeren slim zijn en dat zij ze.Versneld verkopen en massaal naar bv Canada emigreren met hun hele knowhow erbij.
De emmer loopt over en verder afwachten is eigenlijk tegen beter weten in.
Als die oorlog in Oekraïne voorbij is zullen vooral onze Oosterburen dit veel te dure NL samen met velen anderen verlaten.Werk zat in hun eigen regio.
Reken maar dat er daar alles goed aangepakt zal worden..

ruuf | 17-07-22 | 17:50 | 2

Canada Trudeau

Humsico | 17-07-22 | 18:39

Wat dat betreft is Nederland net Zuid-Afrika. De boeren weg.

J.Cash | 17-07-22 | 18:52

Eind 2020 zag het er even naar uit dat een forse ommezeaai in de koers van Nederland mogelijk was. Namelijk door het aanwijzen van Omtzigt als CDA liksttrekker. Een tweede kans heeft zich nog voorgedaan, als in maart 2021 genoeg mensen een voorkeurstem had uitgebracht op Van Dam, Van Helvert, Vledder c.s., maar helaas strategisch stemmen is niet het sterkste punt van het NL electoraat en dus had het conservatieve kamp van Appeltje Eitje, Sociale Christendemocratie, etc. het nakijken.

Uiteindelijk is het Hoekstra, de kandidaat van het establishment, geworden en daarmee de kliek die het verlengstuk is van oa. de ECB, en niet zoals je schrijft, dat de ECB een velengstuk van deze kliek is. Want dat Nederland nog een soeverein land is, is nog maar zeer beperkt het geval. In ieder geval niet volkssoeverein.

Ik voorzie op basis van de electorale resultaten in de hele Westerse wereld, muv. Groot Britannië, dat de economie steeds meer op slot gaat voor echte innovatie, dus niet die nep-innovatie van bovenaf opgelegd door Brussel. Dat de economie steeds meer op slot gaat voor kleine ondernemers, waarvan velen nog steeds denken dat de VVD er voor hun is. Ofschoon ook in Engeland het ernaar uitziet dat de kiezer geen waar voor zijn geld krijgt als bv. een Mordaunt of Sunak het wordt.

People is policy, mensen.

Heurtebise | 17-07-22 | 17:47

Ik heb het hier al eerder gezegd: De afbraak van Nederland is nodig om op gelijk niveau met de rest van de EU te komen. Anders lopen we teveel uit de pas en scheurt de EU. Niveleren is immers een feestje!

Gelly P. Sprite | 17-07-22 | 17:44

Indirect is de EU in oorlog Rusland en toch nog tot december 2022 en februari 2023 ruwe olie en olie gerelateerde produkten afnemen,
En dan zeggen sommige strategen dat de oorlog voor dit jaar eindigd afgelopen moet wezen, www.csis.org/analysis/european-union-....

steekmug | 17-07-22 | 17:35

Wij westerse egocentristen zouden die Poetin wel even op de knieën dwingen door "de Russische Oligarchen" te blokkeren en hun jachten aan de ketting te leggen.
Wil het daarmee inmiddels een beetje vlotten? En hebben de slaapkamerleden zich wel eens de vraag gesteld of Poetin het knevelen van tenminste een deel van deze oligarchen stilletjes heeft toegejuicht?

Enfin de hele toestand deed een vriend van mij onlangs verzuchten: Waarom zou Putin eigenlijk nog een A-bom op de Allgäu willen pleuren?.

fokkewoelf | 17-07-22 | 17:33

Als we nu niet massaal de COAlitie wegstemmen dan zit het suïcidaal zijn in ons DNA.

Tiscali-2 | 17-07-22 | 17:32 | 1

Ik stel voor om ze nu op een andere manier daar weg te halen, voordat ze nog mallere dingen gaan doen.

TonAlias | 17-07-22 | 17:38

We zijn er ooit en begonnen en gaan er naar terug: plaggenhutten.. Er bestond enkel de angst om door de CO van het eigengemaakte vuur om te komen. Heerlijk, 1 zorg.

Het Noorden | 17-07-22 | 17:32 | 1

Slechts 1 zorg? Mochten ze willen destijds. U vergeet het gebrek aan goede voeding voor de hardst werkenden, gebrek aan medische zorg, de vernedering door boven hen gestelden en de angst voor God die weggedronken werden met slechte kwaliteit jenever en brandewijn. Om er maar een paar te noem. Maar met die nick wist u dat vast wel.

Bugblatter | 17-07-22 | 17:59

In Frankrijk gaan ze het EDF nationaliseren. Dit om meer kerncentrales te kunnen bouwen en om toch goedkope stroom aan de Fransen te kunnen blijven leveren.
Moet je hier mee aankomen bij de VVD/CDA/PvdA/D66. De CETA ondertekenaars zouden een hartverzakking krijgen.

Zapata10 | 17-07-22 | 17:31 | 5

@TonAlias | 17-07-22 | 17:33:
Dat grapje kost wel even 8 miljard Franse euro's die Macron niet heeft.
En dat voor slechts 14% van de aandelen.
De volgende generaties, die mogen mijn goedkope stroom betalen

deathchant | 17-07-22 | 19:18

De watervoorziening privatiseren is echt het domste wat je kunt doen. Kijk maar naar landen waar dat is gedaan. De kwaliteit en service gaan omlaag, de prijs omhoog. Altijd!

Het brein erachter | 17-07-22 | 20:41

@Het brein erachter | 17-07-22 | 20:41: is Amsterdam daar niet mee bezig? Staat me iets van bij.

Overigens, 99% kans dat watervoorziening geprivatiseerd wordt. Er valt aan te verdienen....

Bataafje | 18-07-22 | 00:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Geen nood, over drie jaar mag u weer stemmen. Dan komt alles goed.
Oh wacht, er is geen alternatief volgens veel Nederlanders. Daarom blijft het gewoon bij het oude.

Zapata10 | 17-07-22 | 17:27 | 15

@Smoelensmid | 17-07-22 | 18:26:

Alles is relatief. In vergelijking met vrijwel alle andere landen hebben we het hier (nog steeds) goed voor elkaar. Ondanks alle 'uitdagingen'.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:44

@Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:44: Goed voor elkaar? Op het gebied van klimaat maatregelen proberen we hier in Nederland de standaard te zijn, althans dat doen die populistische d66 politici het lijken. Op het gebied van democratie en inspraak falen we hard en zakt Nederland weg , waar we eigenlijk de standaard zouden moeten willen zijn. Het is een beetje domme vergelijking Theo, zoiets als: gelukkig heb ik hiv en geen kanker want bij hiv is de levensverwachting tegenwoordig hoger.

Sinterbikske | 17-07-22 | 21:26

@Sinterbikske | 17-07-22 | 21:26:

D66 populistisch noemen is wel heel onnozel maatje. D66 is idealistisch, dat is iets heel anders. Waarschijnlijk, als je het partijprogramma zou lezen, dan zou je het op veel punten eens zijn. Referenda bijvoorbeeld.

"Op het gebied van democratie en inspraak falen we hard en zakt Nederland weg"

Nee hoor, je baalt gewoon dat geen van je populistische partijtjes iets voor elkaar krijgt. Dat komt 1 omdat de meeste Nederlanders die sukkels doorhebben. 2 omdat die sukkels ook geen klap uitvoeren. Ze doen ook letterlijk niets in de Kamer behalve 120k per jaar opstrijken en af en toe wat roepen, vrijwel altijd (99,9% ofzo) totale onzin.

"Het is een beetje domme vergelijking Theo, zoiets als: gelukkig heb ik hiv en geen kanker want bij hiv is de levensverwachting tegenwoordig hoger."

Dood gaan we allemaal, maar je kan doodgaan in Nederland of Rusland. Of zo'n beetje alle andere landen naar willekeur. Er zijn weinig landen die jij kan of wil noemen waar je liever oud wordt dan Nederland. Noem ze eens?

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 22:38
▼ 12 antwoorden verborgen

Kanttekening: we hebben geen huizentekort, maar een bevolkingsoverschot. Emigratie of remigratie bevorderen is veel efficiënter dan huizen bijbouwen ivm regels en stikstof.

De tweede kanttekening is dat boeren hier als reuzegeur en manenschijn worden afgeschilderd.

Derde kanttekening is dat de gehele natuur in Nederland absoluut deplorabel is en er serieuze problemen met de flora en fauna zijn.

Dr.Platypus | 17-07-22 | 17:24 | 6

Ik wist niet dat die boom die ik in de “natuur” zag van plastic was gemaakt. Althans, dat veronderstel ik wat je bedoelt met kunstmatige natuur.
Wat mij betreft is er nog natuur. Alleen je moet wat grond reserveren en niet teveel menselijke (voora economische) activiteiten hebben. En natuur is ook prima te integreren in de menselijke betonnen jungle. Kost een beetje moeite en vooral veel liefde.

En het boerenlandschap had natuur geïntegreerd, maar door efficiëntie is dat nu kapot.

Dr.Platypus | 17-07-22 | 17:48

Natuur deplorabel? Welke natuur? allereerst is Nederland te vol om nog van natuur te spreken maar de parken en landbouwgebieden zijn vitaal en mooi.

MargauxGrandCru | 17-07-22 | 17:49
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik vind het altijd zo vreemd dat (anarcho)kapitalisten zich zo gigantisch opwinden over 'the green deal'. Is het omdat ze al hun vermogen langdurig in kolen, gas en olie hebben vastgezet? Want dat is een beetje dom. Ik had je al 20 jaar geleden kunnen vertellen dat de toekomst in groen zit. Niet alleen voor de wereld. Maar ook voor de pegels. Je weet wel. "Green".

Nu zullen er wel weer socialisten in de ontkenningsfase (of sociaal maar alleen voor mij en mijn soort figuren) zijn die zeggen 'maar over onze rug natuurlijk he!!! Zij verdienen het geld en wij moeten maar betalen!!'

Maar dat is helemaal niet zo.

Trump wilde bijvoorbeeld de kolenmijnen weer open (voor zijn donors) want dan konden mijnwerkers weer aan de slag. Maar de realiteit is dat voormalige mijnwerkers nauwelijks weer aan de slag konden want het meeste is toch geautomatiseerd. Weet je welke voormalige mijnwerkers wel aan de slag konden? Die gingen werken voor de groene industrie. Iets wat veel meer werk oplevert voor mensen dan de oude fossiele industrie.

De werkelijkheid is dat vooral (oudere) rijke mensen vuistdiep in de fossiele industrie zitten want het is wat ze kennen, het is 'easy money' en dat houden ze graag zo. In zo verre dat ze "experts" inhuren (voor goed geld) om twijfel te zaaien bij wat historisch de beste schapen zijn.

Te weten...

De mensen die boos op de wereld zijn. Kan om van alles zijn. Het onderwerp maakt niet uit. Mensen die boos zijn zijn makkelijk te manipuleren. De voorgangers van onze huidige autocraten zoals Poetin wisten dat ook heel goed. Poetin heeft het zo goed voor elkaar dat de meeste Russen het westen en vooral Oekraïne de schuld geven van alle problemen in Rusland. Knap he. Hij doet het zo goed dat ze zelfs op Telegram juichen als de Russen weer onschuldige burgers in Oekraïne afslachten.

Ik kan het zo snel niet meer vinden. Maar als mijn geheugen nog in orde is zijn de verwachte netto inkomsten van de 'switch' naar groen zo'n 78.000 miljard dollar. Tel uit je winst daarna met aftrek van investeringen kan je 'gratis' energie natuurlijk niet voor de hoofdprijs van fossiele brandstof.

Interesseert weinigen, ik weet. Maar voor diegene die wel geïnteresseerd zijn? Google is your friend.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 17:23 | 8

Waarom zijn er zoveel tegenstanders van die transities? We beginnen met de energietransitie. De transitie op zich ben ik ook niet op tegen. Als we fossiel kunnen inruilen voor fijne schone energie, ben ik daar voorstander van om de leeflucht schoner te krijgen, maar dan hebben we het wel over echt schone energie, geen boekhoudkundig trucje zoals de biomassa centrales, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Windturbines zijn misschien een optie, maar niet overal. Val er geen mensen mee lastig, dus zet die dingen neer waar je er geen last van hebt en dan bedoel ik niet dat alleen de welgestelden of politici daarvoor in aanmerking komen. Ook de materialen waarvan ze gemaakt zijn. De bladen zijn gemaakt van glasvezelversterkt epoxy. Niet te recyclen en daarmee dus onbruikbaar. Er zal een alternatief voor moeten komen om ze serieus groen te krijgen. Waar gaan we heen met die afgeschreven rotorbladen? Net als de Amerikanen doen, in de grond stoppen? Daarmee vallen ze dus voorlopig nog af zolang dat niet opgelost is. Dan zonnepanelen. Nogal wispelturig qua opbrengst en daarmee geschikt als "bijverwarming". Niet om de primaire energiebehoefte af te dekken. En net als met de windmolens, waar gaan we ermee naartoe na afschrijving? Recyclen is vooralsnog geen optie, dus worden zonnepanelen het nieuwe asbest. Het gat voor de rotorbladen moet iets groter gegraven worden, want de zonnepanelenstort komt ernaast. Eerst oplossingen voor zoeken dus. Tot die tijd niet groen, maar eerder zwart. De lucht wordt schoner, maar de bodem wordt steeds meer vervuild. Ook het tempo van doorvoeren is idioot. Het hele energienet staat op ploffen omdat de noodzakelijke aanpassingen nog niet gedaan zijn. Dat is niet omdat de netbeheerders niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Te weinig kundig personeel, te weinig materiaal verkrijgbaar. Uiteindelijk is de energietransitie natuurlijk een wassen neus, een druppel op de gloeiende plaat als het om klimaat gaat. Het klimaat is iets wereldwijd. Afgezien van het feit dat ik totaal niet geloof in klimaatverandering veroorzaakt door de mens, zal ik niet ontkennen dat het klimaat niet veranderd. Dat gebeurt namelijk al zolang de aarde bestaat en is dus niets nieuws. Maar al zou het wel veroorzaakt worden door mensen, is het tij al niet meer te keren. Dat komt enerzijds door een veel te grote wereldbevolking en anderzijds doordat landen als China, India en ook de VS er weinig mee bezig zijn. Alleen China stoot in een maand
meer uit dan dat wij hier ooit zouden kunnen, laat staan doen. Als er een kritiek punt zou bestaan dat zodra dat bereikt is een einde zou maken aan het leven op aarde, krijgen we met al onze transities, miljarden en inspanningen, welgeteld 1 maand uitstel van executie. Gefeliciteerd!

Kopieerapparaat | 17-07-22 | 18:29
▼ 5 antwoorden verborgen

Noem mij een wappie, maar al het beleid is op gebakken lucht gebaseerd. Er zit geen logica in de beslissingen die de politici maken. De data zegt wat anders in veel vraagstukken. Als je dan nu ook Kaag hoort: “We worden allemaal een stukje armer” dan kan ik haast niet anders denken dat dit toch wel frapant is en absoluut een agenda heeft.
Dit is niet te ontkennen.

Btw, een goed stuk met veelwaarheden! Bedankt Sassen!

swagmachine | 17-07-22 | 17:22 | 5

Rutte zegt: "We zijn in oorlog".

Klopt. We zijn in oorlog tegen enge, stompzinnige mensen die de macht hebben genomen door verkiezingsuitslagen te schofferen.

Bolhoed | 17-07-22 | 19:40

@Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 17:30: Kijk, hier val je dus genadeloos door de mand met al je enorme epistels vol gezwater. De olie is helemaal niet zo duur, maar die wordt helaas in dollars betaald, en laat nou juist de eur-dollar koers met 50% verslechterd zijn. Hoe dat komt zou je moeten weten als regelmatig deelnemer alhier...

robbie103 | 17-07-22 | 20:13

@robbie103 | 17-07-22 | 20:13:

Tuurlijk Robbie103. Daarom klagen de Amerikanen ook steen en been. Ga toch een eindje fietsen.

Theodorus.Goldbach | 17-07-22 | 20:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik zou een Kreauntje nemen als ik u was…

Wijze uit het Oosten | 17-07-22 | 17:33

Nederland moet wat egoïstischer worden en niet altijd om een ander denken maar eerst aan zichzelf. Mijn rijinstructeur zei ooit tegen mij: niet in de goot sturen, daar schopt iemand anders je wel in.

Fedde71 | 17-07-22 | 17:12 | 1

Als ze dat niet gaan doen loopt het fout af voor Nederland
Eerst eigen land dan anderen helpen
En niet eerst unilever ,shell etc etc etc

Therrie | 17-07-22 | 22:25

Over die Knot heb ik me al lang verbaasd.

Vroeger zaten op die functie degelijke mensen waarvan het duidelijk was, dat ze met verstand afgewogen maatregelen namen die goed waren voor NL.

Nu zit er een pion van het WEF die samen met een enge groep, die onze regering heet te zijn, uitvoering geeft aan totale beknechting van het volk.

Bolhoed | 17-07-22 | 17:09 | 5

@Basil Fawlty | 17-07-22 | 17:36: Nou is een technocraat op die positie niet verkeerd, maar dan wel een met een eigen mening en een rechte rug.

Wijze uit het Oosten | 17-07-22 | 17:54

Man wat die Knot al verpest heeft, had ook al deals gesloten met dat servers park. |Wat heeft hij nog meer gedaan,

gato | 17-07-22 | 17:55

@Wijze uit het Oosten | 17-07-22 | 17:54:
Okay, maar wel handig en belangrijk als je ook commerciele/private ervaring hebt. Ik heb vroeger veel met de DNB en Sybil tot een tijdje geleden heel erg veel met de DNB te maken gehad en het is een dogmatisch, halsstarrig en zeer arrogant orgaan dat zelf ook grote fouten maakt/maakten maar nooit zullen zeggen dat zij fout zaten want zeer gesloten bureaucratische cultuur.
Een ding moet ik wel zeggen, vroeger (tot ongeveer 2005) waren ze onder de radar, saai en technisch (zoals een centrale bank hoort te zijn). Nu zijn ze bezig met, woke, inclusief, divers, groen en andere politieke bullshit welke totaal niet van belang zijn voor hun mandaat.
Klein detail. Toen ik nog in Amsterdam woonde keek ik vanuit onze slaapkamer uit op het kantoor van die bureaucraten (achterburen). Cynische lol!

Basil Fawlty | 17-07-22 | 18:15
▼ 2 antwoorden verborgen

Voor het groter goed is alles geoorloofd.
Dat daarbij de blanke mens in het bijzonder er aan gaat is geen punt want dat verdienen ze blijkbaar.

aflaatverkoper | 17-07-22 | 17:07

Kaag: 'We moeten beseffen dat we samen stukje armer zullen worden'.
Helemaal niks “we”. Kaag heeft haar hele leven al een ambtenarensalaris dat keurig geïndexeerd wordt en zij heeft nog nooit een cent hoeven inleveren door een economische crisis. Dit Kaagmens voelt zich moreel verheven boven spartelende burgermensjes met smalle portemonneetjes dus deze valse solidariteit is holle retoriek.

Zeddegeizot | 17-07-22 | 17:06 | 3

En niks 'samen'.
Het gaat wel om een hoop mensen, maar mensen met het inkomen en mogelijkheden van Kaag en haar vriendjes in het Europees Parlement blijven buiten schot.

Papa Jones | 17-07-22 | 17:10

Volgens mijn Kaag/Nederlands woordenboek kan 'we' in het Haags 2 dingen betekenen, afhankelijk van de context.
Als 'we' gevolgd wordt door iets positiefs betekent het 'ik', maar als (zoals in dit geval) het gevolgd wordt door iets negatiefs dan betekent het 'jullie'.

ZonderNaam | 17-07-22 | 18:00

Sorry dat ik even een zijpad pak…
Off-topic, maar toch.
8 jaar geleden MH17…..
Als de dag van gisteren…
Nou lees ik niet alle kranten, maar ik zie geen aandacht voor dit drama.

Ruimedenker | 17-07-22 | 17:03 | 2

Zouden de bewijzen wel waterdicht zijn v.w.b. die MH17?

TonAlias | 17-07-22 | 17:04
-weggejorist-
squadra | 17-07-22 | 17:36

In de New York Times stond vorig jaar een artikel dat de EU met de Green Deal zelfdestructief is en zich de armoede instort.

Van een afstand zien dingen er soms toch anders uit.

Bataafje | 17-07-22 | 17:02 | 3

In Sri Lanka hadden ze een voorbeeldige oplossing voor hun green deal.

Zeddegeizot | 17-07-22 | 17:10

Het GDP per capita van Nederland staat nu 15 jaar stil. Terwijl de VS. 50% groei heeft meegemaakt in inkomen. Die van de New York Times voelen en zien dat zeer goed.

McCain | 17-07-22 | 17:13

Ik doe niet meer mee, vanaf vandaag ga ik mijn eigen bier brouwen boven een houtvuur.

jan huppeldepup | 17-07-22 | 17:01 | 2

Jan, hoe werkt dat: "bier brouwen boven een haardvuur". Ik doe dat echt anders.

Buurman | 17-07-22 | 21:58

Maak dan moonshine haha

Therrie | 17-07-22 | 22:26

De elite, en die bestaat, heeft nooit enige compassie gehad met mensen die het wat minder hebben maar wel essentieel zijn voor een welvarend land.
Lees die hautaine Kaag “we” worden allemaal wat armer. Nee dus. Mensen als Kaag en hun kaste ontspringen altijd de dans. Zij kunnen internationaal opereren, hun geld stallen waar dat lucratief is. Zij kunnen internationaal werken en wonen en zo zich onthechten van natiestaten die weer essentieel zijn geweest, en zijn, voor een welvaartsstaat. Op laatste is altijd wel eens kritiek geweest in de zin van “die werkelose die motte maar gaan werrukuh”. Het zal vaak best wel, maar uiteindelijk is die welvaartsstaat belangrijk geweest is een goed leven voor heel veel mensen en zo een voedingsbodem voor winsten van bedrijven.

De EU streeft naar een soort VS. Dat is voor heel veel mensen geen goed nieuws. Wel veel rijkdom, maar ook extreem slecht verdeeld. Heel veel mensen werken daar keihard en zitten toch in de armoede. Een slechte gezondheidszorg, veel criminaliteit en zeer kwetsbare middenklasse die met een baan het er goed heeft, maar verlies van baan is een vrije val.

Nuuk | 17-07-22 | 17:01 | 1

Maar in de VS gaat de inkomensbelasting niet hoger dan 37% en kan je een kast van een huis kopen voor een bedrag waar je hier niet eens een bezemkast van kan kopen.

We gaan inderdaad wel naar een nachtwakerstaat, maar in Nederland hangt daar nog steeds een prijskaartje van een uitgebreide verzorgingsstaat aan vast.

ZonderNaam | 17-07-22 | 17:55

Dat van die investeringen in de huurmarkt heb ik hier al eerder gemeld. En straks, als de maatregelen ingaan,gaan we ook een flinke terugval in de particuliere huurwoningen zien. Dat lijkt niet zo erg, elk van die woningen blijft immers staan en vindt wel weer een koper die er in wil wonen. Maar helaas: in veel gevallen ga je van 2 - 5 betaalbare studio-appartementen naar een (veelal peperdure) eengezinswoning. Het woningaanbod neemt hiermee dus af, en met name in het betaalbare segment.

Muxje | 17-07-22 | 16:57 | 1

Kijk maar eens op de Tweakers fora mbt finance en huisjes. Al die jongens met een appartementje als belegging denken er sterk over te verkopen. Dat huuraanbod gaat echt een ramp worden. Dat neemt heel veel dynamiek weg mbt banen-mobiliteit enz.

ThePozz | 17-07-22 | 18:06

Toen Pepijn van Houwelingen (FvD) Sjoerdsma (D66) toebeet dat er tribunalen zouden komen vond ik dat te ver gaan.
We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en met de wetenschap van nu vind ik het geen rare uitspraak meer.

Here's Freddy | 17-07-22 | 16:56 | 5

Tribunalen voor koekwauzen die bij de FvD zitten zie ik er ook wel komen ja

kapotte_stafzuiger | 17-07-22 | 17:22

@Papa Jones | 17-07-22 | 17:02: volgens mij niet. Het gaat over het kapot maken van alles wat ons dierbaar is en ook welvaart brengt. Daar hoort het corona hoofdstuk wel degelijk in thuis.

Fuck-a-duck | 17-07-22 | 17:22

@Fuck-a-duck | 17-07-22 | 17:22: Dat coronabeleid was nog verdedigbaar. Als je een béétje wat op had met de zorg althans.

Het OMT en het kabinet hebben veel steken laten vallen. Maar die zouden niet voor een tribunaal moeten komen vanwege wat FvD riep, die corona totáál bagatelliseerde.

Papa Jones | 17-07-22 | 18:32
▼ 2 antwoorden verborgen

Nu is de vraag, hoe gaan we dit oplossen?

Teluitjewinst | 17-07-22 | 16:55 | 1

Niet

Is dit nog nieuws? | 17-07-22 | 16:56

Kortom, de hele economie moet kapot zoals het is ingericht.
En daarna, build back better? Is dat de bedoeling?

ChalinaRosa | 17-07-22 | 16:50 | 1

Build back marxistisch dus.
En we weten al een eeuw dat marxistisch absoluut niet 'better' is.
Ja, alleen voor de mannetjes en vrouwtjes van de partijtop en het politbureau.

Aristotalloss | 17-07-22 | 19:03

Triest, maar puik artikel!

toetssteen | 17-07-22 | 16:50

Voor zulke extreme transities moet je minstens 60 jaar uittrekken. Als ik jochie Rob Jetten zie moet ik altijd lachen, maar eigenlijk zou ik moeten huilen.

MargauxGrandCru | 17-07-22 | 16:50 | 1

Ik hield het op 50 jaar, maar inderdaad minimaal 60 jaar is realistischer.

ChalinaRosa | 17-07-22 | 16:51

Kaag wordt ook een stukje armer?
Van 5 huizen naar 4 ?

laurentius | 17-07-22 | 16:50 | 1

Met "Wij" bedoelt ze natuurlijk "Jullie".

Rest In Privacy | 17-07-22 | 17:35

Burgers worden nu keihard met hun neus op de feiten gedrukt en ervaren steeds heviger de gevolgen van het krankzinnige klimaatakkoord in hun portemonnee. En het wordt alleen maar erger, geeft het kabinet nu dus ook toe.

De wal gaat het schip keren, ik voel het aan mijn theewater.

Papa Jones | 17-07-22 | 16:48 | 2

De ideologen zijn aan de macht en een deel van de bevolking doet actief mee aan deze blinde gekte. Was ook zo in Zimbabwe, Zuid Afrika en China. Pas als alles helemaal is leeggeroofd en de generatie die het veroorzaakt uitsterft staat er weer een nieuwe generatie die het wel/of toch ook weer niet kan oplossen.

McCain | 17-07-22 | 17:03

Als ik zeg dat ik dit al begin jaren tachtig wist geloof je me vast niet. Mijn vraag is altijd hoe en niet wat. Om daar op verder te gaan vraag ik mij af hoe het verder gaat als men zelfs op de Jeaup en consorten schuifelend moet toegeven dat multicultureel niet helemaal goed gaat. Want hoe verder?

Mark van Leeuwen | 17-07-22 | 17:25

Wellicht pakt het allemaal net zo uit als 350 jaar geleden.

Otto Normal | 17-07-22 | 16:47 | 1

Daar zit ik eigenlijk óók op te wachten.

TonAlias | 17-07-22 | 16:53

Het is wel wat groter dan een Nederlands project. Onze politici doen ook maar wat ze vertelt is.
Deze man schrijft er leuke stukjes over. Ook een econoom. Maar niemand is perfect.
michael-hudson.com/

calamiteiltje | 17-07-22 | 16:45

Wat een fijn toekomstbeeld wordt hier geschetst..

Wijze uit het Oosten | 17-07-22 | 16:44 | 1

Het Nederlands GDP per capita staat 15 jaar doodstil. Terwijl de kosten van levensbehoud door het dak knallen. Meer van dit soort journalistiek zou de politiek moeten wakker schudden - maar die lui redden zichzelf met een baan bij de EU dus desinteresse (vorige week vertrok man van de volk Lodewijk Asscher).

McCain | 17-07-22 | 16:59
-weggejorist-
Stoomlocomotief | 17-07-22 | 16:43 | 1

En ondertussen heeft onze nep-elite nog tijd om tijdens reces en crisis na crisis een 2e of 3e huisje te kopen. En geregeld dat Jan Modaal niet meer kan lenen. Gelukkig is Amalia dankbaar dat ze een woning heeft gevonden voor haar studietijd in Amsterdam. We leven in een corrupte bananen narcostaat, bestuurd door idioten en graaiers.

Piet Karbiet | 17-07-22 | 16:38 | 9

Yep Papa, was laatst op een reünie van mijn oude studentenvereniging. Ruim 1200 leden en 95% woont niet in O20 maar bij hun ouders. Niet normaal.

Piet Karbiet | 17-07-22 | 17:34

@Piet Karbiet | 17-07-22 | 17:34: Je kunt beter bij je ouders wonen dan in 020 (tenzij je ouders ook in 020 wonen dan ben je altijd de Sjaak)

De finale eindbaas | 17-07-22 | 22:26

@De finale eindbaas | 17-07-22 | 22:26: Prachtig. Buurman dacht het en jij zegt het.

Buurman | 18-07-22 | 00:39
▼ 6 antwoorden verborgen

Ach, het klootjesvolk heeft ervoor gestemd.

Ir. Wilhelmus | 17-07-22 | 16:35 | 5

@jansma28542681 | 17-07-22 | 16:55: Nee, want dit is de eerste keer dat het kartel de beloften niet nakomt, dus men had dit niet kunnen voorzien.

HGL | 17-07-22 | 17:42

@HGL | 17-07-22 | 17:42:
Vvd belooft al 12 jaar een streng immigratiebeleid.

Voor de rest, in principe doet het kartel precies wat ze beloven. Meer EU. Meer overheid. En het klootjesvolk stemt erop. De misleiding zit hem meer in de vorm.

Ir. Wilhelmus | 17-07-22 | 18:30

@Ir. Wilhelmus | 17-07-22 | 18:30: ach vvd belooft zo veel
En daarna ruilen ze het uit voor voordeeltjes voor groot verdieners
Veel zzp-ers stemmen vvd heel dom van ze

Therrie | 17-07-22 | 22:29
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik las net dat Rusland olie en gas verkoopt aan Saoedi Arabie, en dat zij op hun beurt het weer doorverkopen aan de EU.
Dus de EU ook weer chantabel, want mag niks zeggen over mensenrechten, Kashoggi, of hoe je het ook schrijft.
En de Europese burger betaalt zich scheel, en degene voor wie de maatregelen voor opgezet zijn lacht zijn lul uit zijn broek.
Je zou toch naar Brussel af gaan rijden en daar die politieke EU-koepel een lesje leren.

TonAlias | 17-07-22 | 16:35 | 1

Oh, Saudi Arabië....
Die doen toch oorlog voeren in Jemen....?

Is dit nog nieuws? | 17-07-22 | 16:43

We moeten ook nog corona steun geven aan knoflook landen.
En we moeten Syrië opbouwen.
En we moeten de Oekraïne nog opbouwen als Rusland verliest.
En we moeten Afrika nog voeden.
En u mag alles betalen.

Welkom.

Is dit nog nieuws? | 17-07-22 | 16:32 | 5

Liever aan bier en peuken dan de genoemde dingen hierboven.

U-boot | 17-07-22 | 18:07

@Super Grover | 17-07-22 | 17:40: Gelukkig heeft u alles goed voor elkaar.

Is dit nog nieuws? | 17-07-22 | 20:59

@U-boot | 17-07-22 | 18:07: precies en daarbij mag je toch ook wel iets lekkers ipv van haver en al die andere vega rotzooi

Therrie | 17-07-22 | 22:31
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl