achtergrond

Geenstijl

GeldBlog — Alles moet kapot

Sassen ziet het somber in

Een grote groep politici, zowel in Nederland als in de rest van de EU, lijken bezeten te zijn om beleidsmaatregelen in te voeren die alleen maar tot afbraak leiden. Medisch gezien, zijn deze politici een soort auto-immuunziekte van Nederland, die bij het minste gevaar zo ver doorschiet, dat het juist het (grotere) probleem wordt in plaats van de oplossing. Of wellicht hebben deze politici alleen oog voor hun heilige doel en zien ze de destructieve werking van hun beleid en beleidsvoorstellen als noodzakelijk. Zal niet de eerste keer zijn dat in naam van het “algemeen belang” de burgerij wordt vertrapt.

Neem de EU Green Deal die onze overheid en coalitiepartijen (en nog wat grut ter linker zijde) volledig onderschrijven. Sterker nog, Minister Jetten wilde juist dat we nog meer en nog sneller moeten doen op dit vlak. Hele industrieën, aanvoerlijnen, bedrijfsecosystemen, infrastructuren, dienen zo snel te veranderen dat dit verre van een glad en geleidelijk proces zal zijn. De gevolgen van deze overhaaste transitie beginnen zich nu al af te tekenen: hogere prijzen, tekorten aan goederen en diensten, en economische neergang. En dit is nog maar het begin. Ondanks dat de seinen op rood staan, zet deze groep politici hun destructieve beleid voort. De economie, die moet dus kapot.

Dat Rusland de Oekraïne is binnengevallen is zeer betreurenswaardig, maar heeft wel deze politici de wind in de zeilen gegeven. Het laat zien dat afhankelijk zijn van een despoot voor de energievoorziening geen goed idee is. Om dit wat kracht bij te zetten hebben de voornoemde groep politici al vele sancties afgekondigd op Russische personen, diensten en goederen, waaronder dus gas, steenkool en olie. Hierdoor zijn de prijzen nog verder gestegen van deze fossiele energiebronnen, wat handig gebruikt wordt in de propaganda om de groene transitie te versnellen. Immers, fossiel is nu zo duur, dat groene energie nu wel erg aantrekkelijk is. Nog even los van het feit dat onze huidige groene energie commercieel technisch niet in staat is om zware industrie van de juiste energiedichtheid en leverconsistentie te voorzien, blijken alle sancties niets uit te halen. De Russen verdienen nu zelfs meer dan voorheen en verkopen de energiebronnen aan het Midden Oosten en India (en onze daadwerkelijke vijand China), die het daarna weer doodleuk aan ons verkopen! Intussen glijden steeds meer mensen af in de armoede door de gestegen (energie)prijzen. En dit zijn niet alleen mensen uit de lagere inkomensklasse, maar ook uit de middenklasse. Alle mensen behalve die tot de elite behoren, moeten dus ook kapot.

Dan hebben we het stikstofbeleid, waar wederom Nederland meer haast wil maken dan nodig, verkeerde metingen doet en gekozen heeft voor een verkeerde benaderingswijze. Waar onze boeren tot de meest efficiënte boeren horen ter wereld, geldt dat ook voor de stikstofuitstoot per kilo vlees/ei/groente. Juist omdat we een klein land zijn, behoren onze boeren tot de meest innovatieve boeren. Maar Nederland meet stikstofdepositie per m2 wat dan, surprise surprise, er toe leidt dat Nederlandse boeren bovenaan de  lijst staan, omdat ze zo efficiënt zijn!. Verder kan je kanttekeningen zetten bij hoe de Natura2000 gebieden tot stand zijn gekomen en of het niet beter is om het totaalplaatje van de Nederlandse natuur te bekijken. Daarmee samenhangend, zouden ook de positieve effecten van stikstof bekeken moeten worden. Desondanks blijken boeren meer dan bereid om (nog meer!) slagen te maken, maar dat groepje politici wil er niks van weten. Alles is al besloten en beklonken. Die boeren, die moeten dus kapot. Zo ook onze voedselveiligheid.

Dan de asielinstroom. We hebben een huizentekort, hebben geen opvangruimte en toch laten ze er elke week 1000 binnen. Wat een staatsgevaarlijk sujet omschreef als: “[de] obsessie met het binnenhalen en over heel Nederland uitsmeren van meer meer meer voornamelijk sociaal kansarme, economisch nutteloze en cultureel riskante jonge Afrikaanse en Arabische mannen”. Kleine dorpjes met 1400 inwoners krijgen dan een opvangplek voor 700 asielzoekers. Die dorpen en Nederlandse cultuur, die moeten dus kapot.

Nederland heeft  ook problemen op de huizenmarkt. Het asielbeleid dat deze groep politici uitvoert, leidt tot nog meer spanningen op de vastgoedmarkt. In Utrecht gaan ze de komende maanden alle sociale huurwoningen toewijzen aan statushouders, bijvoorbeeld. Maar of dat niet genoeg is, heeft voornoemde groep een pakket daadwerkelijk populistische maatregelen genomen om de huizenmarkt vlot te trekken. Investeerders, en dan vooral de private investeerders, kregen de Zwarte Piet toegeschoven. Dit terwijl de overheid en de ECB voor zowat 100% verantwoordelijk zijn voor de toestand op de huizenmarkt!  Gelukkig is het deze week voor iedereen duidelijk wat het ware verhaal is, want de Telegraaf kopte: “Investeringen in huurhuizen ingestort. Woningbouw stil door plannen minister”. Die minister is Hugo de Jonge, de man die al verantwoordelijk was voor het kapot maken van zoveel. Maar zullen Hugo, de regering en het groepje politici dat haar steunt van koers wijzigen? Nee, want de Nederlandse huizenzoekers moeten ook kapot.

Nu is het bovenstaande nog gunstig voor de huidige huizenbezitter, maar zoals een ekster op kilometers afstand iets glinsterends kan zien, zo ook dit groepje politici. Huizenbezit zal namelijk flink zwaarder belast gaan worden. Nadat de trekpoppen van deze groep (hallo DNB en Klaas Knot!) het idee al hebben ingemasseerd, zijn er plannen om het bezit en de vermogens- dan wel overwaarde van het huis te gaan belasten. En mocht de situatie zich daarvoor lenen (lees: mocht het voor deze groep politici goed uitkomen) dan mogen huizenbezitters gewoon uit hun huis worden gezet. Want bezit, dat moet ook kapot.

Verder is deze groep politici ook verantwoordelijk dat iedere nieuwe, en binnenkort zelfs bestaande auto, een zwarte doos moet hebben, waarin uw bestemming, snelheid, remgedrag, verbruik, en zo verder kan worden bijgehouden. Privacy moet namelijk ook kapot.

Ook de ECB, een verlengstuk van deze politieke groep, doet flink mee met de zelfdestructie. Bij de introductie van de euro, zou de euro en harde munt zijn en blijven door solide monetair beleid wat omkaderd werd door het Verdrag van Maastricht. Sindsdien zijn er besluiten genomen die haaks op deze regels staan. Het gevolg was bubbels in aandelen, obligaties, vastgoed, bitcoin, etc., die nu allemaal beginnen leeg te lopen, terwijl inflatie in de werkelijke economie nu juist toeneemt. De ECB zou de rente dus eigenlijk flink moeten verhogen, maar dan valt Italië (en Frankrijk!) van de wagen, dus de ECB kan de rente niet genoeg verhogen. Dat zorgt weer voor een zwakke euro. Beide zorgen weer voor nog hogere inflatie, en zo verder. Kortom, ook het geld moet kapot.

Het treurige is nog dat ik zo wel even door kan gaan (CETA die de democratie kapot maakt, etc.); de lijst lijkt eindeloos. En je zou denken dat deze groep politici wat zou inbinden, maar niks is minder waar. Zo werd Minister Kaag op pad gestuurd om het volk wat te preppen: we worden allemaal wat armer… Hoewel ik het onderschrijf dat de staat niet alles een iedereen dient te compenseren, verzwijgt mevrouw Kaag dat zij en haar groep politici verantwoordelijk zijn voor deze gehele afbraak van Nederland. Nu maar hopen dat de kiezer afrekent met deze groep politici bij de volgende verkiezingen. Maar, zoals de Engelsen zo mooi kunnen zeggen, “hope for the best, plan for the worst”. Overigens hebben de Rotterdammers een iets andere benadering.

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeldBlog - My 2 cents

Daar is ie dan, mijn laatste column voor Geenstijl. De oude eik (sommigen zouden zeggen treurwilg) maakt ruimte voor nieuwe groei bij het roze blog.

@Alexander Sassen van Elsloo | 28-04-24 | 19:55 | 139 reacties

GeldBlog - De Oostenrijkse School

Na zoveel misère, zijn zelfs veel arme mensen zich nu bewust dat het anders moet.

@Alexander Sassen van Elsloo | 21-04-24 | 20:30 | 113 reacties

GeldBlog - Amerika op de pijnbank

Het nieuws sinds 2020 laat zien dat het aantal conflicten alsmaar toeneemt. En sinds 7 oktober, lijkt een nieuwe versnelling te hebben plaatsgevonden. Wie zit hier achter en waarom?

@Alexander Sassen van Elsloo | 04-02-24 | 19:29 | 283 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.