achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Gezocht: Getuigen van kopschopperij in Drachten

Met een getuigenis over de gebeurtenis, vanuit de Drachtster achtergrond

Drachten, Friesland. Hoewel het enigszins Almere-vibes heeft (kijk maar), heeft het niet direct het Almere-gevoel. Desalniettemin gebeuren er duistere dingen in de Drachtster avondschemer. Zoals zeer gewelddadige kopschoppartijen. Vorige week donderdag op het Museumplein, bijvoorbeeld. Een groep "jongeren" ging los op een - vermoedelijk argeloze, als ook onschuldige - voorbijganger. De politie heeft er twee minderjarigen voor in hechtenis, maar zoekt nog getuigen. Die oproep delen we bij dezen, vergezeld van een verhaal uit de mail van iemand die getuige was, en eerste hulp bood, bij de mishandeling die door merg en been ging bij deze getuige.

Kopschoppende Straathyena's Drachten

Kopschoppende Straathyena's Drachten

(Opklikplaatje voor groot - 10MB)

Ik zal proberen op een rijtje te zetten wat ik gezien heb. Ik heb door de jaren heen aardig wat opstootjes en kloppartijtjes gezien, maar deze spande in verscheidene opzichten totaal de kroon, waarin het mij opviel dat het slachtoffer deze keer een schijnbare buitenstaander was. Normaal zie je dit soort gelazer wel eens in VVS voorbijkomen vanuit de toch al reddeloos verloren randstad, maar het lijkt erop dat de overrijpe vruchten van de verlichting ook hier in het Hoge Noorden van de boom beginnen te donderen. Misschien werkt het schrijven nog therapeutisch ook, na een paar nachten met ondermaatse rust durf ik in ieder geval te stellen dat het geluid van de krakende schedel nog wel even zal na-echoën. 

Ik liep rond 17:00 uur in zuidelijke richting vanaf de Zuiderbuurt het Museumplein op, oogjes halfdicht met uit de oortjes beukend één der Rooftop Sessions van Jochem Hamerling. Toen ik even opkeek zag ik op een meter of 40 vanuit het hoekje achter de ANWB-winkel een groep signalementiërs (tussen de 10-15 man, en dankjulliewel voor dat woord) vandaan komen, krioelend en trappend om elkaar heen. Met dat ik de oortjes uit doe, fixeer ik mijn ogen op het slachtoffer, een man van krap 1,75 meter die duidelijk geen match is voor het numerieke overwicht van de tegenpartij, en dan ook volledig wegvalt in de kolkende massa.

'Dit gaat naar worden' is in die split second koud door mijn hoofd geschoten of ik zie door een rake klap zijn hoofd abrupt achterover gaan, en -gevolgd door de rest van zijn lichaam- met een duidelijk hoorbare krak op de tegels landen. Kapot. Dit gegeven werd ook verbaal bevestigd door de groep die collectief lachend "KNOCKOUT" schreeuwt, voor ze zich al dan niet laf natrappend oostwaarts richting de onderdoorgang uit de voeten maken. Bleef het maar bij die laffe trapjes. 

Met het moment dat de realiteit inkickt en ik naar het slachtoffer wil rennen, zie ik in de periferie één van de laatste twee aanwezigen een aanloop nemen vanaf de ANWB-winkel, om nog een volle penaltytrap op het hoofd te geven. Opnieuw een hoorbare krak, gevolgd door nog een extra pegel op de slaap. Amper twee tellen later landt de afmaker van de tweede persoon, en maakt ook deze zich uit de voeten. Alsof alles binnen twee keer knipperen gebeurde.

Een korte blackout later zit ik gehurkt voor het slachtoffer die tot mijn verbazing nog enigszins overeind komt, terwijl het bloed aan verscheidene kanten van zijn hoofd drupt. Terwijl ik hem in allerijl wat vragen stel om zijn helderheid te checken hoor en zie ik op de achtergrond onder de onderdoorgang nog een aantal gestaltes roepen en juichen. Even schiet het door mij heen dat ze terug zouden komen, maar na een korte verbale uitwisseling met een voorbijganger maken ze dat ze wegkomen. Ondertussen belt een aanwezige getuige 112. 

Inmiddels is het personeel van de naastgelegen ANWB-winkel ook ter plekke, en deze hebben zich over hem ontfermd en mee naar binnen genomen in afwachting van de ambulance. Na de overdracht van het slachtoffer aan het ANWB-personeel had ik handen en voeten vrij om toch eens achter mijn instinct aan te bewegen, zo'n 200 meter oostwaarts richting het Reidingparkje. Een voorbijganger bood meteen aan om mee te gaan (waarvoor mijn dank), en we waren amper de hoek om bij de MediaMarkt toen ik zo'n 30 meter oostelijk bij zichtcontact twee oogjes heel groot zag worden. Een toevallig in de buurt staande agent te fiets maakte voor een snel 1-2'tje, en het joch dat zich nog even trachtte te verschuilen in de burgertent Double FF, werd bij maar buiten treden staande gehouden met zijn maatje. Van de verdere groep was al lang geen spoor meer te bekennen, mijn vermoeden is dat ze zoals vaker teruggetrokken zijn in de richting van het eerder genoemde Reidingparkje, echter is dit geen vaststaand gegeven. 

Op dat moment stond er ook heel snel veel politie. Na mijn gegevens te hebben achtergelaten ben ik vrij vlot weer vertrokken naar de ANWB-winkel, ik had niks meer bij te dragen en ik was benieuwd hoe het met het slachtoffer stond. Deze is met zwaar letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Kortstondige en intensieve opeenstapeling aan gewelddadige handelingen in groepsverband
De ellende in dit alles is dat ik tijdens de daad dusdanig gefixeerd was op het slachtoffer, dat ik alleen van de eerste kopschopper het signalement heb onthouden, dit betreft de jongen die met zijn maat bij de burgertent is ingerekend. Uit het politiebericht zal de lezer al snel opmaken dat deze twee heren de enige verdachten zijn. Ik wil dus graag onderstrepen dat aan het kopschoppen een kortstondige en intensieve opeenstapeling aan gewelddadige handelingen in groepsverband vooraf is gegaan. 

Gezien de afstand en het gebrekkige licht heb ik van de groep geen onderling onderscheidende kenmerken kunnen opslaan, behalve dat de groep voornamelijk zo niet compleet bestond uit tussen de 10 en 15 lichtgetinte jongens met geschatte leeftijden uiteenlopend van 13 tot zo'n 18 jaar. Donkere jackjes, dito trainingsbroekjes, you know the drill. Helaas is deze uiterlijke omschrijving verre van voldoende om een juridisch gangbaar individueel onderscheid te maken tussen deze jongens. Vandaar mijn poging om via dit kanaal alsnog eventuele getuigen zo ver te krijgen om alsnog de mond open te trekken. Als we op Opsporing Verzocht moeten wachten zijn we zo'n beetje in 2024 aangekomen eer we aan de hand van gruizige camerabeelden het wie of wat mogen bepalen. De twee opgepakte minderjarige verdachten zitten momenteel al een week in bewaring, en wie de wetboeken rondom jeugdstrafrecht erop naslaat komt erachter dat zo'n maatregel niet gebeurt vanwege onwelriekende zweetvoeten. Echter, nu de rest van de kliek nog als je het mij vraagt. En daarin kunnen zelfs de kleinste bijdragen cruciaal zijn.

Buitensporig geweld neemt in rap tempo toe
Kom ik op een stukje extra achtergrond. Ik heb zo'n 15 jaar in Drachten gewoond, en ook sinds ik er een paar jaar geleden vandaan ben verhuisd kom ik er praktisch dagelijks. De afgelopen vijf jaar heb ik de sfeer in en om het compacte centrum van Drachten hard zien kelderen. Buitensporig geweld neemt in rap tempo toe en op basis van wat ik zie durf ik te stellen dat een in trainingspakjes geüniformeerde allochtone bevolkingscategorie hier een gestadig toenemende en onevenredig grote vinger in de pap heeft.

In het zuidoostelijke deel van het centrum is drugs, geweld en aanranding schering en inslag, met het Reidingparkje als grootste hotspot waar bij tijd en wijle ordinaire veldslagen plaatsvinden. Met het plaatsen van betonnen bankjes op de karakteristieke bult aan de oostzijde van het park rond 2010 is de overlast geëxplodeerd, omwonenden klagen al jaren tevergeefs steen en been bij de gemeente. De aanhoudende klachten en incidenten hebben gemaakt dat gemeente Smallingerland toch een keer tot actie moest overgaan, dus werd in het kader van zichtbaarheid rond oktober 2020 het park ontdaan van een aanzienlijk deel van alle begroeiing. Weer wat belastinggeld door de plee, omwonenden hun schaarse stukje groen kwijt, en uiteraard kan het de straathyena's geen zak schelen. Hollands beleid in een notendop

Maar nog voor we maatschappelijk verantwoord bomen aan het snoeien waren kwam het tot een tragisch dieptepunt. Op de avond van 22 december 2019 werd op de kruising van de Zuidkade met de Drift de 16-jarige Roan door een 14-jarige plaatsgenoot neergestoken. Met fatale gevolgen, bleek luttele dagen later. Ik weet niet wat de burgemeester zo'n drie weken na het incident heeft besproken met de inmiddels ontslagen minister Grapperhaus, maar met een kaalgesnoeid park en meerdere groffe misdrijven met letselschade verder ga ik er vanuit dat er niks doeltreffends uit is gekomen. Het is simpelweg wachten op de volgende dode, en een eenvoudig messenverbod verandert in de praktijk bijzonder weinig aan de hardheid van de tegels. Borden plaatsen overigens ook niet.

Anno 2021: Hoe kan dat nou, er is toch gesnoeid? Mishandeling op de Drift, mishandeling bij het carillon, mishandeling door twee minderjarigen.

Een paar boekwerken kan ik nog wel volschrijven over de afzonderlijke incidenten die ik zie tijdens mijn regelmatige lange wandeltochten door deze plaats, waar ik opgegroeid ben. Ik zal de laatste wezen die gaat beweren dat Drachten voorheen een lichtend voorbeeld van beschaving was of ooit moet gaan worden, maar het tempo waarin het de laatste jaren afglijdt is ronduit hemeltergend. Op straat mogen politie en andere hulpverleners de rap escalerende puinhopen opruimen, terwijl generaties aan lokale bestuurders letterlijk een rotonde verderop tussen het bezuinigen door alle mogelijke potjes draineren ten behoeve van foeilelijke kunstwerken, een financieel zwart gat van een middelmatig theater en ettelijke andere onder de tafel gecreëerde subsidievacuüms. De werkende burger mag ervoor bloeden, zij het financieel, zij het nu ook fysiek zoals rauw bewezen op donderdagmiddag 25 november.

Ik hoop dat deze schets voor jullie iets werkbaars oplevert.

Hoogachtend,
[NAW bij redactie bekend]

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.