Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De ondemocratische potentie van het klimaatbeleid

Daar is ons favoriete Inzendraadslid Sonny Spek weer!

|Ik vind dat de Klimaatnoodtoestand moet worden uitgeroepen in Nederland. Heel concreet betekent dat we het klimaat topprioriteit geven. De minister van Economische Zaken en Klimaat moet eigenlijk net zoals de minister van Financiën in Nederland doorzettingsmacht krijgen op al die klimaatmaatregelen. Dat betekent twee dingen. Als er wordt bedacht dat het kabinet iets gaat uitvoeren dat niet in lijn is met de afspraken die we hebben gemaakt om klimaatverandering te stoppen dan moet zo’n minister dat kunnen tegenhouden. Maar veel belangrijker nog: bij de aanleg van het energienetwerk zien we soms dat het jaren duurt." – Jesse Klaver (Buitenhof, 19 september)

De voortslepende pogingen om tot een nieuw kabinet te komen hebben de belangrijke en inhoudelijke thema’s van deze tijd voor het grote publiek op de achtergrond doen belanden. Een onderwerp dat voort blijft slepen is natuurlijk het energie- en klimaatbeleid. Ondanks dat er een demissionair kabinet zit is besloten om miljarden in de Rijksbegroting op te nemen voor het intensiveren van het klimaatbeleid en gaan lokale overheden door met hun zogenoemde ‘Warmtevisies’ om de eerste wijken aan te wijzen die voor 2030 van het aardgas af moeten worden gehaald. Tegelijkertijd zien we dat, mede door eerder gemaakte politieke keuzes, de prijs van benzine, aardgas en elektriciteit door het dak gaat. 

Ondanks alle acties om de ‘energiemix’ te vergroenen zei de fractievoorzitter van GroenLinks iets opvallends tijdens de uitzending van Buitenhof. Het is algemeen bekend dat GroenLinks de ‘Klimaatnoodtoestand’ wil uitroepen en dat dit reeds in verschillende steden is gebeurd. Het was echter volledig onduidelijk wat hier precies de bedoeling van was. In het verkiezingsprogramma staat: ‘Om de urgentie van de klimaatcrisis te benadrukken, roept Nederland de klimaatnoodtoestand uit. Deze minister krijgt een eigen ministerie en ziet toe op het behalen van de klimaatdoelen.’ Echter blijft ook dit nog steeds abstract en kon het vooral worden gezien als populistische leus. Toezicht houden, en dan? 

Social

In de uitzending van Buitenhof werd naar mijn weten voor het eerst geconcretiseerd wat precies de inhoudelijke gevolgen zouden moeten zijn van het uitroepen van de Klimaatnoodtoestand. Volgens Klaver moet er een minister met doorzettingsmacht komen om klimaatmaatregelen af te kunnen dwingen als deze in lijn zijn met het Klimaatakkoord en internationale klimaatafspraken. Dit valt natuurlijk zeer breed te interpreteren. Interessant genoeg wordt er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks dan ook niet gesproken over een doorzettingsmachtvoor het ministerie om een oplossing te vinden voor de ‘klimaatcrisis’. Een politiek beladen frame dat overigens door steeds meer media en politici wordt overgenomen en in feite ook impliceert dat er op korte termijn zeer doortastend door de staat moet worden opgetreden. 

De reden waarom deze subtiele koerswijziging van belang is omdat het klimaatbeleid altijd al een ondemocratische potentie in zich heeft gehad, maar dit zich nog niet altijd duidelijk manifesteerde in ons parlement. Het gevaar van de koers die is dat het in feite in hun eigen een volstrekt logische redenatie is waardoor je ondemocratisch handelen kunt rechtvaardigen. Volg hun logica maar: de wereld stevent binnen tien jaar af op een catastrofe waardoor mens, dier en natuur grote schade zal oplopen. Mensenmassa’s zullen op drift raken ten gevolge van grote hongersnoden en de fossiele brandstoffen raken op. Wat heb je nog meer nodig om een hard ingrijpen van de staat te verlangen? Het was niet de vraag of, maar wanneer men de democratische slagkracht in twijfel zou trekken om effectief en efficiënt met klimaatbeleid om te gaan. Recent zagen we ook dat in de paniekerige reacties naar aanleiding van het nieuwe IPCC-rapport de vraag opeens werd gesteld of onze democratie eigenlijk wel voldoende toegerust is om de ‘klimaatcrisis’ op te lossen. 

De vraag is waar deze ondemocratische klimaatlogica precies toe gaat leiden. Er is niemand die GroenLinks heeft gevraagd wat zij precies bedoelen met de doorzettingsmacht van de minister en hoe zich dit verhoudt met de democratische en rechtsstatelijke orde in dit land. Wordt deze doorzettingsmacht überhaupt wel aan banden gelegd of heeft het klimaat zoals Klaver stelt absoluut topprioriteit? De partij gaat, volledig onterecht, voorbij aan het feit dat ook in het klimaatbeleid keuzes te maken zijn waarbij verschillende belangen moeten worden gediend. De staatsschuld, werkgelegenheid, energiearmoede, economische ontwikkeling en andere ruimtelijke inpassingen (woningbouw) zijn ook belangen die moeten worden meegewogen. Als GroenLinks voorstelt dat een minister dit zou moeten kunnen omzeilen doormiddel van een vergaande doorzettingsmacht dan zou dit ten koste kunnen gaan van andere afwegingen die in ons parlement moeten worden gemaakt. 

Daarnaast gaat het om doelen in het Klimaatakkoord die op onduidelijke wijze tot stand zijn gekomen door organisaties uit de ‘polder’ en heeft het parlement hier een zeer beperkte rol in gespeeld. De  verantwoordelijkheid voor de energietransitie is bewust gedelegeerd naar gemeenten om op die manier bewustere keuzes te kunnen maken wat, waar en op welke manier het gaat gebeuren. Het voorstel van Jesse Klaver zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat wijken verplicht worden door de staat om aardgasvrij te worden om de doelen van 2030 te halen terwijl het geld daar tegelijkertijd voor ontbreekt. Het lijkt er op dat het voorstel van GroenLinks een eerste aanzet is om het klimaatbeleid ‘apolitiek’ te maken en op die manier buiten het parlement om klimaatmaatregelen door te kunnen drukken. 

Het lijkt een kleine verschuiving, maar het zal niet de eerste keer zijn dat andere partijen standpunten van GroenLinks overnemen. In juni werden bijvoorbeeld de eerste geesten al rijp gemaakt voor een ‘persoonlijk CO2-budget’ waarbij huishoudens een budget krijgen voor vliegen, autorijden, vleesconsumptie en energieverbruik. Het is de vraag hoelang het gaat duren voordat de eerste partijen publiekelijk dit soort verregaande maatregelen gaan opperen als ‘noodzakelijk kwaad ter bestrijding van de klimaatcrisis’. Een gedachtegoed waar de macht van de staat nog groter wordt om het Zwaard van Damocles dat boven ons hangt af te kunnen wenden. We moeten deze ideeën de komende tijd scherp in de gaten houden en kritisch bevragen. Wat bedoel je nu precies, Jesse? 

Reaguursels

Inloggen

De belangrijkste zogenaamde idealen van links op een rijtje:
- meer welvaart;
- kleinere verschillen tussen arm en rijk;
- betere arbeidsomstandigheden;
- schoner milieu;
- emancipatie van vrouwen en homo's;
- verbroedering tussen volken.
Dat klinkt allemaal heel mooi. Laten we eens kijken wat ruim een eeuw socialistisch experimenteren heeft opgeleverd. Socialistische landen worden gekenmerkt door;
- grootschalige armoede, onbedoelde hongersnoden;
- grote verschillen tussen arm werkvolk en stinkend rijke partijtop;
- slechte werkomstandigheden, veel werkgerelateerde ongelukken/rampen;
- extreem vervuilde steden, bossen, meren, zelfs akkers en visgronden;
- grootschalig seksueel misbruik, homo's naar "heropvoedingskampen";
- ongewenste bevolkingsgroepen krijgen te maken met gedwongen volksverhuizingen, genocides en opzettelijke hongersnoden.

Links beleid faalt dus altijd, dat is een natuurwet. Daar zijn veel redenen voor, maar een van de belangrijkste is het gebrek aan democratie. En dat is precies wat Klaver nu voorstelt; "minder democratie, want er is een klimaatnoodtoestand".
Juist. En precies dat gebrek aan democratie gaat de co2-uitstoot straks verduizendvoudigen. En dat is geen gemakkelijke goede gok; in die neerwaartse spiraal zitten we al vele jaren.

Neem biomassa dat op papier "klimaatneutraal" of "groen" heet, maar in werkelijkheid 100% vervuilender is dan steenkool en 200% vervuilender dan gas. Hele oerbossen worden versnipperd en in gasovens (!!!) gedroogd zodat wij van het relatief schone gas af kunnen (!!!). Ondertussen is het rendement van een biomassacentrale slechts 20%, we verbranden die oerbossen echt voor niks.
Steenkoolcentrales zijn schoner en zuiniger dan biomassacentrales, maar co2-beleid draait puur om etiketjes. En dus voegen steenkoolcentrales nu vaak vervuilende houtsnippers toe om "groener" te lijken... OP PAPIER.
Precies zoals benzine op papier "groener" wordt door ethanol toe te voegen uit oa maïs. Die ethanol levert natuurlijk ook co2 uitstoot op, maar omdat die maïsplantjes vervangen worden heet het "groen". Ondertussen kosten die ethanolplantages wel kostbare landbouwgronden en bossen.

Het schijnt dat bossen de "klimaatcrisis" kunnen vertragen, maar in de praktijk roept de klimaatlobby op tot grootschalige vernietiging van wouden en bossen. Niet alleen voor biomassa en biobrandstof, maar ook voor wind- en zonne- parken die (gezien hun grootte) nauwelijks stroom opleveren. Bovendien zijn wind en zon notoir onbetrouwbaar, daarom staat er achter elk "renewable" park ook een conventionele stroomcentrale. PS, een windmolen die door te harde of zachte wind of een defect niet draait, verbruikt nog steeds stroom.
Om onze huidige stroomvoorziening van wind te laten afhangen zouden we 83% van NL vol windmolens moeten zetten. Dat is naast onwenselijk, onhaalbaar en onbetaalbaar bovendien veel te weinig als we ook onze huizen op stroom gaan verwarmen; elektrisch gaan koken en autorijden. En dan willen de "groene" partijen PvdA, D66 en GL en passant ook nog miljoenen analfabeten naar NL lokken. Alsof die geen energie gaan verbruiken.

Alle bovenstaande klimaatplannen zijn dus desastreus voor het milieu, en vergroten onze co2-voetafdruk. Alleen op papier lijkt het alsof we goed bezig zijn door van NL een derde wereldland te maken.
De enige reden dat dit faalbeleid toch wordt doorgezet is dankzij Klavers troefkaart; het gebrek aan democratie. Wie op de (milieu-) technische problemen van dit faalbeleid wijst wordt voor "klimaatontkenner" uitgemaakt, en mag niet meer mee praten. Alle besluiten worden genomen door ongekozen en ongecontroleerde lobbygroepen. Regering en parlement mogen slechts ja-knikken.

En zo leidt gebrek aan debat, aan transparantie en aan democratie wederom tot desastreus faalbeleid door onbelezen extremisten, corrupte profiteurs en talentloze ja-knikkers. Net als in elke linkse heilstaat naar keuze.

We zien dat niet aleen bij klimaatbeleid overigens; ook alle andere belangrijke debatten (immigratie, integratie, EU, islamisering, etc) worden gekenmerkt door een gebrek aan voorafgaand debat, een gebrek aan transparantie en een gebrek aan democratische besluitvorming. Ongekozen en ongecontroleerde lobbygroepen zadelen ons op met onomkeerbare problemen zoals massa-immigratie, transferunie en islamisering. Critici worden met schijnprocessen of zelfs geweld monddood gemaakt, en het parlement stemt achteraf mee met de reeds voldongen feiten. Dat ligt overigens vooral aan het parlement zelf, dat grotendeels bestaat uit talentloze carrièrepolitici.

Dandruff | 03-10-21 | 13:33 | 1

Probleem is dat er te veel mensen zijn bijgekomen.

Anoniemtje | 03-10-21 | 16:51

Noodtoestand uitroepen, het beproefde middel van dictators om alle tegenstanders uit de weg te ruimen.

Zeurders | 03-10-21 | 12:59

De ondemocratische potentie van het klimaatbeleid.

Mooie titel, alleen het klimaatbeleid is al ondemocratisch, het is bepaald door klimaattafels. Geen burger heeft er ooit over kunnen stemmen in een referendum en/of de kosten van dergelijke transitie zijn nog nooit voorgelegd tijdens een verkiezing. Persoonlijk denk ik dat het er op neer zal komen dat de gewone man/vrouw gaat opdraaien voor deze "redding" van de planeet. ten eerste door de steeds hogere belasting op brandstof (autorijden/vliegen/verwarming/verlichting), hogere belasting op zogenaamde vervuilende industrieën, met als doel de verplaatsing van deze industrieën naar goedkopere landen (deed men in het verleden ook, alleen de verkiezing van Trump heeft laten zien dat praktisch opgeleide mensen het dienstensectorverhaal niet meer slikken, namelijk dat goedbetaalde industriële banen verdwijnen naar landen met lage lonen en dat iedereen een baan krijgt in de dienstensector, moet je geen MBO3/4 of lagere opleiding hebben, want voor je het weet kan je alleen maar hoofd schoonmaak worden en bedenk dat ambtenaren en semi-ambtenarenbanen (vaak redelijk tot goed betaald) geld kosten uit de sector die het moet verdienen, het bedrijfsleven.
Banen in de dienstensector en de beleidsbepalende banen bij de overheid zijn weggelegd voor de hoger opgeleiden, je moet diploma's hebben. ca 50% van de NL'se bevolking is wat men nu noemt praktisch opgeleid en de andere 50% is hoger (HBO en hoger) opgeleid. Het beleid wat we nu hebben is afgestemd op deze hoger opgeleide mensen, het zijn deze mensen die een dergelijk beleid makkelijk kunnen betalen en mocht het voor de andere lagere klasse moeilijk worden dan krijgen deze mensen een koekje van eigen deeg, wat we subsidie noemen. Hoe deugend .
In de praktijk zal het hier op neer komen, dat je een letterlijke tweedeling zal zien in de bevolking, er zullen mensen zijn die kunnen leven, zoals de meeste mensen nu doen en de rest die het niet kan betalen, zal minder mobiel zijn: geen auto meer, niet meer met het vliegtuig, een extra trui aan in de winter, geen vlees meer, want er zijn toch vleesvervangers die net zo goed zijn als vlees (niet waar, maar een kniesoor die daar op let), het eigen huis zal vervangen worden door een tiny-huis, betaald door de overheid (heerlijk een koekje van eigen deeg), de natuur zal belangrijker zijn dan mensenlevens en je kunt nog heel veel meer bedenken. Alleen het gaat voor een grote groep mensen lijken op de middeleeuwen, met 1 verschil. In het verleden was er een geestelijkheid die het opnam voor de boeren en er voor zorgde dat de rots waarop het westen gebouwd was, Jezus, zowel het hoogste was, als het laagste. Dat gaf een gezamenlijk doel en het gaf verwantschap. Wanneer je dat eruit haalt dan kun je zien wat er gebeurd, zie naar het atheïstische USSR toen en China toen en nu en meer van dergelijke atheïstische landen). Het mensbeeld is belangrijk. Het christelijke mensbeeld is deze: elk mens is geschapen naar het beeld van God, we aanbidden een God die een slaaf was die aan het kruis geslagen was (de laagste mens qua status in die en ook in onze maatschappij), doe meer voor een ander dan nodig is (v.b. Sint Martinus (een rijke en machtig Romein) gaf al zijn geld vrijwillig weg en ging leven als een arme in zijn tijd. Dat beeld is weg. Het is nu: wanneer je nergens meer in geloofd dan ga je in alles geloven. En de mensen die het voor het zeggen hebben geloven dat moeder aarde stuk gaat door te veel mensen, die te veel consumeren en dat er nog maar 10 jaar over is om zichzelf te kunnen redden. Het is een geloof dat niet gestaafd wordt door feiten, aangezien geen mens in de toekomst kan kijken, ook niet met modellen. Persoonlijk vindt ik het nog steeds heel vreemd dat het weerbericht er nog steeds regelmatig naast zit.

Voor de rest: Jezus houdt van je!!

Jesaja | 03-10-21 | 11:38 | 2

Als atheist herken ik me niet in jouw verhaal. Ik heb helemaal geen Jesus nodig om waarden en normen te hebben. Ook hang ik al niet dat specifieke klimaatverhaal aan, ik volg de wetenschap in kennis en feiten.

Los van dat het helemaal niet handig is om te denken dat we een bepaalde laagste steen moeten hebben voor iederen. De wereld is overvol en wordt nog voller, laat mensen hun eigen boontjes doppen tot op bepaald niveau (minimaal eerst je overpopulatie aanpakken). Niet humaan op individueel niveau, wel humaan op oversteigend niveau - de huidige wereld is een product van 'de laagste steen van Jesus'. Beter hadden onze voorgangers niet zoveel eten gestopt in een continent dat constant hongersnood heeft vanwege eigen keuzes.

Anoniemtje | 03-10-21 | 11:46

Ik hoor het toch liever van Jezus zelf. Hij heeft mijn telefoonnummer en e-mail, dus laat eens wat van je horen Jezus! Die zelfportretten in mijn toast zijn me gewoon niet duidelijk genoeg.

Mazzelstof | 03-10-21 | 12:13

Als je binnen 10 jaar hongersnood en massale mensenstromen verwacht, dan zijn de eerste stappen toch:

Muren bouwen bij de grenzen, met mijnenvelden; meer geld naar het leger, zodat die binnen 10 jaar de grenzen effectief kunnen verdedigen en ook bereid zijn om de mensenstromen hardhandig te stoppen.

Boeren helemaal kapotsubsidieren, zodat er binnenlands genoeg voedsel is voor onszelf en daarnaast het liefst nog wat bergen extra voor onze buurlanden.

Zeker als je als land alleen niets kunt doen aan de oorzaak.

Anoniemtje | 03-10-21 | 11:33

prima stuk. En het is vrij helder wat Klaver precies voor ogen heeft. hij hangt letterlijk alles aan het klimaat. Alles. Dus kun je over alles een beslissing forceren zonder inspraak. Inherent aan een sekte of een fundamentalistische kerk. En de natte droom van de rabiate achterban ( die overigens wel gestaag krimpt ) .

Shortganger | 03-10-21 | 11:24 | 1

neem bv het migratie vraagstuk. Zodra je dat aan klimaat hangt kun je doen en laten wat je wil. Idem voor mobiliteit, Werk en inkomen, rechtspraak, onderwijs, kunst/cultuur, letterlijk alles. En dat is de ideale bestuursvorm voor Klaver, en vooral wat er achter hangt.

Shortganger | 03-10-21 | 11:37

Tien jaar lang beleid maken en uitvoeren met als basis voorspellingen waarvan is gebleken dat ze onjuist waren/zijn.
De drie vulkaanuitbarstingen hebben dit jaar meer uitstoot geproduceerd dan NL.

Pensionista | 03-10-21 | 10:58

Een klimaatdictator?!!

rifraf | 03-10-21 | 10:52

Goed idee, Klimaatnoodtoestand. Grenzen dicht, nederland is al vol, vieze industrie eruit, alleen zuinige auto's. Alle steuntrekkers en consultants eruit, die kosten kunnen we niet meer opbrengen ivm afstoten industrie. Ze consumeren en verbruiken, maar dragen niets bij. Zou dit de Klaver visie zijn?

Ray Skak | 03-10-21 | 10:16 | 2

Met alleen een afdeling administratie word er weinig gemaakt.

Het leven is zwaar | 03-10-21 | 11:06

Hét trefpunt voor de emigratiebranche

Een wereld aan kansen!
Met meer dan 1 miljoen vacatures in het buitenland, ruim 11.000 bezoekers en 200 exposanten is de EmigratieBeurs hét trefpunt voor de emigratiebranche.

Gratis entree als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief

theo-is-dood | 03-10-21 | 16:48

Misschien dat Jesse eerst zijn eigen achterban eens moet oproepen zich niet meer te verplaatsen in een vliegende roetkachel. Ik zie om mij heen Groen-Linksers genieten van vreemde culturen in (heel) verre landen.

NPOlitiekgekleurd | 03-10-21 | 10:11 | 1

Precies, waarom moet je op vakantie als je ook in een weekje in een prachtige VR wereld kunt rondhangen.

Zeurders | 03-10-21 | 13:30

De liedjes van kinderen voor kinderen waren vroeger zo gezellig. Bv. 'op n onbewoond eiland' en 'als die afwas eens afwas'. Tegenwoordig gaat het over redden van bijen, walvissen, te veel plastic etc. Arme jeugd! Niks meer onbezorgd. Alleen maar ellende wordt er in de kinderhoofdjes gepropt.

Tjatiswat | 03-10-21 | 10:00

Macht. Macht. Macht, Oh, en geld.... om meer macht mee uit te oefenen... Jesse Klaver in een notendop.

Odin | 03-10-21 | 08:59

Klimaat is eigenlijk een beetje als covid: je moet meegaan in het paniekverhaal en het allemaal heel erg vinden, anders wordt je brodeloos gemaakt.

Zoelense Hobbyboer | 03-10-21 | 08:39

En dan grapt deze MBOer met Jetten dat je een huis toch niet op kernenergie kan verwarmen. Elke vorm van technische kennis ontbreekt bij hem. En maar roeptoeteren. Maar Buitenhof vindt t prima en geeft hem een podium.

Fijn_dat_je_er_bent | 03-10-21 | 02:37 | 1

Hoe kan het dat de Fransen al heel veel jaren hun huizen en gebouwen elektrisch verwarmen? Op stroom van de elfjes?

dihydrogenmonoxide | 03-10-21 | 10:12

Planten en bomen gaan harder groeien met meer CO2. Dus meer CO2 maakt de planeet groener. En dit wordt bevestigd door NASA satellietmetingen van mondiale plantengroei. De term "groene energie" is de grootste bullshit term van deze eeuw en wie deze term on-ironisch gebruikt is op zijn best een naprater en niet iemand met verstand van zaken.

DutchLion33 | 02-10-21 | 23:43 | 4

@Stijl_Loos | 03-10-21 | 09:25: ,Er hebben sinds de 18de eeuw nog nooit zoveel bomen gestaan op het noordelijk halfrond als nu.
Logisch,van houtskool naar kolen naar gas.
Oké er staan ook productie bossen bij,die worden gekapt en weer nieuwe aangeplant.
Mand.

De Profundus | 03-10-21 | 10:29

@dihydrogenmonoxide | 03-10-21 | 10:14: Dat is toch weer een zeer gecompliceerd verhaal met als factoren de verschillende typen fotosynthese en hun voorkomen in verschillende typen gewassen, waterhuishouding in planten als functie van temperatuur, parasitisme, veranderingen in neerslagpatronen en het feit dat fotosynthese op het aardoppervlak voor meer dan de helft plaatsvindt in eencellige organismen, waaronder in belangrijke mate algen.
De wereldwijde ontbossing vind hoofdzakelijk plaats in Zuid-Amerika en Afrika. Daar wegen de toename van "greencover" in voornamelijk Azie en Europa niet tegenop. Netto ging de afgelopen 20 jaar zo'n 5 miljoen hectare bos per jaar tegen de vlakte. Laten we zeggen iets meer dan de oppervlakte (land + water) van Nederland (ca 4,15 miljoen ha) per jaar.

Mazzelstof | 03-10-21 | 12:58
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is niet gewoon links, dit is extreemlinks.
Vrij naar Paul Rosenmöller.

de honden blaffen... | 02-10-21 | 23:21 | 1

@de honden blaffen.
Is het nu gecloned of geclownd.

De Profundus | 03-10-21 | 10:33

Wellicht een idee voor die Klaver om eens gewoon in een echt normaal bedrijf te gaan werken. Kan hij zien dat geld niet uit zichzelf naar je toekomt. Want wie en wat gaat dit allemaal betalen? Nog even los van het feit dat zijn ideeën krankjorum zijn.

RGV42 | 02-10-21 | 23:02 | 2

Misschien aan de lopende band maar voor ander werk is hij zeker ongeschikt, dat wordt al snel functie elders.

voorbips | 03-10-21 | 09:06

Klaver is niets meer en niets minder dan een sockpuppet ... geen intellect ,maar redelijk in ontwijken van een paar lastige msm vragen die hij in policor Nederland toch al weinig krijgt.

Koning BongoBongo | 03-10-21 | 09:12

Beetje domme jongen die Klaver. Leg dat eens uit aan 3.5 miljard mensen die onder het bestaansminimum van 2usd per dag leven?
Dat zijn 259 hardcore arrogante groene activistische schreeuwers het monopolie op moraal denken te hebben is ongenoegelijk bekend.

donkieshot | 02-10-21 | 22:51

De voorvraag zou moeten zijn of er überhaupt een basis is voor klimaatpaniek, die het gevolg is van de uitkomsten van modellen die uitkomsten geven die afwijken van de meetwaarden.

Harry.Langezwaal | 02-10-21 | 22:49

"Als er wordt bedacht dat het kabinet iets gaat uitvoeren dat niet in lijn is met de afspraken die we hebben gemaakt om klimaatverandering te stoppen dan moet zo’n minister dat kunnen tegenhouden."
Kan onder dit mom ook het opnemen van vluchtelingen (niet bevorderlijk voor 't klimaat) worden opgeschort?

fric.spec. | 02-10-21 | 22:30

Binnenkort staat "Die grüne Polizei" weer met de electrische overvalwagen bij u voor de deur...

Mark zit te Dutten | 02-10-21 | 21:50 | 2

Aufmachen! CO2-kontrolle!

Professor Superhirn | 02-10-21 | 23:01

@Professor Superhirn | 02-10-21 | 23:01: Dat wordt dan een Hotel California welkom..... ik heb het hier helemaal gehad en zoek sponsoren om naar een appartement in Kaapstad te kunnen verhuizen. Misschien dat ik daar ook folders kan rondfietsen; ik vind wel wat.

Koning BongoBongo | 03-10-21 | 09:16

De opwarming van de aarde heeft ook zn voordelen. Hoeven we minder te stoken, ik zeg een win win situatie!
Vanwaar die bangmakerij?

P47Thunderbolt | 02-10-21 | 21:45

De mensen die denken dat wij in Nederland überhaupt in staat zijn om iets aan het klimaat te veranderen ontbreekt het aan een stukje inzicht mbt schaal.
We kunnen hier in Nederland zeker wel wat doen voor het milieu. Maar dat is iets compleet anders. En ik denk dat daar wel meer medestanders voor te vinden zijn. Mits niets alles ten koste gaat van de burgerij.
Niet alle maatregelen die invloed hebben op milieu hebben direct te maken met Co2, energie etc.
De illegale wietteelt en designer drugs productie kost ook een hoop energie. Die vaak ook nog illegaal word afgetapt. De factuur daarvan valt gewoon bij ons in de brievenbus. De aanpak door de overheid is laks en werkt recidive in de hand. Ander schadelijk effect is dat er regelmatig drugsafval gedumpt word in bossen.
Daadkrachtige aanpak van criminaliteit is derhalve beter voor het milieu. Straffen laten uitzitten in land van herkomst, misschien zelfs tegen betaling.
De instroom van emigranten is al genoemd. Ze gaan ook energie verbruiken in veelvouden van hetgeen ze in het land van herkomst gebruikten. De rem erop zou beter zijn voor het milieu en ook voor de gezelligheid.
Bomen nemen Co2 op, grote bomen nemen meer Co2 op. Sequoias nemen gigantische hoeveelheden Co2 op. Plant ze in de knooppunten van snelwegen en bij voldoende ruimte ook langs snelwegen. Zet ze rond (chemische) fabrieken en random door het land waar nieuwe aanplant nodig is (natuurlijk gemengd met inheemse soorten.
Isoleren, besteed het geld gewoon rechtstreeks aan isolatie van huizen. Het weglekken van warmte is een van de grootste problemen bij de oudere huizen. Doe dit via een toegewezen pgb.
Plaats zonnepanelen waar mogelijk en zorg lokale opslag of omzetting naar waterstof 's nachts ook in de behoefte te kunnen voorzien.
Vervang ZOAB door normaal asfalt om het verbruik (en daarmee uitstoot) van het Nederlandse wagenpark met ongeveer 8 a 9% te reduceren.
Haal obstakels van de weg die noodzaken tot optrekken en afremmen, zet desnoods flitskasten neer en stop met flitsen op de snelweg. Zonder files zou de uitstoot in het verkeer ook drastisch verminderen. Stop de gekte van het rondscheuren met busjes voor huis aan huis pakketbezorging. Kleine lokale ophaalcentra zijn mijns inziens de toekomst.
Ik heb nog wel meer ideeën maar als ik blijf doorgaan zit dadelijk iedereen in de kroeg.

Andersdenkend | 02-10-21 | 21:40 | 9

@bisbisbis. Heerlijk! Het landelijk srippen met makeup en huidverzorgingsonzin zou ook een optie zijn. Wordt het knap rustig van op de snelweg.

MentalW | 03-10-21 | 08:53

Srippen = stoppen

MentalW | 03-10-21 | 08:53
▼ 6 antwoorden verborgen

‘ Wollt ihr den totalen Klimakrise.’

P-unit | 02-10-21 | 21:40 | 1

' Franz befehl, wir werden folgen! '

Mark zit te Dutten | 02-10-21 | 21:47

Het beste wat ons nu kan overkomen met die sterk verhoogde gasprijs, -en daar hoop ik echt op- is een lange siberische winter dit jaar waarbij het water in de plee bevriest ondanks dat de mensen zich straatarm stoken, zodat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, en we in de krant lezen dat mensen doodgevroren in hun huis worden teruggevonden omdat ze werden afgesloten wegens niet betalen van de rekening.
Een andere methode om Nederlanders wakker te schudden m.b.t. dit achterlijke 'klimaat' beleid en de bereidheid anders te gaan stemmen om een basisbehoefte betaalbaar te houden'wil mij zo gauw niet te binnen schieten. Wie dit asociaal vindt moet maar eens bedenken dat zo'n 70% van de prijs van gas bestaat uit belastingen en energieheffingen, dus de overheid heeft wel degelijk een keus.

me163komet | 02-10-21 | 21:32 | 1

Bij een crisis veroorzaakt door de koude is het antwoord al voorspelbaar: meer overheid, meer hulp geven en de rekening bij de warme rijken leggen. Hier zie je dan ook dat het uiteindelijk niet om de crisis gaat, maar om de reddende, overkoepelende macht die herverdeelt. Invloed, geld en middelen. De kunst is om deze dynamiek los te zien van de details of urgentie van een bepaalde crisis. Vooral als die crisis zo complex is dat vergelijkingen met het redden van een drenkeling of met het bestrijden van een brand altijd mank gaan en toch gemaakt blijven worden.

GeenAccount | 03-10-21 | 01:43

Moest denken aan de openingszinnen van het essay "Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne", geschreven door Friedrich Nietzsche in het jaar 1873:
"In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der 'Weltgeschichte': aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Tiere mußten sterben. - So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es gibt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten."

Schoorsteenveger | 02-10-21 | 21:29 | 1

Nietzsches werk is weer erg actueel.

P-unit | 02-10-21 | 21:41

The useful idiot, a person perceived as propagandizing for a cause without fully comprehending the cause's goals, and who is cynically used by the cause's leaders. Jesse Klaver.

Hupusculupus U.Dufus | 02-10-21 | 21:29

Iedereen die kernenergie niet als serieuze optie overweegt neemt Global Warming niet serieus.

omanders | 02-10-21 | 21:28 | 1

Of kan niet rekenen.

Harry.Langezwaal | 02-10-21 | 22:51

Ik sta er nog steeds verbaasd van dat Jesse Klaver nog kopman is van GL. Dit soort communistische idealen verpakt in een groen jasje zouden allang doorgeprikt moeten zijn en gezien de verkiezings uitslag is er duidelijk een kentering. Hoop dat het doorzet.

marco52 | 02-10-21 | 21:19 | 2

Als je partij onder jouw ‘ leiderschap’ zo gruwelijk op z’n flikker heeft gekregen, dan hou je toch de eer aan jezelf?

bisbisbis | 02-10-21 | 22:02

Communisme kent heel veel sympatisanten.

LD69 | 03-10-21 | 00:15

De klimaatcrisis is eenvoudig te beëindigen door het oneigenlijke gebruik van het woord crisis van klimaat los te koppelen. Het is geen crisis. Het klimaat verandert al 5 miljard jaar in gestaag tempo. Het zou pas crisis zijn als dat zou stoppen.

van heinde en verre | 02-10-21 | 21:19 | 2

Zo simpel is het i.d.d. Hulde!

Buurman | 02-10-21 | 21:52

Het is een natuurlijke cyclus van 12.000 jaar.
Het is catastrofaal maar de natuur heeft deze 12.000 jarige natuurlijke cyclus al miljarden jaren overleefd.
Niemand op deze wereld die dat kan veranderen zelf klaver en fransje niet.

jitro | 02-10-21 | 22:37

Lichter dan waterstof, deze jongen.

MickeyGouda | 02-10-21 | 21:18

Bouw als de wiedeweerga een kerncentrale, stop de massa immigratie, schaf de kinderbijslag af, plant krankzinnig veel bomen, zaai bloemen, stop de pil in het basispakket, koop eens een kwaliteitsproduct i.p.v. zooi, krimp op vrijwillige basis de veestapel in, stop met al dat gif op voedsel- en textielproductie, geef de productie van hennep vrij voor het maken van diverse stoffen zoals papier en textiel. Tot zover mijn voorstel voor een natuurlijker Nederland.

RobbievanD | 02-10-21 | 21:15 | 7

Eindig het met container schepen vervoeren van producten over de hele wereld. Zorg dat alles wat noodzakelijk is binnen een straal van 2000 km gemaakt is. Maak kwaliteit weer de norm. Stop de monocultuur bij boeren. Eet seizoensgebonden. Ga op de fiets niet met de auto als het kan. Maak buurt of dorps groente tuinen. Neem met het dorp zelf vee.

P-unit | 02-10-21 | 21:55

Stop die Chinese bootjes die alleen maar ondeugelike afval invoeren, bij de milioenen tonnen

ritter vn hüpfburg | 02-10-21 | 22:27

Mee eens Robbie!

Tjatiswat | 03-10-21 | 09:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Zeer interessant: youtu.be/yiw6_JakZFc

Kurzgesagt. “Can YOU fix climate change?”

Antwoord: Nee. Dat kan de burger niet. Dat kan alleen als we de de juiste politici kiezen. En dat doen we dus ook niet. Dus gaan we allemaal deaud.

FordPrefect | 02-10-21 | 21:15 | 2

Nou, dan heeft de planeet het probleem zelf opgelost...

me163komet | 02-10-21 | 21:36

Politici? Zoals Obama die in een penstreek het rijzen van de zeeën gestopt heeft?

dihydrogenmonoxide | 03-10-21 | 10:28

Jesse bedoelt een 'groene' dictatuur. Putin kan de borst nat maken voor een klimaat vluchtelingenstroom uit de EU.

DumboJet | 02-10-21 | 21:08 | 2

De Russen zijn intelligent en daadkrachtig. Putin gooit gewoon de grenzen dicht, zelfs al zijn die extreem lang. Postzegelnatie Nederland lukt dat niet. Kwestie van willen, en je niet door Europa laten dwingen.

Nivelleermarionet | 02-10-21 | 21:24

Ik denk dat Putin het helemaal niet erg vindt als Nederlanders richting Rusland stromen, de blanke Nederlander dan wel te verstaan; goed opgeleid en met gezonde werkinstelling. Ze zullen er aan de grens kieskeurig uitpikken wie ze kunnen gebruiken.

me163komet | 02-10-21 | 21:38

Hoe gaat het trouwens met de ozonlaag? Hoor er niets meer over net als de zure regen..

P47Thunderbolt | 02-10-21 | 21:07 | 3

En wat dacht je van zure regen? Had wel iets geweest voor zure Greta om daar een speech over te houden.

PolderTaliban | 02-10-21 | 21:11

Ik heb net nog ff wat zure regen geloosd. dat lucht op.

me163komet | 02-10-21 | 21:39

We moeten 100 op de snelweg. huizen bouwen mag ook niet meer, alle boeren moeten weg, vlees mag niet meer, van het gas af etc.
Het kan snel veranderen in een paar jaar.

jaja | 02-10-21 | 21:07

Het enige wat je bewerkstelligt met dit soort topics is dat ik kijk naar de overwaarde van mijn huis, mijn leeftijd, én, welk land ik me goed zou voelen..

photto | 02-10-21 | 21:07 | 4

Het wordt iets buiten de - groene heilstaat in wording - EU in elk geval.

Harry.Langezwaal | 02-10-21 | 22:53

Tip: kies een warmer land dan Nederland.

dihydrogenmonoxide | 03-10-21 | 10:28
▼ 1 antwoord verborgen

Klimati Koti

Gumush | 02-10-21 | 21:02 | 1

Zeldzaam rake guur !

LD69 | 02-10-21 | 21:30

Waarom zo krampachtig vast willen houden aan het huidige klimaat? We gaan heus niet dood van een ander klimaat. De omstandigheden zullen anders worden maar daar kunnen we gewoon op anticiperen.

yeps | 02-10-21 | 21:01 | 1

Uw stelling klopt voor een groot deel maar er zal voor sommige gebieden wel echt iets veranderen. Zoals Nederland. Maar uw anticipatie op anticiperen daar ben ik mee eensch.

LD69 | 02-10-21 | 21:33

Klaver, wat is je plan voor energievoorziening de komende 20 jaar? Zon en wind, ja ja. Maar ga er maar van uit dat we straks geen energie op de Europese markt meer kunnen kopen als de zon en de wind het even niet doen; de andere landen zullen op min of meer dezelfde momenten zonder groene stroom komen te zitten, en die hebben hun eigen overcapaciteit dan hard nodig. Dus je kan kiezen uit opslag, gascentrales houden (en langetermijn-contracten voor dat gas regelen want zelf hebben we het niet), kernenergie, of import van ver, bijvoorbeeld mega-zonneparken in Marokko of zo. Dat zijn je opties en we moeten daar als de wiedeweerga een plan voor hebben. Die warmtepompen en zo komen later wel.

Waar staat Klavertje trouwens mee te rotzooien op die foto? En halfvol/halfleeg glas, of een kwetsbaar vaasje?

Muxje | 02-10-21 | 21:01 | 1

Beste Muxje, ik deel uw vertwijfeling. Wij zijn NL, wij waren ooit. Tijd om serieuze keuzes te maken.

LD69 | 02-10-21 | 21:28

Stel je zit met 100 man in een lekkende boot, het water stijgt gestaag. Iedereen heeft een hoosblik, maar niemand is ermee bezig. Bij navraag blijkt dat iemand zegt: "Het is me te veel inspanning en mijn aandeel is toch maar 1%, dus waarom zou ik nu mijn best doen? Laat die anderen maar hozen, ik kijk ondertussen naar mijn schoenen"

Beste_Landgenoten | 02-10-21 | 21:00 | 12

Precies wat het probleem is : geen idee van schaal.

Geenzuiverkoffie | 03-10-21 | 00:32

Off topic.

dihydrogenmonoxide | 03-10-21 | 10:31
▼ 9 antwoorden verborgen

Klimaatnoodtoestand in Nederland.

"Ze smelten de kazen!"

Hupusculupus U.Dufus | 02-10-21 | 21:00

Ik weet nog wel een crisis die GL met bizarre maatregelen kan aanpakken.
We hebben een obesitas crisis. Vooral in de pampergroepen van GL. Als we nou eens een International Panel of Obesitas Disorder oprichten, en dan eisen dat we de zwaartekracht met minimaal 10% verlagen. Ongeveer net zo effectief.

marcoplarco | 02-10-21 | 20:59

Ja, laten we één iemand de alleenheerschappij geven over iets dat alleen in modellen bestaat die al decennialang moeten worden aangepast omdat ze nooit uitkomen.

sinar2 | 02-10-21 | 20:58
-weggejorist-
Ik_ondernam_het | 02-10-21 | 20:58 | 3

GL in het 'brede midden' plaatsen is grote onzin. Dit zijn radicale lui.

van Oeffelen | 02-10-21 | 20:57 | 7

Wow, ik ben het met u eensch.

LD69 | 02-10-21 | 21:07

Extreem links.

de honden blaffen... | 02-10-21 | 23:16
▼ 4 antwoorden verborgen

Klimarketing.

Ruimedenker | 02-10-21 | 20:57

Denk ook nog even aan de woorden van Sigrid Kaag: "Nieuwe verkiezingen zouden wel eens dezelfde uitslag te zien kunnen geven." Feitelijk zegt ze dus dat het beter is om verkiezingen af te schaffen, want ja, de uitkomst kan wel eens gelijk zijn...

Rhenium | 02-10-21 | 20:54 | 7

@sinar2 | 02-10-21 | 21:00: Ach over vier jaar weer een media offensiefje van de NPO en het zombie electoraat stemt er toch weer op.

Zapata10 | 02-10-21 | 21:08

Eng mens.

Pietie | 02-10-21 | 21:09

Nou, dat zegt ze dan wel, maar ze weet heel goed dat dit niet zo is. Het CDA heeft nu nog 15 virtuele zetels, maar zou bij een eventuele nieuwe verkiezing nog geen vier zetels overhouden, waardoor een andere partij gezocht zou moeten worden om mee samen te werken. gl+pvda vallen dan af want dat wil de VVD achterban niet, het zou d66 dus waarschijnlijk regeringsdeelname kosten.
Dat is de enige reden dat Kaag geen herverkiezingen wil.

me163komet | 02-10-21 | 21:50
▼ 4 antwoorden verborgen

CO2-budget?
Dat budget zou voor Klaver zelf al op nul staan vanwege zijn drie kinderen.

gatij | 02-10-21 | 20:52 | 6

@LD69 | 02-10-21 | 21:00: Dat hangt er maar vanaf hoe je leeft ik heb er 42 en het gaat schoon op....autorijden zwembad filter tuin alles vreet energie..

Smoelensmid | 02-10-21 | 21:04
▼ 3 antwoorden verborgen

Het gaat GL helemaal niet om het klimaat. Dat interesseert ze niks. Ze willen ook alleen maar macht. Ze zijn stinkend jaloers op de VVD. Geen enkele mainstream partij geeft trouwens ene moer om het klimaat. Alles draait alleen maar om beeldvorming en macht. En de stomme kindertjes die thuis geen waarheid vertelt wordt lopen lekker met kartonnen bordjes met "er is geen planet B" door de straten en daarna allemaal lekker naar de Mac, Zara en de Action en bedenken welke nieuwe smartphone ze nu weer willen. Ze weten niet eens het verschil tussen klimaat en natuur. En als we maar een fractie van het budget van de klimaatplannen in concrete natuurverbetering hadden gestoken had de aarde er al een stuk beter voor gestaan. GL zijn communisten niks meer en niks minder.

RobbievanD | 02-10-21 | 20:52 | 1

GL zijn communisten en zijn dus de zoveelste variant op foute socialisten.

LD69 | 02-10-21 | 21:00

Links radicalisme is volop in groei en nu is het zonneklaar: democratie moet worden uitgeschakeld als deze de linkse dromen in de weg staat.

Crusher | 02-10-21 | 20:52

Die k*dtvulkaan op La Palma gooit roet in het eten.

zwenkwieltje | 02-10-21 | 20:50 | 1

As mijn beste, as en lava

Canis.bonus.es | 02-10-21 | 20:53

Het is redelijk simpel. Gas gaat onbetaalbaar worden omdat Nederland geen Russisch gas wil. Geo-politiek. Overigens gaan de Russen leveren aan de hoogste bieder en dat is China. Ze gaan het eten van vlees ook te duur maken zodat de veestapel gehalveerd kan worden. En fossiele brandstoffen worden ook schreeuwend duur, dus als u geen elektrische auto kunt betalen rest een verziekt en onbetaalbaar openbaar vervoer of de fiets. Nu kunnen we natuurlijk schelden op GL maar het is de VVD die deze ellende invoert en uitvoert. Het is toch maar de middenklasse of de schlemiel die hiervan pijn voelen. Maar hou vol blijf vooral VVD stemmen. Dan komt het vanzelf goed. En schaf een dikke trui aan. Elektriciteit wordt overigens wel goedkoper...

Zapata10 | 02-10-21 | 20:49 | 6

@Zapata10 | 02-10-21 | 20:55: De energietransitie duurt wel 100 jaar voordat het voltooid is. En als een groot deel van het geld naar energie moet vlg. bepaalde mensen dan gaat de economie hard achteruit omdat er dan te weinig geld overblijft voor andere zaken.

Pietie | 02-10-21 | 21:02

@marcoplarco | 02-10-21 | 21:01: Precies, betaal die mensen gewoon in plaats van ze te laten zitten met de schade. De gasschade affaire is net als de toeslagen affaire, terwijl de gaswinning voldoende opbrengt om de schade netjes af te wikkelen.

vlotterik | 02-10-21 | 21:27

@marcoplarco | 02-10-21 | 21:01: Waarom moet de belastingbetalert meebetalen aan "schadevergoedingen" ? Het is overheid die de "concessies" voor de gaswinning voor een habbekrats heeft verpatst aan oliemaatschappijen.

Asteroid-B612 | 02-10-21 | 21:59
▼ 3 antwoorden verborgen

Kinderen angstig maken met onzinnige onduidelijke onbewezen ‘voorspellingen’ dat ons land onder water komt te staan, vind ik schofterig laag crimineel gedrag.

laurentius | 02-10-21 | 20:48 | 2

Het is hersenspoelen waar de linkse clubs aan doen.

jaja | 02-10-21 | 20:51

Dat is het ook.

zwenkwieltje | 02-10-21 | 20:52

Als "links" het voor het zeggen krijgt dan kun je fluiten naar demokratie. We hebben van Ollonkreng al een voorproefje gehad n.l. het supersnel afschaffen van het referendum "want het werkte niet" (= in het voordeel van D'66...). Gelukkig stemt de meerderheid niet op links en steeds minder. LQGHTBZYX, klimaat, gender neutraal etc geleuter helpt alleen maar om mensen zich nog verder van links te vervreemden. Het wachten is op een politicus die wel de massa kan mobiliseren. Had mijn hoop gevestigd op Baudet maar die is helaas van het padje. Omtzigt is een goede vent maar geen leider. Zie verder geen grootheden die het wel zouden kunnen.... helaas......

Blonde Nel | 02-10-21 | 20:47 | 5

@Blonde Nel | 02-10-21 | 20:55: Dan is D66 dat ook niet lijkt me... D66 beschouwd zichzelf als sociaal economisch rechts. En dat zijn ze ook.

Zapata10 | 02-10-21 | 20:56

@Zapata10 | 02-10-21 | 20:56: Links is ook al jaren sociaal-economisch rechts, m.u.v. SP. Hun stokpaardjes zoals klimaatmaatregelen en massa-immigratie zijn extreem denivellerend.

dihydrogenmonoxide | 03-10-21 | 10:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Een mens heeft richtlijnen in zijn (m/vx) leven nodig. Deze heb ik ooit puberaal zaterdagnichtenkoorts genoemd. Ik was een puber, toen: www.youtube.com/watch?v=u1qN6gLbUMw Van mijn ouders mocht ik beslist niet naar deze film. Mijn schoolgenootjes hadden er matigjes begrip voor.

Soepele heupen, never mind the Pistols: www.youtube.com/watch?v=Yw_mqk2ao1E Mijn ouders hadden en hebben gelijk : vroeg rijp is niets dan ellende.

Hetkanverkeren | 02-10-21 | 20:46

Wat Jesse wil zeggen is dat de GroenLinks minister de absolute baas is die als enige domineert wat wel en wat niet mag.

Jesse Stalin, zeg maar.

TeeJee | 02-10-21 | 20:44 | 1

Putin bepaalt vanaf de tweede helft van zede winter alles hier mbt klimaat, mits de gasprijs nog verder stijgt

Canis.bonus.es | 02-10-21 | 20:47

Nederland beslaat toch al gauw 0,008% van de wereldbol. Geloof best dat het qua CO2 uitstoot ietsje beter kan, maar dit is een beetje Don Quichot die dit keer voor de windmolens strijdt.

EEGlivesagain | 02-10-21 | 20:43
-weggejorist-
Altijdgeenstijl | 02-10-21 | 20:43 | 2

De illusie om de aarde terug te veranderen naar een “maakbare” planeet is haast zielig en kinderlijk naïef.
Het zijn dan ook vooral kinderen die gek gemaakt worden door klimaatklagers.

Ruimedenker | 02-10-21 | 20:42 | 3

Klimaatklagers zouden zich niet moeten voortplanten, ultiem hypocriet gedrag

Canis.bonus.es | 02-10-21 | 20:44

De lucht is de limiet...

Neuth | 02-10-21 | 20:52

Schone lucht is zeker maakbaar, ik merk het iedere dag als ik onder de carport mijn auto sart, dat was 9 jaar geleden een benzine en uilaatgas meur en nu rijd ik zoevend en schoon weg op de stroom van mijn eiegn zonnepanelen..Doe je het niet voor het klimaat doe het dan op zijn minst voor de lucht die we met zijn allen inademen.

Smoelensmid | 02-10-21 | 21:07

Nog steeds hebben onze megalomane linksdeugers niet door, dat Nederland een postzegellandje is op de globe, dat door de rest van de wereld ondergescheten wordt door hun uitstoot. En die grote vervuilers, zoals China, Indië, en de VS gaan echt niet miljarden in de bodemloze put gooien, waardoor al onze bestedingen weggegooid geld zijn. Want wat wij tegen uitstoot doen waait uit alle hoeken weer naar ons toe. Hoe dom kun je zijn?

Aisie | 02-10-21 | 20:41
-weggejorist-
Altijdgeenstijl | 02-10-21 | 20:41 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

"We moeten deze ideeën de komende tijd scherp in de gaten houden en kritisch bevragen.'
En u verwacht antwoorden, echt??

Febofiel | 02-10-21 | 20:39 | 1

Immigratie staat weer niet benoemd, dus gestopt

Canis.bonus.es | 02-10-21 | 20:43

Huidige gas en elektriciteit prijzen al bekeken? Dan weet je wie de rekening van deze groene gekte gaat betalen.

Schemerlamp | 02-10-21 | 20:39 | 2

Kreeg vandaag een mail van Energie Direkt.
Ik ga 3 keer meer voor gas betalen dan nu.

jaja | 02-10-21 | 20:42
-weggejorist en opgerot-
Altijdgeenstijl | 02-10-21 | 20:38

De Groene Khmer wil het klimaat alleen maar gebruiken voor het invoeren van het communisme als staatsvorm. Vertrouw hem niet die kleine gluiperd. Extinction Rebel en BLM waren ook al pogingen om het communisme in te voeren.
Een noodtoestand uitroepen voor het klimaat om zodoende de rechtsstaat buiten spel te zetten en maatregelen in te voeren waar niemand op gestemd heeft of op zit te wachten, alleen maar zodat de Groene Khmer zijn verborgen agenda kan doorvoeren.

Osdorpertje | 02-10-21 | 20:36 | 1

Dit dus. De naam zegt het al.

Muxje | 02-10-21 | 20:42

Dat extremisme van GL is zorgwekkend maar bekend. Minstens zo ernstig is dat zo'n vvd gerust in gesprek gaat om een coalitie te vormen met die club. Dit keer is het mislukt maar wat als pvda en gl elkaar hadden los gelaten? Je zou er maar op gestemd hebben.
Trouwens, met x66 in de gelederen heb je geen gl meer nodig.

Ride_On | 02-10-21 | 20:34

NL : Landje zo groot als een bloemenbak. Flikker toch op met je Green Deal poppenkast. Amerikaanse Klimaatpaus Kerry probeerde de Chinezen voor dergelijk groen gedoe te interesseren en kwam van een koude kermis thuis. Nope, geen interesse, zeiden de Chinezen. Die hele klimaathysterie in NL heeft op globaal level NUL KOMMA NUL effekt.

Asteroid-B612 | 02-10-21 | 20:34 | 2

Dat weet iedereen en Klaver en consorten ook.
Maar waar moet GL zich dan anders in onderscheiden?
Dus dan maar op deze toer.

jaja | 02-10-21 | 20:37

@jaja | 02-10-21 | 20:37: GL is voor meer overheid. De overheid is voor meer belasting. "Want dat kunnen arme landen goed gebruiken" in de woorden van Oxfam Novib.

Asteroid-B612 | 02-10-21 | 21:57
-weggejorist-
Altijdgeenstijl | 02-10-21 | 20:31 | 2

Goeie Jesse.
Ik heb een idee: laten we iedereen die een Tesla van €80.000 aanschaft en zonnepanelen op zijn villa legt, subsidie verstrekken omdat hij zo goed bezig is voor het klimaat.

Oh wacht.. Dat krijgen ze al.

Klimaatnoodtoestand..
Ik roep graag de woke-noodtoestand uit.
Daarop kunnen we heel veel besparen

Roos | 02-10-21 | 20:30 | 2

Sit back and relax. We're doomed. Point of no return has passed. In het Nederlands: bukken en kiezen op elkaar dit duurt nog wel even.

R. Skickr | 02-10-21 | 20:34

Man.. man.. man.... het klimaat verandert voortdurend. Het klimaat is al 4 miljard jaar in nood, en dat zal nog wel z on tijdje duren. We komen net kijken met ons stompzinnige kleingeestige God Wokeness, we moeten ergens in geloven anders is mijn lityle pony leven zo leeg en zinloos (yep). Denk je dat zo n stel guppies van 1 meter 70 de klimaatnood kan oplossen? Arrogante domme zure angstsprookjes zaaiers.

nobodiesunmighty | 02-10-21 | 20:34

De aarde weegt 5,974,000,000,000 triljard kilo en draait met 1600 km per uur om de as, waar hebben we het als Nederland over?

Mr_Natural | 02-10-21 | 20:30 | 3

Bron? Dat gewicht alleen al is m'n ex.

R. Skickr | 02-10-21 | 20:35

@R. Skickr | 02-10-21 | 20:35:
Ook niet te stoppen zeker?

Mr_Natural | 02-10-21 | 20:41

Uit een Britse documentaire: "Although the Netherlands are small, they're an economic power not to be underestimated". Wij zijn de nummer 2 voedselproducent ter wereld, alleen Amerika produceert meer. Onze chemische industrie is ook enorm groot. Landoppervlakte zegt niets over de vervuiling die een land produceert.

Nivelleermarionet | 02-10-21 | 21:15

Eerst maar eens een paar maand in de kou zitten deze winter. Dan praten we verder. Oh ja, en ook een paar flinke stroomstoringen erbij.

Pietie | 02-10-21 | 20:30 | 1

Nee joh, kou is van vroeger. Van vóór de opwarming.

Plaktong | 02-10-21 | 20:44

We moeten Klimaathysteria uitroepen. Iedere keer als (groen)linksige groeperingen roepen dat we allemaal dood gaan in 2030 uiterlijk 2050, ze allemaal worden opgepakt en opgesloten in psychiatrische gestichten.

echtpaul | 02-10-21 | 20:29 | 3

Dit betekent dan dat we eindelijk niet meer naar het gelul van Klaver / Timmerfrans mogen luisteren of aandacht aanbesteden.

echtpaul | 02-10-21 | 20:33

precies, de gebruikelijke Totalpsychose. Het wereldeinde. Heeft ie al een datum en tijd? Kan ik mijn verzekeringsvoorwaarden aanpassen.

nobodiesunmighty | 02-10-21 | 20:38

Goed plan, en doe gelijk ook maar corona hysteria en institutioneel racisme hysteria

intrigant | 02-10-21 | 20:47

Begin bij het begin

De Planeet staat in brand volgens de Klimaat Gekken
Die planeet was om 12 uur vanmiddag een ontmeetbare en onvoelbare 0.438 K / C boven het gemiddelde van 1981-2010
volgens de NCEP GFS 0.5deg analysis (+00h) 2m air temperature anomalies ( zie mooi plaatje van de planeet met de positive en negatieve afwijkingen hier -->

imgur.com/a/HYCwlPb
De rest is flauwekul. Ook Greta en Jesse en alles wat ze ons proberen op te dringen.

bron : www.karstenhaustein.com/reanalysis/gfs...

Zwizalletju | 02-10-21 | 20:27

Ja Jesse, wat wil je nu eigenlijk zeggen. Druplol....

Druplol | 02-10-21 | 20:27

De gemiddelde NLer stoot 9 ton per jaar uit.
Volgens de Bevolkingsprognose 2020–2070 groeit de Nederlandse bevolking tot 20,4 miljoen inwoners in 2070. www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistisch...
Op dit moment zijn er 17,4 miljoen mensen in NL.

20,4 miljoen - 17,4 miljoen = 3 miljoen.
3 miljoen × 9 ton = 27 miljoen ton CO2.


Met zo'n bevolkingsgroei gaan die klimaatregelen dus niet helpen.

Tenzij we van immigratie- en bevolkingsregulatie (of 'krimp') ook een klimaatdoel maken.

gaffelbaard | 02-10-21 | 20:25 | 1

Het spagaat van links is dat echt iedereen uit Afrika en MO zandbak,
hier in Nederland een kans moet krijgen, als het niet aangedobberd komt
dan vliegen we het wel hierheen, en iedereen die dat niet leuk vind
is volgens de groenlinks ideologie, een rascist!!(hoi silly Syl)
Verdere argumentatie is er bij groenlinks niet wenselijk.

TijdelijkOptimist | 02-10-21 | 20:33

Tis toch mooi hoe elk probleem door je strot moet met als oplossing dat een investeringsmaatschappij er rijk van zal worden.

Denkhetnjet | 02-10-21 | 20:25

Sommige jonge mensen hebben last van klimaatangst, en/of klimaatstress.
Schijnt er toch behoorlijk in te hakken.

SNAFU | 02-10-21 | 20:25

Klimaatnoodtoestand.
Het woord alleen al.

jaja | 02-10-21 | 20:25

Ik word hier zo moe van. Kunnen we hem niet naar Bejing sturen zodat hij daar eens grote muil gaat opentrekken tegen Xi Jingping ? Met een beetje mazzel zien we hem dan niet meer terug.

Rondjevandezaak | 02-10-21 | 20:24 | 1

Goed idee, mijn stem heeft u

Canis.bonus.es | 02-10-21 | 20:52

Dit betekent helemaal niks. Markten moeten door de schok van de Brexit een nieuw evenwicht zien te bereiken, kost even tijd. Over vijf jaar kan de balans pas worden opgemaakt.

therealbraindump | 02-10-21 | 20:27

@therealbraindump | 02-10-21 | 20:27: inderdaad. Pas op langere termijn kun je het effect echt zien.
En neem daar dan ook de EU financiering en wetgeving van dat moment bij.
De Britten wilden hun autonomie terug. Sommigen vinden dat belangrijker dan geld.

Bataafje | 02-10-21 | 20:50

@Bataafje | 02-10-21 | 20:50: ook financieel bekeken kun je pas over enkele jaren zeggen of de Brexit voordelig of nadelig is geweest. Het is nu veel te prematuur om daar ook maar iets zinnigs over te zeggen.

therealbraindump | 02-10-21 | 20:57

Dit zou niemand moeten verbazen. Groen Links is marxistisch en marxisten schrijven u voor wat u moet denken en waar u uw geld aan moet spenderen. Uiteindelijk heeft Groen Links niet zoveel op met de open liberale samenleving.

therealbraindump | 02-10-21 | 20:23

Groen van buiten rood van binnen.

GroetenVanUrk | 02-10-21 | 20:23

De Aarde past zichzelf aan, en als de mens schuldig aan het feit dat de Aarde zichzelf aanpast betaalt de mensheid de prijs daarvoor.
De Aarde pleasen met wat aanpassingen gaat niet helpen.
Van fossiel naar “duurzaam” bijv.
Enig idee hoeveel energie en grondstoffen er gaan in het maken van Stalen Windwaaijpalen en zonnepanelen?
Dat zijn er wereldwijd namelijk miljoenen.
Enig idee hoe belastend die troep in de toekomst is?
Nee, we weten nog niks.
Kernenergie mag niet genoemd worden, maar de Aarde verkrachten met allerlei noodgrepen vinden ze bij de Groene-extremisten geen probleem.
Je gaat het niet winnen, de Aarde grijpt zelf in en de mensheid zal uitgedund worden.
Een natuurlijk proces.

Ruimedenker | 02-10-21 | 20:23 | 1

Precies. Laat die aarde maar draaien. Die weet zelf wel wat goed voor ‘m is.

Plaktong | 02-10-21 | 20:47

Mavoklant Jesse heeft nooit een echte baan gehad en gaat met z'n ideologie (bv geen kernenergie wel biomassa) de wereld redden. O ja en de olifant in de kamer: massaimmigratie en bevolkingsgroei doen we niks aan, terwijl we juist door opvang, goed onderwijs en steun in de regio ervoor zorgen dat mensen in Afrika minder kinderen krijgen. Hoe beter opgeleid en minder arm mensen zijn, hoe minder kinderen ze krijgen. Win=win

Diederik_Ezel | 02-10-21 | 20:23 | 2

Zie geen enkele morele noodzaak om Afrika te helpen. Waarom zouden we? Jij mag het wel doen hoor, betaal je dat feestje lekker zelf. Count me out.

Ichneumonidae | 02-10-21 | 20:45

@Ichneumonidae | 02-10-21 | 20:45: Denemarken vangt asielzoekers op in Rwanda en wil zo naar 0 asielzoekers in eigen land. Lijkt me prima oplossing, ook voor NL.

Diederik_Ezel | 02-10-21 | 20:47

Heb net buikspek in de airfryer krokant gemaakt en toen afgemaakt met knoflook, chilipepers, heel veel basilicum en wat oestersaus. Airfryer does the trick! Leuk die spekitems.

R. Skickr | 02-10-21 | 20:22

CO2 taks. Het is zo absurd dat het er waarschijnlijk dus nog gaat komen ook

ik.zou.haar.doen | 02-10-21 | 20:21 | 2

CO2 taks is er allang, en in vele vormen. Bij een auto zelfs 3x. Bij de produktie, bij de verkoop, en bij het rijden, en ik geloof ook nog bij de sloop. 4x dus.

NerdAlert | 02-10-21 | 20:25

Jesse krijgt er op voorhand al een stijfje van.

TijdelijkOptimist | 02-10-21 | 20:25

Dit idee is echt volkomen kut

Baksteenbakker | 02-10-21 | 20:20

Je kan voorop lopen, of een beetje in de middenmoot gaan zitten. Het eerste is het duurst en vanwege de grootte van ons land zonder enige impact. Laat de Scandinavische landen en Duitsland lekker rommelen, en als ze het wiel hebben uitgevonden rijden we wel mee.

John McClane | 02-10-21 | 20:19 | 2

Noorwegen heeft het wiel allang uitgevonden: hydro-elektriciteit (ca. 98% van de totale elektriciteitsproductie), helaas in ons land niet mogelijk. Duitsland wordt ons gidsland hoe het absoluut niet moet. Het beleid daar is gewoon een ramp en met de komende stoplichtcoalitie van FDP, groenen en SPD, zal die ramp nog versneld worden uitgevoerd.

FrankVeer | 02-10-21 | 20:25

Yippeekayay!

R. Skickr | 02-10-21 | 20:31

Maar net als met covid gaat de migratiekraan wel gewoon verder opengedraaid worden, in beide gevallen doen ze dus averechtse dingen, op basis van het vermeende doel liegen ze de boel gewoon voor. Het is met name dat wat mensen verontrust en frustreert.

Caesar.is.Keizer | 02-10-21 | 20:19 | 1

Totale waanzin wat betreft het verstrekken van woonruimte voor statushouders. Opeens is er dan een hoop mogelijk. Zelfs onderbrengen in hotels op kosten van de gemeente en tijdelijke woningen. Als het om de eigen jeugd gaat, hetzij studerenden of starters op de woningmarkt, gebeurt er eigenlijk niets en moeten ze zich maar zien te redden. Geen idee waarom statushouders voorrang krijgen. Ze zijn gevlucht en leven nu in een veilig land. Dat lijkt me een eerste vereiste, (passende) woonruimte komt er zodra de huidige NL-bevolking een plek heeft gevonden. Gewoon netjes achteraan in de rij aansluiten.

FrankVeer | 02-10-21 | 20:32

Het klimaat gedoe. Ook weer zoiets. En dan stel ik mij zo voor dat Peggy helemaal hysterisch de huiskamer binnenloopt omdat ze iets vreselijks heeft gehoord over het klimaat. En dan moet Al Bundy dat maar weer handelen. Maar dat denk ik bij zoveel rare tegenwoordigheden: wat zou Al Bundy er van vinden.

Leptob | 02-10-21 | 20:18 | 1

Dat ze beide van zijn geld moeten afblijven...

Geen01 | 02-10-21 | 21:09

Minister Klaver van Energie&klimaatzaken, ik zie het er nog wel van komen. Dit land is er gek genoeg voor.

VanBukkem | 02-10-21 | 20:17

"Tegelijkertijd zien we dat, mede door eerder gemaakte politieke keuzes, de prijs van benzine, aardgas en elektriciteit door het dak gaat. "

Voornamelijk door opeens toegenomen vraag na de Coronacrisis en de achterblijvende productie. Daar hebben politiekie keuzes helemaal niks mee te maken. Het is een wereldwijde situatie.

Beste_Landgenoten | 02-10-21 | 20:17 | 6

@Smoelensmid: kan iedereen in NL zich een eigen solarsysteem veroorloven? En voorziet zo'n systeem in voldoende stroomaanvoer 24/7 365 dagen per jaar. Of wordt de elektriciteit waarop een Tesla rijdt in NL opgewekt door steenkool en biomassa? En als iedereen in NL elektrisch zou gaan rijden, kan ons stroomnet dat dan aan? Hoe zit het met de grondstoffen die nodig zijn voor de accu's? Worden die grondstoffen duurzaam gewonnen en wat voor impact heeft die winning (kobalt, lithium, etc.) op het lokale milieu? Hoe Co2 vrij is een Tesla Model 3 eigenlijk het hele productie proces in acht genomen? Leefden we maar in de middeleeuwen toen was het tenminste lekker warm. Zou willen dat het lekker opwarmde hier in NL. Maar het gebeurt maar niet. En het water in de Oosterschelde stijgt ook maar niet. De Oosterscheldekering torent als een wolkenkrabber boven zee uit.

Boeddha18 | 03-10-21 | 05:53
▼ 3 antwoorden verborgen

Al deze klimaat religie aanhangers moeten eens verplicht minimaal 30 minuten voor een globe gezet worden met NL in het midden geplaatst. En zich dan realiseren hoeveel het gaat uitmaken als wij miljarden euro's gaan investeren om het klimaat te redden. Probeer het zelf ook eens, nederigheid is uw deel.

E.Colli | 02-10-21 | 20:14 | 9

@Smoelensmid | 02-10-21 | 20:44: Wij zijn inmiddels al goed op de hoogte van uw extreme niveau van elektrificatie van uw huishouden, uw zwembad en uw luxe EV bolides, niets dan respect hiervoor, maar niet iedereen is in uw positie en Otto Normalverbraucher gaat de rekening betalen. Gezien uw medisch verleden is ook bij u nederigheid op zijn plaats.

E.Colli | 02-10-21 | 21:04

@Smoelensmid | 02-10-21 | 20:44:

Dat gaat op voor een vrije markt.
De overheid is een vals spelend orkest hetwelk met vele violen speelt.

U rijdt Tesla met een subsidie die aan mij vrij besteedbare inkomen middels belasting is onttrokken. Dat gaat met mijn budget ten koste van mogelijkheden zonnebrand op mijn dak te oogsten.

Milton_Styx | 02-10-21 | 21:24

@Smoelensmid | 02-10-21 | 20:44:

Belangrijk detail; China produceert die zonnecellen voor het buitenland.
Zelf geloven ze daar niet in, en dat is logisch omdat Chinezen relatief goed onderwijs krijgen. In landen waar taal en rekenen zijn vervangen door klimaatpaniek en genderonzin ontbreekt de technische kennis om het bedrog te zien.

Zoals elk van uw plempsels steeds weer aantoont. Je kunt geen elektrische auto laten rijden op een paar zonnepanelen. Daarvoor trekt die accu teveel stroom, met name voor de eindboost.

Dandruff | 03-10-21 | 10:44
▼ 6 antwoorden verborgen

Gelukkig hebben we de EU nog om onze rechtsstaat te beschermen.

Duwbak_Linda | 02-10-21 | 20:14 | 1

Dankzij de inspanningen van die obese mastodont in Brussel kan ik teminste zorgeloos slapen.

goedverstaander | 02-10-21 | 20:32

Is toch allang duidelijk dat mensen die goed zijn in stemmen werven, niet goed zijn in daadwerkelijk beleid voeren?

Neuth | 02-10-21 | 20:14 | 2

Andersom zijn de mensen die slecht zijn in het stemmen werven ook niet goed in daadwerkelijk beleid voeren...

Dezenaamhier | 02-10-21 | 20:38

In de naam van volksgezondheid maar "tijdelijk" aan de QR koppelen dan. Het is niet anders, geen zorgen u krijgt allemaal nogmaals duizend euro van Rutte. Kun je een dikke trui van kopen. Wat ben ik toch klaar met deze klimaatclowns.

keistad | 02-10-21 | 20:14 | 3

Goe idee: Koppel meteen de QR-code aan je CO2-budget. Handig!

Beste_Landgenoten | 02-10-21 | 20:19

@Beste_Landgenoten | 02-10-21 | 20:19:
Toch wel mooi dat de Langenoot nu weer de grootste waffel heeft maar tijdens de laatste afgang van Kaag veilig onder de radar bleef.

Graaisnaaiert | 02-10-21 | 22:26

Misschien eens bellen met China? Dat land kan enige impact hebben op dit 'probleem'.
De bijdrage van NL is op z'n best kolderiek te noemen.

Ichneumonidae | 02-10-21 | 20:13 | 3

Verhoudingsgewijs is ons aardoppervlak waar wij als NL over gaan slechts 0,0003% van het totale aardoppervlak. Maar wij gaan het klimaat redden hoor!!

Gervano | 02-10-21 | 20:24

De Chinezen hebben hun eigen onderzoek gedaan. En die zijn tot de conclusie gekomen dat de klimaatverandering gewoon een natuurlijk verschijnsel is die je toch niet kunt tegen houden. Dan maar gewoon proberen er mee te leven.

HA BIER!1! | 02-10-21 | 20:36

Zodra dit soort drammerij werkelijkheid wordt ga ik met mijn bv’s lekker naar Oost, ze stikken er maar in

amperbroekie | 02-10-21 | 20:10 | 1

Ga jij lekker naar de oost met je Bv's , maar vergeet niet om je van te voren nog even financiel kaal te laten plukken -zg stakingswinst- door de belastingdienst, want zo werkt het dan wel weer in Nederland.

me163komet | 02-10-21 | 21:15

Niemand vraagt erover, omdat zij waarschijnlijk weten dat het onzin is, anders zou het volk tot inzicht komen en anders gaan stemmen. Zolang er geen kritische vragen gesteld worden blijft een groot deel van het volk denken dat er een klimaatcrisis heerst in Nederland, wat dus niet zo is.

VoltaireJohn | 02-10-21 | 20:10 | 3

Politiek klimaat?

Harry_Witkamp | 02-10-21 | 20:48

@ Voltaire John,
Als je een leugen maart lang genoeg blijft herhalen, tegenstanders demoniseert en cancelled, wordt het vanzelf de waarheid.

me163komet | 02-10-21 | 21:19

Werd het maar warmer. Vind het maar koud kut weer

Boeddha18 | 02-10-21 | 23:11

Laten we het inwonertal eens omlaag brengen. Of roep ik nu weer impopulaire dingen?

amateurrr | 02-10-21 | 20:08 | 9

Nee, totaal niet, er zijn gewoon teveel mensen op een te klein stukje aarde, en we blijven maar ongelimiteerd importeren, per jaar een stad er bij.

me163komet | 02-10-21 | 21:13
▼ 6 antwoorden verborgen

GroenLiink(s) hoort niet in een democratie thuis.

meneer der meneren | 02-10-21 | 20:07 | 1

Inderdaad. Het zijn ten slotte communisten.

LD69 | 02-10-21 | 20:41

Kernenergie
Adaptatie
Klaar

TheBigKirth | 02-10-21 | 20:06

En ik vind dat de migratienoodtoestand moet worden uitgeroepen in Nederland. Klimaat is zeker belangrijk maar de acute problemen met de niet te stoppen immigratie zijn op dit moment vele malen groter!!!

JP1973 | 02-10-21 | 20:04 | 2

Dat mes snijdt bovendien aan de twee kanten: stoppen met immigratie is goed voor Nederland én goed voor het klimaat. Zodra je immers een Afghaan of Afrikaan naar Nederland laat komen, gaat hij hier meer CO2 uitstoten en meer energie gebruiken.

Grauwbaard | 02-10-21 | 20:10

Amen

amperbroekie | 02-10-21 | 20:11

Richard Feynman: "Nature can not be fooled"
GroenLinks: "Dat zullen we nog wel eens zien"

skoftig | 02-10-21 | 20:03 | 2

Jesse komt via de normale verkiezingen niet op de plaats waar hij hoort: Heiland en redder van links Nederland. Nu de obama-kopie is uitgewerkt, probeert hij als extra-parlementair kabinetslid zichzelf tot klimaatminister te verheffen. Dan heeft hij nog steeds geen fuck te zeggen en is Rutte' s keffertje. Hier wordt vast voorgesorteerd om dan het 'klimafaat van de rijnmonding' uit te roepen met Yasser F als kalief. Trap er niet in mensen.

Incitatus | 02-10-21 | 21:01

Groen links... is dat niet dat partijtje dat bij de laatste verkiezingen bijna van de kaart werd geveegd?

me163komet | 02-10-21 | 21:10

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com